Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  درارتباط به نامۀ سرگشادۀ خانم کامرانی به بارک اوباما    نویسنده:  ایمل خان فیضی

 
اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 12.11.2009

سلام ناوک جان
اگر قوای خارجی ایکه تحت نام مبارزه علیه القاعده و طالبان آمده در مدت هفت سال چرا نتوانست بالای پاکستانی های دال خور لعنتی فشار وارد نکرد تا فعالیت های تروریستی را علیه مردم ما توقف دهد.حالا شوروی هم زنده نیست و چرا مداخلات بی شرمانه پاکستانی ها متوقف نمیشود .وسیل آسا پول کثیف عربستان سعودی برای طالبان ریخته میشود و آی اس آی تعلیمات نظامی میدهد و خون ما مانند بحر ریختانده میشود و قوای غرب برای چه آمده است حالانکه خانم کلنتون میگوید که ما خبر نداریم که القاعده در کجاست .فرزندان ایشان با ملت مظلوم من ازبین میرود و تا حال نتوانستند که القاعده و تروریست پنجابی و سندی و کشمیری را پیدا کنند .اشتباه عمده ایشان نصب کرزی در مقام مقدس احمدشاهی خیانت بزرگ بس نا بخشودنی است این شخص که از هوتل کشیده شده و اول توسط آی اس آی شناسائی شده و باز به سی آی ای فروخته شده و دولت بی کفایت و بی لیاقت و فاقد هر نوع پشتیبانی ملی و بین المللی ومافیایی مواد مخدر و بنیاد گرا ترین نیرو هارا بقدرت دولت نصب کردن فقط و فقط پرستیژ غربی ها که خودرا حامیان دموکراسی قلمداد میکنند دیگر منتظر چه هستید و چه میخواهید که امریکا بر عکسش را بشما ها انجام دهد که منتظر پل و پلچک سازی و بند برق سازی استید .آیا آنها را در مقابل ضربات تروریستی اعراب و پاکستانی ها و ایرانی ها حفاظت کرده میتوانید. هموطن عزیز .یکروز در خبر میشنویم که افغانستان خط دیورند را برسمیت بشناسد و یکروز هم مذاکرات صلخ با طالبانیکه هر گز از دستور پاکستان سر پیچی کرده نمیتواند و به آشتی و زندگی صلح آمیز معتقد نیست .هر روز صدای انفجارش در هرکوچه و بازار جان هموطنانت را میگیرد .تا حال کدام قطع نامه ملل متحد علیه پاکستان صادر شده است .ما هیچ نمیدانیم که قوای چندین ملیتی چه اهداف را در وطن ما تحقیب میکند . اگر این قوا نمیبود و نمییامد ما در مقابل پاکستان ریزرف های مختلف را داشتیم که علیه تجزیه پاکستان و اگر مداخله ایران توقف پیدا نمیکرد داشتیم و داریم آنها در وطن ما از بنیاد گرا ترین افراد پاکستان و افغانستان استفاده کرده میتوانند ما هم حالا این امکانات را داریم و تا ختم مداخلات پاکستان و ایران و کشورهای عربی داریم .ما فقط یکرهبری و یک هسته مرکزی قوی غیر وابسته به اعراب و پاکستان و ایران را متاسفانه در داخل افغانستان نداریم ولی ولی ما دربین ملت خود هر چیز را داریم .وقتی اعراب و پاکستانی ها و ایرانی ها دست از ترور ملت ما نمی بردارند ما چرا از امکانات ریزرف خود علیه آنها نباید استفاده نکنیم .باور کنید که امروز ملت بی رهبر تمام اهداف استراتژیک کشور های دشمن را زیر نظر دارد ما میتوانیم اهداف خودرا بسیار بآسانی ازبین ببریم تا زمانیکه حملات تروریستی آنها توقف پیدا کند این کار در موجودیت یکدولت مستقل و بدون موجودیت قوای ناتو و عساکر امریکا امکان پذیر است.ما دوستان استراتیژی خودرا بجز از امریکا و اروپا داریم .اگر امریکا و اروپاهیان دوستان ما هستند باید خواسته ما ی مردم را در نظر بگیرند پلان خودرا با پلان ما هماهنگ بسازند چرا فرزندان ایشان با ملت ما قربانی تروریزم عربی و ایرانی و پاکستانی میشود .سلاح اتمی پاکستان اولین اهداف خودرا در افغانستان بمبارد خواهد کرد .نه هندوستان و نه اسرائیل .در آنوقت هم همین جامعه غربی خواهد گفت که مارا غرض نیست و یا خواهد گفت که خوب شد مارا هدف قرار ندادند.
هموطن عزیز لویه جرگه مستقل و ملی بسرپرستی نخبه گان ملت افغانستان که کرزی باید در صد متری آن هم پا گذاشتن را نداشته باشد و یا تشکیل حکومت در تبعید که حکومت مافیای را سقوط و خود زمام امور را در دست بگیرد راه حل است من از شما و سجیه جان میپرسم آیا غرب و شخص اوباما به این نظر ما لبیک عرض میکنند .من میدانم که نه .اگر جواب بلی است پس منتظر جواب نامه اوباما هستیم تا به خانم کامرانی جواب ارایه نمایند .من به سجیه جان کامرانی نه تنها یک هموطن و مانند برادرش هستم و پیش من مرد و زن بودنش طرح نیست ولی بهترین نامه اینست که اگر اهداف تروریستان در خارج از افغانستان زیر ضربات امریکا و متحدین ناتویش قرار نمیگیرد پس هر چه عاجل باید اخراج شوند و مارا تنها رها کنند تا ما هم علیه اعراب تروریست و ایرانی ها و پاکستانی ها بجنگیم و پیروزی از آن ماست .زیرا ما اهداف خوبتر ایکه آن کشور ها را فلج کند زیر نظر داریم و میتوانیم همان کار را انجام بدهیم که آن ها در کشور ما انجام داده اند و ادامه هم دارد
گر ندانی غیرت افغانی ام گر بمیدان آمدی میدانیم
امید وارم که محترم ناوک بدقت راجع به نامه محترمه کامرانی دقت لازم را بخرچ دهند و اگر نواقصاتی در نوشته بنده باشد امید وارم عفو نماهید با عرض سلام و احترامات


اسم: عادل افضلی   محل سکونت: کیف    تاریخ: 12.11.2009

آقا یا خانم ناوک بسیار از ماهیت امریکا و سیاست هایش در افغانستان و جهان ناآگاه به نظر میرسی. و یا اینکه آگاهی داری اما از تیم تبلیغاتی آنکشور هستی و میخواهی دیگران را با عالی خواندن امریکا و اوباما فریب دهی.

ملالی جویا چند روز قبل در مصاحبه ای با خانم سجیه پیشنهاد کرد که هموطنان ما کتاب "بازی شیطانی" را بخوانند, به خودت هم من توصیه میکنم که آن کتاب را که بوسیله یک امریکایی نوشته شده بخوان که آگاهی ات بیشتر شود که این اوباما در راس دولتی قرار دارد که اگر مردم خود را نمیکشد, در هر نقطه جهان مردم را به قتل میرساند و میکشد. در عراق و افغانستان همین اکنون کشته میروند. برو به اعترافات سربازان برگشته از جنگ عراق گوش ده که چه میگویند که به چه صورتی کشته اند و غارت کرده اند.

اوباما اگر جنگ افروز نمی بود, بودجه نظامی را به بالاترین حد ممکن در تاریخ امریکا (680 میلیارد دالر بودجه نظامی جمع 50 میلیارد دالر بودجه سازمانهای جاسوسی) بالا نمیبرد. طبعا این بالابردن برای برپایی جنگ های آینده است و نه برای سیر کردن گرسنگان جهان.

لحظاتی قبل گفته های شیرخان فرنود رئیس اتاقهای تجارت افغانستان در یکی از تلویزیونهای افغانستان را می دیدم که امریکا را ناجی افغانها میخواند و فقط کم بود بگوید که ما باید مرداری امریکا را هم بلیسیم و برای آن کشور روزانه ده دفعه نماز نفل بخوانیم که سایه اش را از سر ما کم کم نکند!!!

موزه پاکی فرنود آقا قابل درک است چون در راس یک نهاد مزدور امریکا قرار دارد که جز این انتظاری هم از او نباید داشت, اما برای یک فرد آگاه از مسایل افغانستان شرم خواهد بود که امریکا و سرشت غیرانسانی و جنگ مداری آنرا نداند و لب به توصیف آن بکشاید.


اسم: ناوک   محل سکونت: کابل/افغانستان    تاریخ: 12.11.2009

سلام به خوانندگان ارجمند
برخی از افغانها با آنکه مدعی روشنفکری اند، ولی تا مغز استخوان زن ستیز اند. آنها چشم آن را ندارند که یک خانم دلسوزو وطن خواه افغان را برتر وبهتر از خود ببینند، درحالی که آن خانم با هیچ گروه جنایتکاری همدست وهمکاسه نیست وجز بیان حق وحقیقت چیزی نگفته است. باید از چنین زنان وخواهران شجاع وحقیقت گو حمایت صورت گیرد. در کشور ما حق وحقوق خانمها همیشه توسط مردان پای مال شده است، حال که از صدها یکی این امکان را پیداکرده تا با قلم و نوشتن ویا به وسیله تلویزیون صدای زنان مظلوم ومادران داغدیده را بگوش جهانیان برساند وکمک قدرتهای بزرگ جهان و یا سازمانهای مدافع حقوق بشر را به حال زنان ومادران افغان جلب کند، چرا به جان مردان مفت خور زن ستیز آتش می افتد و برای بی اثر ساختن صدای برحق این خواهران به سفسطه بافی متوسل میشوند و کمک خواستن از رئیس جمهور امریکا را با کمک خواستن از سیاف وربانی وگلبدین وفهیم قسیم وکریم خلیلی وغیره یکی میدانند.
این افرادگاهی باخود اندیشیده اند واز چنین مقایسه ئی وجداناً خجالت نکشیده اند که بارک اوبا را با جنایتکاران جنگی وقاچاقچیان موادمخدردر مظان مقایسه گذاشته اند؟ بارک اوباما،هرگز جنایت کار نیست، هرگز مردم وطن خود را به راکت وتوپ وبمب نبسته است، هرکز بخاطر رسیدن به قدرت ، خود را درخدمت سازمانهای جاسوسی پاکستان وایران وروسیه قرارنداده است، ولی از سیاف تا ربانی وخلیلی وگلبیدن همگی به دستور بیگانه برفرق ملت خود راکت کوبیده اند وهنوز هم کوبیده میروند.
بارک اوباما اگر دانش ودرایت نمی داشت، به ریاست جمهوری دریک کشور سرمایه داری چون امریکا نمی رسید، درحالی که نه خود سرمایدار است ونه پدرش سرمایه دار بود.بیش از سه ماه است که یک جنرال ارشد امریکائی ، از اوباما اعزام چهل هزار نیروی اضافی به افغانستان را کرده است وروزنامه ها وبرخی سنانورها وجنرالهای امریکائی پیوسته براو فشارواردمیکنند که هرچه زودتر به خواست جنرال خود در افغانستان لبیک بگوید، مگر او هنوز هم با رجال ارشد نظامی وسیاسی خود به مشورت می پردازد و مثل بوش عجولانه تصمیم نمیگیرد . ایا اگربجای اوباما جناب شما در مقام او قرارمیداشتید، ایا توان چنین مقاومت را دربرابر سیل تقاضاها داشتید؟ فکرمیکنم که هرگز نه.
مقایسه کردن اوباما با ربانی وفهیم،و خلیلی وسیاف وگلبدین وغیره وغیره فقط از یک مغز کور وبیمار تراوش کرده میتواند نه از یک مغز سالم ونورمال.بنابرین نامه خانم سجیه به ادرس بارک اوباما بحیث یک مرجع سرنوشت ساز برای مردم وجامعه افغانستان، یک کار نهایت بجاست، ومخالفت با این اقدام به معنی اب در آسیاب دشمن ریختن است، زیراگر امریکا دست افغانستان از پا افتاده را نگیرد و مردم را ازفقر وگرسنگی ومحتاجی نجات ندهد، احتمال بسیار میرود که سرنوشت افغانستان دوباره بدست پاکستان بیفتد وآنگه فاتحه این ملت واین مملکت باید خوانده شود.آنانکه فریاد خروج فوری و بدون چون وچرای امریکارا از افغانستان میکشند، درواقع نیات شوم پاکستان وایران را فریاد میزنند تا با برون رفتن امریکا از کشور، سرنوشت افغانستان دوباره بدست این دو همسایه طماع وخطرناک بیفتد.
افغانان اگاه باید عاقبت چنین سروصدهای نامعقول را درک کنند.همین اکنون چنانکه رسانه های داخلی گزارش میدهند،هر روز در ولایات کنر وننگرهار، وبدخشان وهلمند یک پروژه عام المنفعه از قبیل اعمارمکتب ها، سرکهای میان ولسوالیها ویا بندهای برق ویا اعمار پل بروری رودخانه ها ویا تهیه تراکتورها وتوزیع گندم اصلاح شده به دهاقین ، آغاز بکارمیکند ویا به بهره برداری سپرده میشود که مصارف آن از سوی امریکا پرداخته میشود ،این فعالیتها درعین حالی که بیانگر تشبث وفعالیت والیان ولایات مذکوراست،نشانگر امدادهای اقتصادی امریکانیز هست. امدادپنج میلیارد دالر از سوی کشور جاپان به افغانستان که درتاریخ کمک های بشری به افغانستان از سوی یک کشوراسیائی بی سابقه است، بخاطرگل روی رئیس جمهورامریکا به افغانستان کمک میشود، نه بخاطر حضور جنگ سالاران جنایتکاردرافغانستان.اگرامریکا فوری ازاین کشور خارج شود وسرنوشت ما بدست پاکستان بیفتد، آیا همین رؤسای تنظیمها وهمین قوماندانان تنظیمی خاک افغانستان را به توبره به پاکستان برده سودا نخواهندکرد؟چنانکه درسالهای حاکمیت تنظیمها چنین کردند. آیا باز طالبان زندگی را برمردم این کشور از جهنم بدتر نخواهند نمود؟ پاکستان کشورفقیرودشمن محیلی است که خود تا گلو در فقروفساد غرق است واز راه تجارت ترور ودهشت افگنی امرار حیات میکند،وپروژه طالبان یکی از کانالهای گرفتن پول از کشورهای غربی است.پس بهتراست کمی عاقلانه ودوراندیشانه فکرکنیم. وفریب فریادهای چندانقلابی فراری ولافوک را نخوریم وبگذاریم تا امریکا وشرکای غربی اش کشورما را لااقل برای اطمینان وامنیت خود هم که شده ازشر دهشت افگنان وتروریستها نجات بدهند وبا راه اندازی پروژه های اقتصادی وانکشاف تعلیم تربیت وسرمایه گذاری های کلان صنعتی مجددا افغانستان ًاعمارکنند. درآن سرک بسازند، مکتب بسازند ،شهرک بسازند ،بندهای اب بسازند وسیستم های عصری ابیاری وزراعت را درکشور تعمیم ببخشند تا ازاین طریق برای مردم کار ولقمه نانی فراهم گردد.برامریکا باید فشار آورد تا دست جنایتکاران وناقضین حقوق بشرار از حکومت اینده کوتاه کند وآنها را به چنگ عدالت بسپارد، زیراوجود آنها در حکومت باعث فساد اداری وحیف ومیل کردن کمک های جامعه بین المللی میگرددوفقروبیکاری ودهشت افگنی بازهم همچنان باقی خواهد ماند. ختم


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 11.11.2009

سلام
من نوشته های هموطنانم را بدقت خواندم در ضمن بنابر دسترسی بانترنت و تلویزیون و رادیو و چند لسان خارجی و زبان های شرین کشورم فقط یک موضوع را دریافتم که تشریف آوری قوای خارجی در وطن عزیزم فقط یک اشتباهی تاریخی بوده که در آغاز من از آن طرفداری میکردم ولی حالا فکر میکنم خارجی ها هم درک کرده اند که خارج شدن از افغانستان باید حتمی باشد چون افغانستان پرتگاه ایست که که داخل شدن در آن آسان است ولی خارج شدن از آن اگر عاقلانه اندیشیده نشود دشوار خواهد بود .من فقط به خانم سجیه جان و تاهید کنندگان نامه اش یک توصیه دوستانه دارم که مشکل ما افغانها توسط خودما قابل حل است ضرورت نیست که آغای اوباما را ما مکلف بسازیم که برای ما چه کند .ویا اینکه بعضی ها در خواب دیروز بسر میبرند که نمیدانند که در افغانستان هنوز هم نیرو های است که جواب تروریستان عربی و پنجابی و ایرانی را از یکسو و بخاطر آزادی و استقلال وطن در جانب دیگر چنان مردانه برزمد که دیگر برای موجودیت خارجی ها ضرورت هم نباشد.اکثراً کسانی که از رئیس جمهور امریکا کمک میطلبد یا در کشور های غربی زندگی میکنند که جذب جامعه غربی شده و افغانی اندیشیدن را فراموش کرده اند ویا هم کسانی استند روی منافغ شخصی مهاجرین ایکه در کشور های غربی زندگی میکند دستوری و یا شعوری ترسانده و از رفتن دوباره آنها جلوگیری کنند .اینکه از کجا این وضیفه نا شریفانه خودرا اخذ کرده اند و چقدر ایرو و یا دالر اخذ میکنند شاید تا آخر هم غربی ها آنها را افشا خواهد کرد .زیرا کشور های غربی نمیدانم که چرا مجبور میشوند جواسیس خودرا بعد از یک زمان افشا میکند. وطنداران عزیز .اگر اعصاب امریکا ازین بیشتر در جنگ افغانستان خراب شود فکر میکنم افغانستان بیک ناگاساکی و هیروشیمای دیگر تبدیل خواهد شد .اوباما رئیس جمهور امریکاست و کمکمی را که ما از امریکا بخواهیم انجام بدهد .دل ما بحال مردمی خود بسوزانیم که تا حال در زیر راکت و بم وسلاحهای هزاران چند مدرن تر از سلاح های طالبک های تروریست است.و کمک های را که پاکستان بطالب ها انجام میدهد وابسته به تادیه دالر امریکا به پاکستان است .ویا هم ریا ل سعودی که از فروش سرشار نفت بغرب معتاد بنزین است.ولی در طولانی مدت این پول هارا پاکستان بدست آورده نتوانسته و در جنگ آینده ایکه بین هند و پاکستان اتفاق مییافتد زمینه تجزیه پاکستان فراهم میگردد.ونا گفته نباید گذاشت که هر امریکای و اروپایی و اسرائیلی هرگز خواب در چشمان ایشان نیست که یک پاکستان تروریست را در نقشه دنیا ببیند.پس شما افغانهای ایکه برای اوباما نامه مینویسید از چه میترسید .اگر مبارز استید چرا در افغانستان عزیز تشریف نمیبرید و در پهلوی ملت افغانستان بآنها گرسنه و تشنه نمایستید .چرا جوانهای شما برای دفاع از نوامیس ملی سرباز نمیشود .
واقعاً خنده دار است که در ایامیکه این نامه نوشته شد و به اوباما ارسال گردید هر روز پشتیبانی از کرزی اعلام گردید و تلفات مردم بیچاره ادامه دارد وتاریخ سیاه اسارت بر چکمه افغان زمین پهن تر و پهن تر گردید .انگلیس سه بار آمد در افغانستان و رفت و بار چهارم هر گز نمیامد ولی اینبار عاقبتش بخیر.سوال اینجاست که امریکا و متحدین غربی بدون دعوت مردم افغانستان و بنابر تصویب شورای امنیت ملل متحد بافغانستان آمد .بخاطریکه القاعده افغانستان را پایگاه خود ساخته بود و بنیاد گرایان کور عصر تمدن تحت نام مذهب که حالا چندان بازار در دنیا ندارد یک ملت آزاده و مضلوم را در چنگال وحشیانه خود گرفته بود .طالب خودش مولود دست های سیا و آی اس آی و عرب های وحشی بود.بخاطریک مجاهدین کور از تمدن بجان هم افتاده بودند و ملت افغان را باشاره همین دولت ها پاره پاره میکردند .شوروی ها آمدند ولی با تلفات زیاد خودشان و خرابی های بیشتر افغانستان دوباره رفتند .جهادی ایکه علیه افغانستان آغاذ شده بود فقط برای کشتن افغان طرح شده بود که حالا ما همه شکر دانستیم و ضرورت به پنهان کاری نیست.
ما بجهانیان اعلام میداریم که ما ملت تروریست و جهادی نیستیم ما از شما هیچ کمک نظامی تقاضا نداریم ما هیچ نان از شما نمیخواهیم شما تروریسم را در کشورهای عربی و پاکستان جستجو کنید .ما خودما میتوانیم از کشور خود دفاع کنیم و آنرا آباد کنیم ما هیچ تقاضای آباد کردن کشور خودرا بدستان شما و طبق پلان شما را نداریم.ما از شما تقاضا میکنیم که هر چه زودتر از کشور ما خارج شوید و نوکران تان را هم با خود ببرید چون ما آنهارا نه عفو میکنیم و نه منحیث یک طبعه افغان قبول داریم .خون افغان ارزان نیست و نباید ارزان ریختانده شود .شما ترحم کنید بالای جوانان تان که چرا برای اهداف استعماری شما در حالیکه اهداف شما در مقابله با تروریزم کاملاً کورکورانه بوده و حتی شما با این همه وسایل مدرن نمیتوانید بدانید که بن لادن در کدام گور پت شده است .ما نمیخواهیم بنام تروریزم قربانی بدهیم.بروید در کشور های تروریست آنهارا تعقیب کنید .
هموطن عزیز .بگذار نامه نوشتن را باین طرز .کمی فکر کن .من باین نظر ام تا زمانیکه پای کشور های خارجی در بین نبود ما فقط جهادی وطالبان تروریست داشتیم.وقتی آنها آمدند مافیای مواد مخدر هم در لست وطنفروشان زیاد شد واستخاره گران و جادوگران وزمینچور گران و تجاوز گران به عفت زنان و مردان و حتی طفل سه ساله مورد تجاوز قرار گرفت ولست سیاه را پر کرد اردو و پولیس و استخبارات کاملاً ملیشه ای ونوکر کشور های که دالر و ایرو میپردازند .ببین قاضی خانه های پراز مولوی و ملا که هرگز شکم های ایشان از رشوت سیر نمیشود.
وطنداران شما باور کنید که با رفتن خارجی ها ما این لیست را پاک کرده میتوانیم نه جهادی خواهد بود و نه هم طالب و نه هم مافیا و نه هم جنایتکاران حقوق بشر و نه شکنجه گران ایکه از دوران شاه پوشالی تا الحال بدون محاکمه زندگی میکنند .بعد از خروج قوای غرب ملل متحد مجبور و مکلف است که سرحدات مارا با پاکستان و ایران مسدود نمایند و در امور داخلی ما اگر مداخله غیر سالم باشد صورت نگیرد ما به بسیار زودی صاحب یک دولت ملی شده و تمام مشکلات خودرا خودما حل میکنیم .اگر اوباما مشکل مارا حل میکرد تقلب در انتخابات و به حاکمیت نشاندن گدیگکی بنام کرزی را با دولت مسلحتی و همدست جنایتکاران مافیا ی جهادی را برسمیت نمیشناخت .
هموطنان در تاریخ افغانستان این واقیعات به کرات واقع شد ولی وحدت ملی هر بار این مشکل را حل کرده است امید وارم که خانم سجیه جان این نامه را پس بگیرد و بجایش نامه های دیگر را بسران جهادی بفرستد تا آنها کشور مارا ترک گوید باور کن ملت افغانستان هر روز پلان ختم زندگی این رهبران رنگشده جهادی برنگ مرغوب دلخواه غرب استند.شما نامه به مافیای مواد مخدر بفرستید که وطن مارا ترک کند چون ملت افغانستان نمیخواهد از پول مواد مخدر تغذیه شوند.شما نامه را بملت افغانستان بفرستید تا کرزی را از حکومت بی قدرتش خلع نمایند شما نامه بنویسید به شیخ های عربی که اگر تروریزم را در افغانستان توسعه بدهند ما افغانها برای آتشزدن شبه جزیره عرب آمادگی میگیریم .ولی بپاکستان نامه ننویس .ما میتوانیم پاکستان را توسط خود پاکستانی از بین ببریم .ما میتوانیم اتم اش در شکمش منفجر سازیم که دیگر پاکستانی را به مایکروسکوپ هم پیدا کرده نتوانی.در مقابل ایران هم پالیسی مشابه .ما ریزرف های مبارزه با پاکستان وایران را در بطن خودشان داریم .
سجیه جان .من بخودت منحیث یک صدای مردم احترام دارم ولی همین نامه ات من را آنقدر خشمگین نمود که هر آنچه در سر داشتم برای شما و طرفداران تان نوشتم . امید وارم آزرده نشوید اگر شما در سیاست گام میگذارید بهتر است مرگ را لبیک گفته بافغانستان بروید و در آنجا صدای تان را بکشید .چون تلویزیون آریانا را فقط 5% نفوس افغانستان که در خارج زندگی میکند و یا در افغانستان اگر برق و تلویزیون داشته باشد گوش میکند و میبیند 95% نفوس افغانستان را آگاه نمودن فقط باید در پشت گوش ایشان رفته و برایشان حرفهای دلتان را بگوهید در غیر آن گفتار شما مثل نامه تان فقط به یخ نوشتن و در آفتاب گذاشتن است
با عرض سلام و ادب به دستاندکاران افغان جرمن انلاین اگر لطف کنندنوشته من رابدون سانسورنشر کنند


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 10.11.2009

Many people are denying the present of foreigner soldiers in Afghanistan, specially of USA. I can understand it because of their huge made mistakes very well, but Afghans have to be realistic and honest to themselves and to the nation that the leaving the country of foreigner soldiers at the present time and near future have not positive assumption, in our country are involved directly Pakistan, Iran, Indian and Russian, they have in country their own groups and on the other hand the Al Qaida and its supporter are trying to establish wahabism, in connection with inability of former government are many Inhabitants of regions hurted, pained and frustraited and they joined the Taliban to take revenge, therefore euphoric voices and actions of educated patriots will not help the nation and the country, this why the action of Ms Sajia Kamrani is correct and it is writen to the right person.

We saw the fraud of election, we see the combination of groups, they are cycling among themselves, the output of it will be in the future more worst than before, if we study the happening of German and Austria during and after the second war, then we will realize it that the patriots of those countries started ( although they belonged to the different political parties) actions in cooperation with those countries with honest explaination and cooperation during the war and after the war and they tried to the four (USA, French, UK and former UdSSR) powers in honest way for getting finance support for the benefits of their countries and the patriots of German and Austria tried at the same time to insure their independence, they got huge support for rebuilding, they used it in proper way and not like in Afghanistan happened and later on those countries became independenc too, as we see it they are close friends now.

The present of USA and Uk in German have clear defination through the help of German patriots in the past.

I know it, some people will not like such reality but Afghanistan has the same condition because of 11/09/2001, Mr. Bin Laden announced regular from Kandahar, he will start from Afghanistan islamic fight base on Al Qaida( Wahabism) over the world, specially in USA, so, the attacks of 11/09/2001 was used with the address of Afghanistan and UN authorized the entering of those countries, it is the fact.

What to criticiz is it the combination of warlords, corrupted and criminal groups in year 2001 and the robbing, occupying the properties of helpless people, blind bombing during the eight years and those countries acted during the eight years like 3 monkeys: "NOT SEE, NOT HEAR AND NOT TALK", but they started it now to see it, to hear it, to talk about the disaster, they realized it now that with those people can not happen to establish peace, security and hope of prosperity, yes, they made mistake that they did not given the chance to the nation before the election began, they had to listen the voices of nation, therefore it is important to try in honest way to try to use those countries pressure on Mr. Karzai to bring into his coming goverment qualified, honest and clean personalities like it is included in Ms Kamrani suggestions too

. Kabul regime can not say it that the foreigner countries are interfering into our internal issues, I would believe it, if they accept that the combination of them was cheating in Bonn in year 2001 and I would believe it further if they will be ready to return the robbing money of those countries in bublic cermony, the robbing money of nation see those criminals as their own money.

we have to learn from the past ( during the time of former communist regime and between 1992 and 1996). Politic is a dirty and at the same time necessary game and Afghans should demonstrate their ability and Ms Sajia Kamrani writen letter should be seen as such for beginning and Afghans should not condemned blind her action and the present of foreigner soldiers, for this reason I have written in details in my previous comment the made mistakes of those countries in the past to clarify that Afghans know all made mistakes of those countries and many patriots are trying nevertheless to find the right way in cooperation with those countries for the benefit and for the positive future of nation, we know it too that Mr. Karzai is reflecting now aslion of "Arg" because he has no other choice but it is worthless, Afghans have to continue their indefatigable peaceful actions to bring attention of foreigner countries to it! We can not play like sold Taliban or some left groups, they are used by remote.


اسم: عاطفه درویش   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 09.11.2009

نوشتن به رئیس جمهور امریکای جانی و ستمکار و عذر کردن برای کمک به مردم افغانستان از وی مثل اینست که زیر پای ربانی، سیاف، گلبدین، ملاعمر، فهیم، دوستم و دیگر وطنفروشان و جاسوسان و قاتلان افغان چادر بیاندازی و از آنان درخواست کنی که به مردم افغانستان کمک کنند.
ثانیا درخواست هایی که خانم سجیه کرده همه بی‌پایه اند. فرضا اوباما دست به کار میشد و میگفت که خوبست نه کرزی فاسد و مافیاتبار و نه هم داکتر عبداله خاین و نوکر ایران، و تلاش میکرد که مثلا یکتن دیگر از کاندیدان بطور نمونه امام غوری، ملا راکتی، حبیب منگل، جبار ثابت، شهنواز تنی، اشرف غنی احمدزی، میرویس یاسینی، باز محمد کوفی، لطیف پدرام، نصرالله بریالی ارسلایی و ... را به قدرت می‌نشاند، آیا کدام تای اینان را بهتر از کرزی تشخیص میدهی؟ آیا هرکدام اینان کمتر از کرزی و عبداله خاین و جانی و جاهل و جاسوس اند؟ آیا میشود روی یکی از اینان حساب کرد؟؟؟؟
یا میخواهی که از بین دو کاندید زن (شهلا عطا و فروزان فنا) یکی را نصب میکرد، آیا این دو زنی که یکی اش طالبان قرون وسطایی غدار را "برادرانم" و دیگرش "پسران" خواند میشود انتظار داشت که به مردم ما کمکی کنند؟ آیا اینان که از پسر و برادر خواندن فاشیست ها شرم نکنند میشود روی اینان حساب کرد که کشور را به نفع مردم بچلانند؟

و دردآور ترین جای نوشته خانم سجیه اینست که به اوباما میگوید اگر اینکار را نکردی "حمایت اکثریت مردم افغانستان" را از دست خواهد داد!! مگر امریکا و دولت جنگ افروز آن که سه دهه است حداقل در وطن ما تخم خون و نفاق و بمب و جنایت کاشته هنوز فکر میکنید که حمایت "اکثریت مردم" را دارد؟ فکر میکنید که امریکایی که همه روز هموطنان معصوم ما را در بمباردهای وحشیانه‌اش به خاک و خون میکشاند هنوز حمایت مردم را دارد؟ آیا دولت امریکایی که در سطح جهان منفور است فکر میکنید که در افغانستان "حمایت اکثریت" را دارد؟؟ بسیار دردناک است که از یک افغان با درد این گفته را شنید.
تعدادی از مردم اگر امروز میگویند امریکا نباید بیرون شود، این به معنی حمایت از امریکا نه بلکه ترس از توحش و بربریتی است که طالبان و مجاهد نماهایی از نوع عبداله و سیاف و .... سالها بر آنان رواداشته و از تکرار مجدد آن به صورت فاحش تر از امروز هراس دارند.
من هرگز از خانم سجیه انتظار نداشتم که یکچنین نامه‌ای که حیثیت افغانها را خوار و به زمین میزند، به رئیس جمهور جنگ‌افروز امریکا بفرستد. اگر فریب فریاد های اوباما خواهی را خورده، باید بداند که اوباما فرقی با بوش ندارد و این را چهار سال آینده برملا خواهد ساخت.


اسم: صفی دادگر   محل سکونت: کابل    تاریخ: 09.11.2009

به نظرم نوشتن نام به رئیس جمهور یک کشور تجاوزگر، ستمگر و خونخوار شان افغان را به زمین میزند.
خانم سجیه کامرانی از رئیس جمهوری کشوری درخواست کمک به افغانستان میکند که طی چندین دهه یکی از عوامل جدی نگونبختی های ما بوده است. از کشوری کمک میطلبد که القاعده، طالبان، جهادی های ائتلاف شمالی، کرزی و حواریونش همه ساخته و پرداخته و مولودات حرام خودش هستند و اینرا هر فرد آگاه به مسایل افغانستان میداند.
دولت امریکا تاریخچه خونینی در اکثر نقاط جهان دارد و همیشه دولت ها و حاکمان دموکراسی خواه و منتخب مردم را نابود کرده و به جایش دیکتاتور ها و قاتلان و رژیم های آزادیکش را نصب کرده است و افغانستان از این قاعده مستثنی نیست. بطور نمونه به تاریخچه خونین شیلی نظر بیاندازید که چطور رژیم منتخب آلنده سالواده را نابود و به جایش فرد خونخواری چون پینوشه را نصب کرد که دهها هزار تن از مردم شیلی را به کام مرگ فرستاد و آنکشور را به قتلگاه مبدل ساخت و امریکا تا آخر از این دیکتاتور جانی دفاع کرد و حتی مانع محاکمه او گردید تا اینکه به مرگ خود به زباله دان تاریخ رفت.
حال از یکچنین دولت خاین نواز و ستمکار درخواست کمک کردن ابلهی سیاسی است. با آنکه من به خانم سجیه و در مجموع نظراتش احترام دارم، اما او باید بداند که این انتخابات نمایشی بود که دولت امریکا به راه انداخت و از قبل روشن بود که کی باید به زمامداری برسد و به چه صورتی. عبدالله و کرزی و اکثر دیگر کاندیدان همه چهره های نجسی بودند که هرکدام به قدرت میرسید فرقی در سرنوشت کشور نمی‌کرد. تنها بشردوست در بین شان انسان پاک بود که از اول معلوم بود امریکا با او کنار آمده نمیتواند و هیچگاهی به او اجازه ریاست جمهوری نمیدهند.
امریکا که تا حال 230 میلیارد دالر در افغانستان مصرف کرده به خاطر این نبوده که دموکراسی و آزادی به افغانستان بیاید و کسی مثل بشردوست رئیس جمهور شود، امریکا این پول رامصرف میکند تا افغانستان تا آخر بوسیله یک خاین و مزدور خودش رهبری شود که به هر امر و نهی آن دولت لبیک گوید تا امریکا بتواند به آسانی کشور را به پایگاه نظامیش مبدل کند و آنرا به لابراتوار تسلیحاتش و هم به مرکزمواد مخدر مبدل سازد که با رقیبان دیگرش در جهان بتواند رقابت نماید. نکته نکته نامه خانم سجیه گپ دارد اما من به همین مقدمه اکتفا میکنم.


اسم: صمد   محل سکونت: المان    تاریخ: 09.11.2009

سیستانی صاحب! یک کشور چون افغانستان که خود توانایی براگزاری انتخابات را از لحاظ مالی نداشت، چطور میتواند لویه جرگۀ را در شرایط فعلی دایر نماید؟ اگرمصارف برگزاری لوی جرگه و دیگر کارهای آن توسط کشورهای خارجی صورت بگیرد، که بغیرآنها ناممکن است، آیا فیصلۀ چنین یک لویه جرگه میتواند افغانی باشد؟
همین سوال را آقای فیضی درمطلب خود از شماها پرسیده است ولی شما بجای پاسخ به آن، بازهم تحت احساسات، اضافه گویی مینمائید. چرا به آن سوالها جواب نمیدهید؟؟؟
در کدام حالت ملل متحد میتواند در مسایل داخلی یک کشور مداخله نماید؟ لطفاً این را روشن سازئید که چطور ملل متحد میتواند رئیس جمهوری را برای پنج سال آینده افغانستان انتخاب نماید؟؟؟
آیا مشکل افغانستان تنها موجودیت کرزی و کابینه اوست که شما از اوباما «رئیس جمهور دانشمند و بادرایت» (به گفتۀ خود سیستانی صاحب) میخواهید تا کرزی را دورنماید؟؟؟
شما در نوشتۀ تان یکبار افغانستان را کشور اشغال شده مینامید و بعداً رئیس جمهور یک کشور اشغالگر را «رئیس جمهور دانشمند و باداریت» میگوئید. عجب است!
شما که نوشتۀ آقای حمید انوری را حمایت از نامۀ خانم کامرانی میدانید، لطفاً آنرا به دقت بخوانید، زیرا در اخیرایشان نوشته اند که در مورد بند دوم و سوم و چهارم و پنجم نوشتۀ آقای فیضی کاملاً موافق و همنظر میباشند. دلایل ایشان تنها در ارتباط به بند اول است و همچنان اینکه هرافغان حق دارد ابراز نظرنماید.
دراخیرسیستانی صاحب، اگر کدام کتاب را در بارۀ خانم کامرانی هم روی دست دارید، لطفاً برای ما معلومات دهید. با احترام و سپاس.


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدنSWEDEN    تاریخ: 08.11.2009

سلام برخوانندگان این صفحه واین مبحث !
با ارجگزاری به نوشته های خوب آقایان حمیدانوری ومسعودفارانی ونجیب داوری وغوث جانباز،درحمایت از نامۀ خانم سجیه، باید اعتراف کنم که نوشته خانم مبارز ونویسنده وتحلیلگر برازنده افغان ملالی نظام چنان بردلم چنگ زد که مرا وا داشت تا سطورزیر را بنویسم . برای مطالعه بقیه به لینک ذیل مراجعه شود:

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/sistani_namae_sajiakamrani.pdf


اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 07.11.2009


مكتوب خانم سجیه كامرانی به اوباما


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 07.11.2009

Ms Sajia Kamrani action was correct and on place, and she has written to right proper person, if I would aware on it, I would suggest to her to send this letter as attachment to the leader of EU countries too. Let me to repeat again bellow the following existed continue situations in Kabul, then it will understand very easy the right and correct action of Ms Kamrani.

It is unbelievable that USA, EU and another so call supported countries are trying with all their tricks and investing huge money to keep those people on power, although they are fully aware about their criminalities, killing of innocent people, robbing, of their corruption and they realized very clear the incapacity of them during the past eight years, finally the government of those got the logo corrupted regime, although they tried to reshuffle among themselves many time but this logo got an international value now. In spite of all their criminals specifications so call supported countries are clip together on those criminals and disaster maker, even we could see it the shameful circus of artificial election few weeks ago, how those so call supported countries twisted their announcements regular to authorize their lovely guys during the short time. Some supported countries realized that such mixed (artificial Mullahs, former communists (Khalq+parcham+ Sholaiis), Setami = Afghan Mellat, and… and) criminals are serving for different countries and they can never work together, this why we have to criticize those supported countries and at the same time we have to put our request by USA and EU because they brought them together, they made them more powerful, they authorized them international, they made them billionaire in additional, also Ms Kamrani action can be not seen as wrong action.

All of us know it that those people beside to sold Taliban and Hezbi Islami brought to country again killing, robbing, chaos, and anarchy and who are supporting them still?
Ms Kamrani let me to say to you bravo!
Through such poison behavior of so call supported countries I want to mention following points:

1. They want to authorize those criminals in Afghanistan and international with all possible mechanism and with huge money as they did it in year 2001 and to reflect into the world that except those criminals do not exist other capable, qualified, honest, clean personalities in Afghanistan at all.
2. If so call supported countries have the intention to realize the first mentioned point, then those countries are insulting the nation of Afghanistan and at the same time they are going with help of those criminals to exist the Taliban resistance in country for long time.
3. We know it too that billions USD and EURO trickled in Afghanistan under the slogans “ peace, security and rebuilding during the eight years and all those money was the taxes of nation of those countries and those money went into those robber and into foreigner robber pockets, Kabul is now centre of all type of mafias.
4. Mr. President Karzai announced once that unknown helicopters are transferring Taliban to the north areas, if he announced the truth, then it can happen either by north alliance or by foreigners, in both case are guilty the foreigner countries because they are controlling ground and air areas in Afghanistan, just to say we never did such action at all, such announcement is not acceptable, it is appearing now the question that such dirty playing could have another insidious behind reason, we know it very well that Mr. Karzai has NO courageous to claim such matter with such enthusiasm, either he was advised to act so to reflect to the nation his patriot style which he has not have it or he told the truth, then he had to present the evidence to the nation, if he wants to be the President of nation of Afghanistan.
A real president of nation will never reflect silent by such dangerous action, but he did it.
Foreigner countries was not united about the next President of Afghanistan, some wanted Mr. Abdullah, because he is earning not only from USA, he is earning from Iran and Russian too and the communication centre is Indian.
Mr. President was supported by some other weak countries, but he learned a lot and he could play much better in fraud than Mr. double Abdullah even some supported countries was surprised, Mr. Abdullah got instruction to quit the second election. In this respect some people are making statement, Mr. Karzai was elected by Pashtonen, no he elected himself, as back up he united himself with other killer, he is really clever Guy, hat up for him!

5. I guess and I will believe that Mr. Obama is trying in honest way to establish peace and security in Afghanistan but I am afraid to say that he is not aware in detail about those criminals and horrible situation in country during his one year power, he put the matter of Afghanistan an important issue as his duty, it is again appearing question why he did not take courageous to announce, he and his friends countries will not cooperate with those criminals any more, the election should be carry out but the whole nation have honest clean, qualified personalities too, this why we have to give the chance to the nation to hear its voice and the nation should decide about its own future self, then we can support the national government to establish peace, stability, because USA and EU rethinking in honest way the coming strategy for Afghanistan and they are respecting the tradition of the nation in doing and not in talk, USA and EU are respecting its religion, USA and EU are respecting the common people and the slogans of “ peace, security and hope of prosperity was and are honest and to win the hearts of nation base on our unusual courageous action where are his slogans: “CHANGE” and “WE CAN”!!! The Afghans are feeling in their own country as foreigner and refuges at the same time and the nation see the foreigner as occupier, this why so hard resistance and the Al Qaida and its supporter are misusing such horrible existed disaster like it was misused the resistance of nation by sold Mullahs in the past. Why he is not willing to bring changing? Which is urgent important for the nation and for the supported countries!

The new strategy should not meaning the increasing of soldiers and concentration of soldiers in few provinces, it is not change, it is meaning the increasing of bombing and surrounding the common people with military force, such action will create more trouble, Afghans never accepted the present of foreigner in country specially in front of their doors. We heard similar announcement during the eight years and by increasing of soldiers started the increasing of terrors and chaos beside killing and destroying the areas.

With those known criminals and robber it is impossible to establish peace, security and stop robbing, corruption and nepotism, I am saying it very open and without misunderstanding that he and EU will never succeed and the disaster will increase more.
6. The mentioned groups of Bonn will intensify their ethnic intrigues public more now, they have their own TV channels, Radio stations, news papers and Web Sites with the robbed money of nation and supported countries under the transferred slogan of democracy of free journalism, by common people was never appeared the question of ethnic, this kind of poison intrigues are circulating among so call limited educated people who are known in country as sold people and their paid followers.
I am wondering why EU and USA are clip together on those criminals and have not courageous to separate themselves from them although they now it very well that with such people increased not only terror in country, the soldiers of those countries are losing life every day and their money gone already, it is very pity that the journalists and diplomats of foreigner countries are not worry, when they see in Kabul the luxury buildings, hotels and shopping centers of those criminals, the output of your unintelligent behavior will continue more chaos and anarchy and the foreigner soldiers will continue their killing of innocent people and destroying their simple existence, optional imprisonment and confronted with insulting in additional.

7. A group under logo Taliban was created in Pakistan Quetta by deceased Mr. general Abdul Wali together with Mr. Waziri (former speaker of former deceased King) for weapon collection in year 1995, because the Mullah groups acted as killer, robber and criminals like now, Kabul was divided in eight zones, the anarchy was perfect, in this matter was involved Mr. Ahmad Zia Masoud too, he was authorized by his brother martyr Ahmad Shah Masoud to attend the meeting , this truth and fact can no body ignore it or to try to falsify it, also Taliban are not appeared suddenly from some where, Taliban was guided after 6 months by ISI and Mr. Khalilzad.

One day in year 2001 it was a meeting in Rome, Mr. Khalilzad started to former King: You can go to Afghanistan but it is not allowed to you to appear or reflect your interest for leadership in front of Loya Girga , one young woman of former King Clan stood up and said: It is shameful for you, you was 40 years king in country and this dog is telling to you what you have to do and what you have not to do it? It replied one of former King family, she has mental sickness problem, another said, No, we have mental problem, the action of creation of such group was only and only Afghans matter and not Mr. Khalilzad and the meeting was then over.

Also, Taliban are not as such huge amount as the so call supported countries are announcing, Taliban is an organized group now like the groups of Mullahs in the past in Pakistan, this why are joining lot of angry, hurt and pained people Taliban. All Pashton are not Taliban, all Tadjiks are not North alliance, all Hazara are not Khalilis and all Uzbeks are not Dostum, it seem to me that with blind bombing, putting into jails, insulting and checking their houses with wild manner, then it is no wonder that the resistance is increasing and Mr. Karzai will then hide himself in double bunker, so, EU and USA know it that those people have not the quality to cooperate with so call supported countries for the benefit of nation, why EU and USA are not accepting their made mistakes since 1983 ( in Pakistan was allowed only those Mullah groups), in democracy should have self critic a very important status, specially by the countries which are claiming regular to bring democracy to the country.

Do they want together with USA to leave the country as former UdSSR had to do it or did they Come into the country in honest way with the slogans to establish “ peace, security, bring prosperity and elimination of Al Qaida and its supporter?

If it was the case so, why EU and USA are reflecting such confuse behavior? Such silent of EU and USA are appearing that they are following the dirty strategy of former President Mr. warrior G. W. Bush.

Through his stupid blind action and with help of Mr. Khalilzad, he united all type of criminals and corrupted elements, he made it possible to increase terror, killing of innocent people, insulting with reprisals, He damaged the image of USA in Asia and I will not mention about the disaster of economy in his country and in the world, which he and his BOSS caused.

Mr. President Obama is clever and dynamic personality, he has not to expect from Mr. Karzai a new start, Mr. Karzai is a good guy but he has not the capability to run the country, special in cooperation with those criminals and robber. Afghanistan needs a strong leadership with honest, clean and qualified team and such personalities do exist in country, if the foreigner let the nation to determine its future its self.


اسم: لینا روزبه   محل سکونت: ایالات متحده    تاریخ: 05.11.2009

با تشکر از آقای فیضی برای ارسال لینک این مقاله به من، بنظر من طوریکه دیگر هموطنان ذکر کرده اند، نامه خانم سجیه از احساسات ایشان سر چشمه گرفته است و مقاله اقای فیضی حقایق ایست که بیشتر مواقع مااین موضوعات را بدلیل دردی که برای خود و دیگر هموطنان حس می کنیم فراموش می نمائیم، من خود نیز در عرصه نوشتن گاهی بخاطر احساسات بر حقایق چلیپا میکشم چرا که بیشتر همان حقایق را مسبب واقعات ناخوشایند می پندارم که به نفع یک عده و ضرر دیگران خاتمه می یابد.
خانم سجیه برای حل مشکلات ما بخاطر عدم موجودیت راه حلی دیگر به آقای اوباما نامه می نوسد و آقای فیضی ایشان را آگاه میسازد که متاسفانه بعضی از پیشنهادات ایشان قابل اجرا نیست چرا که قوانین سد راه آن وجود دارد، من فکر میکنم که هر دو هموطن ما برای حل مشکلات ما کوشش کرده اند که امیدوارم روزی این کوشش ها به نتایج مثبت برای همه ما بانجامد.


اسم: ناصری   محل سکونت: کابل    تاریخ: 04.11.2009

سلام به خوانندگان افغان جرمن آنلاین! صدای خانم کامرانی اگر به گفتۀ محترم فارانی "کم بها" نیست، ولی پیشنهادات خانم کامرانی در نامه ای که به اوباما فرستاده است، آنرا میتوان "کم بها" نامید. این واقعیت دارد که خانم کامرانی در برنامه ای خود از مشکلات مردم در افغانستان حرف دارد و با برخی از آنها در ازاین طریق در تماس است، اما، اما این دلیل شده نمیتواند که هر چیزیکه اوبگوید ما "گوسفندانه" آنرا تائید نماییم و یا آنرا پربها دانست. خانم کامرانی اعلانات آموزشی تلویزیون های افغانستان را که در آن از مردم میخواهد تا دست های خود را با صابون شستشو نمایند، مورد انتقاد قرار میدهد وبه آن میخندد... نخیر خواننده ای عزیز! شاید این چنین صدا بلند کردن ها برای شما "کم بها" نباشد ولی برای ما این چنین صدا ها، صداهای اکثریت مردم افغانستان شده نمیتواند. با احترام.


اسم: نجیب الله - داوری   محل سکونت: تورنتو- کانادا    تاریخ: 04.11.2009

 با عرض سلام واحترام به همه هموطنان عزیز وگرامی .
فکر میکنم محترم حمید انوری به بسیاری از سؤالاتی که از مطالعه نامه محترم ایمل خان فیضی مطرح میشود، جواب کافی وقناعت بخش ارائه فرموده اند.
اگر غلط نکرده باشم، چندی قبل محترم محمد عارف عباسی هم طرحی داشتندهمسان با نامه محترمه سجیه کامرانی . ومدتی قبل هم پورتال وزین افغان- جرمن آنلاین مقاله اینجانب را تحت عنوان "وطن فدای چوکی " که بنوعی با پیشنهادات محترم عباسی ونامه محترمه سجیه کامرانی همخوانی دارد آنلاین نمودند ، که هموطنان عزیز در صورتیکه خواسته باشند میتوانند آنرا در آرشیف پورتال هذا مطالعه نمایند. روی اینصورت از محتوی نامه محترمه سجیه جان کاملا ً پشتبانی مینمایم با احترام .


اسم: مسعود فارانی   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 03.11.2009


صدای سجیه کامرانی را کم بها ندانید


اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 02.11.2009

با عرض سلام و ادب خدمت هموطنان باید عرض کرد اینکه هر افغان حق دارد در مورد کشورش و در مورد سرنوشت و آینده مردم خود ابراز نظر نماید و این حق مسلم هر افغان است. این درست نیست که گفته شود چه کسانی حق ابراز نظر دارند و چه کسانی ندارند و این هم معقول نیست که بگوئیم چون فلان شخص سیاسی نیست و ماستری ندارد و..... حق اظهار نظر را ندارد.

بگفتۀ شاعر: ((هر کس به طریقی صفت و حمد تو گوید= بلبل به نوا خوانی و قمری به ترانه )) در ویرانکدۀ افغانستان افراد معلوم الحالی با گذشته های خیلی ها تاریک و خونبار بیشتر از سی سال است که با سرنوشت مردم بازی میکنند و هر روز نظر میدهند و پیشنهاد میکنند و کنفرانس میدهند و حتی در خصوصی ترین مسائل خانواده گی مردم دخالت میکنند و قانون میکشند و فتوا میدهند و هر آنچه دل شان خواست میکنند و اصلاً بازخواست گری نیست که نیست. خود قانون میسازند و خود قانون میشکنند و به اصطلاح رئیس جمهور مملکت بیشتر از 29بار قانون اساسی خود ساختۀ خود را زیر پا میکند و هر ریگی که زیر دندان قدرتمندان و زورآوران و ملا ها و مولوی های سیاسی آمد فتوای مرگ و زندان صادر میکنند و شیخ فانی آن کشور با دیده درائی ذاتی خود اعلان میکند که استخاره کرده است و کرزی رئیس جمهور است و بعد تر می بینیم که آن جناب ( استخاره) نکرده بلکه اربابان انگلیس به وی ( استشاره ) کرده اند ، در کشور ایکه مراجعه به انترنت کفر تلقی میشود و در کشور ایکه دزد بگیر به زندان میرود و دزد کوتوال میگردد، در کشور ایکه بی شرمانه به آرای مردم توهین میشود و با سرنوشت شان بازی میشودو....، آیا ادعا کرده میتوانیم که قانون وجود دارد؟!چرا باید همیشه یک مشت افراد از خود و از خدا بیخبر سرنوشت مردم را به بازی بگیرند و اگر کس دیگری اظهار نظر کرد و به سرنوشت مردم خود علاقمند بود و عاشق کشور و مردم خود بود و......، حق ابراز نظر نداشته باشد و با مشت بکوبیم به دهنش که خاموش باشد.

این عمل ما اگر از روی کوته فکری است ، باکی نیست ، اما اگر از روی مقاصد شوم و غرض آلود است باید گفت که ره بجائی نمیبرد. افغانستان کشور مشترک همه ماست و همه حق داریم به هر طریقی که مفید تشخیص دهیم در راه آرامش و طرقی و تعالی و رفا و سعادت و سربلندی آن بکوشیم .خدمت برادر محترم و پرکار جناب فیضی باید عرض که اینکه درست میفرمایندو بجاکه برای انتخاب رئیس جمهور افغانستان نباید به رئیس جمهور امریکا مراجعه نمود و......، اما برادر محترم همه میدانیم که شیر سفید است و این به هیچ دلیل و برهانی نیاز ندارد و امروز خود مشاهده میکنیم که حامد کرزی چگونه هشت سال بالای ملت مظلوم افغانستان تحمیل شد و اینک بار دگر برای پنج سال دیگر بالای مردم افغانستان تحمیل گردید و باقی قضایا که شما از من بهتر میدانید.البته از نگاه اصولی و قانونی آنچه شما نوشته اید کاملاً درست و بجا است ، اما نه قانون اساسی و نه هم قانون انتخابات افغانستان در انتخابات اخیر مد نظر گرفته شد و نه هم به هیچ یک پشیزی ارزش قائل شدند. رئیس جمهور مملکت در آن زمان غیر قانونی بود و وزیر خارجه اش غیر قانونی و سرپرست وزارت حج و اوقافش غیر قانونی و حاضر نشدن رئیس جمهور غیر قانونی برای مصاحبات آزاد و......الته فرمایشات شما در یک کشور آزاد و مستقل خیای بجا و معقول است ، اما در افغانستان امروزی قانون صرف برای مردم بی واسطه و بی وسیله و غریب و بیچاره و نادار و به اصطلاح کم بغل قابل تطبیق است و بس و جنا رئیس صاحب جمهور خود اینرا بار ها و به تکرار گفته است که :
(( رگ خو مره یافته اند)).و اما این درست تر میبود که از رئیس جمهور امریکا خواسته شود تا از مداخله در امور داخلی افغانستان خود داری نماید ، که البته نه این یک کار گر می افتد و نه آن یک.این فقط مردم افغانستان هستند که باید خود سرنوشت کشور خویش را بدست گیرند که این مامول زمانی برآورده خواهد شد که به یک اتحاد و اتفاق همه گانی برسیم که از صدق دل باشد. در مورد بند دوم و سوم و چهارم و پنجم نوشته با شما کاملاً موافق و همنظر هستم.اما یکبار دیگر تکرار میکنم که هر فرد افغان که دست اش بخون هموطنان اش رنگین نباشد، حق دارد هر راه و روشی را که صواب بداند و فکر کند که زودتر به مقصد میرسد ، انتخاب نموده و تلاش نماید و از طریق همین ابراز نظر هاست که دیر یا زود به یک نتیجه معقول و منطقی و عملی برسیم.


اسم: ناصری   محل سکونت: کابل    تاریخ: 02.11.2009

سلام به خوانندگان افغان جرمن آنلاین!
خانم سجیه در برنامه ای تلویزیونی اخیر خود در باره ای مطلب محترم ایمل خان فیضی، باز هم بسیار با احساسات جواب های نادرست داد. برای اینجانب، اینکه خانم سجیه قوانین افغانستان را به تمسخر گرفته گفت که کدام قانون وجود ندارد در افغانستان، بسیار عجیب بود.
خانم سجیه بسیار عصبانی حرف میزد و نتوانست از پیشنهادات نامه خود، در ارتباط به سوالهای محترم فیضی، دفاع کند... {کسانیکه این برنامه را تماشا نکرده اند در سایت انترنیتی خانم سجیه دیده میتوانند.}
فکر میکنم که اگر خانم سجیه از بخش سیاست خود را دور نگهدارد و تنها در قسمت مشکلات زندگی مردم افغانستان و کمک های مالی به آنها، برنامه ای خود را بپیش ببرد، برای صحتش خوب خواهد بود. بااحترام


اسم: کامران   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 02.11.2009

پس از عرض سلام باید یادآور شوم که موضوع افغانستان به احساسات و نامه ی یک خانم که نه در عرصه ی سیاست فعال است و نه کدام دانشمند شناخته شده، حل نمی شود.
خانم کامرانی با یک برنامهء وطنی با هموطنان خود درد دل می کند و اغلبأ از روی احساسات و کم دانشی حرف های به ذعم خود میگوید. آن جا های که برادر ما جناب فیضی اشاره کرده است، قابل تفکر است. با تبصرهء محترم جانباز و محترم صافی کاملأ موافق استم و آنها جایی برای تبصره نگذاشته اند.
شما موفق باشید
کامران


اسم: صافی   محل سکونت: کشور آلمان    تاریخ: 01.11.2009

سلام و تحیت به خانم کامرانی و برادر عزیز ژورنالیست آگاه و مجرب، جناب فیضی
آن چه را که من از نامه ی خانم کامرانی استنباط کردم، احساسات و عواطف یک زن افغان است که در رابطه با برنامه ی تلویزونی شان باهموطنان مصیبت رسیده جریحه دار شده.

نبشه ی جناب فیضی، محصول احساسات و تراوش یک گرم جوشی در ارتباط با مسئله ی افغانستان نبوده، بلکه از دید ژورنالیستی و حقوقی به نکاتی اشاره می کند که قابل تأمل است و زمینه را به قول دوست دانشمند جناب جانباز، به مراحل بعدی و مفصل و نامه های موثر، مساعد می سازد.

به نظر بنده، اگر به آن نکاتی که جناب فیضی اشاره کرده است، توجه صورت بگیرد، فکر می کنم نتیجه ی آن به نفع مردم افغانستان خوهد بود.
در این زمینه، حرف و صحبت زیاد است، باقی را به بحث های بعدی وامیگذارم.
خدا نگهدار، صافی


اسم: ستار   محل سکونت: هالند    تاریخ: 01.11.2009

باعرض سلام. متن نامه سرکشاده خانم سجیه بنظرمن ازسوزاعماق دلهای هزاران انسان وطنپرست ودلسوزوطن ما برمیخیزد. اما ازینکه دولتمردان امریکاوکشورهای غربی،بادرنظرداشت منافع خویش ،وطن عزیزماراموردتجاوزقرارداده وببهانه مبارزه علیه القاعده وتروریزم انرااشغال نموده اند.اکنون سرنوشت وطن ومردم ما بدستهای کثیف انهاقراردارد،انهاکوشش میکنندتامهرههای پلیدوخودفروخته خویشرا در راس دولت وحکومت نصب نمایند.بناَحیف همچو خواهران وبرادران وطنپرست ودلسوز که پیشنهادات ارزنده خودرابه ادرس مقامهای میفرستند که خودعامل اصلی اینهمه تراژدیها وبدبختیهاهستند.هیچگاه فریادوالتماس جایی رانمیگیرد.بایدبرعلیه زورگویی مبارزه نمود.


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 31.10.2009

سلام
من نامه را خواندم و سجیه جان را هزار احترام ولی فکر نکنم که او باما وقت خواندن را الی چهار سال بیابد چون مشکل ما افغانها اول مربوط خودما است نه او باما ولی ما که از تمام دنیا نان میخوریم و نمک حرام هم نباشیم پدران ایشان را خدا بیامرزد که عسکر روان کردند تا طالبان را که بلای جان ما بود حالا بلای جان پاکستانی ها هم کردند ولی ما افغانهای که دست زیر الاشه و منتظر اوباما باشیم این عادت دیرینه مارا بسر منزل مقصود نمیرساند .انتخابات افغانستان را اوباما سازماندهی کرد ما با وجود مصارف گذاف با تقلب بپیش بردیم و یک خیل جنایتکار و وطنپرست همه یکجا تصمیم گرفتیم که بدموکراسی خیانت کنیم و رهبر را ما انتخاب کردیم که نمیدانیم چه خواهد کرد .ولی حالا داد و ویلای ما که از دهان های ما و بنمایندگی ما سجیه جان در تلویزیون آریانا افغانستان میبراید در واقیعت پرده میبرداریم از اشتباهاتی ایکه خودما مرتکب شده ایم و این فقط یک شمال است که گرد باد تولید میکند و مارا سرگردان میسازد و جهانیان فقط مارا گاهی تمسخر و گاهی هم ملامت و گاهی هم رهنمائی میکند و حتی فرزندان نازدانه خودرا برای ذبخ و قربانی فرستاده و همراهی ما یکجا جان میدهد .

این ما استیم که گاهی از دامنشان میگیریم که بلحاظ خدا خارج نشوند و گاهی هم آنها را بسوختاندن کتاب الله باستفاده از کذب و توطئیه متهم ساخته سزای اعدام را ویا اخراج ایشان را توصیه میکنیم .من که خود زاده همان دیارم دو فکر و چهار چشم و دو بینی و چهار گوش دارم ولی دو سر دارم و قلب من هم یکی نیست از پا صحبت نمیکنم و دست هایم هم در جایش باشد فقط من بیشتر از اندازه شکم دارم و سیر شدن شکم هایم برای دنیا خیلی مشکل است .اگر به اوباما مراجعه کنم به کدام چهره مراجعه کنم و با کدام دهنم صحبت کنم برای من لازم است که یکچهره و یکفکر و یک اندیشه افغانی داشته باشم ولی خانم سجیه شما از کدام نوع افغانها به نمایندگی بر خاسته اید که اوباما با شما جواب بدهد؟


اسم: Ghaus Janbaz   محل سکونت: Moscow    تاریخ: 31.10.2009

محترمه خانم سجیه کامرانی و دوست دانشمندم ایمل خان فیضی سلام های دوستانه ام را بپزیرید!
نامه ی سر گشاده ی خانم سجیه کامرانی را من قبل از همه یک آه و یک فریادی که از قلب یک زن شرافتمند افغان بیرون آمده است میپندارم.فریاد و واویلای مادری که تقریبا همه ی ایدهایش را در این دنیای مستبد"مردانه"از دست داده است!!

اگر به متن و محتوای نامه ی سرگشاده میرمن کامرانی دقیقتر بنگریم,درخواهیم یافت که استدلال و استدعای او در برابر رئیس جمهور ایالات متحده ی امریکا از اعماق قلب این زن شجاع و مهربان برخاسته است.او میداند که دولتمردان امریکا,و در راس رئیس جمهور ین کشور در شرایط کنونی یگانه نیروی است که واقعا می تواند تغییرات زیادی را در اداره ی افغانستان وارد نماید.آیا همینطور نیست؟در شرایط فعلی نامه ی سر گشاده ی خانم سجیه و یا هر زن دیگر افغان مثلا عنوانی آقایون کرزی و عبدالله کدام معنی,مفهوم و یا حتی ارزشی خوهد داشت؟تصور قوی میرود که نامبرده گان به همچو نامه ها اصلا کدام وقعی هم نخواهند گذاشت...

با در نظر داشت ملاحظات دوستانه و معقول محترم ایمل خان فیضی در مورد نامه ی سرگشاده ی خانم سجیه کامرانی هدف و پیام این نامه برای شخص من قابل درک و احترام است.
به همه حال,فکر میکنم نامه ی مذکور سر آغاز نامه های مفصل تر و دقیق تر خواهند بود.تشکر از توجه شما!Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved