Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  ستراتیژی جدید امریکا کامیاب میشود؟ بلی!، نخـــــــــیر!!    نویسنده:  ایمل خان فیضی

 
اسم: فاضله   محل سکونت: هرات    تاریخ: 12.12.2009

استراتژی "جدید" امریکا کامیاب میشود؟ بلی یا خیر؟؟

اولا این استراتژی چنانچه هموطنی به خوبی نوشته "جدید" نیست و ادامه همان سیاست های اشغالگرانه امریکا در افغانستان و منطقه میباشد. حتی غربی ها در مورد سخنرانی اوباما نوشتند که او سخنرانی خود را از بوش دزدیده بود و چیز نو نداشت.
اما در مورد بلی یا خیر,
بلی استراتژی کامیاب میشود، اما برای خود امریکا، برای سرمایه داران کلان امریکا و برای دولت امپریالیستی اش. آنان در پی چیزی اند که در افغانستان به آن رسیده اند. نکته مهم استراتژیک جهان را در قبضه گرفته اند، پایگاه نظامی و سیاسی وسیع خود را در آنجا میسازند، آنرا به مرکز سی آی ای در آسیا مبدل میکنند، از تولید مواد مخدر صدها بلیون دالر عاید بدست می‌اورند، نفت و گاز آسیای میانه را بدست می‌اوردند، ایران و روسیه و چین و هند و سایر قدرتهای منطقوی را تهدید میکنند و از سوپرپاور شدن شان جلو میگیرد، نقشه هایش را برای آسیا آهسته آهسته تطبیق میکند و جو اینجا را به حدی نآرام میسازد که این نآرامی ها به روسیه و چین (دو رقیب اصلیش در منطقه) سرایت کند و آنانرا از تبدیل شدن به قدرت های نظامی و اقتصادیش جلو گیرد، جنگ تسلیحاتی دیگری را دامن زده اند و هرکشوری به ازدیاد بودجه نظامیش پرداخته و این بازار کمپانی های اسلحه سازی غربی را مالامال از سود ساخته، به بهانه جنگ با تروریزم، همه روزه آزادی های درونی در کشور خود را محدود تر ساخته میروند و کنترول را بر جمعیت خود افزایش میدهند، تکس هارا افزایش میدهند و بار جنگ را بر سر مردم بیچاره خود می‌اندازند و ....
اگر چند اینجا آنجا از ناکامی امریکا در افغانستان سخن بمیان می آید اما برای خود امریکا ناکامی نه بلکه موفقیت است افغانستان به سویی روان است که خودش میخواهد و به همین سبب است که طالبان را کاملا نابود نمیکند، اسامه را آزاد گذاشته برای او اجازه داد از توره بوره زنده و سلامت بیرون شود و حال هم به فکر دستیگری اش نشد تا بهانه هایی برای ماندن طولانی مدت اینجا داشته باشد. امریکا در افغانستان بیش از هرکشور دیگر توانسته از بین افغانهای پست و بیغیرت برایش نوکر و جاسوس تربیه کند، از جنگسالار گرفته تا روشنفکر دسته دسته غلام حلقه بگوش دارد که هرطرفی بخواهد با توسل به آنان میتواند افغانستان را ببرد.
اما برای مردم ما خیر این استراتژی ناکام است:
افغانستان عمیقتر به کام جنایت و بربریت میرود، در بازی منطقوی قدرت های بزرگ مردمش عمیقتر قربانی میشوند، افغانستان بیش از پیش به مرکز تروریزم و مافیایی مواد مخدر مبدل میشود، وضعیت اقتصادی کشور بدتر میشود، فاصله بین فقر و غنا عمق بیشتری کسب میکند، جلادان بیشتر بر مستند قدرت نشانده میشوند، هست و بود کشور ما غارت میگردد، عزت و غرور مردم ما سرکوب میشود، جوانانش با روحیه بیگانه پرستی تربیت میشوند، وطن ما بیشتر به تخته شطرنج امریکا و دیگر قدرتهای جهانی تبدیل میگردد، و بازهم مردم نگونبخت بیشتری به کام مرگ و فلاکت و بربادی و استبداد فرو میروند.
اینست لب و لعاب استراتژی به اصطلاح جدید. کسیکه بخواهد برای آن تیوری تراشی کند و تلاش کند که نکات مثبت از آن برای افغانستان تیوریزه کند، یا در گرو امریکاست، یا خوب امریکا را نمی‌شناسد و یااینکه واقعا عقلش به مسایل سیاسی قد نمیدهد!


اسم: ستیز   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.12.2009

از نوشته آذر زرنگار چنین برداشت کردم که وی از همان وطنفروشان پرچمی یتیم شده است که حال به درگاه سی آی ای سر‌میسایند و میخواهند اشغال افغانستان بوسیله نیروهای وحشی امریکایی و ناتو را فرمولیزه نماید و آنرا به حال افغانستان خوب بداند. اما چشمانش کور میشود و وجدانش تهی که کمی به عقب برگردد و ببینند که این بربرهای طالبی و این جانورانی جنگسالار در آخرین تحلیل همه ساخته و پرداخته امریکا اند و پول و اسلحه و مطبوعات امریکا بود که از اینان رهبر و میلیونر و حیوانات خونخوار ساخت. حال چطور میشود خود را آدم سیاسی دانست اما این واقعیتی را که دیگر کودکان ما هم میدانند ندید؟؟؟ چطور از اخبار همین روزها غافلی که امریکا به چه صورتی با طالبان ساخت و پاخت دارد به آنان پول میپردازد و در تبدیل افغانستان به مرکز مافیا مواد مخدر دست دارد و هنوز هم از خاین ترین ها و خون آشام ترین نیروها در کشور ما حمایت بیدریغ میکند. تنها کسی میتواند به حضور نیروهای اشغالگر بلی بگوید و به پای شان گل بریزد که در مکتب کی جی بی درس وطنفروشی و جنایت دیده باشد و یا هم از برکت حضور امریکا به چوکی و مقام و پول و منصب رسیده باشد، مردمی که همه روزه زیر بماردمان نیروهای خارجی و بمب و گلوله و استبداد نوکران امریکان خرد میشوند، هیچگاهی امریکا را ناجی افغانستان نخواهند خواند. تاریخچه امریکا مملو از خون و باروت و قتل و غارتگری است. اصلا حیات این دولت به جنگ و خونریزی و تجاوز به این و آن کشور وابسته است. و تا حال مثالی هم نمیتوان یافت که امریکا به کشوری دموکراسی و امنیت و خوشحالی به ارمغال آورده باشد اما دهها مثال میتوان یافت که چگونه دولت ها و اشخاص دموکراسی خواه و مترقی را سرنگون ساخته به جایش دیکتاتور ها و جانیان را نشانده است. کسی که هنوز هم به جنایات امریکا چشم بپوشد و حضور نظامیش را لبیک گوید، واقعا باید برایش گریست. و مخصوصا آنانی که یکبار در خیانت به وطن را از طریق مزدوری به روسها انجام داده و حال در "دنيای متمدن غرب" غنوده است و زرق و برق ظاهری آن چشمانش را کور کرده، هرگز حق ندارد برای مردم افغانستان نسخه صادر کند و راه حل مشکلات افغانستان را در ادامه و وسعت اشغال بوسیله ناتو و امریکا بداند.


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 12.12.2009

در رابطه به استراتیژی اوباما باید نوشت که اوباما دوسال بعد مجبور است چیزی که گفته باید عسکر خودرا از افغانستان خارج کند .ملت افغانستان به تفسیر و حدیث گفتار استراتیژیکی او با ما چندان علاقمند نبوده و اگر دولت مافیائی انشاالله ای بخاطر منافع خود ها از پای امریکا گرفته و سد اخراج نیرو های خارجی میشود ولی ملت افغانستان این درایت سیاسی را دارد که متحدانه افغانستان نوین را پایه گذاری کند.
در صورت ایکه همین خارجی ها مداخله نکنند. ما توان مقابله در برابر طالبان و پاکستانی ها و القاعده را داریم. من افسر دوران خود کفا و آزاد دوران داکتر نجیب هستم. من هنوز هم جوان و با انرژی و با پشتوانه مردمی حاضر بدفاع از وطن خود استم. زیرا در آنجا تولد شده ام و تحصیل کردم و کار کردم. برای من آسان خواهد بود که چگونه از وطن خود دفاع کنم. هرکس که مانند من فکر کند دست بدامان خارجی ها نخواهد انداخت و چشم براه استراتیژی خارجی نخواهد نشست. ما دیدیم که با آمدن خارجی ها کشت مواد مخدر باوج خود رسید و تروریزم تا گلو غرق افراطیت گردید و هرروز هموطنان من در سراسر کشور معصومانه از بین میروند. و رهبران مافیای جهادی کیسه های خودرا از تجارت دینی خود کفانده اند و تجاوز و دزدی و غارت باوج خود رسید و یک چاپ انداز بی درایت سیاسی را با تقلب انتخاباتی بر قدرت نشاند که قدرت مگس های نزدیک بینی و دهن خودرا بدون اجازه خارجی ها ندارد.اردو . پولیس ملیشه که در تاریخ افغانستان قابل قبول بملت ما نبوده است. این است ارمغان عساکر خارجی و دوستان خیالی بین المللی ما .

هموطن عزیز. من میدانم که تو با من همنظر استی بیا دست بدست هم بدهیم و برای اتحاد وطن همنظر شویم و برای آیندگان وطن نان نیک در تاریخ کشور خود کمائی کنیم .امروز روز امتحان است و فردا آینده درخشان
با احترام


اسم: فقیر محمد   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.12.2009

مملکت ما امروز توسط 44 مملکت که در رأس آنها امریکا و انگستان میباشند اشغال گردیده. این دو مملکت هر بد بختی را که بخواهند به مملکت ما می آورند. رئس دولت ،اعضای کابینه ویک تعداد زباد اعضای پارلمان و سنا ما جاسوسانی هستند که زیر هدایت امریکا و انگلیس ایفای وظیفه میکنند. وزیر خارجه ما که سلب اعتماد از طرف پارلمان شده بود ،با تمام بی حیائی و جرئت به مجالس شرکت میکند. در این باره پارلمان خموش مانده. در هلمند ودیگر مناطق افغانستان زیر نظارت عساکر اشغال گر هزاران جریب زمین مواد مخدره کشت میشود مگر کسی راجع به آن یک کلهمه حرف ندارند.
بنا بر آن ستاتیژی جدید امیکا کامیاب خواهد بودو هر طوری که بخواهند عمل خواهند کرد
تذکر میدهم که جمیلی صاحب دل خوش کرده که

گرندانی غیرت افغانیم چون به میدان آمدی میدانیم
او وقت ها متاثفان گزشت وحال دیگر وقت آمده
با سلام


اسم: عبدالجليل جميلي   محل سکونت: کا ليفورنيا    تاریخ: 11.12.2009

جناب محترم ايمل فيضي وهمو طنان بسيارارجمند ! فکر ميکنم جواب اين سوال مبهمِِِي ؛ هم بلي و هم نه را با يد در قالب همان سوال آينده نگر عطار و بسيار مختصر بايد داد ! که اگر به هيا هوی حقوق بشر خواهي و آزادی کلام و حريت انساني و احترام به حاکميت ملي و تما ميت ارضي کشورهای جهان و دبمو کرا سي باز یها به نر خ تفنن و ظاهر داری و سر بازاری وفرياد و فغانهای مخصوصاً قدرت مندان و سرنوشت سازان جهاني ديده شود که هر يک شان از داد و عدا لت و پاکي گلو پاره ميکنند چه دليلي وجود دارد که در موفقيت يک ستراتيژيي صد جوش خوردهٔ فعلاً به قوام رسيده ؟ بلي گفته نشود که آن راهم به تو صيهٔ يک پروفيسور با دردو دانشمند و عالم منور و غريب بچگي ديده ای غريب نوازی ؛آن نوش دار ی حيا ت بخش را بملت بيچاره شده ودولت خوش باورما دو دسته تقديم ميدارند که البته تأ سفا به حالي که شير را داغ و دوغ راترش گويند !

ولي اگر قرار باشد که از حق و عدالت نام باشد و ظلمت و شقاوت و قتل و کشتار و بردگي را کام - شما بفرما ئيد که چه وقت و در کجا و کدام سرزمين ؛ بارکج بمنزل رسيده و پلان ساز شاد کام و نيک نام! که ايمان دارم ندای افغان و افغا نيت درين دو فرداست :

من افغانم وگواه من اين قلب چاک چاک
در دست من جز اين سند پاره پاره نيست

گر ندا ني غيرت افغانيم
چون به ميدان آمدی ميدانيم

با تقديم سلام .


اسم: آذر زرنگار ــ    محل سکونت: ــ مالمو ســــــــويدن    تاریخ: 11.12.2009

برادران بنده که مدت ۲۵ سال کورکورانه دنباله رو ح.د.خ.ا تحت رهبری مرد دايم الخمر ببرک کارمل بودم و اخيرآ با مشاهده دنيای متمدن غرب درک نمودم و چشمانم باز گرديد که ۲۵ سال در طلسم اخطاپوتی افتاده بودم و ناخبر و نابينا از کشور متجاوز روس دفاع نموده ام ویک عده رهبران فاسد ، خاين ، جنايتکار چون: بريالی ، وکيل ، کشتمند ، کاويانی را ناجيان وطن ميدانستم و امادیدن يک حادثه و شنيدن يک جنايت چشم و گوشم را باز نمود ابتدأ به خود و بعدأ به اين رهبران بخصوص نفرين و لعنت فرستاده راه خود را از انها جدا و اينک شـنيدن و ديدن حادثه را برای پورتال ملی و مردمی افغان -جرمن فرستادم تا نشر گردد .

چندی قبل بعد از ۲۵ سال به وطن عزيز مسافرت نموده از تغيرات ، انکشافات ، وطن بخصوص کابل ،ننگرهار مسرور گرديدم و در زمينه نظر مردم عام و عادی را به ارتباط حضور قوای ناتو تحت رهبری امريکا و در مورد اعلان استراتيژی جديد بارک اوبا مارا با حضور نامقدس عساکر متجاوز روس مقايسه نمودم . متوجه شدم که 80% مردم از موجوديت وحضور دايمی قوای امريکا راضی بوده خارج گرديدن انرا نزول و سرازير شدن بربر های وحشی طالب و گسترش جنايات جهادی ها بخصوص شورای نظار ، وحدت ، جنبش دوستم دانسته و در مورد استراتيژی جديد اوباما که تصميم دارد انرا تطبيق نموده و صلح را برای افغانستان به ارمغان اورد ، از نظر مردم يک طرح عالی به نفع افغانستان بوده و 85% مردم طرح بارک را يک طرح منطقی دانسته و از اينکه حامد کرزی زير فشار است که در کابينه جديد ديگر دزدان، قاچاقبران ، نفنگ سالار ، مجاهد قدرت پرست جاه نداشته و بر معاون اول او چندين سواليه نيز وجود دارد.

شرح حادثه چشم ديد من !
بعد از 21 سال خواهرم با يک پسر جوان خود نيز از امريکا به کابل امد و بعد از چند روز رفقای حزب من ( نهضت فراگير ) غرض ديدن من به منزل من امده و در مورد سال مرگ محمود بريالی حرف های داشتيم . يک روز خواهرم با تعجب از من سوال نمود : ـ محمود بريالی زنده است ؟ محمود بريالی هنوز حزب دارد ؟ محمود بريالی هنوز طرفدار دارد ؟ و هنوز مردم از چهره اصلی شيطان صفت او اگاه نبوده ؟ و صدها هنوز ديگر !!

مدت دو روز در فکر حرف های پرسوز وپردرد خواهرم رفتم و تصميم گرفتم که جريان حقيقی نفرت يک زن را که تاديروز عضو حزب بود بدانم !
از خواهرم جريان راجويا شده گفتم محمود بريالی رفيق شخصی شوهرت و هميش به منزل شما در وقت قدرتش رفت و آمد داشت چرا يک باره از او نفرت پيدانموده اید مگر تحت تاثير زنده گی امريکا رفته اید ؟!
خواهرم با عصبانيت جواب داد : نی آذر ، نی آذر انطور نيست .

با عصبانيت گفتم او مرده او ديگر در ميان ما نيست و بلی اودر اروپا حزب دارد و خواهرم با نفرت گفت :« گوه د گورش » و من عصبانی شده علت را جويا شدم. خواهرم گفت :" انوقت تو سرباز بودی ما همه جريان را از تو پنهان نمودیم. اين پدر لعنت قاتل دخترم منیژه بود. با ترديد پرسيدم منیژه خو به تصادم موتر درگذشت. خواهرم گفت نی ! در سال ۱۹۸۴ که اين وطن فروش بی ناموس که با برادر زاده خود عروسی نموده بود و ريس روابط بين المللی ح.د.خ.ا بود ، يکی از روز ها به منزل ما امده بودو منیژه نامراد که ۱۶ سال داشت تنها در خانه بود. او را به سالون دعوت کرده و کاکا گفته برایش چای آماده نموده بودو اما اين کاکای پست وطن فروش محمود بريالی شما که از او اسطوره دروغين ساخته ايد با فشار و ضربات مشت براوتجاوز نموده و رفته بود. منژه همان روز نامهای دلسوز و پررنج درد نوشته از خانه خارج و خود را زير موتر تکسی انداخته بود و تا رسيدن به شفاخانه جمهوريت جان داد و من پدرش بر جسد او رسيدیم. دو روز بعد نامه او را يافتيم و پدرش [ازخواندن آن نامه]ديوانه شده بود. دو مرتبه بر جانش حمله نمود ولی به امر بریالی مدتی زندانی شد و برای زندان بان بنام رزاق عريف وظيفه داده بود هر طور شده او را در زندان نابود سازد. شکر که قدرت انها از هم پاشيد ،خودش زندانی شد و برادرش ببرک ديوانه و داکتر نجيب الله شهيد، عثمان را باعزت رها و نزد خود خواست و ما را به المان شرق فرستاد وتا سقوط رژيم نجيب الله در المان بوديم . و اينک بعد از ۲۱ سال زخم های دخترم تازه شده برای شوهر خواهرم تيلفون نمودم و موضوع را مجددأ جويا شدم او عين داستان را گفت و من گله گويا که چرا از من پنهان داشتيد گفت: « تو خون گرم بودی قدرت هم نداشتی حتمأ کشته ميشدی و يا زندان ميرفتی. » من گفتم : مدت ۵ سال است که من با تشويق يک کثيف ديگر از اقاربش بنام عظيم در حزب او فعاليت نيز دارم .

از تاريخ اول اسد امسال هر روز خود را بار ها نفرين نموده دو مرتبه تصميم گرفتم که به قبرش اتش بزنم ولی دوستانم گفتند تا حال دو مرتبه قبرش اتش زده شده و اتش اولی يک ماه بعد از دفنش صورت گرفته، بنأ مردم چنين جنايات را ديده و پلان ، طرح ، استراتيژی بارک اوباما صد در صد پيروز مندانه تطبيق ميگردد .
الطفأ اين سوز و درد حقيقی را نشر نمايند .
آذر زرنگار ــ مالمو، سويدن ۱۱/ ۱۲/ ۲۰۰۹


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 09.12.2009


ستراتـیـژی امریکا - ارزیابی یکی دونکته از ستراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان !


اسم: Qasemi   محل سکونت: Germany    تاریخ: 09.12.2009

Mohtaram Arghaniwal Saheb, you are right
We have no desire for good willing of our neighbors to work for our interest, they are wroking for the interest their country
But the so called Afghan Drs and profs who are living in the comfortable West and getting revolutionry are really ridiculous and absurd
They are shooting from their warm kitchen to Afghanistan to make free their depression, because they have not got any minister post in Afghanistan
Ba ehteramat


اسم: محمد صادق ارغندیوال   محل سکونت: اوتاو- کانادا    تاریخ: 09.12.2009

باعرض سلام واحترام.
جا داشت که پورتال وزین افغان – جرمن آنلاین، آدیوی مصاحبه و نظریات استادان پوهنتون کابل را از طریق خود آنلاین مینمود؛ تا از مواضع آنها برداشت بهتر صورت میگرفت. ولی بصورت عموم افزایش قوت های غربی در افغانستان، گذشته از همه و مشخصا ًکشورهای ایران و پاکستان را بیشتر از دیگران ناراحت و ناامید نموده است، زیرا این دوکشور درک میکنندکه تمام سرمایه گذاری های آنها طی سی ویکسال اخیر بطور عموم، وطی هفده سال اخیر بصورت اخص در امر تجزیه، نابودی و تقسیم افغانستان بین طرفین به ناکامی منجر خواهد شد.
روی همین سبب میباشد که بعد از اعلام افزایش قوت های غربی در افغانستان بگونه های مختلف و در تقابل با منافع ملی افغانها، ابراز نظر نمودند. وزیر خارجه ایران گفت "امریکا باید به حق خود ارادیت مردم افغانستان احترام گذارد" درحالیکه خودشان بحق خود ارادیت ملت مسلمان خود اصلا ًاحترام قایل نیستند؛ داستان شرم آور تجاوز به صدها پسر و دختر زندانی و متعارض به تقلب انتخابات ریاست جمهوری ایران، از نظر جهانیان پوشیده نمانده است؛ خجالت آور است که قدرتمندان ایرانی حرف دفاع از حقوق حقه مسلمانان سنی افغان وفلسطین را قلقله میکنند؛ ولی با مسلمانان سنی مذهب در داخل ایران برخورد غیراسلامی وغیر انسانی بعمل میآورند.

همچنان جناب یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان درجریان سفر اروپایی اش اعلام داشت که" ازدیاد قوت های غربی درافغانستان باعث سرازیر شدن جنگجویان بداخل پاکستان خواهد شد" گرچه جناب گیلانی خوب میداند که جنگجویان ومخربان عربی و عجمی در خاک پاکستان تربیه، تجهیز و بعدا ًهم جهت اخلال امنیت کشورهای افغانستان وهند از طرف سازمان استخبارات نظامی پاکستان آی.اس.آی بکشورهای مذکور سرازیر میگردد.
ولی این اظهارات یوسف رضا گیلانی در چنین یک شرایط وموقیعت خاص فقط نوعی پیام سیاسیت عنوانی کشورهای غربی به ارتباط اهمیت و موقیعت پاکستان اتمی؛ و تاکید فراموشی افغانستان.

آنچه در این بحث قابل اهمیت است، اینست که پیروزی استراتژی امریکا به ارتباط افغانستان کاملا ًمنوط است به درک وهوشیاری سیاسی و استخباراتی امریکا از اهداف، دغل کاری ها، شعبده بازی ها و مکارگی های دست اندر کاران سیاسی و استخباراتی پاکستان در مورد اهداف خصمانه وخائینانه این کشور، درمورد افغانستان. زیرا طی هشت سال گذشته لابی های سیاسی واستخباراتی پاکستان در کشورهای غربی بازیرکی و هوشیاری تمام پیهم کوشیده اند تااعمال خایئنانه، وحشیانه و ضداسلامی سازمان استخبارات نظامی پاکستان علیه مردم مظلوم و بی پناه از دید چشمان سیاسی واستخباراتی کشورهای غربی پنهان نگهدارند، و چه بسا، درحالیکه سازمان استخبارات نظامی پاکستان با تمام قوا بکشور ما جنایت کاران سربر، انتحاری و مکتب سوز میفرستد؛ بازهم در ظاهر جهت مقابله با پدیده های ذکر شده از کشورهای غربی احمق پولی هم دریافت میدارد. و الی وارد آوردن ضربات کاری مرگ بار و نابودکننده به آن بخش هاس آی .اس .آی که جنایت کاران آدم کش و سر بر را زیر نام طالب بکشور ما میفرستد، نام طالب و اخلال گر امنیت ملی را، از کشور عزیز ما بکلی پاک خواهد کرد.

و بالاخره درد آور است که بعضی از افغانهای عزیز و محترم حتی درسطح پروفیسوران حقوق وعلوم سیاسی و تعداد دیگر از شخصیت های شناخته شده، جهت خروج قوت های غربی از افغانستان دست به ایجاد کنفرانس ها و کمپاین ها در شهر و کشورهای مختلف امریکایی واروپایی میزنند؛ و سوگمندانه این تعداد افراد اینرا نمیدانند و درک نمیکنند که افغانستان عزیز هنوز به تنهای قوت و توان آنرا ندارد تاعلیه توطئه کشورهای مترصد همسایه مقاومت نماید؛ بنا ًبه مجرد خروج نیروی های غربی از افغانستان ، کشور عزیزما بنا توطئه اجانب تجزیه و ما مستعمره دال خورهای پاکستانی و شؤونیست های ایرانی خواهیم شد. و انشاالله که دشمنان، دوست نماو نابکار ما این آرمان غیر انسانی شانرا بگور خواهند برد، و افغانستان آزاد و سربلند تا روز رستاخیز پا برجا خواهد ماند. انشاالله وتعالی.


اسم: بومیا   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 08.12.2009

ایالات متحد ه امریکا به پاکستان فشار آورده است تا مبارزه علیه طالبان را در آنکشور شدت بخشد در غیر آن به منظور جلو گیری از حملات طالبان نیروهای شانرا به آنطرف خط دیورند اعزام میکنند. این مطلب در روزنامه نیویارک تایمز به نشر سپرده شده است، در بخشی از آن آمده است که این پیام بعد از اعلام ستراتیژی اوباما توسط جیمز جونز مشاور امنیت ملی کاخ سفید به رهبران پاکستانی سپرده شده است. در مطلب آمده است که مشاور امنیت ملی به رهبران پاکستانی گفته بود در صورت عدم توانی پاکستان در امر مبارزه به تروریزم پاکستان باید به امریکا اجازه مقابله درخاک آنکشور داده شود. در روزنامه به نقل از مقامات امریکا یی آمده است که درین ستراتیژی حق انتخاب به پاکستان داده شده است ولی تابه حال جوابی از سوی شان در یافت نگردیده است. در مطلب تذکر رفته است که در حال حاضر مقامات امریکائی و پاکستانی برسراعزام عساکرامریکایی به آنطرف خط دیورند و آغاز عملیات نظامی اختلاف نظر دارند. گرچه ایالات متحده امریکا عملیات طیارات بی پیلوت را در آنطرف خط دیورند توسعه داده بود ولی اعزام عساکر نخسنین هوشدار به پاکستان است.


اسم: فرید   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 07.12.2009

با سلام خدمت همه !
در آن حدیکه یک در یچۀ کوچک نطر خواهی اجازه می دهد عرض می دارم :
امریکا و یارانش اکر در مبارزه با طالبان و القاعده صادق میبودند تا کنون بنیاد این دو سازمان را از منطقه کنده بودند.اما غربی ها دراین مبارزه صادق نیستند.
آنها فشار را در دو طرف دیورند دوامدار حفظ می کنند اما افزایش نمی دهند. برای غربی ها این مناطق بهترین ساحات برای مبارزه با دشمن شان است. منطقۀ دور افتاده از نظارت بی قانونی هاو نقض حقوق اساسی انسان وحقوق حرب ، منطقۀ طرد شده که قیمت خون انسان در آن در اصل هیچ و در سخاوتمندانه ترین شکل آن دوصد دالر است.
در هر حملۀ هوایی ده ها انسان تلف می شود در حالیکه دشمن فقط یک نفر است که در ساحه پناه کرفته است اما داد و بی داد کسی شنیده نمی شود و چه بسا که ملاها نیز می فرمایند که اجل رسیده می میرد و توصیه می نمایند که صبر پیشه کنید که بهشت جای شماست ووو.
کوه های دو طرف دیورند بهترین و ارزان ترین مناطق برای نبرد بی رویه و بی پرسان است. خانه های مغاره مانند ارزان قیمت که غرب حتا خود را مکلف به اعمار دو بارۀ ان نمیداند. از جانب دیکر قرار دادن القاعده و طالبان در این ساحات منزوی کردن آنها از باقی دنیا است همان دنیایی که این سازمان ها در صدد اثر نهادن بر آن هستند و نبرد فرسایشی و شکار انسانی که بی دقتی در آن نیز بازخواست و ملامتی ندارد روش ارزان این نبرداست.
در صورتیکه غرب فشار مضاعف بر این سازمان ها وارد نماید مانند مظروفی که با وارد نمودن فشار از ظرف می براید این سازمان ها از این مناطق منزوی به بیرون می برایند در آنصورت در شهرها باید بااینها رزمید با ویرانی زیاد، با مصارف زیاد در بازسازی این شهرها، با نطارت ده ها سازمان که رعایت حقوق واصول حرب را در نظر دارند.از هر خطایی باید تاوان داد و از هر اشتباهی باید پوزش خواست.
امروز شیخ های عرب به طالبان والقاعده پول میدهند این علامۀ همدلی نیست بلکۀ نشانۀ ترس است. ترس از ویرانی حملات انتحاری و ویرانی شهرها، ترس از کشته شدن شهروندان شان، ترس از بی اعتبار شدن امنیت شان در نظر سایرین.این دولتها در حقیقت باج در امان ماندن خود را میدهند.
این جنک ادامه می یابد بسیار فرسایشی اما طالبان به قدرت نمیرسند و نبرد با دشمن در یک ساحۀ دور افتاده بهتر است تا در درون خانۀ خود. نبرد با دشمن در ویرانه بهتر است تا در کنار آسمان خراشهای خود نی طالبان ونه القاعده در یک روز و در یک عملیات از بین نمیروند. پس چه بهتر که آنها را در همین زمین بی مالک میخکوب کرد تا با بیرون راه نیابند و این کار با وارد نمودن فشار مناسب و قابل تحمل امکان پدیر است.آنچه در این راستا مورد نظر نیست زندکی مردمانی است که در این ماجرا زیر پا میشوند. دیدیم که فشار غیر قابل برداشت در وزیرستان طالب را به راولپندی رساند.


اسم: الماس    محل سکونت: خيرخانه مينه    تاریخ: 06.12.2009

سلام!
داسي ګمان کيږي چي د رونالد رېګن راهيسي د امريکې اداره چي زموږ د وطن ددې دېرشو کلو جګړې او خون خراپه مسؤله ده، او د سيمي هيوادونه هم چي همدغي ادارې زموږ د هيواد په لانجو کي د خپلو سټراتیژيکو ګټو دپاره را ښکېل کړي دي، خپلي د خل اندازۍ ته دوام ورکوي. امريکا زموږ په هيواد کي د سیمي د مطرحه او باقدرته هيواد په لاس ورغلی دی، هر يو خپل حساب کتاب لري ! دلته يوازي طالب نه دی چي مخامخ ورسره جنګيږي، نن سبا چي د سيمي هيوادونه چي د افغانستان په هکله د امريکې سره ددوستی او همکارۍ خبري کوي خو د پردې ترشا د خپلو حاميانو په وسیله د جګړې بندوبست هم ورته کوي .امريکې ته د پاکستان طالب خياله قوي اردو او د آی ایس آی شیطاني سازمان چي په دولت کي دولت دی ، بلفعله لوی خطر دی، خو په ظاهره د همکارۍ نارې وهي . دغه اردو او جهنمي سازمان امريکې ته ښه لوی دردسر جوړ ولای شي . روسیه ، چين او ايران هم د شطرنج بازيګران دي خو خپل آخري مرګباره چالونه يې په لاس کي دي او هغه يې نه دي کارولي . دغه سوسماران موقع ته ګوري چي څه وخت د خپلو شمالي حاميانو دلاري خپل تاريخي حریف ته ګذار ورکړي .

واقعیت خو دادی چي دلته زموږ په وطن کي ټوله و ټولو ته غله دي او ټوله د ټولو سره په خوله دوستي خو په عمل کي دښمني لري . حتی اروپايي هيوادونه !اوبا ما په دې واقعيت ښه پوهيږي چي امريکه زموږ په سیمه کي واقعي دوست نلري نو کله چي واقعیت داسي وي د اوباما استراتيژي هم فریبکارانه اړخ لري چي کارنده نده، خو البته دلته چون بېشماره ډالرونه تا وبالا کيږي د سیمي هيوادونه به تر هغو چي ددغه ډالرو څخه کار اخيستل کيږي د ظاهري همکاری وعده به ورکوي خو هدف به يې د امريکا پښې د سیمي په لانجه کي داسي بندول وي چي امريکه به په آساني سره ځان نشي ترېنه خلاصولای .
په درناوي


اسم: ناصری   محل سکونت: xxx    تاریخ: 06.12.2009


د اوباما په ستراتيژۍ كې مثبت او منفي ټكي


اسم: موبینزاده   محل سکونت: موبینزاده    تاریخ: 06.12.2009

عرض سلام خدمت هموطنانم،
در مورد استراتیژی امریکا، که آیا کامیاب میشود، و یا ناکام، به نظر بنده مشکل است که نظر داد.
به دلیل اینکه در منطقه همه کشور ها در تلاش نفع خود هستند، که مشخصأ امریکا بازیگر اصلی آن است.
این پریشانی امریکا به جا است، که به هر طرف دست و پاه میزند، گاهی طالب را دشمن خود محرفی میدارد، و گاهی از دوستی با طالب صحبت مینمایند.
حالا که چرا طالب ساخته شده امریکا دیگر بالای امریکا اعتماد نمیکند،این پریشانی امریکا را دو چند ساخته که ما شاید نظریات گوناگون در درون خود امریکای ها هستیم.
به نظر بنده دشمنان امریکا در منطقه با مصارف بسیار زیاد کم ضربات بسیار قوی به اقتصاد امریکا وارد میدارند، که مثال ساده آن در حکومت انتصابی و تقلبی محترم حامد کرزی است.
امروز کاملأ تمام سیاست مداران غربی با بیشرمی تمام اعتراف مینمایند که حکومت غیر قانونی که مثال آن در قرن 21 در جهان توسط غربی ها وجود ندارد، با این همه ابعاد روشن و غیر انکار بالای کشور پریشان و گرسنه تحمیل میشود،امریکا همه را از ترس اتحاد های جدید بر ضد خود انجام داد و در آینده هم انجام میدهد.
با همین دلایل است که امریکا سخت در صدد اتحاد دو باره با طالب هاست، تااز یک طرف جلوگیری از مصارف گزاف نموده و از طرف دیگر توسط طالب ها با مصارف کم شرایط خودرا در منطقه بالای دشمنان خود در کوتاه مدت به خاطر اهداف دراز مدت بقبولاند، ولو اگر افغانستان تجزیه هم شود.
یقینأ دشمنان امریکاهم کشورهای پر قدرت از نظر اقتصادی در منطقه آرام ننشسته با همین اهداف سالهای دیگر هم خون افغانهارا بریزند.
اینکه اروپای ها از این اهداف چه نفع میبرند واز اهداف نا مشروع امریکای ها دفاع میکنند، به نظر بنده از ترس یک دیگر خود است که در موضع امریکا قرار دارند.
بنأ با همین چند مثال کوچک میشود گفت، که تحلیل در مورد پیروزی و ناکامی استرتیژی امریکا سوال مشکلی است.


اسم: مسعود   محل سکونت: لندن    تاریخ: 06.12.2009

سلام به همه!
بنظرم ستراتیژی امریکا کامیاب بود است و خواهد بود. اینکه این ستراتیزژی برای ما و منطقه هم مفاد دارد سوال دیگری است ولی برای امریکا صد در صد مفاد طویلالمدت دارد. همین حالا اگر از دیگر مفادات شان بگذریم و این را محاسبه کنیم که با گمتر از ۵۰۰ نفر تلفات توانستند بزرگترین پایگاه خود را در منطقه بسازند که شامل ۳ اتومیک بیس هم میشود۰

ما اگر خواهان مفادات خود هستیم باید خود ما بجنبیم که فعلاً محال است چراکه فاسفهً همان فکاهی بالای ما تدبیق شده که میگویند روزی یک گدا سر راه نشسته بود و گدایی میکرد کسی برایش پول نقد داده بود و کسی هم نان خشک. در پیش روی اید گدا نان خشک جمع شده بود که درین وقت یک گاو که ازین راه میگذشت آمد و نان این گدا را خورد. گدا شروع کرد به فریاد زدن که درین وقت مالک گاو رسید و یک سیلی محکم گدا را زد. گدا گفت ( او بیادر کمی انصاف کو گاوت نان مره میخوره و تو مره میزنی؟) مالک گاو در جواب گفت ( بر پدر تو هم لعنت و حالا نانیته هم چیزی گفته بودم. مه ده قصی نانت و تو نیستم مره ای غم برده که گاوم نان گدایی را خورد و حالا قلبه نخات کد.) حالا مردم ما هم نان گدایی را خوردند و فکر نمیکنم که به این آسانی بجنبند. ولی باز هم پنا به خدا.


اسم: جميل بامی ـــ سويدن   محل سکونت: جميل بامی ـــ سويدن    تاریخ: 06.12.2009

سلام و بدرود به گردانندگان پورتال افغان جرمن آنلاین و دوستان عزيز افغان!

بنده با تائيد از نوشتار محترم سپاهی گمنام افزون ساخته که " بيائيد با استفاده از قوانين نافذه اروپا و داشتن فضای مساعد مطبوعاتی و آزادی بيان وعقيده بياموزيم و با خود بپذيريم که ما افغانها جزء خانواده اين کره خاکی بوده که (90)سال قبل از امروز در عصر طلای اعلیحضرت امان الله خان غازی و مساعی خلل ناپذير هم رکابش علامه دانشمند بزرگ و پدر ژورناليزم و ديپلوماسی جديد با نشر نشريه آزاد برای جهانيان روشن ساخت که اگر افغانها سرکش و جنگجو اند آزاد منش و مترقی و تجديد طلب نيز میباشند!
بناءً امروز نيز بايد از چنين روش عالی حقوقی انسانی استفاده مثبت گردد. اگر تحليل گر با ارائه دلايل عالی و داشتن منطق پذيرفته شده مطلب را به تحليل گرفته و نزد شما اقبال نشر پيداميکند برای مقابل نيز حق داده شود که بر تحليل نقد بنگارد و يا تلويزون نبايد چون جاده يک طرفه راه بازگشت نداشته باشد و يا تمام پلهای عقبی را تخريب از يک نفر عنادگر ستيزه جو دعوت نموده ميگذارند که تا سطح کوچه و بازار هم وطن خودرا همشهری خودرا هم کيش خودرا با ذکر الفاظ رکيک دشنام داده و به روی نظر پردازان مخالف تيلفون را قطع نموده بيايد اگر پوتال . سايت . فوروم . روز نامه . تلويزون را گرداننده هستيم نخست با اخلاق عالی ژونالستيک . روش خوب انسانی . اخلاق حميده افغانی انرا آراسته از نشر و پخش هر گونه مطالب تحريک کننده و سپردن دشنام و الفاظ رکيک تخريشی سياسی خوداری و اگر چنين کار صورت ميپذيرد بايد برای طرف مقابل نيز حق دفاع و نظر داده شود.
شوربختانه امروز سياست و سياست بازی به يک مود . فيشن . درشن . و سفسطه تبديل و بخاطر شهرت طلبی و يا عقده گشای و يا دل خالی کردن های تبديل مخالف خود را با کليمات زننده . تحريک کننده مخاطب قرار داده و اکثرأ سايت ها تربيون های کمپلکس گشای و شهرت طلبی تبديل گرديده اند.
اگر يک و يا چند سايت . فوروم . فيس بوکی خاص برای دشنام دادن . فحاشی . تخريب . ايجاد شقاق . نفاق ميان افغانها بخصوص روشنفکران افغان در اروپا و امريکا فعاليت دارند و گردانندگی انها را عناصر هرزه . بدنام . استخدام شده با پوشيدن برقه های رنگارنگ و خصوصيات غير انسانی افغانی گردانندگی ميدارند ديگر برای همه روشن و شفاف است که انها وظيفه خاص دارند و مزد دريافت ميدارند .
در مورد طرح به اصطلاح جديد بارک حسين اوباما بايد گفت :

اين طرح ها جديد نيست و نيز اين طرح اوباما نيز نيست اين طرح ها دها سال قبل يعنی درست باگردش رژيم شاهی به جمهوری در افغانستان و تشدد جنگ سرد و نصب راکت های قاره پيما دو ابر قدرت ريخته و پيريزی گرديده است.
زمانيکه آرزومندی های تزار که رسيدن به آبهای گرم بود توسط برژنف طرح و مورد اجرا قرارگرفت و خواست از انحصار فولادين امپریاليزم غرب که باتجهيز ايران کشورهای خليج و لنگر انداختن بر سواحل چاپان درآمده بود «کودک خام» راعمدأ باکشتارهای سياسی درافغانستان به دنيا آورد که همزمان در امريکا رونالد ريگن يکی از سران فنتک وقت و در انگلستان مارگريت تاچر عليه اقدامات شوروی به پابرخواسته ازانروزيکه برژنسکی اولين مرمی را طرف افغانستان فیر نمود استراتيژيستهای(C.I.A)و پنتاگون امريکاو سازمان جاسوسی انگليس (M --14 and 16) وظيفه گرفتن تا برای چهل سال آينده طرح جابجای امريکا و ناتو را در افغانستان ريخته و برای رسیدن به منابع انرژتيکی اسيای ميانه مرحله به مرحله تطبيق ميگردد.
جنگ اعلان ناشده عليه افغانستان کمک 18 مليارد دالری برای تجهيز تمويل مجاهدين اوردن عبدالله عزام رهبر تروريستهای بين المللی برای سرگروپی عرب ها در افغانستان و بعدأ کشانيدن و اوردن اسامه بن لادن همه طرح های بود که يک يک اجرا ميگرديد.
در اين نبرد دو ابر قدرت متجاوز روس و امريکا ديگر بازی به نفع امريکا تمام گرديد و شوروی با به قدرت رسيدن رفورميستها از هم پاشيد و دست امريکا برای تطبيق خوبتر طرحهايش باز گرديد و ديگر بدون ترس و هراس بکار اغاز نمود و افغانستان به ميدان ازمايشات پلان ها. طرحها تبديل اينک ۲۰ سال است که مورد آزمايش رنگارنگ امريکا. انگليس. المان. فرانسه. پاکستان. ايران. چين. کشورهای عربی قرار گرفته از خود سر نداشته بيگانه ها رهبری دارند.
نخست حکومت غارت و چپاول را توسط مجاهدين و همکاری جناح خاين به حزب وطن و مليشه باديه نشين را در کابل حاکم ساخت تا مردم بعد از تجاوز شوروی و شعار کمونيزم ديگر انديشی مزه حاکميت و قدرت اسلام گرايان اجير و مزدور را چشــــبده تا از علاقمندی و وابستگی انها کاسته شود. اين تاجران اسلام هر انچه که يک انسان. يک افغان. يک مسلمان در حق وطن ومردم نميکرد انها به کمک امريکا انگليس.ايران وپاکستان نموده تا رقص مرده را در جاده ها اقاي عبدالعلی مزاری. سياف. محقق. ربانی به راه انداخته وطن و بخصوص کابل توسط امر صاحب سنگ فروش غارت و 13000 کابلی شهيد شدند.
طرح ديگر امريکا به نمايش گذاشتن طرف ديگر سکه بود تا اسلام را افتضاح گرفته انرا توسط چند مدرسه نشين به تمسخر گرفته تا سردمداران ثروت مند يهود و کليسايی های امريکا و اروپا نيز مسرور گرديده اسلام را در بربرهای قرن 21 به توهين گرفت يک شبه آمدن و يک شبه رفتن !!
و ديگر افغانستان برای هر افغان به کشور بلايک ميل تبديل گرديده است !!!
يا طالب !!! يا ادامه اشغال!!!
برای تقويه و رنگ روغن دادن طرح فوق اقای اوباما مدت يک ماه بالای تخم های که ۳۵ سال قبل توسط رونالدريگن داده شده و مقدراری توسط بوش بزرگ و بعدأ اسلاف اوباما کلنتون و اخيرأ بوش بوت به چوچه کشی گرفته شده بود زير بال گرفت و او اخرين طراح نخواهد بود تا همه تخم ها چوچه شوند بلکه سالها تا چين به محاصره امده و اسيای ميانه نيز طالب های پيدا کند!!
بناءً دل بستن به طرح امريکا کار ساده دلان خواهد بود. آمدن صلح فرسنگها از افغانستان فاصله دارد. آبادی.عمران. انکشاف. ترقی. سعادت. آرامش برای افغانستان و افغانها يک پديده اقدام تحرک افسانوی خواهد بود و تنها با درامه بازيها. و شعبده بازيهای درماتيک و ساختن چند بلند مزل کاغذی ساختن « پنچرمين به مارشال » دزد به قهرمان و کمونیست نوکر روس کانديد رياست جمهوری مردم ساده دل افغان را به بازی گرفته و ما شاهد دها طرح و پلان خواهم بود با تقديم حرمت جميل بامی ـــ سويدن


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 06.12.2009

سلام.یک خواننده ابراز نظر کنندگان ?????


اسم: سپاهی گمنام   محل سکونت: دانمارک    تاریخ: 05.12.2009

سلام به کارکنان افغان جرمن انلاین و افغانان عزیز!!!
چیزیکه بنام تحلیل سیاسی گفته میشود من همنظر نیستم!!!
چرا ؟
تحلیل نقد و انتقاد وقتی میتواند حقیقت را در خود وجود داشته باشد که جانب مقابل نیز سهم مساویانه در ابراز نظر داشته باشد
توضح میدهم!!!
اغای رفعت که گاهی ادیب و گاهی اگاه امور بین المللی و همچنان اغای ستانکزی وقت و ناوقت در مسایل افغانستان در پرده های تلویزون ظاهر میشوند ایا جانب مخالف همچنین امکان را داشته؟
اگر نداشتند چرا؟
سوال؟ دموکراسی یعنی چه؟
ایاپوشیدن دریشی زیبا بانکتای و ماندن ریش فرانسوی حق بودن تحلیل شمارا در مورد مسایل نشان خوهد داد. نه وهرگز نه.
من همین اکنون در مورد طالبان هیج قضاوت نخواهم کرد, ولی مشکل من شمایان هستید. کشوری با داشتن چنین تحلیلگران همیشه به باد مسخره کرفته شده است

افغانان عزیز!!
کسانیکه با پلان اوباما به امید نشستن مثل رفعت و استانکزی, انان صرف در این چور و چپاول خودرااعاشه واباته خواهند کرد. گروهی دیگری بنام مجاهدین شروع از کرزی تاعبدالله و یاران قدیمش علومی، گلابزوی، منگل، پدرام، دوستم وغیره در تقسیم افغانستان همرا خواهد بود.
طالبان کی هستند؟

افراطی ترین قشر مذهبی در بین قوم پشتون
خواست انها چیست؟
اعاده دولت دوباره پشتونها که اعاده حق شان است اعاده سرزمین های از دست رفته و مهمتر ازهمه هویت جدید در قرن ٢١ یعنی ازادی از پاکستان -انگلیس و روس و این همه را از هر راه که فرض است و واجب دریغ نمیدارند

٣٠٠٠٠هزار لشکر جدید امریکائی در افغانستان چه معنی دارد؟
جواب به رسمیت شناختن خط دیورند
محروم نکهداشتن یک ملت از حق تعیین سرنوشت خود
قضاوت با شما


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 04.12.2009

I hope very much that the announced strategy of Mr. Obama will have positive output, but the fact is it that with more soldiers and with cooperation of present known robber, corrupted, criminals and killer is it impossible to achieve the announced goal, opposite I believe it that the existed disaster will increase more!

USA and EU are not be able to win the fight in Afghanistan, if they send even double amount of their soldiers to Afghanistan, I mentioned already to the USA and EU responsible personalities. Even I said to them, you are pig headed and you are keeping your clip together on those mentioned people and you are believing very strong that among them it is possible to select one of them ( like double Abdullah) and assume that he can be the positive solution to solve the created disaster, but we saw their quality of each one beside their enthusiasm in robbing, corruption, their nepotism, their dirty translators to increase more disaster and cooperating with neigbor countries to expand the created disaster in Afghanistan during the 8 years.

Afghanistan is a special case now, therefore it needs a special actions to be taken, it means, you should not insist on artificial fraud election in country, you should not insist to pump the tax money of your nations by using the logos rebuilding Afghanistan, establish democracy and peace in cooperation with those sold elements, you are already witness during the 8 years that rebuilding money gone into dark channels, we can see their luxury buildings, hotels and huge shoping centres and in cash abroad in Banks, you realized it too that for artificial democracy you made it possible to have in country more than 100 so call political thieve groups in additional, the nation hate now any kind of such group and the nation see such group as sold group by foreigners, also they damaged the hope of democracy of next generations in the future, you are witness too that in present of those people increased the anarchy.

Those inexcusable mentioned activities of those people was and are reinforced through foreigner soldiers of their blind bombing, torturing and insulting of the innocent people in additional.

It exist solution, namely to let patriots to build a temporary government in , close connection with UN. Afghanistan has such clean, honest, qualified patriot personalities.

To start in honest way rebuilding in country with the inhabitants of each region, they have to know from beginning how much money are for each such project, your hungry corrupted experts should be stopped and the salaries of all those including government and parliament members should decrease extremly.

It should created 3 control groups, namely by Afghans including member of inhabitants of each region ( independed from any official source), by UN and by supported countries to announce officially the spending money every 3 months and documented fortcoming of development of each project.

The supported countries should get courage to support the patriots to bring those criminals to court and returning their robbing money of nation, such patriot Afghan government will be responsible to achieve the security and peace in country, the responsibilty for catching of traitors of Taliban leader and traitor Bin Laden( he misused the tradition rule of our nation) will taken the responsibility the coming patriot government and to transfer them to UN. The soldiers of supported countries should stay for certain time in their basis and later on to start decrease their amount of soldiers.

After certain time should be announce a Loya Girga to fix the future of the country, so, after stabilized condition can carry out the election in honest way because the nation will then know exactlly, who is who?

Unfortunately it appeared no reaction of such made suggestions!!!

I hope very much that I will be wrong, if the new strategy of Mr. Obama will work, but I am afraid, the situation in country will becomes more worst and the supported countries will have then horrible condition at the end than the former UdSSR had it in the past and we will have all those artificial Mullahs, communists, Sholaii, Setamis, nationalist, khorasanis on the necks of nation and Talibans and Hekmatyar group and Bin Laden can realize then his dirty dream of WAHABISM and this will be start in Asia to destabilize the whole world!Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved