Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  اظهار نظر در مورد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان    نویسنده:  افغان جرمن آنلاین

 
اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 10.08.2009

آغای نادر شاه سدوزیسلام.
من هم مانند شما از ائتلاف بین جهادی و طالب با کمونیستان همنظر شما استم .زیرا بواقیعت های که امروز میگذرد و دیروز آغازذ شده بود .تاریخ را با دوچشم باید خواند و با یک کله نوین باید فکر کرد .اگر همین ائتلاف ها صورت نمیگرفت مجاهدین تا هنوز بفال تسبیح مصروف بودند و ربانی و حکومت کردن و گلبدین و جهاد کردن و ملاعمر واری آدم و امیر شدن و بن لادن و سردار جهان شدن بسیار دشوار بود من هم منافقین ح د خ ا را که با دشمنان انسانیت ائتلاف کنند مجرم دانسته و افسوس به حال شان میکنم ولی او برادر تو یک سدوزای و فرزند آحمدشاه ابدالی استی تو از وحدت ملی چیزی را احساس داری .یا مثل شاه شجاع فکر میکنی .

کاش قبل از ائیتلاف طرح یک حکومت ملی و فراگیر میداشتند .کاش مجرمین جنگی و شکنجه گران را محاکمه میکردند و کاش حقوق بشر را رعایت میکردند و کاش دیگر یکدیگر خودرا بوسه باران میکردیم .ولی نشد .بعد ازین ائتلاف فقط چار تا دزد و پای لچ و سنگکش و چوب دزد سر کار آمد که حتی ناموس ملی در خطر قرار گرفت.چپ و راست و مسلمان و کمونیست در بین ما طرح نیست در شرایط موجود طرح ما اینست که چگونه این اشخاص فرصت طلب و نوکران خارجی را از چپ و راست رخصت کنیم و اگر چپ و یا راست و یا مسلمان و کمونیست پاک و صفا از افراد آدمکش و لاوبالی شود چپ برادر راست و مسلمان برادر کمونیست است ما مبارزه سیاسی و با احترام و برادری را در پیش بگیریم تا آینده وطن را گرنتی کنیم وحدت ملی در افغانستان امنیت افغانستان است . آغای سدوزی .شما از پاریس که مهد انقلاب کبیر فرانسه و مهد سوسیالیزم است چیزی بیاموزید .دموکراسی از کمون پاریس شروع شد و بافغانستان و کوریای شمالی ختم نمیشد بلکه میرود دموکراسی و سوسیالیزم به مکه هم و دیگر در آنزمان عرب ها بن لادنی نمییابند تا قربان جهاد در افغانستان نمایند .البته باید تذکر بدهم که بعضی قسمت های شما در مورد عبدالله را تاهید میکنم ولی من وحدت سیاسی و ایدیولوژیک را در بین ملت افغانستان ضروری میدانم ولی نه بخاطر منافع شخصی.اگر بنام مسلمان و کمونیست یکدیگر خودرا پوست کنیم و بخوریم فردا یک افغان هم درین سرزمین باقی نمی ماند و شاید وطن هم با من و تو بمیرد .ولی من بآینده درخشان افغانستان دیدگاه خودرا دارم و بدیدگاه شما احترام .فقط خواستم نوشته شما را تکمیل و اندیشه شمارا مطالعه کنم
پیروز باشید


اسم: اوخان   محل سکونت: ...    تاریخ: 10.08.2009

دوست عزیز نجیب کامل!
من نمیدانم که شما چه کار ووظیفه را در هالند به پیش میبرید اما من افراد تحصیل یافته اغز سطح لسانس، ماستر، ږداکتر را میشناسم به نسبت تفکر مشابه تفکر شما همین حالا جږالیګری را از صبح تا شام جستجو نموده به در یافت ان قادر نمیباشند. اما عبدالله عبدالله که قرار یک نوشته شما که ګویا از صنف دو بنا بر انفجار بمب در پوهنتون فرارنموده، ګ‌شته کارنامه تبدیلی وزارت خارجه به به کودکستان سالخوردګان، امروز کاندید ریاست جمهوری میباشد وتهدید مینماید که یکانه کاندید به پوست ریسات جمهوری دست وناکامی ان معنای جعل درانتخابات خواهدبود که درپی ان ان طرفدارانش به تظاهرات وقیام مٌلحانه دست خواهند زد.دوست عزیز به عقیده من یا ایست که شما در کار دست میزنید که کارشما نیست ویا اینکه شعورانه اشرف غنی را تخریب مینمایید.

اشرف غني را با کدام پیغمبر، ویا ملایک نی بلکه با کاندیدهای ریاست جمهوری که همین چند روز بعد به ان انتخابات صورت میګیرد مقایسه کو وبعدن قضاوت خویش را اظهار فرما.

مخصوصن زمانیکه از بعضی ها منجمله شمامیشنوم که اشرف غني مریض است در فکر ام چنین می اید که شاید یک عده از هموطنهای عزیزم شخص را کاکرندارند که کشور شان را رهبری کند برعکس شخص را کار دارند که توسط ان بار باری کند. واګر برای باربری کسی را میخواهیند پس َبداللطیف پدرام بهترین کاندید برای ریاست جمهوری کشور است.
با احترام


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 10.08.2009

سلام دوست عزیز جناب محترم کاوشگر .
البته احترامات من را قبول کنید من به شخصیت های دانشمند خود احترام دارم ولی منحیث یکفرد افغان احترامانه انتقاد خودرا بیان میکنم .کاش مینوشتی که اگر انسانی بدی باشم.البته که من بی نهایت خرسندم که همکار عزیز خودرا در لابلای سایت های انترنت پیدا میکنم .شکر میکنم زنده اند و چیزی مینویسند.من بمخالفت رهبران ح د خ ا وحزب وطن کاری ندارم چون من نه عضو بیروی سیاسی و نه عضو کمیته مرکزی بودم ولی من وظیفه خود میدانم که منحیث کسی که سالیان دراز عضویت پر افتخار آنحزب را داشتم و مانند من هزاران رفیق من که مانند من اندیشه دارند و بخاطر احیای حزب میرزمد بمن فرق نمیکند که رهبر حزب که بود این قضاوت را میگذاریم بملت افغان که قضاوت کند .ولی ما حالا در خامعه دموکراتیک زندگی میکنیم ما آن اعضای حزب سابق نیستیم که شیر سفید و سیاه را مجبوراً قبول میکردیم حالا ما در کشور بی در و دروازه زندگی میکنیم که اندیشه های ما فراتر از زمان دیروز است .

امروز سیاست باید منسجم انترناسیونالیستی واقعی باشد ما و خارجی های که بکمک ما آمده اند هردو آماج تروریزم بین المللی قرار داریم .ما بکمک همین دوستان خارجی خود باید صلح و امنیت را در افغانستان و جهان تامین کنیم ما ازین شرایط باید نفع ببریم که یک افغانستان نوین و سیکولار ودموکرات و مدرن را اعمار کنیم .ما افغانها چه چپ و چه راست اگر اشک بخاطر عزیزان بی گناه خود صد قطره اشک میریزیم و باید همان یک قطره اشک را هم برای یک سرباز خارجی هم باید بریزیم چون امروز اگر با تفنگ آمده اند با یک لقمه نان هم آمده اند و ما مجبوراً باید هر دو را قبول کنیم .هیچ رهبر افغانستان از نوکر بودن به کشور های خارجی شرم نمیکند و لی این مردم اسیر و بی دست و پا که من هم در ردیف آنها قرار دارم وشما هم همچنین .از کجا کنیم یک فرد ملی را.ودر حالیکه ما افغانها در طول تاریخ خود کفا نبودیم و همیشه نان ما یا از شوروی مییامد یا از امریکا .پس به کدام قدرت و استعداد میتوانیم بدون دست بوسی رهبران غرب و تابع بودن به آنها اصلاً کاری از دست ما ساخته نیست .در یک روز در جنگ بین طالبان و نیرو های مسلح خارجی و دولتی در جنوب و شرق افغانستان اطفال ما خواهران و مادران ما و برادران و پدران ما شهید و معیوب میشود و در سایر نقاط افغانستان توسط جهادی ها و نیرو های غیر مسئول کشته میشود .ما همه فقط میپرسیم که چرا .وقدر آنرا نداریم که کمک ای برای هموطنان خود کنیم .درین شرایط اساس باید اساس بود .

اگر وطن شرین و عزیز خودرا که من تا یکزمان مدافع سرسخت آن بودم وامروز بیک مبارز آبدیده در کنار تو میتوانم بایستم .ولی من میدانم که تو چرا قهر استی .ولی من هم مانند تو از شرایطی که در گذشته حزب و کشور هزار ها چرا دارم .ولی راه برون رفت از آن را باید سراغ کنیم.بعضی وقت ها فکر میکنم که ای کاش افغان ملت و نیرو های دموکرات (اعضای حزب دموکرات خلق و پرچم و وطن و همچنین) ماهوهیستان و سایر نیرو های دموکرات و سیکولار یک تشکل واحد مبارزه کنند چون انسانهای با برنامه مترقی است .آنها میتوانند افغانستان را ازین مشکلات به ثباط و امنیت سوق دهند .البته تمام اعضای همین احزاب از خدا چنین معجزه را میخواهند .ولی رهبر ها با یک دالر و روبل و کلداری را که برای آینده از کشور های خارجی میگیرند مانع این وحدت میشوند.اگر ما چپی ها بتوانیم موافقت رهبران خودرا درین عرصه بدست بیاریم بدون شک افغانستان مدرن و دموکرات و سیکولار را که تضمین کننده صلح و ثبات نتنها در افغانستان خواهد بود بلکه در منطقه هم تاثیرات خودرا خواهد داشت.ومن بسراعت برایت خواهم گفت که دیگر عرب ها توانای اینرا از دست خواهد داد تا القاعده را برای ما ارسال کند.و مردم ما دیگر نتنها به طالب و جهادی ضرورت نخواهد داشت بلکه قادر خواهد بود تا تخم استعمار و استثمار را بنیاد گرای اسلامی را وتروریزم بین المللی را در نطفه خنثی خواهد کرد .من یک رئیس جمهور چپ و مترقی و سیکولار را برای آینده وطن مفید ارزیابی میکنم . وامید وارم که ملت عزیز و شرین من ازین مشکلات نجات یابند
با عرض حرمت به نو اندیشان سیکولار و خدمتگذار


اسم: ج . ب. کاوشــــــگر   محل سکونت: کابل     تاریخ: 10.08.2009

نــجــيــب کــا مـل !
من با اقای نجيب کامل که در ميدان هوای خواجه رواش اجراأ وظـــيفــه ميکرد شــناخت نزديک داشــــــتم جناب شــــــان خوش نداشـــــــــتن که از هر پديده ناقص ، فاسد . هرزه . پليد و ســــــــــــوال برانگــيز تعريف . ســــــــتايش . تمجــــيد به عمل آورده هر کس وناکس را مبارک . اقا . بادار خطاب نمايند !!!

و اينکه اقای حبيب منگل کانديد به اصطلاح ( ن.ف.د.ت ــ هاليند ) يا به عباره ديگر کانديد ( نامزد فراگير کثــــــافات ) در اخير مبارزات انتخاباتی خود با برخورد زشت و نفرت برانگيز مردم افغانســـــــــــتان مقابل گرديده و بخصوص بعد از انکه ( اســــتان) به خون آلوده ســــــــــفير کشــــور متجاوز و اشـــــغالگر را در کابل ( بوســــــيد ) نه تنها مردم بلکه هواداران اين اســــــــتان بوســان که گه اســـتان روس را وهم اکنون از امريکای را به چشـــــمان خود ماليده از او رو گشــــتاننده مورد نفرين وسرزنش قرار گرفته است . بنأ موصوف به دســـتور ســـلطان علی کشــــتمند . نجم الدين کاويانی . نور احمد نور . عبدالوکيل . ناقصين حقوق بشر از شعار « نام داکتر نجيب الله » و « فوتو های ان شــــــهيد » اســــــتفاده تا مردم را فريب مجدد دهند ولی شوربختانه انها فراموش نموده اند که مردم حافظه خوبی دارند که اين شـــما نهضت فروشان بوديد که در تبانی .همکاری.اتحاد .دوستی و همبســـــــتگی با باند های شورای نظار . جنبش شمال .و وحدت حاکميت قانونی را سقوط داده وتا هنوز بلاثر خيانت وجنايت شما از پيکر وطن خون ميچکد و حال از نام او استفاده می نمايند . باور داشته باشيد که حبيب منگل برابر ملا راکتی محبوبيت ندارد !
( ج . ب. کاوشــــــگر ــ فعلأ کابل )


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 09.08.2009

بر یالی جان بلال سلام
قلب شما هم مثل من برای وطن شب و روز میتپد ولی یک نظر دارم که اگر شما آزرده نشوید
من شناخت و احترام به آقای اشرف غنی احمدزی دارم بدلایل ذیل من نمیخواهم ایشان رئیس جمهور شوند

1-ایشان مریض است
2- ایشان بیشتر زندگی و کار خودرا در خارج از کشور سپری کرده است و در تحولات سیاسی 30 سال افغانستان هیچ سهم نداشته است و چندان شناخت کافی ندارد
3- در انتخاب معاونین ایشان اعتراض موجود است که من از نزدیک میشناسم معاونین ایشان را در وزارت و ریاست پوهنتون نا موفق عمل کرده اند

بلی فقط یک پایت مثبت که آدم کش نیست و لی خیلی عصبی مزاج است ولی اداره چی ماهر نیست ولی نسبت به عبدالله و کرزی بهترین گزینه برای انتخابات است ولی بدرد آینده سیاسی و وحدت ملی نمیخورد بهتر نیست یک چانس برای حبیب منگل داده شود ویا بشر دوست ولی من احترام به آغای آشرف غنی احمد زی که حیثیت یک پدر استاد وریش سفید را دارد من نمیخواهم فردا مورد توهین ملت قرار بگیرند .ایکاش بجای داکتر صاحب آشرف غنی داکتر صاحب محمد امین واکمن کاندید میبود ومن اولین کسی میبودم که جناب ایشان را انتخاب میکردم.امید وارم که از نوشته های من آزرده نشویدبرای من یک فریضه ملی و وطنی ام است که راجع بزعیم آینده وطن ابراز نظر کنم ولی من با شما مثل یک هموطن آرزو داریم که وحدت ملی کشور را تحقق عملی دهیم
با عرض حرمت


اسم: بريالی بلال   محل سکونت: کابل    تاریخ: 08.08.2009

ټولو درنو لوستونکو ته سلامونه او نيکې هيلې ډالۍ کوم. جمهوري رياست ته د نوماندانو د ارزوونې په هکله ښايي وليکم چې يو يې هم پرته له يوه نه تللو ته اړتيا نلري ځکه چې هر يوه يې په يو ډول نه يو ډول خپله څېره افغانانو ته ښودلې ده. له نېکه مرغه افغانان په تېر دېرش کلن ناورين کې داسې څه زده کړي دي چې اوس انشاالله نه د چا په جامه او نه د چا په ادا غوليږي. زه خو چې وينم نو د اشرف غني تله درنه ښکاري ځکه چې د راتلونکې لپاره رڼه تګلاره لري او هر هغه څه چې يې په خپله تګلاره کې ليکلي د شونتيا لاره يې هم په وار وار ښودلې ده. افغانان ښه پوهيږي چې په اوسني وخت کې د غني خان په شان بچې دې هيواد ته په کار ده چې د بهرنيو او کوردننه شرمښانو داړې پڅې او د هيواد کبلي ترې وژغوري.


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 07.08.2009

سلام آغای بابک
اگر این نوشته از خود شما باشد فکر میکنم که شما اشتباه نوشته اید و دور از قلم مبارک تان است .آزادی و دموکراسی حکم میکند که انتقاد کرد و برای هر کس احترام کرد اگر از هر قوم و مکتب سیاسی باشد و دلش برای وطن بتپد .فراموش نکنی که ما همان کسانی استیم که در تحت رهبری این و یا آن حزب و دولت های مختلف تولد شدیم و زندگی کردیم ولی با هیچکدام آن نبودیم و فقط با مردم کشور خود بودیم وهمیشه قضاوت کردن کار درست است ولی در شرایط ایکه ما حقیقتاً بدانیم که چقدر طبق واقیعت های عینی و ذهنی تطابق دارد .ولی بنده از جمله مخلصان قلم و اندیشه مبارک تان استم و خدا کند که این نوشته از جناب مبارک شما نباشد
با عرض احترامات دوستانه و برادرانه


اسم: امين الله حبيب   محل سکونت: سويدن    تاریخ: 07.08.2009

عده ای از کاندیدان که خودرا از سازمانهای "دموکراتیک" و "مترقی" معرفی کرده اند، و نتیجه ای مثبتی در وابستگی خود با آنها به دست نیاورده اند، "تحولی" به اصطلاح در "مبارزات" خویش ایجاد کرده اند، و در بلندگویها، خودرا پیروان داکتر نجیب الله و از مبارزان معرفی، تا بدین وسیله طرفداری زحمتکشان افغانستان را کسب نمایند! اما خلقهای زحمتکش افغانستان دربارۀ چنین ریاکاران و معامله گران سیاسی، معلومات کافی در دست دارند .

بنأ تبصره محترم ا عظيم بابک بر گزارش ارسالی فواد پاميری که هم زمان عضو به اصطلاح ستاد انتخاباتی يا به قول مدير مسول بی سواد « پيام نهضت » « انتاخاباتی » نيز ميباشد دقيق بوده ديگر مردم اگاه گرديده ازمون شده را ازمون گناه است گويند .
اقايان عظيم بابک و فواد پاميری در اغاز کمپائن انتخاباتی از فعالين ســــينه چاک و کف باد کننده های اتشـــين اقای حبيب منگل بودند واينکه يک باره از منگل بريده با عبدالله عبدالله پيوست شــــدن کار [ دالر ] است !!! / امين الله حبيب ــ سويدن /


اسم: عـــظـــيم بابک    محل سکونت: المان ــ فرانکفورت     تاریخ: 05.08.2009

فرســــتاده سايت [ پندار ] فـــواد پاميری که جز ســـتاد انتخاباتی محترم حبيب منگل نامزد کرسی رياست جمهوری افغانستان نيز ميباشد به « PendarAfghanistan on Facebook » امروز خبر داد :

داکتر حبيب منگل در اغاز کمپائن انتخاباتی ونظر ســنجی مطبوعات از محبوبيت بل نسبه مردم برخوردار بود واما شـــــوربختانه با تمام نمايش و آرايش کاذب ( چپگرای ) حاضر گرديد غرض استان بوسی سفير کبير اظلاع متحده امريکا مقيم کابل که حيثيت ( وای سرا يا گورنر ) را در افغانستان دارد تشريف برده مورد نوازش گورنر امريکا قرار گرفت در ميان توده ها از محبوبيت او کاسته و اخيرأ مردم خير خانه . خوشحال خان مينه . قلعه زمان خان . قصبه کارگری ولايت کابل و شهريان ننگرهار با پرتاب سنگ . کثافات به طرف حبيب منگل نفرت و انزجار خود را تبارز داده و مدت يک هفته حبيب منگل در ميان مردم کمتر ظاهر ميگرديد . اخيرأ به اپتکار ( مجلس موسسان نهضت فراگير دموکراسی وترقی افغانستان ) و تاکيد شورای اروپايی ( ن.ف.د.ت.ا ) به صد ها فوتو دوکتور نجيب الله را چاپ و ستاد انتخاباتی حبيب منگل با بلند نمودن فوتو های داکتر نجيب الله توجه مردم کابل را جلب و حبيب منگل از نام نجيب الله خود را فراگير آرمان راه نجيب الله جاه زده تا با استفاده از نام او « رای » کمايی نمايد که اين نيرنگ نيز ناکام گرديده مردم ديگر چهره های اصلی اين « دلقک ها » اين « فلوته بازان سياسی » را شناخته و خوب ميدانند که احدی بدون اجازه اشغالگران (Nato) در راس امريکا خود را در پوست مامور تنظيفات شاروالی نامزد وکانديد کرده نه ميتواند !!!!

بنأ امروز ديگر روشن وشفاف است تمام حزب ها و سازمانهای سياسی ( راست ) ( ميانه ) و ( چپ ) چون « متحد ملی » « نهضت فراگير .د.ت .ا » « حزب ملی » همه وهمه به اشاره ارباب در کابل راجستر گرديده و اينک اقای حبيب منگل کانديد «ن.ف.د.ت.ا» با نمايش چپگرای به کمپاين انتخابات پيوست تا شعار اينکه امريکا در افغانستان .صلح . ترقی .دموکراسی را با اشغال يکجاه تحفه مياورد صحه بگزارند و اما مردم ابديده وطن « اين زاغان را از ظرز رفتارش » شناخته بر هريک انها پشت پاه نموده نفرت خود را ميفرستتند . اين خبر واقعی و گزارشگر اصلی ميباشد لطفأ بخاطر اطلاع مردم نشر کنيد تشکر ( عـــظـــيم بابک ) ( المان ــ فرانکفورت )


اسم: Wahidullah   محل سکونت: Germany    تاریخ: 04.08.2009

Dear adam jan, Could you please tell me, how many Pashtuns do you know? How many did tell you about their intention not to allow other ethnics to take part in ruling of Afghanistan? Do you know that Khalili decided to support Karzai for his political goal? Did you hear, what Bashardost is saying? How could you show us that you are not act in the name of your ethnic group? The last history of country showed us that people, who act in the name of their ethnic group, gave their own people a lot of pain.


اسم: adam jan   محل سکونت: Mexico    تاریخ: 02.08.2009

I am a Hazara afghan and would like to share my opinion about the presidential election. I see alot of negitive comments about Abdullah. He has been accused of being an aid to massod and killing of afghans during war in Afshar. Around 3000 civilian are killed in recent years in afghanistan during karzai presidency. Why no one includin Mrs nezam interested in analysing the crimes commited during karzai or any other pashtun ruler in Afghanistan. The fault of Dr.Abdullah is that he had a Tajik mother and pashtuns will never allow a tajik or half tajik to gain the control of the government BE FAIR VOTE FOR PERSON NO ETHNICITY.


اسم: محمد آ صف يو سف   محل سکونت: شير شاه مينه - کابل    تاریخ: 31.07.2009

برادر محترم نادر شاه سدوزی !

عبدا لله جان را به اين گپ ها چه ؟ او بيچاره همين قدر ميداند و برايش گفته اند فقط داکتر صاحب بدانيد که تاريخ نشان داده که درين ملک نه مرده کفن داشته و نه زنده چپ‌ن !!
عبدالله جان خوب پوه يا پف شده و ميداند که زور قالب ندارد و نَفس هم ظالم و کرسي ارگ هم اشتهاآور ! چه کند بينوا همين خواهد ! ولو که بقيمت وطن و چند گز کفن هم شود ! آخر ببرک و لگه و لوگه و...... مرُد حال عبدالله گل ميداند و شلوارش ! عبدالله گل که از خواب ارگ بگيری چشم لچُ ميکند در جن کاغذ مي بيند و قمچين هدايت !!!
مرور کُن و چشم پُت کن و تقرير - فصاحت و شرارت و درايت و جسارت داری و همون کافي !! و گر نه انستیتوت طبی چشم و یکی دو ستاژ هم در کلینیک نور کابل و پشاور و سرگرداني جرم بدخشان و مشاوريت نظام و معاونيت دفاع و خارجه سواری کجا و پلان علمي و درک تفاوت فدرالي تا فيودالي کجا !!
خدا ديکتاتوری را نگيرد که مرد دَرَو ميکند و ميدان صاف - عبدالله گل دبلي نان و گوشت بي استخوان و مجلس شب زنده داران بکار دارد و بس.
پس سدوزئ صاهب هيچ غصه نکنيد - تا شب در ميان است خدا مهربان است.
مگر عبدالله جان مي فرماين - والله که پريدُم. يا تـخت اس يا تابوت


اسم: نادرشاه سدوزی    محل سکونت: پاریس    تاریخ: 30.07.2009

اتحاد نا مقدس جمعيت با کومونيستها

برادران گرامی درلابلای صفحه انترنت متوجه شدم که شما خواهان ابراز نظر در باره انتخابات رياست جمهوری هستيد و کانديدان را نيز معرفی نموده ايد۰ از جملۀ تمام آنها از محترم حامد کرزی رئيس جمهور فعلی و محترم اشرف غنی احمدزی به حيث يک شخص دانشمند و بلآخره عبدالله عبدالله نمايندۀ جبهه ملی "حزب ائتلافی کمونيستها و جمعيت اسلامی" نام برده ايد۰
اين نکته قابل توجه است و مورد پرسش قرار ميگيرد که آيا واقعآ عبدالله عبدالله از کمونيستها و کمونیستی درک درستی دارد ؟؟ به يقين کامل حدس زده ميشود که ايشان از کمونيستها و مکتب شان آنقدر درک درست نداشته، مخصوصآ بعد از اينکه نظر به سياست دوگانه خويش از مقام وزارت خارجه منفک گردید، مصروف بکارهای شد که بلآخره نتيجه آن اينست۰ ائتلاف با کمونيستها۰

چه باعث شد که عبدالله عبدالله نماينده جمعيت با کمونيستها ائتلاف می نمايد۰ آيا واقعآ از تاريخ عبرت نگرفته است؟؟ چرا تلاش صورت ميگيرد تا دوباره کومونيستها درصحنه سياسی افغانستان ظاهرشوند؟؟ آيا واقعآ تمام دربدري ها، تمام بدبختی ها و ويرانی مملکت در نتيجۀ بروز همين مسلک الحادی نيست ؟ در گذشته وقتيکه احمد شاه مسعود پنهانی با روسها و کمونيستها درسازش بود تنها يک نظر تبعيضی وتعصبی قومی برعليه حکمتيار او را به اين راه کشانيده بود۰ امروز با نظام دیموکراسی خوشبختانه مردم نماينده های خود را انتخاب میکنند که اکتسابی نيست۰ بنا بر اين نبايد آن نظريات تعصبی و تبعيضی دوباره روی صحنه سياسی کشورما ظاهرشود۰ چونکه در دیموکراسی نظريات تعصبی و تبعيضی دیگر جا ندارد و مردم به طور رضايت مندانه بايد رای دهند و انتخاب نمايند۰ عبدالله عبدالله نبايد اشتباهات گذشته را دوباره تکرار نمايد۰ بی علت نيست که فهيم قسيم نخواسته است تحت تآثير کمونيستها برود، بدين ترتيب خود را ازچنگ کمونيستها نجات داد۰ اين را همه می دانند که تلاشهای مزبوحانه کمونيستها درجامعه ما بی اثراست، چونکه تخم دين در اين جامعه کاشته شده بنآ ارزشهای الحادی دراين سرزمين جای پایی ندارد۰ بدين لحاظ سوال مطرح ميگردد که آيا اين ائتلاف يک جنبه تبليغاتی بيش نخواهد بود ؟ وقتيکه مطلب اين طور ارائه ميگردد، ناگزير باید چند جمله درباره آن پرداخت۰ بلی اين ائتلاف يک ائتلاف تاکتيکی درجهت کسب رای بوده و دارای ماهيت دوگانه ميباشد۰ هيچ وقت ارزشهای الحادی درجامعه اسلامی سازگار نبوده، مگر اينکه آنرا با زور تطبيق نمود۰ دوم اينکه کمونيستها بعد از ختم چند شعار وابستگی خاص به کشورهای غيرداشته و در مخبری با اخلاص رفتار می نمايند۰ سوم کمونيزم جامعه را بطرف نظام اشتراکی سوق داده که در نتيجه آن آزادی فردی بکلی نابود ميگردد، و جمله فعاليت های سياسی، اقتصادی تحت پوشش برنامه ريزی در سلطه دولت قرارگرفته ، همه بايد از ايدیولوژی آن گروپ پيروی و نوکر دولت باشند۰

موسولينی فاشيست در بارۀ دولت چنين عقيده داشت: همه چيز برای دولت وهيچ چيز بيرون از دولت نيست۰ در نتيجه بنياد کمونيزم روی فلسفه و ايدولوژی توتاليتريسم و يا "تام گراه" چرخش داشته که نتيجه آن نابودی کامل آزادی فردی می باشد۰ بنآ هيچ جای ترديد نيست که محترم عبدالله عبدالله خواهان نابودی نظم دیموکراسی در جامعه می باشند، درعوض ايشان در تلاش پيروی و تقليد از تغيیرات سياسی در ايران هستند۰ مگر متاسفانه ملاحظه ميگردد که اين تغيیرات درآنجا هم آنقدر قابل قبول نيست۰ در ابتدا همه طرفدار آن بودند که رژيم مستبد ديکتاتوری شاهی را سرنگون سازند۰ همين کارهم شد، مگر به مرور زمان آنها به يک مسئله ديگر پی بردند۰ و آن اينست که ميگويند هرگاه ما نظام ديکتاتوری شاهی را سرنگون کرديم حال نميخواهيم که نظام استبدادی مذهبی را جانشين آن نمائيم. اين شعار روز درآنجاست.

واقعآ آنها حق بجانب هستند زيرا که با ديکتاتوری مذهبی همان مسئله تفتيش عقايد مطرح ميگردد که مردم افغان اين گونه تفتيش عقايد را با کمونيستها امتحان نمودند۰ در آن زمان کسانيکه از ايدولوژی مارکسيستی پيروی نمیکردند يا کشته و يا رانده ميشدند۰
اين است مفکوره کثيف توتا ليتريزم و يا تام گراه۰ معنای دقيق تام گراهی اينست که تمام افراد جامعه وادار ميگردند تا از ايدولوژی گروپ مشخص که قدرت سياسی و حزبی را در اختيار دارند پيرویی نمايند۰ مثال تاريخی آن در زمان استالين بود که وی اين عمل را با گولاک ها انجام ميداد گولاک در تاريخ روسيه به کسانی گفته ميشد که صاحب مزرعه کوچک بودند، عمدتآ در آن ساحه با چند راس گاو و اسب امور زراعتی را به پيش میبردند و در دهات صاحب نفوذ بودند۰ پس از انقلاب کمونيستها ايشان را دشمن سوسياليسم وعامل سرمايداری شناختند و با سلب مالکيت خصوصی مزارع را به زراعت اشتراکی مبدل ساختند۰ بخصوص از ۱۹۳۴ در دوره استالين رژيم کمونيستی دست به سرکوب شديد و کشتار و تبعيد گولاک ها زد تا ريشه زراعت خصوصی را نابود سازند۰ بنا برين وقتيکه نظام کمونيستی رد ميگردد، لازم است تا در قسمت نظام دیموکراسی چند نکته اظهار نمود۰ دیموکراسی حکومت مردم توسط مردم نيست، بلکه منشه حاکميت حکومت از مردم سرچشمه گرفته و مردم بدين اساس نماينده های خود را چه درسطح دولتی و چه درسطح ولايتی انتخاب می نمايند و بر ايشان صلاحيت داده ميشود تا در امور اداری مملکت مطابق قانون از ايشان نمايندگی نموده و مديرت جامعه را در دست بگيرند۰ دموکراسی البته با ارزشهای آزادی و مسؤوليت فردی ارتباط مستقيم داشته ، بدون آزادی مردم نخواهد توانست نمايندگان خود را انتخاب نمايند۰ همچنان آزادی را به معنای مسؤوليت میتوان تعبير کرد۰ زيراهرکس مسؤول شکست و يا موفقيت مساعی خويش است۰ بدين لحاظ هرکس برای بهروزی، موفقيت و خوشبختی درجهت تحقق آرزوهای خويش مسؤول بوده بايد تلاش بخرج داد تا در زندگی موفق شده و خود را از دام فقر و بدبختی نجات داد۰

نظام دیموکراسی را نظام اقتصادی بازار آزاد نيزمی نامند و ميگويند چونکه ملک مالک شخصی يک شخص نبوده بنآ همه افراد جامعه درساحه های مختلف چه درساحه سياسی، چه در ساحه اقتصادی و يا فرهنگی می توانند آزادانه سهيم بوده و سهيم شوند۰ فرق بين نظام شاهی و نظام جمهوری هم درهمين جاست۰ يعنی در نظام دیموکراسی اقتصاد بازار آزاد که روی رقابت چرخش دارد فعاليت دولت دراين عرصه به حد اقل ميباشد و اين بدان معناست که قدرت اقتصادی در انحصار دولت نبوده و تلاش صورت ميگيرد تا فعاليت های اقتصادی هم در انحصار ديگران قرارنگيرد۰ همين فعاليت حد اقل دولت باعث ميگردد تا يک تعداد از چپاولگران، فساد پيشه گران از موقعيت سوء استفاده نموده قانون را نقض و به حقوق ديگران تجاوز نمايند۰ مگر قابل تذکراست که اين فعاليت حد اقل به معنای آن نيست تا بی امنيتی در جامعه بروز نمايد۰ بلکه بر خلاف اقدامی صورت گيرد تا ريشه بی امنيتی، فساد و رشوت خوری نابود گردد۰ ميگويند منشآ تمام فساد بيکاری است۰ بايد کار ايجاد شود۰
اين کاريست عاقلانه، مگر بدون سرمايه گذاری امکان استخدام کار امکان پذيرنيست۰ بايد که سرمايه دار سرمايه گذاری کند تا شرايط استخدام کار بوجود آيد۰ بدين جهت تشويق سکتور خصوصی يک امر اساسی در راه پيشرفت جامعه بوده و ميباشد۰ در اخير قابل تذکر می دانم که ائتلاف جمعيت با کمونيستها تحت پوشش ايجاد يک ًدولت قویً به هيچ صورت مشکلات عمده جامعه را حل کرده نخواهد توانست، بلکه دوباره مشکلات افزونی يافته و بلآخره يک تعداد مردمی که راهی مملکت هستند مجبورميشوند تا دوباره کاشانه را رها نموده و به کشورهای غير پناهنده شوند.
پايان


اسم: عیدالخالق پویا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 29.07.2009

آقای فرهاد تصنعی ( گویا از بدخشان) یعنی
آقای نجیب ناکامل از هالیند!
نمیتوان طرز خرامت را پنهان کرد که « فرهاد » و «ناکامل» همان عشوه های واحد را دارند و همان خم خم رفتن صیاد را.

واضح بسازم که کمونیزم و سوسیالیزم یک مکتب نامؤفق بوده است و اگر بعضی جاها درسش میدهند به خاطر انتباه از یک سیستیم ناکام سیاسی و اقتصادی است ، و همان عنصری را که شما به کمونیزم (مارکسیزم – لینینیزم) می چسپانید دقیقا ً به علت فقدان همان عنصر است که سیستیم مورد عقیدۀ شما از روی زمبن برچیده شده و آن کمبود، فقدان جدی ارزش های انسانی و اخلاقی در مکتب شماست.
انسانیت و اخلاق از نظر بنیانگزاران این مکتب (یعنی پیشوایان شما) جزء روبناهای جامعۀ سرمایه داری است، تبعیت کامل و غیر اخلاقی از اوامر و دساتیر ایدیولوژیک و بالنتیجه نفی کامل ارادۀ افراد و انسان ها و انسان و کارگر را به یک ابزار مطیع و فاقد اراده و عقل مبدل کردن از شاخص های اصلی مارکسیزم لینینیزم است ولی بدانید این خط مشی چطور به منصۀ عمل آمد؟
نگاه کنید به تاریخ ؛ توطئه های درونی احزاب کمونیست را در آوان شوروی سابق ، در چین ، در ویتنام ، در کیوبا ، در کوریای شمالی ، در البانیا و در ... را یخاطر بیاورید و بعد در همین کشور ها کشتار های دسته جمعی ملیون ها انسان را ، در بند کشیدن و شکنجه ها را ، اختناق و استبداد را فراموش نکنید کشتار های ستالین ، قتل عام انقلاب فرهنگی مائو ، نابود کردن چهار ملیون انسان در کمبودیا و غیره و غیره و اما در اففغانستان وطن من که شما آغازگر کشتار ، ُتجاوز و بی خانمان کردن ملیونها هموطن مصیبت زدۀ ما هستند. مگر می شود با وجود وجدان بیدار این همه خون های ریخته شده را فراموش کرد؟ که تا هنوز ادامه دارد ؟
شما هیچ مثالی از سیستیم مارکسستی لینینیستی خویش ندارید که حتی در حد فیصدی ناچیزی در آن انسان و انسانیت رعایت شده باشد. بفرمائید کجاست ؟؟
در مورد سایر مندرجات نوشتۀ شما تبصرۀ بیشتر ندارم ولی با مطالعۀ آن به این حقیقت رسیدم : در صورتیکه نوشتۀ شما با آن پرداخت و شیوه در کمال دوری از اهانت تحریر شده باشد توهین و اهانت از نظر شما چه خواهد بود ؟
شما با چنین شیوۀ تفکر و با این پرداخت حق صحبت در بارۀ مؤدبانه نویسی را از خود سلب کرده اید.
وای به حال تان


اسم: اجمل اټک يوسفزی   محل سکونت: xxxx    تاریخ: 28.07.2009

د کرزي ‌پوست مخ او درنه څپېړه
ټاکل شوې وه چې د زمري په لومړۍ نېټه به د (١٣٨٨ کال ) درې تنه مخکښه نوماندان هر يو ښاغلی ډاکتر اشرف غني احمدزی ، ډاکتر عبدالله عبدالله او ښاغلی حامد کرزی د طلوع او لمر ټلوېزيونونو له لارې د يوې سياسي مناظرې (Political Debates) په ترڅ کې خپل پلانونه او راتلوونکې سياسي تګلارې مخامخ د ولس غوږونو ته ورسوي٠

خو تر ټاکل شوي وخت ، ايله څو شيبې وړاندې خپرونو خبر خپور کړ چې ښاغلی کرزی په ټاکل شوې مناظره کې برخې اخيستو ته چمتو ندی٠ د ښاغلي کرزي د نه چمتوالي خبر په داسې حال کې خپرونو خپور کړ ، چې پخوا تر دې يې د مناظرې خبر ته ډېره هوا ورکړې وه ٠چې نږدې ټول ولس غوږ په اواز و چې پر ټاکلي وخت به له دغو ښاغليو څه اوري٠

که څه هم له وروستيو خبرونواو څېړنو څرګنده شوه چې نه پخپله ښاغلي کرزي او نه يې کوم مسوول استازي داسې ژمنه او سرښورونه د کوم چا يا کوم ټلوېزيوني چينل سره کړې وه چې ګوندې ښاغلی کرزی به يې په خپرونه (مناظره) کې برخه و اخلي٠
د يوه کوټلي خبر پربنسټ چې وايي ښاغلي کرزي غوښتل چې داسې يوه سياسي مناظره د د وی تر منځ جوړه شي چې ټول افغاني ټلوېزيوني چينلونه يې پرته له بيتي کولو او سانسوره نېغ په نېغه د ولس غوږونو ته ور ورسوي ،نه يوازې طلوع او لمر٠
که په رښتيا د ښاغلي کرزي دريځ همداسې نسبتا معقول او اصولي و ،نو بيا پداسې نازکو او بارېکو شېبو کې دا دومره درنه څپېړه چا ورکړه چې په دا تنګ او لنډ وخت يې بېرته جبېره کول ډېر ګران دي٠
ځينې څاروونکي او سياسي شنوونکي بيا د ښاغلي کرزي مطبوعاتي ډله پړه بولي او وايي چې دغې ډلې بايد مخکې له وخته دا موضوع د خپرونو له لارې د ولس په وړاندې سپينه کړې وای٠ او پدې ډول يې د ښاغلي کرزي حيثيت د طلوع له ډنډوره کړې فتنې نه خوندي ساتلی وای٠
په هر حال وروستی يو خبر دادی چې ښايي د راروانې پنجشنې په ورځ به (زمری ٩) ښاغلی کرزی خپل راتلوونکې پلانونه او سياسي نوې تګلاره د اريانا او ځينې نورو ټلوېزيونونو له لارې افغان ولس ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مخامخ ورواوروي٠
پرته له شکه ويلای شو چې دا به د ښاغلي کرزي هغه هڅه وي چې غواړي د طلوع له خوا خپل زيانمن شوی حيثيت په نړۍ واله کچه بېرته يو څه اعاده کړي٠


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 26.07.2009

آقای پویا سلام.

شما به شخصیت آقای فرهاد از ناپوهی تان توهین کردید و شخصیت تان را نشان دادید و من خوشم نمییاید که شما را توهین کنم ولی یک نکته را باید بعرض برسانم که مارکس بنیان گذار سوسیالیزم و کمونیزم گفته بود که سوسیالیزم زاده آزادی است بدون آزادی سوسیالیزم معنی ندارد و چنین هم شد دولت سوسیالیستی شوروی سابق از بین رفت ولی افکار سوسیالیزم زنده است امروز به ملیونها کارگر و دهقان و زحمتکشان دنیا همه مارکسبست ، کمونیست و سوسیالیست استند سوسیالیزم امروز در جهان در قالب یک دولت عمل نمیکند بلکه فراگیر است امروز که سقوط سرمایداری را در جهان ایکه تو خواب استی و یا چشم پوشی میکنی رخ میدهد و خریدن بانک ها توسط دولت های سرمایداری چه معنی میدهد و فابریکات ایکه با کمک کلان اقتصادی دول سرمایداری به چه مفهوم است من برایت 2 افغانی قرض میدهم و فردا از تو میخواهم و تو بمن داده نمیتوانی و من مجبورم که پکول ترا از سرت گرفته و رهایت کنم و چون پکول هم از مد بیافتد و تو فردای آنروز اگر پول پیدا کردی کلاه پوست میپوشی این است شرف باختن. به هر صورت من یک سوسیالیست و یاکمونیست استم و ایدیالوژی مارکس را هم درس خواندم و هم درس داده ام و مطمئن باش فردای افغانستان و جهان مذهب را متقاعد خواهد ساخت تا کمونیزم را سجده کند والبته ایمان بخدا تعلق به مذهب ندارد چون مذهب بر پایه خرافات بوجود آمده و آله دست بورژوازی و سرمایداری است که این اخبار جدید سوسیالیزم و کمونیزم است که توده ها را با ایمان بخدا و مبارزه سیاسی غیر انقلابی سوق نموده و قدرت تمام رهبری سیاسی و اقتصادی را بدست پرولتاریای همیشه بیدار میدهد.

امید وارم که از آقای دانشمند فرهاد از بدخشان لطفاًعفو بخواهید که خدا شمارا ببخشد.
بامید هدایت شما بگفتار نیک و پسندیده.


اسم: عبدالخالق پویا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 24.07.2009

آقای فرهاد از بدخشان

بار دبگر نوشته ایرا از شما در این ستون خواندم. گرچه پرداختن به اینگونه مطالب را زائد وبی ثمر میدانم ، اما خاموشی اختیار کردن را هم در حصۀ شما روا نمی بینم.(جواب ابلهان خموشی است) چند نکته ایرا اشارتاً به سمع تان میرسانم.

1- اینکه با اتکا به سن و سال گفته اید "باید بقدر کافی انسان رسیده ای باشید" باید بدانید که عقل، فهم و دانش مربوط به سن و سال نیست. زیرا در دنیای ما هستند انسانهای بسیاری که معمولاً هفتاد هشتاد سال عمر میکنند، اما در زندگی چیزی نمی آموزند و نمیدانند و بالاخره چشم و گوش بسته از این جهان میروند.
2- از نگاه اینکه شما را برادر خود گفته نمیتوانم به واقعیت هم شما برادر من نیستید، و من از زمرۀ اخوان المسلمین هم نیستم که به ارتباط طلبه گری شما را برادر خطاب کنم، کمونیست هم نیستم که که به ارتباط ایدیولوژی شما را رفیق میگفتم. کسی به کسی برادر میگوید که از یک پدر و یک مادر بوجود آمده باشند و یا کسانی همدیگر را برادر و رفیق میگویند که در یک ارتباط تنگاتنک وجه اشتراک سیاسی یا مذهبی و روابط عاطفی باهم داشته باشند. لذا بی موجب نبود که شما را برادر خطاب نکرده ام.
3- آیااگر کسی در پهلوی اسم خود افتخار تعلق به مکتب اخوان المسلمین ، کمونیزم، کاپتالیزم یا فاشیزم را نداشت به زهم شما شخص مجهول الهویه است ؟؟؟
اگر شما هویت و شخصیت انسان را وابسته به مکتب و ایدیولوژی ها میدانید، من ترجیح میدهم بی رنگ و بی هویت بمانم تا غرق شدن در باطلاق سیستیم های ایدیولوژیک.
4- از من پرسیده اید که : " آگاهی تان از مکتب مارکس چقدر است؟، در صورتیکه کمونیست هم نیستید!"
خوب دقت کنید ! شناخت از مکتب های فکری و فلسفی الزاماً به مفهوم تعلق شخص به آنها نیست، برای رد مکتب های که در اثر تجربه تاریخی عدم حقانیت آنها به ثبوت رسیده، ایجاب میکند در مبارزه علیه آنها ، هر یک را خوب شناخت تا بتوان آگاهانه ضرر و زیانش را برملا ساخت.
5- شما از من به خاطریکه درک نفرت جنون آسای تان نسبت به امپریالیزم و بورژوازی سپاسگذاری نموده اید.
اقای فرهاد شما که از داشتن نفرت جنون آمیز تان نسبت به امپریالیزم و بورژوازی افتخار می کنید، باید اینرا هم بپذیرید که انسان مبتلا به نفرت و جنون هذیان میگوید و انسان دارای عقل سالم به حساب نمی آید و هر چه بگوید حرفش نزد مردم اعتبار ندارد. بهر حال خوب است که خود بر عقلانیت تان مهر بطلان قایل شده اید.
امید که با چنین جنونی بیش از این به بیراهه نروید که گذشتگان رفتند و بسیاری را مثل شما به پیروی از خود بردند و تا هنوز برنگشته اند.
سلامت باشید. و ن


اسم: ناهید    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.07.2009

لینا روزبه نهایت عزیز، خواندن نوشته پر از احساسات پاک و انسانی شما به من خیلی کمک نمود تا بهتر بیندیشم و بهتر احساس کنم. آرزو دارم که همه هموطنان ما چه در خارج از وطن و چه در افغانستان به مثل شما فکر نموده، راه و شیوه ای چنین آموزنده و خالی از ریا و کینه ورزی های بی مورد را انتخاب نمایند.

برای من شخصآ مهمترین این است، کسی به حیث رئیس جمهور انتخاب شود که واقعآ وطن پرست و خدمت گزار مردم بوده و افغانستان را از این همه بلایا نجات داده و به سمت ترقی و تعالی رهنمون سازد. این شخص میتواند حامد کرزی باشد یا رمضان بشردوست و یا هرکسی دیگری. قومیت و مذهب و یا زن و مرد بودن رولی ندارد. مهم صداقت و خواست در راه خدمت به وطن و مردم میباشد.

بیایید همه ما بخواهیم تا چنین شخصی هم در بین این همه کاندیدان وجود داشته باشد.


اسم: جمال ناصر    محل سکونت: لندن ]    تاریخ: 23.07.2009

هم وطن سلام !

رهبری يک کشور يک ملت برعلاؤ دانش مسلکی ، تجربه، شناخت جامعه. مردم. فرهنگ .عنعنات. مقدسات. خصوصيات مختلفه جامعه. اراده. تصميم. اگاهی از همه ميثاق های بين المللی. حقوق مدنی. حقوق بين الدول. روابط سياسی و ديپلوماتيک . اختلافات منطقوی ذات البينی . معاهده ها. تاريخ. امور نظامی.استخباراتی نيز داشته باشد به تمام معنی با سواد. نطاق و دارای استدلال منطقی بوده قدرت تکلم.افاده او فوق العاده قوی باشد. ادم با تدبير. صادق. مهربان. باعاطفه. مردم دوست وطن و استقلال پرست باشد. هم زمان رهبر بايد متين فروتن. مصمم. قاطع. تسليم ناپذير. دارای عقل و هوش سالم و زيرک باشد.

خوب انصافانه. بی طرفانه قضاوت کنيم که از اين ( 41 ) کانديد کدام اقلأ ( 50 فيصد ) با نورم و شرايط فوق مساعد و برابر ميباشند.(37) تن اين کانديد ها از سواد عادی و اپتدائی برخوردار نيست. از سياست های بين المللی اصلأ اگاه نبوده رياست جمهوری را با وظيفه «قريدار» عوضی گرفته خود را کانديد باعث شرمندگی شخص خودش و همه ملت گرديده. بيايد که جهانيان در مورد افغانها و اين بازی دراماتيک که عمدأ از جانب استخبارات C.I.A و M--14-M-16 انگليس امريکا به راه انداخته شده تا جهان از سطح و سوی مردم اگاه شوند و عمدأ عناصر هرزه. فاسد . بی سواد. جنايتکار. دزد. خاين. وطن فروش. بيگانه پرور را به ميدان کشيده و طوری وانمود نموده اينک افراد شايسته.اگاه. بادرک. هوشيار. و گل سرسبد افغانستان که خودها را برای رهبری ملت و وطن کانديد نموده همزمان 24 ساعته راديو B.B.C ـ صدای امريکا. المان. فرانسه. اسرائيل. روسيه. پاکستان.ايران از خصوصيات سطح فرهنگ دانش و سواد هر یک انها با سوابق سوال برانگيز انها برای جهان اشکار ميسازند که بايد اين کشور اشغال گردد. مردم ملکی انها به قتل برسد. و بايد قوت های همه کشور ها در اين کشور حضور داشته باشند. عجيب اينکه برای نخستين بار روز نامه واشنتن پوست افشأ نمود که در ميان (41) کانديد رياست جمهوری فرد يا اقای با خصوصيات زنانه. طرز رفتار. گفتار. لباس. آرايش . سوابق اخلاقی او را در غرب بنام [Humesexswel] شهرت دارد نيز موجود بوده که اکثر [Humesexswell] های اروپا و امريکا با او هم نواع بوده برايش پيام ها فرستاده اند. روز نامه افشأ نموده زمان اين کانديد وزير بود اکثرأ عطر زنانه استفاده نموده يک ناخون دست چپ خود را طويل گذاشته بود انرا رنگ ناخون ميزد. فعلأ قيافت زنانه و حرکات زنانه او کمپاين انتخابات بيشتر اشکار ميگردد. او در ماضی بيست مليون دالر را در يکی از دره های استراتيژيک افغانستان از دست فرستاده استخبارات امريکا (C.I.A ) نيز تسليم گرديده سابقه جرمی فراوان دارد.

بناأ وطندار تو ديگر چاره نداری تنها وتنها بـــه پای صندق های رای نه رفت تا جهانيان بدانند که مردم مليونی افغانستان اگاه ـ هوشيار ـ باسواد ـ بادرک ـ بادرد بوده اين غربی ها در همکاری دشمنان داخلی ميباشد که اين ملت و اين وطن را خراب و برباد نموده بيائيد يک صدا بگويم به اين کانديدها و اين درامه رای نميدهيم.

وطنم را ازاد ميخواهم مردم انرا سرافراز و با سعادت [ جمال ناصر ـــ لندن ]


اسم: فرهاد   محل سکونت: بدخشان    تاریخ: 22.07.2009

خواهر گرامی لینا جان روزبه!
کلامی را که شایسته سپاسگزاری از شما باشند در ذهن ناتوانم نمیآیند، اینکه شما در کشوری چون امریکا زندگی نموده ولی هنوز هم به خرابه های کشور تان میاندیشید افتخار بر شما، افتخار ملت به شما، من در سراسر نوشته های تان محبت را یافتم، محبت به میهن، محبت به ملت و خلاصه تار و پود کتیبه زیرین تا تافته و بافته محبت است.

خواهر عزیز! همه کلام تان از دلسوزی اند اما این ملت رنجدیده را ملامت نکنید که چرا به پشتون و تاجک و هزاره ..... وغیره تبدیل شده و از مواضع پر از نفرت علیه یکدیگر قرار دارند، این تفرقه غیر ملی را مردم بیچاره ما ایجاد نکرده است بلکه این تفرقه ایجاد شده است و برای بیرون آمدن از این مشکل و فایق آمدن بر آن بنا به فرموده اخیر تان در ذیل به یک ناجی واقعی ضرورت است و من هم با همین امید واری به دربار خدا التجا میکنم.
جهان سپاس خواهر گرامی
فرهاد


اسم: لینا روزبه   محل سکونت: واشنگتن دی سی     تاریخ: 22.07.2009

بار ها خواستم در این بخش نظر بدهم ولی صرف نظر کردم، نمی خواستم تا نظریه خود را در این بخش بنویسم چرا که میدانم تاثیر گذار نخواهد بود، ولی مجبور شدم، بخاطر هموطنانم بخاطر مردمیکه از خاک من اند، بخاطر کشورم که در خاکش نیاکانم خفته اند، بخاطر دردی که هر روز با هر خبر ناگوار برای هموطنانم حس میکنم، بخاطر مسؤولیتی که منحیث یک مسلمان در برابر خدا و منحیث یک افغان در برابر مردمم دارم، مینویسم. بخاطر وظیفه ایکه منحیث یک افغان که خدا به او فرصت داده تا در کشوری آرام زندگی کند، افغانی که نان برای خوردن دارد و خانه یی برای زندگی کردن، افغانی که کودکش مکتبی برای رفتن دارد و لباسی برای پوشیدن باید بنویسم. بخاطر اطفال میهنم که طفولیت ندارند، بخاطر دست های کوچک کودکان وطن من که سیاهتر و چروکیده تر از دستان یک پیرمرد است، بخاطر زنان بی سر پناه و بدبخت کشورم که زندگی بیشتر شبیه به یک مرگ تدریجی را تجربه میکنند، بخاطر بدن های لاغر و نحیف هموطنانم که بدست بم گذاران انتحاری بی دین هر روز در شهری یا قریه یی تکه تکه میشوند، بخاطر رنج و مصائب مردان وطنم که سر گشته هر روز با بیکاری و بی سرنوشتی و ناامیدی دست و پنجه نرم میکنند. بخاطر غرب وطنم که در ان دزدی و سرقت و بی کاری مردم را به فغان آورده، بخاطر جنوب کشورم که در چنگ طالبان وحشی هر روز قربانی میدهد و خاکش در انفجار هر بم زخم بر میدارد، بخاطر شرق کشورم که هیچ ندارد و شمال و تمام سرزمین مهربانم که روزی امید بازگشت و زندگی در آنرا دارم، مینوسم.

هموطنان با احساس من، من و شما که در غرب و اروپا زندگی میکنیم، من و شما که به مطبوعات برای ابراز نظر دسترسی داریم، من و شما که دنیا ارزشی تا اندازه یی برای انظار ما قایل است و ما میتوانیم با نوشتن، صدای خود را به دیگران برسانیم، من و شما که از بم گذاری های انتحاری ، از کمبود مواد غذایی، از کشته شدن نزدیکان خویش در حملات هوایی، از ربوده شدن دختران خویش در راه مکتب و یا پاشیده شدن اسید بر صورتشان، من و شما که از بیکاری و زندگی با آینده یی نا معلوم، من و شما که از بی امنیتی و بی ثباتی بدوریم و بدوریم و بدوریم. آیا شایسته است که این چنین بر یکدیگر تاخته و باز همان موضوعات پشتون تاجیک و هزاره و غیره را دامن زنیم. من و شما که زندگی را تحت حکومات کشورهای جهان اول تجربه نمودیم که با انتخابات و نحوه برگزاری آن کاملا آشنا هستیم و میدانیم که وقتی باید بحث روی کاندید صورت میگیرد باید چه نکاتی در مورد مراعات گرددآیا شایسته است که با تحلیل های سطحی و اهانت به یکدیگر و رد و بدل کردن نظریات بی محتوا وقت خود و دیگران را به هدر دهیم.

من با خواندن این نظریات معلوماتی بدست نیاوردم و ندانستم که علت مخالفت تعدادی با کرزی در جیست با عبدالله در چیست با اشرف غنی در چیست و یا با خلیل زاد در چست، یا با تننی در چیست.؟
چرا که تحلیل های ارائه داده شده بسا سطحی و با تکرار کلماتی مثل "قاچاق بر، خائن ، وطن فروش، دزد، خیانت کار " همراست.
شما اگر میخواهید که خدمتی به مردم خود کرده باشید، ابتدا لطفا برای ملت خود بشکل ملی بنوسید، این خود دامن زدن بر نفاق است که پشتون به پشتون های خود پیام دهد، تاجیک به تاجیک های خود و هزاره به هزاره های خود و .....ما یک ملت هستیم اگر پیامی هم دارید لطفا به تمام ملت ارائه نماید.

ثانیا بنوسید که چرا فلان کاندید شایسته برنده شدن انتخابات نیست، اگر قاچاقچیست کمی تشریح بدهید کی، کجا چگونه بر اساس کدام مدرک، اگر خیانت نموده کی با کی در کجا، اگر دزد است چه را دزدیده اگر مجرم است جنایات اش را بشمارید با سال با محل با پلانی که منجر بدان شد تا خواننده از تحلیل شما پی ببرد که شما فقط بر اساس احساسات شخصی نه بلکه بر اساس معلومات موثق این نظریات را ابراز داشته اید.

تحلیل جدی کارنامه هر کاندید را که از تحصیل، تجربه و گذشته کاری آنان آغاز گردد و تا جرایم و یا تخطی هایشان می انجامد به نظریات تان اضافه کنید تا خواننده از ان مستفید گردد، از هرزه گویی و تکرار انچه "خبر های سر چوک" خوانده میشود فایده یی به مردم و کشور ما نخواهد رسید، تنها با تحلیل های جدیست که مردم ما تصمیم درست را اتخاذ خواهند کرد.

بیشتر هموطنانی که در اینجا نظریات خود را درج نموده اند کسانی هستند که در خارج از افغانستان زندگی میکنند، شما هموطنان محترم میتوانید که با فکر های آرام با نوشتن مقالات و نظریات و تحلیل های دارای محتوا نه تنها افغان ها بلکه خارجیان را در شناخت کشور ما و مهره های سیاسی ان کمک کنید.

باز هم تکرار میکنم که منظور من این نیست که انتقاد نکنید ولی انتقاد ها باید سازنده و جدی و با جزئیات و معلومات بیشتر در مورد همراه باشد تا خواننده زمانی که آنرا میخواند با خود فکر نکند که خوب این شخص تاجیک است و از کرزی بخاطر پشتون بودنش ناراضیست و بد گفته و یا این شخص پشتون است و از بشردوست بخاطر هزاره بودنش بد گفته است. شما حقایق را بدون جانبداری ذکر کنید تا خواننده در ختم نوشته شما با حقایق و واقعیت های ذکر شده، خود در مورد شخص تصمیم بگیرد.

ما متاسفانه فرهنگ انتقاد را به باد تمسخر و اهانت نمودن شخص تلقی میکنیم در حالیکه این خود ضعف فرد را از تفسیر و ارزیابی واقعیت و حقیقت نشان میدهد.

بیائید با نوشته های ناب، واقعی با ذکر موخذ و حقایق یکدیگر را روشن سازیم، بیائید ملی گرایانه به مباحثه بنشینیم، بیائید به یکدیگر اهانت نکنیم، به نظریات یکدیگر احترام بگذاریم و مهم تر از همه پیام خود را به ملت خود بدهیم نه به یک گروه یا بخش مشخص.

برای من کشور من هر گوشه کشور من، مردم مهربان آن، زبان ها، قوم ها و نژاد های آن عزیر اند. من نمیخواهم تا مثل مادر کلانم در غربت بمیرم و در غربت دفن گردم، من نمیخواهم تا مثل پدرم در غربت در نهایت تنهایی سالیان کهن سالی را سپری کنم.

بخاطر مردم، بخاطر مردم ، بخاطر مردم بیچاره ما در افغانستان که هر چه درد و بدبختی که در قالب تخیل بشر میگنجد بر آنان تحمیل شده و هر تخطی که در چهارچوب قوانین حقوق بشر ذکر گردیده بر آنان گذشته و هر روز تکرار میگردد، ما باید برای آوردن صلح و امنیت به کشور خود بکوشیم.

به امید روزی که ناجی واقعی و رهبری مانند گاندی یا نیلسن ماندلا و یا انسانی که قلب اش برای مردم و خاکش میتپد و نه برای پول و مقام و شهرت، در کشور ما پدیدار گردد و آغازی باشد برای ختم فاجعه دردناک جنگ و نفاق در افغانستان، به امید افغانستان مملو از صلح و ثبات و زندگی سالم و پربار برای افغان ها.


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 19.07.2009

The below article analysed the disaster of 8 years of Mr. Karzai ruling very good which is written by Mr. / Ms Hindara, except the appearing of supporting of Mr. Ashraf Ghani Ahmadzai, he was trained together with Mr. Karzai group by Mr. charlatan Khalilzad, he was finance minister, he never reflected himself against all those robber, criminals and killer, he never acted as minister against the blind bombing of foreigner soldiers during his duty as minister and as president of university of Kabul, he escaped from his posts like a thief without clear reason, when he was on the power he was surrounded with questionable people.

If Afghans want really an Afghan solution to bring out the nation from the created existed disaster then the nation should avoid to support all those selected and united sold people including Mr. Ashraf Ghani Ahmadzai in year 2001 and all patriots should boycott such tricky and artificial election.

Mr. charlatan Khalilzad had few trips to Afghanistan short time ago, he tried to reorganize his united group, the present Administration of USA want to replace Mr. Karzai but through one of Mr. Khalilzad group, this kind horrible circus of Mr. charaltan Khalilzad should give to the nation dout and react the nation of Afghanistan with boycott for coming artificial election and not see one of those as Pashton or Tajik ( like robber and killer Mr. Abdullah Abdullah) because all of them was and are united to rob the country, to kill the innocent people, to destroy the country, to create the intrigues of languages and to circulate the power among themselves, please think about the mentioned points and make your proper decision and most educated people divided themselves base on languages since more than 30 years, how long should get those educated people still more bitter and horrible experiences to get wake up ?

I hope, Mr./ Ms Hindara forgive me to offer his excellent article here too!

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/hindara_ze_wali_karzai_ta_raya_workelom.pdf


اسم: محمد    محل سکونت: جر منی    تاریخ: 17.07.2009

با تشکر از پورتال افغان جرمن که زمینه ابراز نظر در مورد ګروپ به اصطلاح کاندیدان مقام ریاست جمهوری افغانستان را بما میسر نموده و بی نهایت سپاس!

بر میګردم به اصل موضوع، اول در کشوری که تحت اشغال است ،انتخابات مفهومی ندارد!در اشغال همهچیز اعم از استقلال- اقتصاد- بیان- عمل - قوانین-اختیار شخصی وملی -وطن وبلاخره همه وهمه چیز در حیطه صلاحیت سر دمداران اشغال قرار میداشته باشد!بناعاء انتخابات موجود جز فریب توده های عامه چیز دیګر نبوده و دلبستګی به آن خود فریبی است وبس!

یک نظر مختصر بر کاندیدان درین کمپاین رامی بینیم . داکتر عبداله،آن جنایت کار دوران حکومت برهاندین ومسعود که که حتی زنان شوهر دار از روی بازار به منازل آنها ویا به منازل اراذل واوباش مربوط آنها بدون هیچګونه موانع برده میشدند،و آغاز برچیده شدن قانون وقانونیت وایجاد قانون جنګل در کشور است !!!

چور وچپاول دارایی شخصی مردم، دارایی ملی ،وبلآ خره وطنفروشی برای آنها حق آسمانی شد!!!تا امروز کسی در داخل وخارج از کشور پیدانشد حساب بګیرد! زیرا در کشور دیموکراسی غربی حاکم است!
دیمو کراسی غربی یعنی موجودیت همین وضع بالا در یک کشور وبس !

کاندید دیګر از قماش این دیمو کراسی آقای والا مقام شیک پوش مقبول چهره زبان باز و خادم دین خامنه ای پارس زمین و دشمن قصم خورده افغان وافغان زمین که با استفاده از قوانین عقد نکاح صیغه ویاهم شاید به عقد دایمی آخوند های پارس زمین در آمده اند شاغلی فدرامک ،به ضبر المثل عوام « خوردنت از افغان زمین و کور کور و تخم دادن ات برای پارس زمین !!!!!!» لعنت به این نوع دیمو کراسی که به دشمن وطن حق قانونی میدهد که به وطن فروشی مبادرت ورزد!

از آقای کرزی ضرورت یادآنی نمیبینم ،زیرا او سردمدار وطنفروشی است .
روی دیګران هم ضرورت زیاد صحبت نیست ،تنها کسی که توانمندی علمی وسیاسی ملی وبین المللی را دارد آقای اشرف غنی احمد زئ است! ولی جناب شان باید تعهد صادقانه بدهند که فروخته نشوند!
این وطن زیاد از دستی به دستی فروخته شد! دیګر مردم این مرز وبوم به کسانیکه سنت جرګه های خودرافراموش میکنند نه میروند! مردم ما در طول تاریخ به اثبات رسانیده اند که همه مشکلات خودرا چی درسطح ملی وچی در سطح بین المللی با جرګه ها ولویه چرګه هااین سنت دیرین وچندین هزار ساله خویش فایق آمده اند!

سنت چرګه ها مظهر دیمو کراسی واقعی وخاصهء این مرز وبوم است که بد بختانه هستند کشورهای درهمسایداری ما به آن به حسادت مینګرند ودر صدد بد نامی این شیوه ملی میشوند! که باز هم آقای کرزئ در این زمینه مرتکب خیانت ملی شده هاند!زیرا کرزئ هم درشیوه ګردهم آوری نماینده های طرف قبول توده ها خیانت کد وهم در شیوه ایجاد چرګه و هم درچګو نګې شیوه پیشبرد آن مرتکب خیانت ملی وتاریخی شده است !
آقای اشرف غنی احمد زئ باید درزمینه غافل نباشند!


اسم: فرهاد   محل سکونت: بدخشان    تاریخ: 16.07.2009

جناب محترم پویا صاحب!
اینکه از نقطه نظر معلومات علمی سیاسی در کدام حد قرار دارید، نمیدانم اما از نقطه نظر سن که خود 30 تا 50 سال آنرا گفته اید، باید بقدر کافی انسان رسیده ای باشید، از مطالب تحریر شده ذیل تان متعجب شدم ولی از اینکه بنا به فرموده خود تان «آرامش جسمی و روحی تان را از دست داده اید» از تعجبم کاسته شد.
شما لازم ندانسته اید که مرا بصفت دوست یا برادر خطاب نمائید و لزوماً مرا منحیث یک نیمچه کمونست تصور نموده اید، اینک من شمارا منحیث چه بشناسم؟ اجازه بدهید از شما سپاس نمایم که شما حد اقل بشکل نیمه کمونست مرا پذیرفته و بمانند خود مجهول الهویه نگذاشته اید. آیا ممکن است بگوئید که شما (کثرت گرایی)را بکدام مفهوم آن میشناسید و به کدام اصل؟ شماگفته اید که کمونست نیستید(که البته بوده هم نمیتوانید)پس چه استید؟ باید چیزی باشید، در عقب علاقه مندی تان به (Ploralism)کثرت گرائی باید آیدیولوژی ای وجود داشته و من انسان صاحب آیدیولوژی را احترام دارم ولو که این آیدیولوژی غلط هم باشد، چرا که اگر غلط نباشد صحیح از کجا میشود.
شما در نوشته تان فرموده اید که « نفرت جنون آسایم نسبت به سرمایه داری و بورژوازی را حتی مارکس نداشت »، بلی اکنون شما میتوانید مارکس را تحت تهمت بگیرید زیرا کیست که از شما بپرسد و در ضمن آگاهی شما از مکتب مارکس چقدر است در صورتیکه کمونست هم نیستید؟ شاید شما در مورد مطالعه عمیقی دارید ولی من سویه ام را پایین تر از آن میدانم که شما فرموده اید، من به مارکس کاری ندارم که از بورژوازی و عمال آن نفرت داشت یا خیر ولی از شما قلباٌ سپاس گزارم که نفرت جنون آسای مرا نسبت به امپریالیزم و بورژوازی درک نموده و پذیرفته اید.
بلی شما که به اثر کودتای ثور و تجاوز شوروی آرامش جسمی و روحی تان را از دست داده اید، من هم چنین حالتی را بعد از تجاوز غدارانه جهان سرمایه داری به کشورم و زیر بمباردمان گرفتن متواتر هم میهنانم بخود گرفته ام و شاید شما تماشاچی همه جنایات سرمایه داری از موضع بیطرفی تان باشید. این تنها من نیستم که از امپریالیزم متنفرم بلکه تار و پود میهنم از امپریالیزم متنفر است و در واقع شاید شما هم!!!!
با عرض ادب


اسم: جســـــــــور پروانی   محل سکونت: ــپروان    تاریخ: 15.07.2009

دوستان هموطنان عزيز بنا بر شناخت ديرینه که از خصوصيات شخصی داکتر عبدالله عبدالله دارم برای شما عزيزان مينويسم عبدالله جان که از پدر قندهاری ميباشد از نوجوانی و جوانی خصوصيات شخصيه « منفی » « XY » دارند بدين گونه :- دوست دارند رنگ لباس شان ژرف و شـــوخ باشد! ـ حالت ژوليده نامرتب را دوست ندارد! ـ قبل از آنکه[مجاهــــد؟!!] شود مخالف ريش و بروت بود سر صورتش پاک وصفا بود!ـ خوش دارد عطرهای تيز که نزديک به عطر زنانه باشد استفاده ميکند! ـ گويند زن پاره است برعکس مردهای ژشت و قوی هيکل را دوست دارد! - حرکات . ســکنات . ژست و خيز موصوف مانند زنهاست ! ـ از وسايل تجملی زنانه ـ زنجير طلای گردن . انگشـــتر های زياد. دستمال گردن رنگه بيشتر استفاده ميکند! ـ آدم عناد پرور . انتقام جو . حسود . بدون عاطفه . خون سرد است هم زمان محافظه کار . مصلحت پسند . سازشگر و ترسو ميباشد.

در جبهات در ايام شب نسبت ترس از تاريکی و جند و پری گشت گزار نميکرد! ـ آدم نهايت منفی انديش . تاريک . بدون معلومات علمی. بين المللی . پژوهشی .مترقی . باز . ريالستيک بوده مغز بسته. خشک .خيالی . دارد! ـ بيشر استراحت . تفريح . مسافرت تشريفاتی را خوش دارد بسيار عياش بوده تجمل پرست ميباشد! ـ به ترقی ديگر انديشی . تجدد .انکشاف مثبت . سعادت مردم و وطن علاقه نداشته به معجزه. قسمت و تقدير باورمند است! ـ فعلأ برای کسب قدرت و کرسی که از دل جان عاشق آنست با حزب کمونست چپگرا جنرال نورالحق علومی قبلأ جنرال کمونستی فعلأ وکيل پارلمان رهبر حزب متحد ملی متحد وحدت نموده است و برای رسيدن به قدرت بيش از بيست مليون دالر را در پنجشير از سازمان استخبارات امريکا [C.I.A ] تسليم و ديگر رهبران اتحاد شمال را واداشت در مقابل پول سبز امريکايی وطن را فروخته به تجاوزگران حق مداخله داده و حال تحت حمايه و اداره انها خود را کانديد نموده است !!.

هم وطن :

بيائيد يک دست يک دل يک قول انتخابات امريکای را تحريم نموده کاملأ بای کوت نمائيم ، جسور پروانی ـ پروان


اسم: عبدالخالق پویا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 09.07.2009

به جواب تواریش فرهاد از بدخشان

جناب توارش فرهاد شما را این جملۀ من "کمونیستان شرف باخته" بسیار ناراحت ساخته است. ببینید وقتی من میگویم "کمونیستان شرف باخته" این خود گویای آنست که همه "کمونیستان شرف" باخته نیستند.
من با ایدیولوژی کمونیزم مؤافق نمی باشم، با آنکه خودم کمونیست نیستم ، با باور به پلورالیزم (کثرت گرائی)اندیشه، این ایدیولوژی را مانند دیگر ایدیولوژی ها از نظر نمی اندازم. امیدوارم شما در زمرۀ کمونیستان شرف باخته نباشید!!
من اصطلاح "شرف باخته" را در مورد آن کمونیستان افغان ذکر کرده ام که در رهبری و کادرهای حزب دیموکراتیک قرار داشتند و افغانستان را قربان امیال سوسیال امپریالیزم روس کردند و در راه حفظ قدرت خود و حاکمیت امپریالیستی شوروی دو ملیون انسان این کشور را کشتند و چند ملیون دیگر را از خانه و کاشانۀ شان مهاجر و بیوطن ساختند و سبب معیوبیت صدها هزار انسان دیگر شدند ، که امیدوارم شما در آن زمره نباشید و اگر هستید بپذیرید که نه تنها من بلکه یک ملت شما را به کلمات بسیار خشن تر از این خطاب خواهند کرد. و اگر در زمرۀ حزبی ها قرار ندارید به حیث یک نیمچه کمونیست یکی از کمترین تقصیرات شما لااقل به بیراهه کشانیدن نهضت مردمی و روشنفکری کشور می باشد که این لغزش و سقوط شماها، ریشه در شناخت ناصحیح تان از اندیشه های مارکس دارد زیرا مارکس نفرت جنون آسائی که شما از سرمایه داری و بورژوازی دارید هرگز نداشته است.
در جای دیگری نوشته اید که : " دوست گرامی ...... این ضدیت کمونیستی شما از کجا شده است..." ولی من شما را نه برادر و نه دوست خطاب میکنم فقط بهتر میدانم شما را به حیث یک نیمچه کمونیست بشناسم.
بلی ضدیت من با کمونیزم و کمونیست های "شرف باخته" از آنجا سرچشمه میگیرد که به اثر فاجعۀ کودتای 7 ثور و تجاوز نظامی قشون سرخ شوروی کشورم ویران شد، ملیون ها انسان بیگناه به قتل رسیدند و خودم نیز مانند هزاران افغان دیگر تمام زندگی ، و آرامش جسمی و روحی خود و نزدیکان خود را از دست دادم و بهترین سال های عمرم را که بین سی تا پنجاه است و این سالهای پر انرژی ترین انسان است و در همین سالهاست که میتوان خدمتی برای خود، وطن و هموطنان خود انجام داد، از دست دادم که به هیچ صورت جبران پذیر نمی باشد.
شما در جای دیگر از نوشتۀ تان ضدیت تانرا با کلمۀ "بیطرف" و "بیطرفی" اظهار کرده اید که مرا بیاد دوره های حاکمیت "حفیظ الله امین" و "ببرک کارمل" انداخت چه آنها گلو پاره میکردند که "بیطرف" یعنی "بی شرف" و می افزودند که " ... هر که با ما نیست دشمن ماست !!..." و " ... معیار وطن پرستی ما دوستی با شوروی است..." ار این نقطۀ نظر من هم مثل شما بیطرف نیستم و حالت موجوده وطنم و وجود جنگ سالاران و تفنگ سالاران و خائنین بهره جوی داخلی و خارجی مرا همانقدر رنج میدهد که زمانی مملکت در زیر سیطرۀ شوروی بود و هستی و دار و ندارش را به یعما می بردند.
پیروز باشید


اسم: فرهاد   محل سکونت: بدخشان    تاریخ: 05.07.2009

دوست گرامی عبدالخالق پویا!
در حصه اینکه سایت افغان جرمن یگانه سایت نادر ملی است کدام شکی وجود ندارد، اما شما باری به نظریات دور از انصاف خود مرور نموده و در حصه خود قضاوت نمائید، شما خود را در زمره مردمان ملی و بیطرف قلم زده اید حالانکه از نوشته های تان چنین معلوم میشود که شما هم از جمله آن کسانی هستید که دایماٌ در گلون آسیاب بورژوازی خورش میریزند و اگر شما براستی بیطرف باشید، پس این آیدیای ضد کمونستی شمااز کجا شد؟
پویا صاحب محترم!
اول اینکه در افغانستان کدام کمونستی وجود نداشته که شما امروز از بسیج شدن آن حرف میزنید، ثانیاٌ اگر کمونستها موجود هم باشند و ضمن موجودیت شان این توانائی را هم پیدا نموده اند که با دسترسی به تکنولوژی عصر توانسته اند موجودیت و توانمندی خود را به جهان معرفی نمایند، آفرین شان.
متوجه باشید!!! شما با اینکه خود را ملی و بیطرف معرفی نموده اید چنین نیست، شما از موضع بیطرفی،از حامیان گوش بفرمان بورژوازی منطقه و بادار غدار آن امپریالیزم جهانی استید، اگر امپریالیزم جهانی با تمام دار و ندار خود در همدستی با متحدین جنایت کار بین المللی و همدستان خائن داخلی اش، بر کشور ما هجوم آورده و مداوماٌ همه هستی مارا بیغما میبرد، پس در چنین حالت چه کسی باید از درد ملت با خبر شود؟
شما حقیقتاٌ بیطرف هستید، از بیطرف چیزی ساخته نیست، بیطرف همیشه به پله ترازو توجه دارد و در تحلیل نهائی شما و افراد بیطرف دیگری مثل شما حامیان بورژوازی و وسایل تبلیغی این اندیشه زبون هستید.
در قسمت اینکه شما کمونستها را شرف باخته گفته اید، عیبی ندارید، زیرا همین خدمت است که به باداران خود عرضه میدارید و این مکلفیت شماست، شما کمونستهارا شرف باخته میگوئید ولی در مورد اینکه امپریالیزم خونخوار شرف و وجدان همه ملت را لگدمال نموده و دیگر عزتی را بما نمانده است چیزی نمیگوئید، این است بیطرفی شما!!!!!
شما خو بیطرف استید!! اما بیاد داشته باشید که ملت افغان بیطرف نیست، شما آگاهانه یا غیر آگاهانه، بدون اینکه درکی از کمونیزم داشته باشید در ضدیت با آن فرار گرفته اید ولی ملت بیچاره ما جنایات مستقیم امپریالیزم را متحمل میشود و اگر همین ملت دیروز قدرت نمائی سوسیال امپیالیزم روس را نپذیرفت، تکتازی امریالیزم امریکا را نیز نخواهد پذیرفت، این امتحان دیگری در برابر ملت است.
استقرار جامعه عاری از استبداد، صرفاٌ از طریق اتحاد خلل ناپذیر زحمتکشان کشور در روشنی آیدیولوژی مترقی تحت رهبری یک تشکل مترقی امکان پذیر است نه با ایراد شعار های بیطرفانه بسود امپریالیزم.
پیروز باشید


اسم: Qasem   محل سکونت: guldara,Farah    تاریخ: 05.07.2009

سلام!
ابراز نظر حق هر انسان است, اما وقتی قلم بدست میگریم, خدا, وجدان, افغانیت و انسان بودن را فراموش نکنیم. این امر کمک میکند که در برابر آنها مسول و باشرف باقی مانیم.
اگر از قلم ما حرفهای بد که بدروغ بودن آن قبل از نوشتن واقف هستیم تراوش کند , ما مانند همان کسانیکه قاتل ملیونها مردم ما هستند, و مهم نیست که به کدام طرف یا طرفها تعلق داشتند مسول هستیم.
گر قلم در دست غداری بود............لاجرم منصور بر داری بود. در نوشته های منعکس درین صفحه من دروغهایی را میبینم که اصلاً به واقعیت در مورد زنده گی داکتر عبدالله مطابقت ندارد.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 03.07.2009

ازاین سطر به بالا بررسی همه کاندیدان.

قابل توجه علاقمندان گرامی
از تاریخ 26جوزا به اینسو که کمپاین انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری شروع گردیده این پورتال شماری از کاندیدان را که کم و بیش در محیط با شهرت خوب و یا بد شناخته شده اند ، برای نظرخواهی مشخص کرد. اکنون الی 26 اسد 1388 که کمپاین به سر می رسد تعداد زیاد از کاندیدان برای نظر خواهی باقی مانده اند که کمتر در محیط شناخته شده هستند. از این نگاه تشخیص کاندید برای نظر خواهی را از این به بعد (11سرطان 1388) برای مطالعه کنند گان می گذاریم که خود کاندید مورد نظرشان را از لست مشخص نموده و در زمینه اظهار نظر نماید.
چون پورتال افغان جرمن آنلاین یک رسانهً ملی و غیر وابسته بوده و به طور مشخص موافق و یا مخالف هیچیک از کاندید ها نمی باشد ، ممکن است تبصره های تائیدی ویا تردیدی نسبت به این یا آن کاندید ، نقش غیرجانبدارانهً ما را زیر سوال ببرد و یا اینکه عده ای از هواخواهان این یا آن کاندید از این خلوص نیت پورتال افغان جرمن آنلاین به نفع کاندید خویش بهره ببرند و یا عکس آن ، عده ای در تخریب ناشیانه و جانبدارانهً کاندیدای رقیب خویش رسانهً مارا مورد استفادۀ نه چندان مطلوب قرار دهند، روی این ملحوظات از تمام نگارندگان ارجمند صمیمانه توقع میرود تا درتبصره ها و نکات نظر ایشان موارد آتی را رعایت نمایند:
- از کاربرد کلمات و اصطلاحات اهانت و استهزا آمیز امتناع ورزیده و نیز از اتهامات و برچسپ های معلق و فاقد اساس منطقی و بدون سند و برهان خودداری ورزند.
- همچنان از تائید و تاکید صرف خوشبینانۀ یک کاندید ، بدون ارائۀً دلیل دوری جسته و تائیدات ایشان را با اسناد قابل قبول موجه بسازند.
- ارزیابی و تحلیل خط و مش های کاندید ها را از نگاه مفیدیت و مساعدت آن با منافع ملی کشور و یا عکس آن به بررسی گرفته و در روشنگری مردم سهم بگیرند.
- سیاست های مشخص داخلی ، خارجی ، اقتصادی، اداری، نظامی و سایر موارد هر کاندید را در میزان مطابقت با حال و آیندهً وطن ما ملاحظه و تحقیق فرمایند.
با عرض حرمت


اسم: taftish   محل سکونت: ......    تاریخ: 03.07.2009

hadaf man in nabood ke site afghan german masol in tqalob ast balke mekhoastam masoleen site ra motawaje besasam ke emkan darad kasse site ra hack karada bashad wa ya hamchoon cheese. hama medanand k afrade manande habib mangal hech chance nadarand wa az in tariq mekhwahand khod ra mahboob mardom jelwa bedehand . nazar man wa shoma dar barae site afghan german yake ast


اسم: عبدالخالق پویا   محل سکونت: کابل    تاریخ: 03.07.2009

باز آدم دیگری بنام مستعار غیر مأنوس (تافیش) از محل نامعلومی نمبدانم از ترس که به زیر چادری نوشته است که سایت افغان جرمن در رای گیری و نظرخواهی ایکه به راه انداخته است تقلب نموده زیرا رای حبیب منگل در ظرف یک روز از 27 به 31 فیصد رسیده است.
یرادر عزیز به نظر من سایت افغان جرمن یکی از نادر سایت های ملی ، آزاده ، غیر وابسته و مردمی افغانها در نت است. شما باید از اظهار چنین اعتراض دور از حقیقت تان از سایت مذکور طلب عفو نمائید و کار نشراتی آنرا که همه در راه اعتلا و خدمت صادقانه بوطن و وطنداران می باشد به نظر قدر ببینید.
از اینکه نوشته اید رای حبیب منگل دفغتاً از 27 به 31 فیصد ارتقا نموده است دلیل آنرا در جای دیگری جست و جو کنید. دلیل آن بسیج شدن و منظم شدن کمونیست های شرف باخته است که هنوز از ویرانی و دربدری و فجایع در حق مردم افغانستان دل شان یخ نکرده است و مردمان ملی و بیطرف هر کدام در فکری و اندیشه های خود بینی و خود خواهی غرق شده ایم و توانانی اینرا نداریم تا چند نفر را دور خود جمع نمائیم. همین است که رای این قاتل و بی وطن رو به افزایش است.
برادران هنوز هم ناوقت نشده بیدار شویم و از بازگشت عناصر جنایتکار و خائن بوطن از قبیل حبیب منگل، عبدالله عبدالله، پدرام و بیژن و غیره عناصر نوکر بیگانگان جلو گیری نمائیم. با احترام


اسم: taftish   محل سکونت: ....    تاریخ: 03.07.2009

dar raydehe ya nazarsanjee ke ba rah andakhta ed taqalob sorat gerefta zera rae habib mangal dar zarf yak roz az 27% ba 31% raseda ast.

در رای دهی یا نظرخواهی که براه انداخته اید تقلب صورت گرفته زیرا رای حبیب منگل در ظرف یک روز از 27 فیصد به 31 فیصد رسیده است.


اسم: وحیدالله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 02.07.2009

محترم نسیم اسیر،
اخبار نیویورک تایمز به تاریخ ۲۵ جون نوشت: به نظر مخالفین کرزی و سران افغانی انتخاب مجدد وی یکنوع فساد ملی را به بار خواهد آورد، که افغانها را از انتخابات و یک پیشرفت ممکن در آینده دلسرد خواهد کرد. روزنامه FAZ آلمانی در تبصره اش حتی مدعی شد، که طالبان به مردم توصیه انتخاب کرزی را میکنند، زیرا آنها از اوضاع هرج ومرج بهره زیاد میبرند. چه قربانی نداد ملت افغان - قبول تجاوز چهل کشور - تا درد و رنج سی ساله اش بالاخره به پایان رسد؟ چه خواهد نسل جوان، که امید رفع دشمنیهای داخلی افغانها به ایشان است، از سازشهای پر غرض و دروغها یاد گرفت؟ متاسفانه در نظر تان در باره سوبه همه کاندیدها اشتباه میکنید، زیرا به نظر من سید جلال کریم در دوران طفولیت اش به حیث نابغه بشمار میرفت. هم دیگر کاندیدان شاید صاحب یک درجه تحصیلی باشند، ولی یا اینکه احساس خدمت به ملت ندارند، یا که به شهرت نرسیده اند. اینکه در حال حاضر پول که دارد و شهرت را کی میبخشد، شاید قابل یاد آوری نباشد. اگر چه روشنفکران توانایی تغیر در جامعه را ندارند، باید حد اقل قلم خود را آزاد نگهداشته و از ارزشهای معنوی سخن زنند.


اسم: داکتر شکرالله مشکور   محل سکونت: ولایت ننگرهار    تاریخ: 02.07.2009

لطفاُ د یو مسؤل افغان په څیر په ټول ټاکنو کې برخه واخلۍ او په پوره احطیاط سره رای ورکړۍ ځکه ستاسی رای ستاسی شخصی صلاحیت ده لاکن لویه ملی مسؤلیت هم دی په درنښت:
لطفاً به حیث یک افغان مسؤل در پروسه انتخابات سهم بگیرید و با احتیاط کامل رای بدهید بخاطریکه رای شما صلاحیت شخصی شما اما یک مسؤلیت ملی شما نیز میباشد با احترام:
داکتر شکرالله مشکور کاندید انتخابات ۱۳۸۸ شورای ولایتی ننگرهار
Please as a responsible Afghan participate in elections and vote carefully because your vote is your power but also it is your big national responsibility.
Dr. Shokrullah Mashkor, 1388 Nangarhar Provincial Council Candidate


اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 02.07.2009

محترم اعضای پورتال افغان جرمن،چون به ارتباط نظر جناب آقای نسیم اسیر، شاعرخردمند افغان، مضمونی را در قسمت تحلیل ها تحریر نموده ام، لطفامضمون مذکور رادر نظر خواهی ضمیمه نموده ممنون سازید.

آیا هرسرمۀ آزموده شده را بایدآزمود؟


اسم: لطف الله خاشع   محل سکونت: روسیه    تاریخ: 02.07.2009

نه تنها جامعۀ افغانی بلكه جامعۀ بشری هم از موجودیت حامد كرزی ننگ دارد. این شخص همراه با برادرانش یك دستگاه دزدی و رهزنی را در افغانستان پرپا كرده اند كه در چور و تقسیم غنایم وطن بدبخت ما با دیگر فاسقین شریك اند.
میگویند كه انجنیر عبدالا حمد برادر بزرگ حامد كرزی شخص شریف است كه همین شخص شریف میلیون ها دالر را به غارت برده است.
در مورد قاچاق بری قیوم كرزی و ولی كرزی تا حال صدها مقاله در جراید دنیا به چاپ رسیده است.
قیوم كرزی به نسبت اینكه برادر حامد كرزی است، از طریق گرفتن قراردادها با یك دوستش بنام انجنیر عزیز عظیمی هراتی میلیون ها دالر را بغارت بردند. ولی كرزی در قندهار دارهء دزدان و قاچاقبران دارد. شخص حامد كرزی از طریق برادران خود پول فراوانی بدست میاورد و در حساب های بانكی مختلف این پول های را برای روز مبادا ذخیره میكند.
من چند ماه پیش به افغانستان رفته بودم و از بسیار چیز ها آگاه شدم. آیا یك انسانی كه شیر آدم را خورده باشد با حیوان صفتانی مثل دوستم و خلیلی و فهیم معامله میكند. خود هموطنان ما باید بفهمند كه حامد كرزی چطور آدم است كه انسان هایی مثل دوستم و فهیم رفیق اش باشند. برای حامد كرزی تباهی وطن و مردم افغان برابر یك خسته هم ارزش ندارد. بااین گذشته ناپاك و بی كفایتی ما نمیتوانیم كه كرزی را بار دیگر به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب كنیم.


اسم: وطندار   محل سکونت: کابل    تاریخ: 01.07.2009

او که ازترس اوباما ده بیمه
باز بیآورد همو دزد قدیمه
شه راغلاست پهیمه
انکه در کشتن و بستن و قاچاق سهیمه
شه راغلاست پهیمه
هم قاتل و هم دزد و هم تاجر دینه
شه راغلاست پهیمه
هم جاسوس و هم پابوس و هم دزدزمینه
شه راغلاست پهیمه
مارشال بغرور گفت که عبداله دگه کینه
شه راغلاست پهیمه
یاکه وجدان و شرف وایمان دگه چینه
شه راغلاست پهیمه
بهر دلخوشی یی ایران دوم کرد کریمه
شه راغلاست پهیمه
محقق و دوستم که هنوز هم به کمینه
شه راغلاست پهیمه
دزدان همگی شادند ولی استاد غمینه
شه راغلاست پهیمه


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 01.07.2009

I have read many comments and I could get news and I could read about many meetings in connection this coming artificial election, some people are saying:

Mr. Karzai is the right one for his second election and some people are announcing in meetings and comments that Mr. Ashraf Ghani Ahmadzai is scientific and experience person, who is much better qualified among all of them to be next president.

At beginning was stressed that Mr. Jalali will be the right person, who was brought including Mr. Spanta to Dubai for a special Meeting under superwise of Mr. Khalilzad, who is the real founder of those trained cheater, killer nd criminals. Mr. Jalali and Mr. Ahadi announced already their support for Mr. Karzai, Mr. Bashardost is ignored fully because he does not belong to this united group.

Mr. Fahim(driver) is supporting Mr. Karzai, Mr. Abdullah Abdullah and Mr. Ashraf Ghani want to unite against Mr. Karzai later on and Mr. Arsala will announce his support in proper time on advise too.

If we see and study the supporter groups of those people, then it is appearing that the communists, Mullahs and Taliban follower are running around for them and another hand we can realize that north alliance is present by Mr. Karzai and by Mr. Ashraf Ghani as well later on.

Before I will make a short summary, I want to mention following points:

- Mr. Khalilzad Charlatan made a trip to Kabul few times and it was organized some meeting in few provinces too.

- Mr. Jalali, Mr. Ahadi, Mr. Dostum, Mr. Khalili, Mr. Gailani, Mr. Mujaddidi and Mr. Fahim joined Mr. Karzai.

- Mr. Ashraf Ghani is in talk with Mr. Abdullah Abdullah to unit themselves and Mr. Arsala is in waiting and he will decide in proper time who he will support.

All of mentioned people are very well known but about Mr. Ashraf Ghani stressed mixed communists and Taliban follower that he is scientific and world known person and those people hold meeting in country in Europe and some where else and some are planed.

He was brought with the same groupe to Afghanistan and he was put as finance minister in year 2001, he was not be able to run his ministry during the few years, he did not have view about his ministry at all, he was almost more time in USA, he brought unqualified people to his ministry like Mr. Abdullah Abdullah did it too, he carried always the stuffs of Mr. Ahmad Shah Masoud, therefore it did not exist so much expectation from him, yes, it existed by Mr. Ashraf Ghani and he failed in spite of his scientific qualification, this can showed very well when he was president of University of Kabul, he was seldom at the university too, he put his acting a man who was representative of Taliban in Europe and he acted with his support later on as president of the University of Kabul.

Summary:

Mr. Obama has no information about the society of Afghanistan, he does not know proper what is going on in Afghanistan, he insisted on war in Afghanistan because he blieve that this war against Al Qaida and Taliban is the right one and his nation is believing this too, but in reality he is following the horrible mistake of Mr. warrior G. W. Bush, the sign for it is to increase the amount of soldiers and let Mr. Charlatan Khalilizad as expert of Afghanistan to start reorganizing his dirty game again.

Mr. Charlatan Khalilzad dirty game is reflecting very clear that his united groupe is advised to split his group into Karzai and Ashraf Ghani and both are his trained friends and one of them should occupy the seat of president for next five years and we will be witness that among both will come agreement for the future five years.

We are happy and lucky that we have in Afghanistan democratic election because 41 persons are nominated for the next election, but we forgot fully that many of them are paid in advance to reflect to the nation and to the world the established democracy in Afghanistan.

So far we will have in country those people as ruler, then we will start to kill each other base on ethnic and all sensible and watchful Afghans have the responsibility to understand their cheating steps and act matter of fact before it will start the killing among the nation self.

I want to stress that I am not against USA and EU and and other supported countries, I am against about their blind and pig headed doing and I am against because they are bombing blind the areas and killing innocent people and they are destroying their simple existent and they are insulting and putting into jails the common innocent people, they have to STOP such cruel and barbaric actions and they have to STOP to support those killer, criminals and corrupted exported people, they have to let the nation to decide about its future and not support with money in tricky way such artificial election.

If they do STOP it, then I am pretty sure that the so called Taliban and Al Qaida will be catch very soon.


اسم: محمد قاسم هاشمی   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 01.07.2009

هموطنان عزیز سلام،
در رابطه به نامزدی مجدد جلالتمآب کرزی و تیم کاری اش باید به دو نکتهء مهم توجه داشت :
نخست، همانگونه که جنگ ها اشکال متفاوتی چون تهاجمی، دفاعی، چریکی داشته و یک شکل آنرا بنام جنگ کثیف میشناسند که در آن هدف عمده را تصفیه کاریهای قومی و نژادی تشکیل میدهد، به همانگونه جنبشهای محافظه کارانه اشکال مختلفی چون جنبش های محافظه کارانهء کلاسیک و محاقظه کاران جدید دارند که میتوان محافظه کاران کثیف را به آن علاوه کرد.
آنچه در افغانستان شاهد آن هستیم جنبش محافظه کارانهء کثیفیست که هدف آنرا حفظ افرادی در صحنهء سیاسی کشور تشکیل میدهد که شخصیت آنها زادهء جنگ است و تداوم جنگ به آن اهمیت بخشیده و میبخشد و اسقرار صلح و امنیت از اهمیت حضور آنها میکاهد.
مسالهء دوم به شعور سیاسی افغانها و فرهنگ حاکم بر جامعهء افغانی ارتباط میگیرد، یعنی تا زمانیکه اکثریت بیسواد جامعهء افغانی در عقب شعار های واهی، فریبنده و پر طمطراق میشتابند و استبداد پذیری فرهنگ حاکم بر جامعه را تشکیل میدهد، بدون شک حاکمیت افراد نامطلوب با شعار های فریبنده و ناممکن، دموکراسی چنین جامعه ایرا به وجهء احسن آن تمثیل مینماید.


اسم: محمد فرید   محل سکونت: استاد پوهنتون    تاریخ: 01.07.2009

جونان غزیز
شرایط وطن ما به حالت بسیار خراب وبد قرار گرفته. اگر ماو شما هم دست وهم فکر نباشیم وطن بحالت بد نر قرار خواهد گرفت و منافقین باز هم استفاده خواهند کرد. استادان شما هم مشکلات زیاد دارند مگر بخاطر وطن عریز باید ما و شما یکجا و هم نظر و با برده باری کار کنیم و نگذراریم که باز فاسدین به قدرت برسند. ما استادان با شما هستیم و بر علیه منا فقین و دروغگویان مبارزه خواهیم کرد و انشالله موفق خواهیم گردید . زنده باد نسل جوان و سر بلند باد افغانستان عزیزو مرده باد خاینین وطن


اسم: جمیله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 01.07.2009

همین امروز از رادیو BBC شنیدم که در حدود 700 جوان بیچاره و بی سرنوشت ، از مدت چندی در سرحد فرانسه، در جنگل ها و در خیمه ها بسر میبرند و انتظار دارند که اگر چانس با اشان یاری کند روانه انگستان گردند. ببینین افغان های عریز که گناه از کی است.
معلومدار از کرزی xxxxاست که نتوانست در ظرف 8 سال حکومت داری با وجود کمک های کوه آسا و بی شائبه جهانی ، کدام کار مثبت به حال و احوال مردم ا نجام دهد. خداوند متعال این کرزی را با دار و دسته اش هر چه زود تر گم کند. کسانی که از او تعریف و توصیف میکنند هم انسان های کسیف هستند. خداوند بالای مردم ما رحم کند و منافقین و استفاده جویان و قاتلین را به سزای اعمال شان برساند. آمین یا رب العالمین


اسم: نورانی    محل سکونت: لندن    تاریخ: 01.07.2009

قابل توجه ء جناب محترم نسیم اسیر:

من با نظر شما موافق نیستم. در همه كشور هائی كه حاكمیت مردم حاكم است، یك رهبر ناكام و نا موفق را از صحنه دور میكنند و بعوض فرد بهتر از گذشته را جانشین وی میسازند. اینكه بگوئیم حامد كرزی حالا تجربه بدست آورده و نسبت به دیگران در آینده بهتر عمل خواهد كرد، یك اشتباه و خود فریبی است. چه تجربه ای كرزی دارد كه بحال مردم ما مفید واقع شود؟ چه تضمینی وجود دارد كه حامد كرزی در آینده بهتر عمل خواهد كرد؟ مااین قضاوت سالم را میتوانیم از روی كار و فعالیت روزمرهء وی استنتاج كنیم. میخواهم كه شما یك عمل نیك و شرافتمندانه كرزی را برایم ثابت سازید. حتی كشوریكه او را بقدرت رسانید از بیهودگی وی اظهار خشم میكند. یك انسان ناكام را دوباره فرصت دادن شباهت به این دارد كه سنگ را بالا اندازیم و بعداً سر خود را زیر آن قرار دهیم.


اسم: فیروز   محل سکونت: پوهنتون کابل    تاریخ: 01.07.2009

برادران عزیز یار محمد جان و یاسین جان

حقیقتا" که جوانان ما مشکلات زیادی در زندگی خود و فامیل شان دارند. مگر چه باید کرد؟؟. بگذاریم که باز یک نفر هدفش فقط بقدرت رسیدن است و نه خدمت به مملکت ، رئیس جمهور شود؟ هر کدام از 41 نفر کاندید وعده ها میدهد ، پلان ها طرح میکند مگر عملی کردن آنها توسط یک نفر امکان پذیر نیست و باید یک گروپ کاری از اشخاص وطن پرست ، دلسوز و با تجربه داشته باشد.

جناب کرزی در این 8 سال چقدر وعده های فریب کارانه داد. در اطرافش ، در کابینه اش اشخاص کاری و دلسوز نداشت ، مشاورینش با معاش های بلند به مردم خیانت کردند که در نتیجه روز گار مردم روز به روز خرابتر گردید و حال بازهم با همان اشخاص میخواهد دوباره به قدرت برسد و زندگی مردم را بدتر و بیچاره تر بسازد. در تلویزون دولتی ، مشاهده میکنیم که همه روزه یک تعداد موسفیدان رااز هر گوشه و کنار مملکت به قصر ارگ آورده میشوند و برای شان نان چرب تهیه میدارند و یقینا"یک مقدار پول نقدهم به جیب های شان میریزند تا در ولایت های شان از کرزی تعریف کنند و در حقش دعا کنند (ترکی هم عین کارها را میکرد) مگر آیا چنین اعمال شان نتیجه خواهند داد؟؟

من هم محصل پوهنتون کابل هستم و در زندگی از هر نقطۀ نظر مشکلات زیاد دارم. استادهایم که با یک ورق به داخل صنف میشوند هم مشکلات دارند و گفتارشان ، درس شان خشک بوده و دلچسپ نیست. آن بیچاره هاهم مثل شاگردانشان سر گردان استند و باید به چندین جای دیگر کار کنند تا روز گار خودرا بچلانند. در پوهنتون ، محصلین کدام کمیته ایکه راجع به سر نوشت مملکت حرف زده شود، مناقشه شود و صدا بلند شود ، وجود ندارد و از این رهگذر همه ماو شما رنج میبریم. پالیسی وزارت تصیلات عالی هم همین است و یک اطاق را به اختیار محصلین قرار نمیدهد تا محصلین تبادل افکار کنند. همه ماو شما رنج میبریم مگر چاره نداریم. مربیان ما خواسته اند که غرق مشکلات باشیم و صدای خودرا بلند نکنیم. نمیدانم نسل بعد از ما چه سر نوشت خواهد داشت ؟؟

به هر حال کوشش کنیم تا محصلین و استادان با وجود مشکلات زندگی شان ، در این وقت حساس ، راجع به انتخابات نظریه بدهند و پیشنهادها کنند تا اگر یک نفر مدبر و دلسوز و بارحم به قدرت برسد تا بتواند مردم و وطن خودرا نجات بدهد. من حاضرم که با همه مشکلاتم در این راستا با شما برادران از هر نوع خدمت دریغ نکنم. آرزو دارم تا تمام جوانان نظریات خودرا ارائه بدارند تا اقلا" از راه سایت افغان جرمن آنلین باهم تماس حاصل کرده و تبادل نظر کنیم تا اگر امکان پیدا کنیم از این طریق به آینده خود و طن خود مصدر خد مت شویم.


اسم: اقا محمد نيازی    محل سکونت: فرانگفورت نزديک خانه بابک )    تاریخ: 01.07.2009

قبل از انکه به سجايای سايت تابناک و وزين افغان جرمن انلاين وپورتال ان پرداخت لازم ميبينم از پاليسی واقعأ ملی ودموکراتيک اين سايت ومسوولين اگاه ان در قبال کانديدهای پوست رياست جمهوری افغانستان و پروســـه انتخابات و نظر سنجی مردم ستايش نموده سياست نشراتی انرا تائيد وشادباش گفته و اما ننگ بر انعده سايتهای مزدور . وابسته . ماجراجو . فرهنگ ستيز ، سياه انديش ، که با نشر اکاذيب . چرنديات بازاری تنها وظيفه دارند پاچه گير هر رهرو شوند!!
چندی قبل سايت محبوب « اخبار افغانسان » از طرز و پاليسی نشراتی سايت افغان جرمن در قبال پروسه انتخابات ستايش و تائيد به عمل اورده بود. مگر شواليه های انترنيت ، بربريت قرون وسطايی ، ددمنشان هرزه ، رنجوران انترنيتی ، آب اورده های استخبارات بيگانه با طمطراق قلدری .اوباشی . وبا دندان نمای محترم دوکتور مجاز را تهديد نموده که اگر کلمه « وزين » را از کنار سايت افغان جرمن حذف ننمايد بار ديگر سوار برتانگ روسی و کمک انترناسيونال سوسيال فاشيستها و ارتش سرخ متجاوز سوسيال امپرياليزم خانه وکاشانه او رااشغال ميداشتن!
واقعأ مضحک و گرداننده سايت با پوشش برقه صبيه گل اغا بنام اخگر گل بار ديگر از طريق زرادخانه استخبارات کشور « شوراها؟؟!!» مالامال گرديده و مجبور است پاچه مالک خود را که « نهضت فراگير کثافات » است به دندان گرفته و اخيرأ اين ادمک رنجور . مرموز . مجهول . ناقص العقل . جزامی که چون قاضی کودن همه را [پندار] دهد ولی شوربختانه خودش ... دهد!!
و اين دراکولای مريض با طفره از مقابل شاه شجاع دوم وطن فروش معروف کودتا چيان کور نهضت فروش به سرعت عبور نموده در نکوهش مرد ميدان. سرفروش راه وطن . زنجير شکن سوسيال امپرياليزم پرداخته ننگ به تو.
لحظات کنونی برای افغانستان از مبرم ترين . دشوار ترين . پيچيده ترين . حساس ترين لحظات بوده که هر کلام و هر گام بايد سنجيده . دقيق گفته شود و برداشته گردد . غفلت .اغماض . طفره رفتن . عدم درک مسوليت ملی و وطنی . چشم پوشی از حقيقت ديگر گناه وخطاست. هموطن طی ۳۵ سال اين دومين باريست کشور آزادگان احمد خان . ميرويس خان .اکبر خان . مير مسجيدی خان ، امان الله خان نخست توسط سوسيال امپرياليزم و حال توسط امپرياليزم غاصب اشغال گرديده. که هر دو مرتبه عوامل داخلی اجيران خريده شده باعث کشاندن پای کثيف اولی ها و دومی ها گرديد و در زمان اشغال روسها اين عوامل بر سرنوشت ملت حاکم گرديده شب روز برای منافع انها رزميده و در زمان اشغال امريکا و انگليس نيز انهايکه با تسلیمی بکس های دالر وطن را فروختن مدت ۸ سال است که بر سرنوشت وطن شکم انداخته و به لاردها ـ ملياردر ها ـ مافياها تبديل و ۵۰ فيصد ملت تحت خط فقر قرار گرفته. و اين چشم سفيد های بی صفت بار ديگر خود را کانديد نموده اقای کرزی. عبدالله . پدرام . منگل .تنی . ثابت . راکتی . و و و آرزو و اميد دارند که مردم به انها رای دهند هرگز وهرگز !
وطندار رئيس جمهور افغانستان قبلأ در تصميم مشترک قصر سفيد. پنتاگون. وزارت خارجه. دفتر مرکزی (C.I.A) تعين گرديده طوريکه کارمل هنوز در چکسلواکيا بود که کرملين او را[رئيس جمهور] اعلان نموده بود. اينکه رنگ رفته های ديروز بار ديگر توسط زلمی خليل زاد رنگ روغن < چپ دموکراتيک > گرديده و به اصطلاح از طرف « نهضت چپ » نامزد شده همه وهمه بازی استخبارات است که اين < چپ های دموکرات > چون سايت بازاری پندار دستگير ارتجاع گرديده و يا ديگران بنأ برای هر یک ما و شما يک راه باقيست [تحريم انتخابات] و بس وظيفه ايمانی . وجدانی . ملی . افغانی ما تنها و تنها ( نه رفتن به پای صندق ها) ميباشدو بس.
آمين يا رب عالمين (اقا محمد نيازی ـــ فرانگفورت نزديک خانه بابک)


اسم: یاسین   محل سکونت: فاکولته شرعیات پوهنتون کابل     تاریخ: 30.06.2009

برادر یارمحمد از پوهنتون کابل درد دل مردم افغانستان را به بسیار خوبی بیان کردند. واقعأ صد تف و لعنت به کرزی و دار دستۀ خیانت کارش. سرنوشت مردم افغانستان از 35 سال بدینسو متأسفانه با جفاکار، خیانت کار، مرتجع ، خودفروخته، برادرکش و خلاصه هرچه که فکر میکنید گره خورده است. رهایی از شر این همه اراذل یک نابغه ضرورت دارد که معجزۀ را در این کشور برباد رفته ممکن بسازد.
به این حدف نائل شدن با یک انسان گریانوک مانند کرزی که از عصر نکتائی دوباره به عصر ایزاربند تنزل فرموده اند هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود.
گوشزد من به برادر یارمحمد اینست که زندگی یکبار است، همۀ ما میتوانم ساعت ها آه و ناله بکشیم که آه این شد و آه آن شد، آه حق ما را خوردند، آه ما را کشتند ولی از بدبختی و فلاکت مردم ما نزدیک به نیم قرن میگذرد. من به این نظر هستم که من و تو هر دو نسبت به سرنوشت کشور خود مسؤولیت داریم و باید آنرا تغیر دهیم و از همه مهمتر هرکسی را که به سرنوشت افغانستان جفا کرده است و سرمایۀ این ملت را به سرقت برده است به کیفراعمالش برسانیم. به امید همان روز.


اسم: نسیم اسیر   محل سکونت: شهرفرانکفورت آلمان    تاریخ: 30.06.2009

سرمهءنیازموده راآزمودن خطاست!

معذرت میخواهم که درین نظر مغایر خواسته های اکثر هموطنان گرامی از جمله جناب نورانی ازلندن که هم امروز نظر خود را داده اند قرار می گیرم.
متلی داریم که میگویند سرمهء آزموده را آزمودن خطاست، من متاسفانه در شرایط فعلی و در جنگلزار انتخابات ریاست جمهوری برعکس آن نظر ، برای اینکه سالهای دیگر به آزمودن های بیهوده سپری نشود، می گویم سرمهء نیازموده را آزمودن خطاهاست، به این دلیل که در مملکتی که فقر مادی و معنوی و میزان بیسوادی به اوج خود رسیده و بیداد میکند و نفوس حقیقی آن هم به بیست ملیون نمیرسد، کاندید شدن چهل و چار نفر بااستعدادهای مختلف ، حتی به سویهء درسی تاصنف هشت مکتب، بغرض احراز کرسی ریاست جمهوری، نه تنها برای عقل ناتوان من ، بلکه برای ناظران جهان باید تعجب آور باشد، از طرفی این سوال برای همه پیداست که هجوم این خس و خاشاک براستی به منظور خدمت به مردم مظلوم و معصوم و رنج دیدهء افغانسمتان که سی سال کشته داده و کشته هادیده اند، میباشد؟ یا برای تطمین نفس های سرکش و جاه طلب خود شان که متاسفانه دیده میشود اکثر این بیچاره ها خود و جامعه خود را تاهنوز نشناخته اند.

شاید به تصور ناقص من درین آشفته بازار انتخابات با چهره های بیشتر نامانوس ، آقای کرزی با تجاربی که باید درین دوران کار اندوخته و آموخته باشد در صف کاندیدان ، یک سر و گردن بالاتر جلوه کند، زیرا او باوجود نارسائی هایی که در اثر مداخلات قدرتمندان داخلی و خارجی در کارهایش اقلا هفت سال تجربه دوره های انتقالی و انتخابی را باخود دارد و بهر اندازه بی سویه و ناتوان هم باشد اقلا تجاربی آموخته و باتماسهای مکرر و مختلف داخلی و خارجی اکنون باید بداند که در دوره دوم ریاست جمهوری تکرار گناهان گذشته را نکند و پلانهای موثر تر و مفید تر در اقدامات، انتخابات کابینه و انتصابات انجام بدهد تابرای خود نیکنامی و برای مردمان ستم کشیدهء وطن آرامش و خوش بختی بیاورد.

به این اساس من از ترس اینکه نکند یکی ازین چهره های ناشناخته این مقام والا رااشغال و باشروع نمودن از صفر یک دورهءمصیبت بار دیگر را فرا راه مردم قرار ندهد، رای خود را به آقای کرزی صادر و او را بهتر از دیگران میدانم که بتواند این کشتی شکسته را به ساحل نجات برساند.

شعری هم تقدیم میکنم.

یک گروه عجیب از کل و کور ** کرده عزم ریاست جمهور
جمعی سر کنده و پراگنده ** پاچه ژولیده و یخن کنده
آنکه را در جگر الف با نیست ** از پی راست رفتنش پا نیست
آنکه بر خلق ، خود ستم کرده ** بهر این کار قد علم کرده
آنکه خود منشا مصیبت هاست ** چون « تنی» جلوه میکند چپ و راست
گرد و خاکی غبار آلودی ** در تلاش اند از پی سودی
گربه ای چند درنمازشده ** گرگ خونخوار چاره سازشده
داد ازخدمت وطن بزند ** خود نداند ولی سخن بزند
تامگرصاحب جلال شود ** واجد عزت و کمال شود
یاکه چندین بلای بی درمان ** درس ناخوانده جاهل ونادان
سخن ازرشداقتصاد زند ** حرف تصمیم و اجتهاد زند
یادوسه قاتل وضیع و خبیث ** آیه میخواندودرود و حدیث
آنکه قرآن بزیرپامیکرد ** کفرمیخواند وفتنه هامیکرد
این زمان عابدومسلمان است ** خادم جان نثار افغان است
کل و کوری ، عجیب می لافند ** وعده های دروغ می بافند
همه، مردم فریب وچرب زبان ** سنگ حب وطن بسینه زنان
نی وطن دوست و نی وطن خواهند ** همه در بند نفس گراهند
یارب ازاین گروه جاطلبان ** ملک مارا به لطف خودبرهان
به کسی کرسی ریاست ده ** قدرت و همت سیاست ده
تا وطن باز استوار شود ** سربلند و پر افتخار شود
والسلام


اسم: یار محمد   محل سکونت: پو هنتون کابل    تاریخ: 30.06.2009

هم وطنان گرامی.

ابتدا نظریه خودرا راجع به کاندیداتوری جناب کرزی به عرض میرسانم.
جناب کرزی به ملت خود وعده های زیاد داد که هیچ کدامش عملی نشد. جناب شان در بازی دادن و منافقت مهارت خاص دارند. ایشان خلقی ها، پرچمی ها، گروه های مجاهدین حتی ظاهر شاه و خانواده اش و بصورت عموم همه مردم افغانستان را همیشه بازی داده.
امروز تمام جنایت کارانی که هر کدام شان باید به میز محاکمه کشانیده شود، باز با حیله، فریب و وعده ها به دور خود جمع ساخته. حزب غیر اسلامی گلبدین،محقق، دوستم، محسنی و هجددی همه شان از کرزی اعلان پشتیبانی کرده اند. نمیدانم سرنوشت این ملت مظلوم چه خواهد شد.
دو جنگ سالار مفسد را بحیث معاونین خود پشنهاد کرده. همه میدانیم که هیچ کدام آنها انسانهای صادق نیست و تنها برای دریافت قدرت و استفاده جوئی باهم سازش کرده اند و یقینا" در پشت پرده پلانهای دارند. البته همه بیاد دارند که امین و ترکی باهم سازش کردند مگر دل پاکی نداشتند. امین بخاطر قدرت طلبی ترکی را خفک کرد و بعدا" خودش هم به سرنوشت شوم خود دچار شد. در آینده معلوم خواهد شدکه معاونین کرزی با کرزی چه معامله خواهند کرد و کدام شان اول تر خفک خواهد شد.
درست است که مردم مظلوم ما از جوانان انتظارات زیاد دارند و حق هم دارند. مگر ما جوانان بحالت بسیار بدی قرار گرفته ایم. مثلا" خودم اگر روزانه یک ساعت و یا دو ساعت به فاکولته باشم و درس استاد بیچاره ام که او هم هزار ها مشکلات دارد، گوش دهم که هیچ دلچسپ نیستند. بعد باید کار کنم تا مادرم و خواهران و برادرانم را نان بدهم. یک برادرم به صنف یازدهم لیسه است او هم روزانه یک دو ساعت به مکتب حاضری میدهد و به جستجوی کارهای خورد و ریزه می پردازد. همه به ما دروغ میگویند. ما جوانان بیچاه هستیم. در دیگر دنیا جوانان سیاست میکنند. زعیم آینده خودرا انتخاب میکنند و با مردم تماس ها میگیرند مگر در افغانستان ما شرایط را برای جوانان مشکل ساخته اند تا در انتخابات حصه نگیرند و راجع به کاندید ها معلومات نداشته باشند. همه این نا بسامانی و بی عدالتی ها بدوش کرزی است که در ظرف 8 سال کدام کار مثبت بحال مردم نکرد. خودش و فامیلش به عیش بسر میبرند مگر از زندگی ملت مظلوم خبری ندارند.
اگر معنی سیاست ایجاد فتنه ،اختشاش ،دروغ گوئی ، برادرکشی و انواع فساد باشد تا به حکومت برسند و بر تخت های نرم تکیه زنند و وحشیانه و خشونت آمیز به ملت رفتار کنند و برای تامین منافع شخصی خود از قدرت و نفوذ خویش استفاده ها نمایند و بلاخره برای اجنبی دلالی کنند تا ولو با ریختن خون ها باشد. اگر سیاست این باشد من به خدا بزرگ پناه میبرم تا بالای مردم ما رحم کند تا از شر چنین سیاست مدارن نجات یابیم.
از خدای بزگ التجا داریم تا یک کسی خردمند زمام مملکت را بدست گیرد تا آتشهای که امروز گریبان گیر و طن ما گردیده، قطره آب سردی بر روی این آتش ها بپاشد تا اقلا" نیروی مقاومت و مخصوصا" برای نسل جوان افغان پیدا شود تا رنج ها ملت ما تخفیف یابد.


اسم: نورانی   محل سکونت: لندن    تاریخ: 30.06.2009

تعداد زیادی از كاندیدان شایستگی ریاست جمهوری افغانستان را ندارند. خصوصاً حامد كرزی كه از بدترین ها است.
در طول دورهء كارش هیچ عمل خیر خواهانه از وی دیده نشده است. ما مشاهده میكنیم كه با دشمنان افغانستان برای انتخاب شدن سازش میكند و رشوت میدهد. اگر كرزی بار دیگر انتخاب (؟) شود مسوولیت این خطا كاری بدوش مردم خواهد بود كه بوی رای داده اند و در آن صورت حق شكایت را نخواهند داشت.
باید بیدار شد و یك فرد شریف و صادق بوطن را انتخاب كرد.


اسم: qadir   محل سکونت: پشاور    تاریخ: 29.06.2009

به کرزی کدام احمق رای خواهد دارد. او مدافع خاینان، جانیان و قاتلان است و طی چند سال حاکمیتش تنها به جنگسالاران، وطنفروشان، دزدان و خارجی ها خدمت کرد و مردم را به روز سیاه نشاند.
او از منفورترین و مزدورترین رئیس جمهور های تاریخ ماست!


اسم: S Sayedi   محل سکونت: UK    تاریخ: 29.06.2009

هموطنان ګرام سلام

مسلم است که حکومت میګذرد و ملت باقی است. ما درین حیات کم حاکمیت های زیاد دیدیم و خاطره های از تاریخ بشریت و کشور خویش را میشناسیم و میدانیم.
ګفتنی های زیاد است ا ما یکی و کوتاه (اګر من جای او بودم - خود را کاندید نمی کردم).
آدم هوشیار همان آدم است که برداشتن سنګی که زورش نمی رسد آنرا ماچ کرده و به جایش میګذارد. من ګاه ګاه تصور میکردم که کمی هوشیاری و درک در میان خواهد بود. من به این باور هستم که بقا ما کان علی ما کان - نه به نفع ملت، نه به امر صلح، نه به نفع جامعه جهانی و نه به نفع ایالات متحده امریکا است.
این اداره را در واقعیت امر به علت و عوامل مختلف مخالفین دولت، قوماندانان، و دشمنان وطن و فریب خورده ها و چوکی پرستان تایید میکند. دولت ضعیف و نا کار بوده و کاری از دست اش پوره نیست. چیزی برای ګفتن ندارد.
اداره فعلی با ترکیب، ساختار و تشکیل فعلی و بقای آن یک تباهی است. بقای آن به معنای از دست دادن فرصت های خوب است.
زمانی این ادعای من ثابت خواهد ساخت.
صلاح الـدین سـعـیـدی
فاعتبروا یا اولی الابصار


اسم: ننګيالى صافي   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 29.06.2009

ګرانو هيوادوالو سلامونه

فکر کوم دا لاندنۍ شعر کرزۍ صيب ډير ښه معرفي کوي حاجت زموږ او تاسو بحث ته نشته٠

د جګړه مارو په منځ کۍ ولاړ کرزۍ صيب وايي

د جګړه مارانو اتل

خلکوراته ووايي چۍ څوک یمه؟
زه لوبی ګټونکی که بل څوګ یمه
یو خوا ته مارشال فهیم پوځي لرم
بل خوا جنګسا لاره خلیلی لرم
شا کی می دوستم ها ګلم جم سړۍ
مخکی محقق او محسني لرم

اوس نو راته ووايي چۍ څوک یمه؟
زه لوبی ګټونکی که بل څوګ یمه

ماهم نن زده کړي ډیر چمونه دي
کړي می لیلام وزارتونه دي
هرچاته بیل بیل سفارتونه دي
چاته می وعدی ولایتونه دي

خلکوراته ووايي چۍ څوک یمه؟
زه لوبی ګټونکی که بل څوګ یمه

ټول اسماعلیه اوس زماخوا کی دی
پیر سید ګیلانی زما په شا کی دی
(ګل) او احدی هم زما خوا کی دی
شیخ مجددي ز ما سودا کی دی

خلکو راته ووايي چۍ څوک یمه؟
زه لوبی ګټونکی که بل څوګ یمه

ما دغه وطن په دنیا لوړ کړلو
کچه د فساد کی می په سر کړلو
چرسو کی د ټولو نه می بر کړلو
خپله محمودجان می ملیونر کړلو

خلکوراته ووايي چۍ څوک یمه؟
زه لوبی ګټونکی که بل څوګ یمه

زه نور د پنځو کلوقدرت غواړم
نورهم پدی خلکوحکومت غواړم
پا تی کورنی ته می خدمت غواړم
څو ښکلۍ ماڼۍ او عمارت غواړم

خلکوراته ووايي چۍ څوک یمه؟
زه لوبی ګټونکی که بل څوګ یمه


اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 28.06.2009

سلام به همه!

با تأسف فراوان باید گفت ، حکومت جدید اوبامه که امید تازه ای در دل مردم افغانستان ایجاد کرده بود پس از یکسلسله انتقادات شدید علیه دولت کرزی بعداً چراغ سبز داده است که در انتخابات افغانستان سیاست بیطرفی را اختیار میکند. این چگونه سیاست بیطرفی است که امریکائی ها بی مسؤلانه هزاران انسان بیگنای افغان را میکشند اما در مورد حلقه جنایتکار و خالین دولت کرزی از جمله قسیم فهییم، حاجی محقق، عبدالرشید دوستم و غیره اجازه میدهد که بار دیگر از طریق انتخابات تشریفاتی بقدرت برسند و کرسی های دولت را چون میراث پدر شان باهم تقسیم نمایند؟


اسم: Farhad   محل سکونت: Badakhshan    تاریخ: 28.06.2009

با سلام فراوان خدمت دست اندر کاران سایت افغان جرمن و عموم خواننده گان آن.
حقیقت این است که بنده از هیچ نقطه نظری با هیچیکی از کاندیدان محترم نداشته و ندارم، اما بنا بر ملحوظاتی که در افکارم موجود بودند، قبل از اعلان کاندیداتوری برای انتخابات، طرفدار دوباره رای دادن به کرزی صاحب بودم، اما این آیدیای بنده همزمان با اعلان فهیم بصفت معاون اول از جانب شان از ذهنم زدوده شد و براستی از اطمینانم نسبت به کرزی مبنی بر اینکه ایشان متکی به مردم افغانستان اند، کاسته شد.

اینک من نه تنها خودم به ایشان رای نخواهم داد بلکه فامیلم، اقاربم، دوستانم و همه کسانی را که میشناسم از رای دادن به ایشان باز خواهم داشت، ممکن ایشان رئیس جمهور شوند ولی باکی نیست، رای ملت را در حال و پشتیبانی و محبت ملت را در آینده با خود نخواهند داشت. کرزی صاحب مطمئن باشید که با برگزیدن فهیم منحیث معاون تان اشتباه بزرگی را مرتکب شدید و اگر اعتماد کماکانی هم نسبت بشما وجود داشت، همه به باد هوا رفت.

شما با نامزد نمودن فهیم بصفت معاون اول و نامزدی مجدد خلیلی بصفت معاون دوم، خود را بصفت یک عنصر کاملا ضعیف و متکی به قاچاق ...........و ....... به ثبوت رسانیدید، مردم افغانستان از شما انتظار کدام خدمت دیگری را ندارند.
شما متکی به رای مردم نه بلکه متکی به قاچاق و دیگر اعمال جنایت کارانه فهیم و به استخاره شیطان صفتانه مجددی استید.


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 28.06.2009

سلام به دست اند کاران افغان جرمن انلاین.

باکمال پوزش که آغای احدی را من نوشتم هدف من داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی است. و تشکر از افغان جرمن انلاین که اشتباه قلمی مرا اصلاح نمودند به جواب آقای انوری باید بگویم که من و شما طرح افغانی و ملی داشته باشیم نه ایرانی . مشکل ایران اختلاف بین روحانیون حکومتی است ولی مشکل ما مبارزه علیه فقر و گرسنگی است. ایران اقتصادش بالای نفت و گاز استوار است و افغانستان محتاج کمک های جامعه بین المللی میباشد بگذار همان تفنگداران در قدرت باشند که مهمان طالبان نشود اگر نه مردم گرسنه افغانستان آماج همان روزی خواهد شد که در اوایل دولت اسلامی برهبری شورای نظار شده بود.

ما از خارج نباید قضاوت کنیم همان مردم افغانستان و همان حکومت کاملاً برابر است فقط با یک تغیر که افغانهای خارج از کشور راهم در دولت سهم بدهند تا مشترکاً این وطن را آباد و امنیت آنرا تأمین کنیم. دستور به جاده کشیدن هموطنان را در افغانستان صادر کردن آسان است ولی نیروهای امنیتی ما و ایران تفاوت دارد در ایران خدمت به وطن یک وجیبه ملی است و در افغانستان پول پیدا کردن. و در آنوقت تعداد کشته های هموطنان هم صدچند بیشتر از تلفات تضاهرات ایران خواهد بود. بهتر است راهی مشوره را در پیش گرفت تا رئیس جمهور آینده خدمتی کرده بتواند نه اینکه قیام کرد زیرا قیام کردن ها مارا به خاک سیاه نشاند که ثمره اش نبود وحدت ملی است.
تشکر از همه تان پیروز باشید.


اسم: حمید انوری    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 28.06.2009

بعد از عرض ادب و احترام!

این کمترین نظر قاطع خود در مورد ( حامد کرزی ) را طی دو مقالهء جداگانه و با تفصیل نوشته ام و در آرشیف بنده در همین سایت موجود است و علاقمندان میتوانند اگر خواسته باشند به آنها رجوع نمایند. اما اگر خواسته باشید نظر مردم داخل کشور را در مورد حامد کرزی و معاونین جنایتکارش جویا گردید لطف نموده به این عکس در سایت بی بی سی مراجعه نموده و تنفر و انظجار و خشم مردم را خود تماشا نموده قضاوت نمائید.
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/06/090623_og_af88_campaign.shtml
اگر باوجود تمام نفرت و خشم مردم از این سه تفنگ دار ، بازهم مشاهده کردید که آنها برنده انتخابات ریاست جمهوری کشور گردیده اند( که خدا چنین روز را هرگز نیآورد)، بدانید و آگاه باشید که به مانند کودتای خونین و خشن ایران، در افغانستان نیز کودتا شده است و رای ملت را دزدیده اند. در آنصورت راه انقلابی برادران ایرانی تانرا پیش گیرید که اگر امروز این کار را به فردا افگنید ، فردای در کار نخواهد بود. همه باهم با یک صدا به کرزی و معاونین جنگ سالار و جنایتکارش ( نه !!! ) بگوئید.


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: هلند    تاریخ: 27.06.2009

سلام.
من به محترم حبیب منگل ری میدهم اگر جناب ایشان موفق شوند یا نه شوند ..انتخاب دوم من محتذم بشر دوست است و فکر نکنم که نسبت به عبدالله عبدالله رای بیشتر را ببرد و انتخاب نهای من جلالت مآب حامد کرزی است چون مردم افغانستان نمیخواهند که عبدالله انتخابات را ببرد. وانتخاب حامد کرزی یک گزینه خوب است نسبت به اینکه محترم احدی برنده شود. (جناب نجیب کامل شما فراموش کرده اید که احدی نامزد کاندید نیست. ادمین)ولی من در مورد حامد کرزی هم شناخت کافی دارم وهم میدانم که در دوره ریاست دوم جمهوری شان نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل میشود و جنایت کاران جنگی محاکمه میشود و زلمی خلیل زاد خواهی نخواهی صدر اعظم افغانستان مقرر میشوند که من از طرفداران ایشان استم افغانستان مسیر انکشاف خودرا سریع طی میکند بگذار که یک چند فرصت طلب هم پولدار شود. و طالبان که معضله بسیار بزرگ است خواهی نخواهی برای کرزی که همین حالا در بین طالبان 60 فیصد طرفدار دارد. و بیشتر از 50 فیصد شخصیت های بانام و بدنام را باخود متحد نموده است واین برای کرزی کفایت میکند که برنده شود. در حکومت کرزی همه گروه های قومی. سیاسی وجود دارد که نامش است وحدت ملی. که بغیر از حبیب منگل و کرزی دیگر هیچ کاندیدی شایسته گی آنرا ندارد که مردم را بدور خود جمع کند و رمضان بشر دوست باید بداند که صداقت و راستی در دولت داری و سیاست چلش ندارد چون مردم افغانستان آنقدر گرسنه استند که تنها بجیب کاندید میبیند و بچالاکی. که کرزی هر دو را دارد. بااحترام


اسم: عبدالخالق پویا   محل سکونت: شهرنو کابل    تاریخ: 27.06.2009

کسی بنام مستعار "نظر" از جای نامعلومی در افغانستان یا خارج از آن می نویسد که افغان جرمن آنلاین برای کرزی جناب و محترم می نویسد و برای دیگران خاصتا ً عبدالله عبدالله نمی نویسد، و میگوید برخورد پورتال در مورد کاندیدها بی طرفانه نیست. و نظر خواهی این پورتال را نادرست خواندید.
برادر عزیز شما نباید مقام رئیس دولت را با عناصر مفسد و بد نامیکه خواب ریاست کشور را دیده اند اشتباه بگیرید ، من یقین دارم که سایت افغان جرمن کرزی را به خاطر اینکه همین دقیقه در مقام رهبری کشور قرار دارد جناب خطاب کرده اند و به دیگران شاغلی و داکتر نوشته اند که بکلی درست است. من نمیدانم این چرا شمارا آزار داده است. برادر محترم هر خس و خاشاک جناب و محترم شده نمی تواند همین شاغلی و داکتر هم برای شان زیاد است. با احترام


اسم: محفوظ   محل سکونت: کابُل    تاریخ: 27.06.2009

بسم الله الرّحمن الرّحیم
السّلامُ علیکُم ورحمتُ الله وبرکاتُه
هم وطنان نهایت گرامی!
دربارۀ کرزی گُفتنی زیاداست, کمپیوتر من 500 گیگابیت گنجایش دارد و این مقدار کفایت نمیکُند, امّا من در چندسطر خلاصه میسازم: ملّت مسلم افغانستان عزیز!
اگر تاریخ وطن مارا مطالعه بکنیم کسیرا مثل این کودن ولا وجدان پیدا نمیکُنیم, این قره قُل والا متشکل از چندین چهره در یک جسم است, که شیشی کپور هم این رول را بازی نکرده, شاید هم دایرکتر مثل این چشمکی که در قصر سفید نشسته وهدایت میدهد, نداشته.

بیائید این استاد وطن xxxxx را با همدلان قبلی اش مقایسه بکنیم شاه شُجاع تا جایی که من میدانم خودرا به انگیس ها فروخته بود و بدرگ کارمل خودرا به روسها, امااین اجیر اجیر بین المللی است خودرا به تمام دُشمنان اسلام و مُسلمین فروخته,از یک طرف خود و رژیمش رابه اصطلاح خودش اسلام واسلامی میگوید از طرف دیگر اعمالش و رژیمش قطعاَ بااسلام واسلامیت مطابقت ندارد, نمیدانم کُدامش رااوّلتر بگویم, مثل کارمل لعنتی بالای تانک های دُشمن ما و دشمن همهءمسلمانان داخل کابُل شُده و به چوکی که صلاحیّتش را ندارد رسید, تمام همکارانش خاین ترین و جنایت کارترین این سرزمین بوده فقط یک هدف دارند چور و چپاول, برادران این xxxxx بی سابقه و دوستانش در چور و دزدی هیچ مانندی ندارند, در تاریخ افغانستان به این اندازه بی بند و باری و فساد اداری دیده نشده, معاونینش از جنایت کارترین تاریخ هستند ضرور نیست آنهارا معرفی بکنیم همه میشناسند, ببینید این شیطان که شیطان اصلی از وی شرم دارد کثیف ترین این خاک پاک را از وظیفه بخاطر جنایت کار بودنش , برطرف و از وطن دور ساخت حالا که وقت به اصطلاح انتخابات رسیده این کثیف برائت داده و شریک رژیم خود میسازد همه میشناسیم که صحبت از کدام بی وجدان است , دوستم که رو سیاه ترین جامعۀ ما به حساب میرود.

درتاریخ جامعۀ ما به این حد جنایات در مقابل دختران و اطفال صورت نگرفته, و اینرا شخصی میتواند درک بکُند که دختر باکره اش توسط وحشی ها و آنهم پولیس و اردوی به اصطلاح ملّی , ربوده شُده تحت تجاوز جنسی قرار گرفته آنهم توسط چندین حیوان وحشی و بعداَ کُشته شود, درین جا یک سوال چه تعدادی ازین حیوانات مجازات شُده اند؟ وقتی یک خبرنگار در بارۀ موضوعی که عمل کردهای نادرست این رژیم را منعکس میسازد , خبری به نشر بسپارد دفغتاَ به زندان کشانیده شده و یاهم کُشته میشود, این است دموکراسی کرزی.

صلاحیت این کس ناکس کمتر از صلاحیت یک عسکر اشغالگراست, یک عسکر اشغالگر بدون اجازۀ رژیم دست نشان دهنده میتواند یک فرد بی گُناه افغان را بکُشد امّااین غلام حلقه بگوش نمیتواند مانع آن شود نمیدانم با کُدام منطق این نوع به اصطلاح رئیس جمهور را حاکم و مستقل گُفت؟ هرکسی میگوید افغانستان استقلال دارداین کس لا شعور است یاهم از طرف اشغالگران وظایفی دارد که در مُقابل پول و چوکی برای هر عمل بی وجدانی آماده است. کرزی این بدنام بدون احساس انسانی به اندازه ای غلامی را دوست دارد که بی شرمانه در گردن جورج بوش قاتل ملّتش مدال انداخت, درین مورد شهیدان ننگرهار, هرات, هلمند, قندهار, پکتیا,ارزگان, زابُل , کنر, وردک ...و

غیره چه خواهند گُفت؟
هم میهن !
فقر وبیچارگی به حدّی رسیده که هم وطنان ما اطفال خودرا درمُقابل یک بوجی آرد میفروشند,اگر باورنمیکنی پس بیا در چهار راهی قمبر کابُل مرکز پیشرفت و دموکراسی رژِیم کرزی وبادارانش , در شمالی که 24 کلومتر از مرکز تمدّن غربی فاصله داردویا هم درمناطق شمال. ای جانشین قلب آسیا!
هرفردی این خاءین واجیر زمان را به صفت رءیس جمهور یا به صفت هر کارهء انتخاب میکُند , نه ازجُملهء مُسلمین ونه افغان است بلکه دُشمن این ملّت به خون وخاک کشیده میباشد, ازالله بترسید واز وجدان تان شرم بکُنید بخاطر شهیدان و معیوبین این سرزمین که این کرزی یکی از عاملین آن است,این وطن فروش را انتخاب نکُنیدکه جواب آن را نه درین دُنیا ونه درروز حشر داد ه میتوانید, انتخاب این ناکس دُشمنی با الله ,پیغمبرش وملّت رنجیدهءافغانستان است.

به آرزوی افغانستان آزاد
الله نگهدار تان


اسم: ahmad fahim rahimzad hazara   محل سکونت: india    تاریخ: 27.06.2009

hi i want to say something and write something about the election of afghanistan and just i select hamid karzai and i hope to he will becom our prisedent


اسم: سرور   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 27.06.2009

جناب کرزی در هشت سال امتحان خودرا داد. در این هشت سال با وجود کمک ها و پول های فراوان ممالک غربی ، به حال واحوال مردم مظلوم ما کدام تغیر مثبت نیامد.
فساد اداری ، بیچارگی ،دربدری ، بی امنیتی و قاچاق مواد مخدره روز به روز بیشتر شده. وعده هائیکه به مردم داده بود، هیچ کدامش عملی نشد. امروز بسیاری از جوانان ما ، با بی سرنوشتی دچار بوده و حتی راه مهاجرت را با آیندۀ نا معلوم میگیرند. حکومت کرزی ناقص بوده و با 140 مشاور کدام کار مثبت به حال مردم صورت نگرفته. حال هم زدو بند ها و منافقت هایش با گروپ ها جریان دارد.اگر دوباره رئیس جمهور (خدای ناکرده)بشود، تعداد مشاورینش به 200 نفر خواهد رسید و روزگار مردم خرابتر و بیچاره تر خواهد گردید. مردم افغانستان از گذشته و حال کرزی خوب آگاهی دارند و با وجود بیسوادی شان انشاءالله به کرزی رای نخواند داد.


اسم: نظر   محل سکونت: خان    تاریخ: 26.06.2009

برخورد شما در مورد کاندیدها بی طرفانه نیست، همهء کاندیدها، از جمله کرزی را با القابی نظیر "جناب" و "محترم" معرفی کردید، اما نوبت به عبدالله عبدالله که رسید برخورد شما گونهء دیگر بود، این نوع نظر خواهی به نظرم نادرست است. اگر قرار است شما به آراء مردم، از هر طیفی که هستند احترام بگذارید، بهتر است که با همهء کاندیدها، اقلاً در مقام نظر خواهی، برخورد یکسان داشته باشید، یا هیچ در مورد وی نظر خواهی ننمایید. با احترام


اسم: افغان جرمن آنلاین    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 26.06.2009

در بالا از این سطراظهار نظر خوانندگان گرامی برای باردوم در مورد جناب کرزی میباشد.


تو ضیح به علاقمندان گرامی ،
این پورتال از تاریخ 09 می 2009 باب نظرخواهی را در مورد کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باز کرده و اولین کاندید شاغلی حامد کرزی بود که به بحث گرفته شد. اکنون که چند هفته از اعلان کاندیدان می گذرد، معلوم است دید و وادید ها، حتی شنیده می شود که عرضه های پولی یک به دیگر خوب در جریان است. جناب کرزی نیز آرام نه نشسته ائتلاف های را دور خود جمع کرده است. از این لحاظ داوطلبی وی را یک مرتبۀ دیگر به نظرخواهی می کشانیم تا دیده شود، شاغلی کرزی در پرتو اقدامات جدید شان چطور می درخشند.
با تقدیم احترام


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 25.06.2009

Through Mr. charlatan Khalilzad united groups are very well known among the nation as sold, corrupted, killer and criminals, they made it possible to make murderous bridge between Afghanistan and EU, USA and an other involved countries in Afghanistan.

The replacement of Mr. Karzai through another one of his group or himself will not calm the nation and get its trust and it will be never possible to stop the killing of innocent people from both sides.

Mr. Abdullah Abdullah, Mr. Ashraf Ghani and their friends are insidios trained dealer, they are feeling themselves sure to expand and continue their power and their ruling because they believe that the so called supported countries are blind supporter of them like the murderous regime of communists acted in the same way in the past.

So far one of those known person will be put as President in Kabul, then this dirty action will cause more disaster in country and the so called supported countries will be seen by nation open around the country as its enemies and as occupier.

The so called supported countries specially USA should have the courage to accept their horrible made mistakes and do not cover up the truths, namely to admit that Taliban was created by intentional and put on the power and all those foreigner murderer Mullahs and Sheichs was motivated to create their murderous training camps in Pakistan and later on in Afghanistan even they was be able to use for their barbaric attacks the address of Afghanistan in year 2001.

The so called supported countries will never succeed in their blind doing so far they clip together on known united corrupted, sold, killer and criminals inside in country and they do not want to accept their horrible made mistakes outside in country.

If their slogans ( to bring peace, security, freedom, democracy base on Afghan nation tradition, clean the country from barbaric killer and criminals and give the nation the hope for its prosperity in the future) was honest, then they have to reflect their believing in democracy practical and act professional and let the patriot Afghans to open door for peace, security, freedom, clean the country from corrupted, killer, liars, criminals and sold people. All mention targets can not achieve, if the nation will not cooperate and with those known people to reach such targets it is impossible.

If Mr. Abdullah Abdullah, Mr. Ashraf Ghani, Mr. Ahadi and another would be candidates in behave of nation and for the nation then they would never enter the Embassy of USA to discuss the future of Afghanistan, they did it because they are spoiled people otherwise they would not act in such a way.

It is very funny, they robbed the nation, they watched with joy the destroying of country and they are impertinent now to attack artificial each other.

None one of them is be able and have the capacity to bring into country peace, security, freedom, stop corruption, clean the country from killer, criminals and calm the nation.

The intrigues people have to stop to announce their support base on languages, it will never work even those are acting to expand and continue the disaster in country more.

Mr. Obama has to rethink in Afghanistan completely and Afghanistan needs a fundamental CHANGE, such CHANGE will be good for the country and for the so called supported countries and for stopping the interfering of neighbor countries!


اسم: نجیب کامل2009   محل سکونت: هلند    تاریخ: 25.06.2009

سلام هموطنان عزیز.
از اینکه جامعۀ بین المللی شریک استراتیژی افغانستان است و ماهم در آستانه انتخابات فرار داریم و اشخاصیکه خودرا کاندید نموده است خواهی نخواهی از یک کشوری طرفداری میکند . و دولت های پاکستان و ایران و شیخ های مرتجع عرب شدیداً یشکل دشمنانه تحرکات تخریبکارانه نا موفق ولی شدیداً ضرر ناک برای آینده ملت و وطن ما طرح کرده اند که بعد از انتخابات خون هموطنان ما در اثر عدم آگاهی و وابستگی قومی و تنظیمی ریخته خواهد شد و نیروهای بین المللی و کشور های ذیدخل در مسایل پیچیده افغانستان مکلفیت دارند که همین حالا اقداماتی را رویدست بگیرند. از افراد تصادفی که بزور دسته های مسلح خود خودرا کاندید کرده اند که مطلقاً خودرا به مافیای بین المللی و تروریزم بین المللی و ارتجاع بین المللی فروخته اند جلو گیری کنند اگر این افراد سر قدرت بیایند نه تنها مورد قبول مردم افغانستان نیست که در آینده تشریف آوری نیروهای بین المللی امریکا و متحدین ناتویش را مورد سوال قرار میگیرند.

هر نوع عدم پشتیبانی مردم افغانستان بضرر تحکیم صلح در افغانستان و وسعت تروریزم بین المللی در جهان میگردد. و پیامد عواقب ناگوار آن بدوش امریکا و متخدین ناتویش خواهد بود. اگر امریکا و متحدین ناتویش درین فکر است که صرفاً منافع خود را تعقیب کنند و منافع مردم افغانستان را در نظر نگیرند من فکر نکنم که مردم افغانستان تا ابد خاموش بمانند بهتر است جامعه بین المللی روی منافع مشترک با ما فکر کنند و این کار زمانی تخقق مییابد که یک دولت قوی و مستحکم و با ثباط و سیکولار امکان پذیر است و اگر از کاندیدی طرفداری میکنند باید اوضاع افغانستان را دقیقاً مطالعه نموده و خواست اکثریت مردم افغانستان را در انتخاب خود هماهنگ بسازند.

ما بدوستان بین المللی بنا بر نیاز زمان ضرورت داریم و جهادی که توسط خودشان در جنگ سرد علیه شوروی سابق طرح و تطبیق کرده بودند حالا متوجه باشند که این نیروی جنگجو که بواسطه امریکا و ناتو تغذیه میشدند علیه خودشان سوق نشوند. ما هنوز هم اعتماد به نیروهای بین المللی و کشورهای ایشان داریم اگر واقعاً استراتیژی ما افغانها را با استراتیژی خودشان در قبال مسایل افغانستان و جهان در نظر بگیرند . بدون مداخله سالم امریکا و متخدین ناتوی آن ما در مورد انتخاب یک رهبر ملی صادق و وطنپرست و با دسپلین ناکام استیم و مانند کرزی یک مافیای دیگر آمده و چند سال قدرت را غصب نموده و عمر جنگ با طالبان طولانی تر شده و ضمینه رشد و ترقی را متوقف میسازد
با عرض احترامات به کسانیکه مخلصانه برای وطن عزیز ما فکر میکنند.


اسم: تفسیر خان   محل سکونت: ...    تاریخ: 24.06.2009

دوستان بسیار عزیز!
افغانها در ارتباط به انتخابات به ریاست جمهوری به دو ګروه تقسیم شدند: ګروه اول – آنهایکه انتخابات را قانونی ساختن جنګ و تجاوز خارجی نامیدند و خواهان تحریم آن شدند. این ګرو دلایل حقوقی و منطقی دارند اما اینها طرح خویش را ناوخت اعلام داشتند. به جا میبود که انتخابات قبلی که چهار سال پیش صورت ګرفت تحریم میشد.
آنهایکه انتخابات را ادامه قانونی شدن جنګ میدانند به این عقیده هستند که در شرایط اشغال کشور هیچ کس مصدر خدمت شده نمیتواند و هر کس اګر به مقام ریاست جمهوری برسد او مانند کرزی خواهد بود و به اصطلاح به دهانش کس پیاز را نخواهند خوراند. اما با وجود آنهم میشد انتخابات را تحریم کرد، و آنهایکه طرفدار تحریم انتخابات هستند شاید درانتخابات سهم نګیرند.
ما و شما که بالای کاندیدها تبصره میکنیم در حقیقت شامل ګروه دوهم میشویم و چاره دیګری غیر از انتخابات را نمیبینیم. ما که از انتخابات حمایت میکنیم به دلیل این نیست که ما فکر میکنیم که ګویا کشور مستقل داریم بلکه به دلیل ناچاری است. ما فکرمیکنم که اګر یک افغان با دانش و وطنپرست در انتخابات پیروز شود شاید به امریکاییها فهمانده بتواند که امریکاییها میتوانند از طریق ایجاد دیموکراسی و حاکمیت ملی درافغانستان بالای القاعده که متشکل از خارجیهاست به سادګی پیروز شود( جنګجویان افغان مشکل دیګری دارد و نه باید با القاعده مغالطه شوند). و اګر به ګفته بعضی ها قبول نماییم که ګویا القاعده یک نام و بهانه است و هدف از تجاوز امریکایی ها در افغانستان رسیدن شان به‌ منابع انرژی است، بازهم این کار از طریق یک دولت ملی تحقق پذیر است چون این کار به نفع افغانستان است.
اګر توجه بکنید مشکل اساسی ما با ایران و روسیه همین است. دلیل عمده علاقمندی ایران و روسیه دربې ثباتی افغانستان همین است. این دو کشور میدانند که اګر در افغانستان صلح استقرار یابد در آنصورت آسیای میانه از طریق افغانستان به بازارهای جهانی راه مییابد و انحصار ایران - روسیه از بین میرود.
بنا بر این یک شخص دانشمند مانند اشرف غنی میتوانداین رول را بازی کند.
دوستان بسیار عزیز آنهایکه از شاه اشرف ګپ میزنند و یا از محمدجان خان و میر مسجدی خان آنها فراموش کردند که حالا جهان به جای دیګر رسیده وسایل را دارند که از شاه اشرف ګرفته تا میر مسجدی خان واګر همه یی ماافغانها خودرا سپر بسازنیم اثر آن از یک کاغذ بیشتر نخواهند بود. بنا بر این دلیل ما از انتخابات حمایت میکنیم چون این راه راه ساده است؛ راهی است که ما به انجام ان قادر هستیم. در پایان باید ګفت که اګر چنین است و در صورت که نی آصف جان خودرا کاندیدنموده ونی هم کدام امام حسن که ما به انها رای خویش را میدادیم، ما به ناچار از بین ۴۴ کاندید که خوشبختانه حالا به ۴۱ تنزیل کرده یکی را انتخاب نماییم. و در این ۴۱، به عقیده من که اکثریت افغانها با من همنظر خواهند بود، اشرف غنی برجسته ترین کاندید هست.
در ختم باید علاوه بکنم که ګفته های من به این معنی نیست که ګویا افغانها نباید بخاطر کشور خود جانبازی بکنند و یا اینکه جانبازی جای را نمیګیرد بلکه راه جنګ و جانبازی راه است که در قرن ۲۱ موثریت خویش را از دست داده حتی امرییکای ها با همه وسایل شان به نسبت انتخاب راه نظامی امروز به بحران اقتصادی مواجه هستند.
بااحترام


اسم: eng.Satar   محل سکونت: Holland    تاریخ: 24.06.2009

Dostane gerami salaam;azinke watane azize maa tawasute nirohaie bigana eshghaal shuda ast entekhabaate shefaaf wa dimokratik mashroieat nadarad.az hamin khater kasane khud ra kandid namooda and ke aksareyate shaan mojremine jang, ,jasoose ajaneb wa besewad mibashand.tawre mesaal SHAHLA ATA;aya midaneed ke chtawr NOMAIENDE MARDUME KABUL dar parlomaan shud??! kaseke darzamane naw jawani ba USA raft dar anja ba NOOR footbalar ezdewaj kard badan TALAQ gereft wa baare digar khanome yak PAKISTANI shud az USA ba Pakistan aamad zira shawhare Pakistani wai az jomle saheb mansabaane aalirotbe ISI boda wa felan ham ast.jeda shodane wai az shawhare Pakistani ash haqiqat nadarad.shuma feker koneed...kaseke saalha az keshwarash door bashad chegoona numaiende mardome aanja mishawad ??? wazest ba komake ISI.
Cheqadar watane maa bichara shuda ast,haale ien khanume wabasta mikhwahad rahbare ien sarzamin shawad!!!!!


اسم: قهرمان تراشه   محل سکونت: کابل    تاریخ: 24.06.2009

سلام هموظنان عبدالله جان در کودکی و جوانی از بس کودن بود، به ...عبدالله معروف بود. و حالا نام خدا از نبوغی که پیداکرده...داکترعبدالله عبدالله شده است. مه هم چپی خوده میگیرم...با خدا داده گان ستیزه مکن.

افغان باشرف و عزت بدان کسی که بیدادگر، جنایتکار، قاتل، جواهر فروش را موقع میدهد،رفع بیداد را نمیکند. بلکه بیدادگر و جنایتکار راافسار کسیخته تر میسازد. در این آدم ذره ای از شرم وجود ندارد. بی شرمتر از گذشته است.

سی سال است که همچو آدمک هابه مردم درس کینه توزی و نفرت داده اند، و هنوزهم از جنایتهای شخطی و گرهی شورای نظار خود دفاع میکند و این توهینیست به ملت کبیر افغانستان. و نفرت و انزجارانسانهای آسیب دیده رااز خود و شورای نظارش نمیتواند،بسنجد. عبدالله جان خواب کرسی زعامت رادیده، فکر میکند سرکوه تلویزیون نشسته، و کابل رااز شرق وغرب شمال و جنوب همراه با حیوانات هم جنسش چون گلبدین، مزاری، محقق، سیاف، و غیره،و باکش کردن ماشه ٔطوپ و تفنگ کابل را آتش میزند، و مشاهدۀ کابلیان محکوم به اعدام و ازاین طریق میخواهد بر عقدۀ حقارت خودغلبه کند.

عبدالله جان افکار بزرگ رااز مغز کوچک خودبیرون میکند، از دیموکراسی میگوید،از تساوی دم میزند، برای حقوق پف میکند، برای عدالت دهان کجی میکند و و و

درحالیکه همۀٔ این مفاهیم و بدیهات را با قهرمان تراشه اش مسعود، به تیر بست واعدام کرد. جهالت از تمام روزنه های وجودشان بیرون می زند.

عبدالله جان برده است، قدرت اجرا و عقل فرمان پذیر دارد، عقل تانع و فرمانبر دارد.
امتیاز دروغینی که خودش برای خود داده، او را کورمادرزاد ساخته است.
افکار عبدالله جان بدوی است، خدایا ملتم را از همچو افکار بدوی در پناه خودنگهدار، هر دشواری راکه به شانه های ملتم میگذاری ،بگذار اما جوانمردی کن و سرنوشت اش را به نامردان زمانه و نامرد نامردان و الاغ لنگ کاروان رها مکن.

ببخشید که وقت خودم وشما رابخاطرعبداله جان،هدر دادم.
سلامت باشید


اسم: محمد آصف    محل سکونت: کابل - شير شاه مينه    تاریخ: 24.06.2009

برادر محترمم آقای تفسير خان از ....... !
از سوغات نو دانشمندان کانديد شدۀ ما بشنويد که از سفاهت يا دون همتي و چوکي طلبي شان انسان شاخ ميکشد وحتي نشرات کابل را بلرزه در آورده که دوبي رفتن ها و واشنگتن پريدن هارا و کلچه زدن هارا گذاشته حال در خود کابل سر از پرو فيسسسسسور اشرف غني جان و باز ياسيني آغا دويده و هم ميگويند عبدالله گل مولا و ديگر سرچوُک شده ها - مستقيماً مورچه وار دُم ريز بسفارت نمای - اصلاً افغانستان گيرُک - به پابوسي جنرال ۴۰۰ ستاره‌ای سفير شده مجرب سياستاً کله خام امريکائي بغرض ...... مالی و التماس رسيدن بکرسي ارگي يا گرَ ِگي ميدوند!!!!!! که لعنت خدا و نفرين ملت نصيب شان باد!!!!!!!! ای برادر ببينيد که تفاوت راه از کجاست تا به کجا!!! شاه محمود هؤتکي با فتح سر زمينهای ايران شاه حسين صفوی شاهنشاه ايران را بزانو در آورد و چنان منقادش ساخت که در ۲۱ اکتوبر ۱۷۲۲ به دو زانو نشسته با کمال خضو ع در شهر اصفهان تاج سلطنتي را بر سر شاه جوان ۲۷ سالۀ افغان گذاشت و خود عضو دربارش شد ولي در مقابل بزرگواری را ببينيد که شاه افغان از دستش گرفت اورا کاکا گفته به پلوی خود نشاند و تاجش را دوبار ه برسرش نهاد و با دادن تسليت آيۀ مبارک قرآني ( و تعزو من تشأ و تزلو من تشا) یعنی دادن عزت و زلت مر خدا راست را ياد آور شد....

همچنان وزير اکبر خان غازی و ديگر غازيان - جنرال مکناتن انگليس را در همين سر زمين شیر پور (شير چور امروز که غضب خدا دامنگير غاصبان آن باد!!!) در ۲۳ دسمبر ۱۸۴۱ مجبور بمذاکره ساخت و در آخر در توطئه و تلک خودش مُردارش کرد و ۱۶۵۰۰ عسکر تحت امرش را نيز تا جلال آباد قتل عام کردند که عبرت تاريخ جهان خواران پنداشته ميشود. آخر ازين ملتيکه اتحاد شوروی را روُ سيه ساختند! چه پسَت هائی بي چلندی رو ئيده و ک-----------انديدش ميشوند که به توتي هم ارزش ندارند و حيف که جنرالک های ۴ ستاره نو رسيده به افغانستان ويش و واخ کرده ميفرمايند که (اوضاع افغانستان بحرانیت (يعني راه گريز کدام است که از بدترش توبه ==== و شما تفسير خان آبروی تانرا برای رأی دادن و مخصوصاً رأی جمع کردم برای کمک به اين اجناس نريزانيد .....که شرم است. و مطمئن باشيد که اين اجناس از مسکو تا لندن و تهران و تا اسلام آباد هم تار دواني شيشه زده دارند.!!


اسم: قهرمان تراشه   محل سکونت: کابل    تاریخ: 24.06.2009

سلام هموطنان
من نمی خواهم وقت شماو خودم را بخاطر عبدلله جان هدر بدهم. فقط نکته وار نکاتی را می نویسم و میگذرم. ۱) عبدلله عبدلله ننگ زمان و زمانه هاست.
۲) تفکرش تفکرعبودیت و تسلیم است.
۳) از جمل ٔ ننگ آوران و مصیبت آفرینان است. ۴) ننگ و شرم تاریخ است.
۵) اسلام زده گی و تفکر انحصاری جنونش است.
۶) اخلاقیات اسارتبار مذهبی را از قهرمان تراشه اش به ارث دارد.
۷) این وجدان معذب از جمل ٔ جواهرفروشان معروف است. ۸) جبهه ٔ منفور ملی برحق بت خبیثی همچون عبدالله عبدالله برپاکرده است و پیرامون این نیمچه باسوادمثل یک دلقک می رقصند و هیاهو راه می اندازند.
۹) اگر عبدالله زعیم مملکت شود تفکر و دگراندیشی را در میدانهای تیر و اعدام گاه ها به زنجیر می کشد.
۱۰) آینده به انسان آگاه و واقعأ انسان ، نه به انسان ستیز ، زن ستیز ، کودک ستیز ، همچون عبدالله تعلق دارد.
۱۱ ) عبدالله اگر زعیم کشور شود قانون چماق رسمیت پیداخواهد کرد.

سلامت باشید...


اسم: امام حسین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 23.06.2009

سلام خدمت همه
در زمان نابغه شرق رهبر پیشوا ومعلم کبیر خلقیان(شما خود سواد چوجه های این ملعون یعنی قوادان خلقی وپرچمی را حدس زده میتوانید)خلایق را به زور وفشار مجبور می ساختند در مارش ها شرکت کنند وشعار های روسی را تکرار نمایند.
یکی از همین شعارها بجای زنده باد و بجای واه واه هورا هورا تکرارمیگردید.عدهء از دهقانان را اجبارأ در یکی از این مارش هاشرکت داده بودند.بعد از چند بار زنده باد ترکی گفتن که دیگران مجبور بودند زنده باد زنده باد بگویند شعار روسی هورا هورا سر داده میشد دهقانان هورای روسی را با حورای بهشتی اشتباه کردندوفکر کردند نام پخته گل خانم نابغه حتمأ حورا است وبجای تکرار آن شعار دادند زنده باد حورا.

سازمانی ها فورأ داخل صفوف مارش شدند واخطار دادند که تنها هورا بگوید .یکی از دهقانان گفت اگر زنده باد حورا نگوییم ترکی صاحب قهر میشود و ما را بندی میکند.
شاید عزیزان بپرسند که این داستان را به کاندید شورای نظار عبدالله عبدالله چه. خانم فرشته معروف همان زینت المجلس اخوانی ها در باره ازدواج خود با عبدالله عبدالله مژده داده است رائ بنده فقط برای خانم فرشته اختصاص داده شده است.تا اگر امریکا مزدور دریشی دار را به عوض مزدور( خشتک کشال)مقرر نمود به گفته مزدور المان اسپنتا( جناب داکتر عبدالله )از من مانند ترکی قهر نگردد.


اسم: محمد آ صف   محل سکونت: کابل- شير شاه مينه    تاریخ: 23.06.2009

دوستان محترم سلام!

آنچه قبلاً نوشته ام به آن علاوه ميکنم - که اگر غرور فروشان امريکایي و اروپایي سر به آسمان علم فروش و باز نواسه هاي ديورند - صداقت انساني دارند و يخن برای ملت ما ميدرند. - وظيفتاً بايد جبهات مقابل موريانه های هر شش سمتي مارا کار زار خود بسازند و بن لادن و دار و دسته اش را با حکمت يار يا حکمت نوشخوار و ملاعمر ايکه دوست و دشمن را به يک چشم مي بيند و رمه‌ی جانورانيکه خود شان آنهارا ساخته و خلق کرده اند و هم پناه داده اند و هم خوب ميدانند نه! بلکه هر دَم با هر يک شان در تماس و پيشبرد پلانهای کثيف بردگي ما و شما هستند - و همچنان لاردهای جهادی و دارایي چور کنُ مارا هم انسان مآبانه به زنجير و تحقيق و ضبط دارایي (نه جيب خود) بلکه برای افغان بزور غريب ساخته شده- صادقانه مصرف کنند و آنوقت اگر دوستانه برای انکشاف ما علماً و تخنيکاً و عملاً (ولي پاک) کار ميکنند - ما و جهان انسانيت شاهد خواهد بود که گره کار افغانستان با آرامي و امنيت و سعادت مردم ما و قراری جهان چطور در کمترين مدت و ايام برآورده شده و همه جا گل و گلزار ميشود. ولي خوب هوشيارانه بازهم ميدانيم که ميخواهند مشت زير زنخ همسایه های مغرض ما در منطقه باشند !!!! ولي ای وای که اينها از کفن کشان قديم بدترند که هم کفن ميدزدند و هم مرُده را بي حرمت ميکنند. مگر ايمان قوی داريم که انشأالله مانند اسلاف شان گريختگي شان - بي آبرو و سَر شِيو بلدِی جهنم خانه‌ی خود دويده دويده ميگريزند


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 23.06.2009

All those nominated candidates and some of them renounced their nomination( on instruction) except one of them are mixed dung heap, namely exported, killer, criminals, all of them was united through Mr. charlatan Khalilzad in year 2001.

All of them except Mr. Bashardost watched with joy the blind bombing in country and killing of innocent people, they robbed the nation and sold the country many times, it is offence to select few of them and to say they have positive program for nation and country, we have to remember the year 2001, they announced with ethusiasm that peace, security, freedom and prosperity will be establish and democracy will come to the country, but what all of them did and acted at the end, it is known to every body now.

In communist regime was announced through their groups lot of scientific people, all of them was Ingineers and at the present time is announcing on way that all exported are professors and high quality scintific people and beside to them will be announced the killer and criminals as high quality religion people and as defender of country during the communist time.

Thanks charlatan Mr. Khalilzad are all those type of people are united and he has the impudence to say about his selected people that they are robber and unqualified to govern the country, it is just a dirty game, it is a plan to keep the common people busy with such rubbish artificial election and its candidates.

Some intrigues and naive people started their activities for them base on languages and those criminal candidates want such intrigues to occupy the power in country for long time, all of them never caried about the nation at all.
Mr. Abdullah Abdullah with his friends and including Saiaf supported the killing of martyr Ahmad Shah Masoud( I will not talk about his behavior now), in fact they are ready and prepaired to sell themselves for money and power any time.
It is illosion to believe that those people will bring out the nation from their created existed disaster, they will never do it even Mr. Ashraf Ghani.

The best and right solution will be to let provisional government for certain time, this will be a real chance for the nation and country to liberate the nation from those robber, intrigues maker, killer and criminals and bring to an end the theatrical insidious and dirty game of Taliban, whose was created and supported by foreigners for their own purposes.
All patriot Afghans should realize the bitter happening in country during the 31 years and it will come the time in Afghanistan like in Iran too to start a peaceful resistance against those known traitors of nation.
Mr. Bin Laden including cheater Mullah Omar will be never eliminated except the innocent people specially the east, south, southeast areas, this plan devoloped by UK.


اسم: انور   محل سکونت: کابل    تاریخ: 23.06.2009

سلام !
دریک جمله باید خلاصه کرد که، بعد از سقوط رژیم طالب ازکرزی گرفته تا یک مدیر رتبه 4 چی رسد به عبدالله جان و یا اشرف جان همه شان به اثبات رسانیدند که، یادزد هستند یا بی کفایت و یا هردو ان . انتخاب بشما است هموطن گرامی !


اسم: عبدالغیاث   محل سکونت: پل خمری    تاریخ: 23.06.2009

جناب مسکین

شما از عبدالله (به طاقت دو) دفاع کرده اید و می خواهید که او با وجودیکه یک شخص مفسد ، ناپاک و بدنام است، خداناخواسته در راس کشور بدبختی چون افغانستان ما قرار گیرد و دلیل تان هم اینست که او (خشتک ِ کشال) ندارد.
برادر عزیز درست است که او خشتک کشال ندارد و با مودرن ترین و قیمتی ترین البسۀ فرانسوی و ایتالیائی ملبس است ولی فراموش نکنید که نامبرده (خشتک چتل) دارد. ایکاش کشال می بود و پاک می بود. برادر به لحاظ خدا و رسول خدا پُشت اشخاص دزد ، رهزن ، لچک و وطن سوداکن را نگیرید و به حال مردم مظلوم افغانستان و کشور تباه شده و ویران ما رحم کنید.


اسم: مسکین   محل سکونت: کابل    تاریخ: 23.06.2009

یگانه کاندید که هم شکل وهم لباس خوب می پوشد ( یعنی که خشتک کشال نیست ) جناب داکتر عبدالله عبدالله میباشد. علاوه برآن جناب شان تجربه خوب دارند. بنا برآن به نظر این حقیر فقیر مسکین ، اگر جناب شان رئیس جمهور انتخاب گردد ،برای مردم و کشور ما مفید خواهد بود.


اسم: محمد آ صف   محل سکونت: کابل - شير شاه مينه    تاریخ: 23.06.2009

برادر محتر مم تفسير خان از ........ سلام ! کاش شما سخنم را خوب خوانده و درست تفسير ميکردید . مشکل کل ماو شما همين لو ليدنهاست که خدا وند بلطف خود مارا براه راست هدایت کند - من هم نميگويم که آقای احمدزی يا احمد و محمود پلانهای راست ندارند ووعده های گز ها کرباس - بتهر غور کنيم که ديروز چه کردند که فردا را خادم ملت باشند.

خودم عاجزانه ميگويم که اکثريت عام و تام شان مقام داران ووزير و سفير ووکيل دالر خور و خويش پرور و جيب پر کن ديروز بوده و امروز صداقت شعار اند. شخصاً عرضم اين است که نه نوکر و با بازوی کسي هستم و نه رأی دهنده‌ی شان . زيرا تا خداوند پلنگ بيشه‌ی افغانستان را از خفتن بيدار نساخته و مردم مارا ازين ميدان قمار چوچه های فرنگي پرست و اغيار نا بکار خلا ص نکند - درد های ماو شما دوا نميشود . بنظر اين حقير - اگر قهر نشو يد - تنها يک بشر دوست راستين داربم که او هم برای اين بار سنگين - کم شيمه ست بعني هم کم تجربه و هم بقوام نرسيده و سرد وگرم نديده براي آن . يبچاره پاک دلانه مينالد و ميبافد ولي افسوس که هنوز تارش خام است و در کور گريها تاب نياورده کنده خواهد که باز بايد اين ملت بي امان غريب و سرگردان آنرا جبران نمايد . و اگر درست نميگو يم اين گز است و اين ميدان والسلام


اسم: Kamharf   محل سکونت: Australia    تاریخ: 23.06.2009

عبدالله عسکر ګريز، از ترس خدمت عسکري، که دوکتران طب بايد،درعوض، مدت سه سال در ولايات کشور به صفت داکتر خدمت ميکردند، بعد از فراغت از انستیتیوت طبی کابل در سال ١٣٦٢(١٩٨٤)به پنجشير فرار نموده و به صفت ترجمان احمد شاه مسعود وظيفه داشت٠ بعدها سمت سخنګوی وې را عهده دار و بعد از هجوم امريکا ، در حکومت کرزی در راس وزارت خارجه قرار گرفت٠ در زمينۀ حکومت داری، بخصوص اقتصاد و امور اجتماعي هيچ نوع تجربه ندارد٠ در وزارت خارجه نيز ناموفق بود، لذا امريکايها وی را به رنګين سپنتا تعويض کردند٠ بجز از شوری نظار در جای ديګری محبوبيت هم ندارد٠


اسم: ص . ص   محل سکونت: دنمارک    تاریخ: 22.06.2009

از نظر من انتخابات ( انتصابات ) در کشور اشغال شده مفهومی ندارد .
با آنهم من در مورد اینکه اغلب نظر دهندگان در مورد عبدالله عبدالله نوشته اند که وی شخص زندوست و زنباره است هیچ موافق نیستم ، زیرا طوریکه خود نظر دهندگان اشاره کرده اند عبدالله خصلت زنانگی دارد ، من هم وقتی به رفتار ، کردار ، قواره گیری و نخره گری های عبدالله بی خدا در زمانیکه توسط بادارانش به وزارت خارجه مقرر بود مینگریستم باور کنید اکت هایش شباهت مطلق به زنان *** داشت ، پس کسیکه نه مردی دارد نه خصلت مردانگی چطور میتواند زنباره باشد .
بگذارید به عبدالله لقب مناصب شخصیتش داد : عبدالله ***


اسم: تفسیر خان   محل سکونت: .....    تاریخ: 22.06.2009

د کا بل د شيرشاه مينې ښاغلې محمد آ صف جانه سلام!
لومړی - دافغان جرمن دویاړلی سایت له پروګرام سره سم خبره په عبداله عبداله ده نه اشرف غني.
دویم- په د ټولو انساني او اسلامي اضولو له مخې هرانسان له خپلوکړو وړو څخه ځواب وایی نه دپلار او دوستانو له کړو وړو څخه.
دریم- موږ داشرف غني دهغه پوهې، صداقت او زړورتیا که کبله هغه غوره کاندید بولو چېتاسو په خپله هم دهغه پوهې ته اشاره کړی ده. زه دسړي پوهه دهغه دروغتیا او هوښیارتیا بېلکه ګڼم.خو که ستا موخه له روغ سړی نه هغه زناور وي چې ۱۲ ساعته خوب کوی نو بیا هرټوپکوالا تر غني غوره ګڼلی شو.
بله داچې کیدای شي تا په خپله تر اوسه په څپل ژوند کې په یوبهرنۍ کمپاۍ کې کارنهوی کړی، که نا چېرته په کومه بهرنۍ کمپنۍ کې کار کړی وای ته پوهېدې چې بهرنیان ځه ډول خلک جاسوسۍ ته رابولی. جاسوسان اکثره ناپوه او بې هویته خلک وي. پوهان ډېر مغرور وي هغوی دچا نوکړي نه کوي.
اوداچې اوس خبره په احمدزي راغله سره له دې چې زه له هغه سره هیڅ ډول شخصي اړیکي او پېژندګلوي نه لرم بلکې دهغو کارونو له مخې چې ده کړی اودده له نوم سره تړلي زه هغه غوره کاندید ګڼم.
هغه په لاندې ډول دی:

لومړی- ټول افغانان یې یووتلی عالم بولي؛
دویم- په نړیوالو اله کچه دکار تجربه لري؛
دریم- دکار لپاره کاري پروګرام لري؛
څلورم - په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه و؛
پنځم- په اوسنۍ اداره کې یې دهغې دککړتیا له کبله کارپرېښود؛
شپږم - په ملي خیانت تورن نه دی؛
اووم- له تبعیض سره سخت مخالف دی؛
اتم- په داسې حال کې چې ډېرو ځواکمنو کاندیدانو دکرزي پروړاندې یا دبهرني فشار او یا دکورني (دولتي) فشار له کبله تاب را نه ووړ ، احمد زی زموږ د هېواد درښتینو اتلانوپه شان پر خپله خبره او دریز ټينګ ولاړ دی.
له دې څخه څرګندېږي چې احمدزی به په خپلو ژمنو هم ټينګ ودرېږي.
او دا خبره په پوره باور کوم چې که چېرته ټولټاکنو کې چل ول ونه شي نو احمدزی به دافغان ولس راتلونکی جمهور رییس وياو افغانان به په دې توګه د خدای (ج)په مرسته خپل ارمان ته، چې سوله او امن دی ،ورسېږي؛ له زلتاو خوارۍبه خلاص، او خپل تېربرم به تر لاسه کړي.
په پای کې له تاسو څخه دا پوښتنه هم کوم چې ستاسو دخوښې کاندید څوک دی؟ځواب به راکړې.
په ډېر درناوي


اسم: عبدالله   محل سکونت: کابل    تاریخ: 22.06.2009

عبدالله په څير خاين او بيسواده او زنانه اکټه انسان چې دلته ولسمشر کيږي بيا د افغانستان پريښودل په کار دي دده قواره يوه ولسمشر ته نه پاتې کيږي دده قواره يو سلمان او د فلم بې لارې هلم ته پاتې کيږئ دى د افغانستان افتخار نه شي کيداى دى د افغانانو د بد نامۍ او ټيټ سترګى يو انسان دى


اسم: مسعود   محل سکونت: لندن    تاریخ: 22.06.2009

سلام به همه! این به همه معلوم است که عبدالله دزد است۰ در وقت کارش در وزارت خارجه از همه سفارت خانه های افغانی حق میگرفت. بد اخلاق است نه تنها پیش زنان ایمان ندارد بلکه به زن دوست و مامورین وزارت هم چشم بد داشت و به ناموس آنها ارزشی قایل نبود۰ جنایتکار جنگی است. در ویرانی کابل در هنگام جنک های بین المجاهدین راساً دست داشت و باید از کشتار شصت هزار باشندۀ کابل و ویرانی آن شهر مثل گلب الدین و ربانی جواب گوید و محاکمه شود. آدم سست عنصر است۰ با هر که می سازد حتی با سرویس های استخبارات اجنبی ولو بر ضد منافع ملی وطنش باشد در حالیه برایش فایدۀ مادی را در پی داشته باشد مباح است. زنچه است و۰۰۰۰ با تمام این مزایا ما باید او را افشا کنیم تا مردم از اصلیت او آگاه شوند.؟


اسم: عمران   محل سکونت: وردګ    تاریخ: 22.06.2009

که عبد الله يو مخور څوک وى د يوه ميړني پلار او مور نه زيږيدلى واى پلرنى او يامورنى ځاى يې معلوم وى ځان لپاره به يې يو تخلص موندلاى واى عبد الله عبد الله يا نې څه عبد الله د ملي خائين مسعود ووړکى وو هره ورځ بۀ يې آمر صيب ته په ګوډه ماته انګليسي نجونې پيدا کولې که بۀ پيدا نه شوې نو به خپله ده همکاري کوله .


اسم: افغان    محل سکونت: کابل    تاریخ: 22.06.2009

داکترعبدالله عبدالله بیلر جنایت و خیانت است

شخصیت و رفتار آقای داکتر عبدالله عبدالله را که از همسنگران نزدیک شهید احمدشاه مسعود بوده است و بااستفاده از اعتبار مسعود برای خود نام و نشان دست و پا کرده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهم.
هدف بنده از نوشتن این مطلب، ارائۀ روشنی به دور از خصومت و تضاد شخصی میباشد که فقط به منظور تبین یک واقعیت صورت میگیرد.
نگارنده آقای عبدالله را از دو چشم انداز متفاوت می شناسم. چشم انداز اول آشنایی شخصی خودم با وی میباشد که عمر این آشنایی از ده سال بیشتر نمیشود. چشم انداز دوم، کسانی را میشناسم که آنها باآقای عبدالله آشنایی طولانی و غیر رسمی داشته اند و از خصوصیات اخلاقی و ماهیت اصلی وی درک و تصویر دقیق دارند. براساس شناخت و برداشتی که خودم از وی دارم، او را فاقد سواد سیاسی، فاقد اندیشه، فاقد صداقت سیاسی و فاقد تعهد به ارزشهای انسانی میدانم. من تعجب میکنم که آقای عبدالله چگونه بدون پشتوانۀ تحصیلات اکادمیک در سیاست و دیپلماسی و فقط با زبان شکسته و بسته انگلیسی در مقام وزیر خارجه دولت افغانستان برگزیده شده بود! سیاست خارجی یک کشور از جمله پدیده های مهم و حیاتی آن کشور میباشد که برای مدیریت آن کسانی مانند آقای داکتر عبدالله، به این میماند که مستری را در جای داکتر بنشانند.
داکتر عبدالله در دوران حیات شهید احمدشاه مسعود، در جملۀ دوستان خیلی نزدیک وی بودکه از اعتماد کامل و حتی از صلاحیت خیلی بالا در نزد شهید مسعود برخوردار بود. اما رفتار واخلاق نامتوازن او در همان زمان خیلی از علاقه مندان شهید مسعود را آزار میداد و در واقعیت سبب آزردگی خاطر آنها گردیده بود. اما شهید مسعود به رغم درک این واقعیت، او را همچنان مورد عنایت قرار میداد. بعد از شهادت شهید مسعود، زمزمه های بلند شد که آقای داکتر عبدالله در طرح شهادت وی سهیم بوده است. هرچند تاهنوز دراین خصوص، اسناد ومدارک موثق ارائه نگردیده است اما از قرائن چنین معلوم میشود که این اتهام دور از واقعیت نیست. یکی از خصوصیات اخلاقی آقای داکتر عبدالله زن باره گی او میباشد که او در این راه تا سرحد افراط عمل میکند. برای کسانیکه در راس مسایل مهم سیاسی و یا در دروازه های کلیدی قرار دارند، این خصوصیت زمینه و فرصتی بسیار مناسبی است برای سازمانهای استخباراتی که با استفاده از آن میتواند به اهداف خود نایل آیند.
میگویند که در سال اخیر زندگی شهید مسعود، سازمان استخبارات اردوی پاکستان آی اس آی، بااستخدام چند خانم جوان، زیبا و خوش ریخت، توانسته بود که آقای عبدالله را به دام انداخته واطلاعات مهمی را از طریق وی در مورد شرایط امنیتی شهید مسعود به دست بیاورد. هرچند که در توطئه شهادت شهید مسعود کسانی دیگری نیز متهم اند، اما آگاهان اطلاعاتی به این باور اند که اطلاعات بدست آمده از داکتر عبدالله در مورد شرایط امنیتی شهید مسعود، برای تدوین طرح قتل شهید مسعود بسیار کمک کرده است. باتوجه به نزدیکی داکتر عبدالله به شهید مسعود و همچنان با توجه به علایق مفرطی که آقای عبدالله به زن باره گی دارد، به نظر میرسد که سازمان استخبارات پاکستان ازاین فرصت استفادۀ قابل ملاحظه کرده باشد.
از چشم انداز دوم، کسانیکه با آقای عبدالله رابطۀ نزدیک دارند، او را آدم بی سواد، بی کفایت، هرزه، زن باره، و بی تعهد می شناسند. مهمتر از همه اورا دارای رفتار دو خصلتی می شناسند که ترکیب از رفتار زنانه و مردانه میباشد. علاقه شدید او به عطریات، استفاده از لوازم آرایش زنانه، افراط در خرید لبهاسهای گرانبها، اداهای زنانه و خیلی چیزهای دیگر از جمله پدیده های اند که در اخلاق و رفتار آقای عبدالله مشاهده میگردد و این پدیده ها در جامعه افغانستان رفتار و اخلاق زنانه تعریف میشوند. بعضی ها دلیل زن باره بودن آقای عبدالله را مشکلات درون فامیلی او میداند که در هر صورت، این گونه اخلاق و رفتار برای یک مدیر سیاسی عیب بسیار برجسته و ضعف آشکار تلقی میگردد. برعلاوۀ اینها، آقای داکتر عبدالله فاقد تقید و تعهد به ارزشها و نورمهای مروج در مناسبات دوستی میباشد که در این راستا به هیچ معیاری تعهد و تقید ندارد.
لذا باتوجه به این خصوصیاتیکه از اخلاق و تفکر او بر شمرده شد، قرار گرفتن چنین شخصیتی در راس مدیریت سیاست خارجی یک کشور، اهانت نابخشودنی به اراده و سرنوشت مردم افغانستان میباشد. کارنامۀ آقای عبدالله به عنوان وزیر امورخارجه دولت افغانستان، چیزی بیشتر از اهانت به اراده مردم افغانستان نمیباشد. ایشان لطف کند و بگوید که در زمان تصدی آن وازرت، چه خدمتی را برای اتباع افغانستان در خارج از کشور انجام داده است و یا چه خدمتی را برای تامین منافع سیاسی افغانستان به ثمر رسانده است؟ یکی از دست آوردهای ننگین ایشان، عقد قرارداد سه جانبه با اداره مهاجرت سازمان ملل و کشورهای اروپایی میباشد که میزبان مهاجرین افغانستان میباشند. عقد این قرارداد سبب شد که هزاران نفر از هموطنان ما که به قیمت نقد جان شان خودها را به کشورهای امن رسانده بودند، دوباره به افغانستان ناامن و پرخطر برگردند. اینها هرکدام شان، برای یک خانواده نان تهیه میکردند. اما دیپلماسی آقای عبدالله سبب گردید که این خانواده ها هرگز با شکم سیر نخوابند. من چندین نفر را می شناسم که در لندن زندگی میکردند وهر ماه برای خانواده های شان در کابل، 500 دالر امریکایی می فرستادند. این مبلغ برای آنها ضمانت حیات شان بود که برای خود نان و لباس تهیه میکردند و بچه های شان را به مکتب می فرستادند. اما وقتی که براساس همین قرارد داد سه جانبه، آن عزیزان از لندن به افغانستان اخراج گردیدند، آن خانواده ها با هزاران مشکل و مصیبت دچار گردیده اند. البته این موضوع را کسانی خوب درک میکنند که قربانی این قرار داد بوده اند. اما به رغم این خصوصیات اخلاقی و کارنامه های سیاسی، هنوز هم آقای عبدالله خودش را چهره حق بجانب احساس میکند وحتی مستحق ریاست جمهوری میداند.
باتوجه به آنچه را که آقای عبدالله انجام داده است، به نظر من وی مستحق نفرین و لعنت مردم افغانستان میباشد. اما اینکه او هنوزهم خواب و خیالات مقام سیاسی و زنهای خوش صورت و خوش ریخت را می بیند، مصیبت بزرگی است که مردم افغانستان را سالها به اسارت گرفته است. حتی شنیده میشود که جبهه متحد ملی رایزنی های را درمورد کاندیداتوری وی به عنوان رئیس جهمور آینده افغانستان روی دست دارد. اعضای رهبری جبهه متحد ملی باید این واقعیت را درنظر بگیرند که انتخاب آقای داکتر عبدالله به عنوان نامزد ریاست جمهوری، اهانت عریان به اراده و سرنوشت مردم افغانستان میباشد.


اسم: نجیب کامل2009   محل سکونت: هلند    تاریخ: 22.06.2009

سلام هموطنان عزیز و دلپر
از سخن نمیشود برای انتخاب یک رئیس جمهور وطنپرست و مقتدر که بتواند تمام افغانستان را از وجود شکنجه گران و رشوه ستانان و تجاوز گران برهاند متفق شویم اگر پشتون استی یا تاجک ، اگر هزاره استی یا ازبک ، اگر ترکمن استی یا نورستانی و اگر پشه ای استی یا ایماق و بلوچ و یهود و هندو و سیکهه.اگر افغان نیستی خاک بر سرت.

در قرن 21 هنوز هم شادی های مکار ترا پارچه پارچه ساخته و خودرا رهبر . بکدام عقل و منطق عبدالله بی دپلوم رئیس جمهور شود در مورد عبدالله من رومانها حرف دارم . چقدر بدبخت استیم ما ملت که یک رهبر نداریم این وطن بی صاحب توسط که است که چور و چپاول نمیشود و تمام هست و بود ما در معرض لیلام قرار گرفته است ناموس وطن هیچ مصئونیت ندارد بیائید در قدم اول درین انتخابات شرکت نکنیم تا زمینه لوی جرگه مهیا شود این انتخابات فقط نمایندگان مردم خودرا برای لویه جرگه انتخاب کنیم و برای هیچ کاندید ریاست جمهوری رای ندهیم واگر رای میدهیم فقط برای داکتر رمضان بشر دوست رای بدهیم.

ولی من بهتر میدانم که به هیچ کس رای ندهیم و لویه جرگه دعوت شود و یک افغانی را رهبر مملکت بسازیم که تمام دشمنان ملت را در پای میز محاکمه حاضر کند.
او مردم برای وطن ایکه مادر من و توست افتخار من و توست ناموس من و توست طفلانه نباید فکر کرد بگذار از منافع قومی و سمتی بنشین سر میز لویه جرگه و یکسال بعد همه مشکلات افغانستان تا تروریزم و مواد مخدر و چور چپاول دارای عامه توقف مییابد.

وطن عزیزم غنیترین کشور درجهان است و امروز گداترین کشور در جهان است کسانیکه در خارج زندگی میکنند لمس میکنند که دنیای خارج ما را پوقانۀ هوایی فکر میکند ولی تاریخ و فرهنگ ما که خود بآن خیانت کرده ایم امروز مارا یک ملت بی حیثیت نشان میدهد. زیرا گردن ما به ریسمان رهبرانی است که خود جیره خواران خارجی استند . فقط بخاطر ناموس وطن متحد شوید و از افغانستان یک امریکای دوم بسازید و بخاطر غرور ملی متخد شوید که کشور ما از نقشه دنیا پاک نگردد.

امیدوارم که حرفهای یک افغان کوچک را که افتخار دارم روی سرک هایش را با زبان جاروب کنم جنبه عملی پیدا کند
با عرض احترام صرف برای افغانان ملی و وطنپرست


اسم: اوخانه وال    محل سکونت: ....    تاریخ: 22.06.2009

دوستان بسیار عزیز عبداله حالا که ثابت نمودید که عبداله جان از صنف دو پوهنتون به نسبت جنایت اش فرار نمودهوداکتر نیست پس لا اقل اورا بعد ازاین نرس خطاب نمایید چون صنف دو پوهنتون برابر به نرسنګ میتواند باشد.

درارتباط باکار شان باید ګفت که او یکی از متحدین رفیق بریالی ورفیق دوستم ، رفیق ماویانی ، دلاورجان، باباجان وغیره بود وباید پرولتاریا یی بیجاره را سفیر وجنرال قنسل میساخت.

اینها است که به برادرهای دیمکرات بلی بلی میګویند اګر به عوض این سفیرهای مکتب ناخوانده شما میبودیند برادرها به یقین که یک سینت هم در ابادانی وطن تان خرچ نخواهند میکرد. اینها است که وطنرا بخاطر ابادانی دراختیار برادرهای امریکایی واروپایی ګ‌ذاشته تا انرا ابادسازد.

خیر است که عبداله جان پوهنتون کابل را نخوانده؛ او که ده سال پهلوی امرصاحب زندهګی کرده به یقین که همه چیز را ازاو اموخته باشد. ګرچه او هم ازصنف دو فرارنموده بود ولی از فرانسه تا اسپانیه علما وژورنالست ها میخواهند که یک پوهنتون ببخشیند دانشکاه تحقیق افکار او نابغه باید درکلابل ویا جای دیګر ایجاد شود. ادم به مکتب رفتن عالم نمیشود به استعدادخداداد طبیعی عالم میشود.
نشنیدیند که میګویند فصل خداوند که میسر شود خوانده ها ترکاری فروش ونا خوانده داکتر شود.
بااحترام فقیرانه


اسم: فرید   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 22.06.2009

برای اولین بار از زبان یک نوکر اجنبی قاتل هزاران انسان این وطن شنیدم که غریبی گناه است . حمل بستۀ (بکس) مکتب یک کسی برای خوردن یک شکم نان سیر و پوشیدن لباس کهنه کسی دیگری توسط فرزند یک سناتور غیر از اینکه مناعت ، پاک نفسی عدم تعلق به فساد را در نزد رئیس خانواده نشان میدهد چیز دیگری را با اثبات نمی رساند. شخص " خبیث " ناقص " که بر خلاف لافت نه نجیب هستی و نه کامل و به گفتۀ خودت یا از قماش خاین "تنی " هستی و یاهم از "ببرک "مفسد ، خود سرت را در گریبانت ببر و ببین که تو به این مردم چه کرده ای ؟

با مالیه کار گر و دهقان این وطن در مکتب حربی درس خواندی و باز دشمن همین وطن شدی . نمک خوردی و به نمکدان شاشیدی. یک وطن ویرانه بود اما با غرور تو با نوکری به اجانب غرورش را سودا کردی وامروز به غریبی مردمش ریشخند میزنی. شاید از پولی که چهاردهی به دور سرت گشتانده و در جیبت کرده اند پولدار شده ای که حالا به غربت مردم ریشختد میکنی؟ در کشوریکه نود و پنچ فیصد مردم گرسنه باشد آیا غریبی در آن کشور عیب است؟ گردانندۀ محترم این پیام من را نشر نمایید. فردا حق این جاهل را بدستش میدهم حال این طرف ها شب از نیمه گذشته است . یا هو !


اسم: وحیدالله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 21.06.2009

اسلام علیکم،
بگذارید از حمله شخصی به نامزدان انتخاباتی ریاست جمهوری و پدر و پدرکلانهای شان پرهیز نموده، به برنامه های شان نظر بیاندازیم. آیا مقصد تاکید عبدالله عبدالله از احصاییه نفوس در شرایت حصاص نظامی در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور چه است؟ خواست او از تقویه قدرت پارلمان و ایجاد مقام صدراعظمی کدام اهداف را دنبال میکند؟ آیا کسی که تجربه جنگهای قومی، زبانی و مذهبی را در جنگهای کابل دارد، با این دو مقصد خود خواهان وحدت ملی در افغانستان است؟
محترم جمال، که رښتیا وي، چه د عبدالله پلار پښتون دئ، نو دی څنکه پښتنو سره دښمانی کولئ شي؟


اسم: وطن دوست   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.06.2009

تشکر از وب سایت افغان جرمن !
صد آفرین به نوشته آقای شاکر از روتردام. حقا که حقیقت را چون آفتاب بیان کرد !!
لعنت ابدی انسان و حیوان به همه ای وطن فروشان و آدمکشان ویرانگر که از 7 ثور تا به امروز عاملین وحشت , ویرانی , تجاوز , کشتار و غارتگری بودند و هستند.مکرووریان کابل


اسم: محمد آ صف   محل سکونت: کا بل - شيرشاه مينه    تاریخ: 21.06.2009

هموطنان! من بنام افغانيت وايمان مميزات دو چهره کانديد شده را مستنداً بشما معرفي ميکنم و اين شما و حکم افغانیت و وجدان تان!

۱ - داکتر اشرف غني مرد دانشمند مجرب و جوان است - ولي نه بدرد خور افغانستان !
۱ول- عضو سي آی ئی وهم دستگاه استخبارات انگليس است که سر و پای زدنش و بوت پاکيهايش بغلامي امريکا و انگليس شاید کار ندارد-

۲ - او پسر شاجان احمدزی نواسه جنرال عبدالغني خان احمدزی ( سرخابي لوگری ) و کواسه محمد شاه سرخابي است که ثبوت خيانت و وطنفروشي جدش را در اواسط صفحه ۶۳۰ افغانستان در مسير تاريخ مرحوم غبار و نيز اواخر صفحه ۲۶۱ افغانستان در پنج قرن اخير صديق فرهنگ - باتوطئۀ شکست دادن ننگين مردمان فداکار ما در گندمک و قبولاندن معاهده ننگين گندمک بر امير محمد يعقوب خان و تسليم کردن امير را به انگليس ها به اسارت (بهمکاری پاچااحمدزی) در سال۱۸۷۹ خود بخوانيد و برين وارث بالنسل انگليس چاکر اعتماد نکنيد! او اگر وارث خیانت نباشد در لندن و کابل برای پا بوسي نميدود.

۳- او چندين عمليات جدی شده و هميشه مريض است و نه شخص سالم برای اين وجيبه بزرگ بايد خودش اعتراف کند نه سر تنبگي !

۴ - او تابعيت باطل ناشده امريکایی و خانم خارجي افغان ناشده دارد و چرا درين موارد عقل و علمش خاینانه و چپه فير میکند – چراجناب داکتر قيوم جان کوچَي کاکاي سياستمدارش (عقل و غرور عالم)او را نصيحت نميکند که بااين جسم پيوندی ازين تجارت موروثي بگذرد.

۵ - او فوق تصور عصبي ، بي حوصله و آتشين است و خداهمه را از تماسش دور بدارد زيرا در فحش زباني و دوَ و دشنام گویی و زن و ناموس دوَ زدن هيچ جوره و نظير ندارد.

۶ - اورا بپرسيد که افغانستان برای اشغال کرسيهای کلاني مانند مشاوريت رئيس جمهور - وزير مالیه و ر ئيس پوهنتون غايب بامعاشات ....(خود در خدمت بادار)و حال سرتاج ملت شدن،وطنش بحساب ميرود وبس آخر در روزهای بد کجاتشريف داشتند؟ وهزاران مداری بازی ديگر.

حال عرايضي در مورد داکتر چشم ملت افغان که

۱ - چرا عبدالله ... عبدالله است - نه عبدالله زمرياليَ ؟ آخر او پدر با نسب آبرومندی قندهاریی بنام مرحوم غلام محي الدين زمريالي (سناتور انتصابي شاهي)داشت که بسيار پاک و نيک نام زيست - و اگر والده مرحومه شان از اهل پنجشیر با صفاست - بي صفایی و نمک حرامي خودش به اسم زمرياليَ با صفا چراست ؟

۲ - آیا به اسم بي مسمای دَیل بنده خدا (عبدالله عبدالله) از کدام جرم و جنايت و کشتار مردم بيگناه و چپاول دارایی مردم دريغ کرده که دبل بندۀ خدا حساب شود. در جنگهای قتل عام کابل - در تباهي افشار و تمام جبهات آمر صاحب و استاد هرکاره مشاور و معين دفاعي او و خودتفنگ دار نبود؟

۳ - اگر کابل برای همه زعمای بر قطارش و فاميلهای شان بهشت برين بود - چرا فقط او خانم و فرزندان بيچاره را در ويلالی دهلي خود برای سالها و بنام مصئونيت راند تا ملک را شغالي کند!!!!! و بلي - او شخصاً بايد جواب بگويد که چرا در تابستان ۲۰۰۴ در روز روشن و در دفتر رسمي وزارت بر xxx بدبخت خانم yyy رئيس اطلاعات نامرد خود با رسوائي ها در بين بادی گاردها و رياست دفتر خود رسوا و گرفتار شد که آن زن بد بخت طلاق شد و مکافات شوهر سفير شدن به کانادا با پنجصد هزار دالر حواله نقد ی و بگوئيد آنرا چي .... ناميده و از جيب ملت به نان گدا حواله کرديد؟ و از ظ.. ر و می‌ .. ح و و و و و های ديگر با امتبازات کرسي و مادی شان - عبدالله خان *** - بدناموسی ، مَي گساری - و طن فروشي و تريپل اجنتي و حال داوطلبي باداری ملت !!!! آخر ديده درآیی هم حد دارد.

۴ - داکتر آغای چشم جنگسالار ! چرا موش مانند فرقه ۴۰۰۰ نفر منظم تا دندان مسلح خود را که تحت اداره مستقيم خودت و حال در چوکات(بنياد ذيشان فخر عاجميان!!! احمد شاه مسعود) پُت و پرده توسط اردلي خانگي ات و بنام ستر جنرال قاسم خان (شوهر همشیره محترمه تان) در دره بسيار محرم پنجشیر اداره ميکنيد آخر مردانه حرف بزنيد. شنيده ام ميگو ئيد او قوماندان قوای کار ساختمان مقبره با شکوه سالار شهيدان با محوطه ۱۰ کيلو متر ی بازارک تا رُخه جهان بينان با معاش و مصرف صدها ميليون دالر در سال و با وسايط ساختماني جهانيست ولي چرا اين قوای کار ، تا دندان هم مسلح و هم با وسايط ثقيله معظم نظامي و دارای مشاورين پار دريائيست ؟ جنرال صاحب ايکه در عمارت ذيشان مجهز با نهر آب خروشان دريایی و جنريتر ۲۶ ساعته! برق بي توقف و شرايط بالاتر از سطح حيات مردمي افغاني و مخصوصاً ملت بينوای همان پنجشيری های بسيار غريب و پاک نهاد است زندگي دارند !! و مالک خانه هم شما داکتر چشم دار ! بدچشم !!!!! و مانند اين خانهای در داخل و و خارج از آن !اين مطلب مستند صفحات بسيار سياهت قسماً را نوشتم که نمونه ای از دنائت تان باشد و من همه را که ذره‌ی از خروار نوشته و بکلي مستند است - مخصوصاً بوجدان آناني حواله ميکنم که ميدانند و به ملحوظي دهن پُر آبند و نزد وجدان خود خجالت !!

داکتر جان - وزارت خارجه بيچاره را با چور تمام هست و بودش لجنزار و ربو ربو کردی که خداوند مقابل مانند همان رسوایي ۲۰۰۴ - در دنيا و آخرت ترا هميشه بي آبرو و ربو ربو بسازد - ميداني تجاوز بناموس دوستيکه برادرش گفته ای ؛ فقط بيچشمي ترا کار دارد و هزار ناگفته ديگر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


اسم: رسـتم   محل سکونت: هرات    تاریخ: 21.06.2009

عبدالله خان تا چه وقت فريب ، دروغ، طفره رفتن، هاوانتاژ و نيز تو چکاره فراموش نمودی تو، قانونی، ربانی، فهيم، دوستم، محقق، برادران مسعود و سياف در سال ۲۰۰۱ اين وطن را در مقابل ۲۰ مليون دالر برای ( جورچ بوش ) و( تونی بلير ) فروختيد!!
ديگر نه تو و نه ديگرانت مالک اين خاک ، تصميم گيرنده اين سرزمين ، تعين کننده سياست و پاليسی اين مرز بوم نبوده بلکه واشینگتن و لندن در مورد سيستم، طريق، تغيرات، تعينات، نصب کردنها، عزل کردنها، مقرر کردنها تاسطح والی، ولسوال، اين آقايان بارک اوبامه و گولد برون ميباشند که هرگونه تصميم که مطابق منافع آنها باشد اتخاذ ميگردد شما تنها ببرهای رنگ شده کاغذی و دلقک های بيش نميباشيد!!!
در کدام کشور و کدام نظام ديده باشی که کانديد رياست جمهوری به سفارت بيگانه خواسته شود و سفير آن کشور از کانديد افغان که مزدور آنهاست امتهان لياقت، صداقت، وفاداری و بعيت را ميگيرد بخدا به تک تک شما کانديد ها شرم است!!
عبدالله خان؟
در مورد تغیير سيستم رياستی به پارلمانی و ايجاد پوست صدراعظم يکی از تصاميم قبلی رئيس جمهور دو رگه امريکا اوبامه بود و است که خودش با کانديد قبلأ تعیين شده خود اشرف غنی احمد زی تطبيق ميکند ضرورت به چاکران ديگر وآنهم از ** که مردم کشور با خيانت، جنايت که اين ****و انشاءالله يک فيصد رای را نصيب نميگرديد و مثل يونس قانونی ** خواهد نمود. و نيز جنايتکار و فاحشه سياسی را آزمودن گناه کبيره است همه ميدانند که شما نه مسلمان بوديد، نه مجاهد، نه افغان بلکه دزدان زمرد بيش نميباشيد.


اسم: جمال    محل سکونت: کابل     تاریخ: 21.06.2009

عبدالله د پښتنو قاتل او دښمن دى ، نوموړى يو فاسد انسان دى د بهرنيو چارو د وزير څوکۍ هم په نوموړي ډيره زياته وه سواد يې کامل نه دى ، د مسعود په نامه يې ډير بيزنس کړى او ډيرې پيسې د دوزخي مسعود په بيناد ګټلې دي .عبد الله امريکا ته ويلي وو چې پښتانه په دغه وړو وړو بمونو له منځه نه ځي نوموړي د غټو غټو بمونو غوښتنه له امريکا کړې وه دا چې بل کوم د سم سړي زوى نه دى کانديد موږ مجبور يو بيا هم کرزي ته رايه ورکړو ، کرزى افغان ، مسلمان او په وطن مين انسان دى که خرابى لري د همدې ټلواليانو له لاسه يې لري فاسدين همدوى دى دغه راز دعا کوو چې کرزى د خپلو وروټو څخه په امان شي بيا هم د کرزي د بري لپاره دعا کوو هدف يې سپيڅلى دى انشا الله کاميابيږي به .


اسم: عبدالله وردګ   محل سکونت: کابل     تاریخ: 21.06.2009

عبد الله غوندې زنانه يي اکټه کسان د خداىد افغانستان ولسمشر نه کوي دا ملک چې عبدالله ته ورته کسانو ته پاتې کيږي خداى د بيا موږ له دغه ملک نه واخلي . عبد الله ښځينه اکټونه کوي افغانان او بيا موږ پر عبد الله غوندې مشرانو شرميږو ويل کيږئ عبد الله له ځان سره د آرايش صندوقجه هم گرځوي . موږ له مجبوريته کرزي ته رايه ورکوو *** افغانستان با حوصله ولسمشر غواړي .


اسم: نعیم   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.06.2009

عبداله یک بدمعاش فلم است که خودش را پشت جانیان و قاتلان پنهان کرده است. او در طی چند دهه گذشته با قاتلان مردم ما همدست بوده است و دستانش به خون بی‌گناهان آلوده است.
مردم افغانستان جز تف شان هرگز رای شانرا به او نخواهند داد. او به اندازه کرزی انسان فاسد و ریاکار و مزدور پیشه است.


اسم: نصیر   محل سکونت: هرات    تاریخ: 21.06.2009

هموطنان عزیز!
بعد از 30 سال جنگ و تباهی امروز برای مردم افغانستان زمینهء لا اقل یک مردمسالاری هرچند ناقص و مملو از مشکلات سیاسی و حوقی، فراهم شده است. درست است، همه میدانیم که در این 30 سال چه گذشت و کی چه کرد... ولی باید یک نکته را همه به یاد داشته باشیم که جنگ در همه ابعادش دیگر چاره ساز این همه مشکل برای ملت درخون تپیده ما نخواهد بود. پس بیایید افکار جنگی را نیز بیش از این در ذهن نه پرورانیم و با یک روحیه تحمل پذیری و دموکراتیک در پی حل تضادهای این ملت و کشور براییم. این همه کینه و نفرت را دیگر تبارز ندهیم و در پی زمینه های اتحاد و اتفاق در یک مبارزه حق طلبانه و دموکراتیک با هم رقابت نماییم. دروغ پراکنی، توهین، تحقیر ... دیگر درد ملت و میهن را دوا نمیکند. در مبازه دموکراتیک که انتخابات یکی از نماد های آن است از دل و جان اشتراک نموده کاندید مورد نظر خود را حمایت نماییم بدون آنکه به حتک حرمت دیگران پرداخته و آتش کینه و نفرت مردم را شعله ور سازیم.
من فکر میکنم که داکتر عبدالله عبدالله در شرایط فعلی کاندیدی است که نظرات مترقی و دموکراتیک را در برنامه اش مطرح مینماید. پس بیایید برای حل مسائل سیاسی و امنیتی کشور این کاندید را تعقیب نماییم از برنامه اش آشنا شویم و در صورت لزوم از وی حمایت کنیم.


اسم: hares   محل سکونت: kabul    تاریخ: 21.06.2009

به سا يت ا فغان -جرمن !
من نميدانم که چرا يک تعداد **** بر خلاف جناب اقای دکتورعبد الله که از هر حيث يک شخصيت عالم،وطنپرست است واز همه کا ند يدان ديګر دارای تجر به کا في است به تخريب اين شخصيت بز ر ګوار که ادامه د هنده راه امر صا حب احمد شاه مسعود رهبر ازادی افغا نستان از دست رو سها و طا لبان جنا يتکار است ميپر دازند٠ مردم افغا نستان با شخصيت داکتر صا حب عبد الله اشنا هستند انشا الله بر همه ر قبا پيروز خو اهند شد


اسم: نعمت الله تُرکانی   محل سکونت: اتریش    تاریخ: 21.06.2009

با همین نام « جمهوری اسلامی افغانستان» بنده به هیچکسی رای نمبدهم. زیرا وقتی نظام اسلامی باشد باید آزاد بوده و زیر قیمومیت کفار نباشد. وقتی تعین کننده سیاست، اقتصاد و امنیت بیگانگان باشد حاکم شرعی وجود ندارد. از پیام شما تشکر.


اسم: نورانی   محل سکونت: لندن    تاریخ: 21.06.2009

عبدالله یکی از فاسد ترین انسانهاست است. در وزارت خارجه به ناموس چند مامور تجاوز کرد و بعد شوهران را سفیر ساخت. عبدالله یک جاسوس چند جانبه است و دشمن افغانستان است. همراه با احمدشاه مسعود و ربانی در بسیاری خیانت ها دست داشت. هیچ صفت انسانی ندارد که نامزد این مقام گردد.


اسم: محمدحق نېکزاد   محل سکونت: لشکرګاه    تاریخ: 21.06.2009

زه خپله راېه وهغه چاته ورکومه چې ملې زعامت ولرې او د ملت د پاره کاروکړې نه داچې د جېب خوله ېې د ځان او د خپلو خپلوانو د شخصې ګتو د پاره خلاصه کړې وې او په هېڅ نه مړېږې .په دغو اوسنې کاندېدانو کې تر اوسه داسې څوک نسته چې دغه صفتونه ولرې ،خو په نسبې توګه هغه وخت راېه ورکولاې سم چې ېو وار د هریوه کړنلاره واورم


اسم: نياز محمد صادقی    محل سکونت: المان     تاریخ: 21.06.2009

باتائيد تبصرۀ آقای نجيب کامل عبدالله پنجشيری يک شارلتان ، يک اپرچونست تمام عيار و يک جنايتکار حرفوی بوده و ميباشد. عبدالله قبل از آغاز همکاری با شورای نظار پنجشير اگنت رياست ۷ « خاد » بود و ماهوار در بدل همکاری خود با خاد مزد ميگرفت وهمزمان به صفت مسول ترور وانفجار در کابل از طرف شورای نظار وظيفه گرفت که با استفاده از اعتماد خاد مواد انفجاری را به انستيتوت طب کابل انتقال و بخش تدريسی آنرا در حاليکه ۱۴۷ تن محصل مشغول تعلیم بود انفجار داده که ۶ محصل يک استاد و يک اسيستانت استاد شـهيد گرديد.
در بررسی و تحقيق، شواهدی بدست آمد که عبدالله محصل صنف سوم انستيتوت به رهنمای داکتر اخگر داکتر تبرکلوز که فعلأ در وزارت صحت عامه رئيس است اين انفجار صورت گرفته وعبدالله قبل از دستگيری به پنجشير فرار و بحيث ترجمان انگليسی با مسعود بود چون آدم شارلتان و محيل بود آهسته آهسته اعتماد مسعود را جلب نموده مسوليت روابط خارجی شورای نظار را بدوش گرفت و با سفرهای خود در جلب خارجی ها خصوصأ آلمانها و فرانسوی ها غرض سنگ گران بهای زمرد تلاش نمود.
در آلمان به کمک برادران ترانسپورت خنج پنجشير که در هامبورک آلمان اقامت دارند بازار خريد زمرد و ديگر اموال افغانی را به نفع مسعود گشود و توانست سرمايۀ هنگفت احمد شاه مسعود را در بانکهای سويس جابجا نمايد.

عبدالله با نزديکی با پاکستانی ها از قاضی حسين احمد اطاعت می نمود و توسط او اپتدا در پشاور با "اعظم فاروق" مصری بنام پدر تروريستها معرفی شد. بعد از مرگ فاروق با اسامه روابط نزديک کاری استراتيژيک ريخت که به آنطريق در ترور احمد شاه مسعود نقش اساسی را بازی نمود.

عبدالله بعد از يونس قانونی، ربانی و دوستم در فروش وطن، اشغال آن توسط امريکا در مقابل ۲۰۰۰۰ مليون دالر امريکائی نقش کليدی داشت و مورد دار و دستۀ بوش و خليل زاد اين فرزند ناخلف افغان قرار گرفت و بحيث وزير خارجه تعیين گرديد که آن وزارت را به يک فاحشه خانه و مملو از اوباشان، دزدان، بيسوادان، سنگ فروشان شورای نظار و مردم پنجشير تبديل نمود و در همه نمايندگی ها افراد بی سواد، بی مسلک ، پليد و دزد را ديپلومات ساخت که از محراب الدين مستان، داود مير ، سید طيب جواد، خير محمد خير خوا، عاطف مل و ... و ... و ... نام برد.
عبدالله در جنگهای سر قدرت که منجر به کشته شدن ۲۰۰۰۰۰ باشندگان کابل و تخريب کلی پايتخت و غارت تمام داراای های عامه و دولتی گرديد دوشادوش مسعود، ربانی، قانونی، فهيم، محقق، مزاری، سياف، خليلی و دوستم قرار داشته از جملۀ ناقضين حقوق بشر مجرم جنگی شناخته شده است او نيز باید در کنار ربانی، قانونی، فهيم و دوستم محاکمه و مجازات گردد نه رهبر و رئيس جمهور ؟؟!!

دوم دوستان و مسوولين ارجمند و حق بين پورتال افغان جرمن آنلاین در پائين افغان هموطنی و درد ديدۀ بنام ( عبدالشکور بارز ) از رنج خود از سوز خود و خانواده خود ناليده و قاتل برادر خود را بنام (امين الله حبيب) فعلأ مقيم سويدن را که از جلادان و خون خوران « خاد » بوده معرفی نموده که امين الله حبيب مذکور در پهلوی ساير جنايات خود برادر عبدالشکور بارز را به قتل رسانيده از هموطنان توقع اظهار همدردی نموده از مسوولين گران قدر پورتال خواسته که نام اين قاتل [امين الله حبيب] را در ليست مجرمين جنگ و ناقضين حقوق بشر درج نمایند. عدم توجه به خواست این هموطن را غفلت گويند و اگر در خواست کنندۀ عدالت آدم سرشناس و سياسی ميبود همه با او بود اين هموطن اميد خدا کرده به شما عرض نموده است نا اميدش نسازيد (نياز محمد صادقی ــ المان)


اسم: khalil   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 21.06.2009

آقای به اصطلاح نجیب کامل!
نوشته پر از مزخرفات و دروغ های شاخدارت تنها به نفع داکتر عبدالله تمام میشود. داکتر عبدالله کسی نیست که مردم او را نشناسند و از چگونگی گذشته و حال وی اطلاع نداشته باشند. خصوصاً کسانیکه با وی آشنایی نزدیکتر دارند به چرندیات تو بمثابه کسی که بر عکس نامت دروغ میگویی و افترا میبندی مینگرند اگر فکر میکنی با این اراجیف برای خود شهرت کسب میکنی در اشتباه بزرگ قرار داری.
تا جاییکه من میدانم تمام نوشته ات دروغ محض است. اگر وجدان نداری و از خداوند(ج) هم نمی ترسی لااقل نوشته ات را یکبار دیگر بخوان و ببین تا کجا دروغ گفته یی. لعنت الله علی الکاذبین.


اسم: محفوظ   محل سکونت: کابل    تاریخ: 20.06.2009

بسم الله لرّحمن الرّحیم السّلام علیکُم ورحمتُ الله وبرکاتُه!
مُحترم حفیظ کریمی!
جناب شما درآلمان با همه امکانات زندگی بود و باش دارید باید هم همچو نظری راداشته باشید, اگر کسی از اعضای فامیل و یا دوستان شما توسط همین دوستان خارجی تان به طور بی رحمانه به قتل میرسید, اینگونه فکر نمیکردید(شکم سیر چه میدانداز شکم گُشنه).
من اعمال غیراسلامی طالبان را مثل اعمال وحشیانۀ اشغالگران , به یکسان محکوم کرده و مردود میدانم. شمااشتباه بزرگ میکنید هر شخصی درافغانستان باموجودیت اشغال گران مخالفت بکند, طالب است, اگراینطور باشد پس اضافه از 90 فیصد ملت مسلمان افغانستان باید طالب گفته شوند, در حالیکه اینطور نیست هر افغانی که خودرا مسلمان میداند و غیرت افغانی دارد مخالف اشغال وطنش آنهم توسط دشمنان شناخته شدۀ اسلام و مسلمانان است.
اگر شما به این فکر هستید که این اشغال گران برای آوردن امنیّت و آبادی افغانستان که جناب شما از آن دور و بی تفاوت به عیش و نوش تان می پردازید, به این سرزمین مجاهد پرور آمده اند پس شما قطعاًآگاهی از وطن فراموش کردۀ تان ندارید بهتر است مطبوعات دنیا را مُطالعه بکنید اگر مطبوعات مسلمانان طرف اعتمادتان نیست در مورد مطالب زیادی در مطبوعات دوستان امریکایی و اروپای تان وجود دارد. اگر بااین همه نمیخواهید موافق باشید پس من توسط قُرآن باید جواب بدهم که شاید شما از قرآن هم نخواهید دانست و جواب این است:
واذاخاطب هُم الجاهلون قالو سلاما
از الله برای ما همه هدایت نیکی التجاء میکنم
به اُمید پیروزی حق بر باطل
والسّلام


اسم: لیمه    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 20.06.2009

سلام خدمت گرداننگان و خوانندگان هحترم پورتال افغان- جرمن:

هم وطنی به نام زلمی از بورک از تب و سوز جهادی به هذیان گویی پرداخته و خانم و یا آقای لمبه را به «کذب» گویی متهم نموده و وی را از «اهالی!!!» راوا (که سطح و سواد و دانش جهادی اش را میرساند) معرفی میدارد و راوا را سازمان زنانه آی اس آی.
اولا «کذب» لمبه در کجاست؟ آیا کسانی را که وی به مثابه دوستان عبدالله و باند شورای نظارش معرفی نموده، دروغ میگوید؟ بهتر بود مشخص می نوشت که مثلا عبدالله عزام القاعده ای دوست عبدالله و پیرش مسعود نبود و یااسامه، قاضی حسین احمد و...
ثانیا راوا آی اس آی بودن رهبرانت را در همان دورانی که در پاکستان به بوت پاکی و جاسوسی به آی اس آی مصروف بودند و ناف شان با ناف آی اس آی بسته بود ، افشا میکرد که متاسفانه آوردن همه آن درین ستون نظر خواهی ممکن نیست. ما درست بودن آنرا در دام خرس و سایر نشراتی که درین اواخر انتشار یافت، بوضاحت دریافتیم.
ثالثا باید گفت که ما پشتیبانی از کرزی را نیز در نوشته محترم لمبه درک نه کردیم که با وقاحت و دیده درایی شورای نظاری ات وی را طرفدار کرزی معرفی نموده ای.


اسم: حفیظ کریمی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 20.06.2009

محترم محفوظ از کابل
حرف های شما راجع به داکتر عبدالله تا یک اندازه صحت دارد. مگر اینکه عبدالله پشتیبانی خودرا از قوای خارجی اعلان کرده کار درست و صحیح میباشد. به دلیل اینکه ،اگر همین قوای خارجی در افغانستان حضور نداشته باشد ، باز همان طالبان کثیف به کشور ما هجوم خواهند آورد و مملکت را به باداران شان یعنی به پاکستانی ها تسلیم خواهند کرد. به نظر من طالبان امروز ، همان خلقی مای بی دانش و کمونست دیروز میباشند. خلقی ها یروت داشتند و طالبان به آن بروت ها ریش های چتل را علاوه نموده اند. هر دو طبقه انسان های کثیف هستند که مملکت مارا به این حالت بد کشاندند. از نوشته های شما معلوم میشود که دیروز خلقی بودید و حال طالب و مخالف کسانی میباشید که با آن طبقه نا بکار و ظالم مبارزه میکنند. مکاتب را به آتش میکشند ، مردم مظلوم و مسلمان و بیچاره مارا در هر جا از بین میبرند و حتی به مساجد بم گزاری میکنند و هزارها جنایات دیگر را مرتکب میشوند. حکومت ما عسکر و توانائی ندارد تا جلو آنها را بگیرد پس بودن قوای خارجی در افغانستان ضروری است . شما خوش باشید و یا نباشید.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان     تاریخ: 20.06.2009

هموطن گرامی ارغندیوال
با تشکر از حسن نظر تان در مورد نشرات افغان جرمن آنلاین با تأسف باید به عرض برسانیم که امکانات نشر همه مطالب به صورت تصویری و صوتی تا به حال برای ما امکان پذیر نبوده ولی در آیندۀ نزدیک میسر خواهد گردید.
مناظرۀ ابتکاری تلویزین آریانا نیز نظر به مشکللات تخنیکی به صورت کامل نشر شده نتوا نست. امید معذرت ما را بپذیرید. در آتیه این نقص جبران خواهد شد.

از شاغلی محفوظ هم یک جهان تشکر .پیشنهادات سازندۀ هموطنان باعث خشنودی همه است
تیم کاری افغان جرمن آنلاین


اسم: محفوظ   محل سکونت: کابُل    تاریخ: 20.06.2009

بسم الله الرّحمن الرّحیم السّلامُ علیکُم ورحمتُ الله وبرکاتُه
کارکنان مُحترم افغان جرمن آنلاین درصفحهءتان نام کاندیدان ریاست جمهوری را برای راءي دهی به نشرسپُرده اید بهتر بودکه یکي از سوالات میبود برای هیچ کُدام این یک پیشنهاد بود اُميد آزرده نشويد باتقدیم احترامات


اسم: محفوظ   محل سکونت: کابُل    تاریخ: 20.06.2009

بسم الله الرّحمن الرّحیم
السّلامّ علیکُم ورحمتُ الله وبرکاتُه
نخست از کارکُنان مُحترم افغان جرمن آنلاین ابراز سپاس که زمینهء نظردهی ملّت افغان را مُهیاساخته.
هموطنان گرامی!
نمیخواهم بخاطر کسانی مثل داکتر؟؟؟ عبذالله ضیاع وقت برای شُما و خودم شوم, بناً کوتاه مینویسم:
دلایلی زیادی برای ناشایسته بودن عبدالله برای این چوکی وجود دارد او عضو فعال شُورای نظار بود واست. ملّت افغان میدانداعضای این شورا چه کسانی بودند و هستند فکر نمیکنم ضرورت به معرفی داشته باشد, عبدالله علناً پُشتیبانی و حمایت خودرااز قوای اشغالگران اعلان کرده(من ویدیوی آنرادارم) و از قاتلان این ملّت خواهش عملیات و بمباران هرچه بیشتر و وحشیانه تر در مناطق پشتون نشین را کرد برای این اسنادی وجود دارد, اگر محکمهءعادلانه وجود داشته باشد این اسنادرا در اختیارش میگُذارم.

عبدالله از دوستان خوب خلیل زاد که یکی از عاملین به خاک و خون کشاندن ملّت های مُسلمان افغانستان و عراق میباشد, است.
تعدادزیاداز خائنین و جنایت کاران از عبدالله بخاطر رسیدن به چوکی و مُقام, حمایت میکُنند, عطا والی بلخ پُشتیبانی خودرااز وی اعلان کرد, در سمت شمال همه میدانند که عطا خاین و جنایت کار است اینکه کسی سر بلند نمیکُند بخاطر حفظ سر خود نمیتواند.
اگر خُدای نخواسته عبدالله به قُدرت برسد باز همان آش وهمان چمچه است فقط مُحتوای دیگ تغیرخواهدکرد, چون شورای نظار و دیگر جانیان و دزدان به چور و چپاول بیشتر شروع میکُنند.
ملّت مُسلمان افغانستان!
اگر به الله و پیغمبرش ایمان دارید و روز محشر را راست می پندارید پس کسی مثل عبدالله وامثالش را انتخاب نکُنید که به حُکم قُرآن عامل گُناه عظیم میشوید.
به اُمیدپیروزی حق برباطل
والسّلام


اسم: محمد صادق ارغندیوال    محل سکونت: اوتاوا - کانادا    تاریخ: 20.06.2009

با عرض سلام.
شبکه تلویزیون آریانا که از داخل افغانستان نشرات دارد شام پنج شنبه از ساعت هشت وسی الی ساعت ده وسی شب بوقت کابل مناظره تلویزیونی میان پنج کاندید ریاست جهموری افغانستان راطور زنده پخش کرد، گرچه پورتال افغان- جرمن آنلاین فقط بخش کوتاه و صوتی از این مناظره را درصفحه اول خود برای شنیدن هموطنان گذاشته است ؛ ولی جا دارد که در صورت امکان تمام دوساعت مناظره صوتی وتصویری مناظره مذکور از طرف مسئولین محترم پورتال در اختیار هموطنان ما گذاشته شود ؛ تا هموطنان ما ببینند ، بشنوند وخودقضاوت کنند. سؤالات مشابه از هریک کاندید چون محترم ضیأالحق حافظی ، محترم بسم الله شیر ، محترم شنهواز تنی ، محترم بیشر بیژن ومحترم داکتر رمضان بشر دوست مطرح گردید ؛ و هم وقت معین ولمت شده برای جوابات آنها در نظر گرفته شده بود. از جوابات ارائه شده چنین استنباط میگردید که تعدادی از اشتراک کننده گان جوابات کلیشه ای و شعار گونه ارائه میداشتند .

به سؤالات مطرح شده فقط و فقط محترم داکتر بشر دوست جواب های کاملا ً منطقی و مطابق به شرایط عینی وذهنی کشور ما و اوضاع جاری منطقه ارائه میداشتند ؛ بخصوص مثال های شان درحصه ، نوع حکومت ریاستی و یا پارلمانی و حکومت فدرالی و یا متمرکزسخت قابل توجه و تأمل است .

به ارتباط روابط خارجی محترم بشیر بیژن موجودیت قوای ناتو را در افغانستان عامل باز دارنده یا مانع در امر بهبود روابط خارجی افغانستان با کشور های خارجی بخصوص همسایه ها میدانند.
منطق محترم بیژن صاحب !
در شرایط بیست و یک سال قبل وقتی که در دنیای دوقطبی آنزمان در حالیکه ایالات متحده امریکا با تعدادی از همسایه های افغانستان روابط نزدیک داشت که به اساس آن موجودیت قوای شوروی وقت درافغانستان در راه بهبود روابط خارجی افغانستان بخصوص با کشورهای همسایه مشکل ساز بود، کاملا ًصدق میکند، ولی در شرایط امروز در حالیکه تعداد زیادی از همسایه های افغانستان(به جز ایران) روابط بسیار نزدیک با ایالات متحده امریکا وغیره کشورهای ناتو دارند، این دلیل شده نمیتواند که موجودیت قوای ناتو درافغانستان عامل باز دارنده روابط دوستانه با همسایه هایش باشد. ولی با اینهم در همان شرایط بیست و یک سال قبل دیدیم که بنا به اقتضای زمان و خواست کلی مردم ما و کشورهای همسایه، قوای شوروی وقت مطابق به معاهده ژنیو و تضمین تعدادی از کشورهای همسایه در امر عدم دخالت در امور داخلی افغانستان، از کشور ما بیرون رفتند؛ ولی نتیجه چه شد؟ مگر واقعا ًکشورهای همسایه بخصوص پاکستان به تعهدات شان مطابق به معاهده ژنیو در قبال افغانستان عمل کردند؟ مگر مداخلات شان در امر اخلال امنیت ملی مردم ما تا سرحد جنگ جبهه وی در جلال آباد چند برابر نگردید؟ مگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همین سردمداران و سازمان های جاسوسی کشورهای ایران و پاکستان نبودند که باتطمیع ، تجهیز و تشویق تعدادی از افراد خائن به اسلام و وطن و با شعله ور ساختن جنگ های تباه کن و خانه برانداز ، روز را بالای شهریان بی دفاع کابل شب ساختند؟ مگر در همین وقت شصت وپنج هزار از شهریان بی دفاع ومظلوم کابل با فیر راکت های جاسوسان فروخته شده ایرانی و پاکستانی شهید نشد؟ و...؟؟؟

از طرف دیگر افغانستان آن قدرت نظامی سابق منطقه نیست، که در هنگام حکومت های شهید سردار محمد داوود و داکتر نجیب الله بود، که حد اقل بتواند در نبود قوای به اصطلاح شما اشغالگر ناتو، از خودش دفاع نماید. گیریم که به زعم شما قوای اشغالگر ناتو و امریکا از کشور ما، و مطابق به میل شما از افغانستان بیرون رفت ؛ نتیجه چه خواهد شد؟ تو خیال میکنی که با بیرون رفتن قوای ناتو یک افغانستان آزاد و مستقل را صاحب خواهی شد؟ نه جان بیادر ، به هیچ وجهه ، کاش و ای کاش افغانستان آن قدرت و توان را میداشت که با بیرون رفتن قوای ناتو در مقابل توطئه و دسیسه های کشورهای غماض همسایه از خودش دفاع میکرد و آنها جرئت نمیکردند که حتی به طرف کشور عزیز ما حتی چپ هم نگاه کنند ؛ بنا ًبه عرض جناب بیژن صاحب برسانم که با بیرون رفتن قوای ناتو از کشورما بدون فوت وقت پاکستانی ها زیر نام طالب بر کشور ما خواهند ریخت، کشور عزیرمارا اشغال و اگر ظاهرا ً ملاعمر امیرالمومنین بسازند، ولی قدرت اصلی در دست کرنیل حمید گل ، کرنیل امام، کرنیل سعید و شریکان عربی شان چون بن لادن، الظواهری، بیت الله مسعود وغیره وغیره خواهد بود ؛ در آنوقت نه از دموکراسی خبری خواهد بود، نه از انتخابات ، نه از تلویزیون و نه هم از مناظره تلویزیونی ، و ما از دست اشغالگران پولدار و تیکه داران دموکراسی رهایی خواهیم یافت و اسیر وغلام- دال خورهای پاکستانی خواهیم شد، حالا تو اگر اشغال دومی راقبول داری ، برو جلو و در مناظره های تلویزیونی که بعدا ً خواهی داشت همین حرف ها را تکرار کن ، جناب بیژن صاحب در جای دیگری طالب رابه کسی اطلاق میکنند که خانه و کاشانه در اثر بمباردمان بم افگن های ناتو ویران شده است .
جناب بیژن صاحب ، فرض میکنیم که حرف خودت در شرایط فعلی درست باشد ، ولی طالبان ده سال قبل از کجا آمده بودند ، گذشته ازآن بنا به ثبوت های مکرر قوای امنیتی افغان و داده های بین المللی تعداد زیادی از افراطیون مذهبی عربی ، پاکستانی ، ازبکستانی ، چچنی ، تاجیکستانی ، ایرانی وغیره وغیره که تعداد شان از طالبان افغانی بمراتب بیشتر میباشد مشغول خرابکاری و جنگ در داخل کشور ما می باشند، آیا خانه های آنها هم از طرف طیارات ناتو در کشور های شان بمباران و نابود شده است ؟

جناب آغای بسم الله شیر به ارتباط مصالحه با مخالفین میگویند که " در صورت به قدرت رسیدن قرآن شریف را درمیان خواهیم گذاشت ، و در پرتو آن حکومت و زندگی خواهیم کرد، مخالفین مجبور اند که به قرآن مبارک تن در دهند و جنگ ختم خواهد ".
جناب آغای شیر : حرف و مسئله بالای اسلام و قرآن مبارک نیست ، آنهایکه برعلیه مردم و امنیت ملی مردم ما میجگنند از طرف کسانی اداره، رهبری و تجهیز میگردند که هوای پاکستان بزرگ تا آنطرف متک یعنی تا دریای آمو را در سر می پرورانند، آنها در راه رسیدن به این هدف از هیچ کاری روی گردان نیستند، از کشتن قاری قرآن چون صفیه عمه جان گرفته تا آتش زدن مراکز تعلیم قرآن، یعنی مکاتب کشور. بیجهت به این حرفها نه خودت را فریب بده و نه مردم مارا، تو بخواهی و یا نخواهی قرآن شریف و اسلام عزیز بر زندگی نود نه در صد از مردم افغانستان حاکم است.

جناب دگر جنرال شهنواز تنی میفرمایند که در صورت به قدرت رسیدن یک جمهوری با قدرت و متمرکز و حامل دموکراسی به ارمغان خواهد آورد ؛ غافل از اینکه که خودش شریک کودتای هفت ثور بود و جمهوری متمرکز باقدرت و مترقی داوود خان را نابودساخت ، از طرفی هم با راه اندازی کودتا علیه رژیم داکتر نجیب الله کمر دموکراسی نیم بند رژیم نجیب را شکستانده و زمینه کودتا دوم را علیه رژیم مذکور هموار ساخت . با احترام.


اسم: شاکر   محل سکونت: روتردام    تاریخ: 20.06.2009

این را به جواب همین پیام رندانه ات در اینجا و هم پیامی که در سایت دیگر داده ای و بر عضویت حزب دموکراتیک افتخار می نمایی نوشتم.

{{آقای نجیب کامل!
همهء شکنجه گران، کسانی مثل خودت، همیشه ادعای بی گناهی و بی خبری می کنند، آقای محترم! ده هزار نفر از افراد تحصیلکردهء این خاک که توسط حزب دموکراتیک خلق دستگیر و بعداً همگی اعدام شدند و لیستشان منتشر شد، آیا تو آنهارا هم انکار میکنی؟ میگویی که گفته میشود که دستگیر شده اند ولی دستگیر کردگان معلوم نیستند؟! حزب دموکراتیک خلق که خودت افتخار عضویت آن را داری، یکی از سیاه ترین دورهء های تاریخ کشور را به وجود آورد، اما شما که دست بوس آن حکومت ظالم و ستمگر و آدمکش بودید، باید هم همه چیز را از روی انکار ببینید و در آخر عمر مشغول تهیهء دوسیه های دروغین که بابت پناهندگی داده شده اند تا از آنها وسیلهء برای غسل تعمید خود و حزب آدمکش خود درست کنید.

اما مطمئن باشید، مردم کشور، از هر گوشه اش، به این امر واقف اند که حزب جنایتکار و آدمکش خلق، چقدر در ستمگری از دیگران ستمگران پیشی گرفته بود.

جای شرم است، شما منظورم همان خاد پر افتخار و حزب پر افتخار شما است، حتی به مردم اجازهء شنیدن رادیوی خارجی را هم نمی دادید! من به یاد دارم مردم حتی رادیو را از ترس مامورین شما پنهان می شنیدند. حکومت شما، به تمام معنا، حکومت وحشت بود، اما حکومت های وحشت هم، برای اعضاء خود مهربان هستند، لذا آنها، فقط همانهایی که ابزار گسترش حکومت وحشت اند، از آن خاطرهء شیرین دارند، لذا خوشی شما از آن حزب و آن دوره، و به دیدهء انکار دیدن قضایا، ناشی از شراکت شما در آن جنایات است، شرم کنید و بگذارید مردم سخن بگویند نه شما شکنجه گران و وطن فروشان و خائنین. همینقدر که مردم در دورهء فعلی اجازه می دهند شما باز زنده باشید، نشان از برتری آنها بر مشی شما است، شما حتی اجازهء حیات و نفس کشیدن به مخالف خود نمی دادید. شما در حقیقت آیینهء دیگری از رژیم طالبان بودید، با همان سبوعت و ددمنشی اش.}}


اسم: نجیب کامل2009   محل سکونت: هلند    تاریخ: 20.06.2009

سلام.
من یکی از همصنفان داکتر عبذالله استم .در سال 1344 در صنف اول ب غازی ایوب خان درس میخواندیم اگر کسانی چون فاخرضیا و نظام وگل غتی امین دختر حفیظ الله امین هم همصنفان من بودند در مکتب ما یک سال میز و چ.کی نبود و ما سر یک سطرنجی درس میخواندیم و فقط یک میز و چوکی برای معلم بود و یک میز و چوکی از فاخر ضیا بود که بچه یک آدم کلان دوران شاهی بود ووقتی که فاخر ضیا مکتب نمی آمد چوکی و میز فاخر ضیا را عبدالله نگاه میکرد ووقتی فاخر ضیا مکتب میرفت داکتر عبدالله بکس فاخرضیا را در پشت میکرد و در خانه ایشان میرفت تا یک شکم نان بخورد وفاخر ضیا با فامیلش به امریکا رفت و عبالله بیچاره یک مدت زیاد از کالای کهنه فاخرضیا استفاده میکرد ومن از آن مکتب بعد از سه سال تبدیل شدم بمکتب حیاتی. ولی گاهی در کاته پروان مهمانی میرفتیم و عبدالله را در کوچه و بازار میدیدیم.

زمانی که در زمان ریاست جمهوری داود خان کانکور بوجود آمد برای عبدالله بسیار مشکل تمام شد یکسال در کانکور صنف شش ناکام ماند و یک سال هم در کانکور صنف 9 ناکام مان و در شهر نو بکمک کسی انگلسی میخواند ودر یک تجاتخانه که همین لحظه بیادم نیست دیگ پخته میکرد .وقتی من حربی شونزی را خلاص کردم در صنف 3 پوهنتون طب بودم کخ داکتر عبدالله را دیدم که در پوخنتون گشت و گذار میکرد من با مزاقی که با ایشان داشتم گفتم او عبدالله اینجه چه میکنی برایم گفت که من در پهنزی طب کابل درس میخوانم و1359 مظاهرات زیاد بود و مصلین کمتر در درس حاضر میشد و در سال 1362 از داکتر عبدالله خبری نبود چون در پوهنزی طب یا انستیتوت دولتی طب بمگداری صورت گرفت و سه نفر گرفتار شد وداکتر عبدالله که صنف 3 بود فرار کرده بود و سه محصل بیچاره را در کشتن داد ولی از طرف ببرک کارمل عفو شدند و تا آخرین دوره داکتر نجیب در زندان بودند و حالا این اشخاص در هلند زندگی میکنند و ما باهم ارتباط استیم وبرای اولین بار در زمان داکتر نجیب داکتر عبدالله در زبان مطبوعات افتاد که عبدالله عضو شورای نظار باند مسعود.

وقتی دولت 100% اسلامی در کابل آمد من در ولایت خوست یکسال قبلش اسیر بودم ودر غند سلمان فارسی ایام اسارت خودرا سپری میکردم و بعد ازاینکه از آن جهنم فرار کردم رفتم پشاور و کراچی و در 10 اسد 1371 آمدم کابل .برای وظیفه جدید اقدام کردم ومن شنیدم که عبدالله داکتر شده من فکر کردم که در پاکستان شاید درس خوانده باشد من رفتم در دفتر جمیعت که در پهلوی وزارت خارجه بود داکتر عبدالله را دیدم و باهم احوال پرسی کردیم و بمن گفت که بیا باز در وزارت خارجه من ترا کار دارم یک هفته بعدش من رفتم و داکتر عبدالله صحبت کردم و بمن گفت که تو همصنفی من بودی حالا اگر کدام چوکی و مقام کار داری برت بدهم من گفتم که نه تشکر من در همان وظیفه سابق خود استم و مشکل است درین شرایط وظیفه کلان بگیرم و بمن گفت که تو انگلیسی و روسی میفهمی من ترا دریک سفارت مقرر میکنم من گفتم که نه برادر من فقط اتکا بخود دارم که اگر فردا کاری را که تو بمن بدهی من نخواهد اجرا کرده بتوانم و همان بود که من بخارج مهاجرت کردم وقراریکه من آگاه استم این آدم داکتر نیست و دیپلوم ندارد .این یک دروغ شاخدار که در شفاخانه نور نی نی گک چشم را عملیات کرده باشد دروغ کلان است که در تلویزیون آریانا در پروگرام مهمان یار گفته بود.

من داکتر عبذالله را مثل دست و پایم میشناسم من هیچ شایستگی سیاسی و علمی در شان ایشان دیده نمیتوانم بناءً ریس جمهور شدن داکتر عبدالله برای من جالب خواهد بود و شاید مافیای شورای نظار دست والای در دولت ایشان خواهد داشت .عبدالله در ثاچاق سنگ های معدنی دست دارد و در سایت یوتوبی ببینید که با مسعود خلیلی فرزند خلیل الله خلیلی دهن جوال را در دست دارد وافسوس که عبدالله باید کمی بیکار شود و این سایت را مرور کند باز اگر شرمید همین حالا استعفا میدهد.

من در خاتمه به تمام پشتون ها و تاجک ها وهزاره ها و ازبک وپشه ای و نورستانی وغیره و غیره باید بگویم که شما از قوم خود از یک شخصیتی پیروی کنید که دستش در جنایات و خیانت ها دخیل نباشد و اگر از هر قوم و قبیل هم باشد مهم نیست که رئیس جمهور شوند و چرا شما مافیای تان را منحیث کاندید ریاست جمهوری بالای ملت باشهامت افغان تحمیل میکنید شاید در شورای نظار کسی پیدا نشود ولی در پنجشیر خو آدم های خوب کم هم نیست وشما پنجشیری ها و ویا سایر اقوام بینی خودرا نزد مردم افغانستان و جهان میبرید .من که میبینم دربین همه کاندیدان صرف سه نفر مستحق است که رییس جمهور شود ولی پول یک گیلاس آب را ندارد که بمردم بدهد ولی داکتر عبدالله و کرزی و احمدزی و ملا راکتی و پتاقی و غیره ترت و لغت که هیچ شرم ندارند و بازهم مصروف قپیدن ریاست جمهوری استند .ما رییس جمهوری را برای افغانستان ضرورت داریم که یک افغان وطنپرست باشد .بیاهید که افغان وطنپرست را انتخاب کنیم.
با احترام


اسم: فناییی   محل سکونت: خنجان    تاریخ: 20.06.2009

سلام بر نویسندگان تبصره ها و بر گردانندگان این سایت!
اول از همه تناقض میان آنچه در بالای صفحه از طرف گردانندگان محترم این سایت نوشته شده و در آن قید گردیده است که "مطالب مندرج اظهار نظر نباید حاوی عبارات غیر قانونی، تخریش کننده، افترا آمیز، توهین آمیز، تهدید کننده، مخرب، مستهجن، خلاف دین و مذهب، مسایل جنسی، تبعیض طلبی و یا بصورت کل خارج چوکات کرامت انسانی ، عفت قلم و عفت کلام باشد، ورنه به هیچ وجه بنشر رسیده نمی تواند."
پس اراجیف ذیل چیست؟ و چرا اجازه نشر یافته اند؟ یکبار دیگر بخوانید و قضاوت کنید. یا نوشته قابل توجه را بردارید یا تبصره های اکثر نویسندگان را.
و امابه هموطنانیکه این تبصره ها را میخوانند و یا زحمت نوشتن را پذیرفته اند.اگر با مطالعه آن نسبت احساس نا موافقیکه به شخص مورد بحث دارید, آن احساس شمارا مریض ساخته است و مرض شما با استعمال کلمات آن چنانی تداوی میشود, و یا به نجات مردم بیچاره افغانستان تمام میشود, این نوشته هارا بارها و بارهابخوانید و بر نویسندگان درود بفرستید.
اما اگر فکر میکنید راههای بهتر برای رسیدن به اهداف بر آورده نشده شما وجود دارد به راههای بهتر توصل نمائید، و بدانید که خداوند(ج) سوره ایرا بنام قلم آغاز کرده است و کسیکه عفت قلم را مراعات نمیکند مورد عقوبت خداوندی و بندگانش قرار میگیرد.
" گر قلم در دست غداری بود...........لاجرم منصور بر داری بود"


اسم: ابراهیم   محل سکونت: کابل    تاریخ: 20.06.2009

سلام بر همه وطنداران
عبدالله عضو تنظیم جمعیت اسلامی و شاخه شورای نظار بوده، وابستگان تنظیم جمعیت این دزدان حرفوی یکجا با باند جنایتکار آخند کارمل غرض کسب قدرت علیه پلان صلح ملل متحد در حمل 1371 قد علم کرده و آن پلان بزرگ اسلامی،انسانی و شریفانه را نابود کردند،این کودتا در وجود شورای جهادی اسلامی غرض رسیدن بقدرت توسط تنظیم جمعیت اسلامی و غرض ماندن در قدرت ذریعه باندآخند کارمل صورت گرفت، لذا به تنظیم جمعیت پیوستند و این پلان انسانی مصالحه ملی را نابود کردند. آنان در تبعیض لسانی تا سرحد تجزیه کشور محبوب ما تلاش کردند و لی مردم شرافتمند این پلان دشمنان میهن را نقش بر آب کرد. اما کسی نتوانست که جلو کودتای باند جنایتکار آخند کارمل و شیر پنجشیر را بگیرد زیرا که در مقابل این باند های جنایتکاران حرفوی رژیم نجیب قرار داشت و شخص نجیب فاقد گروه بوده تا با باند قدرت طلب و وطن فروشان حرفوی و ماهر مقابله بکند، زیراکه همه قوتها به دستور باند آخندکارمل به تنظیم جمعیت تسلیم شدندو بعد از تسلیمی قوتهای اردوی ملی و غصب قدرت در کابل آوازه انداخت که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، آن انقلاب اسلامی که به قوماندۀ باند آخند کارمل از حیرتان آغاز شده بود بعد از یکماه تا کابل رسید و قوماندانان عمده و اساسی این انقلاب دوستم - عظیمی - دلاور - فتاح - بابه جان - و رهبران سیاسی آن اخند کارمل - کربلایی کشتمند -کاویانی ستمی - مزدک مبتکر - وکیل ترسو - احمد شاه شیر پنجشیر - محمود جان برادر آخند کارمل بودند. این باندیستهای جنایتکار کشور مارا که درآاستانه صلح قرار داشت بر اساس دستور باداران شان که از ماسکو - تهران رهبری میشدند به یک جنگ دیگر تمام عیار مبدل کرد که هنوز هم برای ختم آن پیشبینی شده نمی تواند.
باند جنایتکار آخند کارمل زمانیکه با تنظیم جمعیت بر سر چوکیها مخالف شدند علیه تنظیم جمعیت به حزب اسلامی در شورای هماهنگی پیوستند و علیه تنظیم جمعیت کودتا کرد که ذریعه حامیان خارجی جمعیت خنثی شد و بعداً این جاه طلبان شکست خورده به طالبان پنجابی پیوستند و زمانیکه با طالبان بر سر چوکیها مخالف شدند آنانرا قتل عام کردند و اکثر شانرا زنده به گور کردند. و سرانجام بازهم این باند وطنفروشان حرفوی مثل سابق پیشاپیش قوای اشغالگر امپریالیزم خونخوار به کابل هجوم آوردند و باز صاحب قدرت در وجود امپریالیزم شدند.اینست ماهیت اصلی باندهای جنایتکار تنظیم جمعیت و آخند کارمل.
لذا هموطنان باید ماهیت اصلی کاندیدان را بشناسند و بعداً به آنان رای بدهند.
مردم باید به باندهای جنایتکار که کشور مارا به یک جنگ نامعلوم دیگر مبتلا کرده اند، رای ندهند زیراکه همین باندهای خاین بودند که پلان صلح ملل متحد را از بین بردند و قدرت را غصب کردند. آنها اگر به انتخابات اعتماد و باور میداشتند باید پلان صلح را نابود نمی کردند و اردوی ملی را نمی فروختند.


اسم: اوخانه وال   محل سکونت: .......    تاریخ: 19.06.2009

وکیل جان از کدام پیوند ګپ مېزني؟ لطفأبالای ان کمې روشنی بیانداز. با احترام


اسم: زلمی   محل سکونت: یورک    تاریخ: 19.06.2009

علیرغم گفته های کذب و بی اساس چند هموطن، نظیر خانم لمبه که از اهالی سازمان راوا( شاحهء زنان سازمان آی اس آی پاکستان در افغانستان) می باشد داکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی، کاندیدهای مطرح و قابل قبول برای جامعهء افغانستان هستند و به نظر من بهتر از کرزی می توانند کشور را اداره کنند و بر بحران فعلی فایق آیند. بهتر است دوستان عزیز از شعارهای تو خالی دست بکشند و برای مبارزه و بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری و عملی کردن برنامه هایشان از کاندیدی که دوست دارند پشتیبانی کنند تا باشد تغییری را که مد نظر دارند بدست آید. طرفداران کرزی و عبدالله و غنی، اقلاً اینقدر امید به بردن دارند، لذا می شود گفت اکثر مردم کشور حول همین سه نامزد جمع می آِیند، و میزان هم رای مردم است، نه فحش و دشنام این یا آن شخص.


اسم: لمبه   محل سکونت: کابل     تاریخ: 19.06.2009

دوستان عبدالله عبدالله کی ها هستند: فهیم، سیاف، ربانی، محقق، خلیلی، قانونی، عبدالله، محسنی، انوری، پیرم قل، بلخی، قاضی کبیر، داود، عطا، دین محمد، دوستم، ملک، اسماعیل، شینواری، اسامه، قاضی حسین احمد، اعجاز الحق، خامنه ای، رفسنجانی، رحمانف، چکری، احمدزی، نورزی، بسم الله، بابه جان، دلاور،جرات و...عبدالله عبدالله حلقهٔ غلامی مسعودرا به گوش زد، در جنگ های خونین تنظیی قهرمانان معرکه بودند، قهرمانش عبدالله عزام القاعده ای بود، به قاچاق زمرد دست زدند، کتابسوزی کردند، کابل را ویران کردند، بر ناهید ها تجاوز کردند، کشور ما را به مهمانسرای القاعده مبدل ساختند، مکتب سوزی کردند، قتل عام کردند، مبارزین را کشتند ( به نوشته خوشیوال در کابل پریس مراجعه کنید).
طیاره های افغانستان را به کولاب بردند، مارکیت قاچاق را توسعه دادند، کمین زدند، توطئه کردند، مسایل قومی و ملیتی را دامن زدند، حکومتشان از جنرال حمید گل آی. اس. ای خواستار مشاوریت شد، در وابستگی با فرانسه، هند، ایران و روسیه بسر بردند، گلبدین را در آغوش گرفتند، با سیاف، ربانی، خلیلی، مزاری، دوستم و خاین مردان دیگر نشستند، شعر گفتند و مشوره کردند ، ضد حقوق زن، دموکراسی، آزادی بیان و ارزش های انسانی بودند.
عبدلله عبدلله و براداران مسعود را در بازار سیاه "جهاد" و "مقاومت" به سوداگران منطقه تبدل شدند و ... و فرشته جان اکنون بر شماست که بگویید دوستانش با این نامردان، پیروان اصلی "مسعود" هستند (اگر با ماه نشینی ماه شوی اگر با دیگ نشینی سیاه شوی) وعبدلله عبدلله و همه دوستان نامردش با دیگ نشسته بودند و سیاه شدند،


اسم: فطرت    محل سکونت: افغانستان عزيز    تاریخ: 19.06.2009

به همه دوستان سلام و احترام

اين عبدالله هم از برادرش كرزى كم نيست وى هم در فاكولتۀ دروغ و چاپلوسى ديپلوم عالي دارد و هم در شراب خورى كمتر از بريد شال مارشال نيست ، اگر كرزى باشد و يا اين عبدالله گك خو در اين وضع کدام تغيیرى نخواهد آمد.
امروز به خداوند قسم كه اگر يك وطن دوست واقعى فقط ساعتى فكر كند و حال اين مردم بدبخت را با دقت كامل بنگرد به يقين كه ديوانه ميشود، شما باور كنيد كه گاهگاهى اگر من بسيار عميق شوم آنگاه به درستى ميدانم كه شايد ديوانه شوم آنگاه از خانه به بيرون ميروم تا اگر همان تصوير هموطنم از ذهنم خارج گردد ، من به همه هموطنان شريفم پيشنهاد ميكنم كه فكر كنيد و با دقت كامل در انتخابات شركت نماييد و به دروغگويي هاى اين قاتلين و كاذبين گوش ندهيد اينها قابل اصلاح نيستند و نه هم به قول شان وفادار.
سعدى بزرگوار ميگويد كه :

خر عيسى گرش به مكه برند -- -- چو باز آيد همان خر باشد


اسم: Aziz   محل سکونت: Germanz