Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  رسول پويان در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
182) خشم سیلاب
181) جنگ قدرت ها
180) ساز آفرینش
179) گنجینۀ الهام
178) عشق و محبت
177) مدارای خرد
176) عید خونین
175) کهن افسانه ها
174) مبارک سال نو
173) دنیای پرآشوب
172) خلوت دل
171) انبیق یادها
170) حکایت خورشید
169) خون عشق و محبت
168) منطق دل
167) انقلاب در اذهان
166) اسرار دل
165) یلدا شب هجران
164) قتل عام انسان
163) جنگ و افراطیت درآسیا
162) فریاد فلسطین
161) بلای زلزله
160) عشق در فرگشت شدن
159) مُلک بی قانون
158) شمال خاطرات
157) طاعون پیمان قطر
156) عشق و احسان
155) کلک هنر
154) کتاب عشق
153) گوهر هستی و انسان
152) اصالت عشق و دوستی
151) حرمت فرهنگ و تاریخ
150) زندگی جاودان
149) جذبۀ ابعاد عشق
148) سرود وحدت
147) نظم نوین
146) زولانۀ احکام
145) جنگ آب و تریاک
144) هوش مصنوعی
143) خورشید محبت
142) چشم هستی
141) بازی با حقوق بشر
140) نوای عید
139) رمز و راز هستی
138) نظم انسانی
137) حال دل
136) بهار خونبار
135) شاهین اندیشه
134) کتاب زندگانی
133) سیه چالۀ جنگ
132) زبان مادری
131) خشم انسان و طبیعت
130) چشم تکامل
129) یک بام و دوهوا
128) دشمن زن
127) دام طلسمات
126) سوغات طالبان درسال نو
125) ظلم امریکا
124) انقلاب بزرگ خرد
123) زندان زنان
122) رنگِ دیگر
121) گرگ را چوپان کنند
120) صدای دادخواهی
119) آزادی و حق زندگی
118) استبداد قومی طالب
117) جهان پرآشوب
116) جرگه بازی
115) زنجیر شکن
114) گوهر انسان
113) زندان چادری
112) عید سوگواران
111) بازیهای انتحاری
110) راه نجات
109) جنگ طالب با فرهنگ
108) اژدهای سرمایه
107) بینش تاریخ
106) فغان سکوت
105) پند نغز
104) همسایۀ نامرد
103) زینت تاریخ
102) جیغ آزادی و پایداری
101) شب یلدا
100) خلق خسته
99) کاخ ظلم
98) نوای آشنا
97) دوزخ وحشت
96) رهبران دالر
95) آزادی زنان
94) خطاب به همسایگان
93) افراطیت در بازی بزرگ
92) قیام زن
91) خورشید وطن
90) قرارداد امریکا با پاکستان
89) ارث پدر ــ آوای خموشی
88) عُقده و کین
87) تیک تاک دل
86) خوی انسانی
85) بلای جنگ و فساد
84) عصر نمایش
83) تاج ستمگری
82) نالۀ سکوت
81) شام غریبان
80) فرهنگ جهالت
79) جنبش مینا
78) نوروز خونین وطن
77) دزدید و رفت
76) جنگ و بحران
75) سنگ ستم
74) آه مظلوم
73) افراط خونین
72) نور تمدن
71) دل پاک محبت
70) بازیگری
69) بشکن بشکن
68) سال نو؛ سال کشتار
67) هند وپاکستان
66) شب یلدا
65) فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان
64) مردم شمال افغانستان، قربانی کشاکش ناتو با قطبهای جدید آسیایی
63) عــیـد ر و ز ه
62) طالبان و روزهای دشوار هرات (بخش آخر)
61) نَـقـل وطــن
60) طالبان و روزهای دشوار هرات بخش هفتم
59) طالبان و روزهای دشوار هرات بخش ششم
58) مــــرگ دل
57) طالبان و روزهای دشوار هرات بخش پنجم
56) طالبان و روزهای دشوار هرات بخش چهارم
55) طالبان و روزهای دشوار هرات بخش سوم
54) ســـــرود آتــــش
53) شقایق سرخ بهار - اهداء به فرخندۀ شهید
52) بهار خـزان آلـــود
51) طالبان و روزهای دشوار هرات (بخش دوم)
50) خشم طبیعت
49) طالبان و روزهای دشوار هرات - قسمت اول
48) بوی خوش عشق نه جنگ
47) انقلاب عشق
46) هوای آلوده
45) حمام خون در وطن
44) بـــــحــــر خــــــون
43) نغمۀ وجدان
42) بذر عشق و همدلی
41) نجات میهن
40) توفان دسایس
39) ز نـای بلـخ آتـش می بـرایـد (ناز وطن)
38) سپهر همدلی
37) مکثی بر ماهیت شخصیت های متنوع در جامعه
36) شکست ستراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا و تأثیر آن بر افغانستان
35) سوگ و ناله
34) پـــــیـــام نــو روز
33) نوروز کابل
32) حضور عشق
31) فریاد دگر(آسیابان وطن خفته وشب گشته دراز)
30) زنی؛ برابر با منی - به مناسبت روز جهانی زن
29) تأثیر بحران اوکراین در منطقه و افغانستان
28) وضع کنونی افغانستان در منطقه و جهان
27) تـمـنـای دل
26) دل گم شده
25) مـحـنـت‏‏ آبـاد افغانستان
24) مرغ آواره
23) حملۀ پاییز
22) نیستان مـزامــیـــر
21) از بـیـم شـام مبهـم فــردا گـریسـتم
20) تصویر عینی از شهر کابل, بخش چهارم
19) تصویر عینی از شهر کابل: بخش سوم
18) تصویر عینی از شهر کابل٬ بخش اول
17) افغانستان و چرخشهای تازه منطقوی و بین‏المللی
16) ضرورت گذار از هرج و مرج به جامعۀ مدنی در افغانستان
15) اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان قسمت دوم
14) نگاهی به چگونگی لوی جرگه در کابل
13) مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان
12) ضروت پیوند فرهنگ مقاومت با مدنیت در میهن
11) کابل دیروز و کابل امروز
10) افغانستان: تقابل و تعادل سیاستهای استراتیژیک در شرق
9) شاخت شخصيت ها
8) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان - قسمت آخر
7) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان
6) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان - قسمت هفتم
5) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان - قسمت ششم
4) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان - قسمت پنجم
3) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان - قسمت چهارم
2) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان - قسمت سوم
1) ماهيت افراطگرائی و راه حل بنيادی بحران افغانستان - قسمت دوم
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
xxxx

 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved