Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  محمد مُحِق در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
111) تروریسم خطری برای همه فصول
110) ذلت
109) نشست دوحه
108) سایه بحران‌های منطقه‌ای بر افغانستان
107) ملاهای سیاسی جهان اسلام و گنگی در برابر طالبان
106) افغانستان، سیاست در سایه پدران
105) دو راهی عمل و بی‌عملی در بحران افغانستان
104) ابعاد فاجعه در هرات
103) از آن بوکو حرام تا این بوکو حرام
102) عاشورا و منازعه قدرت در تاریخ اسلام
101) جامعه واعظ ‌پرور
100) ملت یا امت؟ دعوای حقابه و تناقض داعیه‌ها
99) لاف، هراس و تهدید، پیام عیدی رهبر طالبان
98) غــــزل
97) شلېدلی ټال
96) پسرلې
95) درنگی بر پدیده بنیادگرایی در افغانستان
94) طوق بیعت بر گردن طالبانِ بی‌رضایت
93) روز زبان مادری
92) جهادیسم بین المللی، و ستراتژی‏ نبرد بی‌پایان
91) آداب گفتگو را بیاموزیم
90) شیطان اخرس، ملاهای همنوا با طالبان
89) دشمنی با امام ابوحنیفه...
88) مشکل سه طلاقه و فروپاشی خانواده‌ ها
87) افغانستان و نظام سیاسی سکولار
86) بنیادگرایی علیه بنیادگرایی
85) جوامع نابالغ و نخبگان ناتوان از گفتگو
84) افغانستان و نخبگان تبعیدی...
83) درماندگی ملت‌ها،‎ ‎توطئه خارجی یا ناکاره‌گی داخلی
82) طالبان و سازمان سیا، سقف همکاری تا کجا خواهد رسید؟
81) نقش مساجد در افغانستان، نیاز به بازنگری
80) روشنفکران و قدرت در فضای استبداد
79) خطر لابی‌گری برای طالبان
78) تنش افراطگرایان، عقرب‌ها همدیگر را می‌خورند
77) افغانستان، اقتصاد اعانه‌ای و شکنندگی دولت‌ ها
76) آیا مخالفان طالب واجب القتل‌اند؟
75) نشست ملاهای طالبان...
74) روزگار تلخ اقلیت‌های دینی در افغانستان...
73) فساد و اختلاس، قصه دیروز، امروز و فردای افغانستان
72) روزهای سوگناک نظام معارف در سایه طالبان
71) پرسش‌هایی در باره پیوند اسلام و خشونت
70) دردسری به نام امیر المومنین
69) تئوکراسی طالبانی ضد اجماع ملی است
68) نشست انقره، آیا نجاتی در راه است
67) دوستی و دشمنیِ امارتیان
66) از آسان‌گیری قرآن, تا سخت‌گیری فقیهان
65) مطبوعات افغانستان
64) هفت و هشت ثور
63) خون هزاره بر گردن همه ماست
62) آیا ریش در اسلام مهم است؟
61) همه پشتون‌ها طالب نیستند و...
60) طالبان و داعش، روبنا و زیربنا
59) افغانستان و گسترش بی‌دینی...
58) تاکید بر لویه جرگه برای چیست؟
57) تأویل دینی و...
56) چرا با طال بان مخالفیم؟
55) نقد نظریه “شورای حل و عقد” طالبان به جای انتخابات
54) مذاهب فقهی و شیوه‌ های اجتهادی ‌شان
53) افغانستان،مقاومت، مذاکره، یا جنگ؟
52) افغانستان، بحران انسانی و زاد و ولد بی‌رویه
51) اجتهاد و تقلید
50) رابطه فقه و شریعت
49) از اهداف دین تا مقاصد شریعت
48) فرق دین و شریعت
47) تأملی بر میانه‌...
46) در باره اسلام سیاسی
45) بیعت در اسلام سیاسی و تناقض‌های آن
44) روشنگری و نوزایی
43) طالبان و استبداد دینی
42) مدارس طالبانی...
41) در سرکوب طالبان تردید نکنید (بیان حکم شرعی)
40) طالبان، از مزدوری تا بیشعوری
39) اولویت‌شناسی و اجماع ملی...
38) هرات را آسیب نرسانید
37) ملای ما و ملای پاکستانی، فرق اصل و بدل
36) آیا طالبان تغییر کرده‌اند؟
35) آبادانی بتخانه ز ویرانی ماست
34) کدام یک خطرناکتر است؟...
33) پیروزی بر طالبان ناممکن نیست
32) کثرتگرایی دینی به مثابه راهی به کاهش خشونت
31) کالبد شکافی جهاد
30) کفر چیست و کافر کیست؟
29) سنگستان
28) روان‌شناسیِ تکفیر
27) جنگ طالبان از منظر فقه اسلامی
26) طالبان و نظام اسلامی، از شعار تا محتوا
25) غـــزل
24) به رنگ غم
23) طالبان و پرسش از مشروعیت جنگ کنونی
22) سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان
21) مذهب حنفی و حقوق شیعیان...
20) افغانستان، امارت یا جمهوریت
19) تفکیک احادیث نبوی از احادیث بشری
18) الهیات فراآیینی بیدل, قسمت سوم
17) الهیات فراآیینی بیدل, قسمت دوم
16) ما و میراث فکری گذشتگان, قسمت پنجم
15) ما و میراث فکری گذشتگان، دنباله رَوی یا اندیشه ‌ورزی قسمت چهارم
14) ما و میراث فکری گذشتگان، قسمت اول
13) ما و میراث فکری گذشتگان، دنباله رَوی یا اندیشه‌ورزی, قسمت سوم
12) الهیات فراآیینی بیدل
11) آیا کرونا رحمت الهی است؟
10) طالبان و آزمون گلوگیر حقوق زن
9) نماز جنازه برای فوت کنندگان از بیماری کرونا
8) فقراتی از فتوای دارالافتای مصر...
7) کرونا و مناقشات دینی
6) گفتگویی در باب تفسیرهای گوناگون از دین!
5) در باب نسبت میان حجاب و عفت
4) امر به معروف در اسلام چه جایگاهی دارد؟
3) نقد نظریه 'شورای حل و عقد' طالبان به جای انتخابات
2) طالبان از کدام اسلام سخن می‌گویند؟
1) سرطان تکفــیر
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
Comming soon

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved