Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  بی بی سی؛ دستی ماهرانه برای دریدن سقف وحدت افغانها    نویسنده:  حمید ادم

 
اسم: محمد هاشم قاهر    محل سکونت: کشور آلمان فدرال    تاریخ: 27.02.2008

خواننده عزیز سلام .
در کشور های غربی . مردم طوری روحیه دارند که منافع ملی را نسبت به سایر منافع ترجیح میدهند . احزاب سیاسی اگر در بین خود هر قدر مخالفت داشته باشند روی مسایل ملی هر نوع مخالفت را کنار گذاشته - متحدانه روی منافع ملی تکیه میکنند .

گردانندگان رادیو بی بی سی به هیچ وجهه نمی توانند که از منافع ملی بریتانیا عدول کنند . سیاست ( تفرقه انداز و حکومت کن )چیزی تازه ای نیست . کسانی که از گردانندگان رادیوی مذکور اتتظار دارند تا کلمات مصلحت آمیز بشنوند فقط خود را فریب می دهند .

بد بختانه در کشور ما طوری معمول است که سیاست بازان معامله گر ما - لقمه های را نشخوار میکنند که دیگران به دهن شان میدهد . چشم امید ماباید به روشنفکران روشن ضمیر باشد نه معامله گران و سیاست بازان که آله دست اجنبی هستند .
با تقدیم احترام


اسم: عبدلله نثار    محل سکونت: پاکستان    تاریخ: 26.02.2008

دوستان گرامی و خوانندگان محترم!
امیدوارم که لحظات خوش را سپری نمائید، زیرا تمام هموطنان ما شاهد خیانت تمام زمام داران کشور عزیزمان هستند که هر کس به نوبت خویش در نخست برای تامین منافع شخصی خود کوشیده، پس چه ضرورست که هنوز هم با انتقاد بالای یکدیگر آتش خشم را بیفروزیم.
تشکر


اسم: سید هارون    محل سکونت: كابل     تاریخ: 22.02.2008

دوستان گرامی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
بی بی سی از بدو تاسیس تا اكنون، در صدد ایجاد تقرقه در كشور های است كه از آنجا انگلیس ها با زور و فشار مردمی اخراج گشته اند. پروپاگند بی بی سی علیه مستعمرات سابقش در افریقا، ٱسیا و شرق دور برای تفرقه افگنی میان مردم آن كشور است كه نتوانند یك روز هم آسوده باشند. ازینرو، از فاسد ترین اشخاص ضد میهنی استفاده می كنند. عبدالله شادان و ظاهر طنین چهره های شناخته شده كی جی بی اند. تصور كرده میتوانید كه یك ماركسیست واقعی چطور در خدمت امپریالیزم غرب در میاید. این مردم از هر گونه وجدان و شرف محروم اند و به جز خاك فروشی كاری دیگری برای وطن نمیتوانند انجام دهند. همین ها اند كه حالا در خدمت امپریالزم فرهنگی ایران قرار دارند. هم در خدمت غرب اند و هم در خدمت ایران.


اسم: Ghorzang   محل سکونت: kabul    تاریخ: 22.02.2008

The persian section of BBC is certainly broadcast from London and is financed by Uk government but it is controled by a bunch of crminal and warlord lover individuals

The main objectives of the Persian section of BBC are the following

1. To defame Afghans in Afghanistan in any possible ways.
2. To support war crminals in Afghanistan and to hide their crimes.
3. To broadcast the propaganda spreeded by the gang of Babrak Karmal , Setame melle and Rabbani.
4. To give as gift everything that we have to their Iranian masters.
5.To iranize afghans by talking the iranian style Farsi which is not acceptable for Afghans.
6.To hide the crimes of their Russian and English masters


اسم: احمد نثار   محل سکونت: امریكا    تاریخ: 21.02.2008

دوستان گرامی:
بی بی سی یكی از رادیو و تلویزیون های امپریالیستی است كه بجز خائنین به كشور های مورد نظر، كسی دیگر را استخدام نمیكند. مستخدمین بی بی سی باید از روش های تفرقه آمیز انگلیس حمایت كنند و الی جائی در آن دستگاه ندارند. در قسمت پروگرام های مربوط به افغانستان، كثیف ترین و ٱلوده ترین اشخاص را در خدمت گرفته اند.

عبدالله شادان و ظاهر طنین عمال سابق كی جی بی نمونه های این خفاشان اند. عبدالله شادان فارغ التحصیل پوهنځی حقوق است كه یكی از سابقه داران وطنفرشان پرچمی بشمار میرود. ظاهر طنین از تحصیل یافتگان شوروی است كه مستقیماً زیر دست كی جی بی تعلیم دید و حین بازگشت از زمره اشخاص مهم در دوران اشغال افغانستان توسط قوای شوروی شد. هر دو تن صد ها تن را بجرم شنیدن بی بی سی محكوم به مرگ ساختند. حالا خود از نطاقان همان رادیوی امپریالیستی اند. بعد از انهدام شوروی، هر دو طبق عادت خیانت بوطن، خود را به غربی ها فروختند و به انگلستان پناهنده شدند. در اصطلاح جاسوسی، اینطور مردم را جاسوس چند جانبه میگویند یعنی برای پول و مقام به هر كشوریكه لازم دانند خود را میفروشند. انگلیس ها عقب همچو افراد فروخته شده هم می گردند تا به آسانی بتوانند از خدمات ضد افغانستان آنها مستفید گردند. خدمات غیر شرافتمندانه طنین بود كه او را نظر به سفارش لندن به ملل متحد فرستادند. شادان و سایر پرچمی و ستمی ها در بی بی سی بفكر توطئه علیه افغانستان اند. هموطنان ما باید چهره های این اشخاص را بشناسند و هویت آنها را افشا نمایند.


اسم: افغان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 21.02.2008

احترام خدمت تمام قلم به دستان افغان جرمن انلاین!
تمام مقا لات که راجع به دسایس فاشیستی ایران دراین سایت تحریر گردیده مورد تایید است زیراکه وظیفه ایمانی و وجدانی خویش را ادانموده اند. هر افغان مسولیت دارد تا از وطن ملت زبان فرهنک تاریخ و..... دفاع نمایدو نگذارند که دشمنان مردم و تاریخ ما دسایس شوم شانرا توسط یک تعداد از وطنفروشان و غلامان حلقه به گوش اجانب تاریخ این کشور کهن را برباد نمایند.

امپراتوریهای انگریز و شوروی دشمن بودند که ازطریق نظامی به خاک ما تجاوز نمودند که توسط شیران این خاک مشت محکم به دهن خوردند که تاامروز اثرات ان در مغزهای انان باقی است و همیش میکوشند که به شکل از اشکال قصد شانرا از مردم ما بگیرند که به یاری خداوند هیچ نمیتوانند. ام این دشمن رذیل که زیر نقاب خویش را پنهان نموده همیشه کوشش نموده تا فرهنک معتبر و کهن این سرزمین باستانی را از ان خود سازد همیش کوشش نموده که به دیده درایی ابرمردهای تاریخ ما را بنام وطن خود قلمداد کنند.

چون اینها از یک طرف ازسرنوشت باداران شوروی خود که در افغانستان به زانو درامدند اگاه استند هیچ وقت خودرابه اصطلاح مستقیما" مواجه نمیسازد و از طرف دیگر اینها مانند روباه های استند که زیاتر ازچل و نیرنگ کار میگیرند و یک تعداد از منافقین و خبیثین را غلام میگیرند تا کار شیطنت شانرا بین مردم صادق و وطندوست ما پیش ببرند.

پس وظیفه هر فرد اگاه است که مردم ما را از نیرنگ های این دشمن خاک وفرهنگ اگاه بسازند. من از ادم صاحب وسایر قلم به دستان سایت محترم افغان جرمن انلاین تشکر میکنم و موفقیت مزید شانرا ارزو میدارم.
با احترامCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved