Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال 2010     نویسنده:  افغان جرمن آنلاین

 
اسم: نجیب داوری   محل سکونت: کانادا- تورنتو    تاریخ: 20.02.2011

کارکنان و کارمندان پورتال وزین افغان جرمن سلام.

لطف نموده و نوشته منطقی، ملی و بسیار پر مفهوم محترم نعیم بارز را تحت عنوان " لزوم دید پایگاه نظامی امریکا در افغانستان" به نظر خواهی گذارید.

با احترام.


اسم: سدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 20.02.2011

سلام واحترامات بى پايان به استاد محترم اسحاق نگارگرتقديم مينمايم!
استاد نهايت گرانقدر مصاحبۀ عالمانۀ شماراراجع به پايگاهاى دايمى امريكا باعلاقمندى و دقت شنيدم، و از سخنان شما چنين دريافتم كه مخالف پايگاهاى امريكا در افغانستان هستيد،
ولى باتاسف استاد نهايت گرامى! همه از درد سخن ميگويند ولى هيچكس تا به حال از دوا چيزي نگفت، همه اسانترين راه راانتخاب كردند كه آن انتقاداست، هيچكس از اصلاحات چيزى نه گفت،
باتاسف بايدگفت كه چراعده ای از هموطنان ماكوشش ميكنند كه آفتاب رابا دو انگشت پنهان كنند،البته هدف ام از واقعيت هاى جامعه و مردم ماست، چراانتقاد را از خود آغاز نمينمايم و اصلاحات را نمياوريم، كه دايماً بيگانگان را متهم ميسازيم و به خائنین كشور خود دليل براى نجات به ايشان ميدهيم، و يا موقعيت جغرافيايي كشور خود را خود طورى ميسازيم كه زمينه را براى مداخله بيگانگان مساعد ساختيم.
استاد نهايت گرامي!
آيا در صورت خروج قطعات نظامي ايساف در سال۲۰۱۴م طوريكه پيشبيني شده، كدام حزب سياسي، و يا كدام نيروى نظامي واقعاً ملي در كشور ماوجود دارد كه از استقلال، تماميت ارضي و عزت مردم رنجديده مردم ما دفاع نمايند، تا فاجعه هاى سالهاى ۱۹۹۲-۲۰۰۱م دوباره تكرار نشوند؟
پاسخ راهم به اساس دلايل و چشم ديد خود چنين ارايه مينمايم!
نه خير چنين حزب و يا نيروى نظامي در شرايط كنوني در كشور ما وجود ندارد، كه بعداز خروج قطعات خارجي كشور را حد اقل از جنگهاى داخلي نجات دهد، اردوى كنوني افغانستان كه برايش اردوى ملي خطاپ ميكنند اردوى ملي نبوده، بخاطريكه صفوف انرااكثر جوانان به اساس مشكلات اقتصادي تشكيل دادند، وعده اى ديگر آنها با گروها و تنظيم هاى جهادي وابستگي دارند كه باآنها نبايد حساب كرد، زمانيكه قطعات ايساف افغانستان را ترك نمايد طبيعي است كه جامعۀ جهاني كمك هاى خود را كاهش ميدهد، در انصورت آنعده جوانان كه به اساس مشكلات اقتصادي در اردوى ملي ايفاى وظيفه مينمايند يا ترك وظيفه خواهند كرد و يا به اساس مجبوريتهاى اقتصادي كه دارند در صفوف همان جنگسالاران قرار خواهند گرفت.


اسم: وحیدالله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 20.02.2011

اسلام علیکم،
چندی قبل خبرنگار آلمانی از یکاولنگ دیدار نموده، از درد دل مردم هزاره از بنام نماینده گان شان در ولایت و کابل نوشت. حیرت آور است، چرا کسانیکه به رخدادهای تاریخی قرون قبلی چنان عکس العمل نشان میدهند، چرا در مقابل خلیلی، محقق و امثال شان صدای خود را بلند نمیکنند.

وسلام


اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 19.02.2011

خواهر گرامی نجیبه جان قانع سلام و احترامات مرا بپذیرید!
از حسن نظر شما یک جهان سپاس. نظر شما کاملاً بجا و منطقی است. در آینده در قسمت انتخاب عنوان دقت بیشتر خواهم نمود. در مورد جفنگ گوئی و سفسطه سرائی در بعضی تلویزیون ها و بخصوص همان پروگرام مورد نظر که بدان اشاره شد، میشود بسیار و به تکرار نوشت ،ولی چه خوش گفته اند:" در خانه گر کس است ، یک حرف بس است". در همان پروگرام متذکره،تأسف آورتر این بود که سخنان خارج از چوکات ادب و دور از هرگونه اخلاق افغانی و اسلامی شخص مورد نظر در همان پروگرام،از جانب صاحب تلویزیون تائید میگردید و دست دعا بلند میکردندو...،خدمت جنابان باید عرض کرد:
گر مسلمانی همین است که حافظ دارد
وای اگر از پی امروز بود فردائی
یکبار دیگر از توجه شما تشکر میکنم. موفق و سرافراز باشید.


اسم: پیر بابر    محل سکونت: london    تاریخ: 18.02.2011

در مورد امیر عبدالرحمن خان :

- دشمنان او و دشمنان افغان و افغانستان میگویند امیر از هزاره ها نفرت داشت و آنها را قتل عام کرد

در حالیکه هزاره معروف ملا سید کاتب هزاره عضو دفتر اداری او بود. امیر او را برای تحصیلات بیشتر در کنار افغانهای دیگر به هند فرستاد و او رادر برگشت مسول بخش اداری خویش تعین کرد.

- دشمنان او میگویند که در زمان امیر هیچ غیر هزاره و بخصوص سنی ها حق نداشتند با هزاره ها ارتباطی داشته باشند

در حالیکه معروف ترین فامیل پشتون یعنی چرخی فامیل عبدالخالق هزاره را به خانه خود جاه داده و بعد از وفات پدر او ( مولا داد) او را مانند پسر خودشان دانسته غلام جیلانی خان او را در مکتب نجاب شامل کرد.

ملا کاتب هزاره خود مینویسد که عبدالخالق نادر خان را نه به خاطر هزاره بودن بلکه به خطر انتقام غلام جیلانی خان به شهادت رساند ، زیرا او غلام جیلانی خان و خانم او شاه بی بی را مانند والدین خود دوست داشت و قدر میکرد.

- دشمنان امیر عبدالرحمن میگویند که 64 فیصد هزاره ها در زمان عبدالرحمن خان قتل عام شدند

مگر کدام طفلی این را قبول خواهد کرد ؟

اگر این واقعیت میداشت باید از قتل عام ارامنه بدست ترکها باید بیشتر راپور داده میشد. بادر نظر داشت اینکه در زمان امیر نسبت ایجاد حکومت متقدر مرکزی کشور های خارجی نماینده های شانرا به کابل فرستاده بودند اگر این رقم قتل عام درست میبود در همان زمان و یا امروز اسناد دقیق از آن پخش میشد

- آنها میگویند قندهار ، تمام غزنی ، وردک ، هلمند ، ارزگان هزاره نشین بودند و امیر آنها را از وجود هزاره ها خالی کرد.

باز هم کدام طفل به ای افسانه باور خواهد کرد. در زمان احمد شاه بابای درانی لویه جرگه اقوام مختلف افغان اعم از پشتون ، هزاره ، ازبک ، بلوچ ، قزلباش او را شاه افغان انتخاب کردند. اگر به افسانه دشمنان امیر عبدالرحمن باور کنیم پس او را در قندهار هزاره ها انتخاب کردند و پشتونهای که در لویه جرگه اکثریت داشتند هیچ نقشی در انتخاب او نداشتند ؟!

از این افسانه ها زیاد است و آن فقط به منظور آن است که یکعده میخواهند خود را مظلوم نشان داده تا از این افسانه ها برای مقاصد ضد افغانی و ضد وطنی استفاده کنند . اینها همان های استند که جنایات مزاری را در فقط چند ماه در کابل نادیده گرفته و با افسانه های واهی میخواهند شمشیر آدموکلس را تا ابد بر سر هر پشتون آویزان داشته باشند

حالا شما برای یک لحظه تصور کنید که اگر اشخاص چون مزاری ، مسعودوف .... مانند امیر قوت و دوره میداشتند ، مانند او تمام افغانستان را در کنترول میداشتند ، مانند او قوای نظامی میداشتند باور کنید افغانستان را از نفوس غیر هزاره و غیر پنجشیری خالی میکردند.

هیچکس نمیگوید که در زمان امیر عبدالرحمن خان هیچ ظلمی و هیچ فشاری بر مردم وارد نشده است ولی این فقط در رابط با مردم هزاره نبوده است. امیر با مشت های آهنین میخواست بنیاد افغانستان جدید و حکومت مرکزی قوی را بگذارد و به ملوالطوایفی خاتمه دهد. او در زمان خیلی مشکل و خیلی بحرانی این کار را انجام میداد چون از یکطرف حاکمان محلی و از طرف دیگر فشار خارجی از شمال روسها و از جنوب انگلیسها بر او فشار میاوردند.

درحالیکه او با قوای خود به صوب پشاور در حرکت بود تا با زور یا از طریق مذاکره جلو پیشرفت انگلیسها را بگیرد به او اطلاع آمد که در بامیان پنج هزار هزاره جمع شده و میخواهند از حکومت مرکزی جدا شوند. حالا شما خود تصور کنید که یک پادشاه در چنان شرایط دشوار برای کشور چه باید میکرد ؟

امیر بعداز مذاکرات با انگلیسها که فقط از زبان زور با او برخورد میکردند با قوای خود به کابل برگشته علمای دین ، مشران و نمایندگان اقوام را برای مشوره فراخواند. همه بخصوص علمان سنی و سعید امیر را مشوره دادند که اگر امروز بر علیه هزاره های با قاطعیت و شدت عمل نکند در سراسر کشور باز هم موج ملوک الطوایفی و فشار حاکمان محلی توسعه خواهد یافت. امیر قوای خود را به هزاره جات فرستاده تا آنانی را که بر علیه حکومت او بر خاسته بودند و بر اساس اطلاعات با فارس های شیعیه مذهب در ارتباط بودند با شدت مجازات کنند.

ولی سوال اینجاست که آیا امیر فقط در مورد هزاره ها چنین عمل کرد ؟

جواب این سوال را باز هم از خود همان تاریخ نویش مشهور کشور کاتب بشنوید که میگوید نه. او با تمام آن حاکمان محلی که حکومت مرکزی را نادیده میگرفتند با شدت عمل میکرد.

اگر تاریخ را با قضاوت انسانی و منطقی مرور کنیم شما خواهید دریافت که در زمان امیر از همه اقوام دیگر پشتونها بیشتر رنج برده ، بیجا شده و به شهادت رسیده اند


اسم: Dr mohammad Aymal   محل سکونت: sydney    تاریخ: 18.02.2011

First of all Asalamualikum

I would like Afghan-german online to put Mr Ghawas Janbaz writing for comments and also the writing of brother Noorie regarding Amear Abdulrahman Khan from my point of view brother Noorie wrote all the facts but some of the Haza brothers have very funny opinions need to be address and they should prove what the said . It is not true Amear Abdulrahman Khan pushed Hazara tribe from Kandahar , Helmand , Orozgan , Zabul to Gaznie , first of all these brothers are able to figure out Hazara population at that time , and 2nd they will be able to provide the references and 3rd if Hazara tribe was really ignored by Amear Abdulrahman Khan why Hazara tribe was ready to back up his grand son Alahazrat amanullaKhan against Bacha Saqaw up rising , I hope the afghan- german online will put these two articles for comments .
thank you


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 17.02.2011

Mr. Mohammad Hakim, it is the right of aech Afghan to disprove the writen information of history in the past or the happening at the present time but it should avoid personal attack with deeply hatred symptoms.

We could realize such horrible hasty hatred actions during the communist time at the end ( language intriguess) and we could see it very clear the murderous and barbarian actions against innocent inhabitants of Kabul city, namely Mullah Khalili, Mullah Mazari and Mullah Mohaqiq killed merciless Pashtonen, Tajiks and Hazaras.

Mullah Saiaf, Mullah Hekmatyar killed merciless Hazaras, Tajiks and Pashtonen.

Mullah Ahmad Shah Masoud and Mullah Rabani killed pitiless Hazara, Pashtonen and Tajeks and communist (Mullah) Dostum acted in killing of innocent people of Pashtonen, Tajiks and Hazaras and Uzbeks.

Ahadi and his group is known as Pashtonen fascists.

We can see it now that all those killer including communists and artificial Pashtonen fascists are united for robbing, killing and corruption, all of those killer served foreigner and they are continuing their serving with enthusiasm.

We have to break the poison weapon of ethnic intrigues of those sold people and learn lesson from the past, they are trying to keep each ethnic very far from each other and let fighting against each other by their need.

If a nation government will get the possibility to run the country, then this nation government should be not builed base on ethnic, it should be base on qualification and such government have to see honestly all ethnic as ONE NATION!

My advise to you is to disprove an article or comment matter of fact and not use personal attacks like "AWGHOI, WEJDAN WA IMAN NADASHTA AT" and you are writting further " HAMIN AST IMAN WA WIJDAN WA TARICH DANI AT ?"

If we love our nation and our country with their tradition, religion then we have to see all ethnic as an important fruits of our country, we have to learn not to reflect malicios joy like it is the case regard Pashtonen now.

Not for very long time existed in Europe different ethnics but the patriots realized it very soon later on that the countries in Europe will never come into peace, development sofar the ethnics will not get uniting as one nation and act as one nation, the fruits of our education have to earn our nation and not keep us busy with matters which caused the burning of country like we have such barbaian condition in our country more than 32 years !

It is very shameful that those sold robber and killer are getting EUROS in bags from Iran, it is very shameful that all those robber and killer are slave of Pakistan, it is shameful that the inhabitants of Kabul do not have bred for eating but those killer and robber habe huge luxurios houses, hotels and companies in Kabul and abroad, they are bringing out from the country millions USD in their suit cases and killer sold Mullah Saiaf is preaching regular with Qoran versen in killer Parliament, it is shameful that we are running still like puddels behind them and using for them for their dirty duties and games the ethnic fanatism, it is time to cooperate all educated Afghans for serving the nation and come out from the narrow view!اسم: سید عـبد الله کاظم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 17.02.2011امیر عبدالرحمن خان بنیانگذاردولت مرکزی افغانستان


اسم: عبدالقیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 17.02.2011


دافغان جرمن کارکونانو اسلام علیکم !
ګرانو دوستانو پدي ورستیو کښي ستاسي څخه هم لکه چي وړخ اوبو وړیدي.ځکه ستا سي په پاڼه کي څو داسي مقالي نشر ته وسپارل سوي چي په هغهو کښي لڅ دافغانستان زوریدلي ولس ته توهین سویدي. دکوم افغان وجدان بیله دعبدالرحمن،حبیب الله اونادر له اولادونه بل افغان داخبره منلاي سي چي عبدالرحمن مستبد او دانګرانو نوکر نه وو،کوم افغان داخبره ردولاي سي چي نادر غدار او دانګرانو نوکرنه وو.نه داچي دهزاره ملیت له سرونويې کله منارونه جوړکړیدي بلکي دکاکړو ،وزیرو،صافیو ،تره کو،اندړو له پری کړي سرونو څخه يې منارونه جوړ کړیدي . دانګریزانو سره دمقاومت او مقابلي دجهات ټول مشرايې وژلي دي.ټول هیواد يې دمحبس په شان کړی وو.بیله وژلو،دولس زوروني بل څه دغو ندي کړي .نو تاسی باید داسي لیکونو ته دنشر اجازه ورنکړي . تاریخو نه څه چي دهغو افغانانو اولادونه سته چي دي ظالمي فاسدي کورني وژلي ،مځکي يې غصب کړي او دويې داصلي ڼاڼوبي شړلۍ دي.هو ددوي به پلارونه وه خو داچي ولسونه څه نه وايې دوي باید اوس خپله دسالمو انسنانو په حیث قضاوت او لیکۍ وکړی نه دخپلوې او وراثت پر بنیاد غیري مقول قضاؤت .ښه کاردي چي خط مو زده کړیدي.خو ناوړدملیتو دتوهین لپار باید استفاده ځیني ونه شي.

**************************************

تبصرۀ ادمین
ښاغلی قیوم
افغان جرمن آنلاین هیڅکله او هیچا ته دا اجازه نه ورکوی چی بل چا ته توهین وکړی. د ښاغلو آریا ، نوری، کاظم ، عباسی او نورو هیوادوالو تحلیلی او مستندی لیکنی په ځیر ولونه او سر پری خلاص کړه او بیځایه تورونه مه لګوه. زموږ هدف د تاریخ د تحریف مخنیوی او د حقایقو څرګندول دی او بس په درناوی


اسم: محمد حکیم   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 17.02.2011

با سلام خدمت کارکنان پورتال ملی و میهن پرست افغان جرمن آنلاین!

نویسنده ای به نام ولی احمد نوری فرموده است که امیر عبدالرحمن اساس مکتب حربیه را گذاشت و تمام فرزندان اقوام مختلف در آن شامل بودند.
آقای نوری شما می توانید از یک هزاره و یا از یک ترک برای نمونه نام ببرید؟

دیگر اینکه فرموده اند کله مناره ها را دشمنان افغانستان گفته است و عبدالقدوس خان اعتماد الوله شخص بسیار حلیم و مهربان و چه و چه بوده است.
اینکه هزاره ها را به بردگی گرفت و از ارزگان و زابل و شمال هلمند و شمال قندهار و قسمت های از غزنی بیرون راند یا به بردگی گرفت یا کشت یا فروخت، مهربانی اش است ؟ اگر این است مهربانی پس جنایت و نسل کشی چیست؟ بلی در کابل هم بسیار بی گناهان کشته شده اند اما آن کجا و این کجا.

جنگ در هزارجات ده سال دوام کرد نه چند ماه !
ای میهن پرست! ای اوغوی واقعی! ای دارای احساس پاک وحدت ملی! می گویی ایمانا و وجدانا چه و چه می گویم. گور تو و وجدان و ایمان نداشته ات و باز می گویی خدای را حاضر ببینیم هر آبادانی از امیر عبدالرحمان خان است و هیچ ویرانی و تباهی نکرده است!

همین است ایمان و وجدان و تاریخ دانی ات؟ پس هزارجات را که ویران کرد؟ و نورستان را که ویران کرد؟ ترکستان را که به خاک برابر کرد؟ دلیل این همه دروغ ها روشن است. تو این امیر جنایت کار و مزدور را برائت نمی دهی، بلکه می خواهی برای خودت کلاهی بسازی و خودت را که از جنایت کار زادگان هستی تبرئه کنی.
من سه نسل می شود فرار امیر عبدالرحمن تو و شرکای جنایت کارش هستم و تو می آیی به ایمان و جدان گواهی میدهی که ویرانی نکرد و همه آبادانی ها از اوست.
کدام آبادانی؟
جنگ ده ساله را چند ماه می گویی و آنگاه مظلومان را به دشمنی و تهمت زنی متهم می سازی؟ راستی جای شرم است.


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 17.02.2011

محترم معلم صاحب زرنګ ته،
د هر هیواد تاریخ د هغه هیواد خلکو ته خاص ارزښت لری، تاریخی مسایلو ته مراجعه او بحث کول د یو هیواد د ترقی عامل کیدی شی.
تاریخ د تیری شوی واقعتیونو څیړنی ته وایی، اوسنی نسل او خصوصا روښنغکرانو ته ضروری بریښی تر څو د پرچمیانو او خلقیانو د خیانتونو او جنایاتو څخه خبر او هیر نکړی شی، تاسو د همدی سایت په پاڼو کښی د همدی ډلی د جنایاتو ویدیو به خامخا لیدلی وی. د څه د پاره؟
ددی د پاره چی داسی ورته ظالمانه تاریخ بیا تکرار نکړی شی.
دا د هر ملی او دیموکرات او د روښنفکرانو وجیبه ده تر څو د ماضی پر بنسټ نوی ملی او مترقی جنبش رامنځته کړی.
د اسلامی بنسټ پالو جنګ او جکړی او اوسنی کړکیچ د پرچمیانو او خلقیانو د جنایاتو محصول او همداسی دوی ته برایت نشی ورکولای.
دا خبری د پرچمیانو او خلقیانو دی چی تیر په هیر ، او دا اوسنی کړکیچ باید وڅیړل شی!
د اسلامی بنیادګرایانو او د نورو د جنایاتو څیړل پر ځای کار دی لیکن هغوی ته برایت نشی ورکولای.
جنایت، جنایت دی او جنایت کاران هغه که پرچمیان، خلقیان او یا بل څوک وی باید محاکمه کړی شی او افغان اولس د یوی مشروع او دیموکراتیک دولت د جوړویدو په صورت کی دا کار به وکړی.
امان الله


اسم: عبدالباقی   محل سکونت: از سرچوک، کابل     تاریخ: 16.02.2011

سلام و تمنیات نیک خود را خدمت شما و دوستداران این وبسایت تقدیم میدارم.

در این چند روز اخیر یک عده مقلاتی را در اینجا مطالعه نمودم که دوران تاریخی امیر عبدالرحمان خان را از دیدگاه نویسنده آن بیان میداشت و اهمیت تاریخی این دوره را بما گوشزد میکرد.
برای درک درست تاریخ کشور ما ضرورت میرود که بدون سانسور و بدون هیچ نوع جانبداری مقالۀ جناب محترم ولی احمد نوری به نظر خواهی گذاشته شده و پیرامون این مطلب بحث صورت گیرد. من فکر میکنم رسالت یک نشریۀ ملی این است که برای دریافت حقایق تاریخی کشور ما زمینه ساز شده و بدون جبهه گیری و جعلکاری بگذارند نظریات همۀ هموطنان ما تا جایی که البته با روحیۀ ملی ما در تناقض نباشد نشر گردد.

والسلام


اسم: نجیبه قانع    محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 15.02.2011

نوشته آقای انوری در مورد نشرات تلویزیون های افغانی در امریکا زیر عنوان (کار را به اهلش بسپارید) بسیار جالب بود اما کاش این نوشته عنوان جالب تری میداشت تا شمار زیادتری آنرا میخواندند . اګر عنوان مقاله تکراری باشد معولا خواننده بی علاقه میشود و زحمت خواندن را بخود نمیدهد. یادی از تلویزون افغانی در عنوان مقاله ، شاید بر تعداد خوانندګانش می افزود
بهرحال ، فقط میخواهم ضمن تایید حرف های اقای انوری خدمت ګردانندګان تلویزون های افغانی اضافه کنم که باید در نظر داشته باشند که معذرت خواهی و یا جملاتی مثل ( شما تخم چشم من اید من هرګز مسایل شخصی را خوش ندارم پالیسی ما توهین کردن نیست ) دردی را دوا نمیکند و حتی نمکی است که بر زخم بییندګان این تلویزیون ها پاشیده میشود . این نوع ترمیم کاری ها بعد از هر باز توهین کردن و بازاری حرف زدن اعتبار ګردانندګان برنامه های تلویزیونی را هنور هم کمتر و حیثست خود و تلویزیون شانرا خدای ناخواسته پایانتر خواهد ساخت


اسم: زرنګ   محل سکونت: نیدرلاند    تاریخ: 14.02.2011

د محترم امان الله د توجه وړ:
د افغانستان د خلق دیموراتیک ګوند د خلقی او پر چمی ډلی د جنایتونو نه هر څوک خبر دي. او دا کومه نوی خبره نه ده. د افغانستان دولت په تیرو ۱۰۰ کلیزه تاریخ کی هر پاچا، رئیس جمهور او نورو لوړ پوړو چارواکو د خلکو لپاره د زړه اخلاصه خدمت نه دی کړي. او د افغانستان دآبادی او پر مختګ لپاره یی هيڅ هم نه دی کړي. تاسو هغه تیری دوری د ظاهرشاه، داوود، تره کی او امین، ببرک او نجیب، مجددی او ربانی کیسی اوس پریږدی. او دا راته ووایه چه هغه دیموکراسی چه ستا د اوسیدو له وطنه یعني امریکا نه و افغانستان ته راغلی ده. او د افغانستان لپاره یی څه وکړه. که چیری ریښتیا هم تاسو د افغا نستان غم خوری او که تاسو اماتور لیکوال نه یاست نو را ته ولیکه او ووایه چه هغه ۴۴ میلیارده ډالره چه د افغانستان د کمک لپاره امریکا او غربی هیوادو رالیږلی وه څه شوي. او بیا هم را ته ولیکه چه د ۲۰۰۱ کاله نه بیا تر اوسه پوري څومره بیګناه خلک مړه شول او لاهم وژل کیږي او دا چا مړه کړل.. تاسو چه د امریکا ډوډی خوری او اوبه یی څښی نو بیا ولی ددوی کړنۍ او خیا نوتونه نه رسوا کوي. ستاسو د نقل دا لکي داره سریال ته څوک غوږ نه ایږدی. لطفآ خپل ځان هم معرفی کړی چه تا سو په دغه ۴۰ کاله کی خپلو خلکو ته څه کړی دي. زه په خپله د کوم هیڅ ډلی څخه نه یم ولی دومره ویلی شم چه پوره ۱۵ کاله می د معلمی او ښوونکی پاکه وظیفه سر ته رسولی ده، او په دغه تیرو دورو کی د يوه ډیر کوچنی مامور په توګه د خلکو خدمت ګار وم. ولی بیځا یه خبری او پرو پاګند هم په چا پسی نه کوم. زمونږ ملک اوس اشغال دی. اوس د امریکا نوی مزدوران د نوی خلقیانو او نوی پر چمانو په جامه کی د دموکراسی د پاک نام بدلی وایی او یوه سخت او مضر ویروس او مکروب غوندی دا ګران وطن له منځه وړی. راشه ددی مکروب مخنیوی وکړو نه چه فلانی داسی وکړه او فلانی داسی وکړه او ځان د لیکوالی په کچه مشهور کړو. تاسو دومره راته ووایاست چه د دیموکراسی په دغه لسو کالو کی تاسو د وطن او خلکو څه کړی دی. او څه پلان لری په راتلونکی کی د خلکو خدمتګاره شی. ستاسو دخبرو نه معلومیږی چه تاسو یواځی د عقدی او انتقام قصد او عزم لری. نه د خلکو د ربړید یلو او غم خوړولو احساس.
د راتلونکی ازاد او ګران افغانستان لپاره څه کولای شی. که پدی باره کی هر څومره لیکنی د وجدان او ایمان داری له رویه ولیکی خو شا له شم. نور نو ستاسو خو ښه ده چه څه لیکی او که نه


اسم: عبدالقیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 11.02.2011

الحاج فضل الله رشتین سلام کوردي آباد(خلګ څه غواړي)رښتیا چي دخلګو غوښتني دي بیان کړیدي.رښتیا دا دخلګو ارمانونه دي. سوال دادي چي داحقونه يې چاه غصب کړیدي؟ او څه ډول خلګ خپل حق پلاس راوړلاي شي؟راځي چي غصبان ولس ته وښیو اولا چي دخلګو دحقونو په غصب کښي لیګیا دي دهغوي لاسونه ونسو.نودمخنیوي لپاره يې باید کوم څه وکړو ،څوک يې باید مخه ونسي، اوڅنګه؟ که یوازي نصیحتو نه کوخو دغه دي تقربیاً نژدی ۱۴۰۰ کاله کیږي چي داسلام له ظهور ورسته داخبري اورو (ظلم ناروادي،خیانت ناروادي ،وژنه نارواده اوډیر نور) مګر چي عمل نسته اویا يې څوک نه عملي کوي .نو څه فایده.مخته سي ږغ وکړي او پرمیدان ودریږي،په عمل لاس پوري کړي خپلي خبري دلاري څراغ کړو. کوردي ودان پرخداي دي سپارم قیوم.


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 09.02.2011

IT IS TIME TO GET THE VOICES OF EDUCATED AFGHANS UNITING FIGURE !!!

Like always is presenting Mr. Dr. F. Samin excellent articles(at present time in Gran Afghanistan), the contents of all his articles are describing the facts, through those criminals, murderer and slave mafias sold the country several times, they killed lot of innocent people and it is going still on, all of them ( sold communists, all type of trained sold Mullahs) are united for robbing the country now.
It is really very shameful for USA, NATO and ISAF that they are announcing always themselves as supporter and friends for justice, freedom and they are condemning corrupted governments and parliaments but unfortunately they installed corrupted regime in year 2001 and they are supporting with huge investment those killer, criminals, robber and corrupted regime and Parliament in Afghanistan.
I have to say that USA, NATO and ISAF are hypocrite, because they knew from very beginning that those people are killer, robber and sold themselves by several countries at the same time. Taliban was created for weapon collection offiicial through deceased Abdul Wali ( son in law of former deceased King) in Pakistan in year 1995( Mr. Wasiri is witness of it ( he was speaker of former King at that time, Mr. 50% and robber of 52 millions USDs AHMAD ZIA MASOUD was involved in this matter too ) and Unocal supported them ( with advise of Mr. charlatan Khalilzad and Madari Karzai). NO BODY CAN IGNORE THIS EXISTED FACT!!!
For all such created disaster has to pay the nation its price now, specially the Pashtoonen.
It is impossible that the amount of Taliban should increase base on their regular announcements every year, it is not a cow boy film that they get up again after killing, the nation is disapointed and angry because of corrupted government and Parliament and blind bombing, torturing of USA and putting innocent people into jails.
USA, NATO and ISAF will never succeed so far they are clamping on those dirty people.
USA, NATO and ISAF have to act in Afghanistan at the same way like they reflected their reaction in connection Egept and Tunis recently and said to corrupted leaders of Egypt and Tunis:they have to accept the VOICE of nation ! Afghan nation is not free, for Afghan nation is its own country in fact like jail, the mafias are ruling there and USA, NATO and ISAF are passing one none sence conference after the other one for the reason how can to servive those killer and robber?
Afghan nation is suffering deeply since 1978, it is the responsibility and duty of USA, NATO and ISAF to act civilized and act practical what they are preaching in connection Egypt and Tunis in Afghanistan too!
USA, NATO and ISAF have to realize that they have put on the necks of nation from both sides merciless killer, criminals and robber.
USA, NATO and ISAF have to separate from those killer and robber, they have to appear to our nation in honest way, they have to reflect respect to their own young people not to let to lose their life because of those killer and robber.
Afghan nation has a clear known history, Afghan nation never accept installed government and foreigner leadership, this will clear demonstrated in current and coming years too.

Note: Mr. Zarang Salamona, please forgive me for writing in English language, I have no another possibility, KOOR DE WADAN!


اسم: امان الله    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 08.02.2011

د افغان جرمن انلاین محترم مسول او درنو چلوونکو ته د سلامونو پر وړاندی کولو سره د خدای (ج) ځخه دوی هر یو ته د وطن په لاره د لا ښه خدمت بریالیتوب غواړم.
محترم ورور اسد میوند ته، خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندی کوم.
د تاسو د پاملرنی ځخه مننه کوم، باید اضافه کړم چی زما هیله دادی تر ځو د پرچمیانو او خلقیانو او اسلامی بنسټ پالو هغه جنایت چی په سازمانی ډول ترسره شوی وه یا کیږی هیر نکړی شی.
زما لیکنه د افغانانو د روحیاتو، مشخصاتو،او څانکړتیاوو سره برابر ده او پر حقیقت باندی استوار دی او کومه خیالی، تصوری او شخصی بڼه نلری .
د افغانستان د کلیو ورانیو، اعدامونه او دی دوی لخوا خلک مهاجرت اړ ایستل ځه پټ عمل نه دی او د افغانستان هره تږه، هر ونه، هر خاوره او هر انسان د دوی د جنایاتو شاهدان دی.
زه د دوی د جنایاتو ځخه خبری کوم نه د کومی نیمکړتیاوو ځخه!
ګرانه وروره ښه دی چی عقلانی بحثونه ولو د ښو او بدو فکرونو تر منڅ تر سره شی، غوره دی او تکرارآ یادونه کوم چی عقلانی بحثونه تصادم نه دی بلکی ټولنه د بیان او د تفکر ازادی خواته سوقوی.
یادونه: د ګوتو په شمیر څینو د افغانستان د سیاسی چاپیریال ځخه داسی انڅور ترسیموی چی ګویا د جنایاتو ځخه یادونه تیروتنه ده او دوی داسی فکر کوی چی اوس یی وخت نه دی او کله چی ملی واکمنی رامنڅته شی بیا به دا کار وکړو، دا نظر کوم سیاسی تحلیل ته ورته نه دی او د څینو د خوشحالی په خاطر غیر مسولانه برخورد د مسایلو سره کیږی او هر یو څان د افغانستان مشر ګڼی او نورو ته توصیه کوی، خو بیا هم ښه دی د هر یو نظر د سیاسی مسایلو سره مرسته کوی.
محترم وروره اسد میوند صاحب پورتنی خبری هغوی ته متوجه دی چی د افغانستان مسایل ته د خپل شخصی عینک ځخه ګوروی او داسی استدلال کوی ګویا هغوی چی د سیاسی تشکیلاتو اړوند کسان نه دی هغوی سیاسی وزن او قدرت ته ګوروی او د دوی په نزد هر ځوک باید سیاسی تړاو ولری، چی دا نظریه علمی او منطقی نه دی، دوی د انسان نقش په تاریخ کی هیروی او یا ...
پرون او نن ډیری افغانان دی چی سیاسی ګوندونو پوری تړاو نلری مګر د هر چا نه ښه ملی دریڅ لری، سیاسی استدلال لری او د وطن په خدمت کی قرار لری.
زه په راتلونکی کی په دی اړه به یو ځه ولیکم.
په درنښت امان الله


اسم: اسدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 05.02.2011

دافغان جرمن آنلاين درنو او محترمو چلوونكو ته نيكي هيلي او سلامونه وراندي كوم.
محترم ورورامان الله ته!
د خلكو په درد درديدلي وروره! پو انكار- وايي مطبوعات د اوسني تاريخ اساس او بنياد دى موژ بايد خپل تاريخ مشوش نكرو حوك چي د مطبوعاتو آزادي محدودوي د وطن ملت تاريخ ته زيان رسوي.
ديره محترمه وروره!د خلك دموكراتيك گوند د ظالمانه واكمني ترعنوان لاندي ستاسي ليكنه يوحه لولم، خود يو كوچني انسان او افغان په توگه له تاسي حخه يوه كوچني هيله لرم، هغه داچي كه ليكنه او يا تاريخي حيرنه يو اساس او بنست ولري نو ارزشت به يي خورا زيات وي، محترمه وروره تاسي د ورانيو ارقام هم ذكر كري ولي دا واضيح نه ده چي دا ارقام تاسي له كومه حايه اخيستي. خلك دموكراتيك گوند تاريخ كه وحيروپه كافي اندازه شواهد او اسناد شته چي دهغوي نيمگرتياوي را په گوته كوي. شه خبره داده چي د هغوي نيمگرتياوي په خپله دهغوي په قلم د ليكل شويو اسنادو پر بنست ولس ته وراندي كرو، او بيا وروسته پري خپل نظر حرگند كرو.
د سوسياليزم او فيوداليزم په هكله به حه نه وايم.
دا كار به ما خپله كري واي خو دريغا په مسكو كي د كدوالي ستري ژوندانسان له معنوي نري حخه محروم ساتي. هيله كوم چي زما ليكني ستاسي د خفگان ورونه گرحي.
په درناوي


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 01.02.2011

ښاغلی محترم عبدالقیوم خان ته سلامونه او احترامات وړاندی کوم.
لومړی ستاسو د پاملرنی ځځه مننه کوم.
د تاسو د پوښتنې په څواب کی، کله چی د خلک دیموکراتیک ګوند بریالی شو د ټولو هغه کومی ګوندونه چی په هیواد کښې موجود ول، بریالی ګوند د ټولو پر ضد اقدامات وکړل.
بله دا چی ددی لیکنې په لومړی برخه کښې ما د اسلامی بنسټ پالو د جنایاتو ځخه یادونه کړی دی، هغه کومی نومونه چی تا یاد کړی زه پر هغوی باور نه لرم، ما د ټولو جنایتکارانو محاکمه د یوی دیموکراتیکی دولت په شتوالی کښې اشاره کړی.
دا درسته دی چی غربی هیوادونه د موږ نه دی، زما موخه ددی ځخه دادی چی خلقیان او پرچمیان د غرب او امپریالیزم پر ضد ګویاانقلابی شعارونه ورکول او د غرب د نوکر تر نامه لاندی ډیر بی ګناه افغانان یی شهیدان کړل او یا یی مهاجرت ته اړ کړل، اوس د ساړه جنګ د پای په بهانه دوی په غرب کی میشت دی او خپل پرونی شعار ته یی شا کړل!
بله دا چی زه د چا د توهین نیت نه لرم موخه می وطن ته خدمت دی او زه تر اوسه د کومی سیاسی ګوند غړییتوب نه لرم.
ډیر محترم مشر ستا د شفقت ځخه مننه کوم اوستا د کور ودان وی.
ستاسو کشر
امان الله


اسم: نجیبه قانع    محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 31.01.2011

ګردانندګان محترم افغان جرمن آن لاین - سلام عرض میکنم
من از آنهایی که در مسایل زبان تعصب دارند بسیار بیزارم پوهنتون ، روغتون ، واټ و غیره کلمه های زیبایی اند که اکنون داخل زبان شده اند - اعتراضی در میان نیست اما سوالی داشتم:
این روز ها در قسمت بالایی مضامینی که در وب سایت تان نشر میشود بعضا به عوض کلمه نویسنده ( لیکوال ) و به عوض تاریخ ( نیټه ) نوشته میشود
آیا این کار به اساس کدام پالیسی صورت میګیرد و کلمه ( نویسنده ) از نظر شما ایرانی است و یا اینکه چنین نیست و هر بار درین مورد اشتباه شده است - اګر اشتباه شده است لطفا اصلاحش سازید
نجیبه قانع


اسم: پیر بابر    محل سکونت: کابل     تاریخ: 31.01.2011

این اولین پیام من در سایت عالی افغان جرمن انلاین است و فقط خواستم از نویسنده کبیر و عزیز کشور محمد اکرم عثمان تشکر کنم که چهره های کثیف وطنفروشان کبیر کارملوف و فروخته شده های دیگر باند او را افشا کردند

در واقع کارملوف این مزدور خبیث روسها یکبار نه بلکه دو بار پلان های شوم روسهای جلاد را در افغانستان عملی کرد. یکی در شش جدی 1979 و بار دیگر در 1992 برای ناکامی پروسه پلان صلح ملل متحد

مگر شما در تاریخ افغانستان مانند کارملوف خائین و فروخته شده پیدا خواهید کرد ؟ هرگز نه

شما این ویدیو را تماشا کنید که در آن او محک وطنپرستی و افغانیت را وفاداری به دوستی با روسها میداند

http://www.youtube.com/watch?v=PWWiQk2_kkg&feature=related

لطفا سایت گران افغانستان را برای شناسایی نوکران واقعی روسها کارملوف و مسعودوف در لینک ذیل مشاهده کنید :

http://graanafghanistan.com/?p=36846


اسم: عبدالقیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 29.01.2011

وښاغلي امان الله جان ته چي زحمت باسي د( دخلق ددموکراتیک حزب دجنایت کارانو) دمحکمي لپار يې بډي را وهلي دي.کور وداني وایم خداي دي تاسي پدي کار کښي بریالي لري.محکمه ،حساب او کتاب خو ښه کاردي.اوداچي تاسي لیکي چي افغانان او ولس.زه ونه پوهیدم چي افغانان جلا او ولس جلا کومي دوي طایفي دي که څنګه؟ بل تاسي لیکي چي دخلک دموکراتیک خزب چي قدرت ته ورسیدي دنورو سیاسي احزابو سره يې جبهه جوړه نکړل یوازي يې پر قدرت خیټه وا چول.که يې جبهه جوړه کړي وايې نو بیا ستاسي ملاتړ به ورسره وايې؟ نورنو بیا پدوي کي غلطي او نقص نه وو؟که يې واضح کړي او دڅوسیاسی حزبونو دنوم ذکر وکړي چي مثلاً له کومو حزبو سره باید جبهه جوړه وايې؟ بل ګرانه په (کرزي،محقیق،فهیم،سیاف،پیر،مجددی،دوستم،رباني،قانوني،ملاعمراو حکمتیار) يې محکمه کوي،په اوسني جهان چي هیواد يې قبضه کړیدي په دوي يې محکمه کوي؟او که بل کوم شریف سړی او محکمه درته معلومه ده.زه پدي باور یم چي دخلګ ددموکراتیک حرب(بخواني غړي) چي ژوندي دي او تر کومه ځایه يې چي زه پیژنم ټول دي خبري ته آماده دي چي که د ځاي،محکمه اوقاضي سم معلومات ورکړي هلته به ستاسي په حضور کي آماده شي.تاس دا تلاښ وکړي چي دغه دري خبري پوره شي به خیر هرڅه به سم شي.امید ستاسي دخبر په تائيد د(۳۷۰۰۰) زرو کلیو دخرابي او خلګو دوژونو تاوان به ځیني اخلو.بل تاسي لیکي چي دوي اوس دفامیلوسره آرام په اروپا اوامریکا کښي ژوند کوي او دپورته هیوادو په مرسته.ښه ګرانه داهیوادونه هم زما وستا دپلارو هیوادونه ندي .داخبر باید تاسي دکوربه هیواد سره سپینه کړي.اصلاً ستاسي بلا دي پر ما بیچاره سي وايې (چي دلاري غول پر لیوني تاوان دي،دمجلس xxxx پر کوچني تا وا نیږي) نو هغه دمجلس دکوچني خبره ده چي زه او xxxx والا ښه سره پو هیږو.په لیکو کښی دي توهین،ښکنځل ،بد ویل کم کړه.واقیعتونه ،دقیق،په اسنادو ووایه زه درسره یم.ستاسي وهم له څه دي؟ چي ولي دغه خلګ بیا حزبونه جوړوي؟ ته يې هم جوړ کړه،هلته اوس یو نیم بند قانون سته دهغه قانون داحکامو برابر يې جوړوي.اوتاسي تر قانون ځان پورته مه ګڼي.اُمید زمانه خفه نسي ستاسي خیر غوښتونکي قیوم.


اسم: اسدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 26.01.2011

دافغان جرمن انلاين درنو او محترمو كاركوونكو زما سلامونه او نيكي هيلي ومنى.
سلام و احترامات به استاد نهايت گرامي محمداعظم سيستاني تقديم مينمايم.
استاد نهايت گرامي! از توصيه هاي عالمانه و نيك شما نهايت سپاسگزارم، و هر سخن شما برايم درين راه هاى دشوار و تاريك زندگي مانند يك مشعل خواهد بود،
من هيچگاه بخاطر رضايت كس ياكساني چيزي را نخواهم نوشت غير از حق و حقيقت و به خاطر حرمت به كرامت انساني، چون من به اين فرمودۀ علامه سيد جمال الدين افغاني باور كامل دارم و از آن پيروي ميكنم كه زندان در راه خواستن حق از سوى ستمگران گردنکش رياضت است، و تبعيد درين راه سياحت، و كشته شدن هم شهادت،
استاد نهايت گرامي من از ده سال بدين سو در كشوري به سر ميبرم كه در آن احساس عدم موجوديت استادان، و بزرگان ملي است، ولي از امكان دور نيست كه شايد مشكلات اقتصادي، و ياامراض گذشته سياسي، و يا منافع مادي در اينجا باعث اين گرديده كه افغانها تا به حال نتوانستند يك تجمع واحد روشنفكران افغان را در شهرمسكو داشته باشند،
به آرزوى توصيه ها و رهنمايي هاى شما به بنده.
بااحترام


اسم: کاکړ   محل سکونت: جرمنی،هامبورک    تاریخ: 26.01.2011

دښاغلی بسمل ځخه په مننه چی داځل یی خپل مطلب (جعلکار له جعلکارانو سره مل شو) صرف په خپل نامه جوړاو نشر کړی دې او دنورو افغانانو دنامه یا په جرمنی کی دکلتوری ټولنې له نامه او یا تیلفونی کنفرانس ځخه استفاده نه ده کړې دنوموړی دغه اقدام ته لبیک وایو چی هر ځه یی لیکلی وې ولو ښه اوبد وې یوازی په ده پورې اړه نیسي نه په ډیرو ګنګو او نامعلومو اشخاصو او ادرسونو پورې،په جرمنی کی زمونږ افغانانو یوازنی غوښتنه هم دنوموړی ځخه همدغه وو چی هر ځه باید په خپل نامه او ادرس ومطبوعاتو ته وړاندی کړې بل کوم خاص مخالفت او کینه له بسمل سره نه لرو.هرځوک چی هر ځه لیکی دده هم حق دې چی باید خپل زړه خالې کړې.


اسم: محمدامین بسمل   محل سکونت: جرمني    تاریخ: 24.01.2011

دافغان ــ جرمن درنو چلوونکو او لوستونکو!
لمړی زما سلامونه اونېکې پیرزوینې ومنئ دوهم په اروپا کې له ښاغلي محمد څخه مننه کوم چې زما دلیکنو ستاینه یې کړې ده .
دریم دافغان ــ جرمن له ټولو چلوونکو څخه هیله کوم چې خپله بې طرفي مراعت کړي او زما په دفاع کې چې چا تبصرې ورلېږلې هغه خپرې کړي دا زما دریم ځل دی چې زه دا لاندې تبصره درلېږم ترڅو دلوستونکو قناعت حاصل شي خو تاسو یې نه خپروئ ما ته ډېرو دوستانو لیکونه راولېږل تیلیفونونه یې وکړل چې ولې یې ځواب نه لیکې ما په ځواب کې ورته ووېل چې ممکین دافغان ــ جرمن چلوونکي زیات مصروف وي خیر چې وخت یې پیدا کړ زما تبصره به خپره کړي هیله من یم چې خپل لوستونکي په شک کې وانه اچوئ .
داچې د یوناوړه کس دلجاجت له کبله تاسو ته یوڅوکرښې لیکم اوستاسو وخت نیسم ما وبښئ دا کس چې دا ځل یې دکاکړ نوم په ځان ایښی داکاکړ نه بلکې په . . . ککړ پکړ هغه زېړ سترګی شغال دی چې په تېره تبصره
کې ما ورته اشاره کړې وه .
د دې کس یوه خبره له بلې سره رفت نه لري یوازې دا هڅه یې کړې ده چې ما توهین کړي خوسیند د . . . په ژبه نه مرداریږي دهرچاکرداراوسابقه روښانه ده زه هر شېبه دولس پوښتنوته حاضر،پخپله ماضي اوحال مې ویاړم .
ګرانو خویندو او وروڼو !
افغانان په ټوله نړۍ کې لوړنوم لري ځلاندتاریخ یې له اتلولیوڅخه ډک اوهریرغلګر یې په ګانډو کړی دی که وړاندې ولاړ نه شم کافي ده چې د روسي یرغل انجام ته پام وکړئ دا چې دځینو خرڅو شوو افغانانو، کیڼ اړخو ، ښي اړخو او تش په نامه مذهبي ګوندونودخودخواهیو له سببه زموږ دملي وحدت شېرازه ونړېده او په نتېجه کې د نوي استعمار ښامار زموږ پاکه خاوره تر سینې لاندې کړه زه دا یوه لویه غمیزه ګڼم که تاسو زما لیکنې لوستې وي اکثرأ په ننني ناورین راڅرخي ماپه زغرده زموږ د هېوادکورني اوبهرني غلیمان غندلي هغوی بیا په غبرګون کې دککړپکړ غوندې اجنټ زمادمخنیوي لپاره ګمارلی داچې په . . .ککړ پکړزمالیکنې احساساتي، دادب له چوکاټه وتلې او له سپکاوي څخه ډکې بولي دا د ده خپله ستونځه ده که چېرې زه په خپلولیکنو کې د جنګي جنایتکارانولکه خلیلي، محقق، فهیم،غبرګ عبدالله ، رباني، دوستم او ددغو ټولو دلاس خطرناکې الې
(حامدکرزي ) صفتونه وکړم بیا به همدا په . . . ککړ پکړ ما یو ملي شخص وبولي .
نه پوهېږم دې سپین سترګي پخپله تبصره کې دکوم سند له مخې په مادکمونست تورلګولی اوپه همدې تبصره کې بیا دومره ګمراه دی چې ما ته یې لیکلي :
((که مسلمان یی دا ومنه چی دا زما لمړی ځل دی چی وتاته دغه لیکنه کاږم .))
قدرمنو لوستونکو !
اوس نو تاسې پخپله قضاوت وکړئ چې دا مغز خراب کس څومره دروغجن دی ؟
مهرباني وکړئ د غورځنګ،کریم او شېر له تبصرو سره ددې په . . . ککړ پکړ تبصره یو ځل مقایسه کړئ بیا به مو باور وشي چې څومره یو له بلې سره سر خوري خو دابې حیا بیا هم زموږ اوتاسووخت نیسي اوپه لجوجانه ډول په سترګو کې خاورې را اچوي چې دا زما لمړل ځل دی .
زه د دې نامرد کس داسې یوه لیکنه په لاس لرم چې هلته یې کټ مټ داسې جملې او املا کارولې ده لکه په دا خپله تبصره کې خو هلته یې لکه دتل په شان یو بل نوم په ځان ایښی دی .
نورمووخت نه نیسم زه هم کارته روان یم یوازې دا وایم چې تر اوسه هیڅ کاروان د . . . په . . . نه دی تم شوی زموږ کاروان به انشالله سرمنزل ته رسي .
په درنښت


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 24.01.2011

ارجمندعزیز اسد جان میوند سلام!‏

از لطف و حسن نظر تان نسبت به خود ممنونم. من هم یکی از خوانندگان مقالات و نظریات شما میباشم و با آنکه شما هنوز ‏بسیار جوان هستید، ولی دارای درک بلند و نظریات صائب و پذیرفتنی هستید، نمونۀ این طرز دید شما در مورد علمکرد ‏شورای امنیت ملل متحد در یوگوسلایا است که به ارتباط مفکورۀ بدست گرفتن ادارۀ افغانستان توسط شورای امنت مطرح ‏شده است.
همچنان نظریات شما در مورد رهبری آیندۀ اتحاد روشنفکران افغانان در خارج کشور در بخش نظرخواهی پورتال ‏قابل توجه است. از این جهت من در وجود شما آیندۀ درخشان در نویسندگی می بینم. توصیه ام بشما اینست که سعی کنید ‏همیشه مستقل فکر کنید و منافع علیای کشور را بر همه علایق دیگر مقدم بدارید.
هرچه می نویسید بخاطر روشن شدن حقیقت ‏و صلاح وطن بنویسید نه بخاطر رضایت کس یا کسانی. وطن خود را دوست داشته باشید و مردم وطن را به برادری و ‏برابری و یک رنگی و یکدلی و بالاخره انسانیت دعوت کنید.
امید است روزی برسد که از این مصیبت ها رهائی یابند و در کنار‏ هم مثل انسانهای متمدن و با فرهنگ تمام نیرو و انرژی خود را در راه رفاه اجتماعی خود و میهن خود بکار ببرند و دست از ‏خرافه پرستی و کینه توزی و نفاق افگنی برگیرند. برای شما سلامت و عمر طولانی آرزو میکنم.
دعا گوی تان سیستانی 24/ ‏‏1/ 11‏


اسم: najibaram   محل سکونت: Sweden    تاریخ: 24.01.2011

عجب زمانه، عجب نيرنگ، عجب روزگار!! بيچاره دوکتور محمود حبيبی سابق والی کندوز، کابل، وزير اطلاعات و کلتور و رئيس سنای افغانستان به عمر 86 سالگی در شهر کابل وفات نمود، وزارت اطلاعات و فرهنگ اقای مخدوم رهين اين دلقک رژيم اخندی ايران، اتحاديۀ باصطلاح ژورناليستان، نويسندگان، پارلمان افغانستان به پاس 55 سال خدمت صادقانه، شجاعانه، شفاف اين نويسندۀ توانا و ژورناليست شناخته شده صرفأ با ابراز يک کلام، يک جمله از خدمات شايسته موصوف بوطن ياد نکردند. و طوريکه ديده شده مطبوعات کابل، سايت های داخل و خارج از کشور با فراموشی اصول ژورناليزم يادی از اين پير مرد از ياد رفته نکرده و اکثرأ مطبوعات، سايت های داخل و خارج افغانی در گير زد و بند های سياسی، گروهی، سليقوی، تباری، زبانی و قومیتی بوده از عناصری ستايش ميگردد که دست و تن آنها در خيانت، جنايت و خون، مال، عزت و عفت مردم آغشته ميباشد و يا بوده است.
امروز اکثر نويسنده های پويا، خبير، آگاه، دلسوز، دانشمند چون استاد زيار، تره کی، هاشميان، ملالی نظام، سيستانی، اکرم عثمان، عباسی، انوری، نوری. باری جهانی، يون و صدهای ديگر توسط عناصر آب آورده، مجهول، بازاری، هرزه، بدنام، پليد، بدون عزت و شرف تهديد، تحقير، توهين ميگردند و بسياری با پوشش برقه عيالداری خود، مادر و خواهر خود به شخصيت های با شرف باعزت با ناموس دشنام ناموس داده، حريم خانوادۀ آنها مورد هتک ، تجاوز صورت گرفته همه بنا بر ملحوظات مصلحتی، زد و بند های مشکوک و روابط و ضوابط خاص دست زير دهن گرفته نظاره گر بوده و صدای ديگر را نيز سانسور يا زندانی ميسازند.
سايت های دشنام گر، شهرت يافته به فحاشی، انحرافی(پندار)و(کابل پرس) همه روزه، 24 ساعته به اشکال مختلف خارج از چهار چوب تمام موازين اخلاقی، انسانی، تربيوی، افغانی يا شعار و صدای [ تجزيه] افغانستان را با نوشته های خاينانه، ددمنشانه، وطن فروشانه تورديقل ميمنگی جاسوس مزدبگير ترکيه و ازبکستان و عضو برجسته جنبش چپاولگران شمال دوستم و بصير کامجو اين نوکر ايران و(زرنگار)دلقک استخبارات نظامی پاکستان(I.S.I)و(اخگر هامبورک) که اگر برقه برداريد(عظيم بابک) هويدا ميگردد که شوربختانه گرداندگی سايت دشنامگر [پندار] را عهده دار ميباشد. اين سايت مضحک به جان همه افتاده بدون [ لگام ] به حريم خانواده ها داخل و دو روز قبل به آدرس دوکتور اکرم عثمان از فرستادن هرگونه دشنام کار گرفته و بعدأ جناب عثمان اين شخصيت شناخته شده را متهم به ناسزا گوی نموده است و به اين چشم سفيدی آنها آفرين گفت. بنأ بگذاريد ديگران جواب آنها را داد.


اسم: رحمت   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 24.01.2011

در مطلب (د کرزی متبادل) اسم مترجم با نام رادیو آزادی ذکر شده است ولی نویسندۀ مطلب روشن نیست، درحالیکه بار بار در آن از ضمیر (من)کار گرفته شده است. برای خواننده سوال بوجود میآید که این نویسنده و یا گوینده اصلی کیست؟ ادارۀ محترم پورتال باید متوجه چنین باریکیها باشد و قبل از نشر هر مطلب یکبار خود را بجای خوانندگان قرار دهد.
به امید موفقیت بیشتر!

ض . رحمت


اسم: mohammad   محل سکونت: Europa    تاریخ: 23.01.2011

به توجه تمام افغانهای داخل و خارج کشور رسانیده شود، در صورتیکه حامد کرزی در برابر خواست به اصطلاع نمایندګان پارلمان جدید افغانستان، به افتتاح پارلمان قبل از حکم محکمه اختصاصی مبادرت ورزد، که این خواست جدی آخوندهای ایرانی نیز میباشد، زیرا اکثریت از این نمایندګان،انتخابی نه بلکه بالاثر تزریق دالر های استخبارات آخوندهای ایرانی و دسایس منطم به این پست ها نصب ګردیده اند! و در صورت توافق آقای کرزی به افتتاح این پارلمان دیګر جای شک و تردید در جاسوس بودن آقای کرزی به شبکه استخبارات ایران باقی نمیماند! و دیګر واضح میګردد که آقای کرزی سر خمی بالاتر از ګرفت بوجی های یورو در برابر ایران دارد! و افغانها در برابر این رسواترین معامله یک چنین رهبر نام بد خویش باید دست به عمل شده و کشور خویشرا از ورطۀ سقوط تاریخی نجات دهند!


اسم: پروين ولی    محل سکونت: مالمو سويدن    تاریخ: 21.01.2011

لطفأ بخاطر حرمت به شخصيت توهين شده جناب دوکتور کلام اکرم عثمان در سايت های پليد پندار و سپيده دم که وابسته به ببرک روسمل وطن فروش ميباشند نوشته های اقای عثمان را مورد نظر خواهی بگزارند تشکر . پروين ولی ـــ مالمو سويدن


اسم: kakar   محل سکونت: garmany    تاریخ: 21.01.2011

وروره بسمل عزیزه !:ستا لیکنه می په افغان جرمن پرتال کی تر سترګو تیره کړه،تا هم ګیلی کړی دي او هم عجزاوزاری ،داچی هغه سړی دومره ستا لپاره مهم نه ده نو بیا ولی دې دومر دخپل ځان لپاره او هم ددی پرتال ددرنو چلو ونکو لپاره دسرخوږی پیدا کړی دې؟ چی هم ددی وخت ضایع کوې او هم زمونږ لوستونکو؟زما په آغلب باور او ګمان دا یوشخص نه دې بلکی اوس dډیر و افغانانوپه زړونو کی ستا په باب نفرت او کرکه پیدا شوې ده ،دلته ډیر خلګ تا دافغانانو تر منځ دنفرت او کرکی باعث ګڼې او پر تا باندي اعتراضونه لرې،دا دیوه نفر کار نه دي او نه یو نفر دومره استعداد اوتوان لرې چی هغه دی ستا په باب همیشه دومره ځان مصروف کړې او نه هم ته په دومره فوق العاده موقف کی قرار لرې چی ځوک دی ستا ځخه دخطر احساس وکړې اویا ستا په باب دې ځانګړی اشخاص توظیف کړې، دلته هغه متل رایاد شو چی وایی :ګنجی (پک) چاه په کلی کی نه پریښودي ولی ده غوښتل چی خپل آس دملک په کور کی ودره وې، په دغه انترنیت کی ډیر اشخاص شته چی دیوه اوبل په باب لیکنی کوی دا په حقیقت کی داصلاحاتو لپاره یوه ښه معقوله طریقه ده ولی هر ځه باید دآدب په چوکاټ کی تر سره شې،ولی په ډیر افسوس باید ووایم چی ستا ډیرې لیکنی احساساتی او دادب له چوکاټ وتلې دې او له سپکاوی ډکی وې،او دقلم عفت په نظر کی نه ساتې، ستا همدغه کردار پرخلګو منفی اغیزی شندلې دې،بله خبره داده چی تاسو ټولو کمونستانو یوځل دافغانستان خلګو ته امتحان ور کړی دې نور دغه خلګ ستاسی په خبرو او چیغو باور نه کوې او نه تاسی په یوه اوبل نامه خپل ځان ته نجات ور کولای شې،که په لک هاو ځلی تاسی وغواړی په مختلفو عنوانونو را مخ ته شې ولی ستاسی دتیر زمان اعمال دبخښنی وړ نه دې،که دیوه عزیز په صفت دې زما مشوره منی هغه داده چی په فارسی کی یو متل دی چی وایی :(شولی ته بخور فردیت بګو)،په اخر کی هیله لرم چی زما ځخه هم خواشني نه شې او ما باندی هم دهغه بل نفر ګمان ونه کړې که مسلمان یی دا ومنه چی دا زما لمړی ځل دی چی وتاته دغه لیکنه کاږم.


اسم: Mohammad   محل سکونت: Europa    تاریخ: 21.01.2011

بسمل ورږره سلام ! اول خو دافغان جرمن ویبپانی نه مننه چی خپل درانه هیواد والو ته یی دا زمینه برابره کړی ده چی خپل دزړه دردونه یو اوبل ته سره ووایی، ستاسو دهغه لیک به اړوند چی افغان دشمنه د خارجی هیوادونو او زمونژ دهیواد د غلیمنانو په دتیره بیا دایرانی اخوندی پاسد اسلام دشمنه په اړه تاسو لیکلی دی ،کاملا تاسو وافعیتونه لیکلی دی،او دیرمو لژ لیکلی دی،دکرزی فاسد رزیم دافغان ملت سر وتاریخ ته تیت کړی دﺉ،افغانان تسوته شاباش وایی!


اسم: اسدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 20.01.2011

سلام و احترامات بي پايان به خدمت محترم کاندید اكاديميسن محمداعظم سيستاني عرِض مينمايم.
استاد نهايت گرامي سالهاست كه مضامين وزين شمارا در رسانه ها مطالعه مينمايم، كه با خواندن هر مضمون آرزو هاى نيمه جانم جان ميگيرد، و ميگويد كه هست تا به حال كسي كه از حقايق تاريخي، مردم ما را آگاه ميسازد، و توانائي اين را دارد كه به صدها قلم دشمن با يك قلم جواب دندان شكن بدهد، و مردم فريب خورده مارا متوجه حقايق تاريخي ميسازد.
استاد نهايت گرامي. مضامين آخيري تان تحت عناوين (كي عدالت نميخواهد،آقاى بشردوست عدالت ميخواهد ياقدرت؟)و پيشواز همبستگي روشنفكران افغان در خارج كشور) كه در صفحات وزين افغان جرمن آنلاين به نشر رسيده بادقت و محبت مطالعه كردم، كه آنرا يك مژده خوشبختي به خود و تماماً مردم رنجديده كشور ويران خود ميدانم، ولي اگر در عمل چنين كاري صورت بگيرد بهترين راه نجات وطن عزيز ماافغانستان ميباشد، چون آقاى بشردوست امتحان خود را در طي ده سال اخير به مردم و تاريخ افغانستان منحيث فرزنداصيل آن موفقانه سپري كرد، كه در وطنپرستي و ملي گرايي او نبايد شك كرد، وآقاى مسكينيار همچنان كسي هست كه از تماماً خصلت هاى وطنپرستي، مرد مپرستي، و حق پرستي بر خوردار است، اگر در دور اين دو شخصيت ملي شخصيت شماو مانند شماباهم جمع شوند واقعاً يك روند ملي و موفقانه خواهدبود،
يگانه چيزي در اين راه به نظر من نحيث يك جوان رنجديدۀ كشورم مطرح است آن اينست، كه اشخاص مغرض،و متعصب، و آنانيكه به امراض سياسي لاعلاج مبتلا هستند بايد همسفر اين كاروان مقدس نشوند چون آنهاعادت دارند در نيمۀ راه قافله هاى خود را جدا ميسازند، (آزموده را آزمودن خطاست)
اگر به مردم ستمديدۀ افغانستان اين اطمينان داده شودكه درين نهضت عدالت خواهي هيچ يك از افراديكه در گذشته ها به وطن و مردم خود خيانت كرده جاى ندارند، به مرحمت خداوند تحت حمايت اكثريت مردم افغانستان قرار خواهد گرفت، به گفته مردم، مارگزيده از ريسمان دراز ميترسد.
به اميد موفقيت نهضت عدالت خواهي
بااحترام


اسم: عبدالقیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 20.01.2011

پسله ډیره وخته بیا غواړم چي دمحترم اکادمیسن سیستاني صاحب پر دغه نوي وړاندیز(به پشوازهمستګيروشنفکران افغان درخارج کشور) باندي څه ولیکم.ښاغلو ډیرځله دلوي او ورزیده لیکوالو ،دنظرخاوندانو لیکني ګورم،چي ټول دوطن دجوړوني او آبادي په ویر آخته دي.ټول دنوروشکایاتوترڅنګ داشکایت لري هم لري،چي اقتصادي مشکل سته چي منورین ،دوطن دجوړیدو سره مینه وال نسي کولاي سره راجمع سي،څو دمشرک هدف پرسرسره خبري او دیوه قوي خوڅښت تاداب کښیږدي.بل ټول لیکي چي په اروپااوامریکاکي اوسیدونکي افغانان. ولي ؟تاسي خبرنه یاست چي دپخواني شوروي په جمهوریتو نوکښي تر امریکا اواروپا زیات دلوړو زده کړو لرونکي متخصیص افغانان ژوند لري داچي هلته داروپائي هیوادو په شان (سوسیال) نه سته دژوند په مشکلاتو کښي راګیردي نه سي کولاي وخت پیداکړي دکمپیو ترونو ،اخبارونو اوتلویزونو پر مخ را څرګندشي ،مګر موږ افغانان باید هغه هیر نه کړو.ولي هغوي له پامه غورځوي؟په پاکستان کښي هودااوس تر یو نیم میلیون زیات افغانان استوګن او په خواریو کښي راګیر دي ښه زده کړي لري .خپله دننه په افغانستان کښي داسي ککري سته چي له موږ اوتاسي څخه په هر څه کښي برتري لري.هرڅه باید له هغوي سره په ګده سرته ورسیږي.اوداچي ښاغلي سیستاني صاحب لیکي اقتصادي مشکل داخو له ما اوتاسره سته.نو ښاغلي مسکین یار خو دامشکل نه لري.دداسي غونډو درابللو توان خوله هغه سره سته.داچي دي دافغان ولس لپاره دورځي ۶۰یا۷۰زره دالر مصرفوي دده يې کور آباد.خو دیوي میاشتي په مصرف يې دري داسي جلسي جړیداسي شي چي پکښي زر نفره ګډون وکړي.دسیتاني صاحب وړاندیز ښه وړاندیز دي چي دروسي دپخوانیو جمهوریتو اوسیدونکو افغانانو،په پاکستان او ایران کي اوسیدونکوافغانانو ته هم پکښي ځاي ومندل شي.اوداغونډه دننه په افغانستان کي جوړه شي. له اوسه ورته مشريا نامزاد ونه ټاکل شي .هلته (په جوړه غونډه کي) خپل دغونډی برخوال درایو له مخي خپل مشر وټاکي .هوتاسي به خلګ پیژني .خودا کار خلګوته ورپريږدي دمشر ټاکل داسلام اوبشري قوانینو له مخي دولس حق دي .دافغانستان دنن دموجودو غیري دولتي ټولوسیاسي سازمانو له ګډون پرته به هرڅه نیګړي وي . له هغوي سره په موافقه کښي اودهغوي اشتراک ضروردي.اوکه داسي نه وي هرڅوک چي له خارجه ورسي اویا وتپل سي نتیجه يې خوندوره نه بولم.


اسم: محمدامین بسمل   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 20.01.2011

ددرانه پرتال (افغان جرمن) قدرمنوچلوونکو!
سلامونه او نېکې هیلې مې ومنئ خدای (ج) دې وکړي چې خوښ او د صحت جامې په تن ولرئ .
وخت به مو ډېر نه نیسم یوازې دومره لیکم هغه څوک چې زما د بدنامي لپاره موظف شوی هغه د دې وړتیا نه لري چې زه یې ځواب ولیکم، دانفر که سل یا زر ډوله نومونه وکاروي که دپړانګ نوم په ځان کېږدي که د شېر نوم بیا هم هغه زېړ سترګی شغال دی چې هیڅ رنګرېز به زمری ورڅخه جوړ نه کړي ولوکه هرڅومره رنګ هم پرې وموښي .
تاسویې پخپله ویني چې زماجګړه له هغوکسانوسره روانه ده چې دا کس یې ګمارلی اومعاش ورکوي دافغان جرمن له قدرمنو چلوونکوڅخه مننه کوم چې زمالیکنه یې د(دکابل دولت درۍ ګونې قواوې دایران په ولکه کې دي ) تر سرلیک لاندې خپره کړه په نوموړې لیکنه کې د دې کس د بادارانو اعمالو ته توجه شوې ده زموږ ټول
په هېوادمین افغانان ما تل تشویقوي اوزمالیکنې په مینه مینه لولي زه له دوی څخه منندوی یم کور یې آباد .
زمالیکنودکابل پردۍ اولاسپوڅې ادارې ته سرخوږی پیداکړی ځکه یې داکس زمادبدنامي لپاره ګمارلی ما
ته د ځینو درنو ویبپاڼو چلوونکو په مرسته داسې اسناد په لاس راغلي چې انکار ورڅخه نه کیږي ورځ یې چې راورسیږي بیا به یې زه دهمدې لمبر بدل په وړاندې کېږدم .
ددې لمبر بدل کس ورځنۍ دنده یوازې داده چې په بدلونومونونه تنهازماپه ضدبلکې زموږ افغان مخورو،وتلو
سیاستوالواو لیکوالانو په ضد تبلغات وکړي که تاسو د دیدګا ها برخه سمه وګورئ وبه وینئ چې همدې کس په ډېرو بدلو نومونو کله یوه لیکوال ته خوله وراچولې اوکله بل ته زما جدي هیله دافغان جرمن د درانه پرتال له چلوونکوڅخه داده چې له هرڅه اول دخپلو قلمي همکارانودفاع وکړي مانادداسې ګمارل شوي کس د مغرضانه تبصرو مخه ونیسي داخوطبعي خبره ده چې که کوم کس په بدل نوم ستاسو په قلمي همکار بې ځایه حمله کوي او هغه هم ستاسو په انګړ کې طبعأ چې ستاسو دایمی قلمي همکارلمړی له تاسو څخه خپه کیږي داځکه چې د شخړو ډګر تاسو ورته پرانیستی دی زه دا منم چې څوک به ناروغ وي څوک به عقدې پالي څوک به له دې لارې خپله خېټه ډکوي خوای کاش چې دا ډول موزیانوپخپل نوم لیکنې او تبصرې کړې وای په هرصورت زه له تاسو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې خپل رښتیني قلمي همکاران مه خوابدي کوئ .
آرام اوسوکاله اوسئ
محمدامین بسمل


اسم: nadeem nami   محل سکونت: Afghanistan    تاریخ: 20.01.2011

د پياوری استاد داکتر پژمان ليکنه د چشمان يک روزنامه نگار و چمدان های يک رييس جمهور په آسمايی ويپسايت کی خپور شوی ده. په دغه ليکنه ، ايرانيان، په صراحت او شکاره دول درازق مامون د تروريستی حملی د تدارک او لاس وهنه ، متهم شوی دی.


اسم: mohammad   محل سکونت: germany    تاریخ: 19.01.2011

ددی سایت او نورو افغانی په وطن مین سایتونو کی خپل د غوسی ډکه کرکه او نفرت د ایران د آخوندی منفور او اسلام دشمن رژیم پدی عمل چی زمونژ ډروند ورور هیواد وال او تکړه ژورنالیست شاغلی رزاق مامون باندی داسی نا ځوان مردانه تروریستی عمل یی د خپلو چوکړو په ذریغه سر ته رسولی دی په دیره غوسه نفرین وایم او خپل دروند او په خیواد مین ورور او هیواد وال رزاق مامون ته دخادای له درباره د عاجل صحت او سلامتی په تمه یم !انشا الله او رحمن !
د ایران په اصطلاع اسلامی رژیم و آخوندانو ته د افغان ټوریالی ملت له خوا ، دا سپارشتنه لرم، چی احتیاط احتیاط احتیاط دا افغانستان دی !
دا د میرڼو هیواد دی ! نه چی ځان په داسی غم واړوی چی بیا به یی نشی عضمولای! او د افغانستان په اصطلاح ولسمشر ته می دا ابلاغ دی څنګه د بوجیو بوجیو یورو ګانو بیه به ایرانته پری کوی؟ شرم هم حد لری ! پورته شه لژ څه غیرت وښیه ! نورنو افغان ټبر چاته د درواغو هیواد پلنی د لومو نه شکار کیژی!
او د ټولو هیواد والو څخه می دا هیله ده پدی اړه خپل غبر ګونونه نړی په خبره کړی!
بیاهم رزاق مامون ورور ته د ښه صحت او سلامتی هیله کوم او ورته وایم هیوادوال در سره دی!

محمد د اروپا څخه


اسم: دکتور خلیل الله قدیری   محل سکونت: بن ( آلمان )     تاریخ: 17.01.2011

مضمون وزین دکتور فرید ثمین، " آقای مالکی به افغانستان خوش آمدید"

اینست نتیحه ای دهن پرآبی که دولتمردان ما در ساحه ای حاکمیت خود جرِِأت آنرا ندارند که سفیر فاقد ادب دیپلوماسی ایران را ظرف 48 ساعت از افغانستان خارج کنند.
ای کاش راد مردی مانند محمد داوود خان شهید وجود می داشت.
او در سالهای پنجای قرن بیست میلادی در زمان صدارتش، آقای دودیانوس سفیر فرانسه به دربار کابل را در ظرف 48 ساعت از افغانستان خارج کرد، زیرا آن سفیر پلاکاتهای فلم جمیله فلم جنبش آزادیخواهان الجزایر را در سینمای پارک کابل پاره کرده بود.


اسم: شیر   محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 17.01.2011

وروره کریم ګله:ستا دډیرولوړو احساساتو ځخه په مننه رښتیاهم درست افغانان ولو هرچیرې وی دایران د تورمخې سفیر دغه کرغیړنی ځرګندونی باید وغندې،خوزما یوه خبره باید ټول بادرده افغانان واورې چی بدبختانه ډیر افغانانو په داخل اوخارج کی دایران دحکومت په مقابل کی ځانونه خرځ کړې دې او دیران په مقابل کی مظاهرې لاځه چی په لوړو سترګو پورته هم ورته کتلې نه شې،داده اوس ورځ په ورځ دغه مړه سترګی دپردیو اجنتان ښه پیژنل کیداي شې او خپل دوه مخي رول ښه ثابتوې.
لکه څرنګه چی ټول افغانان اګاهې لري ځیني کسان یوازی په دې ډیر غښتلی وې چی دخپل هیواد او خپلو افغانانو په باب په مختلفو نومونه دسیسی او توطیی مطرح کړې او خپلو تبلغاتو ته داسی زور ورکوي چی نژدی ځمکه اسمان ته جګه کړې،ولی کوم وخت چی دګران هیواد افغانستان دحیثیت او اعتبار خبره او د ایران دسفیر په شان وافغانانو ته دسپکاوی موضوع مطرح شي بیا دغه دپردیو نوکران په زربین کی هم ځوک نه شي لیدلې او تړلې خولې ناست وې،دغه دپردیو نوکرانو یوازی دخپل ملک او خلګو دریښو محوه کو لو لپاره د ایران او پاکستان په فایده خپلی پښې لو ځی کړې دې او دپردیو په روپیو غواړي خپل کور خراب کړي او په نتجه کی خپل ځانونه لوړ معرفی کړې،تاسی دبسمل نوم اخستی دی،دنوموړی مخ توری ، دروغجن،لاپک، په باب باید درته ووایم چی نوموړی نه کوم سیاسی شخصیت دې او نه هم کو م خاص سیاسی کار پوه دا لکه دګاونډیانو یاغې چرګه دهر چا پربام هګی اچوې،دی نه کومه اتحادیه لرې او هم نه یی دجوړه ولو استعداد لرې،که څوک زما خبره باندی اعتراض لری دادی تقریبا پوره دری کاله کیږې چی دی په جرمنی کی اتحادیی چیغې او نارې وهې څوک دی مهربانې وکړي بیله ده او درې نفرو نورو دده دملګرو پرته دنورو افغانانو نومونه را په ګوته کړې او یا دی کوم دسته جمعی ويډیو او یا تصویرونه را وښيي،دایوازی دی غواړی دمها جرو افغانانو دنامه ځخه غلطه استفاده پورته کړي او په دی نامه دخارجی استخباراتو ځخه څه نا څه لاس ته راوړې او خپل ځان وکاذب شهرت ته ور سوې او همیشه بیځایه بیله دی چی موضوع تحلیل اودرک کړي مخکی تر مخکی چټیات او ناروا ویلو ته مخه کوې.بسمل ځینی وختونه په انترنیت کی لیکنی هم کوی او یو ه پریښنای پاڼه هم لرې هلته یوازی دده لیکنی دې تاسی هلته وګوري که کوم چاه د ایران او یا پاکستان په باب دده ډیره یوه وړه لیکنه او تبصیره هم پیدا کړه په هغه صورت کی زه وتاسی ته ځان ملامت ګڼم.ده یوازی د ایران او پاکستان په خوله په افغانانو پسې لکړه را پورته کړې ده
کریم ګله چی خبره راځه اوږده نشې دداسی بی غوره افغانانو په انتظار کی باید ونه اوسیږو دهیواد لوړي ګټی باید په نظر کی ونیسو او دایران دسفیر دبی عقلې خبری په باب وخپلو اعتراضونو ته ټول افغانان باید زور ور کړې.


اسم: خټک   محل سکونت: landshut    تاریخ: 17.01.2011

دافغان ــ جرمن عزتمنوچلوونکواو دنوموړي پرتال درنوقلمي همکارانو ته سلامونه وړاندي کوم!
هیله ده چې دافغان ــ جرمن قدرمن چلوونکي زما تبصره خپره کړي تر څو هم دځینو کسانوځواب وېیل شوی وي او هم دافغان ــ جرمن د اوسنیو چلوونکو په اړوند دځینو مغرضینو پوښتنو ته هم ځواب ورکړ شوای وي .
او ل خو د دې درانه پرتال له محترمواومنورو چلوونکو څخه دا لاندې پوښتنې لرم !
آیا تاسو ته د کریم ؟! نامي او غورځنګ؟! نامي تبصرې مغرضانه نه ښکاري؟
آیا تاسو نه پوهېږئ چې دا کس یو نفر خو نومونه یې بدل دي؟
آیا ستاسو کمپیوتري سیستم ددرلېږونکودکمپیوترونو دسریال شمېرې اواصلي پته نه شي مالومولای ؟
آیا تاسو دخپلو قلمي همکارانو پتې نه لرئ ؟
واضع خبره ده چې تاسو هر یو سم پېژنئ او که تاسو یې نه پېژنئ او یاستاسو کمپیوتري سیستم دومره ضعیف وي نو بیاله تاسو څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې دخپلوټولو قلمي همکارانو مکمل ادرس، دتیلیفون شمېره او تصویرونه هم تر لاسه کړئ تر څوله یوې خوا هر یو وپېژنئ او له بلې خواداهریو که ځان نارینه بولي نو بیا دې په مېړانه ډګر ته را ووزي، لیکنې دې وکړي او تبصرې دې ولیکي داکار به ددې سبب شي چې هم به دپرتال په چلوونکو دکار حجم کم شي او هم به په هر هر چا شکونه له مینځه ولاړ شي .
کریم ؟! نامي ته چې دایې سل په سلوکې بدل نوم دی وایم لږحوصله وکړه زموږدکولتوري ټولنې رسمي احتجاج هغه وخت په مونشن ښار کې دایران کونسلګري ته ولېږل شو چې مولانا مارشال؟؟ فهیم لا له ایران څخه توپک نه و غاړې ته اچولای موږ د ایرانیانو دځواب انتظار باسو .
داچې موږ د خپل احتجاجلیک خبر رسنیو ته نه دی ورکړی علت یې دا دی چې له یوې خوا زموږ داحتجاجلیک ځواب نه دی راغلی او له بلې خوا ستاسو په شان روحي ناروغانو ته زموږ دا ډول چارې هسې هم زور ورکوي نو ځکه نه غواړو چې ستاسو رواني ستونځې نورې پسې زیاتې کړو .
دا چې ښاغلی بسمل دیوې ګولې روزي پیدا کولولپاره پخپله خواري او غریبي مصروف دی په میاشت کې یو یا دوه ځلې مونشن ښار ته دکم وخت لپاره راځي هغه زیات وخت نه لري اونه خو د تا په شان کسانو په کیسه کې دی نوځکه مې لازمه وګڼله چې ته ډېر انتظار ونه باسې زه به پخپله ستا دخولې خوند لږ در برابر کړم .
که د ایران دظالمانه کړنو په اړوند دښاغلي بسمل غبرګون اورې نو مهرباني وکړه د آزادي رادیو په ارشیف کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې وړمه ورځ د۲۰۱۱ زکال دجنوري په پنځلسمه نېټه تېر شو واوره بیابه سمه پته درته ولګیږي چې نه خو ښاغلی بسمل لاس تر زنې ناست دی،نه خو دچا هدایت او مشورې ته اړ دی . دښاغلي بسمل او زموږ ټولو ګډ کاروان دی دا به همداسې له خیره سره پر مخ ځي ستا کوکارې بې ځایه دي آرام شه خپل ځان نورمه شرموه .
بله مهرباني چې کریم؟! کړې هغه دا چې وايي زموږ دکولتوري ټولنې غړي دې د ایران کونسګري په وړاندې مظاهره وکړي .
ولې نه دا بده خبره نه ده خودمظاهرو تنظیمول او دپولیسو اجازه وخت غواړي اوبل دا چې زموږ دټولنې غړي او نور پردېس افغانان هم دیوې ګولې ډوډۍ لپاره شپه او ورځ خولې تویوي موږ خو ستا په شان منظم ډالري معاشونه نه اخلو چې یوازې دکمپیوتر ترشا ناست او جېبونه مو ډک وي .
زما داسې مشوره ده درته چې دځان غم دې وخوره یوسم رواني ډاکتر ته ورشه داسې نه چې ځنځیري شې .
خټک


اسم: karim   محل سکونت: kabul    تاریخ: 16.01.2011

خوشبختانه په داخل او خارج کی دایران دسفیر بی احترامی ځینی افغانانو دخپل توان اوطاقت په اندازه وغندله، خو لازمه ده چه دغه سلسله په داخل او خارج کی ټول افغانان په یوخوله او ژبه وغندې، ولی متاسفانه چه لا تر اوسه هم یوتعداد افغانان په دی باب لاس تر زنی ناست دې او خپل ځان ته یی هیځ حرکت نه دې ور کړې چه یو دهغوجملی ځخه محمد آمین بسمل دې چه همیشه یی خپلې چیغی جکی کړي دې او دجرمنی دبایرن په ایالات کی یی دکلتوری ټولنی په نامه تل اعلامیی او یا مننلیکونه پخش کړي دې،نه پوهیږم دا ځل یی دایران دسفیر دسپکاوې په باب ولې خاموشې اختیار کړي ده، بلکی اوس یی مناسب وخت دی چه نوموړی اتحادیه په منشن کی دایران دکنسل ګیری په وړاندی په یوه لویه مظاهره کی برخه واخلی او جریان یی منظم شکل سره په تصویری بڼه په ټولو رسنیو کی خپور کړې که چیری دمظاهیری په باب ځینی مشکلات او نزاکتونه موجود وې اویا هم داتحادیی په باب کوم خاص ملحوظات موجودوې نو حدی اقل داخو کولای شی چه دهمیشه په ځیر یو تیلفونی کنفرانس دخپلو نژدو ملګرو په شمول را دعوت کړې او دایران ددولت او دهغه هیواد دسفیردغه بی شرمانه عمل وغندې ،داڅکه دښاغلي بسمل صاحب نوم اخلم چه تجربی ثابته کړې ده چه همیشه ددغسی مسائلو په هکله بسمل صاحب نسبت نورو ته په ډیره بیړه او تلوار او تر ټولو دمخه خپل داعتراض اواز را اوچت کړی دې ولی نه پوهیږم داځل د کوم علت پر اساس تر اوسه پټه خوله ناست دې،او دچاه ومشوری اوهدایت ته سترګی په لاره دې،په دغه باب می دټولو افغانانو ځخه داهیله ده چه هر چیرې چه قرار لرې باید خپل داعتراض اوازونه را اوچت کړې.


اسم: اسدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 14.01.2011

به كاركنان نهايت گرامى ودانشمندافغان جرمن آنلاين سلام عرض ميدارم.
بزرگان محترم وروشنفكر!درصفحه تبصره هاى سايت افغان جرمن آنلاين تبصره ى ازطرف( پشتون دژ)مطالعه كردم وباخواندن اش تعجب كردم،گاهى به فراموشى ميرفتم فكرميكردم كدام سايت ديگري رابازكردم.
دوستان نهايت گرامى ملت رنجديده ى افغانستان درسه دهه اخير قربانى هوسهاى انسانهاى خائن گرديده ولى خائينين رابايدبه اساس خيانت ايشان به مردم افغانستان نوشته كرد نه به اساس گفته هاى سرچوك مردم.
ببرك كارمل رامن به اساس اسنادروسهاونبشته هاى رفيقاى حزبى اش منحيث شاه شجاع قرن بيست ميشناسم،ولى هيچگاهى بى موردوبى اساس به اووافراد ديگرى ماننداوراكه به وطنم ومردم ام خيانت كرده تهمت به ايشان نخواهدبست،چون من به ننگ وناموس،وعزت خانواده گى هرهموطن خودرا واجب الاحترام ميدانم،حتااگردشمن من هم باشد،ازقاموس باغرورافغانى خودچنين آموختيم ودرجامعه خود درك كرديم كه ننگ وناموس براى مردم افغانستان بالاترازهرچيزاست،به آقاى پشتون دژاحترامانه واضيح ميسازم كه دشنام وتهمت راانعده انسانهابه يك ديگرمى بندند،كه درفقرعلمى،وعدم شعورسياسي به سرميبرند،انانيكه ازعلميت برخوردارباشند انهاميتوانندمخالفين سياسي خودرابدون اينكه به بى حرمتى خانواده ى اوبپردازد،به اساس اسنادوشواهدخيانت اورابه مردم خودافشا ميسازد،من نميدانم روابط نامشروع كارمل وخانم اناهيتارابه اساس كدام اسنادوشواهدمينويسيد.
هركسى كه هستى ولى نام پشتون رانبايد به خودانتخاب ميكردى،روسهادررابطه به چننين تهمت هاضربالمثل دارند،شخصى كه برشخصى ديگرى چنين تهمت ببنددموردسوال قرارميگيردكه.
آياشمابه ايشان شمع گرفته بوديد؟
دوستان نهايت گرامى ومسولين افغان جرمن آنلاين خواهشمندم تادرصفحات خودبه چنين دشنام ها واتهامات بى اساس جاى ندهيد


اسم: اسدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 13.01.2011

اولتر از همه سلام و احترامات خويش را به خدمت گردانندگان سايت وزين افغان جرمن آنلاين تقديم ميدارم.
از محترم داكتر محمداكرم عثمان نهايت سپاسگزارم، و اميدوارم كه همراهان ديگري اين سپهسالار را به نسل هاى آينده و تاريخ كشور ما معرفى نمايند، تامردم ما حقايق را دريابند، آنانيكه كوشش جعل تاريخ را دارند بايد به اين پى ببرند كه هنوز انسان هاى وطنپرست و ملي وجود دارند، و آنها قادر به اين هستند كه چهره هاى ضد منافع ملى و خائن به کشور را افشا سازند، تااينهااز تحریر افسانه هایی بنام تاريخ ابا ورزند،


اسم: پروين ولی   محل سکونت: بلجيم "    تاریخ: 13.01.2011

کاش قلـب وسعـت مـي گرفـت
شمع با پروانـه الـفت ميگرفت
کاش ميان جـاده های زنـدگـی
خنده هم ازگريه سبقت ميگرفت
کاش همه آدم ها انسان ميبود، فرق انسان از حيوان در حکمت هوش است .
بلی !
سالهاست قلم توانا، ذهن پويا شخصيت علمی اکادميک، استاد سخن اکادميسن دوکتو اکرم عثمان با ادبيات پررنگ، غنی و عام فهم برای مردمش داستان، رومان و حکايه
نوشت و از جمله دانشمندان سر سبد کشور و محبوب قلبهای همه افغانهای با پاس و سپاس قرار گرفتند.
هر شنونده راديو کابل با صدای پرعظمت، خوشنما و شرين دوکتور اکرم عثمان آشنا بوده و هنوز که هنوز است طنين صدايش در گوش و هوش هر شنونده راديو کابل نقش است و عثمان برای همه الگوی زيبای کلام و سخن است.
اخيرأ اين دانشمند گران ارج در قطار صدها کتابهای نوشته است در دنيای غربت دنبال مسبب بدبختی، فلاکت، رنج، درد، غم و آه و ناله هزاران يتيم، بيوه، پير و برنای وطن افتاده است و علت را شفاف در کتاب معروف (کوچه ما) با تمام ظرافت بيان داشته است
آغاز بدبختی از ۷ ثور ۱۳۵۷ شروع و در ۶ جدی ۱۳۵۸ با يورش لشکر سرخ خرس های قطبی در همکاری، خوش خدمتی و نوکر منشی ببرک کارمل به اوج خود رسيد و نويسنده با درک انگيزه را با جملات خاص بيان داشته که کتاب کوچه ما به مثابه صدای هزاران هم وطن رنج ديده به دلها چنگ زده است و طشت رسوای ببرک کارمل و گروپ مشخص اش را يک باره و با ظرافت از بام به زمين ريخته است .
و اما [ســـپهسالار نبی عظيمی کودتاچی معروف] چون آدمک رنجور از پاه افتاده و پوســـيده در ( قوش خانه های) تاشکند با طلسم شيطانی به خود پيچيده با تمام ناپاکی، کثافات که سر تا پای اين دلقک ولسوالی کمری را فرا گرفته و از جملۀ مسخ شدگان تاريخ ميباشد بر کتاب کوچه ما و به شخصيت بزرگ آقای عثمان تاخته و هوشدار داده است که : نه کنيد تو نويسنده کوچه ما را که عليه بت مسخ شدۀ نبی عظيمی تاخته به گونه سردار محمد داود، نور احمد عتمادی، موسی شفيق، آقای ظفر، نينواز ، احمد ظاهر و صد های ديگر برخورد و سگان گرسنه، زنجيری ديوانه بنام عظيم بابک خواهر زاده ببرک کارمل گردانند سايت کثيف ( پندار). کامران ميرهزار قوم سابق جوخدار سپاه پاسداران خمينی خردجال گرداننده سايت تمويل شده استخبارات ايران بنام [کابل پرس] چماقداران، بدماشان پليد سايت پندار و کابل پرس
رحمت الله رحمانی مزدور کارمل با نام مستعار < زرنگار > نمايندۀ خاص احمد ولی مسعود در شبکه تروريستی عربی شاخه جدا شده القايده بنام [القدس عربی] مقيم لندن و اخيرأ گماشتۀ استخبارات فدراتيف روسـيه K.G.B و تروريست شناخته شده، قاتل صدها زندانی حاکميت شيطانی ببرک کارمل و گردانندۀ سايت بدنام، مضحک < پندار< با خنجر، چماق به جان دانشمند فرزانه آقای عثمان افتاده به آدرس پورتال محبوب و دوست داشتنی افغان جرمن آنلاین دشنام، بد و رد گفته که ديگر زياد گرديده است .
همکاران گران ارج قلمی پورتال بخصوص استاد اعظم سيستانی، استاد ولی نوری ، استاد انوری ، استاد خانم نظام ، استاد عارف عباسی ، استاد حبيب الله غمخور ، استاد باری جهانی و استاد بزرگوار جناب تره کی و ساير قلم بدستان ارجمند عليه سايت های بدنام ولی خطر ناک < پندار > و < کابل پرس > که هر دو توسط احمد ولی مسعود و خواهر زنش فرشته حضرتی از فروش سنگ زمرد و قاچاق آدم خريداری و تمويل ميگردد قلم برداشته و با استفاده از امکانات هر دو سايت شرارت انداز به جرم زهر پاشی نفاق، شقاق توهين به مقدسات ملی افغانی و دشنام به شخصيت های پذيرفته شدۀ تاريخ وطن و تحرک ساير اقوام ساکن در افغانستان و زبانها عليه قوم بزرگ پشتون و زبان پشتو به کابل احظار و در پيشگاه مردم به خشم افتاده محکوم شوند.
اگر ناوقت جنبيد شايد تلاش اين خفاشان اندک اثر گذاشته باعث تشديد خون ريزی و تشدد گردد. بايد رسالت خود را ادا و به مثابه سايت حافظ منافع ملی و مقدسات وطنی اقدام نمود.
تشکر از همه "پروين ولی ـ بلجيم "


اسم: سلام خان   محل سکونت: .    تاریخ: 12.01.2011

له هغی ورځي چی زما سر و کار له انترنیت سره پیداشوې دې او یامی ځینې نورې داخلی او خارچی ورڅپاڼې او رسالی لوستلې اویا ځیړلې دي، ما خو تر نن ورځی پورې د سنګین په نامه کومه لیکنه نه ده مطالعه کړي،اوزه به ډیر خوشحاله شم چی د نوموړی لیکنی وګورم او د نوموړی د لیکنو په باب خپل نظر ورکړم نه دده د شخصیت په باب. ای کاش ده زما کومه لیکنه مشخصه کړې وایی چی ما دهغې په باب له ده سره خبرې کړې وایی، د سنګین خان ددغه نظره داسی اټکل کیږې چی دی هم یو د هغوروحی او روانی ناروغانو له جملی ځخه دي چی تنها خپل ځان خوښوې، په خپل صفت هیځکله نه مړیږې، د کرکی، نفرت او تعصب ځخه تر ستونې ډک دې.
دوهمه خبره سنګین خان د افغان جرمن انلاین کارکونکو ته هدایت ورکړې چی د سلام خان لیکنی نشر نه کړې، زه نه پوهیږم ما خو تر نن ورځي پوري داسی کومه لیکنه نه ده کړي چی هغه دی خدای مه کړه د سنګین او یا د نورو د قهر سبب وګر ځیږې، زه فکر کوم چی افغان جرمن انلاین هر اقدام د پوره تحلیل او ځیړنی وروسته تر سره کوې، زما په نظر دوی نسبت ډیرو نوروته په دی کار کی مخکې دې او دغه اقدام یی د ستاینی وړ دې، هغوی زما او ستا خبرو ته ممکن اعتبار ور نه کړې دوی په خپل کار کی خپلواک دې او د هيچا تر تاثیر او فشار لاندی نه راځې او نه هم باید راشې، هیله لرم په پورته خبرو باندی ما بیاهم د چاپلوسی په تور توهین نه کړې.
بلی د مستمند صاحب ګیله ما ومنله او په هغه ځه چی مستمند صاحب زما ځخه معلومات غوښتی وو جواب می ور کړې او بخښنه می ځینی وغوښتله بخشنه غوشتل په چاپلوسی کی نه راځې،څوک چی کار کوي هغوي اشتباه هم کوې


اسم: وليد طرزی   محل سکونت: ايران     تاریخ: 12.01.2011

با عرض احترام و تهنيت به مسولين و گردانندگان پويا پورتال وزين افغان جرمن !
نويسنده شــــهير ، استاد کلام ، سرتاج ادبيات فلکلور کشور ، دوکتور بزرگوار جناب اکرم عثمان مطلب جالب و جواب دندان شکن به [ ســــپهســـالار نبی عظيمی نوه کرنيل عظيموف بلشويک و شرکای پليدش ] نوشته و در پورتال تابناک افغان جرمن اقبال نشر يافته است ،جا دارد مطلبی را غرض اگاهی بيشتر هم وطنان عزيز از جنايات شــــياد بزرگ ببرک روســــــــــمل وشرکا به نظر دهی بگزارند. تا رسالت مردمی بيشتر بجا گردد .
وليد طرزی ـــــ ايران


اسم: سنگین   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.01.2011

ازهمه اولتر بامسؤلین عزیز پرتال افغان جرمن عرض ادب واحترام می نمایم درقدم دوم متیقینم که نبشته بنده را به نشر نه می سپارید.
به هرحال من مسؤلیت وجدانی خویش را ادا نموده به شما و اقای ولید طرزی عرض احترام می نمایم یاداور می گردم که کابل پرس و دیگران را فراموش کنید غم مار استین تان ((سلام خان)) را بخورید ایا شما تا به امروز نه فهمیدید که سلام خان هم پیمان کابل پرس است؟
به فکر بنده اقایون مسؤل افغان جرمن یا نمیدانند ویا شعورأ دزد را با چراغ دستی یاری می رساند .
همین امروز با چند تن از همکاران قلمی افغان جرمن تماس گرفتم خدا گر دن مرا نگیر د ازهمه اولتر یک دو نفر از انها با من تماس تیلیفونی داشت و به من گفت که تا به کی خاموشی؟
بعدأ خودم به یک سه چهارنفر تلیفون نمودم انها به من گفتند که دیگر لازم نمی بینیم مطالب خویش را به پرتال افغان جرمن بفرستیم.
من که همکار قبلی افغان جرمن بودم از انها سوال نمودم که چرا؟
جواب انها عین چیز بود مثلی که اقای ولیدطرزی درمورد کابل پرس تحریر نموده است .
به هر صورت ممکن بعضی شکر رنجی هادرمیان نویسنده هاومسؤلین افغان جرمن به میان امده باشدولی به ارتباط اقای سلام خان باید گفت که وی را ازروی نبشته های یک جانبه اش یک شخص گماشته شده می دانم .
تاجای که من مطالب درې و پشتوی این فرد ناشناس ومرموز راخوانده ام نه کدام سوژه ژورنالستکی باخود داشت و نه هم سلسله منطقی اینکه چقدر اشتباهات تحریر ی داشت اوراهم مطرح بحث نمی دانم همان چاپلوسی که برای اقای مستمند نموده خود بیانگر بیسوادی اش شمرده می شود .
ازجانب دیگر تابه الحال هیچ کس بنام سلام خان کدام نویسنده راندیده است نه درکدام تالار فر هنگی، سیاسی نه درکدام محفل وعروسی فلهذا این شخص مرموز عین گوربوزخان واری است .
صادقانه بایدعرض نمودکه خودم کدام خاطره بداز پرتال افغان جرمن ندارم ولی بنابر پیری وزهیری ام نمیتوانم همکاری نمایم .
من از مسؤلین عزیز پرتال ملی افغان جرمن تمنا می نمایم تا هر چه زودتر هویت اصلی سلام خان را افشأنموده و دروازه افغان جرمن را به روی این شخص مرموز برای ابد ببندد .


اسم: وليد طرزی    محل سکونت: ايران    تاریخ: 11.01.2011

اقای غنی !
زندگی سخت نيست ما سختش مي سازیم، عشـــق قشــنگ نيست ما قشنگش ميکنيم، دل ما تنگ نيست ما تنگش ميکنيم، دل هيچ کسی سنگ نيست ما سنگش ميکنيم، حقيقت تلخ نيست ما تلخش ميکنيم، صبر شرين است ما تلخش ميکنيم، دروغ گفتن ننگ است شما حملش ميکنيد، چشم ها سنگ نيست شما سنگش ميکنيد.
سايت های وظيفه دار ، خريده شده توسط استخـبـارات بيگانه، چرند نويس خـصـم وطن و مردم افغانستان به نام های [ پندار ] به گردانندگی پسر خاله ببرک کارمل معاون حزب بنام [ جديد ] به رهبری زلمی حسن دامون برادر ببرک کارمل و [ کابل پرس ] به گردانندگی شـــهروند ايران عضو سپاه پاسداران ايران بنام کامران مير هزار ؟؟!!
تنها وظيفه گرفتند.
ـــ ايجاد شقاق اختلاف شديد ميان تمام اقوام ساکن در افغانستان.
ــــ ايجاد اختلاف ميان نيروهای ديگر انديش، عناصر اگاه وطن پرست توسط سايت پندار
ـــ تشديد و شراره ساختن اختلاف مذاهب در افغانستان.
ــــ تحريک ساير اقوام برادر عليه قوم پشتون.
ــ دشمنی با زبان، کلتور، فرهنگ، لباس، موزيک پشتون ها و دشمنی با اتن ملی، سرود ملی، عنعنات پسنديدۀ ملی، مقدسات ملی، اساطير بزرگ تاريخ توسط همکاران سايت های "پندار" و "کابل پرس" بنام اصلی عظيم بابک نام مستعارش گوربز خان عطاخيل و خان اصلی و روشن درويش دريا دلی بنام مستعار مزاری ، هاشمی ، راهب ووو
ـــ توهين ، دشنام، ناسزا گفتن و فحش دادن خلاف نورم نشراتی و مطبوعاتی به اساطير بزرگ تاريخ ميرويس خان نيکه هوتکی اعلحضرت احمد شاه بابای بزرگ مؤسس افغانستان نوين شاه اشرف هوتک فاتح اصفهان شاه محمد هوتک جهان کشا اعلحضرت امان الله غازی محصل آزادی و استقلال افغانستان شهيد سردار محمد داؤود خان غازی ايوب خان غازی اکبر خان و فخر افغان خان عبدالغفار خان .
ـــ اگر مسؤولين امور فعلأ به سايت استخدام شده [ کابل پرس ] که مستقيم از طرف ايران و سازمان ماويستی ( راوا) که توسط زراد خانه [I.S.I] استخبارات نظامی پاکستان ايجاد و تمويل ميگردد اين سايت را کمک نموده سربزند. مزدور خارجی ها بنام های
( روشن ) ( مزاری ) ( راهب ) ( بصير کامجو خراسان طلب ) ( بينا ) و( هاشمی ) با دادن فحش، اتهام، توهين، دشنام به احمد شاه بابای بزرگ، ميرويس نيکه و امان الله خان غازی ، قوم پشتون، زبان پشتو فرستاده. جويا ميگردم کدام افغان، کدام تاجک، کدام ازبک ، کدام هندو ، کدام بلوچ و کدام هزاره که افغان اصيل بوده ميپذيرد که چند سايت
مشخص، وظيفدار و مزدبگير همه مطالب نشراتی آنها جز يک هدف دارند مخالفت با اسراطير بزرگ تاريخ و قوم پشتون، زبان پشتو و تمام مقدسات مقاله، تبصره، دشنام نامه را نشر و اخيرأ کابل پرس و سايت پندار توسط (احمد ولی مسعود برادر بيسواد احمد شاه مسعود و رئيس بنياد مسعود ؟! هر دو سايت را غرض پخش اکاذيب، چرند، اتهام و حمله بر شخصيت های پويا و شهير کشور چون خانم دانشمند و اگاه مالی نظام ، استاد گرامی سيستانی، استاد ولی نوری ، استاد حمید انوری ، استاد روستار تره کی ، استاد يون و استاد جهانی خريداری و رسمأ عقد همکاری صورت گرفته و سايت [ پندار ] به دفاع و پرده پوشسی از جنايت خاشنۀ احمدولی مسعود بنام فرشته حضرتی دشنام نگار معروف بر آمده. و بی شرمانه، ددمنشانه، سبک سرانه اين سايت پندار امروز اتهام کاذب، جعلی را از نام اقای جلال بايانی که تا آخرين لحطه که دروازه سايت کابل پرس را به رويش بستند به دفاع از وطن، مقدسات، تماميت ارضی و افشای جنايات تاريخی ببرک روسمل اين شاه شجاع دوم و اين نوکر روس و جنايات دزدی، خيانات، قتل عام و نسل کشی مردم کابل شورای سنگ فروشان نظار و قاچاق فرشته حضرتی برداشت و اينجانب وليد طرزی که گويا به گونه خود اين اوباشان هرزه مطالب را گرد آورده به سايت پندار يکه در سايه آقای بايانی نگ کوبيده و آقای بايانی با معلومات کافی که از جنايات ببرک روسمل وطن فروش، محمود بريالی که با برادر زاده خود ازدواج نموده و ديگر دشمنان وطن برداشته و اينکه از همکاری موصوف با پورتال محبوب افغان جرمن آنلاین هراس نموده نخست اين عظيم بابک که گه گوربز، گه روشن ضمیر و گه روشن ميگردد بنام [غنی] داخل حريم پاک پورتال گرديده و ناروا به جعل و چشم پوشی و سبک سری از سايت های وابسته دفاع نموده. از همه دانشمندان، قلم داران صميمانه، عاجزانه طلب نموده با ــ
تا در سرزنش، نکوهش، دشنام نگاران اين سايت ها با ضربات محکم قلم به دهن کثيف اين وطن فروشان کوبيده تا پند گردد برای ارباب آنها که تا جهان است افغانستان يک
پارچه با محافطين حقيقی خود جاودان بوده تا مهتاب و آفتاب است افغانستان است تا يک نفر افغان است زنده افغانستان است. افغانستان يک پارچه، مستقل و پاينده. با احترام [ وليد طرزی - ايران ]


اسم: میرعنایت الله میر   محل سکونت: germany    تاریخ: 08.01.2011

حولات افغانستان، منطقه وتحلیل های آقای امرالله صالح درمورد! به ادرتباط جواب هموطن محترم جناب دوکتور سعیدی (سعید افغانی )تقدیم هموطنان عزیز عرض میدارم

برادر دانشمند ،وطن دوست محترم جناب داکتر صاحب سیدی ! دست شما را فشُرده واز موقف روشن تان حمایت مینمایم،
اطمینان دارم همچو روشنگریها و اتخاذ موقف دور از تعصبات تنظیمی، قومی و زبانی در تصمیم گیری های بعدی هموطنان عزیز ما تآثیر بسزایی خواهد داشت و بار دیگر آزمون شده های ناکام را با دید و بصیرت همه جانبه مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
تاریخ و حوادث کشور دردمند ما، باتأسف دارد تکرار مکررات را می پیماید. در آستانۀ سالهای خروج قوای شوروی وقت و شکست ذلت بارشان، دست به تلاش های مذبوحانۀ تجزیۀ کشورما، زمزمۀ انتقال پایتخت به مزار شریف و اختلافات زبانی، قومی را دامن میزدند، و برقراری تماس با اشخاص و حلقات عُقده مند و کوته نگر در سرلوحه کاری شان قرار گرفته بود.
امروز دقیق بار دیگر عین پلان در صدر کاری رابرد دی. بلاک ول و همکارانش که یقینآ عقب این گروپ، کمپنی های نفتی و در محراق توجه شان تآمین امنیت لوله های نفت و گاز ترکمنستان به پاکستان و هند قرار دارد،افغانستان شمالی و جنوبی (مذاکره با طالبان و حمایت همزمان از ائتلاف شمال)یک ترفند سیاسی چیز دیگری را جز حفظ تآمین مسیر لوله های نفت و گاز (که آرزوی همۀ ماست ولی نه به این شکل و به این قیمت) باتبانی ایندو نیروی مخالف هم که در افتراق شان پاکستان در حمایت افراد مسلح ضد دولت و در جناح مقابل، اتحاد چند گانۀ غربی، شُرکای نفتی، هندی و...آگاهانه فاصلۀ ایجاد کرده شده را حفظ و در انتها با معاملۀ (خاطر خواهی هر دو جانب)اهداف خویش را توسط دو نیروی در ظاهر امر مقابل هم برآورده نموده و این وضع را در حالت مهار شده به نفع خویش به منظور پلان های بعدی حفظ مینمایند، پیام دیگری را با تأسف و بدون ترس از اشتباه این هموطن تان درک کرده نمیتواند.
امید که محاسبۀ این هیچ مدان نادرُست باشد. اگر جمعیت اسلامی، شورای نظار، حزب نوین آقای قانونی، جبهه ائتلاف شمال، جبهه متحد ملی!؟ ائتلاف نیروهای مترقی!؟ ائتلاف تغییر و امید، فراخوان حزب فراگیر ملی!؟ ( که معلوم نشد با کی و کدام چهره ها) یا فراخوان برای بسیج ملی!؟ و فردا بنام های ... به عقیدۀ من تا زمانیکه تغییر در موقف انحصاری و یک جانبۀ خویش نیاورند، نواقص را تصحیح و گذشته ها را نقادانه ارزیابی ننمایند. فکر مینمایم وارثین جوان این حزب نیز همیشه در تقابل با سائر هموطنان خود باقی خواهند ماند که این آرزوی ملت افغانستان نبوده، بلکه خواست و آرزوی همسایگان مغرض ما، نفع استعمار و زیان افغان زمین و مام میهن است .
بااحترام
میرعنایت الله میر

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/mir_m_e_tshera_tajzia.pdf
اسم: غنی   محل سکونت: هالند    تاریخ: 08.01.2011

سلام به همه تقدیم است خدمت بایانی صاحب کارمند ارشد استخباراتی دولت کارمل و نجیب باید عرض کنم که شما یکجا با ولید طرزی همنوا شده علیه سایت وزین کابل پرس تاخته اید تا آنجا که خواهان بسته شدن و محکمه این سایت شده اید.
در حالیکه در کدام مضمون و تبصره ایکه درین سایت به نشر میرسد نیست که تبصره هایی شما به نشر نه رسیده باشد. و تا حال دیده نشده که کدام سانسوری درین سایت از طرف هیت تحریر خواه آن مضمون خلاف پالیسی نشراتی ان سایت بوده خلاصه هیچ نوع محدودیت قیودات و سانسوری تا بحال در قسمت نشر مضامین مختلف با اندیشه ها و عقاید مختلف به نظر نرسیده است صرف نقص عمده ای این سایت درین است که اکثر کامنت گذارانی که عفت کلام را مراعات نمی کنند و هر قسم که دلشان خواست لهو و لهب و اراجیف نثار مخالفین کامنت گذار و نویسندگان مضمونی که به مذاق شان برابر نیست می کنند و سایت کابل پرس بدون کم و کاست آنرا به نشر میسپارد ممکن است بایانی صاحب نیز هدف تیر اینوع کامنت گذارانی لجام گسیخته قرار گرفته باشد و احساسات خادیستی و دکتاتوری شان یکبار دیگر زنده شده حکم ساقط شدن این سایت را داده اند در قسمت اراجیف که کامنت گذاران بی تربیت می گذارند سایت مقصر نیست ولی باید جلو نشر هرنوع تبصره ایرا که خاج از چوکات است بگیرد.
آمدیم بر سر سایت محترم افغان جرمن آنلاین که متاسفانه چندین بار کامنت هایی بنده را نشر نکرده اند بهر صورت به امید آنکه رسانه های داخل و خارج دست از اختلافات زبانی قومی و سیاسی کشیده مشترکا در قسمت روشن نمودن ذهنیت های هم میهنان ما تپ و تلاش به خرج بدهند بالخصوص رسانه های برون مرزی ما.
یار زنده و صحبت باقی


اسم: قیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 08.01.2011

دهمدي پورتال چلونو ته سلام! ستاسی په پاڼه کي( څیړنغونډه) اوبیا لیکل شویدي چي:دپاني پت دریمه لویه اوپریکنده جګړه داغونډه به خامخاښه غونډه وي،پدي چي دوتلو شخصیتونو دنومونو ذکر سویدي.ټول دقلم خاوندان او عالمان دي.په تاریخ پوهه خلګ دي.خوهغه ایمل چي هلته ښودل سویدي هغه کار نه کوي.نوپدي مي غوښتل ستاسي دنظر یاتي برخي له لاري ددي غونډي تنظم کونکي ته ولیکم چي زما بیچاره وڅولنډو سوالوته ددي غونډي منتظم دبرخوالو په مرسته او همکاری له مخي جواب راکړي.
الف:دپانی پت دجکړي اساسي عامل رښتیا دڅو مسلمانانو عریضه وه ،واحمدشاه بابا ته اوکه يې شاه ته کوم بل هدف هم وو؟
ب:-رښتیا ددي جګړي سیاسی ګټه انګرانو ته ورسیدل؟ او افغانانو ته یوازی غنیمت مالونه.
ت:- رښتیأ احمد شاه باباهغه مسلمانان اسیران چي په (۲۲) زرو اسیرانو کښی راوستل سوي وه ووژل؟ که يې وژلي وي په اسلام کښي خو دآسیر وژل منع اوحرام دي.
ج:-بل دا باید دغه غونډوال په قاطع توګه ولس ته سم وښي چي احمدشاه بابا څو ودونه کړي وه؟څو اولادونه يې لرل؟ ولي چي تر نوموړي مخکي اوورسته دټولو پاچهانو هرڅه معلوم دي .دمیرویس خان ،دمحمد(ص)اوټولو نورو. څوک داحمد شاه بابادکورني او اولادوپه هکله لیکي چي معلوم ندي ،بعضی يې زامن (۶)یا (۸) ښئ .اښځو په بابا هم څوک یوه، دوي اودري لیکي .سړي نه پوهیږي چي ولۍ خبره داسي سر درګومه ده.بل په دوتاریخو نو کښي هم دده راتګ له هراته وکندهار،بیا مزندان ورسته وافغانستان ته سره یو ډول ندي ښودل سوي .دانیټي باید دقیقي شي.بل سوال دادي چي احمد شاه بابا او زالفقارخان سره سکه وروڼه وه ؟ که جواب هو وي ،نوبیا څنګه نادر افشار یو وژني او بل ته دخپل ځان او کورني دساتني چاري سپاري؟داچي پټ اولڅ څه انتیقادونه شته هغوته بیا جوابونه وي .نورپه بدو ویلو یا نه اوریدلو،یاغوږ نه نیولو نه کیږي.داغونډه با ید سطحي تیره نشي.
دمثال په ډول: احمدشاه بابا ته دقدرت واګي داسلام دپیغمبر او اصحابو کراموله اصلو سره سم دیوي قومي جرګي خواوسپارل سوي .نوپس نوموړي هم باید هغه لار تعقیب کړي وايې.دغه میراثي دوديې نه وايې راپرایښي؟په هیوادکښي دولس لپاره علاوه پرجنګ او جکړو وښوني اوروزني ته توجوکړي وايې. ځکه هرچیري امراتوري وي ،جنګ وو،خو زده کړي اوعمران هم وو. ومي لوستل چي ددي کنفراس مقالي دیوه کتاب په بڼه چاپ کیږي .نو وایم چي بیا ګونګ تاریخ مه پریږدي ، مسائل روښانه کړي چي خلګوته دناروا تبصرو لاره بنده شي . دپورتال چلونکو څخه هیله لرم چي دغه زما غوښته نه بلکي دډیرو غوښتنه ده.لمړي خوباید دجلسي منتظم ته ورسول شي اوکه هغه ورسره مینه ونه ښودل بیا باید همدلته نشرشي. په غرت اوسي قیوم.


اسم: jalalbaiany   محل سکونت: Sweden    تاریخ: 08.01.2011

مســـــولين گران ارج پورتال افغان جرمن سلام بنده را بپذيريد.
مانند هر افغان اصيل ، وطن پرست به سرزمين خود دارم و از دشمنانش نفرت دارم ، تبصره سخن اقای بنام ولــيـــــد طرزیWaled tarzi چنان بر بنده اثر گذاشـته بنأ از همه افغانهای غيور با عزت و قلم بدست تمنا و آرزو ميکنم، که با کلام و اقدام دروازه های سايت مزدور ، گماشــــته ايران ، شرر و نفاق انداز ( کابل پرس ) را تسليم پنجه قانون نموده و *** نسبت تشديد اختلافات ميان مليتی ، تحريک مليت های ساکن در افغانستان عليه مليت بزرگ پشتون ، آتش افروزی به تضاد های زبانی ، تباری و مذهبی که تحفه روس ها ، پاکستانی ها و ايرانی های تشنه به خون افغانها ميباشند و توهين به مشاهر تاريخی ، بزرگان وطن و ساير مقدسات به دادگاه مردمی در وطن کشانيده و توسط محکمه واقعی به اشد مجازات محکوم گردد . همين اکنون دشنام نامه های *** عنوانی همه پشتون ها و شخصيت بزرگ احمد شاه بابای کبير در بخش نظريات و سخنگاه اين سايت مرموز قرار دارد .
لطفأ با نامه سرگشاده عنوانی ريس جمهوری غافل اقای کرزی ، پارلمان بدون کفايت و وزارت اطلاعات و نشرات ارسال گردد .
ضمنأ از مسوولين محترم پورتال خوا هشــــمندم تا [ نوشـــــته و تبصره اقای وليد طرزی را در بخش نظر قرار داده ، تا پورتال افغان جرمن صدای اقای طرزی و بنده را به گوش همه افغانهای با عزت برساند تشکر . جلال بايانی


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 08.01.2011

ډیر محترم او د باور وړ محترم میوند صاحب.
سلامونه او نیکی هیلی وړاندی کوم.
د هیواد اوسنی ناورین د روسیانو د یرغل محصول دی،او دا وطن یانی افغانستان لرغونی میړانی تاریخ لری او په تاریخ کښې هر هغه ځوک چی دده وطن د وګړو په پاکو احساساتو لوبی کړی نه باید چی هیر کړی شی او دا وطن د تاسو غوندی وارثان او مبارزین لری او دا وطن بیا رغیږی د تاسو میړانی کسانو دنده دی چی حق د باطلو ځخه تفکیک کړی او هغوی چی ددی وطن د خلکو پر سرونو باندی لوبی کړی او اوس د خدای او د هغه رسول د نامه لاندی د وګړو او د افغانستان د پراختیا مخه نیسی او ګویا دوی د خدای او د هغه رسول پیروان دی او د ګروپی او ګوندی ګټو په خاطر لیکنی کوی دوی چی د روسانو سره د مخالفت په وجه افغانان د مرګ منګولو ته وسپارل او هغوی چی ازادی بیان او تفکر نه کرکه درلوده اوس د ازادی او د انسانی تفکر د ازادی د کلمی ځخه د استفادی په غرض د وطن دوستی ادعا کوی او هغوی چی د ددی وطن د ازادی د پاره د تورو خاور لاندی ساکن دی ځه تفاوت موجود دی؟
بیا هم زه د چا سره په دی مباحثه کښې دښمنی نه لرم هر ځه د وطن او د افغانستان د وګړو د پياره ترسره کوم ،ګرانه دوسته میوند صاحب ډیره مننه.
امان الله


اسم: اسدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 07.01.2011

محترم ورورامان الله ته سلامونه اونيكي هيلي وراندي كوم.
ديره محترمه وروره ستاسي له احساساتوحخه دكي تبصيري لولم،خوپه هرنطركى ديراحساساتى اوپه قهرشكارى اوستاسى حكمونه ديرلنداوقاطع شكاري،زماپه فكرداسي سخت دريح چي تاسي يي لرى زموژ دهيواد روان ناورين ته گتورنه بريشي،دبيلگي په توگه تاسي پرمحترم شاه محمودحصين حكم كوي چي وطن اصلي وارثينوته پريژدى،محترمه وروره كه موژ داتول هغه خلك چي په وروستيودري نيمولسيزو كي يي په افغانستان كي دولتي دندي درلودي دخيانت په تورتورن كرو،نوبيادامباروه به په چاكوو،اوداوطن به په چاژغورو،اودافغان له باغروره اومقدس نوم حخه به دادتروريزم كلمه خنگه بيلوو.خودحان په هكله بايددرته ووايم چي زه دهيخ كوم سياسي گوندغرى نه يم،زه دهغوى دناكاموسياستونويوقربانى يم لكه نورهيوادوال مي،ديره محترمه وروره په لوستلوكى په ستونزومي وبخشه حكه زمادكمپيوتر دپشتو پروگرام تخنيكي نيمگرتياوي درلودي.


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 07.01.2011

ګرانو ورونو هر یو سلام خان او غورڅنګ صاحب!
سلامونه او نیکی هیلی وړاندی کوم.
د ستاسود یادونې ځخه مننه کوم، ما د چا د توهین په موخه ځه نه دی لیکلی، دده په اړه چی ګویا ایران د افغانستان سره کډه ژبه درلوده، زه او اکثریت افغانان دده سره توافق نلری، تاریخی مشترکات دا مانا نه ورکوی.
بیا هم ستاسو هر یو ځخه مننه کوم چی د هغوی ځخه مو نمایندګی کړی، تاسو او ټولو هغه کسانو چی په وطنی مینه د ګران هیواد افغانستان د پاره کار کوی په ډیر درناوی وایم چی مباحثه او عقلانی بحثونه تصادم نه دی.
په درنښت امان الله


اسم: غورزنګ   محل سکونت: .    تاریخ: 07.01.2011

سلام خانه وروره ته دی ژوندی وي هرځه چه دی لیکلی دې ټول رښتیا دې متاسفانه چه زمونږ دځینو افغانانو لویه نیمګړتیا همدغه خبره ده چه ددی په ځای چه دلیکوال لیکنه تحلیل او ارزیابی کړې مستقیما دلیکوال په شخصیت او هویت باندی اعتراض کوې او په یوه نامه اوبل نامه غواړو هغه تجرید او بد نام کړې او خپل ځان ونوروته غټ معرفی کړې،ډیر وخت وړاندي دامان اله په ځیر یوه بل افغان هم پر ځینو افغانانو داسی بیځایه تورونه لګول او په هره بريشنا پاڼه کی یی زمونږ غوږونه کاڼه کړې وو او دابه یی ویل نن می په دی رادیو اوپروند می په هغه تلویزیون کی داسی وویل، ولی ستا په همت او لوړ احساس دهغه کاذبه چهره او اهداف خلګوته افشاه شول اوس زمونږ غوږونه شکر ارام شول او هغه په خپله اشتباه پوه شو خدای دي وکړې چه امان اله هم په خپلو تیر وتونو باندی پوه شې او ستا خوږې خبرې او نصحت په پام کی ونیسی او دنورو له توهین ځخه لاس په سر شې.


اسم: walidtarzi   محل سکونت: Ieran    تاریخ: 07.01.2011

ناله ، فغان ، صدای تعداد کثير از افغانهای باعزت ، وطن پرست در اروپا عنوانی سايت و پورتال محبوب و ملی افغان جرمن ، اساطير قلم ، دانش ، علميت و شخصيت های ملی و ولسی کشور تقديم است.
از بد ايجاد و گشايش سايت مزدور ، مشکوک ، سوالبرانگيز [ کابل پرس ] دايمأ برضد وحدت ، وفاق ، همبستگی ، اخوت ، برابری مليت های خورد وبزرگ افغانستان نشرات داشته طبق دستور استخبارات ايران و گروپ های شکست خورده ماويستی عليه تمام رهبران عالی قدر چون ميرويس خان نيکه ، احمد شا بابای کبير ، شاه اشرف هوتک ، شاه محمود هوتک ، وزير محمد اکبر خان ، غازی محمد ايوب خان ميوتد ، ملال غازی و شاه غازی امان الله خان دشنام فرستاده با کليمات زشت انها را توهين نموده و لبه تيغ انها بر ضد پشتون ها بوده به آدرس تمام مليت بزرگ ، شجاع وطن پرست و حافظين تماميت ارضی دشنام رکيک ناموس فرستاده . و از مدتی با تلاش پولی احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود گروپ از اوباشان به شمول درويش دريادلی بنام روشن در سايت کابل پرس وظيفه دارند . هر نويسنده شــهير ، پويا ، محبوب واقعت نگار از جمله استاد عظم سيستانی ، استاد تره کی ، خانم دانشمند نظام . اقای نوری ، انوری ، عباسی ، استاد عبدالرحيم . استاد جهانی و ديگران مطلب را نشر نمايند اين خفاشان به جان موصوف افتاده نوشته او را نقد گونه مورد نکوهش ، سرزنش ، تحقير قرار داده و بعدأ به آدرس خانواده ، شخصيت ، اهليت اين استادان با شعار نابود باد افغانستان ما افغان نيستيم افغانستان بايد تجزيه گردد به دشنام دادن ، ناسزا گفتن پرداخته . بنده
بنا بر معلومات دقيق از قاچاقبری آدم ها توسط خانم فرشته حضرتی خواهر زن احمد ولی مســـــعود چند جمله نگاشته که يک باره خلاف تمام قوانين مطبوعاتی ، ژورناليستک با دشنام ، هتک ناموس به جانم افتاده و مرتبه دوم با دفاع از استاد عظم سيستانی که شخصيت بزرگ شان مورد توهين قرار گرفته بود پرداخته اين سگ های شورای سنگ فروشان به تحريک احمدولی مسعود و گر دانندگان سايت های ( پندار ) و ( خاوران ) برسرم ريخته از فرستادن هرگونه دشنام دريغ نکرده به آدرس بزرگان تاريخ ما نيز دشنام دادند .
فرشــــــــــته حضرتی به اصطلاح [ نويســــــــنده ؟؟!! ] به کمک احمدولی مسعود ، احمد ضيا رهين گرداننده سايت خاوران مقيم سويدن در کابل با سفارت سويدن مقيم کابل روابط غير مجاز و مخفی را ايجاد در ماه به تعداد بيست ويزا کشور سويدن و شنگ را اخذ با همکاری مافيای شورای نظار افراد را که به ويزا ضرورت دارند تدارک به مبلغ
[ 20000دالر به فروش رسانيده تا هم اکنون به تعداد 40 افغان با ويزای قانونی داخل شنگنگ گرديده از جمله تاکنون 4 تن انها به سويدن تقاضای پناهندگی نموده و اين متقاضيان اظهار ميدارند اگر پناهندگی انها رد گردد خانم فرشته را افشا ميسازند و بنده قبل از انها خانم فرشته را افشا ساختم و هم اکنون مسوولين سويدن و پوليس بين المللی انتر پول دنبال مدارک بيشتر افتاده در زمينه گرداننده سايت [ پندار ] بنام عظيم بابک پسر خاله ببرک کارمل و عبدالوکيل وزير خارجه و داماد جنرال گل آغا معاون شورای آدمکشان ببرک کارمل و يکی از کادر های رهبری حزب بنام [ حزب جديد کاغذ پيچ ] که توسط برادر شرابی ببرک کارمل بنام [ زلمی دامون ] ايجاد گرديده بود امروز توسط پوليس انترپول به جرم قاچاق انسان دستگير گرديده است .
اساطير محترم قلم بدست لطفأ با پوياگری و علميت که داريد در مسدود ساختن و يا مجازات سايت کابل پرس به جرم توهين به مقدسات ملی و رد يابی عناصر دشنام زن هريک مزاری ، گوربز عطاخيل ، روشن ، بابک روشن ضمير ، هاشمی ، خان اصيل ، درويش دريا دلی ، بايد به اشد مجازات محکوم شوند تشکر . وليد طرزی


اسم: شامحمود مستمند   محل سکونت: المان    تاریخ: 06.01.2011

درود فراوان به نویسنده با احساس شاه محمود حصین
با خواندن نوشته تان تحت عنوان چهره ها و تلاشها، باید اعتراف کرد که واقعا نوشته تان با احساس خاص در شرایط خاص میهنی نه تنها قابل ستایش بوده بلکه قابل تقدیر نیز است زیراکه مطابق شرایط خاص میهنی شما عیله دشمنان سوکند خورده میهن قد علم نموده و تضرع خاص اجنتهای حلقه بگوش پنجابی را با الفاظ خاص که درد دل هر افغان ضد جنگ و ضد پنجاب را تداوی مینماید به ادرس وطنفروشان حرفوی و مادرزاد ارزانی نموده ،و دین تانرا بخاطر مادروطن ادا نموده وبرایت از صمیم قلب مبارک باد گفته و پیروزیهای هرچه بیشتر را درین راه مقدس برایتان ارزو مینمایم
با حرمت


اسم: سلام خان   محل سکونت: .    تاریخ: 06.01.2011

محترم امان اله ته سلامونه:راځې چی دافغان جرمن آنلاین دقدرمنو کارکونکو له پراخې حوصلې او ښه سلوک ځخه چی دټولو افغانانو په باب همیشه یو واحد نظر لرې غلطه ګټه پورته نه کړو،اوهم ددی لاری دیوه اوبل دتوهین او تحقیر باعث ونه ګر ځیږو،نظر ځرګندول دهر چاه حق دي،ولی نظر باید دیوه لیکوال دلیکنی په باب وی نه دهغه دشخصیت دتوهین په هکله،زه دمحترم حصین اویا ښاغلی سیستانی صاحب سره کوم خاص روابط اوشناخت نه لرم،ولی ددې لیکنی همیشه ګورم او زما له نظره دهغوی په لیکنو کی داسی څه نه ګورم چی هغه دی دومره داعتراض وړوي لکه چی ښاغلي امان اله دهغوی دلیکونو پرځای دهغوي پر شخصیت باندی له حقیقته لیری نیوکی کړی دې،دنوموړي دغه بیځایه اعتراضونه دتیرو ناوړو شرایطو دعقدودتر سره کولو په معنا بولم،چی لازمه ده نور مونږ ټول افغانان دهغو زړو عقدو سره خدای په امانی وکړو او دعبرت درس ور ځینی واخلو، یوه اوبل ته ددوستی لاسونه اوږده او داخلاص غیږي خلاصی کړو،او دخارجی مداخله ګرو استخباراتو دابهانه چی دخپلو شخصی ګټو په خاطر غواړی افغانان دمختلفو نومونو په اساس سره جلا اوپه خپلو منځو کی وجنګوې له منځه لیرې کړو،که چیری دښاغلی امان اله او ځینو نورو زړی بابولالی په نظر کی ونیولي شي په هغه صورت کی دافغانستان په ۳۵ کلنه غمیزه کی هیځ افغان خصوصا روشنفکران دشاغلی امان اله او زما په شمول بیطرفه نه ګڼل کیږي حتمی اوضروری په یوه نامه او بل نامه دیوي او بلی ډلی سره دتړاو په توردافغانستان دعامو خلګو له نظره متهم ګڼل کیږې او هری ډلی په خپل نوبت دافغانستان خلګ دمشکل سره مخامخ کړې دې،چی نور داکار باید ونه شي.


اسم: قیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 04.01.2011

ګرانو دافغان جرمن دپورتال چلونکو او مسؤلینوته!
سلامونه قبول کړي اُمیدچي تاسي خپل هغه څه ته توجووکړي چي ستاسي اصول اوکړنلاره ده.تر کومه ځایه چي ما ستاسي په باب په نور ورځ پاڼو کښي څه لوستل اوتاسي د(افغان ملیتیانو) یا متعصب پښتنو په نوم معرفي پیژني خداي وکړي چي داخبره درواغ وي.خوداهله درواغ ثابتیداسي چي ستاسي کړني داوښیئ.بل تاسي سیاسي توازون مرعات کړي.زه کله ناکله داسي څه ستاسي په نظریاتي پاڼه کي ګورم چي علاوه دپښتنوپر مخالیفینو،پر پښتنو ،پر ساسي حزبونو،پراشخاصو باندي لفظي تعروزنه،بد ویل کیږي تاسي هغوي ته دچاپ اونشر اجازه ورکړیده.خو که د(افغاملت) دګوند یا حادي صاصب اونور درغلیوته ایشاره پکښی وي هغه نه نشرکوی.دا دیوي بیطرفه نشريې مفهوم خرابه وي.په درنښت


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 04.01.2011

د محترم شامحمود حصین د پام وړ!
اسلامی بنسټپالو په حقیقت کی د افغانستان د پرمختیګ دښمنان دی، خو ستاسو لیکنی د پخوا په شان یو جانبه او د افغانستان په ګټه نه دی.
څکه تاسو یو بیطرف شخص نه یاست، زمونږ خلک د k G B , ISI
او د ایران د ناولی ارمان مزدوران او اجیران د افغانانو د اکثریت په نظر د یوی سکی دوه مخه ګڼل کیږی.
نورمحمد تره کی، امین، کارمل، زرغون، نجیب د روسانو اجیران او نوکران، ربانی، سیاف، مسعود، ګلبیدین ،مزاری،د پاکستان او ایران اجیران، ټولو دا ډلې د افغانستان له فرهنګ، عقایدو او دودونو سره په ښکاره په دښمنی کی واقع وو او دی.
تاسو چی د زرغون ګروپ پوری تړاو لری ایا د روسانو د یرغل په وخت او یا اوس کومه لیکنه لری چی د میلونو افغانانو د وژنی مسولیت د چا په غاړه دی؟ ایا تاسو د کارمل او د زرغون ګروپ د اتیلاف نتیجه په اړه کومه لیکنه لری؟ بس کړی دا وطن خپل وراثان لری تاسو ددی هیواد دوستان نه یاست.
دا هر ځه د کومی شو؟
په وطنی مینه
امان الله


اسم: اسدميوند   محل سکونت: روسيه    تاریخ: 01.01.2011

هزاران سپاس از محترم داكتر اكرم عثمان كه چهره واقيعى سپهسالار آنزمان و نويسنده (كوچه ما)را به مردم رنجديده ما معرفى نموده، شخصيت و كارنامه هاى او را مورد بحث قرار داده كه چنين نبشته ها در نوشتن تاريخ واقيعى كشور ما موثر ميباشد چون در آن حقيقت نهفته است.


اسم: سرفراز   محل سکونت: کشک هرات    تاریخ: 01.01.2011

حالا که نوشته داکتر صاحب اکرم عثمان را بج.اب داکتر خاکستر خواندم بسیار متأثر شدم. زیرا دشنام دادن و جرت و فرت کردن را نویسنده هایی به کار می برند که از عفت قلم بسیار فاصله دارند. آدم حیران می ماند که چرا در پاسخ ده ها سوال و تردیدی که ناقد در کوچه ما در مورد کتابش به جا یا بیجا کرده است، خاموشی اختیار کرده و مانند پیر زنان، وی را دعای بد می کند.


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 30.12.2010

قابل توجه محترم سیستانی!
احترامآ نګاشته می شود اینکه،در نوشته اخیر تان تحت عنوان اطلس تاریخی... چنین به رشته تحریر در آورده اید
(این همه غلط و ناقص است و اصل واقعیت انست که افغانستان امروزی، ایران، آسیای میانه و قسمت شمال غربی هندوستان تاریخ مشترکی سپری نموده اند، این مردم فرهنګ، کلتور و زبان مشترکی داشتند و سالها و قرن ها قبل از پراګنده شدن و مهاجرت شان در یک منطقه زیست کرده اند و به یک زبان سخن ګفته اند)
من به این نوشتار تان موافق نستم به دلایل اینکه شما از زبان مشترک با ایران نام برده اید هر چند شما تاریخ نویس بوده اید و لیکن از ان زبان مشترک نام نبرده اید و این خود یک سوال است؟
ما با ایران و هند و دیګران بدون شک ګاهی تاریخ مشترک داشته ایم و لیکن زبان مشترک ما از قدیم با ایران نداشتیم اګر از زبان زند، سنکسګریت و غیره بګذریم و از زبان دری یادآور شویم مطابق اسناد و تاریخ در زمانی که مردم کشور ما با دری تکلم میکردند در ایران پهلوی و عربی مروج بود و بعدا همانګونه که زبان دری روز به روز ګسترش یافته و مردم پهلوی زبان خود را نیازمند به فراګیری زبان دری می دانستند که در این عرصه متوان از فرهنګ بنام( ابوحفص سغدی)که مردم ایران ازمطالبی از این فرهنګ دری که در هند نوشته شده اخذ کرده و جزو زبان خود که همانا فارسی است در آورده اند و این آغاز فرهنګ نویسی دری در قرن پنجم بود که در قرن ۱۳ روز به روز زبان دری به درجه کمال خود نزدیک شده و در نواحی مختلف ایران ګسترش و انتشار یافته است.
این رسالت تاریخ نویسان است که بتوانند فرهنګ جدید دری را بوجود آورند.
و لیکن به تأسف شما از عوض کلمه دری از فارسی استفاده نموده اید و این هم درست نبوده است.
از قلم شما نوشتاری مانند اینکه ګویا ما ګاهی زبان مشترک با ایران داشتیم درست نیست.
قبل از اردشیر در ایران به مدت ۴۰۰ سال حاکمیت اشاګانی ها که در کتاب تاریخ ظفر کاخیل این مردم پشتون یاد شده است مردم ایران صحرا نشین بودند و تاریخ را جعل نموده اند.
به احترام


اسم: امان الله   محل سکونت: ایالات متحده امریکا    تاریخ: 30.12.2010

سلام به همه
در روزها که روز سیاه ۶ جدی را به عقب ګذاشتیم،و از جنایات این مزدوران در این سایت ویدیوی به نمایش ګذاشته شده که همه ملت به این ادمکشان و عاملین کشتار دسته جمعی نفرین می فرستند و لیکن به تاسف در این سایت که نسبتآ نشریه خوبی محسوب می شود اعلامیه حزب فرا ګیر ملی دیده می شود که باید ګفت این حزب از طرفدارن ببرک بوده در این روزها به حزب متحد ملی علومی که ان هم از جناح کارمل بوده در مباحثه قرار دارند که یک حزب با هم ایجاد نمایند، اینکه این هر دو ګروپ امتحان خود را داده اند و در نزد مردم افغانستان تاریخ خوبی ندارند و باید در رسانه های که ادعا ملی بودن دارند همچو اعلامیه ها به معنی پاشیدن نمک به زخم های مردم که هنوز التیام نیافته بوده می تواند.مردم و خصوصآ جوانان کشور دقت نمایند و به ادمکشان بی رحم و بی عاطفه باور نکنند.
به احترام امان الله


اسم: نجیبه قانع    محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 29.12.2010

نوشته های اخیر داکتر صاحب اکرم عثمان را خواندم - راستش برایم خیلی سخت تمام شد
داکتر صاحب از محدود نویسنده هایی بودند که به ایشان زیاد حساب میکردم و همواره میخواستم نظریات شانرا ا در موارد مختلف با همان زبان شیوایی که دارند بشنوم و بخوانم
معلوم میشود که بیماری ساری حساسیت داشتن با انتقاد، ایشان را نیز فرا ګرفته است
هر کسی حرفی در باره شان بنویسد برافروخته میشوند و حتی تا سرحد (جرت) ګفتن پیش میرود و نوشته های شان چهره دشنام نامه ها ایر ګرفته است که تا حال فکر میکردم داکتر صاحب از آن ګونه نوشته ها بسیار فاصله دارندا
نویسنده و متفکر خوبی خوبی بود


اسم: سلام خان   محل سکونت: .    تاریخ: 29.12.2010

محترم مستمند صاحب: ترهرڅه لمړی زما سلامونه خپل ډیر درانه حضور ته ومني ،ستاسی دپوره سلامتیا په هیله یم،چون زه لاتراوسه لیکوال ځه چی لیکوال ته نژدی کس هم ځان نه ګڼم،زما په خبره یقین او باور وکړي چه زه همدا اوس دلیکوالی دفن دزده کړی په حال کی یم،او په دی لاره کی می ډیر شیان ستا په شانی دهیواددډیرو درنو لیکو الانو دلیکنو ځیني اوخصوصا دافغان جرمن ان لاین دپورتال دمحترمو او قدرمنو کارکونکو دښو رهنمایی ګانو ځخه زده کړي دي او زه ورځینی دیوه افغان په صفت کورودانی کوم،او ډیر خوشحاله کیږم چی څوک ماته نیکه رهنمایی وکړي.
محترم مستمند صاحب:دا ډیر ه ښه خبره ده چی زما هغه مضمون اوس هم شته ما هیڅکله هم وتاته خدای ناخواسته دګوډاګی خطاب نه دی کړي،دا نه یوازی ستا په باب چی زه ډیر احترام درته لرم بلکی په هيځ افغان باندی زه داسي له حقیقت ځخه لیری او بی صلاحیته په پټو سترګو تور نه لګوم.اونه په څوک داډول ځرګندونی ما باندی ثابیتی کړي.
مستمند صاحب محترم:زه یوځل بیا هم وایم چی باور وکړه نه دداکتر سپنتاسره او نه هم دښاغلي کرزی صاحب اویا نورو غټانو صاحبانو سره ارتباط لرم او نه هم شکر الحمد الله تر اوسه کوم ضرورت ورته لرم ولی زه فقط اوفقط یوه شي ته معتقد یم چی هغه دافغانیت احساس او دافغانستان دحیثیت او اعتبار خبره ده چی باید په نظر کی ونیوله شي،ته پوهیږي چی زما ددغه نظره ځخه ځینی په زړه تور او دکینی اوبغض ځخه ډک اشخااص همیشه غلط تعبیر او فکر کوي ،دداکتر صاحب سپنتا هغه لیکنه هغه وخت ما دسپیني ماڼی دځینو مفاماتو دځرګندونو په مفابل کی ډیره مهمه او باارزشه وګڼله او کوم وخت چی ما ستا لیکنه ولوستله باور وکړي چی زما لږ ګیله ستا ځخه په زړه کی را غله او دامی له ځانه سره وویل چی ولی مونږ افغانان لاهم له تیرو ترخو تجربو ځخه دعبرت در س نه اخلو او تر کومه به دیوه اوبل پرضد لیکنی او تبصیری کوو ددی پرځای چی فاصلی له منځه لیری کړو او سره نژدی شو لاهم دیوه اوبل پر ضد وناوړه اختلافاتو ته لمن وهو او دیوه اوبل په بد ویلو نه مړیږو.
ما کوم غلط تور او توهین پرتا نه دي لګولی او که ته تنها زما په هغه یوه خبره چی روسی مشاورین ستا تر ځنګ هم ناست وو خفه شوي یی زه ستا ځخه په ډیر احترام بخښنه غواړم هیله لرم دهغی ګوستاخی په هکله زما معذرت قبول کړي.


اسم: شامحمود مستمند   محل سکونت: المان    تاریخ: 29.12.2010

ډیر پیاوړی او تکړه لیکوال ګران ورور سلام خان ته دزړه له کومی احترامات او نیکی هیلی وړاندی کوم
ستاسی مضمون :له ډیرو اضافی ځرګندونو اونظرونو څخه یو عملی اقدام بهتر دې
د زیات او ناولی مصروفیت په وجه ناوخته ولوست چه په هغه کی تاسی لیکلی دی چه:
که چیری ماته معلومات نه وی دمحترم مستمندی صاحب ځخه هیله کوم چی ماته یی را په ګوته کړي ،تر کومه ځایه چی زه خبر یم شاه محمود مستمندی صاحب کوم وخت چی روسان دافغانستان په ټولو ملکی او نظامی ادارو باندی مسلط ول او مستمندی صاحب تر ځنګ به همیشه یو روسی مشاور ناست ؤ ایا ده دروسی مشاور له اجازی پرته کولای شول چی کوم کار اجرا کړي؟، زه دداکتر صاحب سپنتا سره هیځ نوع شناخت او ارتباط هم نه لرم او نه هم زما صفت ته نو موړی کوم خاص ضرورت لری ولی زه دیوه افغان په صفت وګران ملګری مستمندی صاحب ته فقط دا ویل غواړم چی را ځه نور بس ده باید له دی بیځایه غرور،شخصیت فرستی، کرکی،نفرت ،تعصب،او ځان غو ښتنی ځخه صرف نظر وکړو او بیله له کومه تعصبه وښو ته ښه او بدو ته د بد ویلو جواب ور کړو ولو دهر چا په باب وی که هغه د ډیرو نژدی دوستانو او مربوطو ډلو ځخه هم وي زمونږ قضاوت باید دټولو په باب عادلانه او دهرنوع تعصب ځخه پاک وي،محترم مستمند صاحب دداکتر سپنتا لیکنی ته په عین حال کی دشمالی ټلوالی سره ارتباط ور کړي دی زه نه پوهیږم چی دشمالی ټلوالی سره دښاغلی سپنتا دلیکنی تړاو د ځه په خاطردې؟

اول داچه تاسی باید هغه وخت زما په باب قضاوت کړی وای چه زما او زما د وطنپالنی د پاکی مبارزی په هکله مو معلومات درلودای نو بیا دی کولای شوای چه ماته د ګوډاګی خطاب وکړی او مابه هم د یوه ګوډاګی په صفت غوږونه کاڼه اچولی وای او ځواب ته به می ضرورت نه پیداکړی.په هرصورت وایی ماهی چه له اوبو هر وخت وکاږی تازه وی .نوکه ددی امکان لری چه زما په باب معلوات ترلاسه کړی نو یاد کندهار د طلوع دفتر ته یا د نیویارک دایمی نماینده ګی سره تماس ونیسی ترڅو چه دا معلومات تاسو تر لاسه کړی چه زه د داکتر سپنتا پشان ډارن دیپلومات نه وم چه له دشمن سره می په شپ شپ خبری او مقابله کوله بلکه زه هغه دیپلومات وم چه د نیو یارک له جهانی تریبیون څخه می د لومړی ځل لپاره په ۱۹۸۴ کی د شوروی برعلګر پوڅ د تلو غږ او د نړیوالی ټولنی په ذزیعه د پاکستان له خاور ی د تجاوز د نه کولو د ګرانتی مطلب په ډیر صراحت د لهجی سره پورته کړ، نه په شپ شپ سره لکه ستا داکتر سپنتا.او د نړی والی ټولنی نه می وغوشتل چه د شوروی پوځونه د پاکستان له خاوری څخه د تجاوز د دفع او طرد لپاره را بلل شویدی نو که چیری جهانی ټولنه د پاکستان له خاوری د نه تجاوز ګرانتی راکړی ،نو زه به د افغانستان د نماینده په صفت چه په سیاسی کمیټه کی استازیتوب کاوه،د شوروی د قواوو د وتلو ګرانتی وکړم.داوه زما د بیانیی متن چه تاسی کولاشی چه نن هم هغه د طنین صاحب څخه تر لاسه کړی.او با داچه ما څنګه په همهغه مرحله کی د وطن له ګټو څخه دفاع کړی زیاوتو توضیحاتو ته ضرورت نشته نو که غواړی چه پوه شی نو په نیو یارک همدا سبا اوازه خپره کړه چه مستمند بیا په نماینده ګی مقرر شوی دی،نو بیا د پاکستان ،انګلستان او امریکا د نماینده ګانو رنګو ته ځیر شه او د هغو په ټنده او ځیره کی به زما د وطن پرستی معلومات ترلاسه کړی .او که له خدایداد بشرمل سره تماس ونبسی چه پدی مورد معلومات درکړی چه کله زه لدی بیانیی وروسته کابل ته راوغوشتل شوم او پدی موضوع می د کارمل له ورور محمود بریالی سره د شوروی د قواوو د وتلو په سر خبری کولی او بریالی راته وویل چه:
حتی رفیق کارمل حق ندارد که چنین بیانیه بدهد که خروج قوای شوروی از افغانستان را اعلام نماید.تو چه کاره استی؟من جواب دادم که من فعلآ نماینده مردم افغانستان در کمیته سیاسی ملل متحد هستم. نه نماینده کارمل در ملل متحد.
نو پدی وخت کی ما ورڅخه پوشتنه وکړه چه :پس این مطلب واضح شد که این تجاوز است ،نه کمک انتر ناسیو نالیستی و نجات کشور؟
فکر کوم چه هغه متل دی وایی مشت نمونه خروار.زما په مورد دغه لنډ معلومات کفایت کوی.اما داچه زه د پخوانی حاکم ګوند غړی وم نو باید جنایتکار وم .دانو اوس ته راته ووایه چه دا کوم علمی او منطقی قضاوت دی؟ایا د امین له جنایتکار ګوند سره جهادیانو مقابله وکړه؟که او اصلی وطن پرستانو چه وطن ته د خدمت هوډ یی کړی وه؟ایا د تڼی او حکمتیار له انسان وژونکو بانډونو سره د هغوی له کودتاوو سره تاسی مبارزه وکړه او که همدی وطن پرستانو؟
او بلاخره :
دکارمل ـ مسعود د جنایتکاروبانډونو سره چه د ملی روغی جوړی،د ملی حاکمیت او ځمکنی تمامیت پرضد یی کودتا وکړه جهادیانو مقابله وکړه او که بیاهم همدی وطن پرستانو چه هوډ من ول؟او ایا ستاسی اسلامی انقلاب واقعآ اسلامی انقلاب وه او که د کارمل او مسعود خونړی کودتا؟
ایا تاسی ددی مثال راکولاشی چه کوم جهادی رهبر د وطن د سولی ،ارامی،ملی استقلال او ځمکنی بشپړتیا په خاطر حد اقل چوکی له لاسه ورکړی وی پاته خو شه سر او مال ویا هم عیال؟
ایا د پرونی حاکم ګوند د کوم غړی په ادرس د کوم بانک سند چه میلیاردر او یا میلیونر وی اویا هم په دوبی او شیر چور کی په لسهاوو بنګلی ولری تاسی او یا کوم بل وطندار لری چه هغه نشر کړی ترڅو زه او یا زما پشان نور وطن دوستان خجالت وباسو؟
ایا د امین ، تڼی ، کارمل او عظیمی ،دوستم او نورو د قدرت لیونیانو د قتل مسوولیت هغوی لری چه تراوسه له جهادیانو سره په شورای کی ناست دی او که زما پشان وطن دوستان چه دیوی ګولی ډوډی لپاره دورځی حد اقل لس واره توهین او تحقیر کیږم؟
که مهربانی وکړی او زما سوالو ته ځواب راکړی . نور نو یار زنده او صحبت باقی.


اسم: شیرمحمد اندرابی   محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 28.12.2010

سلام به دست اندر کاران سایت افغان جرمن انلاین!
من هم روز سیاه ۶ جدی را که روز اشغال افغانستان است، به نوبت خود محکوم مینمایم، ولی به این نظر هستم که عاملین اصلی آن باید شناخته شوند و به جزای اعمال شان رسانیده شود.
نه باید تمام دو صد هزار اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان مورد توهین و تحقیر قرار ګیرد.
قراریکه همه افغانها صاحب نظر و اګاهی دارند که آغاز کودتا امر خود سرانه حفیظ اله امین و اعضای ګروپ مربوطه شان بود و اضافه از نصف اعضای حزب (خلقی و پرچمی) خلاف چنین عمل نظامی او بوده و نه هم شرایط آن را مساعد می دیدند.
همچنان اسناد معتبر موجود است که قبل از ۶جدی ۱۱بار نور محمد تره کی و حفیظ اله امین از شوروی ها مستقیما بخاطر مداخله نظامی شان دعوت بعمل آورده بودند و یک تعداد قطعات نظامی شان قبل از قبل وارد کابل شده بود، شاخۀ پرچم تحت رهبری ببرک کارمل تا آخرین لحظه ها هم تاکید میکرد که سردار مخمد داود خان نه باید کشته شود و زنده ماندن شان را به نفع آینده افغانستان می دانیستند.
در این پورتال که من امروز مضامین یک تعداد دوستان را مطالعه کردم معلوم میشود که یا اعضای بخش خلقی هستند و یا هم از حقیقت چشم پوشی کرده اند، زیرا بخش پرچمی هارا نسبت به خلقی ها زیاتر زیر فشار قرار داده اند.
از مطالعه مضمون یک افغان در همین پورتال چنین معلوم میشود که موصوف ار بسیار مجبوریت و فشار زیاد وادار به نوشتن چنین مضمون بی وزن و بی قافیه شده باشد و به طرفداری وزارت داخله آن زمان که قرار ګاه اصلی قوماندانان صبحدم هفت ثور ۱۳۵۷ بوده سخن ګفته است. و علیه امنیت دولتی و داکتر نجیب اله از حقیقت به دور قضاوت کرده است.
در حالیکه داکتر نجیب اله بود که روز ۶ جدی را روز سیاه و روز خروج قطعات نظامی شوروی( ۲۶حوت) از افغانستان را روز نجات افغانستان برای اولین بار درج تاریخ افغانستان نموده است.
در همین را مقام بلند مرتبه شهادت را نیز کمایی کرد.


اسم: امان الله    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 26.12.2010

سلام به همه
قابل توجه کارکنان این سایت
ببنید شما مانند خلقیها و پرچمی ها سانسور می کنید و به ازادی بیان عقیده ندارید فکر می کنم شما هم مانند ګروهای یاد شده که بدون شک در شما جا دارد رفتار و کردار دارید و کسانیکه چاپلوسی می کنند و یا کسانیکه به مرض قوم ګرایی مبتلا اند شما دوست داریش هستید و بنام اقوام و تحت لوا قوم غیور پشتون خود را پنهان کرده اید و در اصل در ضدیت با پشتونها مانند سیستانی و دیګران اقوام را علیه پشتونها تحریک می کنید و من در شرایط که ایجاد نماید توطئه های قومی که از طرف سایت خبری شما غرض مغشوش کردن اذهان مردم در جریان است بالای ان کار خواهم کرد من می خواستم به تدریج در اصلاح این سایت نوشتاری داشته باشم لیکن دیده شد که شما که هر یک تان شناخته شده هستید در اینده در افغانستان جای ندارید.
من نه شورای نظاری و نی افغان ملتی هستم و لیکن در قبال مردم خود مسؤولیت و ... دارم و به چند نفر محدودی که بشما مانده آنرا هم از دست می دهید.این یک توصیه دوستانه به هر یک شما است که در قبال مردم تان احساس مسؤولیت کنید.
من می دانم که نوشته من درج سایت نخواهد شد و صرف یک توصیه است و باید قبول کنید که اشتباه می کنید فرق بین شما و کابل سایت و دیګران دیده نمی شود و همین شما و امثال تان مسؤولیت تفرقه قومی را در اینده بدوش دارید.
ښه به وی چی په څیر سره د لیک څواب راته ولیږی، پښتون د څمکی په سر لوی ملت دی چی لرغونی تاریخ یی نه باید چی هیر کړی شي که چیری د افغانستان د سیاست په اوسنی څانګړتیاوی باندی پوه شی نو و به لیکي چی اوس د زغم وخت دی. تاسو د نورو نشراتو و ښګنڅلو ته مه ګوری خپل مستقبل ته درناوی وکړی.
په درنښت امان الله


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 26.12.2010

سلام به همه
قابل توچه افغان جرمن انلاین!
در مورد اتحادشوروی سابق باید ګفت که تحت نام انترناسیونالیستی و از استفاده از این نام وحشیانه مردم بی ګناه ما را قتل عام کردند.
اینکه غوث جانباز از همکاران شماست در مورد روسهاانچیزی را ترجمه می کنند که بالای زخم های مردم نمک می پاشند.
توجه نماید (قبلا اتحاد شوروی اسبق در افغانستان دین انتر ناسیونالیستس خود را ادا میکرد مطابق متن روسی و اینکه اشخاص را بنام قوم یاد کردند جفا به مردم و کشور است.
مردم ما به همچو چیزهای اضافی ضرورت ندارند اګر از محترم جانباز سوال شودکه نفع این ترجمه در چیست؟
امان الله


اسم: کاندیدا کادمیسین سیستانی    محل سکونت: سویدن    تاریخ: 23.12.2010

نامه ها و فرامین شاه امان الله، اسناد جعلی نیستند


اسم: عبدالقیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 21.12.2010

وښاغلي سیستاني ته سلام.
تاسي دي خداي تعالي راته ژوندي لري.رښتیا ستاسي پوهه دتاریخ په باب دقدروړده.خودیوه وطندار په حیث دیوکشر په حیث غواړم درته ولیکم چي ددوستي روحیه دي په لیکونو کښي پیاوړي کړه.هر پوښتنه کوي او هر انتقاد لرونکي ددښمن په قطار یا لیکو کښي مه دروي.زه ډیر سواد نلرم خو دونه پوهیږم چي ددي بد بختو حکومتو دغفلت نتیجه و،چي نه مو تاریخ روښانه دي ،نه مو پوهه دي کمال ته رسیدلي ده چي اوس دسم اوناسم تر منځ په حوصله سره قضاوت وکړو.دخبرو اولیکنو پروخت موهم احساسات راباندي غالب شي.تر ټولو ښه لاره داده چي ستاسي په شان دتاریخ استادان (افغانان) په کډه دیو روښانه تاریخ لیکلونه زړه ښه کړي.مشکلات به ولري،مشکلات به وویني اما نتجه به يې حتمي ښه اوګټه به يې زیاته وی.تر څو پر یو روښانه تاریخ لیکلو کارونشي په یوه مقاله او دومقالو لیکلوپرابلمونه نشي حل کیداي. په دغه موجودو لیکل سوو تاریخو ( هندوانو،پاکستانیانو ،انګریزانو او افغانانو) چي لیکلي .یوي خبري ته هم دټولو جواب یو شانته ندي . نوځکه لوستونکي دهري پيښي په باب دهغه لوستلي کتاب له مخي قضاوت کوي . نوځکه مي ستاسي غوندي عالمانو څخه داهیله ده چي دتاریخ لیکلو ته په ګډه زړه ښه کړي .نور ډیر مخته درسره نه ځم بیا هم بخښه غواړم چي تاسي مي نا آرام کړی یاست.قیوم


اسم: ادمین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 21.12.2010

افغان جرمن آنلاین به اطلاع علاقمندان گرامی می رساند که ایجاد ستون دید گاه ها برای این منظور در نظر گرفته شده است تامطالعه کنندگان نظر خود را صرف در مورد مضامین نشره شده بنگارند که برای AGO یک نوع برداشت یا (feedback)تلقی می گردد. متأسفانه دیده می شود که بعضی از علاقمندان مسایل شخصی خویش را در میان گذاشته موضوع را به جر و بحث های غیر مطلوب می کشانند. یک بار دیگر احترامانه تذکر داده می شود که منبعد از نشر نظریاتیکه خارج از چوکات مضامین نشر شده باشد جدا ً خود داری گردد.


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 21.12.2010

بجواب محترم عبدالقیوم از امریکا

برادر ما در سطر اول نظرخود توصیه میکند که پشتونها باید به اختلافات درونی خود خاتمه بدهند که این به ضرر شان است. ولی در سطر دوم نوشتۀ خود، مسایل تفرقه افگنی را که از سوی خراسان خواهان وافغانستانی پسندان مطرح میگردد، نشخوار میکند.

اول میخواهم به عرض این هموطن برسانم که این اسناد را برای بار اول من نشر نکرده ام، بلکه جناب احسان الله مایار آنها را از روی کتابی که تازه در امریکا از سوی یکی از منسوبین خاندان سراج (محترمه داکترمحبوبه سراج رفیق) به نشر رسیده است ، بحیث یک خبرخوش ویک تبصره علمی در پورتال افغان جرمن آنلاین به نشرسپرده بودند. پس سوال اینکه چرا قبل از این در عهد نادرخان وظاهرخان وداودخان وغیره این اسناد به نشر نرسیده ند ویا چرا آنرا به آرشیف ملی نداده اند باید از آنها مطرح کنید نه از من، ولی من حاضرم جواب شما را تا آنجا که به جنگ استقلال واعلیحضرت امان الله خان مربوط میشود بدهم.ضمناً عرض کنم که من هیچگونه پیوند فامیلی با امان الله خان ونادرخان ندارم.
من منحیث شاگرد تاریخ ، هر تئوری وهر تیزسی را که به پیش میکشم ،سعی میکنم مبتنی براسناد وشواهد تاریخی باشد. حال این اسناد وشواهد، چه از آرشیف ملی باشد وچه در موزیم ملی نگهداری شده باشد و یا یک شخص آنرا درنشرات داخلی و یا برونمرزی اشاعه داده باشد، فرقی در اصل مسئله نمیکند. بطورمثال: کتاب رجال ورویداد تاریخی افغانستان تالیف مرحوم کهزاد بیشتر براسنادی استوار است که از طرف خانواده امین الله خان لوگری به موزیم ملی کابل تسلیم داده شده بود. وکتاب افغانستان در عصر اعلیحضرت امان الله خان ،عمدتاً برمبنای اسناد وفرامینی بنایافته است که در زمان اعلیحضرت امان الله خان وپدرش و عصر نادرشاه ومحمدظاهرشاه عنوانی خاندان با نفوذ روحانی حضرات مجددی صادرشده اند ولی خود آن حضرات این اسناد را در عهد امیر حبیب الله خان وامان الله خان ونادرشاه وظاهرشاه به نشر نسپردند وبه ارشیف ملی هم اهدا نکردند ، ولی بالاخره کسی از میان این خاندان بنام فضل غنی مجددی پیدا شد و آن اسناد را از نابودی نجات داد و در پایان کتاب خود در امریکا به نشر سپرد که کار بسیار پرارجی را انجام داده است. هیچکسی حق ندارد از وی بپرسد که این اسناد از طرف کدام کریمنال تخنیک تائید شده است یا خیر؟ استفاده معقول ازاین اسناد کار یک محقق وپژوهشگر تاریخ ومسئولان آرشیف های ملی است، نه کار هرکس. برای اینکه اگر چنین سوالاتی مطرح گردد به این معنی خواهد بود که باید هیچ سندی بدست نشر سپرده نشود. ویا به ارشیف ملی تحویل داده نشود، زیراکه اگر فروشنده یا اهدا کننده چنین اسنادی بداند که گیرنده اسناد او را به کریمنال تخنیک راجع میسازد ومدتها باید او ازاین اداره به آن اداره ته وبالا بدود، اصلاٌ ضرورتی به این سرگردانیها نخواهد داشت وهمان بهتر که از اهدای یا فروش آن صرف نظرکند.

تا آنجایی که من با فرمانها وامضای امیر امان الله خان آشنائی دارم میتوانم بگویم که این اسناد، از جمله فرامین عهد امانی است وهیچکس برای ساختن اسناد جعلی که نه مزدی دارد ونه پاداشی، وقت خودرا تلف نمیکند. بنابرین از این سوال جناب قیوم معلوم میگردد که وی شاید درافغانستان مامور څارنوالی بوده باشد که با اسناد وامضاها وقباله های جعلی واسناد ملکیتهای شخصی سروکار داشته است و برای اثبات اسناد اصلی ازجعلی آن را به کریمنال تحنیک وزارت داخله راجع کرده باشند. فرامین سلطنتی اسناد جعلی شده نمیتوانند، بخصوص که در آن پای منافع اقتصادی نباشد از قبیل اهدای اقطاعات موروثی وتیول مادام العمر وغیره. اسنادی که در آرشیف ملی افغانستان همین اکنون وجود دارند هیچکدام آن از طرف کریمنال تخنیک تثبیت نشده اند. این طرزتفکر از ریشه غلط است که کسی بعد از یک صد سال در خارج از کشوربرخیزد و فرمان سلطنتی را جعل نماید و در آن یک جملۀ کوچک به نفع سپهسالارمحمد نادرخان جابجا نماید، گیریم که کسی چنین بکند ، در آنصورت چرا سراپای نامه را به توصیف وتمجید وقهرمان سازی شخص مورد علاقه پرنکند که صرف یک جمله ویا یک کلمه را در آن اضافه کند و بعد بخواهد آنرا سند برائت کسی قرار بدهد؟

من در این سوالات همان سوء نیتی را می بینم که آقای مژده از قول یک پاکستانی برپیروزی افغانها در جبهه جنوبی خط بطلان کشید وبالاخره به این نتیجه رسید که انگلیسها از روی بزرگواری به افغان های شکست خورده استقلال را تحفه گویا بخشیده اند؟ درحالی که هندوستانیها بیشتر مستحق چنین تحفه یی بودند تا افغانها که دوبار قبل ازاین انگلیسها را از وطن خود بیرون رانده بودند.

اینکه "غبار"وبه تقلید از وی فرهنگ و دراین اواخر "مژده" به حوالۀ یک پاکستانی، میخواهد ثابت نماید که نادرخان در جنگ تل از نزد انگلیسها شکست خورده است، پس هرسه تن ایشان به اضافۀ آقای قیوم به این پرسش ما پاسخ بدهند که چرا انگلیسها حاضر به متارکۀ جنگ گردیدند وشرط گذاشتند که اگرافغانها 20 میل از نقاط متصرفه درجنگ به عقب بروند حاضراند مذاکرات صلح را با جانب افغانی آغاز کنند؟ یک قوت غالب هیچگاهی حاضر به عجز وپیش کردن دست صلح به دشمن شکست خورده نمیشود. اگر پیشنهاد صلح از جانب افغانها صورت میگرفت آنگاه این دلیل که افغانها در هیچ جبهه یی برانگلیسها پیروز نشده اند قابل مکث وحتی قبول بود ولی اکنون که می بینیم انگلیس ها این پیشنهاد را کرده اند و نادرخان هم به امان الله خان از جبهه پکتیا اطمینان میدهد که ما سه چند خاک از دست داده در سمت مشرقی را در جبهه جنوبی تا وزیرستان بدست آورده ایم، واگر از سیصد وشصت رگ انسان یک رگ هم خون غیرت داشته باشد باید این شرط متارکه را(20 میل عقب نشینی از محل تحت تصرف)قبول نکند، دلیلی محکمی است که نادرخان دارای روحیه کاملاً فاتحانه و وطن پرستانه بوده وما هیچ نشانۀ بزدلی وفرار وشکست وی را از این نامه احساس نمیکنیم بلکه به این پی می بریم که وی در جبهات تل ، وانه ، پیوار و وزیرستان به پیشرفت های نایل شده بود و از یک موضع فاتح سخن میزند.در چنین وضعیتی است که انگلیسها مجبورشده بودند تا خود مسئله متارکه جنگ ومذاکره را به جانب افغانی پیشنهاد کنند.

من هرقدر به جنگ استقلال درجبهه جنوبی دقت میکنیم ، تا حصول استقلال در آگست 1919 هیچگونه علایمی دیده نمیشود که در آن نادرخان را طرفدار انگلیسها نشان بدهد، وحتی تا سال 1921 که نادرخان به حیث رئیس تنظیمیه سمت مشرقی اجرای وظیفه میکرد وامیدوار بود که از طرف دولت در رأس هیئت مذاکرات استقلال به هند فرستاده شود، ولی بعد از آنکه هیئت مذاکرات استقلال افغانستان تحت ریاست محمودطرزی وزیر امورخارجه، عازم هندوستان میگردد ونادر خان در رأس این هیئت شامل نمیباشد، احتمال دارد که او از امان الله خان آزرده شده باشد ولی تا این وقت هیچگونه علایمی دیده نمیشود که در آن نادرخان راطرفدار انگلیسها نشان بدهد.

بنایرن من هرعمل وطن پرستانه ئی را که از سوی نادر خان ویا هرافغان دیگری صورت گرفته باشد ، تائید وارج میگذارم. وهرعمل ضد ملی را از سوی هرکسی چه نادرخان باشد چه برادرانش آنرا محکوم میکنم. پس اگر کسی اسناد ومدارکی دال برخیانت جنرال محمدنادرخان درحین جنگ استقلال داشته باشد با جرئت روی کند تا ما هم قانع شویم وبرطرز دید خود تجدید نظرکنیم واگر تا آغاز ریفورمهای امانی وآغاز شورش منگل کدام سندی در دست نباشد چه عیبی دارد که او را تا آن سالها تائید کنیم؟

البته اختلافاتی که نادرخان بعداً با محمودطرزی ومحمدولی خان دروازی پیدا کرد وسبب بیرون رفتنشان از افغانستان گردید و رخدادهای پس از سقوط دولت امانی وروی کارآمدن بچۀ سقاو وسقوط رژیم دزدان سقاوی توسط نادرخان وکسب قدرت نادرخان به عنوان پادشاه افغانستان وعملکرد وی در برابر هوا خواهان امان الله بحث های جداگانۀ اند که با وقایع جنگ استقلال ده سال تفاوت زمانی دارد و دیدگاه ما هم در آن مورد فرق میکند. پایان 20/ 12/ 2010


اسم: عبدالقیوم   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 19.12.2010

دوستانو سلام خپل تر منځ(افغانانو) اختلاف ته نوره لمن مه وهي.چي په هیڅ صورت هیواد ته ګټه نه لري.زه نن دښاغلي(سیتاني) صاحب څخه څو لنډي پوښتني لرم.دهغي مقالي په باب چي عنوان يې دي(سندی که چشم اندازي تازه به تاریخ استقلال مي بخشد). لمړي غواړم پدي پوه سم چي دغه اسناد چي دمحمدنادر خان دبرأت لپاره پس له (سلو) کالوولس ته ورښودل کیږي.ولي دمحمد نادر دسلطنت، دمحمدظاهردسلطنت،دسردارداوددحکومت پروخت دمطبوعاتو څخه نه سول نشر؟.اوپه کوم علت اودلیل پټ کړل سوي وه.؟چي اوس پس له سلو کالو هغه هم دظاهر خان تر مرګ نه وروسته ښکاره سول؟ دوهم ولي په ملي ارشیف کښي نه وه ایښودل سوي؟تاسی ښه خبر یاست چي دغه (۷۰) کاله لا ایضافه کیږيچ چي دټل دجبهي څخه دتیښتي اومعاملي خبري په نشراتوکي راوزي.اوپه کوم دلیل دغسي مهم اسناددیوشخص په لاس کي تر اوسه پټ ساتل شوی؟ اونن کوم مجبوریت راغلي دي چي دنار خان څخه ددفاع په نوم تاسي بډي را نغښتي دي؟آیا دغه خط اوکتابت د(کرمنال تخنیک) مسؤلینو تأیید کړیدي چي دارښتیا دهغه وخت اوزمان اوهغه میرزا خط دي؟ داهغ پښتني دي چي باید جواب ورته وي.بخښه غواړم چي په نه شناخت کي داسي پوښتني مطرح کوم.


اسم: امان الله   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 19.12.2010

سلامونه او نیکی هیلی وړاندی کوم.
نن می د ( افغانستان در شرایط کنونی بدون همکاری با کشورهای خارجی نمی تواند حیات به سر برد) تر عنوان لاندی چې د محترم غوث جانباز لخوا د روسی منابع لخوا په دری ترجمه او نشر ته سپارل شوی غواړم دوستانه ددی لیکنی په اړه یادونه وکړم چی د پخوانی شوروی لخوا د ببرک کارمل له اړخه د ملیتونو وزارت تشکیل او بیا وروسته د احمدشاه مسعود سره د پرتوکول عقد او د داکتر نجیب په دوران کی شمال ته د دولت د انتقال خبری او نور هځی ټول د روسیانو لخوا په منظم ډول سازماندهی شوی وو او بیا وروسته د ملل متحد د طرحی سبوتاژ دا د قومونو تر منڅ د نفاق اچولو کوښښ وو.
افغانان هیځکله د روسانو او د هغوی د نوکرانو جنایت او وژنه ندی هیر کړی. او د محترم غوث جانباز ځخه په درنښت هیله کیږی چی دیته څیر شي.
ما د ( از جمله وظایف وطن دوستان) تر عنوان لاندی یوه مقاله د نشر د پاره ولیږل چی ما د څینو افغانانو د غوښتنی په مطابق دا کار کړی وو لیکن د نامعلوم علت په وجه د نشر ځخه پاتی شوی دی.نه پوهیږم ولی؟
که چیری نورو ته توهین نه وی او د افغانانو د هیلی په مطابق هر هغه ځوک چی ځه لیکی باید درناوی وشی.


اسم: اجمل سیلاب   محل سکونت: .    تاریخ: 17.12.2010

دافغان جرمن پورتال درنو چلوونکو:
هیله ده تاسی طرف واقع نه شي او بیطرفانه چلند او قضاوت وکړي، په ځینو مطالبو کی هغه هم ستاسی په با اعتباره پورتال کی تر نشر وروسته لاس وهنه ستاسی د موًقف په باب د لوستونکو په ذهنونو کی ډیر سوالونه را پورته کوي.
د مثال په توګه د محمد جان په نامه دیوه افغان نظر مو په لومړي ورځ یوه بڼه در لوده ولی دوی ورځی وروسته په هغه کی لاسوهنه وشوه د یوه کس نوم پاک شو او هغه بل کس نوم پر خپل حال پاته شو؟
د معلوماتو په اساس دا دواړه د افغانستان د خلق دموکراتیک غړي وو او اوس هم فعالیت کوي، تاسی باید د بسمل او د بل هیچاه د غوړو او محافیظانه خبرو تر تاثیر لاندی را نه شي، که تاسی چیري د خټک صاحب له لوری لیکل شوي داستان د سوله په نامه یوه پاڼه کی لوستلی وی ځه فکر کوي چی رښتیا هم بسمل خان همداسی سپینه کوتره ده لکه دی چی وایی؟ خټک صاحب وایی چی بسمل په وزارت داخله کی فعال افسر وو او په شپږم د جدی په شفاخانه کی تر بستر ورسته و بهر ته د تحصیل لپاره هغه هم دهغه وخت د روسانو له لخوا و اشغال شوی تاشکند ته ولیږل شو؟
ولی د بسمل خان یو بل ملګری د نیازی صاحب په نامه بیا ویلی دی چی دجدی په شپږمه ورځ بسمل په تاشکند کی اعتصاب غذایی اعلان کړي وو.
اوس تاسی قضاوت وکړي چی دا ځرنګه کیدای شي چی بسمل دی هم په کابل کی بستر وي او هم دي نوموړی په عین وخت کی په تاشکند کی اعتصاب وکړي، او تاسی قضاوت وکړی چی په هغه وخت کی چی چاه د حفیظ اله د بانډ غړیتوب نادر لودی وو شوروی ته د تحصیل په خاطر تلای شواي؟ نور مو وخت نه ضایع کوم هغه متل دی چی وایی ټول نرخونه د مرچو له نرخه ارزیابی کړي.


اسم: محمدامین بسمل   محل سکونت: جرمني    تاریخ: 17.12.2010

ګلو لوستونکواو دافغان ــ جرمن د درانه او معتبر پرتال قدرمنو چلوونکو!
په سلامونو مو لمانځم هیله ده چې له خپلو درنو کورنیو سره دخوښي او سلامتي جامې په تن ولرئ .
خدای دوکړي چې دیوناځوان انسان دبې ځایه تهمتونوله کبله ستاسو دسردردي سبب نه شم البته دایوڅه موده زه په سفر کې وم چې دې ناځوان له موقع څخه په استفاده زمادبدنامي لپاره دافغان ـجرمن ددرانه اومعتبرپرتال ددیدګاها برخه دیوښه انساني اوګټورنظرپه عوض په کرکجنو تبصروبدرنګه کړې ده په هرصورت زه به اوس په یوڅوکرښوکې تاسو ته دومره عرض کړم چې زه په هیڅ یو بانډ او ګروپ کې نه وم اونه به ورشم دحفیظ الله امین له لاسه مې کورنۍ ته مرګ او ژوبله هم رارسېدلې نو بیا څنګه امینی شم؟
زه دخپل ګران ولس اوهر افغان وګړي پوښتنودروېژنونوته شپه اوورځ حاضر یم که زماګناه داوي چې دپردیو په مټ قدرت ته رسېدلي جنایتکاران غندم داګناه خو زه هیڅکله هم نه پرېږدم زه وایم چې یوه ورځ ژوند دې وي خو په سرلوړي سره زه په ټولو رسینیو کې خپلې تندې لیکنې پخپل نوم لیکم په تلویزیونونو او رادیوګانو کې خو مې اکثریت هېواد وال غږ اوري له دوی څخه منندوی یم چې تشویقوي مې کور یې هم آباد .
لنډه داچې دمحمدجان نامي غیر مسؤلانه تبصرې یا تبصرودې ته اړیستم چې زه هم یوڅوکرښې ولیکم دانفر که هرڅومره نومونه لري خو دنده یې هغه یوه دنده ده ماورته هیڅ ضرر نه دی رسولی څو میاشتې مخکې چې زما خپل ایمیل فعال و نو دې نفر به دسلام خان په نوم ماته کرکجن لیکونه رالېږل هغه لیکونواودلیک ټولې نمونې یې له ماسره امانتې ایښې دي دیوې لیکنې په ځواب کې ما ورته ولیکل چې ته راته ووایه دا تاته ما کوم ضرر در رسولی چې زما په ضد په دعوت کې تبصرې کوې؟
دهغه ځواب ګونګی و ځکه چې دی دخپلې ورسپارل شوې دندې پابند دی روزي یې له همدې لارې تامینیږي که نه ماخوپخپل ژوند کې مېږي ته لا ازارنه دی ورکړی څه مانا انسان ته زه یو شاعر یم خودنړۍ په مخ نننۍ بې عدالتي او جبر دې ته مجبور کړی یم چې هم دشعر په ډګر کې او هم دسیاست په ډګر کې دمغرورو او پردیپالو انسانانو څېرې بربنډې کړم .
داکس که هرڅومره تهمتونه په ما وايي ودې وايي خودملحدتوردې په ما نه لګوي چې لایزال خدای به یې ړوند، کوڼ اوګونګ کړي ځکه چې زه په خدای (ج) مین کس یم ما دخدای تعالی کورپه تنکۍ ځواني کې ولید مانا حج عمره مې په نصیب شو الله پاک دې قبول کړي نو ای دخدای بنده!
ددې مادي دنیا نعمتونه څو شېبې له فکره وباسه لږ دقیامت او رښتیني حساب او کتاب ورځې ته پام وکړه په
مسلمان دکافرتهمت مه لګوه دادڅوورځوپه مزواوچړچوهم مه غولېږه ژوندیوڅوشېبې وګڼه قارون هم غرق شو.
دا چې زما ملګرو له ما څخه دفاع کړې هغوی په حق دي مدارک په لاس لري هغوی خو ماله نږدې پېژني خو دا چې د دې کس لپاره یې سم کلیمات نه دي کارولي ښه کار یې نه دی کړی بایدداهم زیاته کړم چې خټک صاحب له کلونو کلونو څخه ما پېژني هغه همدلته په بایرن کې اوسيږي زه چې نه وم هغه زما ویبلاګونه چلول او نیازی صاحب په همبورګ کې اوسيږي اکبر زه نه پېژنم خوسید حبیب نامي ته یې سم ځواب ورکړی دی .
دافغان ــ جرمن له درنو چلوونکو څخه په ډېر درنښت سره داهیله کوم چې پس له دې هغه کرکجنې اومغرضې تبصرې چې عقدې پکې وي خپرې نه کړي .
راځئ چې یو او بل ته لاس ورکړو نه داچې یو اوبل وشرموو په خلګو بې ځایه تهمت عظیمه ګناه ده اوبس .
یادونـــــــــــــــــــه :
له خپلو درنومشرانو څخه هیله کوم چې د دې ناوړې لوبې دلوبغاړو په تبصرو خوابدي او ناامیده نه شي او له کشرانوڅخه په کلکه هیله کوم چې له داسې بې ځایه اوناروا سیالي څخه پندواخلي د هېواد، نړۍ اوانسانیت لپاره دلوړو فکرونو په لټه کې شي .
له حوصلې څخه مو مننه
محمدامین بسمل


اسم: کریم   محل سکونت: کابل    تاریخ: 16.12.2010

عرض حرمت واحترام به محترم خټک صاحب:نه باید در کشمکش های مربوط به کمونستان وملحدین نام دیګران خدشه دار شود ،من صرف چند روز قبل نظر خود را که حق خود میدانم به پورتال افغان جرمن انلاین در مورد ارسال کردم این کدام جرم نیست که شما خټک صاحب من را در لیست جنایت کاران وتجزیه طلبان شامل ساخته ید،این عمل شمارا در مورد خود توهین وتحقیر میدانم احترامانه خواهش دارم در اینده توجه داشته باشید


اسم: محمد جان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 14.12.2010

ختک صاحب ګل: من نبشته بسیار طولانی شمارا در صفحه سایت بنام سوله مطالعه کردم. این جنګ مطبوعاتی بین دو کمونیست و ملحد میباشد یکی *** مربوط باند جنایت کار حفیظ اله امین و دومی ان بنام سرور از باند ببرک کارغل مزدور، هر دو کمونیست بدنام هستند. آنهاتشنه ریختاندن خون مردم شده اند چون خون مردم بیګناه را فعلا ریخته نمیتوانند، بناءً بین خود در مورد جنایت های شان بالای یک دیګر شهادت میدهند. من میګویم خداوند رسوایی بیشتر از این نصیب شان ګرداند تا چهره های پنهانی شان خوبتر افشا ګردد مثلی که فعلا افشاه شده است، خداوند طرفدار حق و عدالت است.


اسم: فرید   محل سکونت: کابل     تاریخ: 13.12.2010

ختک صاحب !
آفرين بر حوصله شما مدارک جالب را جمع آوری نموده اید.
من هم بالای این کس شک داشتم ولی حالا شک من به يقين تبدیل شد.
یک چيز را بايد من اضافه نمايم که کارمندان شبکۀ استخباراتی شورای نظار ارتباط مستقیم با شبکه جاسوسی روس دارد چون اکثريت اعضای آن مربوط به کارملی ها و افغانستانی ها هستند باز هم آفرين بر شما افغانهای وطن پرست و نفرين بر جاسوس های وطنفروش. با احترام


اسم: خټـــــــــــک   محل سکونت: landshut    تاریخ: 13.12.2010

سلام و احترامات خویش را بحضور هموطنان گرامی خاصتأ آقای جمیلی، یزدان پو و آقای هارون تقدیم مینمایم
از آقای جمیلي و یزدان پوه قلبأ تشکر می نمایم که اجیران و گماشته گان همچو مصطفی فریور، کریم،غنی و همفکران فاشست شان را جزای لازم ادبی داده اند.
من قلبأ با شما می بالم که فاشستهای منفور مانند فرید یونس، دستگیر پنجشیری، سلطانعلی کشتمند و دیگران را خوب شناخته اید.
جای انها واقعأ سر چوبۀ دار است. نفرین بر این وطنفروش های بی حیا.
قابل توجه هموطنان ګرامی بلاخاصه آقای جمیلی، یزدان پوه و هارون جان!
به گمان اغلب بنده اسمای مصطفی فریور، کریم و غنی مربوط به یک گماشته منفور می باشد.
برای اینکه چهره ناچل و اعمال ناجوانمردانۀ این نویسنده های نامنهاد، فاشیست مطلق و گماشته بیگانه ها مصطفی فریور را بشناسید لطفأ به لینک ذیل مراجعه فرمائید.
http://larawbar.com/peace/?p=1742


اسم: عبد ا لجليل جميلي   محل سکونت: کا ليفورنيا     تاریخ: 11.12.2010

برادر گرامي و محترمم آقآی سالم یزدان پو! سلامم را بشما میرسانم.
طوريکه قبلاً هم اشاره کرده ام و براستي نه مورخم و نه نويسندهٔ که بصورت مسلکي قلم بردارم و مطلبي رابا تحليل همه جانبهٔ آن بروی کاغذ بیاورم. اما اگر بعضاً ضرورت افتد و یا پای خواهش و توصیهٔ دوستان و موسسات مطبوعاتی ما در ميان آید - آنچه را که مرور سالهای تجربهٔ کاری و مطالعات همه جانبه بيشتر از ۶۰ سال بمن داده و خاطراتیکه از جريانات وطن بيچارهٔ خود دارم - وجدا‌ناً مرا مکلف ميسازد که تا بحد توان و مطالعهٔ خود چيزی بنويسم . بنابران سعی آخرینم اين است که هنوز هم تا فرصت دارم از چيز فهمان، چيزی بياموزم و با قبول خموشی، دردسر مطبوعات و هموطنان تشنهٔ اخبار خوب و بدرد خور در مورد وطن باافتخار و وطندارا نم نشوم . اما در آن نوشته؛ براستی اشارهٔ اصلي ام به جوان گرامي هموطنم شاغلي مصطفی فریور از سويت ؟ که به زيان پشتو بود ؛ بازهم اشاره میکنم که ایکاش بعداز نوشتن همچو مطلبي - حتی يکمرتبه خود شان آنرا تکرار و بدقت خوانده وبه نشرمیفرستادند که همين چرا های امروز ی رابه آدرس خود نمیخواندند. بايد خود قضاوت و ا‌نصاف ميکردند که آیابردن اسم وکيل احمد متوکل! قاتل جمعيت بي گناهان مردمي و قاتل يک زن بدبخت افغان در غازی ستدیوم در محضر مطبوعات بنام زانيه محصنه ! که از زاني محصنه ( که ممکن طالبي بوده؟) اثری نبوده وآنهم با افتخار فروشی تفريحي اسلامي ؟؟؟ و يا همين خيانت تاريخي وطنفروشيکه او که شانه بشانه با جنرال حمبد گل دالخور رئيس آی ِاس آی ( رهنمای تربوی خودشان ! )بتاربخ ۹ مارچ ۲۰۰۱ حضوراً بت باميان و افتخار تاربخی جهاني افغانستان را تباه کرد لازمي بوده ؟ و زهي خفت و دنائت که امروز تاج سر کي ها تا از خود و بيگانه های غمشريک ما در افغانستان ويران نيست!!
از فربد جان يونس دانشمند روان شناسبکه تمام دانشمندان اسلامي مارا بنام مذهبيون به مبارزهٔ تن به تن ميخواهد و علناً بزبان مطبوعاتي جهاني خود در چنل نور - برای پس نکردن عکسهای پدرها و مادرهای ما از پيشروی نماز ،همه بزرگان و گذشتگان خود! و تمام مسلمين را بيشرمانه وي چنين خطاب ميکند که : مگر پدرها و مادر ی تان سگ و پشک هستند !!!!!! و اين است نمونهٔ اخلاق انساني اسلامیی دانشمندِ که به گفتهٔ خودش سي سالهٔ اسلامي با علوم تدریسی شان - در لیسهٔ استقلال ( بگفتهٔ آقای مسکبيار ) تا صنف ۱۰ و باز سفر افريقائي و فاکولتهٔ حقوق و ماستری تاريخ و دکتورای روان شناسئ امريکائي وحال موضوع خط تحميلي ديورند و داستان آنرا به اصطلاح خود شان در برابر پاکستان معظم قوی معتبر مسلح اتوم دار يک یاوه سرائی و جوک ميشمارند و موضوع يک قومي وبس که برادرم کريم جان هم عدم موجوديت ابشان را در لیست ۲۴ نفری آغای فريور يک خلای ميشمارند.
بهر حال ميدانم که امروز شما جوانان دور افتاده از وطن، در کوره های جهان کشایان و دوُر از وطن پخته ميشويد که خداوند يار تان باد تا فرداها ئيکه باا ندوختهٔ علم و تجربه - آن بار سنگين اداره و پيشبرد آبرومندانهٔ وطن خرابه و وطنداران مظلوم بيزار شده از زندگي را بگردن بگيريد .
از شما و تذکر دوستانهٔ تان صميمانه تشکر ميکنم و هم از سهو قلمي را که در مورد شما مرتکب شده ام معذرت ميخواهم ‌ . موفق و کامياب باشيد . با سلام مجدد بشما


اسم: سالم یزدان پو   محل سکونت: خیرخانه    تاریخ: 11.12.2010

با عرض ادب خدمت محترم جمیلی صاحب.
شما مرا در ردیف بی خبرانی ذکر کرده اید که گویا برایم گفنتنی هایی دارید. و با تعجب مشاهده کردم که عنوان جوابیۀ خود را را بنام من و آقای کریم از کابل شروع ولی صرف او را مخاطب قرر داده اید. که به این حقیر سراپا تقصیر هیچ ربطی ندارد. نمیدانم منظورتان از ذکر نام من چی بود؟ و نه میدانم که به ذعم شما موقف این علمبردار ضد افغانستانی چی است؟


اسم: کریم   محل سکونت: کابل    تاریخ: 09.12.2010

فاروق اعظم در یک مقالی خویش راست ګفته وخیلی هم خوب ګفته بو که اګر افغانستان تجریه میشود از دست روشنفکران پر از عقده،مخاصمت،تبعیض، کینه توزی وتعصب خواهند شد،وقتیکه در داخل وخارج روشنفکران وسیاسون افغانستان تشنه خون یک دیګر به این اندازه باشد پس از اشخاص بیسواد که سلاح بدست دارد چه ګیله باید کرد؟
***


اسم: هارون   محل سکونت: هالند    تاریخ: 07.12.2010

سلام،
محترم مصطفی فریور ، سلطانعلی کشتمند(KGB), دستګیر پنجشیری(KGB) اینها افغان نیستند بلکه "افغانستانی" هستند بنابراین به‌ هیچ شکل اجازه ندارند راجع به‌ آینده افغانستان تصمیم بگیرند.


اسم: عببدالجليل جميلي   محل سکونت: کليفور نيا    تاریخ: 06.12.2010

باز هم و لزوماً تذکر بي آلایشانهٔ به دو هموطن ارجمندم!
برادر گرامي هموطنم آقای کريم از کابل و آقای سالم یزدان پو از خير خانهٔ کابل!
قبل از همه ازینکه در نوشتهٔ اولم؛ بدون تأملي بر ابراز نظر آقآی مصطفی فریور و لست بلند بالای( باکمال معذرت به نظرم بي مسئولانهٔ )شان کرده باشم و چيزی نوشتم، معذرتم را قبول خواهند کرد!
و در قدم اول همين قدر به آقای فریور مينوسم که آبا حيف نبوده و احساس مسئوليت نکرده اند که بدون در آمدن در عمق مسایل ملي و شناخت و تفکبک اشخاس، با کم معلوماتي روشنی که دارند؛ قلم بيچاره خودرا بجولان مياندازند و مخصوصاً که اسمای ذوات پاک سرشت و منور امتحان دادهٔ افغانستان بيچاه را در پهلوی اسمای ناميمون و نا مبارکي که از عمل نگبت بار ایشان تا امروز افغانستان ِ خاک بسر و مردم در بدر بي گناهش! خون ميخورند و بي کفن بگور گمنامي مي روند!!
مگر بشردوست واقعي را با سلطانعلي بيديانت نوکر پريژنيف و قاتل ملت به پهلوی هم نشاندن؟؟ وجداناً ممک‌ن مي شمارند؟؟ و يا شخصيتهای والای ملي و مردمی مارا در قطار دستگير پنجشيری و کريم ميثاق (که فراموش کرده اند تا نام سليمان (نا)لايق و نور احمد(بي)نور و حبيب منگل، حسن شرق و جلاللر وغيره را بر آن بيافزابند) مينويسند و برای همهٔ ما چه قدر شرم آور خواهد بود ببينيم که جوان منور قلم بدست ما؛ فرق زن و مرد وطن خودرا نتوانسته و محترمه دکتور ثربا خادم مقیم کانادا را به اسم (( شاغلي ثریا خادم ؟!؟! )) مينويسند و آیا نمي بايد که ‌حداقل قبل از برآمدن از گوشهٔ خود و گرفتن چهرهٔ مطبوعاتی؟ بصورت ما تقدم؛ نظری بر جمال و هم کمال قلمي خود کنيم و مگر انتظار داريم که بازهم به احدی حق ندهيم - بما بگويند! که آغای ارجمند آیا قبل از اظهار وجود جهاني در مطبوعات؛ موهبتي را بنام احساس و درد مسئوليت برای خود مجسم کرده ايد و چرا نه؟
آیا آزادی قلم و مطبوعات و حريت انفرادی (په خپل سریی بي مسئوليت) هم کيفيتی و حدودی ندارد؟
مگر برادر گرامی ما نميدانند که تعريف حق - آزادی په خپل سر نه بلکه مشروعيت حقوقی حق تاحديست که به حقوق ديگران تجاوز نکرده و آنرا پامال ننمايد- امروز جوان پر ثمری داريم بنام آقای وحبد مژده و چشم و چراغ مطبوعات کابل ولي چرا سوزش زخم قلم بي دردانهٔ سوال بر انگیز اورا حس نمي کنيم و نمي خوانيم؟ جناب دانشمند گرامي ما محترم سيستانی و به تعقيب شان جناب محترم محمد داود مومند مردانه وار و مستند - در همين پورتال گرانمایه برخ آغای مژدهٔ؟ کشيدند که نه اعلیحضرت غازی امان الله خان آن چنانیکه ايشان به شهادت و( نوشتار !!) حسن آيبکي نوکر انگلیس اتکأ ميکنند ... و جفنگيات نويسيي ميکنند چنين انساني نيستند!! و بلکه استرداد استقلال افغانستان هم گذشت و هدیهٔ ترحم کارانهٔ بوکنگهم نبوده و اين چهرهٔ قابل سوال بازهم در نوشتهٔ ديگرش ( روابط سیاسی ایران و افغانستان از کودتای ثور تا پايان قرن بيستم) ( و ببينيد که ترجيح میدهد که نام ايران مقدم بر نام وطنش؟ باشد!) که در شمارهٔ ۸ و ۹ خود آ‌نقدر با اتکا به نوشتهٔ های اسدالله علم وزير دربار شهنشاه آريا مهريکه که اگر مرحوم انور سادات ترحم نميکرد در کرهٔ زمين محل سکونت و بعداً قبر نمي يافت!) مژده آغا! اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهر شاه را چنان با توهين آميزیها و با بیحرمتی های دور از کرامت انساني و وجاهت افغاني ياد نموده که باحضور خداوند و چند با ديد عيني خودم - همهٔ آن دروغهای شاخدار و نا انساني بوده و آلوده ساختن نمک دان افغانيت شمرده ميشود - اين نگین انگشتر نه یکی (بلکه اجانب چند قطبه!) در همبن لست شما قد آرائي ميکند که قابل سوال از شماست که باز هم چرا؟؟
لطفاً به نوشتهٔ من متحير نشو‌ید و همين حالا به آرشبف همين پورتال وزين برويد تا درد تان دوا شود و رنگ قلم تان بخشکد!-
وقتيکه در یکي دو موردی همچو چيزی ولي مستند و يا مدلل و با شواهد نوشته و تقدیم کردم.
ولي گردانندگان و صاحب امتياز گرامي اين پورتال مردمی! بر آن مهر حفظ و رفتن به آرشيف هم نزده به باطله داني افگنده و حق نشر به آن ندادند! نميگويم که ممکن موقف مژده صاحب گرنگی ميکرد و بلکه خودم قلم به جيب گذاشتم و به خاموشی گرائيدم ! برای اينکه مالکيت و تصميم گيری حق مسلم شان بوده و خود صاحب خانه هستند و نه مهمان!
اما عرضم در مورد آن دو برادر ارجمندم اين است که لطفاً تا اندازهٔ آب گذر را تثبيت نکرده ايد به گذر نزيد که درين روزگار بد وطن؛ همچو تبصره و تائيد ها و معرفي کردنهای نا شناخته، هيچ دردی را دوا نميکند بلکه زخم را عميقتر و مداوا را خنثی ميسازد.
در مورد فريد جان یونس که چيزی نمينوبسم خود بشنويد و به فرمودهٔ خودشان علماً عادلانه قضاوت کنيد که يک من آرد چند فتيری ميشود. با سلام مجدد


اسم: غنی   محل سکونت: هالند    تاریخ: 06.12.2010

سلام به دست اندر کاران افغان جرمن آنلاین در ساعات نیک تقدیم است اما بعد در قدم اول از تمامی سایت های درون مرزی و خاصتا بیرون مرزی صمیمانه خواهشمندم تا مخاصمات زبانی و قومی را یکطرف گذاشته بکوشند تا فرهنگ تحمل پذیری را سر خط خود قرار بدهند.
میدیا باید عاری از هر نوع تعصب باشد نه اینکه حساسیت هارا بر انگیزد و یکی را بر ضد دیگری به اصطلاح مست بسازد.
از مدتهاست که خاصتا میدیای بیرون مرزی ما چه سایت های اترنتی و چه یکی دو تلویزیونی که از امریکا نشرات می کنند اولا از تلویزیون ها شروع می کنیم.
برنامه سازان که ساعات را می خرند چه کسانی که به روی لین می آیند و چه کار شناسان امور سیاسی که از طرف مجری بعضی برنامه ها دعوت میشوند.
به ندرت اگر مسایل وطن را به طور ملی و بیطرفانۀ آن به داوری بگیرند و اکثرا دیده شده که جهت گیری صورت گرفته و کوشش شده که بار ملامت به گردن یک جریان و یا یک حزب حتی یک شخص که از تبار برنامه ساز و یا کارشناس دعوت شده نیست انداخته شده و دیگر جنایتکاران مرتبط به تبار شخص دعوت شده و برنامه ساز به ندرت محکوم شده آنهم از به اصطلاح شرم زمانه چندی پیش در مورد خط دیورند فرید یونس برنامه ای داشت اینکه نظریاتش تا چه اندازه مورد قبول جامعه ای ماست یکطرف قضیه است ولی باید تا اخر گذاشته نمیشد تا نظریات خودرا ابراز میکرد ولی متاسفانه خلاف تمامی تورم های ژورنالیستیکی ناجوانمردانه برنامه اش را قطع کردند و بعدا اشخاصی مریضی نظیر قاضی از لندن و دیگر همفکران وی چه دشنام ها نبود که نثار وی نکردند من برنامه وی را دیدم نه به کدام قومی توهین کرد نه به شخصی و نه به جریانی هکذا یکی دو روز بعد در دیگر تلویزیون که محترم عباسی آن برنامه را گردانندگی میکرد شخص دیگری بنام روستار تره کی دعوت شده بود. که به وضاحت دیده و شنیده میشد که قضایای وطن را منحیث یک حقوقدان و روشنفکر بیطرفانه به بررسی نمی گرفت و از موضع قوم خاص و جریان خاص که تحریک جنایتکار طالبان میباشد جناب شان دفاع میکرد. از گفتار شان بوی برتری جویی به مشام می آمد.
بودند اشخاصی مثل اختری که صدای اعتراض خود را بلند کردند بلافاصله قاضی صاحب از لندن زنگ زد و آقای اختری را محکوم به ستمی بودن نمود و به آن هم بسنده نکرد و وی را یک شخص مریض قلمداد نمود معلوم میشود که اقای قاضی در پهلوی قاضی گری طبابت را نیز پیشه نموده اند بهر حال من از آقای عباسی که اکثرا درین سایت نیز سر میزنند میخواهم که نظر به گفته ای خود شان که به جواب آقای اختری اراهه(ارائه) نمودند که درین برنامه ای من هر صاحبنضری را با دیدگاه های مختلف دعوت می کنم و با حفظ عفت کلام و بدون توهین به شخصی، جریانی و قومی میتواند نظر و پیشنهاد خود را اراهه نماید پس منتظریم تا شخصیت هایی را از هر جریان فکری و اندیشوی شما و خطاب صاحب دعوت کنید و از یکی دو قرارداری هایی که همیشه به تلویزیون ها زنگ میزنند مثل قاضی تا به کسی توهین نکنند سر وصداهایی که درین اواخر یکبار دیگر در مورد خط دیورند از طرف یکتعداد سیاست مداران ما بالا شده از طریق این برنامه و آن برنامه و این سایت و آن سایت حل نمیشود مسله ای حساسیست که ایجاب یک جرگه ای سراسری ملی را درین سوی مرز و هکذا که باید شخصیت ها و متنفذین آنسوی مرز نیز باید در قدم اول درین جرگه ای سراسری ملی دعوت شوند رای آنها و نظر آنها گرفته شود اگر پشتونان آنسوی خط میخواهند که با پاکستان باقی بمانند منافع اجتماعی خود را و اقتصادی خود را با بودن با پاکستان مناسب می بینند پس این سر و صداهایی ما به آن می ماند که در خانه عروس کسی خبر ندارد در خانه ای داماد دنگ و دول است (در خانۀ داماد خبری نیست، در خانۀ عروس دنگ و دهل است. تصحیح از ادمین)
آنطور تصور نشود که بنده از موضوع خط دیورند انکار می کنم ولی باید سیاست مداران ما در توانی با جامعه بین المللی یک راه و گزینه ای را پیدا کنند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد و این شعار های میان تهی مانند گل خشکیست که هیچ وقت به دیوار نمی چسپد و راستی ما پنجده و مرو را نیز به نفع روسیه تزاری از دست داده ایم چرا هیچ وقت خواهان استرداد آن مناطق از دست رفته نیستیم؟ با عرض ادب و احترام یار زنده و صحبت باقی


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 05.12.2010

اطلاعیۀ افغان جرمن آنلاین
طوریکه ملاحظه میگردد نظریات شماری از عزیزان درین بخش به طوالت میکشد. پورتال تا به حال صمیمانه به نشر آنها مبادرت ورزیده ولی به علت محدودیت های تخنیکی و تراکم بیش از حد مطالب در آینده این توانائی را نخواهد داشت. بی آلایشانه متمنی استیم منبعد نظرات خودرا در بیش و کم ،یک صفحه گنجانیده و الا از عدم نشر آن معذرت ما را بپذیرید.
ادارۀ پورتال افغان جرمن آنلاین


اسم: سالم یزدان پو   محل سکونت: خیرخانه    تاریخ: 05.12.2010

آقای کریم از کابل
معضلۀ دیورند مسئلۀ نیست که یک شخص عادی بتواند بتنهائی در مورد تصمیم بگیرد و یا راه حل آنرا به دیگران تفهیم نماید.
گیریم که پیشنهاد، نظر و یا مفکورۀ آقای فریور یک اندازه جوهر داشته باشد،....ولی به استثنای 3 - 4 نفر محدود در لست، باقی همه، جایشان سر چوبۀ دار است. و جالبتر اینکه جناب شما نام یک شارلاتان و زیر دار گریختۀ دیگر را به آن اضافه میکنید. فرید یونس یک پس گرای منافق بی علم ، بی معرفت، دروغ گو و فاشیست نکتائی پوش است که تمام پروگرام هایش ارزش " پوچاق" خربوزه را هم ندارد. وای به حال مردم ستمدیدۀ ما که این مار های عینک دار(کپچه) در آستین دارند و گول اراجیفشانرا میخورند. پروگرام روز شنبه اش در تلویزیون نور، با اشتراک یک فاشیست دیگر بنام حامد قادری( بگفتۀ خودش هامد) که از برکت ترجمانی زبان پشتو همین اکنون امرار معاش میکند مؤید این ادعای من است. چه نبود این دو نثار قومی بنام پشتون نکردند.
با عرض حرمت (ببخشید هرمت)


اسم: عبدالجليل جميلي   محل سکونت: کليفور نيا ۳۰سپتمبر۲۰۱۰    تاریخ: 04.12.2010

قابل توجه جناب کريم از کابل ! با عرض و تقديم سلام بشما و يا اينکه نه چنان نوسنده ام و نه صاحب نظری که قابل تمجيد شما باشم و نه به مرحمت خداوند افغاني که بهمين سن مو سفبدی به دست و دامان اين و آني سنجاق شده باشم ؛ که حال برايم بسيار نا وقت است و شرم که به اين کار تفرقه بازیهای غير ملي و مردمي و حتي اسلامي تن در دهم!
برادر گلم در یکي دو نقطهٔ نوشتهٔ تان مانند کلاوهٔ سر در گم - هيچ ندانستن که آن لست مبارک ! ۲۴ تن بعني چه و مرا به اضافه شدن به آن عقلای مقام بلند چه کار؟ - و باز فريد جان بونس - دانشمند بزرگ اسلام ! دارندهٔ چندين دیپلوم متنوع و گلرنگ ماستر بزرگ تاريخ و نابغهٔ روان شناسی وچکشکار همه مذهبيون ماافغانها!! چه ارتياط ؟؟ و اگر در مور د شناخت شخصيتهای بسيار ارجمند بيش از نيم قرنه و تا امروز فامی‌بل بزرگوار شان مطلبي باشد که خوشبختانه اکثريت تام شانرا از سالياني ميشناسم که ممکن فريد جان تازه به صنف اول ليسهٔ عالي استقلال پا گذاشته باشند محترمانه باور کنيد که مبالغه نميکنم .
و اما باز هم در مورد مقابسهٔ من عاجز مو سفيدیکه انشاالله در بيشتر از نيم قرن دورهٔ خدمتم بوطن و هموطنان معظمم کوتاهي و مخصوساً جرم و جنابتی را مرتکب نشده ام بشما و همه هموطنان گرامي ام اطمينان ميدهم . فلهذا اگر منحيث وَجيبهٔ ملي و مسئوليت وجداني و بعضاً چشم دبد مستندم در بعضی اوقات عرابضی داشته و يا دارم - استنادم چشم دبد عيني قرارداد خفت بار خط فرضی ديورند و متکي به آثار و نوشته های مؤرخين راستين و ثابت قدم افغان است نه مانند آن ماستر تاریخ و داکترروانيکه استنادش کتب نشرهٔ همان انگليس قلد ر و پاکستان غلام زاده و يا ايران اسلامیی ! معلوم الحال باشد . اينکه معلومات فريد جسان از کدام سرچشمه آب ميخورند و با کجاها ارتباط دارند و افغانستان را چرااز چشم قوم گرائی مي بينند مربوط بخود موصوف است و بس . عرايض من - باز تکراراً عرض ميکنم که منابع معتبر افغانی با احساس و پاک خود ما و هم درست نويسانيست که تاريخ بشريت را از دید بوکنگهم و اسلام آباد و تهران و مسکو نمي بينند و با کمال معذرت اگر باز هم شما تبصرهٔ داشته باشيد ممکن است از طرف من تبصرهٔ را انتظار نداشته باشيد زيرا آنچه متوجه شده ام چشم بستن به حقايق و دهن و قلم بکار انداختن بسيار مروج است و ساده ولي بي حد درد آورو ستم بر افغانستان بيچاره ساخته با سلام مجدد


اسم: کریم   محل سکونت: کابل    تاریخ: 03.12.2010

من نظر یک هموطن خویش را که در رابطه به خط دیورند ابراز داشته است تائید مینمایم، این یک ضرورت است که در مورد خط دیورند شخصیت های باید ابراز نظر نمایند که در شرایط امروزی از تمام جریانات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی جهان اګاهی داشته باشند، په نظر من اګر برعلاوه ۲۴ تن اسمای محترم جمیلی صاحب، و داکتر یونس افزوده شود بهتر خواهد بود، این اشخاص برجسته باید نظریات خودرا در مورد خط دیورند ابراز نمايند، و اشخاصیکه از اهمیت خط دیورند و عواقب ناګوار ان اګاهی ندارند به ګفته هموطن عزیز که انها به زبان های مادری و وطنی خویش مسلط نیستند به بسیار مشکل صحبت می نمایند چه رسد که در مورد یک موضوع با اهمیت تصمیم اتخاز نمایند، به همچو اشخاص فاقد هر نوع معلومات سیاسی و غیره باید اجازه داده نشود که تحت نام یک موضوع بس مهم و خاص اهداف شخصی خویش را به نفع استخبارات پاکستان پیش ببرند، و یک خواهش از نبیل مسکنیار دارم که نباید از طریق پروګرام های تلویزیونی اریانا افغانستان به مخاصمت ها و تعصبات دامن زده شود، هر چه عاجل باید جلو همچو پروګرام های کاذب و شر انداز ګرفته شود.


اسم: کریم عطائ   محل سکونت: سویس    تاریخ: 02.12.2010

به تائید از نوشتۀ محترم حبیب غنی از آسترالیا
به کارکنان محترم پورتال افغان جرمن آنلاین با عرض سلام
1- از چندی به این سو یک سلسله مقالات تحت عنوان روابط سیاسی افغانستان و ایران به قلم ښاغلی مژده در سایت وزین شما که در نشر حقایق و تاریخ کشور شهرت به سزای دارد، به نشر می رسد.
در قسمت یازدهم تحت عنوان:
بخش دوم
از 1978 تا 2000 میلادی
کودتای کمونیستی و بقدرت رسیدن تره‌کی:
در یکی از پراگراف های آن چنین آمده است:
رژیم تره كی در بازنگری روابط با ایران در قدم اول (عبدالله ملكیار) سفیر كبیر افغانستان در ایران را كه در زمان داود خان به این سمت موظف گردیده و وابسته به خانوادهء محمد زائی بود از كار بركنار كرد و سرپرستی سفارت به عبدالباری راهی، كمونیستی كه از قبل در سفارت تهران مشغول كار بود سپرده شد. عبدالله ملكیار در حضور اعضای سفارت، داود خان را مستبدی كه مستحق چنین (مجازات خلقی) بود خواند و نامه ای حاكی از ابراز ارادت و وفاداری به نور محمد تره كی فرستاد كه جوابی به آن داده نشد.

ښاغلی حبیب غنی از آسترا لیا به تاریخ30/11/2010 در ستون دیدگاه های صفحۀ تحلیلات چنین می نگارد:
(بازهم آقای مژده ضمن نوشتن مطالبی در بارۀ روابط افغانستان و ایران در یک مورد دیگر، معلومات غلطی ارائه کرده اند.

ایشان نوشته اند که بعد از شهید شدن مرحوم داود خان، عبدالله خان ملکیار که در زمان روی کار آمدن رژیم خلقی سفیر افغانستان در تهران بود نامۀ به تره کی نوشت و با نوشتن این موضوع که گویا داود خان شخص مستبدی بود که به جزای اعمالش رسید وفاداری خود را به رژیم تره کی اعلام نمود.

در این نوشته که ماخذ آن قابل تأمل است نکتۀ دیگری هم نوشته شده که ضعف معلومات آقای مژده را نشان میدهد.
ایشان آقای ملکیار را از تبار محمد زائی و قوم داود خان نوشته اند در حالیکه عبدالله خان ملکیار محمد زائی نبوده بلکه از پشتونهای ولایت غزنی افغانستان و از قوم غلزائی و ملکیار اسم خانوادگی او بود. ملکیار از جملۀ پاک ترین و نیک نام ترین رجال معاصر افغانستان بوده است. او خسر پسر داود خان بود.

قرار معلومات شخصی نگارنده، این دختر که شوهرش فرزند داود خان بود و روز تجاوز خلقی ها و پرچمی ها به ارگ جمهوری شهید شد هم اکنون در امریکا بسر میبرد.

فکر نمیشود ملکیار با همه درایتی که داشت این قدر سطحی بیندیشد که همه علایق خودرا کنار گذاشته به بدگوئی از ولی نعمت خود بپردازد. این معلومات آقای مژده کاملا ً بی اساس و دروغ محض است، و نباید پورتال وزینی نظیر افغان جرمن آنلاین اینگونه چرندیات را از رسانۀ با اعتبارش به نشر بسپارد.)

من در نوشتۀ ښاغلی حبیب غنی این قدر علاوه می کنم که مرحوم عبدالله ملکیار سردار شهید داوود خان را به نظر قدر می نگریست. او تاکه حیات داشت هرگاه از مرحوم محمد داوود یادی به عمل می آمد، در چشمانش اشک دور می زد.
گفتار مژده در مورد اظهارات دروغین از زبان مرحوم ملکیار در بارۀ سردار شهید مسخ تاریخ افغانستان است.
اگر تمام نوشته های ښاغلی مژده به همین شکل تاریخ افغانستان را مسخ کرده باشد جای افسوس است.
از پورتال افغان جرمن آنلاین آرزو می رود که چنین چرندیات را در سایت با عتبار خود جای ندهد تا اعتماد علاقمندان را به نشرات خود خدشه دار نسازد.)


اسم: مصطفی فریور   محل سکونت: سويت    تاریخ: 01.12.2010

نن می دمشعل په ویب پاڼه کی لاندی ډیرجالب مطلب ددیورند دکرښی په نامه ولوستی چی دهغه مطلب متن په لاندی ډول دافغان جرمن انلاین ودرنو لوستونکو ته دنظر ورکولو په مقصد وړاندی کوم. ددیورند کرښه دتکړه پوهانو وځیړ نو ته ضرورت لري
لکه ځرنګه چه ټول هیوادوال خبر لری له څو ورځو راهیسی داریانا افغانستان دتلویزیو له چینله یو شمیراشخاص ددیورند کرښی په اړه ځانګړي پروګرامونه(خپرونی) پر مخ بیایی،بیله شکه ټول افغانان او لر اوبر پراته قومونه اوقبایل وظیفه او مسئولیت لری چه باید ددیو رند دناروا او کر غیړنی کرښی دعادلانه او معقول حل په خاطر وخپلو تلاشونو ته په هر وخت او ځای کی ادامه ور کړي،ولی ددی ډیری مهمی ، فوق العاده او با اهمیته موضوع په باب چه د۱۲۰ کلونو را په دیخوا دمنطقی په سطح په تاریخ کی مطرح ده لازمه ده چه هغه دباور او اعتماد وړ اشخاص ځیړنی او بحثونه وکړی چه ددیورند دکرښی داهمیت اود هغی دحقوقی حل په لارو چارو باندی په مکمل ډول پوهیږی،او ددی کرښی دحل لاری اوچاری د وضع اوشریطو مطابق په ښه توګه درک کولای شي دخط دواړو غاړو میشتو خلګوته او بین المللی ټولنی ته مستقیمه او منظمه لاره او جهت ور کولای شي.
ددیورند دکرښی په باب په دغو څو تلویزیونی پروګرامو کی دهر ګډون وال شخصیت ، اوپه دغه لاره کی ددوی تلاشونه اواحساسات دقدراو احترام وړدي،ولی متاسفانه ددوی دهویت ،کاری تجربو،اوسیاسی شناخت په باب لا تر اوسه دافغانستان ټول خلګ خصوصا لر اوبر پښتانه په کافی اندازه معلومات نه لري،ددا ځو ور ځو خبرو او بحثونو ځخه داسی نتجه اخستله کیږي چه ددوی دبحث اوخبرو تاثیر، وظیفوی سابفه،کاری تجربه او صلاحیت ددیورند دکرشی داهمیت په نسبت ډیر ضعیف او په ټيټه سطح کی قرار لري ، دوی لا تر اوسه دافغانستان په ملی ژبو دخبروکولو توان په خپل ځان کی په ښه وجه نه لرې او په خپلو مورنیو ژبو باندی یی دخبرو کولو حاکمیت دهیواده ځخه دلیری والی په وجه له لاسه ور کړي دې،که په پښتو خبری کوي په دري فارسی یی ځوک نه پوهیږی که په دری فارسی شروع کوی په پښتو یی هیځوک نه پوهیږي ،هره جمله په ډیر روحی او روانی فشار په ډیر مشکل له خپلی خولي راباسی او بیانوی یی،دوهم نتجه داده چه دوی ددیورند دکر غیړنی کرښی په باب تنها ۱۲۰ کلن تیردانګریزانو دوخت ناوړه تاریخ ټکی په ټکی تشریح کوي چه بیله هغه هم هغه تیر تاریخ دهر افغان په مغز او زړه کی دژوند تر اخرنی ورځی پوری دیوه تور داغ په شکل شته او نه هیر یدونکی خاطری دي،زما په نظر دهغه تاریخ دتکرار او ټکی په ټکی د بیانولو پرځای به بهتره داوی چه دموجوده روان وضعیت په نظر کی نیولو سره چه ددیورند دخط دواړو غاړوکی په ډیر ناروا او غیری قانونی شکل جریان لري ددیورند دخط په هکله هر اړخیزه بحث وشي،نه داچه ددیورند دجرګی له نامه څو ک غلطه استفاده پورته کړي او دخبرتیاو داعلام په طرڅ کی خپلی شخصی پیځایه عقدی ترسره کړی او بیله کومه مدرکه او اسنادو دځینونورو شخصیتونو دتحقیر او توهین باعث وګر ځیږي او اضافه له خپل صلاحیت او موًقف ځخه دنورو په شخصیت تعرض وکړي،لکه چه په دغه نزدو ورځوکی دیوه افغان له لوری دامین بسمل په نامه په جرمنی که دبایرن میشتو افغانانو داتحادیی تر نامه لاندی په ډیره سپین ستر ګی سره دغه کار تر سره کیږي. په حقیقت کی معلومه شوي ده چه نه هلته کومه رسمی اتحادیه شته یوازی دبسمل شخصی ........ ډله ده چه خپلی شخصې مخکنې زاړه اوتر وخت تیر له تعصبو او کرکو ډک اهداف تر سره کوي .که چیری هلته دټولو بادرده او بااحساس افغانانو په اشتراک کومه اتحادیی رښتیا هم وجود در لودای نو بسمل خان ته به یی هیځکله هم په نورو باندی دتهمت ویلو او یاهم په هیواد کی دشمال،جنوب،شرق او غرب په نامه و نفاق او شقاق ته د لمن وهلو اجازه نه وایی ور کړي.اویا دی دهیواد د ولس مشرپه شخصیت باندی داسلامی احکامو او افغانی پښتنی دود خلاف بی شرمانه تعرض وکړی. چه په دی هکله دافغانستان دژغورنی دجرګی اعلامیه چه په ځینو سایتونو کی خپره شوي ده دیادونی او ملا تړ وړ ده.
دموضوع ځخه باید لیری ولاړ نشم زما هدف دادی چه ددیورند دمحکومه او لغوه شوي کرښه دې له حقوقی پلوه دبین المللی قوانینو پربنیاد په هیواد کی دننه او تر هیواد دباندی اوهم ددیورند ددواړو غاړو سیاسی کا رپوهانو او په بین المللی معیارونو سمبالو عالمانو له لوری دهیواد په دی خاصو شریطو کی دیوه علمی سمینار په طرڅ کی په هر اړخیزه توګه وڅیړله شی،دغه درانه شخصیتونه چه ددغی هر اړخیزی ځیړنی وړتیا ،استعداد اولیاقت په خپل ځان کی لری بالاخره به وکولای شی چه ددغه غټ ناورین ځخه دخلاصیدو دحل معقوله لاره په ګوته کړی په خار ج او دا خل کی زما په شخصی نظر په لاندی ډول دي.
۱ - ښاغلی داکتر عظیم سیستانی صاحب
۲ -ښاغلی داکتر عبدالستار سیرت صاحب
۳ - ښاغلی داکتر عبدالباری جهانی صاحب
۴ - ښاغلی داکتر فاروق اعظم صاحب
۵ - ښاغلی اکرم اندیشمند صاحب
۶ - ښاغلی روستار تره کی صاحب
۷ - ښاغلی سعیدی صاحب په پاکستان کی دافغانستان پخوانی تکړه دیپلو مات
۸ - ښاغلی وحید مژده صاحب په هیواد کی تکړه ژورنالیست
۹- ښاغلی مولوی وکیل احمد متوکیل صاحب
۱۰ -ښاغلی غفور لیوال صاحب
۱۱ - ښاغلی استاد ودیر صافی صاحب
۱۲ - ښاغلی زبیر شفیقې صاحب
۱۳ - ښاغلی محمد اکرم عثمان
۱۴- ښاغلی علی احمد جلالی
۱۵- ښاغلي ثریا خادم
۱۶ -ښاغلی رمضان بشردوست
۱۷- ښاغلی سلطانعلی کشتمند
۱۸ - ښاغلی دستګیر پنجشیری
۱۹ - ښاغلی نبی مثتاق
۲۰ - ښاغلی داکتر دادفر رنګین سپنتا
۲۱ - ښاغلی افراسیاف خټک صاحب
۲۲ - ښاغلی اسفندیار ولی صاحب
۲۳ - محمود خان اڅګزی صاحب
۲۴ -ښاغلی امیر خان هوتي او ځینی نور دي ته ورته شخصیتونه.
پورته اشخاص هغه دقدر وړ شخصیتونه دی چه ددی ټولو لیکنی او خپرونی ددیورند دکرښی په باب همیشه دواقعیتونو پربنیاد او دهر نوع تبعیض او کینی ځخه پاکی دخلګو په مینځ کی مثبتی ارزیابی شوي دی له دغو ښخصیتونو ځخه په ډیر درناوی هیله ده چه ددیورند دکرښی په باب دهیواد په دی خاصو شرایطو کی یو ځل بیاهم خپل نیک او رهنمودی نظریات دافغانستان او دکرښی دواړو خواو پرتو خلګو ته وړاندی کړی او اجازه ور نه کړی چه ددیورند دکرښی داساسی حل اهمیت دی دځو نامعلومو اشخاصو له لوری دای،اس،ای په مشوره دشخصی اهدافو قربانی شي.پایاسم: ahmad sha   محل سکونت: jarmany    تاریخ: 01.12.2010

سلامونه،په دي خبره کي هيځ شک نشته چي بسمل خان يو متعصب سړي دې، اودده يوه انتر نيتي پا نه چي د سوله په نامه ده سر تر پا يه له تعصب ځخه ډګه ده،اوهميشه چي په بله کومه پاڼه کي دتعصب خبر وي هغه غلا کو ي او په خپل نامه نشرو ي ،نوموړي په تعصب کي زيږدلي دي اوپه تعصب کي زوند کول غواړ ي٠


اسم: اجمل سیلاب   محل سکونت: ا    تاریخ: 01.12.2010

نیازی صاحب،داسی معلومیږی چه تاسی هم کوم مستعارنوم غوره ګړی وي،لکه تا چه دنظر ورکولو حق وځانته ورکړي دي،نوبیا نور ولی د دغه حق ځخه محرموی،هر ځوک حق لری چه خپل نظر دادب په چوکاټ کی بیا ن کړي ،ماچی تر نن ورځی پوری دسرور په نامه لیکنی مطالعه کړي دی،هغه یوازی خپل نظر دادب په چوکاټ کی همیشه بیان کړي دی،دا ستا لویه اشتباه ده چی دیوه خارجی اشغالګر ولیکنی ته اعتبار ورکوی او دملی ارد په باب دهغه لیکنه رښتیا او واقعی ګڼی لکه چه تا دتاند په ویب پاڼی کی لیکلی ؤ،ولی دخپل یوه افغان په نظر باندی له بیځایه احساساتو ځخه کار اخلی او دسایت مسئول هم په دی تهدید وی چی ولی دغسی مضامین خپره وی.ایا دا ستا دبیځایه خود خواهی یو علت نه دی؟،نوته چه دیوه اشغالګر ولیکنی ته اعتبار ورکوې نوستا ددغه خبری په باب هم شک باید وشی چی وایی افغانستان اشغال شوي دي؟.داچه سرور هرڅوک وي او په هر نامه لیکنی کوی لیکنی یی داهمیت وړ دي او دملی یووالی دپروسی ملاتړی دي نه باید دهغه شخصیت توهین شي
دوهمه خبره دبسمل په باب ده،چی ته ممکن بسمل دومره ونه پیزنی لکه زه چی یی پیزنم،صرف دغه یوه ستا خبره غواړم در ته روښانه کړم ، دتاند په ویب پاڼه کی د ی روغه خبره کړی وو چی بسمل په تاشکند کی ددرس په مهال دجدی په شپږمه نیټه دروسانودیرغل په ور ځ دنورو ملګرو سره دډوډی نه خوړلو اودرس ته دنه تللو اعتصاب کړي ؤ ،ایا ته په دی خبر یی چه هغه دځه په خاطر ؤ؟هغه په دی خاطر نه ؤ چه روسانو ولی افغانستان اشغال کړي، بلکی په دی خا طر ؤ چه روسانو ولی حفیظ اله امین او دهغه رژیم را نسکور کړي،همدغه بسمل له اوله تر اخیره خلقی ؤ او دخلقیانو په وخت کی یی ښه رول در لودی اوس هم دخلقیانو لپاره منډی وهي او دخفیظ اله امین دوخت داستخباراتو غړی ؤ او تاشکند هم دحفیظ اله امین له لوری لیږل شوی وو.
ښه که دا خبره هم کوم لیونی درسره ومنی چه بسمل په رښتیا دافغانستان داشغال پخاطر اعتصاب کړي ؤ نو له هغه اعتصاب ځخه وروسته نوموړی چیری ولاړ ی؟ ایا دنورو افغانانو په شان یی دروسانو دسرو لشکرو په مقابل کی جهاد ته مخه وکړه او که دببرک کارمل دحکومت سره یو ځای شو؟ که یی جهاد ته مخه کړي وی نو دهغه تنظیم اویا ګروپ او مربوطه سیمی نوم را وخله چه ستا دوست بسمل خان دی هلته کوم بل مجاهد په جهاد کی شریک لیدلی وي .اوزه له ۱۳۵۷ کال دثور له کودتاه ځخه تر اوسه بسمل خان ډیر ښه پیزنم.دی دهغو خلقیانو او پرچمیانو له ډلی ځخه دی چه په خپل وخت اوزمان کی یی دافغانستان پرخلګو سخت ظلمونه کړي دی،که زما په خبره دی اعتبار نه کیږی ولاشه دافغانستان جنوبی ولایاتو ته او هم دقندوز وولایت چه خلګ دبسمل خان په اړه تاته ځه وایی وروسته له هغه بیا ممکن په تړلو سترګو دعقل او منطیق ځخه لیری دبسمل دفاع و نه کړی.
غواړم چی په یوه بله موضوع دی هم سر در خلاص کړم: ولی بسمل همیشه دکرزی تر حد زیات بد وایی او دهغه په شخصیت باندی تعرضونه کوی،علت یی دادی چه ځوکاله مخکی بسمل خان دکرزی ځخه دوظیفی او چوکی غوښتنه وکړه،کرزی دنوموړی سره موافقه وکړه ولی په عین جریان کی دکرزی دمشاورینو له جملی ځخه کوم یوه وکرزی ته معلومات ور کړل چه ګویا بسمل دحفیظ اله امین داستخباراتو غړی وو او دخپل قدرت په وخت کی یی پر خلګو ډیر ظلمونه کړي دي،هغه ووچه کرزی هم نوموړی جواب کړي له هغی ور ځی راهسی بسمل خان دکرزی په تخریب پسی خوله وازه کړي ده تر نن ور ځی پور ادامه لري، که زما په خبره دی بیاهم باور نه کیږی ورشه دښاغلی لودین ځخه پښتنه وکړه چه هغه وخت دکرزی ددفتر رئیس وو.په در ناوي اجمل


اسم: حبیب غنی   محل سکونت: آسترالیا    تاریخ: 30.11.2010

باز هم آقای مژده ضمن نوشتن مطالبی در بارۀ روابط افغانستان و ایران در یک مورد دیگر معلومات غلطی ارائه کرده اند.
ایشان نوشته اند که بعد از شهید شدن مرحوم داود خان، عبدالله خان ملکیار که در زمان روی کار آمدن رژیم خلقی سفیر افغانستان در تهران بود نامۀ به تره کی نوشت و با نوشتن این موضوع که گویا داود خان شخص مستبدی بود که به جزای اعمالش رسید وفاداری خود را به رژیم تره کی اعلام نمود.
در این نوشته که ماخذ آن قابل تأمل است نکتۀ دیگری هم نوشته شده که ضعف معلومات آقای مژده را نشان میدهد. ایشان آقای ملکیار را از تبار محمد زائی و قوم داود خان نوشته اند در حالیکه عبدالله خان محمد زائی نبوده بلکه منسوب به پشتونهای ولایت غزنی افغانستان و از قوم غلزائی و ملکیار اسم خانوادگی او بود. ملکیار از جملۀ پاک ترین و نیک نام ترین رجال معاصر افغانستان بوده است. او خسر پسر داود خان بود.
قرار معلومات شخصی نگارنده این دختر که شوهرش فرزند داود خان است و روز تجاوز خلقی ها و پرچمی ها به ارگ جمهوری شهید شد هم اکنون در امریکا بسر میبرد.
فکر نمیشود ملکیار با همه درایتی که داشت این قدر سطحی بیندیشد که همه علایق خودرا کنار گذاشته به بدگوئی از ولی نعمت خود بپردازد. این معلومات آقای مژده کاملا ً بی اساس و دروغ محض است، و نباید پورتالی وزینی نظیر افغان جرمن آنلاین این گونه چرندیات را از رسانۀ با اعتبارش به نشر بسپارد.


اسم: نیازی   محل سکونت: همبورګ    تاریخ: 30.11.2010

دافغان ــ جرمن انلاین محترمو چلوونکو ته سلامونه وایم ستاسو له خدمتونو څخه مننه کوم زه تل ستاسو له انلاین څخه ګټه اخلم رښتیا هم چې باید په تاسووویاړودا ځکه چې ستاسو په درنه خپرونه کې ناچله لوټونه نه چلیږي مثلأ:
ستاسو دنظریاتو په برخه کې مې څه موده مخکې دڅه به کوو تر عنوان لاندې ددرانه جهاني صاحب دطرحې په ارتباط دخلګو نظریات اوملاتړ ولوست که ستاسو په یادوي هلته یو کس بې ځایه او له بخیلي څخه ډکه لیکنه کړې وه هغه نفر هروخت په ټول افغان، دعوت اوځینو نورو ویبپاڼو کې کله دسلام خان ،کله د رحمت الله روان او په نورو نومونوداسې لیکنې کوي چې مطلب اونظر یې کټ مټ ورته والی لري املايي غلطۍ یې هم یو شی دي تاسو ورته لارښوونه هم کړې وه لنډه داچې پرون مې په ځينوویبپاڼوکې دخټک په نوم دیوچالیکنه ولوسته هغه سړي دا کس په پوره معنی بربنډ کړی دی ماچې نن ستاسو ددیدګاهابرخه وکتله نو دسرورپه نوم یوځل بیا هغه سلام خان یوه لیکنه کړې چې بیا یې هم په غیرمستقیم ډول سره دډیورنډ دجرګې سپکاوی کړی لکه څنګه یې چې دجهاني صاحب دطرحې په اړوند متزلزلې کرښې ایستلې وي لنډه یې داچې داسړی یوګمارل شوی کس ښکاري بې له دې چې زموږ بااحساسواودرنوافغانانوته زیان ورسوي بله دنده نه لري اونه خویې سویه دکوم یو رغوونکي او با دانشه انسان ښکاري له لیک څخه یې داسې برېښي چې د خورا ټيټې کچې زدکړې لري که یاد مو وي تاسو هم کافي نصیحت ورته کړی و خو دا کس خپله ورسپارل شوې دنده نه پرېږدي زما په اند به دا بهتره وي چې د داسې کم سویه خلګو نه نظر خپور کړئ او نه لیکنه دا ځکه چې ستاسو درنې خپرونې ته زیان رسوي تاسو باور وکړئ چې له استرالیاڅخه یو کس ما ته تیلیفوني ووېل چې دا سړی چې ټولې لیکنې یې پر یوه خوا روانې دي داسي برېښي چې دچا له خوا ګمارل شوی دی خو دحیرانتیا ځای دا دی چې ولې بدل نومونه ځان ته غوره کوي لیکنې خو یې ټولې دکابل د دولت په ګټه دي نو دا وېریږي له چا؟
په هر صورت دومره وخت مونه پرې نیسم خوکله مې چې په یوه بله برېښنايي رسینۍکې دالاندې لیکنه ولوسته نو سر مې سم پر خلاص شو:
مننه
نیازی
کرزی اوس په بې سوادوتالي څټو زموږ مخور افغانان بدناموي

کرزي اوس د خپلې شرمېدلې او ناکامې څارګرې ادارې له لارې یو کس ته چې کله د سلام خان ، سید حبیب ، سروراحمد، رحمت الله روان، غوث الدین غوث، جمال، ر،ن او په ځینو نورو نومونو احمقانه لیکنې کوي دنده ورکړې تر څو زموږ دهغو مخورو افغانانو(پښتنو)سپکاوی وکړي کوم چې په افغانستان کې اوسنی تور تم نه شي زغملای څه موده مخکې همدې کس دسلام خان په نوم د درانه او منلي عبدالباري جهاني د مهمې طرحې پرخلاف یوه سپکه اوبې وزنه لیکنه کړې وه هر څوک ښه پرې پوهېده چې دایومغرض اوګمارل شوی کس دی په افغان ــ جرمن انلاین کې ډېرو افغانانو غاښ ماتوونکي ځوابونه هم ورکړل نږدې ۹ میاشتې کیږي چې دنورو با احساسو افغانانوپه ضد هم په ځینو برېښنا پاڼوکې ناوړه تبصرې کوي دابې سواددومره فکر هم نه کوی چې لوستي خلګ خوستا په بې سوادي له واره پوهیږي ته احمق خونه په املا پوهېږې او نه په انشأ زموږ لوستي او پوه افغانان دداسې کسانو لیکنې له سره ګوري لانه ځکه چې هغوی پوهیږي چې دا یوګوډاګی دی هغه هم بیا دکرزي ګوډاګی . . .؟؟
وړمه ورځ یې دسرور احمد په نوم په احمقانه ډول سره د ښاغلي بسمل په ضد څواحمقانه کرښې چې یوه یې له بلې سره رفت نه لري کښلې دي لنډه دا چې دا کس په دومره وخت ضایع کولو نه ارزي صرف تاسو دې خبر وئ چې دا پاس نومونه په یوه اجینټ پورې تړاو لري البته دا هم باید زیاته کړم چې نن یې بیا داجمل نوم هم ځان ته غوره کړی دی او خپله ناروغي یې لا پوره ښکاره کړې ده .
موږ له درنو او با احساسو افغان ویبپاڼوچلوونکو څخه هیله کوو چې خپلې درنې رسینۍ په داسې نا اهل کس بې اعتباره نه کړي .
خټک


اسم: عبدالباقی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 29.11.2010

در دوسیه های که از طرف ویکی لکس در اینترنیت نشر یافته توصیف رئیس جمهور افغانستان چنین آمده است.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان شخصی ضعیف که دچار مالیخولیا است.
از دوستان انگلیسی زبان و متجسس خواهش میگردد که این اوراق را مرور کرده و آنچه در مورد افغانستان جالبیت دارد در دسترس این وب سایت که از اعتبار کامل در بین افغانها برخوردار است بگزارند، خدمت با ارزش را انجام خواهند داد.
والسلام


اسم: غښتلی افغان   محل سکونت: المان    تاریخ: 26.11.2010

د ښاغلی جهانی لیکنه د( تاریخی حوادث تکراریږی)تر عنوان لاندی به بهتره وی په دری ترجمه او نشر شی ځکه هغوی چې دا توری پاڼې بیا تکرار کړی دي په پښتو نه پوهیږی همدارنګه مخدوم غواړی چې د مرحوم فیض محمد کاتب اثار د همدوی په لاس ورکړی تر څو له لازمو تحریفونو او لاسوهنو وروسته یی په خپله خوښه چاپ کړی ،ښه په داوی چېې ددی کار د مخنیوی لپاره له مخکی پراخه اولازم اقدامات وش


اسم: sarwar   محل سکونت: .    تاریخ: 26.11.2010

دډیورند معضله په تشو خبرو نه حل کیږي
دډیورند دجرګی په نامه نیکي هیلې اوسلامونه:دډیو رنډ دبیلتون په رسمیت نا پیزنل شوي کرغیړنه کرښه دټولو افغانانو او لر اوبر پشتنو په زړونو کی د۱۸۹۳ م کال ځخه تر نن ورځی پوری یو لوی داغ دي او ددی په امید او ارزو دی چه کله به ددغه ناروا خط نوم دتاریخ ځخه لیری او ورک شی،ولی په دغه ورستیو ورځوکی ددغه ځونفرو په باب چه دیورند دجرګی په نامه هغه هم دهیواد ځخه بهر دتلویزیونی پروګرام په واسط غواړی ددیورند عمده مسئله حل کړی ځینی پښتنی را پیدا کړی دي
۱- دډیورند موضوع دومره ساده او بی اهمیته هم نه ده چی هغه دی په خالی خبرو او تیلفونی تماسونو ځوک حل کړی خصوصا داسی اشخاص او افراد چه دهیواد ځخه فراری وی او په تعصب ،کینه توزیو او روحی اوروانی ناروغیو مبتلآ وي.
۲ - د دیورند پیچلی او ډیره مغلقه معضله اوحل یی دهیواد په دی موجوده شرایطو دپنځه نفری جرګی چه هیځ نوع رسمیت او راجستر نه لری دصلاحیت ځخه ډیره لیری خبره ده،ددی موضوع دحل لپاره دمنطقی په سطح ویوه ملی بحث او نظر خواهی ته ضرورت دي وروسته له بحثونو او نظر خواهی ځخه دټولو افغانانو خصوصا دخط ددواړو غاړو دمیشتو قومی او قبایلو دمشرانو ځخه باید یوه لویه جرګه دمنطقی ددولتونوپه مشوره او دملل متحدتر نظارت لاندی ددی معضلی دحل په خاطر په کار شروع وکړي
۳ - هغه دفارسی ژبی یو متل دی چه وایی :به هرچه بازی اخر په ریش بابا هم بازی؟ دابه بهتره او غوره وی چه ددیورند دجرګی په نامه دپروګرام پرځای په افغانستان کی دملی وحدت او ملی یووالی ته درسیدو په لارو چارو دبحث کولو پروګرام مخ ته یووړل شی چه فعلا په افغانستان کی نسبت بلی هری موضوع ته اشد ضرورت دې اول باید دکور دیوالونه ښه مضبوط او پاخه جوړشی بیا په چت باندی باید شروع وشی؟
۴- دامریکا او اروپا له ډیرو ښایسته پارکو دهیواده ځخه په ډیره لیری فاصله کی بیله مشوری او صلاحیت ځخه دتلویزیونی ښایسته پروګرامو له لاری په خالی لافو او شاپو ددی درانه مسئولیت سرته رسیدل نا ممکن کار دی که دا کار په خالی خبرو کیدای شوای نو دلندن ځخه قاضی صاحب،خرسانی ،له جرمنی ځخه عظیم،وردګ،بسمل،او ځینو نورو نا پوهانو په خبرو به افغانستان اوس ګل ګلزار وایی او تر پل اټک پوری به امن امانی وایی؟دلته دمحترم سیستانی صاحب یوه لیکنه را پیاد شوه چه په خپل یوه مضمون کی یی لیکلی و چه مونږ(افغانان) اټک غواړو او هغوی(پاکستان) پل متک غواړي.
۵- ددیورند دمعضلی دحل موضوع دخط دواړو غاړو پرتو قومونو اوقبایلو تر میځ وپوره یووالی اوګډ تفاهم ته ضرورت لری،مونږ افغانانو خو همیشه دا خط غیری رسمی بللی دی ایا دپاکستان وطرف ته پراته دقومونو مشران هم ددی جرګی دجوړیدو ځخه خبر دي ایاکوم قومی مشر ددغی جرګی غړیتوب لری؟،او دهغو له جملی ځخه کومه ور ځ چا ځوک دتلویزیون په پرده لیدلی دي؟ داسی نه وی چه وایی :دزوم کورنی خبره نه ؤ دناوی په کورکی دواده مراسم شروع ؤ.
۶- که چیری ددی ځونفری دګوتو په شمار دجرګی غړی په رښتیا غواړی چه دافغانستان لپاره صا دقانه خدمت وکړی ،تر ټولو لمړی دی په خپلو ځانونو کی دا جرائت پیدا کړی داروپا او امریکا تر ډیر ارام ژوند ځخه دی تیر شی بیرته دی هیواد ته ستانه شی له افغانانو سره دی دیوه ملی حکومت په جوړه ولو کی کمک وکړی،هیواد دی د ای،اس،ای له منګلو پاک کړي،ملی اردو دی جوړ کړي،دپردیو له احتاجه دی افغانان خلاص کړي وروسته له هغه دی په ګډه دډیرند په غم کی شي.فعلا ده کجا ودر ختان کجا؟پای سرور


اسم: محمدسخی صبوریار   محل سکونت: ولایت غور    تاریخ: 10.11.2010

من به اشخاص متفکروروشن ضمیر که مسایل راازبعد علمی وادبی مورد تفحس وکنجکاوی قرار میدهند علاقه مند هستم چون ما دردنیای روشنی زندگی میکنیم وهمه موارد زندگی به صوب حقیقت گرائی درحرکت است لاجرم باید مسایل را ازدید باز، مورد ارزیابی قرار دهیم .تشکر


اسم: محمد عارف عباسی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 10.11.2010

برادر عزیزم محمد سخی صبوریار صاحب!
چون لطف فرموده بنام اینجانب نوشتۀ تان را شروع نموده اید باید مختصر بعرض شما برسانم که من قضاوت و نظر خاص در مورد سنگسار ندارم ولی نوشته آقای علی دیانتی مرا وا داشت که در بعضی موارد خاص آن مضمون طالب نظریات علمای متبحر وجید دینی شوم، که متأسفانه صدایی بر نیامد. بنظر شما احترام میگذارم.


اسم: محمدسخی صبوریار   محل سکونت: ولایت غور    تاریخ: 08.11.2010

جناب آقای عباسی:
سلام و عرض ادب؛ به شما و همکاران تان. صحت مند و سرحال باشید. مطالب را به جواب خانم ملیحه (نایاب)در مورد فلسفه سنگسار عرض میدارم.
اول باید بعد عقیدتی موردارزیابی قرار گیرد چون موضوع سنگسار فلسفه تاریخی نیست یکی از موارد احکام خدااست و کیفری است در مقابل تجاوز و موارد ان هم خاص است که زنان متاهل به مجرد و یا بالعکس که آنهم مراحل خاص موارد خاص شواهد خاص دارد که این امر در جای که اجرا میشود باعث مطلق و حتمی جلوگیری از تجاوزهای جنسی بر زن و مرد و جلوگیری از تجاوز بر حریم دیگران میباشد که این امر شاید به نظر کوتاه ما و شما وحشت ناک باشداما وقتی تآثیرات آنرابالای افراد و جامعه از دید واقع بینانه بیبنیم و حکمت انرا در جامعه مصئون و محفوظ از تجاوز خواهیم دید.
اگر بعد حقوقی آنرا مورد ارزیابی قرار دهیم در خواهیم یافت که حکومت و یا دولت که در مقابل بااین چنین خلاف رفتاری ها قوانین سخت را از همین قبیل وضع نموده باشد افراد ان جامعه زنان و دختران جوان و همه اطباع و افراد ان جامعه از گزند امراض مهلک و کشنده ساری ایدز محفوظ ماندند که این خود عدالت اجتماعی است. اگر بعد سیاسی موضوع را به برسی بگیریم هم اعمال تعذیرات در مقابل تخلفات یک امر طبیعی است در کشور یامملکت که انسانها در آن زندگی نمایند و در آن مملکت قانون بسازند که دران زندگی همه افراد تضمین شده باشد لاجرم در موارد متعدد به وضع تعذیرات همچنانی نیاز مبرم مشهود است. و حتمی که دولت باید قانونی را داشته باشد تا افراد متخلف جامعه از ان حراس داشته باشند تا میزان جرایم تحت کنترل باشد. کشور هایکه در موارد غفلت کردند بنام ازادی مردم شان را مورد استفاده همگانی قرار داده اند کنترل از دستشان رفته و الان هر قدر میخواهند جلوگیری نمایند از توان شان نیست و اعتراف میکنند که تعذیرات اسلامی به خاطر ساختار نظام خوانواده وضع تعذیرات از قبیل سنگسار وقصاص درمقابل قتل یگانه راه برون رفت در مقابله باتخلفات اخلاقی است و تنها از همین طریق اصلاح جامعه ممکن و متصوراست و بس.
اگر در گذشته هااسلام را به نام دین عقب گرا میگفتند امروز همان مدرنست ها هستند که به اعصاب آرام بدون جبر و اکراه می پذیرند و پذیرفتند که ماهنوز در بی راهه قرارداریم.
امید است مطالب تحریر شده بعد از بازنگری هیئت محترم تحریریه بدست نشر سپرده شود. سپاس.


اسم: نجیبه قانع   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 05.11.2010

شاعر بزرګوار و محترم آقای اسیر !
باور کنید دروغ نګفته ام - بسیاری از اشعار تان را خوانده ام و بسیار پسندیده ام .
همین ګه ضمن یک ګله دوستانه میګویم از شما توقع چنان بیتی را نداشتم معنی آن این است که با اشعار دیګر تان بسیار همنوا بوده ام . اګر چنین نمی بود توقع من از شما تا آن سطح بلند نمیبود . از آنرو ضرورتی به یادآوری آن اشعار نبود .
اینکه میګویید مبادا من از روی علاقمندی به کرزی از شما ګله دوستانه کرده باشم - درین مورد حتما جدی نبوده اید زیرا چګونه میشود که از یکطرف تشبیه حګومت کرزی به حکومت زن را اهانت به زن بشمارم وبخاطر آن ازشما ګله کنم و از جانب دیګر از انتقاد تان به کرزی رنجیده باشم ؟!
ضمنا با بخش های دیګر شعر زیبای تان کاری نداشته ام و ضرورتی نبود که از انتخاب قافیه های تان - که یقینا استادانه بوده است - دفاع فرمایید . اما در یک بخش دیګر لطف فرموده و به اصل موضوع تماس ګرفته اید . شما میفرمایید :
(.... بعضا به مرد ها ګفته میشد خصلت زنانه دارد یا به خانم ها میګفتند مردانه صفت است یا شیوه مردانه دارد و این صفات به هیچ صورت وجه کاستن مقام زن و مرد نمیباشد)
اسیر صاحب محترم شما را قسم میدهم که آیا واقعا به این حرف خود باور دارید ؟
آیا واقعا اګر مرد ها را ( زنانه صفت ) بګویند آزرده نمیشوند ؟ فقط یک مرد را نشان بدهید که از منسوب شدن او به این صفت بدش نیاید - اسیر صاحب ! چرا باید خود را فریب بدهیم ؟
شما از ابیات و قافیه های دیګر تان در همین شعر دفاع کرده اید اما این را نفرمودید که وقتی میګویید دوران مردی ګدشت و دور زنی و چادر آمد منظور تان چه است . کدام خصوصیت حکومت فعلی به حکومت زنها شباهت دارد ؟ اګر یک جمله یی هم در باره آن مینوشتید ، ضرورتی پیدا نمیشد که با ارسال این نامه درد سر ګردانندګان محترم افغان جرمت آن لاین ، حضور شما و دیګر خوانندګان ګرامی را فراهم کنم . همین حالا هم شاید همه در دل شان به من دشنام بدهند که چرا پشت یک بیت را ګرفته ام و رها نمیکنم !
شما شحصیت قابل احترام همه ما اید - پیش قدم شوید تا بیاموزیم . بجای اینګه فرزند رشید تان خالد جان باری مرا عقده یی بخواند و باری هم شما اتهام غیر مستقیم طرفداری از حامد کرزی را بر من ببدندید ـ چه میشود اګر بګویید آن بیت واقعا - حد اقل - سوال برانګیز بوده است . هزار ها افغان این همه از شما ستایش میکنند - ستایشی که به حق سزاوار آن هستید ، شما را فخرالشعرا میخوانند . اګر بعد از سالها ، یک خواهر تان در مورد یک بیت از جمله صد ها و شاید هزاران بیتی که سروده اید تذکر دوستانه یی میدهد ، دنیا بهم نمیریزد . و اګر در جواب بکویید واقعا سرودن آن بیت تامل بیشتری بکار داشت ، شمه یی هم از شخصیت والای تان کم نمیشود.

بهر حال ، شعر اخیر تان هم واقعا مثل اشعار دیګر تان زیبا و سلیس بود. به تکرار آنرا خواندم
بعد، یاد داشت شما را دوباره خواندم ـ و سپس آن بیت زیبای شعر تان را با خود زمزمه کردم :
یا به عمق سخن نمی پیچد
یا مراد مرا نمیداند !


اسم: محمد نسیم اسیر   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 05.11.2010

بی حرمتی به مقام زن؟؟؟


اسم: نجیبه قانع    محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 02.11.2010

آقای خالد اسیر!
ازاینکه به تذکر من در باره شعری از پدر بزرګوار تان پاسخ داده اید بسیار ممنونم
اما خالد جان ! نمیدانم چرا ما افغانها همواره به دنبال جنګ هستیم - وقتی انتقادی را در بارۀ خود میشنویم بعوض آنکه دوستانه در بارۀ آن توضیح دهیم. تمام تلاش ما اینست که طرف مقابل را بیسواد، متعصب و عقده یی ثابت کنیم.
اګر جمله یی از نوشته های ما با انتقادی روبرو میشود آخر چه عیبی خواهد داشت که در جواب مثلا بګوییم (منظورم ازین حرف چنین چیزی نبوده و اګر چنین تعبییری شده باشد معذرت میخواهم) ګفتن همین یک جمله چه عیبی دارد ؟
و اګر توضیحی وجود دارد، خوب است که به همان توضیح پرداخته شود.
در جامعۀ ما متاسفانه معمول است که وقتی به شخصی و یا کاری صفت (زنانه)بدهند، منظور از آن تمسخر کردن و تحقیر کردن میباشد. در شعر اخیر آقای اسیر هم که در انتقاد از حامد کرزی سروده است متاسفانه چنین روحیه یی دیده میشود.
اګر دیده نمیشود لطفا در بارۀ این بیت شان توضیح دهید تا غلط فهمی من رفع شود.
بګذشت، اسیر ، دور مردی
دوران زنی و چادر آمد
اګرانتقاد دوستانه من ارزش جواب دادن را ندارد سکوت نمایید ـ کسی شمارا مجبور به پاسخ ګفتن ګرده نمیتواند اما چرا باید کوشش تان این باشد که مرا عقده یی ثابت کنید؟
با احترام نجیبه (عقده یی و بیسواد ـ درست شد ؟!!)


اسم: خالد نسیم اسیر   محل سکونت: اجرمنی    تاریخ: 02.11.2010

بعد از عرض ادب و حرمت خدمت پورتال وزین افغان جرمن آنلاین به خانم نجیبه جان قانع عرض شود،
گرچه پدرم خود به جواب شما خواهد پرداخت اما تاجایی که من خالد نسیم اسیر، پدرم را می شناسم، شخصی است عاری از هر نوع تعصب. بخصوص تعصبات مرد، قوم، مذهب، سیاست سالاری.
متاسف هستم که شما باوجود آنکه ادعای شناخت اشعار پدرم را دارید، اشعار متعدد را که در وصف مقام زن نوشته از نظر شما دور مانده است.
این نشان میدهد که با وجود مطالعۀ اشعار ایشان، شما هنوز هم نتوانسته اید تصویری از طرز دید وی با خود داشته باشید.
من خودم تا جایی که در مرور زمان آموخته ام، بعد از خواندن مکرر مضامین اشخاص، نشریه ها، و یا پورتال هایی انترنتی تصویری از طرز دید و یا فکر هر کدام آن درست کرده و در قسمت آن قضاوت میکنم. البته بعد از خود را به دور نگهداشتن از هر نوع عقده ها و کومپلکس ها.
از شما به حیث کوچک تان خواهش دارم که در قضاوت های تان از احساسات کار نگیرید که در غیر آن مانع وسعت دید خود خواهید شد. با احترام


اسم: همایون کامران   محل سکونت: کابل    تاریخ: 01.11.2010

کمیتۀ دفاع از ملالی جویا،
بعد از عرض سلام و با تمام احترامیکه به مبارزات ملالی جویا دارم، گاهگاهی در نشرات شما و هم سخنانی خود ملالی جویا سخن از دوستان ارجمند ایرانی بمیان می آید و طوریکه دیده میشود این دوستان ایرانی با جدیت تمام مراقب آنند که در حول و حوش ملالی جویا چه میگذرد.
و هم این تفکر در ذهن کنجاو بنده تداعی میشود که ممکن خانم جویا به عوض مبارزه بخاطر نجات کشورش از شر اهریمنان متجاوز بیگانه و جنگسالاران، مصروف مبارزه بخاطر ایجاد یک انترناسینال فرامرزی میباشد:

تو کار زمین خوب ساختی، که حالا به آسمان پرداختی

باآنکه خانم جویا با یک حرکت طمطراقی و ماجرا جویانه تشبه پارلمان به طویله حیوانات آن تریبون مناسب برای مبارزات دادخواهانه مردم رااز دست داد، تلاش شان به منظور افشای دشمنان مردم افغانستان قابل قدر است.
بااحترام
پوهنمل دوکتور همایون کامران


اسم: همایون کامران   محل سکونت: کابل    تاریخ: 01.11.2010

کمیتۀ دفاع از ملالی جویا،

بعد از عرض سلام و با تمام احترامیکه به مبارزات ملالی جویا دارم، گاهگاهی در نشرات شما و هم سخنانی خود ملالی جویا سخن از دوستان ارجمند ایرانی بمیان می آید و طوریکه دیده میشود این دوستان ایرانی با جدیت تمام مراقب آنند که در حول و حوش ملالی جویا چه میگذرد.

و هم این تفکر در ذهن کنجاو بنده تداعی میشود که ممکن خانم جویا به عوض مبارزه بخاطر نجات کشورش از شر اهریمنان متجاوز بیگانه و جنگسالاران، مصروف مبارزه بخاطر ایجاد یک انترناسینال فرامرزی میباشد:
تو کار زمین خوب ساختی، که حالا به آسمان پرداختی
باآنکه خانم جویا با یک حرکت طمطراقی و ماجرا جویانه تشبه پارلمان به طویله حیوانات آن تریبون مناسب برای مبارزات دادخواهانه مردم رااز دست داد، تلاش شان به منظور افشای دشمنان مردم افغانستان قابل قدر است.
بااحترام
پوهنمل دوکتور همایون کامران


اسم: نجیبه قانع    محل سکونت: