Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن    نویسنده:  رحمت آریا

 
اسم: رادیو آزادی   محل سکونت: پراگ    تاریخ: 02.12.2013

سازمان نظارت بر حقوق بشر می خواهد تا محکمهء بین المللی جنایات در مورد جنایات در افغانستان تحقیق کند. سازمان نظارت بر حقوق بشر این درخواست را پس از پخش یک گزارش محکمهء بین المللی جنایات مطرح کرده است. این گزارشِ ماه نومبر محکمهء بین المللی جنایات از ادامهء جنایات علیه بشریت در افغانستان حکایت می کند. سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید، این محکمه باید تحقیقات ابتدایی را در مورد جنایات بین المللی شدید در افغانستان آغاز کند.

ریچارد دیکر، مسوول بخش عدالت بین المللی در سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید، که در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان باید تحقیق کامل صورت گیرد، تا عدالت در این کشور تامین شود. به گفتهء دیکر، این کار به ناقضان حقوق بشر در افغانستان این پیام را می فرستد که برای همیش از چنگ عدالت فرار کرده نمی توانند. سازمان نظارت بر حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که تلاش های حکومت افغانستان در بخش پاسخگویی، خصوصاً در ارتباط به نیرو های خودش تا اندازهء کم موفق بوده است. به گفتهء این سازمان، برنامهء عدالت انتقالی حکومت افغانستان تا حالا تطبیق نشده است.

سازمان نظارت بر حقوق بشر هم چنان گفته است که رئیس جمهور کرزی به حمایت از امریکا و دیگر کشور ها از نشر گزارش 800 صفحهء کمیسیون حقوق بشر جلوگیری کرد. در این گزارش به تخطی های جدی حقوق بشر که در جریان سال های 1978 تا 2001 صورت گرفته، اشاره شده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر تصمیم نشر این گزارش را تلاش بزرگ در جهت تعقیب برنامهء عدالت انتقالی حکومت افغانستان دانسته است. مقام های افغان تا حالا در مورد این اظهارات تازهء مقام های سازمان نظارت بر حقوق بشر تبصره نکرده اند.

Human Rights Watch هم چنان گفته، آشکار است که پیش از برگزاری انتخابات سال1393 افغانستان، نیاز فوری برای پاسخگویی وجود دارد. این سازمان می گوید که چندین نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و معاونان آنها به دست داشتن در بدرفتاری های جدی حقوق بشری متهم استند. اما این نامزدان از سوی هیچ محکمه مجرم شناخته نشده اند.


اسم: میر عبدالواحد سادات   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 25.11.2013

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن

قسمت پنجم

تذکر: بعد از نشر بخش های قبلی این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم. در هفتۀ گذشته با دو نظر از هموطنان برخوردم که سابقه سیاسی مرا محرک تحریر این نبشته قیاس فرموده اند که قیاس مع الفارق است؛ در حالی که انگیزۀ تحریر این نبشته پرداختن به مصائب و مسائل وطن است که در لابلای بخش های قبلی به وضاحت تذکار یافته است.

ـ انتقاد از خود و نقد گذشته :
در پروسۀ شناسائی به حقایق و رفتن بطرف عدالت، باید اصل انتقاد پذیری و انتقاد از خود و نقد گذشته به روش عام مبدل گردد. باوجود انتقادات زیادی که بر ح. د. خ. ا (حزب وطن) صورت میگیرد، نباید فراموش کرد که این حزب در انتقاد از گذشتۀ خود پیشگام بوده چنانچه

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 24.11.2013

جنایات بس عظیم علیه بشریت در لایبیریا، کانگو، یوگندا، رواندا، نامیبیا یوگوسلاویا و کمبودیا بوقوع پیوسته ولی مرتکبین آن در محکمۀ بین المللی Hague «هیگ» مؤاخذه میگردند. در افغانستان در اثر نسخۀ مرتبه ای دایه های مهربانتر از مادر به زیر نام مصالحه و جلوگیری از جنگ های فرقوی درب مؤاخذه و باز خواست مسدود شد و بطور استثنایی تأمین عدالت ممنوع گردیده و خون ملیون ها انسان افغانستان در ترازوی عدالت جهانی بی مقدار وزن گردید. تأمین عدالت و محاکمۀ قانونی مرتکبین فجیع ترین، شنیع ترین و ددمنش ترین جنایات ضد آدمی مبتنی بر احکام و اصول هر دین و کیش وکتاب آسمانی است وهمچنان قوانین متداول هر دیاری برای برقراری نظم اجتماعی و فراهم آوری مصؤونیت برای مردم و جلوگیری از تکرار همچو جنایات و انتقام جویی های منفردانه محاکمۀ جانیان را در تحت شرائط موضوعۀ قانونی بطور عادلانه حکم نموده و درجات مختلف جزا را نظر به عمق فاجعه تجویز می نماید . اگر امریکایی و ملل متحدی آمد و چنین بی عدالتی را به نفع افغانستان دانست، ما مردم افغانستان بنام انسانیت و درک مسؤولیت در برابر خدا، شهدا و این همه خون ناحقی که ریخته شده بی تفاوت و خاموش نمانده صدای ملیون ها هموطن خفته بخاک را بهر وسیلۀ که امکان دارد بلند نموده خواستدار تأمین عدالت و محاکمۀ مرتکبین این جنایات مربوط هر دور که باشد گردیم. وظیفۀ ما با استفاده از تمام امکانات وسیع دست داشته دنبال نمودن این داعیۀ انسانی است امکانات این محاکمه به شکل عادلانۀ آن در هر محل و مکانی چه در کابل، نیویارک و جده و یا هیگ میسر باشد صورت گیرد . تا او خوشنود باشد و ما رستگار.


اسم: عبدالعلی هزاره   محل سکونت: کابل    تاریخ: 23.11.2013

محترم امان الله عمر: اگر مشکل با لعن و طعن حل گردد من هزاران بار بر چمی ها و وطن فروش ها لعنت می فرستم ولی این شیوه صحبت راه حل مشکل نیست. برای حل مشکل ما باید از یک اصول پیروی نمائیم و آن اصول این است که مجرم در جائی به محکمه کشانده شود که مرتکب جرم شده باشد. جرم در کابل پایتخت افغانستان واقع شد و توجه ما نیز باید باین مطلب معطوف گردد. کشورهای میزبان در غرب مطرح نیست. از شما خواهش می کنم که توضیح فرمائید که ما چرا نمی توانیم این وطن فروشان خائن و قاتل مردم را در کابل به محکمه [کشانده نمی توانیم؟] (بکشانیم؟) امروز کابل در اختیار پرچمی ها نیست و مجاهدین در قدرت می باشند. چه شد آن رسالت جهاد مردم افغانستان. این باصطلاح مجاهدین راه آزادی چرا امروز به کمک همان پرچمیان وطنفروش به زندگی نکبت بار شان ادامه می دهند و امروز این باصطلاح مجاهدین وطن خر چرا رسالت شان را فراموش کردند و چرا در مورد پرچمی های وطن فروش اقدام نمی توانند؟ آیا هنوز هم شما باورد دارید که جنگ علیه ملحدین پرچمی می باشد یا برای کسب قدرت و پول؟


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 22.11.2013


جناب عبدالعلی

اینکه در دفاع از جنایت کاران کارملی و یا پرچمی برامده اید و آنهم بنام مستعار، باید بدانید که اګر ما در خارج از کشور زندګی می کنیم، لیکن پایګاه اجتماعی ما در داخل کشور است.
پرچمیان مزدور و وطن فروش تحت لوای تنظیم های پاکستان و ایرانی درامده اند و به ضد مردم افغانستان امروز نیز فعالیت دارند و لیکن با فریب و چاپلوسی زندګی شرم آور خود را در داخل و خارج سپری می نمایند.

پرچمیان وطن فروش و خاین خدمت به اتحاد شوروی کردند و تقاعد خود را از غرب می ګیرند، جای تأسف و شرم و ننګ برای پرچمیان جاهل و وطن فروش است که تقاعد از غرب اخذ می دارند که همان سوسیال باشد.
من تکرارآ از کمیته های حقوق بشري، سازمان های مدافع حقوق انسانی و فرهنګیان افغان و مشران قومی در افغانستان و هر کجا که هستند احترامانه می خواهم تا زمینۀ آن مساعد شود تا این جیره خوران وطن فروش یعنی پرچمیان جنایتکار و خادستان در امریکا و اروپا شناسایی شوند و از طریق رسانه های ملی و خارجی فشار بالای کشور های میزبان وارد شود تا این دسته خادستان و پرچمیان ظالم و جنایتکار از اروپا و امریکا کشیده و زمینۀ محاکمۀ آنها در داخل افغانستان مساعد شود. این کار شدنی و ممکن است.
جنایتکار هر کی باشد باید محاکمه شود، مسؤول همه بدبختی های کنونی افغانها پرچمیان بدنام و جاهل اند که ملت افغانستان توقع دارد تا این ماران آستین و مکاران تاریخ محاکمه شوند، مرګ بر جنایتکار و وطن فروش ولو هر کی باشد.


اسم: عبدالعلی هزاره   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.11.2013

جناب امان الله عمر، راست است که گفته شده .. تو کار زمین را آسان ساختی ... که چنگ در آسمان انداختی؟ اگر پرچمی ها باید محاکمه و مجازات شوند باید در کابل این کار صورت گیرد. حال از شما یک سوال دارم شما چرا نمی توانید پرچمی ها را در داخل شهر کابل که زیر نظارت امریکا قرار دارد مجازات نمی توانید؟ این پیشنهاد شما باید افغان ها متحد شوند و کشورهای میزبان غربی و امریکا را وادار سازند تا چنین و چنان کنند، شوخی بیش نیست. مشکل شما چیست که یکبار کابل تشریف ببرید و از نزدیک ببنید که گپ از چه قرار است؟ امروز بدون حضور پرچمی ها امریکائی ها ممکن است در کابل در حمایه از کرزی با مشکل مواجه شود. شما لطف نموده بگوئید که به چه ترتیب شما می توانید خلائی را که در نبود پرچمی ها ایجاد می شود پر کنید. امروز نقش یک پرچمی نسبت به هر غرب نشین یا وطن دوست انترنتی در اداره افغانستان بیشتر است. علت چیست؟


اسم: عبدالرحمن زمانی   محل سکونت: کاليفورنيا    تاریخ: 20.11.2013

سلام فرزانه جان فارانی!

انتقاد اخير شما را، در رابطه با استعمال اصطلاح « سر زمین مرد خیز» در يکی از مقالات اخيرم، خواندم و آنرا يک انتقاد درست، بجا و منطقی يافتم. اميدوارم با درنظرداشت اهميت موضوع در آيندهٔ قريب بتوانيد يک لست مکمل از اصطلاحات و کلمه های مروج نا مناسب و غير علمی را نيز تهيه و بنشر بسپاريد.

با تمنیات نیک
عبدالرحمن زمانی


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 18.11.2013


خادستان کارملی در اروپا و امریکا چی می خواهند؟

وقتی کارمل از طرف بادار روسی خود در اطراف مسکو در یک منزل با خانواده خود تحت مراقبت کا جی بی بود ګفته بود انقلاب ثور یعنی چی؟

امروز در اروپا جنایتکاران کارملی بنام حقوق ګفته های آن مرد جنایت کار را تکرار می نمایند
لازم نیست به این مکاران جواب داده شود چون اینها به همچو مسایل خوش اند تا در مسایل جاری مطرح شوند.
اینها باید از مردم افغانستان عفو بخواهند و مردم افغانستان از طریق جرګه ها خواستار محاکمۀ اینها شوند و روشنفکران و منورین افغانستان در اروپا و امریکا دست بکار شوند تا این جنایتکاران را افشاء و با کشورهای میزبان در تماس شوند تا جلو چشم سفیدی اینها ګرفته شود.

اګر در اروپا افغان ها دست بکار شوند و یک کمیتۀ حقوقدانان بی طرف را تأسیس نمایند تا این انجمن حقوق ندانان پرچمی مسدود و لغو شود.

این یګانه راه حل ان است با دولت مربوط تماس ګرفته شود تا اجازه ندهند جنایت کاران کارملی با بی شرمی از حقوق مردم داد بزنند.

این خادستان بی شرم و بی ننګ که تا دیروز بنام نوکر امپریالیزم افغان ها را به دار می زدند امروز با بی ننګی در این کشورها بود و باش دارند.

درست خواهد بود با این بی شرمان جواب داده نشود.


اسم: میر عبدالواحد سادات   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 18.11.2013

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟
بخش چهارم

تذکر: بعد از نشر بخش اول، دوم و سوم این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم.
پروژۀ عدالت انتقالی:
مفهوم عدالت انتقالی عبارت است از توضیح دو هدف عدالت و انتقال.
عدالت میتواند به اشکال مختلف محقق شود. (واضح است که عدالت تنها از طریق اعلام بدست نمی آید) در پرتو تجارب بدست آمده، در تحقق پروژۀ عدالت انتقالی عمده ترین کار عبارت از


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 17.11.2013

نظر گذرا بر خطابیۀ انجمن حقوق دانان افغان در اروپا

درین نوشته منظورم وکالت از فرهیخته مرد صاحب دانش و وطندوستی چون جناب ولی احمد نوری نیست، چه خود شان با خامۀ توانا حق سکوت و یا ارائۀ جواب دارند (که جواب شان را حین نگارش متوجه شدم) در عین حال خموشی را در برابر تبصره های انجمن حقوق دانان افغان در اروپا صواب ندانستم.
من نه اساسنامۀ انجمن حقوق دانان افغان در اروپا را خوانده ام و نه به فهرست اعضای آن دسترسی دارم تا بدانم که ترکیب اعضای انجمن متشکل از کدام ذوات محترم است، با یکی از رؤسای این انجمن شناسایی داشتم که مرد محترم و محاسن سفید بوده بالای من حق استادی دارند، بحیث رئیس فاکولتۀ حقوق در خدمت حزب پرچم قرار داشتند، اگر آقای محترم عبدالبصیر دهزاد می فرمودند که ایشان بحیث عضو و یا رئیس این انجمن دمتن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: کمیتۀ حقوق بشر فارو   محل سکونت: هالند    تاریخ: 16.11.2013

به مجرد شنیدن اصطلاح جنایتکاران جنگ و یا قربانیان جنایات جنگ افغانستان دوگروه دچار تشنج اعصاب میشوند: رهبران وکدرهای حزب منحل شدۀ دیموکراتیک خلق ورهبران و قوماندانان تنظیمهای جهادی که در جنگهای کابل درگیربودند. بطور مثال امروز آقای کبیر رنجبر از کدرهای برجستۀ حزب منحل شده دیموکراتیک خلق طی مصاحبه با صدای امریکا بر سهم داشتن قربانیان جنایات جنگی در لویه جرگۀ مشورتی قریب الوقوع اعتراض نموده سهمدهی به قربانیان را سیاسی ساختن موضوع معاهدۀ امنیتی با واشنگتن خواند...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ولی احمد نوری   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 16.11.2013

سیمای واقعی «انجمن حقوقدانان!! افغان در اروپا»
یا ناقضین حقوق افغان ها، در اروپا

نوشتۀ «انجمن به اصطلاح حقوقدانان افغان مقیم اروپا!!» را که خطاب به اینجانب ولی احمد نوری و فدراسیون محترم انجمن های پناهندگان مقیم اروپا «فارو» صادر شده است، مطالعه کردم. این نوشته که غلطنامه ای بیش نیست به جواب ....

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: مسعود فارانی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 14.11.2013

مردم کشی هنر نیست
خدمت در راه مردم هنر است

مصاحبۀ غیر جانبدارانه، جالب، مستند، روشنگر، دارای وسعت نظر از محترم رحمت آریا را که با خانم فرزانه نمایندۀ پورتال وزین افغان جرمن آنلاین انجام داده است بگوش جان شنیدم.

این مصاحبه بخاطری عالی و شنیدنیست که دور از حـُب و بغض و استوار بر اسناد است. اسنادی که نمی شود آنها را نادیده گرفت. بخصوص یاد کردن قیام هاآنهم که تکیه بر واقعیات حوادث دارد.
محترم رحمت آریا وسعت این فاجعه را همچون وکیل مجرب بعد از تشخیص ثقه بودن اسناد آن مسؤولانه در پیشگاه عدالت قضاوت سالم مردم قرار داده است.

سخنان محترم آریا بخاطری قابل پذیرش و در خور دقت هستند که بعد از زحمت کشی زیادِ لست های این فاجعۀ بزرگ را که مطابق به اصل حادثه است ترتیب و تدوین نموده اند که با شفافیت، کنهِ قضیه را برملا می سازد.

سخنان محترم آریا سبب می شود تا کار استادانۀ شانرا هریک به چشم مثبتِ حیرت ببیند.
با اینکه موضوعی به این بزرگی را که از حساسیت و سنگینی بسیار برخورداراست ( قتل عام 5000هزار هم وطن) نمیتوان در ظرف یک مصاحبۀ گنجانید تا سر و تۀ آنرا به برسی کامل گرفت ولی بازهم می بینیم با قابلیت ها و توانایی هایی که وی دارد مؤفقانه توانسته است از عهدۀ آن بدر آید و بحر را در کوزه کند.

زحمات جناب ایشان بسیار قابل قدر و تحسین زیاد است. تا جایی که من از کار های پـُر ثمر این فرزانه مرد اطلاع دارم، ایشان در ترتیب و تقدیم اسناد مهم تأریخی برای جامعۀ زخمی ما از صداقت و امانت داری فوق العاده کار می گیرند.

رحمت آریا در زمینۀ تحقیقات علمی توجه زیاد به دقیقه ها دارد، که ایشان همیشه در سطح کار های اکادمیک می درخشند ولی اینبار دیده شد که در بخش سندیت های لازم حقوقی نیز دست طولی دارند. این فرزند رشید افغان، انسان دوست و حقیقت پردازاست که مقام ملی بودن را با زحمات و عرق ریزی ها از آن خود ساخته است همیشه سربلند و سر افراز باشد.
پیام عشق به گوش هوس مخوان بیدل
سخن اگر سخن اوست جز کلام تو نیست


اسم: داکتر عبدالرحمن زمانی    محل سکونت: اضلاع متحده    تاریخ: 13.11.2013

لست ۱۲۶۰ قربانی قتل عام قريهٔ کرهاله در ولايت کنر
گور خونین شهیدان به تو آواز دهد
آتشی را که فروزان شده خاموش مکن

انتشار لست پنجهزار نفر از جملهٔ لست دوازده هزار شهيد بی مزار و بی کفن که در سال اول و اوايل سال دوم حاکميت خلقی ها و پرچمی ها تنها در کابل به قتل رسيده اند يکبار ديگر زخم های مردم مارا که بيش از سه دهه از سرگذشت غمناک عزیزان لادرک شان خبری نداشتند، تازه کرد.
البته انتشار این لست شمـهٔ از جنایاتی است که طی بیش از سی و پنج سال اخیر در کشور بوقوع پیوسته است، و تنها بخش کوچکی از جنایات هولناک رژیم ددمنش حزب دموکراتیک خلق را تشکيل ميدهد.
من هم به نوبهٔ خود با

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: داکترسیدعبدالله کاظم   محل سکونت: اضلاع متحده    تاریخ: 13.11.2013

دربارۀ قتل عام «کرهاله» در کنر
(15 حوت 1357 ؛ مطابق 6 مارچ 1979)

انتشار لست پنجهزار نفری شهدای بی کفن و بی مزار وطن موجب شد تا احساسات عدالتخواهی هموطنان در داخل و خارج کشور یکبار دیگر به جوش آید و به موجی تبدیل شود که امید است تا رسیدن به سرمنزل مقصود هیچگاه آرام نگیرد. این امید وقتی برآورده میشود که دامنۀ تحقیق و تدقیق بیشتر دربارۀ جنایات ممتد جنگی و بشری طی دوره های مختلف در افغانستان به حیث یک امر ضروری و مبرم ادامه وگسترش پیداکند، درغیر آن تأمین صلح دوامدار در کشور بعید به نظر میرسد. لذا برای جمع آوری اسناد، شهود و شرح عینی واقعات باید یکی دو مرجع ثبت احوال یا «دیتا بانک» به سویۀ ملی و بین المللی تأسیس گردد که درآن

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف پوپل   محل سکونت: المان    تاریخ: 12.11.2013

برخورد با عاملین جنایات جنگی در افغانستان
آشتی، بخشش، خاموشی یا افشا گـری بیشتـــر

دوستان و هموطنان دردمند خواهش و تمنی می دارم که پیش از مطالعۀ این مقال با کلِیک نمودن به لینک پایین به صدا و تصویر این ویدیویِ نجوا جان خواهر دردمند تان که شعر و آهنگ شاعر مردمی برادر محترم مسعود جان سجاد را که واقعاً از دل هر هموطن سروده است تماشا نمایید .

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RaaXMDJSgsY

از یکی دو هفته بدین طرف می شود که مقامات قضایی کشور هالند یک لیست پنجهزار نفری از قربانیان کشتارهای بیرحمانۀ گروه های نابکار و فرزندان ناخلف و جنایت پیشۀ خلق و پرچم را اولاً به دسترس

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: حنیف رهیاب رحیمی   محل سکونت: قندهار    تاریخ: 12.11.2013

مســــــــــــــــافـــــــــــر
داستان کوتاه و غم انگیز

این داستان، قصهٔ تلخی است از زندگی مردم ما در سال های اشغال شوروری.
پیر مرد در حالیکه دانه های پیهم عرق از گونه های لاغرش بر زمین می چکید، بازهم زیر سایه خزید و پشت استخوانی اش را به دیوار تکیه داد. آنگاه دستمالی را از جیب واسکتش بیرون کرد و عرق های پیشانی و گردنش را با آن پاک نمود.
گرمی نا راحتش کرده بود، به نظرش آمد که زمین و آسمان به تنوری مبدل شده و از چهار طرف آتش می بارد. بر گرمی و طالع بدش نفرین گفت. چه او دیگر حمالان را می دید که با زرنگی و چالاکی محموله ها و بکس های مسافرین را انتقال می دادند ولی تا حال که نصفی از روز گذشته، هیچ کاری دستگیرش نشده و پولی کمایی نکرده است. زیرا او تنها می توانست بکس ها و محموله های کوچک را انتقال دهد و بیشتر مسافرین وسایل زیادی داشتند که نقل و انتقال آنها از عهدهٔ پیر مرد پوره نبود.
عاصی و عصبی به اطرافش نگریست،


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: میر عبدالواحد سادات   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 11.11.2013

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟ بخش سوم

تذکر: بعد از نشر بخش اول و دوم این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله بیشتر آنها میباشم.

بخش اول و دوم این نوشـته را اگر مطالعه نکـرده باشید می تـوانید با انتقال لینک های انترنتی ذیـل در براوزر کمپیوتر تان مطالعه فرمائـید :
بخش اول

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadat_mir_ab_wa_ehqaq_hoquq_mardaom_ya_etlaf_an.pdf

بخش دوم

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadat_mir_ab_wa_ehqaq_hoquq_mardaom_ya_etlaf_an_part_2.pdf


بُعدحقوقی مسائل:
البته در بعد حقوقی، مسائل به گونۀ دیگری ارزیابی می شوند و ملاک عمل پرنسیپ های قبول شدۀ جهانی «مشروعیت جرم و جزا» است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از آن تسجیل گردیده و در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان بازتاب یافته است که در صفحات بعدی روی آن مکث می نمایم.
شیوۀ بر خورد با مسایل: در مورد دو تجربه در عرصۀ ملی و بین المللی وجود دارد :
1ـ عفو و مصالحه.
2ـ محاکمه و تطبیق عدالت.
در چند دهۀ اخیر مورد بحث ما،


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: حزب ملی ترقی وطن   محل سکونت: کابل- افغانستان    تاریخ: 09.11.2013

در رابطه با نشر لست پنج هزار نفری« شهدأ»

از مدت تقریبا چهار دهه به اینسو در کشور عزیز ما افغانستان، جنګهای خانمانسوز و بحران تباه کن جریان دارد که ناشی ازرقابت های دوران جنګ سرد ابر قدرتها، سیاست های نفوذی کشورهای همسایه، خطا ها، اشتباهات و انحرافات ګروه های سیاسی- نظامی دخیل در این حوادث میباشد. این جنگها و کشمکشها خسارات و زیانهای فراوانِ انسانی، مادی و معنوی را بر ملت ما تحمیل نموده است و در جوانب مختلف متخاصم جنگ از طرف عناصر جنایتکار جنایتهای جنگی صورت گرفته است که تا امروز هم ادامه دارد.
حزب ملی ترقی وطن درحالیکه شکنجه و کشتار بدون حکم محکمهٔ با صلاحیت قانونی را در هرزمان و از هرجانبِ که صورت گرفته باشد، شدیداً محکوم مینمایدو تطبیق «عدالت انتقالی» را لازم میداند، تطبیق «عدالت جاری»، حاکمیت قانون، ادارات حراست حقوق فارغ از فساد را شرط اهم و ضروری جلوگیری از جنایات میداند.
برای تطبیق عدالت جاری و انتقالی، دستګاه دولتی ملی سالم وعاری از فساد لازم است تادر تمام مراحل کشف ، تحقیق و محاکمه ، اجراآت قانونی بېطرفانه، بې غرضانه و واقعبینانه صورت ګرفته بتواند. یعنی عدالت عام و تام تطبیق شده بتواند ورنه جنایات به شکل دیګری ارتکاب خواهد شد . برای رسیدن به این مرحله تلاش و مبارزه هم آ هنګ و متحدانه نیرو های عدالت خواه و ترقیخواه کشور لازم است .
لستي که همین حالا در مطبوعات نشر ګردیده است از چهار دههٔ جنگ و بحران ،کمتراز دوسال و از جوانب متخاصم تنها یک طرف آن را در محراق توجه قرارداده، جنایات بیشمار جوانب دیگر در طول همان مؤعد و هم ازان پس‎ِ‎ُ‎ً تاامروز بویژه در جریان جنګهای بین التنظیمی از نظر انداخته شده است که این نه بېطرفانه است ونه عادلانه .
حزب ملی ترقی وطن معتقد است که تعقیب عدلی و قضایی عموم جنایتکاران در طول زمان جنگ در افغانستان وقتی میسر است که حاکمیت قانون تامین و جلو جنایت های جاری ګرفته شده و عدالت تطبیق باشد. و این وقتی ممکن است که یک اداره سالم و عاری از فساد دولتی بوجود آید . لهذا همه عدالت خواهان باید نیرو های خود را متحد ومتمر کز ساخته ، زمینه را برای عبور مسالمت آمیز از وضع کنونی به سوی تأمین صلح، ثبات و امنیت، قانونیت و عدالت در کشور فراهم سازند .
به پیش به سوی محو خشونت و پایان جنایت و جنایتکاران در کشور!


اسم: محمد اعظم سيستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 09.11.2013

من از بازماندگان نسلی هستم که در دهۀ دموکراسی رشد یافتند وبه ثمر نشستند. نسلی که در سرنوشت سیاسی کشوردر چهاردهه اخیر، هم در دگرگونی نظام های سیاسی وهم درفراهم کردن زمینه های تجاوز بیگانگان بروطن ، هم در دفاع از میهن ومعتقدات دینی خویش وهم درجنگ های قدرت طلبی و ویرانگریهای تباهکن کشوردر دهه های 80 و90 قرن گذشته نقش موثری بازی کردند ...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 08.11.2013

در نوشتۀ دیروزی در همین بخش به اثر کندی حافظه نام یکی از مستنطقین و جلادان حزب غیر دموکراتیک پیرو کرملن را اشتباهاً »سرور» نگاشتم در حالیکه نام صحیح این جانی دیشب بیادم آمد که
«یوسف» بود و نه «سرور». با عرض معذرت این اشتباه را تصحیح می نمایم.

به ارتباط جنایت وحشیانۀ مزدوران روس در کرهاله، موضوع اصلی بحث شرح آن واقعۀ دردناک و وحشیانه و عاملین آن بود و پیچیدن روی نام محل آنقدر ،در همین موضوع خاص، قابل اهمیت نبوده و در مورد درستی و نا درستی آن گفتۀ شخص دانای محل بیشتر مدار اعتبار است.


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 08.11.2013

قابل توجه محترم اریا صاحب
از اینکه در مورد اسم درست قریه کرالي که چنین است، محترم داکتر عبدالرحمن زمانی و محترم داکتر عبدالله کاظم اسم درست انرا کرهاله متذکر شده اند که حزب همبستګی نیز در شعار سرخ رنګ انرا بنام کرهاله نوشته اند که اسم درست ان همان( کرالي) می باشد، شما و خود داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی اګر متوجه شده باشند در نوشته قلمی لست شهیدان کرالي که از طرف شورای قریه کرالي به امضا عبداله انتشار یافته توجه شود در اخر هر لست چنین امده است( عبدالله د کرالي د شورای منشی) روی این لست قابل اعتبار که از طرف شورای قریه کرالي خود اسم درست قریه تذکر رفته درست می باشد، اګر در اسناد و نوشته صاحب نظران اسم درست ان کرالي نوشته شود درست خواهد بود.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 07.11.2013

به این ارتباط نام سه نفر مستنطق شداد و جلاد های خون آشام از زمان زندانی بودنم در وزارت داخله بیادم است:
1- امان نمیدانم محمد امان بود و یا امان الله شخص لاغر اندام مثل دیگر خلقی ها بروت های انبوه داشت بگمان اغلب باشندۀ نواحی کابل بود.
2- یوسف ، غلام یا محمد، معاون خاد، شخص قد پایان، از اهالی میدان بود و شخصاً در کشتن مردم در حریان تحقیق دست داشت به روایت یک شخص معتبر که شبی درخانۀ یوسف واقع مکروریان مهمان بود ، یوسف بعد از غیبت طولانی خانه آمد. مهمانان جویای دلیل تأخیر شدند، یوسف که پیراهنش آلوده به لکه های خون بود و غرق نشۀ الکهل گفت یک سگ جان گاو میش را گیر آمده بودیم که هیچ نمی مرد و این یگانه دلیل ناوقت آمدن من بود ، بعد از شتستشوی رو و دست ها و تغییر لباس با مهمان نوشید و غذا تناول نمود.
شخصی که سرور از او نام برده بود پسر مامایم بنام شحاع احمد پرویز استاد انستیتیوت ادازۀ صنعت بود که در هنگام استنطاق در اثر شکنجه جان را به جانان داده و در صف شهدا پیوست. شجاع احمد در یک شب عروسی گفته بود که بین خلق و پرچم نزاع خلق شده که همی تبصره سبب زندانی شدن و شهادتش گردید.
3- شخصی بلند قد قوی الجثه بنام کبل از ولسوالی شین دند ولایت هرات که در هنگام استنطاق سگرت روشن را در چشم متهم داخل نموده و یا بوطل را داخل ..... میکرد . یک مولوی وردکی ویک سردار بلوچ را روی تابۀ آتشین منقل برقی نشانده بود.
نمی دانم که این جانیان زنده اند و یا مرده و در کجا سکونت دارند. بقرار افواهی سرور با دستگاه امنیتی فعلی همکار است.


اسم: رحمت آریا    محل سکونت: کانادا     تاریخ: 07.11.2013

آقای هارون فهیم سلام متقابل تقدیم است،
با مراجعه به صفحه دهم مقاله میتوانید کاپي اصلاح شده ورد را بدست آورید.
تشکر


اسم: فرید   محل سکونت: المان    تاریخ: 07.11.2013

با عرض سلام و محبت بی پایان و درود فراوان به روح پاک شهدای وطن،

برنامۀ جناب آقایی امیری (قسمت دوم) را از طریق وب سایت شما شنیده و از جنایت باند های خلق و پرچم که هیچگاه فراموش مردم ما نخواهد گردید، بی اندازه متأثر گردیدم.

در شروع پروگرام از شخصی نام گرفته شد به اسم معلم عمر که علنأ مرتکب به قتل میباشد. در این مورد 2 شاهد یکی به اسم لیلما جان و خانم دوم به اسم رحیمه جان از لغمان که به زبان زیبایی پشتو صحبت کردند، تا بحال موجود است.

در این زمینه چه باید صورت گیرد:

1. آدرس مکمل هردو خانم با شمارۀ تیلفون اگر در دسترس قرار داشته باشد بسیار مهم میباشد.
2. صحبت تیلفونی هر دو خانم باید روی یک سی دی ثبت گردد.
3. صحبت تیلفونی هر دو خانم باید به صورت تحریری در آورده شده و هریک به زبان انگلیسی ترجمه گردد.
4. یکی از هموطنان در صورت امکان آدرس مکمل معلم عمر و کشوری که او در آن زندگی میکند، بدون آنکه خود را در معرض خطر قرار دهد لطفأ تهیه بدارد.
5. معلومات فوق باید در دسترس یک مرجع با اعتبار قرار گیرد. مثلأ خود جناب امیری و یا این وب سایت که از اعتبار کافی برخوردار است.

مراتب بعدی میتواند کاملأ سریع انجام گردد در صورتی که متهم در یکی از کشور های European Union راجستر باشد. با اطمینان کامل او دگر هیچگاه از چنگ قانون فرار کرده نخواهد توانست.

با تمنیات نیک
فرید


اسم: هارون فهيم   محل سکونت: نيويورك - فرانكفورت     تاریخ: 07.11.2013

سلام اقايي آريا،
چند روز پيش اينجا برأي شما پيام گذاشتم ، لطفا جواب بدهيد.
موفق باشيد

هارون فهيم


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 07.11.2013

پیاوړي لیکوال رحمت اریا صاحب سلامونه او نیکي هیلي ومني
د کرالي د شهیدانو په هکله ښاعلی ن اسعدابادی دوه کاله مخکي یو ياداښت لیکلي وو چي عنوان یی په دي ډول وو( د کونړ د کرالې د کلي ددولس سوه شهيدانو ددوه ديرشم تلين په ياد
ن. اسعد ابادی ).
ددي څخه مي موخه دادي چي کرالي د اسعدابادي په یاداښت کښي په پورتني بڼه لیکل شوي دي.
ژه به کوښښ وکړم چي د اسعدابادي صاحب لیکنه په امانت داري سره افغاني ويپپاڼي ته ولیږم.
په درنښت


اسم: تفسیر خان   محل سکونت: کاناډآ    تاریخ: 06.11.2013

ښاغلې رحمت اریا سلامونه اونیکې هیلې مې ومنه!
دقدر وړ خدمت دکړﺉ. بریالی اوسې.
یوه خبره غواړم دلته یاده کړم هغه داچې ژمونږ ځینې هېوادوال که زدهکړی وي اوکه نازده کړي پښتو نومونه هغسې یادوي چې یې ژړه غواړي، نو ځکه یې ددغې غمیزې دپېښېدو ځای چې نوم یې کیراړه ده کراله لیکلې. ښه به وي چې تاسې یې کیراړه ولیکۍ، اوکه یې کیراله لیکۍ چې کیدای سی دکیراړې دری بڼه به وي نو بیا هرومرو په لیندۍ کې باید کیراړه ولیکې، چې په دې توګه به دټولو لپاره دغه نوم د پوهېدلو وړسي. کرهاله چې ویاړلی استاد کاظمي لیکلې فکر کوم هم له کومې داسې سرجینې څخه به یې اخیستې وي جې له پښتوسره به یې ستونژه لرله.
په پای کې غواړم ووایم چې اوس د نومونو لپاره نړیوال ستاندارد سته او زمونږ پوهانو ته په کار ده چې نومونه په اصلی بڼه ولیکی، سره له دې جې دځینو لپاره به دا کار سخت وي.
ښې چارې
تفسیر خان


اسم: هارون فهیم   محل سکونت: نیویارک    تاریخ: 05.11.2013

سلام خدمت همه!
یک جهان ممنون جناب محترم آقایی آریا از اینکه لست شهدا را بازنویسی نمودید.
من با یک مرجعه حوقوقی در نیویارک در ارتیاط استم. آیا امکان دارد این لست را بشکل /ورد/word در ایمیل برایم بفرستید.
haroonfahim@yahoo.de


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 05.11.2013


هموطنان عزیز سلام

یک عده ثنا ګویان ببرک کارمل در سعی و کوشش بیهوده اند تا پرچمیان را در مورد لست ۵ هزار شهید بی کفن مبراء قلمداد نمایند و همه کشتار های بیرحمانه را به امین منسوب دارند، که درست نبوده است.
در این راستا یک هموطن نوشته که ګویا اکرم یاری را امین به شهادت رسانیده است، که درست نبوده اینکه اکرم یاری در ماه ثور سال ۱۳۵۷ چند روز بعد از کودتا نظامی ۷ ثور به امر شخص ببرک کارمل از منزل شخصی اش در کارته ۴ از سوی پرچمیان تروریست کشیده می شود و بدون کدام اسناد و شواهد به طور بی رحمانه به قتل می رسد.

قابل یاد آوری می دانم اینکه اکثراً قتل هایی که بعد از ۷ ثور ۱۳۵۷ صورت ګرفته به امر شخص کارمل انجام پذیرفته اند، که در زمره این اشخاص و افراد من می توانیم یاد اور شوم که یکی از دوستان ما بنام همایون ولد ګلشاه صافی به امر ببرک کارمل توسط تروریست های پرچمی در همان ماه ثور سال ۱۳۵۷ از پوهنځی پولی تخنیک دستګیر می شود و بدون کدام سند و محکمه به قتل رسانیده می شود.

جریان این طور بوده در دوره اواخر پاچاهی مرحوم محمد ظاهر شاه خان غفار خان از راه طورخم ننګرهار به افغانستان می امد که برای استقبال ان ببرک کارمل، اناهیتا راتب زاد کارمل و یک عده پرچمیان به طورخم رفته بودند، در انوقت طرفداران حزب مساوات و یک عده احزاب سیاسی که مخالف کارمل بودند در انجا حضور یافته بودند، که بین طرفداران مساوات و پرچمیان جنګ لفظی رخ داده بود که در همان اثنا همایون صافی جوان خوش اندام بروی کارمل سیلی محکم زده بود، که این سیلی باعث شهادت نامبرده شد.

همایون صافی پسر ګلشاه صافی بعد از میوندوال رهبر مساوات که برادر موصوف اکنون این جریان را رهبری می کند و یک برادر دیګر ان بنام داکتر مسعود صافی فعلا در ننګرهار بود و باش دارد اګر این نوشتار را می خواند لطف نموده در موضوع روشنی اندازد.

کارمل یک شخص عقده مند و معتاد بود که به ترور و وحشت خو کرده بود، خلاصه اینکه در کشتار مردم داغدار ما تره کی، امین، کارمل و نجیب و طرفداران اینها همه و همه مسؤول و جوابګو اند.


اسم: فارو    محل سکونت: هالیند    تاریخ: 04.11.2013

چرا"انجمن حقوقدانان دراروپا"درمورد لیست پنجهزارشهیدسکوت کرد؟

به سؤال برحق فوق در لابلای یکی از نوشته های اخیر محترم ولی احمد نوری برخوردیم. واقعأ وقتی یک انجمن نام یزرگ " انجمن حقوقدانان افغان در اروپا" را حمل می کند، انتظارات بزرگی را در اذهان افغان های مقیم اروپا خلق می نماید. یکی از مهمترین مسایلی که درین اواخر اتفاق افتاد انتشار لیست پنجهزار شهید توسط یک کشور اروپائی می باشد. از آنجائیکه بازماندگان برخی از شهداء از یکسو و بعضی از افراد مظنون به سهیم بودن………


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: میر عبدالواحد سادات   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 04.11.2013

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟ - بخش دوم

تذکر: طی بعد از نشر بخش اول این نبشته، تعدادی زیادی از هموطنان با ارسال ایمیل و تماس تلفونی ذره نوازی فرموده و این کمترین را مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظریات تکمیلی، انتقادی و پیشنهادات سازنده مرا رهنمایی نموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظریات، نقد و تکمله آنها می باشم.

بخش اول این نوشـته را اگر مطالعه نکـرده باشید می تـوانید با انتقال لینک انترنتی ذیـل در براوزر کمپیوتر تان مطالعه فرمائـید :

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
sadat_mir_ab_wa_ehqaq_hoquq_mardaom_ya_etlaf_an.pdf

فهرست ناقصی در هالند بنام فهرست اگسا انتشار یافته و شورای وزیران در مصوبه اش از شهدای سال های (1978 ــ 1979) یاد می نماید. اما سازمان دهندگان مظاهره در تظاهرات کابل که به ابتکار عده ای از بقایای جریان دیموکراتیک نوین (شعلۀ جاوید) یکی از جریانات نیرومند و برومند چپ دیروز افغانستان راه اندازی شده بود، عکس هر رقیب سیاسی دیروز از ح. د. خ. ا (حزب وطن) را که یافته بودند، بحیث قاتل بلند کردند. معلوم میشود که ……….

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: حمید انوری    محل سکونت: اضلاع متحده    تاریخ: 03.11.2013

" مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت منال "

چکیدۀ از خنجر قلم سر افراز فرزندی از نسل آریا که رحمت خدا بر او باد، چنان مرا در خود فرو بُرد که برای لحظاتی چند خود را گاهی در باستیل پلچرخی یافتم و گاهی در شکنجه گاه صدارت. گاهی بر یک گور دسته جمعی گریستم و زمانی بر گور دسته جمعی دیگری یخن دریدم.
دقایقی در کنار مادری خود را یافتم که قاب عکس پسر جوان و رشیدش را در دست دارد و در یک گور دسته جمعی در حالی مشغول جست و جوی نشانه ای از گمشده اش است، که قطرات اشک مروارید وار از چشمان دوخته بر راهش، برخاک سیه می غلطد و بر سر و صورت اش می زند و داد و فریاد و استغاثه اش دل سنگ را آب میکند.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: رحمت آریا   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 02.11.2013

پتمنې خورې شیما جان امان له امریکې څخه!
سلامونه او ښې چارې،

د نظر پوښتنې د کړکۍ په دې برخې کې ستاسو گډون ته د ښه راغلاست په ویلو له تاسو د زړه له کومې مننه چې خپل اند او هیواد پاله احساس مو راولیږلو.

د کودتاگانو په تأریخ کې دا یوه ثابته فارموله ده چې هر کودتايي گام په نړۍ کې له ټولو نورو کودتاگانو سره یو گډ ټکی لري او هغه دا چې هره کودتا د یوې ځانگړې، وړوکې او تنگې وسلوالې کړۍ له خوا یا د ولس د حق د غوښتنې او یا تش په نامه د یوه انقلابي بدلون د شعار تر سیوري لاندې په غیر مشروع ډول رامنځته کـېـږي. هرې کودتا تل یو مشروع نظام ړنگ او پر ځای یې یو غیر مشروع هغه کښینولی دی. هره کودتا له دې چې د ولس ملاتړ له ځان سره نه لري او له یوې وړې عمدتاً وسلوالې ډلې څخه جوړه ده نو د کودتا له کولو وروسته په خپلو منځو کې د واک د ویش پر سر لویږي؛ هره کودتا هغه افسانوي څاروي ته ورته ده چې لومړی خپل بچیان زیږوي بیا یې بچیان د خپلې مور سر خوري او وروسته یو بل سره خوري. د هرې کودتا عمر لنډ وي. له دې کبله د سره غوايي کودتا هم له پورتنۍ استثناء جلا نه ده، همدا فارموله مو د شنه غوايي د کودتا په لوخړو کې یو ځل بیا ولیدله او لرغونی کابل یې د بیگناهو کابلیانو په وینو ولمباوه. هماغسې چې تاسو ورته نغوته کړې د غوايي په کودتا کې په فرکسیونونو ویشل شوی د خلق ډیموکراتیک گوند هم هـېـڅکله یو موټی گوند نه وو؛ کله چې دغه کودتايي گوند واک ته ورسید له داسې یوه دوه تیغه خنجر سره مخامخ شو چې د تـېـښـتې لاره ورڅخه ورکه شوله. ددغه خنجر یوه ډډه د واک او هژمونۍ پر سره د گوند د فرکسیونې مشرانو ناندرۍ او ناخیړۍ وې، د نظام په لنډ عمر کې د گوند دننه اخ و ډب ته پام وکړئ؛ د خنجر بله ډډه د ولس گډ غبرگون وو چې د گوند بنسټ یې د هیواد په هر گوټ کې لړزاوه. په دې لړ کې نویو واک ته رسیدلو واکمنو داسې جنایتونه تر سره کړل چې د راتلونکو جنایتونو لپاره مور ورگرځـېـدل. د نظر پوښتنې دغه کړکۍ ددې لپاره نه ده ځانگړې شوې دلته دې تیوریکې وراشه تر سره شي؛ ښايي ځینې کسان او د پخوانیو رژیمونو خواخوږي هڅه وکړي چې د چا خبره د تیوریکي مصلحتپالو وراشو په وړاندې کولو د تر سره شویو جنایاتو پر مخ پرده وغوړوي او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په سر تبمگۍ د رژیم دغو خونړیو کړو وړو ته د مشروعیت رنگ ورکړي. هیڅ څوک به له دې انکار ونه شي کولای چې له دغه اوښتون وروسته نورو راغلو رژیمونو هغه جنایات تر سره کړي دي چې لومړني جنایتکاران یې ځان ته هک پک کړل. دا یوه خبره دې د لمړ په شان روښانه وي چې افغانستان ته له بهره هر ډول د ښي لاس او یا د کیڼ لاس راوړل شوې ایډیالوژۍ د لویدیزې او ختـیځې نړۍ هغو لیلامیو زړو جامو ته ورته وې چې یوازې یې د افغانستان د څو محدودو کړېـو په منځ کې ځان ته خریداران درلودل او بس. هر یو یې چې واک ته ورسید د چنگیز او گوډ تیمور په شان یې د خپل سیاست ژرندې د خلکو د وینو په بهولو وڅرخولې، میندې یې بورې کړې او بچیان یې یتیمان کړل. هماغسې چې په مقالې کې مې نغوته کړې ده، په تیرو پنځه دیرشو کلونو کې د ټولو ترسره شویو جنایاتو مستندول زما، ستا، د هغه، هغې او هر هـېـوادوال دنده ده. راځئ په یوه لاس، په خلاصو سترگو، په بشپړ بې پـَـریتوب دغه جنایات مستند او تأریخ ته یې وسپارو. دا چې وروسته تأریخ ورباندې څه کوي هغه د ولس او عدالتپالې ټولنې دنده ده. دا د شهیدانو په ورثې پورې اړه لري چې په دغې لړۍ کې برخه واخلي. له یوه لاسه ټک نه خـېـږي. بیا هم مننه شمیا امان خورې


اسم: رحمت آریا   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 01.11.2013

جناب داکتر صاحب سید عبدالله کاظم! از تصحیح ضروری تان پیرامون صورت درست نوشتن نام کرهاله یک جهان سپاس و تشکر


اسم: سیدعبدالله کاظم   محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 01.11.2013


در بارۀ نام قریۀ «کرهاله» باید گفت :

کسانیکه از منابع خارجی و گزارش های مربوط به قتل عام در آن قریه استفاده کرده اند، نام را تنها با «الف» می نویسند، در حالیکه اصل نام قریه مذکور با اضافۀ «هـ» قبل از «الف» درست است. من این اشتباه را حین ترجمه راپور «پروژه عدالت در افغانستان» مرتکب شده بودم، ولی دوست محترمی که از آن منطقه بود، این اشتباه را تصحیح کرد و گفت که نام قریه

«کرهاله» است.


اسم: عبد الله زرنج   محل سکونت: سندییگو، کلیفورنیا    تاریخ: 01.11.2013


د ملی او وطنپال، پوخ او پوه شخصیت شاغلی ولی احمد نوری لیکنه
« بیهودګی۰۰۰۰۰۰۰» تر عنوان لاندی چه د منطق دک او علمی استدلال پر بنیاد ولاړ دی ستاینه کوم او د قدر وړ بولم.

ددی محترم علمی شخصیت روغتیا او بریالیتوپ د الله «ج» د دربار نه غواړم.


اسم: رحمت آریا   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 01.11.2013

کرالۀ خونین تا هنوز فریاد میزند
جناب امان الله عمر
متقابلاً سلام و احترام مرا بپذیرید. تشکر از ابراز نظر و نیز سپاس از داستان غم انگیز کراله
کراله نامش را در کتیبۀ سنگی قرن دوم قبل از میلاد امپراتور موریا آشوکای سترگ بشکل کراله پوترا یا فرزند کراله می یابد و نام یکی از ایالات ساحلی در جنوب شرق هندوستان و نام قصبه ایست در کنار اسعد آباد زادگاه سید جمال الدین افغان مرکز ولایت کنر. درختهای لیمو، نارنج، مالته و مزارع برنج و گشنیز رایحۀ معطر خویشرا بر آبهای دریاې درﮤ پیچ میریزند و نسیم کوهستانی نورستان از شمال بر طراوت فضای آن می افزاید. علی الوصف، کراله صفحـﮥ خونینی از تأریخ ناگفته بما دارد که با صبحدم روز پانزدهم حوت سال ۱۳۵۷ش (۶ اپریل سال ۱۹۷۹م) آغاز میشود.
عمر رژیم مارکسیست لیننیست کابل هنوز یکسالش را پوره نکرده بود که. . . . . . . .


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ولی احمد نوری    محل سکونت: پاریس - فرانسه    تاریخ: 31.10.2013

بیهودگی دفاع
حامیان جنایات ضد بشری احزاب خلق و پرچم

مقالۀ عالی، برجستۀ و منحصر به فرد جناب رحمت آریا که سندی است مهم و تأریخی و در نوع خود بی نظیر، خدمتی است سترگ که از طرف یک فرزند اصیل، وطنپرست و دانشمند کشور عرضه شده است. جا دارد از این همه زحمات شباروزی ایشان ممنون و سپاسکذار بوده و موفقیت های بیشتر شان در راه خدمت به افغانستان عزیز آرزو نمائیم. این نوشتۀ تحقیقی جناب رحمت آریا که تحت عنوان « پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن»به تاریخ 24 اکتوبر 2013 در پورتال معزز افغان جرمن آنلاین نشر شده در بارۀ افشای اسناد جرایم ضد بشری حاکمیت حزب باصطلاح دیموکراتیک، اشارتی دارد در مورد اینکه چه کسانی خواهند بود تا از این کار نامه های جنایت کاران دفاع نمایند، آری هستند ذواتی که در برابر این اسناد مؤثق وغیر قابل انکار مقاومت می کنند و تا هنوز از خریطۀ ایدیولوژی خود بیرون نیامده اند و در صدد توجیه آن همه سیاه کاری ها می باشند، بدون هیچ گمانی این آقایان خود در دوسیه های مرتبط به جنایات ضد بشری حاکمیت ایشان محل و جایگاهی دارند، پس دفاع از سردمداران حزب باصطلاح دیموکراتیک به نحوی حمایت از منافع اینان نیز خواهد بود.

آقایان بصیر بهزاد و شاه محمود حصین در زمرۀ آنانی اند ……………………..

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 31.10.2013

با کمال احترام به پیشنهاد محترم انجنیر احسان الله مایار و تائید آن توسط محترم داکتر سید عبدالله کاظم پیرامون گشایش بخش مخصوص در پورتال وزین، با وقار و پر خوانندۀ افغان جرمن آنلاین بحیث Data Bank « صندوق نگهداشت ارقام» تحت نظارت و دیده بانی محترم رحمت آریا جداً مؤافقم و آنرا اقدام بس مفید، ارزنده و آموزنده میدانم تا باشد که اسرار قید حافظه ها و درج صنوق سینه ها مربوط جنایات ادوار مختلف سه دهۀ گذشته بشکل اسناد، ارقام و حقایق « نه افواهات و قصه ها » تبارز نماید و هیچ افغان مسؤول، با احساس و باوجدان اگر معلومات ثقه و چشم دید از این جنایات را دارد و یا راپور مستند یک نهاد معتبر جهانی را در اختیار دارد آنرا با خود زیر خاک نبرده بحیث یک مکلفیت انسانی بدسترس هیأت تدقیق و مطالعات پورتال که تحت نظر محترم رحمت آریا خدمت خواهد کرد بگذارند. پورتال افغان جرمن آنلاین در صورت اقدام عملی باید آدرس های تماس و نمرات تلفون مربوطه را در اختیار خوانندگان بگذارند.

البته به منصـﮥ اجراء گذاشتن این خواست مسؤولیت اخلاقی مسلکی، دقت، امانت، صداقت، زحمت، تحقیق، کنجکاوی و پالیدن بیشمار کار دارد که مستلزم همکاری داوطلبانۀ هموطنان است. بنده بحیث یک داوطلب در انجام این فریضۀ ملی دست خودرا بلند می کنم.

بنظر من این اقدام مهم تأریخی بحیث گشایش درب های عدالت گستری و داد خواهی یک سر آغاز است نه انجام، ولی کار اساسی و بنیادی در پی گیری مصرانه و جدی نهاد های غیر دولتی افغانی، برای تأمین عدالت، بشمول قضات، وکلای دعوی و قانون دانان است که در درون و بیرون کشور اسناد جمع آوری شده را بدسترس مراجع قضایی و عدلی بین المللی گذاشته و شاهدان عینی را معرفی نمایند و علیه مرتکبین زنده و یا مرده ای جنایات اقامۀ دعوی نمایند.
همچو فعالیت ها در کشور های دیگر برای تأمین عدالت و سپردن مرتکبین جنایات ضد بشری به پنجۀ قانون توسط سازمان های مردمی صورت گرفته که درین حالت نه تنها همکاری سرتاسری و همگانی آسیب رسیدگان بلکه از همه اقشار ضرورت است مردم افغانستان برای تحقق این آرمان انسانی نباید از اعطای کمک های مالی دریغ نمایند.
هیچ هدف مقدس در دنیای امروز بدون قبول زحمت و مصرف مالی حاصل نمی گردد.


اسم: سیدرحمن غوربندی   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 31.10.2013

ښاغلی رحمت آریا ټکړه محقق، لیکوال، ژورنالیست او ژباړونکی دی د نوموړی مطبوعاتی خدمت څو بُعدی اړخ لری خو په تأریخی مسائلو کی د ډیری پوهی خاوند دی.
د پنج هزار شهید بی مزار و بی کفن تحقیقی مقاله د آریا صاحب د پراخی حوصلی او د قیق کار یو نه هیریدونکی بیلګه ده، چی کیدای شی راتلونکی نسلونه د خپلو پلرونو، نیکه گانو په هکله تأریخ ولیکی دا یو ښه مو‍ٔخذ کیدلی شی
د آریا صاحب د نورو داسی لیکنو په هیله


اسم: شیما امان   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 30.10.2013

ګران ورور اریا صاحب
سلامونه او نیکي چاري
د خلک دیموکراتیک ګوند د جنایاتو لړي ۱۴ کاله عمر لري او په دي لړ کی ستاسو تحقیق او تدقیق د ستاینی وړ دی او رښتیني او په ولس مین وطنپرستان د ستاسو ددی هلی ځلی څخه هر کلی کوی ، د خلک دیموکراتیک ګوند ګواګی د ولسواکی تر چتر لاندی د افغانانو د برم او شان پر وړاندي دوی ودریدل او بی ګناه افغانان یی شهیدان کړ، کومه ځانګړتیاوي چی د دوي په ګوند پوری تړلی وو هغه یو تړلی ګوند وو چی د بهر څخه الهام ا اخستل ، دوی د پرمختیګ او ولسواکی تر نامه لاندی ستر جنایات یی وزیږول او د افغانستان غمیزه د ۱۳۵۷ د پوځی کودتا څخه پیل شو ، د خلک دیموکراتیک ګوند او د هغه اړوند فرکسیونو د افغانانو د بربادی مسولیت پر غاړه لری او د دوی یو اړخ ( پرچمیانو ) اوس ګواګی داسی استدلال کوی چی خلقیانو د افغانانو د وژنی مسولیت لری او دوی بی ګناه دي، مګر پرچمیانو د اشرار او امپریالیزم د نوکر تر نامه لاندی بی ګناه افغانان یی ووژل اوڅه جنایات چی دوی د وس نه پوره ول ترسره کړ، یو خوا د امین ګروپ او د خبیر اتیلاف او په بل اړخ کی د کارمل او زرغون د ګروپ اتیلاف د افغانانو د غمیزی پړه پر غاړه لری او دوی مبرا نشی پاتی کیدي ، دوی ټول جنایتکاران دی ، دوی چی د امپریالیزم پر ضد مبارزی کولی اوس په سپین سترګی په اروپا او شمالی امریکا کی ژوند کوی ، دوی افغانی غیریت او غرورهم نلری ، زما هیله د افغانستان د خلکو او په ځانګړی ډول د هغوی څخه چی په اروپا او امریکا کی اوسیږی د خلک دیموکراتیک ګوند هغه غړی او مسولین چی په بیرو سیاسی ، مرکزی کمیټه، ولایتی کمیټو، دخاد د ریاستونو ریسان او مدیران، د نظامی فرقو د خاد ریسان او مدیران، د نظامی محاکمو ریسسان او مسولین او نور غړي چی په جنایاتو کی ښکیل ول او د افغانانو د وژنی مسولیت د دوی پر غاړه دی وپیژنی او د ګران افغانستان د ملی ویبپاڼی او نورو ویبپاڼو له لاری افشا کړی او د اړوندو حکومتونو باندی فشار وارد کړی، چی دا فشار په سوله امیزه توګه د قلم د ژبی څخه ترواش وکړی ، د امین، تره کی، کارمل او نجیب په دوران کی چی کومه وژنه تر سره شوی باید چی مستند کړی شی ، اوس چی تاسو په دی لاره کی ګام مو اوچت کړی باید چی تر سره یی کړی
ملی او دیموکراتیکو قوتونو، افغانی مبارزین، علما، منورین، ملی متنفذین او د افغانستان ټول هغه وګړی چی دا هیواد د ځانه ګڼی ضروری بریښی چی په دی لاره کی د تاسو سره مرسته وکړی تر څو په راتلونکی د دوی د محاکمی چاری ښه پر مخ لاړ شی او دوی اشد مجازات کړای شی.
په درناوی
شیما امان د امریکی متحده ایالتونو څخه


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا امریکا    تاریخ: 29.10.2013

محترم اریا صاحب
سلام بنده قبول نماید
کار مناسب و ملی را در قبال مردم افغانستان انجام داده اید، اینکه در مورد کشتار بی رحمانه حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق تحقیق و تدقیق نموده اید ،برای تامین عدالت اجتماعی کار موثری را مورد پیګیری قرار داده اید، من می خواهم به طور مستند برای معلومات مزید تان از قیام مسلحانه فرقه ۱۱ ننګرهار یاد اوری نمایم ان اینکه بعد از شکست قیام افسران و سربازان غند توپچی فرقه ۱۱ ننګرهار به شمول افسران و سربازان تولی انظباط فرقه ۱۱ از طرف رژیم انوقت دستګیر و به زندان انداخته می شوند ،که در حدود یک هزار افسر و عسکر به طور دسته جمعی به زندان شهر جلال اباد انداخته و محبوس می شوند از اینکه در محبس ننګرهار یک بلاک ان بنام توقیف خانه یاد می شد و در انجا محبوسین جنایی نګاه داری می شد که در ان شب محبوسین جنایی از ان بلاک بیرون کشیده می شود و در حدود یک هزار افسر و سرباز که اکثرآ انها زخمی بودند به این بلاک انتقال داده می شود قرار معلومات دقیق و روشن در شب دوم در حدود ۷۰ نفر سرباز تولی انظباط که همه سربازان ان تولی از ولایات سمنګان، مزار و از برادران ازبک ما بود به شمول یک صد افسر توپیچی به سرخ دیوال منطقه سمرخیل برده می شوند و در همان جا به طور دسته جمعی اعدام و تیرباران می شوند.

خلاصه اینکه از یک هزار بندی صد نفر ان به حبس های طول المدت محکوم می شوند در زمره کسانیکه که جان به سلامت برده بودند یک افسر جوان تورن امان الله از ولایت کندهار برایم این حکایت را در همان وقت بیان نموده و اګر موصوف در قید حیات است لطف نموده جریان را به طور واضع بیان دارد و از کسانیکه در این جریان زنده مانده اند و شاهد حال اند از روی وطن دوستی همکاری نمایند و از طریق سایت وزین و ملی افغان جرمن آنلاین این جریان را افشا نموده تا در مورد تحقیق و تدقیق شما موثر تمام شود. قیام مسلحانه فرقه ۱۱ ولایت ننګرهار بعد از ان صورت ګرفت که جګړن بهرام الدین قوماندان فرقه ۱۱ در ولایت کنر در منطقه کریلله صدها جوان و پیر مرد را به طور دسته جمعی تیر باران نموده که بعدا مردم محل اجساد تیر باران شده را در منطقه پل کریلله به طور دسته جمعی دفن می نمایند و ان قبر دسته جمعی اکنون نیز وجود دارد و جز تاریخ کشور افغانستان بوده است .این یک حقیقت روشن است که بعدا وقتی جګړن بهرام الدین به فرقه ۱۱ میرسد به طور خود جوش قیام علیه نامبرده و همدستان شان صورت می ګیرد در ان وقت هیچ کدام حزب و تنیظیم سیاسی و کشورهای خارجی در ان قیام دست نداشته و حتی فکرش را هم کرده نمی توانستند ،من منحیث یک افغان از شما می خواهم تا در این دو مورد تحقیق و تدقیق نموده به خاطریکه این دو واقعه در لست اعدام شده ګان ۵ هزار وجود ندارد ، لطف نموده در مورد هر چی خوبتر و بهتر در تحقیق و تدقیق که اغاز نموده اید روشن سازید تا جرایم مستند سازی شود
در زمان ببرک کارمل روزمره صدها افغان از زندان ویالات افغانستان از طرف شب کشیده می شد و تیر باران می شدند از جمله در پلګون پلچرخی و سرخ دیوال سمرخیل هزاران افغانها کمنام که از طرف رژیم مارمل و نجیب اعدام شده اند تحقیق و تدقیق صورت ګیرد، تفاوت اعدام شده ګان زمان امین و کارمل تنها و تنها این است که امین از طرف روز محبوسین را به تیر باران می بردند و کارمل از طرف شب این عمل را انجام می داد اینها همه و همه جنایتکارند و کسانیکه در کشتار مردم بی ګناه دخیل لند در اروپا و امریکا باید شناسایی شوند تا روزی به محاکمه حاضر و به اعمال کردګی خود جواب دهند
امین و تره کی در زمان ۱۸ ما حاکمیت که انهم لست شهیدان تکمیل نیست انقدر کشتند در زمان ۹ ساله حاکمیت کارمل و نجیب چثدر کشته شده است؟
قابل یاد اوری است که داکتر نجیب به امر ببرک کارمل در مړت یک شب در جریان قیام هرات سه صد جوان ، افسر، محصل، داکتر ، دهقان، مزدورکار و غیره را تیر باران می نماید اګر افغانها وطن دوست به یاداشتهای افسران روسی اشنایی دارند یک افسر و یا جنرال روسی در یاداشت خود نوشته که نجیب به امر کارمل در یک شب در هرات ۳ صد افغان را بدون محاکمه اعدام و تیر باران می نماید در این مورد اګر تحقیق و تدقیق صورت ګیرد کار ارزنده و ملی محسوب خواهد شد
به احترام
امان الله عمر از ویرجینیا امریکا


اسم: احسان الله مایار    محل سکونت: ورجینیا اضلاع متحده    تاریخ: 28.10.2013

شمعی را که افروخته ای هرگز مگذار به خموشی گراید

رحمت خدا بر تو که شمع آریا را روح بخشیدی !
دانشمند فرهیخته رحمت الله آریا !
امروز صفحه ای گرامی " افغان جرمن آنلاین" را باز نمودم و در صدر آن نوشتۀ پر محتوائیکه به قلم توانای تان نقش گردیده از آغاز تا ختم آن مطالعه نمودم.
قبل از همه میخواهم این خدمت تحقیقاتی و دقیق تانرا قدم اول بنیادی دعوای حق بر باطل و نهاد عدالت خواهی عنوان نمایم و به شما منحیث فرزند صدیق افغان بشارت دهم که این اثر تان سر آغازیست که در تاریخ عدالت طلبی کشور ما ثبت زمان شده است. برکت به قلم و تعظیم به وطن دوستی و مردم پروری تان.
عنوان بالا از جملۀ وجیزه های است که با قلم ناب تان رقم گردیده و برای کسانیکه به ارزشهای آن خاک و ملت معصوم تعهد سپرده اند وجیبه ایست که بایست تا پای مرگ بآن همبستگی خودرا مقرون دارند.
در ندای بعدی به عنوان ملت افغان، بدون از تبعیض و امتیاز، باز هم تعهدیست که هر افغان هویت خودرا درآن منعکس می بیند.
گمان مبر که تو تنهایی، با تو ام ای مادر، با تو ام ای خواهر، با تو ام ای پدر و با تو ام ای برادر، با فریاد عدالت خواهت با تو ام، دست مظلومت را هرگز رها نخواهم کرد.........متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: کریم عطائی   محل سکونت: سویس     تاریخ: 28.10.2013

آریاصاحب محترم!

نوشتهٔ شما بسیار عالی است. صدها و هزارها آفرین به توانائی قلم شما.

مؤفق و سرفراز باشید!

باعرض سلام


اسم: : عارف عباسی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 28.10.2013

درین اواخر یک عده از قلم بدستان و صاحب نظران به ارتباط نشر لست قربانیان سالهای ۱۳۵۷-۵۸ مطالبی را می نویسند که نه تنها از بعید واقعیت هایی است که ملیون ملیون انسان این مملکت (افغانستان) آنرا خوب می دانند درعین حال نمودار یک چشم پوشی عمدی بروی اهداف پنهانی است، که می توان آنرا یک بیحرمتی نابخشودنی در حق ملت افغانستان و دو ملیون جان باخته و قربان شدۀ آن دانست.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سید رحمن غوربندی   محل سکونت: المان     تاریخ: 28.10.2013

از روزیکه موضوع افشاء شدن لیست پنجهرار قربانی مظلوم نظام های خود کامه و مستبد خلق و پرچم در دریچۀ نظر خواهی این پورتال گذاشته شده تعدادی از رفقا و هم نظران این نظام ها، بر افروخته و عصبانی شده اند و در راه پَل پای گُم کردن و کم رنگ جلوه دادن آن، حتی قصد جعلی نشان دادن این فاجعۀ بزرگ انسانی را دارند، اینها می خواهند آفتاب را با دو انگشت پنهان کنند. با مثال های بی مورد، آن جنایات عظیم و نا بخشودنی را که از طرف رفقای ایشان صورت گرفته است، سر پوش بگذارند.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 28.10.2013

در کشور غرقه در خون ما که بیشتر از سی سال یا سه دهه است که خون هموطنان بی گناه و بی دفاع و مظلوم واقع شدۀ ما بنام های گوناگون و به شیوه های مختلف ریخته شده و می شود هنوز، با خون بیشتر از دو میلیون شهید وطن همچنان بی باکانه و غیر مسؤولانه بازی می شود.
لیست پنج هزار(۵۰۰۰) شهید بعد از سپری شدن سه دهه و آنهم از طرف پولیس و مقامات قضائی کشور هالند به نشر می رسد:

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ورجینیا اضلاع متحده    تاریخ: 28.10.2013

بعد مرور سالها باردیگر صدای انسانهای بیگناه و مسلمان افغان از زیر خاک بالا شد و طالب دادخواهی شدند و ما که زنده هستیم یخن مارا گرفته و با یأس سوال میکنند که در این رابطه وظیفه و مسئوولیت شما زنده ها چیست؟

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: انجمن سالمندان افغان    محل سکونت: کالیفورنیای شمالی    تاریخ: 28.10.2013

هوالرحمن
اعلامیه انجمن سالمندان افغان در بی اریا ـ کالیفورنیای شمالی
به مناسبت انتشار لست شهداء

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: داکترسیدعبدالله کاظم   محل سکونت: اضلاع متحدۀ امریکا    تاریخ: 28.10.2013

نکاتی چند پیرامون نوشتۀ اخیر آقای دهزاد

جناب آقای دهزاد!
از اینکه سؤال های مرا بیجواب نگذاشتید، از شما و نیز از آن دوست محترم که شما را متوجه نوشتن پاسخ ساخته است، ممنونم. البته سعی من همیشه بر آن بوده است تا در نوشتار و گفتار کمتر به احساسات، بلکه بیشتر به واقعیت ها اتکا کنم، ولو که با نظریات طرف مقابل موافق نباشم. شما در توضیحات خود بازهم به مطالبی اشاره فرموده اید که ناگزیرم برهریک آن تبصرۀ مختصر داشته باشم:

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: کمیته حقوق بشرفارو   محل سکونت: هالند    تاریخ: 28.10.2013

کاردقیق وحوصله طلب هموطن گرامی ما محترم رحمت آریا بالای لیست هزاران شهید وتحلیل متکی براسناد وی ازجریانات نقض حقوق بشروجنایات جنگی ارتکاب یافته توسط هردوجناح حزب دموکراتیک خلق، برای کمیتۀ حقوق بشر فاروشایستۀ پشتیبانی جدی وتمجید فراوان است.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: میر عبدالواحد سادات   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 28.10.2013

احقاق حقوق مردم و یا اتلاف آن؟
بخش اول

درین نبشته موارد آتی به برسی گرفته می شود:
• طرح مسائل مربوط به سرنوشت مردم و آنهم به شکل تبلیغاتی و "اپراتیفی".
• اتلاف حقوق مردم و شهداء.
• شیوۀ برخورد با مسایل.
• راهکارهای دستیابی به حقوق مردم و شهداء و تأمین عدالت.

به خاطر ارائۀ جواب های دقیق، این بحث تحت بخش های جداگانه با رعایت ایجاز، بررسی می شود. قبل از پرداختن به اصل موضوع، ذکر نکات آتی را ضروری میدانم:
ـ انگیزۀ پرداختن به این موضوع را ناشی از این ضرورت می دانم تا بالاخره، مبرا از حب و بغض شخصی ـ گروپی، حزبی ـ تنظیمی ـ قومی ـ سمتی و بدور از بازی های تبلیغاتی و اپراتیفی، مسائل مربوط به سرنوشت مردم به بررسی گرفته شود. (البته تعدادی از هموطنان درین عرصه از قبل قدم و قلم زده اند که تلاش های بیطرفانۀ شان قابل قدراست.)
ـ این قلم بر خلاف آنچه معمول گردیده، هیچگاهی ادعای بیطرفی ندارد؛ می خواهم با صراحت به خوانندۀ گرامی اعلام نمایم که این قلم طرفدار حق، حقایق تأریخی و جانبدار حقوق مردم است.
ـ واضح است که در حوادث چند دهۀ اخیر، یافتن شخص و یا گروه بی طرف بسیار مشکل است، اما تجربۀ خونین و دردناک به هر افغان با درد و با درک آموخته است که در مسائل مربوط به سرنوشت مردم و وطن باید بالاتر از ذوق و سلیقۀ شخصی و گروهی (اعم از قومی ـ سمتی، تنظیمی ـ حزبی، ایدیالوژیکی ـ مذهبی) اندیشه و عمل کرد. می خواهم به خوانندۀ گرامی اطمینان بدهم که در حد توان انسانی این اصل را مطمح نظر داشته باشم.
ـ این نوشته نه به خاطر الزام این شخص و آن گروه و نه به منظور برائت آن گروه و این شخص، نگارش یافته است. (در کشوری که چند میلیون کشته، زخمی و معلول داشته و بلندترین رقم مهاجران جهان را داراست و هنوز معلوم نیست که ما درخم کوچۀ اول نباشیم، ذهنیت های تنگ و تار در نهایت تنها به درد ارضا و اقناع شخصی خواهد خورد.) قدر مسلم آنست که باید به تأریخ باورداشت. تأریخ با بیرحمی در فردایی که هیچ کدام ما نخواهیم بود، قضاوت و حکم خود را صادر می نماید و به قول معروف، خداوند هم نمی تواند گذشته را تغییر دهد. اگر سارتر گونه مطرح نمایم، من خود را در قتل هر هموطن و هر انسان شریک می دانم زیرا که باشندۀ افغانستان و عضو جامعۀ بشری می باشم.
ـ قابل یاد آوریست، به خاطر رعایت شیوۀ بیطرفی علمی در تحقیق و پژوهش، درین نبشته هرگاه ضرورت به ذکر نام اشخاص رفته، به اسم اول و یا تخلص آن اکتفا گردیده است.
امیدوارم تا این نبشته گام کوچکی در راستای دستیابی به حقایق تأریخی و رفتن به طرف عدالت و تأمین کنندۀ آیندۀ با وفاق ملی و قرار گرفتن در مسیر وحدت ملی گردد.

طرح فهرست ناقص شهدای زمامداری امین در مقطع مشخص کنونی:

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: نجیب الله    محل سکونت: آرژنتاین    تاریخ: 28.10.2013


درود به روان پاک شهیدان گلگون کفن که بدست دولت سفاک دوره غیر اسلامی شهید شدند.
اما آیا کسی به جنایتکاران فعلی از جمله سیاف، خلیلی، اسماعیل، محقق، دوستم، عبدلله، گلبدین، ملا عمر و قوماندان های حلقه به گوش آنها کدام اعتراضی می کند؟

اینانی که 5 هزار نه بل 70 هزار انسان بی گناه را به خاک و خون کشاندند. و صد ها هزار افغان را از سال 1990 تا فعلاً در جنگ و چپاول کشتند. فکر می کنم که زور روشنفکران افغان به آن جنایتکارانی می رسد که حال مرده اند و بعد از انکه فرومایگان نامبرده بالا هم مردند باز مردم افغان جرات اعتراض به آنها را پیدا خواهند کرد.

از ماست که بر ماست


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: المان    تاریخ: 27.10.2013


قبل از نشر مقالـﮥ جناب ر. آریا موضوع همین پنج هزار قربانی مظلوم و بیدفاع که در همان آوان کودتای منفور هفت ثور ۱۳۵۷ جان های شیرین شان را از دست داده بودند، در مقالـﮥ جناب ولی احمد نوری انعکاس و به نظر خواهی خوانندگان گرامی و عزیز این سایت گذاشته شده بود.

به مجموعـﮥ نظریات دوستانیکه در این باره لطف فرموده و نظر داده اند از طریق لینک ذیل مراجعه فرماﺌـید.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: Hairan Staunen   محل سکونت: usa    تاریخ: 27.10.2013

Rahmat Arya hat mit in diesem Artikel - durch seine unglaublichen Anstrengungen - eine tolle Übersicht der Liste der ermordeten Afghanen während der kommunistischen Herrschaft in Afghanistan erstellt. Er überreicht diesen Artikel all den Tränen der Muttern, Schwestern, Vätern und Brüdern, die seit 35 Jahren für ihren Märtyrer, die ohne Sarg in einem unbekannten Massengrab liegen, geflossen haben.


اسم: کمیته حقوق بشرفارو   محل سکونت: هالند    تاریخ: 27.10.2013


کار دقیق و حوصله طلب هموطن گرامی ما محترم رحمت آریا بالای لیست هزاران شهید و تحلیل متکی بر اسناد وی از جریانات نقض حقوق بشر و جنایات جنگی ارتکاب یافته توسط هر دو جناح حزب دیموکراتیک خلق، برای کمیتۀ حقوق بشر فارو شایستۀ پشتیبانی جدی و تمجید قراوان است.

نوشته ها و ترجمه های دقیق و با کیفیت این هموطن عمدتأ وقف عدالتخواهی بوده است. حوصله مندی و کار مبتنی بر اصول مدرن کمپیوتری انجام شده بالای لیست توسط محترم آریا راه را برای تحقیقات بیشتر توسط فعالین حقوق بشر، مؤرخین و حقوقدانان هموار ساخته است.

محترم آریا ایجاد یک databank برای مستند سازی را در یکی از سایتها مطرح کرده است. کمیتۀ حقوق بشر فارو قبلأ پیشنهاد نموده بود که سایت وزین افغان جرمن آنلاین میزبان یک ارشیف الکترونیک باشد.

پیشنهاد داتا بانک توسط محترم آریا به این کمیته موقع آنرا داد تا پیشنهاد مذکور را یکبار دیگر به مسؤولین این پورتال مطرح می کند.
کمیتۀ حقوق بشر فارو امیدوار است که از انطریق همه قربانیان و باز ماندگان شان یک آدرس معین برای ارسال مشخصات جرم ارتکاب یافته بالای خودشان یا اقارب شان اتفاق افتاده است، ایجادمیگردد.

بگذار آنانیکه قلب شان برای عدالت و صلح متکی بر عدالت می تپد، دست بدست هم داده با مستند ساختن جنایات دورۀ حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق و دوره های متعاقب آن قدم مهمی در راه خاتمه دادن به فرهنگ عدم مجازات متهمین بردارند.

(کمیتۀ حقوق بشر فارو)


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 26.10.2013

دوست محترم ام شاغلی رحمت آریا!
زحمت شمارا درین تحقیق و تدقیق علمی و خلقت چنین پدیدۀ عالی که بحیث بهترین مؤخذ و منبع تحقیقاتی برای دیگران است از صمیم قلب برای شما و پورتال معتبر افغان جرمن آنلاین تبریک می گویم. ترتیب و تصنیف مرتبط و منظم که با مشخصات اصولی تهیۀ چنین اثری مزین است با تبارز یک احساس سترگ انسانی و نوشتۀ بس زیبا، گیرا و سلیس و روان ایستاده بر پایه های محکم منطق و استدلال برای هموطن با مسؤولیت دردمند و سوگوارپیشکش شده .
آنانکه هردو پا را در یک موزه نموده با کمال بی حیایی، پر رویی و بی شرمی در برابر قضاوت واقع بینانه و مستند اکثریت ایستاده این جنایات بیحد بزرگ و بی سابقۀ تإریخی را با دلایل بی بنیاد و عوام فریبانۀ خود توجیه می نمایند باید واقعیت های درد ناک را درین تحقیق علمی بیابند و دست از لجاحت مضحک بردارند.
آنهایی که می نویسند که من به وطن پرستی هردو حزب شک ندارم، و از نیات عالی شان برای رفاه و سعادت وطن وطندار با اطمینان سخن میراند و ناکامی های شان را نبود تجربه و عدم توافق هردو حزب در نحوۀ تطبیق دستورالعمل ایدیولوجیکی استدلال می نمایند. آیا راه آموختن تجربه کشتن شاگرد سماوارچی، مستری، نداف ، خباز و آهنگر و نجار بود، تعداد کشته شدۀ داکتر و انجنیررا با مجموع تعداد شاملین این دو مسلک مقایسه کنید در آنوقت ما چند داکتر داشتیم و و داکتر شدن و انجنیر شدن آسان نبوده به چه پیمانه زحمت وسالها تحصیل بکار داشت راه معقول تجربه گرفتن استفاده از تجارب این شهدا بود که به بهانه های مختلف بدون محکمه و ثبوت بدیار عدم فرستاده شدند، بنازم این شیوۀ کسب تجربه را. وطن پرستی در سکۀ ضرب شده که یک رو داشته و صرف در بازار منطق پرچم و خلق چلش دارد ورنه این سکه باید دو رو میداشت روی دیگرش « وطن فروشی» می بود.
نقاب پوش دیگری با جیب های پر از نمک و پاشاندن آن بر زخم های ماتمزدگان افغان با تبرئۀ هردو حزب بسنده نشده با ارائۀ مثال های طفلانه حتی تجاوز روس را بر وطن ما و حملات وحشیانۀ هوایی شان را بر مردم بیدفاع افغانستان بنام اینکه امریکا عین کار را می کند دفاع می نماید. نمیدانم کدام افغان با وجدان و با احساس تلفات افراد بیگناه را توسط امریکایی ها موجه دانسته ودر کدام نوشتۀ نویسنده ای «دوستان امریکایی ما » تذکر رفته . اما از یک واقعیت نمی توان چشم پوشید که بادار شما علیه ملت افغانستان می جنگید.
محترم رحمت آریا بدون ضیاع وقت گرانبهای خود و کلاویز شدن با شاگردان مکتب لجاجت و سر تمبگی در مباحث بی حاصل شیوه ای عالمانه پیشه نموده و سندی به این پختگی تهیه نموده که البته صرف تیغه ای کتلۀ عظیم یخ شناور در آب است Tip of the Iceberg..
آریا صاحب! این زحمت شما مستوجب قدر، ستایش و تحسین است.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved