Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  فارو در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
338) رفع تبعیض رسمی علیه زنان خواست مردم افغانستان است!
337) ضرورت تحقیق علمی و تاریخی درمورد قیامھای ٣ و ٢۴ حوت
336) ترجمهٔ دری نامهٔ سرگشاده به جنرال عاصم منیر لوی درستیز پاکستان
335) پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر درافغانستان
334) قطعنامهٔ کنفرانس بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر درافغانستان
333) وضعیت افغانستان ۲ سال پس از تسلط طالبان
332) ترجمهٔ نامه فارو به کمیشنرعالی ملل متجد برای پناهندگان
331) گزارش مختصر ازکنفرانس سالانه فارو، بحران بشری و یکسال حاکمیت طالبان
330) افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان
329) بازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتند
328) تجلیل از روزجهانی پناهنده درشرایط بحران سیستم پناهندگی درکشور های میزبان
327) لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر، گامی برای تحکیم مطلق العنانی
326) استاد آصف فکرت شمع دیگری ازعلم و فرهنگ که خاموش شد
325) هفت و هشت ثور، دو فاجعه در تاریخ معاصر کشور
324) اعلامیه فارو در محکومیت کشتارهای هدفنمد متعلمین
323) بازگشائی مکاتب دختران، خواست همه مردم افغانستان است!
322) نوروزباستانی را گرامی میداریم!
321) هشت مارچ وتشدید نقض حقوق زن در افغانستان
320) ترجمهٔ نامهٔ فارو به رئیس پارلمان اروپا بمناسبت «روزهای زنان افغان»
319) سمندر غوریانی، سابق استاد فلسفه درپوهنتون کابل درمحیط غربت درگذشت!
318) قطعنامهٔ کنفرانس "نقض حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان و سکوت جهان"
317) گزارش کنفرانس عواقب تجاوز نظامی امریکا به افغانستان
316) قطعنامهٔ کنفرانس عواقب تجاوز نظامی امریکا به افغانستان
315) کمپ جدیدساموس، با حصارهای سیم خاردار، کمره های نظارتی و سکنرهای اشعه ایکس
314) گزارش تظاهرات ۱۱ سپتمبر همزمان در شهرهای اروپا
313) بلنه د خپلو خلکو غږ نړېوالو ته ورسوو!
312) فراخوان ملی
311) گزارش کنفرانس افغانستان به کدام طرف سوق داده میشود؟
310) قطعنامهٔ کنفرانس
309) افغانستان به کدام طرف سوق میشود، دوام نظام فعلی، امارت، سوریه ای شدن یا...؟
308) فراخوان برای اشتراک در کنفرانس فارو به ارتباط اوضاع جاری افغانستان
307) ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان متوقف سازید!
306) باید به جنگ وخونریزی کنونی خاتمه داده شود!
305) د ۸ ثور د واکمنانو کړنو ته یوه کتنه
304) گزارش کنفرانس کمیتهٔ زنان فارو بمناسبت ۸ مارچ
303) گرامی باد خاطرهٔ قيام های حوت مردم هرات و کابل
302) خانه نیشین ساختن کارمندان زن، جواب مناسب به تروریستان نیست!
301) چرا موافقتنامهٔ دوحه بعوض صلح به ازدیاد خونریزی انجامید؟
300) مصوبات بیستمین مجمع عمومی فارو
299) ازحقوق بنیادی آزادی بیان و دسترسی مردم ما به اطلاعات پشتیبانی میکنیم!
298) تجاوز شش جدی، نظر روسها و نقش ابرقدرت رقیب
297) فارو از شبکهٔ ملی قربانیان افغانستان حمایت کرد
296) گزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فارو
295) قطعنامهٔ کنفرانس مروری برتحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانها در اروپا
294) قتل عام محصلین جنایت علیه بشریت است
293) فراخوان برای اشتراک درکنفرانس آنلاین فارو
292) از خطوط سرخ زنان افغانستان پشتیبانی میکنیم
291) مردم ما جنایات خاد را هرگز فراموش نمیکنند!
290) متن دری نامهٔ فارو به کمیشنر اتحادیهٔ اروپا
289) داکترحمیرا نگهت رئیس انحمن شعرا و نویسندگان افغانستان ( انشأ ) به ابدیت پیوست
288) لویه جرگه و تائید رهایی چهارصد زندانی خطرناک طالبان
287) کرونا برزندگی دشوار پناهجویان و بیجا شدگان سایه افگنده است
286) مردم افغانستان چه نوع صلحی می خواهد...؟؟
285) حملات طالبان بر شفاخانه نسایی ولادی صد بستر کابل را محکوم میکنیم
284) باید مرجع بیطرف به تحقیق در مورد غرق کردن پناهجویان بپردازد!
283) نکاتی پیرامون هفت و هشت ثور
282) محاکمه رهبر شاخه خراسان داعش حق مردم افغانستان است!
281) رهائی زندانیان باید تابع منافع افغانستان واصول جهانی عدالت باشد
280) څارنوال ICC صلاحیت دارد به تحقیق جنایات جنگی افغانستان بپردازد!
279) برگشت نرم روسها به افغانستان، چهل سال بعد از تجاوزنظامی!
278) وضع حقوق بشردر افغانستان وحقوق پناهندگان افغان در اروپا
277) کنفرانس بین المللی"مروری بر استقلال و اصلاحات امانی"
276) قطعنامهٔ کنفرانس مروری براستقلال و اصلاحات امانی
275) تبصره برپریشان فکری جو بایدن حین اظهاراتش در مورد افغانستان
274) گرامیداشت ازصدمین سالگرد وخاطرهٔ استقلال ۱۹۱۹ و جنبش امانی
273) از خواست خانواد های تحصن کنندهٔ افغان در سویدن حمایت میکنیم!
272) افزایش تلفات ملکی وحملات دهشت افگنانه اخیررا محکوم میکنیم!
271) روز جهانی پناهنده و روزگار بد پناهجویان افغان درجهان!
270) جنگهای داخلی ومظالم تنظیمها بعد از ۸ ثور۱۳۷۱ در بیرون از کابل
269) نگاهی به ریشه های سیاسی و فکری کودتای شوم هفت ثور
268) محکمهٔ جزائی بین المللی، بررسی جنایات جنگی افغانستان را در شرایط کنونی به نفع تأمین عدالت ندانست!
267) چهلمین سالروز قیام بیست چهارم حوت مردم هرات گرامی باد
266) تجلیل از هشت مارچ، در سایۀ تهدید بازگشت طالبان
265) روسها، آغاز و انجام اشغال افغانستان
264) قطعنامهٔ کنفرانس, جهانی شدن، امنیت ومهاجرت در افغانستان
263) گزارش كنفرانس,جهانی شدن، امنیت و مهاجرت در افغانستان
262) باز نشر یک نوشتۀ مهم تاریخی و مستند برگرفته از آرشیف نویسندگان : «فارو»
261) یاد بود از جنبش امانی وخاطرهٔ کسب استقلال در شرایط بحرانی کنونی
260) عمده شدن گرایش دروازه های بسته در اروپا، آینده سیستم جهانی پناهجوئی را تهدید میکند!
259) چهل سال جنگ وبحران، ارمغان کودتای هفت ثور
258) یاد جانبازان و قربانیان قیام حماسه افرین ۲۴ حوت هرات گرامی باد
257) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
256) خاطرهٔ پُر افتخارنخستین قیام شهری علیه ارتش اشغالگر روس
255) خاطرهٔ پایان یک اشغال وآغاز فروپاشی رژیم پوشالی
254) فراخوان تظاهرات در سرتاسر اروپا
253) قابل توجه فامیل های شهداء و مصدومین جنایات علیه بشریت در افغانستان
252) شش جدی، سالروزیک تجاوزونقطهٔ تشدید یک فاجعه
251) نامۀ فارو به مناسب روز صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
250) اعلامیه فارو پیرامون پیشنهاد څارنوال ICC مبنی بر ...
249) گزارش کنفرانس بین المللی عوامل رشد روز افزون افراطیت و بنیاد گرایی اسلامی در افغانستان
248) قطعنامه کنفرانس سالانۀ فارو
247) اعلامیۀ مطبوعاتی
246) پیام تسلیت
245) پیام تسلیت
244) تاج محمدبلوچ، سرباز مشروطیت وجنبش امانی
243) به مناسبت وفات شهزاده احسان الله د افغانستان
242) نگرانی شدید ازشدت گرفتن جریان برگرداندن اجباری افغانها از اروپا
241) اعتراض برنا کارآئی مزمن حکومت در تأمین امنیت جانی مردم
240) رویداد های هفته های گذار ازفاجعهٔ ۷ ثور به افتضاح ۸ ثور
239) یاد جانباختگان قیام ۲۴ حوت هرات گرامی و جاویدان باد!
238) هشت مارچ و نقض حقوق زن در افغانستان
237) ضرورت تحقیق تاریخی درمورد قیامهای ۳ و ۲۴ حوت
236) توافقنامۀ صلح دولت و حزب اسلامی با قانون اساسی در تعارض است
235) و سرانجام مردم سلحشور افغانستان روسها را وادار به بازگشت به آنطرف مرزساختند!
234) مانور سیاسی جدید روسها، همزمان با سیاه روز شش جدی!
233) گزارش کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر درافغانستان
232) کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان
231) قرار داد پذیرش نامحدود پناهجویان، تخلف از کنوانسیون ژنیو است
230) گزارش کنفرانس " موج 2015 پناهجویان افغان و بحران در سیستم پناهجویی اروپا "
229) قطعنامۀ کنفرانس
228) توهین به افغانها یا نمایش بربریت جمهوری آخوندی
227) گزارش مجلس قدر دانی از کارهای علمی، اجتماعی و فرهنگی جناب دکتور عزیز گردیزی
226) یادی از فرخنده روز استرداد استقلال کشور وجنبش امانی
225) فارو حادثۀ دهمزنگ را که باعث کشتار هموطنان ما گردید محکوم می کند
224) تحقیق فارو در مورد عودت پناهجویان افغان از پاکستان
223) ملالى جويا اینبارهم درهالند خوب درخشید!
222) شمه ای از کارنامهٔ سیاه آخرین زمامداراز سلسلهٔ هفت ثور!
221) محاکمهٔ کارادیچ، مهمترین رویداد برای تربیونال یوگوسلاویا وآزمایش مهم برای سیستم جزائی بین المللی
220) تواققات اتحادیهٔ اروپا و ترکیه در مورد پناهجویان، وسرنوشت افغانهای پناهجو
219) اعلامیۀ نوروزی
218) قیام بیست چهارم حوت مردم هرات
217) قیام سه حوت ۱۳۵۸ مردم کابل
216) نقش ترجمان در اجراآت پناهندگی
215) نامهٔ سرگشاده به وزارت خارجهٔ افغانستان
214) حملهٔ نظامی هدفمند بر کارمندان یک رسانه، حمله بر آزادی بیان وجنایت جنگی است!
213) روسها از تجاوزشش جدی تا همکاری مستقیم با طالبان
212) گزارش کنفرانس اروپایی " داعش در افغانستان "
211) فرهنگ معافیت جانی پرور ودشمن حقوق بشر است
210) قطعنامه کنفرانس سالانۀ فارو
209) روز جهانی طفل و حادثهٔ یوسف بنگی کابل
208) تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان
207) سر بریدنها کاسهٔ صبر مردم را لبریز ساخت
206) سرانجام روزنه ای بسوی عدالت برای قربانیان کرهاله
205) چگونگی واپس فرستادن پناهجویان افغان توسط دولت آلمان
204) باید موارد نقض حقوق بشر درکندز جدی گرفته شوند‫
203) حاجی محمد محقق فرستادن افغانها به فرقهٔ فاطمیون را توجیه کرد!
202) تشدید بحران پناهجویی وبی تصمیمی دول اروپا
201) تضمین حقوق مدنی اتباع درنظامنامهٔ اساسی دولت امانی
200) سرازیرشدن پناهجویان و بحران سیستم پناهجویی در اروپا
199) ازدیاد تلفات ملکی وسودجویی ملیشیه سازان
198) "قوماندان" سالاری‫-‬ ذخایرمخفی سلاح ونقش ناتو
197) نه! به کارطفل، بلی به تعلیم با کیفیت
196) تفاوت نگذاشتن میان دری وفارسی ومشکلات پناهجویان دراروپا
195) ملیشیه سازی، بازی با زندگی مردم وثبات کشور است!
194) صحبت تلفونی نور محمد تره کی با الکسی کاسگین صدراعظم شوروی
193) تجلیل اول می ، یا دسیسه علیه کارگران افغان
192) متن کامل صحبت تلفونی تره کی با کاسگین ۱۱ ماه بعد از کودتای ۷ ثور
191) درارگ ‪جنجال‬ بالای هر پُست، دروطن سوزاندنها،سربریدنها و اختطافها!
190) گزارش گردهمآیی برای فرخنده در مقابل محکمۀ بین المللی لاهه
189) ضرورت مبارزه با فرهنگ پاکستانی قتل به امر ملا
188) زورمندان افغانستان، میراث دوران معافیت
187) بر سهیم ساختن زنان در مذاکرات رسمی صلح تأکید کنیم!
186) موج دستگیریها در آستانهٔ سالگرد های قیام سوم حوت
185) رژیم پوشالی نجیب الله پس از خروج قول اردوی چهلم اتحاد شوروی
184) رژیم پوشالی نجیب الله پس از خروج قول اردوی چهلم اتحاد شوروی
183) ارعاب مهاجرین افغان توسط پولیس پاکستان غیرقانونی وضد انسانی است!
182) فشارشدید بالای پناهجویان وتعین کاندید-وزیرمصلحتی!
181) مردم مشوش اند، دولت باید خطرداعش را جدی بگیرد!
180) ګزارش کنفرانس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
179) آتش برافروخته شده درشش جدی ۱۳۵۸، هنوزهم از افغانها قربانی میګیرد!
178) قطعنامۀ کنفرانس اروپائی
177) افغانستان وروز بین المللی حقوق بشر
176) پس چه کسی مسؤلیت قتل عام درمیدان والیبال پکتیکا را بدوش دارد؟
175) فسادهمه جانبه در وزارت دفاع، بزرگتر ازچپاول کابل بانک!
174) تطبیق عدالت انتقالی پیش شرط محوفساد وتأمین حاکمیت قانون است!
173) جدیت درقضیۀ کابل بانک باید بعدازکنفرانس لندن هم ادامه یابد!
172) میراث حامدکرزی برای مردم افغانستان
171) مردم ملکی قربانیان اصلی تشدید جنگ در افغانستان
170) غلام نبی خان چرخی سپاھی وفادارجنبش امانی
169) جامعۀ جهانی در تأمین عدالت برای قربانیان ناکام بوده است!
168) واقعۀ بدخشان، اوج بی اعتمادی مردم به ارگانهای عدلی وقضائی!
167) خودکشی یک جوان افغان درهالند بنابر مشکلات پناهندگی!
166) نه پول نه سفرهای تشریفاتی، بهبودوضع امنیتی ومحاکمۀ مسؤلین جنایت
165) مسخ تاریخ در سفارشنامۀ ۱۰۹ عضوپارلمان دردفاع از ...
164) «قانون» باجگیری وکلاء ازملت نباید توشیح گردد
163) مردم ملکی هلمند در میان آتش طالبان
162) روز جهانی پناهندگان،
161) ډ پاکستان د اردو راکتونه افغان ملکی وګړی په نښه کوی
160) نامۀ سرگشاده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
159) روز مادر به همه مادران جهان مبارک باد
158) در سوگ حادثۀ بدخشان شریک شویم
157) هفت و هشت ثور، آغاز و ادامۀ خونریزی در افغانستان
156) مردم حماسه برپا کردند و زورمندان دست به فساد زدند!
155) مهاجرین درحاشیۀ انتخابات ریاست جمهوری 2014
154) سمینار بررسی لست ۵۰۰۰ شهید قربانی نظام کمونیستی افغانستان در شهر هاگ
153) قیام سوم حوت، انفجار خودجوش خشم مردم کابل علیه قوای اشغالگر روس
152) روسها افغانستان را بی ثبات وپرآشوب ساختند ورفتند!
151) د پښتو ادب غښتلی څیری په حق ورسیدی
150) د پښتو غښتلی شاعر نصر الله حافظ په حق ورسید
149) معضلۀ رهائی زندانیان بگرام
148) روزلشکرکشی روسها، سیاه ترین صفحه درتاریخ معاصرافغانستان!
147) قطعنامۀ کنفرانس: افغانستان بعد از 2014 ٬ بررسی گذشته ونطری به آینده
146) افغانستان گروگان جنایتکاران جنگ
145) بمناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان
144) بازگشت به سنگسارریفورم نیست، افتضاح است!
143) « مهمانان ناخوانده»: تخلف ایران از حقوق پناهجویان و مهاجرین افغان
142) تذکر مختصر به انجمن «حقوقدانان افغانستان در اروپا»
141) حقوق سیاسی، منجمله حق انتخاب و حق کاندید شدن
140) چرا انجمن حقوقدانان در اروپا در مورد «لیست پنجهزار شهید» سکوت کرد؟
139) درحاشیۀ نوشته های مرتبط به لیست هزاران شهید
138) فقط با تأمین عدالت میتوان زخمهای بازماندگان شهدا را التیام کرد!
137) لیست پنجهزار قربا نی، مشت نمونۀ خروار
136) توضیحی در رابطه با اعلامیۀ ما درمورد جنایات حکیم شجاعی
135) باید جنایات حکیم شجاعی را مستند سازی کرد!
134) حکمتیاراز راکتباران کابل تا تهدید به امحای نژادی
133) ۲۸ اسد را گرامی داریم و از پیش کسوتان آن بیاموزیم!
132) حذف کرسی پارلمان ، اهل هنود وسیک ها را بیشتربه حاشیه میراند!
131) افرادملکی، قربانیان اصلی جنگ در افغانستان!
130) آیا جان کرزی واقعأ در خطر است؟
129) جریدۀ آئینه، فصلنامه شد
128) جهاد دشمنان آزادی علیه رسانه ها و کمسیون حقوق بشر
127) متن دری قطعنامۀ تظاهرات 8 جون در شهردن هاگ (لاهه)
126) په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون قانون منع خشونت علیه زنان شدند
125) اعلامیه: هفت و هشت ثور، دو روز فاجعه بار در تاریخ معاصرکشور
124) قانون جدید باید جلو کاندید شدن مظنونین به جنایات حنگی را بگیرد!
123) براعدام مهاجرین بی دفاع افغان در ایران اعتراض کنیم!
122) قیام مردمی 24حوت هرات ازدید بازماندگان شهدا
121) روز بین المللی زن در سایۀ خشونت علیۀ زنان
120) منع لهجه ها و کلمات بیگانه در رسانه ها، نقض آزادی بیان نیست!
119) تبصره: روسها افغانستان را بی ثبات ساختند و رفتند!
118) اعلامیه: شکنجۀ وسیع مظنونین سیاسی توجیه پذیرنیست!
117) فارو یگانه سازمان مدافع عدالت انتقالی نیست!
116) اعلامیه: پاکستان بیاهم افغان مهاجرین او افغان تجاران ځوروی
115) اعلامیه: هستند کسانیکه فجایع بعد از شش جدی را انکارمیکنند!
114) صلح واقعی بدون عدالت انتقالی ناممکنست!
113) اعلامیه: نومبر ۲۰۱۲
112) اعلامیه: واحد نظامی مجاهدین، قدم نخست . . .
111) اصطلاح «منافع ملی» باید رسمأ تعریف گردد!
110) سکوت حکومت در مورد تجاوزات سرحدی پاکستان حین مذاکرات سه جانبه
109) اعلامیه
108) کرزی و وداع با مصلحت گرایی
107) انتقاد از رهبران تنظیمی جرم نیست!
106) اضطراب سران تنظیمی درآستانۀ بیستمین سالزوز هشت ثور!
105) اعلامیه, مؤرخ ۰۸/۰۴/۲۰۱۲
104) کتمان تاریخ خیانت به کودکان افغان است!
103) سالروزخروج لشکر روس از افغانستان
102) آنچه افغانستان به آن نیازدارد، فدرالیسم نیست!
101) نگرانی قربانیان جنایات جنگی سه دهۀ اخیربه کمیسارعالی ملل متحدبرای حقوق بشرآشکارساخته شد!
100) اعلامیه: شش جدی، طوق لعنتی که محیلانه به جنگ سرد حواله میگردد!
99) پرېكړه ليك
98) قطعنامه کنفرانس بین المللی از بُن تا بُن
97) عقب نشینی اخیر امریکا در برابرISI
96) ورشکستگی پارلمان وتراژیدی سیمین بارکزی
95) افغانستان ده سال بعد ازحملۀ قوای ائتلاف
94) محکمۀ بین المللی جزا باید درافغانستان نقش فعال ایفا کند
93) ٢٨ اسد، روز یاد بود از یک حماسه و یک جنبش
92) ازدیاد جنایات جنگی در افغانستان
91) پاکستان مار زخم خورده ایست که بخود میـپـیـچد و بروستائیان افغان میتازد!
90) تفتیش مجدد کابل بانک یا گریز ازرویاروئی با مافیای مالی؟
89) القاعدۀ کماکان در پناه پاکستان و ایران
88) هفت وهشت ثوردوفاجعۀ مرگباردرتاریخ معاصرافغانستان!
87) اعلامیه: ریشۀ ایرانی نوروز دروغ تاریخیست!
86) اعلامیه: به مناسبت 8 مارچ، روزبین المللی زنان
85) به حملۀ نظامی پاکستان بر ولسوالی گوشته اعتراض کنیم!
84) سالروزسوم حوت، روزنفرین برمسؤولین کشتارمردم ملکی
83) اعلامیۀ کمیتۀ حقوق بشرFAROE
82) انکشافات در روابط کابل- مسکو و موضوع مطالبۀ خسارات جنگ
81) افغانستان درسال 2010
80) محکمۀ بین المللی جزا باید درافغانستان نقش فعال ایفا کند!
79) نگاهی به دنیای کوچک کرزی
78) گرامی بادخاطرۀ استقلال وجنبش ملی وترقی خواه امانی
77) طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!
76) پاکستان آشوب صادرمیکند، غربیها تجاهل میکنند و ما خاموشیم!
75) جرا نمیتوان به پارلمان جدید امیدوار بود؟
74) دانتقالی عدالت په اړه د فارو د کنفرانس پریکړه لیک
73) قطعنامۀ کنفرانس فارو در مورد عدالت انتقالی
72) در رابطه با کنفرانس عدالت انتقالی درافغانستان
71) اعلامیه: هفت وهشت ثور دو روزسیاه، دوفاجعه!
70) فیلم تحقیقی آزار جنسی اطفال سند جنایت برخی اززورمندان تنظیمی میباشد!
69) سال 1389 را با کار برای خودآگاهی ملی تجلیل کنیم!
68) زندانیان افغان در ایران مستحق محاکمۀ شفاف وعادلانه میباشند!
67) دښځو دنړيوال ورځ په وياړ دفارومبارکۍ پيغام
66) سالروزسوم حوت، روزنفرین برحامیان منشورننگین عفو جانیان!
65) لغوقانون عفوه جانیان جنگی و تشکیل محکمۀ خاص برای عاملان کشتار های دسته جمعی خواست مردم افغانستان است!
64) کاندید- وزیر امورمهاجرین وبرنامۀ کارش
63) با احیای نفوذ روسها درارگانهای امنیتی کشورمامخالفت کنیم!
62) اعلامیه
61) درکشوری که فقدان قانونیت بیداد میکند، حقوق بشرتأمین شده نمیتواند!
60) جمهوری آخوندی ایران حق ندارد طفل معصوم افغان را اعدام کند!
59) فرانسه بایدبه نوجوانان افغان پناه بدهد!
58) جشنوارۀ روز جهــانی صلح و عید سعید فطـر
57) تیم کرکت افغانستان بَرنده شد
56) بازنده اصلی انتخابات ماه اگست مردم افغانستان است!
55) خاطره جنبش اسقلال طلبا نه وترقی خواهانه امانی را گرا می میداریم!
54) ولسی جرگه صرف درسطح کمیسیونها جلسه میکند!!
53) عدم تطبیق عدالت انتقالی عامل اصلی بحران قانونیت در افغانستان است!
52) رسانه هاباید به سکوت در مقابل کمسیون گوش به فرمان کرزی خاتمه دهند!
51) جشنواره روزبین المللی پناهنده
50) پارلمان جنگسالارجانیان را میبخشد وزنان را به زنجیر میبندد!
49) سکوت عمدی حکومت افغانستان در رابطه با وفات دکتورشهزاده رحمت الله
48) سرمه های آزموده را آزمودن خطاست!
47) جشن شکست روس ها دربرابرملت افغان 26 دلو است نه هشت ثور!
46) نامه سرگشاده به کمسیون انتخابات!
45) شرایط اعلان شده ، چراغ سبز ایست برای جنایتکاران که میخواهندکاندید ریاست جمهوری شوند!
44) اعلامیه:معامله ملا محسنی وکرزی آخوند بالای حقوق زنان را محکوم میکنیم!
43) اطلاعیه مطبوعاتی
42) یکصدوده عضوپارلمان افغانستان در دفاع آتشین ازخادیستها!
41) عدالت سیاسی ستره محکمه
40) درحمان بابا په زیارت کی چاودنه، دISI لخوادافغانستان دخلکوسره دکلتوری جگړ ه یوه برخه ده!
39) افغانستان هنوزهم آن سالهای خونین را بیاد دارد!
38) نظرکوتاه به کارکردهای سه ساله پارلمان افغانستان
37) کارنامه حکومت کرزی درساحۀ عدالت انتقالی
36) ششم جدی، دررابطه با سیه روزی های دیروز وامروزمردم افغانستان!
35) پریکړه لیک - د هېواد په ودانولو کې د خلکو د ونډې اخيستلو څرنګوالي په هکله نړېوال کنفرانس
34) کنفرانس بین المللی - چگونه میتوان مردم رادرآبادانی افغانستان سهیم ساخت؟
33) دعوتنــــامۀ کُــنفرانـــس ِ بین المللی - چگونگی سهم گیری مردم در آبادانی کشور
32) خانواده های قربانیان بایدبردسیسۀ رهایی سروری اعتراض کنند!
31) بیست سال حبس بخاطریک اتهام واهی وثابت نشده؟
30) علل وشیوۀ مبارزه با: بحران قانونیت ونقض گستردۀ حقوق بشردر افغانستان!
29) کمیساری عالی ملل متحد باید به اسکان مجددعودت....
28) تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر بالمعروف اعتراض کنیم!
27) د فارو غړۑ ټولنۑ د زمری 28 دبریتانوی ښکیلاک څخه دافغانستان ...
26) اعلامیه:ازخواست جامعۀ مدنی برای تعدیل قوانین مرتبط به خشونت درخانواده وتجاوزجنسی پشتیبانی میکنیم!
25) ترس از حقیقت حکومت کرزی را به نقض آشکاراصول قانون اساسی که خود تدوین کرده، کشانده است !
24) سه دهه خشونت، وابستگی وبربادی، پیامد هفت ثوروادامۀ هشت ثور!
23) اعلامیه، مسودۀ قانون احیأ امربالمعروف ازطرف پارلمان تکمیل گردید!
22) پیام تسلیت
21) سالروزخروج ارتش شوروی ازافغانستان را با مکثبردامنۀ مداخلات کنونی روسها تجلیل کنیم!
20) پیشینه ومحتوی اصلی مشکل 1F درهالند
19) پرویز کامبخش باید آزاد گـردد
18) پرېکړه ليک ( نړيوال سمينار )
17) اعلامیه:اعتراف آقای کرزی به ناتوانی حکومت ....
16) سمينار بين المللی عوامل بازدارندۀ حاکميت قانون و نظم در افغانستان
15) شکنجۀ زندانیان جنایت نابخشودنی است !
14) باشندگان کمپ جلوزی را فاجعۀ انسانی تهدیدمیکند!
13) پیام تسلیت بمناسبت وفات محمد ظاهرشاه سابق افغانستان
12) فقط باهمکاری در تطبیق عدالت وزارت دفاع میتواند لکه گورهای دسته جمعی چمتله را ازنام خودبزداید!
11) کشتارگا ه زیرزمینی دشت چمتله بایدبحیث یک بنای تاریخی حفظ گردد!
10) تحقق خواستهای مردم پیش شرط اجراء قانون و تامین عدالت در افغانستان است!
9) بایدعضویت وکلایی که به ملالی جویا اهانت کرده اندتعلیق گردد!
8) نامۀ سرگشاده به آقای احمدی نژادرییس جمهورایران
7) بررسانه ها درقرن بيست يک چه ميگذرد؟
6) به مثابه شهروندان آگاه بر موارد جدید تخطی از قوانین جنگ اعتراض کنیم
5) دراداره سازمان غذای ملل متحد چه ميگذرد؟
4) به تلاش FAROE برای تشکیل محکمۀ بین المللی افغانستان بپیوندید!
3) اعلامیه، متهمین از خانه ملت بر پشت ملت خنجر زدند!
2) پیام همبستگی
1) چگونگی تطبیـق عدالت انتقالی درافغانستان
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
په اروپا کی دميشته افغانانو د تولنو فدراسيون
فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved