Skip to main content

بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
مدیریت تحلیل ها و اخبار
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > بخش کلتوری افغان جرمن آنلاین > مطالب تحریری فرهنگی > سکته  

مطالب تحریری فرهنگی: سکته

AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.de
http://www.afghan-german.com
نویسنده/ارسالی: صالحه یوسفیتاریخ: 5/25/2014


دوستان عزیز خواهشندم دو دقیقه وقت بگذارید و این مطلب را مرور کنید ... لطفا ... ..

سکته

صالحه یوسفی


اگر کسی در حالت سکته قرار گرفت قبل از حمل به بیمارستان، با سوزن پاک سر 10 انگشت او را زخمی کنید تا دو قطره خون بیاید و از لخته شدن در مغز جلوگیری شود .

توصیه های یک پروفسور چینایی:
یک سرنگ یا سوزن در خانه نگه دارید : یک روش غیر قراردادی و شگفت انگیز برای بهبود سکته. این متن را بخوانید شاید روزی توانستید به کسی کمک کنید. متحیر کننده است. لطفا این متن را در دسترس بگذارید توصیه های بسیار خوبی هستند. چند دقیقه صرف مطالعه آن بکنید هرگز تصور نمی کنید که ممکن است زندگی یک نفر بستگی به شما داشته باشد.
پدر من بر اثر یک سکته فلج شد و سپس مُرد. کاش من چیزی در باره این نوع کمک های اولیه می دانستم . هنگامی که حمله صورت می گیرد مویرگها به تدریج در مغز پاره می شوند.

هنگامی که سکته اتفاق می افتد، آرامش خود را حفظ کنید. مهم نیست قربانی کجاست. او را حرکت ندهید چون مویرگهایش پاره خواهند شد. برای جلوگیری از سقوط قربانی ، کمکش کنید تا بنشیند. 
کار را شروع کنید. اگر در خانه یک سرنگ ترزیقی داشته باشید خیلی عالی می شود. در غیر این صورت یک سوزن خیاطی یا یک سنجاق صاف هم خوب است.

1-  سوزن یا سنجاق را روی آتش استریل کنید (پاکیزه، عاری از مکروب) بعد با آن سر هر 10 انگشت مریض را    خراش دهید.

2-   این طب سوزنی نیست فقط یک خراش یک میلی متری است روی سر انگشتان.

3-  خراش بدهید تا خون خارج شود.

4-  اگر خون خارج نشد، با انگشت خودتان سر انگشت مریض را فشار دهید.
5-  وقتی از هر 10 انگشت خون خارج شد چند دقیقه صبر کنید تا بیمار هشیاری خود را باز یابد.

6-  اگر دهان قربانی کج شد لاله گوشهایش را آنقدربمالید تا سرخ شوند.

7-  بعد هر لاله گوش را دو بار بخراشید تا از هر کدام دو قطره خون خارج شود.

بعد از چند دقیقه قربانی باید هشیاری خود را بدست بیاورد. منتظر بمانید تا بیمار دو باره وضعیت طبیعی خود را بدون هر گونه علامت غیر عادی به دست بیاورد. سپس او را به شفاخانه برسانید. حرکت سریع امبولانس در راه شفاخانه و افتادن در دست گیر با عث پاره شدن و ی ترکیدن مویرگها می شود.


من در باره نجات زندگی مریض از یک داکتر سنتی چینی به نام "ها بو تینگ" که در سون جیوک زندگی می کند آموختم. بر علاوه من در این زمینه تجربه عملی دارم. پس می توانم بگویم که این روش صد در صد مؤثر است.


در سال 1979 من در کالج "فور گاپ " در " تای چونگ" تدریس می کردم . یک روز بعد از ظهر مشغول تدریس بودم که ناگهان یک معلم دیگر نفس، نفس زنان داخل صنف شده، گفت : " خانم لیو عجله کن بیا، سوپروایزر ما سکته کرده است." من فوراً به منزل یا طبقۀ سوم رفتم و دیدم آقای "چن فو تی ین" سوپروایزر ما همه علائم سکته را دارد: رنگ پریدگی، اختلال در تکلم و کج شدن دهان.

فوراً ا ز یکی از شاگردان خواستم تا از دواخانه بیرون مکتب یک سرنگ بخرد تا با آن سر انگشتان آقای «چن» را خراش بزنیم.

وقتی ازهمه ده انگشتش قطرات خون ( اندازه یک نخود) خارج شد، رنگ به چهره آقای «چن» و روح به چشمانش بازگشت. ولی دهانش هنوز کج مانده بود.

پس گوشهایش را کشیدم تا پُر از خون شد. وقتی کاملا سرخ شد، لالۀ گوش راستش را دو بار خراش دادم تا دو قطره خون خارج شود. وقتی از هر لاله گوشش دو قطره خون خارج شد، یک معجزه رخ داد.

در عرض 3-5 دقیقه شکل دهانش به حالت طبیعی خود برگشت و تکلمش هم روان و واضح شد. او را گذاشتیم تا یک مدت استراحت کند و یک گیلاس چای داغ هم دادیم و بعد کمکش کردیم تا از پله ها زینه پائین برود.

او را به شفاخانۀ "وی واه" رسانیدیم. یک شب آنجا بستری شد و روز بعد برای تدریس به مدرسه بازگشت. همه چیز به حالت نورمال در آمد.

به طور معمول قربانیان سکته از پارگی جبران ناپذیر مویرگها در راه شفاخانه رنج می برند. در نتیجه این گونه مریض ها هرگز بهبود نمی یابند . ( ایرن لیو)

بنابراین، سکته دومین علت مرگ است. اگر کسی خوش چانس باشد، زنده می ماند ولی ممکن است تا آخر عمر فلج بماند. این اتفاق وحشتناکی است که در زندگی می تواند رخ دهد.

اگر همه ما این روش را به خاطر داشته باشیم و به سرعت پروسه نجات زندگی را شروع کنیم قربانیان دوباره احیا شده و صد در صد حالت عادی خود را به دست خواهند آورد.

اگر ممکن است لطفاٌ این متن را پس از مطالعه به دیگر دوستان تان بفرستید. شاید به نجات زندگی یک نفر کمک کند.

 

 

پایان

  افغان جرمن آنلاین تاسو په درنښت همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ    acc@afghan-german.de
یادښت: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولئ