Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  حفیظ الله خالد در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
204) آن میلهٔ سخی جان یادت است؟
203) درآستانهٔ سال نو
202) به دیارغربت
201) به دیارغربت
200) ای رحیمه ذاته
199) جنگ و دعوای بانوان
198) قافلهٔ عمر
197) ګــرانه هیـراته
196) تله های قاچاقبران (3) (سرگذشت واقعی با اندک تغیر)
195) تله های قاچاقبران (2 ) (سرگذشت واقعی با اندک تغیر)
194) تله های قاچاقبران (یک سرگذشت واقیعی)
193) مقاله جناب استاد روستار تره کی صاحب در مورد اصطلاح حق آبه…
192) چگونه ریکارد جهانی را در پرورش گل گلاب شکستاندم
191) دپښـــتو ورځ
190)  این جنگ دوهمسایه
189) خپل عمل دلارې مل
188) دا څه چل دی ؟
187) د خوښۍ ورځې
186) خاطرهٔ سفرمیله گل سرخ مزارشریف
185) تسلیمی یک نمایندگی سیاسی به کشورمیزبان
184) د ناورین پرغاړه (څلورمه برخه)
183) د یولوې ناورین پرغاړه "دریمه برخه"
182) د ناورین په یوقدمۍ کې (دوهمه برخه)
181) د ناورین په یوقدمۍ کې
180) از بستن مکتب گذرد پنجصد وچند روز
179) نوی کال / سال نو
178) چرا با استاد خویش محترم روستار ترکی درگیریک مباحثه قلمی شدم
177) !امر ثانی
176) بهائی تعلیم
175) د وطن مینه
174) ګاونــډیــه!
173) دا د کوم جـرم سـزا ده ؟
172) به سوی قهقرا
171) حال زار وطن
170) د زده کړی اړتيا
169) د توپیرونودنیا
168) شهرفـقیـران
167) پاملرنه
166) احکام بینظیردرجهان
165) هېوادوالو
164) ای ګرانه اختره
163) تللي ځوانان
162) جلوگیری ازیک فاجعه هولناک دراتریش
161) وقتی اجل مورچه فرا رسد بال می کشد.. (۱)
160) گلهــای پرپر
159) چې هـيرنکړئ وطـــن کې د بــیوزلـو لاســنوۍ
158) ډاکترناکامورا
157) د توپیرونو دنیا
156) حماسی شعرونه
155) به کجا رویم خــدایا؟
154) له چانه ګیله وکړم؟
153) چند پرسش؟
152) بــریښنا مـــزي کافـران شول
151) رهـروان ظلمـت
150) مرا به خیر تو امید نیست شرمرسان ( دید و بازدید های مغرضانه)
149) پـــردی جنگ
148) داکترناکامورا
147)   پـــرسـشی ازدو بـــزرگـــــوار
146)  ته خوداسې نوې پسرلیه !
145) کرونا
144) بازارمعتادان
143) د ابو جنګ
142) دلته اوهلته ټولټاکنې
141) پر هزینه ترین علامۀ نقطه ( . ) در جهان
140) ډاکتراوانجینرمووژني
139) نوروزبهاری
138) د امريکی پوځي اډی لپاره د پولند پرله پسی غوښتنی
137) امیدواری برای بهبود وضع امنیتی شهرکابل
136) حال زار وطــن
135) مشورۀ به رای دهندگان
134) اوربند نه مخکی عام وژنی
133) ځواب راغی جنازه ده!
132) ماتم سرا
131) دا سپرلی!
130) آخرین خطابۀ مرحوم داود خان
129) د پیښاورتاریخي غونډه
128) جشن نــو روز
127) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
126) دا څه ګلګلمیري ده ؟
125) جنګونه ودروئ
124) گلشن اقوام
123) ای هموطن
122) که خدای وغـواړي (۱)
121) جنگ سرچوکی
120) دستگاه دپلوماسی کشورما
119) نظری بر کتاب" روایتی ازدرون" - قسمت دوم و آخر
118) نظری برکتاب روایتی از درون
117) چرا وضع امنیتی کشور بهبود نمی یابد؟
116) موضوع بحثهای داغ کشور
115) تمرکززدائی یا ایجادهرج ومرج درکشور
114) درراه بازگشت ازوطن (۳)
113) شهرِ خربوزه (1)
112) د اروا ښاد ملنګ جان ژوند لیک
111) می جنگیم
110) چی وطن کی یم
109) درراه بازگشت ازوطن (۲)
108) در راه بازگشت از وطن
107) هیأت افغانستان دراجلاس سالانه مجمع عمومی
106) ۲۱سپتامبرروزبین المللی صلح
105) دشمن علم و معارف نیست خادمِ وطن
104) نشست هلیکوپتر پاکستانی ورازعقب پرده آن
103) خواست برق آنهم فقط ازراه بامیان
102) ځـــواب راغـــــی جنــــازه ده
101) انسان مه وژنئ
100) ښکلې پردی وطن
99) خاطرۀ سفرمیله گل سرخ مزارشریف
98) چرا ؟
97) ممانعت ازعبورافغانها در راه بالکان به اروپای غربی
96) حمله برقونسلگری پاکستان نیرنگ جدید آی اس آی
95) د وطن حال
94) ای هموطن!
93) چارواکوته یوغلط پیغام
92) افغان حاجیانو!
91) چرا دولت وحدت ملی نتوانست درکشورتغیرمثبت بوجود بیاورد؟
90) ای د وطن قاصده!
89) زما زخمي زخمي وطنه
88) مرحوم داودخان زمامداری که تطبیق قانون راازخودآغازمی نمود!
87) آخرین خطابۀ مرحوم داود خان درشهرمهترلام
86) گزارشهای مصوری ازکابل ( قسمت پنجم و آخر)
85) گزارشهای مصوری ازکابل ( قسمت چهارم)
84) گزارشهای مصوری ازکابل ( قسمت سوم)
83) گزارشهای مصوری ازکابل ( قسمت دوم )
82) گزارشهای ازکابل ( قسمت اول)
81) د شمن مکا ر
80) ناکامی هیلئ
79) زخمي ننگرهار
78) دردی دلی با هموطنان هزاره !
77) د فتنو بازار
76) آخرین پیام انگیزه شینواری
75) بازارگرم مشاورین
74) د جوماتونومقررات
73) سوال
72) جنجال سرچوکیست
71) مؤفقیت تاجکستان درختم جنگ داخلی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی ایران
70) کنفرانس ویانا
69) دوستی
68) معمای احداث بزرگترین پل هوائی درشهرکابل
67) زمامداری که تا آخرین روز برتیمش حاکمیت داشت
66) ای طالبه
65) درمورد تصامیم اولین جلسۀ کابینه!
64) سفرنامۀ دوشنبه (بخش سوم)
63) اې خلکودا څه حال دې؟
62) چیری به ځو
61) سفر نامۀ دوشنبه (بخش دوم)
60) سفر نامۀ دوشنبه
59) کنارگذاشتن سازمان ملل از پروسۀ انتخابات یک اشتباه تأریخی!
58) از اطفال کشور بیاموزیم
57) چاته رایه ورکړم؟
56) از دوستی ها تا پرخاشگری ها
55) یک شاگرد تنبل و لجوج
54) بازگردانیدن دخترده ساله انتحاری به قاتلان آن!
53) ترڅو بدلون رانشي!
52) نظری به فعالیت های وزارت امور خارجه کشور
51) ایران ته د جمهور رئیس سفر
50) زصــدری مـمـلکـت دارم ســـؤالـــی؟
49) کابل شهری با دو گذرگاه عبوری!
48) وضع نابسامان ترانسپورت هوائی کشور
47) جـــدال بـر ســر واژه هــا
46) آخرین خطابۀ مرحوم داوود خان
45) افغان مــه وژنۍ
44) دعوت از سرمایه گزاری خارجی در نبود امنیت
43) لشکرکشی های خیابانی در شهرکابل
42) لشکرکشی های خیابانی در شهرکابل
41) درسهای از نلسن ماندیلا
40) نشرات ویب سایت بی بی سی برای افغانستان
39) نظری برنشرات ویب سایت بی بی سی برای افغانستان
38) چگونه یک چریک رئیس جمهور گردید
37) چارواکي او د وطن لوړې ګټې
36) دچیلی معدن کی د یوایسارشوی کارګر اندیښنه
35) خاطرات مسافرت بولایت قندهار (قسمت سوم و آخر)
34) خاطرات مسافرت بولایت قندهار ( قسمت دوم)
33) خاطرۀ ازمسافرت با تیم ناظران ملل متحد به قندهار (قسمت اول)
32) درحاشیه تراژیدی برفکوچ های سالنگ
31) جریان حمله بر قصر دارالامان
30) نسل جوان درحال فراراز وطن
29) پاسخ مرحوم داود خان به یک خبرنگار خارجی
28) د چارواکو اخلاقی زمه واري
27) رویاروئی با جامعه بین المللی
26)
25)
24) انتخابات بلیون دالری کشور
23) د دی جګړو له لاسه
22) چرا جنگ اوباما در افغانستان طوری دیگراست؟
21) افغان بیګناه ماشومان د جنګ په اور کی
20) خاطره های از سفر میله گل سرخ مزارشریف
19) آخرین خطابۀ مرحوم داوود خان
18) افغانستان او نړیواله ټولنه
17) انتخابات محدود و یا لویه جرگه وسیع؟
16) د پاکستان په سیاست کی یونوۍ تحول
15) ای د وطن قاصده
14) انترنیت و قومگرائی
13) در مورد پیکره مرحوم داود خان
12) در مورد پاسخهای استاد روستار تره کی
11) د صفی الرحمن د ماشو مانو برخه لیک
10) پرسش های از استاد روستار تره کی!
9) آغلې ایوون ریډلی ولی مسلمانه شوه ؟
8) سرگذشت مادر بارک اوبامه
7) ای ښایسته سپینی کوتری///ای کبوترزیبای سفید
6) محترم سیاسنګ د هیواد یو پراخ نظر شاعر او لیکوال
5) دشنام نامۀ علیه افغان و افغانستان
4) سوله د وطن او خلکو اړتیا
3) یادی ازمرحوم داود خان ( بمناسبت سی وپنجمین سالروز تاسیس نظام جمهوری در کشور)
2) در پاسخ به مقاله ء - ظاهر طنین نماینده افغانستان نیست
1) آخرین بیانیه مرحوم داود خان
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
بیوگرافی مختصرمحترم حفیظ الله خالد

حفیط الله خالد فرزند میرزا محمد الله دریک خانواده منوردرمرکزولایت لغمان دیده به جهان کشوده است، وی بعد ازآنکه تحصیلات ابتدائی خویشرا درمکتب ابتدایه استاد بیتاب و متوسطه را درلیسه انصاری کابل به پایان رسانید درسال۱۳۵۳برای مدتی درآمریت اطلاعات وکلتور ولایت بلخ ایفای وظیفه نموده ولی بعدا نظر به علاقمندی که به رشته حقوق و روابط بین المللی داشت تصمیم گرفت تا تحصیلات خویشرا در رشته حقوق ادامه دهد، وی درسال ۱۳۵۴بعد از سپری نمودن امتحان کانکورشامل پوهنځی حقوق پوهنتون کابل گردیده در سال۱۳۵۷ازآن پوهنځی به درجه لیسانس فارغ گردید، در سال ۱۳۵۸محترم حفیظ الله خالد بحیث عضو در ریاست انکشاف صادرات وزارت تجارت توظیف گردید.
وی درسال ۱۳۶۰ برای ادامه تحصیلات مسلکی شامل انستیتویت دپلوماسی وزارت امورخارجه گردیده و در سال ۱۳۶۲ فارغ گردید. بعدا نظر به مسلک و تحصیل بحیث دیپلومات مسلکی در وزارت امور خارجه بکار گماشته شده و در شعبات مختلف آنوزارت ایفای خدمت نموده است.

در سال ۱۳۶۷بعد از امضای موافقتنامه های ژنیو بین افغانستان و پاکستان و تاسیس دفترسرمنشی ملل متحد درکابل آقای خالد بحیث مامور رابط Liaison Officer با آن دفتر توظیف گردید. در رائس دفتر( UNGOMAP) و بعدا ( OSGAP) آقای بنین سیوان نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و پاکستان قرار داشت. هدف دفتر انگومپ استقرار صلح ازطریق ایجاد یک اداره بیطرف تحت نظارت سازمان ملل در افغانستان بود، متاسفانه پلان صلح ملل متحد برای ایجاد یک اداره بیطرف و استقرار صلح در افغانستان در آستانه عملی شدن مورد سبوتاژ قرار گرفته ناکام گردید.

حفیظ الله خالد مدت سه سال با تیم سازمان ملل متحد در کابل درجهت استقرار صلح و تاسیس یک اداره بیطرف در کشورهمکاری نموده به ولایات مختلف کشور یکجا مسافرت نمود. وی بخاطر خدماتش با تیم کاری آقای بنین سیوان از طرف دفتر انگومپ در کابل مفتخر به اخذ تقدیر نامه نیز گردیده است.

در سال۱۳۷۱ آقای خالد مانند هزاران هموطن دیگر خویش به نسبت ادامه جنگهای داخلی مجبور به ترک دیار آبائی خویش گردیده با خانواده خویش به کشور اتریش مهاجر گردید. وی در سال ۱۳۸۱موسسه کمک به اطفال بی بضاعت و یتیم افغان بنام (هسکو) را درشهر ویانا تاسیس و این موسسه که اعضای آن همه بطور داوطلبانه خدمت نموده تا کنون توانسته است برای هزاران طفل یتیم ونیازمند کشور زمینه تعلیم و تربیه را مساعد نماید.
http://www.help-afghan-school-children.org
حفیظ الله خالد درپهلوی خدمات بشری برای اطفال یتیم و بی بضاعت وطن، در جهت تامین صلح و قطع جنگ و خونریزی در کشورنیز تلاشهای را انجام داده که از جمله میتوان از نشر کتاب( پیام صلح ) بمناسبت روز بین المللی صلح ، نشر ویبلاک صلح و دها مقاله وشعردر رابطه به ضرورت ختم جنگ و خونریزی در کشور نام برد.
خالد دراوقات فراغت بیشتربه پرورش گل ونباتات پرداخته، و درجمله گلهای زینتی گل گلاب را نماد صلح ، دوستی ، محبت اخلاص و صداقت می داند، وی در سال ۲۰۲۰ دراوج ایپیدیمی کرونا که همه درخانه ها و منازل شان محصوربوده با استفاده ازفرصت به پرورش بته های گل گلاب وسبزیجات درمحوطه منزل خویش پرداخته ودرنتیجه توانست ریکارد بلندترین گل گلاب را در سطح جهان شکسته، ریکاردی جدیدی را در کتاب
The Guinness World Records بنام خویش ثبت نماید.

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved