Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  کابینۀ پیشنهادی تخصصی است یا مصلحتی؟    نویسنده:  نبیل عزیزی

 
اسم: افغان تحرک   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 30.01.2015

گرچه لیاقت، اهلیت، صداقت، آگاهی و پشتکار جناب محترم آقای عبدالباری جهانی به اکثر مردم ملی و خیر خواۀ افغانستان هم مانند “آفتاب روشن” است، مگر بی جا نخواهد بود تا در وصف این شاعر بزرگ افغانستان عزیز سطوری نوشت و این اقدام دولت افغانستان را به فال نیک گرفت.

جناب محترم آقای عبدالباری جهانی از جملۀ آن شخصیت های آگاه و صادق جامعۀ افغانی می باشند که با داشتن علمیت و اهلیت سرشاری که خداوند متعال نسیب جناب ایشان فرموده اند، همۀ مردم رنجدیدۀ افغانستان عزیز را دوست دارند و لهظه ای هم از عشق به وطن و از محبت قلبی به هموطنان عزیز خود کوتاهی نه فرموده اند.

آقای عبدالباری جهانی، قسمی که از تخلص محترم جناب ایشان هویداست، نه در یک چهار چوب کوچک، بلکه جهانی می اندیشند. آقای عبدالباری اگر جهانی نمی اندیشند، یعنی اگر خدای نا خواسته سمتگرایی، قومگرایی و یا هم منطقه گرایی خدای نا خواسته چشمان شان را کور می کرد، در آ نصورت فکر نمی نمایم که جناب ایشان کلمۀ زیبایی “جهانی” را به حیث تخلص انتخاب می فرمودند.

برای مردم رنجدیده و جنگزدۀ افغانستان داشتن وزیر اطلاعات و کلتوری عدالت خواه ملی، صلحدوست، غیر وابسته، شاعر، ادیب، مورخ چون جناب محترم آقای عبدالباری جهانی، خالی از لطف ایزد متعال نخواهد بود.

در شرایط بغرنج کنونی فقط و فقط اشخاص آگاه و صادق جامعۀ ما، درست اشخاصی شبیه و یا مانند آقای عبدالباری جهانی می توانند مشکلات و پرابلم های چندین بعدی مملکت ما را حل کنند، ویا اقلا کم کنند!

همۀ مردم افغانستان، در سر تا سر افغانستان باید این اقدام خوب دولت افغانستان را جشن بگیرند که یک شخص واقعا تحصیل کرده و صادق را، یک شاعر مشهور و محبوب کشور را، یک کسی را که از تاریخ واقعی وطن ما آگاهی دارد، یک کسی را که نویسندۀ مردمی است، به حیث وزیر اطلاعات و کلتور مملکت پیشنهاد نموده است!

هر گاه دولت افغانستان برای همۀ وزارت خانه ها همینطور اشخاص صالح، پاک، کارفهم، ملی، صادق و آگاه را معرفی کند، انشالله به زودی مشکلات مردم رنجدیدۀ ما کمتر و کمتر شده می روند.

به امید صلح، ثبات، ترقی، و رفاۀ مردم رنجدیدۀ افغانستان

و من الله التوفیق


اسم: لینا روزبه حیدری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 29.01.2015

من از خواندن خبر های مربوط به کابینه و مجلس, خسته و خشمگینم...از سرخط اخباری اینگونه : "وزرای هزاره و ازبک رد شدند، وزیر پشتون به این تعداد، وزیر تاجیک به این تعداد...تمام نامزد وزیران زن رد شدند"

عامیانه بنویسم، خاک بر سر مطبوعاتی که خبر ها را این گونه می نویسد و خاک بر سر ما که
دلیل رد و قبول را در قابلیت افراد نه, در نژاد انها جستجو می کنیم

من یک زن هستم ولی حامی این نیستم که چند زن بیسواد که قابلیت اداره یک وزارت را ندارند، بیابند و کرسی ها را غصب کنند و من کورکورانه از آنها حمایت کنم چون زن هستند. من خواهان حضور زنانی هستم که قابلیت این پست ها را داشته باشند و روی انتخاب آنها تاکید خواهم کرد.

اگر ما در بخش نژاد نیز به جای حمایت از یک نامزد بی کفایت بدلیل هم نژادی به افراد با کفایت رای بدهیم یا از آنها حمایت کنیم، این معضله حکومتداری مفسد حل خواهد شد.

حیف این ملت که مطبوعات جهان هر خبر و تحول انرا نژادی مینویسد و تحلیل میکند...و حیف اذهان ما که در مفکوره های متعفن نژادی به نژاد افتخار میکنیم، بر مبنای ان تصمیم می گیریم، ان هم نژاد های مفتخری که هیچ کدام هیچ دستاوردی برای ای کشور نداشته و در خیال خود غرق تجلیل از افتخارات واهی و تباهی این کشور هستند.


اسم: سراج وهاج   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 29.01.2015


هموطنِ محترم جنابِ آقای هاشمیان !

چون در طول تقریباً بیست و سه سالِ گذشته، «یکدگر» را خوب شناخته ایم، دقیقا ًمی دانم چرا می خواهید مرا تحریک کنید‌ تا جواب بنویسم!...
باوصفِ اینکه درین روزها سخت مصروفِ تهیه و تکمیلِ «شمارهٔ هشتادو نهمِ مجلهٔ دردِ دلِ افغان» هستم...و باوجودی که میدانم بعد از نوشتهٔ من، شما چه تصمیم دارید؛ و اگر هم چیزی درین باره ننویسم،‌ میدانم که خموشی مراهم سوء تعبیر خواهید کرد!... مجبور شدم دست ‌از کار های عاجل کشیده، کم از کم از نوشتهٔ خود دفاع کنم.
تعجب آور است که شما (باوصف آنکه موجودیتِ خودرا بحیثِ یک «موسپید» تبلیغ می کنید و درین اواخر از دردها و ناجوری ها و شفاخانه رفتن های خود هم شکایت دارید)، بازهم هوس کرده اید در بحثِ کوتاهی که مربوط به پالیسی نشراتی پورتال بوده، نه تنها ربطی به شما ندارد، بلکه بزعم شما «دوغِ ترش» و بسیار «بی اهمیت» هم هست ... دخالت کنید؟ - البته نه دخالتِ صمیمانه و با حسنِ نیت، بگونه یی که از شخصیت های حق شناس و خوش قلب و مهربان توقع داریم،... یا لااقل دخالتی توأم با انتقادِ عالمانه و (در عین حال) سازنده... بلکه این دخالتِ شما متأسفانه رنگِ خود بزرگ بینی داشت و لحنِ اهانتبار...

اینکه نوشته اید: «این بحث را ختم کنید، تا نوبت به موارد مهمتر میسر گردد»! ...اگر جدی گرفته شود، در نوع خود بسیار گستاخانه و سؤال برانگیز هم است: این، به قول شما «دوغ ترش» که می فرمایید «از دامنِ متن می ریزد»!، چگونه توانسته است همه دریچه های پورتال را بروی «نوشته های بکر و دلکش و بااهمیتِ شما» مسدود سازد؟

آیا اهمیتِ نوشتهٔ بسیار کوتاه (سه، چهار سطر) بنده که در نفسِ خود مدافع بخشی از ارزش های ملی افغانستانِ عزیز است، کمتر از اهمیتِ (به اصطلاح) روده درازی های شما با جناب استاد نگارگر، بود؟

آیا بحثِ خسته کن توأم با «کم زدن ها» و اعتراضاتِ شدیدِ شما علیه آقای روغ،(خواهر زادهٔ شما و داماد سابق لایق و دانای تان)، ارزش و اهمیتی بیشتر از آنِ چهار سطرِ من، داشت؟... بگذریم ازاین که شما - باآن نوشتهٔ طویل خویش - تا چه حدی به شخصیتِ خود صدمه زده اید! ... مردم تبصره کردند که آقای هاشمیان درین گونه موارد، حتی به اعضای فامیل خود رحم نمی کند!

برویم بسوی اعتراضاتِ تان که ـ خلاف اصولِ و اخلاقِ نامه نگاری، مفهومِ نوشتهٔ مرا بذوقِ خود تغییر داده اید تا اعتراضِ خود را موجه نشان دهید !

من به جناب آقای عزیزی نوشته بودم: استدلال شما این است که «در قدم اول محتوا مهم است...، در حالی که به عقیدهٔ نوری صاحب و همه کسانی که حضورِ ذهن دارند: در قدم اول متن مهم است، نه محتوی.»
این بود لب لباب نوشتهٔ من... ولی شما، آقای دکتور هاشمیان، بدونِ آنکه نخست معنی این دو کلمه را شرح دهید و با اندک تفکر و تأمل، در بارهٔ معانی اصلی هر دو کلمه و امثلهٔ آبگین بودنِ یکی و«دوغِ ترش» شدنِ دیگر تبصرهٔ عالمانه کنید...، بدون حضور ذهن (گویا در عالم رؤیا) می نویسید: «من با تجرفۀ (تجربۀ) هفتاد سالۀ خود در نویسندگی هرقدر سنجدیدم به خاطری بکدام نتیجه نرسیدم که محتوی نماینده و نمایانگر متن است نه معکوس آن، اگر متن درست و روشن نباشد محتوی نیز مغلق و نامفهوم می باشد» (اشتباهاتِ تایپی در دو سطراول، نیز از خودشماست)

جنابِ آقای هاشمیان! بیدار شوید!... اگر در طول هفتاد سال، این گونه مسایل را درک نکرده اید، فرق نمی کند، حالا بیاموزید که این حرف های شما در مورد «متن و محتوی که معانی خاص خود را دارند» کاملاً غلط است. زیرا نه «محتوی» نمایندۀ متن است و نه «متن» نمایندهٔ محتوی...

- «متن» اسم است: درونِ چیزی، وسط چیزی، میانِ هر چیز. عباراتِ اصلی کتاب، رساله و مکتوب را نیز متن گویند.(در زبانِ انگلیسی Text) ـ «محتوی» اسم فاعل است، حاوی یا فرا گیرنده، یعنی آنچه چیزی را درونِ خود جای داده باشد...آیا گاهی نگفته اید: «بکسِ من حاوی قلم و کاغذ و وسایلِ شخصی من است»؟...این «حاوی» همان محتوی یا بکسِ کم ارزش است که «متنِ با ارزش» را (متنی که ارزشِ آن بیشتراز محتوی است) درونِ خود جا داده است.

اگر باز هم معنی «محتوی» را نفهمیده باشید، در بارهٔ معنیء انگلیسی آن container (مرادف با کلمهٔ آلمانی Behalter)غور کنید: یعنی ظرف، جعبه، صندوق، محتوی...( بااحترام)


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 26.01.2015

نکاتی که از لحاظ قانونی توضیح طلب است:
۱- قانون اساسی افغانستان در حالات خاص فرامین تقنینی را مجاز می داند، اما تصریح شده که بعد از شش ماه برای غور و تصویب به پارلمان ارسال گردد.
۲ - چون مقام ریاست اجرائیه و تعیین یک شخص معین در این مقام توسط فرامین تقنینی صورت گرفته:
الف – آیا این تصامیم از لحاظ قانون ایجاب فیصلۀ پارلمان را می نماید یاخیر؟
ب- آیا رئیس اجرائیه و معاونین اش مکلف به اخذ رأی اعتماد از پارلمان استند و یاخیر؟
ج- در فرامین تقنینی این موضوع صراحت ندارد.
۳ - با اعلام نکردن تعداد آراء رئیس جمهور و جا گزین ساختن کلمۀ برندۀ اول و برندۀ دوم انتخابات آنچه در دنیا مروج است از اعتبار ساقط شد و فیصله به روی مصلحت دو شخص ( به نام توافقنامۀ سیاسی) در زمانی صورت گرفت که هر دوفاقد هرگونه صلاحیت قانونی بودند( قبل از اعلام نتائج نهایی انتخابات) و پا در میانی ابر قدرت وضع بکلی تغییر نمود و رسم نوین مخالف تمام اصول پذیرفته شدۀ جهانی نظامی بنام وحدت ملی ایجاد شد.
۴ - تا تعدیل قانون اساسی که بعد از دو سال صورت می گیرد( اگر اجل این وحدت را مهلت داد) باید ولسی جرگه و مشرانو جرگه روی این تحولات غور و نظر می دادند.
۵ - اگر فرمان تقنینی مقام ریاست جمهوری رئیس اجرائیه و دو معاون دیگر اورا از گرفتن رأی اعتماد معاف می سازد، پس درب نوی گشوده شد و رئیس جمهور فرمان تقنینی دیگر صادر و می گفت با مد نظر داشت اوضاع، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مملکت به تشکیل و آغاز کار کابینه اشد ضرورت است و وزراء باید از گرفتن رآی اعتماد معاف گردند. فهوالمراد.
لطفاً از لحاظ قانونی این نکات را توضیح فرموده بر معلومات من بیفزائید.


اسم: Eng.Dawary   محل سکونت: Toronto - Canada    تاریخ: 25.01.2015

از صفحه رزاق مأمون


یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۳ ه‍.ش.
حامد کرزی؛ خدای زمینی نخبه گان«تنظیمی»
ضد حمله دربرابر دولت غنی- عبدالله در حال انجام است.

گزارش می رسد که محور سبوتاژ گران فعال تر شده است. حامد کرزی برای استرداد تخت وتاج پلان منظم را طراحی کرده وبا استفاده از کمزوری حکومت جدید واستفاده از اختلافات ع و غ وارد معرکه است و تمام چپاولگران قبلی برای نجات از قانون، به دربار کرزی پناه برده اند وصندوق پول برای انجام ضد حمله درست کرده اند. گویا یک جنین یک حزب جدید نیز درحال تکوین است. شب و روز با قوماندانان مذاکره جریان دارد. کرزی به سران شمال پیوسته هشدار می دهد که امریکا داعش را برشانه های شما سوار خواهد کرد.
تمهیدات برای راه اندازی یک شورش موجه از سوی دسته جات تاریخ زده در جریان است و یک تعداد سران «تنظیمی» هم بازوی کرزی شده و درصدد راه اندازی هرج و مرج با استفاده از مأیوسی مردم اند که می تواند با سرعت به جنگ داخلی نظیرسال های هفتاد تبدیل شود.
این بارشعارنخبه گانی که تا عمق استخوان خادم امریکا و ناتو واسرائیل بودند، این بار سر از نو امریکا هراسی و تبلیغات شدید به خاطر نجات اسلام را موعظه می کنند!
درگزارش آمده است که دکترخلیلزاد به طور سربسته و حاشیه ای، همین مسأله را با عطا محمد نور نیز مطرح کرده است. نهاد های بین الملل با آن که از اجتماعات شباروزی و ضیافت های پرقیمتِ مافیا مطلع می باشند، با دقت ناظر اوضاع اند و از نظراطلاعاتی، تحرکات دسته جات شورش گر به طور کامل رصد می شود.


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: گلفورنیا    تاریخ: 24.01.2015

محترم اقای ولی نوری
نظرمن در باب متن و محتوی ده سطربود، اما یک سطرآن نشرشده و چنبه فلسفی موضوع را که من تحلیل کرده بودم، نشر نشده، خواهش میکنم نظر کامل من نشر شود تاهموطنان محترم مستحضرشوند - بااحترام- هاشمیان


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 24.01.2015

همچنان ازوزیران کابینه 5 ساله جمهوریت، آقای عزیزاله واصفی، داکتر عبدالمجید و انجنیر غلام غوث فایق اشخاص صادق و پاک نفس بوده یادآوری نمود.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 24.01.2015

جالب است که امروز در ولسی جرگه سؤالات زیادتر از وزیر انرژی و آب در باره پروژه های دوره پنج ساله جمهوریت که سروی و یا تکمیل نشده بود مطرح می شد.
بجای است که ار انجنیر جمعه محمد محمدی وزیر آب و برق که شخصی لایق و پرکار و صادق بود، یادآوری نمود که متأسفانه در حادثۀ سقوط طیاره در پاکستان در راه خدمت به وطن جان سپردند روح شان شاد باد.
همچنان از خدمات وزرای پلان محترم خرم و و فی الله سمیعی وزیر عدلیه که از طرف کمونیست های افغان به شهادت رسیدند ارج بگذاریم.

در آن دوره وزیر های شایسته ای دیگر مانند انجنیر تواب آصفی وزیر معادن و صنایع، انجنیر
کریم عطایی وزیر مخابرات، داکتر رحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور، داکتر ابراهیم مجید سراج وزیر معارف ، پوهاند داکتر عبدالله عمر وزیر صحت علمه و جلالر وزیر تجارت نام برد.

همچنان از معینان، آقای عزیز فروغ، پوهاند ابراهیم عظیم، پوهاند یاسین عظیم، انجنیر فرید اسحق، داکتر وهاب زاده و معینان وزارت معارف، فواید عامه، داکتر صمد غوث و لوی درستیزان محترم دگر جنرال کریم مستغنی و جنرال عزیز اشخاص شایسته و پاک نفس بودند.

از دو وزیر جوان سیدعبدالاله وزیر مالیه و قدیر نوزستانی که با خدمات شبانه روزی با وجودکم تجربگی در کار خویش موفق و بهتر ار وزرای سابقه و تجربه دار قبلی بودند نام برد.


اسم: Eng.Dawary   محل سکونت: Toronto- Canada    تاریخ: 24.01.2015

بحث وزیران دو تابیعته در ولسی جرگه و دست های پشت پرده در رأس حامد کرزی، سلطان مافیا های تخلف کاران و زورمندان- در امر دور نگهداشتن شخصیت های وطنپرست مقیم خارج از کشور تحت نام وبهانه دو تابیعته.

افغانستان کشوریست که بالاترین پناهنده را در خارج از کشور در سطح جهانی داشته، به همان پوتنسیال رقم درشتِ شخصیت های نخبه این کشور در خارج زنده گی میکنند.

نوع اجراأت دولت مافیایی و فاسد حامد کرزی از جمله سؤ اجراات افراد دو تابعیته دولت مذکور نباید محک آزمایش برای تمام افغانهای دو تابیعته قرار گرفته و از همان عینک به افغانهای خارج از کشور نگریسته شود. تعداد زیاد از افغانهای مقیم خارج برعلاوه اینکه دارای توانمندی های تخصصی ومسلکی میباشند. با عشق سر شار از وطندوستی پیوسته در فکر آرامی، پیشرفت ورفاه مردم افغانستان بوده، میباشند و خواهند بود.

همین اکنون وحتی در زمان طالبان تعدادی از افغانهای به اصطلاح دو تابیعته بدون تقاضای کدام امیتاز و چوکی پیوسته در خدمت مردم افغانستان، مصروف خدمات عام المنفعه برای مردم این کشور بوده ومیباشند. که مثال عمده آن محترم عزیرالرحمن قرغه {شهروند امریکا} رءیس موسسه انکشافی صحی افغان یا اچ.دی.اس در ولایت های قندهار، ارزگان،دایکندی و شخصیت دیگر هم محترم احسان الله بیات{شهروند امریکا} میباشد. که در هر حادثه غم انگیزملی از قبیل سیلاب، زلزله وغیره اولتر از همه در خدمت مصیبت زده گان قرار میگیرد.

دور نگهداشتن افغانهای متخصص و وطنپرست در امر خدمت به مردم افغانستان تحت نام وبهانه دو تابیعته گناه بزرگ بوده و مسؤولیت عظیم تاریخی آن بدوش پارلمانی های خواهد بود.


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان   محل سکونت: گلفورنیا    تاریخ: 24.01.2015


دوستان محترم آقایان ولی نوری، سراج وهاج وعزیزی صاحب

من باتجرفۀ هفتاد سالۀ خود در نویسندگی هر قدر سنجدیدم به خاطری بکدام نتیجه نرسیدم که محتوی نماینده و نمایانگر متن است نه معکوس آن، اگر متن درست و روشن نباشد، محتوی نیز مغلق و نامفهوم می باشد - دوستان محترمی که به دامن "محتوی" چسپیده اند، امیدوارم ملتفت شوند که اگر "متن" آبگین باشد، محنوی مانند "دوغ ترش از دامن متن می ریزد - خواهشمندم تجربۀاین موسپید را با ختم این بحث بپذیرند، تا نوبت بحث به بسا موارد مهمتر میسر گردد. با عرض احترام - سیدخلیل الله هاشمیان


اسم: نعيم صديقي   محل سکونت: شهر بن ألمان     تاریخ: 23.01.2015

سايت افغان جرمن انلاين :انچه كه عيانست حاجت بيان نيست :سايت خبري ،تحليلي ،شامل مقالات ،علمي وتاريخي ميباشد ، كه در بلند بردن سطح اگاهي هم وطنان رول ارزنده را إيفا ميدارد.تشكر.


اسم: سراج وهاج   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 23.01.2015


آقای عزیز، نبیل عزیزی، سلام مرا هم بپذیرید.
پاسخ شما به محترم نوری صاحب، دردِ استعمال کلمات بیگانه (در مضمونِ شما)را تسکین نمی دهد که هیچ، حتی این پاسخ شما که اساسا ًبدون دقت نوشته شده است، به اعتراض نوری صاحب قوتِ بیشتر می بخشد:

استدلال شما این است که «در قدم اول محتوا مهم است »...، در حالی که به عقیدهٔ نوری صاحب و همه کسانی که حضورِ ذهن دارند: «در قدم اول متن مهم است» نه محتوی ...

مهمتر از همه، نزد متصدیانِ وطنخواهِ پورتالِ افغان جرمن آنلاین - نظر به تلاش ها و تهاجماتِ ویران کنندهٔ زبان و ادب مردم افغانستان که اخیرا ً شدتِ بیشتر یافته است، «متن و محتوی» هر دو، دارای اهمیتِ خیلی مهم و حیاتی می باشد. با احترام


اسم: رحمت اله روان   محل سکونت: اروپاه    تاریخ: 22.01.2015

په هالنډ کی دنورالحق علومي ددوهم تابعیت نه درلودل تا ئد (تأئید)شوو!
په ولسي جرګه کې یوې سرچینې کابل نیوز ټلویزیون ته ویلي، چې د کورنیو چارو وزارت د نوماند وزیر نورالحق علومي تحصیلي اسناد بشپړ شوي او د دویم تابعیت نه درلودلو اسناد یی هم دهالند له هیواده دافغانستان خارجی وزارت ته د تیری پنچشنبه په ورځ را رسیدلی دی، د ویلو ده چې جنرال نورالحق علومي د هغو اوو تنو نوماند وزیرانو په ډله کې و، چې ولسي جرګې د دوه ګوني تابعیت لرلو له امله د اعتماد رایې د ورکولو له پروسې محروم اعلان کړي وو.

په عین وخت کی د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې کله ولسمشراشرف غني له ترکمنستانه بیرته راوګرځید نو د اووماندو وزیرانو په اړه به خپل دريځ روښانه کړي.
په فرهنګي او اجتماعي چارو کې د اجرایي رییس جګپوړی سلاکارسید اقا فاضل سانچارکي وایي چې د دغو اوو کاندید وزیرانو په اړه به یا له ولسي جرګې سره یوه تفاهم وشي او یا به د ولسمشر د ترکمنستان له سفر وروسته پریکړه وشي .


اسم: نبیل عزیزی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 20.01.2015

نوری صاحب گرامی سلام
نحست معذرت از اینکه من متوجه بعضی از کلمات نشدم.
اما در قدم اول محتوا مهم است و در این دریچه بحث روی کابینه و آینده افغانستان است نه روی بعضی لغات و اصطلاحات .

با عرض حرمت


اسم: Eng.Dawary   محل سکونت: Toronto Canada    تاریخ: 20.01.2015

برگرفته از سایت و وبلاک رزاق مأمون

سه‌شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۳ ه‍.ش.
دلایل استعفای جیلانی «پوپل»
وکلای ولسی جرگه خواستار مقرری افراد خویش در گمرکات اند.


جیلانی پوپل نامزد وزارت مالیه در حکومت وحدت ملی، در آستانۀ آغاز پروسۀ رأی گیری در ولسی جرگه در کمال نا امیدی از موضع خود انصراف داده است. به اساس خبری که هنوز به رسانه ها داده نشده، وی به دکتر غنی گفته است که وکلای ولسی جرگه به طور کامل، افراد فاسد اند و بعید است یک وزیر بتواند بدون دادن امتیاز شخصی به هریک از آن ها، آرای لازم کسب کند.
وی درتوضیح قضیه به رئیس جمهور گفته است: با هر یک از نماینده های ولسی جرگه که ملاقات کردم، از من صریح و بی پرده خواستند به تعداد دو تا چهار تن از افرادی را که آن ها برایش معرفی می کنند؛ در بخش های مهم اداره های گمرکات در کابل و دیگر ولایات پر درآمد و کلیدی جا به جا کند. وی توضیح داده است که هیچ وکیلی پیدا نشد تا بدون گرفتن امتیاز شخصی، برای امر نظام سازی و منافع مردم افغانستان و نجات از فلاکت های کنونی، او را همکاری کند.
آقای پوپل افزوده است: وقتی از ملاقات با نماینده گان ولسی جرگه فارغ شدم، به فهرست افرادی که برایم معرفی کرده بودند، نظر انداختم. تعداد اسامی در فهرست به قریب 400 نفر می رسید. بنا برین، من از خیر وزارت مالیه گذشتم تا فرد دیگری به میدان پیش شود.

جیلانی «پوپل» رئیس ارگان های محل در اداره ی حامد کرزی، از سابقه داران حزب افغان ملت است که بعداً خصلت هایی از خود بروز داد که میان همه طرف ها اعتماد ایجاد کرد و از نظر پیش آمد با نیروهای رقیب سیاسی، فردی معتدل حساب شده است. نامزدی وی به مقام وزارت مالیه در حکومت «وحدت ملی» تقریباً از دو سو ( دکترغنی ودکترعبدالله) مورد تأیید بوده است.
خبرهایی هم وجود دارد که ته مانده های دولت کرزی درسبوتاژ دولت جدید فعالانه وارد کار اند.


اسم: ;ولی احمد نوری   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 20.01.2015

جناب فاضل دانشمند عباسی صاحب بزرگوار عرض سلام های خالصانه و حرمت بی پایان مرا لطفاً بپذیرید.

من غم کلمۀ (کار شیوه) اصطلاح جدید من درآوردی کلمه سازان فرهنگستان ؟؟؟ ایران را خوردم و به طرزالعمل تعویضش کردم (آنهم با عالم خستگی در ساعت دوی شب). مطمئن باشید.
ولی قصۀ نوشتۀ آقای نبیل عزیزی به همین کلمه خلاص نمی شود. زیرا به ده ها بار (ولسی جرگه) را مجلس نمایندگان و (تابعت) را شهروندی و و به ده های دیگر که راستی سبب آزار افغان های راستین می شد و توهین به زبان زیبا و اصیل دری کشور ما.

من بار ها از جناب عزیزی خواهش نموده ام که وقتی نوشته ای یا مطلبی را از یک اخبار یا وبسایت انترنت کاپی می کند قبل از باصطلاح (پِست کردن) به خاطر احترام به زبان دری و سهم گرفتن در حفظ اصالت زبان ما یک کمی از وقت گرانبهای خود را صرف این کار کند ولی کجاست گوش شنوا؟؟؟!!! (با کاپی و پست میتوان کتاب ها نوشت!!!!)


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 20.01.2015

عزیزی صاحب عزیز!

کار شیوه را نفهمیدیم اگر آنرا توضیح بدهید


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 20.01.2015

جناب محترم جمال خان بارکزی صاحب!

حسن نظر تان در مورد نورالحق علومی نظر شخصی شما بوده مبری از علائق بوده نمی تواند. اگر شما علومی را نسبت به اشخاصی دیگر که در نظر بودند بهتر می دانید حق با شما است مردم می دانند که این وطن شخصیت های به مراتب داناتر و ملی گراتر با سوابق نیک داشت که به مراتب از اشخاص مورد نظر بهتر بوده شائستۀ این مقام بودند ولی مثل علومی، معنوی و سروری مطرح نبوده برای شان موقع داده نشده بود. از نورالحق علومی وړ شخصیت ساختن بازهم مبین دید شخصی شما است.
شاید در حزب دموکراتیک خلق کسانی وطن خواه بوده که مرتکب جنایت نه شده اند لیکن محمد زایی و یا بارکزایی نبوده اند،
شمول در یک حزب، قبول عضویت و خدمت در آن تمام اعضای حزب را در مجموع مسؤول سیاست ها روش ها عقیدۀ سیاسی و فلسفه و مکتب و تمام اعمال و کردار حزب می سازد و نورالحق علومی از آن مستثنی بوده نمی تواند. در بین خیل زاغان پیدا کردن کبوتر سپید یا تخیل است یا آرزومندی. حزبی که افغانستان را در معرض فروش گذاشت و رهبرانش بروی اسناد گماشتگان کی جی بی بودند و کمترین یک و نیم ملیون انسان این مملکت را کشتند، شهر، ده، قریه و قصبۀ افغانستان را توسط بمباردمان های روزانه و پوششی ویران نموده به ده ها هزار افغان را بشمول نخبگان، خبرگان و بهترین های افغانستان را روانۀ زندان ساختند، شکنجه ها تعذیب های وحشیانه از طیاره پرتاب کردن ها و به دریا غرق کردن ها از خاطرات مردم و تجارب چشم دید است. متعلق به یک خانوادۀ معتبر اجتماعی افتخار است اما نواده بودن خان علوم سند تبرئۀ اعمال شخصی شده نمی تواند. اگر نورالحق علومی و امثالش در برابر ملت ایستاده از جنایات حزب معذرت خواستند و به گناهان شان اعتراف می کردند چرا نی بحیث فرزند این وطن نظر به اهلیت، کفایت و لیاقتش برایش فرصت خدمت داده شود.
یقین دارم که عرائض مرا پشتی بانی از ملا معنوی و عارف سروری تعبیر نمی فرمائیذ.


اسم: نبیل عزیزی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 19.01.2015

نبیل عزیزی 19/01/2015

ولسی جرگۀ افغانستان اعلان نموده: اگر ثابت شود که نامزد وزیری با تابعیت دوگانه، رأی اعتماد گرفته است، از وزارت عزل خواهد شد.

سه كميسيون ولسی جرگه امروز فيصله كرده اند كه به هيچ صورت به نامزد وزيران دو تابعیته رأی اعتماد نخواهند داد.
این درحالی است که یافته‌های تلويزيون "یک" نشان می‌ دهد كه دست کم ۱۰ نامزد وزير تابعيت دومی دارند.
كميسيون‌ های فرهنگی و تحصيلات عالی، امور بين المللی و تفتيش مركزی ولسی جرگه امروز گردهمآیی مهمی دربارۀ چگونگی رأی اعتماد به نامزد وزیران داشتند.
اعضاء و رهبری اين كميسيون‌ها طرزالعملی را برای چگونگی دادن رأی به نامزد وزيران ساخته اند. بر بنياد اين طرزالعمل، برای نامزد وزيرانی كه تابيعت دوم دارند صندوق گذاشته نخواهد شد.
وقتی نامزد وزيران ثابت كردند كه تابعيت دوگانه ندارند، بايد تفاهم نامه‌يی را با ولسی جرگه امضاء كنند. تفاهم‌نامه ‌یی كه در آن آمده، اگر در آينده ثابت شد که وزیری تابعیت دومی دارد، از مقامش بركنار می ‌شود.
بر بنیاد يافته‌های تلويزيون "یک" دست كم ده نامزد وزير و نامزد رئيس بانک مركزی،‌ تابيعت دوگانه دارند.

+ داوود شاه صبا، نامزد وزير معادن: تابعيت كانادا
+ محمود صيقل، نامزد وزير انرژی و آب: تابعیت استراليا
+ سيد سعادت نادری، نامزد وزير كار و امور اجتماعی: تابعیت برتانيه
+ احمد سير مهجور، نامزد وزیر عدليه: تابعیت فرانسه
+ نورالحق علومی، نامزد وزیر داخله: تابعیت هالند
+ شاه زمان ميوندی، نامزد وزیر انکشاف شهری: تابعیت آلمان
+ فيض الله كاكر، نامزد وزیر مبارزه با مواد مخدر: كارت سبز تابعت امريكا
+ آی سلطان خيری، نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ: تابعیت تركيه
+ برنا كريمی، نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: کارت سبز تابعت امریکا
+ اكليل حكيمی، جايگزين غلام جيلاني پوپل، نامزد وزير وزارت مالیه، گفته می‌ شود، كارت سبز تابعت امريكا را دارد.
+ هم چنان خليل صديق، نامزد رياست بانک مركزی، كارت سبز امريكا را دارد.

بسياری از اين نامزد وزيران داشتن تابعيت دومی را رد كرده‌اند‌ اما،‌ برخی از آنان،‌ مانند فيض الله كاكر و برنا كريمی داشتن گرين كارت امريكا يا كارت سبز تابعت را تأييد كرده اند.


اسم: محمد حامد الوتاند   محل سکونت: ستاکتن کليفورنیا    تاریخ: 19.01.2015

لمر په دوه ګوتو نه پټېږي

قدرمن وروره رحمت الله خان روان صاحب او ټولو هغو ښاغلو ته چې د کورنېو چارو وزارت ته نوماند د ښاغلي علومي څخه ېي په ملاتړ زما ليکنه رد کړې په ډېر درنښت هيله کوم چې دا ليکنه بیا ولولي او وګوري چې د دې لکنې په کومه برخه کې کینه یا ددوئ په وېنا بخل او یا د ژبې درنښت ندی ساتل شوۍ.
قدرمنو تاسې ته بېا یادونه کوم چې د ېوه هېواد د ځمکنۍ بشپړتېا اصلي ساتندویان د هغه هېواد پوځ او امنېي ارګانونه دي چې د دوئ په راس کې د هغوۍ قوماندانان، جنرالان او مشران دي چې د پوځ د تګ لوري او قوماندې واګي په لآس کې لري.
بله دا چې قدرمنو ورونو که تاسې لږ څه زیر شئ او د هېواد وروستېو پېښو ته ژوره کتنه او څېړنه وکړۍ نو دغو جنرالانو د شورای نظار د ملېشو سره په ېو ځای کېدو لمړۍ د ملګر ملتونو د صلحې پروژو چې د ښاغلي بېنېن سوان په نامه مشهوره وه شنډه کړه او بيا ېي د همدې کودتا په ترڅ کې د هېواد سل کلن هغه پوځ چې په سیمه کې ېي سارۍ کم وه د ېوه تر مخه جوړ شوي پلان په بنا په تنظيمي ، قوممي، سمتي او ژبنېو برخو وه وېشل شو او په پائېله کې ېي له مېنځه ولاړ.
قدرمنو او ښاغلو ورونو که چېرې همدې نوموړو پوځي مشرانو د خلاقيت، جرئت مړانې او لر ليد څخه کار اخېستۍ وای د خپلو صليقوي او هغه ګوندي علائېقو (کارمل پرچمي اړخ) څخه تېر شوي وای او پوځ ېي د همدې بهرنېو دسېسو څخه ژغورلای وای تاسې څه فکر کوئ چې زمونږ لرې او نژدې ګاونډېئو به دومره جرائت کړای وای چې زمونږ په بهرنېو او کورنیئو چارو کې ېي پدې کچه لاس وهنې کړې وای او یا ځېنې کورنېو پلورل شوو ډلو ددې توان درلودای چې د افغانستان د تقسيم یا تجزېي تورۍ ېي په خوله راوړۍ وای؟ کوم ځواب لرئ؟ تاسې ولې پدې نه پوهېږۍ چې دا اوس، اوس جنرال علومي د چا لخوا او ولې د کورنېو چارو د وزارت مقام ته نومول شوئ دی. هغه ډله چې ئېل به ېي چې که واګي مونږ ته ونه رسېږي نو موازي حکومت اعلانوو (یعنې خدای مکړه افغانستان تجزئېه کوو.)
قدرمنو ورونو زما د دې لیکنې ېواځينۍ موخه دا وه چې دخپل د ځورېدلي، ربړېدلي او کړېدلي ملت اصلي او غولېدلي دښمنان تاسې ته در وپېژنم. په درنښت په پای کې لاندې بېت ته ستاسې پاملرنه راګرځوم

چې علم ېي وي عمل ېي نه وي
لکه هغه باندې چې بار وي کتابونه

تل د وي افغانستان ژوندۍ او سر لوړۍ د وي لوی افغان ملت
اسم: نبیل عزیزی   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 19.01.2015

خاطره افغان، نامزد وزارت تحصیلات عالی سن قانونی برای وزیر شدن را تکمیل نکرده
در پاسپورت خاطره افغان سال تولد او ۱۹۸۲ میلادی نوشته شده است که نشان می دهد بانو افغان اکنون ۳۳ ساله است.
بر اساس قانون اساسی کشور، نامزد وزیران برای احراز وزارت باید سن قانون ۳۵ سالگی را تکمیل کرده باشند.
در همین حال کاپی شناسنامه جدید خاطره افغان که به تازگی نشر شده، سن قانونی بانو افغان را ۳۸ ساله نشان می دهد؛ در حالی که این شناسنامه هشت روز قبل ثبت شده است.


اسم: جمال خان بارکزی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 19.01.2015

کـه څوک تــلــه د انصـــاف په لاس کښی در کړی
خــپل ټـــــټو او د بــل آس بــــه برابر کړې
تــــو لعنت دی پــــــه دا هسی مــــــنصفی شه
چــــی د حـــقه و بــاطل و تــــه ګـــذر کړې

اوس زه وینم چی بعضی مشکوک ګروپونه چی د دوستم ګلمجم په لمړی مرستیال کیدو اعتراض و نه کړ، د جلاد خلیلی سره د اشرف غنی په ټیم جوړونه یی اعتراض ونکړ، د حکومت د پنځوس په پنځوسو کی تقسیم باندی اعتراض و نکړ، چی نیمایی حکومت د شورای نظار غلو ته په لاس ورغلل اعتراض ونکړ، پر محقق،عبدالله، ضیا مسعود، جرئت او الماس اعتراض ونکړ، خو پر علومی صاحب باندی چی په اوسنی وخت کی په افغانستان تر ټولو وړ شخصیت دی، کابینه په ښایسته شوی دی، او وزارت داخله ډیر ورته کوچنی ده، په دوی کی اور بل شوی دی، اواشرف غنی ته وایی چی ولی علومی وزیر د داخله سو، موږ هم وایو چی ولی دی وزیر داخله سی، ځکه دا چوکی ورته ډیر کوچنی ده. اول د ځان سره فکر نه کوی چی په دغه سهامی دوکان کی، وزارت داخله د غنی حق نه بلکه د عبدالله حق ده، وزارت د داخلی ته الترناتیف کاندیدان امان الله ګذر، عطای نور، امر الله صالح، ملا معنوی، بسم الله محمدی او داسی نور جانیان دی، زه ډاډه یم چی دغه تش په نام افغان ملتیان شورای نظار په غلو خوشحاله دی خو په مجموع په پاکو او متخصصو اصیلو افغانانو خوشحاله ندی. دوی خپل موجودیت د شورای نظار در خراسانیانو په موجودیت کی وینی، او خراسانیان نه وی بیا د دوی د اختلافات بازار سړیږی.
افغانستان د دوو ظاهرا متخاصمو ډلو لخوا د تباهی لوری ته روان کړای شوی دی، یو هغه افغان دښمنه بی اصله او نسبه خراسانیان چی اصلا د افغانستان موجودیت نه منی او بل طرف یی هغه ګروپ چی د افغان ملت د پاک او ویاړلی نوم څخه په ناوړی کارونی سره قومی او قبیلوی اختلافاتو ته لمنه وهی، دوی نه صرف د پښتنو او نورو قومونو په مینځ کی اختلافات را پاروی بلکه د ننه په پښتنو کی هم د درانی او غلجی تر نامه لاندی اختلافاتو ته لمنه وهی. دا دواړه ګروپونه یو هدف مخته بیایی او د یو د بل د موجودیت دلیل هم دی. دوی دوو متضادو لارو څخه یو پلان لری او هغه د افغانستان د خارجی دښمنانو به لمسون د افغانستان د قومی تجزیی هدف دی. شیرزی صاحب ټولو ته معلومه ده چی په ټولو جهادیانو کی لوړ او مثبت شخصیت دی، دوی همیشه پر شیرزی صاحب باندی برید کوی چی ولی د عبدالله سره ودرید، مګر میرویس یاسیني، د حاجی قدیر ورور، اوریاخیل، ارسلایی، اسحق ګیلانی او نورو باندی نه لګیږی... د دوی په قاموس کی ښه خلک بد او بد خلک ښه دی. بایای ملت، شیرزی، علومی بد خلک دی، او یواځی دوی په افغانستان کی خاینان دی نور ټول ښه خلک دی.... خدای دی ګران افغانستان د خراسانیانو او تش په نامه افغان ملتیانو له بلا څخه خلاص کړی، خدای دی دوی هدایت کړی او که به سمه لاره نه سمیږی د وطن د نجات لپاره یی نیست او نابود کړی...
د نجیب د سقوط لمړنی او اصلی عامل دوستم وو، بیا جنرال بابه جان، جنرال اعظیمی، فرین، وکیل، سره د شورای نظار، وحدت او جنبش چی اوس د دغه حکومت اصلی پایی جوړوی، زه حیران یم چی ولی د علومی د موجودیت څخه خلک وارخطا دی؟؟؟


اسم: انجنیر فضل احمد افغان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 19.01.2015

هموطنان نهایت دوست داشتنی بحضور شما باید عرض شد که میهن عزیز ما به بحران نه بلکه خداناخواسته بطرف تباهی روان است دشمنان تاریخی آن سرزمین میخواهند با ایجاد قوم ګرائی ، منطقوی ، زبانی ،یک تابعته و دو تابعته ،چپی ،راستی ،تنظیمی،حزبی ،تخصصی بودن وغیر تخصصی بودن مادروطن عزیز ما را به خون وخاک کشانیده و به اهداف شوم شان برسند. لهذا من در چنین حالت طرفدار صلح وآرامش در مادروطن عزیزم میباشم برای من کابینه اګر تخصصی باشد و یا نباشد مهم نیست من معتقدم که همین کابینه هرچه است بخاطر ایجاد فضای صلح و امنیت در کشور دوستداشتنی ما همه میهندوستان باکنار زدن منافع شخصی و اغیار با قبولی همین کابینه اعلان شده مشت آهنین را به دشمنان وارد و در ولسی جرګه تائید و بعدآ کار و اعمال هریک از نامزد وزیران بسیار زربینی دیده شده وبسیار بیطرفانه به اجرات و اعمالشان قضاوت و تصامیم لازمه در مورد شان ګرفته شودو برای فعلآ همه موضوعات که باعث بحران در مادر وطن عزیز مامیشود کنار زده شده آزادی ،یکپارچګی مادروطن و صلح آرامش در مادروطن را با منافع ملی فوق همه مسائیل دیګر قرار بدهیم یعنی بعدآ دیده شود که اګر اعضای کابینه در امور محوله مؤفق نبودند در همان زمان درموردشان تصمیم بیطرفانه بدون در نظر داشت حب و بغض زبانی ،قومی منطقویوی،تنظیمی ،حزبی نوکری به اغیار و غیره وغیره ګرفته شود.
ومن الله توفیق


اسم: رحمت اله روان   محل سکونت: ناروی    تاریخ: 18.01.2015

اګر علومی صیب و خاندان علوم کندهای را تاکنون نشناخته ای لطفا مقاله زیل (ذیل)در ادرس (آدرس)سایت وزین افغان جرمن لاین مطالعه فرمائید، بعدا (بعداً) نظریات خویش را ابراز کنید.
ذکر خيری از قاضی سعدالدين خان و خاندان "خان علوم" کندهاری
http://www.afghan-german.net/…/sistani_azam_zekre_khaire_qa…


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 18.01.2015

منبع: افغان پرس آنلاین
نقل قول: خامه پرس 17 جنوری سال 2015
مترجم: عارف عباسی

نامزد وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آقای یعقوب حیدری درکابینۀ جدید حکومت وحدت ملی بنا بر جعلکاری در پرداخت مالیات در استونیا مورد جلب و تعقیب پولیس بین امللی(انتر پول) قرار دارد.
به اساس معلومات منتشره در وبسایت انتر پول آقای یعقوب حیدری توسط مقامات عدلی استونیا برای محاکمه به جرم نپرداختن و جعلکاری مالیات ذمت خود و تبادلات و انتقالات غیر قانونی پولی مبالغ معتنابه تحت جلب بوده در لیست خواستگان انتر پول شامل اند.

به قرار اطلاعات دست داشته آقای حیدری در سال 2003 مدیریت تشبثات خصوصی را در شمال و شرق اروپا عهده دار بودند و همچنان صاحب یک فابریکۀ مواد غذایی و لبنیات بوده اند(تخصص دارند! مترجم). تقلبات حیدری به مبالغ هنگفت می رسد و در صورت دستگیری و محاکمه زندانی می شوند.

قرار است هفتۀ آینده آقای حیدری در جملۀ بیست و پینج وزیر دیگر برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. ولسی جرگه گفته به کسانی که آغشته به فساد باشند رأی اعتماد نمی دهد.


اسم: رحمت اله روان   محل سکونت: ناروی    تاریخ: 17.01.2015

دکابینی په موجوده نوم لړ کی داسی شخصیتونه شته چی دمسلکی او کاری تجربو پرته دځینو سمتی ، ژبنی ،او قومی ملحوظات په نظر کی نیولو سره ځای پرځای شوی دی،ولی په دغه نوم لړ کی ارکانحرب شیرمحمد کریمی ،ارکانحرب نورالحق علومی، داود صباح او دملی امنیت دریاست لپاره رحمت اله نبیل واقیعا مسلکی او دپخوتجربولرونکی شخصیتونه دی چی کولای شی په اینده کی د هیواد او مربوطه وزارتونو لپاره دښه خدمتونه جوګه شی،هغوی دافغانستان دخلګو په منځ کی دپوره اعتماد، اعتبار او نقود ځخه برخور دار دی او دخلګو پراخ ملا تړ ورسره شته، ځلور واړه دکار ډیره اوږده تجربه لری دکار په جریان کی یی هر ډول مادی او معنوی امتیارات په اختیار کی درلودل ولی هيځ وخت یی دخپل موقف ځخه غلطه استفاده نه ده کړی د هیځ نوع اداری فساد او رشوت او یا له موقف ځخه د غلطی استفادی په باب یی ځوک اسناد نه شی وړاندی کولای بنا دهیواد په موجوده شرایطو کی همدغسی شخصیتونو ته اړتیا ده چی باید دکابینی غړیتوب ولری.
دلته د حامد محمد په نامه یو کس دعلومی صیب او ځینیو نور په باب یوه لیکنه کړی ده هر ځوک حق لری خپل نظر بیان کړی مګرم که دغه نظر دادب په چوکاټ کی مطرح شی او یا دکلام او قلم عفت وساتل بهتر دی،دنومړی نطر دکینی ،زړی عقدی اوبخل پر بنیاد لیکل شوی دی،هغه ځه چی ده دعلومی صیب په باب لکلی دی له حقیقت ځخه ډیرلیری دی دشهید داکتر نجیب اله درژیم په اخیرو شپو او ور ځوکی چی کوم جریانات پیښ شول په هغه وخت کی علومی صیب په هیواد کی نه ؤ، علومی صیب هغه وخت هیوادته راستون شو چی هر ځه ګډ ود شوی ؤ غو ښتل یی دمجاهدینو له قومندانانو سره دهیواد په مر کز او ولایاتو کی دنظامی نظم په باب همکاری وکړی ، علومی صیب هیواد ته صادقانه خدمت کړی دی .او دغه خدمتونه یی دهیواد ټولو خلګو ته معلوم دی او هم دقدر وړ دی اودهیواد دډیرو خلګو په زړونو کی ځای لری ،علومی صیب دسیاسی او نظامی پوهی او تجربی ارکانحرب جنرال دی دنومړی کاندیدی دکورنیو جارو دوزارت لپاره مناسب پیشنهاد ګڼل کیږی او خلګ یی دخدمت کولو انتظار لری.


اسم: صالحه وهاب واصل   محل سکونت: هالند    تاریخ: 17.01.2015

به تأیید از گفته های بجا و ارزشمند داکتر صاحب هاشیمیان و دوستان مهربان دیگر؛ عرض شود که از سالیان متوالی بدین سو با تأسف ساحۀ مربوط دولت و دولتمردان در افغانستان، دست لوت و در قبضۀ اشخاص فاقد العلم و پول پرست است.
هر کسی برای غصب چوکی و قدرت به هر وسیله ای که ممکن بوده مانند (از دست دادن پول، ننگ و ناموس، دادن جای و جایداد، زمین و آبرو و حیثیت، حتی فروش اماکن تأریخی و باستانی و به تحفه دادن توته های خاک و معادن و سنگ های قیمتی کشور)و غیره، کوشیده اند خود را تا این ساحه برسانند و عطش نفسانی قدرت طلبی شان را راحت بخشند.
داکتر صاحب فرموده اند که درین جا آبروی افغانستان مطرح است که آن نباید به خطر افتد. من به این عقیده ام داکتر صاحب گرامی که آن کسانیکه به آبرو و نام و ننگ خود و فامیل و فرزند خود توجه ندارند از آنها چگونه میتوان چنین توقعی برد که به آبروی کشور که سال هاست زیر پای هر کس و نا کس انداخته اند، توجه خواهند کرد. در تأریخ دولت داری در تمام جهان، افغانستان اولین مملکتی است به فکر من که فعلاً تقریباً دو رئیس دولت دارد. البته از قرون اولی و اوسطی نمیدانم اما تا جائیکه من به یاد دارم چنین واقعه ای تا امروز در تأریخ جهان رونما نگردیده است. همانگونه که ما همه شاهد حالیم که هر مملکت دنیا در انکشاف و اختراع و اکتشافات بسیار وسیع مقام اول را کمایی می کنند و این مملکت بدبخت ما از سبب همین بیسوادان پول پرست لقب «فاسد ترین کشور» را کمایی کرده است.
با صد آه و افسوس باید بگوئیم که شما خوب ببینید و خود تان را عمیق سازید که همین فعلاً هم وزاءِ نامزد، طوریکه شاید و باید نظر به " تحصیلات" نامبردۀ شان در معرفی نامه های شان، در وزارت هایی که مربوط رشتۀ تحصیلات شان می گردد نامزد نشده اند، بدون شک در میان این جمع هستند هم محترمینی که مشوشین دور افتادۀ کشور بالای آنها تا حدی حساب می کنند، اما؛
** آیا این بار کار به اهل کار سپرده خواهد شد؟
** آیا این اشخاص با عناوین اکادمیک داکتری و انجنیری و اقتصاد دان و غیره در حال حاضر که از جملۀ نامزدان وزارت های مختلفه هستند، واقعاً با صداقت و بدون خیانت وظیفۀ شان را همان گونه که توقع می رود، انجام خواهند داد؟
این ها همه سؤالاتی اند که افکار زن و مرد افغان را در داخل و خارج از کشور به خود مشغول ساخته است.
تبصره های بسیار عالی و مملو از حقیقت های تدقیقی و عینی درین دریچه فقط قطره ای به روی تابۀ سوزان خواهد بود که در صدم حصۀ ثانیه می خشکد و از نظر ناپدید می گردد.
به نظر من در حال حاضر نظر به ادغام شدید سیاست با کلتور و مذهب و فرهنگ و... و...و.. تمیز خوب و خراب و حزبی و غیر حزبی و طالب و غیر طالب علاوه بر آنکه دشوار است، ناممکن به نظر می رسد زیرا اشخاصی را به چشم سر می بینیم که از دوران های شاهی تا الحال پایه به پایه در هر دولت بر سر اقتدار در جایی نه جایی به انواع مختلف از قدرت سیاسی بر خوردار بوده اند.
روی این ملحوظ یگانه امیدی که از چنین وضع الحال در افغانستان می توان برد، محکمۀ وجدان این اشخاص است که اگر آگاه باشند آنها را از دغل کاری و قدرت طلبی مانع خواهد شد.
والسلام


اسم: انجنیر فضل احمد افغان   محل سکونت: کانادا    تاریخ: 17.01.2015

هموطنان نهایت دوست داشتنی بحضور شما باید عرض شد که میهن عزیز ما به بهران نه بلکه خداناخواسته بطرف تباهی روان است دشمنان تاریخی آن سرزمین میخواهند با ایجاد قوم ګرائی ، منطقوی ،زبانی ،یک طابعته و دو طابعته ،چپی ،راستی ،تنظیمی،حزبی ،تخصصی بودن وغیر تخصصی بودن مادروطن عزیز مارا به خون وخاک کشانیده و به اهداف شوم شان برسند. لهذا من در چنین حالت طرفدار صلح وآرامش در مادروطن عزیزم میباشم برای من کابینه اګر تخصصی باشد و یا نباشد مهم نیست من معتقدم که همین کابینه هرچه است بخاطر ایجاد فضای صلح و امنیت در کشور دوستداشتنی ما همه میهندوستان باکنار زدن منافع شخصی و اغیار با قبولی همین کابینه اعلان شده مشت آهنین را به دشمنان وارد و در ولسی جرګه تائید و بعدآ کار و اعمال هریک از نامزد وزیران بسیار زربینی دیده شده وبسیار بیطرفانه در مورد اعمالشان قضاوت و تصامیم لازمه در مورد شان ګرفته شودو برای فعلآ همه موضوعات که باعث بهران در مادر وطن عزیز مامیشود کنار زده شده آزادی ،یکپارچګی مادروطن و صلح آرامش در مادروطن را با منافع ملی فوق همه مسائیل دیګر قرار بدهیم یعنی بعدآدیده شود که اګر اعضای کابینه در امور محوله مؤفق نبودند در همان وزمان درموردشان تصمیم بیطرفانه بدون در نظر داشت حب و بغض زبانی ،قومی منطقویوی،تنظیمی ،حزبی نوکری به اغیار و غیره وغیره ګرفته شود.
ومن الله توفیق


اسم: داكتر نجيبالله ﺑﺎﺭﻛﺰﻱ    محل سکونت: دبي    تاریخ: 17.01.2015

تمیز رنگ و بو بر ما حرام است.
موضوع راستي و چپي در افغانستان ديگر بازار گرمي ندارد و نبايد داشته باشد. أشخاص متخصص، كار فهم و صادق و پاك را نبايد به جرم اينكه در كدام رژيم وظيفه اجرا كرده است، از چانس خدمت محروم بسازيم، بيست سال ميشود فاسدترين، جاني ترين، خائين ترين أشخاص حاكم هستند و ملت را گروگان كرده اند... هيچكس ديگر بايد بنام جهاد و مقاومت از ملت مظلوم امتياز بگيرد، ملت ديگر به أشخاص متخصص پاك و اصيل ضرورت دارند، نه به شياطين در قيافه انسان.

درین اواخر تلاش های دشمنان افغانستان را شاهد هستیم که میخواهند رایدهی به کاندید وزیران را قومی، سمتی ،مذهبی ونژادی بسازند و تبلیغات سو را برای شخصیت کشی کاندید وزیران لایق و مسلکی براه انداخته اند.

بطو ر مثال شیرمحمد کریمی یک افسر مسلکی با تجربه و غیر وابسته به گروه ها می باشد چی کسی بهتر از او بوده میتواند ؟

علاوتا میتوان از خدمت شایا ن اقای نبیل در تامین امنیت یاداوری نماییم که یک انتخاب عالی محسوب میگردد.و مثال های دیگری هم داریم که بیانگر تجربه کاری ،تخصص و صداقت کاندید وزیران میباشد وهم کاندیدان را داریم که به اساس روابط به لست راه یافته اند.

واما در مورد نورالحق علومی:

همانطور که تمامی رهبران حزب دیموکراتیک خلق در کابل چکر میزدند اما داکتر نجیب الله را زندانی کردندو عامل تمام مشکلات جلوه میدادند امروز هم یکتعداد دانسته و یکتعداد بیخبر از وقایع ،کوشش میکنند علومی را متهم به حوادث کنند که او منحیث یک افسر هیچ رولی در ان نداشته حتی در همان لحظات تا ریخی در کشور نبوده اند.

برای معلومات بیشتر هموطنان ما و خاصتأ نمایندگان ولسی جرگه و قشر چیز فهم کشور، بنیاد وحدت ملی بارک خوا ست چشم دید یک شاهد عینی حوادث چند دهه گذشته را در مو رد نورالحق علومی خدمت تان ذیلا تقدیم نماید:

نورالحق (علومی)که از فرزندان خان علوم (قاضی القضات در امپراطوری احمد شاه بابای کبیر ) بشمار میرود یک افسر مسلکی ،ارکانحرب میباشد که در امریکا وروسیه تحصیل نموده است.

علومی باوجودیکه عضویت حزب چپی دموکراتیک وقت را داشت از کودتای ثور از طریق رادیوافغانستان اطلاع می یابد و راهی زندان و تبعید میگردد و در دوره ببرک کارمل سمت های مختلف از جمله قوماندانی قول اردوی نمبردو کندهار و ریاست تنظیمیه جنوب غرب را به عهده داشت.

وی میگوید:

خوب بیادم هست که علومی روابط خوبی با اکثر قوماندانان جهادی و علما برقرار کرده بو د و سعی میورزید تا از تخریب کندهار و تلفات انسانی جنگ سردجلو گیری کند که با ر ها از طرف روسها برای به اصطلاح حمایت از (اشرار) متهم میگردید و همین دلیل بود که به رده های بلند تصمیم گیری تا اخر صعود نکرد و بلعکس به حاشیه رانده شد.

در زمان حاکمیت مرحوم داکتر نجیب الله تلاش کرد تا با همکاری مجاهدین حوزه جنوب غرب زمینه کامیاب شدن پلا ن ۵ فقره یی ملل متحد و بازگشت بابای ملت را مساعد نماید که متاسفانه به اثر خیانت چند تن که نام گرفتن از ان را قبل از وقت میدانم ملاقات داکتر نجیب الله با محمد ظاهر شاه سبو تاژ و چند تن مجاهدین نام آور کندهار به شهادت رسیدند.

درین حال که حملات مخالفین نظام به کمک پاکستان شدت یافته بود داکتر نجیب الله که درین حال میانه خوب با روسها نداشت به تشکیل ملیشه های قومی پرداخت و بشرمل در مشرقی و علومی از ساحه کندهار که محبوبیت مردمی بیشتری داشتندبه حاشیه رفتند خاصتا زمانیکه در اخبار پراودا شوروی وقت از گلبدین (حکمتیار)و نورالحق علومی به حیث جانشینان بالقوه داکتر نجیب مقاله یی به نشر رسید نورالحق علومی باردیگر به خارج فرستاده شد و پروسه ملیشه سازی به اوج خود رسید.

درین زمان شهنواز (تنی)بر ضد داکتر نجیب دست به کودتای ناکام زد و به پاکستان فرار نمود.

درین حال وضعیت کندهار خیلی خراب و در حال سقوط بود که علومی دوباره از خارج خواسته شده به کندهار فرستاده شد و خوب به یاد دارم که علومی کاروان را از کندهار به هرات بد رقه کرد و در مصاحبه خود با تلویزیون ملی علومی گفت ما این کاروان رابدون انکه بینی کسی خون شود به هرات رسانیدیم ولی متاسفانه علومی صاحب دوباره به خارج فرستاده شد.

علو می در خارج بو د که داکتر نجیب الله به دفتر ملل متحد پناه برد و پلان ۵ فقره یی ملل متحد که پلان نجات میهن ما بود ناکام و کابل در اواخر ماه حمل سال ۱۳۷۱ به کنترول تنظیم های مختلف و ملیشه ها قرارگرفت و حزب دیموکراتیک خلق هم به اساس قومیت تقسیم شدو اردوی ما عملأ از بین رفت.
درین حال علومی بتاریخ ۶ یا ۷ ثور بکابل امد اما کار از کار گذشته بود علومی برای نجات وطن از هرج و مرج طرحی داشت که طی پرس کنفرانس انرا میخواست با افغانهای با شهامت از هر جناح که باشد مطرح کند متاسفانه قسمت دوم این پرس کنفرانس با ورود ر سمی گروههای مختلف از نشر باز ماند و علومی دوبار ه از کابل به خارج رفت واین درست همان زمانی هست که شهید عبدالحق قومندان سراسری مجاهدین کابل از یک جنگ قومی و قدرت طلبی هشدار داد و از مقامش استعفا و به خارج رفت و کندهار و اکثریت کشور چور و چپاول گردید و جنگ میان تنظیم های جمیعت ،حزب اسلامی ، وحدت اسلامی ، اتحاد اسلامی و ملیشه های جنبش اغاز و هزاران هموطن ما بخاک و خون کشانیده شد.

درین حال جنرال عبدالحق (علومی)برادر نورالحق (علومی) و بعدا هم جنرال مسلکی و غیر حزبی بنام ارکانحرب جمال الدین عمر در قلب کابل به شهادت میرسند و در مراسم تشییع جنازه علومی با وجود که کابل تحت حملات شدید گروه های متخاصم قرار داشت کاروان طویل از شفاخانه سردار داود خان الی مقبره اش بسته میشودو به نورالحق علومی در ین حالت دوستانش مشوره ندادند تا وارد کابل گردد.


در حکومت حامد کرزی از علومی دعوت شد به کابل باز گردد اما باز هم ازنظر انداخته شد و علومی خود را از کندهار به ولسی جرگه کاندید کرد که بیشترین آرا ی خود را مردم کندهار در صندوق اقای علومی ریختند.که نمایانگر خدمات ایشان میباشد.
داکتر عبدالله عبدالله ریس اجراییوی حکومت وحدت ملی علومی را به صفت کاندید وزیر داخله پیشنهاد نموده است که یک اقدام ملی وواقعأ قابل ستایش است.

هموطنان عزیز ووکلای محترم:

میبینیم که عکس های ریس اجراییه و ریس جمهور توسط کسانیکه کمپاین قومی کرده اند سوختانده میشوند.

ما در چنین حالت حساس به مدیران صادق و لایق نیاز داریم نه به تیکه داران قومی وغیره که صرف به منافع شخصی شان می اندیشند وبه اصطلاح عوام (الف )در جگر شان و (ب) در کمر شان نیست.

بنأ:
لطفا بر اساس منافع علیای کشور عمل نماید و متوجه دسایس دشمنان کشور باشید که با استفاده از حربه های کهنه قومی و سمتی میخواهند ملت مارا بنام تاجک و پشتون و هزاره وغیره از هم جدا وافغانستان عزیز را یکبار دیگر به گودال تاریخ بسپارند.

همیشه باد کشور دوست داشتنی ما افغانستان واحد و یکپارچه


اسم: حامد محمد   محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 17.01.2015

د کورنېو چارو وزارت ته نوماند جنرال علومي پېژنۍ؟

قدرمنو هېوادوالو؛
دا ېو څرګند واقېعت دی چې د هر هېواد د ملا تير او د ګټو ساتندويان د هغه هېواد امنېتي ارګانونه لکه پوځ ، پوليس ،څارګرې ادارې او ځېنې نورې اړينې څانګې جوړوي . او هر څومره چې که دا څانګې یا ادارې غښتلې وي په هغه اندازه ېي ملي حاکېميت ، ملي ېووالۍ او نور اړين جوړښتونه غښتلي او پېاوړي وي ، او که نه نو دا هر څه په بل مخ (برعکس) وي.
که مونږ او تاسې خپل دا وروستي ۳۵ کلن ناورين او یا د هغه نه وړاندې ته ژوره کتنه وکړو نو دا روښانه کېړي چې هر کله چې زمونږ دفاعي حالت کمزورۍ شوئ په هغه کچه زمونږ د ګاونډیانو او د سيمې د پراختيا غوښتونکو هېوادونو لاس وهنې زمونږ په کورنېو او بهرنېو چارو کې ډېر شوي دی.
قدرمنو هېواد والو ، دلته اړينه ګڼم چې تاسې ته د نواز شريف هغه خبره چې وېئلي ول (مونږ د افغانستان سل کلن پوځ له مېنځه ېو وړ) ستاسې پاملرنه را وګرځوم ، آېاپه ريښتيا سره دا سوال نه پېدا کيږي چې زمونږ سل کلن غښتلۍ پوځ چا او څرنګه له مېنځه ېووړ؟
که دا پوښتنې ته مو د يوه په وطن مین افغان په هېڅ ځواب پیدا کړ نو زمونږ راتلونکئ کهول به وکولای شي چې په راتلونکي کې د نورو نويو بدمرغيو مخه ونيسي.
قدرمنو هېوادوالو ، زما او ډيرو نورو افغانانو په آند چې د وروستي ناورین عېني شاهدان او کتوونکي ېو ، د خپل د تېر ځواکمن پوځ د له مېنځه تلو لامل دننه په پوځ کې د پلورل شوو ، اجیرو په ځان چوکۍ او قدرت مېنو لوړ پوړو جنرالانو او سياسي مشرتابه چې د هېواد ا خلکو سترې ګټې ېي د خپلو ګروپي ، سمتي ، قومي ، ژبنېو او نوروکرغېړنو غوښتنو قربان کړې او لا اوس هم پر خپلو کړو باندې پښېمانه ندي ګڼم ، د بېلګې په ډول، جنرال تڼۍ ، جنرال نبي عظيمي ، جنرال آصف دلاور ، جنرال بابه جان ، جنرال قادر ، جنرالان علومي (ورونه) اوداسې نور . د (دوستم او نورو ملیشه جنرالانو څخه خو ګيله نشته؟؟؟؟).
قدرمنو هېوادوالو تاسې اوس خپله وه انګېرۍ چې دا اشخاص او ورته کړۍ د دې پر ځای چې د ملي خيانت په جرم د خپلو کړو وړو سزا وه ويني لا نور هم ستائېل کېږي او لوړو دندو یا پوستونو ته نومول کېږي .
زه له دې لارې څخه ېو ځل بېا په ولسمشر محمد اشرف غني ، د افغانستان پر ولسي او مشرانو جرګو او ټول درمند او با احساسه ملت باندغږ کوم چې د لستوڼي ماران وپېژنۍ او د خپل مسولېت د بې مسوله او خاېنو ورته اشخاصو په مقابل کې درک کړۍ او پرېنږدۍ چې دا غېر مسول او د هېواد او خلکو دښمنانو ته د مجازاتو پر ځای مکافات ورکړل شي .
په درناوی
و ما علینا الالبلاغ


اسم: علی جان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 17.01.2015

آقای آشفته واقعاً آشفته هستند، متاسف هستم بهترآن بود که روی برنامه های کاری، لیاقت، شایستگی و تجربۀ افراد حرف زده میشد نه روی ولایت، کابینه ازهرقوم نمایندگی میکند اگرتاجک ازکابل باشد یا بدخشان یا هرات چه فرق میکند، از زمانیکه مسئلۀ حکومتداری قومی و ولایتی شد چورو چپاول ویرانگری و بدبختی در افغانستان شروع شد، یک وزیر ازاین یا آن ولایت مهم نیست به گفته جناب هاشمیان همه وزیران از یک ولایت باشند ولی اهلیت و لیاقت کاری و وطن پرستی داشته باشند؛ این مهم است، آنچه را که بیان میکنید نباید خوش خدمتی به باداران باشد با حقایق امروزهمه شاهد زنده و هریک همه چه را با چشم بینا تماشا کرده ومیکند چه در زمان روس ها بوده چه اکنون است بهتر است روشن نگر بود.


اسم: میرعنایت الله آشفته   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 17.01.2015

میرعنایت الله آشفته
بلی استاد گرانمایه، شخصیت فاضل جناب هاشمیان صاحب؛ کابل افغانستان نیست ولی قلب افغانستان واحد می باشد!
به باور این کمتر از همه، اهمیت و نقش پایتخت کشور ها نسبت به سائر شهر ها به خصوص کشور های جهان سوم و عقب نگهداشته شدهٔ مثل افغانستان با سائر ولایات، تفاوت های زیاد دارد. اما این مفهوم را ندارد که شهر کابل با بیش از ۴ میلیون نفوس بیشترین نامزد وزیر، وکیل و حاکم کشور را بنابر دلایلی نامؤجه به زور غصب نمایند. از جانبی افغانستان فقیر و دست نگر بیرون با داشتن ۳۴ ولایت که اگر از هر ولایت صرف یک وزیر داشته باشیم، ۳۴ وزیر که به مقایسه کشور آلمان ۸۲ میلیون نفوس با ۱۳ وزیر کابینه؛ تفاوت زیاد می داشته باشد.
کابینهٔ کارا، متخصص، با تجربه، بی تجربه، باسواد، فاقد سواد، راکت پران، یا راه گیر، جهادی، غیر جهادی، کمونیست و مسلمان، یک تابعیت یا دو تابعیت، مهره یک کشور یا چند کشور نیست. این که تعدای در خانه ملت!؟ چند می گیرد یا نمی گیرد، رأی اعتماد می دهند یا نمی دهند، معرفی شده ها مهره های اصلی اند یا آزمایشی،چهره های بازیگر عقب پرده اند یا جلو، به ختم این پروژه! چه مدتی نیاز دارند و درا مه تعیین والی ها و . . . چه زمانی انجام می شود، تشویش مردم کوره دیدهٔ ما؛ این نیست. بلکه فرزندان دلسوز وطن تشویش؛ درامه های گزار طالب به نام داعش!؟ تغییر پُست اجرأيئه به صدارت و . . . را دارند.

آرزو دارم شخصیت های وطن دوست ملی گرا( ملت گرا) که معنی و اهمیت کشور واحد و یکپارچه، منافع علیای کشور و درکی از وحدت ملی را دارند، قبل از وقوع ماجرای پلان شده متوجه آجندای طراحان!؟ هدایت شده باشند و کار مسؤولانهٔ سیاسی تنویری را منحیث وجیبه، وظیفه، دیٍن ایمانی، وجدانی و افغانی ادای رسالت نمایند.

به باورم زمان آن فرا رسیده تا واضح و روشن بیان دارم که مردم و خاک افغانستان نباید قربانی سیاست های توسعه طلبانه ای قدرت های جهان قرار گیرد. هم زمان شفاف و مسؤولانه بیان گردد که در عقب خواست های برحق و آزادی خواهانه ملت افغان هیچ برنامهٔ افراطی و تروریستی را ملت مسلمان و خدا شناس ما به نفع کشور نمی داند.

گمان دارم نقشه راه بیرون رفت و دریافت شیوه های مؤثر خنثی سازی دسایس را باید به اشتراک تمام نیرو های وطن دوست ملت گرای مؤمن و متعهد، ترقیخواه، با تقوا و سنگر داران باورمند به افغانستان یک پارچه، یکجا ریخت!
آموختن درس عبرت از اشتباهات و افتراق گذشته و تلاش به دست آوردن مجدد اعتماد و ایجاد لایه های میلیونی هواداران نهضت ملی گرایانه و آزاد منشانهٔ از دست رفته را باید با خون جگر دوباره احیا نمود.

این خواست بزرگ و افغانستان شمول در توان و صلاحیت یک شخص، یک سازمان، یک حزب، یک قوم، یک سمت و یک مذهب نیست. این عمل وطن دوستانه، قبل از همه نیاز به شناخت ظالم و مظلوم دارد. مردم ما انتظار بهروزی دارند و نه بیشتر از این فاجعه و بد روزی.
روی این ملحوظ چون تا فعلاً امکان بهتر یا بدیل بهتر در اختیار نداریم و کاری مؤثر با تأسف صورت نگرفته آرزوی شعار مُفت؛ را در سر ندارم. با حرمت بی پایان میرعنایت الله آشفته


اسم: سراج وهاج   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 16.01.2015

بعد از عرض سلام و احترام به همه دوستان:
امروز از یک دوست عزیز شـُنیدم که محترمه شفیقه حبیبی گفته است: اخیرا ً پـُستِ وزارتِ کلتور را بمن پیشکش کردند، ولی من بخاطر « کبرسن » قبول نکردم.
دیگر عرضی و تبصره یی ندارم. با احترام


اسم: سیدخلیل الله هاشمیان    محل سکونت: کلفورنیا    تاریخ: 16.01.2015

برادرمحترم اقای آشفته
من باین عقیده ام که کابل افغانستان نیست، پروانداردکه نامزدوزارت ازولایت کابل درکابینه نیست - درکابل اشخاص فهمیده وخبیر بسیار است، ایکاش یک چنین کابلی انتخاب میشد - اما تاسف درینست که بطور عمومی اشخاص سبک وکم وزن و داغی انتحخاب شده اند، زیرا داکترغنی وداکتر عبدالله هردو اشخاص عاجزی را انتخاب کرده اند که در دوران کار مطیع وفرمانبردارباشند. باورکنید آقای ربانی بحیث وزیرخارحه نه وزن این مقام را دارد ونه قوارۀ آنرا، ولی درتحت نفوذ عطامحمدنور مقررشده است- میگویند وزیرمعارف دکاندارکم سوادیست که درعمرخودماموریت نکرده ، ایکاش عطامحمدنورخودش خودرا وزیرمعارف مقررمیکرد که اقلآ تا صنف دهم خوانده است - میگویند وزیر اطلاعلات وفرهنک یک غزل بیدل، قاری، بیتاب وحافظ را درست خوانده نمیتواندو با سوابق مکتبهای ادبی این منطقه بکلی نا آشنا بوده و از فرهنگ پنجهزار سالۀ این کشور نمایندگی نمیتواند- خداکنداینطورنباشد واوبتواند ژورنالستهای افغان وایرانی را قناعت داده بتواند - درانتخاب کابینه آبروی مملکت مطرح است، ولو همه وزراء از یک ولایت باشند از افغانستان نمایندگی میکنند، آبروی افغانستان مهم است، ولی ازتبصره های مردم معلوم میشود که آبروی افغانستان درنظرگرفته نشده - خداکند ولسی جرگۀ افغانستان آبروی افغانستان را درنظربگیرند. ومن الله التوفیق - سیدخلیل الله هاشمیان


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 16.01.2015

دوستان محترم!
امیدوارم شما را آزرده نساخته و بر من غضب نشوید. ما مردم بی نهایت خوش قلب و خوش باور تشریف داریم، شش ماه گذشته گزارشات چشم دید درس عبرتی به ما نداد.سالها است که با احساسات ما وشما بی شرمانه با دروغگویی ها و حرافیهای عوام فریبانه بازی شده ولی با زهم فریب خورده امید هایی را به دل ها می پرورانیم. آیا پهلوانی ها و مشت زنی ها و سرو بینی شکنی هاو رد و بدل دشنام های رکیک را در مرکز تفتیش آراء و اخطاریه های تهدید به تجزیه، ریختن و شکستن و ویرانی های مظاهرات را از یاد برده ایم. آیا راستی این تأخیر یک صد و سه روزه را انسان پالی، اهلیت جویی وجستجوی شائستگی میدانید. این ایام مشوره نه بود، مفاهمه نه بود بلکه جنگ بود و دعوی و تقسیم میراث بابا از من و از تو گفتن.
راستی توقع از این ساختار تحمیلی و غیر عملی ناساز گار به نام وحدت ملی چه بوده می توانست؟
شما از تزویج سنگ بقه و خار پشت چه چوچه ای انتظار داشتید. دیگران آمدند و کبوتر و زاغ را جبراً هم پرواز ساختند.
نوشتۀ پیر کهن دانشمند محترم داکتر سید خلیل الله هاشمیان را در مورد برنای کریمی خواندم. دوشب است که به فکر غرق بودم که من این شخص را می شناسم ولی یادم نمی آمد اما امروز صبحگاهان حافظه یاری کرد و دیدارمختصرم با برنا کریمی به یادم آمد.
روزی بعد از ختم برنامۀ تلویزیونی ام به دعوت دوست گرامی آقای سیدال هومان برای صرف نان چاشت به یک رستورانت جاپانی خوش کن و بردار رفتیم، مصروف غذا خوردن و قصه گفتن بودیم که سر و کلۀ شخصی پیدا شد و با سیدال جان مصافحه نمود . سیدال جان ما را با همدیگر معرفی نموده او را به نام برنا کریمی برایم معرفی کرد و از او خواهش نمود که با ما بنشیند و گفت نان خورده است. من برحسب ادب با آقای کریمی سر صحبت را گشودم فرمودند که به حیث رئیس در یک وزارت که فراموشم شده ایفای وظیفه می نمایند و روندۀ کابل اند. دلچسپی من بیشتر شده راجع به فعالیت های وزارت و احوال وطن از جناب شان سؤال کردم و در دل می گفتم که اگر زمیتۀ یک مصاحبه میسر گردد. بحدی جفنگ فرمودند و تفصیلات بیهوده و نا مرتبط ارائه نمودند که در همان نیم ساعت صحبت دریافتم که شحص بی سویه و بیچاره بوده و در ایشان لیاقت و اهلیت کتابت نیافتم. چون عجله داشتند و به قرار اظهار خود شان ملاقات مهم دارند خدا حافظی کردیم. من از سیدال جان پرسیدم تحصیلات این مرد خدا چیست گفتند نمی دانم اما طبع شعری دارند، روبه سیدال جان کرده گفتم آیا شما اهلیت، سویه و کفایت یک رئیس را در این شخص می یابید. جواب سیدال جان بیادم است که اگر وطن بروید از این بد تر ها را می یابید اما این شخص کدام پیوند قوی بیرونی ویا درونی دارد.
تا این که تبصرۀ مرد راست گو را خواندم و چلو صاف برنای کریمی را از آب بیرون کردند.
خوب هموطن! وزارت مخابرات امروز وزارت مخابرات پینجاه سال پیش نیست با سرعت سرسام آور تکنولوجی اطلاعاتی و پدیده های زمینی و قاروی و وزیری چون برنای کریمی که از پس کوچۀ فن و تخصص گذر نکرده، کجاست شائسته پالی یک صدو سه روز حکومت وحدت ملی؟ خدا میداند که مانند برنای کریمی چندین عاجز و بی خبر از فن و تخصص بروی ملحوظات خاص وزیر انتخاب شده باشند. همین حالا بطور عموم ترکیب کابینه از حزب دموکراتیک خلق، حزب جمعیت، حزب اسلامی و یا نمایندگان سپه سالاران چپاول گر و آدم کش است.
حالا اختیار به شما است محترم عزیزی صاحب هر نامی که بر این کابینه می گذارید.


اسم: میر عنایت الله آشفته   محل سکونت: المان    تاریخ: 15.01.2015

دوستان عزیز،
دوستان ادعای دارند که وزیر مردم ولایت کابل کجاست ؟
خواستم به جواب این وطن دوستان آگاه خود بگويم که مردم داغدار و متضرر کابل حق خود را گرفتند.
زمانی که شبانه خانه های شان تلاشی می شد.
زمانی که صبح فرزندان شان از راه مکتب اختطاف و به عسکری اعزام می شدند.
زمانی که دختران مکاتب به روی تانک های روسی حمله و ناهید ها شهید می شدند.
زمانی که تظاهرات و قیام های شان با دست خالی کرملین را می لرزاند و غرب به پاس شهامت پایتخت نشینان و وطن دوستی کابليان، چند آدمکي را در پشاور منحيث رهبران سیاسی مورد تفقد قرار میداد.
زمانی که هر روز شهر کابل مورد اصابت گلوله و راکت کور قرار می گرفتند.
زمانی که مواد غذایی شان را، برق شان را و . . . قطع می نمودند.
زمانی که کابلیان خود را قربانی به اصطلاح مجاهدین در حضور سربازان شوروی می نمودند، قهرمان خطاب می نمودند.
زمانی که به پاس شهدای گلگون کفن شان، به پاس جوقه جوقه زندانی شدن و لادرک شدن پدران و فرزندان شان، آقایون فتوا صادر میکردند که خاک کابل حرام است و یک متر باید خاک کابل برگردان شود.
زمانی که کابلی ها زندگی و دار و ندار خود را ترک و به پاکستان و ایران و به اکناف جهان آواره می شدند.
زمانی که 70 هزار کابلی قتل عام شد و . . . زمانی که همه تنظیمی های تفنگ به دست داخل کابل شدند، خود را مجاهد و کابلی یان را غنیمت شمردند.
و زمانی که . . .
دوستان محترم، بیشتر از این بی انصافی است. مگر کابلیان حقی بیشتر از این تحايف، قدر شناسی و مقام دارند، که امروز از کابليان وزیر در کابینه معرفی شود؟
یاد تو کابل و خاطرات تو کابل عزیز جاودان باد!
یقین دارم روزی کابل جان، کابل خواهد شد ولی ما حیات نخواهیم داشت.
اما خواجه صفا، عاشقان و عارفان، پل مستان، جوی شیر، رکاخانه، شهر آرا، شهرنو، وزیر اکبر خان و . . . یاد فرزندان خود را خواهد کرد.
نابود باد تعصب کور و دشمنان ترقی و تعالی کشور و زنده باد وحدت ملی ما! آشفتۀ وطن


اسم: لوی افغانستان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 15.01.2015

د مخابراتو وزارت ته نوماند برنا کریمي وپیژنی!

ولسمشر اشرف غني پرون کابینه اعلان کړه او په دې ډله کي مي پر برنا کریمي سترګي برابري شوې چي د مخابراتو او تکنالوژي وزارت لپاره نومول شوی دی.
ددې د مخه چي د برینا کریمي اصلیت در وپېژنم، باید پوښتنه وشي چي ایا ولسمشر دا کس پوره پیژندلی دي، د هغه په اړه
یې پوره مالومات تر لاسه کړی دی او د تحصلاتو په اړه یې کره توب ثابت شوی دی، که نه؟
د دې ښاغلي په اړه.....

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد خبیر وهاب زاده   محل سکونت: کابل    تاریخ: 15.01.2015

به معلومات مزيد منسوبين باارش پورتال وزین افغان جرمن انلاين که اظافه و يا تصحيه شود:

خليل صديق پسر محمد صدیق سابق معاون جناب مرحوم شاه جهان احمدزی پدر امجد ئاکتر اشرف غنی در رياست ترانسپورت می باشد.
از ولسوالی موسهی ولايت کابل است. خليل صدیق هم از اول عضو جناح پرچم حزب ديموکراتیک خلق، معاون بانک ملی رئیس بانک ملی در زمان حکمرایی احزاب خلق و پرچم بود.
وی در سال ۱۹۹۲ در سرقت چندين لک دالر بانک دست داشت و به مصرف دو لک دالر و دو بار کوشش از لندن به امريکا قاچاق رفت. افغان هایی که در لندن هستنند از جريان به مديا هم ديروز و هم ديشب تصديق کردند که اين همان خليل است که به دولک دالر پول بانک به امريکا رفت. و در وقت کرزی به وسيله ظاهر طنين شوهر خواهرش سفير در ملل متحد که هم پرچمی است به کابل بازگشت


اسم: ن. پ. سهاک    محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 15.01.2015

دکاندار دښوونی اوروزنی وزیر

یوازی ذده کړه انسان اذادوی (اپیکور)
غلام دبادارپه اشاره پریکړه کوی۰ښاغلی غنی نابغه دعطا په فرمان زلمۍ یونسی چی په مزار ښار کی دکاندار وو،
دښوونې اوروزنی وزیروټاکل۰زلمی یونسی په ټول عمر کی یوه ورځ هم په حکومت کی دنده نده ترسره کړی۰دا ښاغلۍ د ظاهریونسی،چی دظاهرښاه په ولسی جرګه کی وکیل وو،د ستم ملی مشروو۰ده کورنۍ دامودریاب له بلی غاړی مهاجره شوی وه۰
په ډیر افسوس زلمۍ یونسی یو سرسخت افغان دښمن کس ده۰سره له دی چی د ده میرمن پښتنه ده،مګرپه شمال کی پښتنو ته دښمن اواشغالګر په سترګه ګوری۰او پښتانه دیهودو حرامزاده نسل بولی. زلمۍ د عطا شارلتان مشاور او دستم ملی اوخراسان ګروپ له رهبرانو څخه دی۰
د کرزی په لویه جرګه کی داساسی قانون په مسوده کی دافغانستان نوم او ریاستی نظام سرسخته مخالف وو۰ښاغلې غنې ته زما مشوره دا ده چی دزلمی په ځای د سید عبداله کاظم په شان ستر پوهاند او په هیواد دردمن افغان و ټاکئ .


اسم: حمیدالله بشیر   محل سکونت: المان    تاریخ: 15.01.2015

یا اینبار مردم افغانستان و نمایندگان آنها ، وزیران پیشنهادی بی تخصص و "بی مسلک" را زیر زره بین ملی خواهد گرفت؟

نظر به گزارشات مطبوعات عطا محمد نور وزیر معارف افغانستان را پیشنهاد نموده است. اگر این خبر درست باشد، وای به "وزارتی معارفی" که عطا محمد نور وزیر آنرا پیشنهاد نماید.

با آنکه در قسمت درجۀ تحصیلات وزیر پیشنهادی عطا محمد نور یعنی در قسمت درجۀ تحصیلات آقای گل زلمی یونسی تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست، مگر چه گرانتی وجود دارد که این پیشنهاد به امر رژیم ایران و اجرای عطا محمد نور صورت نگرفته باشد؟

مگر رژیم ایران آن همه مصارف را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای چه متقبل گردید؟

نا گفته نماند که برای توسعه طلبی های منطقوی رژیم ایران ، نفوذ در وزارت خانه های افغانستان خالی از علاقه و دلچسپی نخواهد بود. از آن جای که توسعه طلبی رژیم ایران در افغانستان از کانال "حملۀ کلتوری-فرهنگی" بوده و طویللمدت "تسخیر اذهان جوانان افغانستان" در سر می پروراند، پس از همین حالا باید جلو هر نوع فعالیت غیر قانونی آن رژیم در این ساحه، گرفته شود.

اولاد معارف افغانستان باید با یک روحیۀ ملی نشو نمو نمایند، نه با نفوذ رژیم ایران !

مطبوعات و جمله میدیای افغانستان ، وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید از هر نوع نفوذ و همچنان از حملۀ کلتوری-فرهنگی رژیم ایران محفوظ نگهداشته شود، زیرا منافع ملی افغانستان ایجاب آنرا می نماید!

در قسمت عطا محمد نور باید گفت که قبل از آنکه وی وزیری، معینی، ریسی و یا والیی پیشنهاد نماید، لطفا اول حساب خود را با ملت رنجدیده و جنگزدۀ افغانستان تصفیه نماید، یعنی عطا محمد نور باید اول به مردم حسابی بدهد که در یک دهۀ اخیر این همه ثروت و جایداد را وی از کجا کرده است؟

به امید صلح، ثبات، امنیت و ترقی و رفاه در وجب وجب افغانستان عزیز


اسم: حمیدالله بشیر   محل سکونت: المان    تاریخ: 15.01.2015

یا اینبار مردم افغانستان و نمایندگان آنها ، وزیران پیشنهادی بی تخصص و "بی مسلک" را زیر زره بین ملی خواهد گرفت؟

نظر به گزارشات مطبوعات عطا محمد نور وزیر معارف افغانستان را پیشنهاد نموده است. اگر این خبر درست باشد، وای به "وزارتی معارفی" که عطا محمد نور وزیر آنرا پیشنهاد نماید.

با آنکه در قسمت درجۀ تحصیلات وزیر پیشنهادی عطا محمد نور یعنی در قسمت درجۀ تحصیلات آقای گل زلمی یونسی تا هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست، مگر چه گرانتی وجود دارد که این پیشنهاد به امر رژیم ایران و اجرای عطا محمد نور صورت نگرفته باشد؟

مگر رژیم ایران آن همه مصارف را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای چه متقبل گردید؟

نا گفته نماند که برای توسعه طلبی های منطقوی رژیم ایران ، نفوذ در وزارت خانه های افغانستان خالی از علاقه و دلچسپی نخواهد بود. از آن جای که توسعه طلبی رژیم ایران در افغانستان از کانال "حملۀ کلتوری-فرهنگی" بوده و طویللمدت "تسخیر اذهان جوانان افغانستان" در سر می پروراند، پس از همین حالا باید جلو هر نوع فعالیت غیر قانونی آن رژیم در این ساحه، گرفته شود.

اولاد معارف افغانستان باید با یک روحیۀ ملی نشو نمو نمایند، نه با نفوذ رژیم ایران !

مطبوعات و جمله میدیای افغانستان ، وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید از هر نوع نفوذ و همچنان از حملۀ کلتوری-فرهنگی رژیم ایران محفوظ نگهداشته شود، زیرا منافع ملی افغانستان ایجاب آنرا می نماید!

در قسمت عطا محمد نور باید گفت که قبل از آنکه وی وزیری، معینی، ریسی و یا والیی پیشنهاد نماید، لطفا اول حساب خود را با ملت رنجدیده و جنگزدۀ افغانستان تصفیه نماید، یعنی عطا محمد نور باید اول به مردم حسابی بدهد که در یک دهۀ اخیر این همه ثروت و جایداد را وی از کجا کرده است؟

به امید صلح، ثبات، امنیت و ترقی و رفاه در وجب وجب افغانستان عزیز


اسم: داکتر سید خلیل الله هاشمیان   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 15.01.2015

امروز در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین اعلامیۀ (لوی افغان) تحت عنوان "دمخابراتو وزارت ته نوماند برنا کریمی وپیژنی" راخواندم و خود را مکلف دانستم اشهد شاهدی بدهم که آقای برنا کریمی برای دریافت دپلوم های لیسانس و ماستری یکروز هم در صنف نه نشسته و درس و تحصیل نکرده است – من حدود دو سال قبل وقتی او از طریق سهمیۀ حزبی خود در کابل بحیث سفیر افغانستان در کانادا مقرر شده بود، مقاله ای نوشتم درمعرفی سوابق ساختگی تحصیلی او که در ماهنامۀ "افغان رساله" در کانادا نشر شده، و در اثر آن دولت کانادا حقایق را کشف نمود که شاید از طریق دپلوماسی بدولت افغانسنان اطلاع داده باشد – اما نتیجه آن شد که آقای برنا کریمی دفعتاٌ از مقلم سفارت در کانادا برطرف یا مستعفی گردید. من از مدیرمسئول (افغان رساله) تقاضا کرده ام کاپی آن مقاله را دوباره نشر و هم بمن ایمیل کنند که بمجرد وصول آن بدسترس میدیا قرار داده خواهد شد، زیراسوابق تحصیلی و ماموریت حزبی آقای برنا کریمی را در افغانستان و چگونگی زندگی و استخدام او را بحیث یک مهاجر در کلفورنیا در بردارد.

آقای برن اکریمی د ریک مغازۀ بوت فروشی در ساندیاگو و سپس در لاس انجلس کار میکرده، هیچگاه در کدام مکتب یا فاکولته در کلفورنیا در صنف نه نشسته و تحصیل نکرده، اما بعد از خریداری دپلوم تجارتی از یک موسسۀ معلوم الحال که بهر کس در بدل قیمت معین دپلوم میفروشد، بکابل رفت و به حزب معاون دوم آقای خلیلی شامل گردید و از آنطریق بحیث سفیر کانادا مقرر شده بود.

آقای برنا کریمی از کانادا دوباره به امریکا آمد و با رفیق سابق خود آقای جواد سابق سفیر افغانستان در امریکا در یک کمپنی کار میکرد که افغانها آنرا مربوط به استخبارات (سی. آی. ای.) میخوانند و از همین جا نامزد وزارت مخابرات شده است. آقای برنا کریمی تابعیت امریکا را داشت، اینکه او چطور تابعیت خود را برای احراز مقام وزارت زایل ساخته بما معلونم نیست.

آقای برنا کریمی یک افغان تحصیل نکرده وکم سواد است، اما ظاهرآ جرت و فرت و لیس و لباس یک شخص دانشمند را تمثیل میکند و خیلی تیز زبان و تیز رفتار است ، اما در رشته ای که او ادعا میکند ماستری دارد، اگرشخصی دارای دپلوم ماستری یا داکتری در همان رشته یکی دو سؤال علمی از او بکند، خواهد دید که آقای کریمی چارغوک خواهد کرد. اینست شناخت من از آقای برنا کریمی که به پاس دین بملت شریف افغان رقم گردید.


اسم: محمد خبیر وهاب زاده   محل سکونت: کابل    تاریخ: 15.01.2015

کابينه پيشنهادی حکومت وحدت ملی قابل اعتماد نیست

کابينۀ که حکومت وحدت ملی پيشنهاد نموده نه نمونه وحدت ملی است و نه از تخصص بنيادی سرتاسری برخوردار و نه هم ممثل جامعه سنتی افغانستان است. اینکه چرا ممثلين به گفته های مبارزات انتخاباتی خود تا حد اقل هم وفا دار و استوار نمانده اند سؤالی است که بی جواب مانده که افغانستان را به يک خطر نا بخشونی مواجه می سازند و از امکان بعيد نيست که چهارده سال گذشته به طور نسبی سال های خوبی بوده باشد.

چطور امکان دارد که قاتلين فی العهد مردم افغانستان پرچمي های مشهود کمونیست های ملحد زمامداری مملکتی را به عهده بکيرند که چند سال قبل در زجز، حبس، قتل و مهاجرت خانمانسوز ميليون ها مردم مجاهد و آزادمنش افغانستان مستقيماً دست داشتند و < حورا > مي گفتند.
آيا. . . .

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...


Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved