Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

 

Print

مطالب نشر شده از  عبدالله آوا در پورتال افغان جرمن آنلاین:
 
52) پیام_روز_در_شب
51) آمد - آمد
50) بیوگرافی «ابن سینا» در قاموس کبیر افغانستان
49) بهاران در بهاران!
48) معرفی زنده یاد استاد غوث محمد عسکرزاده در قاموس کبیر افغانستان
47) مادروطن، بمناسبت_شب_یلدا، آوای یلدا، دل تنگی و سخن وفا
46) چند پارچه اشعار نهایت پُرمعنی تحت عناوین: بُرد و رفت...، غریبستان،بهار، آنروز ها، قصه میکرد،اقراء
45) خوش بحالم شد و آزاده شدم
44) بشکند
43) مهر نامه
42) گلچین تراَش
41) هرکجا لاف شنیدید فقط جا نزنید
40) شِعرِینَم
39) باز یافتم!
38) اشعار تحت عنوان از وطن، در گذشت و واکنش
37) وصفِ وطن
36) سوز مثنویِ
35) درس عیاری و دو سرودهٔ دیگر
34) تاریخنامه☆-آوایِ مهاجر!
33) هموطن! اندیشه یِ ملی ست این.
32) خود نامه♡
31) افغانستانِ من است
30) معنی شده است درهم
29) آوایِ وطن
28) هموطن اندیشه یِ ملی ست این
27) فن بیان
26) وطندوست
25) آوای هراتی
24) آوای عشق
23) هموطن تاکی تو باشی منتظر
22) ما که از خود رانده و درمانده ایم
21) بسیار
20) یک وطن مثنوی
19) این دری چه شیرین است با بیانِ افغانی
18) که تا وطن بنویسم
17) دُرِّ دری
16) وَطَنَم
15) ببین!
14) هشدار!!
13) تَرانه دزدید
12) نسل کُشی نی اصل کُشی است هموطن
11) معلم
10) پس چرا حرف جدائی باشد
9) تپنده زنده بادا قلبِ آسیا
8) بمناسبت دریافت دسترنجِ گِرانم {آوانامه}:
7) بر اندیشه و تدبیر بیا
6) بی ادب حاصل از این عمر نبری
5) این دری چه شیرین است با بیانِ افغانی
4) آوای سرآهنگ
3) به استقبال از غزل لسان الغیب حافظ
2) آوایِ اتفاق
1) مثنویِ دری
معلومات بیشتر:
تماس با نویسنده :
اسم
ایمیل شما
پیام شما
       

 
 
عبدالله تیموریان ملقب به آوا با در سال ۱۳۶۹ در شهرک سرحدی تورغندی از مربوطات ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات در یک خانوادهٔ منور دیده به جهان گشوده است. دوران طفولیت و نو جوانی را تحت نظرو رهنمایی مستقیم پدرمهربان معارف پرورش محترم حزب الله تیموریان سپری کرده که پدرمُدَرِسش که سمت استادی را داشته در تربیتش کوشش های فراوان کرده است. بر علاوه فراگیری سایر شاخه های علوم شعروشاعری را نیز نزد پدر بزرگوارش آموخت و تا اینکه به منزلت شاعر زیبا کلام، فصیح البیان و معنی پرداز رسید.
آوا دارای ذهن خلاق و تیز فهم بوده و از ایام کودکی شعر می سروده. اولین شعرش را در وصف معلم بمناسبت روز معلم در سال ۱۳۸۴ که هنوزنوجوانی بیش نبوده است سروده و چون ستارهٔ درخشان در آسمان ادب دری درخشیده است. از همان زمان ببعد احساس شعری اش گل کرده و به سرودن شعر دری دست یازیده است. اشعاروسروده هایش همه بیان رسای معایب و نابرابری های اجتماعی و همه صدا و نالهٔ هم میهن دردمندش را بلند کرده است. اوشاعر میهندوست و مردم محور بوده و بدور ازهر نوع تعصب درهرسروده اش عالمی از معانی را به شیوهٔ بسیار استادانه جا داده است. غزل ها، اشعارو ترانه های آوا در ظاهر کوچک مینمایند اما هر کدام بیان شیوای فلسفی در امور اجتماع، باور ها و معضلات لاینحل اجتماعی کشورما با زبان نهایت پر مهر و محبت میباشند. همچنانیکه بلاغت و فصاحت در اشعارش نمایان است، او همه دیدگاه هایش را بی آلایشانه، احساسی و نازک خیالانه همراه با عواطف گرم و دلپذیر بیان میدارد. او به پدرش بسیار احترام دارد و اولین مجموعهٔ شعری اش را برای پدربزرگوارش اهدا کرده و به خانواده اش عشق میورزد.
از این شاعر زیبا کلام تا کنون یک مجموعهٔ شعری بنام آوا نامه به چاپ رسیده و سه مجموعهّ شعری دیگرآمادهٔ چاپ میباشد.


 supported By AFGHAN GERMAN ONLINE All right reserved