Skip to main content

تحليل ها و پيام ها

Go Search
صفحه نخست
خبرونه
تحليل ها و پيام ها
آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)
مرکز دیجیتال سازی کتب
قاموس کبیر افغانستان
  
افغان جرمن آنلاین > تحليل ها و پيام ها  

نظریات شما درمورد مطلب آتی:
  انتخابات و تمرین یکه تازی و زور گوئی    نویسنده:  حمید انوری

 
اسم: علی   محل سکونت: کابل    تاریخ: 22.02.2014

آقای حمیدانوری سلام !
متأسفم ازاینکه درمورد چنین یک شخصیت که فهم ودانش آن نه تنها بسیارمافوق تراز10 کاندید ریاست جمهوری است بلکه رقیب دربرابرفهم شان درافغانستان وجودندارد، این رامن نمی گویم همان رسانه های غربی شما میگوید واین شخص جزآقای داکتر اشرف غنی احمد کسی دیگرنمیتواندباشد ، داکتر احمدزی ازهرنگاه در بهترینها قراردارد.
1- دانشمند وعالم است.
2- وطن پرست ودلسوز است.
3- دست شان به خون ملت آغشته نیست.
4- درچوروچپاول وغارت اموال هموطنان دست ندارد.
5- درزمان وزارت مالیه کارهای ارزشمند انجام داده است.
ولی برعکس کاندید دیگردرقتل وقتال ،غارت وویرانی افغانستان به شکل ازاشکال دست داشته اند.
1- داکتر عبدالله عبدالله، شخص بی کفایت درزمان وزارت خارجه بود وهیچ دستاورد رادرکارخود نداشت درویرانی شهرکابل وجنگهای تنظیمی شخصا قومنده جنگ و ویرانی را به عهده داشت. درلینک ذیل جنایات داکترعبدالله را درکابل مشاهده کنید.
https://www.facebook.com/photo.php?v=708026785885309&set=vb.514516328569690&type=2&theater
2- عبدالرحیم وردک در ویرانی افغانستان داشته وبه امر "ای اس ای" جهت تخریب بندبرق سروبی درزمان داکتر نجیب الله آمده بود که بعد ضربات کوبنده اردوافغانستان درحالیکه ازناحیۀ پای زخمی شده بود دوباره به پاکستان فرارکرد نتوانست بندبرق راتخریب کند.
3- گل آقای شیرزی درویرانی وکشتن مردم قندهار دست بالا دارد.
4- سیاف ویرانی شهرکابل وکشتارمردم بیگناه.
5- داوود سلطان زوی که اصلاً نه کرکتروی ونه طرزصحبت شان به یک رئیس جمهورمیماند یک شخص عصبی ... فاقددانش سیاسی.
6- داکترزلمی رسول کار زمان وزارت خارجه آن معلوم نیست که چه بود بهتراست بگویم «گودیگکِ کوکی» نه ازخود اراده دارد ونه ابتکار وخلاقیت نه قدرت رهبری آنهم که دررأس دولت باشد.
7- به همین ترتیب سایرین
همان طور که ملاهای ما دربرابر فهم ودانش قرارگرفته مکاتب راهرحریق میکنند ،درطول تاریخ دربرابر نهضت های ترقی پسند قدالم کرده اند مثلاً نهضت امانی، امروز بدبختانه روشنفکران هم درقضاوت های شان ازتعصبات کارمیگیرند وواقعیتهارا قربان مسایل قومی وسمتی میکنند بدون آنکه شایسته سالاری را مدنظرداشته باشند.
https://www.facebook.com/photo.php?v=708026785885309&set=vb.514516328569690&type=2&theater


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 21.02.2014

خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنلاین!

دریچۀ نظرخواهی نوشتۀ جناب حمید انوری تحت عنوان (انتخابات و تمرین یکه تازی و زور گوئی.) به تأریخ 22.02.2014 فبرری به ساعت 12:00 شب بوقت اروپای غربی مسدود میگردد.

از نویسندگان و خوانندگانی که خواسته باشند در این مورد بنویسند، خواهش می شود، از فرصت استفاده فرمایند.

با تشکر و عرض حرمت


اسم: زمریالی   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 19.02.2014

کاندید ریاست جمهوری افغانستان آقای سلطانزوی کاش توضیح میدادند که اگر رئیس جمهور انتخاب شوند،آیا خانم شان به کشور تشریف فرما میگردند و آیا از تابعیت امریکائی خود میگذرند؟
قرار قانون رئیس جمهور و خانم شان باید تابعیت افغانستان را داشته باشند.
قرار افواهات و شنیدگی ها قیوم کرزی هم خانم غیر افغان دارند، دانسته نشد که چگونه اجازۀ کاندید شدن برای شان داده شد.
اگر هموطنی در مورد عیال داری قیوم کرزی معلومات مؤثق داشته باشد امید است با هموطنان در میان گزارد.


اسم: حمید انوری   محل سکونت: امریکا    تاریخ: 17.02.2014

در خبر ها آمده بود که یک تعداد افراد پائین رتبۀ پولیس که عکس سیاف را در موتر های شان نصب کرده بودند، از وظیفه برکنار شدند و نیز داوود سلطانزوی به څارنوالی معرفی گردیده است و اشرف غنی احمدزی هم، پس از استعفی از کمیسیون انتقال مسؤولیت ‌های امنیتی و وارد شدن در کارزار های انتخاباتی، دو عراده وسایط زرهدار مربوط به این کمیسیون را دوباره به دولت تسلیم نکرده است و پنجاه هزار افغانی جریمه شده است و...
اولاً باید گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تخطی و تخلف بسیار مهم تر را در مورد سیاف به فراموشی سپرده است و آنهم لت و کوب و توهین و تحقیر یک هموطن ما بود که مانع نصب پوستر های این وهابی در تانک تیل خود شده بود و در بسیاری رسانه های ارتباطات جمعی گزارش داده شد و قبلاً در این مورد چیز چیزی گفته آمدیم. سیاف باید مجبور ساخته می شد تا از آن هموطن محترم ما رسماً معذرت خواهی نموده و غرامات هم به ایشان بپردازد،اما با تأسف که چنین نشد و قضیه به فراموشی سپرده شد.
دوماً اشرف غنی احمدزی نسبت اینکه مال حکومت را مال خود دانسته و زرهپوش های دولتی را تسلیم نکرده و از آنها جهت تبلیغات انتخاباتی خود سود برده است و به اصطلاح خواسته است زور خود را به رُخ مردم بکشد، باید رسماً از انتخابات ریاست جمهوری حذف می شد. باری هم اشرف غنی انتخابات ریاست جمهوری کشور را به میدان بزکشی مقایسه کرده بود و زور دوستم را به رُخ مردم کشیده بود و یکبار دیگر هم گفته بود که وی بوده است که زبان پشتو را زنده ساخته است و این مطلب را با افتخار و قلقله فریاد کشیده بود. این گفتۀ او به منزلۀ ایجاد تفرقه بوده و از جهت دیگر میتواند این گونه تعبیر شود که زبان یا لسان پشتو قبلاً مرده بود و اشرف غنی آنرا زنده ساخت. 50 هزار افغانی جریمه برای اشرف غنی به منزلۀ 50 پول است و این عادلانه نیست.
سوماً جناب سلطانزوی هم در نخستین قدم باید از این عملکرد خود، از مردم افغانستان و از خبرنگاران ( کابل نیوز) بصورت رسمی معذرت بخواهد و تعهد کند که در آینده از محافظین حکومتی خود بصورت غیر قانونی استفاده نخواهد کرد.
اما چار ناچار باید گفت که در رژیم کنونی قانون صرف بالای افراد بی واسطه و بی وسیله و غریب و بیچاره تطبیق می شود.
افراد پائین رتبۀ پولیس را از کار برکنار میکنند که به صف طالبان بپیوندند، اما فرماندهان و قوماندانان آن افراد که این کار زیر نظر و شاید هم به اشارۀ آنها این کار صورت گرفته، در امان اند چون حمایت مستقیم سیاف را باخود دارند و وزیر داخله هم شهامت مقابله با سیاف و جنایتکاران او را ندارد و رئیس دولت هم علاقۀ به تطبیق قانون نداشته و ندارد. دیده شود که این انتخابات فرمایشی و تقلبی ، ملت دربند افغان را بکجا خواهد برد.


اسم: عمایت کهسانی هروی   محل سکونت: مریلند، امریکا    تاریخ: 17.02.2014

به مقام محترم افغان جرمن آنلاین!

هر که زحمت این جواب را بخود داده متأسفانه توحه چندانی به عرایض من نکرده.جواب نا مرتبط بوده قناعت بخش نیست.
من عرض کردم مطلبی برای نظر سنجی انتخاب گردد که نکات برازندۀ قابل بحث داشته باشد و ادامۀ بحث برای همگان قابل استفاده و آموزنده باشد. مثلاً مقالۀ فعلی محترم ف. هیرمند این مشخصات را دارد. با تمام احترامی که به انوری صاحب و سبک زیبای نوشتۀ شان دارم مضمون شان کدام موضوع برجستۀ قابل بحث و نظر سنجی ندارد.
من کجا گفتم که از کاندید های ریاست جمهوری بخواهید که رهکرد های خودرا به شما بفرستند، پیشنهاد من این بود که سایت صفحۀ را باز نماید که هموطنان بالای یازده کاندید که درین نبرد شامل اند نظریات خودرا بنویسند که مشخصات آنرا ذکر نمودم و حاجت به تکرار نیست.
این که من از کدام آدرس ایمیل می نویسم مهم نیست محتوای صحبت من قابل توجه است. من نگفتم که من نویسندۀ سایت افغان جرمن آنلاین هستم بلکه خواننده ام . من انتقاد نکردم توضیح خواستم و پیشتهاد کردم که توقع حوصله مندی را از شما دارم.


اسم: افغان جرمن آنلاین   محل سکونت: جرمنی    تاریخ: 17.02.2014

محترم هروی!
در مورد شک تان لطف کرده به کلیپ مراجعه نموده و رفع مشکل نمائید.
https://www.youtube.com/watch?v=v-UKrzc0rW8
و اما در قسمت پرسش های تان:
نوشتۀ مورد نظر در ظرف دو روز بعد از انتشار آن، در فیس بوک بیشرین مراجعین را داشت و نیز یک موضوع داغ روز در داخل کشور است. اینکه چرا نوشتۀ حمید انوری در مورد سیاف در نظرخواهی گذاشته نشد، دلیل آن این بود که سیاف را همه مردم افغانستان به عنوان یک جنایتکار می شناسند و از این گونه افراد نمی توان توقع بیش از این داشت، اما در مورد سلطانزوی و افرادی چون وی این مساله صادق نیست و هر خطای آنها باید به اطلاع مردم رسانید شود و نظرات هموطنان در این گونه موارد مهم است.

افغان-جرمن آنلاین مدت هاست که از کاندیدان ریاست جمهوری تقاضا کرده تا برنامه های کاری خود را بفرستند.

نوشته ها وتحلیل هائیکه در برگزیده ها گذاشته می شوند باید مشخصات علمی، تحقیقی و معلوماتی داشته باشند و شکل تبلیغات را برای اشخاص، افراد، سازمانها و نظام ها را بخود نگیرد.
شما که ادعا دارید خوانندۀ همیشگی سایت هستید، با تأسف که آدرس ایمیل شما غلط بوده و از درج ایمیل اصلی خودداری کرده اید. موفق باشید


اسم: عنایت کهسانی هروی   محل سکونت: مریلند، امریکا    تاریخ: 16.02.2014

داستانی که در مقالۀ محترم حمید انوری در بارۀ مصاحبۀ مطبوعاتی آقای داود سلطان زوی روایت شده قبولی صدق آن مشکل می نماید، مگر اینکه سلطان زوی صاحب خودرا از همین حالا در عالم خیال بر تخت امارت می بینند و یا اینکه خودخواهی ایشان را به سرحد جنون رسانده باشد.
اگر واقعاً سؤال چنین طرج شده باشد که خودت اینجا و عیالت در خارج است، سؤال بسیار عادی و بیغرضانه و مؤدبانه بوده و ایجاب این همه برآشفتگی، اختلاف و خشونت را نمی کرد. همه میدانند که سلطان زوی را عیالی است بنام زهره یوسف داود با برنامۀ هفته وار تلویزیونی «زهره شو» . موصوفه در یک محل زیبای کلیفورنیا زندگی دارد و گاهی سلطان زوی امریکا می آید و گاه گاه زهره جان شوق دیدار سرور خویش کرده وطن می رود.

افواهات، که نمی دانم صحیح است یا غلط، می رساند که سؤال خبر نگار در مورد روابط آقای سلطان زوی با مرحوم قوماندان عبدالحق(موضوع قاچاق)، خیال محمد کتوازی و بابای پیلوت(علایق سیاسی) بوده که موجبات بر افروختگی کاندید محترم ریاست جمهوری را فراهم آورده. امیدوارم این تذکرات را دفاع از آقای سلطان زوی حساب نکنید.

من خوانندۀ همیشگی سایت افغان جرمن آنلاین می باشم و بعضی از نویسندگان القاب بسیار کلان به این سایت می دهند و توقعات هم مطابق به تناسب همین القاب است دو سؤال مشخص از دست اندر کاران این سایت دارم.

اول:
** مشخصات انتخاب یک مطلب برای نظر سنجی چیست؟ محتوا و پیمانۀ آموزندگی مطلب و یا اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن برای افغانستان. چندی قبل مضمون جناب داکتر کاظم در مورد پیمان امنیتی در نظر خواهی گذاشته شد که هم خود آموزنده بود و هم نظریات قلم بدستان.
** آیا مضمون آقای حمید انوری در مورد سلطان زوی این مشخصات را دارد اگر بلی پس چرا مضمون شمشیر بازی شان در مور سیاف به نظر خواهی گذاشته نشد؟.
** بهتر است تا افغان جرمن آنلاین با نوشتن یک سطر نظر خوانندگان را در مورد سوابق، کارنامه ها و گذشته های هر کاندید و معاونین شان بخواهد و هر وطندار بدون تعصبات، مسؤولانه و بیطرفانه برداشت ها و معلومات ثقه را در مورد هر کاندید و معاونین شان بدون توهین و تحقیر با حفظ کرامت انسانی بنویسند. مخصوصاً برداشت ها در مورد مناظره ها و خط مشی هر کاندید مورد بحث قرار گیرد
دوم:
** عین پرسش را در مورد انتخاب بر گزیده ها دارم، آیا تصمیم و قضاوت توسط یک کمیته صورت می گیرد و یا یک شخص؟.
** مشخصات بر گزیدگی چیست؟ سبک نوشتار و ادبیات عالی منحصر به فرد، تدقیق و تتبع علمی یک نویسنده و یا فهم و دانش تخصصی یک نویسنده. یقین دارم قوم گرایی و قرابت های شخصی درین سایت «معتبر» راه نداشته باشد ورنه انتقادات بر قوم گرایی بی اثر خواهد بود.

با احترام
عنایت کهسانی هروی


اسم: آژانس خبر رسانی بخدی   محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 16.02.2014


کمیسیون شکایات انتخاباتی تخطی چهار نامزد ریاست جمهوری را بررسی کرد
نجیب الله نصیح- کابل
شنبه ٢٦ دلو ١٣٩٢ ساعت ١٤:٠٢

مسؤولان کمیسیون شکایات انتخاباتی کشور امروز (شنبه 26 دلو) در یک کنفرانس خبری به گونه علنی به تخطی چهار نامزد ریاست جمهوری آینده رسیدگی کردند.

در این کنفرانس خبری، به تخطی چهار نامزد ریاست جمهوری (داوود سلطان زوی، اشرف غنی احمد زی، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرحیم وردک) رسیدگی شد.

مسؤولان این کمیسیون داوود سلطان زوی را به تهدید دو خبرنگار، اشرف غنی احمدزی و عبدالرب رسول سیاف را در استفاده از امکانات دولتی متهم و محکوم به مجازات کردند.

همچنان یک نفر که خواست نامش فاش نشود، به کمیسیون شکایات انتخاباتی از عبدالرحیم وردک، شکایت کرده و گفته است که دو مسؤول یک مکتب در ولایت پروان از امکانات مکتب برای مبارزات انتخاباتی وردک استفاده می ‌کنند.
اما در این مورد اسناد و مدارک موثق وجود نداشت و عبدالرحیم وردک محکوم به جریمه و مجازات نشد.
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون و همچنان دو عضو دیگر کمیسیون یاد شده، به گونه‌ علنی به تخطی سه نامزد ریاست جمهوری رسیدگی کردند.
عبدالستار سعادت، گفت : "داوود سلطان زوی دو خبرنگار تلویزیون کابل نیوز را تهدید کرده است و نظر به قانون اساسی کشور مرتکب جرم شده است، ما پرونده او را به څارنوالی ارسال می‌کنیم."
به گفته او، مجازات از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخابات نیست.
پیغمبر دوغن، عضو دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز گفت که داوود سلطان زوی برای تهدید دو خبرنگار اسلحه خواسته و این یک تخطی است، او امروز به څارنوالی معرفی خواهد شد.
همچنان مسؤولان کمیسیون شکایات انتخاباتی تصویری را ارائه کردند که از یک رنجر پولیس در پیکار های انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف، استفاده شده بود.
نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون گفت: "مطابق قانون اساسی نامزدان حق ندارند از امکانات دولتی و حتی از رنجرهایی که وزارت داخله برای تأمین امنیت آنان توزیع کرده، استفاد کنند، بناءً سیاف تخطی کرده است."
مسؤولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، به عبدالرب رسول سیاف یک مکتوب توصیه‌ اصلاح را ارسال کردند.
تخطی اشرف غنی احمدزی
مسؤولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می ‌گویند که اداره امور دو مکتوب متناقض را در مورد اشرف غنی احمدزی، رئیس پیشین کمیسیون انتقال مسؤولیت ‌های امنیتی، به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده است.
هر دو مکتوب امروز از سوی مسؤولان کمیسیون شکایات انتخاباتی مطالعه شد.
مطابق مکتوب نخست، اشرف غنی احمدزی، پس از استعفی از کمیسیون انتقال مسؤولیت ‌های امنیتی و وارد شدن در کارزار های انتخاباتی، دو عراده وسایط زره دار مربوط به این کمیسیون را دوباره به دولت تسلیم نکرده و در این مکتوب، از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته شده که این موضوع را پیگیری کند.
اما در مکتوب دومی، نوشته شده که دو عراده وسایط زره دار دولتی که در اختیار اشرف غنی احمد زی قرار داشت، فیصله شده که این دوعراده موتر که به هر نامزد ریاست جمهوری از سوی وزارت داخله توزیع شده، مجرا شده است.
عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی از اداره امور خواست که دیگر این گونه مکتوب‌های متناقض را به این کمیسیون ارسال نکند.
او همچنان در مورد اشرف غنی احمدی زی گفت: "زمانی که از کمیسیون مسؤولیت امنیتی استعفی داده بود، باید موترهای زرهی دولتی را تسلیم می‌ کرد، این دو عراده موتر یاد شده قبل از نامزدان دیگر در اختیار اشرف غنی احمد زی بوده است."
سعادت، افزود که اشرف غنی خلاف قانون اساسی کشور عمل کرده و او را 50 هزار افغانی جریمه کرد.
خبرگزاری بخدی


اسم: حسن زاده    محل سکونت: افغانستان    تاریخ: 16.02.2014

در میان انسان های مطرح جامعۀ ما دیده میشود که بیشتر آنها خطای خود را نمی بینند و برعکس به خطای رئیس جمهور کرزی شاجور ماشیندار انتقاد را آزاد میکنند، که کرزی انسان مصلحت طلب و سازش کار میباشد. امروز در جامعه ما خانم زهره یوسف داوود سلطان زوی خانم آگاه و خانم مطرح تشریف دارند. وتا کنون ازمصلحت گرایی بسیار کم استفاده کرده اند زیرا تا کنون منافع شخصی شان مطرح نبود. اما هم اکنون برای منافع شخصی شان تمام منافع جامعه را زیر پا میگذارد می پندارند که عبدالله عبدالله حتما ً در انتخابات برنده میشود و در آنصورت شوهرشانرا که صد فیصد امکان ریاست جمهوری ندارند حد اقل به وسیله عبدالله عبدالله به بمقام وزارت برساند. که آرزوی وافر به وزارت دارند.
ازینرو با چنین جملۀ ببینید که از قاتلین جنگ کابل که منجر به کشتن 60000 هزارنفر و خرابی شهر کابل گردید. خانم محترم زهره می نگارند که : (افتخار به جناب محترم عبدالله عبدالله كه هميش در كنار مسعود بزرگ و مردم كشورش استادگي در مقابل قشعون سرخ و سياه ....) بیائید این جمله ساده را که درین شرایط حساس از قلم زهره جان در فیسبوک شان ظاهر میشود آنرا ارز یابی کنیم که چگونه زیر کاسه این جمله، نیم کاسۀ مصلحت طلبی جا دارد. . بطور مثال اگر کسی چنین جملۀ را برای گلبدین که مثل احمد شاه مسعود، عبدالله عبدالله ویارانش در تخریب افغانستان و بخصوص کابل موظف شده بودند بنویسد. که: افتخار به جناب محترم قلانی كه هميش در كنار گلبدین بزرگ و مردم كشورش استادگي در مقابل قشعون سرخ و سياه ...).بسیار ناجوانمردانه نیست ؟ بلی هر شخص آگاه و وطندوست موضوع را دقیق میداند که خانم زهره از یک حقیقت آشکار اغماض وچشم پوشی نموده است. تا به مقصد بزرگش برسد. زیرا در انتخابات گذشته جناب عبدالله عبدالله پس از شکست شان نشان برای بخاطر آینده نشان داده بود که سلطانزوی را منحیث وزیر در کابینه خیالی شان ثبت کرده بودند. پس ببینید که این زمستان واین برف بزودی گـُم شدنیست ولی سیاهی به ذغال ماندیست .
مسعود قهرمان کسی بود که وقتی طالبان به کابل رسیدند این قهرمان گریز، مثل یک طفل فرار کرده بود وجایش تر شده باقی مانده بود این کار را این قهرمان گریز یکبار ودوبار نکرده بلکه چندین بار انجام داده است حتی قریه جات پنجشیر عزیز را نیز در برابر قشون شوروی رها کرد که زنان واطفال در پایش افتاده بودند که قریه ما را به مقابل دشمن رها نکن که درین قریه اطفال وزنان و کهنسالان بسیار در برابر دشمن قرار میگیرند . اما این قهرمان گزیز آن قریۀ مظلوم را بیدفاع در برابر روسها رهاکرد که سبب نابودی اطفال و کودکان وکهنسالان بی شمار شد. به تاریخ مراجعه کنید. وسلام


اسم: احمد شاه برکی   محل سکونت: بلجیم    تاریخ: 15.02.2014

خوانندگان محترم رسانۀ معتبر افغان جرمن آنلاین سلام !
مطلب جالب شما را خواندم ودرین نوشته آنچه مهم است اینست که اگر ما میخواهیم مشق و تمرین دموکراسی و شایسته سالاری داشته باشیم بهتر است بردباری خود را حد اقل در برابر خبرنگاران که از جامعه ومردم می آیند مدنظر داشته باشیم که نوشته محترم جناب حمید انوری با دقت تمام این هوشدار را برای همگان پیش کش می نمایند که باید پرخاشگری را در راه مردم کنار بگذاریم و به نکات و اعمال نیک بپردازیم تا سرمشق جامعه که تا گود در باتلاق جنگ فرو رفته است ، سبب شود که جنگ و پرخاش را عمل زشت بشناسند. به امید حفظ آرامش در راه صلح واقعی
اینهم لینک پرخاشگری جناب کاندید ریاست جمهوری افغانستان

متن مکمل این مضمون را اینجا کلیک کنید و بخوانید...


Copyright by AFGHAN GERMAN ONLINE all rights reserved