Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  سيد مخدوم رهين را خوبتر بشناسيد    نویسنده:  سید پاچا

 
اسم: وحیدالله   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 24.01.2010

محترم نجیب کامل،
من متاسفانه ناگذیرم، چند جملهُ بخاطر تازه ساختن خاطرات تان بنویسم. رسم و رواج از یاد بردن وطن و تعصبات قومی و زبانی با پیروزی نظامی جناح خلق در کودتاه ثور آغاز شد و با ورود جناح پرچم به صحنۀ قدرت به کمک قشون سرخ به اوج خود رسید: تعصب قومی خلقیها به بهانه خدمت به پشتونها و زبان شان، بمباردمانهای مستقیم شورویها با تایید پرچمیها در مناطق سرحدی با نفوذ اکثریت پشتونها و راندن آنها از قریه های شان، تقویۀ بی حد نظامی و مادی اقلیتها زیر نام برابری اقوام از جمله عملکردهای است، که تعادل قومی و قبیلوی در افغانستان را برهم زد.

از اینکه حامد کرزی متخصص سازش است، سوال من اینست، که این کدام جریان داخلی یا خارجی است، که میخواهد با بازی به وحدت ملی خواهشات اش را عملی نماید؟ در صفحۀ پشتوی بی. بی. سی به افغانها وعده داده شده، که رهین به سوالهایشان جواب خواهد داد. جالب است، رهین خودش چه خواهد گفت؟


اسم: صدیق الله - شنسب    محل سکونت: سدنی - آسترلیا    تاریخ: 24.01.2010

سلام و احترام به محترم کامل صاحب و تمام هموطنان عزیز تقدیم است.
محترم کامل صاحب!
احتراما ًاز شما تقاضا میگردد که بجای واژه فارسی، کلمه دری را بکار ببرئید. امید که آزرده نشوید. بااحترام


اسم: ;کشن ابادی   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 24.01.2010

من از مسوولین پورتال می پرسم که چرا در مورد شخصیت آقای خرم که قومگرایی و دری ستیزی آن شهرۀ آفاق بوده و با اقدامات فاشیستی خود ضربات سختی بر پیکر وحدت ملی وارد کرد؛ نظر سنجی را براه نیانداختید اما در مورد سید مخدوم رهین این کارا کردید؟ انگیزۀ اصلی این برخورددوگانه چی است؟
آیااین حرکت بر ادعای کسانیکه شمارا از حامیان فاشیسم قومی می شناسند مهر تایید نمی گذارد؟
دو شخصیت نا بکار و دو مهرۀ بیگانه باید مساویانه مورد قضاوت قرار گیرند نه اینکه در مورد یکی بیشرمانه سکوت شود و دیگری زیر شلیک قرار داده شود.
امید است این نظر سانسور نگردد و مسوولین پورتال به آن پاسخ گویند. در غیر آن به گفتۀ ناشناس : فهمیدی و فهمیدم و فهمیدی که فهمیدم!!


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 23.01.2010

خوانندگان بسیار گرانقدر و عزیز پورتال افغان جرمن آنلاین
عادتاً مطالبی که در نظرخواهی گذاشته می شود بعد از یک مدت معین و درج تعدادی از نظرات خوانندگان از صفحه برداشته و داخل آرشیف نطرخواهی میگردد. ولی در حصۀ مطلبی نشر شده پیرامون شخصیت سید مخدوم رهین از یک هفته بدینسو تعداد زیادی از خوانندگان تقاضا دارند که این موضوع مدتی بیشتری در نظرخواهی باقی بماند. فلهذا این مطلب دوباره درج این صفحه گردید.
با عرض حرمت


اسم: جاوید   محل سکونت: روسیه    تاریخ: 18.01.2010

پشت رهین را رها نکنید. او انسان بسیار خطرناک است. حالا خود را آرام گرفته و به مجردیکه فرصت برایش میسر شد، ضربۀ خود را وارد میکند. در مورد ایجاد یک کمیتۀ نظارت بر اعمال او که قبلاً پیشنهاد کرده بودم توجه فرمائید.


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 16.01.2010

عارف جان شما باور کنید که تا آمدن مجاهدین کرام پشتو و فارسی و دیگر زبانهای وطن من هیچ مورد تمسخر و بی احترام نبود وقتیکه دولت شد اسلامی و ما افغانیت خودرا فراموش کرده بفرهنگ پاکستان پرستی و ایران پرستی و عرب پرستی افتاده و چنان باهم چنگ و دندان شدیم که هیچ آبروی به پشتو و فارسی و دیگر زبانهای ملی و وطنی ما نمانده ومنتظر باش وزیران (پاکستانی و ایرانی و عربی )مزاج های چاپ انداز کرزی از بیخ و بن افغانیت مارا پاک کرده و بترس از آن روزی که با نوشته های زبان های شرین وطن اطفال نازنین بازی نموده و در توالت( تشناب )استفاده خواهد کرد .ری نزن از اعراب و پاکستانی ها و ایرانی ها در پهلوی اختلافات قومی و قبیلوی آزادی را هم ببریدن گرفته اند وشما تنها مدافع پشتو نباشید که فارسی و ازبکی و ترکمنی و غیره زبان های شرین این وطن دوصد ساله شما در دهان تان بیگانه خواهد شد و اگر مقاومت کنی با سیاف و رهین ببریدن خواهد گرفت که بعوض لالا تا تا خواهی گفت .بهتر نیست دنبال یک زبان دیگر بگردیم که مشترک مان بسازد و واگر لالا و تاتا گفته نتوانیم دادا خو گفته بتوانیم.چون حق ماست تا گپ بزنیم ولی نمیدانم که بکدام زبان


اسم: عارف    محل سکونت: پشاور    تاریخ: 16.01.2010

واقیعت امر ان است که در دری زبانان اشخاص بسیار موجود اند که نمیخواهند پشتو به قسم دری انکشاف کند اگر باور ندارید مثلا در بلخ یک عریضه به پشتو بنویسید و رول یک پشتون را بگیرید و بیبنید حساسیت ها را و به همین طور به خوست هم بروید و بنویسید و سیلش کنید در بین بهترین دوستان دری زبان من هم باور کنید که یک نحوه بلای زبان پشتو پوزخند زده اند این تضاد در دوره ها موجود بود چون همه پشتون ها خاموش بودند چیزی در این باره شنیده نمی شد اما کم کم دود میورد و حالا که پشتون صدای حف خود را بلند کرد همه چیز افشا شد گروه شورای نظار مطلق دشمنی دارد و تاجیکان عادی حسادت اندکی به رشد زبان پشتو علاقه دارند و بس هیچ علاقه در تاجیکان موجود نیست که پشتو هم زبان است یانه حالا معلوم خواهد شد که این رهین به رشد پشتو چقدر زمینه سازی میکند.


اسم: نثار احمد   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 15.01.2010

دوستان گرامی:
سایت معظم افغان-جرمن باید همه اعضای شورا را مورد خطاب قرار داده و از ایشان سوال نماید که چه انگیزه باعث شد که از همان شخصی که سلب اعتماد نمودید، دوباره به وی اعتماد کردید. این عمل شورا حیثیت شورا را جداً صدمه زده است و همچنان زمینه بازگشت را برای سایر خائنین مهیا میسازد. هموطنان ما باید به فرد فرد شورا بنویسند و ازین خطای بزرگ سیاسی شان انتقاد نمایند.


اسم: داکتر صفی الله صاحبزاده   محل سکونت: کوپنهاگن دنمارک    تاریخ: 12.01.2010

خدمت محترم زاهد صاحب :

در تبصره مختصر قبلی خود عدم توافق خود را در مورد نحوه اظهار نظر تان عرض نمودم، شما در آغاز نظر تان تعصبات مختلف را رد کرده اید امااخیر نوشته تان متاثر از تعصب است. شما انتقاد بر مخدوم را بی انصافی میدانید و همزمان متذکر میشوید که چرا تنها مخدوم تقبیح شده است ؟ و بدینوسیله وانمود میسازید که گویا مسئله زبان مخدوم عامل تقبیح از ایشان است.
باید یاداور شوم تعصب از هر نوعی که باشد مردود است، هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد مگر به فضل و تقوا.
اقوام مختلف افغانستان هیچ مشکلی باهم نداشته و ندارند، کسانی این مشکل را مطرح میکنند که من ایشان را منافق میدانم. از انجائیکه شما از قوم و زبان یاداور شده اید و همزمان از اکثریت و اقلیت یاداور شده و علاوه کرده اید که ارقام موجود نیست باید عرض شود که اکثریت و اقلیت چرا از نظر شما مهم است؟
آیا فکر میکنیدآنهائیکه اکثریت اند باید از مزایایی بیشر نسبت به اقلیت برخوردار باشند؟ چنین تفکر محکوم است، و طبق قوانین کشور همه اهالی کشور بدون نظر داشت قوم، زبان و سمت از حقوق مساوی بر خوردار اند که باید هم چنین باشد، کشور همسایه غربی ما ایران متائسفانه مرتکب چنین بی عدالتی است و حد اقل یک سوم جمعیت کشور ایران را به خاطر عدم تشیع از حقوق کشور داری محروم کرده اند.
در مورد زبان باید عرض شود که هیچ انسانی اختیاری به زبان خاص تولد نشده، اینکه من از پدر و مادر پشتو زبان تولد شده ام تقدیر الهی بوده است نه اراده بنده و اینکه پشتو زبانم هرگز نباید خود را برتر از دیگران بدانم و آنانیکه زبان مادری شان پشتو نیست نباید خود را به خاطر زبان از من بهتر بدانند.
در مورد مسایل قومی یاداور شد که در هر قوم و طایفه اشخاص خوب و بد سراغ میشود، شاه شجاع درانی همانقدر منفور است که ببرک کارمل. امان الله خان همانقدر محبوب است چون میر مسجدی خان کوهستانی و خواجه میر واعظ.
نباید اعمال دولتمردان را به همه قوم تعمیم داد، نباید به خاطر خیانت شاه شجاع همه قومش را خاین گفت، به همین منوال به خاطر اعمال حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو که یک دزد و رهزن مشهور و ماهر بود و چون اعرابی نادان وسیله انگیس شد نباید قوم شریف کوهدامن را ملامت نماییم، به همین منوال اعمال نجیب و مولوی برهان خان ربانی. شما در مورد اقوام کشور طلب ارقام شده اید درینجا طور ضمنی یاداور شوم که در یک مناظره تلویزونی کشور دنمارک وزیر خارجه سابق دنمارک گفت برای ناتو ناممکن است بر جمعیت حدود چهل الی پنجاه ملیونی پشتونها(افغانها)غالب شود، منظور وزیر خارجه شامل افغان های افغانستان مقبوضه(آنطرف خط دیورند) بود، درینجا باید یاداور شد که پشتونها و بلوچ های افغانستان مقبوضه خود را افغان گفته و افغانستان را کشور مادری و پدری خود میدانند و هیچ افغان حلالی نمیتواند ازحق پیوستن افغانهای افغانستان مقبوضه به کشور مادری شان چشم بپوشند مگر ولد حرام.


اسم: ع.عقاب   محل سکونت: المان    تاریخ: 12.01.2010

به خوانندگان محترم:

همه میدانید که کشور ما توسط امپریالیزم جهانی که وحشیترین و کثیف ترین دوران زندګی خود را که پایانش مرګ حتمی او است می پیماید اشغال شده، بناً همه چیز باید در خدمت سیاست ادامه اشغال باشد.
ازاین لحاظ دولت قرون ًوسطایً و ارتجاعی ایران و تمام نوکران تربیه شده وی، نمیتواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در خدمت این سیاست دشمنان سوګد خوردهً بشریت نباشد. تفرقه بیانداز و حکومت کنٌ سیاست دو قرن پیش انګلیس است. اګر ما بازهم پس از دو قرن هوشیار نشده باشیم، حالا از این بتر. افشاکریً یک فرد یا دو فرد خوب است ولی اینجا ما با یک سیستم وحشی جهانی رو به رو هستیم، پس وظیفهً ما در قدم اول افشای سیستم باید باشد.


اسم: اوفیانې   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.01.2010

سلام به همه برادرها،
سوال من اینست در مقابل این مخدوم ضد ملی، ضدافغان و افغانستان ، ضد وحدت ملی ما، ضدصلح ما، ضدبرادری و برابری ما، ضد عدالت، ضد بشریت و بلاخره این فاشیست،این تبعیض طلب و این منافق و شر انداز چه باید کرد. نباید تنها پشتون ها مخالف این جاسوس ایران باشد.
باید ما هم ضد این فتنه باشم.
چر در بین ما یک ادم صحیح و فامیده پیدا نمی شود؟ وقتی که این مضر خوده معرفی می کرد کت بالا پوش خود مثل

معلوم میشد.
اینرا هم همان اعضای چتل پارلمان انتخاب کرد.
چرا ما دری زبان ها چپ هستم؟ در مقابل یک عرب که دربین ما و برادران پشتون ما جنک زبانی می اندازد این آدم ضد آرامی وطن ماست.
این ادم شرم ندارد. ما باید در مقابل این ادم یک چیزی بکنیم. ؟؟؟؟
تا بداند که دراین وطن کسی چپ نه می ماند.
خدا خافظ تان


اسم: حمید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 12.01.2010

آقای محترم زاهد صاحبزاده، ای کاش شماهم چیزی نمی بودید که دیگران را به آن متهم میکنید، یعنی قوم و زبان پرست. شما دیگران را به قوم پرستی متهم ساخته و مذمت میکنید، چونکه اینهااز آمدن مخدوم رهین با سابقه ضد ملی بودن اش به پست حساس وزارت اطلاعات تشویش دارند که خیلی هم به جا است.
شما کاملآ درست میگوئید که دیگر وزیران، درست تر بگوئیم لااقل یک عدۀ زیادی از آنان هم دست نشانده این دولت و آن دولت هستند و یاآلوده به فسادهای دولتی، اینرا هیچکس رد نکرده است. اما مخدوم رهین علاوه به این آلودگی ها وطن فروش و بیگانه پرست هم است که این به مراتب خطرناک تر برای افغانستان است.


اسم: نسیم   محل سکونت: کابل شهر آراً    تاریخ: 12.01.2010

آقای زاهد صاحب زاده سلام!
نظر شما را در بخش نظر خواهی خواندم. متاسفانه آنرا نهایت پر تضاد یافتم! از نوشتۀ شما مشکل است فهمیده شود که آیا شما واقعاً با قومگرائی مخالف استید یا فقط خواستید به اصطلاح " قدم رنجه" کنید و سخنی بپرانید...اینکه شما از اصل موضوع نظر خواهی که ابراز نظر در بارۀ شخصیت سیاسی مخدوم رهین است طفره میروید تعلق به شما دارد، به اصطلاح ما"فارسیوانها" دلکتان!اما اینکه شما بلافاصله پورتال را متهم به این میکنید که چرا مثلا در بارۀ رحیم وردگ یا قسم فهیم...نمینویسد، این کار شما درست نیست. اگر شما میخواهید تا شخصیت های سیاسی این افراد مورد نظر خواهی قرار بگیرند پس لطفاً قلم بدست بگیرید و دربارۀ آنها چیزی بنوسید و از همین سایت خواهش کنید تا نوشتۀ شما به نظر خواهی گذاشته شود.
اینکه شما اکثریت بودن پشتونها را در افغانستان مورد شک و تردید قرار میدهید باز هم دلکتان! عقیدۀ شما را من تغییر داده نمیتوانم و چنین کوششی هم نمیکنم، زیرا در نظر "بی تعصب" شما و نه تنها شما، پشتونها همیشه در افغانستان حتی اقلیت هم نیستند... یگانه توصیۀ که در این زمینه به شما میتوانم بکنم اینست تا عینک های تعصب را از چشمهای تان بدرآورید و در روزهای رخصتی در کتاب فروشی های بروسل یا آنتویرپین یا لییژ یا کینت کتابی بخرید به نام جغرافیای اتنیکی (قومی)و حتمی بخوانید.
در جای دیگر شما بخود اجازه داده اید و گفته اید که اکثریت پشتونها به اصطلاح شما" فارسیوان" شده اند و از این قبیل چیزک ها... در این مورد میخواهم برایتان خاطر نشان بسازم که اجداد من بیش از صدسال است که به کابل آمده اند و در حصۀ شهر آراً مسکن گزین شده اند. اجداد من اصلاً از یکی از ولسوالی های که قبلا در ترکیب ولایت پروان قرار داشت که شما نیز از همان جا منشه میگرید میباشند. به مرور زمان خانوادۀ مابه گفتۀ شما "فارسیوان" شد. من هم منجمله! با گذشت زمان متوجه شدیم که بیش از نیمۀ اهالی کابل (زادگاه من و پدرم) که در اصل از اطراف شهر کابل ،قندهار، هلمند،غزنی، ولسوالیهای ولایت فراه، ولسوالیهای هرات، پکتیا، لوگر، وردگ و تا اندازۀ هم جلال آباد و لغمان آمده اند مانند ما"فارسیوان" شده اند!اما میدانید محترم صاحب زاده صاحب دلچسپتر از همه چی است؟ ما بدون شک فارسیوان استیم(اگر دقیقتر و درستر بگویم دری زبان استیم)زبان نیاکان خویش را یعنی پشتو را کمتر بلدیم ولی مابه هیچوجه اصل و نصب خود را فراموش نکرده ایم، ما تاجک نه شده ایم و هرگز نمیشویم. ما سرسختانه و تا آخرین لمحۀ زندگی افغان باقی میمانیم. تشویش نداشته باشید، باعزت باشید. رهین ها میروند و می آیند ولی یقین داشته باشید افغانها باقی میمانند!


اسم: خیال   محل سکونت: تهران    تاریخ: 12.01.2010

نفرین به آنکه خاین و جاسوس است. بعد از قبول وابستگی رهین به بیگانه سوال من اینست که کدامیک از وزرای نامزد و وزای قبول شده وابستگی ندارند؟ همین وزیر داخلۀ ما استخبارات را در روسیه تمرین کرد در پاکستان ممارست به آن کرد و در انگلستان به پختگی رساند.
از سوال گری در پشاور امروز به یک ملیونر مخفی بدل شد. امروز هیچیک از اعضای کابینه به اندازۀ او ثروت ندارد.اینکه می گویم او در پشاور سوال گری می کرد راست راست است او گدایی می کرد. اگر هر کسی سخن من را رد می کند حتا خودش و یا دوستان و مخلصینش در همین دریچه بنویسند من نوشته خودرا مستند می سازم.این چلنج است. وزیر دفاع مارا ببین. فقط در باره اش همان گفتۀ سعدی را میآورم که: تو به اوج فلک چا دانی که جیست -- چون ندانی که در سرای تو کیست ؟ کسانیکه این داستان سعدی را خوانده اند به آخر کلام رسیده اند ...تعهد فاروق وردک و هادی ارغندیوال به پاکستان چون روز روشن است. آیا تقریبا تمام همین کسانیکه از همین غرب رفته اند گرد و خاک شان را همین سازمانها تکانده روان نکرده اند؟ آیا همین ها نیستند که یکی علیه دیگری به دفاتر مهاجرین چغلی می کنند؟ آیا همین دو وزیر نامدار ما به هدایت وزیر دفاع امریکا در همین پست هاابقا نشدند؟ اشارۀ ایران و هدایت امریکا در ماهیت امرچه تغییری می آورد؟


اسم: زرمینه نادری   محل سکونت: بریتن، اتگلستان    تاریخ: 12.01.2010

سلام به اعضای محترم پورتال ملی افغان جرمن آنلاین. امید است در مبارزات مردمی تان همیشه موفق باشید.
اینكه بین این همه وزیر ناكام و نیمه كامیاب گذشته از گروپ ها و دسته های گوناگون خلقی و پرچمی گرفته تا تنظیمی های همیشه به قدرت و وزرای جدید كه قسماً رد شده و بقیه منتظر تعین سرنوشت هستند، علت اینکه صرف سید مخدوم رهین جسورانه به یك شهرت استثنائی نه تنها در مطبوعات جهانی، بلكه در اجتماعات مهاجرین افغانی نائل شده است و نقل هر مجلس گردیده، نه تنها گذشتۀ پر پیچ و تاب نامبرده از آوان جوانی تا به حال رول دارد، بلكه به خاطر تلاش چشمگیر وی برای کشانیدن هرچه بیشتر كلتور، السنه و منافع علیای مملكت به نفع كامل آخوند های ایرانی و بی ثباتی عمومی در افغانستان است.
با سر كار آمدن دوبارۀ سید مخدوم رهین برس از ایرانی سازی دری بنیادی افغانستان گرفته، تا تغیر جهت تلوزیون های دولتی و یاغیر دولتی و محو عنعنات افغانی و سركوبی پشتون ها كه اكثریت باشندگان این سرزمین را تشكیل میدهند كه تاظهور سید مخدوم رهین و وظیفه داران مانند وی، تمام اقوام افغان با صلح و صفا قرن های متمادی با حسن همجواری یکسان صاحبان این سرزمین بودند، همه و همه گریبان جامعۀ افغانی را خواهد گرفت.
جای تعجب نه تنها در انتخاب حامد كرزی بر یك آزمایش شدۀ ناكام به همان وزارت میباشد، بلكه از انتخاب وی توسط ولسی جرگه هم مردم افغانستان در حیرت اند. البته رول كریم خلیلی و گروپ ایرانی پرست وی و فشار ایران بر حامد كرزی اصل قضیه است!
در مطبوعات داخلی خواندم كه وزیر منتخب بدون داشتن حق و مراعات پرنسیپ قانونی ای طی مراحل تشكیل كابینۀ جدید و ختم آن، فردایرای شورای ملی، به وزارت اعلاعات و كلتور هجوم برده و با گروهی از همدستان قدیم با حركاتی طفلانه به دشنام و مزمت وزیر قدیم پرداخته و البته كه قوم شریف پشتون افغانستان را هم مزورانه و بی جهت مورد توبیخ قرار داده است!
اگر خونندگان به مطبوعات دو سه سال قبل مراجعه بفرمایند، جریان خدمات صادقانۀ سید مخدوم رهین در ایام محصلی در ایران به حزب توده، ساواك وواك امروزی چیزی نیست كه از اذهان مردم افغانستان پنهان باشد، گذشته از حكایت سفیر فقید افغانستان در تهران كه اجباری برای ساختن چنین حكایتی در مورد یكی از محصلین افغان نداشت، جریانات بیشمار دیگری از حیف و میل آثار عتیقه و بذل و بخشش آ نها به مهرویان و پیشنهاد چوکی های مهم وزارت به آنان داستان های فراوانی موجود است.
به اینصورت یاد آوری ده ها جریان ناروای مشابه از كار روائی های وزیر سابق اطلاعات و كلتور، امروز باعث خوف و انزجار مردم افغانستان از تقرر این آزموده شدۀ تبعیض طلب در كابینۀ حامد كرزی میباشند.
گر چه از مدت زمانی كه گویا رهین باخبر از احتمال تقرر دوباره بوده است، با زیركی خاصی كه در وجود وی مضمر است، به تبلیغات وسیعی توسط یک عده مبنی برینكه اوضاع تغیر«!» نموده است و حالا وی بسیار فرق كرده و با پالیسی و روش جدیدی بكار آغاز«!؟» مینامید در حلقۀ مطبوعاتیان مخصوصاً سابقه داران اهل قلم دست زده است ، غافل ازانكه كه توبۀ گرگ همیشه مرگ است!


اسم: زاهد صاحبزاده   محل سکونت: لاناکن بلجیم    تاریخ: 11.01.2010

سلام خدمت دست اندرکاران پورتال وزین افغان جرمن تقدیم است.
یاید عرض کنم که بنده به همه اقوام کشورم احترام دارم و کدام فرقی هیچ افغانی نباید بین اقوام کشور قایل شد. لعنت به ان کس و کسانی باد که اختلافات قومی و برتری جویی های قومی را دامن می زنند.
سوال بنده و ملاحظه ای بنده اینست که در بین 7 وزیری که رای اعتماد پارلمان را حاصل نموده اند تنها رهین خاین و وطنفروش است و یا اینکه بقیه وزرای که پست هایی کلیدی را بدست آورده اند نیز خاینینی وجود دارد همچو حنیف اتمر دست نشانده ای انگلیس رحیم وردک جاسوس معلوم الحال ای سی ای و معاونین دزد و جنایتکاریکه کرزی صاحب بر گزیده مثل خلیلی. فهیم و چرا تنها رهین؟ و هدف بنده طوریکه در نامه قبلی ام ذکر کردم دفاع از این و ان نیست. باید بدون تعصبات قومی همه ای خاینین و وطنفروشان به میهن بدون در نظر داشت مسایل قومی به معرفی گرفته شوند. ولی متاسفانه تا جاییکه پالیسی نشراتی تانرا ورانداز کردم مثل خاوران سمت گرایانه است البته این برداشت بنده است خداکند اینطور نباشد خدمت اقای پویا باید عرض کنم که به جواب تبصره ای قبلی بنده نوشته اید که در افغانستان یگانه قومی که اکثریت جامعه ما را تشکیل میدهد پشتون ها است. آیا شما برای اثبات ادعای تان کدام مدرک واسنادی دارید کدام سر شماری سراسری درین اواخر صورت گرفته است که این موضوع را ثابت کند که ما تا بحال از آن بیخبریم. قبول می کنم که قوم تاجیک هم اکثریت نیست ولی برادر گرامی پویا صاحب قوم محترم پشتون نیز اکثریت جامعه ما را تشکیل نمیدهد. بالخصوص که درین مدت دوصد و پنجاه سال اخیر اکثریت زیادی برادران پشتون ما به گفته ای مردمان قدیمی ما حالا فارسیوان شده اند. خدا کند از اصل موضوع دور نشده باشم. و همۀ ما چه هزاره، چه پشتون، چه تاجیک و یا ازبک جز لاینفک یکدیگر هستیم و هم باید این راه نیز اضافه کنم تا زمانیکه مسایل ملی در میهن ما به مهفوم واقعی آن حل و فصل نشود و حقوق همه اقوام کشور ما به مهفوم واقعی ان نه به شکل کاذب تامین نشود افغانستان روی خوشی و ارامی را نخواهد دید. خدمت صفی جان عرض کنم بنده از صاحبزاده هایی ده قاضی ولایت پروان می باشم. اگر کدام گستاخی صورت گرفته باشد همه به بزرگواری خود مزا ببخشند


اسم: هوتک   محل سکونت: فراه    تاریخ: 11.01.2010

دوست عزیز نثار احمد و متصدیان گرانمایۀ افغان-جرمن!
من نظر محترم نثار احمد را از امریکا در بارۀ ایجادیک کمیتۀ " نظارت " بر اعمال مخدوم رهین تائید میکنم.دشمنان منافع ملی وطن ما دیگر نباید قادر شوند که مارا غافل گیر نمایند!

با در نظر داشت ملحوضات فوق ، الی ایجاد چنین کمیتۀ من پیشنهاد میکنم تا هر گونه : گفتار ،کردار ، اعمال ، تمایلات ...ضد منافع ملی افغانستان که از طرف رهین و " برادر سکه اش " محمد هاشم عصمت اللهی و دیگران دیده شود باید بلافاصله کتباً به پورتال افغان- جرمن آنلاین خبر داده شودتا متعاقباً از طریق پورتال عزیز ، ملی و زیبای ما به طور علنی ،عینی و آزاد به آگاهی ملت افغان رسانیده شود. با احترام


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 11.01.2010

سید مخدوم رهین علمبردار تجزیه افغانستان و مزدور متعهد حفظ منافع ایران اینبار بقوت و پشتیبانی هندوستان وارد صحنه سیاسی افغانستان گردید .
با دست بدست گشتن قدرت در سه دهه گذشته, مدرسه زمان یکعده مزورین , مرتجعین, سازشگران, خود فروشان وحیله گران بی شخصیت, بی خاصیت و سوداگر سیاسی راکه بجز خود, منافع خود وبقای قدرت خود اندیشه دیگر نداشتند پرورش داد که با مهارتهای تخصصی نه تنها خود را به حلقات زورمند داخلی سودا کردند بلکه با افتخار تمام خویشتن را در برابر عواید سرشار به دول ذیعلاقه در افغانستان بعراج گذاشتند.

آقای سید مخدوم رهین یکی از مثالهای برجسته این قماش اند. ایشان در دوران ماموریت شان در هندوستان برای تامین منافع هند وصدمه زدن به روابط افغانستان و پاکستان خدمات ارزنده انجام دادند. در تقرر مجدد ایشان نقش هندوستان اینبار بیشتر از ایران بوده است.
تعجب اینست ولسی جرگه که از عین شخص در گذشته بنابر دلایل موجه صلب اعتماد کرد او را باردیگر بدون چون و چرا رای اعتماد بخشید.
وزیر مزدور وپارلمان فروخته شده. وطندار عزیز چه توقع داری؟ با عرض حرمت!


اسم: محمد انور بنیاد   محل سکونت: آلمان     تاریخ: 11.01.2010


د لوړو تحصیلاتو د نوماند وزیر محمد هاشم عصمت اللهی پر ژوند لیک


اسم: حمید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 11.01.2010

سرسپرده گی و نوکری مخدوم رهین به ایران یک موضوع کاملآ روشن و شناخته شده است که انکار بعضی ها با دلایل خود شان جایی را نمیگیرد. امثال رهین یا از روی گمراهی و یا به امید کیسه پرنمودن خود ها را به بیگانگان فروخته اند و از قبولی هیچ نوع ذلت در این راه ابا ندارند.
ولی جاسوس و خایین کثیف است و از هر دو طرف با نظر کراهت دیده می شود، یعنی هم از طرف کسی که در مقابل اش خیانت میکند و هم از سمت کسی که وی را مورد سوء استفاده اش قرار می دهد (حتمآ این موضوع را در فلم های جنایی و جاسوسی دیده باشید)
کسانی که از چنین شخصی دفاع میکنند، مطمین باشید یا از امثال رهین است و یا کدام ساده مزاج و از دنیا بی خبری قوم و زبان پرست که این موضوع وجدان را در وجوداش از بین برده است.


اسم: حبیب   محل سکونت: کابل    تاریخ: 11.01.2010

سلام و حرمت به خوانندگان گرانقدر این پورتال،
من سال ها قبل شاگرد رهین در قاکولتۀ ادبیات بودم. در آن وقت فهمیدم که رهین با سفارت ایران از نزدیک در تماس است.
من کاندید یک بورس تحصیلی ایران شدم و اتاشۀ کلتوری سفارت ایران برایم گفت که اگر آقای داکتر رهین موافقت کردکه خوب و الا رفته نمیتوانید. چون در یک ساعت درسی در مورد دری افغانستان و فارسی ایران مشاجره نموده بودم، رهین نظر مساعد نسبت به من نداشت. لذا از رفتنم به ایران جلوگیری نمود.
محصلین فاکولتۀ همیش از ارتباطات وی با سازمان جاسوسی ایران صحبت میکردند.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 11.01.2010

محترمه میرمن وحیده کمال از کابل<
ما نوشتۀ شما را در مورد حمایت تان از داکتر سید مخدوم رهین به چند دلیل نشر کرده نتوانستیم.
اول: ما بارها نوشته ایم و در روش نشراتی ما هم روشن است که هر گونه نوشته ایرا که منافی وحدت ملی افغانستان و ملت یگانۀ آن باشد مخالف منافع ملی کشور دانسته و از نشر آن جلوگیری خواهیم کرد.
شما در این نوشتۀ تان در سه جا ، بجای قوم و قومیت ( ملیت) را بکار برده اید. خانم محترم شما باید بدانید که در افغانستان ملیت های مختلف وجود ندارد بلکه اقوام و تبارهای مختلف در آن زندگی دارند که همه افغان و دارای ملیت یگانۀ «افغان» میباشند.
بلی در افغانستان یک ملیت و تنها یک ملیت وجود دارد و آن ملیت افغان است. این اصطلاح ملیت هارا شما و همقطاران تان بعد از انقلاب خانه برانداز ثور( انقلاب ظفرنمون ؟؟؟؟) و شوروی های تجاوزگر برای تقسیم مردم به دسته ها و تولید تفرقه بین آنها ایجاد نموده بودند.
دوم : در دو سه جای نوشته تان از عفت قلم دوری جسته اید و به جناب داکتر رحیم عزیز بی حرمتی کرده اید.
سوم : از ابراز حقایق طفره رفته اید.
به همین دلایل نوشتۀ شما از نشر باز ماند. با تقدیم حرمت


اسم: دیدار طبیبی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 10.01.2010


قابل توجه ولسی جرگۀ افغانستان !


اسم: Moradi   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 10.01.2010

آيا در باره هاشم عصمت اللهی هم خبر داريد که عضو برجسته واواک ايران است و کرزی صاحب ، با وزير ساختن اين عنصر بدنام ، درحقيقت پوهنتون های مارا به رژيم فاسد ايران ، فروخته است . احسان مرادی


اسم: مسعود   محل سکونت: لندن    تاریخ: 10.01.2010

سلام به همه!

بنده در زمان فعلی که بدبختانه دروغ گویی و تاپه زنی جزً فرهنگ ما گشته به نوشته ها و اظهارات اکثریت هموطنانم به دیدهً شک مینگرم۰ به همین خاطر شخصاُ میخواهم از طریق امکانات فردی ام معلوم کنم که راستی آقای رهین داخل وزارت قبل از وقت شده بود؟ و در مقابل بی ادبی و بی حرمتی به زبان پشتو یا پشتونها سکوت کرده بود؟
اگر این راست بود پس پیش از پیش باید بگویم که رهین یا خاین است یا بزدل. در آنوقت خودم هم به یکی از دشمنان وی مبدل خواهم شد۰


اسم: نجیب کامل   محل سکونت: شهر روتردام هلند    تاریخ: 10.01.2010

در این جای شک نیست که دست اندر کاران ادارۀ فاصد حکومت مخلوط ارتجاعی کرزی مملو از دستمایگان کشورهای خارجی یکی پی دیگری بر کرسی ها نشانده میشوند و پارلمانی که غیر مردمی و جنگ سالاران جهادی و استخاره گران و جادوگران فقط تمثیل یک تیاتر بازی کودکانه را برای مردمی که مملو از اختلافات قومی و مذهبی و لسانی و... تحت هیچ عنوانی نامتحد باقی مانده و طوق استعمار و استثمار را در گردن آویخته بیشک که رهین ها و امثال آن اگر آمده و چند صباحی مصروف پمپ کردن بانک های خارجی از استحقاق این یگان مردمی که چه در خارج و چه در داخل بجز یکقلم دیگر وسیله ای برای نجات خود و وطن خود ندارند مبارزه دشوار است ولی زمان برای حوصله ها سر رفته. وای بحال کسانیکه گردن شان، قلب شان و وجود شان در زیر ساتور طالبان و القاعده و در زیر باران مرمی و بم مانند فرشتگان پاکنهاد قربانی میشوند.
دوستان عزیز. کاش همه مردم افغانستان انترنت میداشتند تا داد و واویلای ایشان را می شنیدیم و داد و واویلای ما را آنها می شنیدند. کاش در هر خانه یک تلویزیون میبود تا همه ما فریاد همدیگر را می شنیدیم. و کاش های دیگر که بسیار اند ولی افسوس که ما هرچه میگوئیم فقط در دل خود بخود میگوئیم که دیگران نمیدانند که ما برای چه زنده ایم.
با احترام


اسم: نثار احمد   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 10.01.2010

لطفاً موضوع تشکیل کمیتۀ نظارت بر اعمال رهین را بسیار جدی بگیریدوگرنه دشمنان از غفلت ما سواستفاده میکنند. ما باردیگر مرتکب همان اشتباهات میشویم که در گذشته شدیم.


اسم: صفی الله صاحبزاده    محل سکونت: کوپنهاگن دنمارک    تاریخ: 10.01.2010

من نه تنها به مخدوم رهین بلکه به همه وزرای معرفی شده کرزی که آماده سرسپردگی به اشغالگران شده اند نفرت و لعنت می فرستم. همین مزدوری ذلتبار مخدوم کافی است تا ویرا یک خاین ملی خواند .
علاوه بر آن کسانیکه به تعصبات زبانی دامن میزنند منافقین و دشمنان افغانستان اند.
چون در نظر خواهی شخصی بنام زاهد صاحبزاده در مورد مخدوم نظر داده و جناب عبدالخالق پویا در نوشته اش به وی اشاره نموده است ، برای رفع سوء تفاهم باید متذکر شوم که زاهد صاحبزاده را من نمی شناسم و الحمدالله جز فامیل بنده نیست و به نحوه اظهار نظرش هیچ موافق نیستم .


اسم: شادکام   محل سکونت: کابل    تاریخ: 09.01.2010

رهین یکی از ارکان ارتجاع و خیانت و وطنفروشی در افغانستان است. او فرد سست عنصر و پلیدی میباشد که به دهل هر کسی میرقصد تا به قدرت برسد. او عمدتا با تکیه بر تعلقات شورای نظاری اش به وزارت رسیده است و چنانچه میدانیم شورای نظار از جمله ایادی رژیم فاشیست ایران است و این غلام ایران هم برای ایرانیزه کردن افغانستان تلاشش را خواهد کرد تا افغانستان دربست به دامن رژیم خونخوار ملایان ایرانی ریخته شود.
جنگ تاجیک و پشتون که بوسیله امریکا، پاکستان، ایران و نوکرانشان در جریان افتیده، یکی از نیرنگ ها و توطئه های استعماری است تا افغانستان را به بربادی بیشتر و تجزیه بکشانند. برای مردم عام ما مسئله تاجیک و پشتون به این حدی که اینان تبلیغ میکنند مطرح نبوده و همه خود را افغان میدانند. اما ارتجاع و تجاوزگران این جنگ را هر روز دامن میزنند تا با گل آلود کردن آب ماهی خود را به آسانی صید کنند.
وظیفه روشنفکران آزایخواه و دلسوز به این خاک است تا با بی نقاب ساختن چهره های کثیف نوع رهین و خرم و .... این توطئه استعماری را خنثی سازند و خود در کام آن فرو نروند.
این وطن به تمامی اقوامش تعلق دارد و هیچ قومی بر دیگری برتری ندارد. هزاره، تاجیک، ازبیک، نورستانی، بلوچ، پشه‌ای، پامیری، پشتون، ترکمن و ..... همه اولاد این وطن هستند و همه حق برابر برای زیستن و سود بردن از این خاک دارند. تمامی اقوام باشندۀ این خاک همیشه متحدانه علیه دشمنان خارجی جنگیده اند و افغانستان را به ما به میراث گذاشته اند. اگر ما خود را اولاده نیاکان دلاور خود میدانیم، وظیفه داریم که وحدت تمامی اقوام افغانستان را مستحکم کنیم و افغانستان را یکپارچه و سرفراز به نسل های آینده بسپاریم. حفظ این اتحاد و وحدت تنها با طرد و افشا و منکوک کردن رهین ها و به اصطلاح روشنفکران قومگرا میسر است.
اما خرم و رهین و هم کنامانشان درست برعکس این حرکت دارند چون زنجیر مزدوری و وطنفروشی را به گردن انداخته اند و به این و آن کشوری خارجی جاسوسی میکنند.


اسم: نثار احمد   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 09.01.2010

من با نظر آقای جاوید در مورد تاسیس یک کمیته که مراقب حال رهین باشد موافقم. رهین با حیله های گوناگون کار خود را میکند. اگر کسی او را نشناسد به آسانی فریب اش را میخورد. از نظرات آقای عبدالخالق پویا حمایت میکنم.


اسم: Daud.E   محل سکونت: Germany    تاریخ: 09.01.2010

salam hefe waqte tan ra ke bakhatere yak adamake nimcha basewad ba name Makhdom Rahin ,hadar medehed. hamanande aftab roshan ast ke Rahin jasosse malomolhale IRAN ast.

Rahin az negahe shakhsiati wa akhlaqi farde monhaser ba khod ast,adamake dogo wa doroo,kherad bakhta wa da kosote roshanfekran bar table mian tohe tableghate zede ensani wa zede democratik khod , name nami darad. agar dar beron az chokate wozarate etelat wa colyor nehade nezarati ba amal wa kerdare in ajerr bemeqdqr bonyadgozari gardad, wa zara zarae kerdarash zarabini donbal gardad,ba qaole IRANIHA hech ghalate nametawanad bekonad. maolyate in nehade nezarati ra bayad farzandane ahlosaleh keshwar dashta bashand.

Rahinhae frawan dar keshwar darem ,bayad in hajmm haee kahel wa batel bardashta shawand ta boee motafene inha saere qomparastan ra ba badmasti wanadarad.

dar khatema Az RAHIN wa RAHINHA naherased,andarz wa pandhae akhlaqi ham nadehed,balke bobarezae siasi bayad dar barabare shan nomaed.
rahe nejat hamin ast wa bass
baa mohabatha


اسم: عبدالخالق پویا   محل سکونت: تهران    تاریخ: 09.01.2010


سید مخدوم رهین را بشناسید


اسم: ستیزه   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 08.01.2010

درود بر خوانندگان و دست اندرکاران.
من هیج وجه نمیبینم تا به دفاع از جناب پاچا یا رهین بپردازم. ولی آنجه برایم لازم است اظهار نظرم منحیث یک افغانیست که دیگر نمیترسم زبانم را در دهانم قلم کنند. آقای نویسنده(سید پاچا)، تشکر ازینکه بار دیگر به یکی از همجنسان تان تاختید تا به ما موقع بدهید شعارهای شمارا نیز قلع قمع کنیم. درست است آقای رهین از جمله "روشنفکران" حلقه بگوش مثل شماست که بجز از غلامی کوچکترین خدمتی را با قلمش در برابر مردمش نکرده است. ولی شما محترم سید پاچا آنچه را شما با تاخت و تاز در باره عضویت تان در اتحاد سه گانه مینویسید نه تنها باعث افتخار شما نبوده بلکه بیش از همه شما را شریک جرم امثال تان آقای رهین و دیگر برادران "جهادی" تان ثابت میکند. شما هم از همان کاسه شئونیستی و نشنالیستی آب میخورید که افکار همه به خصوص جوانان را در داخل و خارج کشور به اختناق در آورده است... تشکر...


اسم: جاوید   محل سکونت: روسیه    تاریخ: 08.01.2010

من مخدوم رهین را خوب می شناسم. او برای وحدت ملی افغانستان آدم بسیار خطرناک است. هر کسیکه از او دفاع میکند در حقیقت مدافع بربادی افغانستان است. من پیشنهاد میکنم که وطنداران ملی و با درد ما یک کمیتۀ دایمی را برای کنترول و مراقبت اعمال (رفتار و گفتار)رهین تاسیس نمایند و هر حرکت او را زیر ذره بین قرار دهند. چه اگر خدای ناخواسته رهین موقع یافت افغانستان را برباد میکند.


اسم: سپاهی گمنام   محل سکونت: دانمارک    تاریخ: 08.01.2010

سلام به کارکنان افغان جرمن انلاین و افغانان عزیز !!!!!

کسیکه مورد تبصره است من اورا نمیشناسم و دعوائی هم در مورد او ندارم. ولی من شامل بحث بخاطر این شدم که به باور تاریخی من در افغانستان در منطقه و در جهان یک سیل عظیم توطعه بخاطر ازبین بردن اقوام پشتون افغانستان و کمرنگ نشان دادن موجودیت انها در تاریخ این کشور بوده و امروز این توطعه عملا به یک جنگ تمام عیار بر ضد پشتون ها مبدل گشته با تاسف که یکتعداد اشخاصیکه در منظقه به بربادی این ملت دست و پا میزنند همان کسانی هستند که اسلاف شان تمدن اریانا و خراسان را حفاظت کرده نتوانستند و هردو تمدن را چنان نامردانه از روی زمین برداشتن که انسان را به یاد کابل سال ١٩٩٢ میندازد، کابل پایتخت افغانستان کشورکه امروز نام مولانا را در قلب خود حفاظت میکند، کشوریکه عشقری را نفروخت، کشوریکه دران هندو مالک است و در سایه ای قانون قوم و قبیله و مندر و قبرستانش در امان است.
بلی هموطن!! این کشور ساختۀ همان فکر قدرتمند پشتون بچه پاکباز است. نامش احمد ابدال. امپراتوری که ملتش در توطعه ناپاکان انگلیس، روس و از همه مهمتر نامردان خراسان و اریانا به خون سرخ شده ولی تاریخ عادل است این پشون بچۀ با درک و بااندیشه را روح شاد باد.


اسم: آدم خان   محل سکونت: لامکان    تاریخ: 08.01.2010

برادران وخواهران دست اندرکاران سایت وزین و زیبای افغان جرمن درود خداوند برشما و بر اراده شما باد.
شماواقعا به ملت افغانستان خدمت می فرمایید. من هرروز درسایت زیبای شما حضور پیدا میکنم واز نوشته های وحدت طلبانه و عالمانه نویسندگان آن استفاده های عالمانه می برم. خدا شاهد است که این یگانه سایتی میباشد که به افغان ها وحدت و یک پارچگی میخواهد. همین مقاله که در بایت اقای داکتر رهین نوشته شده است بسیار عالمانه میباشد و برای شرایط فعلی افغانستان بسیار بسیار ضرور است که ما میخواهیم وحدت داشته باشیم و اینگونه مقاله ها وحدت مردم افغانستان را بیشتر میکند و همگی آگاه میشوند که دشمنان وحدت مردم افغانستان از دولت آخوندی ایران نان می خورند و پیسه میگیرند. زنده باد افغان جرمن. ژوندی دی وی افغانستان تل دی وی دافغانستان د خلکو وحدت. مړه دوی د خارجیانو مزدوران.


اسم: فرهاد دلاور    محل سکونت: سویس    تاریخ: 07.01.2010

جناب محترم موبینزاده . اگر موضوع تیر آمدن باشد و ایجاد کج بحثی بنا ً نمی شود کسی را که خودرا بخواب زده باشد بیدار کرد . در غیر آن تمام کارهای جنایی مخدوم ایران رهین که در نفاق اقوام و بخصوص میان زبان های فارسی و پشتو که هردو زبان رسمی سرزمین ما است ایجاد تفرقه و نامگذاری جاده های خیر خانه کابل بنامهای آخند های جنایت پیشۀ ایران ، ایجاد تقویۀ شبکه های معلوم الحال ایرانی در افغانستان .و...و.. را نمی بینید ثابت است که شما چه می خواهید .
درغیر آن اگر قرار باشد آدم خدا را بلاتشبیه از روی قدرت هایش نشناسد آن شخص کور مادرزاد خواهد بود وسلام


اسم: موبینزاده    محل سکونت: آلمان    تاریخ: 07.01.2010

برادر محترم دلاور، از کدام آفتاب صحبت مینمایند؟ جناب شما هم مثل محترم سید پاشا بدلیل ی که نزد خودش موجوداست از شکم خود به توهین کردن شروع میکنید،بنده در بالا عرض کردم که اگر کسی را جاسوس محرفی میکنید، دوراز انصاف است که بدون اسناد متهم کرد، یک مثال ازآفتاب روشن خود بدهید.
بنده یک افغان هستم،پدرم ومادرم افغان استند اینکه مثل همیش دورازانصاف برادر خود رااز شبکه رهین ایران متهم میسازیند وبازاری توهین مینمایند، خدا شما راانصاف دهد. دیدی منطقی بهتر از دیدی قومیست.


اسم: زاهد صاحبزاده   محل سکونت: لاناکن بلجیم    تاریخ: 07.01.2010

خدمت دست اندرکارانی پورتال وزین افغان جرمن انلاین سلام های گرم تقدیم است. خدمت محترم سید پاچا باید عرض شود که رنگ و بوی قومی و زبانی به این مسایل نداده و بیشتر بالای زخم ها نمک نپاشند.
من اقای رهین رانمی شناسم ولی مطمنم که ایشان اگر احتمالا در فکر به حاشیه راندن زبان و ادبیات پر غنای پشتو باشند به این هدف خود نایل شده نمی توانند و تجربه نشان داد همانطوریکه خرم صاحب موفق شده نتوانست زبان و ادبیات پر غنای دری را از میان بردارد.
این موضوعات هیچ ریشه و بنیادی ندارد جز وقت تلف کردن و پروپاگند بر ضد شخصیت های فرهنگی چیز دیگری نمی تواند باشد. چرا که امروز زبان های دری و پشتو اکثریت قابل ملاحظ ای گویندگان خود را چه در داخل کشور و چه در کشور هایی همجوار دارد. واین تعویض شدن های پست های کوتاه مدت دولتی فکر نمیکنم فرهنگ ها و زبانهای نهادینه شده ای مارا مزاحمتی کرده بتوانند و ایشان و یا کدام هموطن دیگر ما اگر تک قومی بودن کابینه جدید و اینکه تمامی پست های کلیدی در دست یک قوم قرار گرفت و یگان پست های بی صلاحیت دست دوم نیز با مشقت زیاد به دیگر اقوام رسید چیزی بنویسند. گویا که در بین دیگر اقوام خاصتا قوم تاجیک که اکثریت قابل ملاحضه کشور مارا تشکیل میدهد قحط الرجالی وجود داردایکاش این وزرای محترمیکه رای پارلمان را با زد و بند های قومی بدست اورده اند سوابق کاری و دستاورد هایی از کارکردهای گذشته ای خود می داشتند.


اسم: فرهاد دلاور   محل سکونت: از سویس    تاریخ: 07.01.2010

آقای کرزی همیشه آرزودارد تا افغانستان را بین ایران ، پاکستان و تاجکستان تقسیم عادلانه نماید و منحیث دکاندار ازین معامله پول انگفتی به جیب نماید ، تا بقیه عمرش را با مادرمیرویس جان و خود میرویس جان در یکی ازکشورهای عربی شیخ نشین منحیث یک ملیونر سپری نماید . بخاطر که عبدالله عبدالله قانونی مارشال پنچرمین دوستم عطامحمد نور انورالحق احدی ودارو دسته اش ، برادران بزمقدس و برادران خودش به این آرزو قبلا ً رسیده اند . فقط اوست که از ین قافله عقب مانده است بجای که گوشش بریده نشود . تازه بیدار شده دهان جیبش را که در سال اول کارش دوخته بود دوباره باز کرده کیسه بزرگتری را بدان اضافه کرده کار های انجام میدهد به سویه عبدالله و قانونی وسیاف .
مخدوم ایران رهین را که در بی شرمی وقاحت دست عبدالله و انوارالحق احدی را و قانونی را از پشت بسته کرده است انتخاب میکند یا به امر بادارش انتخاب میشود گویی افغانستان سرزمین قحط الرجال است . این خپک با ظاهر شریفانه نمی داند که برای وزارت اطلاعات و فرهنگ چه کسی را انتخاب نماید . روزی که مخدوم ایران را عوض کرد شخصی بی ارزش و فاقد کلتور و اطلاعات بنام کریم خرم با تمام بی سوادی اش که مربوط حزب اسلامی جنایتکار بود با آن ظاهر دینومانندش روی کار آورد . که اکثریت پرچم وخلق از برکت این دینوی وحشتناک درآن وزارت ،خانه کرده اکثر نشرات رادیو وتلویزیون به نفع پرچمی هاخلقی ها و کلبدین ها می چرخید . اکنون که آنرا از وزارت بدرکرده است . کریم خرم ثمره کارهایش را در آن وزارت روز وداع چشید که مثل ... به او کسی وقیع هم نگذاشت و مثل آب دهان بزمینش انداختند . در حالیکه رمضان خان بشر دوست زمانی که چوکی وزارت را رها کردند تمام وزارت به احترامش بیرون آمدند و منحیث یک قهرمان ملی از ایشان خدا حافظی نمودند .
بهر حال باید گفت که مخدوم ایران رهین چهرۀ نیست که آقای موبینزاده (موبین زاده ) خود را به کوچه حسن چپ زده است و طلب اسناد در اثبات جاسوسی او کرده است . شاید موبینزاده خود مخدوم ایران رهین باشد . در غیر آن یا به شبکه مخدوم ایران رهین تعلق دارد یا هم ازجمله افغانستانی های است که دست طولای برای نفاق افگنی در بین اقوام نجیب افغان دارد که به طرفداری مخدوم ایران بر آشفته شده به نکته اشاره نموده که آفتاب گونه آشکار است .


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 07.01.2010

Around Mr. Karzai CHAPANDAZ-MADARI ( MADRAS MADARI ) are many RAHINS, the majority member of parliament are not elected from nation, they have elected themselves like Mr. CHAPANDAZ-MADARI did it two times( although some Afghans are writing that the Pashtonen elected him, the Pashtonen of country regions did NOT, they realized it from very beginning that he is cheater and liar). Therefore I allow me to say that no one of them can represent the nation, opposite they are representing their own and foreigner interests and Mr. CHAPANDAZ-MADARI is sitting just symbolic in ARG!

Mr. CHAPANDAZ-MADARI and his around are trying to stay the foreigner countries in Afghanistan for longer, but the foreigner countries found it out that it is not worth any more to lose their soldiers and money for keeping those robber and criminals on the power and they know it very well too that those robber have NO any relation to the nation.

In 18 months will leave USA and its Alliance the country, then we will see it and we will be witness on it that all those RAHINS can not keep even the city of Kabul for few weeks, this why all of them have abroad luxury house and their own companies, also, they are just temporary AFGHANS to follow only their duties on advise and not more, all those RAHINS will leave the country together with foreigner soldiers and return to their real home countries too, we have a lot RAHINS type in government and in parliament.

So, I will be never disappointed about his dirty reshuffling cheating games and his CHAPANDAZ-MADARI actions in Kabul, Kabul is occupied by mixed MAFIAS since 8 years, we have to see all of them as servant of foreigner countries!


اسم: موبینزاده   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 07.01.2010

برادر محترم سید پاشا عرض سلام خدمت شما،
شما در مورد سازمان جاسوسی ایران این که جناب رهین اجنت ایران است ادعا کردید سوال در این است که اینقدر محلومات دقیق رااز کجا بدست آوردید؟ ویا اینکه شما هم جاسوس ایران بودید؟ ویا اینکه سازمان جاسوسی پاکستان این محلومات را در اختیار شما قرار داده است. محترم سید پاشا به نظر بنده اینکه شخصیت رهین مورد علاقه شما نیست موضوع کاملأ جدااست ولی منحیث یک روشنفکر از دامن زدن به مسایل قومی هیچ خدمت را به کدام قوم نمیکند برخلاف کار سازمان های جاسوسی ایران وپاکستان راآسانتر میسازد.

امروز تحدادی از قوم پرستان محترم فاروق وردک ومحترم خرم را بدون اسناد جاسوسان پاکستان محرفی میدارند، پاشا صاحب چرا در مورد ایشان نمی نویسند.بدون اسناد ادعا کردن به اساس مریضی قومی گناه است.
موبینزاده ازآلمان


اسم: ع،ه هادی   محل سکونت: شیرشاه مینه، کابل    تاریخ: 07.01.2010

اگر خبر رفتن بی موقع و خلاف قانون رهین به وزارت اطلاعات و فرهنگ صحت داشته باشد و در آنجا شعارهای توسط فاشیستان اپرچونست به ضد زبان پشتو و قوم پشتون داده شده است لکۀ ننگی است بر دامن چپن کرزی که با انتخاب رهین چشم بر پیزار آخوندها مالید و تلفونی از آنها پیام تبریکی دریافت کرد. این خبر تکان دهنده مؤید یک پلان از قبل طرح شده است که رهین و دار و دسته اش میخواست ازین طریق خود نمائی نموده و حتی پیش از وقوع فاجعه به اصطلاح چنگ و دندان نشان بدهند، در غیر آن جا داشت که آقای احقرالعباد طی گفتاری آنهارا به جا هایشان مینشاند. ولی با اختیار خاموشی چهرۀ اصلی ئی خودرا که طی سالیان دراز در آخور ایران نشخوار کرده، خوب نمایان کرد تا دلگرمی ئی برای بادارانش گردد. اینست نشانه و علامه حب وطن کرزی و داره اش و اینست دو روئی و دونی ئی وکلای بی آزرمی که دیروز همین رهین لعین را با بی آبی صلب اعتماد کردند ولی امروز با پر روی تمام بدون یک ذره شرم از مؤکلین خویش روباه را دوباره مرغانچه بان مقرریدند. آیا همین است راه و رسم ملت سازی؟ آیا همین است شیوۀ دولت داری؟ و آیا امکان دارد که طفل و نوجوان ما به آیندۀ خود، زبان خود و فرهنگ خود امیدوار باشند؟


اسم: توریالی   محل سکونت: تگاب    تاریخ: 07.01.2010

در وضعیتی که کشور ما قرار دارد، متاسفانه هر چیزی میتواند اتفاق بیافتاد...حتی شخصی مانند مخدوم رهین میتواند به حیث وزیر فرهنگ یک کشور مقرر شود...!
وزیر فرهنگی که هیچنوع شرمی از تعصب داشتن خویش در مقابل بزرگترین قوم افغانستان یعنی پشتونها ندارد و غالباًافتخار هم میکند! وزیری که به یکی از زبانهای عمده و رسمی کشوریکه تصدی فرهنگش را به عهده دارد حرف نمی زند!!! به احتمال قوی که در ایران و یا هم در ایران های کوچک به او آموخته باشند که غیر از زبان فارسی ایران دیگر زبانی و مردمی در دنیا وجود فزیکی ندارد و مخدوم بیچاره به همۀ این مزخرفات "صادقانه" باور کرده است... حقا که در افغانستان امروزی هرچیزی میتواند صورت بگیرد!
وکلای شورای این کشور به شخصی رای اعتماد میدهند تا او زبان شانرا، فرهنگ شانرا، تاریخ و ارزشهای ملی شانرا زیرکانه و "فرهنگیانه" تعویض نماید و ایرانی- فارسی بسازد! به هرحال نمیخواهم تا حرف به درازا بکشد، چون به مخدوم و مخدومیست ها باید در عمل ثابت شود که دیر زمانی است دورۀ به اصطلاح "اوغان غول" گفتن ها دیگر سپری شده است! اوغانها(همان افغانها)دیگر بیدار شده اند و هوشیارتر هم شده اند!!هرگونه شعبده بازی های "فرهنگیانۀ " مخدومیست های ایرانپرست و پشتون ستیز زیر نظارت و و محاسبۀ مایکروسکوپی قرار دارد و خواهد داشت. هیچ افغانیِ دیگر کوچکترین تحملی را در برابر بی حرمتی به پشتونها ندارد. امیدوارم(البته باور ندارم)که مخدوم و مخدومیستها کاری نکنند که خشم افغانها، منجمله خشم افغانهای پشتون را به شور آورد! مگر آنها از یاد برده اند غیرت افغانی را، چون به میدان آمدند باز میدانند..


اسم: Habib Viqar   محل سکونت: xxxx    تاریخ: 07.01.2010

د وزير لومړۍ ورځ او لومړي ګزارونه
د پلورل شوو وكيلانو دې خداى بېخ وباسي، دوى دومره بې اهليته كسان دي، چې د وزيرانو په ټاكنه كې يې دا په دې هم ونه شرمېدل چې تر دې مخكې هم د اطلاعاتو او كلتور وزير مخدوم رهين د همدې وكيلانو له خوا څخه بې باوره شوى او شړل شوى و. كه چېرې دوى د اهليت او وړتيا له مخې دا كار كړى وي نو بيا دې دوى مهرباني وكړي او د تېر كال خپل كار دې و ارزوي، همدا دوى و چې تېر كال يې نوموړي ته د نه باور رايه وركړه او نن هم همدا دوى دي چې نوموړى يې د بيا لپاره د وزارت چوكۍ ته ورساوه. البته چې ډېرى يې داسې كسان دي چې په خپله هم دا چيغې وهي چې د پردي فرهنګ او پردي كلتور مخه ونيسئ.

دا دي دا يې تاسې خوښ او خوشاله چې ښاغلي ته مو دا چوكۍ ولوروله، او يو ځل مو بيا دا تندر په پښتون ولس ولوراوه. دا هغه كس و چې له ښاغلي خرم څخه مخكې به د افغانستان چاپ شوي كتابونه د ايران په ISBN نمبر باندې معرفي كيدل او زموږ د چاپ شوو كتابونه معنوي ګټه هم ايران ته رسېدله.

نن ورځ د مرغومي د مياشتې په ۱۴ مه نېټه د ښاغلي د راتګ ورځ وه، چې د نوموړي د خپلو پخوانيو يارانو له خوا په ښكاره ډول د وزارت په ودانۍ كې پښتنو ته مخامخ ښكلنځلې وشوې او مخامخ ورته وويل شول، چې مرګ بر پشتون فاشيست، دا ستاسې پلورل شوو وكيلانو له لوري خپل فرهنګ او خپل ملت ته لومړۍ ډالۍ وه چې په فرهنګ وزارت كې رامنځ ته شوه.

هغه پښتو متل دى چې وايي، (دا د پټي سر دى پټى ښكته سورور دى) دا لومړى ورځ وه چې داسې يوه چاره رامنځ ته شوه، چې وروسته به لا نور څه پېښېږي. هغوى زموږ د قوم سپكاوى په هر وخت كې كړى او په هر وخت كې يې كوي، تر دې چې رهين د خپل مخكني وزارت په وخت كې ويلي و، چې (پشتو چي داره يك پته خزانه داره كه او هم جعلي ميباشد.)

دا چې د وخت د لږوالي له امله مې ونشو كړاى چې دې موضوع ته يو څه پراختيا وركړم، ځكه چې دې موضوع ته ډېره پراختيا وركول كېداى شي، د نوموړي د وزارت په مخكنۍ دوره كې د ده په اړه يو پوره كتاب (مخدوم رهين د قضاوت په تله كې) ليكل شوى و، خو دا چې د مخدوم د كسانو له لوري پښتنو ته د نن ورځې ښكنځلې او د يوه رييس سپكول زموږ د كيلانو لپاره يوه ډالۍ بولم او بس. الله مې نور بيدار كړه او الله دې هدايت درته وكړي.Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved