Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  هرات فلسطین آینده افغانستان    نویسنده:  عارف ذره بین

 
اسم: خالد   محل سکونت: میشیگان    تاریخ: 21.01.2008

اداره محترم جرمن اونلاین سلام !

یک خواهش از شما دارم اگر امکان داشته باشد comment من را که قبلا نوشته بودم لطفاً حذف نمایید.البته در آن comment از دیدگاه انسان دوستانه مطر ح کرده بودم که با آن نظریه در مقابل تمام افوام ساکن کشور میباشم ولی با مطالعه عمیق و دوباره مقاله آقای ذره بین و اطلاعات موثق از جانب دوستانی که ساکن هرات استند ، بر عمق توطئه شوم و نهایت خطرناک دولت ایران توسط یک تعداد مهاجرین باز گشته از ایران و والی بر حال آقای انوری پی بردم. فلهذا از اداره محترم افغان جرمن اونلاین یک جهان سپاس که وظیفه ی وطنپرستانه خود را عندالموقع اجرا کرده اند و همچنان یک جهان سپاس از اقای ذره بین .
والسلام


اسم: Administrator   محل سکونت: Germany    تاریخ: 19.01.2008

مطالعه کنندگان محترم پورتال افغان جرمن آنلاین

این پور تال با نیات نیک و به منظور اینکه روشن فکران ما با در اختیار داشتن دریچۀ برای تبادل افکار این امکان را خلق کرد تا مضامین جهت نظر خواهی درج پورتال گردیده و مطالعه کنندگان گرانقدر در زمینه آزادانه اظهار نظر نمایند. شرط اول این نظز خواهی همین است که نظر دهنده کرامت انسانی را معتبر دانسته در چوکات ادب و اخلاق عفت کلام و قلم را مراعات نمایند.
متأسفانه این آرزوی پورتال در یکتعداد از نظرات بر آورده نشده ، چه بعضی از نظر دهندگان چوکات اساسی مذاکره را ترک نمو ده که این خلاف پرنسیپ نشراتی پورتال است.

- در مضمون آقایی ذره بین به نوشتۀ شاغلی احمد شفیق عنوانی جناب حضرت خاک مراجعه شود.
- در همین مضمون به نوشتۀ شاغلی حضرت خاک عنوانی جناب احمد شفیق مراجعه شود.

پورتال نظریات را بدون تصرف وقید وقیود به نشر رسانید و شما خود می بیند که این امر غیر ممکن است.

برای جلوگیری از اینگونه ناملایمات و همزمان با بمیان کشیدن تبادل افکار بصورت مثمر از همه اشتراک کنندگان توقوع داریم :

1- نویسندۀ که مطلب خود را به نظر خواهی می گذارد بهتر است خود هم در تبا دل نظر سهم فعالانه بگیرد.
2- اگر اشتراک کنندۀ که زیر نام مستعار می خواهد بنویسد ( به یاد داشت بالای فورمه نظر انداخته شود) باید مقررات پورتال را اکیدآً مراعات نماید و از موضوع خارج نشود. درین صورت مطلب مورد نظر (تائید و یا تردید) بعد از نظر اندازی مختصر به نشر سپرده می شود.
3- هموطنان ما که برای شان ممکن نباشد به دری ویا به پشتو بنویسند ، می توانند نظرشان را به انگلیسی نیز بنگارند.
با تقدیم احترام
پورتال افغان جرمن آنلاین


اسم: nazer   محل سکونت: london    تاریخ: 19.01.2008

hamwatana aziz ,lotfan hech tabsere raje ba naweshta hai hazrat khak na koned .een shakhs talash mekonad ke ba dewanagee wa harza sarai hama ra motawaje khod besazad wa asle mawzo faramosh hama shawad.shafiq jan jawab khob wa monaseb baresh naweshta kard, ama hazrat khak sharem nadar wa morghesh yak leng dara.ba omed nabode hama awalad nakhalaf wa watan ferosh afghanistan.


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: کابل، افغانستان    تاریخ: 19.01.2008

دوست عزیز آقای خالد جان:
شما براستی هم که راست می گوئید. راست گوئی تان براستی هم قابل قدر است. در دنیا هیچکس دروغ نمی گوید. وقتی حضرت صاحب خاک به تاریخ خویش و بتاریخ بشریت مراجعه می کند یک عالم قدرت قلبی پیدا می کند.

جناب آقای الولهب عموی حضرت پیغمبر اکرم (ص) حضرت محمد و پیروان او را لکه ننگ قوم قریش و شرم جهان عرب می دانستند. آنها راست می گفتند. شما هم راست می گوئید. حضرت پیغمبر اکرم (ص) از صداقت و راستگوئی های ابولهب قدردانی ها می کرد.

تشکر از ابراز نظر تان بشکل آزاد و تشکر از پورتال جرمن افغان آنلاین برای نشر نظریات تان. من بر عکس شما، پورتال وزین افغان جرمن آنلاین را نمی گویم که اندیشه را سانسور کند زیرا این کار ممکن نیست. از طرف دیگر من هم در همین دقیقه بیش از بیست کمپیوتر در اختیار دارم و می توانم با صد نام علیه شما سخن گویم اما این بی وجدانی را نمیکنم.
باحترام
حضرت صاحب خاک عالم


اسم: خالد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 19.01.2008

واقعآ که این حضرت خاک آدم صالح و نورمال معلوم نمی شود. بهتر است که نوشته های بی مفهوم او را نشر نکنید. گاهی از اینجا لهو و لهب میگوید گاهی از آنجا. آقای احمد شفیق او را درست شناخته اند.


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: کابل، افغانستان    تاریخ: 19.01.2008

دوست معزز و محترم آقای عزیز احمد شفیق جان و دوستان افغان جرمن آنلاین:

بعد از احترامات فائقه و سلام های صمیمی از نوشته و نشر آن عاری از لغات غیر قانونی، آزار دهنده، افترا آمیز، توهین آمیز، تهدید کننده، مخرب، مستهجن، کفر آمیز یک جهان سپاس می دارم. خدا شما را توفیق بیشتر دهاد.

می آئیم سر اصل گپ؟

اول:
از توصیه دلسوزانه شما جناب عالی یک جان ممنون. حتما غرض تداوی به یک متخصص مراجعه می کنم ولی الی رسیدن نوبت بهتر است قدری درد دل با شما عزیزان داشته باشم. من گپ ها و توصیه های شما را بگوش و جان می شنوم و آن را در نظر می گیرم. اما اینکه تکلیف حضرت صاحب خاک واقعا چیست باید تشحیص گردد. شما نباید با چنین فضولی قبل از تشخیص مرض در مورد تکلیف قطعی حضرت صاحب خاک نظر دهید. شاید تکلیف روانی باشد، شاید جنون گاوی باشد یا شاید هیچ مرضی در بین نباشد. این گپ را باید متخصص تعیین کند نه یک فضول مثل شما از پورتال افغان جرمن آنلاین.

دوم:
اگر شما وضعیت را طوریکه می بینید واقعیت می پندارید، شما یقین داشته باشید که من افتخار شاگردی داکتر صاحب روستار ترکی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در دوران سردار محمد داود خان را داشتم. نظریات حقوقی و سیاسی من مادر زادی نیست و کسبی است. آنها بودند که به این نظریات حقوقی و سیاسی بنده شکل دادند. حال اگر شما اینجانب را گوساله خطاب می کنید و داکتر صاحب روستار ترکی، داکتر صاحب روستامل ترکی، برادر بزرگ وی را، داکتر عزیز نعیم برادرزاده داود خان و سائر کدر تدریسی آن فاکولته را گاو و فاکولته حقوق و علوم سیاسی زمان داود خان را طبیله قلمداد می کنید حق شماست. ما گفته معروف داریم که در شب مهتابی زیبا مه نور می افشاند و سگ عف می زند. هر کس مطابق طینت خویش خود را تبارز می دهد. شما مستحق نظریات تان هستید.

سوم:
طبق اصول و ضوابط حقوقی آقای ذره بین علیه یک قوم به بهانه مداخله ایران در افغانستان تاخت و تاز می کند. این شیوه فکر در قانون جنائی جرم است. این یک اصل پذیرفته شده ملی و بین المللی حقوقیست. ما هیچوقت یک قوم را متهم ساخته نمی توانیم. جرم یک امر شخصیست و تا وقتیکه کسی بحکم قطعی محکمه مجرم شناخته نشده باشد مجرم نیست. تهمت کردن خود جرم است. شما و آقای ذره بین ثبوت ندارید که ایران و هزاره ها در هرات علیه حاکمیت ملی افغانستان کار می کنند. شما تهمت می کنید. کسیکه دست به تهمت می زند باید تعقیب عدلی گردد و مجازات گردد. اندازه جزای شخصیکه تهمت می کند باندازه جزای جرمی ایست که وی در مورد آن تهمت می کند.

قانون اساسی افغانستان هزاره ها را شهروند افغانستان پذیرفته و طبق آن هزاره ها حق دارند در هر نقطه افغانستان طبق دلخواه خود ساکن گردند. اگر جرمی از آنها سر می زند این وظیفه دولت است که در مورد آنها اقدام کند. لطف نموده بفرمائید که جرم چه وقت واقع شد و بکدام تاریخ و دولت افغانستان بحیث مرجع حقوقی اقامه دعوی کرد و حکم محکمه در مورد آن چه بود؟

تهمت آقای ذره بین در این پورتال علنا نشر گردیده است. شما گفته نمی توانید که آقای ذره بین کاری نکرده است که او را مجرم سازد. جرم او ثابت است اما من برای او وقت داده ام که در اینجا حاضر گردیده و از خود دفاع کند. این تقاضا را از پورتال وزین افغان جرمن آنلاین نیز نموده ام. شما یقین داشته باشید که او فرصت دفاع از خود را دارد. بعد از دفاعیه او حکم قطعی صادر خواهد شد.

چهارم:
ما در اینجا در یک بحث سیاسی و فرهنگی درگیر هستیم. من نمی دانم که شما چرا بحث را بخانواده حضرت صاحب خاک می کشانید؟
باحترام
حضرت صاحب خاک عالم


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: کابل، افغانستان    تاریخ: 19.01.2008

دوستان معزز و محترم پورتال:
اسم من جناب حضرت صاحب خاک عالم، مسکونه بالاخانه ده افغانان مقیم کابل می باشد. ده افغانان کابل جائی است که خانواده نادر خان از جمله سردار محمد ظاهر خان بعد از ورود به افغانستان در انجا اسکان یافتند. شما اگر مشتاق دیدار روبرو باشید لطف نموده شخص صلاحیتدار تان را که حاضر باین ملاقات است، تاریخ آن را و ساعت آن را در شهر کابل تعیین و معرفی نموده و پاسخ حضرت صاحب خاک را بشنوید. داگز او دا میدان.
پوف کردن از پشت انترنت از آلمان دردی را دوا نمی کند. امیدوارم این جرات اخلاقی تان را تبارز داده بتوانید و این نوشته را نشر و در جواب آن شما نماینده خویش را معرفی نمائید تا مردم شما را هم بشناسند و بعد ببنیم که حضرت صاحب خاک شما را رو در رو در کابل ملاقات می تواند یا خیر؟
اگر در کابل جرات این کار را ندارید لطف نموده نماینده تان را در شهر لندن غرض ملاقات رو در رو علنا تعیین کنید. حضرت صاحب خاک منتهی سعی و تلاش خود را خواهد کرد تا در آنجا نماینده شما دوستان را دیدار کند اما ملاقات در لندن را تضمین نمی توانم ولی کوشش خود را می کنم. باحترام
حضرت صاحب خاک عالم


اسم: احمد شفیق   محل سکونت: کابل    تاریخ: 19.01.2008

مشوره دلسوزانه به آقای حضرت خاک
آقای حضرت خاک فکر میکنم شما مریضی روانی دارید و یا IQ شما بسیار پائین است که متوجه حساسیت نوشته جناب ذره بین نشده اید. مشوره من به شما این است که برای یک مدتی خود را در شفاخانه علی آباد بستر کنید تا مشکلات روانی و جنون گاوی تان بهبود پیدا کند. اگر بهتر نشدید و باز هم به نوشتن چتیات ادامه دادید خاک بر سر تان.
نصیحت دیگر من به شما این است که با شاگرد خواندن خود به جناب آقای داکتر روستار ترکی به آن بیچاره توهین نکنید چون من فکر نمیکنم ایشان در دارلمجانین استاد بوده باشند.
نوشته های آقای ذره بین هیچ ضرورتی به قضاوت کسانی مثل شما ندارد چون او از توطئه های که بر علیه این ملت جریان دارد از دست عده نمک ناشناسی به ملت خود عرض کرده است. در هیج جای دنیا ندیده ام که قبل از رسیدگی و شنیدن حرف های عارض وی را به محاکمه بکشند جز در منطق آقای ثابت و طالبان. این یک قانون جدید است که وقتی کسی در مباحثه شکست بخورد طرف مقابل را مورد لت وکوب قرار دهید. شما از خانواده خود به پرسید که این ژن از کی به شما رسیده است که غدار منشانه حکم صادر میگنید و الفاظ زشت از قبیل تیرزن و ... را در نوشته های خود بکار میبرید. همین جمله تان برای معرفی شخصیت تان کافی است و بخوبی از نجابت و تربیه فامیلی تان نمایندگی میکند و ضرورت نیست که استادان تانرا بشناسیم چون حرف های تهوع آور تان ضرورت شناخت استاد تان را ازبین میبرد.
وای به حال این کشور که انسانهای مزخرفی مثل شما از جمله صاحبنظران آن باشند. شما که نه سواد و نه حیا دارید مانند مگسی در بین بحثی که به شما ارتباط ندارد پریده اید. اما شاید چنین نباشد و شما یکی از افراد مزدور و وطنفروش مورد انتقاد آقای ذره بین باشید که به نوکری و وطنفروشی متهم شده اند و زور تان داده است و شب و روز چار غاوک میکنید و چیغ میکشید و چرت و پرت میگوئید.
بروید بدنبال کار خود و برادر هوشیار تر خود را بفرستید تا صحبت کند چون ما وقت مباحثه با دیوانه گان را نداریم. آخر این فوروم یک سایت است دارالمجانین که نیست که شما هم خود را در این جا انداخته اید.
شما از خدمات خود در وزارت عدلیه و تحصیلات خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی گفته اید من هرگز باور نمی کنم چون هیچ کسی بیاد ندارد که دانشکده حقوق و علوم سیاسی گوساله فارغ داده باشد. شما فقط همین قدر حق دارید که اگر منطق و استدلال دارید موضوعی را که با آن مخالف هستید بسیار مودبانه با استدلال و منطقی رد کنید اما حق توهین و کلماتی مانند اینکه احمد یا محمود را دره بزنم را ندارید. بهتر است شما همرای دره خود بروید پدر و مادر خود را دره بزنید که به شما ادب صحبت کردن و اخلاق انسانی را نیاموخته اند.
من با آقای ذره بین صد فیصد موافق هستم هم ایشان و هم آقایان معروفی و هم جمیل بامی راست میگویند و توطئه های ایران و مزدوران شان دیگر نیازی به توضیح ندارد و به وکیل های مدافعی مثل شما هم ضرورتی احساس نمیشود چون نه شما را می شناسیم و نه با استدلال و منطقی صحبت میکنید و نه هم شما را کسی به وظیفه وکالت انتخاب کرده است.
بر طبق نوشته آقای بامی که گفته بودند مطابق به پروژه کرم ابریشم هزاره ها از ایران اخراج میشوند تا در هرات بمانند و در همانجا مسکن گزین شوند حالا هم در این زمستان سرد می بینیم که ایران یک تعداد افغانهای را از ایران اخراج کرده که اکثریت شان هزاره هستند و همه در تلویزیون های شان دیدند.
این اخراج هم فکر میشود بر اساس همان پلان منظم پروژه کرم ابریشم که جناب جمیل بامی از آن نام برده بودند صورت میگیرد . ایران اخراج میکند و انوری هم طبق همان پروژه آنها را بنام مشکلات انتقال به مناطق شان در هرات جابجا میکند و حضرت خاک هم غوغو میکند تا دیگران متوجه مسئله نشوند.
آقای حضرت خاک بهتر است تا دیر نشده به نزد یک متخصص عقلی عصبی بروید چون میترسم روزی برسد که به شیشه های خانه های مردم و موتر های داخل سرک هم سنگ بزنید و در نهایت روزی سنگ تان بسر خود تان فرود بیاید و لجن زار مغز تانرا که به اندازه یک نخود هم شاید نباشد متلاشی نماید و در نتیجه آن بوی تعفن گندیدگی های افکار تان اطرافیان تان را هم مریض و مسموم نماید.
این یک توصیه دلسوزانه بود اگر به آن عمل کنید به نفع آینده تان است


اسم: پورتال   محل سکونت: افغان جرمن آنلانین    تاریخ: 19.01.2008

جناب حضرت خاک!
وقـتی خود را تا این حد معرفی کرده اید، لطفاً نام اصلی خود را هم فاش بسازید، تا چشم همه روشن گردیده و بعد بحیث سارنوال دره را بدست گرفـته و بنام قانون مجرمان را دره زده بتوانید.
مگر فکر میکینم که اولاً کسانی را دره کاری کنید که توطئه می چینند و در فکر تفـرقه اندازی و انهدام این خاک اند و نه کسانی را که توطئه های ممالک همسایه را فاش کرده و جلو از هم پاشی کشور خود را میگیرند.
جناب عارف ذره بین یکی از افغانانی است که دلش بحال این خاک و مردمش میسوزد. هـدف او فاش ساختن توطئه های ایران و اشخاصی است ، که به حیث اجیران ملاهای جمهوری آخوندی ایران ، وطن خود را از پشت خنجر میزنند. او قـطعاً بر کدام قـوم نتاخته است ، بلکه پلان هایی را افـشا کرده که طی آن تعدادی از مردم معصوم ما مورد سوء استفاده قـرار میگیرند. به برداشت ما ایشان هـرگز هـدف تفـرقه اندازانه ندارند و بلکه همه ی ما را از کارهای پشت پرده و آشکارای ملاهای ایران هـشدار میدهـند.
یک بار دیگر از جناب شما التجا می کنیم که به نام و شهرت اصلی خود وارد بحث گردید و نام اصلی تان را برای خلق خدا آشکار نمایید. اگر چنین نمایید ، یقـین داریم و آرزو می بریم که جناب داکتر روستار تره کی بحیث استاد شما، بر هویت اصلی تان صحه بگذارند.
با احترام


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: بالاخانه، ده افغانان    تاریخ: 19.01.2008

پیشنهادی خدمت دوستان و مدیران افغان جرمن آنلاین:
یکی از مشکل های عمده افغانستان عدم قضاوت در مورد قضایای افغانستان است. حکومت پوشالی کرزی از قضاوت مانده است. وی تا وقتی پای دبدب کرد که افراد دلخواه خویش را به بهانه قطاع الطریقین پنجشیری بر کرسی مراد سوار کرده و فعلا طوری آرام گرفته است که گویا هیچ گپ نیست. بطور مثال، آقای ثابت با یک مشت در دهن از طرف دین محمد جرات طوری تادیب شد که امروز حتی از گپ زدن مانده است. او فعلا مشغول جیب پر کردن است و او می داند که چوکی بقا ندارد اما پرکردن جیب ممکنست آینده خوبی را برای وی تضمین کند. الله اعلم.
این مرض مزمن زندگی افغان ها را چه در داخل و چه در خارج تهدبد می نمابد. هر کی چیزی می کند و چیزی می گوید و هر بدی خواست می کند اما کسی نیست که از این ها بازخواست کند. این افراد و اشخاص میدان را شغالی دیده هر چه خواست می کنند و هر چه خواست می گویند ولی مرجعی نیست که دادخواهی و دادرسی کند.
جناب عارف جان ذره بین نیز از این خلا استفاده کرده و یک سلسله حرفهائی را برشته تحریر درآورده که شکل جنائی داشته و عدم توجه به آن کم از بی توجهی در مورد جانیان معلوم الحال افغانستان از گروه ها و قماش های گوناگون نمی باشد. بیائید باین بی تفاوتی ها پایان دهیم.
حضرت صاحب خاک افتخار خدمت در وزارت عدلیه افغانستان را بحیث حارنوال داشته و او فارغ دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می باشد. وی حاضر است بصورت نمایشی باین دائره شیطانی بی تفاوتی خاتمه داده و این آقای ذره بین را زیر نظر داکتر صاحب محمد عثمان روستار ترکی که سمت استادی حضرت صاحب خاک را داشت و فعلا عضو فعال افغان جرمن آنلاین می باشد، مورد محاکمه علنی قرار دهد. اگر او توانست در همین فورم از خود دفاع کرد، نوشجانش ولی اگر در ملای عام مجرم تشخیص شد، از شما دوستان افغان جرمن آنلاین صمیمانه تقاضا می گردد یا خود حکم صادر شده را بالای او تطبیق نموده و رویش را سیاه ساخته و امتیاز نشر نوشته های او را در آینده سلب سازید یا آن را تسلیم حضرت صاحب خاک سازید که با تطبیق چند دره گ... شرعی او را آدم سازد تا پندی برای عاملین جنایات از جمله نوکران آخوندهای ایران در افغانستان گردد.
امیدوارم این پیشنهاد حضرت صاحب خاک را اول نشر نموده و بعد از جمع آوری نظریات دوستان معزز در اینجا یک تصمیم عادلانه اتخاذ نمائیم. اگر این کار را نکنیم، این سایت وزین به کابینه کرزی بشکل شغالی تبدیل خواهد شد که در آن بین تیرزن و کوستیزن هیچ فرقی دیده نمی شود. باحترام
حضرت صاحب خاک عالم


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 18.01.2008

Afghanistan did not change including Heart regard this matter from 2003 till 2008, there are our friends, they know much better than the rumor maker, but those rumor maker do not know, for what purpose they have to circulate such artificial rumor, because they are carrying out just the giving task, which they have to do it. We have more than enough CIA spies in Herat, because CIA is more interested to know what is going on at the boarder to Iran, this why Afghan should not be so naive any more to keep busy with such rumor by knowledge and by purpose, which is circulating for the plan B.

The so called educated should not act against the nation, they have to respect the blood of many martyrs and to play a positive role for the country and for the Nation, those have responsibility for it, we supported during the 30. years such rubbish matters, finally we have given to ISI and CIA to misuse the refuges status of our people to put their children into Koran schools and we see them helpless. that they are offering one after the other for killing themselves and other innocent people and the same behavior reflected the Iran regime to our citizen during the time of their refuges in Iran too, even they misuse many refuges against the Iraq war at that time, Afghanistan has no friendly countries as neighbor.

The country, which has not long history, but the government understand how to collect benefits for its own country and this government will not let foreigner military to act there, because they trust its nation, but we invited always foreigner to put us on the power, we never carried about the nation, we announcing always our country our nation, but in fact we are selling us for money and positions. we are busy with such poisonous matters still, it is shameful, come together and work for uniting, then it will be seen, that the improvement of Afghanistan will great benefit for all ethnic, avoid to divide each other and do not act to make it easy for the foreigner for interfering any more and make a decision for our country, let come together and work for ONE AFGHANISTAN and ONE NATION, demonstrate, that the educated people of Afghanistan have the capability and quality to bring peace to the country and they are among the people and with people, educated have such responsibility for the country, if they will be united indeed, then no body will claim any complains regard mentioned points, because all steps will be taken base on real democracy, which it will based on the tradition and culture of our nation


اسم: Aziz   محل سکونت: Germany    تاریخ: 18.01.2008

Salam Doostan Aziz, Probleme Khaak in ast, ke Anwari wa hezbe Juniat kare wahdat ra ke sal ha nawkari Irani ha ra karda wa parwarda an ha me bashad, qabol darad. Ba bahane hazara ha mekhwahad mane nasher hamchon mazamin shawad.

Problem Dr. Gharawal in ast, ke har chiz ra (romur=sha-e-ia) medanad. Dar halika hanoz khabar nadard ke Irani ha hama Kodakestan hai Heart ra dar ekhtiar khod darand. Hama Tefel hai ke dar Heart ba Kodakestan me rawand, lahja Irani, Dars hai Akhondi me girand. Mohtaram Ghrawal bidar shawid. Hala saal 2008 ast, shoma dar saal 2003 ba Heart rafta bodid.


اسم: abdullah sakandary   محل سکونت: herat    تاریخ: 18.01.2008

man ba aqay zarabin mawafeq hastam. aishan dor gofta and wa omid ast zarahbin az roi wojdan bidar wa eisas watandosti bishtar mahiat mazdoran bigana ra eifsha konad. khoda to ra khair badahad zarabin.

man hama nazarat ra khandam sad gap ba yak gap az hazara mardom mahal ba daryaft imtiazat mostahaq tar and. man az ain ishghlgaran ka ba komek iran shahr wa khanaye mara ishghak mikonand nefrat daram wa ma namikhahim irani ha bawasila yi nokaran khod khak ma ra bagirand zarabin digar ham bago ka wa az goftan haq az hich kas natars. to sadayi dard hay ma hasti ma ba to doa mikonim. khoda to ra tofiq badahad.


اسم: Khaak   محل سکونت: Kabul    تاریخ: 18.01.2008

Dear Dr. K. Gharwal:
Your comments duly noted. It is good that you do not act emotionally regarding Hazaras. The topic under this discussion is based on a criminal idea. In the suggestion it is urged that Hazaras should be stopped from living in Herat. It is alleged that Hazaras might resort to sabotage against Afghanistan with the help of Iran.

This suggestion violates the Constitution of Afghanistan and the UN Charter. Hazaras as the citizens of Afghanistan have every right to live anywhere in Afghanistan they think suit.

The same idea was implemented by fascist Germany and G. W. Bush occupied Iraq under the same pretext. Afghan German Online is sincerely expected to avoid publication of such criminal ideas and the readers are sincerely asked to stop glorification of crimes.
Regards
Khaak


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 17.01.2008

Dear Mr. Noorzai, Thank you indeed for your description about the situation in Herat at the present time, I will accept and respect your arguments regard Mr. Ismail, but he is one of those questionable guys. I am sure the people are longing for security, job to alive with the families, friend and neighbors in the region, I have to request for excuse by you, because you and an other our citizen are suffering there, but one thing I have to add, that the current government is not only corrupt and intrigues maker, it is unqualified too

we have in Afghanistan chaos and anarchy at the present time and the neighbor countries creating for us lot of trouble in additional, specially Iran, Pakistan and even Russian. Mr. Karzai follow the instructions of the embassy of USA in Kabul even by occupying the positions in country, also we have similar situation in Afghanistan like we had during the Russian occupation and during the so called Mujahiddin and Taliban was the situation in country more horrible.

Our people are suffering very much, since 1978 One plus point I can tell you, that the patriots will never give up to work hard for the uniting of our nation and get free from those sold parasites and the positive reflections of the trying of patriots is taking place slowly!

Mr. Karzai wants to bring the Taliban back on advising of Mr. G. W. Bush administration and opposite the created alliance of nation in parliament wants to establish a resistance centre in Herat for creation of North Afghanistan, in Peshawar old dealer of Pashtunen the group of Khan Abdul Ghafar Khan with Mr. Ahadi group are supported to create Pakhtunkhwa in south of Afghanistan, also they are working in fact against each other, which wants this direction CIA too, this why I am acting against such rumor!

We have proper information about this matter. It is not my intending to act provoke or emotional regard Hazara blaming rumor through the intrigues guys, who are misusing the name of Hazaras in totally


اسم: عبدالصمد نورزائی زیارتجاهی   محل سکونت: هرات، افغانستان    تاریخ: 17.01.2008

دوست عزیز آقای غروال سلام
از نظرات شما تشکر میکنم و به نظرات شما هم احترام دارم. همانطوریکه شما نظرات خود را گفته بودید من هم نظریات خود را گفته بودم . این ها چیز های بود که دیده بودم و شنیده بودم.

در هفته اول پیروزی جهادی ها در هرات بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب الله ما و اقوام ما احساس آرامش نمیکردیم. تورن اسماعیل به همه مردم اطمینان داد که کسی به کسی کاری ندارد و ما دلجمع شدیم. یکی از کار های جالب او در آن وقت این بود که به خاطر ورود هیلیکوپتر های ایرانی به منطقه های ما که بنام توزیع کمک می آمدند و با قوماندانان و سران قومی ما نشست میکردند به ایرانی ها اخطار داد و دیگر طیاره های ایرانی پرواز های شان قطع شد.

وقتی تورن اسماعیل خان کندک های قومی را خلع سلاج کرد همه قوماندان های کندک های قومی به ایران رفتندو ایران برای جا داد و از آنها بر علیه اسماعیل خان در داخل شهر و خصوصا شیندند و تورغندی استفاده میکرد.

شما راست گفته اید که ایرانی ها به او علاقه داشته اند شاید بخاطر خشونت و مقابله او به مقابل قاچاقچیان مواد مخدر بوده باشد که ایرانی ها از شر شان کمی راحت شده بوده باشند و شاید هم راه دیگری نبوده به جز اینکه با او گزاره کنند.

من با وجودیکه به نظریان شما کاملا احترام دارم یک چیز را دانسته ام که هر وقت ایرانی ها کسی را تعریف و تائید کنند به این معنی است که ایرانی ها در حال ساختن توطئه در مقابل او میباشند مثل همین حالا که حکومت جناب آقای کرزی را در ظاهر امر تائید میکنند اما از قفا به آن خنجر می زنند و با مسلح ساختن طالب ها در تلاش نابودی حکومت او و دست آورد های شش سال اخیر میباشند.

نظر من این است که سیاست ایران منافقانه است و هرکس را که زور آنها برایش نرسند او را با پخته سر میبرند و خوب است حرف ها و حرکات شیطانی آنها را باور نکنیم.

من نه اهل سیاست هستم و نه اسماعیل پدر من است و نه هم خیر خواه برادر من بوده است و نه هم با اکثریت نظرات او موافق هستم. فقط همینکه در دوران او امنیت داشتیم خوشحالیم و حالا نه از دست اختطاف گران بچه های ما امنیت دارند و نه هم از دست دزدان و گروگان گیران خود ما میتوانیم شب و روز آرامی داشته باشیم. من از اکثریت مردم چه مردم عادی و چه جهادی ها و چه افر اد وابسته به کندک های قومی زمان داکترصاحب نجیب الله بار ها شنیده ام که میگویند ما به خاک پای اسماعیل خان راضی شده ایم چون از بی امنیتی و بیکاری به ستوه آمده اند. از 700 فابریکه که اسماعیل خان در جوار قریه ما بنام شهرک صنعتی ساخته بود همه آنها در اثر بی امنیتی از کار افتاده اند و تنها چند دانه ان فعال است.

برادر جان ! ما مردم امنیت میخواهیم و کار میخواهیم تا بتوانیم مصارف زندگی خود و خانواده خود را تهیه نمائیم و حد اقل درین زمستان سرد که در اثر برفباری زیاد قیمت مواد سوخت هم به آسمان رفته است خانه های خود را گرم نگهداریم و ما به اگر اسماعیل خان را هم میخواهیم به خاطر آرمش خود و خانواده خود میخواهیم در غیر آن او بچه پدر ما نیست و هرچه دل تان میخواهد برایش بگوئید. من به این حرف و سیاست ها کاری ندارم و فقط دعا میکنم که خداوند به همه کسانی که به فکر خدمت و غمخواری این مردم ستمکشیده اند توفیق و نصیب فرماید.

اگر نظریات من باعث ناراحتی شما شده باشد مرا به بخشید چون من به مسایل سیاسی کار ی ندارم و شاید برای هفته ها از مراقبت بام و ناودان خانه های گلی خود که در اثر برفباری اخیر آسیب دیده اند فارغ نشوم تا به انترنت بیایم. از همین خاطر میخواهم با معذرت خواهی دوباره از شما خدا حافظی نمایم. موفق باشید


اسم: اسد   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 16.01.2008

سلام به همه،
برای اینکه به عمق بسیار عمیق مشکلات و پرابلم های مردم و کشور افغانستان باحکومت کثیف آخوند های ایران و هم چنان قدرت های فاسد داخلی افغانستان بهتر آگاه شوید، لطفآ مصاحبه محترم آقای موسوی را در همین صفحه ای تحلیل ها گوش بدهید، تا بهتر بدانید که ایران نه تنها به ما کمک نکرده بلکه با یک مقدار کمی کمکی که هم کرده بدون مقاصد بسیار خایینانه نبوده است.


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 16.01.2008

Mr. Noorzai, I am sorry, I think, you misunderstood me, I have written, that I was 2003 in Herat and I saw improvement in Herat city and it was told me, that all those improvement are carried out with the support of Iran and I have talken to many people, most of them were not satisfied with him, I did not put my own opinion in my comment! I tried to say, that different rumor are on the way and I will not believe the rumor of Hazara, I think. you will be agree, he is in government and the government is corrupted and he is one of them, Mr. Noorzai, I am very glad, that you will not make any difference between the ethnic. The whole Media of world are busy with their corruption and it is known too, that he was for many years in Iran, like the other are influenced by Pakistan, he is influenced by Iran, I went to Iran too and Iranian are proud on Mr. Ismail Khan like die people of Uzbekistan are proud on Mr. Killer Dostum. so, it is my opinion now


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: بالاخانه، ده افغانان    تاریخ: 16.01.2008

دوست معزز و محترم آقا یا خانم افغان له ور:
امید است احترامات بنده را بپذیرید. خودت و من خوب با گپ های همدیگر آشنا هستیم. مشکل خودت و من بحث بالای اصل مطلب نیست. مشکل ما این است که گپ را نمی شنویم. لطفا توضیح فرمائید که جنایات گلبدین به پشتون ها چه ارتباط دارد؟ جنایات مسعود به تاجیک ها چه ربط دارد؟ و چرا در این بحث تنها جنایات حزب وحدت جنایات هزاره ها گردیده و قوم هزاره باید از سکونت در هرات محکوم ساخته شود؟

موضوع دوم اینکه جلوگیری حادثه قبل از وقوع خود یک نظر جنایت کارانه است. فاشیست های آلمان این کار را صورت داد ولی باعث فجایع نا بخشودنی در تاریخ بشری گردید. جورج بوش قبل از اشغال عراق این کار را کردو شما باید نتایج آن را بدانید که از چه قرار است. آیا گفته می توانید که شما چرا به بهانه حزب وحدت هزاره ها را مورد تاخت و تاز قرار می دهید؟ شما چرا نظری را مطرح می سازید و روی آن بحث می کنید که غیر قانونیست؟

سئوال سوم این که اگر شما تا این حد مایل به محاکمه و مجازات جنایتکاران هستید چرا عین موضوع را در مورد پشتون ها بخاطر جنایات سیاف و گلبدین و تاجیک ها بخاطر جنایات مسعود و ربانی و ازبکها بخاطر جنایات دوستم تعقیب نمی کنید؟

از شما دوستان و دوستان افغان جرمن آنلاین توقع دارم در این مورد یک توضیح قابل فهم ارائه نمایند.
باحترام


اسم: عبدالصمد نورزائی زیارتجاهی   محل سکونت: هرات، افغانستان    تاریخ: 16.01.2008

سلام به آقای دکتور غروال
نظریات تانرا تا حدی که انگلیسی من قوی بود خواندم و شما نوشته بودید که گویا اسماعیل خان هم با ایرانی ها همفکر بوده و افتخار آبادانی هرات را هم به ایرانی ها داده اید شما قضاوت خوبی نکرده اید.

هرات را اسماعیل خان و هراتیان و تجار ملی هرات آباد کردند . اسماعیل خان در ساختن مکاتب و پوهنتون و کلینیک ها و پارک های تفریحی و ده ها موضوع عام المنفعه دیگر همراه با تامین امنیت همت گماشت و این تجار هراتی بودند که سرمایه های خود را از خارج آوردند و فابریکه ها و ساختمان ها ی زیبا را در هرات ساختند. اسماعیل خان با تطبیق ماستر پلان بر زیبائی شهر افزود و مرد مبا اعمار تعمیر های زیبا شهر زیبا ساختند.

به عقیده عامه مردم هرات اسماعیل خان توسط پروژه ایرانی ها بدنام شده تا بتوانند مهره مورد نظر خود را مانند آقای انوری بجای آن بگمارند. اگر اسماعیل خان خوب نبود خیرخواه چرا مجال کار و خدمت در سرزمین خود را نیافت. شما آقا جان در حال خواب مرغی قضاوت میکنید.

وقتی شما برعلیه اسماعیل خان حرف میزنید دلیل های قوی بیاورید و به حرف های بی فایده دل خود را خوش نکنید. مرد مهرات شاهد اند که وقتی ایران در قلب هرات کلینیک ساخت و لوحه آنرا بلند کرد و در لوحه او نوشته شده بود کلینیک امام خمینی این اسماعیل خان بود که سر بازانش را فرستاد تا لوحه راپائین بیاورند و گفت بنویسید کلینیک هلال احمر ایران. آقا جان این شما نبودید که لوحه شانرا پائین کردید. وقتی در زمان اسماعیل خان افسر ارشد سپاه پاسداران که بنام دیپلمات وارد هرات شده بود و در میدان هوائی هرات اجازه بازرسی در حدود یک کانتینر مال را نمیداد و میگفت باید بدون باز رسی وارد کنسولگری ایران شود و سرباز قبول نمیکرد تا اینکه افسر بلند رتبه ایرانی بروی سرباز افغان سیلی محکمی نواخت و فکر میکرد این جا هم ایران است که به ایرانی توهین کند ، این سرباز اسماعیل خان بود که جنرال سپاه پاسداران را مجازات و محبوس کرد و ایرانی ها تا شام آن افسر را آزاد کرده نمیتوانستند تا اینکه معذرت خواستند و دانستند که باید به قوانین افغانستان احترام بگذارند.

هراتیان شاهد محبوس ساختن افسران و سربازان ایرانی در دوره اول والی بودن اسماعیل بودند. یکی از قوماندان های او بنام حاجی خان بلوچ افسران و سربازان ایرانی را که به خاطر تعقیب افغانها تخطی مرزی کرده بودند و به عمق خاک افغانستان آمده بودند باز داشت کرد و تا یک هفته زندانی بودند و درین مدت ایرانی ها هرکاری را کردند افسران و سربازان خود را خلاص کرده نمی توانستند و اسماعیل خان به ایشان درس داد تا حقوق مردم و مرز های خاک افغانستان را به رسمیت بشناسند تا اینکه افسران و سربازان مذکور به اساس امر مرکز رها شدند. اما بعد ها در زمان طالبان ایرانی ها طی دسیسه حاجی خان بلوچ را شهید ساختند.

اسماعیل خان که میخواست قاری یک دست را به جرم تسلیمی تمام اسناد خاد افغانستان که توسط وی به موتر ها بار شده بود و به سپاه ایران تسلیم شده بود محاکمه کند ایرانی ها او را خوش نداشتند. در اوایل پیروزی جهادیها ریاست امنیت ملی بدست حزب الله افتاده بود و هست و نیست آن اداره را به موتر ها بار کرد و به ایرانی ها داد.

من نه وکیل مدافع اسماعیل خان هستم و نه هم از اقوام او می باشم و نه هم در زمان قدرت او مقام و قدرتی داشتم و صرف بعنوان یک شهر وند مصروف خدمت عدوساله عسکری بودم فکر نمیکنم او نوکر ایران باشد. خوب اگر او نوکر ایران است و به خاطر خطرناک بودن او او را تبدیل نمودند پس چرا انوری را آوردند؟

برطرفی اسماعیل خان و آقای خیرخواه با مقرری انوری ارتباط دارد چون ایرانی ها از وجود آنها استفاده صحیحی کرده نمیتوانستند و بوسیله عوامل خود در دور و بر آقای کرزی و نفوذ و ارتباط دیرینه خود با کرزی اسماعیل خان و خیرخواه را از هرات پراندند تا مهره های خود را جا بجا نمایند. حالا هم کرزی درین مورد نقش دارد و هم اسپنتا که ارتباط خویشاوندی با انوری دارد.

تمام جهان میگوید ایران به افغانستان مداخله میکند و سلاح ساخت ایران از هر گوشه بدست می آید اما مرغ آقای کرزی و اسپنتا یک لنگ دارد و میگویند نه این حرف ها دروغ است و ایران همسایه خوبی است. ایران مهاجرین را در بین برف بیرون میکند آن ها هیچ عکس العمل مناسبی نشان نمیدهند . پس بر اساس دلایل بالا و صد ها دلیل دیگر نصب انوری در هرات و رد کردن مداخلات ایران توسط اسپنتا و کرزی نشان میدهد که در سطوح بالا کاسه در زیر نیم کاسه است.

بیائید برادر جان به خاطر مردم و وطن خود قضاوت کنیم و آینده کشور خود را در نظر بگیریم و این طور نفهمیده و بر اساس مزه دهن خود قضاوت نکنیم . کمی ملاحظات دیگران را با استدلال تر پاسخ دهیم و این گونه نکنیم که مثل سوته حافظ هرکه را که برابر شد بدون موجب به فرقش بکوبیم.

من کسی هستم که در دوران جنگ هاس اسماعیل خان با شوروی ها در منطقه زندگی میکردم که تحت اداره ملیشا و کندک های قومی بودند و از شنیدن نام اسماعیل خان میلرزیدند ووقتی او هرات را گرفت من هم خود را به خاطر خدمت عسکری چهره کردم گفتم باشد تا همین حالا که امنیت است مسئله سربازی من هم خلاص شود.در آن زمان صنف 12 را تازه تمام کرده بودم. و من فقط اسماعیل خان را چند باری در اطراف گانیزیون شهری دیدم که آدم ملایمی به نظر میرسید و آنطور چهره که اقوام ما و ملیشیا از او ترسیم کرده بودند نبود. این چیز های بود که از او دیده بودم و شنیده بودم. اگر من احساس کنم که او یک وطنفورش و نوکر ایران است من از شما بیشتر سر و صدا خواهم کرد چون هم با بعضی از نظریات او مخالفم و هم از قوم و افراد او نمی باشم و هیچ استفاده هم از او بمن نرسیده است. او تاجیک است من پشتون و او جهادی بوده و من در منطقه زیر تسلط دولت داکتر نجیب الله سکونت داشته ام و اقوام من هم در غالب حزب و ملیشیاهای قومی با او همیشه درگیر بوده اند.

شما نباید آبادی های را که مردم هرات کرده اند به ایرانی ها نسبت بدهید و اسماعیل خانرا که با توطئه ایرانی از هرات کشید هشده تا با دست باز تری عمل کنند نوکر ایران بدانید. من با وجودی که نورزائی هستم به همه افراد موثر و شخصیت های خادم کشور خود که از هرقومی باشند افتخار میکنم و مهم نیست که از قوم و از تبار من باشند. اگر اسماعیل خان و خیرخواه نوکران خوبی میبودند هرگز برطرف نمیشدند و مثل انوری سنگ سنگین درین جا جادار میشدند و از حمایت مهره های موثر ایران در کابینه و پارلمان نیز برخوردار میشدند.


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 16.01.2008

AFG_lover@, thank you for your Web Site information, I have read it in the past, if you read it my article in Afghan-German ONLINE from 2006, then you will see it, that we are aware all of us regard the brutalities of those killer groups very well, what they did against the innocent people in cities and in country side, it was close their barbarian actions to the Changiz barbarian actions at that time, it is no question and it can be NOT ignore at all! We knew it too, that Hezbe Wahdat group upraised the flag of Iranian to reflect the continuity of Iranian revolution in Afghanistan too, but it was not saying, that we belong to Iran, the same way acted the former killer of communists, they demonstrated by heart their actions as part of former UdSSR, the other religion parties demonstrated themselves to the people in such a way, that the coming religion will be not Hanifi any more, it will switch this to Wahabismus.

You know it very well, that our country never had the opportunity to have its own government, former King misused one ethnic against the other one and the member of government and high positions were always occupied through the selected and trustful guys of former King, also, it was close circle. We never understood our culture and we never understood our people, therefore we are acting always in such a way, the people of Afghanistan demonstrated during the whole time their unity Against their enemies, no ethnic appeared during 30 years, that they want to separate them from other ethnics, except the sold people, which belong to each ethnic, they want for keeping power to do every thing, therefore we should be very careful about our voices!

I respect Mr. Dr. Hamid Samad very much, he is not only a great Afghan, he is a great patriot too, he would not accept the agreement of Bonn at all, because he did not want to be dictated, because I know him and I had talk to him, even he pointed it to me, I should be careful by dealing with former King Clan, because this Clan is dirty and they damaged our country and our society very much!

The matter of Herat is quit different, because the killer religion groups in Kabul are trying to create a disaster action by permit of CIA, we know it, that Iran hate the Taliban, but they are supporting Taliban very much to keep USA busy in Afghanistan, we know it very well too, that the dealer of Pashtunen in Peshawar are very active now, because ISI and CIA motivated them, in case the USA will not succeed with the plan A, then CIA want to realize plan B to divide Afghanistan in north and in south, this why such rumor is circulating and the name of Hazara will be misused. in fact Iran paid all embassies expenses of Afghanistan during the Taliban time, some Hazara united to north alliance at that time and who was killed in Baghlan, he was the leader of this group and the governor of Herat is one of them, but to put all Hazara, it is not acceptable and it is not true. If we want to keep Afghanistan save united, then we should try to appear the dirty games of Kabul regime and not attack one ethnic group. So far we do not try to give up our fanatic behavior to think on Afghan nation and the government should be not base on ethnic, it should be base on qualification, if we see all Afghans as one nation and each ethnic feel as Afghan in all direction, then such criminal will not have the possibility to sell our country and put into disaster in additional


اسم: AFG_lover   محل سکونت: Germany    تاریخ: 16.01.2008

Salam to all,
I think to sitting up Anwari as leader of Hezbe Wahdat with his dark past is the biggest failure that can be done in Afghanistan. We have seen how Hezbe Wahdat upraised the Iranian Flags and the pictures of Khumeini in Kabul as they took the overhand in parts of Kabul. You can read this article which has been written of Dr. Faqirchand, an Afghan Hindu under following link:

http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/faqirchand_chandjook_nazary_dar_mawrede.pdf

We should appreciate the warning of Mr. Zarabin. He has diagnosed the disease that must be medicated before it breaks out. The event will happen as soon as the situation become ready.

As the world after 9/11 came together in Bonn to make a new Afghan Government, Dr. Samad Hamed was also a candidate for presidency in Afghanistan, but he avoided it. One reason of him was the sharing of ministries under ethnicities aspects. He diagnosed at the time the disease which has been broke out briefly of the power of the government in Kabul.

As for the current situation in AFG, every intelligent Afghan says that Bonner foundation was incorrect and defectively.

It is the same mistake to sitting up leader of “Tanzim ha” with their dark past in such important positions. The event will come to pass Hazrat Khaak and Gharawal Saheb, because the foundation is very slant.


اسم: دقیق بین   محل سکونت: کابل، افغانستان    تاریخ: 16.01.2008

آقای عبدالمومن:
تشکر از توضیحات شما. اگر قرار باشد ما بر اساس برداشت شما گز و پل کنیم آیا گفته می توانید که حکومت پوشالی در کابل چرا یک ایرانی بنام حسین انوری شیعه رافضی را والی در هرات مقرر نموده و چرا یک عربستانی وهابی را در این کار نمی گمارد؟

شما بهتر است یک سال دیگر هم انتظار بکشید. سال آینده قرار است انتخاب ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردد. امکان دارد که همین ایرانی بنام حسین انوری بحیث رئیس جمهور افغانستان تعیین گردد. چون امروز ما از خود استقلال نداریم، کشورهای خارجی که امروز افغانستان را در اختیار دارند مثل شما نمی اندیشند. آنها نسبت به ایرانی ها عاشقتر از شماست.


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: بالاخانه، ده افغانان    تاریخ: 16.01.2008

قابل توجه احمد جان:
ایا لازم است جلو خساره قبل از وقوع آن گرفته شود؟ در این مورد بخصوص که موضوع بحث است لازم نیست زیرا این کار خلاف قانون است. این کار زمانی غیر قانونی اعلام شد که فاشیست های آلمان با توسل بعین سیاست مرتکب جنایات فراموش ناشدنی گردید و آقای بوش در امریکا بر اساس همین نظر شما عراق و افغانستان را اشغال کرد. گپ در این نیست که آیا ما می خواهیم یا نمی خواهیم. گپ این است که آیا این کار قانونی است یا غیر قانونی. کار های غیر قانونی باغیگریست. شما از طریق باغیگری نمی توانید کاری مثبت انجام دهید.


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 15.01.2008

Mr. Ahmad, thank you for your advise, if I would not read all those described none senses and further if I would not have true information about such rumor, I would never allow me to write my comments in such a way! I was in Herat 2003 too, when Mr. Ismail Khan was governor there and I saw the improvement in Herat with help and support of Iran regime, many people were disappointed because of him and the influence of Iran, it is not new, but what is going on as intrigue rumor around now, it is completely new. It is not the question of ethnic or religion, it is the question of truth and untruth.

Afghanistan has enough trouble at the present time, it is no body right to create a new dangerous trouble for our nation, here is a political game on way, for the reason, that Hazara are shiit, therefore it will be easy to bring it by the people inside in country and outside the country understandable to put the Hazara as source and they intrigues maker will then cook their own soup, it is not only a insidious betrayal to Hazara, it is insidious betrayal to Afghan nation in totally, we know very well, what is going on in our country and who is who? We are very well aware on all happening in our country.

You are right, all criminal should be condemned, it does not matter to which ethnic should belong such, otherwise Afghanistan will never become one nation, all patriots should try to solve the existed present disaster and not to jump and to create the next disaster in additional, it is our country, we should not serve for other, we have to serve for our nation and respect the blood of our real martyrs, Mullah regime Iran had excellent relation with former UdSSR when Afghanistan was occupied, Iran hated Taliban, but for its own benefit, they are supporting Taliban now, Iran is saying, all Afghans are our brother and sister, but they created inhuman trouble for the Afghan refuges, both countries Iran and Pakistan are trying to keep Afghanistan unstable, they will never give it up, we have so many sold guys in Kabul, those should always be a good example and a good lesson for us at the present time and in the future, otherwise we will never get the country free from all those present parasites and enemies of nation. Please do not take it personally, my comment is directed to the written main comment, I am pointing out for the reason, that by writing appearing always misunderstanding, I will never offend any body, it is not my style, but I am open and friend of truths


اسم: احمد   محل سکونت: فرانسه    تاریخ: 15.01.2008

آقای غروال شما لطف کرده خود را زحمت بدهید و مضامین آقایان عارف ذره بین یا جمیل بامی و... به دقت بخوانید. هیچکدام نگفته اند که همه قوم هزاره خدای ناخواسته خیانت به وطن میکنند. آنهااز خیانت یک عده ای مشخص و استفاده جو و فروخته شده ای هزاره و سوءاستفاده کردن شان از یک عده بیخبر و ناآگاه هزاره حرف میزنند. مسله ای هرات و اسکان یک عده از اینان به پول ایران موضوع ساخته و پرداخته شده این و آن نیست. همه چشم دارند و عقل دارند، می بینند و میشنوند.

آیا فکر نمی کنید که جلو خساره بایست قبل از وقوع آن گرفته شود. شما یا طرفدار این پروژه بیشرمانه ایران هستید و یااز مردمان هزاره هستید که صرف از روی قومیت و مذهب این موضوع را رد میکنید. به خاطر قومیت، مذهب و یا همزبان بودن نباید طرفداری از خیانت و جنایت کرد. این مثل آن است که تاجیکی کردار های وطن فروشانه بعضی لیدران تاجیک را رد نماید و یا پشتونی اعمال وحشیانه و قرون وسطایی طالب را و...


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 15.01.2008

The criminal of Kabul are trying to create instability in country and they choose Herat, this why such rumor is circulating around, but they forgot, that the Hazara are more patriots as many other ethnic, they will not let any insidious criminal for their misusing, we know very well, from where is coming such rumor? we will see, how far they will go with their new intrigues


اسم: Abdul momen   محل سکونت: Herat    تاریخ: 15.01.2008

قابل توجه آقای دقیق بین
شما مثل اینکه مقاله آقای ذره بین را ناخوانده نظر داده اید. بروید یکبار دیگر بخوانید به آسانی می فهمید که افغانستان اسرائیل نیست طوریکه در نوشته خواندم قصه ازین قرار است که هرات آهسته آهسته به فلسطین تبدیل میشود و بقیه افغانستان نقش جهان عرب را دارد چون بی تفاوت نشسته است و ایران نقش یهودی ها و اسرائیل را دارد چون جابجائی ناقلین تازه را به سرزمین های اشغالی تمویل میکند و کرزی و اسپنتا هم نقش حسنی مبارک را دارند یعنی با اسرائیلی که درین جا ایرانی ها اند روابط حسنه دارند . و از برادران هزاره ما همان طوریکه که آقای ذره بین تحلیل کرده اند درین بازی استفاده ابزاری میشود.

آقای دقیق بین شما که نام خود را دقیق بین گذاشته اید هیچ دقیق بین نیستید. اولا نوشته این مرد را بخوانید بعد بسیار بامنطق و با دلیل صحبت کنید که این مسئله موضوع شوخی نیست .

نیمی از پیکر کشور ها در مرکز توطئه قرار دارد و شما بازاری فکر میکنید. هنوز ایرانی ها که در هرات بطور کامل مسلط نیستند هر که را بخواهند بوسیله عوامل خود میکشند و ترور میکنند. مگر از یاد شما رفته که ملا محمد موسی عالم برجسته سنی را که امام مسجد بزرگ اهل سنت در مشهد بود و بعد ازینکه آن مسجد بدست ایرانی ها ویران شد به هرات پناه آورد و همین ایرانی ها او را بوسیله عوامل خود در مقابل خرقه مبارکه هرات در روز روشن در زمان طالبان به شهادت رسانیدند. روحش شاد و نفرین ابدی تاریخ بر قاتلان او و ویران کنندگان مسجد شیخ فیض باد.

مسجد شیخ فیض یکی از مساجد و مدارس عمده اهل سنت در ایران بود که در ظرف یکشب طرفداران سفاک رژیم ایران آنرا محاصره نمودند و تا صبح آنرا ویران و به جای آن پارکی را اعمار نمودند.

ما نمی خواهیم که علمای ما توسط ایادی ایرانی های شهید و مساجد ما توسط آنها ویران گردد.

رژیم جمهوری اسلامی اگر یک فلسطینی شهید میشود غوغا بپا میکند و ماتم میگیرد اما ازینکه خودش هزاران در هزار افغان را شهید نموده است احساس راحتی میکندو حتی پروسه این قتل عام هنوز هم ادامه دارد که عده را با مرمی بعنوان تخطی مرزی و عده را بعنوان رد مز در سرمای سرد منفی بیست درچه زیر صفر بقتل میرساند.

شما آقای دقیق بین دقیق تر به بینید و کودکانه و نوکرمنشانه قضاوت نکنید آخر این مردم های دیگر هم که سرزمین شان در حال از دست رفتن است و آینده خطرناکی را به پیش رو دارند انسان هستند.

بیائید به خاطر آینده وطن خود ده ها مقاله را که به این ارتباط نوشته شده از مقاله های دانشمند محترم آقای معروفی تا جمیل بامی و آقای ذره بین را کمی دقیق تر بخوانیم چون این ها افسانه و رمان نیست و هشدار های است در باره آتشی که شاید روزی دامن شما را نیز بگیرد.

موفق باشید


اسم: rangen   محل سکونت: london    تاریخ: 15.01.2008

دوستان وافغانان اصیل پدرود !

وطندار عزیزم لطفأ از خواب غفلت وخوشباوری بیدار شو وبراین گونه تحلیل ها ،تبصره ها ،پروژه ها، وسکنال ها توجو داشته باش که حتمأ در زیر کاسه نیم کاسه ها قرار دارد.

اگر بخاطر داشته باشید همین سایت ملی . وطنی . وزین افغان جرمن نظریات خاطرات وگوشزد های هم وطنان را از پلانهای عقب پرده استخبارات جمهوری اخوندی ایران را در تبانی مهره های زر خرید داخلی ان غرض اگاهی وهوشیاری مردم وبخصوص هراتیان شرافتمند و وطن پرست نشر نمود .

دولتمداران جفاکار ؛متعصب ،کینه توز ، عناد پرور ،ماجراجو ،مفتن ایران همیش در طول تاریخ بااستفاده از نیروهای کلیدی .قومی .مذهبی . افغان که به اشکال مختلف استخدام ،خرید ،تطمیع ،تابع ورعیت خود میسازد وتوسط ایاری وهمسوی مهره های خود هداف شیطانی .فتنه جوی .اتش افروزی . خودرا در داخل کشور ما تطبیق وغرض بدست اوردن هداف خود از همه خس وخاشاک وهرزه گان وطن استفاده برده است . مقامات استخبارات ایران ودستگاه های تصمیم بگیر ان در ماضی وحال بخصوص دوره سلطنت محمد ظاهر .جمهوری محمد داود وبعد از قیام کمونستها بخصوص در دوره رژیم ببرک کارمل وفعلأ تلاش نموده که در کابینه ها .موسسات قانونگزاری .نظامی .عدلی .اقتصادی وخارجه وتمام عرصه های اداری ولایت هرات .نیمروز .فراه نفوذ قوی وافراد کلیدی واثر گزار را استخدام تا از یک طرف همه جریانات سیاسی .اقتصادی .نظامی ما اگاه باشد واز طرف مقاصد شوم خودش براورده گردد ونیز توسط فروخته شده گان جلو رشد اقتصادی .سیاسی .نظامی .گرفته شود واگر این ارمان شوم با بربادی تخریب وویرانگری وطن ما تمام نیز گردد که گردید.

طوریکه دیپلومات افغانی پرده از مداخلات پلانهای شوم ایران واستخدام نخست وزیر رژیم ببرک کارمل وداکتر نجیبالله برداشت ودر این سایت نشر گردید که : دیپلومات افغانی با نفوذ به دستگاه استخبارات ایران دریافت که رژیم ایران باتطبیق پلان اسلاف خود رضا شاه به کمک واستخدام اقایان سلطان علی کشتمند صدراعظم .اسدالله کشتمند شاژدافیر افغانی در تهران .عوض نبی زاده معین اقوام وملیتها .صهرابی معاون ریس جمهور .عبدالوکیل وزیر خارجه . نجم الدین اخگر کاویانی معاون حزب . پروژه الحاق قسمتهای از خاک افغانستان .هرات .فراه.نیمروز را به خاک ایران تحت نام (کرم ابریشم ) ایجاد وتوسط زر خریدهای داخلی ونخست وزیر انرا 20 فیصد در هرات تطبیق نمودند .کشتمند پذیرفت که مهاجرین عودت کننده ملیت هزاره در نوار مرزی هرات وایران اسکان گرفته ودولت ایران درحالیکه با رژیم در مخاصمت قرار داشت برای عودت کننده ها منازل .مکاتب .تکیه خانه ها .چاه های عمیق اب را عمار وگروپ گروپ مهاجرین دستوری واستخدام شده را از خاک خود اخراج ودر مناطق .اوبی .فارسی .پشتون زرغون .اسلام قلعه هرات جاگزین تا اهسته ولایت هرات را گماشته های ایران اشغال وهراتی های بومی را با راه اندازی جنگهای ملیتی .زبانی .مذهبی .قومی وترور ها ومنازعات مدنی مجبور به ترک هرات وولایت را اشغال وحکومت خودمختار را اعلان وبعدأ رسمأ تحت نام هم زبانی .هم مذهبی الحاق هرات وبعدآ غور .بادغیس .فراه را با ایران اعلان که در دوره اول رژیم ربانی وطن فروش تشدید یافت ودر زمان طالب ها متوقف گردید . دیپلومات افغانی با کشف پلان ودسیسه استخباراتی مطلب را چندین مراتبه به وزارت خارجه مخابره نموده ونام از اقایان سلطان علی کشتمند .اسد کشتمند نیز برده وزیر خارجه وکیل بخاطر خاموش ساختن واز بین بردن اطلاع کاردار دوم سفارت افغانی در تهران که گزارش را عنوانی ببرک کارمل وبعدأ نجیب ارسال داشته وزارت خارجه افغان نه تنها گزارش را به مقامات رهبری نه رسانده بلکه دیپلومات مذکور را تحت نام کیفتی ونالایق از تهران تبدیلواز وزارت خارجه به دستور سلطان علی کشتنمد صدراعظم ووکیل اخراج گردیده بود .

در رژیم امریکائی اقای کرزی تطبیق واز سرگیری پروژه توسط رژیم از سر گرفته شد واینبار نیز توسط مهره های قبلأ استخدام شده خود .اسماعیل خان قبلا والی هرات فعلا وزیر اب وبی برق .سید محمد خیر خوا تحصیل کرده ترکیه قبلا سفیر ربانی در تهران وبعدأ والی هرات وفعلأ سفیر چاپ شده افغان در تاجکستان . وهم اکنون توسط مزدور باوفا ونزدیک خود انوری با اسکان دادن مها جرین ملیت هزاره در هرات واشغال وخرید ان ولایت واقعا فلسطین دوم در افغانستان ایجاد میگردد .برادران یاهانی از این گونه مطالب داستان وافسانه نیست بلکه یک سکنال میباشد لطفأ بخود بیاید از رژیم اقای کرزی خواسته شود که جلو چنین پلانها گرفته شود که فردایش خونین میباشد ووالی وطن پرست مسقل با شرف را به ان ولا تعین نمایند واخراج اجباری افغانها در زمستان سرد نیز جز پلانهای ایران واقای انوری .محقق .خلیلی .شیخ اصف میباشد .رنگین


اسم: دقیق بین   محل سکونت: کابل، افغانستان    تاریخ: 15.01.2008

سلام به شما:

مضمون عارف ذره بین را خواندم. اگر قرار باشد ما هرات را فلسطین و ایران را اعراب و هزاره ها را فلسطینی ها قبول کنیم پس افغانستان باید نقش اسرائیل را اداء کند. آیا این حدس درست است. من خوب نمی فهمم که این کدام افغانستان است که نقش اسرائیل را دارد؟

اگر جواب بلی باشد، پس سئوالیکه مطرح می گردد این است که اگر هزاره ها علیه صهیونیست های افغانی ما به مبارزه مسلحانه بکمک ایران دست بزند، آیا این یک کار خوب یا بد است؟

سئوال دیگر اینکه شما نظر آقای کریم خرم وزیر فرهنگ افغانستان را مبنی بر منع نشر فیلم های هندی نیز برای نظرخواهی گذاشته بودید. بکدام دلیل آن را از بین برده و صرف و صرف بحث در مورد ایران را ادامه می دهید؟

گپ دیگر اینکه شما چرا انتظار نمی کشید. آیا افغانستان موجود بعد از وضعیت کنونی جان سالم بدر خواهد برد یا خیر؟ باید همه ما متوجه باشیم که فعلا امریکا و انگلستان افغانستان را در اختیار خویش دارند. نقش ایران فعلا قدری موهومی می باشد ولی نقشی را که امریکاو انگلستان بازی خواهند کرد قطعی خواهد بود. پس چرا شما درمورد مسائل واقعی بحث تان را متمرکز نمی سازید تا بحث در مورد یک موضوعی را که تا بحال صورت نگرفته متوجه می سازید؟

جور و سلامت باشید. امیدوارم این نظر بنده را اگر قابل نشر باشد، نشر نمائید. البته نشر آن باعث خوشی من می گردد.


اسم: سلطان احمد هروی   محل سکونت: هرات    تاریخ: 14.01.2008

آقای ذره بین از نوشته با احساس شماتشکر واقعا صدای مردم هرات و بادغیس و فراه را بلند کردید اما کو گوش شنوا. این این کار ها را قصدا می کنند تا تفرقه های قومی را دامن بزنند و خون مردم بیچاره و مظلوم هرات را بریزند. آیا وقتی والی هرات از شهرک هزاره ها در روز انتخابات پارلمانی برمیگشت همه خبر ندارند که یک بچه 12 ساله را که بزیر موتر او کشته شد اوحتی بخاطر اینکه به بیند این طفل کی بوده حتی ایستاد هم نشد.

آخر همه مردم این شهر از اختطاف حدود 10 تن از هراتیان توسط برادران هزاره خبر ندارند که توسط پولیس محل نگهداری آنها کشف شد و آزاد گردیدند اما ازینکه از اقوام انوری یعنی خان مغل بودند درین مورد هیچ تبصره هم نشد.

سربازان والی در روز عاشورا با هزاره های مسلح چقدر نفر از جوانان هرات را شهید کردند، کی پرسان کرد. آنها وقتی خود را به ایران نزدیک میبینند جشمان شان را خون میگیرد و مثل مردم نشه به مردم دیگر نگاه میکنند.

با وضعیت پیش آمده دیگر در هرات خبری از امنیت و آرامی نیست و فابریکه های ما یکی بعد از دیگری سقوط میکنند و سرمایه داران هم یکی بعد دیگری از وطن میگریزند .

خدا آینده ما را بخیر کند و امید است خداوند مکر مردمی را که میخواهند در آینده هرات را به خاک و خون بکشند به خود شان باز گرداند.

یک نفر جدیدی بنام انجینیر پویان هم اخیرا پیدا شده که بر سر همه توهین ها به هرات گفت هاست والی اول هرات هزاره بوده و مردم این سرزمین هم هزاره اند که در زمان عبدالرحمن خان هویت خود را مخفی کردند و بالاخره نام هزاره از بالای شان رفته است و او با هزاره خواندن مردم هرات به آنها توهین میکند.اگر جواب این یاوه سرا را هم بنویسید خوش میشویم و به حق شما دعای خیر میکنیم


اسم: حمیدالله   محل سکونت: کابل    تاریخ: 14.01.2008

به همه خوانندگان به خصوص به آقای ذره بین سلام آقای ذره بین شما کار بزرگی را با این نوشته انجام ندادید فقط رسالت خود را بحیث یک وطندار انجام داده و من میخواهم ازینکه شما قصه های حقیقی از درد ها ورنج های مردم ما را زمزمه نموده اید از شما تشکر کنم.

از حکومت فعلی که نمیتوان انتظارات بزرگی داشت چون همه اینها به فکر حفاظت از چوکی های خود هستند و به قصه ملت و مردم نیستند.

بعید نمیدانم که این آقای کرزی و اسپنتا هم با این ایرانی ها در زیر پرده رابطه داشته باشند چون همه دنیا میگوید که ایران به طالبان سلاح میدهد این ها بدون دلیل میگویند دروغ است و به خاطر همین رابطه های پشت پرده انوری را هم والی مقرر کرده اند و هر وقتی که ایرانی ها مهاجرین مظلوم افغان را از خاک شان بیرون میکنند اینها حتی بطور دیپلوماتیکی هم این کار ها را محکوم نمیکنند.

در گذشته دیدیم که حتی آقای کرزی برای سفیر ایران مدال هم داد و امروز می بینیم که ایرانی ها در هوای سرد طاقت فرسا که هوای هرات به زیر صفر میرسد و برف باری و یخبندان هم به شدت روان است باز این ها مهاجرین را از ایران کشیدند و به این طرف پرتاب کردند که وقتی آدم مصاحبه مردان و زنان پیر را در این سرما میدید جگر انسان را خون میساخت. اما دولت افغانستان حتی این عمل را زبانی هم محکوم نکرد.

من از همه هموطنان خود تقاضا دارم که دسیسه ایرانیهای ظالم را مثل آقای ذره بین افشا نمایند تا مردم بیچاره ما گول این ها را نخورند

آنه امیگفتند اسلام مرز ندارد اما حالا مسلمانها را از مرز های خود در عین یخبندان و برف باران بیرون می اندازند. و کرزی هم با کابینه اش گوشک میزنندو نگاه میکنند. به نظر من هرکه نوکری و مزدوری این رژیم غیر انسانی ایران را بکند باید چهره اش افشا شود و خدواند شما را خیر بدهد که در افشا کردن دسیسه های این ها وظیفه خود را انجام دادید و با بیان درد صد ها هزار مهاجر افغانی در ایران بر زحم های جگر آنا مرهم گذاشتید. خداوند به شما توفیقات بیشتر بدهد.


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: بالاخانه، ده افغانان    تاریخ: 14.01.2008

قابل توجه دوستان معزز افغان جرمن آنلاین: اگر روی هر ملحوظی سوء تفاهم در بحث ایجاد گردیده باشد من جدا معذرت می خواهم. ما در راه اعتلای افغانستان در یک فضای کاملا آزاد و دموکراتیک کار نموده می توانیم. از اینکه نظر بنده را در مورد موضوع معراج نشر نمودید یک جهان سپاس. من در نظر دارم که همکاری خویش را با شما دوستان بیشتر سازم. این کار در صورتی ممکنست که همکاری شما را بشکل انتقادی از نوشته هایم که قابل انتقاد باشد با خود داشته باشم. باحترام حضرت خاک


اسم: احسان لمر   محل سکونت: شهر رن فرانسه    تاریخ: 13.01.2008

برادر عزیز آقای ذره بین!

با عرض حرمت بیاد دارم که در دوره ثانوی لیسه عالی حبیبیه استاد فرزانهء داشتیم که روزی حکایه نمودند که ،شخصی در خواب دیده بود که دیگ های بزرگی بر اجاقهای بزرگ آتش گذاشته شده و هر دیگی آب میجوشد وهر یک مربوط بیک کشور جهان بوده ویک محافظ قوی هیکل در پهلوی آنست ،بجز دیگ افغانستان که محافظ ندارد،شخصی علت اینهمه محافظ و یکی بدون آنرامیپرسد، بجواب میگویند آن دیگ ها میجوشد و سری از آن برون میشود و محافظ از دو شانه او گرفته وی را بیرون میکند،ولی دیگ افغانستان بخاطری بدون محافظ است که هر آنکه سرش را بیرون میکند آنانیکه در داخل دیگ میباشند از پاهایش کش میکنند و نمگذارند او بیرون شود وما حدود هشت دهـه است که هر سری که جنبیده وابسطه و جاسوس بیگانه شمرده ایم.

با کمال حرمت از شما ارزو دارم افتخارات تاریخی و ادبی ما را که بخصوص در بین ما وشما نبوده در خاطره ها و صفحات زرین تارخ کشور ما ثبت شده اند به باد توهین و ا تهام(جاسوس و...)نگیرید چند سطر شکسته دارم از قلم بهترین نخبه گان فرهنگی ما در مورد " بیقی ثانی فیض محمد کاتب) که به سایت فخیم افغان جرمن ارسال نمودم امیدنشر گردد و مورد توجه جنا ب شما قرار گیرد با تجدید احترامات فایقه.


اسم: رجب علی   محل سکونت: از کوتل خناق    تاریخ: 13.01.2008

سلام به همه هموطن های قندول و خوش نویس. امید که همه لباس صحت و عافیت به تن داشته باشید و سرفراز و کامگار در امان رحمت خداوند بی همتا باشید.

دیشب مضمون جناب ذره بین را به خواندن گرفتم، از حیرت و تعجب نزدیک بود خو د م را از کوتل خناق یک چند بار سرملاق کنم. باز لاحول کرده و بخود گفتم: باید از همه اولتر به عمق مسئله خود را وارد بسازم. شروع نمودم به خواندن یکتعداد از آدرس های ذکر شده در پائین. هرچند مضامین را که خواندم همانا قلبأ و روحأ افسرده تر گشتم و آرام آرام به اهمیت حیاتی و نازکی این موضوع در قبال کشورم بیشتر و بیشتر پی بردم.

من نمیدانم جناب آقای ذره بین (فعلأ یک اسم کاملأ مجهول) تا چی اندازه حقایق را بما بیان میکنند. بیان این پنداشت که ازهرات کهن روزی فلسطین دیگری ظهور خواهد کرد خون هر افغان میهن دوست را به غلیان میاورد. من به حیث یک افغان هزاره تبار حاضرم که درهرات با دشمنان تمامیت اراضی کشورم افغانستان، تا آخرین قطرۀ خونم بجنگم و حیات خود و اجداد خود را نثار این سرزمین کنم. برادران هزاره من خوشبینی و استقبال ایرانیان را در ایام مهاجرت در ایران با تار وپود خود بخوبی حس کرده اند. فکر نکنم که این مروت بی همتای ایرانیان را نسبت به مایان با سپردن پارچۀ از سرزمین خود تلافی نمایئم.

چون این بحث یک مسئله حیاتی برای کشورما میباشد، پیشنهاد من چنین است:

1) حالا که بفضل خداوند عصر اینترنت و موبایل است من فردا به یک تعداد از اقارب خود که از ایران برگشته اند تماس تیلفونی گرفته و خواهش میکنم که در صورت امکان چشم دید های خود را ازهرات در این صفحه بنویسند.
2) از مدیران افغان جرمن خواهشمندم که جناب آقای ذره بین هم در این بحث شرکت جسته و به سوال های که مطرح خواهد شد به خواننده گان پاسخ بدهند.
3) هرآنگاهی که اطمینان حاصل گردد که حقیقت مسئله روشن شده باید یک نوشتۀ 2 الی 3 صحفۀ ترتیب شده که این نوشته در هرات پخش خواهد گردید.
فکر کنم اگر در قدم اول در برطرفی انوری بحیث والی هرات مؤفق گردیم یک قدم بسیار بزرگی در راه پیروزی حق بر باطل خواهد بود.

رحمت سلطان کأینات، ایزد بی همتا بر همۀ شما باد. والسلام رجب علی از کوتل خناق


اسم: مسعود    محل سکونت: امریکا    تاریخ: 13.01.2008

خیلی محترم آقای ذره بین نوشته پرارزش شما راخواندم و از حقیقت تلخی که به اطلاح عامه ای هموطنان میرسانید، من هم در مدتی یکی دو سال گذشته از زبان چند نفری که به هرات سفری نموده بودند،اشاره ای راجع به آن شنیده بودم که نوشته های شما و یکی دو نوشته هموطنان دیگر شک ام را به یقین مبدل ساخت. من نمی دانم که حکومت افغانستان در کدام خواب زمستانی عمیقی فرورفته که از واقعات داخل کشور هم آگاه نیستند و امید است که این نوع مضامین بلاخره آنان را از خواب بیدار نماید. من به صداقت و شهامت شما افتخار میکنم و به طرز نوشتن و کرکتر انسانی تان.

از آقای ارزگانی که خود را نویسنده و با فرهنگ هم می داند و به آن هم فخر مینماید گله ای نداشته باشید. از این آقا فقط یکبار یک نوشته اش رادر یکی از سایت ها خواندم که چیز آموزنده ای برای آینده مردم و مملکت ما نداشت به جز یاوه های ظلم به قوم هزاره و بدگفتن از عبدالرحمان خان و تحریک نامحسوس جامعه مردم هزاره بر ضد دیگر مردم وغیره که دیگر هیچوقت اوقات گرانبهایم را به خواندن مضامین او ضایح نکردم. این آقا هنوز هم نمی داند که خیلی از مردم در گذشته ها زنده گی دردناکی را گزرانده اند نه اینکه تنها هزاره ها. در همه اقوام به شمول هراره ها یک تعداد خوب زنده گی کرده اند و یک تعداد با هزاران مشکلات و بدبختی ها. این نوع نویسنده های مزدور صفت متاسفانه در بعضی سایت های افراد خودفروخته مضامین بی ارزش شان رامینویسند که به جز از مردمان مثل خودشان برای کس دیگری جالب نیست.


اسم: عظیم بامیانی   محل سکونت: جمال مینه، کابل    تاریخ: 13.01.2008

سلام بر کارکنان باشهامت پورتال افغان جرمن و هـزاران درود بر وجدان بیدار جناب عارف ذره بین، که بخاطر منافع علیای وطن محبوب و مردم شریف افغانستان حقایقی را از پرده بیرون آورده اند.
شهامت ذره بین صاحب وقتی بیشتر مورد تقدیر قرار میگیرد، که ایشان اماج سخنان زشت و هتاکی های انسان نماهائی مثل ارزگانی و آفتابی و چند باصطلاح نویسنده چتی زبان دیگر قـرار میگیرند و بدون اینکه در برابر هتاکی های این خیل بازاری از خود عکس العمل بالمثل نشان بدهند، با منطق بران تمام هذیانات ارزگانی خیل ها را جواب میگویند.
اگر من بجای ارزگانی میبودم، بعد از نشر جوابیه شما، قلمم را میشکستم و تمام نوشته های مزخرف خود را در کناراب ها می انداختم. از ارزگانی در هر سایتی که سر بزنی مطلبی میخوانی و هر یک چتی تر و مزخرف تر از دیگری. حیف وقت انسان که حتی عنوانهای مقالات ارزگانی را هم از نظر بگذراند.
من از نوشته های حقانه جناب ذره بین صاحب تقدیر کرده و از ایشان خواهش میکنم که برای روشن ساختن اذهان مردم ما باز هم قلم بزنند و دین انسانی ، اسلامی و خصوصاً دین افغانی خود را در برابر مردم و وطن خود ادا نمایند. از آقای ارزگانی جداً خواهش میکنم که دیگر ننویسد و صفحات انترنت را با نوشته های کثیف خود آلوده نسازد. با احترام
عظیم بامیانی ، جمال مینه، کابل


اسم: nazer   محل سکونت: london    تاریخ: 12.01.2008

Mohtaram Zarabin salam arzomandam ta hama hamwatanan ma een naweshta shoma ra ba deqat motalea konand wa motawaje pelan hai shoom e akhond hai Iran ke dar pai barbade Afghanistan tawasote awalad naa ahl afghan hastand shawand .Hamchenan omedwar astom ke hokoomat ba khwab rafte ye Kabul ham motawaje een masale ye mohem shawand. Yak jahan tashakor az naweshte tan, mamoon shoma astom


اسم: عبدالحمید غزنوی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 12.01.2008

اگر از حقیقت نگذریم راست گفته است. اماراست گفتن هم دل شیر میخواهد. آفرینت ذره بین جان دل همه مردم را یخ کردی خصوصا از مهاجرین افغانی در ایران را. ظلم وستم ایرانی ها بر مهاجرین بیچاره که آنها را افاغنه میگویند مثل روز آشکار است. مزدوران شان را هم مردم افغانستان میشناسند. هر کس دلش میخواهد بگوید اما تو گفته های همه مردم وطن ما را گفته ای.
موفق و در پناه خدا باشی


اسم: aliyawar merzayi   محل سکونت: germany    تاریخ: 12.01.2008

dostan portal afghan-german online khoshal shodam ka didam shama mazmon hai ra nashr mikonid ka dad hai mardom mara nashan midahad. zarabin rast gofta wa nagarani ash sahih ast. ma ha nazar shanra taiid moknim. ao az satamgar ha na tarsida wa waqieiat hara gofta ast.taskkor az site bitaraf afghan geramn zandah bashid


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 12.01.2008

What Mr. Aref Zarabin is writting , it is really criminal, I am agree full with the arguments of Mr. Hazrat Khak. .


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: بالاخانه، ده افغانان    تاریخ: 12.01.2008

محترم عارف جان ذره بین:
امروز عصر مدنیت و دوران زندگی مدنیست. امروز قانون حکومت می کند نه نظریات افراد یا گروهی از افراد. نظر شما طبق قانون اساسی افغانستان و منشور ملل متحد مردود است. علت آن هم این است:

اول: برخورد تعصب آمیز نسبت به شهروندان افغانستان چه بشکل فردی و چه بشکل گروهی باشد جرم است. هزاره ها حق دارند در هر نقطه افغانستان طبق دلخواه خویش زندگی کنند. وضع محدودیت در مورد انتخاب محل سکونت شان توسط شما جناب عالی جرم است. این حق هم در قانون اساسی افغانستان و هم در منشور ملل متحد سجل گردیده است. مملکتی که شما در آن زندگی می کنید نیز از این اصول پیروی می کند.

دوم: گپ های شما مبنی بر تدابیر وقایوی خطرناکترین کاریست که تاریخ بشری بخاطر دارد. طبق اصول حقوقی در بخش ملی و بین المللی قانون تدابیر عکس العملی را بعد از وقوع جرم پیشی بینی کرده است. اینکه شما می خواهید تدابیری را برای جلوگیری از جرمیکه واقع نشده در آینده پیشنهاد کنید تا اندازه زیاد مبین بی خبری تان از اصول و ضوابط ملی و بین المللی می باشد. لطفا اقدامات جورج بوش در مورد عراق را مد نظر گرفته و از آن درس یاد بگیر. قدت و توانائی شما از امریکا بیشتر نیست.

روی دو دلیل فوق نوشته های شما رد بوده و کوشش کنید گپ های تان را در چوکات اصول پذیرفته شده ملی و بین المللی ارائه نمائید. همچنان از وبسایت افغان جرمن آنلاین خواهش می گردد که از نشر همچو نظریات خودداری فرمایند.
باحترامCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved