Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  تحفۀ حامد کرزی به مناسبت 8 مارچ     نویسنده:  فرزانه .فارانی

 
اسم: فرزانه فارانی    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 17.03.2012

با سلام و تشکر از همه دوستانیکه د رقسمت نظر خواهی سهیم بودند .
از جناب استاد سیستانی جهانی سپاس دارم که با لطف همیشگی شان احساس خوبی برایم دادند تا بتوانم برای مطالبات حقوق زن با قدرت بیشتر به پیش بروم . شما سرمایه و افتخار کشور ما هستید. مؤفقیت شما را آرزو مندیم .
از حقوق دان محترم جناب غوث جانباز تشکر میکنم که نکته مهم و حساسی را متوجه شده اند و این قابل تأمل است : تا زمانیکه مرد ها د ر طرز تفکر خود تغییر نیارند وضیعت جامعه ما بهتر نخواهد شد .

جا دارد از جناب هاشم سدید نویسنده و پژوهشگر عالیقدر کشور نیز تشکر کنم که همیشه سایت افغان جرمن آنلاین را با تحلیل ها و مقالات علمی و عالی خود رنگ و رونق بهتر بخشیده و همیشه از علمبرداران حقیت بوده است . مقالۀ شما د راین مورد بیشک که یکی از مقاله های خوب برای روز زن بود ...

ازآقای حمیدالله سروش و سایر دوستانی که در این نظر خواهی شرکت کرده اند ممنومنم .فقط در مورد آقای زال سعیدی باید کوتاه بگویم که بلی من با شما موافقم که از مصاحبه خانم نوریه اشرف یاد کرده اید ...اما اصل مسله هم همین است که از یک طرف مطبوعات در افشاگری ناقضین حقوق بشر متوجه است و در مورد خشونت گزارش های پی در پی ارائه میدارند و از طرف دیگر زنان کشور به آن سطح آگاهی رسیده اند که دیگر سکوت نکنند .چیزیکه تا حال یکی از صفات خوب زن شمرده میشد که باید صبور باشد و حوصله داشته باد و تحمل و برده باری داشته باشد ...ما زنان حال به این همه پی برده ا یم که تا از این صفات قدیمی خویش که تا حال از آن سؤ استفاده شده، را بشکنیم و فریاد را پیشه کنیم ...
مؤفق و کامگار باشید!


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 17.03.2012

جون این بخش سایت وزین افغان جرمن به روز زن اختصاص داده شده میخواهم تولد ملالی کوچک را در ارگ ریاست جمهوری برای والدین این فرشتۀ معصوم تبریک گفته و قدوم او را گرامی و به فال نیک بگیرم - بخصوص برای زنان افغان.

در ضمن باید بگویم که ابو ملالی بعد از جنایت نابخشودنی جنایتکاران امریکایی در پنجوایی پیشنهاد نموده است که قوای ناتو از جمله امریکایی ها از قرا و قصبات افغانها بیرون شده و به قرار گاه هایشان برگردند.

من نمیدانم این نظر ابو ملالی تصادفی بوده یا از قبل سنجیده شده ولی در هر صورت آنرا خیلی منطقی و به جاه میدانم.

بادر نظر داشت اینکه تروریستها ، حامیان ، مراکز ، پناهگاه ها و تمویل کننده گان شان در بیرون از سرحدات افغانستان وجود دارند و اسناد غیر قابل انکار در زمینه وجود دارد و ابو ملالی از سالها بدینسو در زمینه داد میزند ، موجودیت قوای ناتو بخصوص جنایتکاران امریکایی در قرا و قصبات افغان به جز اینکه باعث جنایات شبیه پنجوایی شود دیگر موثریت نخواهد داشت.

برگشت قوای ناتو به مراکز یا قرار گاه هایشان باعث خواهد شد که قوای افغان تقویه شده ، مورال ، اعتماد به خود و قابلیت محاربوی شان بالا رفته، با مردم محل مستقیماً در تماس شده نتیجتاً اعتماد مردم به دولت شانرا بدست آورند.

اگر ناتو این پیشنهاد منطقی را بپذیرد این اولین باری نخواهد بود که در طول سی سال جنگ و بدبختی در افغانستان این نوع پیشنهاد یا پلان به منصۀ اجرا قرار خواهد گرفت. دکتور نجیب الله در آستانۀ شروع خروج قوای شوروی از افغانستان فرمان انتقال مسولیت ها را از قوای روسی به افغانها صادر کرد که در روشنی همان فرمان اردوی افغان و قوای محلی امنیت ولسوالی ها و دهات کشور را بدست گرفتند در حالیکه روسها فقط در صورت تقاضای جانب افغانی و به مشوره ستر درستیز قوای مسلح در بعضی عملیات به کمک قوای افغان میشتافتند.

هر چند مقایسه آنوقت با حالا به نظر یکعده شاید ساده لوحانه معلوم شود ولی من فکر میکنم پیشنهاد ابو ملالی را میتوان به همان شکل عملی و از آن به نفع قوای افغان کار گرفت.

به امید اینکه ملالی کوچک و تمام دختران و زنان افغان آینده خوشخبت و روشن داشته باشند.
اسم: Dr. Sal Sayedi   محل سکونت: uk    تاریخ: 17.03.2012

خوانندهء عزیز و خانم فرزانه سلام به شما
من مصاحبهء صوتی شما را به خان نوریه اشرف استاد پوهنتون کابل تحت عنوان آګاهی زنان باعث افزایش خشونت میګردد با دقت شنیدم. منطق ارایه شده مربوط به عنوان من را به این رساند که علت بوجود آمدن خشونت علیه زن سبب بلند رفتن فهم وآګاهي وی است که زن بخاطر دفاع حقوق خویش توان استدلال پیدا میکند و این حالت وکار مثبت سبب چیزی بد میشود. این استدلال درمن حالت نا ارام کننده وعجیب وغریب درمن ایجاد کرد. اګر اموزش ببیند از بهرهء علم محروم شده و اصل وخواست اینکه طلب علم فریضه است برهرمسلم و مسلمه و اینکه طلب علم کنید و لو اګر دردورترین نقطهء از جهان کسب آن ممکن باشد و صاحبان علم را فضیلت داده ام و برابر نیستند کسانی که میدانند وعالم هستند با کسانی که نمی دانند وجاهل اند و دهها هدایت شرعی که به کسب علم و دانش امر میکند. اما اینکه چیزفهمي و دانش عامل کاروحالت منفی چون خشونت شود نه شنیده بودم اما منطق دارد.
اما من شخص صاحب دانش را مدبر میدانم که مشکل را حل کرده میتواند و درچوکات عقل ومنطق سلیم توانایی خویش را به صورت احسن به خرج میدهد که مشکل واز جمله خشونت را حل کند. میخواهم تأکید کنم که اولا دقیق نیست که خشونت وتخلف درافغانستان به اوج خود رسیده ویا بلند رفته این تأکید به فهم غیر دقیق است. دوم این حالت مختص به زنان نیست بلکه درجوامع که قانون حاکمیت ندارد حقوق هیچ کس مصؤون نیست اما زن و کودکان بخاطر توانایی های فزیکی شان بیشتر مورد آزار قرار میګیرند. میګویند بزرګترین نشانـهء نامرد همین است که بر زن حمله میکند. اما این بدان معنا هم نیست که متجاوز را باید متوقف ساخت. به فهم من حق خود ودیګران را باید شناخت واین درنزدیکی به دساتیر دین اسلام است. من تأکید دارم که تخلف از حقوق زن و بې عدالتی خاصتا درجامعهء افغانی ویاهر کلکتیف جامعهء اسلامی دوری از اسلام است. شوهر، برادر، خواهر، زن، مرد، همسایه و .... همه برعلیه یک دیکر حقوق دارند که باید رعایت شوند. دست، چشم، پا وبدن ، درخت ، انسان، حیوان و .....بالای انسان حقوق دارند(لنفسک علیکه حق.....).
اما واپس چرا میګویم که حق تلفی درحق زن بلند نه رفته و به اوج نه رسیده علت این است که این تخلف و حالت بد درجامعهء ما وجود داشت و دارد با این تفاوت که حالا بیشتر درمورد صحبت میشود و بیشتر معلومات ممکن است و قبلا این ظلم و تعدی وجود داشت اما کسې عقب ان نمی ګشت و کسې ازین حالت غیر انسانی آګاهی حاصل نه می کرد. به این خاطر من زمانیکه میشنوم که تعدي درحق زن و اطفال بلند رفته میخواهم بګویم که درست نیست. این تعدی ووتجاوز وجود داشت ودارد با این تفاوت که این حالا درمورد بیشتر صحبت میشود وجهان بیشتر درجریان قرار میګیرد. این بذات خود حالت بهتر به این علت که با باخبرشدن از وضع کارتنویری صورت میګیرد و برعلاوه تنویر متخلف به پنچه ویا ترس از پیګرد دست ازتخلف دست خواهد برداشت. این یک پروسه است. حالت جنګ، مشکل اقتصادي، دوری از دین وعقیده مبنی برعدم آګاهی وعدم مراعات اصول اساسی دین مبین اسلام و مشاکل روانی ناشي از جنګ وعوامل چند وضع را به این حالت قرار داده که انشاءالله با کار تنویری و آګاهی و کار فرهنګی و تنویری مانند کار شما درین راستا و جهت دادن این حالت به حالت مثبت و مطلوب خیر و انسانی مساعدت خواهد کرد.سلام، ارج واحترام به زن که مادراست، خواهراست، زن است ودختر وسلام به زن که انبیاء از دامن اش به معراج رسیده و سلام به والدین هرکی مادر وپدر که جنت تحت قدم ها مبارک شان است. سلام به زن که محنت کش ورنجیدهءاصلي سالیان طولانی جنګ درکشور من وتو است و انشاء الله که زندګې به امید است وما امید داریم که بلاخره این حالت تغیر خواهد کرد وبه زن که جایګاه بس عظیم وبا وقار درجامعه وخانواده دارد به جایګاه خویش برسد واز تعدي و تجاوز درآمان باشد.


اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: : آلمان    تاریخ: 16.03.2012

طنز چیست؟
طنز به نوع خاصی از نوشته های ادبی گفته میشود که بنابر دلایلی عیوب، اشتباهات، کمبودات، نادرستی ها و مفاسد افراد یا گروه های اجتماعی ـ سیاسی را در قالب سخنان مرموز و معکوس، بعضاً به شیوه های خنده دار، بیان میکند.
هدف اصلی کاربرد این نوع از نوشته ها، اگرچه برخی آنرا برای استهزا، مسخره کردن، طعنه زدن و بیرون ریختن عقده های شخصی خویش بکار میبرند، به نقد کشیدن انواع نارسائی ها و در بعضی موارد حتی ضعف های تعلیمات اجتماعی و تفکرات فلسفی ـ دینی مسلط در جوامع است ، که غالباً بنابر قساوت حاکمان و وجود اعتقادات محکم مردم بدان ها امکان عیب گیری و نقد صریح و آشکار از آنها میسر نمیباشد.
طنز، مانند هزل و هجو و مزاح و ریشخندی و شوخی و ظرافت و ... که زیر مجموعه های مطایبه و فکاهه و لطیفه هستند، از زمان های بسیار دور در ادبیات مردمان مختلف جهان وجود داشته است. تفاوت طنز و هزل و هجو در این است که طنز اکثراً بر پایۀ رعایت ادب و احترام به زبان و قلم و آداب استوار است، درحالیکه هزل و هزال کمتر به این مفاهیم توجه دارند.
در مورد تفاوت طنز با هجو نظر غالب ادبأ و فرهنگیان ما بر این است که زبان طنز برخلاف زبان هجو که متوجه بیان مقاصد شخصی، انتقامجویانه، مبتذل و سودگرایانه میباشد، غالباً زبان حکیمانه است و موضوع طنز معمولاً پیرامون نارسائی های اجتماعی میچرخد.
در ابیات فارسی طنز پردازان ( طنازان ) زیادی وجود داشته اند که غالباً به صنف شاعران مربوط اند.
شاعران و نویسندگان طنزپرداز تقریباً به طور عموم مردمان بادرک و با احساس و نیکوسرشتی بوده اند که برخلاف شاعران یا نویسندگان مدیح خوان که کار شان مدیحه سرائی شاهان و حکمرانان و بزرگان و متمولین زشت کردار و پیشوایان فکری ( که بیشترین شان آلوده به بزهکاری و پلیدی نظری و عملی هستند ) جامعه به خاطر صله و عطیه و احسان بود، هدف شان آگاه ساختن انسان به تلخ ترین واقعیت های موجود در حیات فردی و اجتماعی شان و تعلیم درستی ها و نشان دادن زشتی ها به شکل مطایبه، یعنی شوخ طبی و بگونۀ که زیاد تخریش کنندۀ احساسات و غرور صاحبان اقتدار و قدرت و صاحبان اندیشه ها یا تعالیم مسلط در جامعه که غالباً زودرنج و حساس و خطرناک اند، بوده و میباشد.
در تاریخ معاصر، که بعضاً خود ناظر مستقیم و غیرمستقیم آن هستیم، کسانی زیادی وجود داشته اند که به خاطر علاقه داشتن به ادبیات نقد، بخصوص ادبیات طنز، سال ها را در تبعید گذشتانده یا شربت تلخ مرگ را فرونوشیده اند.
طنز معاصر ماهیتی چند پهلو دارد. وجود چنین ماهیتی چند پهلو در طنز امروزی سبب میشود که برای درک منظور طناز تفکر بیشتر وعمیق تری بکار برده شود.
بدون تفکر گسترده و توجه به ظرافت های پنهان در طنز، فهم کامل از آنچه در ذهن طنزپرداز میگذرد و آنچه طنزپرداز میخواهد بعنوان پیامی به مخاطب خویش انتقال دهد، امری است مشکل. بطور مثال پیامی را که من با بیان: " در غیر آن شما میتوانستید به منسوبین شورای علمای اسلامی بگوید که برادر، اگر در اینجای قرآن چنین آمده، در جای دیگر هم چنان آمده است!! و... " به کرزی و در واقع به همه مخاطبان خویش میخواستم انتقال بدهم ـ یک واقعیت آشکار را که نپذیرفتن آن خود نوع جهل و دشمنیی کاملاً کور با اندیشۀ دینی است ـ کمتر کسی متوجه شده است!
در اخیر یک بار دیگر خاطر نشان میکنم که اگر امکان نقد صریح از زشتی ها و مفاسد در یک جامعه، بخصوص در جامعۀ بستۀ ما، وجود میداشت، هیچگاه هیچ منتقدی، از جمله شخصی بنام احمدشاه از کابل، که در دریچۀ ابراز نظریات پورتال افغان جرمن به نقد دین و نقد نوشتۀ من پرداخته است، به نوشتن اسم مستعار یا گفتن و نوشتن نقد صریح از دین و رهبران دینی ـ سیاسی موجود و کسانی هم به نوشتن فکاهه و طنز روی نمی آورند.


اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 15.03.2012

دو جواب در برابر دو پرسش
1ـ جناب عباسی صاحب بزرگوار،
شما با این همه کار های طاقت فرسا و غم هائی که دارید غم مصارف استراحتهای تفریحی ـ معالجوی آقایان مورد نظر و همپالکیهای شان را نخورید. این ها از خیرات سر این ملت و مهربانی های بی شائبه و بدون مقصد و مدعای کشورهائی امریکا و متحدینش، و روس و ایران و پاکستان و عرب و ... آنقدر دارائی اندوخته اند که صد نسل بعد از این ها هم اگر بیایند و هیچ کاری نکنند و بخورند و بخواند و عیاشی کنند، باز هم همه "راکفیلر" ها محتاج شان خواهند بود. در مورد جـا هائی تفریحی از من غریب چه می پرسید؟ اگر بگویم که سی سال است در اروپا جان میکنم و یکبار هم قادر به رفتن بـه تفریح نشده ام، باورتان نخواهد آمد. ولی فکر میکنم هیچ جا اگر نباشد، "ابت آبادی"که خواهد بود. من یقین دارم که اگر دیگران از اینها
باگرمی استقبال نکنند، پاکستان که با علاقه و با آغوش باز زمینۀ استراحت بسیار عالی و خوش آیند را برای اینها فراهم خواهد کرد!
ممنون از ذره نوازی تان
بهروز و پیروز و شادکام باشید
2ـ جناب احمد شاه،
مادرادبیات زبان فارسی دری چیزی بنام خوش طبی داریم که از چهار جزء تشکیل شده است! یکی از اجزای آن را طنز میگویند. بکوشید در لابلای جملات و کلمات آنمقاله منظور نظر مرا دریابید.اگر نیافتید، مشکلی است که حل آن از عهده من هم خارج است!
شما از مصراعی یک بیت : " اسلام بذات خود ندارد عیبی" سخن بمیان آورده اید.آیا میدانید که کوته فکرانی بیسواد مـرا بخاطر نوشتن مقالۀ به همین عنوان و نوشته های متمم آن بـه کفر و الحاد متهم نموده اند و کسانی هـم مرا در زمرۀ سلمان رشدی قرار داده اند؟
بکوشید تااین مقاله و مقاله های متمم آنرا در همین پورتال پیدا نموده یکبار بخوانید.
شما هم شاد و بهروز باشید


اسم: ahmad shah   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 15.03.2012

جناب عباسی ! کرزی خود را بيمار و ناتوان ، احساس نميکند؛ بلکه ملت را عليل و مريض و صغير می انگارد!
اينکه می فرماييد ، علمای کرام در جايی استراحت کنند که جنس مونث نباشد؛ شما دچار اشتباه و بقول فرنگيها« کانفيوزد» هستيد ! يگانه xxx که در روی زمين ، در خواب و بيداری ، بدنبال جنس مخالف است و تمامی اوقات در فکر « xxx» است و حتا به « يک » زن و همخوابه، اکتفا نميکند ، همين جماعت آخوند يا « شورای علما(!)» ميباشد !
علم جامعه شناسی شرقی و روانشناسی امروز ، نيز اين دريافت را صحه ميگذارد!
صادق هدايت نويسنده نامدار معاصر در توصيف همين شيخ و آخوند ميگويد :( اينها، همگی ، يک شکم اند و يک مشت روده...)
تازه ، در افغانستان، مجمعی از علما و اهل فضل ، مستقل و خارج از سيطرۀ دولت، وجود ندارد، اين شورای علما (!) ساخته و پرداخته شخص کرزی است ، که عنوان و جنس و نوع خطبه ها و بيانات ، از دفتر رييس جمهور به شورای علما(!) ديکته و ارسال ميشود.

آقای سديد ، ميفرمايند ، اگر در قرآن ، آياتی در خفت و مذمت زن وجود دارد ، در گوشه های ديگر کتاب مقدس، پاره ای آيات در تساوی مرد و زن نيز وجود دارد !
نميدانم جناب سديد ميخواهند با اين سفسطه ها خود را فريب دهند يا ديگران را !
قرآن شریف، به صراحت مردان را « قيم» زنان ، دانسته است !
« الرجال ، قوامون علی النساء» ؛ اين بينش و استنباط ، با عصر برده داری ، کاملا مطابقت دارد!
در مورد مجازات زنان هنگام نافرمانی از همسر « ترک همخوابه گی و لت وکوب زنان» تجويز شده!
سهم زنان از ارث، بسيار کمتر از مردان است!
خانواده بر مرد استوار است، يعنی مرد ، نان آور است و زن ، مسوول « اندرون خانه» است!
چرا تکرار مکررات شود؛ هم « احوال شخصيه » شيخ آصف محسنی ، مستفاد از نصوص دينی است هم، بيانيه اخير آقای کشاف!
شما ميخواهيد تا قيامت به اين ريسمان xxx ، يعنی اين که« اسلام به ذات خود ندارد عيبی ...» چنگ بزنيد ، برای گول زدن مردم؛ اماعصر انترنت ، چشم و گوش باسوادان را باز کرده است و دروغ های تاريخی، به درد خاله ی ام کلثوم ، يا جامعه عاری از سواد و تفکر ميخورد !
آيا قصور از محمد بن عبدالله است، نخير؛ پيامبر اسلام، در دوره اش، بسيار خوب و ماهرانه عمل کرده ؛ مشکل زمانی رخ می نمايد که مقررات حضرت محمد را پس از ۴۰۰ا سال ، بدون ويرايش و پيرايش، عملی ميکنيم !
چرا؟ چون به نفع مردان است. چون به منفعت استعمار است. چون به مفاد رجاله های تاريخ است!بااحترام. احمد شاه


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سانتا باربارا، کلیفورنیا    تاریخ: 15.03.2012

محترم سید هاشم سدید !
واقعاٌ که نه تنها شما شخصیت دانا و آگاه هستید ،به همان پیمانه انسان مهربان، دلسوز و با عاطفه هم بوده از روی بشر دوستی و مهربانی و دلسوزی و غرض جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر ناشی از علالت مزاجی جناب رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان پیشنهاد گذرانیدن یک دورۀ نقاهت را به ایشان فرموده اید. راستی که پیشنهاد بجا و معقول و دلسوزانه است. البته همچو استراحت های تفریحی و معالجوی مصرف دارد. خداکند آخوند های ایرانی بیشتر از این کرزی صاحب را باهمه علالت مزاجی مورد استفاده قرار نداده متوجه وخامت احوال روانی شان گردیده بتأسی از مهربانی های گذشته مصارف این استراحت را برای شان فراهم نمایند. در مورد شورای علما شاید دلسوز دیگری چون اهل سعود و مدرسه والای همسایۀ شرقی ما پیدا شود که چاره سازی نمایند.
رئیس صاحب جمهور با رفتن به کدام محل آرام و زیبای غرب مشکل ندارند، ولی مشکل اساسی یافتن محل مناسب استراحت برای علمای کرام است که در آنجا مؤنثی وجود نداشته باشد، نه مرغ ماکیانی و نه چارپایان جنس مخالف . اگر لطف نموده در تعین چنین محل اندیشه نموده و بکمک دیگر دلسوزان چون شما محل مناسبی پیدا کنید


اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 15.03.2012

جناب رئیس جمهور، ما نگران سلامتی تان هستیم!

یادداشت پورتال
این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ سیدهاشم سدید را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_sh_jenabe_raeese_jamhoor.pdf


اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: سیدهاشم سدید    تاریخ: 13.03.2012

از خودتان گذشته، خدا به بچه هایتان عقل بدهد!

یادداشت پورتال
این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ سیدهاشم سدید را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadid_sh_az_khodtan_gozashta.pdf


اسم: حمیدالله سروش   محل سکونت: دهلی،هندوستان    تاریخ: 12.03.2012

محترم خانم فرزانه فارانی
نوشته تان مخصوصا در رابطه مصادف شدن اظهارات آقای کرزی با هشت مارچ بسیار گویا و دقیق است.شما به روشنی رسوایی های دستگاه شتر مرغی دولت افغانستان را روشن ساخته اید.دستگاهی که مدعی است باید طالبان قانون اساسی اش را بپذیرد.اما خود حتی به همان قانون اساسی احترام ندارد و به سادگی شخص اول دولت آن را رد می کند و نابرابری مرد و زن را بیان می کند.حالا روشن نیست که طالبان بیایند و شروط اینان را قبول کنند و یا اینکه اینان شرایط طالبان را قبول می نمایند؟
نوشته شما بر این واقعیت انگشت می گذارد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان نه تنها در صدد رفع نابرابری بین زن و مرد نیست بلکه خود یکی از عوامل مهم نابرابری در شرایط کنونی می باشد.پس این هوشداری است برای تمام کسانی که در آرزوی برابری و آزادی می باشند،تا امید خود را به این دولت و حامیان آن نبندند و خود علم مبارزه را بلند نگهدارند. در پاسخ سؤال شما که در عین حال جواب است من هم مثل جناب فرهیخته مرد قلم،آقای سدید می گویم:نه و بازهم نه.نباید از دولت و مراجعی که در کنار آن قرار دارند انتظار بر آورده شدن خواست های بر حق زنان کشور را داشت.
شما به بسیار خوبی تصریح نموده اید که مبارزه تاریخی زنان برای رهایی واقعی فقط بر دوش مخصوصا زنان و همچنین مردانی به پیش خواهد رفت که به آزادی و رهایی اعتقاد دارند.
لازم است از آقای حامد کرزی تشکر شود که که به یکبارگی تمام دروغ های ده ساله را افشأ کرد و به همه فهماند که دیگر امید خود را به دولت شان که از جنایتکاران انباشته است نبندند.
محترم خانم فرزانه فارانی مؤفقیت مزید شما را درین عرصه آرزو دارم.


اسم: سیدهاشم سدید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 11.03.2012

خانم فارانی عزیز
قشنگ و قوی مینویسید.حتماً میدانید که نوشتۀ قوی نتیجه تفکر قوی است.
یورش متعهدانه، شجاعانه و توأم باشور و درد تانرا به سنگر مردـ سالاری و زن ستیزی تحسین میکنم.
انکارازاین واقعیت آشکار که سبب خیلی از رنجهای زنان جامعۀ ما، همانگونه که همه میدانیم، یک تعداد مردانی هستند که بـه بیماری روانی دچار هستند نشاندهندۀ ضعف در بصیرت است. این بیماری، اگر چـه زمانبر است، غیر قابل علاج نیست. عـلاج آن تنها مبارزه و تلاش
مستمر و داشتن شهامت علیه بیداد بر زن و سنتهای زمانزده و کهنه است.
جواب من در برابر این سؤال تان: "اما آیا دولتی که از جانیان و بد ترین عناصر ضد زن تشکیل یافته میتواند، طور دیگری عمل کند؟"
این است که " نه!!"
دراینجا،موقع را غنیمت دانسته،میخواهم یک نکته راناگفته نگذارم و آن این که همه، زن و مرد، باید این را در نظر داشته باشند که تغیَر تنها زمانی در زندگی انسان هـا بوجود می آید که آن هـا در شیوۀ تفکر خویش تغیَری بوجود بیاورند!
این نکته را، چون در اینجا بحث بر سر مشکل زن بود، باید زن هـا بیشتر متوجه باشند!
شاد و بهروز باشید


اسم: غوث جانباز   محل سکونت: بروسل    تاریخ: 11.03.2012

به فرزانه جان فارانی واعضای محترم پورتال افغان جرمن آنلاین سلام و اردت تقدیم میدارم!
در جای خوانده بودم که سطح انکشاف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی... یک کشور را باید در برخورد مردهای اینکشور در برابر زنان ملاحظه کرد.تصادفی نیست که وطن ما در لیست کشورهای جهان از طرف اخیر جای دوم راداراست. البته اذعان این مطلب باعث درد من است ولی این واقعیت دارد.مرد های افغانستان خشن ترین و حجر ترین روش را در برابر زنان به پیش میبرند که با تأسف در دنیای معاصر نظیر ندارد. بنابرین به نظر بنده تا زمانیکه ما مردهای افغانستان در طرز تفکر خود در مقابل زنان تغییر بنیادی و کیفی وارد نکنیم(البته در عمل و پیوسته!) و زنها را واقعأ انسانهای کاملأ متساوی الحقوق در حیات جامعه نپذیریم و به تظاهر و فریب خود و جهانیان در این زمینه خاتمه ندهیم، حال واحوال وطن ما بدتر خواهد شد، وخدا نخواسته آخرین چانس ها را برای متمدن شدن از دست خواهیم داد.


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 11.03.2012

خواهرگرامی فرزانه جان برقلم ودرایتت احسنت، در سفتی وعالی نوشتی!‏

جای بسی خوشحالی است که در دهه های اخیردرمیان زنان ودختران تحصیل کرده افغان کسانی چون فرزانه فارانی ‏وشکریه بارکزی وملالی جویا ،لینا روزبه،ملیحه نایاب،نادیه قانع، ملالی نظام وده ها وصدهاتن دیگر پیدا شده اند که سطح آگاهی ودانائی واحساس حق طلبی ‏شان نسبت به مردان وطن به مراتب بالاتر است و در برابر وطن وهمنوعان خود عمیقاً احساس مسئولیت مینمایند وخاموشی ‏در برابر زورگوئی مردان وملا های متعصب را جایز نمیشمارند وجتی برخی از زنان ستم دیده با آتش زدن خود فریاد دادخواهی خود را بگوش ‏جامعه مردسالارکشور میرسانند وزمانی با شهامت وشجاعت کم نظیری در برابر فیصله های غیر عادلانه حکومت وملا ‏های کهنه اندیش دست به عکس العمل های مدنی میزنند. چنانکه راه پیمائی زنان آکاه وتحصیل کرده با همیاری نهادهای ‏مدنی در کابل برضد قانون احول شخصیه زنان شیعه در دوسال گذشته واینک بلند کردن صدای اعتراض برضد فیصله ‏غیر عاقلانه شورای نامنهاد علمای دینی حکومت افغانستان از جمله همین موارد است.‏

درکشورهای پیشرفته جهان، زن از جایگاه والای انسانی برخوردار است وبه او، به عنوان همسرومکمل زندگی مرد ‏درتشکیل خانواده واعمار جامعه مرفه به چشم قدرنگریسته میشود و در تمام شئون زندگی دوش بدوش مردان شامل ‏کاروپیکار اند، متاسفانه درجوامع اسلامی حقوق وحیثیت زن پایمال شده و به عنوان یک انسان درجه دوم دیده میشود. معلوم ‏نیست چرا درجوامع اسلامی زن یک موجود بی اراده، ناتوان وناقص وفاقد عقل و شعور ویک وسیله ارضای خواهشات ‏جنسی مرد تلقی میشود؟ از جمله: گرفتن چهارزن برای یک مرد در یک وقت، مشروع بودن کتک زدن زنان از سوی ‏مردان ومشروعیت آمیزش جنسی با تعداد نامحدود زنان برده ، دوبرابرسهم بردن مرد در میراث ودرشهادت دو زن برابر ‏یک مرد، مشروعیت برآوردن خواهشات جنسی مرد از سوی زن درهرزمانی که مرد اراده کند، متابعت بیچون وچرای زن ‏از شوهر وخارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهرو... از مواردی اند که شأن وحیثیت زن را نسبت به شوهربسیار پائین ‏آورده است.‏

فیصلۀ اخیر شورای علمای دینی افغانستان برتطبیق همین نکات تاکید میکند وازاینست که میخواهند یک باردیگر زنان را از ‏حقوق مندرجه در قانون اساسی محروم کنند ومیلیونها دالری که جامعه جهانی برای اعادۀ حقوق انسانی زنها به حکومت ‏افغانستان تادیه کرده،گوئی محض برای نمایش ریش وپشم کرزی ومولوی کشاف وامثال اوبوده است.‏

این اعلامیه یک تحطی صریح از منشورجهانی حقوق بشراز یکسو وتجاوز برارزش های مندرج درقانون اساسی کشور ‏است که زن و مرد را در افغانستان درای حقوق مساوی اعلام داشته است.‏
بنابر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر« تمام افراد بشر با شأن وحقوق برابر به دنیا می آیند.» وبنابر ماده دوم:« هرکس ‏بدون هیچگونه تبعیض به ویژه ازحیث جنس از تمام حقوق وآزادی های مذکور در اعلامیه برخوردار است» ‏
در مقدمه قانون اساسی جدید افغانستان میخوانیم که:«ما مردم افغانستان ، بارعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیه ‏جهانی حقوق بشر،بمنظورتاسیس نظام متکی بر آزادی مردم ودموکراسی ،بمنظور ایجاد جامعۀ مدنیعاری ‏ازظلم،استبداد،تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی، عدالت اجتماعی،حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی هاو حقوق ‏اساسی مردم،ٍ وبمنظور تثبیت جایگاه شایستۀ افغانستان درخانوادۀ بین المللی،این قانون اساسی را تصویب کردیم."‏

با درنظرداشت، مواد اول ودوم اعلامیه جهانی حقوق بشرو نکاتی که در مقدمه قانون اساسی فعلی افغانستان تذکر رفته ‏است، گمان نمیشود که آخوندان شورای علمای دینی کشور هنگام صدور فتوای خود این مواد رامدنظر گرفته باشند،زیرا که ‏آنها نوکر خان اند ، نه از بانجان،ولی گلایه ما از رئیس جمهوراست که چرا به هرفتوای غیرعقلانی ملاها مهر تائید ‏میگذارد. در گذشته های دور که پای دموکراسی وانتخابات برای تعیین زعامت کشور درمیان نبود، زعیم از دومنبع ‏مشروعیت خود را میگرفت: یکی تائید سران قبایل، ودیگری تائید روحانیت متنفذ ، ولی حالا که رئیس جمهور براساس ‏انتخابات ورأی مردم برگزیده میشود، نباید رئیس جمهور به لاطایلات ملایان که در امرکارو تولید نعمات زندگی هیچ نقشی ‏ندارند وخود طفیلی خوردست مولدین بیچاره یعنی دهقان وکارگراند ویا معاشخور دولت می باشند، لبیک بگوید.

این ملایان چرا فتوایی برضد عملیات انتحاری طالبان صادر نمیکنند؟ چرا برضد بمب گذاری ها درمساجد واماکن مقدسه ‏فتوا نمیدهند؟ چرا برضد دختر فروشی وحتی تعویض زنان ودختران به گاو وشتر وبزوگوسفند صادر نمیکنند؟ چرا برضد ‏اعمال غیراخلاقی بچه بازی وتجاوز برکودکان پنج شش ساله صادر نمیکنند؟ آخراین چگونه شورای علمای است که اگر نفع ‏شان درصدورآن فتوامضمر باشد فتوا صادرمیکنند واگر نباشد، زبان شان لال میشود؟ همین ملایان منفعت جو بودند که 70 ‏سال قبل رژیم مترقی امانی را که برای حقوق زنان افغان توجه کرده بود وعده ای از دختران را در رشته طبابت وخدمت به ‏مادران افغان به خارج اعزام کرد، با صدور فتواهای دستوری از خارج کشور با سقوط مواجه ساختند وکشور وجامعه را ‏سی سال به عقب انداختند وامروزباز با همان حربه کهنه وزنگ زده میخواهند کشور را به قرون وسطی به عقب ببرند.زنان ‏آگاه ومبارز افغان شما با اعتراضات پیهم خود میتوانید مانع این سنگ اندازی غیرعقلانی ملایان بشوید! فریاد خود را ‏رساتر بسازید وبگوش مجامع بین اللملی برسانید ونگذارید این عناصر عقب گرا شما را از دست آوردهای ده ساله جامعه بین ‏المللی محروم سازند ودل دشمنان غدار افغانستان را شادکنند.‏
ختماسم: Haleem   محل سکونت: USA    تاریخ: 10.03.2012

A leader who kisses Al-Mojaddidi’s hand with his mouth and eyes in an official high level meeting of cabinet ministers, cannot be expected to have other than primitive stands toward women which are numbering more than 50% of Afghan society.


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 10.03.2012

در مورد موقف شورای دولتی علما خود زنان و دختران باشرف و قهرمان افغانستان دست به کار شوند و تظاهرات را در کابل و ولایات کشور سازماندهی نمایند و این یګانه راه نجات زنان از چنګال واپسګرایان بوده می تواند


اسم: صلاح الدین سعیدی   محل سکونت: England    تاریخ: 10.03.2012

موقف شورای علما در بین حق و سیاست!!مجبوریت های محترم ح. کرزی و تحفـﮥ ۸ مارچ وی, قسمت اول

یادداشت پورتال
این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ صلاح الدین سعیدی را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Saidi_s_Karzai_w_8march.pdf


اسم: سید عـبد الله کاظم   محل سکونت: usa    تاریخ: 10.03.2012

موقف شورای علما در بین حق و سیاست!!

یادداشت پورتال
این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ سید عـبد الله کاظم را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sab_mouqefe_shoraye_olama.pdf


اسم: انجنیر فضل احمد افغان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 09.03.2012

خواهران و برادران نهایت میهن دوست و حق شناس سلام.
من در حالیکه ابلاغیه غیر اسلامی و مغایر تمام نورمهای انسای علمای بیدین شورای به اصطلاح علما را جدی تقبیح مینمایم میخواهم به عرض هموطنان شریف ,حق دوست و عدالت پسند برسانم که متأسفانه در کشور عزیز ما توطیه های پی در پی خارجیها و یک عده وطنفروشان جنایتکار که نه از حقوق مساوی زن و مرد دراسلام خبر اند و نه از منشور سازمان ملل متحد خبر اند در کار است. اگر خبر هم استند با چشم پوشی از حق برای منافع شخصی در تلاش اند که از ضعف , دست و پاچه بودن و بی دانشی آقای حامد کرزی از اسلام استفاده نموده میخواهند به مرام شومشان که عقبگرائی و سوق افغانستان عزیز به قهقرا یعنی سالهای 1992-2001باشد بکشانند میباشد.توطیهء قدرتهای خارجی مخصوصآایران با تبانی معاشخوران و غلامانشان در شورای به اصطلاح علما و همچنان در ولسی جرگه افغانستان راه را برای کاندید شدن زنهای افغان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014م مسدود ساخته تا زمینه را برای جناب حامد کرزی و یا یکی دیگری از معاشخوران خود را مساعد و به اریکۀ قدرت برسانند. چه این ابلاغیه همزمان به سفر جهانی خانم فوزیه کوفی که یکی از فعالان سیاسی کشور در ولسی جرگه افغانستان است و میگویند علاقمندی به کاندید شدن به ریاست جمهوری سال 2014م را دارد و سفرش به خارج نیز به منظور جلب حمایت قدرتهای غربی از کاندید شدنش میباشد خواهد بود . من امید دارم که این ابلاغیه ننگین برای مدت چند صرف در روی کاغذ بماند و به مرور زمان از بین خواهد رفت و هیجگاه جوامع مدنی افغانی و خارجی به تطبیق چنین ابلاغیه ها اجازه نخواهند داد که جامۀ عمل بپوشد. خداوند ملت رنجدیده افغان را از شر بی دانشان عقبگرا و تنگ نظر نجات داده و سرنوشت شانرا بدست اشخاص دانشمند که وسعت نظر و دید واقعی از دین مبین اسلام و جهان مدنی داشته باشند بسپارد و تنگ نظران بیدین بدانند که بشر از آدم(ع) و بی بی حوا(ع)آزاد خلق شده و الی اخیر آزاد خواهد زیست و این ابلاغیه های مغائیر هدایات دین مقدس اسلام برایشان جز رو سیاهی چیزی دیگری را در بر نخواهد داشد.
خداوند مادروطن و هموطنان دانشمند حقگو و حقجوی ما را در حفظ خود داشته باشد!
با عرض حرمت مجدد.


اسم: پیر محمد بابر    محل سکونت: انگلستان     تاریخ: 09.03.2012

قبل از همه روز زن را به تمام زنان و بخصوص زنان درددیدۀ افغان تبریک و تهنیت عرض میکنم.

در رابطه با اعلامیه شورای علما میخواهم از همه افغانهای هموطن خواهش کنم که قبل از اینکه آنرا تحفۀ کرزی بداننداز خود بپرسند که آیا کرزی رئیس جمهور کشور چون امریکا ، فرانسه ، هند ، اندونیزیا یا حتی نایجریا و سودان است ؟

کرزی فقط زمانی میتواند در مقابل احکام ، فرامین، فتوا ها ، تصامیم و اعلامیه های شورای علما ، قومندانهای محلی ، جنگسالاران ، رهبران به اصطلاح جهادی و غیره قرار گیرد که ما یعنی مردم افغانستان برای او حداقل نشان دهیم که ما در عقب او قرار داریم.

او فقط زمانی میتواند با شورای علما و دیگر زورمندان که برای بقای شان اسلام و قران را وسیله قرار داده اند از موضع قوی مسایل را به بحث گیرد که با دستان پر به مصاف شان برود.

شما تصور کنید که اگر در دورۀ قبلی ولسی جرگه، شاغلی کرزی در همان ابتدای امر قانون احوال شخصیه شیعیان را رد یا دوباره برای تعدیل به پارلمان میفرستد چه صدا ها و اعتراضات بر علیه او بلند میشد ؟ تا سرحد که او را متهم به دشمنی با شیعیه ها و اسلام میکردند. اما وقتی وقتی مردم و مجامع بین المللی صدایشانرا بلند کردند او هم توانست از موضع قوی مصوبه را دوباره برای تعدیل به ولسی جرگه بفرستد.

اکنون هم، تا افغانها ، مجامع بین المللی و مجامع دفاع از حقوق مدنی اتباع کشور صدایشانرا بلند نکنند، دستان کرزی خالی است و نمیتواند در مقابل این زورمندان که به بهانۀ دفاع از اسلام وطن را ویرانه کردند ،قرار بگیرد.

من تعجب میکنم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان در راس میرمن سیما ثمر مشغول چه است ؟ متاسفانه این کمیسیون در طی ده سال هیچ کاری موثری انجام نداده و در هیج موردی موفقیت نداشته است. در پهلوی عدم موفقیت به قول کسانی که با اعضای این کمیسیون آشنا اند ، اکثریت اعضای کمیسیون از یک قوم و از جمله آشنایان و کسانی انتخاب شده اند که با حزب وحدت اسلامی که مرتکب بزرگترین جنایات در افغانستان گردیده به شکل از اشکال رابطه یا دلسوزی دارند.

بلاخره چون سخن در مورد شاغلی حامد کرزی است میخواهم یکبار دیگر از موضع او در رابطه با معاهده ستراتیژیک با امریکا دفاع کنم.

من طرفدار امضای معاهدۀ ستراتیژیک هستم ولی این معاهده نباید به این معنی باشد که امریکایی ها و بخصوص پرسونل نظامی آن هر چه دلشان خواست در افغانستان انجام دهند. این معاهده نباید به امریکا اجازه دهد که مانند ده سال قبل بدون اطلاع و اجازه مقامات افغان به خانه های مردم رفته و اتباع کشور ما را توقیف و به محابس که تحت نظر خودشان است انتقال دهند. این معاهده نباید به معنی این باشد که قوای امریکا هر زمانی که دلشان خواست قرا و قصبات افغان را بمبارد کنند در حالیکه یک طفل افغان حالا میداند که مراکز ، کمپ ها و حامیان تروریستها در آنطرف خط نامنهاد دیورند و تحت کنترول کامل نظامیان پنجاب قرار دارد.

در این رابطه هم من تعجب میکنم که آن نیرو های که خود را اپوزیسون دولت میخوانند در این روز ها چنان فغان و فریاد براه انداخته اند که گویی جهان سرچپه خواهد شد اگر کرزی همین حالا معاهده ستراتیژیک را امضا نکند.

اینها همان کسانی اند که امریکایی ها را بالای شانه های شان تا کابل آوردند ولی حالا از یکسو کرزی را دست نشانده خطاب میکنند ولی از سوی دیگر ناله سر داده اند که کرزی چرا در مقابل امضای معاهده ستراتیژیک شرایط وضع میکند.

وسلام


اسم: عبدالباري جـهاني   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 09.03.2012

د افغانستان د علماوو شورا، په دې وروستیو شپو ورځو کی، د ښځو په باره کی ځینی مهمی فیصلې وکړې. ګواکي په هیواد کی نوري ټولي ستونزي حل سوي دي او یوازي د ښځو مسله پاته وه او هغې ته هم، له نیکه مرغه، علماوو خپله توجه واړوله.

یادداشت پورتال
این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ محترم عبدالباري جـهاني را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_bari_jahani_d_shezo_hokok.pdfاسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: usa    تاریخ: 08.03.2012

روزجهانی زن، روز ماتم برای زنان همیشه محروم افغان

یادداشت پورتال
این مقالۀ رادر صفحۀ تحلیلات پورتال افغان جرمن آنلاین مطالع فرمائید و یا هم لینک آتی را کاپی نموده در براوزر اکسپلورر تان نصب کرده و اصل مقالۀ خانم نظام را مطالعه نمائید.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_nezam_roze_jahani_zan.pdf
Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved