Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  ایران « یک ‎و نیم ملیون » مهاجر افغان را به زندان تهدید کرد    نویسنده:  حمید انوری

 
اسم: farishta mujaddidi   محل سکونت: USA    تاریخ: 14.01.2008

Dear Mr Anwari. I got the apportunity to read ur lastest writing about the behavour of Iran towards Afghans surviving in Iran with great difficulties and I appriciate ur feelings for ur people and wish u lots of success


اسم: خالد   محل سکونت: میشیگان    تاریخ: 13.01.2008

اقای انوری! از اینکه مانند یک شهروند اصیل افغانستان از تصمیم دولت ایران در قسمت بیرون راندن هم میهنان مهاجر مان ازایران عکس العمل نشان داده اید واقعا قابل قدر است.ولی دوست عزیز چرا ما اینقدر پر توقع باشیم؟در حالیکه این مهاجرین کشوری دارند بنام افغانستان که از خود به اصطلاح دولت انتخابی حدود سیاسی جعرافیای داردو میلیارد ها دالر در این کشور سرازیر میشود بانهم از یک کشور بیگانه تقاضای مرحمت داریم.عین تصمیم از طرف پاکستان چند ماه قبل گرفته شد که در سال ۲۰۰۸اکثر کمپ ها باید بسته شوند ولی هیچ عکس ا لعملی از جانب هیچ قلم بدست دیده نشد که باعث شک وتردید در قسمت دید سیاسی روشنفکر های مان میشود .

اگر واقعا بخواهیم این مشکل را حل نمایم دولت افغانستان را باید شدیدا انتقاد کردو دولت افغانستان را به مسولیت های که در مقابل شهروندان خود دارد متوجه کرد.دولت افغانستان در مدت شش سال نتوانست زمینه کار و مصونیت شهروندانش راایجاد کند .البته باز هم رحمت بر حکومت کمونیستها که در اواخر با تمام مشکلات سیاسی و نظامی که داشتند شرایط کار و برگشت مهاجرین را دوباره به کشور شان تا حدی امکان محیا میکردند حتی از خدمت عسکری معاف میشدند .

یکی از مشکلات اساسی که روشنفکران مان دارند همیشه شکایت و انگشت انتقاد بطرف اجانب و کشورهای بیگانه است که تا حدی و فیصدی توجیه پذیر میباشد ولی مشکل مهمتر در داخل است که عبارت وظیفه ناشناسی نداشتن حس مسولیت واستراتیژی و اتکا بقدرتهای خارجی و نه به مردم کشور خود میباشد .و شما خود بیبینید که پاکستان و ایران از انگشت افگار مان استفاده کرده و با اینوع تصمیم ها از کشور مان باج خواهی سیاسی میکنند ولی مسولیت دولت و مایان چیست ؟ تنهاچند انتقاد و انهم از کشور بیگانه و نه از بیکفایتی خود ؟


اسم: Hamid   محل سکونت: USA    تاریخ: 12.01.2008

I apologize for writing Islamic Republic of Iran abbreviation as IRA. It should be read as IRI. I appreciate if Afghan German online correct the mistake. Thank You


اسم: Hamid   محل سکونت: USA    تاریخ: 12.01.2008

First we must blame ourselves for the ongoing tragedy of our beloved Afghanistan and accept some responsibility. But in this particular case, it is the inhumane character of the so called Islamic Republic of Iran (IRI) that caused tremendous suffering to Afghan refugees in Iran.

I agree hundred percent with Mr. Anwari’s article and ask those that defend the cruel and callous actions of this regime: Why was it OK to send our citizens under the slogan of “Islam without boundary" to fight Iraq? And now suddenly Islam finds limit. Come on give me a break. The so called IRI is neither Islamic , nor a civilized regime.


اسم: فرید   محل سکونت: آلمان    تاریخ: 12.01.2008

عظیم جان بامیانی،
اشخاصی با کرکتر ناقص این حضرت خاک متاسفانه فعلآ در مملکت ما موجود اند که با پول گرفتن از دولت ایران در افغانستان تخریب میکنند و حاضر به هر نوع خیانت بوده و کور و کر هستند که ببینند، چگونه دولت آخوندی ایران در هر حصه برای قبولاندن خواسته های نامشروع خویش دولت نوپا و هنوز ضعیف افغانستان را تحت فشار قرار میدهد تا به مرام های شوم خویش برسند. مثلآ باربار با اخراج مهاجرین در شرایطی که کشور آماده گی ندارد، بار دیگر با بستن مرز اسلام قلعه تا مرام های شوم شان را بالای دولت افغانستان بقبولانند و... این نوع اشخاص میدانند که گفتار و کردار شان خیانت به مردم افغانستان است از این جا خود را پنهان نگهمیدارند.


اسم: عظیم بامیانی   محل سکونت: جمال مینه ، کابل     تاریخ: 12.01.2008

باز هم سلام و احترام به متصدیان عـزیز سایت ملی و دردآشنای افغان جرمن. و سلام عـلیحده به وطنداری که خود را زیر نام مستعار "حضرت خاک" از "بالاخانه ده افغانان" ، پت کرده است و من درک کرده میتوانم که این شخص باید مربوط به کدام گروه و دسته باشد. این آقا آنقـدر عـقـلش نرسیده که اگر نام مستعار هم انتخاب میکرد، باید نامی را برمیگزید، که به نام اولاد آدم شباهـت میداشت. شما ببینید که نه نام این وطندار به نامهای معمول افغانستان سر می خورد و نه "بالاخانه ده افغانان"
اما بعد!
جناب مستعار نام ! سر تا پای نوشته شما از کذب و فـریب و دغا حکایت میکند و من فـقـط یک جواب دربست و بدون تفـصیل به همه سخنان بی معنای شما میدهم.
شما عار ندارید که از رژیم فاشیستی و هـتلرمنش جمهوری اسلامی ایران به دفاع برخاسته اید؟ شما به بهانه های بی اساس و دروغـین اجازت میدهـید که یک رژیم منحط قـرون وسطائی هم شهروندان خود را سرکوب نماید و هم مهمانان افغان خود را که به گفـته حافـظ شیرازی "از بد حادثه آنجا به پناه آمده اند".
مگر شما دو چشم سالم و ذهـن روشن و عـقـل بصیر و حقـشناس و با انصاف ندارید تا ببینید و بدانید که رژیم متحجر و واپسگرای ملائی ــ آخوندی ایران و این رژیم "تازیانه و دار" بر سر هموطنان مظلوم شما، چه حال و روز را آورده و آسیاب بی آب را بر سر ایشان میچرخاند؟
اگر افغانان مجبور نمی شندند، هـرگز وطن محبوب خود را نمی گذاشتند و به ممالک همسایه پناه نمی بردند. آنها به گفـته های سردسته فاشیستان جمهوری اسلامی ایران یعنی "خمینی جلاد" باور کرده بودند ، که همیشه و با دهان کف کرده میگفـت که: "اسلام مرز ندارد".
ایشان به رژیمی دل بسته بودند که خود را به غـلط "جمهوری اسلامی" نامیده و نام مبارک "اسلام" را بر پیشانی خود چسپانده است. از سر تا پای گفـتار رژیم "انسان کش" و "ضد کرامت بشری" آخوندی ، "اسلام" و "اسلام خواهی" میبارد. اما در عمل کوچکترین کاری نمیکند که با اسلام در تطابق باشد. مگر انسانها را زندانی کردن و از ایران "زندان ملیت ها" ساختن، مطابق به فـرمایشات دین مبین اسلام است؟ مگر زن را از تمام حقـوق انسانی اش محروم ساختن در کدام جای قـرآن پاک نوشته شده؟ مگر مهمانان پناهـنده را آزار دادن و زیر شکنجه گرفـتن و چاپیدن و سرکوب کردن، با اسلام جور می آید؟ شما یک کار رژیم جلادان را نشان بدهـید که به اسلام برابر باشد! اینها بخدا کارهائی زیر نام مبارک اسلام کرده اند، که یکسره ضد اسلام است و اسلام عـزیز را بدنام میسازد.
هـرگز فـراموشم نمیشود سخنان یک هموطن وسیع نظر ما که حدوداً سی سال پیش در آستانه انقلاب اسلامی ایران میگفـت. آن انسان مسلمان، باتقـوا و بادرایت که اکنون به رحمت حق پیوسته، بخدا سوگند یاد میکرد و بارها میگفـت : "بخدا که این رژیم نام اسلام را به زمین میزند." امروز ما شاهـد صدق گفـتار آن مرحومی استیم.
آقای مستعار "حضرت خاک"! شما شرم ندارید که تمام جنایات یک رژیم ضد انسانی را نادیده میگیرد و می آئید بر هموطنی میتازید که از روی دوستی و دلسوزی به مردم مظلوم ما خون دل میخورد ، اشک میریزد ، مینویسد و همه ما را از جنایات رژیم آخوندی آگاه میسازد؟ بخدا که شما لیاقـت این را ندارید که نام خود را "افغان" بگذارید. شما یک سرسپرده و جیره خوار رژیم بدبخت تازیانه و دار جمهوری اسلامی هـستید. و من یقـین دارم که وظیفه بامعاش ، و شاید هم بدون پاداش، گرفـته اید تا از یک دکتاتوری قـرون وسطایی به دفاع برخیزید. جای شما افغانستان و در پهلوی افغانان نیست، جای شما در پهلوی سرسپردگان رژیم تازیانه و دار و سپاه پاسدار و اوباشان چماق بدست آن رژیم است. بخدا قـسم که اگر این امکان را میداشتم، نام شما را از تابعیت افغانی خط میزدم و از دو گوشتان گرفـته تسلیم رژیم جمهوری اسلامی خمینی و خامنه یی ایران میکردم.
شما شرم ندارید که وقـتی مصاحبه یک انسان وطنپرست را در همین سایت بزرگ افغان جرمن میشنوید و باز می آیید و از جمهوری اسلامی دفاع میکنید؟ بروید و در همین صفحه تحلیلات افغان جرمن مصاحبه جناب موسوی صاحب را بشنوید که با چه کلام و با چه سوز و گداز جنایات رژیم فاشیستی ایران را تشریح میکنند. ایشان با چه درد و دلسوزی از جنایاتی که بر هموطنان مظلوم ما در ایران میگذرد سخن میگویند و شما می آیید و از همین رژیم منحط و ضد انسانی دفاع میکنید. بخدا که آدم میشرمد که شما را در رسته هموطنان خود ببیند.
شما ذره یی شهامت ندارید؛ نه شهامت دیدن حقایق را و نه شهامت گفـتن و بر زبان راندن حقایق را. شما طرف ظالم را گرفـته اید و بر سر مظلوم میتازید و میکوبید. مگر بدانید که با این کار بستر شما را در اعماق جهنم سوزان هموار کرده اند و این بستر ، بستری از قـوغ های آتش خواهـد بود. شرم باد بر هـر افغان و هـر انسانی که چون شما می اندیشد.
خدا یا شما را براه راست هـدایت فـرماید و یا از رسته زمینیان بردارد. والسلام|
عظیم بامیانی ، از کابل مظلوم


اسم: حضرت خاک   محل سکونت: بالاخانه، ده افغانان    تاریخ: 12.01.2008

دوست عزیز:
نوشته شما را خواندم. ایران یک مملکت مستقل می باشد. آنها قانون و اصول خود را دارند. اگر آنها طبق این قانون خویش عمل می نمایند کار خود شان است. شما چرا در مورد اخراج افغان ها از کشورهای اروپائی اعتراض نمی کنید؟ آلمان امروز لیستی از افغان ها را تهیه که طبق آن افغان ها را خارج می سازند. شما چرا در این مورد ساکت هستید.

مطلب دوم اینکه شما چرا از مهمانداری ایرانی ها برای دهها سال از افغان ها قدردانی نکردید که امروز در مورد اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان ها از ایران اعتراض دارید. چه تضمینی وجود دارد که شما از ایران راضی گردید اگر آنها افغان ها را از ایران خارج نکند؟

بیایئد قدری از خود نیز بگوئیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گروه هنری ایرانی ها را به افغانستان دعوت کرده بودند یا با موافقه این وزارت برای اجرای برنامه های هنری وارد شده بودند. در شروع برنامه یک خانم خانم سرود ملی افغانستان را خوانده نتوانست. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امر اخراج شان را صادر کرد و دلیل آن را هم توهین به افغان ها عنوان کرد.

با در نظرداشت این گپ ها چرا شما تا این قدر می خواهید نسبت به ایران بوی دامادی بدهید و چرا توقع تان از ایران تا این حد زیاد است؟ چرا از حکومت افغانستان نمی خواهید که مسئولیت شان را در برابر این مهاجرین درک نموده و آنها را در افغانستان بپذیرند؟
باحترام


اسم: Dr. K. Gharwal   محل سکونت: Vienna    تاریخ: 11.01.2008

Mullah Regime of Iran demonstrated through its barbaric actions against Afghan refuges last year and at the present time. What this regime is doing, it is neither Islamic or human being . This regime is announcing always, we are brother and sister and we have similar culture and we are neighbor even good neighbor. If I were Mr. Karzai, I would close the whole companies of Iran in Afghanistan, but he can not make such decision. I would suggest, that all Afghan in Europe should select one day for big demonstration in Belgium capital city as soon as possible, all of Afghan should attend it! Where are the parasites political parties of Kabul? Such Demonstration should pass a protest letters to EU, UN, President of Iran, Parliament of Iran! To pass it such letter to President and Parliament of Kabul, it will be none sense, because they do not see by this horrible case their financial benefits, may be we should collect some money for them for their acting in this matterCopyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved