Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  د لوړو تحصیلاتو د نوماند وزیر محمد هاشم عصمت اللهی پر ژوند لیک تبصره     نویسنده:  محمد انور بنیاد

 
اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 16.01.2010

بیا هید که یک وزیر تحصیلات عالی از اهل هنود انتخاب کنیم شما باور کنید که من پروفیسور و دکتود و ماستر های برادران و خواهران اهل هنود را میشناسم که بد بختانه افتخار کشورهای دیگر است ولی ما برایشان یک وزارت را شایسته نمیبینیم.و همچنین مسیحی های افغان و یهودیهای افغان و یک پروفیسور زردشت افغان که در یکی کشور ها اناتومی درس میدهد و در پوهنتون کابل هم استاد بودند.امید وارم افغان جرمن انلاین قهر نشوند و بدون سانسور این ابراز نظر مرا نشر نمایند بسیار خوش میشوم زیرا ببینم کرزی چه نظر دارد و اعضای پارلمان چه نظر دارد و ابراز نظر کنندگانچه نظر دارد
با احترام


اسم: عاليه پوپل   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 16.01.2010

اين شخص اگر چه از وزارت ماند اما عضو کميسيون تعيينات و تقرر رياست جمهوری است و استاد فاکولته ژورناليزم است و رييس اتحاديه ژورناليستان است وشايد به درجه و رتبه مشاور کرزی نيز ارتقا کند ، چرا کرزی مورد استيضاح قرار نمی گيرد ، برای اينهمه ضعف انتخاب و نوکری دول همسايه ! احترام . عاليه پوپل


اسم: sarbaland   محل سکونت: Herat    تاریخ: 16.01.2010

نوشته خانم انديشمند ، فاضل و ملی گرا ، ملالی موسی نظام را تاييد ميکنم . اکنون بهتر اين است که پورتال معظم يک نظر خواهی باز کند که چرا و تحت چه شرايطی محترم کرزی صاحب مجبور شده است ، چندين جاسوس شناخته شده را در کابينه پيشنهاد کند ! با اخلاص. انجينير معروف


اسم: ملالی موسی نظام    محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 16.01.2010

۱۶ جنوری ۲۰۱۰

هموطنان بسیار ارجمند،

با قدرمندی از پورتال افغان جرمن آنلاین باطرح شخصیت و سوانح یكی از وزرای پیشنهادی به سمت وزارت حساس و مهم تعلیمات عالی افغانستان به منظور نظر خواهی هم وطنان، بدینوسیله تبریكات صمیمانۀ قلبی خویش را به مناسبت رد وناكامی محمد هاشم عصمت اللهی از ولسی جرگۀ افغانستان به شما ابراز نموده و امیدوارم تلاش پیگیر ملی گرایان، افغانستان دوستان و مبارزین برای حقوق زنان افغان، حمایه از فرهنگ و كلتورافغانی منجمله لسان ارزشمند دری، حمایه از حقوق حقۀ زن مظلوم و عدم وابستگی به همسایگان غدارعلی الخصوص دولت فاسد آخوند های متظاهر ایران، جاودان و همیشه مثمر واقع گردد.
چنانچه در سوانح محمد هاشم عصمت اللهی مطالعه گردید، این شخص كه بدون جهت و در اثر یك اشتباه فاحش به سمت وزیر تعلیمات عالی افغانستان نامزد گردیده بود، با وقاحت به افغانستانی بودن خویش مفتخر بوده و تهداب تفرقۀ قومی را بین اقوام باهم برابرافغانستان درین حالت شكننده و بی ثبات مادر وطن، قبل از احراز چوكی احتمالی یی وزارت، پی ریزی مینمود. این حركت خود میرساند كه وحدت ملی ارزشمند افغانستان كه یگانه وسیلۀ توامیت اقوام شریف افغانستان میباشد چگونه با یک انتخاب بیجا، دردست گماشتگان غیر به معرض خطر حتمی قرارگرفته و خدای نكرده نابود میگردید.
محمد هاشم عصمت اللهی كه در پناه دولت آخوندی ایران به نوایی رسیده است، مانند مولای خویش آصف محسنی كه گویا معاون وی هم میباشد، به یقین با انتخاب به یكی از حساس ترین مقام تحصیلی و تدریسی مملكت، یعنی وزارت تحصیلات عالی، بدون شک در پهلوی تخریب لسان ارزشمند و اصیل دری افغانستان، حقوق قانونی و اسلامی زنان افغان را هم به معرض خطر حتمی قرار میداد. بیاد بیاوریم كه زیر نام « قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع» چه قیود غیر بشری و غیر اسلا می ایرا حتی در چهار دیواری منزل زن افغان، مطابق اصول آخوندی ایران، مطرح نموده و به شطارت به امضای پارلمان بی مسئولیت رسانید!!
حال اقلاً با ناكامی چنین یك شخصیت خطرناكی، روزنۀ امیدی برای اشغال چوكی وزارت مهم تحصیلات عالی كه سرنوشت و تربیت اولاد معارف افغان كاملاً به آن منوط میباشد، میسر گردیده است كه تمنا میرود اینبار رئیس جمهور افغانستان یك افغان پابند به ارزش های ملی و عقیده مند به پاسداری كلتور و عنعنات و معارف افغانی را كه با تمام اقوام شریف ملت افغان یكسان و مطابق متون قانون پیش آمد نماید، انتخاب نموده و ولسی جرگه هم با در نظر داشت چنین مقام مهمی به او رای اعتماد را میسر گرداند.


اسم: رجبعلی پکتیاوال   محل سکونت: کابل-افغانستان    تاریخ: 16.01.2010

امروز در پروسه رای دهی به کاندید وزرای پیشنهادی کرزی هاشم جان رای کافی برای وزیر شدن بدست نیاورد. وخواستم این خبر را به شما تقدیم کنم.به امید وحدت واقعی همه باشندگان و اقوام کشور از ته دل نه مصنوعی و میخواهم اگر در موردی حنیف اتمر وزیر داخله کشور عضو کاجی بی دیروز و اجنت انگلیس امروز که نامبرده 10 مشاور برای خود بر گزیده واز جمله ان ده مشاور 6 تای ان مربوط شهر زاد گاه خودش یعنی لغمان است قلم بدستانی ما همانطوریکه رهین و هاشم را تلک و ترازو نمودند در مورد این جناب که پست خیلی حساس دولتی را در اختیار دارد چیزی بنویسند بد نخواهد شد با احترام


اسم: حمید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 16.01.2010

واقعآ که خبر جالب، یا پارلمان افغانستان وجدان اش بیدار شده و عده بیشتر از وکلا انتخاب یک جاسوس ایران را رد کردند (که امید است) و یا که چشم بسته رای دادند که این رای چشم بسته خوشبختانه به رد عصمت الهی انجامید. اگرچه که خودفروش دیگر از نوع او یعنی مخدوم رهین از نزد شان گذشت و حالا وظیفه طبقه بیدار و وطن دوست کشور است که ذره ذره اعمال این جاسوس را زیر نظر گرفته با هر عمل ضد وطنی و ضد مردمی اش او را رسوا نمایند.


اسم: Qasem   محل سکونت: Germany    تاریخ: 16.01.2010

Good news, the Irani spion has lost the election


اسم: زلمی   محل سکونت: المان    تاریخ: 16.01.2010

در صورت تحقق وزارت تحصيلات عالی برای محترم عصمت اللهی ، بعيد نيست تحولات مضحک و دراماتيک زير جامه عمل پوشد :
۱ ــ ساخته شدن يک مسجد بزرگ برای نماز گزاران در ساحه پوهنتون کابل به سبک دانشگاه تهران و آغاز پروژه ء نماز سياسی ــ عبادی در محوطه پوهنتون ها ( نماز سياسی عبادی از مصطلحات رژيم ايران است که برای نماز جمعه گفته ميشود.)
۲ــ استفاده از نماز خانه پوهنتون برای مقاصد حزبی و سياسی ، حتا انبارداری برای اسلحه !
۳ـ دعوت از شيخ آصف محسنی برای و عظ و خطابه در قلمرو پوهنتون !
۴ــ استفاده از پاسدار ها ، بسيجی ها و حزب اللهی های رژيم ايران به عنوان استاد دانشگاه ، مشاور ، کاردان و کار آگاه در ساحه پوهنتون ها !
۴ ــ تاسيس يک خط بس لاينی ( اتوبوس فرا شهری ) ميان دانشگاه های کابل و تهران ، تا کمبود استاد و متخصص ، مرفوع شود!
۵ــ تقسيم محصلان افغانستان به « خودی» و « غير خودی و تهديد و تکفير دانشجويان غير خودی !
دانشجوی غير خودی ، آن است که فکر و ذکر مستقل و ترقی خواهانه داشته باشد !
درين ايام که آيت الله خامنه ای صراحتا «علوم انسانی» را مضر به حال اسلام و امت اسلامی(!) تشخيص داده است ، هزاران کتاب منتشره علوم انسانی ، در ايران عاطل و باطل مانده است ، گمان ميبرم سيلی ازين کتاب های سرگردان ، با مشورت وزير صاحب تازه، روانه افغانستان شود !
۶ ــ از آنجا که هويت ملی و کشور مالوف سيد جمال الدين افغانی هنوز که هنوز است در ذهن محققان و آرشيف وزارت خارجه ايران ، حل نشده است ، و اتفاقا قبر او در ساحه دانشگاه کابل است ، بعيد نيست که اين واقعه به دماغ استادان مهمان ايرانی بد بخورد و کار به جاي باريک بکشد !
۷ ــ دعوت گاه و بيگاه سراسری از محصلان افغان برای تاييد « صلح آميز بودن (!)» برنامه هسته ای ايران !
اميد وارم که محصلان افغان به تاييد تماميت رژيم ولايت فقيه در برابر مخالفان آن يعنی کروبی و موسوی و خاتمی و ..
وادار گردانيده نشوند !


اسم: اوخانه وال   محل سکونت: امریکاشمالی    تاریخ: 15.01.2010

آنهایکه قوم خویش را دوست دارند باید بدانند که پیشرفت قوم شان بدون پیشرفت افغانستان هرگز ممکن نیست. بنا اگر قوم خویش را میخواهیم که از زندگي انسانی برخوردار شود باید درافغانستان شرایط برای زندگي انساني ایجاد نماییم. افرادیکه زیرنام قوم درافغانستان حکومت کردند و شعار قومی دادند خود صاحب هر چیز شدند نه قوم شان. بطور مثال قوم تاجک آن قوم که از ان بیشتر بهره کشی قومی صورت گرفت و در اداره دولت فاسد هم تسلط دارند همین حالا به گرسنگی مواجه نیست. بله به گرسنگی مواجه است. قوم پرستان که در حقیقت قوم فروشان استند که با حساب حقوق اقوام دیگر قوم خویش را نسسبت به اقوام دیگر قرار میدهد و به اینتریب با ایجاد بردگی افراد قوم خویش را مانند برده های سفید بکار میگیرند و که این در حقیقت اساس بردگی است. اینها جنایات ایران رابه جنایات پاکستان تبرئه نموده، جنایات مخدوم لعیین و دیگرهارا با جنایات ارازل از اقوام خود دیگر تبرئه میکنند و این تاکتیک وطنفروشان است. دوست عزیز ربانی اگر واقعن تاجکهای خود را دوست داری بدان که رهین نیروی تاجک های ترا در دشمنی با اقوانم دیگر افغان بکار میگیرد نه بخاطر پیشرفت تاجکها. جمله اخر متوجه شما است : جواب میخواهم. بااحترام


اسم: منصور   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 15.01.2010

ربانی جان متوجه هستی که رگ های گردنت بخاطر قوم پرستی ات چنان برجسته شده است که نا گفته پیداست . همچنان این قوم پرستی ترا چنان از عقل بیگانه کرده است که نا خود آگاه زیر شعار قوم پرستی آبروی خود را بباد داده ای و خود را دشنام داده ای بخاطر که اصلا ًدر نظر خواهی بقول جناب حمید دور دوم ناکریم خرم خرمگس نبود که اورا در نظر خواهی می انداختند در غیر آن شما متوجه می شوید که سبکی مطلب شما بدون کمی وکاستی نشر شد که شاید اگرشمۀ وجدانی در وجود تان کورسو بزند عرق شرم از جبین تان باید جاری شود . به هر حال من از شما تقضا میکنم که موضوع قوم پرستی را کنار بگذارید و نگذارید که دشمنان افغانستان چه ایران باشد چه پاکستان و از هرجای دیگر ، در صفوف ما رخنه کنند . لطفا ً به این امر مهم توجه تانرا معطوف کنید . درغیر آن شما نیز موظف شده اید .
خیرو صلاح مردم و وطن بالاتر از تمام چیز هاست که رسانه افغان جرمن آنلاین دقیق متوجه آنست . شما می توانید این حقیقت را درصفحه وجدان تان ارزیابی کرده ببینید وسلام


اسم: palwasha   محل سکونت: Afghanistan    تاریخ: 15.01.2010

مدير محترم پورتال ! با سلامها ی گرم . اگرلطفا مطلبی که تحت عنوان « عصمت اللهی و آينده پوهنتون ها » در سايت ارجمند ( تول افغان » نشر شده به عنوان مطلب انتخابی ، لينک بدهيد برای همه دوستان و خوانندگان مفيد خواهد بود . با احترام . پلوشه کمال


اسم: R a a d d   محل سکونت: k a b u l_Ayobkhan Mina    تاریخ: 15.01.2010

salam, begzared Makhdom Rahin har kare delash mekhoahad ,bekonad. jahe tars wa wahshat nest. faqat ijade chandin nehade kontorol ke karhae Rahin tahte nezarat qarar girad,ba sadagi metawanad Rahin ra pozband zanad. ba ewaze shamatat ba hale Rahin rahm koned ke beshtar dar lajanzare motafene JASOSI barae IRAN gharq nashawad. jabin saeedan bar zamine nefratbare begana ,bazi berahmana baa tarikh ast wa sili jananae tarikh ra baa khod ba hamrah darad.

barae Rahin wa rahinha 2 rah beshtar wojod nadarad. 1)tan dadan ba zelat wa khofti 2)wa janebe melate sarboland ra greftan hala entekhab baa Rahin hast. baa mohabatha


اسم: حمید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 15.01.2010

آری ربانی خان که خودت هم یکی از آنها هستی، در غیر آن باید می دانستی که کریم خرم را که هم شخص مناسب برای وظیفه حساس وزارت یک مملکت نبود و نیست، در رویکار آمدن اش کسی هنوز نمی شناخت و نمی شد ناشناخته روی اش قضاوت کرد. ولی موضوع در حصه مخدوم رهین برعکس است، نه تنها که دور دوم وزارت اش است، نظر به سابقه کلتوری اش یک شخص شناخته شده در فرهنگ بیگانه پرستی و خودفروختگی است. اگر باز هم خرم به وزارتی منسوب شود مطمئن باش که روی اش تبصره خواهد شد.


اسم: ربانی   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 15.01.2010

اگر پورتال محترم واقعااز سر وطندوستی واعتقاد به دموکراسی در زمانی که جانوری مثل کریم خرم به وزارت فرهنگ منصوب شد چنین رای پرسی را به راه می انداخت حالا نظر پرسی در مورد فرد حقیری چون رهین مشروع جلوه می کرد. ولی معلوم است که جنابان از روی نژاد پرستی وقومگرایی منحط این کاررا کرده اند .کی را می خواهید فریب دهید؟ لعنت به هر چی قوم پرست ونژاد گرا !


اسم: Zolmay   محل سکونت: netherlands    تاریخ: 12.01.2010

عصمت اللهی و دار ودسته اش ، و ... گمان ميبرم ، تحولاتی شگرف در پوهنتون ها، به نفع ايران بوجود می آورند، آوردن ده ها ملا و حزب لللهی و پاسدار و بسيجی رژيم ايران به اسم استاد مهمان در ساحه پوهنتون ها!
آوردن لشکر طيبه و لشکر امام زمان و مجمع اهل بيت که عناوينی برای طرفداران رژيم خامنه ای هستند، در قلمرو پوهنتون ها به اسم محصل و کاردان و مشاور و پيمانکار و غيره ! پوهنتون ها را رنگ مذهبی دادن و در ساحه پوهنتون کابل، مسجد و مناره ساختن ! عزاداری برای امام حسين را به دانشگاه ها کشاندن و پرچم سبز و سياه به در و ديوار آويختن!
آقای شيخ آصف بعيد نيست، در ساحه پوهنتون به وعظ و موعظه بپردازد!
تکفير و تهديد محصلان ترقی خواه و دارای افکار ملی و مستقل، شروع خواهد شد!
عواقب وخيم اين حرکات قابل پيشبينی است ! احترام. زلمی نوايی


اسم: Sahel   محل سکونت: Herat    تاریخ: 12.01.2010

سلام به همه تقدیم میکنم.
من يقين دارم که جلالتماب کرزی از جاسوسی و سوانح آقای عصمت اللهی باخبر بوده، اطلاعات موثق می رساند که عصمت اللهی از خويشاوندان نزدیک شيخ آصف محسنی، يک جبهۀ ضد ملی به نفع ايرانيان در پوهنتون کابل ساخته است که در زمره افراد اين گروهک،آقای جمراد و خانم منيژه باختری (دختر واصف باختری) نيز در همين دستۀ ظاهرا فرهنگی (!) شامل اند.
در این زمینه گناه کرزی بزرگ و نابخشودنی است. و دربرابر مردم و تاریخ روسیاه خواهد بود. باعرض حرمت ثريا ساحل


اسم: علی رضا حسینی    محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.01.2010

آیا در دکان بنجاره فروشی دیده اید که کسی فلسفه بفروشد، یا روشنگری در راه دین و خدا نماید؟ جواب روشن است که بخاطر فریب عوام و یاعوامفریبی شاید از کتاب مقدس یادی کند، اما بمجردیکه متوجه شود که این کتاب مقدس منافع برای خودش و دکانش ندارد(بنابه خاصیت دکانداری که جز منافع هیچ چیز را برسمیت نمی شناسد) از کتاب مقدس میگذرد ولی از منافع خود نمی گذرد.
این دکانهاکه خودرا غرض عوامفریبی صبغۀ ملی داده اند یکی دکان بنجارۀ عمر خطلب است. خطاب حاضر است درین دکان از کَرَه های مقناطیسی بی خاصیت گرفته تا کریم های آرایش و... و... بفروشد و زمانی هم برای مدتی غرض منافع زیاد با تردستی ملازاده ای را نیز شامل برنامه کند.
وقتی ملازاده بنیاد عوامفریبی رابه لرزه در می آوردو از اسلام راستین سخن میگوید عمرجان خطاب ازین طریق پول هنگفتی از چاکر ایران مشکور کابلی زیر دست کرده ملازاده را باکتاب مقدس یکجا بدور می اندازد و چاکرانش (که نوکران خان هستند نه نوکران بادنجان) نیز هر عمل زشت او را ابتکار دانسته خوش رقصی می نمایند.
ببینید افغانستان که در ین اواخر به تهاجم وسیع ایران این قاتل هفتاد سه هزار هزارۀ افغان که در صف اول جنگ در مقابل عراق کشته شدند دکانهای بنجاره فروشی آقای عمر خطاب و بقیه چاکر شدۀ گان ایران خاموش اند. دل جناب خطاب بحال هفتاد وسه هزار هزارۀ افغانش نسوخت که ناگهان بخاطر منافع دکانداریش بخاطر مادر پیچه سفید آنهم غرض عوامفریبی سوخت. امروز که در وزارت فرهنگ و تحصیلات عالی جاسوسان ایران آشکارا غرض براندازی جامعۀ افغانی و سنت ها، در مجموع فرهنگ افغانستان دست و آستین را برزده اند کجاست عمر خطاب دلسوز و چاکرانش و یا کجاست صحبت های جناب مسکین یار که این چهره ها را افشا نماید. جای دارد که آدم از روی طنز برای آنانی پیش نهاد کنند که بخاطر پول اندوزی سرگردان اند توصیه نماید که برادران بروید پول سازی را از جناب عمر خطاب یاد بگیرید که چه گونه با چاکرانش اصول را غرض منافع شان زیرپامی گذارند و لب به اعتراض نمی گشایند. و به چیز های می پردازند که جز عوامفریبی در محتوا ندارند و ازین طریق پول سازی دارند. ملازادۀ ها حسین وار در تاریخ زنده می مانند و یزیدان منفور تاریخ می شوند.


اسم: فرهاد دلاور    محل سکونت: سویس    تاریخ: 12.01.2010

آقای غوریانی شما بدبختانه هر روشنگری را تعصب میدانید سایت افغان جرمن آنلاین را تا جائیکه من شناخته ام با سنگینی خاص خودش در راه اتحاد اقوام افغانستان در تلاش و در تکاپو است. اینکه شما آنرا نفاق قلمداد میکنید غرض و مرض تان واضح وآشکار است. شما می خواهید حقایقی را زیرچهرۀ شریفانه وحق بجانب گرفتۀ خود کتمان کنید بطور مثال در جملۀ خود تان چگونه جنایات ایران را نادیده میگیرید و جنایات پاکستان را انگشت می گذارید:
«اول اینکه اینگونه نوشته حسادت هارا زیاد و دردی را درمان نمیکند.
دوم اینکه تمام وزیرانی که تاهنوز رای موافق گرفته اند به نحوی در خدمت پاکستان بوده اند؟

مگر وزیر دفاع فعلی مسول نظامی محاز ملی درپاکستان نبود؟ خوب کسی که مسول نظامی باشد بدون مشوره آی س آی تکان نمیخورد. »
چشم نابینا، غیرعادل و حواس یک جانبه شما نمیتواند جنایات ایران را ببیند که سرتاسر افغانستان را آلوده است. از کابینه گرفته تا مراسم قدرتنمایی های شرم آور ایران درافغانستان. بلی شما همانطوریکه در مورد پاکستان که کمتر از ایران نیست چشم باز دارید لطفا ًدر بخش ایران نیز چشم های بستۀ تانرا باز نمایید و مثل پاکستان آنرا وقتی نیز زیر سؤال قرار دادید میتوانیم با شما اعتماد کنیم در غیر آن شما نیز گماشتۀ هستید در مقابل گماشتگان پکی (پاکستان). بلی پاکستان نیز احزاب گندیده جهادی هارا با گماشتگان خود مثل کلبدین،احمدشاه مسعود که بعدها بدامن ایران غلطید بجان افغانستان انداخت تا افغانستان را ویران کردند.

پاکستان به همکاری ایران و غرب و عربستان سعودی طالبان بی آزرم را ساختند و بجان افغانستان انداختند چهره اس ای اس پاکستان با آلودگی اش آفتابگونه آشکار است این شما هستید که نمی گذارید سایت های ملی چهره های جنایی ایران رادر افغانستان برملا کنند. هم اکنون احزاب دست نشاندۀ ایران در افغانستان مقتدرتر از پاکستان عمل میکنند. وزیر دفاع را که شما به پاکستان منصوب میکنید برخلاف، رتبه او بالاتر رفته هم اکنون در سطح بادار پاکستان یعنی سی آی ای و جاسوس ناتو ارتقا کرده است. بشمول کرزی تمام وزرا با لباس جاسوسی مفتخر اند. باید هرآن تمام سایت های ملی چهره های آنهارا برملا کنند. تا ملت خاموش و درد کشیدۀ افغان حد اقل در کنار هزاران تبلیغ نادرست گاه گاهی به حقایق هم پی ببرند.

اگر مطالب غرض آگاهی مردم را شما قصدا ً و عمدا ً نفاق افگنی میدانید و باید همه در مقابل جنایات سکوت کنند حقایق را برملا نسازند که خاطر گماشتگان مثل شما ها آزرده میشوند و عینگ سیاه شماها آنرا نفاق ملی میبیند. بگذارید در همین سطح کوچک هم که شده سبب آزار دشمنان مردم و وطن نیز شده باشند. برملا کردن چهره های جاسوس چرا به اقوام وابسته باشد در هر قوم خوب و خرابی وجود دارد هیچ قومی یکدست پاک و منزه نیست. در خیانت و جنایت به وطن خیانت کاران ازتمام اقوام دست دارند این شما هستید که هرچیز سالم را نامش میگذارید نفاق افگنی و در مقابل هرچیز ناسالم را با سکوت قبولدار میشوید.

زنده باد سایت های ملی که همیش در راه آگاهی ملت افغانستان زحمات شباروزی دارند. آگاهی چنین سایت هاسبب افتخار ملت افغانستان است. همیش سر فراز باشند.


اسم: اوخانهوال   محل سکونت: امریکا شمالي    تاریخ: 12.01.2010

دوست عزیز غوریاني سسلام تقدیم است.
اکپریت وزرا که محترم کرزی نامزاد نموده ویا افراد که درګذشته وزیر بودند افراد نخبه نبودند و وزیر دفاع هم فرد نخبه نیست. و اګروزیران دیګر از ان جمله وزیر دفاع فرد نخبه هم نیستندوبا وجود ضعف های فعلی ومجبوریت های سابقه شان امروز از وطن وحد افغانستان وملت واحد افغان ګپ مېزنند. با تاسف که مخدوم رهیین نه تنها با هموطن من وتو بنام پښتون وزبان شان کینه توزی میکنندبلکه زبان دری که خود ایرانیها انرا فارسی کلاسیک میګوید از غنا خویش محروم میسازد وانرا به زبان هرجل تعویض میکنند.

روشنفکران شرافتمند ما رهیین را به بخاطرتعلق وی به کدام قوم بدنمیبینند بلکه اورا بخاطر تفرقه اندازی بین مردم واحد افغانستان، و تبلیغ وترویج فرهنګ پوسیده رژیم ضد مردمي وضد اسلامی ایران بد میبینند، که نوکری ددمنشانه رهیین با ایران از ان به خوبی هویدا است.
با عرض حرمت
اوخانه وال


اسم: farid   محل سکونت: Mazarsharif    تاریخ: 12.01.2010

نميدانم چرا کسانی مثل محترم عارف عباسی که در تلويزيون ها ظاهر ميشوند يا جناب مسکينيار که گويا به وطن و وطندار عشق ميورزند و يا جناب عمر خطاب ، در باره يک جاسوس معلوم الحال به نام عصمت اللهی ، سکوت کرده اند!
اين شخص اگر با زبان چرب و نرم ( مثل مخدوم رهين) بر سر وکيلان کلاه گذاشت و سواره از زير ريش شان گذشت و خلعت وزارت پوشيد ، تا ظهور امام زمان (!) وزير تحصيلات عالی خواهد بود . احترام . بايزيد فريد


اسم: غوریانی   محل سکونت: ناروی    تاریخ: 11.01.2010

دست اندرکاران محترم افغان جرمن
ضمن تقدیم سلام اولن خواهش میکنم که شمارا خدا و گور گردن تان نظر مرا سانسور نکنید.
بعدا میخواهم خدمت شما عرض کنم که از اینگونه نوشته های که بوی تفرقه می آید شما را خدا چه حاصل میشود و چه عاید حالتان میشود؟ اول اینکه اینگونه نوشته حسادت ها را زیاد و دردی را درمان نمیکند. دوم اینکه تمام وزیرانی که تاهنوز رای موافق گرفته اند به نحوی در خدمت پاکستان بوده اند؟ مگر وزیر دفاع فعلی مسؤول نظامی محاز ملی در پاکستان نبود؟ خوب کسی که مسؤول نظامی باشد بدون مشوره آی س آی تکان نمیخورد.

بیائید از اینگونه نظرات و نوشته های که بوی تعفن دارد جلو گیری کنید. شیعه و سنی پشت روی یک سکه است. هیچ کدام نسبت به دیگری بهتری و برتری ندارد. حماقت ازاین کرده بیشتر نمیشود که ما خودرا قربانی اختلافات 14 قرن قبل بنی امیه و خاندان بنی هاشم بسازیم.
اگر مرهم ندارید به زخم مردم نمک نریزید. با تعصبی که شما دارید میدانم که این نظر را نشر نمیکند ولی همین که خودتان بخوانید هم بد نیست.


اسم: akhtar   محل سکونت: Germany    تاریخ: 11.01.2010

سلام عليکم.
هاشم عصمت اللهی به اساس بورس يکطرفۀ رژيم آخوندی ايران به آنکشور رفته و ممکن درس خوانده باشد؟؟ و ممکن داکتر ژورنالیزم باشد ؟؟ (دولت افغانستان موصوف را برای تحصیل به آن کشوراعزام نکرده است). چرا به وزارت تحصيلات عالی نامزد شده، داکتر ژورناليزم را به وزارت تحصيلات عالی چکار؟؟؟.
همچنان سید مخدوم رهین را که از راه ژورنالیزم، روزنامه نگاری و مطبوعات تیر نشده است به وزارت اطلاعات چکار؟؟؟ او که صرف درس زبان فارسی ایران را تحصیل کرده است و می تواند صرف در یک لیسه و یا در یک پوهنحی زبان تدریس کند و از این راه به جامعۀ خود خدمت نماید (البته اگر بخواهد و آرزوی خدمت را داشته باشد نه نفرت را !!!!.
همينطور خانم محترمه ایکه از سوی استاد ربانی به وزارت کار معرفی شده ، قبلا در دوره وزارت چند ماهه اش بسيار ناکام و منفعل بوده است ! جلالتماب کرزی چرا قصاب را به جای خياط و خياط را به عنوان نجار، نامزد ميکند؟ در برابر آینده و تاریخ و در برابر ملت افغانستان چه جوابی خواهید داشت؟؟؟ با عرض حرمت اختر ساعی


اسم: دیدار طبیبی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 11.01.2010


قابل توجه ولسی جرگۀ افغانستان !


اسم: Afzalyar   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 11.01.2010

نوشته جناب بنياد را خواندم . قبل ازين مطلب افشاگرانه محترم ديدار طبيب را که يکی از متخصصان ورزيده در امور ايران معاصر است ، را در سايت ( تول افغان ) خوانده بودم . جای شک نيست که هاشم عصمت اللهی ، فضای پوهنتون ها و تعليمات عالی را مسموم خواهد کرد ! گويا در کابينه کرزی صاحب ، دست رژيم ايران ، بالاتر از دست های ديگر است! اگر ياد تان باشد شيخ آصف محسنی برای تعويض نام افغانستان به « جمهوری اسلامی افغانستان » زحمت بسيارکشيد و پول هنگفتی از رژيم ايران گرفت! اينک نيز وی و محقق و خليلی در وطنفروشی ، مسابقه دارند . با ادب. افضليارCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved