Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  مصاحبۀ بی بی سی با قسیم فهیم    نویسنده:  افغان جرمن آنلاین

 
اسم: يفتلى   محل سکونت: بدخشان    تاریخ: 25.10.2009

باعرض سلام خدمت خوانندگان گرامى !
باوجود اينكه در هفته هاى قبل اينجانب طى تبصره خويش بر موضوع تخلفات واعمال غير قانونى دكتور دبليو عبدالله در دوران تصدى اش از وزارت امور خارجه اظهار نظر تقديم داشته بودم ولى يك بار ديگر میخواهم در اينجا بر نظر خود در اين زمينه تاكيد بدارم.
از نظر اينجانب اقايان جنايتكار و خائنين ملى كه شما از ايشان هر كدام در مقاله خود نام برديد هرگز بدون همكارى اطاعت و فرمانبردارى و داشتن مصالح و منافع مشترك بااتباع و ياران شان نمى توانستند به تنهائى اين همه تقلب ها و تخلف هارا که میتوان(خیانت ملى)نامید مرتكب شوند. بدين اساس اشخاص همقطاران و يارانشان شريك در مسؤليت اين همه تخلفات بوده و خواهند بود و نبايد هرگز ايشان را از مسؤليت هاى شان دراين زمينه معاف ساخت. و اينجانب با نظر ارائه شده جناب نورانى از لندن همنظرم كه صرف انگشث انتقاد گذاشتن بر قسیم فهیم یك اشتباه است. قسیم فهیم و عبدالله و غيره يارانشان یك باند هستند كه فعلاً ادارهء كل افغانستان را در داخل و در خارج از طريق نمايندگى هاى سياسى كشور در دست داشته و دارند. ايشان به تنهائی كاری را پیش برده نمیتوانند مگر اینكه از جانب دیگر همكاران شان كه توانستند انهارا بعنوان سفير و جنرال قونسل و غيره در خارج از كشور در دورانهاى گذشته و در حال حاضر مقرر سازند معاونت شود.
بهترين دليلى در اين زمينه اقايانى جنرال قنسل افغانستان در دبى مى باشند كه انجناب در حقيقت هشت سال است كه ايشان نماينده تجارتى اين اقايان در دبى مى باشد. بر علاوه شخصيت هاى ديگرى از سفير و جنرال قنسل اسبق اقاى ربانى در مصر و تاجكستان و جده و مشهد و در بن و غيره در داخل كشور و خارج از ان كه نامبردن از هر كدام از ايشان صفحات عديدى را در بر خواهد گرفت

در اين زمينه اميدوارم خوانندگان محترم به اعلاميه مطبوعاتى افتضاح آميز يكى از اين آقایون جناب سفير افغانستان در فرانسه در باره قانونى بخشيدن تجاوز و بى حرمتى شان در مقابل يكى از كارمندان سياسى دپلوماتيك افغانستان در فرانسه كه بدبختانه عضويت اين باند خائن را نداشت متوجه شده باشند آقاى سفير با كمال افتخار ارتكاب اين تجاوز و بى حرمتى را در مقابل يك كارمند سياسى كشور خود اعتراف میکند و دليل مى اورد كه مدت سه سال خدمت وى پايان يافته بود و بايست هر چه زودتر بكشور عودت مى نمود تا فرصت خدمت اشخاص ديگرى اعضاى وزارت خارجه را در خارج از كشور ضائع نسازد ولى جناب سفير براى خود اين مورد قانونى را متذكر و بياد نمى آورد كه ايشان هم هفت سال است از يك سفارت به ديگرى بصفت سفير كار میكند. آيا در وزارت خارجه افغانستان شخصیت دیگر مورد اعتماد مقامات كشور وجود ندارد تا ايشان از سفارت افغانستان در يك كشور بكشور ديگرى انتقال داده شوند؟ آيا خودشان با اينهمه سال در خارج حقوق و فرصت اشخاص و كارمندان مستحق دیگر وزارت خارجه را بايمال نمیكند؟
اميدوارم هموطنان ما يكبار ديگر اين اعلاميه سفارت افغانستان در فرانسه را که تا اكنون در اين ويب سايت محترم موجود است بادقت تام در هر كلمه و جمله ان مطالعه كنند تا احكام شانرا در باره همكاران اين جنايتكاران در خارج از كشور صادر نمايند.


اسم: عبد ا لجليل جميلي   محل سکونت: کا ليفور نيا    تاریخ: 24.10.2009

نجيب جان عزيز کامل باز سلامم بشما!

خداوند با ما و شماست و بيائيد که جنگهای زرگری را يکطرف بگذاریم و مشترکآً کمری ببنديم تا قصر ويران شدهٔ دارالامان ما دوباره و بهتر از قصر کريملن و وايت هوَس و بوکنگهم معمور و خاک و مردم ما در چشم ديد دشمنان مقهور؛ طوری معمور گردد که تا به امريکای ابر قدرتيکه با۲۰ سال قبل از استقلال خود(۱۷۴۷)بردهٔ بيش نبود ولي علم امپراطوري احمد شاهي نا مدارتا دهلي در اهتزاز بود و روس جهانخوار هنوز به آن وقت نرسيده بود که خواب پسر بچهٔ ۱۰ سالهٔ بعداً پطر کبير شده را در سنجش در آرد!
بلي نجيب جان برای زمين پاکي قصر کربملن و نياوران از گدا تا کانديد رياست مردم ما بسيارند و قطار! (و حتي در مبارزات ارگ طلبي با يونيفورم مستعمل چرکوک عرق پُر باداران خود سر و يخن دختران و مادران دوران ساز افغان را ملؤث ميسازند و به ده ها ميليون دالر رشوه مباهات مبکنند؟!)
مگر به گفتهٔ همهٔ ما و شما مرد آنست که به دودهٔ جواری بسازد و قصر ويران کردهٔ آمر صاحب شهيد و رباني جان و کلب الدين را با آبلهٔ کف دست خود دوباره بيارابد. نجيب جان استوار باشيد. خدا يار و مددگار همهٔ ما و شماست و ناامبدی خودش کفر است. با سلا م مجدد


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 23.10.2009

سلام به همه

پس بهتر است من بجای قسیم فهیم محاکمه شوم چون پیش من کمونیست بودن هم چندان ارزش نداشت اگر من کمونیست میبودم در بلغاریا و چکسلواکیا سفیر میبودم و برای من هم عربها و پاکستانی ها دشمن وطنم است اگر مسلمانی است در افغانیت است نه در عربیت و پنجابیت.
شاید ریشه این دو قوم از دنیای که هرلحظه انفلاقش و انفجارش نچندان دور است فقط از جانب همین عربها و پنجابی ها امکان دارد.
اسلام یک عقیده خدای است و پیغمبر میتواند در امریکا تولد شود اگر خواست خدا باشد و اینکه بدبختانه پیغمبر اسلام در عربستان تولد شده این باین معنی نیست که او تنها پیامبر عرب باشد وقتیکه افغانها اورا به پیغمبری قبول دارند و مفهوم آنرا ندارد که ما از اعراب مدیون باشیم که توسط ایشان مسلمان شده ایم اگر مسلمان شدن توسط اعراب بزور شمشیر آمده است پس حکمت خدای بی نیاز قابل سوال است من هیچ گاه منکر خدا نیستم و وقتی من جزء جامعه افغانی استم نمیتوانم مذهب را انکار کنم ولی این هم دلیل شده نمیتواند که من ضد عرب و پنجابی نباشم که مسلمانی من مورد سوال قرار داشته باشد.
آنچه بالای وطنم آمده اگر تجاوز روس و انگلیس و حالا تمام دنیا. فقط و فقط عاملش پاکستانی ها و اعراب است و بس. بیاهید از من بیاموزید که ایمان بخدا برنگ افغانی نشانه وطنپرسی است کسانیکه از دامن لینن و ستالین گرفته بود و یا ایزار بند اعراب و یا خشتک پنجابی را چنگال میزد حالا همه اش در قدرت در افغانستان است. و یا فرومایگان تاریخ بود که بگودال سیاه تاریخ دفن شده اند.
فکر میکنم که فتوا دادن بدون استنجا بجز از گناه ملی و ضد افغانی چیزی بیشتر نخواهد بود.من بجز از افغان باوفا بوطن عزیزم افغانستان با اندیشه ملی ملبس استم من را به لینن و استالین و غیره و غیره کدام داد و معامله نیست. من فلسفه وطنی را از بزرگان تاریخ خوانده و در خون و رگ من بجز از افغانیت هیچ چیز دیگری در جریان نیست وارزش هم ندارد. من از ده پشت باین طرف در میدان جنگ برای استقلال وطن جان داده ایم من فرزند همان پدر و پدر کلانهای خود استم و این رسم را تا ده پشت بمیراث میگذارم. ولی ایمان من بخدا ایمان تمام مردم افغانستان است که چه مذهبی دارند من قبول ایشان دارم.
لطفاً نوشته های من را یکبار دیگر بخوانید و تفسیر غلط حق شما است ولی بی فایده. بازهم میخواهم وطن خودرا مانند اسرائیل در منطقه مسلط ببینم. انشاالله


اسم: عبد ا لجليل جميلي   محل سکونت: کا ليفورنيا-     تاریخ: 23.10.2009

آغای نجيب جان کامل !

فکر کنم شما به سلسلهٔ ديروز زندگي و فعاليت های تان که هر چه بوده و شخصاً به آن ارتباط نميگيرم - ولی فکر ميکنم چند مشکل جدی داريد:
۱ - علاقه شدبد به قلم و بايد نوشتن !
۲ - دفاع و جنگ و گريز از روش و مسلکي که خودرا پرورش يافتهٔ دامان آن ميدانيد و هم متکي به آن(گاهي قسم بخدا ميخوريد و گاه منکر از آ‌ن !
۳ - خوب ميدانبد و باماشاالله درجن لسان و تعدد دپلومهاو جهان ببيني ها- که مرديکه سخن نگفته باشد-عيب وهنرش نهفته باشد که اگر مبارزیدو با بوده ايد سرنوشت لينن و ستالين تاحبيب منگل و تَنبَهای کانديد رياست جمهوری را خوب متوجه شويد که خود يکدرس عبرت است!
۴- ميدانيد و خوب ميدانيد که چه به بيراهه رفته بوديد که تاريخ آنرا برای تان درس داد که حال نه تنها قدرت و يا جرأت رو برگشتن را ازان نداريد. خاموشي کامل را(بمفهوم مکرم نگهداشتن نام جد برگوار تان و به مفهوم لکه دار نشدن زبادتر خود تان و باز به مفهوم نا کامل نشان ندادن خود تان !!!)هم تحمل کرده نميتوانيد. در حالبکه تن دادن به حقبقت کمال دانش و شجاعت است!
۵ - بلي اعراب بد و حتي در قرآن مبارک ميفرمايند(اَلا عراَبُ اشد کُفراًو نفاقا)بعني اعراب که کافرترين و بي اتفاق ترين همه اند - و ازين است که خداوند پيغمر ميارکي را با کتاب مقدسي رهنمای شان ساخت که عدالت اسلامي و شخصيتهای مانند عمر فاروق رض الله عنه خليفهٔ که تفربق کنندهٔ عالت و ظلمت در جهان آدميت شناخته شد مؤيد گفتارم ميباشد. در مقابل! مگر شمااز بربريت ليننيزم و قتل عام ستالينيزم و کوچ دادن يکنيم ميليون ملت مسلمان تاتار بعداز جنگ دوم جهاني از ساحل بحر کريميه و شهر زيبای يالتا - و قهراً نقل دادن ۲ ميليون روس بجای شان و با کشتار های بيدريغ تاتارهای با ديانت به کزان امروزی چشم ميپوشيد(آبااز تاريخ قدرت تاتار و بردگي ۶۰۰ ساللهٔ روس به ايشان و مرکزيت باغچهٔ سرای آطلاع داريد؟ (که خودم آ‌نرابچشم سر ديده ام!) مگر شمااز دَرژينسکي رئيس استخبارات لينن و قتل عامهای چکيست هايش بنام اغاز انقلاب اکتوبر و قتل بيشتر از ۲۰۰۰۰۰ رفقای ستالين که رقيبش بودند و تن مده توسط ستالين و بيربا(وزير داخله و پسر خاله اش که من شخصاًدر همين شهر ابخازی که امروز روس جدائي طلبش از گرجستان است و عمرًً يکجا بوده اند!- خانه و زادگاه هر دو را ديده ام و نه شما!) - بازهم‌ چيزي گفتني ندرايد؟ که هنوزهم بگوش ملت ميليمونها مهاجر شده از ظلم‌ کشور غدار مربي تان و وطن خاکدان شده و ملت فقير افغان نوای ببرکي ميخوانيد.
اگر حضرت آدم بود و تا حضر ت داود و حضرت موسي و حضرت عيسي و تا حضرت محمد فرستادهٔ خدواند بودند و عدالت آور و آنهم در اجتماعاتبکه - وحشت بر آنها مستولي بود. در کجای کاپيتال و ليننيزم و استالينيزم و ماويسزم و امثال هفهومي از کلمهٔ وصيت نامهٔ آخرين حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و سلم را مييابيد که:
بعد از من بر بزرگان و موسفيدان و اطفال فرزندان و زنان رحم کنيد آنانرا آزار ندهيد بر حيونات رحم کنبد - شهر ها و خانه هارا نسوزانيد و اشجار و جنگلات را از بين نبريد اگر دشمنان بر شما نتازند بر آنها متازبد و قتل شان نکنيد اشخاصيکه به مساجد و حتي کليساها و کنيساها بهوديت پناهنده شود تجاوز و دست برد نزنيد هر ملتيکه پرداخت ماليات را بشما قبول کرد ظلم نکنيد و دين اسلام را جبراً بر کسي تحميل نکنيد!!!)
حال اگر اسرائيل فلسطين کش است و بي خانمان ک‌ن فلسطيني - عيسويت بادار من و تو قاتل افغانيت تا رساندن(بندهٔ بنامي) بر کرسي رياست من و تو - روس جبران طلب است و خواهان مجدد سرداری من و تو !! استادان جعبه دار اند و هنوز هم حريص ! بوکنگهم و قصر سفيد و تهران و اسلام آباد جلاد دوران است بر من و تو!!
باز چرا(در حاليکه بك افغان بيوطن حساب ميشويد و بشما! خود کرده را هم در مان نيست - از ين جرنگانه بازی بر مردمت - برادرت و خواهر هموطنت- پير تا جوان(در هر کجا که هست!)دست بردار نيستيد - اين علم و دپلومهاو دربدری چرا چشمت را روشن نميسازد!! و به پردهٔ غفلت را از چشمت دور نميکند.
عزيزم بهترين پيشنهادم اينست که قلم در جیب بگذار و کلايت را پيشرويت و خودرا (اگر به اسلام و خدا ايمان نداريد)به وجدانت و داستانهای به ثمر نرسيده ات بسپار ( تا برسي بدانجا که آن قدح بشکست و آن ساقي نماند!!) ببين که خيرت در کجاست - در پشيماني و استغفار از کردار نکبت بار ديروز و يا بازهم غرور فروشي کمرشکن خودی - باقي جور و آرام باشيد.


اسم: عبدالله   محل سکونت: کابُل    تاریخ: 23.10.2009

بسم الله الرّحمن الرّحیم

السّلامُ علیکم ورحمتُ الله ورکاتُه

از یک کمونست انتظار بیشتر را ندارم, بایک کمونست مُناقشه کردن ضیاع وقت است , من فقط به این فرمودهء الله اکتفامیکُنم:
واذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما
زنده و پیروز باد مُسلمان , نابود بادمُلحدین ودُشمنان اسلام


اسم: نادرنورزائی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.10.2009

سلام به همه

در طول تاریخ افغانستان امروزی همۀ شاهان کشور ما در زمانش از طرف انگلیس ها منابع مالی دریافت می داشتند.
بعداز استقلال کشور بیشتر بودجه انکشافی ما بوسیله روسیه؛ امریکا؛ آلمان و فرانسه تمویل می شد. ولی از زمانیکه مجاهدین را پاکستان و امریکا تنظیم دادند و ملیاردها دالر را از راه استخبارات پاکستان بین آنها پخش نمودند طوریکه این وابستگی شکل فجیعی بخود گرفت.
این به اصطلاح ناجیان را معتاد دالر های مفت نمود. امریکائی ها حتی خر و قاطر هارا از مصر خریدند و به مجاهدین رساندند تا اسلحه رادر کوه ها حمل کنند.!
مامور سازمان سیا امریکا آقای گری شرون در کتاب خود به نام First In به جزئیات از پولهائی که به فهیم، عبدالله عبدالله ؛ انجنیر عارف؛ قوماندان عطا و سیاف داده است پرده بر میدارد.
او مینویسد که به مدت چهل روزی که در پنجشیر بوده 5 ملیون دالر مصرف کرده است. این پولها را بصورت نقد در اختیار آقایان گذاشته. بزرگترین بسته مبلغ 1 ملیون و هفتصد هزاردالر بوده.
این پولها البته برای این بوده که اتحاد شمال بخشی را برای عساکر خود مصرف کند. ولی او مینویسد روزی که خدا حافظی میکرده موتروانی که اورا به هلیکوپترش می برده که افغانستان را به قصد ازبکستان ترک بگوید در سردی هوا دستکشی هم نداشته و او دستکش خودش را به او هدیه کرده است!
البته تیم دیگری از سیا به نام ECHO با کرزی در ارزگان بوده است که قصه ای این تیم هم نشان میدهد که رهبران و حاکمان ما از چه قماشی اند!


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 23.10.2009

سلام به همه

وقتیکه تنها قسیم فهیم را به جنایتکاری و وطنفروشی متهم میسازید شاید رهبران و قوماندانان و دیگر دست اندرکاران جهادی نماز نفل شکرانه ادا میکنند که از نظر ها پنهان مانده اند و وطنفروشی ایشان را ما دیده نمیتوانیم. بله ما نسل ایکه تمام جنایات ایشان را با پوست و گوشت خود لمس کرده ایم و تعداد آنها هم فقط یک مارشال تقلبی و جهاد ساخته نیست بلکه از موی سرم هم بیشتر خواهد بود. در جواب هموطن خود عبدالله جان باید بگوهیم که فکر نکنم شما راست بگوئید زیرا اسلام اگر بدون اعراب مییامد وحشت و آدمکشی ایکه از 1300 سال بر این ملت رواح پنداشته میشد و تا امروز توسط طالبان و القاعده ادامه دارد کمتر میبود. امروز اگر تو مسلمان استی از برکت اعراب نیست اگر ایمانت بخدا باشد پس پست ترین و وحشی ترین مخلوق روی جهان اعراب و بعدش پاکستانی است. زیرا آزادی ترا بوسیله مذهب از بطن تو خارج کرده است و در آینده هم از آن بی نصیب خواهی ماند. افغان بودن مزاق نیست بلکه واقیعت ایست ماندگار و تاریخی اگر من افغان نباشم مسلمان هم نیستم زیرا اول باید افغان بود و بعدش را خدا انتخاب خواهد کرد. بخوان تاریخ وطنت را و فکر کن که نباید دشمن را در شکم داشته باشی زیرا به صحت تان مضر است اگر این دشمن مسلمان هم باشد. بهتر است کمی بیاموزی که در کدام زمان زندگی میکنی که از 1300 سال بسیار تفاوت دارد.
افتخار به ملتی ایکه جان میدهد و افغانیت خودرا حفظ میکند


اسم: ادمین : افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.10.2009

مطالعه کنندگان گرامی و محترم،
از اکثر نطرهای مندرجه چنین استنباط می گردد که در اصل موضوع نظرخواهی کمتر توجه به عمل آمده است. با اظهارات شاغلی قسیم فهیم در دادن پول توسط امریکا به اتحاد شمال متشکل از جمعیت (ربانی)، شورای نظار (عبدالله عبدالله، قسیم فهیم)، وحدت (کریم خلیلی)، جنبش(رشید دوستم) و دیگر شرکا هیچ شک و تردیدی باقی نمی ماند. هستۀ نظر خواهی بر این نکته استوار است که دولت بی جان ربانی که نمایندۀ وی در ملل متحد بیرق افغانستان را افراشته بود ، به کدام دیده درائی تا امروز از گرفتن پول از امریکائی ها مردم را بی اطلاع گذاشته است.
لطفا ً در این زمینه اظهار نظر نمائید. تشکر


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 22.10.2009

سلام
جناب نجیب کامل !

متن نوشتۀ شما مواصلت نکرده است. لطفاً آنرا دوباره فرستاده ممنون سازید. در صورتیکه با روش و پالیسی نشراتی ما در تضاد نباشد به نشر خواهد رسید.
با احترام
ادمن نظرخواهی افغان جرمن آنلاین


اسم: عبدالله   محل سکونت: کابُل    تاریخ: 22.10.2009

بسم الله الرّحمن الرّحیم
السّلامُ علیکُم ورحمتُ الله وبرکاتُه برای مُسلمان!
منهم میگویم فهیم دارای هرنوع صفات غیر اسلامی وغیر انسانی بوده باید به محکمه کشانیده شود کمترین جزایش باید بدار آویختن باشد.
بخاطر کسی مثل فهیم وامثالش درست نیست که عربهارا جاهل خطاب نموده و بخاطر آمدن اسلام 1400 سال قبل توسط اعراب بوطن ما که از برکت آنها ما امروز مُسلم هستیم, نباید با اعراب در مجموع دُشمنی داشته باشیم.
اگر کسی بدبختانه به اسلام و مُقدّسات آن ایمان ندارد الله باوی حسابی میکُند, این گُمراه حق توهین به اسلام راندارد, توهین به اسلام توهین آشکارا به 1,3 ملیارد مُسلمان جهان میباشد.
من که فقط کسی را پرچمی خطاب نموده بودم با وجود این کس خودش به این نام افتخار میکُند, مسؤلین افغان جرمن آنلاین تبصره ام را سانسور نموده بالایم قهر شُدند, درینجا کسی اعراب را که دین اسلام را به افغانستان آوردند واکثریت ملّت افغان به این دین ایمان دارند بخاطر همین اسلام صدها هزار شهید دادند, توهین نموده جاهل خطاب میکُند غیر مُستقیم پیغمبر ما راهم بلا تشبه جاهل خطاب کرده, کارکنان افغان جرمن آنلاین این تبصره را سانسور نکرده و به نشر رسانده, سوال اینجاست که آیا کارکنان افغان جرمن آنلاین به اسلام عقیده دارند یانه؟ اگر عقیده هم ندارند بخاطر احترام به مُسلمانان باید این نوع تبصره هارا به نشر نسپارند.
درست است که درغرب چیزی بنام آزادی بیان وجود دارد اما کسانیکه این صفحه را میخوانند فکر نمیکُنم اکثریت شان با دین اسلام مُخالفت داشته باشند برعکس اکثریت افغانها به اسلام احترام دارند.
باتقدیم احترام


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 22.10.2009

Mr. driver, killer Qasim Fahim and at the present time Marshal and politician including his friends ( Qanooni, Abdullah, Rabani, Dostum, Khalili, Karzai, Ahadi and more other) under leadership of Mr. Khalilzad drooped the country into disaster during the eight years and the country is burning now, unfortunately USA and west countries are trying to keep them with all available tricks on power, the money, which they got it for their slave being during the time of former UdSSR and in year 2001. it was known very well.

USA and west countries was aware too that all money for rebuilding of Afghanistan are disappearing into their and into their cycle nepotisms pockets but they never acted against them, because they wanted to get them more spoil and to become them better slaves. It is ridiculous action of USA and west countries at the present time that they are trying to keep them on the power with using all types of cheating, the nation is prisoner through those sold elements and with support of so called supported countries and Al Qaida and its supporter are acting where they want it, on the other side are sold Taliban and Islamic group with support of another mixed countries, who enjoyed the support of USA from 1995 to 2000 in the past too, in fact they started to realize the dirty game of Mr. G. W. Bush and his clan and click, the time was convenient for such actions, because the killer and robber killed more than 65000 innocent people and they smashed the city of Kabul totally, yes, if in one country like Afghanistan do exist such sold people and the educated people are acting unstable and the most illiterate people will be announced as Taliban, then it is very easy to start burning the country like it was started in year 1978 too.

We was in Khost province during the election for the member of so called grand Assembly in year 2002, in whole areas was no sign about such election, we communicated by phone with Kabul regard that subject, they told us, we should inform about this case UN representatives, on phone was one Afghan, he said, you should not worry, the election will carry out there, just wait a while, then it was contacted the governor of Khost, he said, please come here and I will explain it to you all steps in details, but we refused his suggestion because the time schedule, he started by phone to explain, how the election will take place? He said, we have in governor building two rooms, one is for TVs, Radios and News paper journalists and another huge room is reserved for the selected people to give their votes, when the votes start, the TVs, Radios and News paper Journalists are starting their jobs and those information will then broadcast from Kabul to the world and in country cities, also we simplified the election mechanism and this kind mechanism of election is taking place in all other provinces too. In similar way was happen in year 2004.

This kind of exported democracy elections under the supervising of foreigner are usually used to carry out in such country like in Afghanistan to bring their slave people on power again.

The circulation of those slaves among themselves as we could see it during eight years for different positions, it was a clear sign, that those people had clear backup behind, in reality all of them are united, the present show is used just for cheating the common people and they are trying to reflect the democracy style through such dirty reelection, of course, all of them robbed huge money during eight years, therefore it started a fight for power, but all of them know it that they are valid by foreigners, yes, in Afghanistan did not exist exported democracy during the eight years at all, but Afghanistan had already base on its tradition stable government before 1978.

Such Drivers as killer and his killer friends together with other trained robber will never succeed and the foreigner will be at the end in much worst position than the former UdSSR.

The Patriots have to start their actions in country and abroad, such actions should not give the possibility to Taliban ( those sold Taliban soiled the name of real Taliban, they was paid with USD too) to misuse it for their own benefits like it was happen during the resistance of nation by the former UdSSR occupation and it was happen such misusing by sold artificial Mullahs!

West countries and USA should not follow the dirty direction of warrior Mr. G. w. Bush, the new administration of Mr. Obama and leaders of west countries have to give up to keep those criminals on power with all available tricks, they had to play transparent role in Afghanistan and in honest way, if they wanted to establish stability, security in country and they can never achieve such goal with those robber and criminals and it is impossible and those countries have to learn from the past 8 years, if they would have respect for the nation of Afghanistan and if they would have respect for their own soldiers, if they would have respect for taxes of their own nations, then they have to start a strategy not in connection with increasing of soldiers, they have to start projects over all in country and the patriot will make it possible to realize such projects even in critical areas and Bin Laden and Mullah Omar can be catch and pass them to UN tribunal.

The childish actions of west countries and USA understood all Afghans even the illiterate people during the eight years, the nation of Afghanistan is not stupid, all steps during the eight years and then the shameful elections with spending of huge money and at the end then the circus output of it is showing more low level quality of those so called supported countries than the former UdSSR during its occupation.

The great mistake was made in Bonn in year 2001 to bring Fahim, Abdullah, Qanooni, Mohaqiq, Rabani, Ahmad Zia Masoud, Chakari, , Gulabzoi, Olomi, Ranjbar, Rockiti, Dostum, Saiaf, Kadir, Mujadiddi, Gailani, Karzai, Ahadi, Ashraf Ghani, Jalali, Ahadi, Arsala and other more.

USA and west countries had never listen to charlatan Khalilzad ( he was close friend of Gulbuddin and later on of Taliban), it was the best chance to let patriots and start over all in country projects as it was planed already in year 1995, but it seem to me the west country and USA have excellent capability to up side down with help of their medias the truths but they do not know it that Afghan nation become more aggressive against those countries now as before.


اسم: نورانی   محل سکونت: لندن    تاریخ: 21.10.2009

صرف انگشث انتقاد گذاشتن بر قسیم فهیم یك اشتباه است. قسیم فهیم با یك باند مافیا همكار است كه فعلاً ادارهء افغانستان را در دست دارند. همچنان نباید نیرنگ زنی و فرب كاری حامد كرزی را نادیده گرفت. اینها همه در چوكات طرح های عمیق ضد افغانستان فعالیت دارند. قسیم فهیم به تنهائی كاری از پیش برده نمیتواند مگر اینكه از جانب دیگران معاونت شود. قدرت های بیگانه خوب میدانند كه مهره های خود را در كجا مقرر كنند تا بتوانند از آنها استفاده عظیم نمایند. خلیلی هم نباید فراموش شود كه در جنایات علیه مردم افغانستان كم از قسیم فهیم و قانونی ربانی و سیاف نبوده است.


اسم: ولی شریف   محل سکونت: پرمنی    تاریخ: 21.10.2009

سلام خدمت گرداننگان و خوانندهگان پورتال افغان- جرمن
من به اجازۀ نویسندۀ متعهد افای حکیم نعیم قسمت های از نوشتهۀ وی را که قبلاً در نشرات اعکتاس یافته می آورم که دران تنها قسیم فهیم نی بلکه سایر تبهکاران تنظیمهای جهادی نیز ازین هدایای سیا بی نصیب نمانه اند و به خصون که احتملاً امریکایی ها وی را حکمران افغانستان تعین کند.یعنی داکتر عبدالله.عبدالله قبل از اینکه به حکمرانی نایل اید باید از پول های که گرفته حساب بدهد وبگوید که چگونه و چرااین پول ها را پذیرفته؟

عبدالله عبدالله, دوصدو پنجاه هزار دالر (بنام کمک انسان دوستانه به مردم پنجشیر) , به تاریخ 17 اکتوبر 2001, آستانه, پنجشیر از سیاه گرفته که باید همان کمک های انسان دوستانه!!!! روشن سازد. و هم - قومندان عطا (فعلاً والی بلخ),دوصدو پنجاه هزار دالر, ( پول به فهیم داده شده است تا به قومندان عطا فرستاده شود.) به تاریخ 17 اکتوبر 2001,
بر علاوه از چهرۀ تماشایی سیاف و گرفتن پول نیز گزارش سده است


اسم: shadkam   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 21.10.2009

واقعا دلم به مردم بیچاره و بدبخت افغانستان میسوزد که چه بازی های تلخی که با آنان صورت نمیگرد.

یک فرد مزدورپیشه، مشکوک ، جاهل ، بی دانش ، بی خرد و بدون کوچکترین تجربۀ اداری و سیاسی و بودنه باز را لقب "مارشالی" دادن و حال قرار است معاون ریاست جمهوری افغانستان ساختن کاریست ناسواب و خلاف مصالح علیای افغانستان.
به نظر من فهیم خان را دوباره بر قدرت آوردن با قدرت رسیدن بچه سقو و مجددی و ربانی و ملاعمر هیچ تفاوتی ندارد و باید منحیث تاریک ترین دوران تاریخ ما درج شود.


اسم: ( د. ث . صديقی    محل سکونت: ـــ لندن     تاریخ: 21.10.2009

وطـــندار گل !

سال گرم امده بنأ " هر انچه تصورش را نداشــــتيم بايد در روند روز گار ديد و « کفن کش سابق» را لبيک گفت !
انکه اندک احساس و غرور ملی نداشت و در دوران حيات سوال برانگيز خود در سازشها، مصلحت ها، توافقات، پرتوکولها تنهاوتنها بر منافع خود و حوارين هم تبار و هم طبق خود انديشيده باشـند! چه انتظار را بايد داشت ؟
اين تجاران حرفوی و تربيت يافتگان(i.s.i (c.i.a)(اطلاعات ايران) (k.g.b)و (M--16 انگليس)ديگر بافروش ضمير. شرف. عزت خود به بيگانه ها از مانه ميباشند! انها مهره های سيقل يافته و چرب شده استخبارات غير ميباشند و برای انها منافع «ارباب» بالاتر و بزرگتر از منافع عليای کشور و ملت ميباشد.
يکی با کف و کالر «اهورا» سرداد ســوار برتانگ ارتش متجاوز سرخ زمام و سکان کشور رابدست گرفت از احساسات پاک و شفاف جوانان ديگر انديش. مترقی سوء استفاده نموده در خدمت «خرس قطب شمال» قرار گرفت و با مباهات تجاوز را دوستی و همکاری «انترناسيونال» ناميد.
ديگرش با ابأو قبای(جهادی)سوار بر دوش نوازشريف. اسليم بيک. حميد گل پاکستانی از جنوب و کسانی همرکاب با «قومی» «رفسنجانی» «خلخالی جلاد ايران بر اريکه قدرت رسيده و با عمال کردار خود خاطره چنگيز، هلاکو، تيمور لنگ را از ذهن مردم زودوده از «کله» مناره ساختن ! و انحصار گران اصلی «جهاد!!» در پنجشير و بدخشان سنگ قيمتی ملکيت مردم را چون شير(مومه) خود مکيده زر و زور برای خود انباشتن تا روزی رسد که کابل را در همدستی و همکاری چپاولگر معروف غول شمال باديه نشين شبرغان مليشه کمونستی «رشيد دوستم گليم جمع» ويران و تاراج نمايند!
با ملاحظه اندک جنايات قبلی اين شرف باختگان(عقد فروش وطن برای ناتو در راس اتازونی و برتانيای کبير با جناب پنجرمن ـ مارشال قسيم فهيم ــ عبدالله عبدالله. يونس قانونی. برهان الدين ربانی. دوستم. محقق. سياف. نادری. حاجی قدير. ووو)که در ولسوالی های [رخه، پنجشير و کشم بدخشان با فرستاده ( c.i.a) صورت گرفت و برای هريک پنجاه مليونی دالری در نظر گرفته شده بود و اما اين وطن فروشان به ده مليون دالری راضی و در پای سند امضا استقلال. ازادی وطن را فروختن و افغانستان بار دوم و اينبار توسط امريکا و انگليس اشغال گرديد!
بنأ جرم انها بزگتر از اختلاس. دزدی. پول ميباشد بايد هر يک اپتدا به جرم خيانت ملی فروش وطن محکمه و اعدام شوند. اما افسوس و صد افسوس که زمان خرگری و خر سواری است انچه مردم بنام خاين.دزد. وطن فروش. چپاولگر. غارتگر. جاسوس بيگانه ميشناسند همه وهمه وزير. وکيل. سناتور. جنرال. سفير و مارشال و حاکم برسرنوشت ملت از طرف امريکا و اتحاديه اروپا که هر روز بانگ دموکراسی. ازادی. مساوات. عدالت را بلند نموده تعين و مقرر ميگردد.
اينک در چنين بازار گرم جنايت و رنگ بازی سايت يا بيت الخلای قبلأ بنام(پندار)و بعد از رسوای فعلأ بنام (نگاه اول و نگاه دوم)به سردمداری فلوته بازان روسی ـ ايرانی به نامهای «بابک» «زرنگار» «اخگر» سر صدای اينکه پيروان ببرک کارمل روسيار در «جلاوطن» گويا کنگره حزب شاه شجاع دوم ببرک کارمل را دائر و از زلمی خليل زاد در کار کنگره نيز دعوت گرديده است. بنأ مضحکه های امروزی همه رنگ و روغن قانونی يافته و گرفتن پول [قسيم سياه] نيز به قول خودش (لجستکی)(لوژيســتکی)رنگ قانونی دارد و اما طوريکه خيانت ببرک. درج تاريخ است خيانت وطن فروشی جهادیها سلطنت طلبان نيز در حافظه ها نقش بسته روز (محاسبه ملت) نزديک است. امروز حبيب الله بچه سقأو و مجيد کلکانی را نيز قهرمان تراشيده در حاليکه با گلبدين شيطانيار و ملا عمر بربر يجا محکوم شوند(د. ث . صديقی ـــ لندن)


اسم: سپاهی گمنام   محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 20.10.2009

سلام به تمام کارکنان افغان جرمن انلاین و افغانان ستمکش !!!!
وطنداران با غیرت و با همت با تاسف که دموکراسی ناتو تمام ارزش های ملی مارا در زیر پرچم جنگ با تروریزم به باد مسخرگی گرفته است چیزی را که عربهای جاهل به نام خدا و پیغمبر در ١٤٠٠ سال در حق ملت ما روا داشتند.
افغان عزیز هوشیار باش که معامله گران دین افکارت رااسیر کرده ترا فقط و فقط گوشت انفجار شده پر خون میخواهند تاانان توانسته باشند درین معامله امپراتوری عرب را اعاده کنند دیموکراسی غرب و کمونیزم روس هم درین راستا تا که توانستند در افغان زمین خون ریختند و معامله کردند.
هوشیار باش افغان که خانه ات راازت خواهند گرفت انان چنان هوشیار استند که اول برادرت و هموطنت را میخرند اورا رهبر مجاهد قهرمان و مارشال میسازند و بعد وطن من و ترا خانه من و ترا توسط او اسیر میگیرند.
افغان عزیز یکی از این قهرامانان اغای به اصطلاح مارشال فهیم است شخصیکه مجاهد بربادی افغانستان به نفغ عربها ویرانگر کابل به خاطر کامیابی روسها و بلاخره مارشال جنگ امریکای ها به ضد وطنداران پشتونش.
او هیچوقت با افغانها نبوده حتی با قومش هم نبوده و نیست. قضاوت با شها


اسم: احمدعلی   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 20.10.2009

در تواریخ مذکور است که وقتی مکه فتح گردید محمد مصطفی بخاطر تحکیم قدرت 100 شتر تنها به ابوسفیان داد.
آیابوش در فتح کابلستان حق ندارد به ابوقسیم ویاران از غنایم بیشمار چیزی ببخشد.
اگر اینقدر سخت گیر هستید خدا و پیغمبرش را در فتح مکه به یاد آرید.


اسم: افضل کندهاری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 20.10.2009

سلام !
اگر ما فکر کنیم که فهیم و همدستانش از طرف مردم افغانستان و یا اقلا به نمایندگی تمام مردم شمال دست به معامله زده و پول گرفته شده را به جیب خود ها زده باشند آن خیانت در حد اختلاص پیگیری و محاسبه میشود.
ولی قضیه از نوع دیگریست که آن فروش مملکت به بهای اندک میباشد چنانچه نویسنده کتاب بوش در جنگ - از زبان نمایده سیا می نویسد: "با مبلغ اندکی به همکاری تن در دادند چون آنرا به اطلاع بوش رسانیدیم متعجب شد و گفت اگر ده ها چند میخاستیند آ نرا می پرداختیم." و شخص نویسنده از زبان نماینده داخل مذاکره از مشخصات آقای فهیم چنان تعریف میکرد که گویا یکجنابت کار است!
من از خود در باره ایشان چیزی نمیدانم و از خود چیزی نمی گویم تنها از نظر تحلیلی ذهنیت فروش افغانستان را توسط جناهای خلق و پرچم به شوروی تداعی میکند با فرق اینکه آنهای در راستای ایدئولژیک آن عمل راانجام را دادند و اینان بنا بر عقده که از طالبان بدل داشتند.
و قضاوت را میگذاریم بر آینده و تاریخ. باعرض حرمتCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved