Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  انتقال میت امان الله خان به کابل    نویسنده:  داکتر سید خلیل الله هاشمیان

 
اسم: ایاز نوري   محل سکونت: Holland    تاریخ: 02.03.2016

ګران افغان حساس شخصیت زمری کاسي صاحب!

ستاسو په وطن دوست قلم ۲۹ فبروي په کړکی راوړل شوی د ژوندي نوم غني خان دغه شعر، حقیتاً، چې یو لوی مفهوم لري. خان عبدالغني خان بی له شکه، چې کله دا نظمي بیت لیکلو، نو دئ به هرومرو هغه شیبې د لوی غازي حضرت غازي امان الله خان په یاد په یوه ځانګړي فکري او ارماني فضاء کې ګرخیده راګرخیده، د لر او بر خپل تاریخي افغانستان په بربادي به ژور غمجن وه...!!. هو!

امان چې لاړو د امان له ملکه
روک شو هغه چې روک ول یې دښمنان له ملکه

هو! د مرغومي ۲۴ د ۱۳۲۸ ل کال ۱۴ د جنوري ۱۹۲۹ ز کال، هغه ورځ افغاني انګریزانو او انګریزي مکار استعمار لوی غازي د افغانستان امان د شاه له خواء په تبر وواهه او د بادشاهي له مقام نه استعفاء ته مجبور کړای شو.
افغان ملت له هم هغې نیټې نه بیا تر نن پورې د سوکالي ورځ ونه لیده. ما لیکونکی څو کاله پخواء پخپله یوه لیکنه کې د افغانستان ملت ته وړاندیز وکړ، چې په راتلونکی مناسب وخت کې ۱۴ د جنوري ۱۹۲۹ ز کال باید د ملي ماتم د ورځې د هیواد په اساسي قاون کې درج او هر کال دا ورځ د عبرت او درس په حیث د افغانستان خلک یاده کړي او فکر پرې وکړي او خپل دوست او دښمن وپېږني.

په اماني درنشت سره


اسم: زمری کاسی   محل سکونت: سویس    تاریخ: 29.02.2016

د افغانستا ن په حالاتو فلسفي غني خان وائي :
امان چي لاړو امان لاړو د امان د ملکه
روک شو هغه چي روک ول يې د ښمنان د ملکه

اشاره : په دې کي اول امان يعني (امن ) او دوئم ادريم امان (غازي امان الله خان ) ياده وي


اسم: سید خلیل الله هاشمیان   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 28.02.2016

دانشمند محترم جناب استاد سیستانی صاحب
با عرض سلام و ارادت بعرض میرسانم:
جناب شما از مبارزۀ خاندان ما بمقابل استعمارانگلیس درقرنهای 18 و19 خبردارید- جدما مرحوم سیدهاشم پاچا(که تخلص من افتخار نام ایشان است) به شاه شجاع که توسط انگلیس به تخت کابل نشانده شده بود، بیعت نکرد وبا یک فرقه عسکر انگلیس در "پَشِت" جنگید که چگونگی تلفات وشکست انگلیس در تواریخ انگلیس و افغانستان درج میباشد - سیدهاشم پاچا کاکای مرحوم سیدصفدر، پدرسیدجمال الدین افغانی بود، و او آخرین حکمران مستقل کنر بود.
پسر سیدهاشم، سیدقاسم نام داشت- سیدقاسم دوپسر داشت، یکی سیدجعفر که پدرکلان من میباشد_ دیگری سیدمظفر که از او دوپسرمانده بود بنامهای سیدجلال و سیدعبدالرزاق که هردو پسران کاکای پدرم بودند.
سیدجلال پاچا مسنتر از پدرم بود و ما اورا کاکا میگفتیم و دردورۀ صدارت هاشم خان زجر بسیار دید و وفات کرد - پسرکلان سیدجلال پاچا لوامشر سیدامیرخان قومندان امنیه ولایات مشرقی بود - داودخان وقتی رئیس تنظیمیه مشرقی مقرر شد سید امیرخان را بخاطری بامرخود برطرف کردکه امرداودخان را برای گرفتاری و توقیف بعضی سران قبایل نپذیرفته بود، بلکه به داودخان گفته بود که "شما با روحیات وعنعنات اقوام مشرقی بلد نیستید وتوقیف اشخاص مذکور بدون کشت وخون میسر نمیباشد وموجب قیام وبلوای عمومی خواهد شد..." سیدامیرخان بکابل احضار ومدت 14 سال در زندان دهمزنگ توقیف بود ودراوایل صدارت شاه محمودخان رهاگردید. پسران سیدامیرخان اکنون درکابل وجلال اباد مامورین دولت میباشند ویک پسرش سیدعبدالرزاق نام دارد که هم نام کاکای پدرش میباشد.
قرارمسموع برادرکهتر سیدجلال پاچا که سید عبدالرزاق نام داشت، مدتی با پسرکاکای خود، کاکای مهترم سیدعمر پاچا، درمزارشریف میبود ودراواخر دورۀ سلطنت امان الله خان بکابل آمده بود- از زبان همین کاکایم سیدعمرپاچا که بسن 110 سالگی وفات یافت و با پسرش سیدحفیظ الله پاچا(معروف به پیرطریقت) در حظیرۀ شاه دوشمشمیره دفن میباشند، شنیده بودم که سیدعبدالرزاق پاچاآدم"شق و مجذوب" بود- اینراهم از زبان پدر وکاکای خود شنیده بودم که عموزادۀ شان سیدعبدالرزاق دراوایل سلطنت نادر خان درکابل ناپدید گشت.
من شخصا سیدعبدالرزاق پاچا را ندیده ا م، چونکه در زمان سقوی دوساله بودم - اینکه سیدعبدالرزاق مندرج درخاطرات مرحوم فیض محمدکاتب همین سیدعبدالرزاق عموزادۀ پدرمن میباشد یا نه، به یقین چیزی گفته نمیتوانم- اما ازموجودیت یک سیدعبدالرزاق در خاندان ما به تفصیل فوق خبردارم که به اثر تقاضای استاد سیستانی صاحب مرقوم گردید- با عرض احترام - سیدخلیل الله هاشمیان - 28 فروری 2016
اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 27.02.2016

قابل توجه داکترصاحب هاشمیان!بعد از ادای سلام واحترام

برافراشتن بیرق امان الله خان از سوی سید کنری :‏

فیض محمدکاتب،درکتاب تذکرالانقلاب خوداز یک رخداد دیگری یاد میکندومینویسد:« ...در روزیکشنبه21 ‏رمضان و14 حوت، مطابق چهارم مارچ[1929]، سیدی از سادات کنرکه خودسر خانۀ ضیاء همایون از تبعۀ ‏دولت ایران را که خودش با عایله خویش به سواری طیارۀ حمایت انگلیس در پشاور رفته وبه درب ‏سرای خود قفل زده،کلید آنرا به سفارت دولت ایران سپرده بود، متصرف ومال ومتاعش را حیف ‏ومیل کرده، بیرق به نشان محراب ومنبر به نام امیر امان الله خان برافراخته در افواه سمر ومشتهر ‏ساخت که جدم علی مرتضی در عالم رؤیا به من القا فرموده است که بیرق امان الله خان را برافرازم. و ‏از شهرت این ادعای مزخرف اهالی شهر دسته دسته به دیدن آن رفته،ولوله به خاص وعام افتاد. ‏ومنهیان پسر سقا نزد سید مذکور شده،او را امر برداشتن وفرود آوردن بیرق کردند و او سر باز زده ‏پاسخ داد که به فرمودۀ جدم افراخته ام.من نمیتوانم فرود آورم، اگر شما میتوانید، فرود آرید. وازاین ‏‏[ماجرا] درافواه اهالی شهرافتاد که پسر سقا نخست دوهزار روپیه به سید فرستاده استدعای فرود ‏نمودن بیرق کرد. واو همان پاسخ اول را گفته،اقدام در کندن بیرق نکرد. تا که دست سخای پسرسقاء ده ‏الی بیست هزار روپیه به او وعدۀ اعطا به شرط فرود آوردن بیرق داده و او نپذیرفت، تا در روز دوم ‏شوال مطابق24 حوت وموافق چهاردهم مارچ، ملک محس والی[کابل] امر به فرود آوردن واز پا در ‏آوردن سید کرد. ومامورین او بیرق را به قهر وعنف فرود آورده وسیدرا از پا آویخته، بیرق را در ‏پهلویش بداشتند. وبود تا که سید حسین [نائب السلطنه نظر به سیادت ومجذوبیتش ]به رقابت والی او را ‏خواسته از زجر وتوبیخ برهانید.وکاغذپاره های چندی ازنزد او به جانبداری امیرامان الله خان نگاشته ‏ودر شهر نشر داده بود، بدست آمد. »‏(تذکرالانقلاب،ص 91)

کاتب در مورد این سید مجذوب کنری جای دیگری ازکتابش مینویسد که: سیدعبدالرزاق از ‏متوطنین پشد کنر بود که حین شکنجه از سوی ملک محسن والی سقوی از جیبش طوماری بدست آمد ‏که در آن امضای چهارصد تن از مردم سرشناس کابل را به طرفداری از شاه امان الله گرفته بود ودر ‏کنار امضاء ها و نشان انگشتها، نام آنها نیز نوشته شده بود‏ ‏. ‏(همان منبع ص 106)

ازاین جا معلوم میشود که این سید مردهوشیاری بوده است ، نه مجذوب، واگر دست به کارهای ‏غیرعادی میزده است، به این خاطر بوده تا نظرسقویان را جلب نکند، اما او هرعملی را که برضد ‏سقویان انجام میداده،از روی تعقل انجام می داده است.سرانجام او را با محمدعیسی پسر محمداسماعیل ‏پوپلزائی،ناظر والی علی احمدخان که در لوگر مردم را به مخالفت با پسرسقو وبه حمایت از والی ‏تشویق میکرد دستگیرکردند.محمدعیسی رادر سرچوک بدار آویختند ومدت سه یوم همچنان بدار ‏آویخته بود(ص 106) ‏ ،ولی کاتب از سرنوشت آن چهارصد نفر امضاء کننده در پای طومار بیعتنامه ، چیزی ‏ننوشته است.‏
آیا داکترصاحب هاشمیان در بارۀ این سید عبدالرزاق کنری اطلاعات بیشتری دارند اگرداشته باشند، بنویسند تا معلومات ما در بارۀ آن ارادتمند غازی امان الله خان بیشتر گردد. با احترام


اسم: ایاز نوری   محل سکونت: Holland    تاریخ: 27.02.2016

در باره نظزیات دو شخصیت و نویسنده محترم ما استاد هاشمیان صاحب و نجیب داوری صاحب عرض کنم که مقبره جدید برای محصل آزادی کشور ما در پایتخت کابل به نظر اینجانب باید مستقل، مخصوص و منحصر و صرف برای شخص شاه امان الله باشد.
کار نامه های ملی و خدمات مرحوم محمد داود خان نزد ملت افغانستان ثبت است، در ضمن جایګاه اعلیحضرت امان اله خان مختص به خود ایشان است.
په درنشت سره


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 27.02.2016

انتقال عظام رمیم علامه محمود بیک طرزی
اگر روزی فرزندان اصیل کشور به تأسیس یک دولت ملی مؤفق گردند ، باور دارم که میت امان الله کبیر با در نظرداشت و تعمیل نکاتی که قبلا در زمینه به عرض رسانیده بودم ، به مرکز کشور انتقال خواهند یافت .
درین جا لازم میدانم که در مورد مفکر بزرگ ملی ، پیامبر ناسیونالیزم تاریخ معاصر کشور و پیش آهنگ نهضت مترقی مشروطه خواهی و ضد استعماری و استاد و مربی غازی امان الله کبیر یعنی علامه محمود بیک طرزی نیز ، پیشنهاد نمایم که عظام رمیم آن شخصیت نامدار و منحصر به فرد تاریخ معاصر کشور ، نیز از ولایت غزنی به کابل منتقل و در جوار مزار فیض آثار ، خلد آشیان و استاد فکری اش یعنی حضرت علامه سید جمالالین افغان (رح) در پوهنتون کابل مدفون گردند .
هم چنان ابراز نظر مینمایم که نعش سقو نواز معروف کشور یعنی خلیل الله خلیلی که توسط عمال جنایت شعار شورای زمرد فروشان پنجشیر و اتحاد شیطانی شمال در جوار زیارت علامه صاحب سید جمال الدین افغان که در عین حال اهانت بزرگ به آن سید بزرگوار و تاریخ روشنفکری کشور میباشد ، از جوار مقبره علامه صاحب برداشته شده و در شهدا صالحین در کنار آرامگاه علامه سلجوقی به خاک سپرده شود .
با عرض حرمت


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 26.02.2016

به تائید از پیشنهادات آقایان عبدالله نوابی و نجیب الله داوری
خوش میشویم ومسرت دست میدهد که خبره گان افغان به زعمای وطن خودوتجلیل از قبرستان شان علاقمندی نشان میدهند.نظرمحترم عبدالله نوابی که مرحومین امان الله خان و داودخان هردو درمحوطۀ قصر دارالامان دفن شوند، نظرخوب است، خدا کند مورد توجه قرارگیرد-
هگذا پیشنهاد آقای نوابی راجع به ترمیم قصر دارالامان، یک نظر نیک ومفید است -ازاعمار این قصر اینک درحدود 90سال میگذرد ودرحالیکه بالای این قصر باعظمت بسیار بی پرداختی ها شده و مدت 20 سال ازآن بحیث گدام وتحویلخانه استفاده میشد وکلکینها و دروازه های آنرا کندند وبردند، معهذا عظمت این قصر هنوز باقیست - دولت کابل از همه اولتر بایدترمیم این قصررا رویدست بگیرد وبعداز تکمیل ترمیمات شاندار، دفتر ریاست جمهوری به این قصر انتفال یابد-داکتر اشرف غنی که خودش درپهلوی این قصر خانه دارد، نمیدانم چرا دلش بحال این قصر نمیسوزد؟
تقاضای من از محترمه خانم رولا غنی اینست که چون شوهرش بکارهای دیگر مصروف است، این خانم خودش آستین ابتکاری خود را برزده غم این قصر رابخورد- یقین دارم دولت آلمان که نقشۀ اولی این قصر وهم تعمیر آنرا توسط انجنیران جرمنی 90 سال قبل انجام داده بود، دراثر تقاضای خانم رولا غنی بازهم به این قصر توجه خواهد کرد.یک اقدام جدی و دلسوزانه ازطرف حکومت افغانستان، توجه وسمپتی و کمک دولت آلمان را جلب خواهد کرد.
تشویش آقای داوری در بارۀ مقبرۀ مرحوم سردارداودخان که نه تنهایک مقبرۀ مناسب حال آن مرحوم درتپۀ مجاور دارالامان ساخته نشده، بلکه آن تپه اکنون قبرستان عمومی شده است، مرا متاثرساخت -درجلال آباد نیز درپهلوی عین مقبرۀاعلحضرت امان الله خان جنگ سالاران برای خود قبرستان ساخته اند- حکومت باید قبرهای مردم عام رااز مقبرۀ این دوزعیم ملی دورساخته ، هردومقبره رابطور شاندار ترمیم کند. افغانهای مقیم امریکا -اروپا باید درین باره یک پروتست تحریری دسته جمعی بحکومت کابل ارسال کنند تاقبرهای عامه را از مقبره های دو زعیم ملی دور ساخته و درآینده مانع دفن قبرهای جدید شوند- با عرض احترام -هاشمیان - 24 فروری 2016


اسم: یما   محل سکونت: hglhk    تاریخ: 26.02.2016

اقای سیستانی حق به جانب است
اقای سیستانی در مورد انتال ندادان جسد امیر امان الله در ست میگوید. احمدزی از یکسو میخواهد در ظار مردم درانی را خوش کند و از طرف دیگر امیرامان الله را در دهن ملا که وی را کافر میگویند بیاندازد.

ادرانی ها بیش از دو صد سال در این کشور پادشاهی کردند و تجربه زیاد دارند، باید در قدرت سهم داشته باشند. اخرین فرد درانی نورالحلق علومی از دولت احمد زی عزل شد و بجای ان از پنجشیر کسی تعیین شد. احمدزی از درانی ها میترسد که قدرت را نگیرد. دیگر اقوام امکان ندارد.


اسم: ظاهر ملک بابا   محل سکونت: هالند    تاریخ: 25.02.2016

به جناب محترم اکادیمیسن سیستانی صاحب !
سلام وحرمت بی پایان .
شما به حیث یک شخص اکادیمیسن محقق واگاه از مسایل سیاسی وتاریخی کارهای بسا ارزنده وولای را درزمینه تحقیق وروشن ساختن زوایای تاریک تاریخ کشور ما را انجام داده ومیدهید که قابل ستایش وقدردانی است .
اما پاسخ شما در مقابل نقد محترم داکتر مرادزی که علیه طرح موضوع غیر زروری ( اختلافات درانی وغلجی )مطرح شده در یکی ازمقالات نشر شده شما داشتند به نظر من به هیچ وجه نه تنها قناعت بخش نیست بلکی درین نبشته شما با انتقاد از سیاست کدری ریس جمهور غنی طرف داری واخلاص خودرا به جنگسلاران وچپاولگران مثل گل اقا شیر نیز ابراز داشته اید که قابل تعجب وتاسف است .
محترم سیستانی صاحب ایا شما به حیث محقق از کار کردهای شیرزی به حیث والی در ولایت ننگرهار خبر دارید ؟
شیرزی خود سر باند قاچاق مواد مخدر تبانی با شبکه های معلومالحال داخلی وخارجی بود که ما مردم ننگرهار از ان کاملأ اگاه هستیم . ایا خبر دارید که هفته وار دوصد هزار دالر که ماهانه بالغ به هشصد هزار دالر می شد از ترازوی تورخم بنام مصارف مقام ولایت اخذ می نمود وبا تقسیم نیمی ازین پول ماهانه به اشخاص موثر ومطملق حتی مسولین مطبوعات ونشرات را به خاطر حق السکوت و تبلیغ به نفع والی مصرف می نمود ویک تعداد اشخاص به اصطلاح کرایی را بنام ریش سفیدان ولایت که هیچ گونه احترام در محلات خود نداشتند ولی نزد والی مقرب بودند در هر ربع یک بار به با لنگیهای مفشن عطاشده والی به دربار ریس جمهور کرزی با مصارف شیرزی غرض ثنا وصفت خود شیرزی انتقال داده میشد . با روابط وحمایت با قاتلین وغاصبین همه مردم عام جرات صحبت علیه والی گلاغا شیرزی را نداشتند . مردم ننگرهار با ختم وظیفه این خاین ملی بل اخره نفس ازاد کشیدند . من خود شاید صحنه هستم که یکتعداد محصلین نزد شان امدن وخواستند که اگر اجازه وهدایت فرماید که روز وفات خان غفارخان را در یک اجماع محصلین ومردم عام در میدان پشتونستان وات شهر جلال اباد بر پاکنند . باشنیدن این سخن جبین والی طرش شد وگفت که می خواهید پاکستان را علیه من قهربسازید من هیچگاه اجازه چنین حرکات را نمی دهم.
روزانه این والی کم مردم را به ملاقات می پزیرفت وشبانه در هفته سه چها بار محافل ساز واواز در قصر خود دایر میکرد و همیشه می گفت که من شخص خرابات وهم مناجات هستم . اگر اینگونه اشخاص صرف به خاطر هم قوم بودن نزدشما مورد تایید است جای بسا تاسف است .
هرچه گندد نمک اش زنند وای بحال که گندد نمک


اسم: محمد ایـاز نـوري   محل سکونت: Holland    تاریخ: 25.02.2016

جمعبندی موضوع انتقال میت محصل استقلال افغانستان به کابل

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 25.02.2016

اعمار قصر دارالامان و دفن اجساد امان اله خان و داود خان !

طوریکه دیده میشود قصر دارالامان هنوز هم بصورت مخروبه باقی مانده و دولت هم به آن توجه ندارد . از امان اله خان زیادتر زمین و جای به ارث مانده که دختر امان اله خان بیشتر از ده سال است که برای تصرف جایداد های غصب شده کوشش میکند موفق نمیشود و هم چنان در بالای بعضی زمین ها ملکیت هاشم خان و ملکیت امان اله خان جنجال های وجود داردودولت درین باره تصمیم گرفته نمیتواند لذا بهتر است این جایداد ها فروخته شده هر آنچه که از امان اله خان و هاشم خان باقی مانده برای اعمار قصر استفاده گرددوهم چنان علاقه مندان آنها در .اعمار مجدد قصر به قسمی مساعدت نمایند


خانم هندیه به کمک محترم هاشمیان، زهره یوسف و افغان های کالیفرنیای شمالی برای ساختن چاه های عمیق و ووصل نمودن دریای پنجشیر به دریای کابل کمک های دریافت نمودن که تا الحال از آن استفاده نه گردیده ، میشود برای این پروژه مصرف گردد.


طوریکه خانم هندیه در یک دیدار خصوصی فامیلی اظهار کردند که داود خان برای پدرش احترام زیاد داشت وقتیکه امان اله خان در روم مریض بود، داود خان به دیدارش آمد و بعدآداود خان محترمه هندیه جان را به یک رستوران برای نان شب دعوت کرد.

با آمدن نظام جمهوریت مکتب نجات به نام لیسه امانی مسما گردید ،عکس بزرگ امان اله خان در روز استقلال کشور درصفحات اول روزنامه های دولتی به جای عکس نادر خان بچاپ رسید. پروژه های دیگری که امان اله خان آزرو .داشت و موفق نشد ، داود خان آنرا تطبیق کرد
لذاپیشنهادبنده ابن است که امان اله خان و داود خان هر دو به قصر دارالامان دفن گردد و موزیم از عکس ها و کار های هر دو شخصیت برای مردم افغانستان و نسل های آینده به نمایش گذاشته شود


اسم: نجیب داوری   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 24.02.2016

پیشنهاد انتقال جسد شاه امان الله به کابل و دفن دو باره آن در یک محل مناسب در شهر کابل؛ اعمار مقبره و بقیه ملحقاتِ مربوط به آن بدون شک کار پسندیده و نشاندهنده احترام ملت افغان به شاه امان الله میباشد. اما توجه کنیم که درشرایط کنونی در حالیکه دولت ومردم با مشکلات زیادی مواجهه اند، اجرای چنین کار خیر به آن وجهه احسن وشانداری که توقع میرود انجام نخواهد گرفت. خصوصاً اینکه جلال آباد نیز بخشی از خاک افغانستان بوده و شاید مردم جلال آباد در برابر آن عکس العمل نشان دهند.

دربسیاری از کشورهای جهان شخصیت های ملی جای خودشانرا داشته و نسبت به آنها به انواع گوناگون احترام وقدردانی صورت میگیرد. که متأسفانه در کشور ما به این موضوع از سوی قدرتمندان توجه صورت نگرفته ونمیگیرد.
دور- نی- نزدیک، در کشور همسایه ما پاکستان، چندین رئیس جمهور وصدراعظم رفت وآمد،؛ اما عکس علی جناح بعنوان شخصیت و قهرمان ملی در تمام ادارات ومحافل رسمی این کشور به نظر میخورد.البته که مثال های بسیار زیاد از کشور های مختلف دنیا در زمینه وجود دارد که بدون شک هموطنان،‌ خود در مورد معلومات دراند. مگر در کشور ما به این موضوع بها داده نشده وهر کسی که برسر قدرت بود از عکس وی در ادارات ومحافل رسمی استقبال میشود وبس .

بناً شدیداً ضرورت احساس میشود که در کشور ما دولت فعلی به رفع این نقیصه پرداخته و بجای عکس های افراد بر سرقدرت، عکس های ازقهرمانان ملی چون شاه امان الله وشهید داوود خان در ادارات و محافل رسمی افغانستان آویزان گردد، که کار بسیار مناسب وآبرومندانه خواهد بود.

از سوی دیگر بنا به خبرهای رسیده، در محلی که شهید داؤود خان با خانواده اش دفن است، تعداد قبر های گمنام زیاد شده است. اینکه شهید داؤود خان با خانواده اش چرا از سوی حامد کرزی در تپه مرنجان دفن نشدند، سؤالیست درخور توجه؟
اما دولت غنی به این موضوع باید توجه جدی نموده و برای مرقد داؤود خان وخانواده اش مقبره مناسب اعمار کند. با توجه با محبوبیتی که شهید داؤود خان در میان مردم افغانستان دارد، اجرای چنین یک کار ملی، وجهه اشرف غنی را در میان مردم بالا خواهد برد. در غیر آن مسؤولیت رسیدن هر گونه آسیب به محل دفن داؤود خان، بدوش دولت فعلی وشخص اشرف غنی احواله خواهد شد.


اسم: سرلوڅ مرادزی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 23.02.2016


له ښاغلي سیستاني، د شا لخوا په چړې د ګوزار هیله نه کېده!

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.02.2016

"اما من یک پیشگویی را درین کلکین برای تاریخ ثبت میکنم و آن اینست که در یک فرصت دیگر میت آن مرحوم بکابل انتقال خواهد یافت و یک مناربزرگ هم درمقبرۀ شان اعمارخواهد شد."

محترم هاشمیان صاحب بعد از عرض سلام از پیشگویی تان خوشم آمد، امید است پیشگویی آن مبارک باعث جنجال در بین جنجال جویان نشود.

هر کس زور گفتن غیب را ندارد، شما اولین و آخرین کسی خواهد بود که "پوهاندی" افتخاری را از من گرفته اید.

کجایی ای جنون ویرانه ات کو
خس و خاریم آتشخانه ات کو

تحفه بیدل صاحب به هاشمیان صاحب


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 23.02.2016

هموطنان محترم! نظرات همۀ شما قابل احترام است، جنین بنظرمیرسد که درحال حاضر فضای سیاسی وهم ذهنیت اکثرهموطنان برای انتقال میت اعلحضرت مرحوم امان اله خان بکابل مساعدنیست- جلال آباد هم یک خطۀ قابل احترام خاک افغانستان است ، خوبست فعلا همانجا باشد. اما من یک پیشگویی را درین کلکین برای تاریخ ثبت میکنم و آن اینست که در یک فرصت دیگر میت آن مرحوم بکابل انتقال خواهد یافت و یک مناربزرگ هم درمقبرۀ شان اعمارخواهد شد.
درحال حاضر به ارتباط مرقد مبارک آن پاذشاه نامدار درجلال اباداین شکایت عامۀ مردم مشرقی را بگوش دولت میرسانم که درمقرۀ آن پادشاه یک عده تفنگ سالاران، قاچاقبران معروف و نوکرام (آی اس آی پاکستان) بزورتفنگ دفن شده اند- درصورتیکه اشرف غنی میخواهد مقبرۀ شاه غاری را بطور آبرومند وشاندار ترمیم کند، شرط اول اینست که قبرهای ایله جاری تفنگ سالاران را ارپهلوی قبر پادشاه غاری دورسازدو درساحۀ مقبره آن پادشاه، دفن ایله جاری ها را اجازه ندهد. بلکه باید یک مقرره ساخته و دریک جای مناسب در قبرستان نصب شود که سایر مردم اجازه ندارند درین مقبره دفن شوند.امید است مردم افغانستان ازین پیشنهاد حمایت کنند. با احترام -هاشمیان - 22 فروری 2016


اسم: زمری کاسی   محل سکونت: سویس    تاریخ: 23.02.2016

در مورد آبادی مقبره و یا نقل میت مرحوم اعلیحضرت غازی امان الله خان بعد از خواندن یک سلسله نطریات و تفکر عمیق اجازه بدهید که موضوع را چنین در میان بګزارم: قراریکه یکی از محترمین یاد آور شده اند چه از نظر دینی و همچنان ازنقطه ای نظر بسی موضوعات دیګر کار ساده ای نیست. موضوع اقتصادی، نا امنی در جامعه به شکل کلی که جریان دارد، دشمنی های مردم که احتمالا و قصدا مقبره اش را بعد از انتقال و تدفین دوباره منفجر خواهند ساخت و غیره و غیره. به نظر بنده مقبره ای فعلی شان در کنار پدرشان جای ابدی شان خواهد ماند. پیشنهاد من اینست برای مردم شریف وطن ما که باید در مرکز هر ولایت مینار با شکوهی به نام اعلیحضرت غازی امان الله خان آباد ګردد.
بعد از وفات تربت ما در زمین مچوی***در سینه های مردم داناست مزار ما
اعلیحضرت امان الله خان غازی نمرده است ، وی در قلب و ضمیر هر انسان شریف افغانستان برای ابد زنده است.
مرده آنست که نامش به نیکویی نبرند.
در عین زمان پیشنهادی دارم: مردمی که به وی احترام و ارزش قایلند، بیایید که در اروپا و امریکا به نامش برای آبادی مینار ها در کابل و ولایات پولی چندی، هرکدام به حساب مخصوصی در افغان جرمن آن لاین جمع آوری نموده و به دولت کابل فرستاده شود تا این کار را پیش ګیرند. البته افغان جرمن آنلاین و دولت کابل حساب ده باید باشند. مهندسین لایق افغان در اروپا و امریکا موجود اند و میتوانند نقشه ای مطلوبی میناری را اساس بګزارند و در صورت قبولی و نظر مثبت اکثریت به کابل با پول جمع شده فرستاده شود.


اسم: فدامحمد نومير   محل سکونت: جنوبي کلفورنيا    تاریخ: 21.02.2016

بسم الله الرحمن الرحيم ط
هو: مرحوم ارواحښادغازي امان الله خان د د ټوله شرق او په ځانګړېتوګه دافغانانو په تاريخ خاص ځای او مقام لري. دده په امر او قومانده سره افغان بهادر اولس دافغانستان ديوې برخي بشپړه خپلواکي واخپستله او يوه برخه يې تردې ګانټو او شېبو پوري محکومه ده.
هو: د مرحوم غازي امان الله خان دا ټينګه اراده کړې وه چي تر مارګرې پوري د خپلي خاوري خپلواکي داسلام او افغانانو دتاريخي دښمن ( انګريزانو ) څخه اخلي، ولي متأسفانه چي شاه او خوا ملګري ، سلاکاران او يوو شمير جرنيلان او سپاه سالاران يي ‌‌‌‌‌‌ډارن افراد وه . او ورستنۍ ټولي ناخوالي او بدبختۍ چي افغانستان ، افغانانو او دمرحوم غازي اتل پاچا امان الله کورنی ته را وړاندي سوې ، هم دا ښاري په اصطلاح متمدن روڼ اندی قشر وو. حتي چي په غزني کي يي هم قبر ورته و کينده. نن چي هغه مرحوم خدای بخښلی د خپل وطن په يوه ګوښه کي ارام په ابدي خوب باندي ود يده دی . بيا هم په اصطلاح يوو شمير د روڼ اندی او تمدني ټولني دعوه ګيران او تش په نوم دغازي امان لله خواخوږي په بي ځايه او بي مورده پشنهادونو باندي ناارم کړي.لکه چي په ژوند کي د روڼ اندو په صلاح او مشوره ناارام سو. او دمرګ تر ګانټو په پردي هيواد کي استوګن وو.او نامردو ملګرو يي د حبيب الله بچه سقا‌ؤ او نادرخان په کاسه لاسونه ننستلي وه.
هو: که د غازي اتل پاچاه امان الله خان غفرالله دا وصيت رښتيا وي ، چي جسد دي يې په خپل وطن کي خاورو ته وسپارل سي، نو هغه اتل اد شرق قهرمان ته هرات ، کندهار، غزني ، کابل ، ننګرهار، باميان.... او مزار ټوله دده د ارمانونو خاوره وه او ده. پس نودې پشنهادونو څه اړتيا او ضرورت نسته، چي دشرق د قهرمان روح په قبر کي ناارمه کړي. انالله وانا اليه راجعون
ياالله پاچاه امان الله خان ته مغفرت وکړي . عالم برزخ يي د جنت عدن او جنت فردوس په نندارو تيرکړ.او دحشر په ورځ يي دغازيانو او مجاهدينوپه ليکه کي راحشرکړي. امين يارب العالمين


اسم: صالح محمد   محل سکونت: کندهار    تاریخ: 21.02.2016

سلامونه او نيکې هيلې
موږ ټول الحمدلله مسلمانان يو او د اسلام مبارک دين لارويان يو, نو زما په فکر هر عمل مو بايد اسلامي رنګ ولري. کله چې صحابه کرام په بدر کې په شهادت ورسيدل نو هغه مبارکان همالته خاورو ته وسپارل شول, او اسلام هم همدا حکم کوي نو دا خو بيا بيخي يو لوی بدعت يا يو نوی عمل وي چې د يو مسلمان هډوکي له قبره وباسو او بلې خواته يوسو. يانې شرعا دا کار جواز نلري, او بله دا چې ستر پادشاه سره ټول ملت مينه لري او ورته سخت احترام هم لري او بله داچې دا هم د ده خپله خاوره ده او که کابل وي يا هر بل ولايت وي. نو د عاجز بنده له نظره که ستر غازي امان الله خان همدله پريښودل سي او ورته اذيت ونشي نو دا به ښه عمل وي.
په درنښت.


اسم: ایاز نوري   محل سکونت: Holland    تاریخ: 20.02.2016

شخصیت محترم استاد هاشمیان صاحب!

نوشته مورخ ۲۰ فبروری شما را طی ۵ ماده درین دریچه کافی جالب یافتم. در ماده اول شما از مخالفت غازی امان الله شاه نسبت یه شاه ولی خان ذکر کرده اید، من هم اینرا شنیده ام. همچنان من در یک منبع خواندم که سردار هاشم خان مشهور به هاشم جلاد هم در جوانی عاشق یک خواهر امان الله خان شده بود، لیکن امان الله خان هاشم خان را بد میدید و نسبت مخالفت شدید ایشان این وصال صورت نګرفت و هاشم خان این عقده را برای شاه غازی در دل نګهداشته بود.
در ماده دوم جناب شما راجع به مخالفت ها در باره انتقال شاه غازی نوشته اید. من در سال اګست ۲۰۰۸ طی سفرم به روم که در حضور شاهدخت اندیا بودم، ایشان ازین رویداد بمن ګفتند، «که سه روز تمام مادرم و رحمت الله جان از طریق سفارت افغان مقیم روم انتظار جواب بلی یا نی اعلیحضرت ظاهر شاه را داشتند، که درین میان پیشنهادات دولت ترکیه، شاه عربستان سعودی و غفار خان برای مادرم رسیده بود، مادرم آنقدر سراسیمه بود و میګفت: من چه کنم و کدام یک را قبول کنم!! تا بلاخره در روز سوم احوال دولت افغانستان رسید که شما جنازه را معطل کنید، طیاره افغانی میرسد...».
حقیقت این است که همان پیشګویی اعلیحضرت غازی هنګام وصیت شان به رحمت الله خان و کبیر الله جان کاملأ درست بود. اګر فشار یا زور پیشنهادات این دو کشور واقعأ قدر شناس و با پاس و مردی و وفاداری مرحوم غفار خان نمیبود، به باور من فامیل حاکم میت شاه غازی را به کشور راه نمیدادند.
در ماده سوم، من ازین جریان فعلأ خبر شدم که قبر شاه ولی خان در روم است!! راستی که از عجایب روزګار است.
در ماده چهارم، عرض بنده این است که من هم این صلاحیت و ظرفیت را در دولت فعلی افغانستان تحت رهبری اشرف غنی نمیبینم که این رسالت بزرګ ملی را اجراء کرده بتواند. از ما فقط ارائه اسناد تاریخی بود، دیګر چیزی در زمینه از دست ما نمی آید.
نظر به ماده ۵، صورت حال این عکس تا حال برای من واضح نشد، در ان عکس کسیکه ادعا میشود داود خان است، لیکن روی اش واضح نیست و توسط سایه ګرفته شده است، من نمیدانم... .

با احترام


اسم: آرمان آزادمنش   محل سکونت: امريکا    تاریخ: 20.02.2016

بازی سياسی ديگری برای انحراف توجه از مسايل جډی تر امروز!

من نميدانم آغاز اين بحث به اساس حسن نيت و ارادت به محصل استقلال افغانستان بوده است يا زير کاسه نيم کاسهٔ است. اما اين را ميدانم که خانوادهٔ شاه غازی امان الله خان با تصرف آرامگاه شخصی خانوادهٔ شان توسط خانوادهٔ جنگ سالاران قدير و قوماندان عبدالحق (پدر و کاکای ظاهر قدير)اعتراض داشته و شادروان کبيرالله خان سراج چنديين بار از طريق مصاحبه هايش درين باره ياداوری نموده و از حکومت وقت خواسته بود تا اجساد جنگ سالاران از حضيرهٔ آبائی شان به جای ديگری انتقال داده شود. درين رابطه از داکتر صاحب هاشميان و دانشمندان محترم ديگر ميخواهم معلومات بيشتری را اگر داشته باشند به نشر بسپارند.

با احترام


اسم: محمد ایـاز نـوري   محل سکونت: هالند    تاریخ: 20.02.2016

د اعلیحضرت امان الله خان د وصیت په اړوند...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عبدالرحمن زمانی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 20.02.2016


پيرامون جنازۀ اعليحضرت غازی امان الله خان

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد اعظم سيستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 20.02.2016


تذکرات سـردار کبیرالله سراج در مورد تدفین و ترحیم شاه امان الله ‏

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: نرگس   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 20.02.2016

سلام به همه

شاهان و شهزادگان متعددی در گوشه و کنار افغانستان دفن هستند. بعضی از این شاهان و شهزادگان مردان بزرگ و قابل احترام هستند. وزیر محمد اکبر خان یکی از قهرمانان ملی و نامدار کشور امروز در بلخ مدفون است. شیرعلی خان هم همینطور. آرامگاه احمد شاه بابا نامدارترین شخصیت سیاسی و ملی کشور در قندهار می باشد. امیر حبیب الله خان، امیر دوست محمد خان و بسا شاهان و شهزادگان کشور از سده ها در هر گوشه کشور در آرامگاهی خفته اند اما کسی تا حال به فکر انتقال عظام رمیم هیچ کدام به کابل نیفتیده است.
درست است که کابل پایتخت است اما جلال آباد تفرجگاه و شهر دوست داشتنی امیر امان الله خان غازی بود. اعمار باغ های زیبا در آن شهر دلیل علاقه امیر حبیب الله خان و خانواده اش به این شهر بود. باغ مشجر سرسبز مصفا و آرامی که امیر غازی در آن دفن است با آن مقبره زیبا به سبک خیره کننده کلاسیک شاید در هیچ جای دنیا حتی در کابل برای وی میسر نشود.
بگذارید که این شخصیت عالی مقام و دوست داشتنی کشور در همان جایی که است آرام باشد.
مردم عوام وقتی بالای کسی قهر می شوند می گویند خدا گور به گورت کند. یعنی از یک گور بیرون و در گور دیگر درونت کنند و در گور دیگر و و و.
دختر شاه نامدار غازی امان الله خان باید در این مورد پا پیش بگذارند و نگذارند که روح آن شاه هر دل عزیز بعد از سال های متمادی آرامش در آن مکان زیبا و آرام و ملکوتی با انتقال عظام رمیم وی سکون و آرامش خود را از دست بدهد. به گفته استاد سیستانی سنگ به جای خود سنگین است. بهتر است از این نوع دوستی ها بگذریم.


اسم: داکتر مصطفی آریامل   محل سکونت: کالیفورنیاِ/ایالات متحده    تاریخ: 20.02.2016

ازینکه مضمون استاد بزرگوار داکتر صاحب محترم هاشمیان در بارة انتقاال میت امان الللة خان به کابل به نظر خواهی گزاشته شده به یقین همه وطن پرستان و شیفتگان آن شاه محبوب القلوب انتظار روزی را دارند تا با احداث یک آرامگاه شایسته، تعزیز، تکریم و تحسین ملی از آن رادمرد وطن و شرق به جاه آورند.

یک بدیل دیگر به عوض احداث یک مقبرهْ بزرگ این خواهد بود تا قصر های دارالامان و تپهً تاج بیگ به صورت اساسی ترمیم شوند و قصر دارالامان به یک مرکز ثقافتی ای که بتواند عصر امانی را به صورت راستین بدرخشاند مبدل گردد.
عظام رمیم و روح آن شاه فقید در حومهْْ آن دو اثر جاویدان خودش(دو قصرفعلأ مخروبه) آرامتر خواهد آرمید.


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 20.02.2016

مقالۀ واقعبینانه و دلسوزانۀ جناب سیستانی صاحب بارتباط بیانات مرحوم سردارکبیر الله سراج همه خاطراتی را درحافظه ام زنده ساخت که آن مرحوم بمن نیزگفته بود و درمجلۀائینه نیزچاپ شده است. ازین مقاله چندمطلب تداعی شد که ذیلا باختصار بعرض میرسد:
1) با مرحوم سردارکبیر الله سراج مناسبات خانگی داشتیم وهفتۀ یکبار یکدیگر رامیدیدیم.روزی ازاوپرسیدم که علت بدبینی مارشال شاه ولیخان به اعلحضرت امان الله خان چه بود؟ اوگفت: اینقدر میدانم که امان الله خان شاه ولیخان راخوش نداشت، اما مادرش علیا حضرت قبل از آنکه امان الله خان پادشاه شود ثمرالسراج رابه شاه ولیخان داده بود، لهذا بخاطرخواهرخودگذاره میکرد، اما هیچ وقت با شاه ولیخان صمیمی نبود.مارشال شاه ولیخان درحالیکه سالها درپاریس و لندن سفیر بود، حتی یکبارهم بدیدن امان الله خان به روم نرفت، وخانم خودرا هم اجازه نمیداد بدیدن برادرش به روم برود.
2)این درست است که مرحومین ظاهر شاه و مارشال شاه ولیخان طرفدار دفن شدن میت اعلحضرت امان الله خان در افغانستان نبودند، اما دوبرادر مرحومین محمدداودخان ومحمدنعیم خان فیصله کردند وتصمیم گرفتند که میت به جلال آباد دفن شود، درغیرآن حزب خان عبدالفغارخان میت رادرپشاور یا خیبردفن میکردند ومناسبات پآکستان با افغانستان درآنوقت طوری بودکه حکومت پاکستان نیزاینکاررامیخواست.
3) ازعجایت روزگار یکی اینست که جسد اعلحضرت امان الله خان بخاک وطنش دفن شد،اماجسدشاه ولیخان در روم-ایتالیه مانده است.
4)ملاحظات استاد سیستانی دربارۀ عدم انتقال میت واقعبینانه است - ازآنجائیکه داکتراشرف غنی به اساس یک اقدام سیاسی ترمیم مقبره رامطرح ساخت، من هم انتقال میت رابکابل پیشنهادکردم- خصوصاکه میدانم اگراین انتقال صورت بگیردموجب خشنودی و اتحاد واتفاق بیشتر پشتونهاخواهد شد. اماالبته عکس العمل شدید شورای نظاررادربرخواهد داشت. بهرحال، پیشنهاددفن میت درکابل به اساس وصیت خوداعلحضرت مرحوم صورت گرفته تا دیده شودمردم افغانستان در زمینه چه تصمیم میگیرند.
5) ازتوضیحات استادسیستانی به دفن میت مرحومه ملکه ثریا درجلال آباد ملتفت شدم - در بارۀ تصویر نشر شده که مرحوم سردارداود خان را درمقابل یک تابوت نشان میدهد، نشود که این تابوت مرحومه ملکه ثریا نباشد - با عرض احترام - هاشمیان


اسم: غ.حضرت   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 20.02.2016

با عرض سلام.
من خود را بسیار کوچکتر ازین میدانم که در مورد این موضوع حساس ( انتقال جنازه) ابراز نظر نمایم ولی می خواهم بګویم که نظر آقای لمر از سُرخرود ننګرهار با صرف نظر از درست بودن یا نادرست بودن، دارای یک پیام بسیار مرموز میباشد، به نظر میرسد که این شخص دارای یک هویت مجهول و مجعول بوده باشد و می خواهد زمینۀ پاشیدنِ تخم نفاقِ فرهنګی و سمتی را مساعد نماید.فقط همین.


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 19.02.2016

سنگ درجای خود سنگین است!‏

خبر ترمیم مقبرۀ شاه امان الله غازی را بار اول از قول آقای محمدایاز نوری، یکی از ارادتمندان آن شاه ‏مترقی، به حوالۀ رسانۀ "تاند" در این پورتال وبه دنبال آن داکترصاحب صاحب هاشمیان موضوع انتقال عظام رمیم ‏آن شاه وطندوست را از جلال اباد به کابل مطرح ساختند و آنجام آنرا با وجود مخالفت های موجود در رهبری دولت، ‏یکی از اقدامات نیک دولت اشرف غنی به شمار آوردند.‏
در تائید پیشنهاد استاد هاشمیان ،آقایان دیگری ابراز نظرکرده اند و جناب محمدداودمومند، پیشنهادی خیلی ‏خوش بینانه (آرامگاهی در سطح تاج محل) با ملحقات عالی وایدآل را به دولت اشرف غنی ارائه داشته اند که من ‏امکان عملی شدن آن را از توان اقای اشرف غنی خارج می بینم. به دلایل ذیل:

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ایاز نوري   محل سکونت: Holland    تاریخ: 19.02.2016

استاذ محترم و ګرامی هاشمیان صاحب!

من ایمل شخصی تانرا هم اخذ و مطالعه کردم. نخست عرض کنم که شما بندهء عزیز خداوند هستید که در چنین یک موضوع عظیم تاریخی سروال قرار ګرفتید، ان شاء الله...
در قسمت عکس منتشره با وصیت نامه اعلیحضرت امان الله خان مرحوم، در سایت محترم بزګر صاحب عرض کنم که من این عکس را درمقاله خود در سایت افغان سباوون نشر نکرده ام، این عکس را مدیر صاحب طارق جان بزګر به خوش خود در مقاله من نصب کرده است. عکس که در سایت جناب رحمانی صاحب با وصیت نامه نشر شده و از مقبره شاه غازی در جلال آباد میباشد، همین عکس را من برای مقاله خود انتخاب کرده بودم.
عرض کنم که من هم در باره این عکس که تابوت شاه غازی و رجال دولتی موجود هستند، سوالاتی دارم و آرزو دارم، افغان های دیګر در زمینه وضاحت زیاد بدهند که این عکس اصلأ در کچا ګرفته شده است؟.
بلی، طوریکه شما نوشته اید، شاه و صدراعظم داود خان به جلال اباد نرفته بودند و در مراسم تدفین اشتراک نداشتند. اګر شما و دیګر هموطنان به آرشیف من نګارنده در همین پورتال مراجعه کنند، در مقاله «دترکیې سفر...» در ان انتریو من با شاهدخت ناجیه جان د ختر آخري شاه غازی او میګوید که" شهزاده احمد شاه پسر ظاهرشاه و مارشال شاه ولی خان در تدفین پدر من در جلال اباد حاضر بودند.اما خود شاه و صدراعظم نه آمدند".

با احترام


اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 19.02.2016

محترم هاشمیان صاحب در تبصره 15.02.2016 خود می نویسد:

"من این اقدام سیاسی داکتراشرف غنی را که زورش نمیرسد میت رادمزدبزرگ تاریخ افغانستان را به زادگاهش درکابل انتقال دهد، ودرعوض ترمیم مقبره رادرجلال آبادامرداده، یک اقدام بزدلانه وعاری ازشهامت پشتونولی میخوانم وجداً مخالف آن میباشم. معلوم است که داکترعبدالله وپیروان او به انتقال میت موافقت نکرده اند واین "ترمیم شاندار" موجب باقی ماندن دایمی مقبره درجلال آباد خواهدشد. سلطنت ظاهر شاه که درآنوقت سردارمحمدداودخان صدراعظم بود، اجازه ندادند میت اعلحضرت غازی بکابل دفن شود، واین هم یک اقدام بزدلانۀ سیاسی بود- میت اعلحضرت غازی را پسرش بطورامانت درجلال آبادمانده است واین نکته را من از زبان محترمه شاهدخت هندیه درموقع سفرش به لاس انجلس شنیدم."

بعد در این صفحه آغای مومند صاحب می نویسد:

"یک : آرامگاه و زیارت غازی امان الله به شکلی اعمار گردد که نما و عظمت تاج محل را تمثیل کند .
دو : در محوطه آرامگاه ، یک کتابخانه با تمام وسایل کمپیتری در نظر گرفته شود .
سه : یک موزیمی که در آن تمام اشیأ و آثار مربوط به غازی امان الله مانند شمشیر ها ، قلم ها، مدال ها ،فرامین ، فونو ها ،البسه وغیره به نمایش گذاشته شود .
چهار : یک تالار کنفرانس ها و سخن رانی ها نیز مد نظر گرفته شود .
پنج : در تمام ادارات کشور چه در داخل و یا خارج کشور عکس های آدم نماهای حکومتی با فوتو های مبارک غازی امان الله تعویض گردد ."

من از اینکه آغای مومند آن بزرگوار را بزرگی افتخار شان را برای ملت افغانستان از نگاه سیاسی و فرهنگی نشان دادن تمجید نمودم که قابل تمجید هم است.

به نظر من این موضوع اصلاٌ قابل تطبیق نیست و لزومی هم ندارد و اگر هم کدام وقتی دولت افغانستان به سویهء برسد هر گاه بخواهد این کار را انجام دهد، فکر می کنم بدون رضایت مردم محترم مشرقی این کار را نکند. یا مردم دولت را یا دولت مردم را قناعت خواهد داد.

آغای لمر می نویسد:

" عرض می کنم که بهتر خواهد بود از این مساله کاملا صرف نظر نمایید."

این مسله مربوط به تبصره کننده گان نیست، و اگر هم باشد مربوط سیاست جرمن افغان می شود که امر شما را به جاه کند و یا خیر و موضوع را پس کند.

از جراحت زار دل غافل مباش
رنگها دارد دگان گل فروش
اسم: ایاز نوري   محل سکونت: Holland    تاریخ: 19.02.2016

شاغلی په مستعار نوم لمر؟ باشنده جلال آباد!

تاسو جناب خو حتمآ زما له خواء د اعلیحضرت امان الله خان وصیت لیک په لیکلي توګه په همدې پورتال کې ولوست، اوس آیا ستا دغه نظر او په ضمن کې اخطار لیک دې مهم دئ او که پخپله د لوی غازي وصیت؟

د هر شي ساتوونکی لومړی الله تعالی دئ، کیدای شي، ته جناب یو مخلص کس وې، او له ساده توبه دې دا لیکنه کړې وي او کیدای شي لوی فتنه ګر افغان وې، دلته د جوی خون موضوع ولې ته منځ ته اجوې؟

د موضوع په درنشت


اسم: L.mar   محل سکونت: Jalalabad    تاریخ: 19.02.2016

منحیث یک باشنده ای شهر جلال آباد عرض میکنم که همجو کاری نه تنها برای ننګرهاریان بل برای کل مردم غیور مشرقی توهین بزرګ پنداشته می شود. مردم که از مقبره این فرزند راستین کشور شان در تقریبا ۷ دهه ګذشته با تمام عزت و احترام نګهداری کرده اند چکونه اجازه خواهند داد که کسی میت شاه امان الله خان را از این شهر به کدام شهر دیګر ولو اګر این شهر کابل نیز باشد انتقال دهد. مګر جوی خون روان شود که کسی در این مورد کوجکترین اقدام کند. عرض می کنم که بهتر خواهد بود از این مساله کاملا صرف نظر نمایید. با احترام لمر سرخرود


اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 19.02.2016

مومند صاحب خوب زبر دست هستید
ما هم کم از شما نیستیم با عرض سلام


گر به تحسین نگشاید لب یاران بر جاست
در نیستان قلم معنیء ما شکر داشت


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان    محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 19.02.2016

دوستان محترم
دیشب سه پیام درین کلکین گذاشتم، اماهربارکه هرکدام تکمیل میشد،یک اعلان ظاهر میشد که میگفت ERROR : وامروز دیدم که هیچکدام آنها نشرنشده است- حالا به اختصار بعرض میرسانم:
بعداز آنکه داکتر صاحب کاظم وآقای ایازنوری ازدومرجع موثق انتقال میت مرحوم اعلحضرت امان الله خان راازقندهار مستقیما بجلال آباداطلاع دادند، به اشتباه حافظوی خود ملتفت شده ازهمه معذرت میخواهم.
هدف من تصحیح واقعات تاریخی بوده واست که وظیفۀ هرافغان میباشد. من خوش شدم :قای قاسم باز تصویر دست داشت خودرانشرکرد چونکه درعالم مهاجرت این یگانه تصویریست که وجود دارد، اما من درباب آن تصویر هنورهم سوالات دارم که بعدا مطرح میشوندو این سوالات بشخصیت و صداقت آقای قاسم باز هیچ ارتباط ندارد.
من هم درین جند روزبا بعضی دوستان تماسهایی داشتم وبطور موثق شنیدم که مراسم فاتحه داری اعلحضرت مرحوم درکابل درخانه سردارشاه ولیحان درجوارصدارت توسط محترمان ثمرالسراج وقمرالبنات گرفته میشد و همه اعضای فامیل سراج ونواده های امیر عبدالرحمن خان درهمان خانه جمع شده بودند واعلحضرت محدظاهر شاه نیر برای ابراز تسلیت واتحاف دعا همانجا رفته بودند.
یک واقعیت موثق و غیر قابل انکار اینست که مراسم دفن میت مرحوم امان الله خان درجلال آباد توسط مرحوم مارشال شاه ولیخان به نماینده گی از سلطنت گرفته شده وصدراعظم محمدداودخان درآن مراسم اشتراک تداشت، چونکه تشریفات ایجاب نمیکرد که دو والاحضرت در یک مراسم اشتراک کنند. پس این سوال پیدامیشود که این عکس که مرحوم محمدداودخان درمقابل تابوت دیده میشود درکجا گرفته شده است ؟ بنظرمن سه امکان وجود دارد:
1)اینکه سردارمحدداودخان بقندهار رفته و درآنجا به بازماندگان امان الله خان ابراز تسلیت کرده باشد، زیرا درین عکس زنها درچاری دیده میشوند، شاید زنهائیکه همراه تابوت آمده بودند درمیدان هوایی قندهار چادری بسرکرده اند. اما دراخبار همان وقت از رفتن صدراعظم داودخان بقندهار چیزی نشر نشده بود.
2)آیا مرحوم محمدداودخان قبل ازمراسم تدفین خود را بجلال آباد رسانده واین عکس درجلال آباد گرفته شده باشد، اما موجودیت زنها وقالین بزیرتابوت و اشخاصیکه درین تصویردیده میشوند، از صحنۀ قبرستان در جلال آبادنمایندکی نمیکند.
3) شایداین تابوت واین عکس بشخص ومحل دیگری تعلق داشته باشد، مثلا شایدتابوت والاحضرت شاه محمودخانباشد که ازخانه اش برداشته شده بود.
من به ارتباط تصویرنشر شده این سه سوال رابرای تدقیق وتفکر به هموطمان محترم میسپارم.ازمحترم قاسم باز تشکر میکنم که این تصویر راداشتند ونشرکردند ودر بارۀ سوالات مذکورهمکاری خودشانرا نیز توقع دارم تا یک صحنۀ تاریخ روشنتر گردد. باعرض احترام -هاشمیان


اسم: محمد داؤد مومند   محل سکونت: متحده ایالات    تاریخ: 19.02.2016

انتقال میت امان الله کبیر
تساهل و بی تفاوتی خاندان سلطنتی و طبقات حاکمه فاقد شعور ملی وقت که تعمدا نخواستند ، میت سمبل آزادی و استقلال و جهاد ضد استعمارو وارث مجاهدات مبارزان راه ترقی و مشروطیت یعنی امان الله کبیر را در کابل دفن کنند ، تاریخ و مردم ما نخواهد بخشید .
اشرف غنی مانند حامد کرزی یک آدم پوده ، بی خاصیت ، بی اراده و بازیچه دست قدرت های ذیدخل داخلی و خارجی ، به ارتباط سرنوشت کشور و مردم افغانستان میباشد ، در قسمت تفتین ترمیم مزار غازی امان الله در جلال آبد ممد و مؤید انتباه دانشمند نکته سنج ، استاد صاحب هاشمیان میباشم .
اگر روزی ملت افغان ، نه حکومات دست نشانده و پرورده قدرت های استعماری ، توفیق آن را حاصل کند ، که میت آن راد مرد بزرگ را به کابل منتقل سازند ، پیشنهادات ذیل مورد مداقه قرار گیرد.
یک : قبل از انتقال میت ، آرامگاه و زیارت غازی امان الله به شکلی اعمار گردد که نما و عظمت تاج محل را تمثیل کند .
دو : در محوطه آرامگاه ، یک کتابخانه با تمام وسایل کمپیتری در نظر گرفته شود .
سه : یک موزیمی که در آن تمام اشیأ و آثار مربوط به غازی امان الله مانند شمشیر ها ، قلم ها، مدال ها ،فرامین ، فونو ها ،البسه وغیره به نمایش گذاشته شود .
چهار : یک تالار کنفرانس ها و سخن رانی ها نیز مد نظر گرفته شود .
پنج : در تمام ادارات کشور چه در داخل و یا خارج کشور عکس های آدم نماهای حکومتی با فوتو های مبارک غازی امان الله تعویض گردد .
پنج : روز انتقال میت به حیث یک روز جشن ملی در سراسر کشور و تمام سفارت های افغانی در سراسر جهان تجلیل گردد .
به امید افغانستان آزاد ، سر بلند و مستقل


اسم: محمد ایـاز نـوري   محل سکونت: هالند    تاریخ: 18.02.2016

د روان کال د فبروري د میاشتې په دولسمه نیټه مو د تاند او افغان-جرمن د ویب پاڼو له طریقه دا لاندې خبر تر لاسه کړ، چې د ننګرهار د والي شاغلي سلیم خان قندوزي په وړاندیز او د ولسمشر شاغلي محمد اشرف غني په منظوری زمونږ د ملت د قهرمان او د انګریزي استعمار څخه زمونږ د ګران افغانستان د استقلال د محصل غازي مرحوم اعلیحضرت امان الله خان زیارت ځای د افغان دولت له خواء په اساسي توګه بیا روغول کیږي...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سرلوڅ مرادزی   محل سکونت: سوېډن    تاریخ: 18.02.2016

مهم او پرځای وړاندیز:
محترم ډاکټر صاحب هاشمیان د افغانستان پلازمینې کابل ته د هیواد د خپلواکۍ د محصل ارواښاد اعلیحضرت غازي امان الله خان د میت په انتقال سره، خورا مهمې موضوع ته د افغانانو او د دولتي چارواکو پام رااړولی دی. په دغه نووښت سره ډاکټر صاحب ته کور وداني وایم او هیواد ته د نورو خدمتونو په لړ کې ورته اوږد عمر غواړم.
لکه څنګه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په پیر کې د ارواښاد سردار محمد داوود او سردار محمد نعیم میتونه پیدا او بیا په ځانګړو دولتي مراسمو سره په عزت او درناوۍ سره خاورو ته وسپارل شول، دغسې هم پکار ده چې د خپلواکۍ د محصل او د افغانانو د برم او ویاړ پاچا ارواښاد اعلیحضرت غازي امان الله خان میت هم له جلال اباد څخه د هیواد پلازمینې کابل ته انتقال او په پرتمینو دولتي مراسمو سره خاورو ته وسپارل شی او د هغه له شان سره وړ مقبره پرې جوړه شي.
لکه څنګه چې د سقاو په مهال یو څوتنه سقاویان د انګریزانو په لمسون د هغه له واکمنۍ او شتون سره مخالف وو، کیدای شی اوسمهال هم د نظارشورا په لیکو کې څو تنه د سقاو لمسیان د نوموړي غازي د میت په انتقال کې مخالفت ولري، خو په غښتلي او پیاوړي ګومان د افغان ملت مطلق اکثریت دغې غوښتنې سره نه یوازې موافق دي، بلکې په ټینګه د داسې وړاندیز غوښتونکي دی.
که د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ اوسني حکومت دغه نووښت وکړي او د افغان ملت د زړونو دغه غوښتنه عملي کړي، له نورو ښیګڼو سره سره به يي د حکومت او ولس ترمنځ د رامنخته شوي واټن په له منځه وړلو کې غټ ګام پورته کړی وي.
موږ له حکومته د دغسې ګام د اخیستلو غوښتنه کوو او په ټینګه د هغې ملاتړ کوو!Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved