Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  نوراحمد خالدی در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
165) انقلاب واحد پولی بریکس
164) حقایق اقتصاد آمریکا که از دید فرد عادی پوشیده است!
163) آیا حقایق آتی را در مورد کشور ایران میدانستید؟
162) یکتعداد افغانها مدعی اند که معاهدهٔ دیورند اصلآ امضأ نشده است!‏
161) تکامل زبان دری/فارسی/تاجیکی در منطقه
160) نیم قرن امنیت، ثبات سیاسی و انکشاف تدریجی سلسلهٔ آل یحیی، قسمت سوم- جمهوری محمد داوود خان
159) نیم قرن امنیت، ثبات سیاسی و انکشاف تدریجی، سلسلهٔ آل یحیی، قسمت دوم- محمد ظاهرشاه
158) نیم قرن امنیت، ثبات سیاسی و انکشاف تدریجی، سلسلهٔ آل یحیی، قسمت اول - محمد نادر خان
157) محدودیتهای ترانزیتی پاکستان در برابر افغانستان مانند تطبیق سیاست اسراییل در غزه است!
156) امارت اسلامی طالبان دور دوم: فرصتها و چالشها
155) هزاره ها 57.8 درصد ارتباط ژنیتیکی نسبیت اجدادی به مردم مغولستان دارند
154) دهلیز واخان و اهمیت جیواکونومیک و جیو ستراتژیک آن! در قاموس کبیر افغانستان
153) استعمار، ترقی خواهی و ارتجاع مذهبی (به مناسبت یکصدو چهارمین سالگرد استرداد استقلال سیاسی افغانستان)
152) خراسان کجاست، مشکل خراسان طلبان چیست؟
151) در سنگر دفاع از افغانستان
150) اوکرایین در تلک خرس قطبی
149) قوم پشتون و زبان پشتو در برابر قوم افغان و زبان افغانی!
148) پټه خزانه یا عقده پر درد برای تعدادی از انسانهای بی تمدن!
147) کوشش در جهت نجات از شر امپراطوری سیاسی – نظامی - پولی امریکا
146) حقایق جنگ اوکرایین
145) در کشاکش روسیه با امریکا چرا اروپائیان امریکا را انتخاب کردند؟
144) جهان چند قطبی در حال تکوین است!
143) اسماعیل یون را در مقابل لطیف پدرام
142) د اسمعیل یون لُیکنه د منیر اکرم په ځواب
141) منافع ملی، حکومتداری طالبان و اسلام
140) جنگ اوکرایین به کجا رسید و عواقب آن چگونه است؟
139) آیا با تغییر اسم افغانستان به خراسان به بهشت موعود میرسیم؟
138) خودکشی با شعار های سیاسی تخیلی
137) جوهر تفکر طالبان را مخالفت با اندیشه و عقل تشکیل میدهد!
136) از تباهی افغانستان باید جلوگیری کرد
135) سوچه شریعت
134) د افغانستان اوسنی وضعیت او د ملی دیالوګ ضرورت
133) پښتانه څوک دی؟ لومړۍ برخه
132) سیستم متمرکز دولتی وغیر متمرکز فدرالی؟
131) آقای سرور دانش گفته است که باید طرح نظام فدرالی به همه پرسی (ریفراندم) گذاشته شود!
130) معضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستان
129) دولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستان, قسمت سوم
128) دولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستان, قسمت دوم
127) دولت، دموکراسی و اسلامگرایی در افغانستان، قسمت اول
126) کارنامهٔ یکسال حکومت امارت اسلامی طالبان
125) شخصی پرسید چرا در مصاحبه هایتان از گروه مقاومت (ملی!) حمایت نمیکنید؟
124) امریکا ادامه نامحدود جنگ را در اوکرایین تضمین میکند!
123) در برابر افراطیت مذهبی چه باید کرد؟
122) مسئلهٔ سیستم متمرکز وغیر متمرکز دولتی؟
121) آیا میتوان بنام دین حکومت کرد؟
120) هفت ماه حکومت امارت اسلامی طالبان
119) افغانستان: امروز و فردا!‏
118) موافقین و مخالفین دولت امارت اسلامی طالبان
117) فردا چگونه خواهد بود؟
116) مبارزه برای بقأ
115) بلوچها و بلوچستان
114) سیستم متمرکز دولتی وغیر متمرکز فدرالی؟
113) مباحثهٔ پشتون و تاجیک
112) شکست نهضت امانی توسط ارتجاع مذهبی
111) معرفی اقوام عمدهٔ افغانستان, سوم- هزاره ها و ترکتباران
110) معرفی اقوام عمدهٔ افغانستان، دوم - تاجیک ‌ها
109) معرفی اقوام عمدهٔ افغانستان
108) افغانستان چهار راه مدنیتها, قسمت سوم
107) افغانستان چهار راه مدنیتها ، قسمت دوم
106) افغانستان چهار راه مدنیتها, قسمت اول
105) یکبار دیگر پیروزی ده برشهر درافغانستان!
104) عوامل سقوط دولت اشرف غنی
103) عوامل عمدهٔ سقوط دولت افغانستان بدست طالبان
102) مشروعیت نظام دولت طالبان!
101) طالبان او د پنجشیر دویم مقاومت ستونزه
100) هدف امریکایها در افغانستان چه بود؟
99) در مورد شریعت اسلامی چه میدانیم؟
98) تحریک طالبان- موازین فکری و سیاسی
97) مخالفت با نهضت امانی و حاکمیت شریعت (به مناسبت یکصدو دومین سالگره استقلال افغانستان)
96) جنگ در افغانستان و نقش پاکستان!
95) هدف تروریزم فرهنگی چیست؟ هرچه از افغانستان و هویت مستقل ...
94) کوشانیها
93) آریانای باستان
92) اقتصاد اسلامی
91) در جستجوی یک نظام موثر اقتصادی - اجتماعی و سیاسی برای افغانستان
90) چگونه اشرف غنی میدان سیاست داخلی افغانستان را به رقبا بخشید؟
89) پیروزی جوبایدن در روشنی حقایق دموکراسی امریکایی
88) امروز انتخابات ریاست جمهوری در امریکاست
87) منافع ملی افغانستان
86) سخنان غیر مسٔولانهٔ سرور دانش!
85) نتایج کنفرانس آنلاین افغانهای خارج از کشور...
84) بلنلیک او خبرتیا
83) ترجمه دری گزارش به کانگرس امریکا در مورد پروسه صلح افغانستان 18 جوالی 2020
82) اهداف، طرزالعملها و تشکیلات شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور
81) "افغانستان: مردم، تاریخ و سیاست"
80) ویروس فساد و شبکهٔ قدرت مافیائی در افغانستان
79) اساسنامهٔ شورا ی همبستگی افغانهای خارج از کشور
78) نفوس هزاره ها به تناسب تمام نفوس افغانستان!
77) تعدادی خود را در افغانستان بیگانه می پندارند!
76) منشور صلح برای افغانستان
75) خروج امریکاییها و صلح در افغانستان - دونالد ترمپ برای دریافت جای زه صلح نوبل باید انتظار بکشد
74) عوامل بی ثباتی سیاسی در افغانستان
73) انگیزهٔ اختلافهای سیاسی در افغانستان
72) روند تشکل قوم تاجیک
71) اتحاد در محور منافع ملی
70) سالیکه نکوست از بهارش پیداست
69) جواب ملا را باید توسط ملا داد!
68) افغانستان و مسئلهٔ ستم ملی
67) سومین جنگ پانی پت: ۱۴ جنوری ۱۷۶۱م
66) یک پیشنهاد سه مرحله یی برای رسیدن به صلح
65) مبارزه با حذف در تاریخ
64) اعلامیهء اتحادیهء انجمنهای افغانها مقیم آسترالیا، اروپا و امریکا در انتخابات ریاست جمهوی افغانستان!
63) سیستم فدرالی در شرایط افغانستان!
62) به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان
61) محترم دودیال سلام عرض میکنم!
60) حدود خراسان در عهد صفویه
59) فتنه گری آگاهانه و غیر آگاهانه!
58) مروری بر تاریخ معاصرافغانستان
57) تآخیر در انتخابات...
56) د خراسان جوړولو شعار ساده ګي ده
55) سه صد سال قبل جورج واشنگتن افغانستان وفات کرد
54) خطوط اساسی یک صلح پایدار در افغانستان
53) مردم افغانستان, قسمت اول
52) آیا مجموعهٔ تفکر سیاسی بنام تاجکیزم وجود دارد؟
51) آیا خلجی ها و غلجی ها یک مردم اند؟ (بخش دوم و پایانی)
50) آیا خلجی ها و غلجی ها یک مردم اند؟ (بخش اول)
49) دموکراسی، انارشی، دیکتاتوری!!
48) بررسی مسئلهٔ خط دیورند
47) جنگ در افغانستان و راه حل آن
46) رد چند برداشت نادرست از تاریخ کشور!
45) به پاسخ نامه سرگشادهء دکترعوض علی سعادت
44) به مناسبت سالگرد استقلال افغانستان
43) افغانها، پشتونها، تاجیکها و محل سکونت آنها
42) در پاسخ به اتهامات و برداشتهای نادرست آقای قاسم باز به ارتباط کودتای داوود خان
41) به پاسخ خانم نصیبه اکرم حیدری
40) دو برداشت ازپروسه تعمیم دموکراسی
39) توضیحات در مورد عواقب کودتای 26 سرطان 1352
38) تغییر 180 درجه در عقاید اعظم سیستانی در مورد کودتای ۲۶ سرطان
37) عواقب کودتای ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲
36) چرا روشنفکرنما های تاجک خراسان طلب شده اند؟
35) بررسی مسئلهٔ خط دیورند, (قسمت دوم)
34) بررسی مسئلهٔ خط دیورند, (قسمت اول)
33) اسم افغانستان
32) فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونها کدام اسست؟
31) فاتا FATA
30) ترکیب قومی نفوس افغانستان
29) منشور اتحاد ملی برای دموکراسی، برابری، پیشرفت و حاکمیت قانون در افغانستان
28) کوشش در جعل هویت پشتون میرویس خان هوتکی
27) چرا میرویس خان هوتکی و احمدشاه ابدالی را ...
26) شعار تشکیل خراسان ساده لوحانه است
25) با ثبت نام برای رای دادن در انتخابات سهم بگیرید!
24) از شعارهای تفرقه افگن و غیر عملی باید اجتناب کرد!
23) کوبیدن بر طبل خالی صلح!
22) پیام تبریکی به مناسبت 1000.000 بازدید
21) دمیدن روح پدرام در کالبد جمعیت و شورای نظار
20) دری یا فارسي لغاتونه د معادلو خارجي لغاتونو لپاره
19) هویت شخصی و هویت ملی
18) پیام به جوانان تاجیک!
17) آیا ما فرهنگ خراسانی خود را از دست داده ایم؟
16) صلاحیت های رئیس جمهور کشور...
15) برداشتهای متضاد از تاریخ افغانستان، پاسخی بر نَوشتهء 15 سپتمبر 2017 فهیم ادآ
14) به مناسبت نودوهشتمین سالگرد استقلال افغانستان
13) باز نویسی تاریخ افغانستان، پاسخی بر نقد فهیم ادا
12) تصادم ناسیونالیزم ایرانی با وطنپرستی ملت افغانستان
11) افغانستان معاصر
10) سقاوی چهارم از نظر رزاق مآمون
9) یادداشتی بر تاریخ و هویت مشخص دولت افغانستان
8) چگونه شاه اشرف افغان از تقسیم ایران میان روسیه تزاری و ترکیهء عثمانی جلوگیری کرد
7) مقابله با هجوم فرهنگی و هژمونیزم ایران بزرگ
6) آغاز دوران معاصر تاریخ افغانستان
5) حفاظت از شیوه های گفتاری و نوشتاری زبان مروج دری در افغانستان‎ ‎
4) سیستم متمرکز و یا غیر متمرکز دولتی؟
3) حل مسُلهء جنگ در افغانستان
2) خراسان بزرگ یک دروغ بزرگ است
1) عواقب تجزیه افغانستان به شمال و جنوب و راه حل مسله ملی در کشور!
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
دوکتور نوراحمد خالدی
مختصر سوانح
تاریخ تولد: ۲۹ دلو سال ۱۳۲۹ هجری شمسی
محل تولد: ولسوالی غوریان ولایت هرات
تعلیمات:
• تعلیمات ابتداییه: مکتب موفق شهر هرات و مکتب سید جمالدین افغان شهر کابل
• تعلیمات ثانوی: لیسهء غازی (کابل)، ابونصر فراهی (فراه)، لیسهء سلطان (هرات) و لیسهء حبیبیه (شهر کابل،فارغ حبیبیه سال 1347 هجری شمسی، 1968م)
تعلیمات عالی:
• لیسانسهء پوهنحئ اقتصاد پوهنتون کابل (1352 هجری شمسی، 1973م)
• ماستری: علوم نفوس (انستیتوت بین المللی نفوس، بمبئ، هندوستان 1984م)
• دکترا: علوم نفوس (دموگرافی) (پوهنتون ملی آسترالیا، شهر کانبرا 1990م)
کار و استخدام:
دولت افغانستان: از سال 1973 در وزارت پلان (آخرین وظیفه مدیر عمومی پلانهای انکشاف دورنمایی 1978)، ادارهء مرکزی احصاییه (مدیر عمومی احصاییه های زراعتی و متعاقبآ سرشماری نفوس 1978 تا 1984) وزارت صحت عامه (معاون ریاستهای پلان و ارتباط خارجه سالهای 1984 و 1985م)
دولت فدرال آسترالیا:
• وزارت امور قبایل، ( Aboriginal Affairs )، 1989-1994م (شهر کانبرا)
• دپارتمنت صدارت عظمی و کمسیون امور قبایل: سر مشاور از سال 1996 تا سال 2004م (شهرهای کانبرا و سدنی).
ملل متحد: متخصص نفوس برای کشورهای پسیفیک جنوبی، شهر نومییا، نیو کالیدونیا (1994-1995م)
حکومت ایالتی نیو ساوث ویلز (شهر سدنی): منجر ارزیابی و پلانهای استراتژیکی، ادارهء مسکن برای قبایل بومی (2008-2010م)
حکومت ایالتی کوینزلند (شهر برزبن): منجر احصاییه و ریسرچ در امور صحت اقوام و قبایل بومی، وزارت صحت عامه (2010م – 2014م)
دفتر مشاورتی اجتماعی ک آر دی (شهر برزبن) KRD Social Consulting: متخصص مشاور در امور احصاییه و نفوس، 2014 به اینطرف.






 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved