Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  تبصرۀ مختصر بر تجدید تأریخ نویسی محترم حسن کاکر و...    نویسنده:  احمد فواد ارسلا

 
اسم: زلمی کرزی   محل سکونت: المان     تاریخ: 25.07.2016

ډاکټرکاکړ ولی خپلواکي،اوپاچا امان الله تخریب کوی؟(دریمه برخه او پای)‏

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: زلمی کرزی   محل سکونت: المان     تاریخ: 25.07.2016

ډاکټرکاکړ ولی خپلواکي،پاچا امان الله او مشروطه غوښتونکي تخریب کوی؟(دویمه برخه)‏

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: زلمی کرزی   محل سکونت: المان     تاریخ: 21.07.2016

ډاکټرکاکړ ولی خپلواکي،پاچا امان الله او مشروطه غوښتونکي تخریب کوی؟

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ایاز نوری آزادی   محل سکونت: Holland    تاریخ: 14.07.2016

خدمت استاد ګرامی پروفیسور صاحب هاشمیان!

از مقاله اخیر شما تحت عنوان «پیرامون جبهه چهارم چترال و مسائل دیگر»، چنین عرض میدارم:

۱- شما از شهرت وظیفوی و مسلکی پوهاند صاحب حسن کاکر قبل از هفت ثور ۱۳۵۷ ش نوشته اید و بعداً از شروع مبارزه مخفی کاکر صاحب علیه حکومت چپی یا کمونیستی افغانستان ذکر کرده اید، درینجا برایم سوال برانگیز است که کاکر صاحب از یک طرف نفرت و انزجار خویش را علیه رژیم وابسته به شوروی در عمل تبارز میداده است و در عین حال بد بین و منکر شخصیت قهرمان محصل استقلال کشور ما اعلیحضرت امان الله خان غازی بوده و تا حال هم میباشد...؟ به عباره دیګر مبارزه هر افغان در ان وقت علیه آن حکومت وابسته به معنی دفاع قلبی و علاقه مفرط به استقلال وطن ما است، پس شاه امان الله که درین را خود و فامیل خویش را قربان نمود، آیا قابل احترام و تمجید نیست؟
۲- شما استاد هاشمیان نوشته اید، «تیزس داکتری پوهاند صاحب از طرف مقامات اکادیمیک پوهنتون انګلیس تائید و قبول شده بود.بعضی استادان دیپارتمنت تاریخ با تائید صلاحیت علمی کاکر صاحب او را یک مورخ مغرور، کله شخ و کسیکه از عقیده ای خویش منصرف نمیشود، به شما معرفی میکردند...». به نظر اینجانب این نوع صفات یا مشخصات نه تنها برای پوهاند صاحب بلکی برای هر شخصیت علمی درست و زیبنده نیست.
۳- شما هاشمیان صاحب نوشته اید که در سال ۲۰۰۱ وقتیکه کتاب تحقیقی در باره خط دیورند را نوشتید از جناب کاکر خواهش کردید، مقدمه بران بنویسد، لیکن ایشان اینکار را نکردند، سوال به استاد کاکر راجع میشود که جرا این کار را با افتخار در استقبال از زحمت کشی یک شخصیت علمی افغان نکردند؟
۴- بعداً در محفل که به مناسبت این کتاب شما در شمال کلیفورنیا دائر شد، استاد کاکر محتویات کتاب شما را جعلی قلمداد کرد و شما هیچ چیز نه ګفنتید و درین مقاله تان شما هاشمیان صاحب جواب این نظر پوهاند صاحب را عدم با خبری و مطالعه جلد سوم سراج التواریخ ارائه کرده اید، که دفاعیه کاکر صاحب در زمینه چه خواهد بود؟
۵- به ادامه، شما استاد هاشمیان نظر عدم مداخله انګلیس را در سقوط دولت مستقل و مفتخر امانی از طرف کاکر صاحب را رد کرده اید که این نظر استاد کاکر برای اینجانب هم خیلی تعجب انګیز و سوال بر انګیز بوده و میباشد. منحیث یک مثال درینجا از یگانه پسر در حیات امان الله غازی جناب داکتر صاحب احسان الله خان در دو صحبت رو در رو من با ایشان در جرمنی و سویس او شان بمن گفتند: « پدرم ده سال در افغانستان پادشاهی کرد و این ده سال تمام را از روز اول تا روز آخر در کشکمش با انګلیسها سپری کرد».
مثال دیګر و نهایت درخور اهمیت تاریخی از خود والد صاحب عالیقدر شما مرحوم سید محمد سرور خان کنری، یک همسنگر مخلص شاه امان الله عازی در زمینه میباشد که مناسبت مخفی هاشم خان را با انګلیسها تعقیب میکرده است.
۷- معلومات شما در باره جبهه چهارم چترال، شخصیت حقیقی لو ی خان مرحوم میر زمان خان و تضاد هاشم خان در مقابل شخصیت آزادیخواء او شان، معلومات و توضیح سجره فامیلی شما با مهتر چترال همه مهم و از نظر سیر تاریخی یک حقیقت روشن میباشد.
حال ببینیم که پوهاند صاحب کاکر در زمینه مشخصاً چه جواب های ارائه خواهید کرد.

پ درنشت سره


اسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 13.07.2016

احترامات خدمت هاشمیان صاحب تقدیم است و نکات ذیل در ارتباط با اظهارات شان در مورد جبهه چهارم جنگ سوم استقلال و مهتر چترال عرض میگردد:
1. در مورد سوال ایشان عرض میگردد که عکس ها و معلومات هر دو در مورد یک واقعه مشخص عملیات جنگی در زمان جنگ سوم استقلال میباشند. قوای افغانستان به شمول غازی میرزمان خان ، با اطاعت از امر امان الله خان غازی پادشاه افغانستان به چترال حمله کردند و قوای انگلیسی با همکاری قوای چترالی تحت امر شجاع الملک بر ضد قوای افغانستان به جنگ پرداختند. تاریخ مشخص درج شده در این جنگ و عکس های مربوطه آن سال 1919 ذکرشده است.
2. باید عرض شود که قبل از سال 1919 بزرگترین جنگ انگلیس در چترال در مارچ و اپریل سال 1895 صورت گرفته است که در آن قوای انگلیس سفربری بزرگ و جنگ شدیدی انجام داد تا توانست محاصره بزرگ قوای مشترک افغان و چترالی و پشتون های قومی منطقه را به شکست مواجه بسازد و دست نشانده خود شجاع الملک را بر سر قدرت نشاند.
3. جنگ سال 1895 برخلاف جنگ سال 1919 که جنگ مستقیم قوای افغان و انگلیس بود در حقیقت یک نوع از جنگ های غیرمستقیم با استفاده از وابسته ها یا Proxy war آن روزگار بود. با آنکه از یک طرف مهتر دست نشانده انگلیس از بین رفته بود و شیر افضل خان و عمرو خان از طرف امیر عبدالرحمان خان به صورت غیر رسمی و در خفا تشویق و کمک شده بودند که قدرت را در چترال بدست بگیرند، از طرف دیگر قوای انگلیس با تمام قوت در شکست شیر افضل خان و عمرو خان جنگید و بلاخره شجاع المالک مهتر دست نشانده دلخواه خود را بر سر قدرت نشاندند. ( اینجانب حساسیت های در مورد استفاده لغات ایرانی دارم و قصداً برای Proxy war جنگ نیابتی نمینویسم. شاید جنگ نیابتی آسان تر باشد اما اینجانب با داشتن شِق افغانی بعضاً برای خراب کردن اعصاب ایرانی ها و نوکران ایرانی ها لغات و اصطلاحات ددیگر استعمال مینمایم. این برای توهین به محترمان افغان هموطن نیست محترمین معاف نمایند،)
4. در ذیل لینکی در انگلیسی است که به صورت مفصل جنگ مشهور 1895 چترال را از نقطه نظر انگلیس ها تشریح مینماید. http://www.britishbattles.com/north-west-frontier-india/seige-relief-chitral.htm
5. در مورد مهتر کلان چترال امان الملک عرض شود که دوران وی یکی از طولانی ترین دوران صلح و خودمختاری نسبی چترال بود که از 1857 تا سال 1892 دوام کرد. که در همین موقع وفات مهتر کلان امان الملک ، انگلیس ها در کوشش تحمیل خط نفوذی دیورند بر پادشاه افغانستان امیر عبدالرحمان خان بودند و چترال مهمترین منطقه ستراتیژیک از نظر نزدیک به خطر شوروی برای انگلیس ها محسوب میگردید. بر همین اساس استخبارات انگلیس در خفا و مقامات سیاسی و عسکری انگلیس آشکارا در ایجاد و حل منازعات بین شهزادگان چترال نقش های بسیار شدید و فعال و سرنوشت ساز بازی کرده اند تا منافع انگلیس مبنی بر نظارت کامل در منطقه را بدست داشته باشند.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 11.07.2016

داکتر صاحب گرامی جناب هاشمیان صاحب سلامما را بپذیرید
قسمی که قبلاً هم ما و شما روی همچو مسایل صحبت های داشتیم، خدمت تان عرض کرده بودیم که شما جهت جلوگیری از (از دست دادن متن طولانی نوشتۀ تان)اول تمام گفته های تان را در فارمت «ورد» بنویسید و بعد از ختم کاپی نموده درین دریچه نصب کنید. زیرا این محفوظ ترین طریقه است. اگر متنی که شما مینویسید روی تصادف از پیش تان گم می شود، در صورتی که هنوز به ما نرسیده باشد، با تأسف ما هیچ کاری کرده نمی توانیم. لهذا درین قسمت هم از دست ما کاری پوره نیست.

ادارۀ پورتال


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 11.07.2016

همکاران و هموطنان محترم ! من در ماه مبارک رمضان مصروف کار های شخصی بودم تا برای آخرت خود توشه ای داشته باشم. به روز اول عید نظری به مقالات منتشره و کلکین های نظریابی انداختم و توانستم خود را نیمکله به مسایل و مدعیات و مناقشات آشنا بسازم- از آنجمله باکلکین نوی با مقالۀ محترم آقای فواد ارسلا تحت عنوان "تبصرۀ مختصر بر تجدید تاریخ نویسی محترم حسن کاکر..." برخوردم و مجبور شدم مقالۀ محترم شهسوار سنگروال و تبصره های محترمان آقایان قاسم باز، ایاز نوری آزادی، زمری کاسی، مسعود فارانی، میرمن یلدا قمر کرزی، قیس کبیر و غلام حضرت را بخوانم. این نظریات همه به تأئید از زعامت، وطندوستی و فداکاری اعلحضرت غازی امان الله خان بود و جای مسرت است می بینیم که افغانها نام نامی آن پادشاه دلسوز و فداکار را به نیکی و امتنان یاد می کنند........

پیرامون جبهۀ چهارم چترال و مسایل دیگر

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: Montclair    تاریخ: 06.07.2016

متصدی محترم این کلکین ،

من درین کلکین درمت جهار ساعت یک مضمون ظویا پنج سفحه ای نوشتم - دفتعتا صفحه تغییرکرد و نوشته از بین رفت - آیا ممکن است آنرا بمن برگردانید ؟ با احترام هاشمیان 6 جولای


اسم: سنګروال   محل سکونت: اضلاع متحده امریکا     تاریخ: 05.07.2016

محترم ارسلا صیب
سنګروال صیب ستاسو د ایمیل په ځواب کې داسې لیکلي دي:

محترم او زړه ته رانږدې ارسلا صیب
هیله ده له خپلې درنې کورنۍ او ټولو دوستانو سره روغ او جوړ یاست. د ګران هېواد او ولس لپاره ستاسو هاندې هڅې د ډېرو ستایلو وړ دي، او زه مو ډېر منندوی یم.

له دې نه هم مننه چې زما د لیکنې په اړه مو پیغام راواستوه.

ګران ارسلا صیب، لکه چې تاسو پخپله پوهېږئ، نقد یا کره کتنه (نقد) یوازې د یو لیکوال د کار ستاینه او یا غندنه نه ده، بلکې د لیکوال غوره کار ته غوره ویل، او نیمګړتیا یې ور په ګوته کول دي. که تاسو زما لیکنې ته پام وي نو ما د ډاکټر کاکړ، صدیق فرهنګ او ډاکټر آدمک نیمګړتیاوې هم ور په ګوته کړې دي، او هم مې ورته غوره اړخونه په ګوته کړي دي. خو دا هر څه مې په مهذبه او د احترام په ژبه کړې دي. زه په دې باور نه یم چې د نقد په نامه دې د یو لیکوال او تاریخپوه سپکاوی وشي. مهذبه ژبه د نقد لپاره ډېره ضروري ده.

ستاسو د مشخص سوال په ځواب کې باید ووایم چې په دې کې هېڅ شک نشته چې امان الله خان په وړاندې کورنی پاڅون د انګرېزانو په لمسون او ملاتړ شوی دی.

هیله ده ستاسو ځواب مې درکړی وي.

درنښت

ستا سنګروال


اسم: قاسم باز   محل سکونت: ویرجینیا امریکا    تاریخ: 04.07.2016

زه . ناغوذ باالله هیڅکله او هیڅ وخت به ځانته لیکوال و نه وایم، ولی په ټول احترام چی د افغانستان لیکوالانو ته لرم دا هم نشم منلی چی ټول لیکوالان ریاست لیکوالان دی، د ځینو لیکوالانو په لیکنو کی چی سړی ورته په جوته ځیر شی د لری ورته په ډاګه معلومیږی چی څومره پدی او هغی لیکینی کی د لیکوال شخصی اغراض نغښتی دی ، ای کاش زمونږ څیزفهمه او روند انده نویسندګان هم دی موضوع ته لږ څه متوجه وایی ، چی د شخصی تعلقاتو، دوستی او خپلوی او شخصی احساساتو پرته خپل راتلونکی نسل ته حقیقی او واقعی حقایق انتقال کړی ، ولی د بدبخته چی زمونږ ځنی لیکوالان دی موضوع ته زیاته توجو نکوی.
زمونږ ځنی لیکوالان پر ځای ددی چی حقایق اینده نسلونو ته انتقال او بیان کړی بیا دوی په خپله د تاریخ جرړی راباسی د تاریخ پر ضد د حوادثو مخالف لوری ته پناه وړی او تاریخ تحریف کوی. په دی مورد کښی داکتر سید عبدالله کاظم څه شکلی ویلی دی. ( انواع عقده ها موجب میشوند تا بیان حقایق تاریخی تحت الشعاع قرار گیرند و از مسیر اصلی منحرف شوند.متأسفانه بسیار نویسندگان و محققان ما دچار این مشکل میباشند و اما باید بدانند که اینکار بازی با تاریخ است.)
اوس که چیری پردی موضوع چی انګلیسانو د غازی امان الله خان پر ضد اعتشاشونو او یا د هغه د حکومت د نسکورولو لپاره توطیی نه دی کړی، زما په نظر دا رنګه استدلال یو غیر واقعبینانه قضاوت دی، د دارنګه قضاوت په کولو سره د لیکوال شخصیت تر سوال لاندی راځی، همدارنګه که یو لیکوال د اوم ۷ د ثور په کودتا کښی د روسانو د لاس او لاس وهنی انکار وکړی، نو په جرات سره ویلای شم چی داسی لیکوالان په غلطه او خطا لاره تللی دی .


اسم: ایاز نوري آزادي   محل سکونت: Holland    تاریخ: 03.07.2016

شاغلی سنګر وال صاحب، پخیر راشی!

د شاغلو ارسلا صاحب او کبیر صاحب د سوالانو او نظریاتو په تعقیب، د تاریخ د محقق پوهاند کاکړ په باب، تاسو شه په جریان کې یاست، چې په هغه باندې د تاریخي حقایقو د تحریف یا په غلط ډول د لیکلو اسناد د شاغلي داکتر زماني له خواء د افغانستان خلکو ته د همدې ډېر مشهور پورتال له خواء تقدیم شول. مثلاً: محقق کاکړ عزیز هندی ته یو پشتون افغان مسکون د هندوستان وایي او د انګریز سفارت مقیم د کابل یوه مامور محبوب علی شاه ته منشی علی احمد خان وایي.سر چینه: (پوهاند کاکر نابغ یا کاشف... داکتر زماني مقالې، لومړی او څلورمه برخه، آرشیف افغان جرمن انلاین)

تاسو سنګر وال صاحب، پخپله مقاله کې داسی لیکی:

«انګرېزانو دېوې ټا کلې ولې کوټلې نخشې له مخې دامان الله خان دحکومت نسکورولو ته ژمن ول، که داد هرچا په لاس شونی وی. دوي له همغې شومې وسلې ګټه اخسته. ولې کوم اړودوړ چې دسقاو زوی له خوا رامینځته شو،هم یې دهمغې اندېښنې له مخې پاېته رسوه،دا ځکه دده دنده نوره پاېته رسیدلې وه .دوئ غوښتل چې دخپل یوه متحد او پلوي پر مټ یو داسې باثباته حکومت چې په سیمه کې دبرېتانې دواک اوځواک انډول خوندي کړي را مینځته شي».
اما پوهاند کاکړ وایي، چې (امان الله خان نه د هغه وخت د انګلیس دولت، بلکې هغه پخپله ځان له منځه وړی...)، دلته ستاسو موقفونه په ټکر کې راځي،...؟!.

په درناوي


اسم: قیس کبیر   محل سکونت: المان     تاریخ: 03.07.2016

بنظر من اين نوشته آقای سنگروال که شاید از شاگردان، نزديکان و ارادتمندان بسيار نزديک کاکر باشد، بسيار ديپلوماتيک بوده و به خواهش جناب کاکر نوشته شده باشد، چون که سنگروال صاحب از یکطرف وی را نرنجانده و از طرف دیگر نظريات استادش را در سرنگون ساختن غازی امان الله خان توسط توطئه های انگليس را رد نموده است... په مهاران ډول خپل هدف رسول ته هم سیاست وایی...


اسم: شهسوار سنګروال   محل سکونت: امریکا     تاریخ: 03.07.2016

تاريخپوه پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ تراوسه پورې لسګونه ټوکه کتابونه ليکلي اوژباړلي دي، چې ددغو کتا بونوپه لړکې يوکتاب هم دپاچا اما ن الله واکمنۍ ته يوه نوې کتنه نوميږي. پوهاند کاکړ د دغه اثر د بشپړولو لپاره له ګڼو لاسوندونو ګټه اخستې ده

پوهاند ډاکتر محمد حسن کاکړ کتاب ته يوه کتنه

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 03.07.2016

گران محقق سنگروال صاحب
تاسو چه ویلی یاست بی عیبه لیکنه نه پیدا کیژی، آیا دتاسو لیکنه در کاکر صاحب ستاینه ده که نقد؟ که نقد دی نو د دوی عیب هم ولیکی. یو کتاب یا مقاله هرومرو یو مقصد لری ، او تاریخ لیکنه د یو جهت په گته لیکل کیژی. آیا تاسو د کاکر صاحب دا نظر چه انگریزانو د غازی امان الله خان د نسکور کیدلو مقصد نه درلود تائیدوی؟


اسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 01.07.2016

حترم غلام حضرت

گفته ای شما درست است. اما به ترتیبی که موضوع مطرح شده است، اصل موضوع در این است که یک تعدادی کوشش در نعبیر نظریات انگلیس ها در تاریخ نشان دادن به مزاق آنها میکنند و یک تعدادی هم واقعیت ها را از نظر افغانستان مطرح میکنند. کوشش شاغلی کاکر در جاهل نشان دادن مردم افغانستان و اغتشاش برضد نو آوری غازی امان الله خان از نظر سیاسی امروز مهم است. اگر نظر شاغلی کاکر و تعبیر وی از آن زمان در افغانستان امروز تطبیق شود، نظریه ای را تقویه میکند که دلیل اصلی بی نتیجه بودن کوشش و مصرف بین المللی در افغانستان جاهلیت و بی اتفاقی مردم وحشی افغانستان است نه سیاست غلط بین الملی و 80 فیصد مداخله و جنگ پاکستان و مداخله ایرانی ها. بر اساس آن طرز نظر ضد افغانستان طالبان یک جنبش مردم جاهل بی اتفاق هستند که بر ضد پیشرفت و ترقی با افکار تاریک اسلامی میجنگند. به نظر من این طرز دید نادرست و تقویه شده توسط پاکستان است. اگر تمویل و تجویز و هدایات منظم عسکری پاکستان نباشد و نمیبود اکثریت مردم افغانستان طرفدار آرامی و آبادی افغانستان بوده و هستند و از این فرصت طلائی استفاده عظیم میشد. اگر هم دشمنان افغانستان و نوکران استقلال افغانستان صد سال دیگر هم تاریخ ها ی جعلی و تیوری ها مصنوعی بسازند بازهم تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است.


اسم: زمری کاسی   محل سکونت: سویس    تاریخ: 01.07.2016

ګفته شده که زمانی که دست ها و پا های حضرت عیس آ ع را میخ کوب میکردند، حضرت عیس آ از خداوند درخواست آمرزش به عاملین میخ کوبی میکرد و میګفت که اینان نمیدانند که چه عملی را انجام میدهند. بهتر آنست که این کاکړ صاحب را عفوه کنید، چه او نمیداند که چه مینویسد.
به کسی که به پدر آزادی و پدر معنوی افغان ها احترام نمیګزارد باید مریض باشد و مریضان دماغی در اکثر موارد معاف میباشند.


اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 01.07.2016

با عرض سلام.
فقط منحیث یک سلیقۀ مستقلانه و غیر وابسته به این یا آن تفکر ، می خواهم عرض کنم:
تلاش برای اثباتِ حقانیتِ وجودِ جبهۀ چهارم زمانِ مؤثر واقع خواهد شد که اثبات شود که طرف مقابل به حقانیتِ سه تا جبهۀ دیګر نیز ایمان راسخ میداشته است.
انکار از حقانیتِ دست داشتنِ بیګانه در سقوط نهضت امانی در واقع به معنی انکار از مشروعیت و حقانیت جبهۀ اول و دووم و سووم میباشد چه برسد به جبهۀ چهارم.


اسم: ایاز نوری آزادي   محل سکونت: Holland    تاریخ: 29.06.2016

درنو افغانانو!

د دوو ارجمندو او معززو د تاریخ څیړندویانو استاد محمد اعظم سیستاني او داکتر عبدالرحمن زماني له خواء تر دغو عنوانونو:

۱- «پوهاند حسن کاکړ نابغه و کاشف بزرګ یا بزرګترین تحریف نګار تاریخ معاصر افغانستان» د زماني صاحب له خواء
په شپږو برخو کې
۲- «چرا داکتر حسن کاکړ استقلال و شاه امان الله را تخریب میکند؟» د استاد سیستانی له خواء په دریو برخو کې

همدا اوس ستاسو مخ ته قرار لري. څه زیاد یو کال پخواء محقق زمانی د یوه ملي احساس له مخې د پوهاند کاکړ یوه کتاب، چې (د پاچا امان الله واکمنی ته یوه نوې کتنه)نوم لري، ژوره کتنه کړې وه. په دې کتاب کې شاغلي کاکړ د یوه اثر نه استفاده کړې، چې اصلي لیکوال یې یو انګریز مامور ده لیکن هغه په تحریف او تغیر ورکولو د نوم د دې لپاره چې کتاب یې په افغاني ټولنه کې لوړ اعتبار پیدا کړي او د غازي اعلیحضرت امیر امان الله خان لوی نوم شه پسې تخریب کړي، هغه منبع یا لیکوال یې په درواغو یو افغان منشی علی احمد خان پخپل کتاب کې راوړی وه. بیا محقق زمانی په درنشت سره د پوهاند صاحب نه خواهش کړی وه، چې د دغه منبع اصلي نسخه یا کاپي یې هغه ته ورکړي، لیکن کاکړ صاحب هغه سند نه وه ورته ورکړي. ما لیکونکي همدغه باریکه نقطه په همدغه کړکی کې کاکر ته ولیکله. ورپسی پوهاند صاحب یو کال ورک وه او کله، د ظاهرشاه د داړې له خواء یو نوی ویب سایت جوړ شو، هغه بیا د محقق زمانی او استاد سیستانی په هکله لیکنی نشر ته ورکړې، لیکن د محقق زماني قناعت یې حاصل نشو کړای، چې زمانی صاحب بیا په شپږو برخو کې د پوهاند ځوابونه بیا رد کړل.
البته دا تاریخي بحثونه به دوام ولري، لیکن یو حقیقت چې د پوهاند حسن کاکړ په رایه کې شه راڅرګند دئ، هغه د کاکړ بد بین او ضدیت د هیواد د استقلال د محصل غازي امان الله خان سره دئ. کله چې زه لیکوال د فاکولتې د لومړي صنف محصل وم، د «دستوري» د کلمې سره ډېر آشنا شولم. زما همرازو ملګرو به ماته ویل، هغه فلانی دستوري ـ یعنی توظیف شوی کس معلومیږي...!! اوس لکه څنګه چې زمونږ دوو محترمو محقیقینو سیستانی او زماني هم پخپلو وروستیو لیکنو کې د پوهاند کاکړ په پته ورته لیکلي دي، دا د قبول وړ نشي کیدای، چې یو پوهاند د تاریخ او څیړندوی دومره پر له پسی تیر وتنی او غلطی ګانی وکړي. زما په اند دا د تاریخ تحریف او بل یعنی غلط شکل لیکل او خپلو وطنوالو ته یې تقدیم کول، دا یو دستوري عمل دئ د پوهاند کاکړ له خواء...!! چې ډېر د افسوس ځای دئ. باید زمونږ یو افغاني د لوړو د تاریخ د زده کړو شخصیت داسی تحریف کار نه وای.
البته مبارزه د حق او باطل جریان لري. زه وایم زمونږ د معاصر تاریخ زرینه او ویاړمنه پاڼه همدا د اماني دوره ده، چې د لومړي او دوهم مشروطیت د غورځنګ د پاکو وطنپالو افغانانو نه یو منور شخصیت (اعلیحضرت امیر امان الله خان) د ټول ملت له خوا ملقب په «غازي» ورته سروال شو، د غاصب انګریز نه یې سیاسي استقلال حاصل کړ او لس کاله یې داسی مستقل حکومت وکړ، داسی ملي کارونه یې وکړل، چې تر څو افغانستان او ملت یې ژوندی وي، د هغو لویو وطنپالو افغانانو کارنامې به په فخر سره یادوي.
پوهاند کاکړ دې په دې پوی وي، چې پوی ده، چې د ګران افغانستان د حقیقي تاریخ ډګر ړوند او تش نه دئ، چې یو څوک زمونږ ملي ویاړونه ورته په درواغو لیکلو تحریف کړي، بلکې د زماني او سیستاني او نورو غوندې بیدار پهره لروونکي په فعال ډول په کې ګرځي او راګرځي.

په درناوي


اسم: احمد فواد ارسلا   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 29.06.2016

با عرض سپاس خدمت استادان محترم فارانی صاحب و سیستانی صاحب و انجنیر صاحب قیس کبیر
توضیحات رسمی انگلیس ها و عکس های متذکره در رد تحریف تاریخ توسط حسن کاکر و دیگر منکران جنگ استقلال 1919 و در تائید مقالات مستند و عالمانه داکتر صاحب زمانی ، داکتر صاحب کاظم و استاد سیستانی به ترتیب ذیل مستند میباشند :
1. در توضیحات فوق تذکر داده میشود که قوای افغان به چترال تحت اداره انگلیس حمله کرده و داخل آن شده بودند.( ثابت میسازد که این یک واقعیت بوده است که رسماً قوای افغان به امر غازی امان الله خان به خاک تحت اداره انگلیس داخل شده بودند. اگر این جبهه چهارم نبود چی بود؟)
2. قوای پیشقراول چترال، قوای اردوی منظم انگلیس و قوای ملیشه قومی مهتر چترال برضد این حمله قوای افغانستان جنگیده و آن ها را از چترال بیرون کرده اند.( ثابت میشود که جنگ صورت گرفته بود و سه قوای انگلیس پیشقراول – اردوی منظم و ملیشه چترال در آن شرکت کرده بودند. . اگر این جبهه چهارم نبود چی بود؟)
3. انگلیس ها مقام بلند تر به مهتر چترال و پرداخت پولی به وی وقوای ملیشه وی در ازای سهمگیری در این جنگ می نمایند . اگر این جبهه چهارم نبود چی بود؟)
4. در همین ارتباط تحلیل و مقاله محترم داکتر صاحب کاظم بیاد آورده شود و سوال ها خلق میشود که چرا جبهه غازی میرزمان خان در آن زمان و تا امروز توسط چه کسانی به فراموشی سپرده میشود و چرا جبهه نادرشاه بزرگ نشان داده شد و میشود؟
عنقریب یک مقاله در ارتباط با سیاست رتبه فیر توپ اعزازی توسط انگلیس ها خدمت خوانندگان ویب سایت وزین افغان جرمن آنلاین تقدیم خواهد گردید. افغانستان تحت الحمایه و تایلند تحت الحمایه بلندترین رتبه فیر توپ اعزازی را داشتند که 21 فیر توپ بود. واگلیس ها دل دیگر شاهزاده ها ومهتر ها از یک فیر به بالا خوش ساخته بودند. 11 فیر توپ به مهتر چترال پر کلانی بود به کلاه نوکری مهتر چترال.


اسم: قاسم باز   محل سکونت: ویرجینیا امریکا    تاریخ: 29.06.2016

در این روزګار پرخم وپیج و پر از اندو وغم، و در این سه دهه جنګ و ویرانی، مهاجرت های اجباری، زنده به ګور کردنها، و بیدون موجب به زندان انداختنها نه تنها کشور را به نابودی سوق داد بلکه یک قشر عظیم کشور ما تحت افکار خرافی و از سابق سازماندهی شده بخاطر ازهم پاشی یک ملت ازادمنش از طرف کشورهای اجنبی و سود جو توسط چند تا اجیر خود فروخته شده چپ و راست افغان نما که کمر تخریب و از بین بردن شیرازه وحدت و یکپارچګی فرزندان این کشور غریب ولی باهمت را سازماندهی نموده بود، انها به این رویش ظالمانه میخواستند تا از بیخ و بنیاد از ریشه و ساقه و تنه قوی این درخت باعزمت را از بین بر دارد.ولی خدا را شکر که انها نتوانستند به این هدف شوم خود نایل ایند.
ولی بدبختانه ، در این سه دهه، کشورهای اجنبی توانست تا یک عده افراد خود فروخته قلم بدست را خریداری نماید، وانها توسط این نوکران اجیران و دون صفت قلم بدست استفاده نموده، این کشورهای دایم دشمن افغانستان توسط این نوکران زرخرید خود مسایل قومی زبانی را در بین جامعه افغانی در اذهان یک عده افراد کم دانش و متعصب پیچکاری نمودند. این قلم بدستان و این نوکران اجیر هم بخاطر ګل روی چند کلداری پاکستانی و تومان ایرانی هر چی که از طرف باداران شان به انها دیکتی شد، انها هم بیدون کم وکاست بخرد نسل جوان و بی خبر افغان دادند. این قلم بدستان اجیر به این کار خود قشر جوان مملکت ما را به راه غلط و بیراهه رهنمایی نمودند، از این جمله نویسندګان اجیر و زرخرید یکی دو نفر شان از وزرا بسیاری اعتمادی به دربار دوران دهه نام نهاد به اصطلاح دیموکراسی؟ تاجدار و قلابی مثال اورده میتوانیم. که یکی از انها چتیات نامه بنام ( عیار از خراسان ) و دیګری بنام ( افغانستان در دهه دیموکراسی ) و غیره و غیره نام برده میتوانیم.
خوب به یاد دارم در سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ در پاکستان و ایران کسی نام اعلیحضرت غازی امان الله خان و شهید محمد داوودخان را بزبان اورده و ګرفته نمی توانست، ګرفتن نامهای این دو رهبر دلیر و فداکار بلاتشبهه مترادف بنامهای مارکس و لینین بودند، ای ایس ای و سپهاه پاسدارن ایران کوشش داشتند تا رهبران ملی ما را به این و ان نام در اذهان نسل جوان بکوبد و تخریب نماید تا نسل جوان اینده افغان نداند که ما هم یک وقت رهبران فداکار وطن دوست و مردم دوست داشتیم.
چنانچه انها در این کار خود تا یک اندازه هم موفق شدند. یک متل است که میګویند (حقیقت یک وقت جای خود را میګیرد)، شکر و الحمدالله که امروز ما افغانهای بیچاره و هردم شهید فرزندان برومند مثل داکتر سید عبدالله کاظم، کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی، فواد ارسلا، و دیګر محقیقن محترم داریم که اینها حقایق سه چار دهه کشور ما را بشکل حقیقی و واقعی به ما و نسلهای اینده کشورما بیدون کم و کاست و بیدون تعصب به نسل اینده و دوران ساز انتقال میدهد. باور کامل دارم که نسل اینده کشور هم هیچ وقت خدمات باارزش این بزرګان را فراموش نخواهد کرد. درود به این نویسندګان ریالیست و وطن دوست.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=973800612741569&set=gm.1244430818943009&type=3&theater


اسم: محمد اعظم سيستانی    محل سکونت: سویدن     تاریخ: 28.06.2016

بی کمالی های آدم از سخن پیدا شود ‏...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: یلدا قمرکرزی    محل سکونت: میونشن آلمان     تاریخ: 28.06.2016

خوانندگان گرانقدر این پورتال معظم سلام
به فکر قاصر من، نویسندگان هرچه مینویسند، اگر به آنها خوب دقت شود هریک دارای پیامی به خوانندگان ومردم ‏خود می باشند.این پیام ها یا انسان را شاد و به آینده امیدوار میکند و یا خواننده را نسبت به و طن وآینده دلسرد وحتی ‏بدبین میسازد.‏
مقالات برخی از نویسندگان این پورتال مثل افتاب ، همه جا را روشن ونورانی میسازد ودلهای ما را از خوشی ‏وخوشحالی گرم میکند. همانگونه که آفتاب را نمیتوانیم با دو انگشت پنهان نمود، حقیقت را نیز نمیتوان تا آخر از چشم ‏مردم پنهان کرد، بالاخره روزی پرده های دروغ وجعلکاری را تاریخ پس میزند وچهرۀ واقعی حقیقت را همگی می ‏بینند.‏

داکتر صاحب زمانی ، شجاعت بخرچ دادند و با نوشتن چند مقالۀ مستند وتحقیقی برکتاب پوهاند صاحب کاکر،ما را به ‏حقایق زیادی آشنا کردند وهرکدام ما خوانندگان به درجات متفاوت از آن نوشته ها آموختیم ولی اثر بخشی مقاله داکتر زمانی ‏بربعضی از اشخاص چنان عمیق بوده که قلم برداشتند و در حمایت آن مقاله ، رساله ای نوشتند که معلومات ما را بیشترغنا بخشید. منظورمن نوشته اخیر استاد سیستانی در همین پورتال است که تا کنون ما آنرا ‏خوانده ایم واز دیدگاه شان نسبت به استقلال ومحصل آن شاه امان االله غازی مرحوم وهمچنان موضعگیری پوهاند کاکر آگاه ‏شدیم.‏

استاد سیستانی در یک قسمت ازمقالۀ خود مینویسد :«سرانجام در تحت رهبرى و زعامت وطن پرستانه اعليحضرت ‏شاه امان ﷲ غازى ، استقلال سياسى افغانستان حاصل شد و افغانستان دوباره حيثيت و آبروى از دست رفته خود را باز ‏يافت و در صف ملل آزاد جهان قرار گرفت (٢٨ اسد ١٢٩٨ش مطابق ١٨ اگست ١٩١٩م). »‏

براستی از همین روز به بعد افغانستان وارد یک دورۀ جدیدی از تاریخ خود گردید، دروزاه های تعلیم وتربیت به روی همه مردم بازگردید وبه زنان کشور که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند حق تحصیل درمکاتب دولتی داده شد و اقلیت های مذهبی در تمام ساحات زندگی از لحاظ حقوقی با دیگران برابر گردیدند وهرکس ممصوئنیت شغلی وکاری وحیاتی یافت. این هاهمه از برکت استقلال وقوانین به مردم میسر گردید.مردم ما برای اولین بار مزۀ آزادی وبرابری حقوقی را در زندگی خود چشیدند وازاین جهت به شاه امان الله غازی که این همه حقوق را به مردم ارزانی کرده بود، علاقمندی وعشق پیدا کردند.

استاد سیستانی درجای دیگری بدرستی نوشته اند که:« نام امان الله با نام استقلال کشورعجین شده است و تا استقلال پا برجا ‏باشد، نام او نیز پابر جا خواهد بود. وهیچکسی نمیتواند ذره یی از محبوبیت آن شخصیت ملی را از قلب و ذهن مردم ‏حق شناس افغان کم کند.»‏

دراینجا من بحیث یک خواننده میخواهم از موقف ملی و وطن پرستانۀ آقای داکتر صاحب زمانی وآقای استاد سیستانی ‏حمایت خود را اعلان کنم. زیرا که هردو نویسندۀ محقق از استرداد استقلال وطن که مهمترین ارزش ملی ماست دفاع ‏کرده ومیکنند وهرکدام ما وظیفه داریم تا مثل آنها ازاین میراث پرارزش پدران خود دفاع کنیم ونگذاریم که هرکس بنام ‏استاد ومورخ وغیره این میراث بزرگ ومشترک ما را بیمقدار وبی ارزش جلوه دهد ودل دشمنان تاریخ ما را خوش ‏بسازد.من چنین نوشته های راکه ارزش های مشترک وملی ما را مورد حمله قرار بدهد وکوچک بسازد ، از سوی ‏هرکسی که باشد تقبیح میکنم.‏


اسم: محمد اعظم سيستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 28.06.2016

محقق موشگاف وتوانای کشور داکتر زمانی که "خدا بود یارش"، در بخش پنجم مقالۀ خویش تحت عنوان « پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ یا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ معاصر افغانستان؟»، پوهاند کاکر را به حیث وکیل منافع استعمارانگلیس برضد افتخارات ملی افغانستان ثابت ساخته،و مثالهای فراوانی از نوشته ها وکتابهای او را بدست میدهد. شناختن این رخ چهرۀ داکتر کاکر برای همه وطن دوستان و آزادی خواهان وعناصر ضد استعمار بسیار ضروری است...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عبدالرحمن زمانی   محل سکونت: اضلاع متحده امریکا     تاریخ: 28.06.2016

هدف اين مقاله تامل کوتاهيست پيرامون نوشته های اخير آقای پوهاند حسن کاکرتحت عنوان «اندرباب نوشته های شاغلو زمانی و سيستانی» که درين اواخر در يکی از ويب سايت های افغانی به نشر رسيده است .
آقای پوهاند حسن کاکر بجواب نقد اين قلم از کتابش «دپاچا امان الله واکمنۍ ته يوه نوې کتنه» [ نگاه جديدی به حاکميت شاه امان الله]، به عوض قبول کردن اشتباه و يا دفاع مستند، علمی و استدلال منطقی ، با آوردن به اصطلاح عذرهای بدتر از گناه و روايت ها و کشفيات عجيب، چهرۀ اصلی اش را برملا ساخته و آنچه در ديگ داشته روی کاسه ريخته است

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: مسعود فارانی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 28.06.2016

سلام جناب انجنیرصاحب قیس کبیر !
مضمون بسیار عالی جناب ارسلا را خواندم بقلم شان برکات. این نوشتۀ جناب ارسلا بخاطریکه تکیه بر سند دهی دارد نه واهی گویی ، از یکطرف واز طرف دیگر زمینۀ نظر دهی را طوری آماده می سازد تا صائب نظران به آزادی بتوانند برویت اسناد موضوع را دنبال ونظر ارائه کنند . کار های جناب ارسلا که بر اسناد متکی است جولان نظر دهی را به شکل وسیع فراخ ساخته میدان آزادی اندیشه را فراهم میکند. تا نظرات بیشتر چه موافق یا مخالف باشند نوع دیالوگ بسیار مهم دیلیکتیکی برای کشف حقایق خواهد بود. بخصوص درین زمینه که دشمنان ملت وافغانستان وشایدهم مستقیم انگلیس ها بوسیلۀ اشخاص خریده شده برای تخریب افتخارات افغانستان موج پسی موج گاهی بچۀ سقاء را در لندن عمده میکنند و گاهی هم حقایق تاریخی را کم رنگ می سازند.
البته قرار دادن این مطلب در نظر سنجی،از جملۀ ابتکارات جناب شما، قابل قدر است . آفرین بر نظر تیز ودرخشان تو باد .Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved