Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  یک نگاه حقوقی به انسداد سایت «بینوا»    نویسنده:  ایمل خان فیضی

 
اسم: حسینه روفی    محل سکونت: Germany    تاریخ: 05.10.2010

مضمون مورد بحث، جهات مختلف حقوقی و بی‌‌ عدالتی ها را در قسمت آزادی بیان در کشور ما توضیح و تشریح میدهد.
جای تاسف است که نه تنها در بخش آزادی بیان بلکه در همه امور بی ‌عدالتی‌ ها و بی ‌قانونی ‌هایی وجود دارد که نباید از آن دیده پوشید. پس به جای اینکه به این موضوع بپیچیم و با هم دیگر بحث کنیم که کدام طرف درست یا غلط است، بهتر خواهد بود تا با کمک قلم و اندیشه به حل و اصلاح مشکلات خود و مردم خود بپردازیم. با عرض احترام
حسینه روفی


اسم: عبدالجليل جميلي   محل سکونت: ابالات متحدهٔ امريکا    تاریخ: 05.10.2010

برادر ارجمندم محترم پيغام ! با سلام بشما :
۱- لطفاً نوشتهٔ اولي خود و تبصرهٔ مرا تکرار بخوانيد که همه در مورد تخلص و يا اسم فاميلي نو آشنای شما برايم يک استفهاميه بوده و بس ! و هم در مورد قناعت اين سايت وزين هم اشارهٔ .
۲-هر لحظه تاخت و تاز بر آغای کرزی بيچارهٔ که خود مشتي زده و در للگدی گير مانده هم حدی دارد و خودم در حياتم اولين مرتبه ايشان را در فروری ۲۰۰۲ در کابل دبده و آشنا شدم . ببينيد قضاوت ماوشما بايد همه جانبه و نه تنها افغانستان شمول و بلکه در شرايط فعلي؛ افراد شمول سرنوشت ساز بيشتر از سه دههٔ بيچارگي ما و هم جهان شمول باشد زيرا جلو دولت داری از ما وشما رفته و وقتيکه در جلسهٔ بن آغای سر نوشت ساز افغانستان ( دکتور زلمي خليلزاد )- در روز فيصله کن و آخرين ؛ آغای کرزی را بحيث رئيس جمهور آيندهٔ افغانستان معرفي کرد - جلسه و گروپ تصميم گرفته شدهٔ روز به نفع جناب پروفيسور عبدالستار سيرت ؛ به انفلاق رسيده و با بازگشت در لاس انجلس چه جلساتی نبود که دایر نشد و آخرش هيچ ! زيرا تصميم بالاها شکنند نبود و لي همه اش آفاقی و بي بنياد ! که تا امروز در يک تار خام و باز هم مجاهد پرور( نه راستين)معلق ماند
۳-در مورد تقسيمات دولت و کابينه سخن زدن که بي مورد است زيرا کی نيست که ماهيت آنرا از بن تا کابل و از همان روز تا همين امروز نميداند؟ و هم عاقبتش را تا امروز که خدا نا خواسته تبره روزبهای بد تر از ايام اخير شهيد محمد داود خان ؛ چون ابر های تبرهٔ فضای سياست و کياست ها را مکدر ساخته است ( میدانيد که تبصرهٔ همسابهٔ های مسلمان نما و مدعيان ديموکراسی جهاني خواستن خواه آن است تا تجزيه طلبي ملک بيچارهٔ ما ؟؟ افغانستان !) که حال ماشا الله خود چلو صاف خودرا کشيده روان اند.
۵- برادر گلم ! حتماً اين فرد راشنيده و هم خواندهٔ ايد که:
اگر بيني که نابينا و چاه است -- وگر خاموش بنشيني گناه است!
وهم امريهٔ حضرت رسول اکرم صلي الله و عليه و سلم منحيث فريضهٔ انساني و اسلامی و حال برای ماوشما هم افغاني چنين است -که:
اگر نقص و مضرت و تخریبي را دیدید فوراً در راه اصلاح و جلوگيری نواقص آن عملاً مبارزه کنید و آن قدر ت را نداريد به کسيکه توان مبارزه را در مقابل آن دارد کمک کنيد که عين اجر را خداوند بشما بدهد و اگر آنرا هم نتوانستيد به لفظ و قلم به مبارزه در مقابلش بر خیزید که باز هم اجری دارد و اگر قدرت آنرا هم نداريد در دل و دماغ خود با آن مقابله کرده هرگز با آن سازش نکيد - که اين را ضعيف ترين ايمان مبخوانند.
۶- حديث مبارکي ( َالحقُ مرُُ ُ وَلو کانه ُدر ُ ) که حقيقت تلخ است ولو دُر و مرُ وراريد باشد - امروز در حق همهٔ ماو شمای که هر یک کمتر از یک منَ نيستيم و نه خورد کم کاملاً سدق ميکند و خودم اشارت شما را در مورد خودم به حوالت روز گذشته ( جور نيامدن سر تقسبمات ! ) و وارد بودن جوانان نزديک بکارم و شخصيت های محترم و ديگر و همين سايت وزين افغان جرمن آنلابن و آرشيف مکمل آن که پيشکش شماست - زبان و استدالال شخصی امروزی خودم را ميبندد - بفرمائيد کليد آرشيف و محتوبات آن در قسمت اين هموطن تان پيرزوی شما ست - مقصد که شما ممنون و آأام باشيد و اگر من و شما تا که هستيم در ظاهر و حضور هر دستی را ببؤسيم و هم همه را بشمول منافع ملي مردمی خود فرش راه شان کنيم که باز در غيابش تقييح و زبان درازی را از حد بگذرانيم کاريست عام و که در حکم اسلاميت و انسانيت آ‌نرا منافق خوانند - و اگر چنين باشد پس مقدار خود ما دراجتماع و حتي در دیدن آئينهٔ جمال مکدر خودما چه ميماند.
جوان منور و با ا حساس وطنم ! مطمئن باشيد و واقعاَ از صميم قلب مينوسمی که اين مطلب توضيحبست در جواب نوشتهٔ شما و لي متوجه مستقيم شخص شما نيست نه سر پرخاش را با شما دارم ولي اگر هر تنقيد و آنهم مستند ! عادلانه و غبر جانبدارانه باشد مطمئن باشيد که از قلبي بر ميخيزد و بر قلب و يا قلوب مينشيند - ولؤ البته صريه و جدی و در چوکات تفاهمي کامل !!و هر آنکه اگر چنان بي نقيصهٔ را( با کمال تأ سف !) در خودميبيند نا خود آگاه ناقوس آنرا در گوشهاو دماغ خود بخوبي ميشنود . و بگذاريد که بشنوند و هم خدا کند از اين همه اشارات و کلام نيک الهام نيک و شاگرز ۱۸۰ درجه را بگيرند .
برادر عزیزم ! شما از ده مرتبه نوشتنم مکدر شده ايد ! وا حسرتا که چطور فرصت اين همه زحمات سايتهای مؤثر و مفيد تا تا برعکس آن را !! ناخوانده ميگذريد . لطفاً فرصت کنيد و بخوانيد و مطالعه کنيد و بنويسيد و عمل کنید که همه و تمما م وطن تان بشما انتظار و احتياج دارند- بشما اشارتی ندارم که غنودن در بستر هجرت وبمن چه گفتن ها را نشايد ! و اجداد ما با داس وتبر چه نکردند که ما آنرا در حالت غرق بودن در نعمات و هم مسلح بودن با دانش امروزی بايد بکنيم .
دوست عزيزم توهين شدن بي مورد و کلام و قلم مفتي که امروز بدست همهٔ ماست آزرا دهنده نيست - رب العزت ما و شما را براستی از خبس باطن و قلب چرکين و دامن آلوده و شر منده شدن در بين مردم نجات بدهد. که از سال ۱۹۵۴ تا دور کنوني از آن افتخارات و راد مردان مبارک و پاک سرشت و ازين ذلا لتهای بي سر نوشت زیاد ديده ام باز هم سلام مجد د بشما


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 04.10.2010

Mr. Karzai your crying was not honest, it was just lying action, how it is possible that your friend robber, killer and occupier of properties of common people could get from you the title of Marshal? How it is possible that the same dirty and thief guy is your first deputy President? Did you look once his KHAWARAN WEB SITE? Did you realize it what they are writting there?

No, you are blind, you are slave of them, your regular announcements of freedom of the press is just hypocrisy and the freedom of the press does exist for such like Khawaran, in fact your ill Marshal is ruling and not you, your crying is none sense.

Benawa Web Site never acted like Khawaran Web Site is doing every day against the nation and against the country, it is still welcome Web Site by your Marshal and your minister Mr. Rahin, you are using double standard in country, you made them wealthy and you made them possible to realize the dirty dream of Mullah regime in Iran!

Your stupid Marshal has many kind of illnesses, it is fully normal to assume his dead in hospital at that time, it can happen next time too, he was by former communist regime Khad driver but you made him your deputy and any signal or rumour of his sickness or dead has a different stage at present time, please tell this to your deputy, his behavior is still driver!

Either you have to close KHAWARAN too or you have to act as President and let the Benawa Web Site for working!!


اسم: حبیب الله غمخور   محل سکونت: Sweden    تاریخ: 04.10.2010


له بېنوا ويب پاڼي لاس واخلی


اسم: پیغام   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 04.10.2010

بعد از عرض سلام خدمت جمیلی صاحب، نمیدانم از کجا آغاز کنم نمیدانم که این همه توهین و تهمت بستن چه انگیزه دارد خداکند که قومی نباشد.
پیغام کلمه زبان شیرین پشتو است و تخلص فامیلی ام است من در شهر اسلینگن جرمنی زندگی میکنم و اگر میخواهید که زیاد معلومات به دست آورید ایمیل آدرس بنده در نزد مسؤولین محترم افغان جرمن آنلاین موجود است میتوانید که با من به تماس شوید، ثانیأ عرض شود که نه با محترم کرزی دشمنی دارم و نه با چوکی پرستان چار اطرافش دوستی دارم مشخصأ من نظر شخصی خود را در قبال موضوع حقوقی جناب فیضی صاحب مطرح کردم قصد نداشته ام که جناب شما را که بر سر تقسیم مناقشه تان بالا شد که حالا از درد زیاد خود را به هر در و دروازه میزنید بدون کوچکترین ربطی به شما به فحش و دشنام مستقیم و غیر مستقیم مبادرت میورزید که شایسته جناب شما نیست، امیدوارم که شخصیت خود را با تهمت بستن به کسانیکه نظریات شان به جناب شما خوش آیند نیست منظرر نسازید که به یقین درآینده به صحت صحبت شما کس باور نخواهد کرد..
وانتقاد دوستانه بالای مسؤولین محترم افغان جرمن آنلاین دارم اینکه جمیلی صاحب در نظر خواهی ها کم از کم ده مرتبه حضور فعال داشته و اکثر نظر دهنده ها را به شکلی از اشکال توهین نموده مردمی بودن ثایت شما را متضرر میسازند.با احترام


اسم: عبدالجليل جميلي   محل سکونت: ابالات متحدهٔ امريکا    تاریخ: 04.10.2010

برادر هموطنم جناب پيغام!
وجداناً و با تجربهٔ بک عمريکه ممکن دو و یا سه چند عمر شما باشد و بادردی در قلبم ازين نوشتار ها ( به گفتهٔ همسابهٔ غمخوار ما!) در حالي حس ميکنم که حتی تا حال جوان بادرد وطنم محترم ايمل خان فيضی را از روی عکس شان نميشناسم و اگر ايشان منحیث يک فرزند ستوده و مسئول و بااحساس افغان شماها را به وحدت و دوستی و وطن پرستی دعوت ميکند و مبارزه در مقابل تصاميم قانون کشان - عيبش در چيست؟
و یا شما هم به منطق زور را حق پنداشتن ايمان دارید؟ و در عين حال شکر که با یکي از ارکان دولت - نه جناب رئيس جمهور و نه اعضای کابينه و جنرلان نامدار اردوی شاندار افغانستان قرابت و و يا به اصطلاح زد و بند های امروزی؛ همسنگری و قوميت دارم - آنچه را ميدانم بوضاحت افغانانه برای مزيد معلومات و يا ممکن قناعت تان مينويسم که در تعبير و تفسيرش شما مخیريد!
آغای پيغام نميدانم با انهمه تقلباتيکه در معرفي ها صورت ميگيرد آبا واقعاً شما پيغام هستيد؟ و اين سایت را قناعت داده اید که پيغام مال شماست؟ زيرا نه پيغام بلکه مرادف کهن سان آنرا بر دوستی بنام پيام و پيشتر از نيم قرن ميشناختم که اميدوارم شما شکل جامه بدل کردهٔ آن محترمم نباشيد و تا حديکه - بحد توانم در مطبوعات وطنم ارتباط دارم اولين مرتبهٔ ايست پيام + غ را در مطبوعات وطنم - ولو در خارج باشيم، ميبينم!
برادر گلم تاکي تکیه کلام شدهٔ سر کوچه ای کابل را که از زبان حفيظ جان منصوری(گردانندۀ پيام مجاهد رباني صاحب!( که خود رسماً در مصاحبهٔ در تلويز‌يون جناب بيات با محترم يون ميگفت رئيس جمهور ووووو متقلب است و باز رسماً اشعار داشت که من ((افغان نيستم!؟!؟)) کاپي گری آنرا شما شروع و خودرا در خُم رنگريزی اپوزيسيوني مي اندازيد که رهبرش در وقت ۶ ساله تصدی مقام عاليي در دولت کوچکترين حرمتي را رسماً و علناً به آبرو و ناموس و دارایي و عواید رسمي بوجوی ما و شماو ملت سر بلندافغان مراعات نکرد و نه محترم شمردو مستند!
اگر تقلب و رشوه و اختلاس و فساد و خيانت و خدمت به اجنبی تا پاکي برای مردم خود و وطن معيار سنجش باشد - بفرمائيد یکي از همه روسیه هارا سفيد ثابت کنيد - کسانیکه ديروز بدامان حمید گل ها و ساواکيها با جيره ۲۰۰ کلدار و ۲۰۰۰ ريال در ماه استخدام شدند - امروز از کجا - قارون عصر و شيرچور دوران و مقامداران بي دانش و فضیلت و بي تقوا شدند.
در خانهٔ خدا کيها شوگند به قرآن کردند؟
جناب فيضی يا ج‌هااب کرزی و يا .........ها! در وطن ما و شما تکیه کلاميست که مجاخدی بخانهٔ خدا مار رفت و قَسم خورده اژدهار برگشت!
شما بگوئيد آیا چنين نيست ؟ - اگر ضرورت داريد و خواهش کنيد؟ حاضرم با ترس از خدا و روز جزا و نه روی ترسبدن از اين و آن! در مورد هر یکي آ‌نها آنچه را مستند شنيده و خوانده ام و دارم برای تان مينويسم مگر لطفاً شما و همکرداران تان راه تانرا بخير مردم و خاک خاکدان شدهٔ تان صاف کنيد - گفتند و شنيديم که تقلبات نه تقلبک يکنفر بود - مگر نديديد که بو تيوبيکه يک خواهر با جرأت ما در سانفرانسسکو بر گردانندهٔ (تغيير و اميد - حرف و لباس مستعمل شدهٔ آغای اوباما!) نعرهٔ مردانهٔ ۱۲ مليون دالر جيرهٔ بيگانه ها را برای خريد رأیهای گشنه فقيران وطن از يک همسایه گرفته بود و در همان مجلس - با جسارت فرمودند که خوب کردم و گرفتم گرفتم! و اگر به تکرار آن ضرورت حس ميکنيد بيائيد مشترکاً ازين سايت وزين خواهش پخش مکرر آنرا کنيم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد !
آبا در آن مورد پول رأی خری تقلبی که وطنفروشی مستند است شک و نظری دارید؟
ازینکه رئيس جمهور ما اهل ادارهٔ اعضای فاميل بي بند و بار و مردم آزار و مَیولتي ميليونر های خود نيست سخن شما قابل رد نيست ولی و چرا انگشت شهادت شما تنها بروی آقای کرزی ميچرخد و یا خدا ناخواسته کور خود و بينای همان يک شخص هستيد؟.
عدالت شما همين است که اورا توهين کنيد ولي دهن جوال گير با صرافان جخادی باشيد که اگر ملت ۲ ميليون قرباني داد و گمنام و یتيم و بيوهٔ در مانده اش ماهوار ۲۶۰ افغانی برای کل اهل و بيت خود از جمع خيرات جهاني ميگيرد ولی قصرداران و ملاکان و غاصبان سر و زر و ناموس اين مرز و بوم بي پدر ِ در ميدان مانده همه را + کرسی و + $ و + موتر و + قافلهٔ گارد گرفتند و هم سير ناشدني!
شما در ارستوکراسيی زير نام اسلام و فاشيستي تحت عنوان مذهب و جلادی زير نام هر آنچه هست و شما خود آنهارا بر شماريد(حوالهٔ تان هم به وجدا‌ن جوان تان! و هزار و يک عيب و علت ناپسند ديگر - در آئينهٔ خدا چی را و کي را رو سياه تر مي بينيد) مگر در قتل عام کابل و افشار و تخريب بنيادی کابل از طرف حکمتعار و جبهه داران مقابلش و در تمدید رياست اهل حل و عقد حميد گلي و خريد خانهٔ زعيم نو وارد ۱۹۹۲ بمبلغ يک ميليارد و ۶۵۰ ميليون افغانی همان وقت برای خريد سر پناهی؟ در وزير اکبر خان که تاحال پابرجاست (و همه اش از جيب(جهاد و بيني پشک يک رهگيری در ۱۰ سال خون نشد !!!!!) ( بجز يک پسر جوان مرگ جناب مجددی در پشاور - که داستان خانگی ميباشد تا جهاد !!)و و و و هزار يک داستان ديگر تا مصرف مقبرهٔ باعظمت آمر صاحب شهيدی که سرش از صد ميليون دالر بلندتر رفت و آنهم در بين مردمي که در ۱۲ ماه سال جز پارچهٔ چوکيدهٔ از توت -- آرد گندم و جواری را ندارند - و و و امثال همچو واقعيتها که آيا آغای کرزی شريک آن بوده باشد؟؟ و اگر روزی خدا ناخواسته شما حاکم باشيد و جلو دار تعميل حکم! و با همين ذهنيت و قلمی که خدا تکرار روز گار دشت ليلي را برين مردم داغديدهٔ یتيم و یسير نياورد! شما چه خواهيد کرد؟
برادر گلم ! برای من و شما سخن از قانون و آزادی زدن خاکيست که بر چشم جهان ميپاشيم و در کشوريکه عدالت در بال سبز و ميل تفنگ و جایگاهای غير قابل دسترس بينوايان باشد ع - و - د آن به ر - و - ذ تغییر جنس داده و از شناخت بر آمده و زير سم ستوران ضد مرمي ميلولد ! که ياد آن عرق بر جبين مياورد!
آغای گلم اگر گپ به شرکای کرزی صاحب برسد - هدف تان چیست و کيست ؟؟ - مارشال صاحب یا خليلي صاحب یا استاد بزرگوار قمی محسني صاحب و يا حضرت بحران الدین رباني صاحب و يا حضرت والای شهرانيانِ کبير وصغير و محقق صاحب پنج کرسی دار در کابينه و و و و حضرات وزرا و سفرای معظمي که برای مصاحبه به پشتو ترجمان بکار دارند و بدرجنها اند و يا چطور و چقدر حیف است که از دو ولایت معظم باافخمی‌ پنجشير و دایکندی که از برکت خوردی و قلت نفوس فقط دو دو کرسی در ولسي جرگهٔ ۲۴۹ نفری دارند --- خود اخ صغير تا کبير ۷۰ در صد ارکان و مامور دولت را تشکيل ميدهند و هنوز هم عطش قلت مقام و کرسی را حس کرده و واویلا جانک بيکسَم گفته و مانند کيَک و خسک شبی هزار کشت میکنند و شمارا هم عصبي ميسازند که حق شما کجاست) اگر بر جناب اپوزيسبون سازيکه به توبه پشيمان است و به همان توره پیَسهٔ خواب دیده بحرمان! دستي کشيده شود کاری خواهد کرد که شما خود از حمايتش پشيمان خواهيد شد.
و آخر کلام اینکه آيا شنيده و یا خوانده ايد که حضرت رسول اکرم ص در دوران جنگ اُحدُ از طرف يک زن یهودی در غذا مسموم شدند وقتيکه با او رو برو شدند او را با مرحمت بخشيده و دوعا کردند که خداوند بر او رحم کند و آن زن نه تنها مسلمان شد بلکه یکي از شخصيتهای دَوران خود بود - که واقعاً مارشال صاهب با جبروت دنيا دار خود پرست مارا به اين عظمت انساني چه کار!!
در مورد قوم بازی صراحت مستقیم و مطلق قرآني -( ِلتعا رفو ) آمده و نه تجاوزو و يا تخاصمو یعني باهم معرفت یعني دوستی قرابت غمشربکي را با تمام شرايط يک انسان کامل پيدا کنند و مفاهيم عداوت و خصومت و تجاوز و مضرت و شقاوت و هزار و يک بد صفتي که ماهيت امروزی اهل جخاد است هيچ وقت در آن راه ندارد و حیفم برای شماست که خودرا بي موجب در لحاف بيمار مکروبيک مي پيچانيد خدواند یار شما !!


اسم: رزنګ   محل سکونت: هالند    تاریخ: 03.10.2010


څرنګه چه دبینوا وبیب پاڼی د هیواد نه بهر او دننه دګرانو افغا نانو لپاره علمی اجتماعی، کلتوری، خبری او اسلامی په زړه پوری معلو مات د انترنت په کومک دهیواد دننه او بهر بیله کومه امتیازه په وړیا او دااوطلبه ډول سره د ټولو افغا نانو غوږو ته رسوی او په ډیر پا ک نیت او صداقت سره د ټول افغا نانو سالم پیشنهادونه ، طرحی او نیوکی بیله تبعیضه خپروی او ددوی د نظرونو د فکری خیا لاتو تبصری په بیلا بیل ډول سره انعکاسوی، چه دا په خپله ددمکراسی او ازادو رسنیو پر قا نونیت با ندی دلا لت کوی. او دلوړ احساس وړ دی.ولی ځنی خبری اطلاع ګانی هیڅ وخت اوهیڅ رسنی سل په سلوکی د اعتباری منبع څخه نشی تر لاسه کولای.ځکه نو خبری سرویس کله کله خپلی خبری اطلاع ګانی بیرته سموی تر څو چه د ویونکی د ښه اعتبار وړ وګرځی.[چه دا کار د بینوا ویب پاڼی هم وکړی او دخبر د رد او تآ یید معلو مات يي و ټولو لوستونکو ته ورکړی دی. چه د سایت په ار شیپ کی له ورایه ښکاری.
داچه نن مارشال فهیم د زور واکی او قدرت په لیونتوب کی غرق دی څه وشو چه هغه نن دا ادعا کوی چه زه مړ وم ولی اوس ژوندی یم.
کوم وخت چه ددوی ستر پهلوان په نا مه قو مندان احمد شاه مسعود د بم په ذریعه ځای پرځای شهید شو. نو همدغه فهیم په خپله د بی بی سی او نورو رسنیو ته په ډاګه وویل چه مسعود ژوندی دی او د ګاونډی هیواد تا جکستان په شفا خا نه کی بستر دی. او ډیر ژر به مسعود پخ څپله تا سو ته د خپل صحت په باره کی خبری وکړی. چه بیا دری څلور ورځی وروسته معلو مه شوه چه هغه ځای پر ځای مړ شوی دی. هغه وخت نو ولی فهیم رسنیو ته درواغ وویل او د مړی نه می ژوندی جوړکړی. او فهیم ته هغه وخت ولی چا کومه جزا ور نکړه. ولی نن بیا هغه د خپل ژوند په هکله دومره تشویش لری. د واشنګتن پوست او نیویارک ټایمز ور ځپاڼی هره ورځ ددی دولت ددرغلیو او فسادونو کر غیړنی معا ملی رسوا کوی. نو بیا ولی هغه ورځپاڼی نه بندیږی.ځکه چه په هغه یې زور نه رسیږی.
زه د یو افغان په صفت د بینوا په زړه پوری و یب پا ڼه سره په ټینګه ولاړ یم او د فاع تری کوم دا د ازادی ښکلی آواز به هیڅوک خفه او خا موشه نکړی.
په درنه او وطنی مینه

زرنګ


اسم: پیغام   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 03.10.2010

عرض سلام خدمت فیضی صاحب، جناب شما سوال مشکل را مطرح کردید.
در یک کشوریکه رئیس جمهور آن به اساس تقلب توسط خارجی ها به قدرت رسیده باشد و به مراتب قانون شکنی کرده باشد؛ در یک کشوریکه رئیس جمهورش بیمار روانی باشد، سوال حقوقی که اصلأ هیچ مطرح شده نمیتواند.
ولی از نظر اخلاقی اخبار نادرست را که سایت بینوا پخش کرد خلاف نورم خبر رسانی بود، و اصلأ کسانیکه این اخبار را پخش کردند اگر قانونی وجود میداشت باید به محکمه کشانده میشدند، و کسانیکه زیر نام آزادی بیان از موضع سایت مذکور دفاع میکنند کاملأ موضع قومی دارند و از نظر منطقی قابل قبول نیست، چون در افغانستان رئیس جمهور غیر قانونی روی هر موضوع در معامله با شریکان خود در قدرت است.
این ها بدون یگدیگر زندگی کرده نمیتوانند. ولی اگر قانونی وجود میداشت تصمیم کاملأ درست بود.


اسم: فتانه   محل سکونت: شهر اوتریشت،هالند    تاریخ: 03.10.2010

دوستان عزیز سلام!
خبر تکان دهندۀ انسداد سایت نازنین بینوا را در رسانه ها شنیدم. اندوه و غصۀ من از اینکه نمی توانم چیزی برای گشایش دوبارۀ این سایت در قلمرو افغانستان به انجام برسانم سرحد ندارد.
بالاخره یک چیزی باید کرد... تا کی این مسؤولین بی مسؤولیت در حق مااینقدر جفا و خیانت کنند!؟
دوستان،آیا میدانید سید مخدوم رهین هر صبح کارش را با دیدن کدام سایت ها شروع میکند؟ این شخصیکه لیاقت یک مدیریت را ندارد ولی به سفارش باداران ایرانی اش در کرسی وزارت نشانده شده، اول مروری به سایت حکومت آخندی ایران میکند (به احتمال قوی دساتیر و هدایات جدیدی را از آنجا بدست می آورد) سپس سایت غیر ملی و متعفن خاوران و یا هم سایت تهوع جدایی طلب و تفرقه انداز تاجیک میدیا را می بینند تا مودش به حال بیاید...
خوب، شما حالا فکر کنید که شخصیکه تا مغز استخوان از افغانها، پشتونها تاریخ و همه ارزشهای آنها نفرت داشته باشد چطور و به امر کی و چرا در راس وزارت مهمی همچون اطلاعات و کلتور قرار گرفته است؟؟؟
چون اکنون معلوم شد که در رهبری افغانستان یک شخص مریض و افسرده قرار دارد، انتظار هر چیز را باید داشت.
به سید مخدوم رهین و همقماشانش باید اذعان کنم که بسیار مسرور نباشند، زیرا به بسیار زودی محمود ها و ملالی های جوان افغان از راه رسیدنی اند، و از شما سخت پرسان کردنی!
شما جواب همه توهین های راکه در حق این ملت و این وطن روا داشته اید، خواهید داد!


اسم: یاران قدیم   محل سکونت: بروکسل    تاریخ: 03.10.2010

سلام حضور هموطنان عزیز !!!
نمیدانم متأسفانه بگویم یا خوشبختانه, خبر انسداد سایت بینوا را شنیدم.
فکر میکنم اگر آقای رهین همچنان سایت غیر ملی و بی محتوای خاوران , سرنوشت و ...را می بست, کار نیمه تمامش را تمام کرده بود.


اسم: عبدالجليل جميلي   محل سکونت: ابالات متحدهٔ امريکا    تاریخ: 03.10.2010

برادر گرامي ام آقای شمس الحق که خداوند هميشه شمارا در ضبای ( آفتاب حقيقت ) داشته باشد.
با سلام بشما و با تشکر از تذکر شما در مورد بافتن شخص مسئول سايت بينوا - که من هم هبچ وقت در جستجوی آن نبودم - ولي بعد از اشارهٔ شما باتماس با رهنمائي آن سايت وزين آنچه را که نزد شما(نا مؤثق است!)در کمتر از يک دقيقه یافتم که شما و ديگر علاقه مندان گرامي آنرا در زير اين نوشته ام براحتي خوانده ميتوانید.
دوست عزيزم! فکر ميکنم قضاوت عندی و پخش مطلبي به سایتی؛ قدری دقت بيشتر بکار دارد. و حال شماهم ثمر چند ثانبه کار مرا ملاحظه ميکنيد که اگر آن نشرهٔ معتبر و باارزش (بينوا) نام دارد ولي لازميست که شخصيت مرحوم عبدالرؤف بينوا(شاعر و نويسندهٔ توانا و وزيراطلاعات و کلتور و سفير کبیر افغانستان در ليبيا در زمانش را بشناسيد که سربلند و اظهر من الشمس است و برادر بزرگوار معظم شان حضرت استاد گرانمابهٔ افغان دانشمند اسلامی و استاد ما در راه تدريس فقه اسلامي در سالهای ۱۹۵۰-۱۹۵۴م در پوهنځی حقوق و علوم سياسي پوهنتون کابل (مرحوم استاد عبدالکريم حقاني سابق رئيس ديوان عالي تميز و معين وزارت عدليه و صاحب در حدود ۲۰ اثر علمي اسلامی در کدر پوهنتون و عدليه) که شناخت ابشان عمق مطالعه و توجه زيادی بکار دارد.
برادر گلم آیا شما به آدرس مکمل واسم ناشران مسئول و صاحب امتياز چندين منابع نشراتي سمعی و بصری و خواندني افغاني در جهان - اعم از داخل تا خارج از وطن دسترسی داريد که همين یکي را در فايل قطور آرشيف شخصئ تان ناقص ميشماريد و مجهول؟.
لطفاً معلومات همان معلومات مکمل تانرا (البته با ايميل درست تان!!) به نشر برسانيد که هم خرما شود و هم‌ ثواب! که هم مامردم از معلومات شما استفاده کنيم و هم ما برای اکمال فايل تان با شما ياری کنیم و همچنان لطفاً از منابع و مقدار تخميني تمويل هر يک شان بر معلومات ما بيفزائيد که در وطن اند و يا خارج ازان! تا ماهم بهره مند شويم و اگر قصهٔ څارنوالی بازی مطرح شود - ميگويند - که اگر قرار باشد که مست گيرند - در شهر(يا دنيا)هرآنچه هست گيرند! که مستوفي صاحيان هم بحسابش نرسند.
در ملکي که داروغه نشراتيش در رهن ديگران و قانونش در دُم ۴۰ کره ماديان و همسایهٔ هایش سر خوان باشد - فکر کنيد که انتظار شما بکدام کهکشان خواهد رسيد و اگر شما در خط امام و ريش جهاديان روزی خور ملت و لين مريدان چارکی آويزان نباشيد- مطمئن باشيد که اين نوشته های تان؛ خود شمارا بي نتيجه سر گردان ساختني است و بي ثمر؛ چه بهتر که از سر نيت کنيد تا از ِکرده پشيمان نشويد و با سلام مجدد اينهم معلومات لازمه برای تان که لطفاًاز طريق ايميل و يا تلفونهای شان مشکل تان حل کنید:

بینوا پشتو ويبپانه - ستاسو تولو خپله پانه
تاسو له همدې ځايه کولای شی بینوا ويبپانی ته خپلي ليکني، ژباړي، شعرونه، لنډي کيسی او بېلابېل مالومات د خپریدو له پاره راولیږﺉ. که غواړﺉ د بېنوا ويبپاڼي خپرنيزي څانګي تګلاره ولولی، دا ځای کليک کړئ
*ستاسي نوم :
Contact Us:
Khalid Hadi Haidery
USA Phone # +1 518 366 2728
AFG Phone # +93 707 414549
khalid_hadi@hotmail.com
*ستاسي بریښنالیک:


اسم: wali   محل سکونت: kabul    تاریخ: 03.10.2010

بېنوا یو ملي پاڼه ده او ځکه بندیږي چي دغه پاڼه دجنګي جنایتونو څخه پرده پورته کوي . دا چي اوسنی حکومت ټول دجنګي جنایتکارانو څخه جوړ دی نو خود به ئې دبندې دو پریکړه کیږي . تاسي نن ولیدل چي کرزي دملګرو ملتونو ۲۵ کلن راپور پټ کړی و او دا ثابتوي چي خپله کرزی هم په جنګي جنایت کارانو شامل سو


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 03.10.2010

بنظر من اخباری ایکه به دروغ در سایت نوشته شده قابل مجازات است. و اگر آزادی هم است ولی رئیس جمهور و معاونانش و وزیرانش و حتی اعضای پارلمانرا باید محترم شمرد. و نباید کلتور افغانی خود را فراموش کنیم. و اگر کدام ادعا بالایش دارید میتوانید مستند و بدون دروغ و ریا در ویب سایت خود بنویسید تا اگر کسی خائن باشد بداند که مردم متوجه اعمال او است و اگر دروغ نوشته شود شاید خوانندگان سایت ها مکتب و فاکولته خوانده باشند و گپ های دروغ را باور نمیکنند و شاید بسایت دروغگویان هیچکس مراجعه نخواهد کرد. من به مرگ و زندگی قسیم فهیم که معاون اول کرزی است کدام غرض ندارم ولی چون همین حالا از بزرگان مملکت است و باید در نوشتن حرف دیپلوماتیک و سیاسی در نظر گرفته شود.
په درناوی


اسم: شمس الحق   محل سکونت: لندن    تاریخ: 02.10.2010

بینوا چند مشکل دارد،
اول اینکه منبع اخبار نا موثق است، و باکی هم ندارد که اخبار نا موثق را پخش کند.
دوم مقرش در خارج از کشور است، و نمی تواند در کشور در څارنوالی اقامهء دعوا کند.
سوم معلوم نیست چه کسی صاحب امتیاز سایت است.
برای همین اقامه کردن دعوا بر علیه حکم مسدودیت سایت برای بانیان آن کمی مشکل است.
بهتر است بینوا وضع خود را روشن کند. از این طریق هم شفافیت به وجود می آید و هم در صورت بروز مشکل بانیان سایت می توانند از حقوق خود دفاع کنند و هم چنان با معلوم بودن صاحب امتیاز و کارمندان، آنها با احساس مسؤولیت بیشتر به نشر اخبار و مطالب می پردازند.

جناب شمس الحق از لندن،
نوشتۀ شما با درج یک آدرس ایمیل غلط بما مواصت نمود. و بصورت نورمال باید نشر نمی شد، ولی چون محتوای نوشتۀ تان از یکطرف بر ضد خط نشراتی پورتال نبود و از جانب دیگر در تحریر آن عفت کلام و قلم مراعات شده بود استثناءً آنرا به نشر سپردیم.
خواهش می شود در آینده آدرس ایمیل خود را صحیح بنگارید چه وسایل تخنیکی امروز آدرس ایمیل درست و نادرست رااز هم فوراً تفکیک مینماید.
و ممکن نوشته آناً توسط سیستم عیار شده حذف گردد.
تیم پورتال افغان جرمن آنلاین


اسم: عبدالجليل جميلي   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 02.10.2010

از عدالت شاهانه تا قساوت مارشالانه!


اسم: حميد راز   محل سکونت: ننګر هار    تاریخ: 01.10.2010

په ډېرې خو اشينۍ سره مو خبر تر لا سه کړ چې دبېنوا او ټول افغان پښتو سا يټو نه دخورد ضا بط فهيم په امر د ايران دتالي څټي ا و جا سوس او دپښتو ژبې او پښتنو ددښمن يعني مخدوم رهين له خوا په افغا نستان کې پرې بنديز لګيدلی دی٠ دغه عمل په رښتيا سره هم د ازادو رسنيو پر خلاف عمل ګڼل کيږي او دا د ډيمو کر اسۍ پر مخ يوه څپېړه ده ٠ جنګسا لار فهيم چې دده جنا يتو نه ، غلا ګاني، وژنې او نورې رسوايۍ له هيچا هم پټې نه دي په دې پلمه چې ګواکې دی له هېواده بهر و او دغو دواړو ويب سا يټونو دده دمړ ينې خبر خپور کړ ی و ددغو ويب پا ڼو په بند ولو لاس پورې کړ ٠ دا يوازې تشه پلمه وه چې خدای په لاس ورکړه٠ په اصل کې چور سالار او غل خورد ضا بط فهيم اودده ګو ډاګی يعنې مخدوم رهين هغه څوک چې يو ځل پار لمان چغه کړ او بيا په ډېرې بېشر مۍ ، بې حيا يۍ او ټيټو ستر ګو بېر ته راغی او داطلا عاتو او فر هنګ پر وزارت يې ددويم ځل لپاره تکيه ووهله، له پخوا نه دبېنوا او ټول افغان دملي سا يټو نو سره ژوره دښمني او کر که در لوده٠ دليل يې داو چې دغه دوه ويبپاڼې له يوې خوا په پښتو ژبه خپر يږي چې دوی يې د خپر ونو زغم نلري او له بله پلوه همدا ويب پا ڼې دي چې دفهيم او رهين غو ندې جنا يتکارانو او افغان دښمنه عنا صرو ناولي او کر غيړن عملونه په ډاګه کوي٠
جنګسا لار خورد ضا بط فهيم او دده ګوډاګی او تالي څټی رهين ولې دخاوران، تاجيک ميډيا، اريايي، اريا نا نيټ ، تاجيک پريس او نورو سا يټو نه مخه نه نيسي چې په شعوري تو ګه افغا نستان او افغا نا نو په تېره بيا پښتنوته پکې ښکنځلې ليکل کيږي،د افغا نستان پر تجزيې خو ښي څر ګندوي او دملي يووالي او وحدت پر خلاف په لسګونه مقا لې او مضا مين پکې ليکل کيږي ، خو يوازې دغه دوه پښتو ويبپا ڼې بندوي چې ګواکې د ناولي خورد ضا بط فهيم دمړ ينې خبر يې ليکلی و٠ موږ افغانان او په تېره بيا پښتا نه پو هيږو چې تا سوڅو مره کر غيړن او ذليل حيوا ن صفتان يا ست چې دازادۍ او ازادو مطبو عاتو مخه نيسئ٠ تا سو څو مره دپښتنو نه ژوره کر که او نفرت لرئ٠ ايا درسنيوا زادي همدا شوه چې د يوه کر غيړن جنګسالار دمړينې خبر يې خپور کړی وي او بيا يې بنده کړي؟ ايا ډيمو کر اسي همدې ته وايي؟٠ موږ افغانان که دافغا نستان دننه يو او که له افغا نستانه بهر د جنګسالار فهيم او دايران د جا سوس رهين دغه ملي ضد عمل چې دډيمو کر اسۍ د ټو لو اصو لو او پر نسيبو نو پر خلاف عمل دی غندو او له ټو لو ازادو افغاني رسنيو او ژو رنا ليستانو او مطبو عاتي کړيو نه په جدي تو ګه غواړو چې په ټول افغا نستان کې دبېنوا او ټول افغان دملي سا يټونو دخپرونو پر خلاف زموږ سره همغږي شي، څو چې دغه دواړه ويبسا يټونه بېر ته فعال شي اوخلک ورځيني ګټه واخلي٠ په پای کې وايم
٠ مړدي وي جنګسالار فهيم دغه د ټو لو افغا نانو او په تېره بيادپښتنو دښمن!
مړدي وي خاين رهين دايران جا سوس او په افغا نستان کې دايراني کلتور او فر هنګ رواجوونکی!
د بيان ازادي زموږ ډيمو کر اټيک حق دی!
مه پرېږ دئ چې څو تنه لو چکان او زورواکا ن ستا سې ازادي سلبه کړي!Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved