Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  روسیه و فاکتور پشتون ها    نویسنده:  غوث جانباز

 
اسم: ت. غاور   محل سکونت: ٍEdmo.    تاریخ: 04.08.2009

محترم نجیب کامل از هالند سلام!

من که اولین نوشته شما در افغان جرمن آنلاین در ارتباط با کاندیدها خواندم در وجود شما یک دانشمند، حق پرست، و یک فرد عاری از امراض کودکانه قوم پرستی یافتم. اما در این اواخر که توصیه های شما را از نظر میګزرانم فکر میکنم که کدام شخص دیګر با نظر دیګر این نوشته را تحریر نموده باشد.
هموطن بسیار عزیز پشتونها جامعه افغاني را اعمار نموده و منطقاً هیچ معمار خواهان از بین بردن تعمیر که خود را ساخته نمیباشد.
این را باید به آنهای توصیه نمود که جامعه افغاني را با نام و هویت تاریخي ان نمیپذیرند.
ما باید بر ضد برتري جویي و یا هم به میراثهای شوم خانداني و قبیلوی که مردم ما را از حقوق حقه شان محروم نموده و یا در محرومیت نګاه میدارند، مبارزه گنیم.
هموطن بسیار عزیز شما میدانید که پښتونها امروز در وطن خویش به زبان خود در مرکز کشور و بسیاری از ولایات مکتب ندارندکه یکي از میراث های شوم حاکمیت خانداني و قبیلوی میباشد و هنوز هم که حاکمیت خانداني و قبیلوي بر جا است این بې عدالتي ادامه دارد. اګر پشتون برضد بې عدالتي حرف میزند این به معنایې این نیست که وی تعمیر خړود ساخته را تخریب میکند برعکس او میخواهد که این تعمیر را با تامین عدالت تحکیم بخشدږ
با احترام


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 04.08.2009

سلام من به برادران پشتون خود توصیه میکنم که اگر شما خودرا عضو جامعه افغانی بسازید و با برادران تان چه از تاجک و هزاره و سایر اقوام صادقانه وعادلانه دوستی و برادری نماهید مشکل وجود ندارد واگر پشتیبانی سایر اقوام با شما باشد نترسید ما افغانها همیشه وحدت تمام اقوام را با حقوق مساوی آرزومندیم که بتوانیم افغانستان واحد و یک پارچه را دوباره احیا کنیم و یگانه اسباب چشم دوختن برای متفرق شدن ما از جانب خارجی ها اختلافات ملی است که مارا باقوام مختلف تقسیم کرده تا بتواند وطن مارا از روی نقشه دنیا پاک نمایند بهتر است که بمثابه یک ملت واحد (افغان)کمی بیاندیشیم.
با احترام


اسم: Waheed   محل سکونت: Berlin    تاریخ: 31.07.2009

در قرون گذشته تااینحال روسیه و برتانیه از فکتورهای قومی، زبانی و مذهبی در افغانستان سوء استفاده نموده و هنوزهم می نمایند.
باوجود توطئه ها، اقوام برادر افغانستان توانستند که امپراتوری برتانیه و روسیه را شکست دندان شکن بدهند.
در شهر های بزرگ افغانستان بین پشتون ها و تاجکهاو دیگر اقوام ازدواجها و خیشاوندی های وجود داشته و خواهد داشت. تا دههءهشتاد که من در کشور زندگی مینمودم از کسی در فامیل و مکتب نشنیده بودم که کسی از کدام قومی به بدی حرفی گفته باشد.
در افغانستان واحد همه باشندگانش باحقوق مساوی و بااحترام به زبان، مذهب و فرهنگ یکدیگر میتوانند صلح آمیز باهم زندگی نمایند.
اگر با فاکتور قومی سیاست نمود آیندهء افغانستان بر همپاشی و تجزیه خواهد بود. امید که دشمنان افغانستان به این آرمان خود موفق نشوند.
وحید


اسم: نثار احمد    محل سکونت: امریكا    تاریخ: 29.07.2009

نظر آقای نورانی در مورد دشمنی روس ها با قوم پشتون كاملاً درست است. علاوه بر روسیه، كشور های ایران و پاكستان و امریكا و انگلیس هم علاوه د صف ضد پشتون شده است. این قوم ستمكش اما دلاور از هر جهت در زیر ضربات قرار میگیرد تا تسلیم شود. همین قوم است كه افغانستان را در حقیقت تا حال حفاظت كرده اند. درین جای شك نیست كه خاین و صادق در هر قوم و طایفه وجود دارد اما در مجموع مردم واقعی قوم پشتون نگهبان استقلال كشور بوده اند. امروز جواسیس روسیه وایران و پاكستان مشركاً در كوبیدن قوم پشتون كار میكنند. تجاوز شوروی بر افغانستان این زمینه را برای دشمنان داخلی و خارجی پشتون ها آماده ساخت. به توكل خدای بزرگ، این قوم فداكار بازهم بر دشمنان دین و خاك غلبه خواهند كرد


اسم: جانان   محل سکونت: د ليلي دښته    تاریخ: 29.07.2009

دغه روسي ليکوال ته وواياست چي ښه شو تاسو د خپل سيسټم د بربادۍ او تاريخي رسوايۍ په قيمت مو بالاخره د پښتنو و فاکټور ته غاړه کښېښودله او زنګون مو ورته وواهه . هغه بايد په دې پوه وي چي دغه دپښتنو فکټور بيا دغه خصلت هم لري چي د خپل دښمن نه په خپل وخت کي انتقام هم اخلي او ضرور يې اخلي . خو د مظلوم پښتون پر قوم چي کوم شيطاني او ظالمانه سازشونه وشوه د کارمل غوندي نا افغانه موردار خورو په وسيله چي پښتون قوم د تباهۍ و مسير ته برابر شو، د خلقي په نامه، د اميني په نامه، د افغان غول په نامه د حزبي های بی فرهنګ په نامه، د ګلبدینی په نامه او اوس د ټروريسټ په نامه د القاعدې په نامه، د طالب په نامه، د ترياک سالار په نامه د پاکستاني په نامه و ټکول سو، ډله ائزه قبرونه ځيني ډک شول، بمبار شول او اوس هم هماغه کارملي د شمال ائیتلافی لاسونه دي ټکول کيږي بمباريږي، او تباه کيږي خو د قدرت کرشمې دادي چي دهماغه بې پدره او بې مادره کارمل ګور او کفن هم ورک او مردار د کثافت نه ډک هډوکي يې د اوبو د تل خوراک شو . انشاء الله دغه نيکټايي داره غله او وطنپلوره حرموني به هم په خپله سزا رسي .

د الماس، الماس غوندي خبري د پښتنو د زړه د تل نه راوتلي خبري دي . په هغه کي د روسانو او ببرکي وطنفروشانو پورچميانو پښتون دښمنه دسیسې ښه انځور شوي دي . پښتون به زخمي شوی وي، پورچمه ببرکيانو او روسانو به داړلی وي خو لا اوس هم خوځيږي دا وطن د پښتون په نامه او د هغه په غيرت او مړانه زيب کوي چي ټول وړونه په بغل کي نيسي او دا وطن خپل ګڼي سر پر ورکوي خو داسي هيڅکله نه وه او نه دي لکه هماغه نمک حرامه کم اصله هرجله وطنپلوران چي په يوه ودکا به يې روسانو ته خپله ښځه بېول او دوطن پر سر سوداوي به يې کولې . روسان د پښتنو او اصيلو افغانانو تاريخي دښمن دی
جانان


اسم: Almas   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 29.07.2009

سر اين مقاله نويسندۀ روسی ميبايست نویسنده گان و آگاهان امور بصورت علمی تماس بگيرند، و نوشته جات مستقل روی آن نوشته شود . به نظر من این تخم نفاق که امروز ما مشاهده میکنیم همين روسها کاشتند . امروز که از هر کنج دنیا آدم های برای بازار يابی شخصیت کاذب خود خودرا مطرح میکند و اين موضوع قوم و قوم بازی را دامن میزنند و همه ارزش های انسانی، اسلامی و افغانی را فراموش کرده خود را به یکی از اقوام چسپانده و هموطن قوم دیگر را تحریم میکند، تعجیز میکند، به گلوله میبندد، قتل عامش میسازند مثل که دوستم در دشت لیلی ساخت و يا خلیلی که در افشار انجام داد.

مردم ما شامل همه اقوام کشور در طول تاریخ چند صد ساله باوصف غربت باهم مثل برادر و دوستان جانی باهم زیسته و درغم و شادی شریک همدیگر بودند، وحدت قلبی، خونی، ملی، افغانی و عاطفی داشتند و با بسیار اخلاص و عاطفه انسانی آنرا در بین خود حفظ کرده بودند، جزء فاميلهای همدیگر شده بودند، خون شریک شده بودند ولی روسها دروطن ما کار همان انگلیسهارا کردند که تفرقه انداز و حکومت کن.

ببینیداز همین چهل سال اخیر شروع کنیم :
روسها ظاهر خان را که پشتون تبار بود توسط داود خان خلع کردند
داود خان پشتون را توسط پرچم و خلق با چه وحشت و بربریتی از بین بردند،
تره کی پشتون را توسط امين از بین بردند
امين پشتون را هر چه که بود در وطن خود در روز روشن توسط کوماندو های کاگی بی روس از بین بردند و نوکر ناافغان خودرا ببرک کارمل شیاد را که نمایندگی از هیچ قوم افغانستان را در عملکردهای خود نمیکرد بقدرت رسانيد. تخم نفاق قومی و سمتی را همین اهريمن پورچم در کنار کنار کشور بذر کرد. ملیشه های قومی را ساخت و آنرا باز علیه یکدیگر استعمال کرد، فکر ابداع ملیشه های بی رحم گیلم جم دوستم خونبار ترین ووحشی ترین همۀ آنها از مغز شیطانی کارمل فرو چکید که فاجعه آفرید. در فرجام که ناف شوروی ها(روسها)رفت بزرگترین خیانت تاریخی را با کشور مظلوم ما که همسایه جنوبی اش بوديم انجام داد و علیه داکتر نجیب الله که هم عقیده و هواخواه خودشان بود ولی چون پشتون بود به او از پشت خنجر زد و از عناصر پورچمی وفادار به خود تحت رهبری ببرک کارمل و محمود بریالی، و حزب وحدت و شورای نظار و جمیعت ربانی ائتلاف ضد ملی و قومی سمت شمال را علیه او بوجود آورد و ملت باهم برادر را به خاک و خون غلطاند که از زخم خون چکانش تا اکنون خون میریزد.

برای افغانهای اصیل از هر قومی که باشند روسیه امروز که همان شوروی دیروز است دشمن تاريخي مااست. روسیه دیگر همسایه بزرگ شمالی ما هم نیست. روسیۀ امروز بسیار دور از کشور ما واقع شده است و با خيانت و نامردی که در حق کشور ما آنهم با نامها و مقوله های فریبندۀ انسانی انجام داد هیچوقت برای افغانها دوست محسوب نمیشود و هرگز بحیث شریک قابل اعتمادی بحساب نخواهد آمد. امروز هر افغان و خاصتاً هر پشتونیکه بنام دوست با روسها معامله میکند در بین مردم ما منفور و تجرید و فروخته شده محسوب میشود از او هرگز بنام نمایندۀ همۀ پشتونها نباید یاد گردد.

روسها بهتر است شرم کنند و دست از دوستی مزورانه و ریاکارانه مجدد خود بردارند و ریختن اشک تمساح را بس کند. امروز تمام مصیبت های ما افغانها از دست آنهااست. پشتون ها هرگز در تحت هرگونه شرایطی و در تحت هر ایدیالوژی و ضرورتی که باشد بار دیگر خودرا زیر بار روسها در نخواهند آورد. بگزار افغانها بدون مدد و کومک شیطانی روسها بمیرند ولی این نامرد را بار دیگر نه آزمايند!

روسیه برای هيچ کشور دوست و شریک قابل اعتمادی نیست، لطفاً به نویسنده روسی این مقاله این فریاد تاریخی مردم رنج کشیدۀ سرزمین ما را برسانید. به او بگوئید که ما مردم قربانی خر گری و سیاست عوامفریبانه شما شدیم. آن سگان و مزدوران دیروز روس که امروز هم برای برده شدن زحمتکشان افغان از مراجع مختلف پارس میدهند بهتر است مصیبت های مردم خودرا ببینند و سر به گریبان کنند که بادران شان بنام دوست به مردم زحمتکش ما چه کردند؟! با احترام


اسم: نورانی   محل سکونت: لندن    تاریخ: 29.07.2009

روس ها در گذشته و حال از دشمنان سرسخت قوم پشتون در افغانستان به شمار میروند و همی آرزو داشتند كه دست این قوم از حیات سیاسی افغاسنتان كوتاه شود. در جریان تجاوز شوروی به افغانستان، تمام مناطق پشتون نشین بمباران و ویران شد در حالیكه شهر های سمت شمال دست نخورده باقی ماند و روس ها حتی یك بم هم در مناطق شمال پرتاب نكردند. دلیل آن هم سازش رهبران تاجیك و ازبك با شوروی بود.

شوروی به رهبران تاجك و ازبك وعده كرده بود كه در عوض همكاری با متجاوزین روس، در آینده افغانستان را به نفع ایشان تقسیم نموده و آنها را در افغانستان شمالی بقدرت خواهد رسانید. اعطای قدرت سیاسی به احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی و دوستم زاده همین طرح های استعماری بود. روس ها میخواستند كه نفوس پشتون ها باید كم شود و نفوس تاجیك ها و ازبك ها ازدیاد یابد. ازینرو بمباران فرشی مناطق پشتون نشین جز پلان های تخریبی شوروی سابق بود كه در نهایت بقتل تعداد زیاد از مردم پشتون انجامید، اما به جز چند تن از خاینین این قوم، مردم شجاع پشتون را وادار به تسلیم ساخته نتوانست.

پوتین به بوش توصیه كرده بود كه برای رسیدن به موفقیت باید پشتون ها را به اقلیت تبدیل نمود. ازینرو تمام دستگاه سیاسی را به غلامان تاجك و ازبك و هزاره سپردند و پشتون ها را به بهانه طالب بودن از حیات سیاسی كشور اخراج كردند. اجانب میدانند كه قوم پشتون سلحشور است و به آسانی تابع اجانب نمیگردند. ما در جریان بمباران مناطق پشتون نشین توسط امریكا دیدیم كه چطور خاك فروشان شورای نظار از امریكا تقاضا میكردند كه بمباران آن مناطق را شدت بخشند. یكبار دیگر این قوم شجاع ازین امتحان سخت تاریخ سرفراز بیرون خواهند شد و دشمنان خاك و وطن را در گورستان تاریخ فرو خواهند برد.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved