Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  قابل توجه روشن فکران، نویسندگان و وطن پرستان افغانستان    نویسنده:  افغان جرمن آنلاین

 
اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 14.02.2012

این اصطلاح ناقلین فقط و فقط بوسیله غلامان جنرال حمید گل و سپاه پاسداران ایران و یا چند بیخبر مقلد به کار میرود که ما باید هدف شانرا از استفاده این اصطلاح بدانیم.

من در انگلستان زندگی میکنم ساکنان لندن یا شهر های دیگر جنوب برتانیه در لیورپول، مانچستر و یا شهرهای دیگر شمال این کشور زمین یا خانه های شاروالی دریافت میکنند آیا آنها ناقلین اند؟

یک هموطن ما که از هرات یا پنجشیر یا سمنگان در کابل زندگی میکند یا در جلال آباد زمین دارد آیا ناقل است؟

در داخل کشور خود چگونه میتوان با این اصطلاح تفرقه آمیز اتباع کشور را خطاب کرد؟

جنرال عبدالمتین فرهنگ پنجشیری یک جنرال ماشینی شورای نظار طی یک مصاحبه در شهر دوشنبه گفته است که او ، اکثریت مردم پنجشیر از جمله مسعودوف از سمرقند به افغانستان مهاجر شده و حتی قریه و اسم پدر کلان xxx ملی را هم ذکر کرده است. ما که او را، پدرش را و زن و اولادش را هیچگاه نگفتیم مهاجر. برعکس پدر او در بهترین پست های نظامی مقرر شد و او خودش در بهترین مکتب کشور که لیسه استقلال نام دارد تحصیل کرد.

برعکس ما همین لحظه میگوییم که چرا زن و اولاد معصوم او همین حالا به جای افغانستان در کشور آخوند ها زندگی میکنند؟

حالا با در نظرداشت این حقایق این چگونه است که برای خوشنود گردانیدن جنرال حمید گل و سپاه پاسدرارن، پشتون هایی که به مهاجرین بخارا و سمرقند نان و نمک شانرا شریک کردند و مانند هموطن آنها را در آغوش گرفتند، در وطن خود شان ناقل خطاب میکنند؟

دیگر اینکه وقتی میگویند افغانستان متشکل از اقلیت ها است و هیچ قوم اکثریت نیست و بعد خود میگویند که احصائیه ای صورت نگرفته آیا این باز هم همان حرف سابق این آقای غنی نیست که میگفت کلمۀ رئیس جمهور دری است ؟ زیرا اگر احصائیه صورت نگرفته پس از کجا میدانند که هیچ قومی اکثریت نیست ؟


بلاخره میخواهم با استفاده از موقع در مورد مقالۀ جناب محترم حفیظ الله خالد در مورد نشرات بخش فارسی رادیوی بی بی سی چند کلمۀ مختصر احترامانه به عرض برسانم.

من از سالها میگویم که افغانها باید مشترکاً از مسؤولین بی بی سی بخواهند که مانند رادیو صدای امریکا، چین، ترکیه، رادیو مسکو .... بخش افغانستان را از بخش ایران جدا کرده و زبانهای دری و پشتو برای افغانستان را در بخش مجزا قرار دهند.

باید عرض کنم که از سالهاست که بخش فارسی بی بی سی را به ندرت میشنوم و صفحۀ آنرا هم در ماه ها اگر یکبار باز کنم. تعداد زیاد از افغانهایی که در بخش فارسی بی بی سی کار میکنند تحت تاثیر مستقیم ایرانی ها اصطلاحات پذیرفته شدۀ افغانی را تغییر داده و حتی در ارائه خبر از ارگانها و مؤسسات دولتی افغان همان اصطلاحات را بکار میبرند که برای مؤسسات دولتی ایران استفاده میشود که شاغلی محترم خالد مثال های خوبی ارائه کرده اند.

زیر تاثیر این دستگاۀ پرقدرت خبری - تبلیغاتی حتی وکلای ولسی جرگۀ ما هم به جای ولسی جرگه مانند ایرانی ها شورای ملی افغانستان را مجلس نمایندگان خطاب میکنند در حالیکه مجلس هم کلمۀ دری نیست بلکه عربی است.

یا حتی در این روز ها بجای معاون ولسی جرگه که در قانون اساسی کشور هم ذکر شده به تقلید ایرانی ها نائب مجلس نمایندگان گفته میشود که باز هم هر دو کلمات عربی اند.

یکعده ایرانی های مشغول کار در بخش فارسی که بدون شک با استخبارات ایران و یا سفارت ایران در تماس نزدیک اند میخواهند تمام اصطلاحاتی را که در افغانستان بکار میرود و یا از قرنها مورد استفاده است ایرانی بسازند.

من نمیدانم کلمات چون کاکا، ماما، پدرکلان، ساجق، گودی پران، سرک، الماری، تشناب و صدهای دیگر پشتو اند که یکعدۀ مقلد یا چیز فهم و یا هم قوم پرست به جای آنها عمو، دایی، کمود، پدر بزرگ .... میگویند ؟

یار زنده صحبت باقی

وسلام


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 12.02.2012

برادر عزیز هموطن غنی صاحب !
حسن نظر، لطف و مهربانی داکتر صاحب سعیدی مرا واداشت تا ضمن عرض سپاس از ایشان توضیحات مختصر ی پیرامون ایراد های شما ، غنی جان پیشکش نمایم البته که خموشی بی حرمتی به داکتر سعیدی و شما محسوب می شد:
اول- ملاحظات شما را در مورد نشر نکردن نوشتۀ محترم آقای سید کاغذ ،افغان جرمن آنلاین به اساس اصول، مقررات و موازین نشراتی خود توضیح خواهند کرد ولی ( ایراد) شما را بدون کم وکاستی نشر کردند.
دوم- تا حدودی که معلومات مستند و ثقۀ من اجازه میدهد توذیع زمین برای باشندگان خارج محل و یا اقوام دیگر از ملکیت قانونی دولت بوده بعد از اکمال پروژه های آبیاری زمین های بایر صالح الزراعه شده به مستحقین توذیع گردیده. چنین سندی مبنی به غصب زمین جوره بای، خدای قل و آته مراد و توذیع آن به سورگل ، آدم خان و گلاب خان موجود نیست. اگر شما در زمینه سندی مبنی بر رد این ادعای من دارید ارائه آن موجب مسرت و روشنی افکار خواهد بود.
این رسم توذیع زمین آباد شده در صفحات شمال، وادی هیرمند و سرده غزنی بود. اگر خدای بردی زمین دولت را تصاحب کرده و آنرا دولت دوباره استملاک و به غلام رسولی داده موضوع کاملا" علیحده است. این حقیقتی بود که گفتم ودر اظهار آن تأسفی ندارم.
برادر شاید در گذشته های دور اشتباهات زیادی صورت گرفته باشد که گور کاوی و دامن زدن این موضوعات خود مبین عقده، تعصب و تفرقه اندازی به روی طرح های خاص پشت پرده ها است که هر روز توسط مزدوران اجنبی تمثیل میگردد. اما بعد ازحکومت های جابر( البته بزعم شما) جنایاتی درین میهن صورت گرفت که باعث نابودی هست و بود ما گردیده و تا حال در آتش آن می سوزیم، احیانا" اگر یک مقدار زمین غیر عادلانه و به جبر و ظلم توذیع گردیده ( که نشده) به مقایسۀ آن چه در سی سال گذشته به وقوع پیوسته تأثیرات ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اصلا" جای بحث ندارد. من با واقع بینی ها به دور از غلبه عاطفی و احساسات حتی الوسع حقایق را در لابلای واقعیت های افغانستان بیان می کنم.
من در برابر انتقاد سالم و صحبت منطقی و عالمانۀ وطندارم بی حوصله نمی شوم ولی تجربه به من آموخته که تفکیک نمایم که کدام صحبت علیه منافع علیای کشوربوده و از کدام چشمه آب می خورد. و عمدا" و قصدا" باعث ایجاد درز های عمیق در جامعه شده آتش سوزندۀ تفرقه را دامن می زند. و شنیدن همچو تبصره ها مرا بی حوصله نی بلکه ناراحت میگرداند.
سوم- درین هیچ شکی نیست که افغانستان مأوای اقوام مختلف است صرف نظر از تعداد نفوس هر قوم ،همه اقوام برادر وبرابرتبعۀ افغانستان مالکین مشترک این میهن اند هر وجب این خاک چه در شمال باشد چه در حنوب شرق یا غرب مال مشترک همه اقوام است . اما از واقعیت زیادتی نفوس قوم پشتون انکار بعمل آمده نمی تواند احصائیه های مؤسسات بین امللی و ممالک مختلفه بشمول شوروی سابق به روی ارقام این حقیقت را تأیید می کند ، اما در ده سال گذشته بنا بر دسایس علنی علیه پشتون ها همانطوریکه حقایق تأریخی چهل سال گذشته را پنسل پاک زده و از صفحه آموزش اولاد وطن محو کردند البته که احصائیه های جعلی هم برای فریب عوام و پوشانیدن حقایق عرضه گردیده. خلاصه پشتون به اکثریت است و این حقیقت غیر قابل انکار است و من بی سند سخن نمی گویم. این که شما نمی پذیرید اختیار دارید.. اما این اکثریت بودن به هیچ وحه به معنی امتیاز گرفتن و تفوق بر اقوام دیگر تلقی شده نمی تواند. قوانین موضوعه حدود و ثغور را در فعالیت های سیاسی معین نموده. اگر قانون مجال تطبیق یافت و اقلیت ها از انکشاف همه جانبه بهره مند گردیدن و نماینده های واقعی شان در بالا خانه و پائین خانه اجلاس نمودند و اعضای حکومت بروی اهلیت ، لیاقت و شائستگی در خدمت مردم گماشته شد دیگر موضوع اقلیت و ستم بر اقلیت از بین رفته همه اقوام با حقوق مساوی از زندگی مدنی بهره مند می شوند . امروز اکثریت واضحا" زیر ستم اقلیت قرار دارد.
چهارم- قبل از نوشتن ایراد های تان را یاد داشت فرمائید که فراموش نشود درغیر آن میخواستم که در مورد اقلیت ها مرتکب چه اشتباهی شده ام.
پنجم- در مورد مصاحبۀ تلویزیون پیام افغان با نمایندۀ حزب اسلامی، جزء این که به بی خبری و نا آگاهی شما به اصول دیمو کراسی و آزادی مطبوعات تأسف نمایم و بگویم که باید برای همه گروه های ذیدخل مصائب افغانستان از چپ و راست موقع صحبت داده شود. زیرا هرکدام به نحوی در سرنوشت افغانستان بازی نموده گریبان این وطن و مردم آنرا رها نمی کنند و هر یک به نوبۀ خود مرتکب جنایات بیشمار شده اند، این که هر گروه معلوم الحال چه می گوید مهم نیست ولی این مصاحبات زمینۀ قضاوت سالم هموطن غیر وابسته و ملی گرای افغان را مساعد می سازد خیلی مهم است . یقینا" در خشم، قهر و غضب شما در برابر حزب اسلامی عدۀ زیادی از هموطنان همنوا اند. و اما در وضع قیودات مطبوعاتی شما مؤافق نیستند. آیا رشید دوستم کمتر از حزب اسلامی جنایت کرده؟ بازی های جانی و خائنانۀ این جنایتکار در دوره های مختلف آشکار است . همه وطن پرستان آگاهانه میدانند که در جنگ های داخلی، ویرانی و قتل عام حزب اسلامی یکه تاز نبوده هریک از تنظیم ها سهم خو درا درین بدبختی عظیم کشور داشته اند. در حالی که سر و کلۀ نمایندگان گروه های دیگر هر هفته از تلویزیون های دیگر پیدا و مصاحبه می کنند. اگر مصاحبۀ با دوستم و حزب جمعیت اسلامی ، شورای نظار و حزب وحدت را مجاز میدانید ، در حالی که هر روز صورت میگیرد، پس موقف خود را غنی جان از جهات مختلف زیر سؤوال می برید.
درین مصاحبه تلفون ها باز بود و این که برای شما فرصت مساعد نشد متإسفم اما یقینا" صدای مرا بحیث تلفون کننده شنیدید که موقف قشر ملی گرا را برای نمایندۀ حزب اسلامی روشن ساختم. جامعه متمدن امریکا و احترام به ارزش های دموکراسی اجازۀ دشنام و اهانت و هتک حرمت را نمی دهد ، در غیر آن آقای خطاب آن چه ایجاب میکرد با حفظ اخلاق مطبوعاتی گفتند و تبصره کردند. اگر تلویزیون پیام افغان از موقف و سیاستها و گذشته های حزب اسلامی دفاع میکرد شما حق گله و ایراد داشتید.
بهر حال جای مسرت است که برنامۀ من بینندۀ با دانشی چون شما دارد.
من با این توضیحات دامن این بحث را که اصلا" به موضوع مطرح شده و عنوان ارتباط نداشت بر می چینم واگر جوابی نمی نویسم عذر من بپذیرید.
والسلام


اسم: حکيم روان   محل سکونت: هالند    تاریخ: 12.02.2012

افغانستان بمثابه کشوريکه بيش از پنج هزارسال تاريخ دارد، و درين مدت امپراطوريهائی خوابهای تجزيه آنرا ديده ولی خوشبختانه آرزوهای شان در چوکات خواب و رؤيا باقی مانده است و تا اکنون هم ميخواهند به وسيله وابستگان و جواسيس حقير خود به اين هدف برسند، ولی افغانستان صاحبی دارد که ضامن مطمين سلامت آن است و اين ضامن وحدت و همبستگی خلل ناپذير اقوام برادر و برابر ساکن افغانستان است . فرزندان ناخلف و بدخواهان کشور عزيز ما که در لباس دشمنی با خلق پشتون و گويا دفاع از حقوق اقوام ديگر و اصلأ در تبانی با استخبارات خارجی عمل ميکنند، توصيه ما اينست تا پيش دوکتوران معالج امراض روانی مراجعه کنند تاازتشنجات روانی رهايي يابندو درآسايش روانی فکر کنند تا عليه مادروطن و خلق قهرمان کشور به تحريک ديگران استعمال نشوند. باعرض حرمت


اسم: دوکتور ص سعیدی   محل سکونت: UK    تاریخ: 11.02.2012

محترم غنی که نه خواسته ایدکشور محل سکونت خویش رانیز بګوید به مشا سلام و سلام به خواننده ګان.
قراریکه من خوانده ام از محتوی نوشتهء سیدکاغذ خبر ندارم اما علت عدم نشر ازجانب افغان جرمن آنلاین انچه شما درین نوشتهء خویش شاید عمدا اسان سازی میکنید صرف استعمال کلمات فارسي نبود بلکی سه چهار عامل دیګر نیز بود که لطفا به دقت بخوانیدبهتراست.
دیمکراسی لجام ګسسته و غیر مهار رد است. دیموکراسي باید با برخورد مسؤلانه همراه باشد.
دولت افغانستان زمینهای دولتی را به مردم توذیع کرده واینکه شما زمین های معیین را به اساس قوم وولایت تقسیم کرده اید خطا است. اګر کسی قباله دارد و دعوی بالای حکومت داردکه ملکیت اش به کسي دیګر داده شده دعوه کند. امادامن زدن به هرګونه بی عدالتی های ممکن ګذشته به ان نحوی که شما و امثال تان میکنید خطرناک است. بی جاء نیست که عمران خان ګویندهء آی اس آی پاکستان و رهبران سیاسی پاکستان میګویند که افغانستان بعد از ۲۰۱۴ به جنګ های داخلی متوجه خواهد شد.آنها میدانند که کي ها را درداخل افغانستان دارند و کي را به جان کي انداخته میتوانند و درحال تمویل همچو فجایع اند و عدهء اګاهانه و یا ساده لوحانه درخدمت برنامه های پاکستانی وایرانی قرار میګیرند. بلی طرح های شما درین راستا درمورد زمین های دولت توذیع شده توسط دولت وقت ازهمین قماش است.
بلی حق تلفی های شما مانند اکثریت و ... را هم میدانیم و جفادیکر به کمک ایرانی های درحق ملت و ادامهء جنګ است. به یقین که ۴ چهار است و ۵ پنج است وشش شش است این چه مشکل دارد که درین کشور اقوام مختلف و ملت افغان وجود دارد. اصل انسانیت، اصل تابعیت، اصل مطابعت از قانون و افغانیت است. برتریت به اساس قوم و قبیله نیست. انتخابات به اساس قوم نه بلکی به اساس تابعیت افغانی باشد. بلی همین خایننین و رهبران خاین درمناطق معیین خاصتا دربخش شمال کشور با به هم انداختن ملت به اساس دامن زدن به همین افکار منحط قومی ملت را به جان هم می اندازند وتجارت سیاسی میکنند و افراد با افکار شما مریضانه، عمدي ویا غیر عمدی معذورانه درخدمت همچو تخلفات و دسایس قرار میګیرد. اینکه کی اکثریت است و کی اقلیت یعنی چه؟ که اکثریت شدی باید دیګر را محروم بسازی؟ این سخن بی معنااست. اما چطور فراموش کرده میتوانی وقبول نداری که تعدادهمه برابر نیست؟ این به حساب ضرورت ندارد این محاسبه وعقل سلیم وصادق میخواهد. ای وای برحال شما. ګناه های نابخشودنی است.
بلی جنایت همین است که به اساس قوم و منطقه مردم را به جان هم انداخته اید و مردم عادی ازهمین سیاسیت ها قربانی میشوند. تعداد ۶۵ هزار ویا یک نفر همه جنایت است وبایدعوض کاربرای تباهی دیګرو انتقام و فتنه باید نیرو های خویش را برای برادری وهمګونی و برتری انسان خیر ومسلمانی خوب کار مشترک کرد نه فتنه و پایین شدن به این حلقات منحط وبه جان انداختن های منحط قوی و فساد.
جناب عارف عباسی شخصیت فرهنکی وخیر خواه کشور واولاد صادق این کشور است و جانانه درخدمت خیر ، صلاح وفلاح کشور، مردم و امر صلح وخیر خدمات تنویری و فرهنګی شایان را اجرامیکند الله تعالی برای شان طول عمر،صحت وقوت بیشترواجرعظیم نصیب کند. هموطنان درپشتیبانی از خدمت ګاران تان بی تفاوت نه مانید این وقت که افراد فتنه ګر به فتنه مصرف میکنند با بدست دادن و همکاری خیر مانع این افراد وافکار شروفساد شده و با قوت قلبی و پشتیبانی خدمتګاران خیرمانند فرهنګی عالیقدر عارف عباسی ودیګر رهروان خیر بپردازید. این رسالت و وظیفه است وباید آنرا ادا کرد به آن نباید به دیدهء کم نګریست.و السلام علی من اتبع الهدی.اسم: غنی   محل سکونت: اروپا    تاریخ: 11.02.2012

خدمت همه احتراماتی خودرا تقدیم میدارم.باید عرض کنم که هفته گذشته دریچه نظر خواهی افغان جرمن موقتا مسدود بود لهذا نتوانستم گفتنیهایی خود را به وقت ووعده اش خدمت شما بیان کنم بهر صورت یکی دو انتقاد که یکی آن متوجه گرداننده گانی این سایت میشود ودیگرانتقادها بگویم ویا اعتراض ها متوجه گرداننده گانی تلویزیون پیام افغان میشود.

آقایان عمر خطاب وعارف عباسی پیش ازینکه من ایراد هایی خود را خدمت تان بیان کنم یک نکته را میخواهم خاطر نشان بسازم وآن اینکه من مستقیما میخواستم ایرادهایی خود را به برنامه هایشان تیلفونی مطرح کنم متاسفانه به همه معلوم است که از تمامی دنیا در ین برنامه ها هموطنانی ما زنگ میزنند فلهذا من موفق شده نتوانستم که گفته هایی خودرا به ایشان برسانم بازهم خانه افغان جرمن آباد باشد که پیام ها ونظریاتی همه را به نشر میرساند.

چندی پیش بخش پیامها ونظریاتی هموطنانی ما را مرور میکردم چشمم به پیامی افغان جرمن افتاد که به جواب مقاله جناب سخی سید کاغذ نوشته شده بود ازینکه ایشان در مقاله خود از فدرالیزم به نحوی دفاع نموده واز طرفی ازاصطلاحاتی فارسی در مقاله خود استفاده نموده بود. مقاله شان از نشر باز ماند. ملاحظه بنده درین جا درین است که یک رسانه بیرون مرزی که به اصطلاح در مهد دموکراسی قلمبدستان آن در رفاه وآسایش بسر میبرند متاسفانه هنوز هم در اذهانی شان همان فرهنگ سانسور وجود دارد. هرمطلبی که به مذاق شان برابر نیامد آنرا سانسور می کنند بهتر بود می گذاشتید تا همه این مقاله را مطالعه میکردیم وبعدا خوانند ه گان قضاوت میکردند که نگارنده حق به جانب است ویا عکس آن بهر صورت نباید یک جانبه قضاوت کرد به همه باید حق داد تا نطریاتی خود را بیان کنند واز همه مهم تر باید حقایق به مردم گفته شود جلو حقایق را نباید گرفت واگر حقایقی تلخی که در جامعه ما در طول صد سالی اخیر به وقوع پیوسته به نسل امروزی وفردای کشور ما بیان نشود.تا جاییکه برداشت بنده ایجاب می کند جفای بزرگی در حق مردم خود کرده واین مصلحت آمیزی ها دردی را دوا نمی کند.


در برنامه هفته قبلی آقای عباسی در همین ارتباط یک هموطنی تیلیفون کرد ودر ارتباطی غضب زمینهایی مردم صفحاتی شمال کشور توسط دولت هایی جابر وقت واعطا آن به ناقلین که ازشهر هایی دیگر به آن مناطق آورده شده بودند نکاتی را بیان کرد ودر ضمن این هموطن خدمت اقای عباسی بیان داشت که باید حقایق جامعه ما بیان شود وبه تحلیل گرفته شود روی ان غور صورت بگیرد لاکن جناب عباسی صاحب با بیحوصله گی تمام گفتار این هموطن ما را قطع کرد بعد از مکثی خدمت این شخص اظهار کرد برادر جرا پروپاگند بیجا می کنی این زمین هایی که برای ناقلین توزیع شده زمین هایی لامزروع بود که دولت آنرا اماده کشت وکار نمود وبه مردم توزیع نمود درحالیکه اسناد بسیار قوی وجود داردکه زمینهایی مردم ازبک ترکمن وتاجیک به زور از اختیار صاحبانی اصلی ان حلاص وبه اشخاصی دیگری نطر به تعلقاتی تباری توزیع شده که جناب ایشان منکر این گپ هستند.

یک چیزی دیگری را که عباسی صاحب همان شب اظهار داشتند در ارتباط به اقلیت ها بود که درست به خاطرم نمانده باید خدمت شان به عزض برسانم که در کشور کثیرالقوامی ما هیج قوم به تنهایی خود اکثریت را تشکیل نمیدهد یعنی که کشور ما کشور اقلیتهاست وگرنه دا گز دا میدان چرا یک سر شماری عادلانه وبیغرضانه نفوس تا بحالی صورت نگرفته ونمیگیرد چراه همه مسایل بر اساسی مصلحت ها صورت می پذیرد.

از حقایق تلخ جامعه خود نباید طفره رفت و خود را نباید به کوچه حسن چپ زد. نکته بعدی بنده دعوت مکرر نماینده گانی جنایتکاری حزب اسلامی در پیام افغان است که گرداننده گی این برنامه را خطاب صاحب به عهده داشتند.درین مورد قضاوت را به دیگر هموطنانی خود واگذار میشوم.دلمردم ستمدیده ما از دست این جانیان داغ داغ است 65 هزار هموطن به زبان راست می اید ازدست این جانیان به شهادت رسید کیها پاسخگوی این خونهایی به ناحق ریخته شده هستند؟ که امروز بازهم این جانیان وبالخصوص نماینده آن از فرانسه چهره حق به جانبی نیز به خود میگیرد گویا که مورچه زیر پایشان آزار نیافته یک متل معروف در همین ارتباط به یادم آمد دزد هم می گوید خدا وصاحب خانه هم می گوید حالا مردم ستمدیده ما به کی تصفیه حساب کند شورای نظار وجمعیت حزب اسلامی را ملامت می کندوحدت اتحاد را درستم دیگران را همه دسته جمعی طالبان را مسوول این کشتار ها میدانند. ونتیجه گیری قسمیست که همه ای این گروها گروهایی مزدور وجنایتکاری بودند وهستند قابل عفو نه بلکه قابل شدید ترین مجازات میباشند.ولی کیست آن مرد که زنگوله را به گردن پشک بیاندازد

بااحترام


اسم: عالیه اکبر راوی   محل سکونت: امریکا     تاریخ: 09.02.2012

مرکزی نظام که فدرالی

یوالې یا ویش

دا به په افغانستان کې ډیره ماشومانه خبره وي چې د فدرال لغت به ادبی توګه وژباړل شي او د هغه سیاسی مفهوم او مانا د افغانستان د سیاسی حالاتو سره پرتله نکړی. که څوک د فدرالی دولت د لغوی اړخ له پلوه د اتحادی دولت په مانا ومنی هغه څوک په دې باندې هم ښه پوهیږي چې فدرال په عمل کې د دولت د سیاسی واک ویښ ته وایی . فدرال یا اتحادی دولت په واقعیت کې مرکزی غښتلې دولت دی لکه د امریکا فدرال دولت . . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ خانم عالیه راوی را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rawi_a_markazi_nezam_ka_federali.pdf


اسم: پیکار پامیر   محل سکونت: تورنتو     تاریخ: 09.02.2012

هرکسی سودا بقدر همت خود میکند

وقتی بلای جنگ و جنایت در یک کشور دهن باز میکند، نه تنها با شیوه های گونا گون، جان انسان های بیشماری را می ستاند و می بلعد، بلکه ویرانی و بدبختی بزرگ فکری و روانی را نیز با خود به ارمغان می آورد. بلی ! ، بلای جنگ ، البته با این مقدار ویرانگری و خونخواهی اکتفا نکرده و به آسانی دامن ملت جنگزده را رها نمی کند. بلکه اوضاع جامعه و فضای هستی را آنقدر مکدر، مختل و آشفته میسازد که گسیختگی ها و سر در گمی های ناشی از آن تا سالهای سال برهمه کس و همه چیز سایه می افگند. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب پیکار پامیر را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/p_pamir_harkasse_saoda_baqadr_hemat_khod_mekonad.pdf


اسم: عبدالحکیم معصوم   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 01.02.2012

«طالب عوامل خارجی»

درین اواخر، نبض « تب آلود » سر و جان، برخی از رهبران تنظیم ها و تشکل های مسلح « جنگ سالاری » را تسخیر نموده است، که درین بحران سی ساله نقش خونین از خود بجا گذاشته اند. در کشور عقب ماندۀ افغانستان، که مردم آن با فقر و بدبختی روبرو بوده و از بی سوادی و تیره روزی رنج می کشند، توسط دست نشاندگان مشکوک، با استفاده از « مدرن ترین سلاح ها » ، بظاهر علیه همدیگر، درین کشور همه دستاورد های فرهنگی قرن را نیز در پهلوی تلفات سنگین جانی و مالی، به کام تباهی ابدی سپرده اند.
در دو برنامۀ تلوزیون « طلوع » سؤال و جواب، گردانندگان جوان و بعضاً « تیز هوش » و آگاه با عده ای از نمونه های « عوامفریب » و « حاشیه گو »، فضل فروش، « کارمندان تخنیکی » و بظاهر « تکنوکرات » های تربیت شده، که هویت های آنها تا حدی « خیره » و « مشکوک » بنظر می رسید، شنیده شد. این برنامه که بطور جداگانه در دو زبان پشتو و دری انجام یافت، بیشتر از هر وقت دیگر، نتایج دردناک، فورمول های معینۀ « کنفرانس بن » در سال ۲۰۰۱ م را با وسعت و عمق بیحد نشان داد. . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب معصوم را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/masum_abh_taleb_awamele_khareji.pdf


اسم: میرعنایت الله سادات    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 01.02.2012

احیای ملوک الطوایفی
منظور از اصطلاح ملوک الطوایفی ، خودکامگی و حاکم بودن اشخاص بر جماعتی از مردم ، قوم ، قبیله و گروه میباشد . قبل از پیدایش دولت های ملی این مناسبات در تمام جوامع وجود داشته و هنوز هم در کشور های عقب نگهداشته شده ، منحیث مانع رشد اقتصادی و اجتماعی در برابر مردم قرار دارد . بعضی ها سرنوشت ملوک الطوایفی را درجوامع شرقی با فیودالیزم اروپائی مرادف دانسته و عوامل مختلف ، بخصوص نبود باران های دایمی (کمبود آب) را که از وفور محصولات میکاهد و مسلط شدن قدرتهای استعماری در مشرق زمین را نادیده میگیرند.
با تسلط استعمار در مشرق زمین ، ملوک الطوایف ها منحیث همکار و دستیار استعمارگران در خدمت آنها قرارگرفتند. اگر یکی ازین حاکمان در زیر فشار مردم از خواسته های استعمارگران سرپیچی میکرد ، آنها فوری حاکم منطقۀ مجاور را تقویت کرده و پس از سرکوب حاکم نافرمان ، جانشین او را از حلقۀ . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب میرعنایت الله سادات را مطالعه نمائیدhttp://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadat_me_ehyae_molukutawayefi.pdf


اسم: پیر محمد بابر   محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 28.01.2012

آیا دیوید کامرون باید به خاطر سئو استفاده از اطفال افغان بوسیله عساکر انگلیسی و صد ها عمل غیر انسانی دیگر قوای آنکشور در طی ده سال گذشته معذرت بخواهد؟

آیا بارک اوباما باید از سخنان ضد افغانی و جاهلانۀ وکلای ولسی جرگه یا گانگرس امریکا در بارۀ تجزیه و تغییر نظام در افغانستان و صد ها عمل غیر انسانی دیگر قوای امریکا در افغانستان از قطع اعضای بدن مرده ها تا ادرار بر اجساد و غیره و غیره معذرت بخواهد ؟


دوستان عزیر من این سوالات را از آنجهت مطرح میکنم که دیروز شاغلی محترم کرزی در جریان مصاحبه مطبوعاتی در پاریس با رئیس جمهور فرانسه از شخص سرکوزی و مردم فرانسه به خاطر قتل چهار عسکر فرانسوی معذرت خواست.

این معذرت خواهی مرا واقعاً متأثر ساخته است، زیرا این سرکوزی، کامرون، اوباما و سر منشی ناتو اند که باید از مردم بیگناۀ افغان معذرت بخواهند نه کرزی.

این رهبران دول ناتو اند که باید هر روز به خاطر قتل مردم بیگناه به بهانۀ مبارزه بر علیه تروریزم معذرت بخواهند نه کرزی.

امریکا، فرانسه و انگلستان از ده سال بدینسو قرا و قصبات افغانها را بمبارد میکنند در حالیکه یک طفل هم میدانست و میداند که کمپ ها، مراکز امن و تربیوی تروریستها با تمام رهبری شان در افغانستان نه بلکه در پاکستان است.

قوای این کشور ها در طی این ده سال دست به چنان اعمال غیر انسانی به بهانۀ مبارزه بر علیه تروریزم زده اند که حتی قلم از شرح آن خجالت میکشد.

از موجودیت قوای ناتو بخصوص سه کشور فوق بعد از سقوط رژیم طالبان تا کنون فقط و فقط همان جنایتکاران جنگی که در برلین طرح تجزیۀ افغانستان را تایید کردند، سود برده و میبرند و در سایۀ موجودیت همین قوای جنایتکار میخواهند خیالات شیطانی شانرا بر ضد افغانها و افغانستان عملی کنند، در حالیکه وضعیت مردم بیگناه افغانستان با گذشت هر روز بدتر شده میرود.

پس از کرزی صاحب خواهش میکنیم باین معذرت خواهی ها از کسانیکه خود باید هزاران مرتبه از افغانها معذرت بخواهند پایان دهد زیرا این به زخم های مردم بیگناه افغان نمک پاشیدن است و بس.اسم: Dr. Sal Sayedi    محل سکونت: UK    تاریخ: 27.01.2012

سلام به خوانندهء عزیز
(به ارتباط نظام پارلمانی در بحث از نوشتۀ بصیر کامجو که در یکی از ویب سایت های انترنتی نشر شده است. (۲۷-۱-۲۰۱۲) بحث میکنم تا خواننده را در روشني بیشتر قرار دهم و و متوجه حق انتخاب اش نمایم تا موضع خویش را به استدلال و منطقی که ارایه میشود تعیین کند.
درین راستا رسالت نویسندګان و پیشتازان جامعه روشن است.

درین نوشتۀ ښاغلی کامجو استدلال به حاکمیت مردم شده که کسې آنرا رد نمیکند، اما در مورد ترند ها و روش های دیګر مسأله مانند کم کردن ارګانهای دولتی، دور کردن و کوتاه کردن فاصله بین حاکمیت و مردم، مردمی ساختن دولت و دولتداری، کم کردن کاغذ پراني ها، کم کردن فاصله از صدور و اخذ تصمیم تا تطبیق آن، نظارت از تطبیق قانون و بلاخره نزدیک شدن اداره به ملت و ... بحث نشده.

استدلال حاکمیت مردم که در نظام دیموکراسی غیر مستقیم یعنی پارلمانی و ریاستی از روی ورق و شکلی در هر دو سیتسم سیاسي وجود دارد و یا داشته میتواند، دلیل برتری نظام پارلمانی به شکل عام نیست و بوده نمیتواند.

باید ګفت که دولتداری مرکزی (اونیتار) و ریاستی از خود انواع مختلف دارد و توازن در بین قوای سه ګانۀ دولتی، اصل و راز تأمین استقرار و عدالت نسبی است اما تضمین کنندۀ آن نیست.

در سیستم و نظام سیاسی که جناب حامد کرزی در بیشتر از ده سال تحت نام نظام سیاسی ریاستی قلمداد میکند، اصلا قابل رد است. علت اصلی آن در پهلوی دلایل دیګر عدم موجودیت توازن در بین قوای ثلاثۀ دولت یعنی برهم خوردن توازن است که موانع جدی زیادی را برای بکار ګیری نظام مذکور ایجاد کرده است.

این خطا در قانون اساسی نافذ کشور است. بلی برطرف کردن همین نقیصه در پهلوی تدابیر دیګر و ګویا اصلاح همین نظام سیاسی ریاستي میتواند مشکل کشور ما را هم حل کند. اما در بارۀ اینکه نقش احزاب درین نظام فعلی در پهلوی سایر مشاکل فنی و مسلکی در نظام سیاسی موجود عواملی اند که وضع نامطلوب را بر کشور ما مسلط ساخته حقایق انکار ناپذیر اند. حاکمیت قانون و داشتن ارادۀ سیاسی برای حاکمیت قانون چندان به نظام ریاستی و پارلمانی ارتباط ندارد.

در بخشی از جملۀ (... و حاکمیت راهیابی و دسترسی به ارزشهای بنیادی برحق «راه مساوی» برای اعمال مشروع و مسؤولانۀ آن میباشد...) و خاصتاً افادۀ «راه مساوی» را اصلا نفهمیدم.
در بخش جملۀ (... نظام سیاسی پارلمانی یعنی جامعۀ خوب در حال عمل؛ به بیان علمیِ ادعای...) نیز قابل فهم نیست که منظور از بحث نظام سیاسی و جامعۀ خوب باهم چه ارتباط دارد؟ نمیدانم منطق این جمله را (حزب دیموکرات خراسان به این باور است که رهبری توده ها دارای ارزشهای است که در آن عقل و تعادل حقوق باشندگان کشور جاگرفته است. و ... در ساختار نظام سیاسی پارلمانی (حاکمیت قانون) صرف مردم در عرصۀ سیاست نیروی دائمی اند و بس. ... و خاصتاً فهم و شناخت ارزش «اختیار وآزادی»، شناخت ارزشهای تفاهم...) با بحث پارلمانی و برتری آن بر نظام مرکزی چې ارتباط دارد؟
همین ارزشهای فوق در نظام پارلمانی و ریاستی هر دو مطرح اند. آیا میتوان ازین ارزشها و مراعات آن در نظام ریاستی دولت امریکا انکار کرد. مثال های زیاد است.
درین نوشتۀ شاغلی کامجو در موارد دولت با حکومت مغالطه شده و رئیس دولت با صدراعظم مغالطه شده.(رئیس دولت (صدراعظم) از سوی پارلمان انتخاب میشوند...) ( صدراعظم ) در نظام پارلماني مطرح است و رئیس دولت درین نوع هان بیشتر به رئیس جمهوری ګفته میشود. اما آیا نظام پارلمانی پاکستان چه خوشبختی را به ملت پاکستان آورده است؟ آیا در همه موارد صرف و صرف منافع جنرالان پاکستانی مطرح نیست؟ آیا این ملت و مردم نیستند که فدای سیاسیت های آزمندانۀ نظامیان پاکستان قرار میګیرند؟ مسلماً که این نظام سیاسي پارلمانی بذات خود تضمین کننده نیست و بوده نمیتواند. نظام سیاسی پارلمانی هند از قماش نظام پارلمانی است که هند را انکشاف و پیشرفت راکتی همراه ساخته.
و باز هم جملات (... پارلمان عالی ترین ارگان تقنینی حکومت است صدراعظم منتخب و هیئت وزیران در برابر آن پاسخگو هستند. بااین اصل دولت نتیجه اعتماد مردم بوده و قدرت ملت توسط نمایندگان مردم اعمال و تمثیل میشود.) نوشتۀ شاغلی کامجو منطق و قوت برای نظام پارلمانی نیست بلکی عین مطالب در نظام ریاستی مطلوب نیز مطرح و قابل بحث است.
افادۀ (... در نظام سیاسی پارلمانی، وکلای ولسی جرگه و مشرانو جرگه منتخب مردم، هم قانون گذار استند.) شاغلی کامجو میتواند وی را به خطرات جدی اتهامات مواجه سازد که برای محقق افغانی قابل قبول نیست. شارع در دین اسلام و مطابق به اصل اسلامی الله تعالی است. نمیدانم آقای کامجو چه تأکید دارند؟
بلی آنچه از نوشتۀ شاغلی کامجو فهمیدیم که حزبی را راجستر کرده اند که نام آن خراسان است. بلی ازین نام و کلماتی که زمانی در مزار شریف استفاده میشد (به خراسان خویش آمدید) و از خراسان و خراساني ها که با استفاده از پول ایران و به نیروی قوت های خارجي در افغانستان امکانات رشد و تبارز یافته اند و حتی استخبارات پاکستان با دامن زدن بمسایل قومی، فدرالی و تجزیۀ افغانستان تلاش دارد تا نیرو های معین این قماش را تمویل مادی و معنوی کند خبر داریم و شواهد زیادی در دو دهۀ اخیر در کشور وجود دارد که این نیروها را حتی پاکستان تمویل مادی کرده ملت از آن آګاهی دارد.

درین نوشته که جملات نوشته هایی است که باید و باید به هر قیمت نوشت. ولی در آن عدم دقت فراوان وجود دارد که اینجانب را به یک اعتراف وامیدارد و باید صادقانه بګویم که من نیز متمایل به نظام پارلمانی ام اما نه به آن دلایل که شاغلی کامجو مطرح میکند(تفصیل بیشتر است).
باوجود آن تشویش من درین مرحله ای از انکشاف جامعه و دولتداری در افغانستان و وضع سیاسی کشور و منطقه و سی سال جنګ و همسایه های قوي، اینجانب را به این تعمق وامیدارد که در چنین شرایطی نظام پارلمانی برای ما و برای کشور ما مفید خواهد بود یا مضر؟

دلایل زیادی از جمله خطر فروپاشي کشور، عدم استقرار نظام حاکمیت قانون و مراجع عدلی و قضایی ضعیف کشور و بلاخره جدال های صدراعظم و رئیس جمهور کشور را از همین حالا به روشني مشاهده میکنم.

این حالت، مرا به احتیاط کامل وامیدارد که ما ساده به تغییر نظام سفارش کنیم. بلی بخشی از انکشافات درجامعۀ بوقوع پیوسته. کشور ما دیګر از ده سال قبل تغییر کرده است و به نحوی به رفتن بسوی نظام پارلمانی با داشتن صدراعظم و رئیس جمهوری آماده شده است. اما محاسبات اینجانب، بنده را با ملاحظه ترکیب و حالت این پارلمان که در موارد زیادی افراد بی کفایت که به زور پول خارجی ها، فروش مواد مخدره و زد و بند ها به وکالت رسیده اند مرا از تأکید به نظام پارلمانی باز میدارد.

من به این باورم که حاکمیت جناب کرزی وقت و فرصت های زیادی را چنان ضایع کرد که ما باید کمی بیشتر انتظار بکشیم. به محاسبات من بعد از باز کردن این بحث در پارلمان موجود خطرات غیر قابل تصور درین راستا وجود دارد که بسی خطرناک خواهد بود و اولاد صالح وطن باید جدا متوجه آن باشد.

اما عده ایکه تحت نام فدرالی و نظام سیاسی پارلمانی و ... زمینه را برای ایجاد خراسان آماده میسازند، به هر قیمت خود را مطرح کردن میخواهند و حاکمیت را برای مقاصد شوم خویش به کار میګیرند و زیر کاسه نیم کاسه ای دارند و درین راستا شواهد و محاسبات زیادی وجود هم دارد و در نوشته و کردار خویش قرار تمام محاسبات صادق نیستند از شف شف ګذشته شفتالو بګویند. (تفصیل زیاد است)

فعلاً به همین خلاصه میکنم. پایان


اسم: دوکتور محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 25.01.2012

از نسب نامۀ ملت ها تا هویت ملت ها!
فرهنگ زندگی انسان را پر بار می سازد.
(قسمت یازدهم)

بحث های اخیر روی اصطلاحات علمی، بخصوص «ملت» و «ملیت»، ممکن ذهن هر کس را بخود مصروف سازد. وقتی مفاهیم و اصطلاحات از جانب «روشنفکرانی» بکار برده شود که احتمالاً وابستگی بکدام «تشکل نظامی – سیاسی» داشته باشند، چون بر حسب تجربه چنین چهره ها، بیشتر به کلمات عام عوامفریبی نیز می چسپند، باید دقت بخرچ داد، تا فریب ذهنی مغرضین را نخوریم. خاصتاً درد آور بوده می تواند که حتی دانشمندان سر شناس، مطالب و موضعگیری های بحث بر انگیز را بشکل نقل قول می نویسند، بدون آنکه از آدرس گوینده و یا نویسنده و منبع منتشر شده، نام ببرند. محافظه کاری هم حد دارد. آیا هدف ما این است، تا حقایق را بمردم خود برسانیم و یا در فکر شهرت و در تلاش جلب هواداران باشیم. . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب داکتر یوسفی را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_az_nasab_nama_ta_howiyat_melatha_11.pdf

yakbar@t-online.de


اسم: عبدالمجید سالم   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 24.01.2012

تأئید از «افغانستان – کشور «کثیرالقومی»، نه «کثیرالملیتی»!»

مسرورم ازینکه این افاده را از جانب جناب داکتر صاحب سید عبدالله کاظم، آنطوریکه انتظار داشتم، در پورتال افغان جرمن آنلاین مطالعه نمودم. درین نوشته افتخار آفرین ایشان، بیشتر از انتظار و فهم من توضیح داده شده است، که جز ابراز سپاس و احساس غرور به داشتن همچو هموطن، دیگر گفتنی و نوشتنی ندارم. با تقدیم ارادت بی پایان خدمت جناب داکتر صاحب کاظم


اسم: هاشم انوری    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 24.01.2012

خائنین خائف اند
نمیدانم چه وقت این خائینین، جلادان، تفنگداران و بالاخره دشمنان مردم افغانستان اعم از چپ وراست ازتعین سرنوشت وطن عزیز ومردم بیچارۀ ما دستبردار میشوند، خائینینی که نتائیج اعمال شوم و ناروای شان از سه دهه بدینسو وطن عزیز ما افغانستان را میدان تاخت و تاز اجنبیان و ملت غیور ما را درگرو کشورهای همسایه، منطقه و جهان قرار داده، و امروز که حلقۀ زندگی بالایشان تنگ وتنگتر شده میرود و زمین زیر پاهایشان به لرزه درآمده، با تشکیل جلسات خود سرانه با کله های میانتهی خود به فکر تجزیۀ وطن محبوب ما برآمدند، تا مناطق امنی تحت نام فدرالیزم برای خود بسازند که مبادا طالبان (یگانه دستآورد، محصول وتولید جنگهای ددمنشانۀ تنظیمها، که درین روزها دفتری در کشور عربی قطر باز نموده اند، به کمک امریکا و جامعۀ جهانی دوباره. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب هاشم انوری را مطالعه نمائید


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hashem_khaen_khaef_ast.pdf


اسم: آژانس خبری وخت    محل سکونت: مزارشریف    تاریخ: 21.01.2012

تعداد از ملا امامان در ولایت بلخ در خطبه های نماز جمعه شان ساختار نظام فدرالی در افغانستان را سبب تجزیه کشور خواندند و گفتند که در چنین شرایط این نظام در کشور باعث تجزیه می شود. آنها از دولت افغانستان میخواهند تا جلو هم پاشیدن نظام کنونی را بگیرد و از کسانیکه دست به ایجاد این چنین نظام ها میزند میخواهند تا دیگر مردم رنج دیده این کشور را با مشکلات روبه رو نسازند.

مولوی سید محمد یک تن از علمای این ولایت میگوید با گذشت چند سال از حکومت و نظام کنونی شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود یافته و در صورتیکه نظام تغییر کند یکبار دیگر جنجالهای یک دهه قبل در کشور آغاز خواهد شد. وی میگوید کسانیکه دست به ایجاد چنین نظام ها میزند آنها به کمک و توطعه کشور های خارجی میخواهند در افغانستان ناامنی را ایجاد می نماید.

در همین حال باشندگان مزارشریف نیز به یک دهه اختلافات و جنگهای تنظیمی اشاره کرده میگویند در صورتیکه درافغانستان نظام کنونی به پارلمانی تغییر یابد یکبار دیگر مسایل قومی و سمتی به میان می آید. معراج الدین یکتن از ساکنین این شهر به آژانس خبری وخت گفت که در دهه هفتاد زمان جنگ های داخلی و تنظیمی هم به نوع حکومت فدرالی در افغانستان وجود داشت و مردم نمی توانستند از یک ولایت به ولایت دیگر سفر نمایند. نامبرده می افزاید در همان وقت قدرتمندان کنونی که خواهان حکومت فدرال اند از خود پیسه چاپ نموده و هر چیزیکه دل شان میخواست انجام میدادند.

مخالفت های مردم و احزاب در افغانستان خلاف نظام فدرالی زمان افزایش یافت که احمد ضیا مسعود، حاجی محمد محقق و جنرال دوستم در این اواخر به آلمان رفته و گفته میشد که آنها خواهان نظام فدرالی در کشور اند.


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 21.01.2012

در رابطه با ملاقات اخیر خائنان و جنایتکاران ملی با وکلای ولسی جرگۀ امریکا و مذاکرات قریب الوقوع نمایندگان دو کشور در بارۀ معاهدۀ ستراتیژیک افغان- امریکا در شیکاگو، میخواهم چند نکتۀ ذیل را با احترام عرض کنم:

با در نظر داشت این حقیقت که وکلای امریکایی حاضر در جلسۀ برلین نه تنها بر نظام فدرالی بلکه حتی به تجزیه افغانستان تمایل نشان داده اند آیا دانشمندان، سیاستمداران و وطنپرستان افغان بر این مسله فکر کرده اند که پیروزی حزب جمهوریخواه یا تغیر در سیاست های کنونی حکومت اوباما میتواند راه را برای تحقق پلان های شان در این راستا و در حضور قوای نظامی شان مساعد گرداند ؟

من نمیگویم که خدای نخواسته آنها قادر خواهند بود که به این مقصد شوم و شیطانی شان نایل شوند ولی هیچکس نباید فراموش کند که خواب های را که برای ما دیده و یا میبینند در وجود قوای نظامی شان بیشتر قابل تطبیق خواهد بود تا در عدم حضور شان.

خائینان ملی که از ده سال بدینسو از حضور نظامی قوای امریکا به نفع منافع شخصی و گروهی شان با دامن زدن به مسایل سمتی ، لسانی و قومی استفاده کرده و در حقیقت یگانه کسانی اند که تا هنوز از حضور نظامی ناتو در افغانستان سود برده اند، این مسله را شخصاً و یا از طریق چوکره های شان پنهان نمیکنند که آنها حتی افغانستان را تجزیه خواهند کرد اگر خواست های شوم و گروهی شان احترام نشود.

سایت های جاودان و خاوران که از طرف چوکره های ضیا مسعود و حامیان خائن و جنایتکار ملی مسعودوف اداره میشود از چندین سال بدینسو در اول در مورد تغیر نام افغانستان ، بعداً تغییر شکل نظام و اکنون تجزیه افغانستان قیل و قال میکنند.

فرشته حضرتی که خیاشنۀ ولی مسعود برادر خائن ملی مسعودوف است در مقالۀ در مورد تجزیه افغانستان که به قول اکثر کسانی که او را میشناسند و از سطح تحصیل و دانش او اطلاع دارند مانند مقالات دیگر او به کمک یکتعداد شورای نظاری های عقب پرده نگاشته شده، تجزیه کشور را بهترین راه و انتخاب میداند.

اجنت های پنجابی ***و آخوند های ایران که در سایت های ضد افغان و ضد افغانستان بخصوص دو سایت فوق الذکر و کابل پرس ( آخوند پرس) دشمنی شانرا با افغانستان و بخصوص قوم پشتون پنهان نمیکنند از طریق کارملیست ها و امینیست های سابق مانند عوض نبی زاده و دگرمن عبدالرسول توردیقل که در زمان امین و روسها بهترین فرزندان وطن از جمله هزاره ها و ازبک ها را به پولیگونهای قتل های دسته جمعی فرستاده بودند حتی پلان تجزیه افغانستان را تحت نام فدرالی به حیث عالیترین راه قلمداد میکنند.

امریکایی ها به خاطر به افغانستان آمدند که انتقام حوادث سپتمبر را از تروریستها از جمله القاعده بگیرند ولی ده سال گذشته نشان داد که آنها در امر مبارزه بر علیه تروریزم صادق نیستند. زیرا تمام تروریستها از جمله القاعده و ده ها گروه دیگر تروریستی از حقانی تا جهش محمد ، تا انصار ، لشکر طیبه و غیره در پاکستان بخصوص پشتونستان وبلوچستان اشغالی مراکز امن، حامیان و کمپ های تربیوی دارند که امریکا بر علیه آنها هیچ اقدامی به جز از چند حملۀ نمایشی انجام نداده اند. بر عکس در افغانستان مردم بیگناه را قتل عام کرده ، اعضای بدن شانرا به حیث غرامات جنگی جمع کرده، بر مرده های شان بی احترامی کرده و قریه و قرای شانرا ویران کرده اند.

حالا من از دانشمندان عزیز افغان میخواهم تا با در نظر داشت خواب های شیطانی سیاستمداران امریکایی و حقایق دیگر فوق الذکر، در مورد اینکه از حضور قوای امریکایی و از عقد معاهده ستراتیژیک مانند ده سال قبل کی ها نفع خواهند برد فکر کنند و برای ما افغانها مشوره دهند که آیا قرار داد معاهدۀ سترتیژیک نمیتواند نفاق و شقاق را در کشور ما مانند عراق شدید تر سازد ؟

من خودم از جملۀ کسانی بودم که به علت مداخلات ضد انسانی دو همسایه به نام مسلمان ما ، معاهده ستراتیژیک با امریکا را تضمین برای استقلال و تمامیت ارضی کشور میشمردم ولی حالا که چهره های امریکایی ها و پلان های شوم شان به این شکل عریان افشا شده و آنها از تجزیۀ کشور حرف میزنند آیا هنوز هم من و یا دیگر افغانها بر موضع خود پایدار بمانیم و حقایق را نادیده بگیریم؟

در عراق نوری المالکی و دیگر عراقی ها در اول به حضور مراکز نظامی امریکایی ها تمایل نشان دادند ولی وقتی امریکایی ها مسایل را در معاهده ستراتیژیک با عراق مطرح کردند که عراق را بیشتر به سوی بی اعتمادی و تجزیه پیش میبرد بر خلاف آن معاهده قرار گرفتند.
وسلام


اسم: سیدعدبالله کاظم   محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 21.01.2012

دانشمند و شاعر توانا آقای باری جهانی !
پس از تقدیم سلام و احترام، از لطف شما تشکر. مقاله «فدرالیزم در افغانستان» تقریباً دو دهه قبل به نشر رسیده بود و نظر به ضرورت آنرا از آرشیف بیرون کرده و غرض مزید معلومات خدمت هموطنان عزیز تقدیم کردم. اینکه در ختم مقاله وعده داده بودم که در شماره بعدی راجع به «دیسنترالیزم» مطالبی به عرض خواهم رسانید، وعده ای بود درهمان نزده سال قبل. بهر حال اگر فرصت یافتم، انشأالله به وعده دو دهه قبل وفا خواهم کرد و مختصری در زمینه خواهم نوشت، اما اکنون مطالب مهمتر دیگر مطرح میباشند که باید توجه را به آن معطوف کرد و آنهم در ارتباط با جستجوی راه های حل و بیرون شدن کشور از بن بست «معما گونه» فعلی. خوشحال میشوم اگر فرصت یافتید که نامه سرگشاده مرا عنوانی آقای کرزی در سال 2007 که در آرشیف پورتال زیر نام اینجانب موجود است، مطالعه فرمائید. بااحترام


اسم: عبدالباري جهاني   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 20.01.2012

هموطنان محترم و خوانندګان عزیر افغان- جرمن سلام و احترامات.
بهترین مضموني را که در بارۀ مسله فدرالیزم تابه حال درین پورتال مطالعه نموده ام، مضمون ډاکټر صاحب سید عبدالله کاظم است. مضمون علمی نه، بلکه نسخه علمي و عملیست که از قلم یک دانشمند وطنخواه تراوش نموده است. ډاکټر صاحب در اخیر مضمون علمی خود وعده نموده اند که منتظر قسمت دیګر این مضمون باشیم. به همۀ شما، منحیث برادرتان، توصیه مینمایم که آنرا به دقت مطالعه نموده و درضمن طرز ابراز نمودن نظر خودرا از آن بیاموزید. به امید موفقیت های بیشتر علمی ډاکټر صاحب علدالله کاظم، در راستای ارمان های ملي.
بااحترام


اسم: غروال   محل سکونت: اتریش    تاریخ: 19.01.2012

دا ملت ته پیژندل شوې څیری که ځانونه د رنګارنګو یعنی ملی جبهی یا ایتلاف ملی او یا نورو نامو لاندی ځانونه ښکاره کړی بیا هم ملت ته دوی قاتلان، خرڅ شوی او داړه ماران پیژندل شوی دی ددوی د غلا عصری کورونه د کابل شمال خواته او شیرپور (شیر چور) کښی او ددوی مغازی او هوټلونه او قصرونه په داخل او خارج افغانستان کښی ددوی خیانتونه ډیر ښه تمثیلوی او امریکای او اروپای ډالرو او ایرو د افغانستان غیور ملت تر مرستو شعار لاندی ددی قاتلانو او غلو له خوا خارجی بانکونو ته وړل شویدی هر یو ۲۰ باردګارد لری او هر یو څوڅو ضدی مرمی موټرونه لری لنډه دا چی په افغانستان کښی حکومت وجود نلری او یوازی تش پر نامه د وزارتونو تعمیرونه موجود چی هر یو وزارت څخه دوه ځله دیوالونه راتاو دی او هیڅ افغان ته د دخول اجازه نشته إ
هر وزارت لپاره دلالان موجود دی او دا کسان ددی داړهمارانو خپلواندی هر کار د دلال په وسیله د رشوت په زور سره د مربوطه وزارت څخه اجرا کیږی او شاغلۍ کرزۍ د غله په شان په ارګ کښی دی خپلی مداری چپنی سره ځان پټ کړۍ دې او هغه د خپلی کورنی په وسیله دډالرو او ایرو سهم اخلی۰
دا څنګه رئیس جمهور دی چی پیژندل شوی قاتلان په شخصی توګه د فساد ګر بوش حزب سره په برلین کښی د افغانستان آینده باندی لوبی وهل کیږی – دا څه ډول همکاره امریکا دی چی له یوی خوا پدی لسو کالونو کښی ددی قاتلانو او داړه مارانو غلاګانو ته ی هرکلۍ ویلۍ دی یعنی سربیره پردی ټولو خیانتونو بیا هم امریکا ددی فسادګرو او خاینو ملاتړ څخه لاس نه اخلی آیا کیدای شی چی امریکا د افغانستان تجزیه ددی مردودو څیرو کښی ممکنه ګوری? که داسی وی نو امریکا افغانستان ته د اول څخه شوم نیت درلود نو بیا امریکا افغانستان د دشمن په څیر یرغل کړۍ دی او نه ددوست په څیرإ
دجمهوری حزب په ښکاره توګه دافغانستان تباهی ته ملا تړلی که د شاغلی اوباما دولت ددی خاین عمل سره موافق وی نو بیا افغانان پوهیږی چی باید څه وکړی او که شاغلی اوباما د برلین خاین مجلس سره موافق نوی نو باید خپل رسمی عکس العمل ښکاره کړی إإإ
د شاغلی کرزی څخه د عکس العمل انتظار نه کیږی ځکه هغه سمبولیک رئیس جمهور دی – هغه اوس په یو بل قاتل حکمتیار ګلبدین باندی تکیه کړی دی او همدای سبب دی چی خپل دفتری د ګلبدینیانو څخه ډک کړۍ دی – نوموړۍ دی ځل پخپلی چټلی معامله کښی نکامیدونکۍ دی۰
امریکا باید خپل چتل سیاست ته اساسی تغییر ورکړی او ملی شخصیتونو ته موقع ورکړی چی په افغانستان کښی با ثباته حکومت رویکار کړی او افغانستان یوګوسلاویا ندی – افغانستان تجزیه (د پردی لاندی نام فداراسیون) غیر ممکن دی امریکا باید دافغانانو تاریخ ډیر په دقت سره ولولی إإإ
دامریکا او اروپا ډالرو او ایرو باندی مست خائنین او ددی ممالکو له خوا نازولو هدف د صدراعظمی روی کاریدلو څخه دادی چی قدرت سره تقسیم کړی یعنی که رئیس جمهور ددوی څخه نه وی نو صدراعظم چوکی باید هرومرو ددوی وی – ددی ټولو ګډوډیو ملامتیا پر امریکادی چی داسی بی سواده عناصر ی ۲۰۰۱ کښی دملت په اوږو سپاره کړل او امریکا باید د تیرو څخه زده کړه وکړی او څویلایزد سیاست د ځان کړی غیر له هغی که افغانستان له مینځه ځی نو امریکا به نه جوړیدونکی زخمونه تر لاسه کړی إإإ


اسم: واحد فقیري   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 19.01.2012

فډرالیزم، سنټرالیزم، او که ښه حکومت؟

د برلین له ناروا مجلس سره سم د فډرالیزم او سنټرالیزم موضوع یو ځل بیا ګرمه سوه. که څه هم له ډېرو کلونو راهیسي، دا مناظره د افغان پالټیکس په چپي، اخواني، نشنلسټي، او نورو روشنفکري جریانونو کي موجود وه او ده، خو په برلین کي د دوستم، محقق، ضیا مسعود، او جمع د متحده ایالاتو په کانګرس کي د کلفورنیا غټ او نیمچه لیوني استازي روراباکر وروستۍ غونډي دا سیاسي جدل بیا را برسېره کړ. ښاغلی روراباکر یو عجیبه غوندي سیاسي مخلوق دی. هغه د افغان جهاد څخه یوازي پکول، شورا نظار، او د شمال ټلوالي ښه ډېر جنګسالاران پېژني، او اوس هم په کانګرس کي د همدې ناکامي او بن بست ته رسیدلي جناح ملاتړ او پروموشن کوي. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب واحد فقیری را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faqiri_wahed_federalisme_ao_ka_sha_hokomat.pdf


اسم: عبد المجید سالم    محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 18.01.2012

مکثی بر «در باره فدرالی شدن کشور»

با کمال احترام در رابطه با مقالۀ محتر م داکتر صاحب سید عبدالله کاظم که «در باره فدرالی شدن کشور» نوشته اند، صرفنظر از همه جوانب مشترک درک و فهم از مضمون آموزندۀ ایشان می خواهم، نظر خود را در رابطه با مفهوم «افغانستان یک کشور کثیرالملیتی !! است....» ارایه بدارم. با این برداشت موافق نیستم. البته جنبۀ ایدولوژیک و یا کدام موقف سیاسی نه، بلکه از نگاه لسانی، توافق هائیکه درترجمۀ اصطلاحات صورت گرفته است، استدلال اینجانب، چنین است:« افغانستان یک کشور کثیرالاتنیک است»، نه «افغانستان یک کشور کثیرالملیتی !! است....». این کلمه که در زبانهای اروپایی با «پیشوند» «ایتنو» نیز بکار می رود، مفهوم «نژاد» را در آغاز داشته است. من هم از آن به این مفهوم کار می گیرم. بهتر بگوئیم، ازنگاه «بیولوژیکی»، همچو سلسلۀ خونی، بحیث موجود طبیعی، توسط خود انسان تغیر نمی یابد. همین ایتنی ها بتدریج در مراحل مختلف به رشد و تکامل فرهنگ و اختراعات دست یافته است. در مراحل قبل از تشکل دول و سایر مناسبات، همچنان انسان در یکنوعی از اجتماع بسر برده است، که همه می دانیم. در نمونه های از تسلط امپراتوری های بزرگ، الحاق «ایتنی ها»، بشمول خصوصیات مختلف فرهنگی و شیوۀ زندگی صورت گرفته است. ادغام و الحاق با یکدیگر در زمانه های طولانی، تفاوت های قبلی را فراموش می نمایند.

وقتی ما مفهوم ملت را معادل « nation» بپذیریم، پس می تواند، «ملیت» (Nationality)، فقط عضو ملت (nation) باشد. چون بر حسب قانون اساسی افغانستان ملت ما، «افغان» تعریف گردیده است، کلمۀ «افغان» هویت است، بهمین ترتیب «nationality» هم در زبانهای دیگر «هویت» پذیرفته شده است، که تبعۀ مساوی الحقوق یک دولت محسوب می گردد. بناءً ملت ما، اگر بمرحلۀ تکاملی یا به اصطلاح از نگاه تعاریف معمول، به آن موقف نرسیده باشد، بر طبق تعاریف قانونی، «واحد الهویت» است، نه «کثیرالهویت» و این هویت «افغان» و ملیت هریک هم «افغان» است.

بناءً از جناب محترم داکتر صاحب سید عبدالله کاظم خواهشمندم، تا اگر با این استدلال موافق باشند، در مقالۀ ایشان تصحیح نمایند.
با احترام


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم   محل سکونت: امریکا     تاریخ: 18.01.2012

درباره فدرالی شدن کشور
(آنچه نزده سال قبل نوشته بودم!)
بخش اول
موضوع فدرالیزم در افغانستان یک موضوع تازه نیست که اکنون با سر و صداهای باز شدن دفتر طالبان در قطر و اجتماع چند شخصیت معلوم الحال افغان و امریکائی در برلین بار دیگر در رسانه های افغانی در داخل و خارج کشور مطرح بحث گردیده است. اگرچه گروه ائتلافِ جدید بنام «جبهه ملی افغانستان» که رشید دوستم، محقق، ضیأ مسعود، امرالله صالح و عده ای دیگر شامل آن میباشند و در مذاکرات خود در برلین با چهار عضو مجلس نمایندگان امریکا رسماً در باره فدرالی شدن افغانستان سخنی نگفته اند، ولی طرح موضوع نظام پارلمانی بجای نظام ریاستی از یکطرف و بخصوص حمایت از یک نظام «غیر متمرکز» بزعم انتخابی شدن والی ها و افزودن قدرت اجرائیوی آنها ازطرف دیگر، این تشویش را در بسیاری حلقه های خبیر افغان ایجاد کرده است که اینکار گامهای نخست بسوی فدرالی شدن کشورمیباشد. . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب داکتر سید عبدالله کاظم را مطالعه نمائید


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_s_a_federali_shodan_afghanistan_1.pdf


اسم: آدم خان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 18.01.2012

قابل توجه محترم غنی خان

شما در مضمون تان اشاره فرموده اید که آیا یک تاجک یا ازبک میتواند در قندهار و یا هم ولایات که اکثریت آن را پشتون ها تشکیل میدهند، زندگی نمایند؟؟ من در جواب تان احترامانه یک سوال مینمایم که آیا تا امروز شما شنیده اید که بالای یکی از این اقوام محترم در و لایات که اکثریت آن پشتون اند و فعلا تحت تسلط و نفوذ طالبان قرار دارد، ظلم، ستم ، تجاوز به ناموس صورت گرفته باشد، و یا هم از خانه های شان آواره گردیده باشند !!؟؟

ما مثال های خوب از این زیست با همی اقوام محترم که به شکل اقلیت زنده گی باهمی در صلح، صمیمیت،و برادری را دارند، بطور مثال مرکز ولایت پکتیا، ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، ولسوالی گرشک ولشکرگاه ولایت هلمند که به تعداد زیاد برادران تاجک و هزاره در آنجاها زندگی مینمایند. حتی برادران محترم هزاره وکیل در پارلمان گذشته از ولایت هلمند داشتند، ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند که یک عده از قوم محترم ازبک در آنجا زندگی مینماید، ولایت کندهار ....
اکثریت تجارت و صنعت در ولایات پشتون نشین توسط برادران غیر پشتون به پیش برده میشود.

ولی بر عکس توسط زورمندان شمال مانند دوستم ، محقق، قاضی کبیر مرزبان، قومندان نذیر بدخشان .... هزاران جنایت بر علیه قوم پشتون صورت گرفته است، به نوامیس آنها تجاوز صورت گرفته است، از خانه و زمین شان آواره گردیده اند که مثال خوب آن ولایت تخار میباشد، ولی این تجاوز به هیچ و جه از جانب اقوام غیر پشتون بالای پشتون ها نیست ، بلکه این تجاوز از جانب افراد شناخته شده زورمند میباشد که در بالا ذکر گردید، شمه از این تجاوزات درج راپور های سازمان های حقوق بشر میباشد که شما میتوانید به آسانی از طریق انترنت آن را دریافت نمایید.

تمام اقوام در افغانستان هیچگونه مشکل با یکدیگر ندارند ، آنها در جریان قرن های متمادی پهلوی یکدیگر به شکل مسالمت آمیز زندگی نموده اند ،شریک خوشحالی و اندوه یکدیگر بوده اند و از وطن خود دفاع نموده اند.

مشکلات قومی را تنها اشخاص معلوم الحال خاین و فاجر بوجود آورده اند که مثال خوب آن کوشش های اخیر نافرجام تجزیۀ افغانستان توسط آنها بود، این افراد همیش جهت منافع شخصی و باداران خویش دست به هر آله ممکنه برده اند و از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نه ورزیده اند.

من امیدوارم که از طرز دید مثبت به افغانستان نگاه شود نه از نگاه منفی ،


اسم: م ، نعیم بارز    محل سکونت: پاریس    تاریخ: 18.01.2012

افغانستان گوشت قربانی نیست
که زیرنام فدرالیزم بین اقوام تقسیم شود!

من از پرداختن به فدرالیزم و استدلال عدم نیاز به این سیستم در کشور خسته شده ام، اما تجزیه طلبان از پافشاری روی عملی نمودن طرح فدرالیزم و خود مختاری منطقوی به خواست دولت های دشمن افغانستان هیچ شرم و حیا ندارند
آنهائیکه از ریختن خون های ناحق مردم و ویرانی کشور به ثروت و قدرت رسیده اند، طبعیتاً در اندیشۀ حفظ و گسترش آن تلاش دارند و در چنین موقعیتی هر فردی که قدرت می خواهد، ایده آلش آنست که به بالاترین قدرت موجود در اجتماع برسد تا به زعم خود به اطمینان منافع خود را حفظ کند، البته در ده سال اخیر اشتهای زیاد خواهی را امریکائی ها نیز در وجود جگسالاران افزوده اند و از آنجا که این اشتهای التهابی چشم بعضی ها را نسبت به استعداد شان کور کرده، خواه ناخواه میخواهند بقدرت بیش از آنچه استعدادش را دارند برسند.. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب بارز را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_barez_afghanistan_gosht_qorbani_nest.pdf


اسم: عبد المجید سالم   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 18.01.2012

بحران بنیادگرایان طالب را ایجاد کرد!

(بخش دوم)

گزارشگران از زمان اقامت ایشان، که بغیر از نظامیان، ممکن از جملۀ بهترین چشمدید های اطلاعاتی بوده باشند، ادامه داده مینویسند: « بعد از فاصلۀ پنج دقیقه توسط تکسی دور از هوتل، با واحد های نظامی خطرناک «اُزبک» در جنب راه متوجه شدیم. رانندۀ تکسی میترسید. او امتناع ورزید تا در برابر «گلیم جمع یا گلم جم» توقف نماید. «این گلیم ربایان، عبارت از تاراجگران و متجاوزین و هتک حرمت کنندگان اند»، این حرفهای رانندۀ تکسی است، دو سرک دور تر ما را از تکسی به بیرون شدن ممکن ساخت. . . ما نزدیک چهار تانک می رویم. بر هر یک از آنها، مشتی از بازماندگان چنگیز خان نشسته اند، کاملاً در وضعیت آمادگی به جنگ. بطور خموش از ما نظارت دارند. بدقت می بینند. بما اجازۀ عکاسی می دهند. در برابر سوالات ما فقط با کلمات یک «سیلابه» جواب می دهند. «حاضر هستید طوریکه حکمتیار میخواهد شهر را تر کنید.؟ » می خندند و میگویند، «هیچگاه نه!». . . در همین منبع همچنان میخوانیم: « گلیم ربایان» می خواسته اند، همچنان سفارت آلمان. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب سالم را مطالعه نمائیدhttp://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/salem_a_m_bohran_bonyadgrayan_ijad_taleb_2.pdf


اسم: غنی   محل سکونت: اروپا    تاریخ: 17.01.2012

سلام خدمت دست اندرکاران پورتال افغان جرمن آنلاین تقدیم است اما بعد نخست از همه باید عرض کنم که بنده نیز گردهم آیی مشکوک سران تنظیم های جهادی در برلین را شدیداً محکوم می کنم.

اینها به هیج وجهه نمایندگی از اقوام وطن ما نمی کنند بلکه در نزد مردم ما منفور هستند لاکن آنچه مرا واداشت تا من نیز نکاتی رابه عرض برسانم اظهارات غیر مسؤولانه آقای هاشمیان است از مضمون شان بوی نفاق تفوق طلبی می آید. جای بسیار تأسف است که شما آقای هاشمیان یک مشت انسانهای بی رحم، قصی القلب و بی فرهنک را که نه به طفل این کشور رحم کردند و نه به حقوق زن احترام قایل شدند و همه می دانند که از کجا تمویل و تجهیز می شوند بر علیه مردم بیگناه ما با نهایت بی انصافی شما آنها را شیر بچه ها خطاب می کنید نظر به تعلقات قومی و زبانی که شما با ایشان دارید. ولی بالای ائتلاف به اصطلاح شمال بسیار غضب هستید وآنها را تجزیه طلب، وطنفروش و جنایتکار خطاب می کنید قسمیکه عرض کردم من و دیگر هموطنان رنجدیده مااز دست این جانیان که شما از آنها نام گرفتید نیز بسیار دلهای پر درد داریم ولی این به این مفهوم نیست که جانیان طالب که در جنایات شان ریکارد جهادیان را شکستاندند از طرف شما و یک عده ای دیگر نطر به تعلقات قومی و زبانی برائت حاصل کنند شما از آنسوی ابحار نمی توانید در بین قاتلین مردم ما فرق قایل شوید تمام اینها یکجا با خلقی ها و پرچمی ها نزد مردم ما مجرم و جنایتکار هستند دلیلش را هم میدانید حاجت به تکرار نیست چرا خود را به کوچۀ حسن چپ می زنید؟

در بین جانیان و ناقضین حقوق بشر نظر به تعلقات زبانی فرق قایل میشوید یکی را مورد تفقد قرار میدهید و آن دیگری را مورد نفرین. اما یک سوال در ذهنم خطور می کند میخواهم با شما در میان بگذارم چه چیزی سبب کشاندن عده ای به همچو راه هایی شده است؟

اگر حکومت خواهان ساختن یک افغانستان یکپارچه و مستحکم است باید حزبی را که همه روزه نفرت قومی خلق می کند. کشور را به پشتون و غیر پشتون تقسیم کرده و خود را نادری و دیگران را سقاوی می خواند از دولت اخراج کند اگر بسیار خواهان وحدت ملی هستید برای کلیه اقوام حق دخالت در تصمیم گیری ها را بدهید. مثلا چراهزاره ها، ازبک ها و تاجیک ها را به صفت والی کندهار ننگرهار و یا پکتیا مقرر نمی کنند اگر مردم سایر ولایات حضور والی های پشتون را در مناطق شان می پذیرند و سالها هم پذیرفته اند چرا والی غیر پشتون در ولایت هایی که اکثریت شان پشتون هستند مقرر نمیشود؟ وقتی چنین بیعدالتی ها در جامعۀ ما حکمفرما باشد واضح است که اقوام غیر پشتون انتخاب دیگری را در پیش راه خود نمی بینند جز اینکه از روی ناچاری به این تجزیه طلبان رو بیاورند با تأسف که وطن ما غیر مستقیم سالهاست که تجزیه شده.

بطور مثال یک تاجیک جرئت زندگی در کندهار را دارد؟ با یک ازبک و یا یک هزاره و یک پشتون هذاالقیاس درین وقت حساس وظیفه ما کسانی که در غرب نشته ایم اینست تا تعلقات قومی و زبانی را کنار گذاشته در پی ایجاد یک انتخاب سومی شویم تا در آینده اگر قوای خارجی از وطن ما می برایند بتوانند خلای داخل حکومت را پر کنند و مردم ما باید دیگر اجازه ندهند که با سرنوشت شان همانند گذشته بازی صورت بگیرد باید به پا خیزند نه پشتون ما باید فریب گشایش نمایندگی طالبان در قطر را بخورد و نه غیر پشتون ما. ما نباید چشم امید خود را به گردهم آیی برلین بدوزیم. اینها همه سرمه های آزموده هستند. بازهم بر میگردم به نطریات هاشمیان صاحب و یکتعداد دیگر که تمامی فوکس خود را روی گردهم آیی برلین انداخته اند هران آنرا با شدید ترین الفاظ محکوم می کنند چرا در مورد گشایش نمایندگی طالبان قرون وسطایی سکوت اختیار کرده اید و چیزی نمی نویسید؟

امیدوارم تا تمامی جنایتکاران را روزی ما مردم بتوانیم و خداوند توفیق بدهد تا به گودال نابودی روان کنیم بدا به حال کسانی که از جانیان و قاتلان دفاع می کنند با احترام


اسم: فارو   محل سکونت: بلجیم    تاریخ: 17.01.2012

اعلامیه

آنچه افغانستان به آن نیازدارد، فدرالیسم نیست!
بحث بر این موضوع که کدام سیستم حکومتداری برای یک کشورمناسب است، اگردریک چوکات علمی-تخقیقی باشد ویا درمورد یک کشورجدید التشکیل از طرف اهل خبره صورت گیرد، امر کاملأ مجاز است. این بحث حتی در روزهای بعد ازسقوط طالبان به اندازۀ امروز تهوع آورنبود. قبل ازآغازبازسازی دستگاه دولتی افغانستان نیزدرمحافل غربی این بحث مطرح گردید. صدراعظم فعلی انگلیس David Cammeron که آنزمان عضو پارلمان بود، در مقالۀ تحت عنوان "نقشی برای فدرالیسم در افغانستان" ازفدرالی ساختن افغانستان دفاع نمود. عدۀ از نویسندگان پاکستانی الاصل که درغرب زندگی میکنند وپیوسته برای پالسی توسعه طلبانۀ اردوی پاکستان در برابرافغانستان لابی میکنند، نیزبا انتشار مقالات متعدد در مطبوعات غرب کوشیدند مفکورۀ فدرالی شدن افغانستان را تبلیغ نموده حد اقل جتوب وشرق افغانستان را به مناطق نفوذپاکستان مبدل سازند. بنا به گواهی سایت John Hopkin Instituteآقای فیتشروزیرخارجۀ آنزمان آلمان نیز به این موضوع علاقمند بود. در نظرخواهی که آنزمان ازصدها افغان متعلق به اقوام مختلف صورتگرفت، همه انترویو شدگان اظهارداشتند که آنها در قدم اول خود را افغان میدانند وسایرتعلقات در زندگی روزمرۀ شان نقش زیادی ندارد. در روشنی این نظرخواهی وتحت فشارامریکا ازپرداختن به این موضوع در آن مرحله صرف نظرگردید. زمانیکه در سال 2004 لویه جرگۀ قانون اساسی که تمام اقوام افغانستان در آن اشتراک داشت، دولت مرکزی را مُرجع دانست، همین سیستم برای افغانستان تعین گردید. وبحث فدرالیسم بسته شد. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل اعلامیۀ فارو را مطالعه نمائید


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/faro_afgh_ba_federalisme_ehtiyaj_nadarad.pdf


اسم: ولی محمد نورزی    محل سکونت: ها لند    تاریخ: 16.01.2012

لمړی تر هرڅه د مخه د افغان جر من اون لاین پورتال څخه مننه چي ډیر ژر یی ټول افغا نان دیوی بیړنۍ ا طلاعیه په واسطه سره ددغو لاس پوڅو کر غیړن عمل رسوا کړی او مونږ یي ددی ناوړه خبرڅخه ډیر ژر باخبره کړو.
داچه نن ورځ د افغاد نستان د راتلونکی دولتی جوړښت او سمبالتیا لپاره دیرش کاله په جګړه کی راښکیل د ازبکو وړونو په استا زیتوب متعصب جنګی ټوپک سالارپه ګیلم جم باندی مشهور بیسواده رشید دوستم، دهزاره ګانو په استازیتوب د کابل د ښکلی ښار ویرانونکي او دزرګونوبی ګناوو افغانانو قاتل محقق او هم دارنګه دپروان ولایت د پنجشیر د ولسوالی د ډیر کو چنی ملت په استازیتوب د ولس مشر پخوانی نا کام مرستیال ضیآ مسعود د خپل بل ملګری بچه امر ا لله صالح چي دامنیت او استغفاراتو په چارو کی د نا کامی په وجه د خپلی دندی څخه په ډیری بی شرمی لیری شو بر خه درلوده.
سر بیره پر دی د امریکې د پخوانی بد نامه او ناکا مه ولس مشر ډبلیو بووش د شطرنچ لو بغاړی سنا تورانو هم په دغه غونډه کی برخه اخیسته وه.
دوي د بر لین په ښار کی سره را ټول شول او د ګیلاسو په کړپیدولو سره یی غوښته چه زمونږ د ځوریدلی او کړیرلی افغا نستان چي لا وختی ددوي د ناوړو دسیسو او تو طئیو په منځ کي را ښکیل دی ددولتی جوړښت د فدرالیزم د نامه تر عنوان لاندی په لو مه کی یي غو ښته چي زمونږ د تاریخ ویاړ تر پښو لاندی کړي او خپلي کر غیړنی هڅی د عمل په ډګر کی پلی کړي.
دّغه څلور واړه جنګ سالاران باید د برلین د ښار پر ځای د امستردام ښار ته راغلی وای او دهاګ د بین امللی محکمي ته تسلیم شوی واي. تر څو دوي د افغانانو د ځورولو ، وژلو او دښارونو دویجاړولو په تور باید ددی محکمی تر کلک تحقیق او څیړنو وروسته د خپلو ظا لمانه عمل او زجر په جزا رسیدلی وای. نو دلته به دوي بیا د افغانستان د بر بادی لپاره هیڅ کوم پلان او طرحه نه عملی کولې.
د افغانستان خلک به هیڅوک په یوه او بل نامه سره بیل نکړي او نه به هم مونږ چا ته دا اجازه او چانس ور کړو چي نور بیا زموږ د خلکو په برخلیک باندی ملنډی ووهي.دوي او ددوي د بادارانو دغه کرغیړن عمل به تل د زړورو افغا نانوپه وا سطه شنډی شی او ددوي مخ به تل تر تله تور وي.
زه په داسی حال کی چي دغه کار ددوي د صلاحیت او واک څخه لوړ ګڼم غواړم په ډاګه دوي ته دا ووایم چه افغان ولس نور ویښ او بیداره دی. ستاسو دغه لاس پو څی پلانونه به هيڅ کله زمونږ د خاوری او ځمکنی تمامیت د یوی لویښتي خاوری د لاسه ور کولو اراده بر یالی نکړي او دهری ناوړي او کرغیړنۍ دسیسی ښکار او قربانیان به هم تا سو خپله یاست.تاسو نور دافغانستان دخلکو دوستان او ریښتني استازی نه یاست ولی تاسو د افغانستان د خلکو دښمنان او قاتلان یاست. ډیر لیری به نه وي چه تا سو به د خپلو ناوړو کړونو او شکنجو د ظلمونو ځواب د افغانستان خلکو ته ووا یاست او دحساب او کتاب د حقیقی عدالت د ترازو په تله کی به ور لاهو شي.

ژوندی دي وی ګران اقغا نستان
یو موټی دی وي د اففانستان خلک
شنډ او بر باد دی وي زمونږ د خلکو داخلی او خارجی دښمنان


اسم: بسمل   محل سکونت: جرمني    تاریخ: 16.01.2012

د اوکراین جمهوریت د ادیسی په ښار کی د میشتو افغان منورینو د ګډی جرګی پریکړی

د جرګی ګډون کونکو په برلین ښار کی د اسپین د انستیتوت جوړیدونکی غونډی چی په روان ۲۰۱۲ کال د جنورۍ د میاشتی په نهمه نیټه د امریکا د کانګریس د غړو په ګډون او د جرمنی د یو شمیر چارواکو په کوربه توب جوړه شوی وه خبری وشوی .
د خبری رسنیو د راپورونو له مخی د برلین پورتنۍ یادی شوی غونډی ته د افغانستان ځینی پخوانی او اوسنی جنګسالاران او جنګی مجرمین د ګډون لپاره رابلل شوی و .
د اجندا مهمه موضوع د نورو موضوعاتو په څنګ کی په افغانستان کی د فدرالی سیستم د رامنځ ته کولو طرحی وی ، چی په د غونډی کی ځای ورکړل شوی وو .

د ادیسی په ښار کی میشتو افغان منورینو د یادی غونډی په اړوند بحثونه وکړل او د دوی د غوښتنو په اساس او هم د ملی ګټو د ساتلو او د داسی بی بنیاده طرحو د عملی کیدو د مخنیوی په خاطر لاندی پریکړی وشوی .
موږ په داسی حال کی چی د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د نړیوالو تلاشونو نه هیروو او هم د نړیوالو ټولنی د یو موټی افغانستان د ثبات او پرمختیا لپاره د هلو ځلو هرکلی کوو ، ولی هیچا ته موږ خپلی وسی دا اجازه نه ده ورکړی چی د افغان ملت دښمنان د خپلو سیاسی او اقتصادی شومو هدفونو د پلی کیدو لپاره داسی غونډی او فیصلی وکړی چی افغان ملت په ټوټو وویشی .
افغانستان په اوسنیو شرایطو کی یو مرکزی حکومت او مرکزی حاکمیت ته ضرورت لری تر څو خپله ځمکنۍ بشپړتیا وساتی .
د تاریخ په اوږدو کی افغان ملت ته دا ثابته شوی ده چی زموږ ګاونډی هیوادونه ، چی اوږدی او شریکی پولی راسره لری ، دا هڅه کړی ده چی زموږ له داخلی نارامیو څخه په ګټی اخیستو سره یا زموږ د خاوری یوه برخه لاندی کړی او یا هم زموږ په کورنیو چارو کی د کړکیچ د لا زیاتیدو لپاره لاسوهنی وکړی .
موږ له ټولو هیوادوالو دا هیله لرو چی د وطن د کړکیچ د حل په لاره کی لاس په لاس ګامونه پورته کړی ، او په کورنی او نړیواله کچه د دښمنانو شومو او ناکامو هدفونو د پلی کیدو مخه ونیسی .
تاسو د خبری رسنیو له لاری معلومه ده چی پورتنی ناستی د زیاتو سیاسی حلقو له خوا او هم د مدنی ټولنو له خوا او په عمومی ډول د افغانستان د اکثریت وګړو له خوا غندل شوی ده ، او د خارجی ټولنو داسی عمل یی د افغان ملت په کورنیو چارو کی لاسوهنه بللی ده . او همدارنګه د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کی هم په ښکاره ډول څرګندیږی چی د دی ډول خبرو او غونډو چی د ملی وحدت له روحی سره برابری نه وی په ټوکلی توګه مخالفت شوی او د هغو افرادو او یا ټولنو چی داسی غونډو ته سازماندهی او بلنه ورکوی زموږ د هیواد په کورنیو چارو کی یی لاس وهنه بللی ده .
افغان ملت د دی توان لری چی د هر چا ښه ګام ته هرکلی ووایی ، زموږ غوښتنه د افغان ملت له دینداره ، کارپوهانو ، پر وطن مینو خلکو او سیاست پوهانو څخه دا ده چی د دغسی غونډو په مقابل کی زغرنده غبرګون وښیی ، تر څو موږ یو ځل بیا عملا د وطن له ټوټه کیدو سره مخامخ نشو .
موږ د نویمو کلونو تور تاریخ چی زموږ د هیواد ګران وطن افغانستان د ټوټه کیدو تکلونه وشول ولی د دښمنانو دغه شان تکلونه او هلی ځلی له ناکامۍ سره مخامخ شوی، ندی هیری کړی . داسی ناوړه غمیزی باید د افغانستان په تاریخ کی تکرار نشی .
د دایسی د ښار د افغان منورینو له خوا

استاد منګل

زموږدګران افغانستان دتجزې نغارې لا له پخوا یو شمېر افغان دښمنو ډنګولې خو هر یو دې یاد ولري، چې حق به یې پر ځای شي
http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/12225


اسم: بسمل   محل سکونت: جرمني    تاریخ: 16.01.2012

طالبانو له امریکايي کانګریس مینانو سره د جګړه مارو غونډه وغندله


تاند(دوشنبه/جنوري۱۶) وسله والو طالبانو په برلین کې د یوشمېر پخوانیو جګړه مارو تنظیمونو د غونډې په وړاندې په غبرګون کې وویل چې د امریکا د کانګریس د غړیو فتنه جوړوونکې دسیسه په کلکه غندي.

د برلین په اسپین انستیتیوت کې د محمد محقق، احمد ضیا مسعود اوعبدالرشید دوستم په ګډون د امریکا د کانګریس له څو تنو غړیو سره غونډه، چې د افغانستان د فدرالي کېدو او په نهایت کې وېشل کېدو په هدف جوړه شوې وه په افغانستان کې د حکومت په ګډون د ګڼو ملي ټولنو او شخصیتونو له لوري غندل شوې ده.

طالبانو د دې غونډې د نیتونو په اړه په خپله اعلامیه کې د (افغانستان ۲۰۱۴، فرصتونه او ستونزې) کنفرانس د کانګریس د غړیو فتنه جوړوونکې دسیسه بللې او پر واحد- یوموټي افغانستان یې ټینګار کړی دی.

طالبانو ویلي؛ «افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او هرڅوک چې تر فدرالي نظام لاندې د دغه مشترک کور د وېشنې او تجزیې لپاره لار اواروي، اسلامي امارت د هیواد د ځمکني تمامیت د مدافع په توګه، هغه ته د دښمن په سترګه ګوري او په وړاندي یې له هیڅ راز عکس العمل څخه ځان نه دریغوي. ټولو ته معلومه ده چې اسلامي امارت د دې هیواد د امن او یو موټیتوب لپاره په دشت لیلی کې د خپلو زرګونو غړو قرباني ورکړې ده.»

طالبانو تور لګولی چې د برلین غونډه د امریکا د کانګریس د مالومو غړیو په ابتکار او سرپرستۍ او همداراز د «جنګ سالارانو» په لمسون جوړه شوې وه او دوی دا غونډه یو لوی فتنه اچوونکی جنایت بولي.

د طالبانو په اعلامیه کې د پام وړ ټکی دا دی چې له جرمني څخه یې په غیرمستقیم ډول د یوه دوست هیواد په توګه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جنګ د تودولو او د نویو غمیزو د رامنځته کولو لپاره د سازش برخه ونه ګرځي او د دوی په وینا د څو تنو رټل شویو څېرو په ځای د ټول افغانستان د خلکو هیلو ته درناوی وکړي.

د جرمني پرغونډې د افغانانانو تر سختو انتقادونو وروسته د دې غونډې افغان برخوالو افغانستان ته ترستنېدو وروسته خپلې خبرې واخیستې، د فدرالیزم پر ځای یې د نامتمرکز سیستم په نوم د صدارتي نظام او د والیانو د انتخابي کېدو غوښتنه وکړه.

محمد محقق وویل چې دوی له طالبانو سره جنګ کړی او له همدې امله له طالبانو سره خبرې هم باید دی او د ده ملګري وکړي.

د جنرال دوستم استازي فیض الله ذکي هم په برلین کې د خپل مشر پر څرګندونو انکار وکړ، چې له طالبانو سره د سولې له خبرو سره یې مخالفت کړی و، ویې ویل چې دوی له طالبانو سره جنګ کړی او باید له هغوی سره د سولې خبرې هم وکړي.

څارونکي وايي چې دوستم د ۲۰۰۱ کال په وروستیو کې د شاوخوا اته زره طالبانو د وژلو په خاطر او محقق تر دې مخکې د شاوخوا پنخه زره طالبانو او عامو خلکو د وژلو په خاطر وېره لري چې د افغانستان له دولت سره د طالبانو د یوځای کېدو په صورت کې به محکوم شي نو له همدې کبله د سولې د خبرو مخالفت کوي.

ویل کېږي چې محمد محقق وروسته له دې چې جنرال ملک له طالبانو سره د مزارشریف له نیولو وروسته خپل ايتلاف مات کړ، په زرګونو طالبان په ډله ییز ډول ووژل.

دا هم ویل کېږي چې محقق د ایران په مرسته په کابل کې د ځان تلویزیون هم جوړ کړی دی.

د کانګریس له غړیو سره د داسي کسانو غونډه، چې دوی په خپله یې په جنګي جرمونو تورنوي، د بشري حقونو پرضد د امریکا د شعارونو په اړه ډېرې پوشتنې پیدا کړي دي.

له تاند څخه په مننه

http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/17457


اسم: yad   محل سکونت: australia    تاریخ: 16.01.2012

زما په عقيده فدراليزم دافغانستان دتجزيې په مانا دی او دفډراليزم ډنډور چيان ستميان او په راس کې يې لطيف پدرام او نور تجزيه غوښتونکي عناصر دي٠ که خدای مکړه د دوی دغه کرغيړنه مو خه عملي هم شي نو بيا هم ددې ا مکان نشته چې دوستم او عطا دې سره جوړ شي٠ بيا به د همدې خو نخوارو جنګسالارانو لکه عطا، دوستم، عبدالله، قانوني، محقق او خليلي ورونو تر مينځ دقدرت پر سر جګړې وې. پايله به يې داوي چې په شمال کې به تا جک داوزبک او هزاره پر خلاف او اوزبک او هزاره به دتا جک پر خلاف دقدرت دتر لا سه کو لو پر سر جنګيږي٠ دروس، ايران ،تر کيي او زبکستان او تا جکستان مد اخلې به نورې هم ډېرې شي او پښتانه اقليتو نه به هم دهر ډول حقو قو نه بې بر خې شي٠ فډراليزم په لويدېزو هيوادونو کې چې پانګه والې ټو لنې دي او دخلکو دپو هې کچه لوړه ده عملي کيدای شي ،خو په شر قي ټو لنو کې ناکام موډل دی٠ زه به دپا کستان او هندو ستان مثال راوړم ٠ پا کستان يو فدرالي هيواد دی څلور ايالتونه لري يعنې سند، پنجاب، بلو چستان او صو به سرحد چې اوس يې خيبر پښو نخوا بولي٠ تا سو وګورئ چې په دغه فدرالي نظام کې سند او پنجاب په هره بر خه کې څو مره پر مختګ کړی دی ،خو بيا بلو چستان او پښتونخوا له هره پلوه څو مره وروسته پاتې دي حال داچې ټولې طبيعي زيرمې په بلو چستان او پښتو نخوا کې دي٠ دبلو چستان او پښتو نخوا خلک دټو لو انساني حقو قو نه محروم او بې بر خې دي ٠داشو دپا کستان فدراليزم ٠ همداراز په هند کې ډېر ايالتونه لکه را جستهان، منيپور، نګالينډ،اوړيسا، بيهار، نګالينډ، ميزورام اوارونا چل پر ديش اوا سام که دهندو ستان دنورو ايا لتو نو سره پر تله شي نو دځمکې او اسمان تو پير پکې ليدلای شو٠ په دغو يادو شوو ايا لتو نو کې دفقر او بيوزلۍ او ټو لنيز پر مختګ سطحه بيخي ټيټه ده٠ ان که موږ په بالکان هيوادونو کې وګورو چې يو ګو سلا ويا فدرالي سيستم درلود٠ دمارشال ټيټو تر مړ ينې ورو سته او په تېره بيا دپخواني شوروي اتحاد تر پا شل کېدو وروسته کوم ډول مصيبتونه نه وو چې ويې نه زغمل، هيواد يې په اوو يا اتو ټو ټو وويشل شو، ددوی تر مينځ اتنيک پر ابلمو نه لا اوس هم شته٠ نو دپو رتنيو عو املو پر بنسټ فډراليزم دافغا نستان غوندې هيواد لپاره د زهرو په څېر دی ،په تېره بيا په يو داسې ټو لنه کې چې درې نيمې لسيزې جنګ يې ليدلی او دپاکستان ،روس او ايران په څېر ليوان ګاونډيان لري نو په هغه صورت کې به ددوی هر ډول مد اخلو ته زمينه مسا عده شي٠ په افغا نستان کې دامر يکا او دنا ټو د ځو اکو نو په شته والي کې چې ايران ،پا کستان او ان روس دا ډول بې شر مانه مداخلې کوي دفډراليزم په راتلو سره به افغا نستان دکوم بر خليک سره مخا مخ شي؟
زما په اند په افغا نستان کې فډراليزم عملي جنبه نلري او که څو ک فډراليزم غواړي نو په دې هيواد کې به سل کاله نورې هم جګړې پای ته ونه رسيږي او دسولې پر ځای به خلکو ته دمصيبتونو او بد مر غيو يو بل دور پيل شي٠


اسم: محمد اعظم سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 16.01.2012


فدرالیزم مقدمه ایست برای تجزيۀ کشور!
[مقدمه: اولاً از پورتال ملی افغان جرمن آنلاین سپاسگزارم که با نشر اعلامیه عاجل خوانندگان خود را در صدر اخبار واطلاعات یک جلسۀ مرموز در برلین قرارداد وهمزمان با نشر اعلامیه، افغانهای وطن دوست و با احساس بطورانفرادی ونیز کلکتیفی نامه ها وابلاغیه ها ونظریات خوب وسازنده وکوبنده خود را به پورتال فرستادند ودر هریکی به آدرس جانب افغانی این جلسه، سخنان بسیار وطن پرستانه ابراز شده است که میتواند چون مشتی دندان شکن بردهن این جنایتکاران به حساب آید.
از میان آن همه مقالات خوب، آنچه واقعاً بدلم چنگ زد، مقالۀ محکم واستوارجناب عارف عباسی است که از عمق وطن پرستی و حب وطن خواهی در مورد جلسۀ دشمنان افغانستان در برلین نوشته است. من از سطر سطر و از کلمه کلمۀ آن که طنین عشق به میهن عزیز ما افغانستان بگوش می آید، بسیارلذت بردم. بدون مبالغه این مقاله چون شیپورصبحگاهان، وجدان روشنفکران افغان را بیدارخواهد ساخت، زیرا این مقالۀ زیبا وپرقوت فراخوانی است برای اتحاد وهمبستگی ملی بخصوص اتحاد روشنفکران وطن، بخاطر نجات کشوراز چنگ مشتی جنایتکار اهریمن صفت که هر روز در یک ائتلاف نامقدس گرد هم می آیند و برای نابودی وطن طرح وبرنامه می ریزند. امیدوارم این فریاد هموطن ما که درد مشترک همه وطن پرستان است، اثر خود را آنطور که آرزوی نویسنده است بجا بگذارد ومنتج به یک تشکل وسیع روشنفکران کشور گردد!]. . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب سیستانی صاحب را مطالعه نمائید


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_fedralism_moqadamaist_barae.pdf


اسم: خلیل االله هاشمیان   محل سکونت: امریکا     تاریخ: 15.01.2012

اجتماع 8 جنوری وطنفروشان درجرمنی

هموطنان گرامی، وطندوستان شریف، آقایان امید وحدت و احد زاده، باهمه وطندوستان دیگر درحفظ وامان خداوندمتعال باشید! پس از عرض سلام و تمنیات نیک، بشما اطمینان میدهم که کنفرانس وطنفروشان بتاریخ هشتم جنوری درجرمنی اولین تلاش برای تجزیه افغانستان نبوده وآخرین نیز نخواهد بود.

مرحوم اعلحضرت شیرعلیخان در اولین کلیشه ایکه در اوراق رسمی دولت چاپ کرده بود، بزیر محراب و منبرعبارت ذیل راطبع کرده بود: "" دولت عالیه خدادادافغانستان"" ازآن تاریخ تا امروزکه بیشتر ازصدسال میگذرد، شاید صدبارتلاش برای تجزیه افغانستان صورت گرفته باشد، و درحالیکه ازحجم وساحهء آن چند بارقیچی شده است، خاکی ونامی بنام افغانستان باقیمانده، چونکه خداوند نگهدارآنست ! درصورتیکه استعمار انگلیس و روس اینکار رانتوانست وامریکا که فکرنمیکنم درصدد تجزیه افغانستان باشد، "" رشکی و بجلک و داتوره وپنیرک"" ابدا به تجزیه این خاک مقدس موفق نخواهند شد. اما توطئه ها دوام خواهد کرد، چونکه یکعده اوباش ووطنفروش چوکی وقدرت رابدست گرفته اند. . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب هاشمیان را مطالعه نمائیدhttp://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_s_k_ejtema_watan_froshan.pdf


اسم: غوث جانباز   محل سکونت: اروپا    تاریخ: 15.01.2012

درست گفته اند که: "خائن، خائف است."
افرادی که به برلین رفتند و با خارجی ها دربارۀ فروپاشی میهن ما، افغانستان به گفتگو پرداختند، میتوانند هم خائن و بدون شک خائف شمرده شوند!

این افراد یا اینکه از تأریخ افغانستان کمتر آگاهی دارند، یا کمتر سواد سیاسی دارند (یا اصلأ کمتر سواد دارند) که به جز خود و منافع گروهی و سکتاریستی خویش به چیز دیگری نمی اندیشند. به نظر میرسد که افراد مذکور هیچگاهی استعداد آنرا نداشته اند و در آینده هم نخواهند داشت تا از حلقۀ اسارت خود منشی، قوم منشی و محدود منشی خارج شوند. حیف و حسرت بی پایان به حال آنهایی که هنوز هم عقب این این محیلان کم سواد، خود خواه، حراف، و استفاده جو میروند. به عقیدۀ بنده اینها مردان ناکام، تصادفی و نهایت کم سواد بودند و هستند. شاید یگانه کاریکه از اینها ساخته است (یا ساخته بود) همانا بازی های پارتیزانی، پاتک بازی، راه گیری، چور و چپاول دارائی های عامه و بیت المال و تجاوز بالای مردم افغانستان بوده باشد. شاید اینها فکر میکنند که ما هم مانند چند تن از مریدان کور و احمق شدۀ آنها همه کردار و اعمال سخیف شانرا به باد فراموشی سپرده ایم!؟

امید دارم تا اینها بالاخره بدانند که زمان شان دیگر گذشته است. در افغانستان منبعد اشخاص و پالیسی های جای خواهند داشت که وطن شمول و همه افغان شمول باشند. جادوی جدا طلبی های پاتک منشانه دیگر بالای این ملت تاثیر ندارد و نباید هم در این عرصه دیگر کوششی صورت بگیرد.
وقتی از سفر اینها به (برلین) آگاهی یافتم و بالاخره قیافه های کوچک شانرا در پردۀ تلویزیون دیدم حتی خشنود شدم. چه خوب است که این مضحکین دوست دارند تا در برابر کمره ها پوز بگیرند و به اصطلاح رهبر مآبانه و سیاست باز مآبانه جلوه کنند، تا مردم به ریش شان هر چه بیشتر بخندند. تصویرها در تلویزیون بهتر از هر سند دیگر خائن و خائف بودن این نوکران خارجی ها را برملا میسازد. بگذارید تا اینها بیشتر سفر کنند، به امید سفرهای ابدی آنها!

در اخیر میخواهم مراتب قدردانی و حرمت زایدالوصف خود را از بابت نوشته های ملی و مستدل استادان محترم سیستانی صاحب، عباسی صاحب، دوست مهربان و دانشمند بابر صاحب، هاشمیان صاحب، وحدت صاحب، یوسفی صاحب، مایار صاحب، مستمند صاحب و سائر بزرگان ابراز داشته و دست های هریک شانرا دوستانه و شاگردانه بفشارم.

حرمت و قدردانی خاص خود را خدمت ادارۀ پورتال ملی افغان جرمن آنلاین تقدیم میدارم. موفق باشید!

غوث جانباز


اسم: آدم خان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 15.01.2012

به تمام ملت افغانستان

دسیسه در راه است، بیدار باشید!
یکبار دیگر یکعده از جواسیس فروخته شده، مفسدین فی الارض ، قاتلین مردم بیگناه افغانستان برای شعله ور شدن جنگ قومی در افغانستان هیزم را جمع اوری نموده اند و میخواهند که خواب های رهبران شیطان صفت شان را (بحران الدین ، کارمل، مسعود ، ...) به واقعیت تبدیل نمایند. ولی انها بیخبر از این که مردم سلحشور ، بیدار ، و حماسه افرین افغانستان دیگر نمیخواهند که مال و ناموس شان فدای این جانیان عصر، فروخته شده گان و غلامان حلقه بگوش بیگانه ها گردد، مردم مظلوم افغانستان دیگر نمیخواهند که زمین های شان بسوزند، به ناموس انها تجاوز صورت گیرد، در سر های شان میخ ها کوبیده شود ، دارایی های شان غارت گردد و دیگر مظالم به انها صورت گیرد به هیچ صورت نی!!!

من امیدوارم که خواب های این جواسیس و فروخته شده ها به یاس تبدیل گردد، ولی این رویا خیلی خطر ناک است !!! زیرا که امریکا و حواریون آن در عقب این دسیسه قرار دارد که دارای همه امکانات، سرمایه، سلاح و از همه بدتر دارای ابزار داخلی از قبیل مسعودها ، خلیلی ها ، محقق ها ، عبدالله ها ، عطا ها ، کرزی ها، و دیگر صد ها ها های دیگر میباشند که میتوانند تشنج را خلق نمایند زیرا که دولت ، اپوزیسیون ، پارلمان، سرمایه ، اسلحه ، کمپنی های امنیتی جاسوسی، میدیا از قبیل طلوع، لمر ، تمدن ، سپهر، تلویزیون یک ،نورین، .... و صد ها سایت انترنیتی مانند خاوران ، جاویدان ، کابل پرس ، افغان پیپر ... را در دست خویش دارند.

اگر این طرح را بخواهند که خدای نا خواسته عملی نمایند من به اطمنان خاطر گفته میتوانم که چنگ برای دهه های متمادی در افغانستان جریان پیدا خواهد نمود که به سود هیچ قوم در افغانستان نخواهد بود این جنگ در میان پشتون و دیگر اقوام محترم افغانستان نخواهد بود، بلکه این جنگ میان تمام اقوام در خواهد گرفت و تمام کشور های دور نزدیک به شکل عملی جهت حفظ منافع ملی شان داخل این جنگ ها خواهند گردید.

من از تمام سیاسیون وطندوست ، نویسنده های با درک و تمام مردم افغانستان میخواهم که برای جلوگیری از این ما جرای فاحشه های سیاسی صدای خویش را بلند نمایند.

به امید اینکه این نطفه حرام حرامی های سیاسی در بطن بخشکد

پاینده باد افغانستان واحد
زنده باد مردم سلحشور افغانستان


اسم: بسمل   محل سکونت: جرمني    تاریخ: 15.01.2012

لویه پکتيا:
د برلين غونډه په کلکو الفاظو وغندل شوه

(پنجشنبه د جدی ۲۲مه )دلویې پکتيا ميشتوقومونو،ولايتي شورا،مدني ټولنواودمجاهدينوشورادجرمني هيواددبرلين په ښارکې دهغې غونډې په سختو ټکوغندنه وکړه چې دهيواددرياستي نظام دله مينځه تګ اودفدرالي نظام دراتللو په موخه جوړه شوې وه:

په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې دپکتيا ولايتي شورا ريس ښايسته جان احدي وويل چې چې افغانستان اوسني شرايط دې ته نه دي برابرچې دفدرالي نظام پواسطه وچليږي ،ده وويل چې ځيني کسان داچاره پدې هدف ترسره کوي اوهڅې ورته کوي چې افغانستان يوڅل بيا پرکنډوالو بدل شي .
همدارنګه په دې سربيره دقومونو،مدني ټولنو ،مجاهدينوشورا،علماووشورااوځوانانواستازودخپلوويناووپه ترڅ کې له دولته په سختو ټکو کې وغوښتل چې بې واکه واکداران ،جنګ سالاران اوملي يوالي ته زيان رسوونکي محاکمه اودبې ځايه کړنو مخه يې ونيسي.

دوی ديوه پريکړه ليک په صادرولو سره له دولت اونړيوالې ټولنې وغوښتل چې داشان څيرې بايدله دولته ليرې اونړيواله ټولنه هم بايدپداسې موضوعاتوکې ترې کاروانخلي ،دوی له نړيوالې ټولنې داهم وغوښتل چې دتفرقې په اچولو کې دې له دولت اوافغان وګړوسره مرسته نه کوي دوی سره دې دملي يوالې،سولې اوامنيت په ټينګښت کې مرسته وکړي.

پريکړه ليک:

لومړۍ:څرنګه چې افغانستان پنځه زره کلن تاريخ لري اودپيړيوراهيسې يوواحدملت دی هروخت چې هيواداوولس ته خاين عناصر پيداشويدي افغان ولس دخپل ملي وحدت په توره وهلي او د تاريخ توروکندوته يې غورځولي دي.

دوهم: لويه اوبا عظمته پکتيا چې له برمه ډک تاريخ لري ،پکتياوال هغه جنګ سالاران اوخپل سري بې واکه واکداران په کلکه غندي چې پرديو هيوادونو کې دخپل هيوادبربادي ،نفاق اچونې اوملي وحدت ته زيان رسوي .

دريم: موږ د دولت اونړيوالې تولنې څخه په کلکه غواړو چې هغه پيژندل شوې کرغيړنې څيرې چې دالمان پلازمينې برلين کې يې دافغانستان درياستي نظام دله منځه تګ اودفدرالي نظام دراتللو هڅه يې کړې وه دمحکمې ميدان ته راکش کړي چې بيا داشان کړنې ترسره نکړي .

څلورم : دلويې پکتيا ولسونه په ټولو هيوادوالوغږکوي چې چې دداشان څيرو په اړه چې هيواد ته زيان رسوي په يوغږراپاڅي اومخه يې ونيسي .

پنځم: همداشان مونږ په نړيوالوغږکووچې زمونږ سره دنفاق اوتفرقې په اچولو کې مرسته ونکړي اوديوالي ،سولې اوامنيت په برخه کې راسره مرسته وکړي ،چې پدې سره به دښمن هيڅکله هم شوموهدفونو ته ونه رسيږي .

دنښتر ویبلاګ یادښت :

دنښتر ویبلاګ چلوونکي ددې ویاړ لري، چې دجنګي جنایتکارانو دتورې توطیې(فدرالیزم) یا په بل عبارت دګران افغانستان دتجزې په رسوا کولو کې یې پخپل وخت منډې ترړې او مثمرې هڅې وکړې، موږ له ټولو هېواد پالو افغانانو څخه منندوی یو ، چې په دې حساسو شېبو کې یې زموږ غږ په وروري سره واورېد او خپل مسؤلیت یې ادا کړ

موږ دلویې پکتیا له باتورو وروڼوڅخه خورا زیاته مننه کوو، چې پخپل وخت یې غبرګون وښوداو دیادې توطیې مرتکبین یې په ملي خیانت تورن کړل .

دنښتروالو هڅې دلاندې لینک په کښېباسلو سره لوستلای شئ:

http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/17403اسم: محمد حامد    محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 15.01.2012

د فدرالېزم تر شعار لاندې د هېواد تجزیه


ښاغلو لوستونکو، تاسې ته څرګنده ده چې د ۲۰۱۲ کال د جنورۍ د میاشتې په نهمه نېټه د جرمني د برلین په ښار کې د ځینې فرصت غوښتونکو افغان او افغانستان دښمنه عناصرو، د جرمني د هېواد په کوربه توب او د ځېنو امريکایې سناتورانو په ګډون دا تجزیه غوښتونکو عناصرو په افغانستان کې د فدرالي سیستم د راوړلو چې په پايله کې خداې مکړه د ګران هېواد د تجزیې سبب ګرځي تر سره شوه.
پدې غونډه کې دوستم، محقق، ضیاء مسعود او ځېنو نورو افغان او افغانستان دښمنو څېرو هم ګډون درلود.
د اندېښنې وړ خبره خو دا ده چې دا فرصت طلبه او په ګاونډیؤ، سیمه ایزو او نړېوالو قدرتونو پلورل شوي‌ او هېواد دښمنه عناصر پداسې حال کې د پردو سره د ګران هېواد افغانستان د تجزیې په اړه سلا مشورې کوي چې پخپله په اوسني‌ دولت کې لوړ پوړي چارواکي دي او هغه اساسي قانون او د حکومت ډول چې دوې پخپله تصویب کړۍ پر خلاف یې عمل کوي.
داځکه :. . . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ شاغلی حامد محمد را مطالعه نمائید


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hamed_moh_de_federalisme_shoar.pdf


اسم: ملالی موسی نظام    محل سکونت: ورجینیا    تاریخ: 14.01.2012

اجتماع دسیسه گران غیر ملی در برلین
عبدالله عبدالله در بازی ای هم به نعل و هم به میخ

هموطنان ما کاملاً آگاهی دارند که مانند عصر خونین دولت کمونیستی کابل، باز هم توطۀ های کثیف و خائنانه ای توسط خارجیان و دشمنان قسم خوردۀ ملت مظلوم افغان روی دست گرفته شده است. یکی از این دسیسه ها که همانا عفو گروپ های چندی از طالبان و قدر و عذت آنان در تشکیل رسمی دفتر شان به کمک دولت امریکا و بعضی از متحدینش در« قطر» باشد، کافی موجبات اندیشه و هراس ملت مظلوم افغانستان را فراهم نموده است. دیده میشود که متاسفانه هنوز« قضیۀ» بازگشت طالبان و نحوۀ برخورد آنان با مردم ما آشکار نگردیده که، مجلسی بتاریخ ۸ جنوری امسال در شهر برلین به اشتراک عده ای از همان خون ریزان و دشمنان قسم خوردۀ افغانستان، یعنی جنایتکاران و جاسوسان وابسته و قهرمانان آشکارای ویرانی شهر کابل و قتل۶۵ هزار سکنۀ مظلوم و بی دفاع آن، دائر گردیده است!. . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ میرمن ملالی نظام را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_ejtema_dasisakaran_berlin.pdf


اسم: غنی    محل سکونت: هالیند    تاریخ: 14.01.2012

سلام به همه امابعد به تایید گفته هایی محترم هروی باید عرض کنم هیچ دفاعیه ای نمی تواند این جانیان وقاتلان مردم را براهت (برائت) ببخشد این جنایتکارانی (جنایتکاران) به اصطلاح خود شان جهادیان در ارتکاب جنایاتی (جنایات)مخوفی که بر علیه مردم بیدفاع ما به گونه هایی مختلف مرتکب شدند جنایتکارانی(جنایتکاران) خلقی و پرچمی را با تمامی گناهانی(گناهان) شان که مرتکب شده بودند براهت (برائت) بخشیدند حرف درین جا بالای گلبدین راکتیار و دار و دسته اش است که جالب و درد آور اینجاست که درین اروپا بسیار مریدانی (مریدان) جانا جانی دارند یکی بنامی عظیم آبرومند ساعاتی را از تلویزیون جهانی آریانا خریداری می کند و به تبلیغ (و) توصیف حزب اسلامی و طالبان آماده گی (آمادگی) شان به صلح می پرادازد. دیگری مثل باقی خان از پاکدامنی گلبدین در ایام نوجوانی اسناد اراهه (ارائه) می کند و لست شاهدانی (شاهدان) بیشماری اراهه (ارائه) هراعمالی (عمل) خوب و یا بد را که در ایام جوانی مرتکب شده به عقیده این جانب به ما غرض نیست ولی طوریکه قبلا عرض کردم جنایاتی (جنایات) بیشماری را که بر سر کسب قدرت این تنظیم هایی (های) بدنام مرتکب شدند از خاطر هیچ افغان وطنپرست نمیرود و نباید هم فراموش کرد. اینها یعنی حزب اسلامی اعضای شورای نظار دار و دسته دوستم خلیلی و وحدت اش، سیاف واتحاد اسلامی اش، طالبان خونخوار شبکه حقانی و دیگر جنایتکارانی که از قید قلم مانده باشند باید دست از سر مردم بیگناه ما بردارند. مردم هیچ اعتمادی به حرفهایی (حرفهای) فریبنده و میان تهی شان دیگر نمی کنند جز یک عده ای فرصت طلب اینها دیگر سرمه هایی (های) آزموده هستند. از مجریان محترم برنامه هایی (های) تلویزیونی محترمانه خواهشمندم تا دیگر این اشخاص را که به نفع این جنایتکاران تبلیغات می کنند به برنامه هایی (های) خود راه ندهند و بیش ازین سر زخم هایی (های) مردم ما نمک پاش ندهند.
به هر طرزی که جواهی (خواهی) جامه پوشی (می پوش)
من از طرز خرامت می شناسم .
هکذا خبر درد آور دیگر اینکه یک تعدار (تعداد) دیگری ازین جانیان در برلین گرد هم آمده اند و روی نوعیت حکومت آینده و به احتمال نزدسیم(نزدیک) به خاطر ایجاد سیستم فیدرالی در وطن ما بحث و گفتگو با بادارانی (باداران) غربی خود دارند نمیدانم اینها را کی به حیث نماینده انتخاب کردهاست. آیا اینها نمیدانند که مردم از ایشان متنفرند؟ به امید محکمه ای این قاتلان مردم


اسم: احمد ذکی هوشمند   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 14.01.2012

احمد ذکی هوشمند 14/01/2012
نظام فدرالی
منجر به تجزیۀ افغانستان خواهد شد

نظام فدرالی که به ایالت ها و یا ولایات یک کشور، خود مختاری و استقلال می دهد، اگر در کشور های عقب افتاده ای مانند افغانستان به منصۀ اجرا قرار داده شود، نخست آن کشور را به تجزیه میکشاند، و سپس به مداخلۀ کشور های منطقه و بخصوص همسایه های آزمند و حریص مانند ایران و پاکستان مشروعیت می بخشد.
به این ترتیب هر آن گاهیکه دولت منتخب ما ادعای مداخلات این کشور ها را بنماید، آنان ولایات افغانستان را مجزا از کشور ما خواهند دانست و به اینگونه، تصامیم ویرانگر و اهداف خود را به کرسی خواهند نشاند.
نظام ریاستی فعلی که یکی از بهترین انواع سیستم اداری در کشور ما میباشد، از یک سو تا حد امکان از مداخلات و
دست درازی های کشور های منطقه جلوگیری می نماید و از سوی دیگر منجر به منسجم بودن تماماً کار های اداری به مرکزیت پایتخت (کابل) می گردد که . . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ شاغلی ذکی را مطالعه نمائید


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Hoshmand_a_k_nezam_federali.pdf


اسم: عبدالباري جهاني   محل سکونت: ورجینیا    تاریخ: 14.01.2012

د برلین کرغېړنه غونډه
د روان عیسوي کال د جنوري پر اتمه، د یکشنبې په ورځ د المان د برلین په ښار کی د اسپین په انستیوت کی د عبدالله، ضیأمسعود، رشید دوستم، محقق، یونس قانوني، امرالله صالح په نوم څو تنو اوباشانو، چی لاسونه یی تر اوسه د افغانستان د بېګناه خلکو په وینو سره دي او د افغانستان د ټولو وروستیو تباهیو مسولین دي، د ګران افغانستان د تجزیه کولو د پاره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کی د امریکا د کانګریس ځینو بې مسولیتو وکیلانو، چی د افغانستان د بدمرغیو او اوږدې غمیزي په کلونو کی يی یو تعمیری ګام نه دی پورته کړی، هم برخه درلوده. دا مسله ښایی نور د یوې تبصرې قدر ارزښت هم ونه لري، خو د هغې په مقابل کی د ویښو او پر وطن مینو افغانانو چټک عکس العمل هم په ستاینه او هم د خوښۍ په څرګندولو ارزي. ما په ډیرو لږو موضوعاتو کی د افغانانو د ټولو اولسونو د منورینو دونه پراخ، . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ شاغلی جهانی را مطالعه نمائید


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ab_jahani_de_berlin_karghalane_ghonda.pdf


اسم: دوکتور محمد اکبر یوسفی   محل سکونت: آلمان     تاریخ: 14.01.2012

حکومت های «مرکزی»، «فدرالی»
و یا «غیر متمرکز» در سیستم های سیاسی!
قریب ده سال است که از عمر سیستم جمهوری ریاستی، با کمی مشابهت با سیستم اضلاع متحدۀ امریکا، سپری می گردد. پس از کنفرانس بن در سال 2001، اشتراک کنندگان و کشور های حامی این پروسه متعهد شدند، تا به جنگ طولانی خاتمه داده، ثبات را در کشور افغانستان ممکن سازند. درین راستا «ملت سازی» بر پایۀ دیموکراسی، سیستم سیاسی و اداری متمدن را برقرار نمایند تا اینکشور را از وجود حلقات «تروریستی» رها نموده و در عین زمان این سرزمین را از خطرات «لانه» های احتمالی تروریستی بین المللی و غیره و غیره در آینده نیز رها سازند.

اینکه درهر جامعه چه نوع سیستم سیاسی اداری استقرار یابد، باید مردم آن . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب داکتر یوسفی را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ma_yosufi_hokomat_hay_markazi.pdfاسم: عارف عباسی   محل سکونت: لاس انجلس    تاریخ: 14.01.2012

گـفـتگوی بــرلــیــن

خبر انعقاد جلسۀ ننگین برلین را با نهایت تعجب و تحیر توأم با تأثر و تأسف از طریق پورتال ملی افغان جرمن آنلاین و سائر رسانه ها حاصل نمودم. گرچه این بار اول نیست که چنین محفلی در عین محل بر پا میگردد. پیش از اینکه بالای هدف گردهمآیی این "بشر دوستان و دلسوزان واقعی وطن!!!" و موضوعات مطروحۀ آن چیزی بنویسم لازم می افتد تا گرد همآیندگان این اجماع را با چهره های اصلی، گذشته ها، اعمال و کردار شان طور مختصر به بحث بگیریم.
نمی دانم این تشبثات و ابتکارات جسورانه را کمال بی شرمی، بی حیایی، پر رویی، دیده درایی، فراموش کاری و خطا نگری افراد و اشخاص شامل این جلسه بشمارم و یا اینکه آنرا زوال تدریجی هستی معنوی ملتی بدانم که درک، شعور، آگاهی، درایت، احساس مسؤولیت، خصائل وطن دوستی، قوۀ متمایزه خیر و شر و بالآخره واقعیت حاکمیت ملی و قوۀ قهار ارادۀ مردم در تعیین سرنوشت وطن همه وهمه محکوم به فناه بوده دیگر سی و چند ملیون انسان بعد از برآمدن از کوره های ذواب سه دهۀ پارینه هویت ملی خویش را باخته اند.

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب عارف عباسی را مطالعه نمائید

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_aref_goft_o_goye_berlin.pdf


اسم: امید وحدت   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 14.01.2012

هموطنان عزتمند ،وطن دوست ،عدالت خواه: خوشحالم که زحمات و تلاش های خستگی نا پذیر شما چنان محکم و کاری افتاد که هیچ معامله گری امروز از برنامه های شوم و تجزیه طلبانۀ خود نه تنها دفاع نمیتواند ،بلکه منکر بوده و در کلمات میان تُهی بازی مینمایند. ما و شما با هیچ یک از این تیکه داران به اصطلاح مدافعان دُروغین اقوام شریف ، برادر وبا هم برابرافغانستان واحد دُشمنی شخصی نداشته و اگر اختلاف سیاسی که حق مشروع همه است و معیار منافع علیای کشور است . موقف گیری میداریم .معنی دفاع از عمال جنایتکار دیگر نیست .وطن فروشی و تجزیه طلبی خیانت ملی است و ارتباط به قوم ، مذهب ، زبان ،ایدیالوژی و...ندارد. ستمگری و وحشت هیچ گروپ سیاسی را انسان عاقل دفاع نمیکند و نمیتواند. در صورتیکه به این متن زیر تحت عنوان ( خواهران و براردان وطمدوست، مؤفقیت شما مبارک باد) موافق باشید و خیر ملت مظلوم در این نوشته نهُفته باشد لطفاً به دوستان خود بفرستید.

خواهران و براردان وطمدوست، مؤفقیت شما مبارک باد

وقتی عملی متحدانه، خیر خواهانه ،وطندوستانه، بدون خود خواهی و فارغ از تنظیم، تحریک و تعصب باشد.«خواست برحق وافغانستان شمول» باشد هیچ قدرتی دربرابرآن ایستادگی کرده نمیتواند. چه خارجی باشد چه داخلی.
صرف نظر از اینکه مقامات رسمی امریکا وآلمان این جلسۀ احضاری متشکل از چند فرزند ناخلف افغان "ائتلاف های لرزان و نا باور بهم" را افکار شخصی چند افغان و چند فرد امریکائی و آلمانی وانمود مینمایند.. . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب امید وحدت را مطالعه نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/om_wahdat_khwahran_wabradarane_watandost.pdf


اسم: دوکتور ص سعیدی    محل سکونت: انگلستان    تاریخ: 13.01.2012

درنو وطنوالو او درنو لوستونکو سلام

زمونږ وطن او خلک په تیرو دیرشو کلو کې د مختلفو کړاو سر اخته او لاس په ګریبان وه او دی. ددې مشکلاتو به جمله کې که ډیر لیری لاړ نه شود پاکستان د اصلی پالیسي سازانو طبیعی دښمني د افغانستان سره ده چې د ډیورند لاین د استعماري کرښې سره تړاو لري.

دوی د نورو مظالمو او نارواو سره چې دافغانستان په خلکو يې وکړ او کوي هغه داده چې په دې وطن کې داسې عناصرو ته رشد او امکانات برابر کړي چې افغانستان هیڅکله په خپلو پښو و نه دریږي.
دوی افغانستان په شمال کې داسې څواکونو ته رشد او امکانات ورکړل چې هلته د ډیرو بې عدالتیو او قومي تصفیو عامل شول. ددې په نتیجه کې د ایرانی برنامو ته هم زمینه برابره شود چې په معینو مناطقو کې خپل حلقات فعال او حتې د اسکان لپاره ډیرې ایرانی پیسې او امکانات وکارول شول. روسي منابعو هم دداسې افرادو او حلقو په وجود کې د تیرې پیړی د نووییموکلو د شکست په نتیجه کې ځانته د یو پنځمي ستنې په توګه د ځای پیدا کولول لپاره کار وکړ او حتی د افغانستان تجزیه مطرح شوه.
دا پروګرام د توقع نه بهر ګرباچف ونه مانه. خو دا پروګرام او برنامه چې افغانستان دې تجزیه شي لا دداسي عناصرو په اهدافو کې وجود لره او لري. دوي غواړي په هرقیمت مطرح او د خلکو په سر حاکمیت ولري چې د هدف ته د قوي او به ځان متکي افغانستان په وجود کې نه شي راتلای. دوي اکثر جنګي جنایت کاریو باندې متهم او داسې ښکاره شواهد شته چې د ارامي او استقرار په صورت کې به دقانون منګولو ته سپارل کیږي. نو په داسې صورت کې دوی د افغانستان د تجزیی مسأله چې ظاهر ورته فدارلي وايی مطرح کوي.

د فدرالي نظام طرح او منطق چې مثبت جوانب هم په معیین تاریخي مرحلو کې لرلای شي د اوسني بی کفایته غیر مشروع حاکمیت او بې کفایته سیاسیي سیستم او تقلبي دیموکراسي په سبب هم قوت موندلای شي او مستقیم ارتباط لري.
په نړۍ کې اوسنی ترند او روشونه د وسطي اداره له منځّ وړل، حاکمیت ارزانه کول او اداری حلقات کمول او د قانون د حاکمیت زمینی پراخول او مصارف لږول دي. فدرالي سیستم ددې ټولو اصولو خلاف کار کول دي او اساسا د افغانستان په اوسني شرایطو کې خیانت دی او بس.


اسم: مجمع حقیقت افغان   محل سکونت: هالیند    تاریخ: 13.01.2012

اعلامیه مجمع حقیقت افغان

استقرار امنیت، تامین عدالت اجتماعی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور عزیز ما افغانستان از خواسته های اساسی مجمع حقیقت افغان (محا) میباشد. ختم جنگ و تامین امنیت در افغانستان نیز از اهداف (محا) بوده که این نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع دول همسایه و حتی در منطقه وجهان نیز میباشد. اما متاسـفانه ادامه سیاست مداخله گرانه ممالک غیر باعث این همه ناامنی در افغانستان ومنطقه میگردد. علیرغم هشدارهای مکررِ (محا، مداخلات همچنان ادامه دارد.

هموطنان گرامی! اکنون ایالات متحده بار دیگر با نیرنگ دیگری بازی سـیاسی جدیدی را طرحریزی نموده اســــــــت که گویا با مخالفین دولت حامد کرزی مـذاکره و صـحبت مینماید. به ضم ایالات مـتحده مخالفین عبارت اند از عبدالله عبدالله، عبدالرشــید دوستم، احمد ضیا مســعود، حاجی محمد محقق، عطا مـحمد نور، یونـس قانونی، امرالله صـالح و فـیض الله ذکی، کریم خلیلی و داکتر حســین ریــــس گروه روزنامه نگاران افغان بوده واز جانب ایالات متحده اعضاء مجلس کانگرس آن دانا روهر باکرریــس کمــیته روابط خارجی، لورتیا ســانشیز عضو کمیتۀ خدمات نظامی، لو- گو همریت معاون کمیتۀ قضائی و ستیف کنگ عضو کمیتۀ زراعت درین جلســـــه شرکت نموده بودند که روی اجنداء فدرالی سـاختن افغانســـتان ( که اولین گام جهت تجزیه افغانســـــــتان میباشد) صحبت نمودند. که این عمل یک مداخله اشـــکار در امور ســیاسی و داخلی افغانســــتان بوده و نقض حاکمیت ملی و مغایر با کلیه اصول و موازین بین المللی میباشد. جالب اینست که ازجملۀ مخالفین واقعی سیســــــــتم مفسد دولت حامد کرزی که در خارج از کشور زیســـت نموده و بخاطر بهبود وضع افغانســــــتان فعالیت مینمایند هیچ نمایندۀ درین مجلس حضور نداشت. دست اندر کاران سیاسی افغانی و جهان بدین نظراند که درین مجلس که پیرامون تشکیل یک حکومت فیدرالی بعد از سال ۲۰۱۴ و خروج قوای ائتلاف صحبت شد، گام نخست جهت تجریه افغانستان خواهد بود. حکومت فدرالی در افغانستان بمعنی زرق نفاق میان افغانان میباشد.

مجمع حقیقت افغان این حـرکت ایالات متحده و هـمراهانش را تقـبیع مـینماید. وهمواره به اتحاد ملی و زندگی باهــمی اقــوام باهم برادر افغانســـــــــــتان تاکید می کــند. (مـحا) خـواهان یک حــکومت مـلی و دموکراتیک در افغانســتان به وجود آید. (محا) ســیاست زنده گی باهمی در چوکات قانون اســـاسی و نظام ســـیاسی افغانی را حمایت نموده و خواســــتار قطع فوری هر نوع مداخله در امور ســیاسی واجتماعی کشـور ما میباشد.

هموطنان گرامی!
از شـما تقاضا میگردد: در هر گوشۀ از جهان که هســـــتید باهم متحد شده و نگذارید میهن عزیز ما مورد بازی های گوناگون سیاسی دول غیر و غیرپرســـــــــتان قرار گیرد و به خاطر اتحاد ملی، ختم جنگ، تامین امنیت و صلح و دفاع از تمامیت ارضی کشور فعالانه ســــــهم گرفته نگذارید دشمنان خاک تان، وطن تان را مورد آزمایش های گوناگون و خسمانۀ خویش قرار بدهند

مستحکم با اتحاد ملی و پاینده باد افغانستان آزاد

مجمع حقیقت افغان


اسم: تاند   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 13.01.2012

د جنبش مرستیال د غیرمتمرکز نظام په اړه د دوستم څرګندونې رد کړې
________________________________________
13.01.2012 تاند
د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش مرستیال د برلین په غونډه کې د غیرمتمرکز یا فدرالي نظام په اړه د دوستم او د پخواني شمال ټلوالې د یوشمېر نورو مشرانو څرګندونې رد کړې او هغه یې د ګوند نه بلکې د هغوی شخصي نظر وباله.
د ملي جنبش مرستیال او د مشرانو جرګې غړي اسماعیل منشي پرون ازادۍ راډیو ته وویل:« دا خبره د جنبش جمعي پرېکړه نه ده.یعني موږ په جنبش کې کومه رسمي فیصله نه ده کړې چې ملي جبهه جوړه کړو او په هغې کې شامل شو، بیا د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو لپاره طرحه وړاندې کړو.»
ده ټینګار وکړ چې د جنبش د دارلانشاه په دیارلس غړیو کې یوازې یو تن یعني فیض الله ذکي د جرمني غونډې ته تللی وو.
د جرمني د برلین په اسپین انستیتیوت کې «افغانستان۲۰۱۴، فرصتونه او ستونزې» په کنفرانس کې د امریکا د کانګریس د یوشمېر غړیو په شمول د جنرال دوستم، محمد محقق، احمدضیا مسعود او د شمال د اقلیت قومونو د ګوندونو یوشمېر نورو مشرانو ګډون کړی وو.
د امریکا او جرمني حکومتونو له دغه کنفرانس سره بې تعلقي څرګنده کړه او د افغانستان حکومت پرې اعتراض وکړ.


اسم: انجنیر فضل احمدافغان    محل سکونت: کانادا    تاریخ: 12.01.2012


9 جنوری 2012

دفتر سیاسی طالبان در قطر - بازی بسیار خطرناک غرب

هموطنان عزیز آگاهی دارند که بلند شدن سر و صدای امضاۀ معاهدۀ ستراتژیکی بین دولتین افغانستان و اضلاع متحدۀ امریکا برای تأسیس پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان، نگرانی جدی را برای فدراسیون روسیه ایجاد کرده است.
در نتیجه فدارسیون روسیه برای جلوگیری از عواقب ناگوار آن بلادرنگ کانفرانس امنیتی مشترک چهارده عضو فدراسیون را دائر و فیصله نمود که هیچ یک از اعضای فدراسیون نمیتواند به تنهائی با کشور سومی خارج حلقه فدراسیون موافقۀ نظامی را امضاء نماید.
و از جانب دیگر علرغم موافقۀ لویه جرگه عنعنوی مشورتی مؤرخ 28عقرب 1390هه ش . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب فضل احمد افغان را مطالعه نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_f_a_daftar_taleban_dar_qatar.pdf


اسم: امید وحدت    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 12.01.2012

15/11/2011

خوانندگان گرانقدر پورتال وزین افغان جرمن آنلاین
مضمونی از این قلم تحت عنوان ائتلاف جدید و انشغاب جمعیت اسلامی نتیجۀ جلسۀ ناکان برلین بتاریخ 15/11/2011 در همین پورتال وزین زیور چاپ یافته بود. چون موضوع آن به بحث فعلی دریچۀ نظرخواهی مطابقت دار، من آنرا به اجازۀ شما در این دریچه دوباره به نشر می سپارم امیدوارم طرف توجه شما صاحب نظران قرار گیرد.

ائتلاف جدید
و انشعاب جمعیت اسلامی نتیجه نشت ناکام برلین است !

به تاریخ سی و یکم جولای 2010 در شهر برلین احمد ضیا مسعود، محمد محقق، حسین علی یسا و فیض الله ذکی وکیل و لسی جرگۀ دور قبلی و مشاور رشید دوستم، ملاقاتی با هیاتی مرکب از سه جمهوری خواه و یک عضو دیمکرات پارلمان امریکا توسط « دنا روهر باکر» نمایندۀ جمهوری خواه ترتیب داده بودند. محور مذاکرات را تقلیل قدرت!؟ آقای کرزی، خود مختاری بیشتر ولایات از طریق انسجام رای دهنده‌ها!؟ شان و انکشاف ذخایر زیر زمینی که مقادیر قابل ملاحظۀ منرالها را دارا میباشند، تقویه نمایند. جناب توصیه فرموده بود، شما منابع دارید، ارقام به دست تان است، فقط آنرا انسجام دهید. علاوتآ در صحبتی این آقا میفرماید : « به استثنای تنی چند از خائنین در مقامات بالا، دیگر هیچ کسی از مردم افغانستان خواهان یک دولت مرکزی مقتدر نمیباشد.
به باور این هموطن شما حضور و انگیزۀ اصلی دوستان! غربی در کشور ما و منطقه موجویت همین منابع سرشار میباشد، تا مسائل پیش پاه افتیدۀ دیگر. (تروریزم )
هموطنان عزیز و آگاه !
فرض محال خدای ناخواسته و به اصطلاح عام هفت کوه سیاه در میان اگر تجزیه در قدم اول زیرنام خود مختاری ولایات به حقیقت بیانجامد ! که انشا الله همه طراحان خارجی وعمال داخلی ناکام و سر افگنده خواهند شد! در پهلوی کشورهای ازبکستان و تاجیکستان، هم دین وهم زبان، این مدعیان و مدافعان!؟ حقوق اقلیت‌ها چگونه خود مختاری خویش را حفظ و ضمانت کرده میتوانند ؟
با احترام و رعایت حقوق فردی آقایان محقق، دوستم، ضیا مسعود و اُسرای جنگی شان ! اختلافات !؟ این آقایون با آقای کرزی در کدام موارد میتواند موجه باشد؟ حضور پُر رنگ و پُر قدرت شما ها با داشتن سوابق جنایت کارانه تان در دولت فاسد و ضد مردمی کرزی در تمام سطوح دولت، در حال حاضر شما را مانع هر نوع تلاش و ائتلاف سازی میداند.
هموطنان آگاه تاجیک، هزاره و اُزبک نفرت انزجار خویش را بارها علیه شما دلقکان و جواسیس چند جانبه اعلام داشته اند. سوال ایجاد میگردد که : شما به نمایندگی کدام هموطنان ما ادعا ی حقوق و خود مختاری دارید ؟
آنانی که منحیث ستون دشمن در خیمه ملت بنام مدافعان قوم، نژاد و تبار به دستور خارجی بخواهند منبعد تجارت سیاسی نمایند، در قدمه اول توهین به بیداری وهوشیاری اقوام ملت خود نموده و بعد اگر آبروی به خویش باقی گذاشته باشند، خویشتن را به شوخی خواهند گرفت. داشتن و ارایۀ طرح ها و سلیقه های متفاوت برای اعمار و سرافرازی کشور و بیان نقطۀ نظرات اختلافی یا ارایۀ طرح های سیاسی در مطبوعات حسن دیموکراسی میباشد. اگر اختلاف با منافع کشور، یک قوم و یا یک تبار باشد، صرف نظر از اقلیت و اکثریت بودنش خیانت ملی به وحدت ملی تلقی میگردد.
هموطنانی که با خرد زندگی می نمایند، خویشتن را در همه وهمه را در خویشتن می بینند. به عقیده و باور این هموطن تان بی تفاوت بودن در همچو موارد یا قبولش جز فرار از مسؤو‌لیت پذیری و سلامت کشور چیزی بیش نیست.
تجربه ثابت نموده است که منشور وظایف انسان بسیار مهمتر از منشور و حقوق اوست. خاموشی در چنین مواردی که منافع علیای کشور را به مخاطره می اندازد مصلحت نبوده و ادامه اش دیموکراسی را به انارشیزم و کشور را به مخاطره مواجه می سازد . با احترام امید وحدت


________________________________________


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 12.01.2012

من تعجب میکنم که جمهوری فدرال المان از موجودیت جنرال غنی بعد از بیست سال اطلاع حاصل کرده و کثیف ترین جنایتکاران جنگی چون عبدالرشید دوستم، محقق و ضیا مسعود (برادر مسعودوف قهرمان ؟؟؟ شورای نظار که قهرمانی و صداقت او در برابر افغانستان با کار های نا میمونی که کرده است قابل سوال میباشد!!) آزادانه داخل آنکشور شده، میتینگ و جلسه دایر میکنند و آزادانه دوباره بیرون میشوند.

آیا این تخطی صریح از موازین پذیرفته شدۀ بین المللی در مورد محاکمه و سپردن متهمین به جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر به پنجه قانون؟

آیا این ضعف دولت کشور دوست المان در جهت عملی کردن مسئولیت هایش بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار نمیرود؟

من همچنان تعجب میکنم که دولت افغانستان فقط با نشر یک اعلامیه کوتاه این جلسۀ وکلای ولسی جرگۀ امریکا را در برلین با جنایتکاران جنگی محکوم کرده است. در حالیکه آنچه این جنایتکاران جنگی در برلین انجام دادند و گفتند زیر پا قرار دادن بیشرمانۀ قانون اساسی افغانستان و قدمی برای یک جنگ دیگر داخلی مانند سالهای 1992- 1996 در کابل است.

به یاد داشته باشیم که همین چهره های رسوا و خبیث در سال 1992 برای ناکام ساختن پلان پنج فقره ای صلح ملل متحد برای افغانستان بدستور روسها و آخوند های ایران یکجا با طرفداران اجنتهای رسوای روس یعنی وطنفروش کبیر کارملوف و جنایتکار ملی مسعودوف در مزارشریف و بعداً در جبل السراج دور هم گرد آمده تمام امیدها را برای صلح به یاس مبدل کرده و کابل، اردو، پولیس، تمام اساسات اقتصادی افغانها را ویران و هزاران هزار بیگناه را به شهادت رساندند.

اکنون هم که افغانها و دولت شاغلی حامد کرزی در تلاش یافتن راه های صلح و مذاکراه با مخالفان اند، این ماران آستین باز هم سر بلند کرده و میخواهند بدستور بیگانگان که هنوز هم از خون افغان سیر نشده و برای منافع شان میخواهند میلیون ها افغان دیگر را قربانی کنند، و وطن را یکبار دیگر آماج جنایات شیطانی شان سازند.

به حیث یک تبعۀ افغان از تمام هموطنان میخواهم تا بر ضد این شیاطین پلید و خونخوار که رقص مرده، میخ زنی ها بر سر زنان و مردان بیگناه، قتل های عام، تجاوز به ناموس و مال و منال مردم ، ویرانی کابل و جنگ های خانمانسوز درج دوسیه های شان است صدای شانرا بلند کنند و نگذارند یکبار دیگر با بیشرمی چهره های سیاه شانرا زیر نام های مختلف پنهان کنند.

دولت افغانستان در رأس حامد کرزی و بخصوص ولسی جرگه و مشرانو جرگۀ افغانستان اگر واقعاً به منافع ملت و وطن وفادار اند باید این جانیان را به حیث خائنان ملی اعلان کنند که برای مقاصد شوم شان و برای خوشنودی بادران خارجی شان حتی حاضر به تجزیۀ کشور هم میباشند.

هموطنان ما در جمهوری فدرال المان باید به دولت المان - وزارت امور خارجه آن در زمینۀ ضعف شان در توقیف شناخته شده ترین جانیان چون دوستم، محقق، ضیا مسعود و به انستیتوت اسپن در برلین برای میزبانی ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی اعتراض کنند.

زنده باد افغانستان واحد و سربلند
مرگ و نفرین ابدی بر وطن فروشان، فروخته شده ها و خائنان ملی
اسم: داکتر ثریا خادم   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 12.01.2012

دلوی او بخښونکی خدای په مقدس نوم
به خواهران مبارز و دلیر خود هر یک سجیه جان و صوفیه جان درود و سلام فراوان تقدیم داشته و همت والای شان را تقدیر و تمجید و مبارزه جاری شانرا در حق ملت و ولس قهرمان که وظیفه هرافغان است به دیدۀ احتراممی نگرم.
درین مبارزۀ برحق شما در مسایل جاری کشور عزیز ما افغانستان، خود را سهیم می دانم.
به هر تصمیم ملی و سیاسی که در راه آزادی ملت و کشورم از پنجال دشمنان وطن و ملت در بند کشیدۀ ما،صورت میگیرد برای شما شیرزنان افغان مؤفقیت و پیروزی میخواهم.
از همه خواهران ایکه پروگرام های تلویزیونی سجیه جان و زحمات پیگیر صوفیه جان عمر را در روی صفحات انترنت مشاهده میکنند، تقاضا میکنم برای رسیدن به یک وحدت ملی و همگانی بین الافغانی فعالانه دست بکار شوند.
ایمان دارم هر زن افغان اصیل که دلش به حال زار مردم و کشورش می تپد این فریاد مرا به گوش دل خواهد شنید و اگر نشسته است برخواهد خواست و اگر ایستاده است حرکت خواهد کرد.

انشالله هر عمل نیک، راستین و وطن پرستانه عکس العمل راستین را در دنبال دارد، باور دارم که خداوند بزرگ هم طرفدار صداقت و صلح است، و در این راه همه رستان و وطن پرستان را مدد میرساند. انشاء الله
ما زنان افغان هم باید با آنچه در وس و قدرت ما هست، در کنار مردانیکه در راه صلح و قطع جنگ میرزمند، بیاستیم و فعال شویم تا اگر بتوانیم با همکاری هم بر زخم های مردم خود مرهمی گذاشته و کشور خود را از این بحران خانه ویران کن نجات بدهیم.

بلی ماهم که از درد مردم و وطن خود رنج میبریم باید در عمل در ارتباط به مسایل ملی و سیاسی وطن خود با آنچه در توان ماست بصورت مسالمت آمیز به یک حرکت ایکه علاج دردهای ملت را لااقل مدوا کرده بتواند سهیم گردیم و در این شرایط حاد و فیصله کن بی تفاوت نمانیم.

من مثال نمی خواهم پیشکش نمایم ولی اګر نام کس را یاد اور نمی شویم، علت ان نفرت از جنګ و جنګ افروزان است که اسمای کثیف قاتلین را به زبان بیاورم، اګر این قاتلین ملت که بیش از سه دهه به مکیدن خون ملت سیر نمیشوند آیا میتوانند سر نوشت ملت و افغانستان را رقم بزنند و حاکم بر هست و بود ما باشند؟ آیا زنان شریف و قهرمان ما که در همین سه دهۀ خونین بیشترین قربانی این جانیان بوده اند نمیتوانند در صلح سر تا سری سهیم شود و از حق خود و ملت خود دفاع نمایند؟

بلی شیر زنان وطن در طول تاریخ حماسه ساز کشور سهم داشتند، بی بی زینب مادر میرویس بابا، نازو انا مادر احمد شاه بابای کبیر بانی افغانستان مادران و مشاویرین بودند، هر دو افغان و زن بودند، ما افغان هستیم و زن هستیم و برای هر برادر افغان خواهر و هموطن بوده و خواهیم بود، موضوع به درازا کشیده شده.

در اول منظورم از نوشتن جواب به ایمیل خواهرم صوفیا جان و سجیه جان بود از ګپ ګپها پیداشده ودر اخر یک بار دیګر به هر دو خواهرم و خواهران افغانم موفقیتهای مزید را خواهان هستم و در درم و قدم با شما همراه بوده و هستم. انشاءالله
خواهر شما داکتر ثریاخام
دافغانی ټولنې خدمتګاره
که دځلمو نه پوره نشوه
افغانستانه جنکې به دګټینه


اسم: آدم خان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.01.2012

دا د ملعون ربانی - کارملوف خوب وو چی اوس کرار کرار د بحران الدین ربانی او د ببرک کارملوف ریښتونی زامن لکه عبداله مربع، محقق، ضیا مسعود، ناصالح، ګوډ قانونی، پدرام او داسی نور د افغانستان دښمنان غواړی چی هغه خدای نا خواسته په ریښتیا بدل کړی.

خو دا د افغانستان نا خلفه زامن وروڼه به دا خوب له ځانه سره قبر ته یوسی. انشاء الله

په درناوی


اسم: د آلمان د بهرنیو چارو وزارت   محل سکونت: آبرلین آلمان    تاریخ: 12.01.2012

د آلمان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه

د ۱۳۹۰ لمریز کال د مرغومي ۲۱مه
د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په برلین کې د اسپن انستیتیوت له خوا د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د غړو او یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو تر منځ د جوړې شوې غونډې په اړوند ویلي دي:
د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر دی چې د اسپن انستیتیوت په بلنه نن او پرون د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د غړو او د ځینو افغان سیاسي شخصیتونو تر منځ خبرې شوي دي. ((ددغو خبرو لپاره د تیاري او د غونډې د ترسره کولو مسؤولیت د اسپن انستیتیوت په غاړه و. د آلمان د فدرالی حکومت استازو په دغه غونډه کې برخه نه درلوده.
نړیوالې ټولنې د ۲۰۱۱ میلادي کال د ډسمبر په ۵مه نېټه په تفاهم سره په افغانستان کې د یوه سیاسي حل په اړتیا ټینګار وکړ. همدا ډول د سولې او بیاپخلاینې پروسه او د هغې پایلې باید د کنفرانس د پرېکړو په ۱۸مه ماده کې د ذکر شویو پرنسیپونو سره په سمون کې وي. د آلمان اتحادي جمهوریت د هر ډول هغو غوښتنو سره همنظره نه دی کومې چې ددغه نړیوال تفاهم سره په تضاد کې وي.((
د بُن د کنفرانس د پرېکړه لیک په ۱۸مه ماده کې راغلي دي:
د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د اړوندو پريکړو په نظر کی نيولو سره، نړيواله ټولنه د افغانستان سره موافقه لري چې د سولې او روغې جوړې بهير او دهغه پايلې بايد په اصولو ولاړې وي:
الف: د روغې جوړې خواته د سولې بهير بايد:
• دافغانانو په رښتني مشرۍ او مالکيت تر سره شي؛
• عمومي وي او دافغانستان د ټولو خلکو ، جنسيتونو او ټولنيز دريځه ته د نه پام له مخې، د مشروعو ګټو څرګندوي وي.
ب: مصالحه کې بايد لاندې ټکي شامل وي:
• د افغانستان د ملي حاکميت بيا تاييد،خپلواکي او بشپړتيا؛
• د زور زياتي غندنه؛
• له نړيوالې ترهګری سره د اړيکو پرېکون؛
• د افغانستان داساسي قانون او له هغې ډلې دبشري حقوقو مواد او په تيره بيا دښځو دحقوقو درناوي وکړي.
ج: د سيمې هيوادونه دغه بهير ته درناوي ولري او دهغو د پايلو ملاتړ وکړي.
د سولې هر هغه بهير، چې يادو شويو ټکو ته په پام سره وي، دنړيوالې ټولنې بشپړ ملاتړ به ولري.


اسم: احسان الله مایار    محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 01.12.2012

آزمون بزرگ ملت افغان
اعلامیۀ اخیر پورتال " افغان جرمن انلاین" مبنی بر گردهم ائی یک تعداد از اتباع معلوم الحال افغانی در برلین قابل تامل است.
بعد پیاده شدن سیستمی مغشوش بنام " دیموکراسی"، میتوان آنرا بدون مشکل بی بند و باری و انارشی نامید، در افغانستان و عنان ادارۀ کشور به دست یک تعداد اشخاصیکه در مورد سوابق شان گفتنی هائی سر زبانهاست، اینک رهبران کشورهای ذیدخل در قضیۀ افغانستان احتمالأ باردیگر به یک اشتباه بزرگتری دست می یازند.
با مطالعۀ متن اعلامیۀ " افغان جرمن آنلاین" یادم از مضمونی آمد که بیش از ده سال قبل به جواب یکی از برادران غیر پشتون ما که در جریدۀ امید پخش گردیده بود، نوشته بودم. این مضمون در جراید بیرون مرزی زمان نشر و در کابل محترم محمد اسمعیل یون، یکی از شخصیت های برجستۀ افغانستان آنرا از دری به پشتو ترجمه و در یکی از جراید نشر نمود.
چون اعلامیۀ منتشر افغان جرمن انلاین با مضمون آن زمانم رابطه دارد، لذا آنرا با مشکل از لابلای محفظۀ کمپیوترم پیدا کردم و اینک بعد از تعدیلات کوچک و تبصره از دید امروز از نظر خوانندگان گرامی گذارش مییابد:

افغانستان و ساختار سياسي آيندۀ آن،
تکزاس سال 2002

شمارۀ 556 اميد (سال 2002 میلادی) را بدست آوردم و از جمله ديگر مطالب مقالۀ تحت عنوان " نظام سياسي آينده افغانستان" را با علاقه خاص مطالعه كردم. . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب احسان الله مایار را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_aazmun_bozorg_mili.pdf


اسم: وزارت امور خارجه   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 12.01.2012

اعلامیه وزارت امور خارجه آلمان
21 جدی 1390

وزارت خارجه آلمان در رابطه به تدویر جلسه شماری از اعضای کانگرس امریکا و شماری از شخصیت های سیاسی افغانستان به میزبانی انستیتوت اسپن چنین گفته است:

" وزارت خارجه آلمان آگاهی دارد که بنابر دعوت انستیتوت اسپن امروز و دیروز میان شماری از اعضای کانگرس امریکا و شخصیت های سیاسی افغانستان مذاکراتی صورت گرفته است.

" دعوت و تدویر این جلسه را انستیتوت اسپن به عهده گرفته بود و نمایندگان حکومت فدرالی آلمان در آن سهم نداشتند. جامعه جهانی در 5 دسمبر سال 2011 میلادی با تفاهم بالای نیازمندی های حل سیاسی معضله افغانستان تاکید کردند. همچنان اظهار داشتند که پروسه صلح و نتایج آن باید در پرنسیب های ذکر شده ماده 18 کنفرانس بن در مطابقت باشد."

در ماده 18 قطعنامه کنفرانس بن چنین آمده است:
با در نظرداشت فیصله های مربوطه شورای امنیت ملل متحد، جامعه جهانی با افغانستان موافقت دارد که پروسه صلح و مصالحه و نتایج آن به اصول ذیل استوار باشد:

الف: پروسه صلح برای مصالحه باید:
- به رهبری و ملکیت واقعی افغان ها صورت گیرد؛
- عمومی باشد و با توجه به موقف تمام مردم افغانستان، جنسیت ها و موقف جامعه، نمایانگر منافع مشروع باشد.

ب: در مصالحه نکات ذیل باید شامل باشد:
- تایید مجدد حاکمیت ملی و استقلال افغانستان
- محکوم کردن خشونت
- احترام به قانون اساسی افغانستان و از جمله مواد حقوق بشری و حق زنان
ج: کشور های منطقه به این پروسه احترام داشته باشند و نتایج آنرا حمایت نمایند.

هر پروسه صلح که به نکات متذکره توجه داشته باشد حمایت کامل جامعه جهانی را در قبال خواهد داشت.


اسم: سمیع الدین افغاني   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 12.01.2012

11/01/2012

د غرض لاسونه

دا یو څرګند حقیقت دی په کومه ټولنه کې چې نفاق او تــربګنۍ وي طبعي ده چـې د خلکو د بد بختیو اصلي عامل همدا تربګنۍ اوچرته چې یوالی او ورور ګلوي وي هلته کامیابي اوسعادت خدای پاک د خلکو نصیب ګرزوي چې دا اصل د کورنۍ نه راوخله بیا تر کلي کور، ولسونو، هیواد او دبشریت په کچه د منلو وړ خبره ده.
خو کله کله دځینو بشري ټولنو یوالی داسې کیدای شې چې د نوروپه ګته یا تاوان وي هغه داسې چې ډیری تیري کوونکي سیاستوال دخپلو خلکو په یووالي سره دنورو حقوق تر پښولاندې کړي او دنور انسانانو حقوق یې غصب اودهغوی هستي او شتمنۍیې تباه او د هغه خلکوحیثت ته یې په سپکه کتلي چې د نړی استعمار ګره سیاستونه ددې مثال ژوندۍبیلګې دي.

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب سمع الدین سعیدی را مطالعه نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidi_samiuddin_de_gharaz_lassoona.pdf


اسم: مجیب الرحمن ساپی    محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.01.2012

کابل، 10/01/2012

د برلین په وروستۍ ناستې څو خبرې

له شاوخوا یوې اونۍ را په دېخوا آلمان ته د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو له سفر او هلته بیا د امریکا د کانګرس له غړو سره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون په اړه له ناستې او خبرو اترو څخه خبرونه خپرېږي، چې تېره ورځ د غونډې له پای څخه وروسته د دې غونډې تقریباً بشپړ جزیات خپاره شول. باید ووایم، چې په دغو کسانو کې له افغانستان څخه جنرال عبدالرشید دوستم، حاجي محمد محقق، احمد ضیا مسعود او د متحدې ټلوالې ویاند ذکي او له امریکا څخه د دغه هېواد د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي دانا رور هیچر او د استیو کېنګ سربېره د کانګرس دوه نورو غړو هم ګډون درلود.

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب ساپی را مطالعه نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mr_sapi_de_berlin_pa_worosti_naste.pdf


اسم: امین بسمل   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 11.01.2012

09/01/2012
د بایرن مېشتو افغانانو احتجاج لیک

موږ دجرمني په بایرن آیالت کې مېشتو افغانانو په خواشیني سره خبر تر لاسه کړ، چې ددوست هېوادجرمني یو شمېر خاموسیاستوالودخپل تاریخي دوست افغانستان په وړاندې په یوه ناوړه توطیه لاس پورې کړی دی.
دا لویه دسیسه له کلونو کلونو په پام کې وه خو بازینګران پکې تر یوحده مبهم ووخو اوس؟
اوس، چې په ځان مینو زورورو خپله ملاماته ولیده نو په یوه داسې غچ اخیستنه یې پیل وکړ، چې . . . . . . .

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب این بسمل را مطالعه نمائید.
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/besmel_amin_de_bayren_afghanano_ehtejaj.pdf


اسم: شاه محمود مستمند    محل سکونت: اروپای غرب    تاریخ: 11.01.2012

10/01/2012

اتحاد "مقدس" بین جنایتکاران جنگی
و تیکه داران دیموکرأسی و حقوق " بشر"

تاریخ کشور ما شاهد زندۀ دفاع مشترک همه اقوام و قبایل با هم برادر در مقابل هر متجاوز از چنگیز گرفته تا انگریز و از سوپر پاور شوروی گرفته تا تیکه داران جنگهای صلیبی؛ ناتو چند ملتی، میباشد.
کشور جنگ زدۀ ما از همان استرداد استقلال تا امروز از دست جاسوسان حرفوی انگلیس و بعداً شوروی و اخیراً از دست جاسوسان آخوند های ایرانی و از اجنت های پنجابیان روز آرام را ندیده و به اشکال مختلف کشور مارا به آتش و خون، نفاق لسانی، قومی و مذهبی تا سرحد نابودی رسانیده است.

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب محمود مستند را مطالعه نمائید.


http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mostamand_s_m_etehaad_naamoqadas.pdf


اسم: امیدوحدت    محل سکونت: آلمان     تاریخ: 11.01.2012

8 جنوری 2012
برلین پس ازایجاد دفترطالبان درقطر،امروز8 جنوری میزبان مخالفین شان بود

من با خداوند یکتاه سوگند کرده ام که هیچ قدرتی انشاه الله خللی دراراده ام واردنخواهد توانست که دربرابرخاک فروشان وقاتلان وطندارانم بی تفاوت بمانم . درحد توان وامکانات،از شمه ئی اطلاعاتکه بیانگرنیات شوم، ازمعاملات پنهانی وشیطانی دوستان !؟ به ظاهرمدافعان دیمکراسی وملت سازان جهانی !؟ درتبانی باچهره های آزمون شده ومنفورداخلی صورت میپذیرد، مسئولانه وصادقانه افشا و درجریان قراردهم .
انستیتوت اسپن برلین جلسۀ زیرعنوانی افغانستان پس از 2012 به اشتراک آقایان عبدالله ، ضیا مسعود ،قانونی ، صالح ، خلیلی، محقق، دوستم، فیض الله ذکی، داکترحیسن، وچند فرزند ناخلف دیگربرای تحقق اهداف استعماری باداران خویش واینده شرمسارانۀ شان گردامده بودند!

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب امید وحدت را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/om_wahdat_berlin_pas_az_ijade_daftare.pdf


اسم: م، نعیم بارز   محل سکونت: پاریس - فرانسه    تاریخ: 11.01.2012

09/01/2012

تاسیس دفتر نمایندگی طالبان در قطر،
درپی چه اهدافیست ؟

ادامۀ ده سال روابط مغشوش میان امریکا و پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندو های خاص امریکا آن روابط کج دار و مریز رو به تیرگی رفت، تلاش ها و باج پردازی ها از جانب دولت امریکا به دولت پاکستان موثر واقع نشد، ناگذیر در جستجوی راه های دیگری شدند، بتاریخ 3/1/2011 آلمان ها زمینۀ مذاکره بین امریکا و نماینده ملا محمد عمر را در آلمان فراهم نمودند و اخیراً زیر نام مسأله تبادلۀ یک اسیر امریکائی با یکتعداد اسیران طالبان در گوانتانامو از تأسیس دفتر سیاسی برای طالبان در قطر خبر داده شد که بقول رادیو بی بی سی بتاریخ 4/1/2012 رسیمت دفتر مذکور از سوی گروه طالبان نیز تائید گردید.

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ عالی رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب امید وحدت را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_barez_tasis_daftar_taleban_dar_qatar.pdf


اسم: سلام خان    محل سکونت: کابل    تاریخ: 11.01.2012

۱۰/۰۱/۲۰۱۲

د جرمنی د کنفرانس مهمه موضوع د طالبانو سره د خبرو په باب وه

دجرمنی کنفرانس، چې د امریکا د کانګریس د یوشمیر غړیو په ګډون د دوشنبې په ورځ د حرمني د برلین په اسپین انستیتیوت کې جوړ شوی دی دملی ایتلاف په نامه ډله چی مشری یی دډاکتر عبداله په غاړه ده ګډون نه لری، ودغه کنفرانس ته د بلل شویو کسانو په لیست کې د ډاکترعبدالله عبدالله، کریم خلیلي، جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، احمدضیا مسعود، عطا محمد نور، محمد یونس قانوني، ډاکترحسین یاسا او فیض الله ذکي نومونه شامل ول، ولی اوس داسی ویل کیږې، چې د دغو کسانو په منځ کې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلي، د بلخ والي عطا محمد نور او د ملي ايتلاف مشر عبدالله عبدالله په کنفرانس کې ګډون نه لرې، دغونډی نورو ګډونوالو، په جرمني کې له څو امریکايي سناتورانو سره د دوشنبی د ورځی له غونډې وروسته وویل چې دوی له وسله والو طالبانو سره د روانو خبرو مخالف دي ځکه چې په دې خبرو کې برخه نه ده ورکړای شوې، او په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو پر بریالیتوب شک څرګند کړ، اوویلی دی چی:

یادداشت پورتال
بقیۀ این نوشته رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب سلام خان را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/salam_khan_de_germanyde_konfarans.pdf


اسم: سرلوڅ مرادزی    محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 11.01.2012

۰۹ / ۰۱ / ۲۰۱۲

که پښتانه ونه غواړي، څوک افغانستان نشي تجزیه کولای

دا خبره د پوهیدو وړ ده چې د امریکا د ولسي جرګې یو شمیر غړو سره د افغانستان د شمال د یو شمیر سیاسي ډلګیو په اصطلاح مشرانو غونډه د جرمني په برلین ښار کې جوړه شوېده.
دې غونډه ته د افغانستان د یوې برخې څخه د ملي ايتلاف په استازیتوب عبدالله عبدالله، د ملي اسلامي غورځنګ لخوا جنرال عبدالرشید دوستم، اسلامي وحدت ګوند څخه عبدالکریم خلیلي، ملي جبهې څخه احمد ضیا مسعود، د و حدت ګوند مشر محمد محقق، د بلخ والي محمد عطانور، د ولسي جرګې پخوانی رييس یونس قانوني، د ملي امنیت پخوانی رييس امرالله صالح، د افغانستان د ورځپاڼو د جالګې مشر ډاکتر حسین یاسا او د ملي جنبش مرستیال فیض الله ذکي بلل شوي دي.

یادداشت پورتال
بقیۀ این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ جناب مرادزی را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/s_moradzai_ka_pakhtana_wonaghawli.pdfاسم: سلام خان    محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 11.01.2012

۰۹/۰۱/۲۰۱۲
افغانستان يو نه وېشیدونکی هیواد دی

په ځینو پریښنایی ویب پاڼو کې دا دوی ور ځی داسې رپوټونه خپاره شوي دی چې وایي ځیني افغانان و جرمني ته د افغانستان د فدرالي کیدو پر سر د ځینو امریکایی سناتورانو سره خبرو ته را بلل شوی دې. دا چې دغه رپوټونه تر کومه موثق دي او ددې خبرو اصلي موخه همدا د افغانستان فدرالي کیدل دي او که بل ځه؟ دا به په دکنفرانس تر ختمیدو وروسته روښانه شې، دځینو را پورونو پربنیاد د امریکا د کانګریس له یوشمیر غړیو سره د افغانستان د شمال د یوشمېر قومي ګوندونو او مشرانو غونډه به ددوشنبی په ورځ، دافغانستان ۲۰۱۴؛ فرصتونه او ستونزې تر عنوان لاندی دجرمنی په اسپین انستیتیوت کې جوړېږي، په دغه کنفرانس کی، د ملي ايتلاف مشر عبدالله عبدالله، د ملي اسلامي غورځنګ مشر جنرال عبدالرشید دوستم، د اسلامي وحدت ګوند مشر عبدالکریم خلیلي، د ملي جبهې رييس احمد ضیا مسعود، د وحدت ګوند مشر محمد محقق، د بلخ والي محمد عطانور، د ولسي جرګې پخوانی رييس یونس قانوني، د ملي امنیت پخوانی رييس امرالله صالح، د افغانستان د ورځپاڼو د شبکې رييس ډاکتر حسین یاسا او د ملي جنبش مرستیال فیض الله ذکي ګډون او ویناوې کوي، د امریکا له لوري د استازو د جرګې د کلیفورنیا د ۴۶ یمې حوزې غړی ډانا روهرابکر، د استازو د جرګې غړی لاریټا سانچیز(د کلیفورنیا) چې د وسله والو خدماتو د کمیټې عړیتوب لري، د ټکساس ایالت استازی لويي ګوهمرت چې د استازو جرګې د عدلي کمېټې مرستیال رييس دی، او سټیف کینګ چې د لوا د سیمې استازی دی، په دې کنفرانس کې برخه لري، که څه هم ځینو افغاني رسنیو د دوی د بحث موضوع د افغانستان فدرالي کیدا بللې خو لا هم څرګنده نه ده چې دوی به په کومو مسایلو خبرې وکړي؟ که چیری کریم خلیلی چی په عین حال کی دافغنستان دولسمشری دوهم مر ستیال هم دی په نوموړی غونډه کی ګډون ولری نو په هغه صورت کی دنوموړی غونډی سره دافغانستان دولسمشر حامد کرزی موافقه هم حتمی ده په دی صورت که په بهر کی دځینو افغانانو تبصری او ځیړنی چی وار دمخه یی دافغانستان دویشلو په باب لری بیځایه دې، زما په اند ممکن تر ډیره حده ددغی غونډی هدف دطالبانو، امریکایانو او جرمنی ترمینځ دسولی خبری وی کوم چی غواړی په قطر کی یی دطالبان درسمی دفتر تر پرانیستلو وروسته تر سره کړې. چی دنوموړی ډلی هغه اندیښنی رفع کړی کوم چی دطالبانو او امریکا دخبرو پر اساس یی له ځانه سره لرې. دا ځکه چی آلمان له طالبانو سره د خبرو له پاره مهم نقش لوبولی دئ، لومړی ځل یی مهمه کتنه د۲۰۱۰ کال دنومبر په میاشت کی دالمان دمونشن په ښار کی وشوه د آلمان د شپيګل مجلې د يو رپوټ له مخي په قطر کي د طالبانو له پاره د يو سياسي دفتر د جوړولو په خبرو اترو کي د آلمان حکومت د يو منځګړي په توګه نقش لوبولی دئ، په رپوټ کي ويل شوي دي چي آلماني استازو د ۲۰۱۰ کال له پيل څخه د امريکا د متحده ايالاتو او طالبانو ترمنځ د اړيکو په ټينګولو کي د منځګړي په توګه کار کړی دئ. د نوموړي مجلې په رپوټ کي همدا راز يادونه شوې ده چي په قطر کي د طالبانو له پاره د يو دفتر جوړول د دغي پټي ديپلوماتي له مهمو هڅو څخه شميرل کيږي، د طالبانو يوه ډله چي مشري ئې د طيب آغا پر غاړه وه، د فارس له خليج څخه د الوتکي په واسطه مونشن ته وليږدوله، چي هلته په غونده کي د لومړي ځل له پاره طالبانو د متحده ايالاتو د حکومت له يوه پلاوي سره وليدل، په دغه پلاوي کي دالمان د بهرنيو چارو د وزارت او د استخباراتي ادارې مامورين شامل ول. بنا د جرمنی دهیواد دغه نوې هځه هم دمخکنیو هځو او تلاشونو سلسله ده چی غواړی دا ځل یی د طالبانو له مقابل لوری یعنی دهیواد دشمالی برخو دمختلفو قومونو او ایتلافونو له استازو سره تر سره کړې.
افغانستان يو نه وېشیدونکی هیواد دی او د افغانستان ټول وګړي پرته له تعصبه د دغه هیواد وګړي دي او مساوي حقوق لري. د افغانستان ټول وروڼه قومونه پرته له دې چې په يو ټولنيز چاپیريال کې ژوند کوي، نو له يو او بل سره د دين، وينې او مينې په رښکۍ هم سره وصل شوي دي او ټول يو ګډ افغاني ذهينيت هم لري، په موجوده شرایطو کی په افغانستان کې د فدارلي سيستم تيوري يوه نا معقوله بې بنسټه او نه پلې کیدونکې تيوري ده. افغانستان يو موټی، نه بیلیدوکی او د وروڼو قومونو هیواد دی. د افغانستان وګړي به تر پايه د خپل هیواد د ملي ارزښتونو لپاره مبارزه وکړي او پرې به نږدي، چی هیواد یی په ټوټو ووېشل شي، يو او بل ټبر يې تجريد او يا ورټل شي او يا هم زموږ په لرغوني هیواد کې د دوښمنانو د سياسي لوبو د لاسوهنو زمينه ورته برابره شي.


اسم: افغان کلتوري مرکز بلجیم   محل سکونت: بلجیم    تاریخ: 11.01.2012

په آلمان هیواد کي دافغان دښمنو ډلګیو پرغونډه
په بلجیم کښي د افغان کلتوري بهیر دریــځ
09/01/2012
نن د دوزره دولسم لیږدیز کال د جنوری اتمه نیټه د بلجیم هیواد د پیک په ښار کښي د افغان کلتوري بهیر بیړنی غونډه جوړه شو.
لمړی حاجي امین باوري د غونډي ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او وروسته د موضوع په اړه چي د المان هیواد په برلین ښار کي د وطن دښمنو او اولس دښمنو ډلو د غونډي په اړه وه، معلومات وړاندي کړل.

په غونډه کي د کابل د طبي پوهنتون د فارمسی د پوهنځي پخوانۍ استاد الحاج ډاکټر ګل افضل غونډیوال مفصلي خبري وکړی، ښاغلي غونډیوال افغانستان یو نه تجزیه کیدونکی هیواد وباله او څرګنده یی کړل چي افغانستان یو موټی دی او یو موټی به وي، دا د جنګ او جنایتونو سالاران نه شي کولای افغان اولسونه سره بیل کړي.

ورسته الحاج حنیف هوتک دافغانستان تجزیه او یا هم د سیاسي سستمونو تجربی پر افغان اولس یو بل ناکام او د ستمي ډلو ناروا ګزار وباله. الحاج هوتک افغانستان له قومي او جغرافیایی پوله تشریح کړ. افغانستان یی یو داسي هیواد یاد کړ چي بیله مرکزي سیاسي سستم څخه بل هیڅ سیاسي سستم د افغانستان او افغانانو درد نشي دوا کولای.

په غونډه کښي آزاد نظرونه هم واوریدل شول. غونډه د یوی دعایی په ویلو سره پای ته ورسیدل.

په پای کښي غونډي دا لاندي پریکړه لیک تصویب کړ:
لمړی – هیڅ یو وګړی او یاسیاسي ډله دافغانانو پر برخلیک او ژوند چي دافغانانو ملي ګټو ته زیان ورسوي، د خبرو حق نلري.
دوهم- دا اوسنۍ راغلي او یا بلل شوي کسان دافغانانو استازي نه دي او نه به هم د دوی پریکړي د عمل جامه واغوندي.
دریم- افغانان تر اوسه خپل آواز نلري، هیڅ یو بهرنی هیواد نشي کولای دا ډلي او ډلګۍ د افغانانو استازي وشمیري، بلکي دا ډلي دافغانانو د وینو پوروړي دی. دا باید له همدی تالار څخه د هاګ محکمی د پنجرو شاته د افغان بیګناه اولس د وینو بهولو جواب ورکړي.
څلورم - افغان کلتوري بهیر او بلجیم میشتي افغانان د المان هیواد له چارواکو، او اولس څخه هیله کوي تر څو د المان-افغان اوږده او نیکه دوستي په داسي بیکاره او ناکامه ډلو او ټپلو ونه پلوري.
پنځم- افغان کلتوري بهیر مشرتابه جرګه، غړي او بلجیم میشتي افغانان له افغان چارواکو او سیاسي منورینو څخه په درنښت هیله کوي تر څو د داسي یوې سیاسي غمیزي مخه ونیسي. افغان سیاسي منورین باید له نړۍ او نړیوالو سره د خبرو ور پرانیزي او دافغانستان داخلي واقعتونه هغسي چي دي ور وپیژني.
شپږم- موږ افغانان دا جانیان او د وینو سوداګر په نړیواله محکمه کي غواړو. ددوی غونډه غندو او په رسوا ټکو کي د المان دهیواد او هغو سیاسي حلقو غندنه کوو چي داسي مجلسونه افغان دښمنو ډلو ته جوړوي.
اووم- موږ افغانان ددی مزدوري ډلي فیصلی نه منو. پای


اسم: سید عبدالله ولیزی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 11.01.2012

په آلمان کې د افغانستان د وېشلو په اړه
په نيدرلند کې د افغاني کلتوري ټولنې غبرګون
د ۲۰۱۲ ميلادي کال د جنوري مياشتې ۸ نېټه

درنو هېوادوالو!
په برېښنا پاڼو کې داسې څرګندونې خپرې شوې دي، چې ګواکې د آلمان ملک د برلين په ښار کې د فيدرالي سيستم په بڼه د افغانستان د وېشلو يوه پټه غونډه رابلل شوې ده، چې په دغه غونډه کې د افغانستان د شمالي او مرکزي سيمو په استازيتوب يو شمېر زورواکان او په جنګي جرمنو تورن افغاني لاسپوڅي وګړي ورته رابلل شوي دي، چې د افغانستان د وېشلو په اړه ورسره ژمنې او يا هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهني د ميکانيزمونو په اړه خبرې وشي.
له معلوماتو سره سم د دغه ډلې غړي د آلمان د عيسوي ډيموکراتيک ګوند يا کريسټيڼ ډيموکراتانو لخوا په پټه رابلل شوي دي، چې د دغه بې انصافه غونډې معلومات يې حتی له خپلو ګوندي غړو نه هم پټ ساتلي دي، ځکه چې د عيسويانو ډيموکراتيک ګوند په برېښناپاڼه کې هم د دغه پټې غونډې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. د دغه غونډې پټې څېرې د افغانستان د دېرش کلن ناورين هغه بربڼډه څېرې دي، چې د افغان ولس په وينو يې لاسونه سره دي، چې د دوی د ظلمونو په پايله کې د ليلا په دښته کې، د کلايې جنګي په سيمه کې، د کابل په پوښتيو کې او د افغانستان په هر ګوټ کې د افغان ولس د قربانيو په وينو غاټول روزل کېږي.
د افغانستان په وروستيو څو لسيزو کې د افغان ولس د اېل کولو، مري کولو او بربادلو په اړه ډېرې هلې ځلې شوې دي، چې نه زموږ ګاونډيو ملکونو پر افغانستان رحم کړی او نه هم نړيوالو ځبرځواکنو، چې نن سبا صليبي ډلو هم د افغانستان د وېشلو لپاره لېچې رانغښتې دي او دا دي د صليبي جګړې لسيزه هم پوره شوه او لويديز ځبرځواکونه هم له تېښتې سره مخامخ دي، ځکه نو د غچ اخيستنې په پلمه يې په سياسي کړيو کې د فدرالي سيستم تيوري رامنځ ته کړې او له يو شمېر لاسپوڅو افغانانو سره يې لاسونه د افغانستان د نورو بدمرغيو لپاره يو کړي، چې افغان ولس د تل لپاره لکه د ډيورنډ کرښه په يو بل ټولنيز ناسور آخته کړي، چې دا دي د ډيورنډ له کرښې له يوې پېړۍ هم زياته موده کېږي چې د افغاني ټولنې د پرهارونو وينې څڅېږي!
د افغانستان د وېشلو پلان نوی نه دی. د ۱۹۸۹ ميلادي کال د فبروري له ۱۵ نېټې، چې روسانو له افغانستانه پښې سپکې کړې، نو هغه مهال يې هم د افغانستان د وېشلو سناريو پلې کړه، چې په شمال کې يې شورای نظار رامنځ ته کړه، د جنبش ملي د جوړولو پېلامې يې راوخوځولې او د حزب وحدت سره يې دغه ډلې متحدې کړې، چې پايله يې په نويمو کلونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سوله ييز پلان شنډېدل ول، د افغانستان د اداري سيستم او افغاني واکمني له منځه تلل ول او په افغانستان کې د لکهاوو خلکو د وينې تويېدل ول، چې يوازې په کابل کې له ۸۰۰۰۰ ډېر انسانان ووژل شول.
په نيدرلند کې افغانې کلتوري ټولنه په دې اند ده، چې افغانستان يو نه وېشېدونکی هېواد دی او د افغانستان ټول وګړي پرته له تعصبه د دغه هېواد وګړي دي او مساوي حقوق لري. د افغانستان ټول وروڼه قومونه پرته له دې چې په يو ټولنيز چاپېريال کې ژوند کوي، نو له يو او بل سره د دين، وينې او مينې په رښکۍ هم سره وصل شوي دي او ټول يو ګډ افغاني ذهينيت هم لري، ځکه نو د افغانستان په اړه د دا ډول مغرضانه غونډو جوړول به د افغان ولس کرکه د يرغلګرو ځواکونو پر ضد نوره هم پياوړي کړي، د افغانستان نننيو سوله ييزو هلو ځلو ته به دا ډول لاسوهنې نه جبرانېدونکی زيان ورسوي او په راتلونکي کې به په افغانستان کې د ټولنيز تاوتريخوالي سبب وګرځي.
موږ په دې اند يو چې په افغانستان کې د فدارلي سيستم تيوري يوه نا معقوله بې بنسټه او نه پلې کېدونکې تيوري ده. افغانستان يو موټی، نه بېلېدوکی او د وروڼو قومونو هېواد دی. د افغانستان وګړي به تر پايه د خپل هېواد د ملي ارزښتونو لپاره سړه او توده مبارزه وکړي او پرې به نږدي، چې زموږ هېواد لکه يوګوسلاويا او يا د بالکان سيمه غوندې زخمي شي او زموږ هېواد هم په ټوټو ووېشل شي، يو او بل ټبر يې تجريد او يا ورټل شي او يا هم زموږ په لرغوني هېواد کې د دوښمنانو د سياسي لوبو د لاسوهنو زمينه ورته برابره شي.
په نيدرلند کې افغاني کلتوري ټولنه په دې اند ده، چې د افغانستان ټول متدين خلک، علما، سياسي کارپوهان او اشخاص د آلمان د عيسوي ډيموکراتانو د دغه ناوړو هڅو په اړه په زغرده غبرګون وښيي او د خپل ګران هېواد افغانستان د ټوټې کېدو مخنيوی وکړي. موږ په دې ډاډه يو، چې افغانستان هېڅکله نه وېشل کېږي، مګر په خپلو هلو ځلو بايد د افغانستان د وګړو د قرباني د بړبوکۍ مخنيوی وکړو، ځکه لويديز يرغلګر له خپلې تېښتې سره غواړي په افغانستان کې هغه څه په ميراث پرېږدي، چې د شوروي اتحاد واکمنو په افغانستان کې په نويمو کلونو کې تر سره کړي ول.
د يو موټي، خپلواک او سمور افغانستان په هيله. و من الله التوفيق
په نيدرلند کې افغاني کلتوري ټولنهCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved