Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  کدامین بند این توافقنامه واقعاً متضمن وحدت ملی است؟    نویسنده:  عارف عباسی

 
اسم: ع ،ا . عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 23.09.2014

مرديكه كوه رااز ميان برداشت، كسي بود كه شروع به برداشتن سنگچيل ها كرد.
" مثل چينايى "

با درك احساسات، اميدها و آرزو های پاك افغان هاي دلسوز به وطن كه ميخواستند درنتيجۀ همين انتخابات، كشور محبوب شانرا بالاخره از كثافت كاران خالي نموده و با يك ضربه كاری اين هيولا (Monster ) را از پا در آورد و يا به عبارت ديگر knockout ) K . O ) نمايد.
شخص خودم بادر نظر داشت اين واقعيت كه اشرف غني در مسابقه با يك هيولا (Monster ) توانست او را به حالت "ناك دان" دراورد، براي فعلاً ( در اين مقطع زماني ) راضي هستم.
نبايد فراموش كرد كه در اين مسابقه، هيولا ضربه كاري خورده وكله اش نيمه گيچ شده حال بايد از هر سو با ضربه هاي متواتر ( without break ) خرد و ريزه، سنجيده، ولي خون بار مورد حمله قرار گيرد، تا بالاخره از پا در آورده شده بحالت ( .K.O ) درايد.
بازی ( مسابقه ) هنوز پايان نيافته، نبايد خستگي و نااميدي را به خود راه داد.
عزيزى


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 23.09.2014

آخرین تذکر در این صفحه به اجازۀ عباسی صاحب

چون ملت همه کنکس و گول و گیچ اند و همه فرار چهار نعل قانون را از دشت و دمن و کوه و برزن این دیار می بینند نمی دانند که چه قانونی است و کدام غیر قانونی، به استثنی این که یونس قانونی هنوز زنده است.
سؤال درین است که تا زمان تحلیف احمدزی بحیث رئیس جمهور و صدور فرمان مبنی ، اول- ایجاد موقف رئیس اجرائیه، دوم- تعیین شخص معین درین موقف. آیا تا آن زمان داکتر عبدالله را بحیث رئیس اجرائیه میتوان شناخت؟


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 22.09.2014

خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنلاین!
دریچۀ نظرخواهی پیرامون "انتخابات ۱۳۹۳" نوشتۀ جناب عارف عباسی تحت عنوان (کدامین بند این توافقنامه واقعاً متضمن وحدت ملی است؟) به تأریخ ۲۳ سپتمبر به ساعت ۱۲:00 شب بوقت اروپای غربی مسدود میگردد. از نویسندگان و خوانندگانی که خواسته باشند در این مورد بنویسند، خواهش می شود، از فرصت استفاده فرمایند.
با تشکر و عرض حرمت


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کالیفورنیا     تاریخ: 22.09.2014

اظهار شکران از پورتال افغان جرمن آنلاین

اظهار شکران از فرد فرد کارکنان وطن پرست پورتال عزیز و وزین افغان جرمن آنلاین و آرزوی ختم نظرخواهی پیرامون مطلب انتخاباتی که به تقلب و بی آبرویی مبدل شد.
با اعلام نتائج نهایی یک تعامل جعلی که نامش نهادند انتخابات و امضای تؤافقنامۀ حکومت نام نهاد وحدت ملی که خود نشانۀ بیگمان تداوم اسارت این ملت بی صدا و بی نوا توسط حلقاتی است که مخصوصاً در این اواخر چهره های اصلی اخلاق و سویۀ دانش و نیات علنی شان برای نابودی افغانستان به وضاحت در آئینۀ مصفای قضاوت وطن پرستان و اصلاح طلبان بنیادی هویدا گردید.
این سازش ننگین، بزرگترین خیانت به اعتماد مردم و انحراف سود جویانه از اصول پذیرفته شدۀ دیموکراسی است.
این معامله گری درب آشوب و بحران غیر قابل تصور و اداره را خلق نموده تطبیق هیچ یک از مندرجات آن با تجارب تلخی که این ملت از این گروه دارد و با فرهنگی که این ارباب زور و ثروت خو کرده اند بدون بدبینی قابل تطبیق نبوده سرآغاز دور نوین یک منازعه ای احتمالاً خونبار و هراس برانگیز خواهد بود و کمترین خیر، صلاح و بهبود افغانستان در آن سراغ نمی گردد. این تحول مافوق تصور افغانی بود که آرزوی بهتر شدن بدل می پرورانید.
با عرض سپاس بی پایان از ادارۀ محترم افغان جرمن آنلاین و هموطنان محترمی که درین بخش سهم گرفته نظریات سودمند، عالی و آموزندۀ خود را به ارتباط موضوع طرح شده باهمه سهیم شدند، این بحث را ختم پندااشته جای آنرا وا می گذاریم به نظر سنجی پیرامون این تؤافقنامۀ غیر ملی، منحوس و ملعون.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 22.09.2014

خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنلاین!
دریچۀ نظرخواهی پیرامون "انتخابات ۱۳۹۳" نوشتۀ جناب عارف عباسی تحت عنوان (کدامین بند این توافقنامه واقعاً متضمن وحدت ملی است؟) به تأریخ ۲۳ سپتمبر به ساعت ۱۲:00 شب بوقت اروپای غربی مسدود میگردد. از نویسندگان و خوانندگانی که خواسته باشند در این مورد بنویسند، خواهش می شود، از فرصت استفاده فرمایند.
با تشکر و عرض حرمت


اسم: عبدالکریم رحیم   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 22.09.2014

اقایون داکتر صاحب کاظم و الله محمد خان،
اګر به واقعات ۲۲ سال ګذشته و همچنان سالهای مبارزه علیه شوروی بدقت توجه شود انسان به این نتیجه میرسد که جمعیت و باند های منشعبه از ان همیشه در صدد قبضه بر دولت بشکل انحصاری بوده اند و به چیزی دیګری تن ده نبودند و نیستند. در اوایل دهه هشتاد اینجانب معصومانه از یک عضو ارشد حزب اسلامی پرسیدم که چرا در لغمان بجای جنګیدن با جمعیت نیروی هر دو تنظیم متوجه روس نمیشود. اقای حزبی بمن ګفت که وی ماه ها بهدایت حزب با جمعیت مذاکراتی برای ختم برخورد هاانجام داد. اقای ربانی همیشه لیکن ظاهرا از توقف برخورد ها حمایت میکرد ولی وقتیکه موضوع پیشرفت کرد وزمان توافقنامه نوشتن رسید جناب ربانی ګفت که باید ساحه تحت کنترول اش در لغمان تثبیت شود. همان بود که مذاکرات شکست خورد و وضعیت کما فی السابق ادامه پیدا کرد. بهرصورت لغمانی در جنګ کشته میشد نه فرزند ربانی یا حکمتیار. بعد از سال ۱۳۷۱ همین ربانی چار بار با حکمتیار موافقتنامه های در کابل امضا کرد و هر بار جمعیتی ها انرا نقض کردند. این ګروپ بهیچ چیز بدون انحصار کامل قدرت قانع نیست و تمام جنجال درین مدت ناشی از همین موقف این تنظیم بوده است. در اغاز مبارزات انتخاباتی عبدالله صحبت از تقلب کرد و این ادعای خود را تا دیروز ادامه داد. مطلب وی این بود و هست که با وجود انکه به ارای مردم بقدرت رسیده نمیتوانیم ما باید حاکم باشیم. باطمینان خدمت تان عرض مینمایم که انګریز به ایشان وعده داده بود که اینبار نوبت شماست و لجاجت جمعیت و ګروه های منشعبه از ان ناشی از همین وعده ای فرنګ بانهاست. ورنه اګر دقت شود هیچ تفاوتی در ارای عبدالله در دور اول و دوم دیده نمیشود. و این رای کلی وی بود. زیرا متاسفانه افغانستان شدیدا باساس قومی تقسیم شده و جمعیتی ها در دامن زدن به ان نقش بزرګ داشتند. پښتون به وی رای نمیداد و پښتون حاضر نبود که اقلیت ها بر وی حاکم باشد بهمین دلیل بود که کارګر پښتون کاروبار خود را در خلیج ترک کرد تکت خرید تا در انتخابات اشتراک نماید و در نتیجه ارای اشرف غنی از سی و چند فیصد به ۵۶ فیصد بالا رفت. عبدالله این واقعیت را خوب میداند که در اوضاع کنونی برای رئیس جمهور شدن به ارای ازاد مردم چانسی برای غیر پښتون موجود نیست. انها اکثریت هستند. اما قدرت را به لجاجت میخواهند که همچنان کردند و چیزیکه میخواستند بدست اوردند. بنا‌ء اګر صد بار هم انتخابات تکرار شود نتیجه همین خواهد بود(۴۴٪ اراء) و جمعیتی ها و متحدین شان به کمک خارجی انرا نخواهدپذیرفت. مشکل در انتخابات نیست در عدم قبول واقعیت هاست.


اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 22.09.2014

برادر محترم داکتر صاحب کاظم بعد از عرض سلام!

با وجودیکه من در تبصره خود نوشته ام "هر گاه" یعنی اینکه این حالت انتخابات دور سوم فعلاٌ غیر ممکن است، اما با وجود آن چونکه شما آن را محکم گرفته ایت بدون اینکه قبول کنید که پشنهاد تان مانند انتخابات دور سوم من جنبه عملی ندارد اما باز هم توجه تان را به چند نکته جلب می کنم.

1- "گمان میکنم پیشنهاد مختصر من بهتر از آنچه باشد که اکنون مورد توافق قرار گرفته است". "گمان شما به نظر من یقین است که پشنهاد شما درست است اما زمانیکه جنبه عملی نداشته باشد درست نیست. چنانچه خود می نوسید "پیشنهاد مختصر من بهتر از آنچه باشد که اکنون مورد توافق قرار گرفته است".

2- من نوشته ام که:"هر گاه هر دو تیم و جامعه جهانی به حل عادلانه معضله انتخابات علاقمند می بودند با تشخیص تقلب در انتخابات اقدام به دور سوم انتخابات می زدند". اولاٌ اینکه طرفین علاقمند به حل عادلانه بوده نمی توانستن و باز هرگاه واقعاٌ صد فیصد می خواستن موضوع را عادلانه به پایان برسانند در مقابل ملیارد ها دالر که در افغانستان تا کنون گم شده 150 ملیون دالر غرض حل عادلانه رای مردم و حکومت مردم ارزش آن را داشت و اگر غرب می خواست 150 ملیون دالر را به ترات به "ت" و یا "ط" تهیه می دید.

3- "آیا جامعه جهانی و ملل متحد و ناظران بین المللی بار دیگر حاضر خواهند شد تا از پروسه مذکور نظارت کنند؟" زمانیکه منافع شان باشد فوراٌ حاظر هستند.

4- "اینکه تدویر انتخابات بار دیگر چه مدت را دربر میگرد، تا آنوقت سرنوشت کشور که شدیداً رو به بحران اقتصادی، امنیتی و فقدان اداره مواجه است، به کجا خواهد کشید و این بی سرنوشتی چه مصیبت ها را بیشتر دامن خواهد زد؟" کدام وقت سر نوشت کشوربه بحران اقتصادی، امنیتی و فقدان اداره مواجه نبوده.

5-"دوام کار رئیس جمهور فعلی که همین حالا از نظر مشروعیت زیر سؤال قرار دارد، چگونه قابل تمدید خواهد بود و فلج دستگاه اداری کشور که طی همین چند ماه از همین موضوع نشأت کرده است،به کجا می انجامید؟" من که این شیطان ها ملی و بین المللی را شناخته ام دوام کار را با یک فرمان چاره سازی می کردن و کدام وقت دستگاه اداری سالم کار کرده بود که در یک خلا باعث فلج می شد.

6- "در این وقتیکه باید آمادگی برای انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی آغاز میگردید، با تدویر انتخابات دور سوم تا چه مدت به تعویق می افتاد؟ نظر به مشکلات جاری انتخابات ریاست جمهوری فرصت لازم برای ترتیب اثر دادن به نتایج نهائی شورا های ولایتی هنوز هم معلق مانده است، چه رسد به آغاز کار انتخابات شورای ملی؛ تراکم این همه امور با فقدان یک رئیس جمهور قانونی چگونه باید حل گردد؟" مدت کاری فعلی شورا ها هم توسط فرمان فوق العاده تنظیم می شد. هیچ چیز در مقابل زور و پول غیر ممکن نیست.

7- "به سؤال فشار جامعه جهانی مبنی بر امضای قرارداد امنیتی با امریکا و ناتو را چگونه میتوان پاسخ گفت؟" جواب این سوال چندان مشکل نیست زیرا تا کنون همین کشور ها با مانور های سیاسی مختلف اداره افغانستان را بدست دارند و طرف چپ و راست هر دو برادر افغانی ما برادران بزرگ ما نشسته بودند و حتی در قرارداد هم امضا کردند.

5-"بهرحال تحت همین شرایط تدویر انتخابات به دور سوم منطق عملی خود را ازدست میدهد". منطق خود را با نوشتن "هر گاه" بنده وقت از دست داده بود، شما بی جهت خود را تکلیف دادید و بالایش تبصره نمودید.

6- "اما راه حل پیشنهادی من میتوانست یک راه حل عملی و وسطی باشد که متأسفانه در شرایط ضیق امکان غور برآن میسر نگردید". شما خود نوشته اید که " شاید بتواند راه گشای مشکل گردد" پس چطور از "شاید" به "توانستن" به اصطلاح علم بیولوژی موتیرین و تبدیل فکر کردید.

نبودم شمع تا از سوختن حاصل کنم رنگی
درین محفل بامید چه یارب چشم وا کنم

الله محمد


اسم: داکترسیدعبدالله کاظم   محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 22.09.2014

برادرمحترم جناب الله محمد سلام
گمان میکنم پیشنهاد مختصر من بهتر از آنچه باشد که اکنون مورد توافق قرار گرفته است، ولی پیشنهاد شما مبنی بر کشانیدن انتخابات به دور سوم با بسیار سؤالهای توأم است که باید قبل از همه به آن جواب گفت، ازجمله:
کدام مرجع پول آنرا که به یقیین کم از 150 ملیون دالر نخواهد بود، خواهد پرداخت؟
آیا با موجودیت همین کمسیون "بنام" مستقل بازهم انتخابات دور سوم به عین سرنوشت انتخابات دور اول و دوم مواجه نخواهد شد و باز موضوع تقلب مشروعیت آنرا صدمه نخواهد زد/
آیا جامعه جهانی و ملل متحد و ناظران بین المللی بار دیگر حاضر خواهند شد تا از پروسه مذکور نظارت کنند؟
اینکه تدویر انتخابات بار دیگر چه مدت را دربر میگرد، تا آنوقت سرنوشت کشور که شدیداً رو به بحران اقتصادی، امنیتی و فقدان اداره مواجه است، به کجا خواهد کشید و این بی سرنوشتی چه مصیبت ها را بیشتر دامن خواهد زد؟
دوام کار رئیس جمهور فعلی که همین حالا از نظر مشروعیت زیر سؤال قرار دارد، چگونه قابل تمدید خواهد بود و فلج دستگاه اداری کشور که طی همین چند ماه از همین موضوع نشأت کرده است،به کجا می انجامید؟
در این وقتیکه باید آمادگی برای انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی آغاز میگردید، با تدویر انتخابات دور سوم تا چه مدت به تعویق می افتاد؟
نظر به مشکلات جاری انتخابات ریاست جمهوری فرصت لازم برای ترتیب اثر دادن به نتایج نهائی شورا های ولایتی هنوز هم معلق مانده است، چه رسد به آغاز کار انتخابات شورای ملی؛ تراکم این همه امور با فقدان یک رئیس جمهور قانونی چگونه باید حل گردد؟
به سؤال فشار جامعه جهانی مبنی بر امضای قرارداد امنیتی با امریکا و ناتو را چگونه میتوان پاسخ گفت؟
بهرحال تحت همین شرایط تدویر انتخابات به دور سوم منطق عملی خود را ازدست میدهد و اما راه حل پیشنهادی من میتوانست یک راه حل عملی و وسطی باشد که متأسفانه در شرایط ضیق امکان غور برآن میسر نگردید و موضوع به شکل کنونی در آمده است که خدا آینده را به خیر داشته باشد، زیرا امکان تطبیق آن عملاً با تصادم منافع رئیس جمهور و رئیس اجرائی بسیار محتمل بوده و با پیچیدگی های بسیار توأم میباشد.


اسم: جمال خان   محل سکونت: كابل    تاریخ: 22.09.2014

در تيم عبدالله اختلافات عميق بر سر اين توافق نامه كه ظاهرأ غير قابل كنترول مي باشد، برور كرده است.
امروز داكتر عبدالله بعد از امضاي موافقتنامۀ حكومت وحدت ملي، اعضاي شوراي رهبري تيم إصلاحات و همگرايي را در يكي از تالار ها دعوت كرده بود.
در حاليكه در حدود نيمي از اعضاي برجسته تيم وي از قبيل عطاي نور، امان االله گذر، امرالله صالح، حضرت علي وغيره، احتمالاً برسم اعتراض درين جلسه حضور نيافته بودند، داكتر عبدالله براي مهامانان گفت؛ من تشنۀ قدرت نيستم. بعد ازينكه از اثر تقلب گسترده انتخابات به بحران رفت، من صرف دو انتخاب داشتم.
١- اعلان حكومت موازي كه بدون شك يك بار ديگر افغانستان داخل يك جنگ ويرانگر و تباه كن شده مي توانست و تمام دستآورد هاي ده سال اخير به خاك يك سان ميشد. من شخصا طرفدار به بحران كشانيدن افغانستان نبودم. با تحمل تمامي فشار ها اين گزينه را عملي نكردم.
٢- انتخاب دوم ايجاد حكومت وحدت ملي كه حد اقل وضعيت فعلي را حفظ كرده بتواند و زمينه ای إصلاحات را ايجاد كند، بود.
من بخاطر حفظ دستآورد ها و ايجاد ثبات سياسي انتخاب دوم يعني حكومت وحدت ملي را پذيرفتم و آن را به نفع حفظ ثبات سياسي افغانستان در آينده دانستم.
اگر چه تعداد از اعضاي تيم ما تأكيد به نپذيرفتن اين انتخاب هم مي كردند، ولي چون با گذشت هر روز وضعيت اقتصادي افغانستان به وخامت مي گرايد، معاشات مأمورين تأمين شده نميتوانست، ما بيوه ها و يتيمان گرسنه و محتاج در كشور داشتم كه با گذشت هر روز از بي سر نوشتي سياسي، وضعيت برای شان ضيق تر مي شد. بالاخره اين تصميم را گرفتم و از كسي ترس هم ندارم.
اين سخنان را كه كلمه به كلمه نقل قول نشده است بشكل گفتگوي ساده براي مهمانان بزبان آورده است يعني بشكل نطق نبوده است.
علائم ناراضايتی و قهر إفراد مخرب تيم إصلاحات و همگرايي در عكس العمل شديد شان در برابر اين تصميم عبدالله در صفحه رسمي فيسبوك داكتر عبدالله ديده مي شود.
در حدود ٩٠ فيصد تبصرهها، وي را خائين خوانده و دشنام داده اند.


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: امریکا     تاریخ: 21.09.2014

امروز صبح با عجله بستر را ترک کرده و دروازۀ جهان را از طریق انترنت باز کردم. عکس بالا را دیدم و آنرا انلارج کردم و هر یک از چهره هائیکه در اطراف داکتر اشرف غنی، رئیس جمهور و داکتر عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان قرار گرفته اند از نظر گذشتاندم.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عبدالکریم رحیم   محل سکونت: انګلستان    تاریخ: 21.09.2014

اهانتی بزرګتر از این معامله به رای مردم و تجربه ای دیموکراسی بوده نمیتواند. در افغانستان دیموکراسی نه بلکه «د ډمو کراسی» حاکم است. افغانان برای نجات ازین نظام فساد متحد شوید!


اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 21.09.2014

با عرض سلام به همکاران پورتال محترم افغان جرمن!

قسمیکه می دانید من از تبصره تاریخی 19.09.2014 خود به علتی که نزدم پیدا شده بود توسط نوشته ذیل خود به شما صرف نظر نمودم"پوتال محترم! در صورت امکان تبصره بنده را در ارتباط مضمون داکتر صاحب کاظم به نشر نسپارید.با عرض احترام و سلام".
امروز بعد از شنیدن اخبار داخل افغانستان به این نتیجه رسیدم که باز هم در صورت امکان نوشته آتی مرا به نشر بسپارید. قبلاٌ تشکر از شما ارجمندان.

دانشمند محترم آغای داکتر سیدعبدالله کاظم بعد از عرض سلام!

گر چه پیشنهاد عاجل شمابرای حل بحران انتخاباتی در کشورخدمت دو کاندید محترم ریاست جمهوری و تیم های مربوطه شان، سران جهادی و اراکین ارشد دولت و نیز دست اندرکاران جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده امریکا و نمایندگی ملل متحد میباشد اما چونکه انرا به دسترس همه قرار داده اید مسلم که هر کس امکان عملی انرا نزد خود حلاجی می کند.

1-امیدواری به حل عادلانه معضله انتخابات برطبق قانون اساسی و با درنظرداشت منافع ملی کشور از طرف دو تیمی که خود مستقیم و غیر مستقیم باعث این بحران شده اند به نظر بنده بی مورد است. هر گاه هر دو تیم و جامعه جهانی به حل عادلانه معضله انتخابات علاقمند می بودند با تشخیص تقلب در انتخابات اقدام به دور سوم انتخابات می زدند و صد فیصد انرا کنترول می کردند که تقلب نشود تا اراده اصلی ملت افغانستان معلوم می شد و تیم منتخب صلاحیت تطبیق اراده اصلی مردم را بدست می داشت و قانون حسب دلخوا هر کسی تغیر نمی کرد. منظور اینکه مردم را که اکنون فهمیده اند دیموکراسی یعنی چه آزاد می گذاشتن تا مزه انرا بچشند.

2-"اگر فرض شود که با آوردن فشارهای همه جانبه، دو کاندید به نحوی باهم تفاهم نمایند" این را نباید فرض و گمان کردکه با آوردن فشارهای همه جانبه، دو کاندید به نحوی باهم تفاهم می کنند بلکه یک واقعیت بر ملا است.

3- برای رفع معضله افغانستان شما پیشنهاد بسیار مختصر می کنید که اگر روی آن غور و دقت فوری صورت گیرد، شاید بتواند راه گشای مشکل گردد. شما نباید در این جا و در این مرحله اساس از "شاید" حرف بزنید زیرا همچو پیشنهاد نه شاید بلکه "باید" راه حل باشد در غیر آن نباید پشنهاد شد و انهم به اشخاص که غیر از خود کس دیگر را نمی شناسند و انهم در این مدت کوتاه.

4- "کاندید برنده به حیث رئیس جمهور تعهد بسپارد تا در تشکیل حکومت و تعیین اعضای کابینه مستقلانه اقدام کند وهیچیک از اعضای تیم خود را مستقیم و غیر مستقیم در کابینه راه ندهد. اعضای حکومت را از بین اشخاص مسلکی و غیر جانبدار که الحمدلله تعداد شان در کشور کم نیست، انتخاب نماید." در صورتیکه اعضای تیمشان لیاقت و اهلیت پیشبرد یک وزارت را در سطح مملکت داشته باشد چرا نتواند در کابینه راه داده شود و در پهلوی شان می تواند اشخاص مسلکی و غیر جانبدار به حیث مشاور و همکار تعین شود. در اقدام مستقلانه هم امکان اشتباه وجود دارد.

5-"رئیس جمهور تعهد کند که شخصیت های آگاه و مسلکی تیم خود و تیم مقابل را با مشورۀ هم به حیث سفرا و سران نمایندگی های خارجی کشور تعیین نماید. در راس امور ولایات کوشش بعمل آورد تا شخصیت های بیطرف و دارای سوابق کاری روشن را که از درد مردم آگاهی داشته باشند، از میان جوانان با درد هرقوم افغانستان انتخاب و بکار بگمارد و به نسل جوان کشور که منافع ملی را بالاتر از هرچیز دیگر میداند، چانس خدمت بدهد."
این پشنهاد شما در صورت قابل تطبیق است که خود شما رییس جمهور افغانستان باشید و یا رییس جمهور آینده افغانستان به صورت مطلق از شما پیروی کند. واقعیت افغانستان این پشنهاد را قبول کرده نمی تواند.

6- "تیمی که قادر به اخذ اکثریت آرأ در انتخابات دو ردوم نشده است، مسلماً برطبق معمول همه کشورهای جهان درنقش اپوزسیون در آمده و از آنطریق میتواند شامل حیات سیاسی فعال کشور گردیده وبر حکومت و اعمال آن اثر گذارد. رئیس جمهو رتعهد کند که اعضای اپوزسیون را که واجد شرایط مسلکی و حرفوی باشند، در کمسیونهای پالیسی ساز به عضویت می پذیرد و به نظریات مسلکی و مشوره های لازم شان ارج میگذارد."

این پشنهاد مغایر واقعیت های سیاسی فعلی و فکری افغانستان میباشد. و در صورتی قابل تطبیق بود که هر گاه هر دو تیم و جامعه جهانی به حل عادلانه معضله انتخابات علاقمند می بودندو با تشخیص تقلب در انتخابات اقدام به دور سوم انتخابات می زدند و صد فیصد انرا کنترول می کردند که تقلب نشود تا اراده اصلی ملت افغانستان معلوم می شد و تیم منتخب صلاحیت تطبیق اراده اصلی مردم را بدست می داشت و تیم بازنده مسلماً برطبق معمول همه کشورهای جهان درنقش اپوزسیون در آمده و از آنطریق میتوانستن شامل حیات سیاسی فعال کشور گردیده وبر حکومت و اعمال آن اثر میکرد.

طرح اثباتی ز گرد نفی خود میریختم
یاد رنگ رفته میکردم بهاری داشتم

با عرض احترام
الله محمد


اسم: نجيب الله    محل سکونت: كابل    تاریخ: 21.09.2014

ميخ اخري بر تابوت ديموكراسي در افغانستان كوبيده شد. چند ساعت قبل از اعلام نتائج انتخابات، حكومت آينده ايجاد شد.
اي كاش براي ساختن يك بيني خميري براي دوام ديموكراسي و انتخابات، اول نتائج انتخابات اعلام ميشد و بعد اين موافقتنامه به امضا ميرسد...


اسم: جمال خان    محل سکونت: كابل    تاریخ: 21.09.2014

ترجمه متن نهايي موافقت نامه حكومت وحدت ملي مطابق به أصل ورژن انگليسي آن مي باشد. چون بصورت رسمي بدسترس رسانه ها گذاشته نشده است. بنا از نشر متن اصلي آن كه به شكل پي دي اف مي باشد خودداري شده است. با وجود آن كه بعضي جملات مبهم در ترجمه وجود ولي بازهم يك تصوير كلي از آن بخوبي بر داشت شده ميتواند.
از عدم ضميمه ورژن اصلي با ترجمه معذرت من را بپذيريد. تشكر
نظر به بعضي آوازه ها قرار است امروز اين متن در كأخ رياست جمهوري به امضا برسد و به تعقيب آن كميسيون مستقل انتخابات برنده و بازنده را بدون تذكر تعداد و فيصدي راي شان اعلام خواهد نمود.


اسم: جمال خان بارکزی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 20.09.2014

ترجمۀ مسودۀ نهایی موافقت نامه بین دو کاندید ریاست جمهوری بر سر ایجاد حکومت " وحدت ملی" از انگلیسی به دری:
یادداشت مترجم: با بدست آوردن کاپی انگلیسی این موافت نامه آن را به عجله ترجمه کرده ام، در صورت مبهم بودن کدام قسمت آن، خواننده میتواند به متن انگلیسی آن مراجعه نماید و من را معذور دارد.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: جمال خان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 19.09.2014

اخبار از یک منبع معتبر امروز
امروز آقای کرزی هر دو کاندید را در قصر ریاست جمهوری دعوت نمودند. درین دعوت بعضی از رهبران جهادی و مقامات بلند پاِیه دولتی نیز اشتراک داشتند.
آقای کرزی از هر دو کاندید خواست تا روی ایجاد یک حکومت وحدت ملی( ائتلافی) توافق نمایند. هردو کاندید در جواب گفتند "ما به توافق رسیده ایم و دیگر مشکلی بین ما وجود ندارد."
موافقتنامه بین هر دو کاندید نهایی شده است و قرار است فردا هر دو کاندید آن را امضاء نمایند و دو روز بعد نتایج انتخابات اعلان گردد.
در اثر بررسی و دوباره شمارش آراء تفاوت زیادی در فیصدی آرای هر دو کاندید ایجاد نشده است. نتایج انتخابات 45فیصد و 55 فیصد به نفع داکتر اشرف غنی احمدزی می باشد. موضوع که تیم اصلاحات و همگراهی تا امروز بالای آن تأکید می نمود، نزدیک نمودن نتایج انتخابات بوده است، یعنی باید آرای هردو کاندید باهم نزدیک باشد. طی یک مصلحت آخری، امروز این خواست تیم اصلاحات و همگراهی هم پذیرفته شد و قرار است نتایج بشکل 48 و 52 فیصد اعلام گردد.
درین جلسه آقای فضل هادی مسلمیار از هردو کاندید خواست که اگر شما نمیتوانید باهم به موافقت برسید برای ما صلاحیت دهید تا به وکالت از شما این مسئله را نهایی سازیم ولی به جواب سخت اشرف غنی احمدزی روبرو شد. داکتر اشرف غنی احمدزی به مسلمیار به لهجه ای تا اندازه خشن گفت " ما با هم توافق رسیده ایم و شما کوشش نکنید مداخله نمائید..." در ختم جلسه آقا فضل هادی مسلمیار به لهجه بسیار تند و تهدید آمیز، اشرف غنی را مخاطب قرار داده و گفته است " اگر بار دیگر به من بی عزتی نمودی، با مشت دندان هایت را خواهم شکستاند"...
ببینیم این حکومت دندان شکن به کجا خواهد انجامید.


اسم: م، نعیم بارز    محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 19.09.2014

ادامۀ بحث با محترم آقای عباسی!

این بحث همان روش «دیالوگ» یا «دیالکتیک» است که دو نفر از دو جهت مخالف و متضاد پدیده های اجتماعی مورد نظر شان را با دیگران در میان می گذارند، به این امید که سر انجام به شناخت دقیق و همه جانبۀ آن پدیده خواهند رسید. این ممکن است ولی مشروط بر اینکه هر یک با حفظ احترام متقابل نظرات و استدلال خود را ارائه نمایند. در این صورت شاید بسی نکات اشتباه آمیز و گنگ روشن گردیده و نه تنها طرز دید دو نفر بحث کننده از برداشت های نادرست تصحیح شده و نظرات شان با هم نزدیک شود بلکه کسانیکه این بحث ها را تعقیب می نمایند نیز سود خواهند برد.
با ذکر چند جمله ای در بالا آرزومندم هدفم را از ادامه بحث با شما درست توضیح داده باشم. و اینک شماره وار می پردازم به نوشتۀ شما تحت عنوان (توضیحاتی پیرامون تبصره های محترم آقای بارز . . .) :
1 – این را می دانید که ……


متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 19.09.2014

کمیسیون انتخابات از هر جانبی که است تحت فشار قرار دارد که نتائج نهایی را در حالی که آماده است اعلام نکند تا شرائط و خواسته های عبدالله در مذاکرات سیاسی بر اشرف غنی تحمیل نگردد.


اسم: جمال خان بارکزی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 18.09.2014

بی شرمی هم از خود حد دارد.
تیم اصلاحات و همگرایی اخیراً یک خواست مضحک را مطرح ساخته است...
شاید به استدلال شان اگر تفاوت رأی های بین برنده و بازنده زیاد باشد، شاید بی آب شوند...
بناً تقاضا نموده است که اگر نتایج انتخابات قرار است بالاخره به ناچاری اعلان گردد باید فیصدی ها بین برنده و بازنده باهم قریب باشد...
یک لست از ناز ها و خواهشات طفلانه تیم اصلاحات و همگرایی را که از صفحه یکی از دوستان(Aazaan Wyar) از فیسبوک گرفته ام باشما شریک میسازم. بسیار جالب و تأسف آور است.
****************************
(خواھشات تیم اصلاحات و ھمگرایی)
*** وظیفہ امر خیل بہ تعلیق بیاید
قبول اینہ خودش استعفا کرد
*** ۲۰۰۰ صندوق تفتیش شوند
قبول شد
*** ۴۰۰۰ صندوق تفتیش شوند
قبول است
*** نخیر اتحادیہ اروپا ۶۰۰۰ ھزار صندق گفتہ
بہ چشم قبول شد
*** تا ۷۰۰۰ صندوق تفتیش نشود ما قبول نداریم
قبول شد
*** نی اشتباہ شد مقصد ما ۸۰۰۰ صندوق بود
قبول شد
*** اگر ۱۱۰۰۰ صندوق تفتیش نشود ما نتیجہ را قبول نداریم
قبول است
*** ما خواستار تفتیش نیم صندوق ھا استیم
برو بخاطر گل روی تان تمام صندوق ھا تفتیش شوند
*** ما خواھان آمدن جان کیری ھستیم
قبول است بہ دو چشم
*** صرف در حضور جان کیری توافق میکنیم
درست است ، قبول جناب
*** ما خواھان دخیل شدن معاونین ریس جمھور ھستیم
قبول بہ دو دیدہ
*** کمیسیون ھا تقلبکار ھستند ما خواستار مداخلہ ملل متحد استیم باید ایشان تفتیش را مدیریت کنند
کاملاً درست است قبول
*** ما خواستار نظارت اتحادیہ اروپا و نھاد ھای جھانی استیم
درست قبول
*** ناظرین کشور ھای خارجی نظارت کنند
قبول است اینہ ناظرین از چار گوشہ دنیا
*** ما خواھان تفتیش ۶۰۰۰ ھزار صندوق بشکل ویژہ ھستیم
بالای دو دیدہ، قبول است
*** ما خواھان تشدید معیار ھای موجود برای ابطال در کمیسیون انتخابات ھستیم
درست است قبول
*** باید ملل متحد معیار ھای جھانی برای ابطال آرا وضع کند
قبول بہ دو چشم اینہ از پنج مورد بہ شانزدہ مورد ارتقا یافت
*** ما معیار ھای ملل متحد را قبول نداریم، معیار ھای ما گنجانیدہ شوند
درست است اینہ تمام پیشنھادات معقول تان قبول
*** ما ملل متحد را قبول نداریم، آنھا ھم تقلبکار ھستند یکی و خلص نیم حکومت را برای ما بدھید اگر نی قبول نداریم
درست است بخاطر منافع ملی اینھم قبول
*** ما ۵۰ فیصد را قبول نداریم برای ما اگر پست ریاست اجرایوی را میدھید درست اگر نہ قبول نداریم
ھمین پیشنھاد تان ھم قبول، پست ریاست اجرایوی از شما
*** یاد ما نرود کہ ۵۰ فیصد پست ولایات را بدھید اگر نہ ما قبول نداریم
درست است قبول
*** معاونین کاندید ما باید عضو شورای امنیت ملی و کابینہ باشند
درست است٬ با وجودیکہ شورای امنیت ملی جای خر دوان ھا نیست اما باز ھم قبول داریم
*** جلسات کابینہ باید تحت ریاست ما دایر شود
او برادر این مخالف قانون اساسی است کابینہ را ھم کہ شما رھبری کنید پس ریس جمھور چی کار کند؟
*** ما را بہ قانون اساسی غرض نیست اگر قبول دارید خوب اگر نی باز ما قبول نداریم
خوب درست است ریاست جلسات شورای وزیران ھم از شما
*** نتایج انتخابات باید اعلان نشود چون ما پیش رفیق ھای خود کم می آییم
این امکان ندارد، ملل متحد و ناظرین بین المللی تمام آرا را دوبارہ تفتیش کردہ اند، وقتی انتخابات صور گرفت نتیجہ و برندہ و بازندہ میداشتہ باشد
*** ما را بہ این گپ ھا غرض نیست، اگر نتیجہ تفتیش ملل متحد اعلان شود باز تمام دنیا میفھمند کہ ما دروغ گفتہ بودیم، دست بہ افترا زدہ بودیم، یک پروسہ ملی را بہ چالش مواجہ کردہ و نھاد ھای ملی را بی اعتبار ساختیم، بی آبی باخت ھم از طرف دیگر
آخر ما ھم آبرو و عزت داریم اگر اعلان کردند باز ما ھم قبول نداریم،
اینہ شروع کردیم بہ شعار دادن:
مرگ بہ ملل متحد، مرگ بہ جامعہ جھانی، مرگ بہ کمیسیون ھا، مرگ بہ کرزی، مرگ بہ قانون اساسی، مرگ بہ تیم برندہ
حکومت تقلبی را قبول نداریم ما بہ مردم (ھمو چند تا جنگسالار و تفنگدار) مراجعہ میکنیم حرکت ھای سبز، نارنجی، زرد٬ نصواری، رشقہ یی، خاکستری و سیاہ براہ می اندازیم. ھر چی زودتر خواست ھا ما را قبول کنید ورنہ ما چنان مردمی ھستیم کہ در سوگ شھدای مان فیر ھای شادیانہ و مردم آزاری میکنیم، فکر کنید کہ اگر قھر ما آمد باز ما چی خواھد کردیم!!!


اسم: ع . ا . عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 18.09.2014

پيشنهاد ومشوره اينجانب به تيم تحول وتداوم!
 - اگر خواسته باشيد با تكيه به قانون تيم اصلاحات وهمگرايى را در مقابل لوحۀ "STOP" قرار داده باشيد،
- اگر خواسته باشيد با توكل به قانون تيم اصلاحات وهمگرايى رابا سكوت واداشته باشيد،
- اگر ميل داشته باشيد با استفاده از قانون تيم اصلاحات و همگرايی را خلع سلاح نموده باشيد،
- اگر ميل داشته باشيد در اتكا به قانون تيم اصلاحات وهمگرايى را رسوای عالم نموده باشيد،
- اگر خواسته باشيد با در نظرداشت قانون تيم اصلاحات وهمگرايى رابی اعتبار ساخته باشيد، 
- اگر خواسته باشيد به تأسی از قانون حمايت ملت ومؤسسات بين المللی را كسب نموده باشيد،
- اگر خواسته باشيد به اساس قانون مشروعيت انتخابات را نجات داده باشيد،
- اگر خواسته باشيد طبق آرزوی مردم به درامۀ انتخابات پايان بخشيده باشيد،
- و بالاخره اگر خواسته باشيد با مراعت قانون به بازي كثيف سياسي كه تيم اصلاحات وهمگرايى
به راه انداخته نقطه پايان گزاشته باشيد و پوز حريف ناجوان را به خاك ماليده باشيد. 
             بايد با تمام قوت سعي نماييد تا هر چه عاجل نتا يج انتخابات
                                    اعلان گردد.
اگر خدای ناخواسته قبل از اعلان نتايج انتخابات به شكلي ازاشكال حاضر شديد ويا مجبور ؟ گردانيده شديد با تيم اصلاحات وهمگرايى توافق سياسي را امضا نمائيد ( ولو كه تضمين هاي ملي وبين المللي هم درميان باشد ) دران صورت پاك ميبازيد ؟ باز هم تكرار ميكنم ، دران صورت اشتباه تاريخي جبران نا پزير را مرتكب ميشويد .
                                                      STOP - DANGER


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 17.09.2014

آقای کرزی فرمودند که برای حل بن بست انتخابات با ایران و روسیه هم مذاکره شود. زیرا هر دو تیم بتمام موارد موافقه میکنند تا فرداآنراامضاءنمایند و فردا تیم اصلاحات.... حاضر نمیشود لذا معلوم میشود که این تیم از خارج دستور میگیرد.
آیا تشکیل حکومت وحدت ملی با این تیم جعلکار ،زورگو و دستورگیراز بیگانه، چه نتیجه خواهدداشت؟


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 17.09.2014

نمی دانم که نامۀ سرگشادۀ جبهۀ نجات ملی افغانستان مورد توجه جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان قرار گرفت ویا خیر؟ و به آن ارزش کدام جوابی کوتاه را قائل شدند. یا تدبیر دیگری غیر از خاموشی اتخاذ شد.
فهمیده نمی شود که وفاداری کی به کجا است؟ بسم الله خان محمدی با عبدالله و دیگرنظاریان خانۀ حضرت صبغت الله مجددی برای عذر خواهی رفتند، آیا او را کرزی به نمایندگی حکومت برای این کار توظیف کرده بود ویا اینکه بحیث عضو شورای نظار از رفتار و عکس العمل غیر اخلاقی به وکالت گروه بازاری و بی بند و بار خود معذرت می خواست. نامبرده به رتبۀ ستر جنرالی وزیر دفاع افغانستان و عضو کابینۀ حکومت کرزی است، ولی قُت قُت جایی و بیضه انداختن جای دگر. در روز بد چگونه به این شخص اعتماد کرد که برق شمشیرش در کدام جبهه متجلی خواهد شد
چون به صاحب قدرت بودن و امتیازات آن خو کرده اند که درین سیزده سال یک پشتون بی صلاحیت، فاقد جرأت، شهامت و درایت به نام رئیس جمهور در رأس و باقی همه اختیارات مملک بدست این قماش بود حالا می خواهند عین شرائط را بالای اشرف غنی احمدزی تحمیل نمایند و همان سلسله را تداوم ببخشند. ترک عادت برای بعضی موجب مرض نی بلکه مرگ است.
نه درکتاب آسمانی و نه قانون زمین آمده که کاندیدی که در انتخابات بازنده بود حق ادعای هیچ نوع شراکت قدرت را در دولت ندارد مگر اینکه برنده از روی لطف و کرم سفارتی و یا مشاوریتی برایش بدهد. او حق ایجاد حزب قوی مخالف و هرنوع فعالیت سیاسی را در چوکات قانون دارد.


اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 17.09.2014

همانطور که این کمینه هم به عرض رسانیده بود، تیپ ثبت صدای خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری که از جانب عبدالله منحیث یک توطئه در جریان انتخابات بر علیه وی، ادعا گردیده بود، کارسازی تکنالوژی جدید بوده و از جانب متخصصین تثت صدا، تقلبی ثابت شد. بنابر آن اکثر چنین ادعا ها ساخته و بافتۀ این گروه بوده و وصرف معضلۀ انتخابات را به درازا کشانید تا راهی برای بقدرت رسیدن بازنده هم فراهم گردد. اما به کدام قیمت؟
هرروزی که بر مردم بینوای افغانستان میگذرد، ترس و نا امیدی آنان از تشکیل حکومت جدید بیشتر میگردد. این دلهره و تشویش بیشتر در اثر پیشنهادات دور از منطق، غیر قانونی و کاملاً بیسابقه و غیر عملی ای است که با پذیرفتن هر یک آن، تیم عبدالله عبدالله به سراغ غیر ممکن دیگری میرود. حال که پنج ماه انتظار و صدها بینظمی و چپه روی در معضلۀ انتخابات صورت گرفته است، تیم و رهبر تشنۀ قدرت تیم عبدالله پیشنهاد نموده است که نتیجۀ برد و باخت در انتخابات را به اساس نتیجۀ نهایی شمارش و بطلان آراء نه، بلکه ۵۰-۵۰ در صد به مردم افغانستان اعلام نمایند. پناه به خدا! واقعاً باید گفت که « همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم». این گروه اقلیت که با ایجاد ترس و ارعاب سایۀ سهمگینی را بر ملت مظلوم افغان انداخته اند، حالا بالای هر رای مردم شریف افغانستان قمار می زنند و بصورت کاملاً غیر قانونی می خواهند به یک قدرت نا مشروع و نا جائز حتماً دست یابند. در چنین حالتی افغانستان و مردم آنرا خطرات روز افزون بی امنیتی، بیعدالتی، فقر و رکود خطرناک اقتصادی و ازهم گسیختگی نظم و اداره و سقوط مناطق مختلفه بدست شورشیان مخالف دولت، تباه خواهد نمود. بازهم مردم مظلوم افغانستان بدست گروه کوچک وابسته به عبدالله عبدالله و بازی قدرت طلبی آنان مثل گذشته به جریانات جنگ های کابل کشانیده خواهند شد، در حالیکه خود اینبار با ثروت دست داشته به کشور های غربی عقب نشینی نموده و ملت را با بدبختی های بیش از حد تنها خواهند گذاشت.


اسم: Najib Dawary   محل سکونت: Toronto - Canada    تاریخ: 16.09.2014

مافیای قدرت دولت حامد کرزی که به هیچ صورت از امتیازات در دست داشته فعلی، دست بردار نیست؛ در وجود داکتر عبدالله -عبدالله، بر علیه رأی اکثریت مردم افغانستان درحال کودتا است. اکنون جنگ قدرت، میان مافیای قدرت و اکثریت مردم افغانستان در جریان است. داکتر عبدالله در این میان فقط آله دست ِ مافیای قدرت دولت بر حال میباشد. تقسیم قدرت پنجاه-پنجاه و بیرون کردن اختیارِ کامل از یک شخصیت با دسپلین {داکتر اشرف غنی}، مافیای قدرت را به پیروزی ضمنی نزدیک ساخته است. بدون هر گونه تردید این امر خلاف اراده مردم و خلاف اراده کسانی است، که در شرایط ناگوار امنیتی به پای صندوق های رأی رفتند.


اسم: عنایت کهسانی هروی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 14.09.2014

عبدالله جان و مریدان یخن کنده و سوټه بدست!

اگر نتیجه ای انتخابات را قبول ندارید!! وهمه را خائن و متقلب می شمارید حکومت نو را فاقد مشروعیت می دانید، پس معنی شرکت شما در مباحثات سیاسی با متقلبین و با کسانی که بزعم شما مشروعیت ندارند چه است؟ و چرا برای برای کسب قدرت چانه می زنید و برابر به رئیس جمهور(نامشروع) صلاحیت می خواهید. اگر انتخابات جعلی و تقلبی بود مشروعیت و قانونیت شما هم زیر سؤال می رود. اصلاً فهمیدن افکار و خواسته های شما برای مردم افغانستان و دنیا معمی آفریده.


اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 13.09.2014

گفته مي شود توقعات عبدالله از سهم در حكومت به ادعای خودش تقلبی بالاتر از آن چيزي است كه مورد قبول قرار گيرد.
واليان و چوكی های ولايات كه هر كانديد رأی بيشتر گرفته باشد، برايش واگذار گردد.
بقيۀ چوكی دولت به شمول وزارت خانه ها و سفارت خانه بطور مساويانه يعني ٥٠ در ٥٠ بين اين دو گروپ تقسيم شود.
جالب از همه اينكه صلاحيت تبديل و عزل اين مقامات مطلقأ مربوط تيم مربوطه باشد و تيم مقابل در آن هيچ نوع مداخله كرده نتواند.

در صورت حقيقت بودن اين خبر و مؤافقت بر سر آن، آيا ممكن خواهد بود به اين ترتيب در آينده يك ادارۀ مؤثر ايجاد شود؟


اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا     تاریخ: 13.09.2014

درحالیکه مملکت به عرصۀ سقوط و بی ثباتی نزدیک میشود، نه تنها رکود اقتصادی و کسر بودجوی سایۀ شوم و خطرناک خود را بر اوضاع متشنج افغانستان مستولی نموده، بلکه در سرتاسر مملکت به علت توقعات سخیفانه و شاهکاری های غیر قانونی و ضد و نقیض عبدالله و پیروان مافیایی وی، امنیت و بیرون رفت ادارۀ کشور از اختیار مسئولین امور بصورت خطرناکی مشهود می باشد. روزی نیست که چندین منطقه و یا ولسوالی ای از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب از کنترول دولت مرکزی، بیرون گردیده و ادارۀ طالبی امور مالیاتی و محاکم و سرپرستی آنرا بر عهده نگیرد...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 13.09.2014

مقالۀ زيبا و عالي ميرمن " ملالي موسي نظام" تحت عنوان "داكتر عبدالله واقعأ افغانستان را به بحران ميكشاند" كه هر جمله آن به روي حقائق استوار بوده و از خواندن آن إنسان های واقعبين لذت مي برد.
تشكر از بيان حقائقی كه خواننده را متأثر مي ساخته و وادار به پذيرش واقعيت ها می كند. خداوند ج اجر آن را نصيب شما و اولاد تان كند و در قلم تان بركت.

جمال خان باركزي


اسم: جلیل غنی   محل سکونت: کانادا     تاریخ: 12.09.2014

باز هم انتخابات و باز هم بهانه گیری های جوانب در گیر در تلاش برای بدست آوردن کرسی و قدرت و تلاش برای مطرح بودن جهت حفظ منافع شخصی و گروهی بدون هیچ گونه ارج گزاری به خواست و آرزوی آن پیره زنان و مردان و جوانانی که با پشت پا زدن به هر گونه تهدید و تخویف و تعجیز و تحمل خسارات مالی و تلفات جانی به امید حاکمیت بر سر نوشت شان و تعیین حاکمان خادم...

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ق کبیر   محل سکونت: المان    تاریخ: 12.09.2014

این هم درک از دیموکراسی تیم عبدالله عبدالله:
-----------------------
دښاغلي عبدالله دټاکنیز ټیم یو ویاند فضل الرحمان اوریا امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا وکړه چې اشرف غني احمدزی دملي وحدت دحکومت دجوړولو پر ځای دائتلافي حکومت جوړولو سره لیوالتیا لري. ښاغلي اوریا وویل:
"قدرت باید تقسیم شي هم په عرض او هم په طول د دواړو په منځ کې، صلاحیتونه باید وویشل شي هم په عرض او هم په طول او سیاسي مشارکت دسیاسي ځواکونو په بشپړ ډول تامین شي." ښاغلي اوریا وایي چې که دا درې اصله مراعات شول هغه دملي یوالي دولت دی او که مراعات نه شي نو ائتلافي دولت دی.
-----------------------------------------
اگر آقای کرزی "گل سر سبد مردم" قرارداد امنیتی را امضاء میکرد، شاید امروز مردم بیچاره به این حال و روز نمی افتیدند ...


اسم: تاند   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 11.09.2014

عطا محمد نور وايي، که د انتخاباتو نتیجې زموږ په خوښه نه وې دولتي ودانۍ به ونیسو

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 10.09.2014

طوریکه دیده میشود آقای جان کری آهسته آهسته بعد از 2-3 روز به کابل خواهد رسید. نتایج اعلان و تیم اصلاحات....آنرا پذیرفته و به توافق یه حضور داشت جان کری خواهد رسیدند. و از امتیارات که تیم بازنده پافشاری میکند تا حدی صرف نظر خواهد کرد.

برای حل (افغانی )بن بست از معضله انتخابات !

لویه جرگه تا ده روز دایر ، در مورد پست صدارتی تصمیم اتخاذ نمایند.

در صورت تصویب ،برنده انتخابات، صدراعظم و بازنده، کرسی تشریفاتی ریاست جمهوری رااشغال نمائید


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 10.09.2014

ملل متحد گفت که نتیجۀ نهایی انتخابات به تأریخ ۱۰سپتمبر تکمیل می شود. نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات به زوز پینجشنبۀ هفتۀ گذشته گفت که شمارش و تفتیش أراء تکمیل شده وبه کمیسیون سمع شکایات سپرده شده سمع شکایات ۴۸ ساعت وقت دارد که وظیفه را پایان بخشیده نتائج نهایی در اوائل این هفته( دوشنبه یا سه شنبه ) اعلام گردد.
امروز ۱۰ سپتمبر است و سه روز از هفتۀ جاری می گذرد، کجاست نتیجۀ نهایی؟ دلیل این تعلل و تأخیر چیست؟ برای چه منظوری و کدام امیدواری وقت کمایی می شود ؟ به اصطلاح گدی پران بازان این تار دادن ها برای بریدن است یا دوام جنگ ؟ نیرنگ های پس پرده کس نداند.
آمدند و برای ما رئیس جمهور سوغات آوردند، مملکت ما بدست جانیان، خونخواران، دزدان و رهزنان سپردند با آنها معامله کردند و داد از فساد گسترده زدند، به فیصلۀ خود برای پاداش توکران خود برای ما از یک معامله گر، سازش گر،عهد شکنی، قدرت طلبی خائن به جهاد قهرمان ملی تراشیدند و بالآخره چون کری در سال ۲۰۰۹ به عبدالله وعدۀ پشتیبانی درین انتخابات داده بود طرح حکومت ملی ریخت و میخواهد در وطنی که دو برادر در یک خانه زندگی نمی تواند دریک مُلک دو مَلک بنشاند.
کجایی جان کری که باز آیی و با سحر و منترت این ملت را از این پریشان حالی وارهانی.


اسم: جمال خان باركزي    محل سکونت: كابل     تاریخ: 10.09.2014

با تشكر از قيس جان كبير، انشأالله با موقف حق، هيچكس نميتواند به مقابل آن قرار گيرد، خصوصأ زمانيكه قضاوت بدست نخبگان ملی ( خواننده گان و نويسنده گان محترم پورتال افغان جرمن آنلاين) باشد.
—-----
بايد قبول كرد حد اقل دو روز در يك سال كنترول پايتخت به غير از دولت بصورت عام و تام رسمأ سپرده مي شود. مال جان و ناموس مردم براي گروه هاي فرا قانون سپرده مي شود. و نيروهای امنيتي و ارگان هاي عدلي و قضائی به استراحت تام ميروند.
١- در روز دهم محرم كنترول كابل و بعضي ولايات تقريبا بطور مطلق زير نام مراسم مذهبي بدست جاسوسان سپاه پاسداران رژيم آخندي ايران سپرده مي شود.
٢- درين سيزده سال اخير يك روز ديگر براي استراحت نيروهاي امنيتي افغان در سال اظافه شده است. در روز ١٨ سنبله مرگ يك قوماندان كه مؤسس و قهرمان ايجاد تفرقه قومي در افغانستان تمام اختيارات و كنترول ارگان هاي امنيتي بدست يك گروپ كم ظرف و اوباشان شوراي نظار سپرده مي شود. با گذشت هر سال آگاهی اين اوباشان بلندتر مي شود و ازين امتياز تفويض شده از جانب كرزي، استفاده اعظمی مي نمايند.
اكثريت خاموش ملت درين روز براي حفظ عزت، جان، مال و ناموس خويش در هاي خانه را به پشت شان بسته مي كنند و انتظار مي كشند تا اين آفت و خطر بگذرد. با ختم روز يك نفس راحت مي كشند و خدا را شكر مي كنند كه امسال هم خطر بخير گذشت و به انتظار سال ديگر ميماند.
من مطمئن هستم كه اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، بطور طبيعي وضعيت ايجاد مي شود كه اكثريت خاموش به ستوه آمده و حالت انفجاري ايجاد خواهد شد. در آن زمان اين سلسله آفت خاتمه يافته ولي به قيمت خونها و جانها....
دعا مي كنيم خداوند بر اين ملت رحم كند و رهبر قاطع، عادل و پاك را نصيب شان كند تا با درايت بتواند اين سرطان آزار دهنده و كشنده را با يك عمليات با حداقل تخريبات جانبي از جسم بيمار وطن عزيز ما افغانستان، بردارد. آمين


اسم: م، ص، اندړ   محل سکونت: قندهار – افغانستان عزیز    تاریخ: 10.09.2014

هر گاه ضمیر در درون وجدان انسانی بمیرد، آنگاه بیدار کننده ای دیگری نیست که انسان را از نابودی و هلاکت کلی معنوی نجات بخشد.
بیش از سی سال است رنج و تکلیف و عذاب های گوناگون سراپای این ملت را می فشرد، مرگ، گرسنگی، سردی و گرمی، سیلاب و طوفان، حملات وحشیانۀ انسان نماهای وحشی بالای عفت مردم و هزاران نوع از عذاب و رنجی که تأریخ بشریت زیاده از چند نوع آنرا به ذهن ندارد و اما این عذاب دیگر هم بالایش افزوده شده است که:

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 10.09.2014

محترم قیس جان کبیر سلام!
از اینکه در بسی موارد مرا بیاد می آورید معلوم است که مرا دوست دارید. قبول کنید که به اصطلاح «دل به دل راه دارد» منهم شما را دوست دارم بخصوص حوصله مندی تانرا.
اما در بارۀ ابراز نظر شما در قسمت مردم کشور که من وشما نیز مجزا از آن محسوب شده نمی توانیم. آنچه گفته اید درست هم گفته ایدولی اینرا هم باید بپذیرید اگر مردم چنین است باید آقای کرزی و دوکتور سپنتا گل سر سبد آن مردم باشند. بااحترام


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 10.09.2014

یک موضوع قابل توضیح دانسته می شود که رئیس جمهور قبل از بیانیۀ جناب حضرت صبغت الله مجددی و عکس العمل غیر اخلاقی و آداب معاشرت پیروان عبدالله محفل را ترک کرده بود.
این درامه توسط شخص عبدالله طراحی و مدیریت شده بود تبصره اش جز مکر، حیله و عوام فریبی چیزی نبود و این یگانه محل و موقع بود که از حضرت مجددی انتقام بگیرد.


اسم: ع . ا عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 09.09.2014

درروزگاريكه  دروغ يك واقعيت عمومي است
به زبان اوردن حقيقت يك اقدام انقلابي است .....
                                     " جورج اورول "
امروز بنام يادبود و گرامي داشت ازشهداي راه آزادي، سالگرد ترور مشكوك يك خائين معلوم الحال؛ تحت عنوان "سپاه سالار شهداي افغانستان و قهرمان ملي" تجليل ميگردد كه با اعمال خائينانه اش وحدت ويك پارچه بودن ملت و كشور را زير سؤال برده، باعزت، آزادي واستقلال شان بازي نموده است.
افسوس به حال ملتي كه سه ابر قدرت جهان رايكي پي ديگر بزانو دراوردند و " قهرمان ملي" اش يك خائين ملي باشد. 
در ضمن ميخواهم يكبار ديگر به فتنه سالاران شوراي نظار خاطر نشان سازم كه:
بيشتر از اين وقت با شما ياري نميكند. ملت بيدار شده و نه خواهد گذاشت شما يك بار ديگر ميهنش رابه گشتار گاه وتفرقه تبديل نمائيد واگر حماقتاً بازهم به چنين عمل خطاوشنيع
تاكيد ورزيده متوصل شديد، نتيجه اش قبل ازهمه براي شما كه پاك ميبازيد هلاكت بار خواهد بود،
زيرابه گفته همان ريشكي ؟ ؛- ملت ؟ دراين پيكار "چيزي جز زنجير هاي شانرااز دست نميدهد"
درود به روان پاك شهداي راستين راه آزادي واستقلال.
پايان - عزيزی


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: ویرجینیا- ایالات متحده    تاریخ: 09.09.2014

دوست دانشمند عزیزم عارف عباسی !
دراین اواخر ملت افغان در داخل و ما محرومین از میهن عزیز ما در خارج در جملۀ سرکلافه گُم کنندگان بانتظار روز موعود که در وطن ما رهبری مسؤولیت کشور را بعهده بگیرد، از دَر به دَری سرگردانیم.
در پهلوی این سرگردانی ها تُتُق های دیگری برافراشته میشوند که ناچار در اطراف آنها نیز تأمل کرد.
یکی ازاین مسائل میتوان مصاحبۀ اخیر تان را با برادر گرامی ام داکترعزیزالله لودین که از طریق تلویزیون آریانا پخش گردیده است نام برد که در بعضی محافل بالای آن تبصره هائی صورت گرفته که در زمره از نبشتۀ دوست ما آقای ا-عزیزی از آلمان یاد کرده و در مورد لحظه ای مکث کرد.
متیفنم در ذهن بعضی از خوانندگان سؤالی خطور میکند که چرا بنده دراین موضوع مداخله میکنم، خدمت شان به عرض برسانم که باراول با داکترعزیزالله لودین که به معیت مولوی محمدنبی محمدی، رهبر حرکت اسلامی افغانستان و آقای صدیقی به دعوت حکومت آلمان غرب در سال 1981 میلادی در بن، پایتخت آلمان غربی آمده بودند، مذاکراتی که دررأس حلقۀ ما مرحوم داکتر محمدیوسف خان، اولین صدراعظم دهۀ دیموکراسی افغانستان، حضور داشتند، صورت گرفت و ازان تأریخ آن دوستی و برادری ما تا امروز دوام دارد.
داکتر لودین بعد ازانکه دوسال زجر، لت و کوب و حبس کوته قلفی زیر نظر سیدعبدالله آدم کش و جانی در محبس پلچرخی را گذشتانده و زنده برآمده بود مانند هزاران فرزند افغان به پاکستان پناه برده و مانند هزاران دیگر زندگی در پشاور را ترجیح داده و دراروپا و امریکا، مانند خودم احسان الله مایار، مهاجرت ننموده است. این عملکرد وی به ذات خود از دید بنده در خور ستایش است.
ازان تأریخ تا امروز هفته ها و ماه هارا در پشاور در یک محل سپری نموده ایم و بدون مبالغه تا جائیکه یک انسان مقدور است از کاروبار یکدیگر اطلاع داریم.
مختصر روی این روابط و پیوند نزدیکیکه با لودین دارم هرگونه انتقادیکه درمورد وی صورت بگیرد، آنرا در مورد خود پنداشته و تا حدتوان با استدلال و به کرسی نشاندن حقایق ازآن دفاع میکنم.
روی این منظور در قدم اول در نظر دارم تا مروری در مورد نبشتۀ محترم عزیزی نموده و تاجائیکه عقل قاصرم توان داشته باشد در باره نظر خودرا عرض نمایم.
آقای عزیزی در پاراگراف دوم از آقای لودین سؤال میکند که: " ثمرۀ جهاد تان چبست؟"
توضیح مکمل با جمله کوائف آن این موضوع از حوصلۀ این نوشتۀ مختصر بیرون است، با وجود آن میخواهم درباره طور تلخیص غرض کنم.
اول- کتلۀ عظیم از مردم افغانستان با احساس عجیب خودرا در راه آزادی و اعلی کلمت الله فدا و قربان خاک افغانستان کردند.
دوم- عده ای محدود ساخت دست کشورهای بیگانه، پاکستان و ایران، تاجران جهادی از کتلۀ جامعۀ افغانی سربالا کردند که با همکاری و همپیوندی یک عدۀ از قوماندان شریک در نفع و ضررباقیمانده ملت را به گروگان گرفتند، کُشتند، به نوامیس شان تجاوز کردند و خاک و کِشت شان و خانمان فقیرانۀ شانرا سوختاندند. نمونه ای که امروز همه شاهدیم.
سؤال شما متوجه به گروه اول می باشد که چی ثمرۀ از جهاد شان باقی مانده است.
در این حلقه هزارن انسانهای شریف و وطنپرست شاملند که در زمرۀ یکی آن همان داکتر عزیزالله لودین است که در راه ازادی افغانستان شکنجه های از تصور دور انسانی را متحمل گردیده و لیک برده گی و غلامی کمونیست هارا نپذیرفته است.
مشخص در مورد سوال شما ثمرۀ تان چیست مینگارم که : یقیناً به خاطردارید که ببرک کارمل در یکی از بیانات خود گفت که آرزوی زندگی وی درآنست که روزی افغانستان در زمرۀ جمهوریتهای اتحادشوروی روی اطلس جغرافیائی جهان گنجانیده شود و در قدم اول کوریدور واخان را به بریژنیف بخشید که روسها در طول چندهفته یکی از بزرگترین پایگاه های اس اس 20 خودرا درآنجا علیۀ چین نصب کرد.
برادرمحترم عزیزی! خداوند را سپاسگذارم که ببرک کارمل، خاک فروش که آن آرزو را به زور خون و قربانی همان گروه اول مجاهدین حقیقی مردم افغان با نعش متعفنش به خاک برد و امروز هموطنان ما در افغانستان کامل، ساختۀ دست مردمیدان امیرعبدالرحمن خان زندگی میکنند و مربوط به بقایای یکی از جمهوریت های سابق شوروی نامیده نمیشود..
برادر محترم ! آیا این نمونه مشت ازخروار ثمرۀ جهاد مردان وزنان پاک افغان جواب شمارا داده یا اینکه در باره ساعتها بنویسم؟
در پاراگراف بعدی شما روی احساسات داکتر لودین را با شارلاتانی متهم نموده اید، که نمیدانم شما نظر به ارائه کدام سند وی را شارلاتان= حقه باز و متقلب می نامید؟ متأثرم که چنین الفاظ مشمئز کننده را از قلم شما روی کاغذ می بینم. اگر به جای شما می بودم یقین کنید که معذرت می خواستم.
بیشتر ازاین دربارب نوشتۀ شما تبصره ای را ایجاب نمی کند، بر میگردم به نوشتۀ عالی و با ادب نگاشتۀ دوست دانشمندم عباسی .
بنده خودرا شریک درهر جمله و فقرۀ از نوشته شما دانسته و استدلال شما در رابطه به کرسی نشاندن حق بالای باطل دال بهمان قدرت نوشتن تان میکند که در گذشته ها ازآن بارها سود برده و آموخته ایم. خانه تان آباد به حساب کُردَکی ما افغانها – برادرتان مایار


اسم: عنایت کهسانی هروی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 09.09.2014

صحنه ای که امروز به نام هفتۀ شهید توسط عمال شورای نظار و حزب جمعیت اسلامی به نمایش گذاشته شد بنحوی ظهور داعش پینجشیر در افغانستان است و عکس العمل این گروه خلاف همه اخلاق اسلامی و فرهنگ افغانی و تهذیب چنین مجلس که برای شان خیلی مهم بود در برابر یک مرد محاسن سفید که به دعوت رئیس جمهور پشت میز خطابه قرار گرفت نمودار نهایت هرزگی و عمل لچکانه و بازاری این گروه بوده و تأسف است که باز هم جناب کرزی با استفاده از صبر اشتر مآبانه اش و با تمام جبنی که از مادر با آن زائیده شده در جای خود نشست و کمترین عکس العمل نشان نداده اگر خود حیثیت نداشت برای حفظ وقار این مقام برای اولین بار یک تصمیم قاطع و با شهامت گرفته باید محفل را ترک می کرد. و این توقع از دیگر اشتراک کنندگان می رفت.
می گویند که مظاهرات و اجتماعات حق قانونی مردم است، آیا حمل اسلحۀ خفیف و ثقیل در چنین مواقع هم قانونی است، چرا مقامات امنیتی حمل سلاح را توسط افراد ملکی در این روز منع نکرد؟ نکتۀ جالب این است که اشتراک کنندگان این تظاهر که بیشتر اهل پینجشیر بوده و بحیث افراد ملکی اهل تجارت، شغل و پیشه مأمور و یا متعلم اند به این پیمانه اسلحه را از کجا کرده اند؟ ضرورت افراد ملکی به این اسلحه چیست؟و آیا خلع سلاح گروه ها و ملیشه ها به پینجشیر نرفته؟
شما خود قیاس کنید که در بین پنج ملیون نفوس کابل چند فیصد هموطنان پینجشیری در کارتۀ پروان خیر خانه، تیمنی و حوالی تپۀ مرنجان و شهر کهنه زندگی دارند، اگر در روز بدی از هر خانه چنین اسلحه بیرون شود حال شهر کابل را چگونه می بینید.
چندی قبل چهار نفر از اهالی پینجشیر باشندۀ تیمنی مدیر قرضۀ یک بانک را گروگان گرفته برای رهایی اش ۱۵۰۰۰۰دالر می خواستند. بر حسب تصادف این اشخاص دستگیر و گروگان رها شد. جالب این که در وقت تلاشی منزل یک مقدار معتنابه اسلحۀ خفیفه و ثقیله مودرن و مهمات که به مراتب بالاتر ازضرورت کار اختطاف بود درین منزل پیدا شد.
حالا خود تصور کنید که چه طرحی در تکوین است و چگونه هراس بزرگی برای فردای نا معلوم بین باشندگان شهر کابل ایجاد شده.


اسم: ق کبیر   محل سکونت: المان    تاریخ: 09.09.2014

محترم جمال خان باركزی،
این هم نتیجۀ مصلحت گرایی های جناب کرزی و داکتر سپانتا که محترم بارز صاحب بدون چون و چرا از آن دفاع میکرد و شاید هم بکنند؟

افغانها استعدادی بینظیر در مردار سازی ایدولوژی های وارداتی دارند. بعد از کمونیسم خلق و پرچم و اسلام تنظیمی و طالبانی اینبار دیمکراسی غربی را هم مردار نمودند...


اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 09.09.2014

امروز يك فضاي وحشتناك در شهر كابل حاكم است، تمام سرك ها خالی و دهن تمام كوچه ها توسط موتر های پوليس مسدود است. آمبولانس هاي اردوی ملي هم در بعضي جا ها ايستاده اند، هيچ واسطه نقليه ای عامه داخل سرك شده نميتواند. در كنار سرك ها در فاصله هاي ٥٠ تا ١٠٠ متری عساكر پوليس و اردوی ملی دست بالای ماشه ايستاده اند. صدا هاي فير هاي انفرادی بعضأ از دور و نزديك بگوش ميرسد، چون از طريق مطبوعات از كدام حادثه ای خاصي تا حال كه ساعت ١١:٢٢ قبل از ظهر خبر راپور داده نشده است. احتمالأ اين فير های يكه پران از سبب مشاجرات لفظی و انداخت های هوائی اين اوباشان بوده باشد.
قطار های بزرگ از موتر هاي كه پوشيده از بيرق های حكومت وحشت تنظيمي ربانی و جوانان كه لباس های زمان بربريت را مانند دستمال، پكول هاي كج، و وآسكت هاي جهادی بر تن داشتند در حاليكه عكس های از احمدشاه مسعود و يك تعداد مردگان ديگر شورای نظار و جمعيت در موتر هاي شان نصب كرده اند، در حاليكه سر های شان نيم تن از موتر ها بيرون كرده اند شعار های سر مي دهند و بقيه در جواب با صدای بلند "الله أكبر" صدا ميزنند. اين كاروان های وحشت در تمام كابل سايه افگنده است. هيچ هموطن با عزت بدون ضرورت حياتی حتی بخاطر حفظ جان و عزت خود تا نزديكترين دوكان براي خريد ضروريات خانه نميرود، و با چيز هاي موجود در خانه گذاره مي كند.
آيا ما تا چی وقت اين ظالمان و وحشيان را زير نام مقدس جهاد و مقاومت تحمل كنيم. آيا روزی خواهد رسيد كه ديگر اين سايه سياه از سر افغانستان دور شده و دوباره روشنی تابيدن گيرد... اين منافقين زير نام اسلام و الله ج بر مردم خود را حاكم ساخته مظالم و جنايات تاريخ بشريت را بر مردم روا ميدارند و حقائق را كتمان ميكنند.
آرزو دارم روزی در زندگی خود اين منافقين و تاجران اسم و ﺩﻳﻦ خداوند ج را ذليل و زار ببينم، ديگر اگر بمريم بخدا قسم آرمانی ندارم.


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 09.09.2014

دوستان گرامی سلام، میدانم که اکثر هموطنانیکه حتی بسوی صنوف ابتدائی مکتب در باره تأریخ افغانستان معلومات دارند، از شنیدن مصاحبه آقای داکتر زمان ستانکزی متعجب شده اند، ولی من وقتی شنیدم که جناب شان با خانم محترمه زهره جان یوسف داؤد در مورد استقلال کشور صحبت دارند، نخواستم این مصاحبه را بشنوم و میدانستم که ایشان همان گل هائیرا بار دیگر به آب خواهند داد که سال قبل در یک محفل بزرگ به مناسبت نود و چهارمین سالگرد استقلال کشور در شهر فریمانت از طرف "افغانی فرهنگی تولنه" و به همکاری دیگر انجمن ها برگزار گردیده بود و آقای داکتر ستانکزی به حیث سخنران مهمان دعوت شده بودند. البته در آن محفل پوهاند صاحب کاکر، داکتر صاحب عبدالرحمن زمانی، محترم فضل غنی مجددی و اینجانب نیز از جمله سخنران های محفل بودیم. سخنرانی داکتر صاحب ستانکزی، مثلیکه در مصاحبه اخیر شان با زهره جان همه را متعجب ساخت، در محفل سال گذشته موجی از انتقادات را بلند کرد ولی ایشان پس از یک دقیقه سخنرانی تالار را ترک کردند و به سؤالها جوابی نگفتند.
داکتر ستاکزی که شخص وارد در مسائل الهیات و تصوف میباشند، متأسفانه از تأریخ کشور نه تنها معلومات کم و اندک دارند، بلکه معلومات شان این موضوع را به اثبات میرساند که گویا آنها به این ضرب المثل که "آفتاب را نمیتوان با دو انگشت پنهان کرد" خط بطلان کشیده و میخواهند ثابت کنند که ایشان در مورد استقلال افغانستان توانسته اند آفتاب را حتی با یک انگشت پنهان کنند. با درنظر داشت همین گذشته نخواستم رنج شنیدن بیانات شانرا در مصاحبۀ اخیر بر خود تحمیل کنم لذا از شنیدن آن منصرف شدم. بهرحال آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است. از جناب سیستانی صاحب تشکر که بر مطال مصاحبه تبصره کردند. خداوند به حسنات شان مثل همیش حساب کند با احترام


اسم: مترجم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 08.09.2014

BBC از قول منابع آستریایی حکایه می کند که سفیر والا مقام سابقۀ امریکا به اتهام انتقال غیر قانونی پول money-laundering از طریق حساب بانکی خانمش در ویینا تحت تحقیق است.
بگفتۀ مجلۀ پرو فایل Profile آقای زلمی خلیل زاد متهم به به انتقال غیر مجاز پول به حساب بانکی خانمش است که ۱ ملیون و ۴۰۰۰۰۰ دالر ( ۹۰۰۰۰۰ پوند سترلنگ ) ارائه شده
گفته می شود که این پول مربوط فعالیت های کمپنی ها در عراق و امیرات عربی است.
آقای خلیل زاد بحیث سفیر امریکا در افعانستان و عراق بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ ایفای وظیفه نموده.
, به اساس اسناد محکمه که توسط مجلۀ پرو فایل Profile بدست آمده مقامات آستریایی چندین حساب بانکی خانم امریکایی آستریایی الاصل خلیل زاد Cheryl Benard را
منجمد ساخته(قید قانونی) ، خانم خلیل زاد خبرۀ امور اجتماعی و یک نویسنده است.
Holger Bielesz وکیل مدافع Cheryl Benard می گوید مقامات امریکایی باید شواهد مؤثق را در زمینه ارائه نمایند.
فیصلۀ نهایی در مورد دادخواهی خانم خلیل زاد مبنی بر رهایی حسابش از قید نظارتی به زودی صورت خواهد گرفت.


اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل     تاریخ: 08.09.2014

كانفرانس مطبوعاتی گرفته برگزار شد:

موقف داكتر عبدالله خلاف انتظار هوا دارانش، باز هم نرم و تكراری بود. اگر چه اين موقف نرم عبدالله در نتيجه فشار های داخلی و خارجی بود، ولی اين موقف وی يك بار ديگر پلان های تخريبگاران و خشونت طلبان شورای نظاری را به مشكل روبرو نمود. يعنی آنها يی كه می خواستند با استفاده از نام عبدالله در روز مسعود و به تعبير خود شان زير شعار "حق تلفی در انتخابات" دست به خشونت، چور و چپاول و بی نظمی بزنند، اكنون نميتوانند طور شايد و بايد و با دست باز در روز ١٨ سنبله به أهداف شوم شان توجيه پيدا كنند. بازهم شايد كوشش های نافرجام برای ايجاد بی نظمی درين روز بزنند. اين موقف تكراری عبدالله برای خشونت طلبان شورای نظاری خيلی مايوس كننده و برخلاف توقع شان بود. عبدالله بازهم موقف عاقلانه اتخاذ كرد و در های حل و فصل سياسی را كماف سابق باز نگهداشت. يك بار ديگر قرار است جان كری طی دو روز ديگر احتمالا برای بار سوم به كابل سفر كند و مشكل بن بست انتخابات و موافقتنامه حكومت به اصطلاح وحدت ملی را نهائی سازد.
ظاهرأ منافع امريكا شديدأ بسته به ايجاد حكومت ائتلافی، جلوگيری از بحران، و خاتمه ای هر چه زودتر حكومت كرزی می باشد كه خوشبختانه در مطابقت با منافع ملی افغانستان می باشد...
بعد از ختم بررسی و شمارش دو باره آرای انتخابات، آقای اشرف غنی احمدزی به سياست "وقت كشی" دست زد و سلسله ای مذاكرات را برای نهائی ساختن موضوع حكومت ائتلافی با عبدالله به بهانه های مختلف به تعويق می انداخت تا قبل از توافق كامل دو جانبه، نتائج انتخابات كه از برنده بودن خود مطمئن بود، إعلام گردد. اين عمل داكتر غنی باعث إيجاد نگرانی نزد تيم إصلاحات و همگراهی شد و آنها را به عكس العمل واداشت.
به احتمال قوی محرك اصلی طفره روی اشرف غنی از نهائی ساختن تقسيم قدرت در حكومت ائتلافی، زلمی خليل زاد بوده كه بحيث يك جمهوری خواه، كه می خواسته است برنامه های أوباما را به مشكل روبرونمايد. خبر اخير متهم شدن خليل زاد به جرم تطهير يك و نيم مليون دالر با انتقال آن به حساب خانمش در اطريش، احتمالأ يك وسيله فشار از جانب حكومت أوباما بالای خليل زاد برای دست كشيدن از مداخله در قضيه انتخابات افغانستان بوده است...
داكتر عبدالله طوری كه انتظار می رفت هيچ موقف تازه ای را اعلام نكرد. صحبت و ادعا های تكراری و ضد و نقيض را كه از نگاه روانی به خوبی نمايانگر تحت فشار قرار داشتن وی بود، بازگو نمود. هيچ نوع موقف تازه ای را كه همه انتظار داشت، اتخاذ نكرد.
وی در عين زمان دو جمله ای كه متناقض يكديگر بود را تكرار می كرد.
١- حكومت تقلبی برايم قابل نيست و تا اخر به آن مقاومت خواهم نمود. نتائج انتخابات را نمی پذيرم...
٢- باز در عين زمان در مورد تقسيم قدرت با حكومت به اصطلاح خودش تقلبی، هم تأكيد می كرد... گيله گذاری نمود...
٣- هو إداران خويش را به آرامش دعوت كرد. ظاهرأ از هوادارانش خواست تا موضوع روز احمد شاه مسعود را به انتخابات خلط نكنند. ولی احتمالأ فردا (١٨سنبله) در زير پر ده بازهم بعضی خشونت ها سازمان دهی شود...

تشكر


اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 08.09.2014

يك تعداد در تيم إصلاحات و همگراهي به شدت در صدد إيجاد خشونت با استفاده از روز مرگ احمد شاه مسعود (١٨سنبله) هستند. داكتر عبدالله تحت فشار شديد تيمش (شوراي نظاريان) براي اعلان مقاطعه با پروسه سياسي و أعلام حكومت موازي با استفاده از روز جشن مرگ احمدشاه مسعود قرار دارد. از جانب ديگر وي با مخالفت شديدي متحدان جديدش در ايجاد خشونت و مقاطعه اي با راه حل سياسي قرار دارد.
از جانب شوراي نظاريان وجمعيتيان با استفاده از جشن مرگ مسعود تمام آمادگي هاي يك كودتاي نظامي و ايجاد بي نظمي اتخاذ شده است. تمام چهارراهي هاي و سرك هاي كابل با نصب بيرق هاي دوره بربريت تنظيمي، در شهر كابل يك فضاي وحشتناك را بوجود آورده اند. ديروز يك شنبه ١٦سنبله قرار بود داكتر عبدالله از طريق كنفرانس مطبوعاتو متاركه را با راه حل سياسي أعلام كند، ولي با مقاومت شديد تيم متحد جديدش از جمله شيرزي قرار گرفت، در عين زمان أوباما بار ديگر طي يك صحبت تليفوني به وي اخطار داد تا به هيچ أقدام غير قانوني دست نزند. كانفرانس مطبوعاتو ديروز به تعويق انداخته شد. ولي امروز بعد از ناكامي مذاكرات تقسيم دولت با تيم تحول و تداوم، بار ديگر قرار است موقف نهائي خود را از طريق كانفرانس مطبوعاتي أعلام نمايد. وضعيت نامطلوب در كابل حاكم است. يك سراسيمگي شديد در تيم عبدالله براي اتخاذ اين تصميم خطرناك كه بايد علاوه بر دشمنان از قبل موجود ( طالبان) با اكثريت قاطع ملت وجامعه جهاني در راس آن ايالات متحده اي امريكا مقابل شوند. از قرار كه وضعيت نشان ميدهد با قطع پروسه سياسي و ايجاد خشونت و حكومت موازي يك كتله اي بزرگ از متحدان جديدش بشمول شيرزي از وي جدا شده و جداً بر ضدش موقف خواهد گرفت. داكتر عبدالله يك شكست مفتضح تاريخي را با گروهك خشونت طلبش، تجربه خواهد كرد.

ببيتيم اين مردك( عبدالله) ميتواند يك بار ديگر عاقلانه تصميم بگيرد يا خير...


اسم: صوفیه عمر   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 08.09.2014

آیا مردم این را فراموش خواهند نمود؟؟ که عبدالله در تالار لویه جرگه ( خانۀ ملت) به هوا دارانش میگفت: شما صبر کنید و مرا مهلت بدهید تا روز جمعه, که جان کری به افغانستان برسد!!آیا انتخابات و رأی گیری از مردم افغانستان بود و یا از مردم امریکا که جان کری تصمیم بگیرد؟ چطور عبدالله خجالت نمیکشید که چنین صحبت مینمود و بدون شرم و با کمال پر روئی غیر مستقیم و مستقیم به هودارانش اطمینان میداد که رأی از مردم ،مگر انتخاب (انتصاب) از امریکا بوده و عبدالله نمایندۀ امریکاست!!

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 07.09.2014

وطندار محترم جناب ع.ا. عزیزی صاحب !
از توجه شما به این مصاحبه و اظهار نظریات تان با همه لطف خاص شما در حق من ممنون و مشکورم .
ما همه با فهم ودرک ارزش آزادی بیان قلم بر میداریم ودیدگاه های خودرا منعکس می سازیم، اهل خرد تأثیرات مؤجز کلام خویش را در بیان واقعیت های عاری از تعصب، بد بینی و تنفر دیده بر ارزش این موهبت می افزایند. با نهایت احترام خدمت شما بعرض میرسانم که ابراز نظر شما نزد من قابل احترام بوده ضرورتی به معذرت خواهی دیده نمی شود،
انتقادات سازنده و سالم هر هموطن بر شخص خودم خود رهنمایی است برای رفع نواقص و بهبود در کارها بر افروختگی و رنجش خاطر دور از اصول این مکتب و این سبق است. به ارتباط مصاحبۀ من با جناب داکترصاحب عزیزالله لودین و تبصره های شما، گرچه همه متوجه شخص لودین صاحب بوده، بحیث یک افغان تا حدی آگاه به آنچه در سی و چند سال در وطن گذشت و ما شاهد آن بوده ایم به عرض میرسانم، اگر در وطنی که قانون حاکم است و نظارت شدید قانون بر جمیع بر خورد های حامعه مستدام سوء استفاده نکردن یک شخص از موقفش و مبادرت به سود جویی شخصی نکردن، رشوه نگرفتن و اختلاس نکردن کار بس خارق العاده پنداشته نمی شود و هر که گوید باید چنین باشد، منافی آن خیانت است قابل مؤاخذه. همچنان در ممالکی که آزادی مطبوعات به اوج خود رسیده مردم در چوکات قانون و مراعات اصول حتی رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داده برایش طنز و فکاهیات می سازند و در حالی که عیسویت دین اکثریت است در پارک های کلان شهر حضرت عیسی را مسخره می کنند و بازهم چنین اعمال بسیار مورد ستایش و تحسین قرار نمی گیرد و کدام فوق العادگی ندارد .
اما اگر شرائط حاکم و رسم متداول را در یک زمان معین تإریخی در نظر بگیریم همان طوری که واقعیت ها ایجاب نقد را می کند مستلزم توصیف و تحسین هم است مثلاً با تمام اعمال غیر انسانی قتل ها و ترور هایی که به اشارۀ چشم یک رهبر تنظیمی صورت می گرفت و شرائط مختنقی که توسط ادارۀ ISI پاکستان ایحاد شده بود کسی را جرأت آن نبود که امیری را گوید بالای چشمت ابرو است مردی بر خیزد، در حالی که همانجا زیست دارد، امرای جهاد را به صراحت نه درخفا بلکه در روزنامه ها، جراید و مجلات منتشرۀ همان شهر انتقاد شدید نموده اعمال شان را منافی اخلاق آنچه به آن عقیده دارند و برای آن می جنگند بداند، یک بار نی بلکه چندین بار مخالفت علنی خودرا به رهبران جهادی و اعمال شان ابراز نموده. البته این بیانات مستند پر ارزش ترین و پر افتخار ترین خاطرات زندگی اش است. که اصلاً در آن وقت تحت چنان شرائط کسی چنین خطر را نمی پزیرفت و با تمام جرآت، شهامت و رشادت چنین صدایی را بلند کند. شرائط آن روز پشاور تا امروز افغانستان زمین و آسمان تفاوت داشته در قضاوت ها این موضوع باید در نظر باشد.
ما و شما همه میدانیم که درین قیام ملی خون دوملیون افغان ریخت وطنش به ویرانه تبدیل و بیش از هفت ملیون باشنده اش آواره و بی پناه شد. امریکا به هدف خود رسید، پاکستان از انزوا برآمده بحیث قدرت سیاسی ، نظامی و سوء استفاده از کمک های جهان به مردم افغانستان در صحنۀ بین المللی مطرح شد و بسی ممالک از یوغ استعمار کرملن آزاد گردیدند. امرای تنظیمی و حلقات پیوندی شان نه تنها بخون شهدای پاک تجارت نموده ثروت های گزاف اندوختند بلکه خود حلقه های بردگی سازمان های جاسوسی چندین مملکت را بگردن آویختند، اگر درلای این مردار خوری ها شخصی پاک و منزه بیرون شده تقوای نفس را با مناعت و قناعت نکهمیدارد دست خالی و جیب خالی با حفظ کرامت و حیثیت ملی بیرون می شوند باز هم قابل ستایش و تحسین است.
داکتر عزیزالله لودین با فهم و درک اهلیت، شخصیت و اهداف امرای تنظیمی در زمان حکومت شان با آنها همکاری نکرد.
در دوران کار در حکومت آقای کرزی که بلیون ها دالر کمک های خارجی به باد فناه رفت و بازخواستی وجود نداشت اگر شخصی مثل داکتر عزیزالله لودین با صداقت و امانت داری در حالی که زمینۀ هرنوع سوء استفاده برایش مهیا است نه تنها آلوده نمی گردد بلکه نظریات بهی خواهانه و ملی گرایانۀ خودرا بی هراس و با شهامت در مجالس و به شخص رئیس جمهور ابراز میدارد این واقعیت هم در خور ستایش است.
ترتیب ۱۳۳ دوسیۀ غصب، تصاحب، سوء استفاده های گوناگون برای اراکین بلند پایۀ دولت بشمول وزراء والیان و وکلای پارلمان و شاروال ها بروی اسناد ترتیب وبه څارنوالی ارسال می گردد بازهم در این شرائط قبول خطر ، سربازی و شهامت می خواهد.
قانون به ادارۀ مبارزه با فساد اداری تنها صلاحیت ترتیب دوسیه بروی اسناد و رحعت آنرا به څارنوالی داده تعقیب و تطبیق آن از مسؤولیت آن مقام بوده ادارۀ مبارزه با فساد اداری حق مداخله نداشت.
ادارۀ څارنوالی دوسیۀ متهمین زور مند را نا تکمیل خواند و باید مطابق قانون آنرا غرض تکمیل به ادارۀ مبارزه با فساد اداری غرض اکمال دوباره می فرستاد و چنین نکرده دوسیه های اشخاص ذی نفوذ را حفظ نمود. داد فریاد عزیزالله لودین حتی به رئیس جمهور جایی را نگرفت که طبعاً حفظ دوسیه ها به استشارۀ شخص کرزی صورت گرفته بود.
شما اگر همۀ این خدمات را بی مقدار؛ ناچیز و کم اهمیت می پندارید البته مختارید.
در خاتمه با تجدید سلام ها و احترامات


اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 07.09.2014

همزمان با ورود وزير خارجه براي ميانجگري بين دو كانديد انتخابات، آقاي كرزي گفته است؛ اين دو كانديد بين خود حكومت مشترك بسازند، ضرورت به اپوزيسيون نيست.(بي بي سي فارسي)
آقاي كرزي!
احزاب سياسي و اپوزيسيون اجزاي لا ينفك ديموكراسي اند كه شما به آن عقيده نداريد...


اسم: ع . ا .عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 07.09.2014

ميگويند ؛ "  انا  مړه سوه ، تبه يي پري شوه "

اعلان نتايج انتخابات تيم عبدالله را برعكس خلع سلاح ميكند!
اعلان نتايج انتخابات پرده را ازتمام دسايس كه تاحال تيم عبدالله به انها متوصل شده بالا ميكند
واين باعث خواهد شد كه اين تيم اعتبارش را درداخل وخارج ( به سطح ملي وبين المللي ) بيشتر ازپيش ازدست بدهد ، اينجاست كه اين تيم به همان چوپاني خواهد ماند كه دروغ گفته مردم را صدا ميزد !
گرگ امد ، گرگ امد "
پايان - عزيزي


اسم: داوود   محل سکونت: USA    تاریخ: 06.09.2014

بيانات سياف واقعا تعجب آور است. باز يك ملای جاهل بر خلاف ديموكراسی شارلتانی ميكند. در صورتی كه به ديموكراسي عقيده ندارد بايد خودش خود را كانديد نميكرد و در مرحلۀ دوم از كسی حمايت نميكرد.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: المان    تاریخ: 06.09.2014

همزمان با ورود وزیر خارجه آلمان برای میانجی‌گری بین نامزدهای انتخابات افغانستان، حامد کرزی گفته که دو نامزد دولت مشترک تشکیل دهند و نیازی به اپوزیسیون نیست.

آقای کرزی در دیدار با شماری از زنان در کاخ ریاست جمهوری گفت که وضعیت کشور غیرقابل تحمل شده و هر دو نامزد به هر توافقی که می‌رسند، برسند؛ چرا که به گفته او، وضعیت کنونی بدتر از توافق آنها است.

رئیس جمهوری تاکید کرد: "ما می‎خواهیم که آنها حکومت مشترک تشکیل دهند، یکی رئیس جمهوری شود و دیگر مجری امور (رئیس اجرائی) شود، اما زودتر این کار را کنند. ما همه با آنها هستیم و با ایشان همکاری می‌کنیم. افغانستان به حزب مخالف و به اپوزیسیون ضرورت ندارد، قطعاً."

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 06.09.2014

محترم آقای عباسی صاحب سلام!
شما درنهایت مایوسی ناشی از وضعیت بوجود مده از انتخابات، همه گروه ها را رد و ملامت کرده و بحال ملت گریه سر داده اید، گرچه احساس تان جای ستایش دارد اما باید پرسید آیا چپی ها، جهادی ها و روشنفکرانی که خلاف میل و خواست شما عمل کرده و می کنند جدا از ملت و اوضاع منطقه و جهانند؟
کسانیکه دیدگاه جامعه شناسی دارند، میدانند که اگر جامعه آبستن چنین گروه ها و روند های نباشد، این گروه ها و روند ها تبارز نخواهند کرد. اما از نوشته شما چنین استنباط می شود که تبارز اینها بصورت مجرد وجدا از ملت بوده. همچنان شما قانون اساسی افغانستان را کاملاً محصول فکری فرهنگی و سیاسی کشور میدانید ولی به فکر من از آنجائیکه تا هنوز اقوام داخل کشور در اثر رشد و تکامل درونی خود به دولت ملت تبدیل نشده است، قانون اساسی افغانستان محتوای کاملاً بر آمده از جامعه نیست بلکه شکلی از قدرت بوده و محتوای جامعه افغانی، سنتی است. که از قدرت فرهنگ سنتی داخلی و نفوذ خارجی شکل گرفته است.
اینکه هر بار شما امید به تحولات دلخواه تان می بندید و به آن نمی رسید خاطر تان را می آزارد یک امر بسیار طبعیست. ولی تفکر ملی خواهانه شما که بواقعیت های تلخ جامعه و جهان تلفیق نمی یابد، ایجاب میکند که باید کمی عمیق تر به وضع جامعه و جهان نگاه کنیم تا دریابیم علل و عامل اساسی چیست که دولت بر محور دلخواه همگانی عمل نمی کند؟
وقتی در نتیجۀ انتخابات دوطرف در برابر هم قرار می گیرند و هر دو تیم خود را برنده میدانند این سوال پیدا می شود که مشکل اساسی چیست؟
از دید من مشکل اینست که در جامعۀ قومی قبیله ای، اقوام بر محور قومی موضعگیری می کنند، مثلاً با آنکه همه میداننند که در قانون اساسی نهاد اجرائی در نظام ریاستی گنجایش ندارد ولی اگر یک فردی غیر ازفرد پشتون بحیث دومین نهاد قدرت در دولت جا نگیرد، قناعت حاصل نمی شود و بن بست بوجود می آید. و اکنون معلوم نیست این بن بست سر انجام بکجا خواهد انجامید؟ ولی این خوشبینی را من دارم که اگر حالت موجود به شورش و جنگ مبدل نگردد وتاپنج سال دیگر پیشرفت های که در زمینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جریان دارد ادامه یابد، چهره جامعه درجهت دیموکراسی و قانونمند شدن دگر گون خواهد شد و شما دیگر مثل امروز اشک نخواهید ریخت. بااحترام


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 05.09.2014

سبز نارنجی گلم زود میرنجی جانم

این آخرین ترانۀ بود که با صدای د لخراش عطاء نور بدون دنبوره ، غیچک و دائره شنیده شد. نه سبزی علاج کار کند و نه نارنجیی حل مشکل. حالا جز تن دادن به واقعیت راهی نمانده. آقای نور اگر درین معامله گرایی ها مقام امپراتوری خودرا زیر بال رئیس اجرائیه نگهدارند و تداوم قدرت شان یکی از شرائط اپوزیشن تحمیلی در درون حکومت باشد خوب، باز ولایت بلخ می ماند و عطاء محمد نور . در غیر آن با همه ثروت به باد آورده دریکی از همسایه های شمالی به راحت زندگی کنند. چه به اصطلاح بچۀ بازخواست درین کشور زیر من های خاک دفن است، از کی پرسیده شد که از کجا کردی که از تو بپرسند.
اگر درد قوم گرایی و قدرت طلبی ات اجازه نمی دهد از همین حالا ترتیبات قوی و محکم به مشورۀ حاجی محمد محقق، امرالله صالح و قانونی محیل سیاسی برای انتخابات سال 2019 که مصادف است با سال۱۳۹۸ بگیر که خود به رأس باشی ونه دنباله رو عبدالله عبدالله .
خوب من کی باشم که به استادی چون شما مشوره دهم خود بهتر میدانید.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 05.09.2014

درمصاحبه محترم آقای عباسی، سوالی اساسی که باید مطرح میشد درباره نتایج انتخابات با با تجربه سیاسی که محترم آقای لودین داشتند،کدام نامزد برنده است؟ نظریات شان خوبتر درک میشد طوریکه گفته میشد اشرف غنی و آقای لودین روابط خوب نداشتند.
درین روز ها ویس ناصری در فیسبوک از مصاحبه خوبش با آقای عباسی که در تلویزیون پیام افغان در بارۀ دوره جمهوریت اظهار کرده بودند بنفع جمعیت اسلامی بهره برداری مینمائید.
شاید آقای عباسی مشکلی یا باختری وزیر زراعت داشته باشند که بعد ازمدت کوتاه جایش را به آقای عزیزاله وآصفی و ریاست دیگر به وزارت آب وبرق نحت نظر انجنیر ورزیده و وطنپرست جمعه محمد محمدی و اشخاص لایق دیگر رهبری میشد تعویض گردید. قبلأ دربارۀ وزرای لایق و دانسته مانند انجنیر عطایی، انجنیر تواب آصفی، آغای خرم، محترم فروغ، وفیع اله سمیعی، جلالر، و داکتر نوین، عبدالمجید خان....در همین صفحه نوشتیم که محترم آفای عباسی آنها را هم باید یادآوری میکردند.


اسم: ع.ا. عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 05.09.2014

"هيچ كس نزند بر درخت بي ثمر سنگ "
سعدي شيرازي
جناب محترم اغای عباسی صاحب !
با تمام احترام كه به جناب شما دارم بايد گفت كه "حقيقت نيازمند نقد است نه ستايش ". درست است كه اقای لودين وجود حقيقی دارد ، اما هر وجود حقيقی قابليت ستايش را ندارد.
تمام كمال داكتر لودين فقط در يك كلمه كه جهاد باشد خلاصه ميگردد و از همين خاطر هم است كه او هر لحظه بروی ملت آنرا ميكشد بدون اينكه به اين سؤا ل اساسی جواب داده باشد كه :
ثمره جهاد تان چيست ؟
چه بيچاره است ملتی كه داكتر علومش آقای لودين باشد . آخر آقای لودين ! شما اقلأ بيك سؤال آقای عباسی هم جواب نگفتيد وهر سؤالی كه ازشما شد - طفره رفتيد وشرلتانی كرديد .
اگر معيار صداقت فقط همين است كه رهبران مجاهدين را توسط كدام نامه ای كه از سی سال به اين طرف اورا منحيث حجت صداقت و دلاوريتان با خود ميگردانيد و يا يك چند دوسيۀ اختلاسی را كه ترتيب داده به څارنوالی ؟ محول نموده ايد ؟ - برای يك شخصی كه ادعای رهبری يك ملت و كشور را ميكند بسيار ناچيز است . خلاصه ازتمام مصاحبه كه جناب عباسی صاحب با شما داشت از يك چيز " واقعأ
خوشم امد ( آنهم بخاطريكه ظرفيتت رامنحيث كانديدای رئيس جمهور بنمايش گذاشتيد) وآن اينكه فرموديد بايد دربين توده های ملت كار شود تا كمونیستها به پوست های دولتي راه نه يابد - خوبيش
دراين خصوص از آقای لودين يك سؤال دارم و آن اينكه: چرا اخواني ها همچون گاو های هسپانوی همينكه لتۀ سرخ را ميبيند ، شاخش ميزند ؟
با كمال معذرت ازعباسي صاحب .
پايان - عزيزی


اسم: جمال خان باركزي   محل سکونت: كابل    تاریخ: 05.09.2014


علمبردار افغانستان در كنفرانس سران ناتو كه عضو هيئت افغاني به رياست بسم الله محمدي بود، با رسيدن به ميدان هوائي هترو، خود را تسليم پوليس كرده و درخواست پناهنده گي نمود. اين خود يك تصويري خوبي از أوضاع أمنيتي افغانستان براي اشتراك كننده گان كانفرنس ميدهد. و در عين زمان لطمه اي بزرگي بحيثيت افغانستان وأرد ميكند. در هيئت كه ريئس آن بسم الله محمدي باشد، اين قضيه بايد نورمال پنداشته شود...
مقاله " عنايت الله بارك را بشناسيد" نوشته اي آقاي عشرتي را خواندم در مورد محتواي مقاله تبصره نميكنم. صرف يك غلطي بايد إصلاح گردد و بجاي "عنايت الله بارك" اسم اصلي اين آقا كه در اكثر مطبوعات خارجي و داخلي بنشر رسيده است يعني " عنايت الله برك" بايد نوشته شود.
تشكر


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: المان    تاریخ: 04.09.2014

لندن کې رسنۍ وايي: دافغانستان دپوځ لوړپوړي افسر، چې د ناټو په سرمشریزه کې به یې دافغانستان بیرغ هم په لاس کې لاره، په انګلستان کې سیاسي پناه غوښتې ده.

پرون ددفاع وزیر بسم الله خان محمدي په مشرۍ افغان پلاوی دناټو دسرمشریزې لپاره انګلستان ته رسیدلی، له رسیدو سره جوخت افغان توغ نیونکی ډګروال عنایت بارک سمدلاسه ځان په هیټرو هوايي ډګر کې پولیسو ته تسلیم کړی دی او په انګلستان کې یې دپناه اخستنې غوښتنه کړې ده.

ټاکل شوې وه، چې ډګروال عنایت بارک به دویلز په سرمشریزه کې افغان توغ نیونکی وي، خو نوموړي داسې یوه کړنه وکړه، چې لومړی وزیر ډیویډ کامیرون یې له سخت خجالت سره مخ کړ.

دډګروال عنایت بارک لخوا دپناه غوښتنې اقدام ټول هغه اټکلونه له پوښتنې سره مخ کړل، چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی او ناټو کولای شي، چې دروان کال په پای کې خپل سرتیري له دې هېواده وباسي.

دافغانستان دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو یوې بلې افغان سرچینې روهي ویبپاڼې ته وویل: دا سړی ددفاع وزارت له لورې غونډې ته معرفي شوې او دوه ورځې وړاندې لندن ته رسیدلې دی سرچینې دا ومنله ، چې دا پېښه شوې ده.

عنایت الله بارک را بشناسید

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 04.09.2014

برادر محترم شاغلی بارز صاحب بزرگوار سلام مرا در قلب پاریس بپذیرید!
1-موضوع ارجحیت مردم بی سواد و بی علم و دانش نسبت به اهل سواد و دانش" را شما دامن کشیده اید و به اینجا کشانیده اید. من فقطه به ارتباط اینکه شما در مقاله تان نوشته بودید که:"و مردم هم، از دیموکراسی چیزی نمی داند." تبصره کرده ام. تا جاییکه فهم من از زبان دری برایم حکم می کند " داند" ارتباط به دانایی می گیرد و نمی داند یعنی اینکه دانایی انرا ندارد که بداند دیموکراسی چه است. من در تبصره های بعدی خود فقطه نوشته ام فرق بین انسان ها وجود ندارد چه دانا و چه نادان. هر دو بی سواد تولد شده و شرایط یکی را با سواد و دیگری را بی سواد ساخته.

2-"اینکه تولیدات صنعتی مورد نیاز انسان ها باعث آلودگی هوا و محیط زیست شده نقص در داشتن سواد و علم نیست. بلکه روش و شیوۀ تولید نا سالم است" اگر نقص وجود نمی داشت روش و شیوه تولید نا سالم نمی بود.

" که این مشکل هم سر انجام به کمک علم و دانش حل و برطرف خواهد شد." من حالت موجود یعنی "است" را تبصره کرده ام اینکه بر طرف خواهد شد نه خودت میدانی و نه من ور نه باید گفته می شد "بر طرف می شود".

3-"خلاصه مشکلات و نابسامانی های جوامع بشری و بلاخص جامعه افغانی از بابت سواد و دانش نیست بلکه ناشی از جهل و نادانیست.". من مشکلات و نابسامانی های جوامع بشری رااز بابت سواد و دانش ندانسته ام، اما در عین زمان واقعیت جوامع بشری میباشد.

4- آرزوی شما را زمانی سلول های مغزم جذب خواهد کرد که شما اصل فقره اول را که شروع تبصره من بوده احترام کنید. من با شما کدام مشکلی ندارم اما این را قبول کرده نمی توانم "و مردم هم، از دیموکراسی چیزی نمی داند."


عقل هر چند جز فضایل نیست
جهل هم خالی از دلایل نیست

الله محمد


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 04.09.2014

محترم االله محمد جان سلام!
موضع شما اینست که مردم بی سواد و بی علم و دانش نسبت به اهل سواد و دانش ارجحیت دارد، چنانکه گفته اید دست آورد های علمی افکار مردم را «مغشوش» ساخته است و مثال تان اینکه تولیدات صنعتی محیط زیست راآلوده کرده است.
پس به زعم شما شعار باید این باشد:
نابود باد علم و دانش، زنده باد بی سوادی وجهل.
اینکه تولیدات صنعتی مورد نیاز انسان ها باعث آلودگی هوا و محیط زیست شده نقص در داشتن سواد و علم نیست. بلکه روش و شیوۀ تولید نا سالم است، که این مشکل هم سر انجام به کمک علم و دانش حل و برطرف خواهد شد.
خلاصه مشکلات و نابسامانی های جوامع بشری و بلاخص جامعه افغانی از بابت سواد و دانش نیست بلکه ناشی از جهل و نادانیست.
آرزومندم که این مسأله در یکی از سلول های مغزی تان فرو رود و از سر من دست بر دارید.


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 03.09.2014

تشنج و وخامت اوضاع را می توان از ترتیبات خاص امنیتی در شهر کابل حدس زد. قوای نظامی و امنیتی تقریباً به حال تیارسی اند. ترتیبات مقدماتی برای جلوگیر از هرنوع فعالیت های غیر قانونی عبدالله و پیروانش در صورت اعلان نتائج نهایی انتخابات اتخاذ گردیده.
این دسته نه تنها بازندۀ انتخابت بلکه بازندۀ اصلی در آزمون بزرگ جامعه بوده و برای خود حیثیت و اعتباری نزد مردم باقی نمانده اند زور گویی ها و تحمیل خواسته های ضد قانونی شان بر نهاد های ملی و بین المللی مردم را به ستوه آورده مسؤولیت عواقب حرکات احتملی خشونت بار شان بدوش شخص عبدالله و حامیانش خواهد بود. قرار معلوم ایشان حساسیت اوضاع و عکس العمل حکومت را به هرنوع عمل فرا قانونی درک نموده لرزه به اندام شان افتاده و انعطاف علنی توأم با نرمش در موقف شان از دیروز باینطرف پیدا است.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 03.09.2014

حرکت سبز و نارنجی عطاء محمد نور
و وکالت سنچارکی از مردم

عطاء محمد نور مشهور به معلم عطا بر حامیانش صدا زد که ترتیبات یک مبازرۀ گسترده را اتخاذ نمایند ............
والی فعلی ولایت بلخ که از هواداران عبدالله عبدالله در انتخابات است به وضاحت اشاره به یک حرکت خشونت بار نموده هشدار داد که نهاد های ملی و بین المللی جواب گوی عواقب نهضت (سبز و نارنجی) خواهند بود.
او کمیسیون مستقل انتخابات را متهم با دست داشتن علنی در تقلب جمعی نمود.
آقای نور طی یک مصاحبۀ آنلاین گفت «آنهایی جوابگو خواهند بود بود که توسط تقلب صنعتی انتخابات را مسخره نموده و سعی می ورزند که قدرت را با مشروعیت بخشیدن به تقلبات خود کسب نمایند».
بیانات نور متعاقب اعلام موقف دستۀ «تحول و همگرایی» توسط سخنگوی آن "سید فضل سنچارکی" ..................
گفتنی مترجم:
شخصی که توسط مطبوعات خارجی و داخلی به حیث رهبر سیاسی صاحب نفوذ شناخته شده اشتهار می گردد، بکلی بعید از واقعیت های عینی افغانستان بوده هر دو کلمه رهبر و با نفوذ مستلزم غور عمیق است.
اگر درین مملکت (افغانستان) قانونی می بود و مراجع قانونی جرأت، شهامت و ارادۀ قوی و راستین تطبیق آن را می داشتند و این مرد متفذ و و رهبر سیاسی را به جرم تمرد و بغاوت و بیانات تجزیه طلبانه اش خلاف منافع ملی افغانستان از عهده اش مطابق قانون برکنار ساخته مورد مؤاخذه قرار می دادند در آن صورت .......

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 03.09.2014

جناب محترم بارز صاحب سلام!

من علاقمند به انتقاد کردن کسی نیستم و حوصله انرا هم ندارم فقط موضوعی را که ارتباط منطقی از نظر خود در آن نبینم بالایش تبصره می کنم تا خواننده فکرش را باز کند و از دو نظر شاید وسطی را انتخاب کند. از بس که مطالعه کرده ام از هر طرف مغزم غار غار شده که غرض سهولت فکری بعضاٌ یکی از این غار ها را باز می کنم. از این ناحیه تشویش نکنید اما باز هم نصحیت شما را تعقیب نموده و ز گهواره تا گور مطالعه خواهم کرد.

توجه داشته باشید که علم اصلی در ذات خداوند (ج) که در عالم کایینات آنرا هویدا کرده نهفته است. انسان ها با پیداکردن روابط پدیده ها و یا علم خداوندی ابزار فکری و تخنیکی غرض سهولت زنده گی اجتماعی خود و نظم آن در جریان انکشاف فکری خود ساخته و می سازند. متاسفانه آموختن علم خداوندی که در وجود هر انسان نهفته است وسیله آن شده که یکی خود را بلند تر از دیگر دانسته و از آن سهو استفاده میکنند.

با سودان زیادی هستند که این علم را وسیله پیدا کردن پول ساخته اند و زمین را پر از اسلحه و دیگر وسایل غیر ضروری و پلاستیک ساخته اند و حتی هوای تنفسی را خراب کرده اند.
هر کس در اجتماع یک وظیفه را اجرا می کند و با هم برابر هستند چه جوالی بی سواد و با سواد و چه عالم با سواد یک علم.
باز هم از معلومات تان که مرا به طور ذیل روشن ساخته اید تشکر:"از دست آورد های علمی دو نوع استفاده می شود، استفاده مثبت در جهت بهبود زندگی انسان ها و بالعکس استفاده منفی و زیانمند. چون استفاده از اتوم بحیث سلاح وبالعکس استفاده برای تولید برق وغیره."
چتلی های استفاده مثبت علم امروز زمین را آنقدر چتل ساخته و انسانها را مغشوش که حالا در تلاش هستند چطور از این منجلاب خود را خلاص کنند و کنفرانس های جهانی بی نتیجه حفاظت محیط زیست دایرمی کنند.
از توجه تان تشکر

گر چو نرگس نیستی شوخ و چو لاله تیره دل
پس دو روی و ده زبان همچو گل و سوسن مباش

الله محمد


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 03.09.2014

حرکت های سبز ونارنجی وبالاخره زورگویی!

طوریکه یکماه پیش نتایچ مقدماتی اعلان شد و تیم اصلاحات .... با سروصدای تقلب گسترده غوغایی رابرپا کردند بعضی ساده لوحان هم فریب خوردند و جامعه جهانی در رأس امریکا هم تصور نمیکرد که یک وزیر خارجه(؟) سابق یک کشور شایدآنفدر گپ های فریب دهنده به سطح جهانی ابراز نمائید،این تیم آنقدر لجام گسیخته شود که عکس های رئیس جمهور را پاره و از حکومت مواری سخن بزنند و ارگ را بخواهند اشغال نمایند .

اما اکنون با شمارش آراء تحت نظر ملل متحد به اثبات رسید کدام تقلب گسترده وجود ندارد شرایط فرق کرده میرود مردم ازین تیم به ستوه آمده نظر جامعه جهانی هم تغیرکرده است و از آقای صالح (مبارز سبز و نارنجی) هم خبری نیست و بعضی طرفداران هم از مو قف بی طرفی سخن میگویند.

قوای امنیتی و آیساف برای شورش آمادگی دارند و اشرف غنی (از موقف برنده) و طرفدارانش از شمال و جنوب عکس العمل نشان خواهند داد.

نتیجه حرکت های سبز و نارنجی بالاخره زور گویی، به نابودی خودایشان خواهدانجامید لذا بهتر است باخت خود را قبول کرده حکومت وحدت ملی با در نظر داشت مواد قانون اساسی تشکیل، ومردم راازین تشویش رهانیده فضای برادری و دوستی راایجاد نمایند.


اسم: ع . ا . عزيزي   محل سکونت: المان    تاریخ: 02.09.2014

ستاد عبدالله تهديد كرد ، كه مزاكرات تشكيل دولت وحدت ملي را ترك ميكند !
وطنداران عزيز ومحترم !
قبل ازهمه بايد اذعان بدارم كه هيچ يك از اتباع كشور كه خودرا افغان مينامد وميداند، مخالف تشكيل يك دولت وحدت ملي نيست، بشرطي كه درتشكيل يك دولت وحدت ملي عواقب وفاق وشقاق ان در نظر گرفته شده باشد.
ويا به عبارت ديگر، اگر تيم عبدالله واقعاً درپي تشكيل يك دولت وحدت ملي است قبل از همه شرايط وزمينه هايعيني ولازم دولت وحدت ملي را فرا هم سازد، اما قضيه از اين قرار است كه پيشنهادات اين تيم ازموضع غير صادقانه وفريب كارانه ارائه ميشود به اين معني كه اين تيم خواستارتشكيل دولت ائتلافي است نه دولت وحدت ملي و يا اگر پوست كنده بگويم اين تيم در ظاهر سخن از يك دولت وحدت ملي ميزنيد در واقعيت بازهم ميخواهد نما ينده ها ي گروهاي مافياي مواد مخدر، اختلاس، مجرمين جنايت هاي جنگي، .................. غاصبين ملكيت هاي عامه، ........قاتلين، معتادان مواد مخدر " قدرت " و چپاولگران بيت المال را شامل دولت وحدت ملي ؟؟؟؟ بسازد، كه به هيچ صورت مورد قبول ملت نيست، زيرا با رفتن شان به پاي صندوقهاي راي انهم با قبول هر نوع خطر جاني ثابت ساختند كه ديگر نميخواهند چهره هاي نقاب پوش ومنهوس شمارا بيشتر ازين تحمل نمايد؛ ولي اگرباز هم ازطرف همين تيم تاكيد بر تشكيل چنين دولت وحدت ملي ( حسب دلخوا ) باشد و در غير ان پروسه انتخابات راكه برنده ان بعد از تفتيش صد در صد اراء ، باز هم تيم تحول وتداوم شده به خطر مواجه سازد ويا دست به اقدامات ضد منا فع ملي بزند ، عكس العمل ملت چه خواهد بود؟
فكر ميكنم ملت ديگر تصميمش راگرفته وان قسمكه ديگر حاضر نخواهد شد بخاطر منافع چند جنگ سالار وطن فروش به جنگ برادر كشي كه بااوردن كارمل شروع شد وتا امروز هنوز هم بنام هاي مختلف دوام دارد، ادامه دهد. قرار معلومات مؤثق همين اكنون مردم چندين ولايت تصميم گرفته كه اگربه راي شان احترام واعتنا صورت نگيرد با طالبان يك دست شده خواهد پيوست. دران صورت ؟ دران صورت متيقينم كه اين پروسه به تمام كشور سرايت نموده قبل ازهمه شمارا لگد مال خواهد كرد. 
اما من بيك چيز تائسف خواهم كرد وان اينكه ميگويند " براي انسان تيره بخت، مرگ تخفيف درمجازات زندان زندگي است ". 
پايان - عزيزي


اسم: ف. فاریابی   محل سکونت: فاریاب    تاریخ: 02.09.2014

عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری افغانستان که کمیسیون های انتخاباتی و دولت کرزی را ، صد بار متهم به تقلب کرد ؛ پای مداخله « اجنبی » را در پروسهء انتخابات باز کرد؛ طرفداران او، عکس رئیس جمهو ررا کندند و زیر پا کردند؛ هواداران او در خیابان و کوچه ، به جایگاه های« ملکیت عامه» صدمه زدند ؛ با بوق و هارن موتر ها و شعا روفریا دهای گوشخراش، آسایش و نظم عمومی را مختل کردند؛ اعضای تیم او ، مسوولین کمیسیون های انتخابات را به سیلی و پنجه بوکس زدند؛ نه تنها مورد باز پرس، بازداشت و مکافات دستگاه های قضایی وامنیتی کشور، قرار نگرفتند، بلکه تازه در خیال « کودتا» های دیگری نیز میباشند!

ریسمان دراز پنج ماههء انتخابات به چاهی ختم میشود که نام آن چاه ظلمات است!

در خیابان، کم کم کلمه « انتخابات» به یک فحش و دشنام ، تبدیل خواهد شد؛ وقت قهر وجنگ ،درآینده ها یکی به دیگری خواهد گفت: برو گم شو، نادان ، رذیل، انتخابات!


اسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 02.09.2014

این چه روزگاریست که بالای افغانستان بدبخت آمده ،آیا درین کشور کسی دیگری پیدا نشد که بسم الله محمدی در نشست سران ناتو در انگلستان از افغانستان نمایندگی کند. اول او سَر مملکت نیست و ثانیاً او فهم و دانش اشتراک در این جلسۀ مهم را ندارد.
آیا این تصمیم از جملۀ هنر نمایی هاو حقه بازی های کرزی است و یا دستور بادار؟. هنوز کرزی بر تخت نشسته و دنیا اگر غیر قانونی هم است قبولش کرده، اگر خود برای حفظ آبروی خود نرفته بود یک شخص قوی و دانای زبان خارجی(نه اردو) را انتخاب می کرد. این راستی چه افتضاح است.


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 02.09.2014


جناب الله محمد !

سعی کنید بجای هر بار بی جهت انتقاد کردن از دیگران بیشتر مطالعه کنید تا اقلاً در جائیکه می باید نوشته شود «کند» نوشته نکنید «کن» و همینطور چیزهای دیگر... مثال دادن شما در مورد افراد با سواد و چیز فهم با افراد بی سواد کاملاً غلط است. تمام دست آورد های انسانی محصول کار افراد صاحب علم و دانش است. کسانیکه اتم را شناخته اند از دانش بلند علمی بهره مند بوده اند اما از دست آورد های علمی دو نوع استفاده می شود، استفاده مثبت در جهت بهبود زندگی انسان ها و بالعکس استفاده منفی و زیانمند. چون استفاده از اتوم بحیث سلاح وبالعکس استفاده برای تولید برق وغیره.


اسم: انجینرمحمد هاشم رائق   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 02.09.2014

کاندیدان ریاست جمهوری
شما مردم را تباه کردید الهی خود تباه گردید

تــرا قدرت بدین رسـوائی و ذلــــــت نمی زیبد
اگر غیرت به شأنت است این حالت نمی زیبد

ببین ایـــن حـالت مـــلت اگر شــرم و حیـا داری
تـــرا شاهی بدین ذلت بــــدین خجلت نمی زیبد

جهان خنــدد بـــه حال تان بدین روز سیاه تان
اگر بخشـــد ترا عــالم به این قیمت نمی زیبد

تـــو لاف مردمی هم میزنی هم می کنی نازی
بدین نـاز و اداءِ تو دیــگر عـزت نمی زیبد

همه دیدند مرغ جنگی همه دیدند سگ جنگی
شما را بیش ازین جنگِ بی علــــت نمی زیبد

شما مردم تـــباه کردید الهی خود تبــاه گردید
به وجدان ضعیف تان چنین غفلت نمی زیبد

به رائق شرم می آید که نامت بر زبان آرد
به تو هم نام پادشاهی بدین قامت نمی زیبد


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 02.09.2014

د عطا نور بغاوت (اغتشاش) باید وځپل شي

عطا نور په ښکاره د موازي حکومت د جوړولو بلنه ورکوي،د اصلاحاتو او همپالني ټیم د تفتیش له بهیر څخه بایکاټ وکړ، دادي د ملی یووالي د حکومت د جوړولو هڅي د ناکامي سره مخامخ شو، دده تر شا د ایران او پاکستان لاس دي، ایراني او پاکستاني استخبارات د اوسني افغانستان په سیاسي بهیر کښي خپل پلویان او جاسوسان لري.او دوي نه غواړي افغانستان د هوسایني پر لور حرکت وکړي
د افغانستان وسلوال پوځ باید دیته چمتو وي چي د پردو تر اغیز لاندي هڅي ناکامي کړي، ځکه د افغانستان د پرمختیګ او پایښت له پاره ولسواکي ښه نظام دي چي لا کار ورته وشي.
د ولسواکي د ملا تیر انتخابات تشکیلوي، د ټاکني په بهیر کښي دادي د اصلاحاتو او همپالني ټیم د قانون څخه سرغړونه کوي، د رایو تفتیش نه مني او سرکشي کوي او قانون نه مني، د یو مشروع او انتخابی بهیر پر وړاندي بغاوت د اساسي قانون د مندرجه موادو سره ډډه نه لګوي، داسی ورته کړني د نافذه قوانینو په رڼا کښی جواز نه لري، نو پوښتنه دادي چي تش په نامه د درغلي تر عنوان لاندي د ټاکنو د کمیسیونونو څخه بایکاټ خپله غیر قانونی عمل دي، دادي د اصلاحاتو او همګرايي د ټیم څلور کسیزه حلقه د زور په ژبه د افغانانو سره خبري کوي،او په دي ترڅ کښي ، دادي عطا نور ګواښ کوي، چي ګواګي خپل حکومت اعلاموي. شورا نظار مشران د پخوا څخه يي غیر قانوني چلند غوره کړي ول، زما په اند، دا هڅي او منفی کړني تبیلغاتي هڅي دي چي غواړي سیاسی امتیاز تر لاسه کړي، او په راتلونکي نظام کښي ځانته ځاي ومومي، کابل، مزار او نورو ښارونو کښي د اصلاحاتو او همګراي څلور کسیزه حلقه اقصادي مافیا تر خپل کنترول لاندي لري او دوي هر یو فرعوني ژوند لري.

نو ځکه دوي نشي کولي د اقتصادی ګټي څخه لیري پاتي شي، د همدي علت پر بنسټ دوي د ولس پر وړاندي د بغاوت زور نه لري، ځکه په خلکو کښي وګړنیز وزن نه لري، او نشي کولي د افغانانو پر وړاندي ودریږي. مشروع نظام د اساسی قانون په چوکاټ کښي صلاحیت لري داسي کړني وځپي، دا قوت نظام ته وګړي ورکوي او دادي د افغانستان اتل وګړي د ټاکني په دي بهیر کښي په میړانه ودریدل او خپل برخلیک يي وټاکل.کله چي د لوي جرګي په تالار کښي اغتشاش کوونکو د موازي دولت د جوړیدو اعلام يي وکړ، دا په خپله د افغانستان د ځمکني ارضي پر وړاندي یو بغاوت وو، دادي اوسني نظام چي کاملآ د اصلاحاتو او همګرايي په ولکه کښي ګیر پاتي دي او د کابل د ښار کنترول د همدوي سره دي، د بیلګي په توګه کله چي د کابل امنیه قوماندان د دندي څخه شړل کیږي،د کابل اکثریت پولیس بغاوت کوي او د ارګ په څلور خواوو کښي ټوله شپه راڅرخیږي، چي د نظام پر وړاندي یو کودتايي حرکت وو، د عطا نور ګواښ داسي یو سیاسی او امنیتي چاپیریال کښي تر سره کیږي چي واشنګتن او لندن د اغتشاش او غیر قانونی کړني پر وړاندي غبرګون ښودلي دي. اوس دا افغانستان په سیاسي او نظامی حالاتو کښي چي د یوي ډلي وسلوالو اغتشاش يي پیل کړي او د واکمن نظام اجراات د اغتشاش پر وړاندي د سازش یو توطیه دي، که چیری داسي ول نو د افغانستان ولس په قرباني ولي ملنډي ووهل شو؟ که د ولسواکي نظام ټینګیدل وي نو هغه سازش او معامله نه دي. د افغانستان هر بچي دیته چمتو دي چي د خپلي راي څخه دفاع وکړي او داسي یو مظبوط نظام حاکم کړي چي هلته د قانون واک وچلیږي، افغانان خپل برخلیک يي ټاکلي او په غوڅ اکثریت د افغانستان وګړي خپل زعیم يي ټاکلي او هیڅوک نشي کولي دا بریا یرغمل کړي. د افغانستان هر بچي د نړیوال متفکر داکتر اشرف غنی بابا ملاتړي دي او په دي لاره کښي هر ډول قرباني ته ولس چمتو دي، چي د خپل برخلیک څخه دفاع وکړي، افغانان په یوه غږ د غنی بابا څخه غواړي چي د اصلاحاتو او همپالني ټیم ته امتیاز و نه مني، ځکه دوي به د راتلونکي نظام د پرمختیګ پر وړاندي خنډ وي. .
په درنښت
امان الله عمر


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 02.09.2014

صد ها کارشناس سیاسی و نظامی در میز های گرد تلویزیون ها!

در میز های گرد تلویزیون های کابل، تبصره های سیاسی و نظامی بازارشان گرم است و زیادتر شان اعضای سابق حزب دیموکراتیک خلق است (کل اگر طبیب بودی سری خود دوا نمودی).

درین روز هاآقای امین فرهنگ کارشناس اقتصادی و سیاسی و سابق وزیر تجارت فعال بوده و در میز های گرد تلویزیون ها اشتراک نموده و راحل(؟)در موضوع انتخابات ارائه میدارند و تمام تبصره ایشان آنست که هر دو کاندید یاید از تعقل کار گیرند(؟)ورنه کشور به بحران میرود و مسوول، این هر دو نامزد خواهدبود. درباره شمارش آراء ،برنده و بازنده چیزی خاطر نشان نه می کنند و علاوه میکنند یاید هر چیز مطابق قانون اساسی کشور باشد.

راه حل (؟) ایشان بسیار جالب است (هر دو کاندبد از تعقل کار گیرند) اگر مااین کارشناسان را نمیداشتیم افغانستان چه خواهد میکرد؟

بهتر است کارشناسان محترم از موضع بیطرفی سخن نزده طرفداری خویش رااز کاندید مورد علاقه ابراز نمایند. و هم چنان تبصره هایشان باید معیار شمارش آراء باشد و کاندیدی که خواست هایش معقول نیست واضع انتقاد شود.

یااینها میخواهند از متل مشهور استفاده کرده ( هم به نعل میزنند هم به میخ).

اسم: Najib Dawary   محل سکونت: Toronto - Canada    تاریخ: 01.09.2014

جناب احمد بهزاد نماینده پارلمان و یکی از طرفداران سینه چاک عبدالله- عبدالله در صفحه فیسبوک اش مقاله بلند وبالایی ذیل را آنلاین کرده است:
تیم اصلاحات و همگرایی:
اگر تا 24 ساعت به خواسته های مشروع ما رسیدگی نشود؛ تمام روند انتخابات را تحریم و ترک می کنیم!
تیم اصلاحات و همگرایی در اقدامی قاطع، اعلام نمود که اگر تا بیست و چهارساعت جامعه جهانی و تیم مقابل در عملکرد شان تجدید نظر نکنند، روند سیاسی و تخنیکی را به صورت کامل و مطلق تحریم می کنند.
سیدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری محترم داکترعبدالله عبدالله، در نشستی با رسانه های همگانی ملی و بین المللی در کابل، هشدار داد که آنان؛ هرگز حاضرنیستند با تیمی، حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند که ...و...

در ستون کامنت مطلب فوق الذکر، بنده نظرم را به شرح ذیل نوشتم:
Najib Dawary اگر حرف بر سر تقلب باشد؛ هر دو جناح تقلب کرده است، حتی گذارشاتی در دست است که جناح داکتر صاحب عبدالله بالاتر از جناح داکتر صاحب غنی، غرق تقلب وفتنه میباشد. ولی حالا که نماینده گان ملل متحد میخواهند رأی پاک را از رأی ناپاک جدا کنند، چرا شما سنگ را در دبه انداخته و شور میدهید. و از سر ناباشانی تان پایان نمیشوءید. از خدا بترسید. و به حال این ملت رحم کنید.

فقط بعد از مدت کمی متوجه شدم که نظرم اندکی اشتباه انشایی دارد و خواستم آنرا اصلاح کنم. بعد از چند دقیقه گشت در صفحه فیس بوک دریافتم که جناب بهزاد که هر لحظه دم از دموکراسی و مردم سالاری میزند، بعد از مطالعه نظر بنده، بیقرار شده {و شاید با عصبانیت}، دوستی اش در فیس بوک بامن قطع کرده است.

از مطالعه ستون کامنت های مطلب فوق الذکر پیدا بود که تعداد زیادی از نظر دهنده گان از تیم اصلاحات وهمگرایی، بیزار و تمنا نموده اند که تیم مذکور به حال زار مردم افغانستان رحم کرده واز سر خر جهل پاءین بیآیند.
بدون هرگونه شک وتردید جناب بهزاد دوستی اش در سایت اجتماعی فیس بوک با تمام آنهایی قطع کرده باشد که از مقاله بی محتوی وغیر ملی موصوف، انتقاد وایشان را براه راست هدایت فرموده اند.
این هم نمونه یی از برخورد یکی از اعضای ارشد تیمی که حرف از مردم و مردم سالاری میزند. ولی درعمل...
ههههه هههههه


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 01.09.2014

همبستگی اقوام مختلف درانتخابات !!!
(شوخی انتخاباتی)

طوریکه دیده میشود کمیسیون انتخابات که اعضای آن متشکل از اقوام مختلف است چند ماه پیش تصمیم گرفتند که در انتخابات تقلب گسترده بنفع اشرف غنی نمایند وموفق شدند که او را برنده با تفاوت یک میلیون و دو صدهزار اعلان نمایند و آنها با وجود فشار های تیم اصلاحات ... کشور های همسایه، جامعه بین المللی و صد ها مفتشین متخصص ملل متحد به تقلب خویش ادامه داده و اشرف غنی باز هم برنده شود.

این اتحاد وهمبستگی را به کمیسیون انتخابات که کمشنرهای آن از اقوام مختلف تشکیل شده و این اتحاد و همبستکی را تا آخرین روز ها ادامه دادندبرایشان تبریک عرض نمائیم !!!


اسم: رحمان   محل سکونت: المان    تاریخ: 01.09.2014

ستاد عبدالله عبدالله، نامزد معترض دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که اگر "خواسته‌ها و شرایط" این تیم تا فردا پذیرفته نشود، از روند مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به صورت کامل بیرون خواهد رفت.

سید آقا حسین فاضل سانچارکی، سخنگوی ستاد آقای عبدالله امروز در نشستی خبری اعلام کرد که "تا فردا مهلت تعیین می‌کنیم که اگر به خواست‌های معقول و منطقی ما توجه نشود و روند تفتیش به صورت واقعی و شفاف صورت نگیرد، ما روند مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی و روند تفتیش آرا را به صورت مطلق ترک می‌کنیم."

آقای سانچارکی گفت که پس از پایان یافتن این مهلت، رهبران تیم اصلاحات و هم‌گرایی موقف نهایی خود را اتخاذ خواهند کرد و "با مردم افغانستان صحبت خواهیم کرد."


اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 31.08.2014

محترم آغای بارز!

1- شما در مقاله تان نوشته اید:"مردم هم، از دیموکراسی چیزی نمی داند." اما در نوشته 27.08.2014 می نوسید" اگر من گفته ام مردم هنوز از مسایل سیاسی و شرکت در امر انتخابات و دیموکراسی زیاد چیزی نمی دانند". بین اینکه آدم بگوید چیزی نمی داند و یا اینکه بگوید زیاد چیزی نمی دانند فرق زیاد وجود دارد. لطفاٌ رندی نکنید و به اصلاح خود به این قسم نپردازید.
2- "اگر گفته شوداکثریت مردم ما بی سواد اند، این توهین به مردم نیست". سواد داشتن معیار خوب بودن یک انسان شده نمی تواند. هستند بی سوادان زیادی که درست فکر می کنند و بر عکس با سوادانی که غلط فکر می کنند. تاریخ جهان شاهد آن است که این اکثراٌ با سودان بوده اند که باعث خرابی و تباعی جوامع شده اند. بمب اتم را با سودان ساختن و انداختن.

3-" ما مردم افغانستان به تناسب جوامع پیشرفتۀ غربی و دارای نظام های مترقی کمی و کاستی های فراوان داریم."ویکی از عوامل انرا ادامه سی سال جنگ و نبود امنیت در کشور می دانید. ایا متوجه شده اید که همین جوامع پیشرفتۀ غربی و دارای نظام های مترقی در جنگ سرد جامع ما را با پول و اسلحه به دست افراد جانی به خاک و خون غلتاند و تا کنون به این بازی ادامه می دهد. عامل دیگر انرا فقر فرهنگی و اقتصادی دانسته اید. توجه داشته باشید که ما یک فرهنگ غنی اخلاقی اسلامی و فکری داریم این فقر که شما از آن یاد می نمایید در اشخاصی بوده و است که فرهنگ خود را درست درک نکرده اند و به فروش آن پرداخته اند.

4-"توجه کنید، آقای اشرف غنی احمد زی برای اینکه رأی لازم برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری را بدست آورد خود را ناگذیر می بیند که جنرال عبدالرشید دوستم را بحیث معاون اول خود بپذیرد.
اگر مردم ما از آگاهی لازم بهرمند می بود آیا با آن گذشته جنایتباری که داکتر عبدالله و حامیانش داشته اند بیش از دو میلیون نفر زن و مرد به آن رأی میدادند؟" مردم در حق رای دادن خود آزاد هستند نظر به لزوم و طرز فکر شخصی شان. هر شخص به اساس مقدار اگاهی خود عمل می کند اگر این را ما جرم بدانیم پس همه انسان ها مجرم هستند و دیموکراسی هم مفهومی ندارد.

5-"به بن بست انتخابات نگاه کنید که مردم را به چه حال و روز انداخته اند مردم از سوی حامیان داکتر عبدالله هر لحظه در انتظار جنگ و خونریزی و تجزیه کشور هستند. ولی بازهم آنها با حرف های عوام فریبانه می توانند هزاران انسان را در جنگ و خونریزی بدنبال خود کشانند." ای کاش که جوامع پیشرفتۀ غربی و دارای نظام های مترقی به فرموده شما از داکتر عبدالله داکتر عبدالله نمی ساخت.

"قراریکه گفته می شود در اثر شش ماه بحران انتخابات پنج میلیارد دالر به کشور خساره رسیده است، اگر ملت آگاه می بود باید میلیون ها نفر دست به اعتصاب و مظاهره می زدند که تا حال نزده اند." ملت اگاه است اما ترس از بی اگاهان مسلحه انسانیت دارند. بروید شما با این اگاهی که دارید آنها را اگاه بسازید. زیرا که می نوسید "
خلاصه منهم جزء مردم کشور هستم ولی کمبود های خود را باید گفت، زیرا تا ما مردم کمبود های خود را نشناسیم و آنرا برطرف نکنیم سال های سال در این دور باطل قرار خواهیم داشت."

امید است هر دوی ما کمبودهای خود را شناخته باشیم و به این بحث بی فاییده خاتمه بدهیم تا باز هم به فرموده شما
"هنوز راه درازی برای رسیدن به این رفع همه کمبود ها" را کوتاه ساخته باشیم.

ندارم دریغ از شما گنج خویش
نه هرگز بر اندیشم از رنج خویش

با سلام و احترام
الله محمد


اسم: جلیل غنی    محل سکونت: کانادا    تاریخ: 29.08.2014

گــروگــان ظــلــمت

تأریخ افغانستان مثل تأریخ هر ملت دیگر شاهد نا آرامی ها و بی سر و سامانی ها، اختلافات، جنگ های از هر نوع، خونریزی ها و کنار آمدن ها و صلح و آرامش، ظلم و ستم، دیکتاتوری ها، ارتقا و پیشرفت و عقب گرائی و دیگر انواع رویداد هایی بوده است که هر ملتی در روی کرۀ زمین آن را تجربه کرده است و خوش به حال ملت هایی که راه شان را گشوده و مسیر درست خود را یافته اند و امروز در قطار پیشرفته ترین، آرام ترین و مرفه ترین ها قرار دارند و یا درین راه روان هستند و سرنوشت شان را با درایت و درک درست از جریانات تأریخ، متکی بر تجارب تأریخی شان، خود تعیین نموده اند.
تأریخ پر افتخار و با عظمت چندین هزار سالۀ افغانستان شاهد

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: موسی فریور    محل سکونت: کابل افغانستان    تاریخ: 29.08.2014

من از نامزدان می خواهم از خدا بترسند و به حال ملت مظلوم ترحم کنند. در حالی که در قعر زمستان گذشته یک کیلو گاز 40 افغانی قیمت داشت، حالا پیش بینی می شود که ممکن است یک کیلو گاز به 120 افغانی برسد. تاریخ و مردم در مورد این رهبران سیاسی بیرحمانه قضاوت می کنند. نامزدان برای نجات مردم از این بحران کشنده، باید گذشت کنند.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 28.08.2014

زمانیکه نتیجۀ انتخابات دور دوم، مجموع آراء داکتر اشرف غنی را بالاتر از عبدالله عبدالله اعلام نمود، طوریکه دیدیم گروپ ناکام نامبرده به نوعی کودتا بازی و ادعای برقراری حکومت موازی«!» دست به تهدید و هایت و هویت زد. بیشترین انتقاد وداد خواهی گروپ اصلاحات و همگرایی موجودیت آرایی بود که به زعم آنان باید باطل اعلام شده و لقب رای ناپاک بر آن گذاشته شد. بعد دیده شد که گروپ عبدالله هر روز ادعاهای جدیدی را در جریان پروگرام، پیشکش نموده و به دفعات با قهر و احتجاج شمارش آراء را متوقف ساخته و خودش و گماشتگان بی منطق وی با به درازا کشیدن جریان شمارش، هر روز به دنبال بهانه و جنجال دیگری پا لچ می نمودند.
با ضیاع وقت فراوان که مملکت را به جانب بی ثباتی، رکود اقتصادی و خسارات مالی و مردم را به هراس، فقر و بی اعتمادی کشانیده است، بیشترین شکایت و پافشاری این گروه موجودیت آرایی بود که باید حتماً باطل اعلام میگردید و داستــــان « گوسفندان چاق» هم منحیث شعار ملی«!» آنان بر این ادعا استوار بود که صد ها صندوق آراء مشکوک بعد از تفتیش، به اساس شرائط پیشنهادی گروپ عبدالله عبدالله، باطل اعلام گردیده و نابود شود چون داخل آن از آراء ناپاک مملو میباشد، آنهم پذیرفته شد.
حال به مجرد اعلام آراء باطل از جانب هیأت ملل متحد و کمسیون مؤظف انتخابات، آتش دیگری از جانب مرکز گروپ اصلاحات روشن گردید که چرا آراء باطل ساخته میشود؟! این ها از داخل صندوق های بسته چه میدانند که در جدول کمپیوتری و دیتا بیس وابسته به کمسیون انتخابات، رأی کی پذیرفته و از کی باطل گردد، درحالیکه خود شرائطی را که پیشنهاد نموده اند، رای پاک و ناپاک به زعم آنها، باید به همین طریق قبول و یا باطل گردد!
اصل و حقیقت درین جریان مسخره، همانا حرص قدرت طلبی و حکمروایی متداوم این گروپ به اتفاق دشمنان معلوم الحال
« حزب وحدت و حکمتیار»، همه با سابقۀ آشکارای جنایات بشری در افغانستان و مظالم بر مردم بیدفاع و مظلوم آن، می باشد که تحمل شکست ولو ذریعۀ آرای ملت باشد، برای شان تلخ، ناگوار و غیر قابل تحمل است.
یکی از مصائبی را که وزارت مالیۀ افغانستان اخیراً اعلام نمود، مصارف پنج بلیون دالر برای رو براه ساختن جنجال انتخابات و پنج ملیون هم فرار سرمایه، به نسبت ترس از فردا و بیثباتی جامعۀ افغانی میباشد.
خداوند عاقبت مردم بیچارۀافغانستان را با نجات ازین گروه های غیر ملی و مردم ستیز بخیر نماید.


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 28.08.2014

زمانی که عبدالله و پیروانش کمیسیون های انتخابات، شخص رئیس جمهور و رقبای خودرا متهم به تقلب سازمان یافته نمود مداخلۀ مرجع سومی را در تفتیش آراء تقاضا نمود و از ملل متحد نام برد، حامد کرزی از جان کری خواهش کرد که برای ختم این ماجرا باید پای ملل متحد کشانده شود ودر اثر مذاکرات؛ نمایندگی ملل متحد در کابل بعد از مشوره ومفاهمه با مقامات ذیصلاح آن مؤسسه، ملل متحد به همکاری درین زمینه موافقت نموده و مصارف آن را متقبل گردید.
دوصد نفر ناظر تخصصی که درین تعامل مهارت فنی داشتند استخدام گردید.
اشتباه بزرگ ملل متحد از ابتدای معامله این بود که چون موافقۀ طرفین حاصل گردیده بود و هردو دسته به مداخله و انجام کار این مؤسسه اعتماد نموده بودند باید به نمایندگان هردو دسته در محل باز شماری، تفتیش و ابطال آراء اجازۀ حضور داده نمی شد. و تعامل را مطابق طرزالعمل ترتیب شده توسط کمیسیون انتخابات تحت نظارت متخصصین ملل متحد و نهاد های ملی تکمیل می کرد.
موجودیت نمایندگان هردو دسته در مرکز تفتیش در اصول اقدام صحیح نبوده خود زمینه ساز تمام کار شکنی ها، متوقف ساختن جریان و تحمیل فرمایشات بوده.
چنین می نماید که تیم اصلاحات و همگرایی به قول و قرار و تعهد خود پابند نبوده، این زور گویی ها یا این که مظهر اعمال هرزگان و بی بند و باران محله است که هیجنوع ارزش و معیار اخلاقی نزد شان موجود نیست، یا این نمونۀ از کمال نا بخردی و جهالت بوده که میراث فرهنگ قدرت طلبی و زور گویی دوران بود و باش پشاور است، یا کاکایی پشت درب باغ است که اینها به امید چیدن انگور تاکها اند.
بالآخره صدای محکم و امیدوار کنندۀ از ملل متحد شنیده شد مبنی بر این که تا حال در دنیا ودر هیچ انتخاباتی چنین امتیازات به یک کاندید داده نشده و بدون اشتراک نمایندگان هردو دسته ادامۀ کار را اعلام نمود.
دانسته نمی شود که عبدالله به اصطلاح چه کاره است که به یک مؤسسۀ جهانی التیماتوم داده ضرب الاجل تعین کند.
نکتۀ دلچسپ دیگر مصاحبۀ خانم امان پوراز سی ان ان با سفیر امریکا در کابل است ضمن یک سؤال از او پرسید که مؤافقۀ حکومت وحدت ملی سهمگیری درقدرت است؟ سفیر گفت خیر این مؤافقت هردو برای مساعی مشترک غرض ایجاد یک حکومت متوازن از لحاظ ساختار قومی و گروپ های مختلف سیاسی وتطبیق برنامه های حکومت است..رئیس جمهور به رإی اکثریت تعیین گردید و پست ریاست اجرائیوی( نه صدراعظم) ایجاد گردیده و وزرا توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.
در جواب سؤال دیگری که آیا تعین دوم سپتمبر برای تحلیف رئیس جمهور نو عملی(واقع بینانه) است و آیا امکان پذیر است؟ سفیر گفت بلی امکان دارد و ما متوقعیم که چند روز بعد از آن(مراسم تحلیف) رئیس جمهور نو در کنفرانس عضو ممالک ناتو اشتراک کند . سفیر چندین بار از تطابق همه روش ها با قانون اساسی افغانستان یاد نمود.
معلوم می شود که تأریخ به دستور امریکا تعیین شده و شرکت رئیس جمهور نو در اجلاس ناتو نزد امریکا بسیار اهمیت دارد.
حالا پیش بینی اوضاع اگر اشرف غنی احمد زی برنده اعلان شود بسیار مشکل است، بازهم عبدالله و پیروانش به چه اقداماتی متوسل خواهند شد؟ مظاهرات، آشوب گری، اخلال امنیت و یا قیام مسلحانه؟ آیا چنین اقدامات را ناتو و در رأس آن امریکا تحمل کرده می تواند؟ پرسش هایی است که در آینده جواب آن را خواهیم گرفت.


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 27.08.2014

امروز بار دیگر تیم اصلاحات و همگرائی اعلام کرد که نمایندگان شان دیگر در پروسه تفتیش آرأ اشتراک نخواهند کرد، ولی کمسیون مستقل انتخابات و یونیما گفتند که پروسه در غیاب ناظران تیم اصلاحات و همگرائی پیش میرود. اینکه چرا باز تیم اصلاحات و همگرائی به اصطلاح "ناخن افگار" میگیرد و بهانه سازی میکند، دو دلیل دارد:
یکی اینکه آنها مطمئن شده اند که بعد از تفتیش آرأ و ابطال بعضی آرأ بازهم آرای اشرف غنی بطور نسبی بیشتر از آرای عبدالله عبدالله میباشد و
دیگر اینکه معضله تقسیم قدرت بین رئیس جمهور و رئیس نام نهاد "اجرائی" هنوز هم حل نگردیده و احتمال دارد که جامعه جهانی نیز در مورد این معضله مجدداً غور کند و راه حلی را جستجو نماید که پست ریاست اجرائی عین مفهوم پست صدراعظم را نداشته باشد ، بلکه یک قسمت این وظیفه را احتوا کند، آنهم تحت نظر رئیس جمهور که صلاحیت مربوطه را به رئیس اجرائی واگذار کند.
با دو دلیل فوق تیم اصلاحات و همگرائی میکوشد باردیگر به اصطلاح "ترازو به زمین بزند" و از واقعیت موضوع طفره برود. آنها باید متوجه باشند که اینبار پله ترازو به ضرر شان درحال تغییر است و اگر دقت نکنند ، شاید به نحوی در تجرید قرار گیرند و به حاشیه رانده شوند و در نظر مردم هم به حیث یک تیم «دعوا جلب» و بهانه گیر معرفی شده حمایت مردمی و جامعه جهانی را از دست دهند و آنگاه دیگر تهدید بالقوه و ایجاد حکومت موازی و تسخیر ارگ و امثالهم نیز درد آنها را درمان کرده نتواند.
امریکا چند روز قبل عطا محمد نور را بجایش نشاند و گوشش را کش کرد که دیگر پای خود را از گلیم خود بیشتر دراز نکند، درغیر آن به سرنوشت اسمعیل خان و حتی بدتر از او گرفتار خواهد شد. امید است که با این وضع سران تیم اصلاحات و همگرائی به آنچه واقعیت است تن دهند و از این بیشتر کشور و مردم را به آتش بحران نسوزانند. و ما علینا الابلاغ


اسم: محمد نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 27.08.2014

محترم الله محمد از المان سلام
با تشکر از توجه شما به نوشتۀ اینجانب!

اگر من گفته ام مردم هنوز از مسایل سیاسی و شرکت در امر انتخابات و دیموکراسی زیاد چیزی نمی دانند،این توهین به مردم نیست. اگر گفته شوداکثریت مردم ما بی سواد اند، این توهین به مردم نیست و همینطور اگر از کمبود های دیگر مردم سخن گفته شود نباید اهانت به مردم تلقی شود. درست است که مردم ما از مردم هیچ کشوری از لحاظ استعداد طبیعی کم و کاستی ندارد، مگر ما مردم افغانستان به تناسب جوامع پیشرفتۀ غربی و دارای نظام های مترقی کمی و کاستی های فراوان داریم. و البته این کمبود ها تابع یک سلسله عوامل و شرایطی بوده که مردم در افغانستان به آن مواجه بوده اند. مثلاً:
1 – ادامه سی سال جنگ و نبود امنیت در کشور.
2 - فقر فرهنگی و اقتصادی.
3 - نبود احزاب ورزیدۀ سیاسی و ملی. و اتحادیه های صنفی و انجمن های ادبی، هنری و حقوقی.
4 - نبود یک اپوزیسیون آگاه و مسؤول در برابر دولت و غیره.
بنابران گفته می توانیم که ما هنوز راه درازی برای رسیدن به این رفع همه کمبود ها در پیش داریم.
توجه کنید، آقای اشرف غنی احمد زی برای اینکه رأی لازم برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری را بدست آورد خود را ناگذیر می بیند که جنرال عبدالرشید دوستم را بحیث معاون اول خود بپذیرد.
اگر مردم ما از آگاهی لازم بهرمند می بود آیا با آن گذشته جنایتباری که داکتر عبدالله و حامیانش داشته اند بیش از دو میلیون نفر زن و مرد به آن رأی میدادند؟

به بن بست انتخابات نگاه کنید که مردم را به چه حال و روز انداخته اند مردم از سوی حامیان داکتر عبدالله هر لحظه در انتظار جنگ و خونریزی و تجزیه کشور هستند. ولی بازهم آنها با حرف های عوام فریبانه می توانند هزاران انسان را در جنگ و خونریزی بدنبال خود کشانند.

قراریکه گفته می شود در اثر شش ماه بحران انتخابات پنج میلیارد دالر به کشور خساره رسیده است، اگر ملت آگاه می بود باید میلیون ها نفر دست به اعتصاب و مظاهره می زدند که تا حال نزده اند.
خلاصه منهم جزء مردم کشور هستم ولی کمبود های خود را باید گفت، زیرا تا ما مردم کمبود های خود را نشناسیم و آنرا برطرف نکنیم سال های سال در این دور باطل قرار خواهیم داشت.


اسم: تاند   محل سکونت: کابل    تاریخ: 27.08.2014

ملګري ملتونه د دواړو کاندیدانو د څارونکو په غیاب کې د رایو باطلولو ته دوام ورکوي

د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم له لوري د رایو د تفتیش او ابطال له بایکاټه وروسته ملګروملتو د اشرف غني احمدزي له انتخاباتي ټیمه هم وغوښتل چې د انتخاباتو له کمیسیونه خپل څارونکي وباسي.
د ملګروملتو یوې سرچینې تاند ته وویل چې دا پرېکړه یې د دې لپاره کړې چې دوی غواړي د دواړو کاندیدانو په غیاب کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې دا پروسه په خپله پر مخ بوځي.

د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څارونکو نن دا پروسه بایکاټ کړې او څارونکي یې کمیسیون ته نه دي ورغلي.

د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله د څارونکو د نه ورتګ له کبله نن سهار د رایو د باطلولو پروسه ودروله خو له ډېرو مشورو وروسته ملګروملتو پرېکړه وکړه چې د دواړو کاندیدانو د څارونکو او غړیو په غیاب کې دې د رایو د باطلولو پرېکړه وشي.

د دوی په وینا د کاندیدانو د څارونکو په حضور کې، چې په هره موضوع یې لانجې کولې، دا پروسه سمه پر مخ نه وړل کېده.

د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم پرون ویلي و چې د رایو د باطلولو له پروسې وځي او د انتخاباتو پایلې نه مني. خو ملګرو ملتو یې په مقابل کې ویلي و چې که کوم کاندید دا پروسه تحریم کړي یا یې نه کړي، دوی به د رایو د باطلولو او تفتیش بهیر ته دوام ورکړي څو د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره څرګندې او اعلان شي.

تراوسه پوري د اشرف غني احمدزي ټیم د ملګروملتو د پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي.


اسم: تاند   محل سکونت: کابل    تاریخ: 27.08.2014

د عبدالله د څارونکو د نه حاضرېدو له کبله د رایو د ابطال بهیر ځنډول شوی
د انتخاباتانو د خپلواک کمیسیون مرستیال ريیس عبدالرحمن هوتکي وویل چې د رایو د باطلولو لړۍ یې د دې لپاره درولې چې د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څارونکي تراوسه پوري نه دي راغلي.

دا په داسي حال کې ده چې پرون ملګروملتو، چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم په اصرار یې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتنو د دوهم پړاو د تفتیش او څارنې زیات مسوولیتونه په غاړه اخیستي دي، اعلان وکړ چې که د کوم کاندید څارونکي د رایو د تفتیش او ابطال پروسه بایکاټ هم کړي، دا لړۍ به دوام وکړي.

د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړی و چې که تر سبا /چهارشنبه/ سهاره د رایو د باطلولو په برخه کې د دوی غوښتنې ونه منل شوې، خپل څارونکي به له دې بهیره وباسي، کار به ختم شوی اعلان کړي او د انتخاباتو نتیجه به ونه مني.

د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال رييس وايي، هڅه کوي چې تر نن غرمې پوري د رایو د باطلولو پروسه بېرته پیل شي.

تېره شپه عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي له ولسمشر کرزي او د هغه له دوو مرستیالانو سره په ارګ کې اوږدې خبرې وکړې خو ارګ د دوی د خبرو اصلي جزییات نه دي په ډاګه کړي.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 27.08.2014

قبولی به یک شرط!!!
طوریکه دیده میشود با اشتراک نکردن تیم اصلاحات... موضوع انتخابات حل شود زیرا هر دو تیم بخاطری که بازنده اعلان نشود در پروسه مشکلات خلق میکردند.

کار شمارش بزودی انجام و اشرف غنی برنده اعلان میشود شاید به تفاوت آرای کم.

لذااشرف غنی و عبداله با فشار جامعه جهانی با هم سازش میکنند و اشرف غنی رئیس جمهور و عبداله رئیس اجرائیه(با صلاحیت های محدود) وتایک هفته مراسم حلف وفاداری برگزار، وهر دو به اجلاس ناتو تشریف خواهند برد.

عبداله برای اینکه متحدینش را قانع سازد که حد اقل یک (بینی خمیری) شود بایدپافشادی نماید که آنرا میپذیرم اما بیک شرط:
که دوره ریاست جمهوری چهار ساله شود !!!


اسم: غروال   محل سکونت: اتریش    تاریخ: 26.08.2014

محترم پوهنوال یون خلاص لیک محترم دوکتور اشرف غنی ته د ستایلو دی اما ډیر احساساتی لیکل شوۍ دی او دده ددرو پیشنهادونو څخه بالخصوص د نوموړی اخیرینۍ پیشنهاد چی بیطرفه مسلکی , با استعداده , صادق او د تبعیض جدی مخالف شخصیتونه د واحد ملت صادقانه شعار لاندی یو ملی حکومت جوړ کړی او ملت ددی بی رحمانه طولانی بحران څخه راوباسی إ
دا بهترین پيشنهاد او دارنګه ملی حکومت ته ټول ملت په تلوار کښی دی ددی لپاره بايد منورینو په صادقانه اتفاق سره پدی ۳۶ کالونو کښی تهداب تیږه ايښی وای او اوس د واقعی ملی حکومت دموجوده شرأيطو لاندی مشکل لیدل کيږی ځکه جنګ سلارانو , د ملت چورکوونکی , اود همسايګانو جاسوسانو د امریکا او غربی نړۍ په کومک نه یوازی په بين المللی سطحه د قدرت خاوندان شوی بلکه دا کسان ( تنظيمونه , طالب , پرچميان , خلقيان , افغان ملتيان , ستميان او شغليان ) ملياردران شویدی او عسکری او پليسو کښې دوی حاکمیت لری ددی جنايت تهداب د شاغلی بوش په مشرۍ او د شاغلی دوکتور خليلزاد په ابتکار او شاغلی يوشکا فيشر په کومک په ۲۰۰۱ کښی ايښود شوۍ دی او په ډير افسوس سره بايد وويل شي چی دی خائن تهداب کښی ددی ديارلس کلنی حلقی ته پخوانی مرحوم پادشاه دخپلی خاموشی سره ددوی خائنه روحيه لا پسی تقويه کړی وه او هغه مرحوم په کابل کښی په لاس ماچ کولو باندی مشغول وو او ملت ته بی پروا وو۰ په واقعيت کښی د ياد شوو خائنو ګروپو په څنګ کښی لاسونو ماچ کوونکیو د افغانستان ملت د تباهی سره مخامخ کړۍ دی۰
بايد واضح وویل شی چی امريکا فعلآ يوازنۍ قدرت په جهان کښی دی او غربی نړۍ د امريکا سره فوق العاده متحده دی او امریکا د افغانستان موضوع کښی بی تفاوته نشی پاتی کيدای او ځان ته حق ورکوی چی په دا موضوعګانو کښی مستقيمآ مداخله وکړی که منورين لږ څه د ځيرتيا څخه کار واخلی نو د احساساتو ملګرتيا بايد پريږدی او د عينی شرائطو په اساس دوکتور اشرف غنی ته موقع ورکړۍ شی چی ايا نوموړۍ واحد ملت جوړيدو لپاره مفيد واقع کيدای شی او که برعکس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍إ
دوکتور اشرف غنی لاسونه په قتلونو کښی ندی سره , عالم او ځيرک او سياست باندی پوه افغان دی او دافغانستان کلتور او عنعنو په چوکات کښی قادر کيدای شی چی واقعی ديموکراسی تهداب کيږدی او چاپلوسان او لاسونو ماچ کوونکی له مينځه ولاړ شی او بی له قوميت , ژبو او مذهبو نظر لرلو سره با استعداده , مسلکی او صادق شخصيتونه د ملت خدمت ته عرضه کړی
او موقع برابره شی چی دوه رسمی ژبو باندی راتلوونکۍ نسل لکه دمورنی ژبی په شان په خبرو او نوشتی حاکميت ولری چی پدی وسيله د ژبو دلالانو ته د تفريقو اچولو لاره بنده شي او خراسانيان خپل خائن ارمان قبروته له ځانو سره يوسی او حکومتداری کښی په اساس د استعداد , صداقت سره داکثريت او اقليت دلالانو دروازی هم تړل کيږی ددی ارمان او اميد سره پدی ټولو زهرناکو ګروپونو کښی يوازی دوکتور اشرف غنی مناسب شخصيت دی او منورين د جهانی او ملی سيا ستونو ليدو سره بايد ډير محتاطانه او سنجيده هم په قلمونو کښی او هم په مجلسونو کښی بی له احساساتو کار واخلی إإإ

افغانان د نجات لاره پيدا کولای شی - په منورينو کښی ملی شخصيتونه موجود دی چی ددی لاری لپاره ناستومانه لګيا دی او د۱۹۹۵ کال سلاح جمع کولو پروګرام په شان به دی ځل مرتجعينو ته د سوءاستفادی موقع ورنکړۍ شی إإإإإاسم: عبدالله وهاب   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 26.08.2014

به تائید فرمایشات دلسوزانه و پر احساس هموطن عزیزم آقای عنایت کهسانی هروی اعلامیۀ دفتر ریاست جمهوری در مورد تعین موعد تحلیف رئیس جمهور نو چیزی نبود که مردم توقع می بردند، این مقام باید یک فیصلۀ قاطع را برای ختم این ماجرا صادر می کرد. کار تفتیش آراء و ابطال آن ابتکار ملل متحد بوده علاوه بر نمایندگان نهاد های ملی در حدود دوصد نفر ناظرتخصصی ملل متحد از آن دیده بانی می نمایند. باید رئیس جمهور امر ختم کار را در ظرف چند روز معین صرف نظر از فرمایشات هرد دسته صادر می کرد.
همچنان با تائید نظر محترم داوود موسی این وقتی نیست که لوی څارنوالی افغانستان خموشی و بی تفاوتی اختیار کند مسئولیت قانونی اش ایجاب می نماید که باید مهر سکوت بشکند وطی اعلامیۀ موقف گیری، مداخلات و مزاحمات هردو جناح را درقبال تکمیل کار تفتیش و ابطال آن غیر قانونی اعلان نموده و نتیجۀ آراء نهایی را در مورد انتخاب رئیس جمهور قاطع، نهایی و قابل احترام بداند. والسلام.


اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 26.08.2014

برادر محترم آغای نعیم بارز بعد از عرض سلام و احترام به شما توجه تان را به مطلب زیر جلب می کنم:

شما در نوشته 22.08.2014 تان می نوسید ولو به هر ارتباطی هم:

" تبصره: این را همه خواهند پذیرفت که در جامعۀ افغانی هنوز اکثریت قاطع مردم از هر لحاظ در مبارزات سیاسی اجتماعی به روش های دیموکراتیک آشنائی و آمادگی لازم را ندارند."

این فکر جناب شما را بنده به صورت قطع پذیرفته نمی توانم. به نظر بنده این سران داوطلب قدرت در افغانستان هستند که به روش های به اصطلاح دیموکراتیک ارزش قایل نیستند و امادگی لازم را به اصطلاح شما زمانیکه منافع شان در آن جست و جو شده نتواند، ندارند.

یکی از اساسات و روش های عمدۀ دیموکراسی و دیموکراتیک بودن حق رأی است که اکثریت قاطع جامعۀ افغانی با آشنایی با آن و با فهم در قطار استاده شدن تا به اساس پروگرام و شخصیت کاندید های محترم آرزومندی خود رااظهار نمایند یعنی اینکه کی می تواند از آرزوهای شان نمایندگی و در نهایت برآورده ساختن آن جامۀ عمل بپوشاند.

به ادامه تبصره تان می نوسید"

"به این لحاظ باید حد اقل یکی دو دهۀ دیگر جنجال انتخابات ریاست جمهوری را مدنظر داشته باشیم. زیرا لیست های رأی دهی نشان می دهد که در چنین وضعیتی انگیزه های قومی بر افکار و
روابط انسانی مسلط است، حتی نخبگان جامعه برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری چندان بر قانون و حقوق اساسی مردم احترام قایل نیستند و مردم هم، از دیموکراسی چیزی نمی داند."

آیا خود شما بالای نوشته تان فکر کرده اید. شما زمانیکه "حتی نخبگان جامعه" می نوسید که به قانون و حقوق اساسی مردم احترام قایل نیستند خود به خود رد نخبگی شخص را اقرار می کنید.
کسیکه نخبه باشد حتماٌ اساسات اجتماعی را نه تنها در نظر می گیرد بلکه برای اجتماع یک نمونه می باشد. ضمناٌ از جمله

دیموکراسی علم جنیتیک و فزیک اتمی نیست که مردم درکش نکند.
شما حتماٌ می دانید که کلمۀ دیموکراسی یعنی حکومتی که با رأی مساوی هر فرد جامعه شکل بگیرد. شما نباید در زندگی تان کسی را به نادانی متهم کنید زیرا هر کس به اندازه فهم خود مسائل را درک می کند باز مخصوصاٌ مردم یک جامعه را نادان گفتن گناه است.

اگر مردم افغانستان نادان باشند پس مردم امریکا هم نادان هستند که سران انتخابی شان انتخاب مردم افغانستان را نادیده گرفته بازنده و برنده را برنده اعلان می کنند.

در این خلقت هیچ کس نمی داند عظمت دانش را یعنی در واقعیت همۀ ما در برابر خالق اعظم نادان هستیم.

بسکه نقصان با مزاج خلق دارد ارتباط
از کمال جامعیت عالمی بیگانه ماند

الله محمد


اسم: دکتور خلیل الله قدیری   محل سکونت: بُنِ، آلمان    تاریخ: 26.08.2014

عباسئ محترم!
من هم مانند شما و حتما" تعداد کثیر دیگر از هموطنان ما به این امید و آرزو بودم که بالاخره جنگسالاران و زورگویان از حکومت بالای مردمِ رنجدیدۀ ما رخت بر بندند.

اما افسوس که چنان نخواهد شد. من هم هنوز می ترسم که "طرف کعبه نه بلکه (باز) طرف ترکستان" می رویم.

به قول شاعر شاید تصدیق شود که:"

شیخ شیطان شست ملاه دمبکی - محتسب دزد است و قاضی رشوتی.

با سلام فراوان بشما و گردانندگانِ افغان جرمن آنلاین


اسم: عنایت کهستانی هروی   محل سکونت: مریلند امریکا    تاریخ: 26.08.2014

زندگی، آسایش و آرامش مردم
قربان خواسته های یک مشت زور گو و جاه طلب شده است

گاهی زبان و قلم را یارای بیان درد ها و غصه ها نیست، كلمات و جملات از تبارز احساس درونی اظهار عجز می کند.
این غصۀ ناداری، وصل و هجران و عشق گل رخان نیست، این درد و غصۀ میهنی است که آنرا در سراشیبی نابودی قرار داده اند. این فریاد بی وطنی است که به خاطر هموطن بینوا و بی صدای خود بر می آورد.

انسان از بس که در لای نوشته های عالی، اندیشه های پر سوز و درد صاحبان سخن را می خواند با خود می گوید من چه چیزی بالاتر و خوب تر از آن دارم که پیشکش نمایم.
یکی از بحران نا فرجام فریاد بر می آورد، دیگری با سبک دلپسند و خاصی از شب یلدای انتخابات سخن می راند، و صاحب نظری با معرفت از قانون، همه معاملات را در ضدیت با قانون می یابد، و محترمی از نبود قانون در کل شکوه دارد، و بعضی هم حاکم نابخردی مزدور صفت، معامله گر و خود پرست را مسؤول همه نا بسامانی ها می داند.
غافلان و بی خبران دیگر همه تقصير را به گردن ملت احواله نموده جانیان و جنایات شان را واقعیت دانسته توصیه به تن دادن می نمایند........

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: داکتر اکرم عثمان   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 26.08.2014

داکتر اکرم عثمان 21/08/2014

ما و شب یلدای انتخابات

انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان میزان سنجی دقیقی بود که ذات و سیمای واقعی ما را آشکار کرد. این رویداد به ما فهماند که در کجای عقلانیت و آدمیت قرار داریم.

رقابت بین کاندید های ریاست جمهوری به مردم ما حالی کرد که در اصل رقابت بین دو نفر آدم متعارف جاری نبود بلکه در مدعی کینه توز از درون جنگل های آمازون و یا گم بیشه های افریقا مشغول زور آزمایی بودند.
و گفت وطنداران، جهانیان گمان بردند که......

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سپاهی گمنام   محل سکونت: دانمارک    تاریخ: 24.08.2014


سلام به کارکنان افغان جرمن آنلاین!!!

سلام به اافغانستان عزیز، خانه من و عزت من!!!!
تأریخ وطن عزیز من گواهی می دهد که هیچ نوع موافقنامه، توافقنامه، قرارداد بین المللی٫قرارداد بین سیاست مداران، ایدیالوژی، دین، نسخه های خارجی مانند دیموکراسی، کمونیزم، فدرالیزم ٫ جهاد و غیره نتوانستند و نمیتوانند این کشور را از مسیر که تأریخ ما برای ما برگزیده منحرف سازد.

تأریخ ما همان ایدال های ماست که در قلب ماست در ضمیر ماست.
این ایدیال همان افغانستان است. خون مارا ریختند، به ما تجاوز کردند٫ زمین مارا گرفتند٫ از
آب های ما دیگران سرسبز شدند٫ مارا تقسیم کردند و بجان هم انداختند٫ و بلاخره می خواستند هویت مارا (افغانیت)را از ما بگیرند. قامت مارا شکسند ولی ما باز ایستادهایم و روانیم.

اینست متن ما و اینست مفهوم ما. چون ما در تأریخ جای خود را دااریم. تأریخ ما٫ تأریخ امپراتوریست٫

تأریخ ما٫ تأریخ آزادی٫ دیموکراسی٫ ایده های ملی است٫ این تأریخ افغانستان است٫
اینست رمز موجودیت ما

روانیم به پیش تا حق خود را بگیرم مارا ز مکارگی تو خبر است

زنده و سربلند باد افغانستان


اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 24.08.2014

یک مطلب را به ارتباط نقد اینجانب بر مصاحبۀ ولی مسعود قابل توضیح می دانم. این مصاحبه که از رسانه های مختلف پخش گردید و جناب داکتر صاحب سید عبدالله کاظم هم در مقالۀ خود بر آن نقد فرمودند.
من در نقد خود از شنیدن، دیدن وخواندن مصاحبه از رسانه ها و ایمیل دوستم و تا حدی هم از متن مقالۀ داکتر صاحب کاظم استفاده نمودم ولی تحلیل و نقد من شباهتی به نقد جناب داکتر صاحب کاظم نداشته و آنرا نقل نکرده ام و خوانندگان محترم تفاوت هردو نقد را بوضاحت مشاهده می توانند. چون این کدام سند رسمی سری نبود که باید منابع و مؤاخذ آن تذکر داده می شد و ملکیت شخصی پنداشته نمی شد و اکثریت هموطنان از آن آگاهی داشتند، لذا ذکر مؤخذات را لازم ندیدم . گاهی یکی از هموطنان به مطلبی مقدمتر از دیگران دسترسی پیدا می نمایند که مورد استفاده همگانی قرار می گیرد و این کدام عمل نا صواب نیست اما اگر کسی اثر خلاقۀ نویسندۀ دیگری را به نام خود نشر می کند سرقت است ودستبرد خلاف اخلاق مسلکی است. ما معلومات مربوط افغانستان و جهان را از منابع مختلف داخلی و خارجی بدست می آوریم تا زمانی که متن کامل یک مضمون را ترجمه نکرده ایم ضرورت به ذکر منبع نمی بینیم. البته در نشر اسناد مهم تأریخی و یا نقل قولی از کتاب یک نویسنده باید مؤاخذ روشن گردد.


اسم: داکتر سیدعبدالله کاظم    محل سکونت: کالیفورنیا    تاریخ: 23.08.2014


محترم آقای کاتب سلام

تشکر از تبصره شما. همان طوری که آقای عباسی فرموده اند، مصاحبۀ ولی مسعود را که نخست به طور زنده در تلویزیون ها و بعداً به شکل ویدیوئی در فیسبوک نشر شده بود، اینجانب آنرا از روی متن ویدیوئی در فیسبوک حرف به حرف به قلم آورده و بار اول آنرا طی یک مقاله خود درج و مورد نقد قرار دادم که آقای عباسی از آن در مقاله خود بدون تذکر منبع استفاده کردند.

بدین وسیله به جناب شما اطمینان می دهم که متن تحریری کاملاً مطابق به متن ویدیوئی بوده و من چند بار حرف به حرف آنرا قبل از نشر با متن اصلی مقایسه نمودم. هرگاه شما در آن مورد انتقادی داشته باشید، می توانید خود شما آن دو متن را مقایسه نموده و اگر حرفی متفاوت در آن پیدا کردید، اینجانب مسؤول آن می باشم. بااحترام


اسم: نور محمد غفوری   محل سکونت: کابل    تاریخ: 23.08.2014

دولت «وحدت ملی» قابل رد و یا سزاوار تأئید؟

دوستان عزیزم برایم می نویسند که آیا دولت "وحدت ملی" را تائید می کنیم و یا رد؟ آنها علاقه دارند بدانند که در رابطه با دولت "وحدت ملی" چه نظر دارم؟‌ در ذیل بطور خلاصه به جواب می پردازم و اگر فرصت مساعدت کرد، بعداً در مورد به تفصیل اظهار نظر خواهم کرد.
در جریان انتخابات من به صراحت نوشتم که رأی خویش را برای تحکیم و توسعۀ دیموکراسی به کار برده ام. چون برنامهٔ کاری یک تیم انتخاباتی از برنامه های سایر تیم ها به طور نسبی به نظر من و......

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: کلیفورنیا، امریکا    تاریخ: 23.08.2014

هموطن محترم آقای محبوب کاتب!

گرچه سؤال و ملاحظۀ شما را محترم حسام الین نوابی جواب کفته اند. چون این مصاحبه یک وافعیت بود و اولین بار آنرا در تلویزیون آریانای کابل دیدم ودر اخبار انترنتی خواندم، علاوتاً دوستی متن آنرا برایم ایمیل نمود، بعداً در مضمون دانشمند محترم داکتر صاحب کاظم با تحلیل و تبصره های موجه در افغان جرمن آنلاین مطالعه کردم، چون به واقعیت و درستی آن میقن گردیدم حق تبصره را به خود بخشیدم و ضرورتی به ذکر مؤاخذ ندیدم. اگر شما می فرمائید که چنین مصاحبه صورت نگرفته و وآن را افتراه میدانید چه خوب است که دلائل شما را بشنویم. درچنین موارد حقیقت گفتار یک شخص که از طریق رسانه هانشر شده باشد مهم است ضرورتی به تذکار منبع و منشأ نیست. اگر این مصاحبۀ نشر شده نمی بود و سخنانی در یک نحفل می بود باید نقل قول از منبع مشخص تذکر می رفت.


اسم: حسام الدین ثوابی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 23.08.2014

آقای محبوب کاتب کتابت ات مبارک باد واقعاً هم باید کاتب دفتری می بودی شغل قشنگی است

محترما!
به عرض رسانیده می شود که مصاحبۀ ولی مسعود از چند تلویزیون و چندین رادیو به نشر رسید که همه آنرا شنیدند، مثلاً تلویزیون آریانای آقای بیات، ممکن است آدم های زیادی بر این مصاحبه تبصره کرده باشند که آقای عباسی هیچ مکلفیتی نداشت تا نام و لست تمام نشر کنندگان و تبصره کنندگان را ترتیب و نشر کند.
آنچه مهم بود نکات بس بااهمیت آن مصاحبه بود که آقای عباسی با دید عمیق خود آن را موشگافی نموده است.
ما نباید تنگ نظر باشیم که نوشتۀ با ارزش یک هموطن خود را با گلایه های هوایی نامزده کنیم با احترامات فائقه


اسم: محبوب کاتب   محل سکونت: کلیفورنیا    تاریخ: 23.08.2014

نوشته محترم عباسی صاحب را که در بارۀ اظهارات ولی مسعود تبصره کرده بودند، دلچسپ یافتم اما جای داشت اقلاً نامی از کسی می بردند که بار اول این اظهارات را به قلم آورد و در یک مقاله نشر کرد. اگر کسی از آقای عباسی بپرسد که شما اظهارات ولی مسعود از کجا گرفته و به آن تبصره کرده اید، چه خواهند گفت؟


اسم: رازق مامون   محل سکونت: افغانستنان    تاریخ: 23.08.2014

بازندۀ اصلی جنگ، تاجک ها اند

تجربۀ جنگ تاجک با دیگران، موجی از تباهی است که خود تاجک ها را در خود درهم پیچیده است. این که یک دسته از نخبگان به سرمایه های کلان دست یافته اند، به معنی تشخص هویتی و اقتدار آنان نیست.
من اکثراً تعجب می کنم که رهبران «تنظیمی» چرا از پالیسی امریکا و غرب به عنوان مصدر پالیسی ساز و لوژستیک «جهاد» افغانستان؛ بازیگر اصلی پس از سقوط دولت داکتر نجیب الله؛ معمار اصلی سیاست گزاری پس از طالبان؛ و نقشه پردازِ تعیین کننده در حوزۀ افغانستانِ پس از سال 2014 سر در نمی آورند و هیچ گاه در مسیر همسویی و تفاهم مفید با روند جهانی حرکت کرده نتوانستند.
همسویی با روند جهانی این نیست که .....

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: عارف عباسی   محل سکونت: سنتا بربرا امریکا    تاریخ: 22.08.2014

بحران نا فرجام، مرگ تدریجی قانون

تشکر و امتنان زیاد از پورتال محترم و وزین افغان جرمن آنلاین که با درک اهمیت موضوع و عواقب سخت ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گزارشات مربوط انتخابات و توافقنامۀ بین دو نامزد ریاست جمهوری نوشتۀ این قلم را در نظر سنجی گذاشتند، همچنان با عرض قدردانی از خِبرگان اهل قلم و صاحبان اندیشه که به دعوت افغان جرمن آنلاین لبیک گفته با ابراز نظریات سودمند درین بحث سهم گرفتند و این سلسله تا حال دوام دارد. البته این بحثی نیست که ابتکار و آغاز آن را از خود دانسته، و تنها محصول اندیشه های خود بشمارم و خدای ناخواسته تفوق طلبی بر احساس، قوۀ درک، فهم و دانش دیگران باشد، این نوشته مبین اندوه عمیق یک افغان است که در برابر عواقب وخیم این دسائس زنگ خطر را به صدا در می آورد.
بعد از اعلام نتائج مقدماتی دور دوم انتخابات و تشنجات ناشی از آن بحیث یک بحران تکان دهنده وغیر قابل تصور توجه جدی تمام افغان های ملی گرا، مشعل داران وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را به خود جلب نموده و بحیث داغ ترین موضوع در صدر همه مطالب در هر رسانه جای خود را باز کرد. چند صباحی از آشوب گری ها و تظاهرات و تهدیدات که:
 می شکنیم!!!
 و می ریزانیم!!!

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: سرلوڅ مرادزی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 22.08.2014

چیرې ټاکنې او ډیموکراسي او چیرې نظار شورا!

ځار شه د هوا او حرص خیال تر قناعته
چیرته ملک د مصر، چیرته ده د غلامان
رحمان بابا

ځو ورځې وړاندې، امریکا غږ سره ښاغلي ګلین کوان چې افغانستان کې د رایو د تفتیش یو نړیوال څارونکي او د ډیمو کراسۍ انټرنشنل مشر دی، مرکه کړې وه چې هغې کې يی ویلي وو د «رایو تفتیش به اعلان شوې پایلې بدلې نه کړي».
بلخوا کله چې کابل کې د امریکا سفیر کننګهم د رایو د تفتیش په پایته رسیدو د ټینګار ترڅنګ وویل: «د رایو د تفتیش بریالۍ پروسه او د سیاسي موافقو په پای کې چې د ملي یووالي حکومت به یې په نتیجه کې جوړ شي؛ نه یواځې د افغانستان د امنیت او پرمختګ لپاره اهمیت لري؛ بلکې د افغانستان او نړیوالو تر منځ اړیکې هم پراخې او زیاتې ټینګوي. دا د کاندیدانو هدف دی.....

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: زرغون شاه شنواری   محل سکونت: کابل    تاریخ: 22.08.2014

د وطن د نجات لاره ائتلافی که انتقالی حکومت؟

(يادونه: داليکنه يو وخت يوه تيوری وه مګر کله چی مونږ سوله ایزه ډله افغانستان ته ولاړو او د ټولنی د خلکو د هغو داستازو حقوق پوهانو، سیاسی ګوندونو، قومی شوراګانو، هلته مشتو ديپلوماتانو او د قضیی دداخلی محوری قواو سره شریکه شوه پدی باور شو چی دا د ملی نجات بیړنی حل لاره ده.)

په پيړو پيړویو کی ځنی ملتونه د داسی حالاتو سره مخ کیږی چی هلته د ملی نجات مسله تر ټولو عمده وی......

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: م، نعیم بارز   محل سکونت: پاریس    تاریخ: 22.08.2014

م، نعیم بارز

سطحی نگری و اندرز اخلاقی،
پوهنوال اسمعیل یون تخریب کننده است!

چه شده است که دوکتور اشرف غنی احمد زی، این مرد دانشمند شماره دوم دنیای امروز با تجربه ای چندین ساله اش که به تصور پوهنوال اسمعیل یون وعدۀ دیگری بیک بارگی فهم وعقلانیت آن غرق در بحران انتخابات ریاست جمهوری شده است، که از آن طریق به خواست ها و آرامان های روشنفکرانۀ شان دست نیافته و در اوج مایوسی به گله و شکوه و تناقض گویی پرداخته اند؟ آیا گاهی فکر کرده اند که رویداد ها و بحران های اجتماعی صرف با دانش یک جانبۀ فردی و به دلخواه یک طرف قضیه پیش نمی رود، چرا نمی بینند که پای منافع متضاد فردی و گروهی در میان است که منجر به ایجاد بحران شده و رهائی از بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نه تنها نیاز به حمایت آگاهانه و صادقانه مردم کشور دارد بلکه کمک جامعه ملل را نیز می طلبد، زیرا ....

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: ملالی موسی نظام   محل سکونت: ایالات متحدۀ امریکا    تاریخ: 22.08.2014

امروز، پنجشنبه ۲۱ آگست، مردم افغانستان که با انتظار، ترس و واهمه از آینده، رکود اقتصادی، نا امنیتی و جنایات و قتل و قتال پراگنده و تشتت در ادارۀ امور، جانشان از بی سرنوشتی و طوالت معضلۀ انتخابات به لب رسیده است، به عنوان اعتراض به راه پیمایی صلح آمیز دست زدند. البته بیشتر این معترضین را زنان تشکیل میداد که با هر بیچارگی ملت افغان در دهه های اخیر، دائم سنگ زیرین آسیاب بوده اند.
در عین زمان اخبار مشعر است که امروز عبدالله عبدالله با پریشانی و عصبانیت اظهار داشته است که: نتایج پایان شمارش آراء دور دوم انتخابات مورد قبول وی نمی باشد. بعد اضافه نموده که گویا جناب شان با اشغال کرسی های بلند دولتی علاقمندی نداشته، بلکه دقیقاً نمی گذارد که آراء مردم افغانستان«!» به بی عدالتی پامال گردد ووو....یا الله! اگر نظر و فیصلۀ رئیس گروپ اصلاحات چنین است، پس اینهمه وقت تلفی، مصارف گزاف ولو از کیسۀ خلیفه و انتظار رنج آور ملت گروگان گرفتۀ افغان چه مفهومی میتواند داشته باشد؟!
طوریکه مشاهده میشود، در معضلۀ مسخرۀ شمارش آراء انتخابات هر روز گل نوی میشگفد؛ در پهلوی شرائط و درخواست های بیشمار چپ و راست گروپ اصلاحات، نطاقان «پخپل سر» و خودمختار آن مانند، محمد محقق، سنچارکی، امرالله صالح و امثال آنان بیانیه هایی مبنی بر چگونگی ساختمان دولت و حکومت آینده و امتیازات شخصیت اجرایوی و مقام شامخ وی که البته کرسی وی هیچ هم آهنگی ای با متون قانون اساسی نخواهد داشت، بطور متداوم ایراد می فرمایند. در چنین اوضاع و احوالی، برخورد ها تا حد چاقو کشیدن در مراکز شمارش آراء که بسیار روش متمدن و پسندیدۀ ان تشکیل است صورت گرفته و ادعای بدست داشتن تیپ و کست این مجرم و آن متهم تا حدود، جناب کریم خلیلی، استاد آقای محقق هم بالاوقفه در جریان می باشد که گویا عجالتاً داستان گوسفندان چاق جای حماسۀ بز لاغر را گرفته است.
در جهان تکنالوژی سریع السیر امروزی، پول چه ها نیست که میسر و امکان پذیر نمیسازد، ماشین های نو اختراع «هوشیار» که مانند هرپدیده و نو آورد، در آغاز با قیمت گزاف به دسترس قرار می گیرد و به تدریج ارزان تر میشود، به سهولت هر گفتاری را که لازم و تهیه گردد مطابق« سمپل یک صدای ثبت شده»از شخص مورد نظر، تغیر میدهد. گرچه این ماشین های گران قیمت هنوز بسیار متداول نیست ولی از برکت پول سرشار آخوند های منافق ایران که مانند اولیای امور پاکستان غدار، بربادی افغانستان آرزوی ابدی شان محسوب میگردد، امکانات تعبیۀ چنین وسائلی موجود بوده و هر روز شخص جدیدی هدف تیر جفای دشمن قرار گرفته و با شنیدن صدای خود، حیران و سراسیمه میگردد.
می بینیم که این جریانات تکراری انتخابات مسخرۀ وطن، آدم را بیاد خواندن زیبای هنرمند افغان جاوید شریف می اندازد که میخواند: « یک قدم پیش – یکقدم پس»، البته با این تفاوت که در معضلۀ انتخابات افغانستان، هر روز در جنجال حرکت شمار آرا یک قدم پیش، چند قدم پس صورت می گیرد.


اسم: Abdullah   محل سکونت: California    تاریخ: 21.08.2014

ریاست اجرائیوی یا (بوخچه ورداری)!!!( شوخی انتخاباتی)
طوریکه دیده میشود پروسه شمارش آراءو وتقسیم قدرت با مشکلات و جنجال به کندی پیش میرود.
فکر میشود اگر اشرف غنی وعده دهد که عطانور به کار خود بحیث والی بلخ ادامه دهد و بعد ازین باید عواید گمرگ مزار به حساب وزارت مالیه پرداخته شودو سرمایه گذاری که جمعیت اسلامی در بلخ نموده محفوظ مانده و فقط مالیه اش را بپردازند و بعد از پنج سال آینده در باره چورو چپاول باید پاسخ ارائه نمایند . موضوع انتخابات حل خواهد شد.
دیگر از مظاهرات خیابانی و تصرف ادارات دولتی و سخن های در باره تقلب کاری وچانه زنی برای کاندید بازنده برای پست رئیس اجرائیه خبری نخواهد بود.
در سابق بعضی اشخاص که جایی میرفتند یک( بوخچه وردار) داشتند بعداز پروتوکول فوق شاید این پست مورد قبول کاندید بازنده قرار بگیرد و کارشان را از رفتن به کنفرانس لندن آغاز نمایند!!!


اسم: ف،هیرمند   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 20.08.2014

استاد گرانقدر کاندید اکادمیسن جناب محمد اعظم سیستانی سلام برشما!
من مفتخرم که مقام شاگردی شما را داشته ام واین مدرج را تا زنده ام نگه خواهم داشت، زیرا که هر وقتی از شما تألیف و تحقیق تازۀ می خوانم باز از آن مطالب و درس های بی شماری می آموزم، عمر شما دراز ودراز باد که ما از دستاورد های علمی و تحقیقی تان سیر آب و سرشار گردیم.
معلم وآموزگار شریف من!
اما هر وقتی شما ما را به دلیل کار های مثمر و یا کمتر مثمری که انجام میدهیم، مورد نوازش و تشویق قرار میدهید، همان مسرت و شادی به ما دست میدهد که از کامیابی در امتحان به ما دست میداد، چه لذت بخش است که لحظات شادی های راستین تکرار شود، شما زنده باشید که باعث تکرار چنین لحظات شیرین زندگی ما میگردید.
اما تأیید وتحسین شما مرتبت دیگر نیز دارد که آن مرجعیت بلند علمی و اکادمیک آن است، به همین جهت است که ازاهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد.
از اینکه مرا به خاطر نگارش و تتبع مقالات اخیرم مورد آفرینی قرار داده اید، عمیقاً ابراز سپاسگزاری می نمایم.
حرمت های بی پایان نثار تان باد
ف،هیرمند


اسم: رحمان   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 20.08.2014

عبدالله عبدالله باید اول جواب سه دهه جنایات را بدهد

از عبدالله عبدالله باید پرسیده شود، ده میلیون دالری را که در کتاب «بوش ات وار» در آن ذکر شده است، شما گرفتید چه کردید؟ شما بروید جواب جنایات سه دهه ی اخیر را بدهید باز بیاید در انتخابات اشتراک کنید.

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: رحمان   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 19.08.2014

اشرف غنی برنامه های دولت آینده را تشریح کرد

مردم ما از تقسیم قدرت خاطرات خوشی ندارند، در واقع تقسیم قدرت به معنای یک حکومت دو قطبی یا چند قطبی است که این مساله، درگیری های برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار را به یاد مردم خواهد آورد که چه اتفاقاتی در دوران روی کار بودن آنها به وقوع پیوست و نمی خواهم آنها دوباره تکرار شود
داکتر احمدزی با روشن کردن چراغ سبز دولت آینده به روی شبه نظامیان طالبان، اظهار داشت: طرح ایجاد حکومت وحدت ملی پنجره‌ای برای گفتگو با حزب اسلامی حکمتیار و طالبان خواهد بود و من بعد از ایجاد دولت آینده، با آن‌ها تماس برقرار خواهم کرد. زیرا دولت وحدت ملی، دولتی است که باید تمام جناح ‌ها و احزاب داخلی را درخود بگنجاند که اصول آن بر اساس قانون اساسی و بر پایه مذاکرات صورت می‌گیرد.

داکتر احمدزی تصریح کرد: در صورت برنده شدن در انتخابات هیچ ترسی از ورود به ارگ ریاست‌ جمهوری ندارم، زیرا اگر چنین موضوعی اتفاق بیفتد به منزله مطابقت یافتن با خواسته‌ های مردم است و از ادعا های مخالفان مبنی بر هم زدن نظم عمومی کشور باکی ندارم.

رهبر تیم اصلاحات و همگرایی همچنین اذعان داشت: از نخستین روزی که برای ریاست‌‌ جمهوری ثبت نام کردم، گفتم امیدواریم که پیروزی از آن ما باشد، اما ضرورت ایجاد یک حکومت وحدت ملی را از همان آغاز مطرح نمودم، به همین دلیل ما وضعیت فعلی کشور را در همان ایام درک کردیم و چون جامعۀ افغانستان هنوز پذیرش این را ندارد که برنده همه چیز را در دست داشته باشد، متوجه این مسأله بودیم که اجماع ملی بر سر تقسیم قدرت صورت نمی‌گیرد.

اشرف غنی ادامه داد: مردم ما از تقسیم قدرت خاطرات خوشی ندارند، در واقع تقسیم قدرت به معنای یک حکومت دو قطبی یا چند قطبی است که این مسأله، درگیری های برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار را به یاد مردم خواهد آورد که چه اتفاقاتی در دوران روی کار بودن آنها به وقوع پیوست و نمی خواهم آنها دوباره تکرار شود.

وی افزود: ما همه دست اتحاد می‌ دهیم که با نیرویی که از متحد شدن به دست می‌آوریم، بتوانیم مسایل کشور را بصورت اساسی و بنیادی حل کنیم و در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری‌، بر اساس معیارهایی که پایه ریزی شده قرار است یک حکومت مشارکتی ایجاد شود، تا داکتر عبدالله از آن رانده نباشد.

رهبر تیم تحول و تداوم تاکید کرد که اگر به عنوان رئیس‌ جمهور انتخاب شدم امیدوارم که عبدالله با من همکاری نماید و در برنامه‌ های تعیین شده در مورد رئیس‌ شورای اجرایی کمال حضور را بهم رساند، اما در صورتی که ایشان تمایلی به همکاری نداشت، انتخاب رئیس‌ شورای اجرایی در صلاحیت رئیس‌ ‌جمهور است.

اشرف غنی گفت: احتمال اینکه در صورت مخالف داکتر عبدالله برای داشتن سمت ریاست اجرایی، به سراغ احمدضیا مسعود بروم، هست. زمانی که نتایج مشخص شد و من به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شدم، هیچ شکی نیست که احمد ضیا مسعود در حلقه کلیدی تصمیم‌گیری دولت آینده نقش اصلی و اساسی خواهد داشت.

داکتر احمدزی در این رابطه افزود: پست‌های وزارتی، صدارتی، ولایتی و ریاست‌ جمهوری در مجموع متعلق به مردم کشور است، زیرا در این سرزمین براساس انتخابات مردم، شخصی به عنوان نماینده یا رئیس ‌جمهور انتخاب می‌شود. در صورت در دست گرفتن سمت ریاست‌ جمهوری یکی از طرح‌ هایی که مدنظر است، عقد قرارداد مشخص همراه هر یک از وزارت‌ خانه ‌ها می‌ باشد که وزیر و وزارت بطور جمعی مسؤول برنامه ‌ریزی و عملکرد خود باشند و در بازه‌ های زمانی شش ماهه و یک ساله گزارشات کاری خود را ارائه داده تا از طرف شورای ملی، مردم افغانستان و ریاست‌ جمهوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

رهبر تیم تحول و تداوم تصریح کرد: صلاحیت ‌هایی که برای رئیس شورای اجرایی حکومت آینده در نظر گرفته شده، قابل ملاحظه است و این موضوع توسط رهبران دو تیم انتخاباتی به نتیجه نهایی خواهد رسید و این مسأله که رۀیس اجرایی بخواهد یا بتواند از اختیارات رئیس‌ جمهور بکاهد به هیچ عنوان مطرح نیست زیرا بسیار واضح است که رۀیس شورای اجرایی برنامۀ رئیس ‌جمهور را عملی می‌ کند.

وی ادامه داد: در افغانستان نظام ریاستی حاکم است و در این نظام برندۀ انتخابات رییس‌جمهور می‌شود و فردی که در جایگاه دوم قرار دارد ر ئیس اجرایی می‌شود و بعد از آن همکاری‌ ها مشخص شده و خواسته‌ های مردم کشور انعکاس داده خواهد شد.

احمدزی درباره توافقنامۀ اخیر هم اظهار داشت: تفاهمنامه یک بحث کلی است اما توافقنامه یک موافقت دو جانبه از سوی دو جناح می‌ باشد و برنامه ‌ریزی و کار ما نیز بر اساس توافقنامه مذکور است که کمیسیون وحدت ملی براساس قانون اساسی آن را نهایی خواهد کرد.


اسم: امان الله عمر   محل سکونت: ویرجینیا    تاریخ: 17.08.2014


د محترم استاد اسعمیل یون د لیکني په ځواب کښي
عبدالله عبدالله ته د واک سپارل څه مانا لري؟
ستاسي احساس او د هیواد سره مینه د قدر وړ دي، زه نه غواړم په جزاوتو کښي راګیر راپاتي شو،افغانستان د سیمي د هیوادونو استخباراتي کړي د افغانستان د پایښت خنډ دي، او په دي درشل کښي د یوي نوي بحران زیږول د افغانانو په ګټه نه دي، د سیاست په ډګر کښي سیاسی سازش جواز لري. سیاسی سارش کښي یو څه به د لاسه ورکوي او په مقابل کښي یو څه به لاسته راوړي، په دي دریو لسیزو کښي د افغانستان په مستقمیو او غیر مستقمیو تجربو او بحرانونو کښي سیاسی سازش زیږول شوي، چي د هیواد په ګټه
نه دي پاتي شوي، چي ښه بیلګه يي د ښاغلي حامد کرزي د واکمني دوران دي، اوس پوښتنه پیدا کیږي چي حامدکرزي ولي ونه توانیدل خپل تاریخي رول ښه تر سره کړي؟ د نورو عواملو تر څنګ یو لوي عامل دا وو ،چي ولس د حامد کرزي تر شا و نه دریدل. حامد کرزي پر دوي ډډه ولګول. زه غواړم دا پوښتنه په جدي توګه پورته کړم چي د داکتر اشرف غني او د ښاغلي حامد کرزی تر منځ ډیر لوي واټن شتون لري، تاسو ته په معلومه وي چي د یو رهبر د شخصیت کیش څومره موثر دي، چي د تاریخ روند ته بدلون ورکولی شي،ایا تاسو د مفکر غني د شخصیت په هکله د شګ په سترګه ګوروي؟ دا به دده واکمني ازباد ته ورسوي چي د هیواد د پایښت او د ولسواکي د ستني په ټنګیدو کښي څومره رول لوبولي شي، موږ باید وخت ته ارزښت ورکړو او د سمون پر لاره خپل انرژي مصرف کړو، هغه کوم واټن څخه چي ما یادونه وکړ هغه دا چي د غني بابا تر شا ټول ولس ولاړ دي او ټولنیز ریښه لري ، داسي ورته اشخاص د ناکامي سره نه مخامخ کیږي، راځي خپل د وګړو له پاره او د افغانستان د پایښت په خاطر د غني تر شا کلک ودریږو او خپل ملاتړي ته دوام ورکړو، تا چي هر څه کړي د خپل هیواد له پاره مو کړي، اوس چي کوم مزل دي کړي په نمیه لاره مه پریږده ، دا به ستا شخصیت ته زیان ورسوي، د غني تر شا په میلونو افغانانو ولاړ دي او غني نشي کولي د دوي غوښتني و نه مني، بیا هم د وخت ارزښت دي ، بل بدیل نشته ، دا چي په لیک کښي مو یادونه کړي چي داکتر اشرف غني د بریا په صورت کښي کیداي شي واک عبدالله عبدالله ته وسپاري، دا څومره منطقي به وي چي د میلونو افغانانو راي ته په نه کتلو داسي چلند تر سره کړي.ایران په ښکاره د افغانستان د ویش له پاره کار کوي، او په دي اوسني بحران کښي د ایران لوي لاس دي، ددي وضعي په درک سره د سیاسی سازش له کبله یو څه به د لاسه ورکوي، چي دا تریخ کړوب د یو سیاسی سازش لامل وګرځید، د هیواد داسی ورته پدیدو ته د ځواب لاره سیاسی سازش دي، چي وکولي شي ، چي د سیاسي سازش په درشل کښي د افغانستان د پایښت له پاره اساسی او مهم
ګامونه پورته کړاي شي.
هغوي چي قانون ماتوي او اقتصادي مافیا رهبري کوي، داسی ورته ډلو ته د واک سپارل او د اپوزسیون په توګه
پاتي کیدل لویه تیروتنه به وي، داکتر غني هغه څوک نه دي چي د قانون ماتونکو سره قانونی چلند و نه کړي.
کله چي داکتر اشرف غنی د مالیی وزیر وو، په هغه وخت ګښي مارشال فهیم لمړي معاون او د قدرت خاوند و،د مارشال سلها زرو کسانو میاشتني بودجه درلود، چي د د داکتر غني له لوري دا چاره بند کړی شو او دیته اضافه امکانات ورنکړ شو، غنی د ډار سړي نه دي،د افغانانو سره هوډ کړي چي د چوپړ وړ به وګرځي، او قانون به پلي کوي.
ښاغلي استاد یون صاحب، غوره به وي چي غني بابا ته وخت ورکړو، وګورو هغه څه کوي، راځي چي خپل ملاتړ لا پیاوړي کړو او د افغانستان د وګړو په خاطر ښه کارونه تر سره کړو، هر څه په ښه تدبیر او په تعقل سره کیږي، سیاست یو ډول هنر دي، ښه هنرمند هغه دي چي دا هنر د افغانانو په ګټه او د وقار پر بنسټ تر سره کړي، ځانځاني د یو ولس تباهي دي، راځي په یو محور کښۍ سره راټول شو او د انتقاد پر ځاي د سمون پر لاره ګامونه پورته کړو، هر افغان کولي شي، خپل وړاندیز په انفرادي او یا جمعي توګه داکتر غنی ته
وړاندي کړي، که د ولس او د افغانستان په ګټه وي خامخا ګټه ورڅخه پورته کیدای شي.
په ډیر درنښت
امان الله عمر


اسم: سیستانی   محل سکونت: سویدن    تاریخ: 16.08.2014

با عرض سلام ودرودخدمت استادیون به مناسبت نامۀ سرکشاده عنوانی داکتر اشرف غنی!

درمیان نویسندگان واستادان دلیر ونترس و راستگو که تعداد شان از تعداد انگشتان یک دست درکشورما بیشتر نیست، آقای اسمعیل یون، از پیشگامان این عده نویسندگان واستادان نامدارکشور میباشند. تا آنجا که من اطلاع یافته ام،هیچکس وهیچ مقام وهیچ زورواکی تا کنون نتوانسته استاد اسمعیل یون را از موقف حق گوئی وصراحت لهجه افشاگرانه اش باز دارد.ارباب اقتدار وسیاست، استاد یون را به خاطراین موضعگیری واخلاق طغیان گرانه اش،که از فطرت جبلی و عشق به مردمش ناشی میشود،دوست ندارند.

نامه سرگشاده استاد اسمعیل یون،عنوان داکتر اشرف غنی، یکی از نامه های ماندگار و استادانه است که مبتنی برحقایق ملموس ومعامله برسرکرسی قدرت درمیان دو رقیب دور دوم انتخابات وبه بازی گرفتن آراء مردم نوشته شده است وچون با کمال صداقت از روی حقایق پرده برمیدارد، لاجرم بردل خواننده اثرمیگذارد چنانکه براثر همین اثرگذاری آقای احسان الله مایار زحمت ترجمه نامه را برخود هموار نموده وبا توانائی قابل وصفی آنرا به دری برگردان نموده اند تا فیضش عامتر گردد.

نامۀ سرگشاده استاد یون ، به ارتباط توافقنامه فراتر از قانون اساسی افغانستان میان دو کاندید رقیب ریاست جمهوری، درسلسلۀ مقالات بسیارارزشمند آقایان: داکتر سیدعبدالله کاظم ،ف. هیرمند، وعباسی صاحب،از ارزش خاصی برخوردار است، و می ارزد تا همانقدر که از آقای داکتر سید عبدالله کاظم وآقای هیرمند وآقای عباسی بخاطر تحلیل های عالمانه ووطن پرستانه شان مشکوریم، از استاد یون نیز سپاسگزار باشیم.
ختم


اسم: الله محمد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 16.08.2014

محترم احسان الله مایار بعد از عرض سلام!
به نوبه خود از شما و دوستان تان یک جهان تشکری می نمایم که به ترجمه نامۀ سرگشادۀ محترم پوهنوال محمد اسمعیل یون پرداخته و ما را از همچویک تجزیه و تحلیل صاف و صفا اگاه ساختید.خداوند همت بلند نویسنده را پر ثمر نماید.
زنده باد ملت رنجیده و بلند همت افغانستان.

دستگاه رنگ و بوی عالم غیب و شهود
نیست غیر از صورت پنهان و پیدای سخن

الله محمد


اسم: علی جان   محل سکونت: کابل    تاریخ: 16.08.2014

با تشکر از جناب احسان الله مایار:
نامۀ سرکشادۀ آقای اسماعیل یون واقعاً در این برهۀ تاریخی حیثیت یک وثیقۀ ملی را دارد امیدوارم آقای داکتر اشرف غنی آنرا عمیقاً مطالعه و در عملکرد خود تجدید نظرنمایند واز تهدیدات تیم اصلاحات و همگرائی نه هراسند هرگونه تهدید این تیم بیشتر از همه به بربادی ومرگ این تیم و شخص عبدالله و عطا منجر میشود شرایط سیاسی کشور این چنین حکم میکند.


اسم: احسان الله مایار   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 15.08.2014

نامۀ سرگشادۀ محترم پوهنوال محمد اسمعیل یون به عنوان آقای احمدزی در مرحلۀ حساس تعیین سرنوشت میهن مشترک ما نشر شده است.
از دید بنده انتشار وسیع این وثیقۀ ملی که در آیندۀ زندگی مردم افغان و استحکام نظام سالم مطابق به خواسته های رأی دهندگان مستقیماً تماس می گیرد یک امر ضروری بوده، لذا با عدۀ از دوستان همکار در پورتال "افغان جرمن آنلاین" در تماس شدم تا با یاری همدیگر نامۀ آقای یون را از پشتو به دری ترجمه نموده و بدسترس خوانندگان بگزاریم. اینک شما و ترجمۀ مکتوب سرگشادۀ آقای یون به لسان دری:

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...

اسم: پامیر   محل سکونت: هالند    تاریخ: 15.08.2014

ایجاد پُست رئیس اجرایی ویا صدر اعظم پس از تعدیلات معین در قانون اساسی به گونه ای که در فرانسه وروسیه وهر نظام ریاستی دیگر وجود دارد، مشکل آفرین نخواهد بود. آنچه که مایه نگرانی می شود، ایجاد تشکیلات خارج قانون( پُست رئیس اجرایی و پست رهبر اپوزیسیون) با اختیا رات وصلاحیت های عمومی (حکومتداری)، واجب الا حترام وغیر مسئول در برابر رئیس جمهور وپارلمان است. موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در موارد معین در مغایرت آشکار با قانون اساسی اساسی افغانستان قراردارد. این موافقتنامه اختیارات رئیس جمهور را محدود وتعدیل می کند. فرمان رئیس جمهور ما فوق قانون اساسی بوده نمی