Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  آیا افغانستان یک کشور فارسی زبان است ؟    نویسنده:  محبوب شینواری

 
اسم: خليل   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 06.03.2009

گرداننده پورتال و وطنداران عزيز سلام !
ديروز تاريخ ۵ مارچ وزارت داخله کشور ترکيه برای غول شمال افغانستان قاتل مردم افغانستان بنام عبدالر شيد دوستم تابعت دايمی شهروندی ترکيه را داد واين خاين به مردم و وطن در حاليکه از خوشی گريه ميکرد وبه پرچم ترکيه بوسه ميزد رو بخاک افتاد بی شرمانه . رزيلانه . گفت

[ خداوند را شکر که تابعيت کشور اصلی وتباری خود را گرفتم و سوگند ياد ميکنم باقی حيات خود را در خدمت به کشور ومردم ترکيه صرف ميکنم و به قانون اساسی . نام اتاترک و ترکيه وفادار ميباشم ]

شما هم وطنان اگاهی دارند که دوستم جلاد نسبت کشتار جمعی ونسل کشی و زنده ۴۰۰۰ طالب تسليم شده در کندوز .مزار .شبرغان را زنده به خاک نمود و ۵۰۰۰ طالب پاکستانی . ازبک . چچن . الغور . را در مقابل اخذ ۱۵۰ مليون دالر از زندان جوزجان . سرپل . فارياب . بلخ دوباره سالم تسليم استخبارات پاکستان وازبکستان نمود و بعد از ۷ سال در شمال کشور گور های دسته جمعی پيدا شد که شبانه توسط افراد جنبش و طرفداران دوستم گور ها مسدود وناپديد ميگرديد و باعث شد که گور ها تخت مراقبت سازمان حقوق بشر بين المللی قرار بگيرد و شخص دوستم مورد پيگرد قانونی بين المللی ولی مدت زياد رياست حقوق بشر افغانی که يک موسسه نام نهاد در دست < راوايی > ها قرار دارد از دوستم دفاع ولی اقای کرزی به دوستم هوشدار داد که هرچه عاجل کشور را ترک نمايد .

بنأ طياره مخصوص از ترکيه مواصلت و جاسوس ومزدور خود را به انکشور انتقال وديروز برايش تابعت داده ولی اين نامرد در اخير گفت [ يک عمر به اين پشتون ها وتاجک های افغانستان خدمت کردم ولی اين مردم قدر خدمتگار را نه دانسته اميد هم تبارانم من را درک نمايند ]

بنأ عرض کنم افغانستان در حقيقت سرزمين آريايی ها متشکل از قوم پشتون با زبان پشتو و قوم تاجک با زبان کهن دری ميباشد که زمانی اين زبان دری ويا اين زبان درباری به سرزمين فارس رفت با نام سرزمين فارس فارسی ناميده شد و به تاجکستان رفت با نام سرزمين تاجکستان تاجکی وبه سرزمين سمرقند سمرقندی به بخارا بخارای ناميده شده ولی مادر همه دری پهلوی ميباشد که با زبان پشتو از يک تنه ميباشد . و دری زبانان وپشتو زبانان مردمان وفادار وخدمتگار به اين وطن بوده نه ازبک مثل دوستم /
خليل از کابل افغانستان


اسم: ت. محبوب شينواری    محل سکونت: کابل    تاریخ: 05.03.2009


افغانستان کشور پشتو و دری زبان است


اسم: لمرزئ   محل سکونت: ډنمارک    تاریخ: 04.03.2009

درنو لوستونکو! په سلامونو مو نمانځم !
زموږ هېواد افغانستان نومیږي . زموږ په خواوشا کې که تاجیکستان ، ایران ، ترکیي ، چین ، ازبکیستان او یا نورو هېوادونو ته وګورو، دا ټول هېوادونه خپلې ملې ژبې لري ، په تاجیکستان کې تاجیکي ، په ایران کې فارسي ، په ازبکیستان کې ازبکي ، په ترکیه کې ترکي او همدغسې پسې ... په دغو ټولو هېوادو کې ملي ژبې ددغو هېوادونو او ملتونو ملي هویت جوړوي. که څه هم په تاجیکستان او یا ایران او یا ترکیه یا بل هېواد کې نور فومونه هم شته دئ ، خو داکثریت ژبه په دغو هېوادو کې ملي او سراسري ژبه ده.
د نورو کوچنیو قومونو ژبې هم هلته شته دئ خو هغوی ته ملي او سراسري ژبه نه شي ویل کېدلئ.
افغانستان ولې باید د ګاونډیانو غوندې نه وي ؟ افغانان حق لري چې په دې منطقه کې یو هېواد د افغانستان په نوم ولري او په دې هېواد کې ملي او سراسري ژبه د پښتو په نوم ولري. دا د افغانانو مسلم حق دئ. درې ، ازبکي ، بلوچي ، پشه يي او نورې ژبې هم د اقلیتونو د ژبو په څير باید مراعات شي ، خو ملي او سراسري ژبه باید پښتو وي. که دا خبره څوک نه مني هغه د اکثریت له حق څخه سترګې پټوي او په هېواد کې د ملي پيوستون مخې ته خنډ کیږي.
افغانستان یو پښتو ژبئ هېواد دئ لکه څنګه چې ایران او تاجیکستان، فارسي ژبې او تاجیک ژبې هېوادونه دي. یالکه ترکیه چې ترکیي ژبې هېواد ده .البته درې او نورې ژبې هم د افغانستان د اقلیتونو ژبې دي او ژموږ خپلې ژبې دي. خو دا خبره چې پښتو د افغانستان ملي او سراسري ژبه ده ، د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره اجباري ده. د هېواد د لږکیو نورې ژبې هم خپلو سیمو کې واک لري ، خو پښتو به د دوی ټولو لپاره یوه او ملي ژبه وي. که موږ سره څوک په دغه پرنسیب وروري کوي، پښتانه زر واري چمتو دي او که د پردیو هېوادونو پر مټ زموږ ددغه حق پر وړاندې دریږي ، په اشتبا کې ډوب دي او پښتانه به خپل حق په هر حال تر ګوتو کړي


اسم: Hamin Anwari   محل سکونت: USA    تاریخ: 04.03.2009


تحفهء از جمهوری اسلامی ایران


اسم: خلیل الله   محل سکونت: هودخیل کابل    تاریخ: 04.03.2009

احترام به کارکنان محترم سایت وزین افغان جرمن آنلاین.
ما در کابل یک تعداد محصلین پوهنتون کابل و دیگر روشنفکران که از هر قوم افغانستان نمایندکی می کنند به این فکر هستم که یک اعتصابی بر ضد این عمل (افغانستان کشوری فارسی زبان است؟؟؟؟) ترتیب نمایم.

ما مخواهیم در قدم اول از زبان دری که مثل زبان مادری خود یاد داریم در مکالمات روزمرۀ خود از این زبان استفاده نکنیم. زبان دری را تحریم نمایم. زبان دری را به شکلی اعتصاب باید بایکوت کرد. تا مسوولین این جنایت بشری بداند که مردم افغانستان عکس المل نشان میدهند و زیر تاثیر ایران نمیخواهد بروند. و حقوق زبانهای دیکر مثل زبان پشتو زبان ملیونها افغان توسط این عمل زیر پا شده. افغانستان هیواد همه افغان هاست نه ایرانی ها و جواسیس آنها.

یک تعداد مردم ما که به بسیار مشکل نام پاک باعزتی افغان را کمایی میکنند. کوت کوت در افغانستان میکنند تخمی طلایی خوده در ایران نزد آخوندهای ایرانی می مانند. اینها میتونند بروند به خراسان نه به خوراس های ایرانی و درآنجا مستقیماً تخم ایرانی با پدر ایرانی بکزارند.

این افغانستان دیگر پرابلم های دارد تا بااین ترتو فرتی ایرانی ها خود را مصروف بدارد. ورنه اکر یک بار این ملت متوجه شد باز تا اصفهان این دیوانه ها ایرانی را میدوانیم.


اسم: غېسی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 04.03.2009

قدرمنولوستونکو!
سلامونه مې ومنﺉ باور وکړﺉ چې نه مې د ښاغلي شینواري لیکنه لوستې ده او نه مې د نوروتبصره کوونکو تبصرې خو له واره مې سترګې د فرزام آریامهر په مغروره اوکبرجنه تبصره ولګېدې د هغه تبصره مې په پوره غور ولوسته، ما خو کوم علمي منطق پکې ونه موند صرف کبر، خودخواهي اودخپلې ژبې برتري پکې نغښتې وه نو ما ته هغه دکارغه کیسه رایاده شوه چې خپل تور چوچوڼې ته یې وېل چې جار د شم زما پستکیه زویه جار د شم زما سپینه کیه زویه دا په داسې حال کې چې دزوی مخ یې هم دده په شان تور و په هر صورت زه ډېر وخت نه لرم چې څه ولیکم خو دومره به ووایم چې فاړسي زبان ملامت نه دي لعنت دې اول په تېمورشاه خاین وي چې هغه زموږ پلازمېنه کابل ته را نقل کړه دوهم دې لعنت په مړسترګي کرزي وي چې ددې نوي شاه شجاع د خاینانه مصلحتونو له لاسه نن دا فرزام آریامهران اونور ستمیانو دومره وده وکړه چې نن دکبر په نیلي سپاره ګرزي .


اسم: احمدی   محل سکونت: کابل     تاریخ: 04.03.2009

عزیزان و کارمندان افغان جرمن انلاین ،
بلی در سویس سه زبان وجود دارد. زبان اول زبان اکثریت مردم سویس یعنی زبان آلمانی است. زبان دوم زبان فرانسوی زبان سوم زبان اتالوی است. این فورمول به اساس نفوس کشور است. این فورمول عینآ در افغانستان تطبیق میشود. زبان اول زبان پشتواست. زبان دوم زبان دری یا فارسی و زبان سوم زبان ازبکی است. به اهمیت ترتیب هر اقلیت افغان به تعقیب اش می آید .

به زبان فرانسوی هم تا صد سال پش در اروپا در دربار های کشورهای اروپایی صحبت میشد. که حالا زبان فرانسوی از دربارهای اروپایی چیده شده همه کشور ها مثلی دنمارک ، سویدن، اطریش وغیره وغیره به زبان ماری و ملی خود صحبت میکنند. که روزی زبان فارسی هم به همین ترتیب در دربار یا ارک کابل چیده خواهد شد. به خاطری این نواع ضدیت ها که زبان دری خود را بر مردمی دیکر تحمیل میکنند. من تا به حال در افغانستان هیچ قومی را ندیده ام مثل یک عده تاجک های کوری زبان دری که تعصب بد بینی و نفرت در مقابل زبان های اقوام افغانستان دارند و از نکاهی طب این اشخاص به مریض عقلی و عصبی مصاب اند. به خصوص در مقابل زبان مردم شجاع و مهمان نواز پشتون بخاظری یک نفر تاجک بیست نفر پشتون فارسی صحبت میکند. این بدبخت ها این عمل پشتون ها را نادیده گرفته یک کلمه در مقابل به زبان پشتو صحبت نمیکند. که این ثبوت برای ادعای منست.

بلی هیچ کس مجبور نیست که به زبان دیگر اقوام صحبت نماید. اما کجاشد وحدت ملی ما؟ رهبران پشتون این کار را بدون چون و چرا میکند. چرا رهبران تاجک که زبان پشتو را خوب یاد دارند، به زبان اکثریت رسمی و ملی افغانستان صحبت نمیکنند ؟؟؟

آیا در ایران کردها، ترکمن ها، یا ارمنی ها و امثال این اقوام اجازه دارند به زبان خود صحبت نماید.
و یا واژه های زبان کشورهای مادری خودرا در ایران استفاده کنند؟

این عده تاجک ها میخواهند تا حملۀ کلتوری ایران بر افغانستان را اول بر ضد زبان دری خود پیاده کنند. زبان مقبول و قشنک دری را زیر اثر لهجه ایرانی قرار بدهند بعد بر ضد زبان پشتو و دیکر زبان های شیرین افغانستان امتداد بدهند.

این راه به ترکستان است. مردم مثلی شما بی عقل نیستند.
بای بای


اسم: انجینیر فضل احمد افغان    محل سکونت: برتش کولمبیا کانادا    تاریخ: 04.03.2009

بعد از احترام به کار کنان محترم سایت وزین افغان جرمن آنلاین.

به حضور هموطنان گرانقدر احترمآ عرض میدارم که نخیر افغانستان فارسی زبان نیست بلکه افغانستان گلباغی است که از گلهای زیبای رنگارنگ و عطرهای خوشبوئی ساخته شده که هر گل آن بذات خود زیبائی های دارد یعنی اگر زبان ملی فارسی (دری)گلی از گلباغی بنام افغانستان است پشتو نیز بحیث زبان ملی با زیبائی خود گلی از گلباغ مادروطن مامیباشد و هر دو زبان با هم چنان گره خورده اند که هیچ قدرتی نمیتواند این گره را که از قرنها باهم آمیخته شده اند باز و از مادر وطن اصیل شان جدا نمایند.

این دشمنان قسم خورده خارجی مادروطن و وحدت ملی ما اند که بخاطر منافع شخصی یکتعداد از فرزندان خود فروخته شده ما رااستخدام و بفرمان شان ریشه های گلهای زیبای مادر وطن مارا قطع و مادر وطنی را که از نیاکان به میراث برده اند و حرا ثت آن وظیفه افغانی- اسلامی - ملی و وجدانی شان است به نامهای این و آن بخاک و خون میکشانند یعنی ما نباید تحت تاثیر لسانهای وارد شده ایران - ماورای خط سیاهء دیورند و غیره برویم مااز خود فارسی دری اصیل و پشتوی اصیل خود را داشتیم و داریم.

ما نباید بخاطر مدت چندی مهاجرت در خاکهای ایران و پاکستان لسانهای مادری خود را که از نیاکان بمیراث برده ایم فراموش و سعی بداریم با خوشخدمتی برای بیگانگان افتخارات ملی خود را نابود و محوه نمایم. همچنان ما نباید تنگ نظر باشیم ما باید به زبانهای ملی و رسمی پشتو و فارسی دری - زبانهای ازبکی - نورستانی - بلوچی و زبان اهل هنود هموطن مااحترام مساوی بگذاریم و الحمدالله ازدواجهای باهم از اقوام و زبانهای مختلفی که فرزندان آنها نیز زیبائی بخصوصی از همبستگی هموطنان مارا نشان میدهد داریم همچنان دراشعار بعضی از هموطنان ما با یکجا نمودن کلمات مختلف در قالب یک شعر یعنی شیر و شکر نمودن آن به شعر خود زیبائی بخصوصی داده اند و میدهند.

فلهذا اگر بعضآ دو و یاچند کلمه از لسانهای اصیل افغانی خود را یکجاه میکنیم و حرف میزنیم هیچ عیبی نخواهد داشت مشروط بر این که هدف از استعمال کلمات مختلف افهام و تفهیم باشد نه مخالفت به این زبان و یاآن زبان. در اینجا تذکر باید داد که وظیفه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ملت افغان است که همهء زبانهای اصیل افغانستان را با تصفیه کلمات و اصطلاحات وارد شده چند سال اخیر تقویه نمایند یعنی فرهنگ اصیل افغانی را از تهاجم فرهنگ خارجی جدی نجات بدهند.

در این قسمت باید عرض شد و نباید فراموش کرد که در مدت چند سال مهاجرت خواهران و برادران ما در پاکستان وایران یا کشورهای دیگر روی جبر زمان و شرایط محیط زیست لسانهای اصیل افغانی شان تغیر نموده و مدتی میخواهد که در آغوش گرم مادر وطن اصیل خود بمرور زمان به لسانهای اصیل خود آشنائی پیدا کنند مخصوصآ جوانانکه در خارج تولد گردیده اند تغیر زبان یک مدتی را بکار دارد فلهذا خواهران و برادران عزیز ما نباید بدون در نظر داشت شرایط چند سال اخیر خواهران و برادران نو وارد از مهاجرت با بی حوصله گی انتقاد نمایند بلکه کوشش نمایند وزارتهای معارف و اطلاعات و کلتور به وظایف شان که حفظ زبانهای اصیل افغانستان است متوجه ساخته شوند تا در پروگرامهای تعلمی - فرهنگی و رسانه های خبری توجه جدی در این راستا صورت گیرد و فرهنگ اصیل افغانی را مجددآ احیا و وحدت ملی را تحکیم نمایند. و من الله توفیق


اسم: تفسیر خان   محل سکونت: .Edmo    تاریخ: 03.03.2009

ګر چه نوشته محترم شینواری در ارتباط با فرق بین پارسی و دری نیست و هموطنان خوب ما مسئبه ر ا کاملا روشن ساخته اما اینجا میخواهم برای سجیه جان و همه انهای که به فرق زبان پارسی و دری نمیدانند بګویم که لااقل از خود بپرسید که چرا ایرانیها زبان شما و تلفط شمارا نمی پذیرند. بخاطر فهم بیشتر شان باید ګفته شود که کانادایی ها با داشتن یکعده معدود اصطلاحات خویش که دارند زبان خودرا کاناډین انګلیش میدانند؛ امریکایی ها زبان خودرا امریکان انګلش، و ایګلیسها زبان خویش را بریتش انګلیش.

اما در کشور ما در این اواخر یکعده افراد معلومالحال نه تنها یګان کلمه پشتو - مانند پوهنتون را میخواهند از دری دور نمایند بلکه کلمه های ناب دری را نیز امروز میخواهند از قاموس دري حذ‌ف نمایند. در ادبیات سیاسی این را شوونیزم مینامند که هدف از آن دنبال رو ساختن مردم ما است و بس. و وقتیکه انسانها دنباله رو شدند میتوان به سادهګی به آنها دستور داد و به هر عمل آنها را وادار ساخت. دوستان عزیز دلم نمیخواهد که مثال از دنباله روي را بزبان بیاورم چون شور دادن چتلي باعث تعفن بیشتر میشود. اما ناچار باید اشاره به جنایات سالهای نود کرد که همین دنباله روان چه نبود که به دستور ایرانیها نکردند: بې عفتی، سینه بري، میخکوبی، و پایکوبی (یا رقص جدید بنام رقص مرده).

دنباله روی خصلت افغانها نبوده وانچه که در بالا تذکر دادم کار هموطنان عزیز ما نبوده بنا‌ء نوشته من متوجه به هیچ یکی از هموطنان عزیز مانمیباشد.

با احترام
تفسیر خان


اسم: ملالۍ رڼا   محل سکونت: کابل     تاریخ: 03.03.2009

سلام به همه دوستان !
به فکر من، اکثر برادران و خواهران که در اينجا نظريات خودرا ابراز کرده اند، هدف شان، دشمنی با زبان دری ( يا برای اين که بعضی ها ناراحت نشوند، فارسی) نيست، بلکه فقط دفاع از حقوق تمام افغانها و نيز دفاع از منافع ملی و هويت افغانی است، که بعضی ها حاضرند آنر با چنين سادګی فدای سر صفويهای جديد بسازند. به فکر من، نظر نويسنده و اکثر نظر دهندګان هويدا است و آن اينکه :

- با وصف تعدد قومی در ايران ، فارسی يګانه لسان رسمی اين کشور است ، لهذا کشور فارسی زبان است ،
- همچنين ميتوانيم بګوييم که در تاجکستان نيز چنين است ، ګرچه رسم الخط آنها تا اکنون الفبای لسان روسی است ، بازهم چون(تاجکستان) ناميده ميشود لسان ملی آنان تاجکی است ، حرفی نيست.

ګرچه در هر دوی اين مملکت اقوام متعدد ديګر نيز زيست ميکنند ، اما اين يک واقعيت است که باشندګان اين ممالک تنها زبان فارسی و تاجکی را به حيث لسانهای رسمی خود پذيرفته اند ، اما افغانستان ، حالش تفاوت دارد . اګر از تمام واقعيت های ديګر افغانستان نيز بګذريم، فقط قانون اساسی افغانستان نيز کفايت ميکند که انسان معقول بر نادرست بودن اين ادعا پی ببرد : - قانون اساسی افغانستان با صراحت اعلان داشته است که از تمام لسان های کشور ، پشتو و دری زبانهای رسمی ، حکومت و مردم افغانستان و........

روی همين ملحوظ قبول اينکه افغانستان ګويا کشور فارسی زبان است ، و حق دارد که در اتحاديه کشور های فارسی زبان داخل شود ، سرپيچی از قانون اساسی کشور و نيز توهين به بيش از بيست ميليون افغان غير فارسی زبان است ، که چند تن به خاطر برأورده شدن اهداف ايران ، و نيز عدم درک عميق از حالات ، از آنان چشم پوشی ميکنند. نميدانم چرا بعضی برادارن با ګفتن اينکه افغانستان مهد زبان فارسی است (بدون شک که است، همانطور که مهد لسان ، پشتو ، پشه يی ، نورستانی و غيره است) و يا تقاضای انصاف و حرف حساب و کتاب ، ګويا مخالفت با لسان دری است – کوشش ميکنند که موضوع را کاملأ به سوی ديګر سوق دهند ؟؟؟

مګر تا چه وقت برتری جوي های شمايان دوام خواهد داشت و هرګونه انتقاد بر اين برتری جويی را ، فارسی ستيزی و فلان و فلان خواهيد ناميد ؟؟؟

بدانيد که آخر مردمان افغانستان بيدار خواهند شد، قانون در افغانستان عملی خواهد شد، مردم حقوق خودرا باوصف داد و بيداد و فتوا های رنګارنګ شمايان بدست خواهند آورد .

يک حرف ديګر ! بګذار در سرچوک، هرچه بګويند، کشور فارسی زبان، پشتو زبان، يهود زبان يا غيره و غيره ... اما اګر حکومت افغانستان به طور رسمی ، بدون در نظرداشت واقعيت های افغانستان، در چنين اتحاديه شرکت کند و يا پول بيت المال افغانستان را در اين راستا – بدون توجه به لسان پشتو و پشتونها و ديګر لسانهای کشور ما به مصرف برساند، شايد بايک مشکل عظيم ديګر نيز روبرو شود.

به اميد روزیکه همۀ ما ، بدون در نظرداشت قوم و لسان، از بيګانه پرستی دست برداشته، برای تعالی لسانهای دری ، پشتو و ديګر لسانهای کشور خود، کمر همت ببنديم. بجای اينکه از خارج آنرا وارد کنيم ، خود ما بجای برسيم، که ديګران از ما تقليد کنند.

ملالۍ رڼا
محصل پوهنتون کابل


اسم: زاهد صاحبزاده   محل سکونت: انتورپن بلژیک    تاریخ: 03.03.2009

سلام مجدد خدمت دست اندرکاران سایت وزین افغان جرمن تقدیم است.برادرانم هریک مسعود جان جمعه بیگ جان وفریدون جان خدمت تان عرض کنم پیش ازینکه بنده را کوته فکر بیخبر ودارای سطع دانش پایین خطاب کنید عرایض این حقیر و فقیر سراپا تقصیر را به دقت خوانده و قضاوت کنید.مسعود جان نوشته است که المانی را که در اطریش صحبت میشود تا دقیق نشوم فهمیده نمی توانم فرموده شما بجاست لهجه ها واصطلاحات را که این کشور هایی دارای زبان مشترک دارند فرق می کند.ولی زبان ادبی و رسمی در تمامی کشورهایی المانی زبان یکسان است و قابل فهم.ایا اطریشی ها گفته میتوانند که زبان ما المانی نه بلکه اطریشی است؟

چونکه لهجه ها و اصطلاحات ما فرق میکند؟ همانطور کشور هایی انگلیسی زبان و فرانسوی زبان. تنها در کشور ما پشتوی را که در قندهار صحبت میشود با پشتوی که در جلال اباد و یا پکتیا صحبت میشود از لهجه و بعضی اصطلاحات فرق دارد همانطور فارسی کابل با فارسی هرات از نگاه لهجه فرق دارد.
ولی نمیتوانیم بگوییم زبان هراتی و یا زبان قندهاری یا زبان کابلی یا زبان جلال آبادی همانطور فارسی ایران با فارسی افغانستان و تاجیکستان تفاوت هایی دارد این تفاوت ها دلیل شده نمیتواند که در هر کشور به نامهایی گوناکون یاد شود. مشکل اصلا در اینجاست که یک تعداد وابسته گان و جواسیس ایران که امکان دارد تنها وابسته گان و جواسیس نباشند بلکه هموطنان ما باشند که سالیان متمادی در ایران مهاجر بودند و امروز بوطن برگشته اند با خود یک مقدار اصطلاحات خرافاتی را آورده اند و بعضا اکسنت آنجا را نیز آورده اند که باید جلو این نوع تهاجمات غیر سالم فرهنگی گرفته شوداما در قسمت لغاتی که ایرانی ها اول انرا استعمال نموده اند و بعدا در وطن ما رایج شده بسیار قابل نگرانی و اضطراب نیست امکان دارد که روزی فرهنگیان محترم پشتوزبان پشتونستان که ماشاالا تعداد شان بیشمار است لغات جدیدی را در قلمرو فرهنگ وادب پشتو ابدع نموده و بکار ببرند آیا باید پشتو زبانان کشور ما آنرا بکار نبرند که در پشاور ابداع شده است؟
واضع است که نه شاید همینطور اتقاق هم افتاده باشد و ما از آن بیخبر.

زبان و فرهنگ خصوصا که مشترک هم باشد بدون تعلقات سیاسی و مذهبی مرز نمی شناسد و یکی بدیگری کلمات و لغات را میدهد و میگیرد مهم اینست که اله دست اجانب نشویم همه دست بدست هم داده اختلافات زبانی، قومی و مذهبی را کنار گذاشته باهم کنار آئیم. و من الا توفیق.


اسم: زرینه   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 03.03.2009

آقای آریامهر برای اطلاح شما من هم دری زبان هستم. اولا ما افغان ها چه دری زبان و چه پشتو زبان تارگاه نمیگوییم بلکه سایت مثلآ سایت افغان جرمن. این تقلید های کورکورانه شما یک عده افغان ایرانی مشرب است که شاید احساس خود کم بینی داشته با طرز رفتار و گفتار ایرانی گرانه یک مقدار خود را قابل قبول احساس میکنید وگرنه من و اکثر دری زبان ها به دری خود احساس افتخار نموده آنرا اصیل تر از فارسی ایرانی میدانیم. تو باید کمی تاریخ کشورت را مطالعه نمایی، آنگاه خواهی دید که شاعران بزرگ قرون گذشته مولانا و حافظ و سعدی وغیره به دری اشعار شان را سروده اند نه به فارسی. یعنی که دری اصیل تر و دست ناخورده تر از فارسی است.

تو باید مصاحبه با آقای حلیم تنویر را در حصه زبان دری در همین قسمت تحلیلات بشنوی تا آگاهی بیشتر پیدا نمایی وگرنه نه دری زبان ما و نه پشتو زبان ما دشمنی با فارسی ایرانی دارد، اما آنرا میگراریم برای خودشان. همه ما افغان هااز سیاست های دورویه و تفرقه انداز دولت ایران در راه انداختن تفرقه های قومی زبانی و یا مذهبی و فرستادن جوقه جوقه جاسوسان خود به کشور ما متنفر شده ایم. شاید هم ایرانی هستی که در جامه افغان خود را داخل موضوعات که به تو مربوط نیست دخالت میدهی.


اسم: فرزام آریامهر    محل سکونت: شهر کابل     تاریخ: 03.03.2009

عزیزان گرداننده تارگاه افغان جر... نمیدانم شما برای آگاهی کار میکنید یا کمر برای دشمنی و ضدیدت با زبان فارسی دری (دری که شما ناراحت نشوید)بسته اید،اینکه افغانستان کشور فارسی زبان است دراین هیچ شکی نیست همانگونه که کشور پشتون زبان ، اوزبیکی زبان ، ترک زبان بلوچ زبان و غیره است من یک فارسی زبان هستم اما اگر روزی در رادیو یا تلویزیون و یا جای دیگری که بشنوم کشور افغانستان در اجلاس کشورهای ترک زبان ویا پشتو زبان و یا.... اشتراک نمود، هیجگاه ناراحت نمیشوم زیرااین یک واقعیت است که افغانستان کشور چند زبانه است، اما نمیدانم که برادران پشتو زبان البته بعضی ازآنها در مقابل واژۀ فارسی و فارسی زبان از خود حساسیت نشان می میدهند ، به نظر من دشمنی به این شیوه نه تنها برای زبان ها و گویندگان آنها مفید نیست که تفاوت ها و دشمنی هارا عمیفتر خواهد کرد. بجای دشمنی و یا ممانعت از رشد و توسعه زبان های دیگر باید در جستجوی رشد و تکامل زبان و گویندگان آن بود. دوستان عزیز زبان فارسی را نه تعصب و نه دشمنی با زبان های دیگر زنده نگهداشته است بلکه تفاهم و در عین حال کوشش خسته گی ناپذیر اهل این زبان باعث بقا و پویایی آن شده است، زبان فارسی دری را آثار مولانا پورسینا، ناصر خسرو ، حافظ ، سعدی ، فردوسی بزرگ و هزاران اندیشمند دیگر زنده نگهداشته است که امروز بیشتر از پیش بالنده تر و پویاتر میشود، بجای دشمنی و حسادت بازبان فارسی باید در فکر آفرینشگری بود تا با خلق اندیشه و فن بادیگر زبانهای زنده دنیا رقابت کرد، اینگونه که با زبان فارسی دری رقابت میشود مثل این است که آکسیجن را در قفس نگه داریم که اصلا ممکن نیست ، زبان فارسی زبان رو به پیش است و هرگز استایی را قبول ندارد، من نظر آقای هوتک را که گفته است با گفتن افغانتسان کشوری فارسی زبان است هیچ حق ملیت دیگری ضایع نمیگردد را تائید میکند.
به امید غلبه عقل بر احساسات.

قابل نشر نیست

اسم: مسعود   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 03.03.2009

بلی مسعود جان این ها ممالک عاقل و پیشرفته هستند نه تنها حق و حقوق مردم خود بلکه از همسایه گان خود را هم مراعات میکنند، چون صلح و آرامی خود را در صلح و آرامی آن ها میدانند. مثل آخوندان نادان همسایه غربی کتب نفاق آمیز و اسلحه برای شورشیان همسایه نمی فرستند. و یا مانند همسایه شرقی تروریست به کشور های همدیگر نمی فرستند. این ها میدانند که حالا آن زمان ها گذشته که چشم به خاک های یکدیگر دوخت و رویای امپراطوری های کلان را داشت.


اسم: Aziz   محل سکونت: Germany    تاریخ: 03.03.2009

Dear Massoud, you are right. I am also living in Germany and have never heard that Germany wants to open a TV-canal for all deutsch (german) speaking people.

We have not a Meli government in Afghanistan, Mr. Karzai is a shopkeeper who got his diplomacy lesson in us crush kurses. He should give ab and let some body like Dr. Ashraf Ghani to take the responsibilty for the country.


اسم: مسعود   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 03.03.2009

برادر گل جمعه بیگ، جهان آفرین بر تو که از افغانستان اینقدر معلومات داری ولی برادر بیخبر ما سالیان دراز در بلژیک زندگی میکند اما متاسفانه سطح معلومات اش تا این حد پایان است و هنوز هم نمی داند که در این غرب ممالکی که دارای زبان مشترک هم هستند، تفاوت های بسیار در انکشاف و تلفظ لسان های شان وجود دارد.
اگر دور نرویم در همین همسایگی ما کشور سویس دارای سه لسان ملی آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی است و در اطریش یکی از زبان هایش آلمانی است. برای من که آلمانی را به سیستم آلمان آموخته ام، زمانیکه گپ زدن یک سویسی و یا یک اطریشی را بشنوم باید خیلی دقت کنم تا آن را بفهمم. زیرا نه تنها لهجه آنها باهم تفاوت دارد، بلکه بعضی لغات و اصطلاحات آنها م هم تفاوت میکند. در کشور های انگلیسی هم وضع عین نوع است.

چیز مهمتر هم آنست که قسمیکه خودت میگویی این ممالک در امور همدیگر هم دخالت نداشته و ندارند، طوریکه ایران جنایتکار در امور افغانستان دست سیاه و منافقانه داشته و دارد و از هر نوع تلاش در ویرانی بیشتر افغانستان کوتاهی نکرده و نمی کند.


اسم: فريدون فروغ   محل سکونت: کابل - مکروريان    تاریخ: 03.03.2009

سلام و درود به دست اندرکاران پورتال افغان جرمن.
به نظر من وقتی ميگوئيم افغانستان کشور فارسی زبان است ، معنی آن اينست که زبان فارسی يگانه لسان تمامی مردم افغانستان میباشد. اينکه اين يگانه لسان ملی و رسمی اين کشور باشد، و تمامی مردم اين کشور به اين لسان مفاهمه کنند، و يا حد اقل تمام مردم کشور با اين حرف موافق باشند که کشور شان یک کشور فارسی زبان است ، در قوانين و اسناد ملی و بين المللی يگانه لسان مروج در کشور فارسی است. اما وقتيکه ميبنيم و ميدانيم که چنين نيست ، واقعيت ها کاملأ خلاف اين نظر است. بنا برين افغانستان را کشور فارسی زبان ناميدن کاملأ نادرست و غلط است.
نميدانم منطق برادریکه ميگويد افغانستان کشور فارسی زبان است و گويا حق دارد عضو کشورهای فارسی زبان باشد، چيست ؟
أيا او نميداند که شرايط و واقعيت های افغانستان ، طوريکه نويسندۀ مضمون به آن اشاره کرده با ايران و تاجکستان تفاوت عظيم دارد.
با در نظر داشت اين واقعيت ها افغانستان را کشور فارسی زبان ناميدن و حق دادن که عضويت اتحاديه ساخت ايران (کشور ای فارسی زبان!) را ميتواند داشته باشد، نه واقعيبينی، بلکه اظهار يک ميل و شوق شخصی است و بس.
به نظر من بجای (افغانستان کشور فارسی زبان) بايد بگويم ، (افغانستان کشور پشتو و دری زبان و یا دری و پشتو زبان)و يا بگوييم که فارسی يا دری زبانان افغانستان.
طوریکه همه ميدانيم در افغانستان بر علاوۀ دری زبانان ، پشتو زبانان و گويندگان بيشمار لسانهای ديگر نيز زندگی ميکنند،آيا کس حق دارد که زبانهای آنها را ناديده گرفته و آنهارا فارسی زبان بنامد؟ زيرا وقتی ميگوئيم که افغانستان کشور فارسی زبان، يعنی اينکه زبان تمام مردمان آن که در داخل کشوری به نام افغانستان زندگی ميکنند، فارسی است. اگر کس ميتواند خلاف اين برداشت را ثابت کند، لطف نمايد، مرهونش خواهيم بود.
در اينجا من بااجازه نويسندۀ مطلب ( محترم شنواری صاحب )اين سوال آنها را تکرار ميکنم : آیا کسی يا نيروی از داخل و يا خارج کشور، اين حق را دارد که با چشم پوشی از موجوديت دهها ميليون انسان غير فارسی زبان آنهارا فارسی زبان قلمداد کند؟
در قسمت تبصره ها، چشمم به نوشتۀ برادری افتاد، که سوالی را در قسمت اين که گویا شنواری صاحب ميگويد، که دری و فارسی لسان های مختلف هستند، گرچه نميدانم که جناب نويسنده در باره چه نظر دارند، اماميخواهم به اين برادر تبصره کننده خود بگويم، که موضوع حاضر بيشتر روی اين ميچرخد که آيا افغانستان يک کشور فارسی زبان است ياخير ؟ که برخی حلقات داخلی و خارجی آنرا عنوان ميکنند و نه اختلاف های فارسی و دری ، که يک بحث جداگانه است.
با احترام به پورتال عزيز و خوانندگان گرامی .


اسم: جمعه بیک    محل سکونت: میمنه     تاریخ: 02.03.2009

خدمت برادران سلام عرض میکنم .
این برادرها در بلژیک یا لندن هستند اما تا حال نه فهمیده اند که زبان انکلیسی انکلستان با زبان انکلیسی امریکا چقدر فرق دارد. هیچ انکلیس حق ندارد که انکلیسی امریکایی را در دفتر های رسمی انکلستان استفاده کنند. همچنان بر عکس امریکایی ها حق ندارند انکلیسی انکلستان را در رسمیات استفاده کنند. این را ترمینالوژی زبان میکویند.
جان برادر ! یاد بکیر باز نظر بده !!! برو و کسیکه انکیسی یاد دارد پرسان کن .

دوم کدام کشور اروپایی همین اکنون این قدر جاسوس و تخریبکار به یک دکر خود روان کرده. (مثل ایران در طول سی سال جنک افعانستان جاسوس نظامی، سلاح و مهمات هزارها منافقت دیگر به افغانستان روان کرده (در شمال ده ها ایرانی در جنک های داخلی کشته شدند. او برادر کوتا فکر !!!! کمی فکر کو .

سوم کابل در طول تاریخ خود هیج وقت دری زبان نشین نبوده و نیست. باشنده های اکشریت اصلی اش را پشتو زبانان تشکیل میدند. چرا تا تاحال برای این برادر های پشتون مکتب به زبان مادری وجود ندارد؟ چرا برای ما در مناطق شمال ازبک و ترکمن نیشن به زبان مادری ما درس و تعلیم وجود ندارد. این حق مارا همین زبان دری خورده است که دیکر بس است. شما یکعده دری زیانان مایۀ اختلافات قومی و زبانی شده اید

حالا از شمال تا جنوب از شرق تا غرب افغانستان اکثریت و اقلیت به حق، حق بشری خود را می خواهند یعني می خواهند به زبان مادری خود صحبت کنند .

دیکر مانع مردم شده نمیتوانید. مردم فهمیده اند که شما تسلط زبان فارسی در افغانستان را میخواهید. از ایران می دزدید و به افعانستان مصیبت می آورید. امید برادر نا فهمیده فهمیده باشد.


اسم: مستمند   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 02.03.2009

با تقدیم احترامات باید به عرض رساند که زبان وسیله تفاهم بوده ، نه وسیله برتری بر دیگر همنوعان و هموطنان.
افغانستان کشور مشترک همه اقوام باهم برادر بوده و زبان تفاهم و ملی کشور پشتو و دری است نه فارسی. لذا کشور ما فارسی زبان نیست. اما محترم نورانی بطور مشخص و شجاعانه نامهای آنانی را گرفته که ضد وحدت ملی بوده و مقابله قاطعانه شانرا نیز از وظایف مبرم هر هموطن محسوب نموده که این احساس عالی وطنپرستانه شان قابل تقدیر است.
اما دلچسپ اینست که مضمون محترم نورانی چطور از طرف مقامات سایت وزین و ملی افغان جرمن خطا خورده و بنشر رسیده است، در حالیکه من یک مضمون کاملاً تحلیلی و مستند در باره یکی از مضامین آقای هارون امیرزاده که تعفن نفرت ملی و دشمنی با وحدت ملی در آن اشکار بود به سایت وزین ارسال و آنان از نشر آن امتناع ورزیدند. در حالیکه مضمون من بر اساس نقل قول ها از کتب اشخاص اکادمیک مثل محترمین اعظم سیستانی، شامحمود حصین، فقیر محمدودان، داکتر سیرشاه یوسفزی و دیگران استوار بوده و ساخت و بافت شکم من نبوده و از نشر آن ابا ورزیده شد.
امروز مطلب را از رادیو بی بی سی شنیدم که صدراعظم کانادا بعد ازینکه تاریخ افغانستان را خوانده از پیروزی در افغانستان کاملاً دلسرد شده و از جنگ درین کشور بیزار شده. ایکاش که هرکس تاریخ کشور را میخواند. یکی از علل عدم نشر مضمون من نیز شاید همان شمعی از تاریخ که در مضمون نقل قول شده بود باشد، در غیر آن مطابق قانون اساسی کشور مقابله با دشمنان وحدت ملی و تمامیت ارضی وظیفه هر افغان بوده و من هم منحیث وظیفه وطنی در رد جعلیات و با توضیح منشه و عوامل دشمنی با وحدت ملی کمی از حوادث قبلی یاد آوری نموده بودم که البته مقامات محترم سایت وزین افغان جرمن از یاداوری از تاریخ خوشش نیامده و آنرا منتشر نکرد. چون من عقیده بران بوده که انها اشخاص با تعلیم عالی و از جمله فرهنگیان کشور شاید باشد و اولتر از همه آنان باید علیه دشمن وحدت ملی باید قدعلم مینمودند، نه اینکه دیگران که قاطعانه و مستدل با اهریمن میهن مقابله میکنند، آنها جلو مقابله را میگیرند آیا سوال برانگیز و تعجب اور نیست؟ از همان سبب است که میگوید:
چو کفر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی؟
دوستان محترم سایت افغان جرمن اگر خود مصمم نبودند تا علیه دشمن مقابله نمایند این هم معقول نبوده که برای دشمن وطن سپر میشوند.
بهر صورت اینکه مطلب محترم نورانی صاحب را اجازه داده اند تا نشر شود بازهم خانه شان آباد و سایت شان بیش از پیش وزین و ملی تقاضا میگردد.
با حرمت مستمند


اسم: سجیه شاه خیل   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 02.03.2009

آقای شینواری برای من لطف کرده اول این شعرفارسی حافظ رابه دری ترجمه کنید. چراکه شمااین دو زبان را زبان جداگانه خواندید و دوم اینکه چه وقت و در کدام زمان در کشور مانفوس شماری شده که شما پشتون هارا در اکثریت قرار میدهید در حالیکه این کشور از اقلیت های قومی تشکیل شده و هیچ قوم از قوم دیگری بیشتر نمیباشداگر شماادعامیکنید که پشتونهادر اکثریت هستند پس چرازبان پشتو زبان همه گانی نشده


اسم: صاحبزاده   محل سکونت: اتورپن بلژیک    تاریخ: 02.03.2009

خدمت دست اندرکاران سایت وزین افغان جرمن احترامات خود را تقدیم میکنم.
خدمت برادران گرامی باید عرض کنم که افغانستان هم کشور فارسی زبان است و میتواند عضویت کشورهایی فارسی زبان را داشته باشد و هم خداوند به برادران آنطرف سرحد ما یاری دهد تا به استقلال سیاسی خود نایل آیند در آنصورت همزمان میتواند عضویت کشور هایی پشتو زبان را نیز حاصل کند.
بنده باشنده ای بلژیک میباشم. درین مملکت در یک قسمت آن مردم به هالندی صحبت میکنند و در قسمت دیگر فرانسوی که هم در زمرۀ کشور هایی فرانسوی زبان محسوب میشود وهم در زمره ای کشورهایی هالندی زبان. با وجود آنکه لسان فرانسوی بعد از لسان انگلیسی دومین لسان بین الممللی دنیا میباشد و بعد از انگلیسی زیادترین گوینده گان خودرا در دنیا دارا میباشد ولی در کشور بلژیک هردو زبان دریک مقام قرار دارند وهیچ برتری یکی نسبت به دیگری ندارد. یکتعداد کانال هایی تلویزیونی به هالندی نشرات میکنند و یکتعداد دیگر به فرانسوی و همانطور در دیگر عرصه ها.
سیاست هایی خصمانه ایرا که دولتمردان ایران در قبال مردم و وطن ما در پیش گرفته اند دلیل شده نمیتواند که زبان فارسی در کشور ما به حاشیه رانده شود و یااستعمال یکی دو کلماتی که در ایران ابداع شده است فارسی زبانان ما به ایران پرستی محکوم شوند. مثلا در کشور کانادا که انگلیسی زبان است فرهنگیان آنجا یک اصطلاحی و یا کلمه ای را در زبان انگلیسی ابداع میکنند. استرالیایی ها و امریکایی ها و انگلیس ها و دیگر کشورهایی انگلیسی زبان آنرا نباید در محاورات روز مره ای خود بکار ببرند که به کانادایی پرستی متهم میشوند؟ و زبان فارسی همانطوریکه به همگان معلوم است از سر زمین ما به ایران کنونی رقته است.
بهر صورت این موضوعات به تکرار مورد بحث قرار گرفته است تکرار آن بیجا و از حوصله ای این بحث بیرون است. خدمت باید عرض کنم که هر دو زبان ها گلهایی یک بوستانند. و باید در راه رشد و شگوفایی آنها بکوشیم. قسمیکه محترم ناشناس هنرمند پرآوازۀ کشور ما در یکی از مصاحبه هایش با سرویس پشتوی بی بی سی اظهار داشت یک چشمم پشتو است و چشمی دیگرم فارسی که با تایید این گفته همۀ ما باید یکدیگر خود را تحمل نموده کوشش به خرج بدهیم تا سطح دانش و فرهنگ را در کشور خود ارتقا ببخشیم. و در راه رشد هر دو زبان و دیگر زبان هایی محلی کشور ما بدون تعصب سعی بخرج بدهیم، وهم نباید ناگفته گذاشت که زبان فارسی و یا دری زبان ارتباطی تمام اقوام کشور ماست نباید از آن انکار کرد و به دیدۀ تعصب به آن نگریست. همانطوریکه در بلژیک یک فرانسوی زبان نسبت به یک هالندی زبان هیچ نوع تعصبی ندارد.
با عرض احترام مجدد زاهد صاحبزاده از انتورپن


اسم: زرینه   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 02.03.2009

عزیز جان از جرمنی من هم مقالات آقای معروفی را در این حصه خوانده ام و آنان را بسیار مفید به حال ملت ما میدانم و خواندن مضامین این نوع نویسنده گان افغان را که خوشبختانه تعداد شان کم نیست برای همه ما مفید میدانم. کسانی هستند مانند سرور صداقت، سعادت و یک تعداد دیگر که اصلآ مفهوم گفته های آقای شینواری را درک نکرده و مطابق ضرب المثل معروف بی خریطه فیر میکنند.

من مضمون آقای شینواری را خواندم و آن را کاملآ هم قابل قبول میدانم و چیز غلط در آن نمی بینم و آفرین به ایشان هم میگویم که این موضوغ را این قدر عالمانه تشرع کرده اند و من یک چنین افغان را قابل افتخار میدانم. قابل تعجب میدانم آن کسانیرا که فورآ به طغیان آمده یک چیزکی مینویسند و ادعا های بی ربط و مسخره ای میکنند، در عوض آنکه مطالعه کنند و متوجه طرز فکر غلط شان شوند.


اسم: Aziz   محل سکونت: Germany    تاریخ: 02.03.2009

Salam Zarina Jan,
you are right I am 100% agree with you, but I think that most Afghan actually did not understand what Mr. Shinwari is trying to say

He is trying to say what Mr. Maroofi has tried to make clear the "Diktatori Farhangi Iran dar Qalamrau Afghanistan" long time ago

Now we see the prove of his allegations, you can read it under the news on this site

WS


اسم: زرینه   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 02.03.2009

آقای سعادت از هرات ادعای شما کاملآ درست است. این زبان که امروز به آن فارسی میگویند واقعآ به نام دری از سرزمین ما به مملکت فارس سابق رفته به نام کشور شان فارسی نامیده شده است. پس ربطی به ما افغان ها ندارد که ما هم لسان دری خویش را که در این خطه به وجود آمده و نکامل کرده و بهترین دانشمندان و شعرا را پرورش داده و در حقیقت مادر زبان فارسی است هم فارسی بنامیم، اگرچه هم عین زبان باشد، چون که کشور من هیچگاهی فارس نامیده نشده است. شما باید در این حصه تحقیقات دانشمندان افغان، صادق به افغانستان را (نه از آنانرا که وابسته گان ایران هستند) مطالعه نمایید.
من هم معتقد هستم که برای افغانستان لازم و شایسته نیست که خود را شامل یک مثلث کشورهای فارسی زبان نموده همچنان داخل عین چیزی مثلآ مثلث کشورهای پشتو زبان و ... بنماید. این کاملآ واضع و روشن است که افغانستان نه به صورت تنهایی یک کشور دری زبان و نه هم یک کشور پشتو زبان است. این جا کشوری است جایگاه هر دو زبان. حالا که ایران طبق عادت همیشگی اش طوطی وار از پلان های ترک ها تقلید مینماید کار خودشان است، مارا لازم نیست با خود بکشاند. ما افغان ها فکر میکنیم که بهتر باشد که انرژی و قوای خود را در راه پیشرفت های اساسی تر که برای ما ضروری تر اند، بکنیم نه اینکه به هر ساز همسایه گان برقصیم.


اسم: عبدالغنی سعادت   محل سکونت: هرات، افغانستان    تاریخ: 02.03.2009

جناب توریالی وارسته:
شما چرا زبان فارسی و فارسی زبانان افغانستان را با سیاست ایران مربوط می سازید؟ اگر هدف شما وحدت ملی باشد، ما چرا بخاطر سیاست ایران یک منازعه زبانی را در بین خود در این وبسایت افغانی برپا سازیم؟ آیا لازمست که ما هر عمل خوب و خراب ایران را در بحث افغان ها دخیل سازیم؟ من از پدر پدر فارسی زبان بوده و حتی ادعا می توانم که ایرانی ها از برکت ما فارسی را یاد گرفتند. این موضوع به ایران و سیاست های ایران چطور مربوط می شود؟


اسم: توریالی وارسته   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 02.03.2009

جناب سرور صداقت !
با تمام احترامیکه به هر هموطن خود دارم مجبورم با شما برهنه گپ بزنم.
جان برادر شما موضوع بحث این نظرخواهی را اصلا ًنفهمیده اید، چه نه جناب شنواری نویسندۀ مقاله و نه هم نظر دهندگان هیچکدام نگفته اند که برادرن افغان تاجک تبار ما زبان دری (فارسی) را که واقعاً زبان اکثریت باشندگان کشور ماست ترک بگویند و یا هم افغان های هزاره تبار ما این کار را یکنند.
خودم یک افغان پشتون تبارم ولی زبانم دری است و به همین زبان شیرین گپ میزنم و می نویسم. نیاکان من دو قرن قبل از قندهار به کابل مهاجرت کرده اند و به مرور زمان در جامعه دری زبان کابل جذب شده اند و امروز تمام دودمان ما یا هم یک اکثریت ما دری زبان شده ایم ولی این معنی آنرا ندارد که بگوئیم افغانستان یک کشور فارسی زبان است و بیشتر از چهل فیصد باشندگان پشتون آنرا به حساب آدم نیاوریم!!

به نظر من گفتن و نوشتن اینکه افغانستان یک کشور فارسی زبان است بی عدالتی تام و جفا در حق افغان های پشتون این خطه است. موضوع بحث این نظرخواهی همین است و بس، نه جاسوس بودن آن و وطن فروش بودن این!!
شما لطفاً متن مقالۀ جناب شنواری را دوباره بخوانید و با تعمق و دور از تعصب بخوانید به کنه آن پی می برید. آنگاه شماهم بحیث یک افغان اصیل در برابر دیکتاتوری فرهنگی ایران قدعلم خواهید کرد. بااحترام توریالی وارسته


اسم: سرور صداقت    محل سکونت: kabul    تاریخ: 01.03.2009

جاسوسان همه کشور ها بخصوص هند و ايران و پاکستان همه جای کشور ما هستند؛ جاسوس های ايران در لباس تاجر و نماينده صنعت و اتاق تجارت و کارمند فرهنگی سفارت و سازنده مسجد و دارالعلوم دينی و ... ميباشند.
يک نفر ايجنت استخبارات ايران شخصی بود که چهل سال است مقيم ايران است و خانم ايرانی دارد، وی به نام اولين موسس و رييس دانشگاه باميان؛ چند ماهی به افغانستان آمد و پس از انجام ماموريت اش اکنون دوباره به ايران برگشته است! امازبان فارسی که برخی دوستان روی آن حساسيت دارند؛ درين داد و گرفت ها چندان نقشی ندارد؛ اتباع استراليا؛ امريکا و کانادا و انگلستان همه به انگليسی صحبت ميکنند؛ گاه ممکن است، اختلافاتی با يکديگر پيدا کنند، آيا شده است که يکی از اين طرف ها، بنا به لجبازی و دشمنی، زبان مادری خويش را ترک کند يا به زبان و ادبيات خويش پشت پا زند؟ آيا پشتون های آن سوی سرحد اگر با دولت افغانستان يا اقارب افغان شان اختلاف پيدا کنند، زبان پشتو را ترک ميکنند و دنبال زبان پنجابی يااجنبی ميروند؟ برخی اشخاص که بخاطر دشمنی ها و منافقت ها و دست اندازيهای ايرانيان در امور داخلی ما، از فارسی زبانان افغان ميخواهند زبان خود را ترک کنند يا خود را « دری زبان » به گويند؛ اين ها جز اتلاف وقت، چيز ی نيست ! جاسوسی و وطنفروشی به زبان معين و قوم مشخص وابسته نيست ؛ به شخصيت و اهليت آدمی مربوط است. بااخلاص. سرور صداقت


اسم: نورانی    محل سکونت: لندن    تاریخ: 01.03.2009

به اطلاع هموطنان عزیز برسانم كه اشخاصی مانند بصیر كامجو، بشیر بغلانی، نورالحق نسیمی و هارون امیرزاده یك سایت ضد افغانستان را براه انداخته اند.
این فاسقین گذشتۀ ستمی و پرچمی دارند و فعلاً برای وواك سازمان جاسوسی ایران خدمت می كنند. دشمنی این مردم اول با پشتون ها و بعداً با هزاره ها و ازبك هاست. بدون قوم خود هیچ كس را نمیخواهند و آرزو دارند كه افغانستان محو شده و اراضی غرب و قسمتی از شمال كشور به ایران ملحق گردد و یك ایران بزرگ بوجود آید.
تاجائیكه معلومات دارم لطیف ناظمی، رهنور زریاب، سید مخدوم رهین، قوی كوشان، رسول رهین، نعیم كبیر و سایر همسلكان هم بااین چهار تن همكاری دارند و مضامین خود را به ایشان می فرستند. نورالحق نسیمی را از نزدیك می شناسم. او یك انسان فوق العاده پر عقده و غلام صفت است. در مقابل پول هر چیز ... خودرا از دست میدهد. هموطنان ما باید علیه این باند جواسیس دست به اقدامات بزنند.


اسم: فريد   محل سکونت: xxxx    تاریخ: 01.03.2009

ما در داخل افغانستان درك كرديم كه ايران دشمن مردم ماست، پناهندگان افغان در داخل ايران خيلى رنج ميكشند بسيار برايشان از طرف ايرانيها اهانت ميشود با ايشان برخورد غير اسلامي و غير انساني ميشود... بهمين سبب افغانها از دولت ايران تصور خيلي بد دارند... سفارت ايران در كابل به مصرف رسمى ايران پوهنتون بزركى و وسيعي را براى حزب محسني آباد كرده كه فقط براى شيعه هاى هزاره ميباشد و سنى ها اصلا اجازه داخل شدن را ندارند در اين شكي نيست كه كتابهاى مذهبي و نژاد پرستى و فارسي پرستي از طرف ايران در ولايت هرات و كابل و مزار و باميان به شدت توزيع ميشود و ايران در وقت حاضر بودجه خيلى وسيعي را براى كار مذهبي و سياسي و فرهنگي در افغانستان توسط خليلي xxxx و بقاياي حزب وحدت اختصاص داده است.... مگر مردم افغانستان بر عكس در مقابل بيگانگان بالخصوص كشورهاى همسايه حساسيت نشان ميدهند.... با احترام


اسم: توریالی وارسته   محل سکونت: از سویدن     تاریخ: 01.03.2009

با سلام مجدد یک اطلاع بسیار مهم و خانه برانداز را که العربيه فارسي خبر داده است و با محتوای این نظرخواهی ربط مستقیم میگیرد، در اینجا به مطالعۀ خوانندگان عزیز افغان جرمن آنلاین می رسانم، و از کارکنان محترم این پورتال خواهش میکنم این موضوع را بصورت مستقل به نظر خواهی بگذارند که "ایران از افغانستان چه میخواهد؟ و چرا به انواع مختلف و از طرق مختلف به پیکر افغانستان و وحدت آن صدمه می زند.
من در این متن صرف (ملیت پشتون) را به (قوم پشتون) تعویض نموده ام که قرار اظهارات پورتال شما از نشر باز نماند، همچنانیکه بعضی اصطلاحات ایرانی را به اصطلاحات دری خود ما تعویض نموده ام:

*******************

- ضبط یک کانتینر کتاب چاپ ایران علیه قوم پشتون.
- اتهام ایران به دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی در افغانستان.
________________________________________
01.03.2009 العربيه فارسي

وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز یکشنبه 1/3/2009 با اعلام کشف و ضبط یک کانتینر کتاب ارسالی از ایران بر "ضد قوم پشتون در افغانستان"، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که "به قصد دامن زدن به اختلافات میان مذاهب شیعه و سنی" این کتابها را به افغانستان فرستاده است ، این کانتینر در ولایت نیمروز واقع در جنوب غربی افغانستان وهم سرحد با ولایت سیستان و بلوچستان ایران کشف وضبط گردیده است.
به گزارش خبر گزرای صدای افغان(آوا)، عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور که در یک جلسه مشورتی با کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس سنای افغانستان شرکت کرده بود، گفت: "هیاتی برای تحقیق در مورد کتابهای مذکور به نیمروز اعزام کرده تا پس از تحقیق، آن کتابها را به کابل انتقال دهند".
بر اساس این گزارش محمد انور مرادی سناتور ولایت نیمروز و عضو کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس سنای افغانستان نیز ضمن اعلام اینکه "این کتاب ها از سوی کشور ایران و جهت دامن زدن به تعصبات قومی و مذهبی وارد کشور شده است" خواهان "اقدام جدی و عاجل وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان" در این زمینه گردید.
این عضو سنای افغانستان همچنین با اشاره به این که کارشناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور متبوع وی تایید کرده اند برنامه های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران در ولایت نیمروز قابل دریافت است افزود که "دولت جمهوری اسلامی ایران با نصب آنتن های قوی ماهواره ای در مرز با افغانستان میخواهد با نشر برنامه های تلویزیونی، فرهنگ آنکشور را در افغانستان ترویج نماید."
سفارت ایران "دشمنان" را متهم کرد.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری صدای افغان، سفارت ایران در کابل به رسانه های کشور افغانستان اعلام کرده است که "کتاب های ضبط شدۀ غیر مذهبی مذکور، مربوط بکشور ایران نبوده و کار دشمنان ایران و افغانستان میباشد که میخواهند بین دو ملت تفرقه بیاندازند."
در همین حال آقای ارسلان رحمانی از نمایندگان مجلس شورای ملی هم در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که "فرستادن اینگونه کتابها از مرزهای ایران و پاکستان به افغانستان کار کشورهای همسایه های ما نمیباشند. بلکه یک تعداد افراد فرصت طلب و سودجو میخواهند با نشر اینگونه کتابها تفرقه میان شیعه و سنی را دامن بزنند".
ساختار ملی و مذهبی در افغانستان.
گفتنی است که کشور افغانستان همچون ایران و بسیاری از کشورهای دیگر منطقه از اقوام مختلف پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ و غیره تشکیل یافته و زبانهای متعلق باین اقوام براساس قانون اساسی در مدارس و رسانه های کشور تدریس و به کار میرود. زبانهای رسمی دولت پشتو و دری میباشد، اما زبانهای دیگر نیز در مناطق اتنیکی افغانستان رسمی هستند. برخی ارقام نشان میدهد که بیش از 40 فیصد مردم افغانستان به دری و 35 فیصد به پشتو سخن میگویند و بقیه جمعیت کشور، 30 زبان ملی دیگر را بکار میبرند. همچنین 99 فیصد مردم افغانستان مسلمان هستند که از این تعداد حدود 80 فیصد سنی و 19 فیصد شیعه هستند، در برخی مناطق این کشور پیروان مذاهب هندو و سیک وجود دارند.
با احترام توریالی وارسته از سویدن


اسم: م بلوچ   محل سکونت: نیمروز    تاریخ: 01.03.2009

برادران عزیز احترام تقدیم است.
ما اقلیت های باهم برادر و برابر افغانستان متوجع هستیم که عدۀ دری زبانان نه تنها حقوق زبان اکثریت افغانستان یعنی زبان پشتو را زیر پا کرده اند، بلکه تبعیض و تعصب اشکارا در مقابل این زبان نشان میدهند. بدتر از این در مقابل زبانهای بلوچی، نورستانی، پشیی،ازبکی، ترکمني،هندی و امسال اینها اصلا برای این نوع اشخاص در افغانستان این زبانها وجود ندارد.
ما میدانیم که باساس قانون اساسی کشور با احیای حقوق زبان پشتو، حقوق زبانهای اقلیت ها همچو بلوچی برجا خواهد شد. چه تاوقتیکه حق زبان اکثریت تامین نشود، حقوق زبانهای ما اقلیت هاهیچ وقت داده نمیشود.
این تضادها موجی از بی علاقکی را در مقابل زبان دری در افغانستان به بار آورده است. من چند برادر هزاره را میشناسم که اینها هم به فکر یافتن زبان اصلی مادری خوداستند. اینها فکر میکنند که زبان دری زبان اصلی ما نیست.
برادران حق زبانهای افغانستان را مراعات کنید تا حق زبان شما مراعت شود. احترام متقابل است. در منطقۀ ما، ما بزبان پشتو احترام داریم پشتو زبانان به زبان بلوچی ما احترام دارد. به همین منوال است که باهم برادری داریم باهم با صلح و دوستی زندکی میکنیم. این کار باید در تمام افغانستان اجرا شود.
ما می بینیم که در فراه و نیمروز کتاب های ایرانی برای تفرقه بین اقوام برادر افغانستان دستکیر میشود. این کار یک پلان سنجیده شده و بسیار خطرناک است که عواقب بسیار خراب برای زبان دری در افعانستان دارد. این کتابها توسط یک عده دری زبانان وطن فروش نوکر ایران به افغانستان آورده میشود. اینکار را نه پشتون نه بلوچ، و نه دیکر افغانها میکند به جز از این نوع هژمونیست های زبان فارسی، که هیچ چانس ندارند به جز از خود رسوا کردن و به ضد زبان دری عمل کردن است و بس.
خداحافظ - م ، بلوچ از نیمروز


اسم: نورانی    محل سکونت: لندن    تاریخ: 27.02.2009

مردم مبارز افغانستان به هر دو زبان رسمی و ملی صحبت می كنند و به گنجینهء عظیم فرهنگی خود مباهات دارند.
افغانستان را نباید منوط به یك لسان دانست. این توطئه است كه ایرانی پرستان و خراسانیان میهن فروش و آله دست ایران میخواهند به آن دامن بزنند.
باعقد قرار دادهای جدید با ایران، نظام حاكم فعلی در كابل عمدی یا اشتباهی دست ایران را در كشور ما درازتر ساخت.
یك تعداد از مامورین عالیرتبهء كابل در خدمت سازمان استخباراتی ایران اند و برای منافع ایران كار میكنند.
سفارت افغانستان در هند منحیث یك ارگان وواك فعالیت دارد و سفیر آن مخدوم رهین یك تعداد از خاینین به كشور را دور خود جمع كرده و شب و روز برای منافع ایران كار میكنند. چون در افغانستان حكومت ملی وجود ندارد كه جلو وطنفروشان را بگیرد، كشورهای همسایه هم با تربیه جواسیس بی شمار اسپ خود را چهار نعل میدوانند.
خلیلی معاون رئیس جمهور، محقق و گروه بی مسلكان و بی هویت خراسانیان و ستمیان ملی از هیچگونه كوشش در صدمه زدن به افغانستان دریغ نمی ورزند. پس این خود ملت افغانستان است كه باید آزادی و اسقلال خود را نگهدارد و وطنفرشان را خلع سلاح نماید. اگر خاموش باقی بمانیم، خود ما هم مرتكب خیانت می شویم.


اسم: افغان جرمن آنلاین    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 27.02.2009

دوستان دانشور هر یک شرفیار از کابل و شفیق هنریار از جرمنی !
پور تال افغان جرمن آنلاین از نظرات صمیمی و همدلانۀ تان تشکر میکند و مطالب آتی را در برابر نظرات تان قابل تذکر میداند.
پورتال افغان جرمن که عاشقانه پابند به اتفاق و نیکبختی مردم شریف ما میباشد و بدون هیچگونه لغزشی به منافع همگانی و ملی افغانستان عزیز عطف توجه دارد، همانند سایر رسانه های با رسالت و مسؤول، از خوداصول و روش نشراتی داشته که خویش را مکلف به رعایت آن میداند.
چند نظر دریافت شده، در بارهً مقالهً جناب شینواری (که به احتمال قوی از قلم واحد تراوش یافته بودند) نه تنها تبصره های مخرش بر علیه شخص نویسنده نموده بودند بلکه جملات نفاق افگنانه و خصومت بر انگیز را مطرح کرده بودند، که ما از آوان دریافت نظرات آن عزیزان، طبعاً اراده به نشر نکردن آن نمودیم، ولی با تاسف، به اثر سهوه تخنیکی، آن نظرات منتشر گردیدند، که ما بمنظور تصحیح اشتباه خویش آنرا از صفحه برداشتیم و اگر منظور ایشان این باشد که چرا ما چنین اشتباهی را مرتکب شدیم و بعد آنرا تصحیح نمودیم، باید عرض کرد که این یک شیوهً معمول نزد رسانه هاست و ممکن است روزانه ده ها و یا صدهااز آنرا داشته باشیم، این شیوه خیلی عمر دارد و همه در حالات ضروری آنرا به کار میبرند.
توجه بفرمائید حتی در همین نظرات واصله به این پورتال، پیرامون مقالهً جناب شینواری، بعضی از دوستان، نیز سهو نموده بودند، (مثلا ًتبصره ًبر نوشتۀ محترم سیستانی که به اشتباه عنوانی نظرات مورد نظر نوشته شده بودند و یا دوست ما که به اشتباه نام نگارندهً دیگر را به جای نگارندۀ اصلی تحریر نموده بودند، صمیمانه و خالصانه به تصحیح آن اقدام نمودند.
می بینید که سهو و اشتباه در کارهای رسانه یی گاهی اجتناب ناپذیر است و تصحیح آن اجتناب ناپذیر تر.
توقع داریم ، برداشت و استنباط تان در مورد شیوۀ کار ما واقعبینانه و دوستانه باشد.
با تجدید حرمت.
افغان جرمن آنلاین


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Austria    تاریخ: 27.02.2009

frb, I have fully understanding for your reaction and advising, but it is good enough in spite of simple way to describe clear the truths, what it is needed today. I will suggest to you to write your correct name to know it, who is making a comment from Kabul?


اسم: عبدالمجيد هوتکی    محل سکونت: کندهار ښار     تاریخ: 27.02.2009

زه خپل سلامونه د افغان جرمن پورتال ښاغلو مسؤلينو او هم تبصره کونکو وروڼو ته وړاندې کوم.
ځينو وروڼو دلته په خپلو تبصرو کې ليکلي دي چې افغانستان هم فارسی ژبی هيواد دی او هم پښتو ژبی هيواد دی . زما په فکر چې د دغه مضمون دليکوال هم همدا نظر دی. لکه څنګه چې شينواري صاحب په خپل مضمون کې ليکلي دي، او تشويش يې ښکاره کړی دی چې سره لدې چې موږ په عملې ډول او هم د قانون له پلوه دوه ژبی هيواد يو نو څنګه کېدای شي يو څوک يا ډله کوشش وکړي چې دغه هيواد ديوې خاصې ژبې لرونکی معرفي کړي او په بلې سترګې پټې کړي.
دا تشويش ېواځې د هغه ښاغلي نه دډېرو نورو خلکو هم دی چې ما پخپله ليدلي، دهغوي ګيلې او شکايتونه مې په خپلو غوږونو اورېدلي دي. دلته په کندهار کې هم کله چې موږ دځينو بهرنيو او کورنېو رسنېو څخه اورو چې وايي:افغانستان کشور فارسی زبان، نو که څه هم چې زه پخپله د دري ژبې سره ډېره مينه لرم(حتی ېو کابلی ملګري سره مو داسې تړون کړی چې هغه به ماته دری او زه به هغه ته پښتو ورزده کوم، نو خدای سته چې داسې ېو ډول د نااميدۍ احساس راسي. کله چې وېل کېږي چې افغانستان فارسی ژبی هيواد دی، نو بېا موږ څوک سو، او زموږ ژبه څه سوه ؟ دا ېواځې زما تشويش ندی، دلته ډېر خلک له دغې خبرې څخه ځورېږي او دحقارت احساس کوي...
زما په اند هم که چېرته ووايو چې افغانستان پښتو ژبی هيواد دی او د فارسی نوم هم وانخلو او ېا هم برعکس ووايو چې افغانستان فارسی ژبی هيواد دی او پر پښتو ژبه سترګې پټې کړو ، نو دا دواړه خبرې د نه منلو او ځورونکې دي.
زما د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه دا هيله ده چې پدغه برخه کې توجو وکړي ، که چېرته د هيواد په کچه خبرې کوو او موږ په قانوني توګه دوه رسمي ژبې لرو، او سره لدې هم خپل هيواد ېواځې د يوې ژبې لرونکی اعلانوو – نو داهم زياتی دی، هم تېری دی او هم ناروا!
په ډېر درناوي


اسم: فريدون فروغ   محل سکونت: کابل - مکروريان    تاریخ: 27.02.2009

سلام ها و احترامات فراوان به حضور مسؤلان پورتال عالی افغان جرمن!
من پاليسی اين پورتال محترم را در قسمت حذف آنعده تبصره های که بيجا و مضر هستند، تاييد ميکنم. طوریکه ميدانيم، هر عمل عکس العمل دارد، اګر نوشته هائی نشر شود که در آن به عفت قلم و کلام و اصل موضوع توجه نشده، بلکه بجای طرح مسايل منطقی در باره موضوع مطرح شده، يعنی به جای اينکه با دلايل منطقی به تاييد يا رد آن بکوشيم، بجای آن به نمايش احساسات و عقده های خود بپردازيم، معلومدار که اين عقده های ما به عزت نفس ديګران اصابت کرده و نتېجتأ با همان احساسات و عقده ها جواب مارا خواهند داد.
در اين صورت اين تبادل نظريات نه بلکه (با عرض معذرت) حمام زنانه خواهد بود. من تکرارأ از دست اندرکاران محترم پورتال تقاضا ميکنم، تا آنعده تبصره هائی را که روحيه سازنده ندارند بلکه خاصيت های ويروسی دارند، فورأ برداشته، تا تبصره کنندګان محترم با نظريات منطقی، درستی و نادرستی موضوع قابل بحث را بر ملا کنند.
در قسمت نوشته، محترم محبوب شينواری صاحب، نظر من اينست که آنها به ريشۀ يک بدبختی اشاره کرده اند که به سوی ما در حرکت است، تا مصيبت های موجوده مارا چندين برابر ساخته و ما افغانهارا نه ګذارد که در کنارهم باشيم، بلکه در مقابل يکديګر و به ضد يک ديګر باشيم. به نظر من اين وظيفه هر افغان وطندوست و مردم دوست است که در مقابل چنين دسيسه ها به اندازه توان خود ايستادګی و مبارزه کند. ما نبايد در هيچ مورد و هيچ وقت پشتونها و زبان پشتو ، تاجکان و زبان دری و نيز ديګر اقليت های کشور خودرا ناديده بګيريم. بلی افغانستان مهد زبان نازنين ما، دری است، اما نه تنها دری. افغانستان مهد زبان پشتو نيز است. بهتر است به جای اينکه بګوييم افغانستان کشور فارسی زبان است ، بګوييم که افغانستان کشور فارسی و پشتو زبان است ، تا دشمنان نتوانند از شرايط کشور ما استفاده نامشروع کرده، به ما فاجعه و به خود فايده بفرستند. با احترام


اسم: شاه    محل سکونت: ناتینگ هیل    تاریخ: 27.02.2009

افغانستان یک کشور فارسی زبان است. در عین حال افغانستان یک کشور پشتو زبان است. بین این دو هیچ تضادی وجود ندارد. اما اگر یک عده ایکه سلولهای مغز شان در خارج کشور مسموم شده است و این کشور را یک زبانه و یا تک فرهنگی می پندارند، به گمانم هنوز نفهمیده اند که با دست خود تیشه بر ریشهء همبستگی و یکپارچگی این سرزمین می زنند.
از سوی دیگر، در جهانی که ما زندگی میکنیم مرز ها روز بروز اهمیت خود را از دست میدهند و همکاری های منطقه ای و جهانی یک امر ناگزیر در روابط بین کشورها و مخصوصاً بین همسایگان است.
کسانی که فکر میکنند میتوانند در یک زندانی منزوی به نام افغانستان، تهداب یک کشور مدرن و امروزی را میگذارند، سخت در اشتباه هستند، اینگونه افکار کمکی به رشد کشور ما نمیکند، و ماآنقدر بی ریشه و میان تهی نیستیم که با ارتباط بااین یاآن کشور ازهم بپاشیم.
ما در بد تدترین شرایط، چه در هنگام اشغال کشور توسط روسها و چه در زمان رقابت های کشورهای همسایه در افغانستان و ازهم پاشی دولت مرکزی، تمامیت ارضی و وحدت و یگانگی کشور را حفظ نمودیم و بخاطر آن مبارزه نمودیم، حال در ارتباط با ایران، پاکستان، یا تاجیکستان ازهم می پاشیم؟ این ساده لوحی است. اگر این ملک را دوست دارید اینگونه افکار بیمار را از کلهء خود دور کنید. باور کنید اینگونه افکار روزی مردمی را که پشتو زبان نیستند به این فکر خواهد انداخت فایدهء اینکه کشوری به نام افغانستان باشد برای آنها چیست؟ تحقیر و توهین و تخفیف؟ فکر میکنید بازهم برای یکپارچگی این کشور کسی مبارزه میکند؟ شاید بگویید بله ما میکنیم، این "ما" که است؟ این "ما" وقتی از جانب شما تقسیم میشود، فردا دیگر "ما"یی وجود نخواهد داشت. هرکسی راه خود را خواهد گرفت و کسانی خواهند بود که آتش بیار این تفرقه خواهند شد و کسانی هم آن "دیگر" بودگی را که در این سایت ها فریاد میشود باور خواهند کرد و کار کشور ما آنروز ساخته است.
این افکار بیمار را لطفاً از خود دور کنید، ما کشوری یکپارچه هستیم و کشور ماهم کشور فارسی زبان است و هم پشتو زبان. بااحترام


اسم: frb   محل سکونت: kabul    تاریخ: 27.02.2009

Gharwal Sahib.With all due respect please have someone edit your work before submitting it.


اسم: پلوشه مايار   محل سکونت: afghanistan    تاریخ: 27.02.2009

جناب محترم . اديتور پورتال پر اعتبار افغان جرمن. اخيرا يک نوشته بسيار علمی از قلم نويسنده دانشمند سيستانی صاحب نشر شد که توسط برخی کج انديشان ( چپی و راستی) مورد تعرض قرار گرفت ؛ مقاله غير علمی و احساساتی جناب م. ص اندر ايکاش مورد نقد قرار داده می شد يا حد اقل به نظر خواهی نهاده می شد . متاسفانه برخی کامنت ها هم درين رابطه يا حذف شده اند و يا اقبال نشر نيافته اند ! متاسفانه مذهب در افغانستان هم مورد سوءاستفاده جنايتکاران جنگی ( حتا دوستم مليشه کمونيستی؟) قرار می گيرد و هم مورد سوء استفاده همسايه گان طماع ( بخصوص ايران چنانکه در عاشورای امسال ديديم) پس بهتر است پورتال خجسته خصال ازين پس ؛ مسايل عمده ملی را مورد بحث قرار دهد نه اختلاف فارسی و دری را که صد ها بار درين باره تبادل نظر شده است . با عرض حرمت . پلوشه مايار


اسم: Hutak   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 27.02.2009

افغانستان يک کشوریست با رسميت دو زبان؛ يعنی هم کشور پشتوزبان است و هم ديار فارسی زبان (دری زبان)! وقتی بگوييم افغانستان، ديار فارسی گويان است؛ گمان نکنم حقی از جمعيت بزرگ پشتو زبان ها ضايع شود؛ مگر اينکه انگليس ها و ساير اشغالگران؛ برای تفرقه و تشتت ملی، بين گويندگان دو زبان مهم ملی کشور؛ دشمنی ايجاد کنند! و آقای شينواری (شايد نا خواسته)آلت دست تفرقه اندازان قرار گرفته باشد! در کانادا دو زبان فرانسوی و انگليسی؛ هر دو زبان های رسمی و ملی پنداشته ميشود؛ دولت اين سند و مصوبه قانونی و ملی را با صرف مليون ها دالر ، بصورت متوازن پيش ميبرد؛ در شهر کوبک و برخی شهرهای ديگر کانادا اغلب به زبان فرانسوی تکلم ميکنند اما در ايالت های بريتش کولمبيا (وان کوور)و انتريو غالبا انگليسی حرف میزنند! هر دو زبان مهم افغانستان برای ماعزيز است و ارثيه تاريخی و ملی است.
باادب.
هوتک از کابل


اسم: تور یالی وارسته   محل سکونت: از سویدن     تاریخ: 27.02.2009

سلام به کارکنان پورتال افغان جرمن و جناب محبوب شنواری،
شنواری صاحب شما کاملاً حق بجانب هستید که مردم و وطنداران خود را از هجوم فرهنگی ایران با خبر سازید. خدا کند ناوقت نشده باشد. چه درین هفت هشت سال حکومتهای پی در پی برهبری کرزی در حق زبان دری افغانستان و اصطلاحات زیبای آن بسیار جفا شده است مخصوصاً در مدتی که رهین مسئولیت رهبری فرهنگ و کلتور ادارۀ کابل را برعهده داشت و ازین هجوم فرهنگی حمایت میکرد.
نتیجۀ آنرا امروز در تمام رادیوها و تلویزیونهای کابل و حتی تلویزیون آریانای امریکا هم می بینیم.
بلی ایرانی ها از یکطرف می خواهند زبان فارسی را از کلمات عربی (باصطلاح خود شان) پاکسازی کنند ولی از جانب دیگر یکتعداد کلمات سچۀ فارسی را گذاشته بعوض آن از کلمات عربی استفاده میکنند. مثلیکه برای کلمۀ دری (نانوائی) کلمۀ عربی (خبازی) را استفاده میکنند. (وار) دری را (فرصت) میگویند که عربی است، همانطوریکه (لنگوته)دری را(عمامه)میگویند که عربی است و به صدهای دیگر.
البته یکتعداد کلمات عربی هستند که زیباتر و جامع ترند که باید نگهداشته شوند مثلا (مثلث) که یک کلمۀ ساینتیفیک است برایش (سه بر) را جور کرده اند که فوق العاده نازیباست. یا (فعل)عربی را که قرنهاست با آن آشنا هستیم (کارواژه) ساخته اند و به صدهای دیگر.
این آقایانیکه نظرات نادرست و مشکوک ارائه کرده بودند و ادارۀ افغان جرمن آنها را حذف کرده است ، اصلاً محتوای مقالۀ جناب شنواری را درست نخوانده اند من ازآنها خواهش میکنم این نوشته را یکبار دیگر با تعمق بیشتر و دور از تعصبات قومی ، زبانی و نژادی بخوانند تا به عمق آن و اهمیت آن وارد شوند. با احترام توریالی وارسته


اسم: شرفيار   محل سکونت: kabul    تاریخ: 27.02.2009

با درودی هميشه گی .
پورتال افغان جرمن يک « بزنس شخصی و دکان بقالی» نيست که به دستور شاروال يا فلان جنگ سالار يک مطلب را حذف کند يا اضافه کند! وقتی کامنتی نشر ميشود ديگر مال عامه است ؛ اعتبار پورتال هميشه اين است که نظر مخالف ديدگاه تيم پورتال را نيز منعکس سازد ؛ ورنه پورتال معظم به يک ( پيام مجاهد ) تبديل ميشود ؛ يا روزنامه ( حقيقت انقلاب ثور ) . واضح است که نگارند گان کامنت های حذف شده ؛ با اسناد موثق ؛ اين تعدی و تجاوز را در محل ديگر و نشريه ای ديگر افشا خواهند ساخت . با اخلاص وارادت . شرف الدين شرفيار ( ميکرويان سوم ــ کابل)


اسم: shafiq   محل سکونت: Germany    تاریخ: 27.02.2009

پورتال عزيز با حذف برخی نظريات ( که آنرا انحرافی خوانده است) بسيار دچار اشتباه شده است ! اين حذف و تبصره و دليل آن ازسوی پورتال ؛ شايد از سوی چند نويسنده محدود که به زبان دری ( فارسی) با افغان جرمن آنلاين ، هنوز هم همکاری دارند ؛ بد تعبير شود و در حلقه های فرهنگی نيز موجب سوء تفاهم شود ! چرا؟ وقتی افغانستان مرجع و مامن فارسی زبان ها نيست ؛ پس اعظم رهنورد زرياب درست می گويد !! پس ما چه حقی داريم در باره هويت و اصليت سيد جمال و مولوی بلخی و سنايی از همسايه غاصب و گستاخ خود ( جمهوری سلامی ايران) گله و شکايت کنيم ! پس وقتی ، ايرانی ها به مهاجران افغان ميگويند ؛ زبان فارسی (دری) را در کجا ياد گرفته ايد ؛ کم وبيش حق با آنان خواهد بود ! با احترام . شفيق هنر يار


اسم: اکبر   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 27.02.2009

من هم سانسور به جا را بهتر از آزادی بیان بی موجب و خوشدلانه که مورد سوء استفاده اشخاص نادان و نااهل قرار بگیرد، مناسب تر میدانم. مخصوصآ در کشور ما که یک عده نامعدود گمراه شده توسط بیگانگان وجود دارند.


اسم: جمشید حسین پور   محل سکونت: از ویسل آباد کابل    تاریخ: 27.02.2009

سلام های فراوان به کارکنان سایت عزیز افغان جرمن و جناب محبوب شنواری تقدیم است.
جهان سپاس از افغان جرمن که چند نوشتۀ بی محتوا را که می خواستند مسیر نوشتۀ جناب شنواری و این نظرخواهی را تغییر بدهند و به بیراهه بکشند ، از صفحۀ نظرخواهی حذف نمودند.
خواهش می شود به پاس وحدت ملی افغانستان عزیز از نشر تمام نوشته هائیکه از آنها بوی تفرقۀ زبانی یا نژادی بیاید مانع شوند.
همچنان از نشر نوشته هائیکه اقوام و تبارهای کشور را ملیت ها بنامند جلوگیری نمایند. البته این یک سانسور نه ، برخلاف خدمت بزرگی برای اتحاد و همبستگی مردم با هم برابر و برادر افغانستان خواهد بود.
با تقدیم سلام مجدد.
جمشید حسین پور از کابل


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Austria    تاریخ: 27.02.2009

I am sorry very much, that I am writing in English language, but my main goal it is it, that our wake up should be read by foreigner too.

Although we had and we have some so called Pashto and Dari speaker as well appeared their capability during 30 years in selling the country, invited the foreigner countries, killing the innocent people, destroying the country, robbing the nation, insulting the common people and creating intrigues, but we see still those people to keep, to follow and to divide into Pashto and Dari and complaining both side heavy betrayal in their languages and power occupation. Those criminals have their own paid follower and supported countries.

If we analyze in honest way the happening during the 30 years in the past, then we will realize it, that those sold and criminals was /are united to rob the nation, to occupied the positions among themselves and to act united against the nation, both groups appeared as real enemies of nation, both groups put the nation into huge trouble in the past and at the present time.

The nation is offend and disappointed, lot of common people lost their simple existent, the created war is getting because of them a dangerous level now, all of them are watching the created disaster with indifference even they are supporting it, they are announcing themselves as representatives of Pashto and Dari speaker, but those reflected always during the 30 years against the common people as real enemies.

We could see it by communists, Khalqis and Parchamis, that they sold united the country and all of them called themselves as international proletarian parties, both groups acted against the nation, both specified the ethnic and language slogans as poison for the international proletarian movements of communism.

The same reflection could see by created groups of Mullahs, in fact they damaged the real status of honest Mullahs, they followed the same way as the communists even more barbaric.

We can see the present united of communists, Mullahs and pseudo exported democrats, all of them followed the giving instructions with enthusiasm and the nation is suffering.

It started now the campaign of artificial election, which we accepted already as honest election, those criminals and their followers do not care about the trouble of nation, in fact they are not care about the religion, languages, tradition and ethnic, if they would, then we would never had the present disaster in country. The intrigues are the best mechanism to keep the nation divided, those people are primitive, cheater and liar, if they would have qualification, if they would love their religion, if they would love their nation, if they would love the tradition of nation, then they would have the capability to learn lesson from the past and appear during their power civilized competition by the development of country, NO, they started among themselves competition to rob the nation and to rob the huge money of supported countries, occupied the properties of common people, corruption is by them already an additional income, for getting their wealth, it was/is ignored always the nation fully!

Even both artificial representatives of Pashto and Dari united themselves in secret for the running of next artificial election to establish officially the percentage status among Pashto and Dari speaker and define themselves as permanent representatives of both languages in the future even they are trying to divide the country.

It is clear, that we have in country two official languages and both of them are not developed equal as it has to be, this problem can be solved, if Afghanistan get a government with qualified, honest patriots, then it will disappear such in acceptable gape among both official languages and those criminals and their followers will then never get the chance to misuse the languages, religion and ethnic for their own dirty games!

All those horrible biographical styles of those criminals and their followers can be not realize by many Afghans and they would not influenced e themselves, if they would understand why it is burning our country?

This why I am saying, we are still underdeveloped, it is not my intending to offend any body, but it should mention those people.

I think, it is good to put such poison articles for discussion, then it is possible to identify proper such followers.

By common people do not exist such intrigues and they will not accept as their rescue from the existed disaster because they know it, that those are the cause for it.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 27.02.2009

پوزش
قبلاً چند نظری در مورد نوشتۀ جناب محبوب شنواری تحت عنوان (آیا افغانستان یک کشور فارسی زبان است؟)به پورتال افغان جرمن آنلاین مواصلت نموده بود که ما آنها را اشتباهاً به نشر سپردیم، در حالیکه نظرات متذکره از نظر روش نشراتی ما قابل نشر نبودند. بناءً آنها را حذف نمودیم و بدین وسیله نخست از جناب شنواری و سپس از خوانندگان گرامی پورتال افغان جرمن آنلاین صمیمانه تقاضا داریم معذرت ما را بپدیرند.
با احترام
افغان جرمن آنلاین


اسم: صبور   محل سکونت: کابل    تاریخ: 27.02.2009

سلام به همه دوستان افغان جرمن انلاین
من از مادر دری زبان واز طرفی پدر پشتو زبان هستم. من زبان پشتو و دری را مثل دو چشم خود دوست دارم.
حقیقت اینست. من در فامیل های پشتو زبان میروم وهم به فامیل های دری زبان میروم. پشتو زبانها نه تنها به زبان دری بلکی به زبان های دیکر جهان هم بسیار خوب صحبت میکنند و هیچ وقت من در بین پشتونها تعصب و بدبینی در مقابل زبان دیکر را ندیده ام. بر خلاف وقتی من به فامیل مادری ام میروم می بینم که یک نوع تعصب و بدبیني در مقابل زبان پشتو بصورت آشکارا که من هم نشسته ام به نمایش کذاشته میشود. من خوب نفرت و ضدیت دری زبانان را در مقابل زبان پشتو احساس میکنم. اینکار ایشان استفراق مرا به تغیان می آورد. من نشسته ام از من و پدرم نفرت میکنید. وقتی من نه باشم چی خواهند کفت؟ وقتی که تو از زبان من نفرت میکني از من هم تو نفرت میکنی.
این حالت را من در تلویزیون، اخبار، مجالس و دیکر اجتماعات هم میبنم.
در حالیکه من مثل شینواری صاحب فکر میکنم افغانستان کشوری افغان هاست زبان ملی کشور زبان پشتو است مثلیکه در ایران فارسی، در تاجکستان تاجکی، در ازبکستان ازبکی، در ترکمنستان ترکمنی در روسیه روسی در حالیکه دراین کشور مثل افغانستان زبان های متعددی دیکر هم است. نام اکثریت قومی نام کشوراست و نام اکثریت زبانی نام زبان رسمی و ملی یک کشور است.این یک معیار قبول شده در جهان است حاجت به دعوا و دنکله نیست. اینکه رهبران کشور ما بزبان دری صحبت کرده اند این کار متعصب نبودن ایشان را در مقابلی زبان های دیکر و دوستی ایشان را در مقابل زبان دری نشان میدهد، این رهبر ها و نویسنده ها حقوق زبان برادران پشتون را زیر پا کرده فدای حقوق زبان دری کرده اند.
ما دری زبانان اصلا قدر این جوانمردی رهبران پشتون را ندانسته و هنوز هم بزبان پشتو حمله آور میشویم و تعصب نشان میدهم. شاید ترس از زبان اکثریت پشتو باشد که بسیار زود توسط نسل جوان پشتون این غلطی اصلاح خواهد شد و حق زبان پشتو به پشتون ها دوباره مسترد خواهد شد. و روی آن عده دری زبانان متعصب سیاه خواهد شد و در افغانستان این مسئله زبان پایان خواهد یافت.
به امید روزیکه زبان پشتو حقوق اصلی خودرا دارا باشد و زبان دری حقوق خود را دارا باشد.
یک مثال آن اینست که در کابل مکاتب به زبان پشتو تاسیس شده که حق مسلم برادرن پشتون هست و به زودی این عملیه انکشاف خواهد کرد. می ترسم از روزیکه خدای نخواسته برادران پشتون مثل یک عده دری زبانان از زبان عزیز مادرم دری نفرت کنند، آنگاه چه خواهد شد. وسلام


اسم: اکبر   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 27.02.2009

خواننده گان گرامی را سلام،
بلی افغانستان مهد زبان های دری (نه فارسی) و پشتو است. اگر فارسی و دری یک زبان هم هستند، ولی تفاوت های لهجه ای و لغات و اصطلاحات فراوان متفاوت دارند. عبدالله جان اگر کسی چه مردم عادی ما و چه روسای دولت ما به دری یا پشتو صحبت مینمایند کار غلطی نمی کنند. هر دو زبان رسمی قبول شده توسط قانون اساسی ما هستند.

بر ما لازم نیست که مقلد دیگران مخصوصآ ایرانی ها (فارسی ها)باشیم که باوجود هم نژاد، هم زبان و هم دین بودن باز هم بدخواه ترین ملت نسبت به ما بوده اند و بیشرمانه فرهنگ و ادب مشترک این منطقه را که قسمت بیشترش هم از کشور ما برخاسته، در تلاش دایمی بوده اند، تنها و تنها به نام خویش بشناسانند.

یک پروژه مشترک فرهنگی بین افغانستان، تاجیکستان و ایران برخاسته از کله های مریض است و هرگز طرف قبول ملت ما نباید باشد. زیرا با وجود گذشته مشترک این سه کشور امروز تفاوت ها خیلی زیاد است.


اسم: Ahmad   محل سکونت: Balkh    تاریخ: 27.02.2009

شاغلی شينواری عنوان مقاله اش را غلط و بيجا انتخاب کرده . بايد می نوشت آيا افغانستان و ايران و تاجکستان که هرکدام دارای عنعنات جداگانه اند؛ ميتوانند يک پروژه مشترک فرهنگی دايمی داشته اشند؟ مثلا تلويزيون مشترک يا رسانه ای مشترک! به نظر من مشکل است ! در عاشورای امسال ديده شد که افغان ها به شکل ايرانی ها ، به عزاداری مذهبی ، متمايل نيستند ! همينطور نمی توانند در نماز جمعه که وقت عبادت الاهی است؛ مرگ بر کشور های ديگر بگويند ! يا فضای روزنامه و نشريه خويش را با تملقات؛ مبالغات و شعار های ميان خالی و تعارفات بيمزه بپوشانند! پس اختلاف در زبان نيست ؛ در ديدگاه و سياست و مذهب و عنعنه است ... با اخلاص . احمد نيک سير


اسم: صفی الله صاحب زاده   محل سکونت: کوپنهاگن دنمارک    تاریخ: 26.02.2009

نباید مسایل زبانی و قومی را که حساسیت های تعصبی را بر انگیخته و باعث تفرقه بین اقوام کشور میشود به گونه افراطی مطرح نمود ، مسایل زبانی و قومی فقط زاده تشویش ذهنی است ، اکثریت قاطع کشور به چنین مسایل اهمیت نمیدهند و تاریخ گذشته و حال کشور ما ثابت کرده و است که در موارد سرنوشت ساز اقوام کشور با زبان های مختلف در یک صف واحد از تمامیت ارزضی وحدت ملی و منافع علیای کشور دفاع کرده اند .
با عرض احترام .


اسم: Estalefi   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 26.02.2009

جناب گرداننده گرامی پورتال . متاسفانه وقتی مقاله محترم اندر و مقاله شينواری صاحب را ميخواندم . در کامنت من ، به جای اندر صاحب، محترم شينواری مورد خطاب واقع شده که معذرت ميخواهم . اما نظر من در مورد مطلب شينواری اين است که افغانستان هم يک کشور فارسی زبان است هم يک کشور پشتو زبان ! در همين پورتا ل افغان جرمن آنلاين نيز ده ها بار افغانستان ، زاد گاه و مهد زبان دری گفته شده و درست هم هست! زبان فارسی از افغانستان به ايران و هند و سند و ترکيه و... رفته است ؛ مگر شما اين مستدات را قبول نداريد؟ در قانون اساسی افغانستان هم ، زبان دری ( فارسی) زبان رسمی ، گفته شده . معلوم نيست ؛ عصبانيت شما از کجاست و چراست؟ با احترام . امير محمد استالفی از پورتال عزيز خواهشمندم نظر مرا در باره مطلب محترم اندر نيز نشر کنند . استالفی


اسم: Andesha   محل سکونت: Germany    تاریخ: 26.02.2009

محترم مدير سايت . اشتباها کامنت من که واکنش در باره مقاله جناب اندر، است و دفاع از استاد سيستانی ؛ اينجا فرستاده شده ؛ هرگاه مطلب م. ص اندر به نظر خواهی گذاشته شد ؛ کامنت من نشر شود . اکبر انديشهCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved