Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  ترکیه و فاکتور حمایت ازعبدالرشید دوستم    نویسنده:  ایمل خان فیضی

 
اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 12.07.2010

نقش حکومت ترکیه در جریانات سیاسی - اجتماعی افغانستان بعد از کودتای منحوس ثور ،بصورت گسترده در وقفه های مختلف ، مانند هر کشور خارجی دیگر کاملا آشکارا و هویدا بوده و ترکیه نیز از قاعده کلی منافع خودی جدا بوده نمی تواند. ترکیه نیز از اولین روز های مهاجرت افغانها به کشور های همسایه در صدد تثبیت منافع خود برآمده و مانند هر بیگانه دیگر به آن می اندیشید که از مجبوریت مهاجرین افغان استفده ناجائیز نموده و از آن سود برد.چنان بود که ترکیه در سالهای هشتاد میلادی ، یعنی درست زمانیکه ملیون ها افغان در اثر مظالم حکومت کودتا و بعداً تجاوز بی شرمانه روس ها بر سرزمین ما ، ترک خانه و کاشانه نموده و به کشور های همسایه پناه بردند. حکومت ترکیه هم که آماده بهره برداری از اوضاع به نفع خویش بود ، در نخستین قدم به سراغ هموطنان قالین باف ما رفته و از تمام کمپ های مهاجرین در پاکستان ، زیر نام ترک تبار همه را جمع نموده و با فرستادن طیارات مسافر بری ترکی به پاکستان همه را به ترکیه انتقال داده و وسائل زندگی را برای شان مهیا نموده و همه را در کار قالین بافی بکار گماشت و هزاران هزار تخته قالین های مرغوب افغانی را تولید نموده تحت نام قالین های ترکی به خارج از کشور صادر نمود.

این قالین بافان افغان تا امروز در ترکیه باقی مانده و هنر خود را در خدمت ترک ها قرار دادند و امروز همه اتباع ترکیه به حساب میروند. این اولین قدم کمک !! رسانی حکومت ترکیه به افغانستان بود .قدم بعدی حکومت ترکیه ، حمایت از رشید دوستم بود. این جنایت کار فرو مایه زمانیکه عبدالماک به او خیانت کرد و طالبان مزار شریف را تسخیر کردند به ازبکستان فرار کرد اما ازبکستان از دادن پناهندگی به او خودداری کرد و هیچ کشور دیگری نیز حاضر نشد تا به این وحشی ددمنش پناهندگی بدهد، اینجا بود که حکومت ترکیه به کمک او شتافت و با فرستادن یک طیاره او را از ازبکستان به ترکیه انتقال داد و نه تنها که به او پناهندگی سیاسی داد، بلکه به او تابعیت ترکیه را نیز ارزانی داشت. بعداً او را تجهیز و تمویل نموده دوباره به افغانستان فرستاد و جنگ های مدهشی را توسط او در منطقه برپا نمود که از کشته ها پشته ها ساخته شد........ سلسله این حمایت های ناجائیز حکومت ترکیه از رشید دوست همچنان تا امروز در جریان است و بدین وسیله ترکیه مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی افغانستان بصورت گسترده ای مداخله نموده و تحت نام کمک و باز سازی به افغانستان ، سیاست های تفرقه جویانه ای خود را دنبال میکند. در مورد رشید دوستم اگر فرصت دست داد بعداً چیز چیزی خواهم نوشت. اما هر کشور ایکه از جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر در افغانستان حمایت کند ، در حقیقت دوست نه بلکه دشمن افغانستان و مردم افغانستان است.


اسم: لمر سرخرودی   محل سکونت: هالند    تاریخ: 09.07.2010

سلام خدمت همه،
میخواستم در خصوص حمایت بی حد و حصر دولت ترکیه از جنایتکار بی نظیر افغانستان، دوستم جیزی بنویسم اما وقتی نوشته ښاغلی ساپی را در همین صفحه خواندم با خود ګفتم آنچه را میخواستی بګویی ښاغلی ساپی آن را خیلی زیبا به رشته تحریر آورده است پس ضرورتی نیست که تکرار بنویسم. با تشکر از جناب ساپی صاحب مطالعه نوشته ایشانرا به همه توصیه می نمایم.
کامیاب باشید
لمر سرخرودی


اسم: ایمل خان فیضی   محل سکونت: .    تاریخ: 05.07.2010

بعد از سلام و احترام، به جواب محترم صاحبزاده باید عرض نمایم تا آنجای که من معلومات دارم، ازبکستان دست حمایت خود را از دوستم هرگز نه برداشته است. البته وقتی "حمایت ازبکستان" گفته میشود، هدف حمایت بعضی از حلقات سیاسی و مافیایی آنکشور از دوستم است. کریگ موری Craig Murray، سفیر برتانیه در ازبکستان میان سالهای 2002-2004، در نوشته های خود روابط نزدیک و همکاری های اسلام کریموف و عبدالرشید دوستم را در قاچاق مواد مخدر از شمال افغانستان به آسیای میانه و دیگر نقاط، تائید میکند و آنها را شریکان شبکۀ مافیای مواد مخدر در منطقه میداند. این دیپلومات انگلیسی اعتراف میکند که وی خود شاهد بوده است که چطور جیپ (Jeep) های شیشه سیاه مملو از هیروئین، مربوط به عبدالرشید دوستم، "پل دوستی" میان افغانستان و ازبکستان را عبور کرده، هیروئین را به افراد اسلام کریموف در ترمز میرساندند... البته این گفته های سفیر اسبق برتانیه در ازبکستان، مبنی بر موجودیت شبکۀ مافیای مواد مخدر کریموف-دوستم، را احزاب اپوزیسیون سیاسی درازبکستان نیز تائید میکنند و همچنان راپور های هم در این رابطه ازسوی رسانه های غربی به نشر رسیده است...
به نقل از بعضی کارشناسان، بعضی از حلقات دیگر در ازبکستان، چون حزب سیاسی بیرلیک (Birlik)، نیز از دوستم حمایت مینمایند...
ازاین نوع، دلایل دیگر هم وجود دارند که ازبکستان را در قطار حامیان دوستم، روسیه و ترکیه، قرار میدهد. وسلام.


اسم: توریالی ساپی   محل سکونت: تگاب افغانستان    تاریخ: 04.07.2010

سلام های وطندارانۀ خود را خدمت نویسندۀ نهایت عزیز این مطلب شاغلی ایمل خان فیضی و همچنان متصدیان با عزت پورتال افغان جرمن آنلاین تقدیم میدارم.
سوال در اینجاست که ترکیه چرا اکنون دست به حمایت از عده ای از اشخاصیکه در افغانستان در این اواخر خود را ترک تبار مینامند میزند؟ ترکیه هزاران کیلومتر از سرزمین ما دور است، هیچ بخشی از خاک کشور ما هیچگاهی جز دولت های ترکی، منجمله امپراتوری مقتدر آنهاعثمانیه نبوده است.
(غزنویان، بابر و اولاده اش... هیچگاهی خود را ترک ننامیده اند). افغانستان کشور افغانهاست که در بعضی از حصص آن اقلیت های کوچکی مانند ازبکهای افغان، ترکمن های افغان،ایماق های افغان... زندگی میکنند.
برخی از ازبکها و ترکمنها حین هجوم بلشویک ها به آسیای میانه سرحد افغانستان را عبور نموده و در خاک مهمان نواز افغانستان پناه گزین شدند. کشور ترکیه در این زمینه شباهت های متعددی با وطن ما دارد، درآنجا نیز کردهای ترکی، ارمنهای ترکی، عربهای ترکی، یهود های ترکی، چرکیس های ترکی ...زیست دارند و از حقوق مختلف در حیات اجتماعی- سیاسی این کشور برخوردارند...
فروپاشی اتحاد شوروی احساسات تند و غالبأ لجام گسیخته را در بعضی از حلقات نزدیک به حاکمیت ترکیه مبنی بر حمایت بی حد و حصر از هر آنچه ترک است یا ترک رنگ است و یا ترگ بو، برانگیخت. حلقات مذکور افغانستان را نیز به اشتباه جز سرزمین های ترک و اوتومان پنداشتند و به اصطلاح به غمخواری از برادران"ترک تبار" پرداختند. بهر حال نیروهای هوشیار و دوراندیش دولت ترکیه بخوبی میدانند که افغانستان سرزمین افغانهاست و کشوریست با تاریخ کهن و احساسات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه، و در اینجا در تفاوت باآسیای میانه و قفقاز از تأمل و دوراندیشی سیاسی باید کار گرفته شود.
در عین حال ترکیه نباید از سیاست دو رویه و ساده لوحانه در روابطش با افغانستان کار بیگیرد. افغانها بخوبی آگاه اند که ترکیه کشوری است با اضافه از ده مناقشۀ اتنیکی در داخل کشور؛ سرحدی با چندین همسایۀ خویش. افزون برآن اختلافات مذهبی و زبانی در این کشور هنوز به هیچصورت فروکش نکرده اند...
افغانها میخواهند امیدوار باشند که سیاسیون با مسوولیت کشور بزرگ ترکیه دست خوش بازی های "تبارمنشانۀ" شارلتان های فرومایۀ مانند رشید دوستم و طرفداران ناکام و کم سوادش نخواهند شد.
افغانستان کشور واحد و غیر قابل تجزیۀ همه تبار های افغانستان است، که جز لاینفک آنرا قوم با شرف ازبک تشکیل میدهد.این درست همان چیزیست که ما افغانها بکشور واحد و غیر قابل تجزیۀ ترکیه آرزو داریم، ولو برخی از جهانیان در اینمورد نظریات متفرق هم دارند...
با احترام
توریالی ساپی


اسم: زاهد صاحبزاده   محل سکونت: لاناکن بلجیم    تاریخ: 04.07.2010

سلام به دست اندر کاران پورتال افغان جرمن
مقالۀ آقای فیضی در مورد جنایتکار جنگی رشید دوستم بسیار عالیست. سوالی داشتم که قبلا ازبکستان از دوستم حمایت می نمود ولی حالا چطور شد که دست از حمایت دوستم برداشت. فکر می کنم رشته های قومی دوستم با ازبکستان نزدیکتر امکان دارد که شرعی جوزجانی وزیر عدلیۀ دورۀ خلقی ها که از جملۀ مشاورین اسلام کریموف مقرر شده و از نگاه موقف حزبی یکی منصوب به جناح خلق و دیگری منصوب به جناح پرچم حزب خلق بودند و تضاد ها باعث شده تا با در نظر داشت این مسأله که شرعی جوزجانی هم از نگاه دانش خود نسبت به دوستم پیش است وهم قراریکه شنیده شده به در بار ازبکستان از احترام زیاد برخوردار است میخواستم نظر نگارندۀ محترم را در زمینه بدانم با عرض احترامCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved